Sunteți pe pagina 1din 431

sFinmo

R

PRewiNDeN

î

martie - august

Cu BINECUVÂNTAREA Prea Sfinţitului Părinte fGALACTIO N Episcop al ALEXANDRIEI ŞI TELEORMANULUI

Ediţie îngrijită şi copyright: Părintele Valerian şi Maica Iustina

Tehnoredactarea: Marcel-Constantin Deaconu

Coperta I: Sfântul Voievod Ştefan ce! Mare al Moldovei; Maica Dom-

nului Piatytera şi Sfântul Ier. Nicolae, arhiepiscopul Mirei Lichiei.

Coperta IV: Sfinţii Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod, cu cei

patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul lanache.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României VALERIAN DRAGOŞ, MONAH Sinaxarul sfinţilor de pretutindeni: (martie - august) / monahul Valerian Dragoş şi rasofora Iustina. - Bucureşti: Piatytera; Alexandria :

Cartea Ortodoxă, 2011 bliogr.

ISBN 978-606-529-132-4 ; ISBN 978-973-1873-25-1

I. Iustina, rasofora

„Şi aceasta esîe făgăduinţa, care însuşi am făgăduit vouă:

viaţa cea veşnică"

(Ep. 1. Sf. Ap. şi Ev. loan ~ cap. 2:25)

Sfinţilor necunoscuţi nouă această Lucrare,

după puterile noastre şl harul dăruft

Awe i Ghelasie teihastul, Chip al Iubirii Dumnezeieşti.

„Părinte, Eu

Fiul Tău absolut,

Eu, Chipul Tău

De Cuvânt,

lată Iti aduc un Dar:

?

O

Carte

în

care cânî

în

«limba de Creaţie»

Iubirea Mea

Ce se cuvine

Tie închinată.

s

O

Carte

Cât o lume

De Cer şi de pământ

Ce se Deschide

Din peceţi de taină

Doar pe ÂStaru!

Pământesc.

Taină de Icoană,

Chipul iui Dumnezeu

întrupat în

Chipul Creat,"

lerom. Ghelasie

Gheorghe

ICOANE CU SFINŢI DIN SINAXAR

Vuita Cuv. Muceniţă EVDOCHIA samarineanca (1 mar./mărţişor)

n.lul Cuv. NICOLAE Planas

(2

mar./mărţişor)

Sfântul DANUL, prinţ de Moscova (4 mar./mărţişor)

Martie / Mărţişor

Sfântul Ier. AUVIN, episcop de Angers

(I

mar./mărţişor)

Sfântul Mc. EUTROPIU

(3

mar./mărţişor)

Sfântul Cuv. MARCU

Ascetul, scriitor

filocalic

(5

mar./mărţişor)

Sfântul Ier. DAVID, episcop al Ţării Galilor

(1

mar./mărţişor)

Sfântul Mc. CLEONIC

(3

mar./mărţişor)

Sfânta Muceniţă IRAIDA din Egipt

(5

mar./mărţişor)

Sfântul Ier. CHAD, episcop de Lichfield

(2

mar./mărţişor)

Sfântul Cuv.

GMERAS1M,

(4

de la Iordan mar/mărţişor)

Sfinţii TEODOR, prinţ de Smolensk, DAVID şi CONSTANTIN

(5

mar./mărţişor)

Htl mii

Sfântul Ier. NICOLAE

Sfinţii 42 Mari Mucenici

Sfânt I SI M . EFREM

Velimirovici

din Amoreea

al Tomisului (România)

(5

marjmărţişor)

(6

marjmărţişor)

(7

marjmărţişor)

Sfinţii Mucenici, episcopi din Cherson

(7

w

marjmărţişor)

Sfântul Cuv. PAVEL cel Simplu, ucenicul Sf. Antonie cel Mare

(7

marjmărţişor)

Sfinţii 40 de Mucenici, din Sevastia Armeniei

(9

marjmărţişor)

Sfinţii: MIHA1L Mavrudis, ANASTASIA patriciana şi CODRAT din Corini

(10

mar/mărţişor!

Sfânta Muceniţă CALINA, din Corint

(10 marjmărţişor)

•'T

Sfântul Cuv.

LAVRENT1E,

din Salamina

(7

mar/mărţişor)

Sfântul Ier.

TEOFILACT

Mărturisitorul

(8

marjmărţişor)

Sfântul Mc. VICTOR din Corint

(1 0

marjmărţişor)

Siânai! :

u\.

fO.W,

Sfântul Cuv. SIMEON

Simţul Ier. GRiGORIF

 

Sfântul Ier.

din Kakui

Noul Teolog

Dialogul

PAUL AURELIAN,

(10

marjmărţişor)

(12

marjmărţişor)

(12

marjmărţişor)

episcop de Leon

 

(12

marjmărţişor)

,11.; Ier. LEANDRU p de Sevilia mar./mărţişor)

'

r

Sfântul Cuv. QERHALD, stareţ la May o

'»<iiyi

(13 mar.

