Sunteți pe pagina 1din 26

Solul

1. Notiuni generale despre sol


Definitia solului
• Solul reprezintă stratul superior afânat al
litosferei, care posedă ca însuşire esenţială
fertilitatea (proprietate care asigură
producerea de recolte vegetale), însuşire
dezvoltată în cursul formării şi evoluţiei sale
şi care-l diferenţiază net de roca mamă,
aceasta fiind sterilă.
• Solul împreună cu atmosfera învecinată
constituie mediul de dezvoltare a plantelor.
Formarea solului
• Solul s-a format ca rezultat al interacţiunii factorilor de
mediu, acest proces de formare a solului poartă numele de
pedogeneză.
• Solurile sunt diferite atât de la un continent la altul, de la o
regiune la alta, dar şi în cadrul aceleiaşi regiuni datorită
factorilor diferiţi care au influenţat pedogeneza, denumiţi
factori pedogenetici.
•Aceştia sunt:
-relieful;
-clima;
-roca mama;
-precipitatiile;
-timpul;
-vegetatia;
-omul
Elementele de relief – influenţează formarea solului
datorită formelor de mezo şi microrelief, prin înclinarea,
expoziţia, poziţia faţă de cumpăna apelor sau de vale, etc.
- Clima - Temperatura aerului contribuie la
dezagregarea rocilor şi influenţează activitatea
microorganismelor care descompun materia organică
nevie, îmbogăţind astfel solul în substanţe hrănitoare
necesare plantelor. În regiunile foarte calde şi umede
are loc descompunerea şi consumarea rapidă a
resturilor vegetale de către bacterii, în timp ce în cele
reci procesul este foarte lent.
- Roca mamă – este stratul de
rocă pe care se formează solul,
prin fărâmiţarea (dezagregarea)
acesteia. Tipul de rocă
determină grosimea solului,
culoarea şi substanţele
minerale pe care le conţine
solul. Astfel, pe roci
sedimentare, care se mărunţesc
uşor, se formează soluri cu
grosimi mari, în timp ce, pe
rocile dure, solurile au grosimi
mici.
Precipitaţiile - Apa ajută la dezagregarea rocilor din care
se formează solul şi dizolvă substanţele minerale şi
organice din sol, formându-se astfel soluţia de sol care
intervine în nutriţia plantelor. Precipitaţiile prea bogate
spală solul de aceste substanţe, sărăcindu-l, iar lipsa lor
împiedică dizolvarea sărurilor minerale.
Timpul geologic – are rol in formarea orizonturilor
genetice prin dezagregarea rocilor, contribuind impreuna
cu ceilalti factori pedogenetici la evolutia solului.
- Vegetaţia - este foarte importantă pentru calitatea
solului, deoarece contribuie la îmbogăţirea acestuia
cu materie organică (humus) şi la dobândirea
principalei însuşiri a solului-fertilitatea .

- Fauna – contribuie la
afanarea solului, prin
formarea de galerii, dar
si la imbogatirea solului
cu materie organica.
- Omul – influenta antropica privind degradarea solului.
2. Profilul de sol si
orizonturile genetice