Sfântul Cuv.

BENEDICT

de Nursia

mm

wmm

IsK !

Sfanţul Apostol

Sfântul Cuv.

ARISTOBUL,

HR1STODUL,

 

"copul Britanici

din Patmos

j

ntui.iiituiiişor)

(16 n

Sfântul D1M1TRÎE al H-lea Evlaviosul

(16

mar./mărţişor)

Sfânta Cuv. MATILDA

(14

mar./mărţişor)

Sfântul Ier.

AMBROZIE,

patriarhul Georgiei

mar./mărţişor)

(16

Sfântul Cuv. ALEXIE, „Omul lui Dumnezeu"

(17

mar./mărţişor)

Sfântul Ier. PATR1CK, luminătorul Irlandei

(17

mar./mărţişor)

J

Sfânta Cuv.

M Intui Ier

CH1RIL,

GERTRUDE

arhiepiscopul

stareţă de ia Ni\ clic;,

Ierusalimului

117 mar. 'ntăr(i)or>

(18

mar./mărţişor)

• lanţul Mc. EDUARD, regele Angliei

{18

mar./mărţişor)

Sfânta Cuv. Nouă Muceniţă MARIA (Skobfsova)

(18

mar./mărţişor)

Sfântul Mc. HRISANT, de ia Roma

(19

mar./mărţişor)

Sfânta Muceniţă DARIA, soţia Sf. Mc. Hrisant

(19

mar./mărţişor)

Sfântul Mc. ALCMUND, regele Northumbriei

(19

marjmărţişor)

Sfânta Muceniţă DROSIDA, fiica împăratului Traian

(22

marjmărţişor)

Sfântul Ier. CUTHBERT, episcop de Lindislarne

(20

marjmărţişor)

Sfântul Ier. IACOB Studitul

(21

marjmărţişor)

Sfântul Nou Mc. ALEXIE

(Skorobogatov), din Rusia,

(23

marjmărţişor)

Sfântul Cuv. SER AFIM "

de Viriţa

(21

marjmărţişor)

BUNAVESTIRE

(25

marjmărţişor)

Sfântul Sf. Nou Mc. TI HON, patriarhul Moscovei

(25

marjmărţişor)

Soborul Arhanghelului

GAVRÎIL

(26

mar/mărţişor)

Sfântul Sf. Mc. MONTANUS preotul şi MAXIMA, soţia sa

(26

marjmărţişor)

Sfinţii 26 Mucenici care au pătimit în Goţia

(26

marjmărţişor)

Stanţa Muceniţă LARJSA din Goţia

i?. 6

mar./mărţişor)

Sfântul Ier. ROBERT, clin Salzburg

(26

marjmărţişor)

A

»

\ f

Sfântul Nou Mc. GHEORGHE, din Sofia

(26

marjmărţişor)

Icoana Maicii Domnului

Sfânta Muceniţă LIDIA,

Sfântul Ier. IOAN,

Sfântul Ier. 1RODION,

„Imnul Acatist"

soţia Sf. Mc. Filet

episcop de Manglisi

episcop al Noilor Patrc

arJmărţişor)

(27 marjmărţişor)

(28 marjmărţişor)

(28

marjmărţişor)

 

r

i

w.

m

 

Sfântul Cuv.

 

Mc. MARCU, -ii Aretuselo r şi

IOAN Scărarul

Sfântul Ier. SOFRON1E, episcop de Irkuţk

Sfântul Ier. ACACH1E Mărturisitorul

' H1L diaconul

(30

mar/mărţişor)

(30

marjmărţişor)

(31

marjmărţişor)

,;/iir,

mărţişor)

Sfântul Ier. ION A, iwtiopolitul Kieuilui

<31

marjmărţişor)

Sfântul Ier IM X ! mitropo

(31

marjmărţişor)

Sfântul Sf. Mc. iPATIE, episcopul Gangrelor

(31

marjmărţişor)

Aprilie / Prier

Sfânta Cuv. MARIA EGIPTEANCA

(1

apr./prier)

Sfântul Ier. IOAN din Shavta şi Evlogi profetul

(1

apr./prier)

Sfântul Mc. AVRAAM Bulgarul

(1

apr./prier)

Sfântul Cuv. NICHÎTA Mărturisitorii!

(3

apr./prier)

Sfinţii Mc. AMFIA.N şi EDESIE

Sfântul Cuv. GHEORGHE,

(2

apr./prier)

din Georgia

 

(2

apr./prier)

Sfântul Cuv. IOSIF, scriitorul de cântări

Sfântul Ier. IS1DOR, episcop de Sevilia

Sfântul Sf. Mc. IRIN'EU, episcop de Sirmium

(4

apr./prier)

(4

apr./prier)

(6

apr./prier)

nţii Noi Mucenici

din SaiTiotraeia

f'ânlul

(6

apr./prier)

.1. Mc. D1MITRIL t'ui Sirinium

WPEM l

Sfinţii Mc. C ALi') p IE

şi RUFIN digulu i

(7

apr./prier)

Sfântul Cu\

VA.DIM

Arhimandritul

Sfânta Muceniţă ACHI LINA cea nouă din Sinope

(7

apr./prier)

Sfinţii Noi Mc. RAFAIL, N1COLAE şi IRINA

fatipi prier!

(9

apr./prier)

(9

apr./prier)

v

V

"t

Sfântul Mc. TERENT1E

 

Sfinţii Mc. Monahi

icoana Maicii Domnului

şi cei împreună cu ei din Cartagina

şi mireni din Georgia

de la Mănăstirea Poceacv

(10

apr./prier)

(10

apr./prier)

(11

apr./prier)

intui Ier. CALIN IC

Sfântul Sf. Mc. ANTIPA, episcopul Pergamului

Sfântul Mc. SAVA Gotul de la Buzău

Sfântul Ier. GUINOCR episcop în Scoţia

de la Cernica (11 apr./prier)

(11

apr./prier)

(12

apr./prier)

(13

apr./prier)

Sfântul Sf. Mc. ARTEMON, preotul din Laodiceea

(13

apr./prier)

Sfânta Cuv. Muceniţă TOMAIDA, din Alexandria

(14

apr./prier)

Sfântul Ier. MARTIN i

Mărturistorul, papă al Romei

Sfântul ler. PAHOMIE, de la Gledin

(14

apr./prier)

(14

apr./prier)

 

Sfântul Ier.EFREM

Sfântul Ier. LEONID, episcopul Atenei

Sfântul Mc. SUCHIE din Armenia

cel Mare, episcop de

(15

apr./prier)

(15

apr./prier)

Atsquri (15

apr./prier)

Sfintele Muceniţe 1R1NA,

Sfinţii Cuv. IOAN Isaurianul

Sfântul Cuv. VASILE

AGAPI şi H ION IA

şi ATANASIAdin Eghina

(Ratishvili) din Georgia

(16

I

'

apr./prier)

2

J

m

Sfântul Sf. Mc. PAFNUT1E, din ierusalim

(19

apr./prier)

(18

apr./prier)

Sfântul Sf. Mc. Al.PIU U! . arhiepiscop de Canterbury

(19

apr./prier)

(18

apr./prier)

Sfântul Cuv. Nou Mc. AGATANGHEL

(19

apr./prier)

Sfinţii TEODOR TRIH1NA, ZAHEU Apostolul şi ATANASIE de la Meteor (20 apr./prier)

Sfântul ier. TEOT1M

Filosoful, episcopul

Tomisului (20

apr./prier)

(Q)

4

i

i

St m'

p

NATANAIL,

i 12 Apostoli

Sfântul Cuv. ViTALIE din Gaza

<p, 'prier)

(22

apr./prier)

Sfântul Cuv.

 

NAXOL1E stratilatul

Sfântul Nou Mc. LAZĂR Bulgarul

(23

apr./prier)

Siimii ier. ILIE lorest, SAVA Brancovici şi IOSIF Mărturisitorul <24 apr./prier)

(23

apr./prier)

Sfântul Nou Mc. DUCA, croitorul din Mitilene

(24

apr./prier)

f

.

Sfânta Muceniţă

ALEXANDRA,

împărăteasa

(21

apr./prier)

Sântul Mare Mc. GHEORGHE,

purtătorul de biruinţă

(23

apr./prier)

Sfântul Cuv.

GHEORGHE

din Shenkursk

apr./prier)

(23

Sfântul Ap. şi Ev. MARCU

(25

apr./prier)

Sfântul Sf. Nou Mc. VAS1LE (Martys/,)

(21

apr./prier)

Sfântul Cuv. SILA, de la Sihăstria Putnei

(23

apr./prier)

Sfântul Sf. Mc. ADALBERT, episcop de

Praga (23

apr./prier)

Sfântul Cuv. VAS 1 LE, de la Poiana Mărului

(25

apr./prier)

Sfântul Cuv. SILVESTRU, din Obnora

(25

apr./prier)

Sfântul Ier. ŞTEFAN, episcop de Perm

(26

apr./prier)

Sfinţii Mc. CHINDEU şi CHIRIL, din Dobrogea

(26

apr./prier)

'

Sfântul Ier. ŞTEFAN, egumen la Pecerska

(27

l J S

apr./prier)

I

Sfântul Sf. Mc. SIMEON, ruda Domnului

(27

apr./prier)

Sfinţii Mc. CVINTILIAN, MAXIM şi DADA,

din Ozovia (Sciţia Mică) (28

)

apr./prier)

Şg*

?

> ,4

Sfinţii 9 Mucenici

Sfinţii Mucenici din

S fântul Cuv.

Sfântul Ier. VASILE,

din Cizic

Lazeti, (Georgia)

NECTARIE, de la

episcop în Muotenegru

(29

apr./prier)

Sfântul Apostol IACOB, fratele Sfântului loan Cuvântătorul

(30

apr./prier)

(29

apr./prier)

Optina (29

apr./prier)

Sfântul Ier. 1GNATIE Briancianinov, episcop de Stavropol

(30

apr./prier)

(29

apr./prier)

Sfântul Ier. ERKENWALD, episcopul Londrei

(30

apr./prier)

i /laicii Domnuiui ria neaşteptată" mai/florar)

Mai / Florar

Sfântul Cuv. BRÎOC, egumen în Bretania

(1

mai/florar)

Ai

Sfânta Cuv. TAMARA, regina Georgiei

(/

mai/Jiorar)

Sfântul Ier. ATANASIE Patelarie

(2

mai/florar)

ml Cuv.

IRODION,

Sfânta Mc. MAVRA,

Sfântul Cuv. TEODOS1E,

Sfântul Nou Mc.

•'•rcţul de ia Lainici

din Tebaida Egiptului

egumen la Pecerska

AHMED Caligraful

(3

mai/florar)

t'ântui Mc. ÎOAN, credinciosul împărat

ersiei (3

mai/florar)

(3

mai/florar)

(3

mai/florar)

Sfânta Muceniţă PELAGHIA, din Tarsul Ciliciei

(4

mai/florar)

(3

mai/florar)

Sfânta Cuv. MONICA,

mama Fericitului Augustm

(4

mai/florar)

Sfânta Mare

Sfântul Cuv. Mc. EFREM cei Nou,

Sfântul şi Dreptul IOV

(6 mai/florar)

Muceniţă IR1NA

de la Nea Makri

'

(5

mai/florar)

(5

mai/florar)

Sfinţii Mc. VARVAR, VAH şi CALIMAH, din Tracia

Icoana Maicii Domnului „ZHIROVITS"

(7

mai/florar)

(6

mai/florar)

Sfântul Cuv. ALEXIE (Toth), mărturisitor în America

(7

mai/florar)

Sfântul Mc.

Sfântul Cuv. BEATUS

HRISTOFOR

(9

mai/florar)

(9

mai/florar)

Sfântul Cuv. IOV, de la Poceaev (6 mai/florar)

Sfântul Ap. IOAN Teologul

(8

mai/florar)

Sfântul Cuv. Mc. GANGULF

(11

mai/florar)

Sfinţii METODIE şi CHIRIL, luminătorii slavilor

(il

mai/florar)

Sfânta Muceniţă

GL/1CHERIA, din

(Yl.ilui Traianopolei

Sfântul Nou Mc. IOAN VALAHUL

Sfântul Ier. EP1FANIE, arhiepiscopul Constanţianei

(/ 2

mai/florar)

(12

mai/florar)

Sfântul Mc. ISIDOR din Alexandria

Sfântul Ier. AHIL1E, episcopul Larisei

Sfânta Muceniţă DYMPHNA, din Irlanda

(14

mai/florar)

(15

mai/florar)

(15

mai/florar)

 

'

'

nai'florar)

Sfai

BR1 KDAN

Sfântul Nou Mc.

Sfânta Cuv. MELANGELL

Căli

hi M umărul)

VUKAŞIN, din Klepats

pustnică din Ţara Galilor

" Horar)

(16

mai/florar)

(17

mai/florar)

Sfinţii Mc. DAVID şi TACIAN, din Georgia

(18

mai/florar)

Sfântul Ier. DUNSTAN, arhiepiscop de Canterbury

(19

mai/florar)

Sfinţii Cuv. ZABULON şi

SUZANNA, părinţii Sfintei NINA

(20

mai/florar)

Sfinţii Mari împăraţi CONSTANTIN şi ELENA, mama sa

(21

mai/florar)

Sfântul Mc. IULIU Veteranul, din Durostorum

(27

mai/florar)

Sfântul Nou Mc.

EVGHENIE Rodionov

(23

mai/florar)

ba

Sfântul Ier. ALDHELM, episcop de Sherborne

(25

mai/florar)

Sfântul Cuv. BEDA Venerabilul

(27

mai/florar)

& ©

Sfântul ier. AUGUSTIN, episcop de CanterBury

(26

mai/florar)

Sfântul Nou Mc. IOAN Rusul

(27

mai/florar)

Sfântul Cuv. ANDREI

Sfântul Ier. LUCA,

Sfânta Muceniţă TEODOSIA,

cel nebun pentru Hristos

arhiepiscop de Crimeea

din Cezareea

(28

mai/florar)

Sfântul Cuv. ISAACHIE Mărturisitorul

(30

mai/florar)

(29

mai/florar)

Sfântul WALSTAN,

din Taverham

(30

mai/florar)

(29

mai/florar)

Sfântul Sf. Nou Mc. FILOSOF

(Omatsky) din St. Petersburg

(31

mai/florar)

Sfântul IUSTIN Martirul şi Filozofai

(1 iun.

/cireşar)

Iunie / Cireşar

Sfântul Cuv. AGAP1T, doctorul Pecerskăi

(1

iun./cireşar)

Sfinţii Cuv. ŞIO cel Nou, DAVID, GABRIEL şi PAVEL din Garedja

(l

iun./cireşar)

H

•BlI •ff S l i

• llMf i B l

I

111WmM? iaii®P?

I

1

p

H

iwl-BftB^

'Wm

!

wm

s

i

l

iare Mc. IOAN cel Nou

Sfântul Ier. N1CH1FOR

Sfânta Muceniţă BLAND1NA,

de ia Suceava

Patriarhul

Constantinopolului

din Lyon

(2

iun./cireşar)

(2

iun./cireşar)

(2

iun./cireşar)

niui Cuv. KEVIN, din Irlanda (3 iun./cireşar)

<

YiM

de la Niculiţel

(4

iun./cireşar)

Sfintele Cuv.

MARlAşi

MARTA,

surorile lui Lazăr

(4

iun./cireşar)

Sfinţii TEODOT, SEVASTIANA şi ZINAIDA

(7

iun./cireşar)

Sfânta Muceniţă CALlOf'lA

(8

iun./cireşar)

Sfântul Ap. VARTOLOMEU

(11

iun./cireşar)

Sfântul Cuv. TEODOR (laroslavici),

(5 iun. /cireşar)

Sfântul Cuv. PETRU din Corişa

(5

hm./cireşar)

icoana Maicii Domnului „Pimonovskayaf"

(6 iim./cireşar)

Sfântul Cuv. PANAGH1E din Chefalonia

(7

iun./cireşar)

SQL

Sfinţii NICANDRU şi MARCJAN, de la Durostorum

(8

hm./cireşar)

Sfântul Cuv. COLUMBA, egumen la lona (9 iun./cireşar)

Sfinţii Mc. ALEXANDRU şi ANTONINA, din Cardam şi PANSEMN1A Cuvioasa

(10

iun./cireşar)

Sfântul Ap. VARNAVA

(.11

iun./cireşar)

Soborul Arhanghelului GAVRIIL, din Athos

(11

iun./cireşar)

WMr

• k -

•M

I R

j

Mv.j

,

-i

Nou Mc.

Sfinţii 222 de Noi

 

Sfântul Cuv. ONUFRIE

 

'

fi. din China

Mc. chinezi din Pekin

cel Mare

,i i

/cireşar)

(11

iun./cireşar)

(12

iun./cireşar)

 

:

1

   

Fericitul AUGUSTIN,

Fericitul IERONTM,

Sfântul Cuv. ARSENIE din Konevits

Sfinţi ANTIPATRU şi ACHILINA

episcopul Hiponiei

din Stridon

(12

iun./cireşar)

SL,>ii ,1 Mc

ISIHIE,

o4as /im Ourostorum

(l.i

iun./cireşar)

ţs«T

k

SI i

.

'

av

BOTOLF,

 

. tniisitorul

 

(i 7

iun./cireşar)

(13

iun./cireşar)

Sfântul Mc. LAZĂR, ţarul Serbiei

(15

iun./cireşar)

(15

iun./cireşar)

Sfântul Mc,

KA1KHOSRO, din

Georgia (16

iun./cireşar)

(15

hm./cireşar)

Sfântul Cuv. MOISE de la Optina

(16

iun./cireşar)

Sfântul Cuv. PAISIE

Sfântul Ier. IOV,

Sfânta Muceniţă ALENA, din Vorst

cel Mitre, din Egipt

patriarh al Moscovei

(18

iun./cireşar)

(19

iun./cireşar)

(19 iun./cireşar)

1

\

'••'Vi

Sfântul Cuv. PA1SIE, din Bansko-Bulgaria

(19

iun./cireşar)

Sfânta Cuv.

FLORENTINA,

egumenă, în Spania

(20

iun./cireşar)

f

^

y

 

-

I

*

Sfânta Cuv. ANASTASIA mama Sf. Sava al

Serbiei (21

iun./cireşar)

Sfântul Sf. Nou Mc. NICHITA, din Rusia

(21

hm./cireşar)

Sfântul Ier. GRIGORIE Dascălul, mitropolitul Ţării Româneşti

(22

iun./cireşar)

mm' *1'SBB

0

I

Sfinţii Mc. H i ARSA B şi ARCHIL, regi ai

Georgiei (21

hm./cireşar)

Sfânta Muceniţă JULfA.Nl

(22

iun./cireşar)

Sfântul Mc. ALBAN, din Verulianum

(22

iun./cireşar)

Sfânta Cuv.

ETHELDREDA,

stareţa Mănăstirii Ely

(23

iun./cireşar)

Naşterea Sfântului

Sfântul Ier. NICETA,

IOAN Botezătorul

episcop de Remesiana

(24

iun./cireşar)

(24

iun./cireşar)

Sfinţii ZA U ARI A. şi ELISABETA, părinţii Sf. loan Botezătorul

(24

iun./cireşar)

iS

'

Sfântul Nou Mc. PANAGHIOT Chesarineanul (24 iun./cireşar)

Sfinlul Cu\

AIANASIE,

din Păros

(24

iun./cireşar)

Muceniţă

Sfanţul Cuv. ADELBERT

Sfinţii Cuv. DAVID şi

FEVRON1A din Nisibe

arhidiaconu!

EUFROS1NA, soţia sa

(25

S

iun./cireşar)

f i -

Rin Iul Cuv . DAVID , din Tesalonic

(V

mn./cireşar)

(25

iun./cireşar)

(25

iun./cireşar)

Sfântul Cuv. SAMSON,

primitorul de străini

(27

iun./cireşar)

Icoana Maicii Domnului de la Kazan

„A celor şapte lacuri"

(26

iun./cireşar)

Sfânta IOAN A mironosiţa

(27

iun./cireşar)

Icoana Maicii Domnului

Sfinţii Ap. PETRU şi PAVEL

„Cea cu trei mâini" de la Hilandar

Sfinţii Cuv. SERGHIE şi GHERMAN, de la Valaam

(29

iun./cireşar)

(28

iun./cireşar)

(28

iun./cireşar)

<mn i

T

GHhLASI E

Sfânta DINARA,

la l'âmcţ

Soborul Sfinţilor, Siăviţilor şi întru tot lăudaţilor 12 Apostoli

regina Georgiei

(30

hm./cireşar)

(30

iun./cireşar)

(30

iun./cireşar)

Iulie / Cuptor

Sfântul Ier. LEONTIE de la Rădăuţi (1 iul. /cuptor)

Icoana Maicii Domnului „Alăptâtoarea"

(3

iul./cuptor)

k

Sfântul Voievod ŞTEFAN cel Mare al Moldovei

(2

iul./cuptor)

Sfinţii Cuv. VASILE şi CONSTANTIN,

Sfântul Ier. ANDREI Ierusalimneanul,

prinţi de laroslavl

arhiepiscopul Cretei

(3

iul./cuptor)

(4

iul./cuptor)

Sfinţii Noi Mc. NICOLAE al Il-lea, Ţarul Rusiei, ALEXANDRA, soţia

şi fiii lor (4

iul./cuptor)

Sfântul Sf. Nou Mc. SAVA,

episcop de Gornji Karlovae

(4

iul./cuptor)

Sfântul Ier. IOAN Maximovici, episcop de San Francisco

(2

iul./cuptor)

Sfântul Cuv. ANDREI Rubliev

(4

iul./cuptor)

Sfântul Cuv.

ATANAS1E Athonitul

(5

iul./cuptor)

.na Maicii Domnului txonomissa"

iul./cuptor)

(5

Sfânta Muceniţă CHIRIACH1 din Nieom.idia

(7

iul./cuptor)

: ;.r

-l-.-,

Sfântul Cuv. SISOE cel Mare şi Sfânta Muceniţă LUCIA

(6

iul./cuptor)

Sfântul Cuv. ACACHIE, cel de la scară (7 iul./cuptor)

- l

I

Soborul Tuturor Sfinţilor de la Radonej (6 iul./cuptor)

\

Sfinţii Mc. EPICTET şi ASTION din Pont

(8

iul./cuptor)

L

di:

-

Sfântul Sf Mc. KILIAN, episcop de Wiirzburg

(8

iul./cuptor)

Sfântul Mc. MIRDAT, rege din Kartli (8 iul./cuptor)

Sfântul Cuv. TEODOR, episcopul Edesei

(9

iul./cuptor)

—ss-^si. ii?

Sfântul Cuv. ANTONIE

întemeietorul Mănăstirii Pecerska

(10

iul./cuptor)

Sfântul Sf. Mc. IOSIF, protopop din Damasc

(10

iul./cuptor)

Sfânta Mare Muceniţă

EUFIMIA;

pomenirea minunii cu cinstitele ei moaşte

(11

iul./cuptor)

Sfânta Cuv. OLGA, ţarină a Rusiei (11 iul./cuptor)

Stanţa VERONICA

(12

iul./cuptor)

Sfântul Cuv. NICODIM Aghioritul

(14

iul./cuptor)

Sfânta Muceniţă IULIA, din Corsica

(16

iul./cuptor)

Sfântul Cuv. CHLRIL, de la Păros

(II

iul./cuptor)

Sfinţii Cuv. 10AN şi GAVR11L, din Georgia şi Iviru-Athos

(12 iul./cuptor)

Sfinţti Mc CHIRK , şi mama sa H d IIA

(15 iui cuptorj

k

Waşâ

Sfânta Muceniţă VALENTINA, din Cezareea Palestinei

(16 iul./cuptor)

Icoana Maicii Domnului „PRODROMIŢA"

(12

iul./cuptor)

Icoana Maicii Domnului

„AXION

ESTIN"

(13

iul./cuptor)

'< li

Sfântul DONALD,

din Scoţia

(15

iul/cuptor)

Sfânta Mare Muceniţă MARINA

(17

iul./cuptor)

Sfinţii Mc. PROCLU şi JLARIE din Anc'fra

Galatiei (12

iul./cuptor)

Sfânta Cuv. MILDRED, stareţă la Thanet

(13

iul./cuptor)

Sfântul Cuv. VLADIM1R, cel întocmai cu Apostolii şi luminătorul Rusiei

115

iul./cuptori

Sfântul Mc. KENELM, prinţ de Mercia (17 iul./cuptor)

Sfâii '

t i

Icoo '

'

jv

LEONID.

Rusia

ml./cuptor)

'laicii Domnului

din Rusia

ul. /cuptor)

>pul Edesei

i './cuptor)

Sfântul N

ecl Dic-pl dii, 1 icorgia

i-.fr. IL!E

(20

iul./cuptor)

Sfintele Cuv. Muceniţă ELISÂBETA,

marea ducesă

a Rusiei, si însoţitoarea sa, monahia VARVARA

(18

iul./cuptor)

Sfântul Mc. EMILiAN. din Durostorum

(18

iul./cuptor)

Sfântul Ier. ARNOLD, episcop de Metz (18 iul./cuptor)

Sfânta Cuv. Muceniţă LAURA, din Cordoba

(19

iul./cuptor)

Sfântul Sf. Mc. FREDERIC, episcop de Utrecht (18 iul./cuptor•)

Sfântul Cuv. IOAN Mult-pătiniitorul de ia Pecerska (18

iul./cuptor)

(

Sfânta Cuv. MAC RIN A,

Sfântul Prooroc

sora Sf. Vasile cel Mare

ILÎE Tesviteanul

(19

iul./cuptor)

(20

iul./cuptor)

I

S fân la Nouă Mucei" LIDIA

(20

iul./cuptor)

Sfinţii Noi Mc. din Paris: ILIE, MAR1A, DIMITRIE şi GEORGE

(20

iul./cuptor)

Sfânta Muceniţă SALOMEl din Georgia

(20

iul/cuptor)

Sfântul Cuv. SIMEON cel nebun pentru Hristos

(21

iul./cuptor)

Sfânta Mironosiţă cea întocmai cu Apostolii, MARJA MAGDALENA

Sfânta Cuv. Muceniţă MARCEL1A, din Hios

Sfinţii Cuv. PARTENSE şi RAFAEL, de la Agapia

(21

iul./cuptor)

Sfânta Muceniţă HR1ST1NA, dm Tir

(22

iul./cuptor)

(22

iul./cuptor)

 

(24

iul./cuptor)

 

< Jî.

1

m

'

«H i

Sfântul Ier, DECLAM,

Sfinţii Mc. BORIS şi GLEB

iânSulm

OLIMPIADA

episco p ele Ardmor e

fiii Sf

Vladimir

 

diaconila

(24

iul./cuptor)

(24

iul./cuptor)

(25 iul

i uptnr)

Sfânta Cuv. EVPRAXIA, din Tebaida Egiptului

(25

iul./cuptor)

Sfântul Nou Mc. NI( OLAE (Johnson)

(25

iul./cuptor)

Sfântul Cuv. IOANICH1E cel Nou, de la Muscel

(26

iul./cuptor)

Sfânta Cuv. Muceniţă PARASCHEVA, din Roma

$

(26

iul./cuptor)

Icoana Maicii Domnului de la

Lainici „Grabnic ascultătoare"

ţM;

1

j m j

Sli

stareţa '

n l

t uptor)

1

-

IR1NA,

itsj n Hrisovalant

•//

Liipior)

Sfântul Cuv. MOISE Ungurul, de la Pecerska

(26

iul./cuptor)

Sfântul Mare Mc. PANTELIMON

(27

iul./cuptor)

Sfântul Mc. CALINIC, din Cilicia

(29

iul./cuptor)

Sfântul 1ACOV (Netsvetov), preot misionar în Alaska

(26

iul./cuptor)

Icoana Maicii Domnului

„Milostivirea" de la Diveevo

(28

iul./cuptor)

Sfântul Mc. OLAF, regele Norvegiei

(29

iul./cuptor)

i t

icoai a Mai' i

') m nului

Sfânta Cuv.

j

ântulC 1 '

Sfântul Ier. GHERMAN,

 

ANGHEUNA

din Armare a

episcop de Auxerre

 

uptoi)

(Braneovici)

(31

iul./cuptor)

Q1

iul./cuptor)

 

(30

iul./cuptor)

Sfinţii 7 Mucenici Macabei din Iudeea

(1

aug./gustar)

Sfântul Cuv. ANTONIE Romanul, egumen Ia Novgorod

(3

aug./gustar)

Stanţa Muceniţă AFRA din Augsburg

(5

aug./gustar)

August / Gusta;

Sfântul Mc. RADGIANI, clin Georgia

(3

aug./gusîar)

Sfintele Cuv. TEODORA din Tesaionic, şi TEOP1ST1, fiica ei; mutarea Sf. moaşte

(3

aug./guslar)

Sfinţii 9 Mucenici, fraţii

Kherkheulidze cu sora şi mama lor

(3

aug./gustar)

Sfântul Cuv. 10AN Iacob Hozevitul dc la Neamţ

('.5

aug./gustar)

Schimbarea la faţă a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru lisus Hristos

(6

aug./gustar-)

Sfânta Cuv. TEODORA de la Sihla

(7

aug./gustar)

SOZONT

r

«india

'ii\îar)

I

ă*

(HHr f SI

N8M& mm

Sfântul Sf. Nou Mc.

ALEXANDRU

(Khotovitsky)

(7

aug./gustar)

Sfântul Ier. MIRON, episcopul Cretei

(8

aug./gustar)

•j.rxiE

Sfântul Cuv. HER.MAN

Sfântul Sf.

Mc.

LAVRENTIE

edko\)

de Aiaska

arhidiaconul

gustar)

(9

aug./gustar)

(10

aug./gustar)

mmm

njy

»U

k-t. NI FON,

instnntuiopoUiUii

Sfânta Muceniţă SUZANA, din Roma

Sfânta Mc. 1LARIA, de la Roma

 

gustar)

(II

aug./gustar)

(12

i tei

icoana Maicii Domnului

M

• a Ciareji

„Cea cu 7 săgeţi™

Icoana Maicii Domnului „a Patimii"

/gustar)

(13

aug./gustar)

(13

aug./gustar)

aug./gustar)

f t

1

Sfânta Cuv.

RADEGONDA,

regina francilor

(13

aug./gustar)

iii

• t i

Sfântul Cuv. WIGBERT, stareţ ia Fritzlar (13 aug./gustar)

Cinstita Adormire a Maicii Domnului

(15

aug./gustar)

Icoana Maicii Domnului de ia Dervent

(15

aug./gustar)

Sfântul Cuv. TEODOSIE,

din Kiev, mutarea Sf. moaşte

(14 au^

./•// /

Jcoana Maicn

Domnului

de la Nicula

(15

aug./gustar)

Sfântul Cuv. lOSIF. de la Văratec

(16

aug./gustar)

Soborul Tuturor Sfinţilor Noi Mucenici din Georg'îa

(14

aug./gustar)

Icoana Maicii Domnului de la Rohia

(15

aug./gustar)

Sfântul Mc. DIOMID Doctorul, din Tarsui Ciliciei

(16

aug./gustar)

Sfinţii Martin ^ncoveni : CONSTAN FIN Voievod, cu cei pat.ru fii ai săi:

CONSTANTIN, ŞTEFAN, RADU, MATEI şi sfetnicul IANACHE

(l 6

aug./gustar)

Sfântul Cuv. ALIFIE iconografiil, de la

Sfanţul Ier. TEODOR, episcop de Valais

Sfântul Ier. IEROTEi, episcop al Ungariei

Sfânta Muceniţă

CHIRIACHI, de la

F'ecerska (I 7

aug./gustar)

(1 7

aug./gustar)

(20

aug./gustar)

Roma (21

aug./gustar)

 

- _

/ ,

Sfântul Mc.

(22 aug.

• DONAT, ROMULUS, SILVAN şi din Sirmium

(21

aug./gustar)

VF

#

Sfântul Cuv. AVRAM IE, egumen din Smolensk

(21

aug./gustar)

AGATONIC

c. LUP

Sfântul Sf. Mc

IRlNhU,

/gustar)

(23

aug./gustar)

episcop de Sirmium

Sfântul Sf. Mc. IRINEU, episcop de Lugdunum

 

(23

aug./gustar)

(23

aug./gustar)

 

X

 

cgf t

 
 

i

m

ucemţă

Sfântul Cuv. ARSENIT

Sfântul Cuv. Nou Mc.

Sfântul Sf. Nou Mc.

"ara Galilor

egumen de la Komel

COSMA, de la Filoteu

COSMA Etolianul

ustar)

(24

aug./gustar)

(24

aug./gustar)

(24

aug./gustar)

Sfântul Apostol TIT, episcopul Gortinei

(24

aug./gustar)

Icoana Maicii Domnului „Cipriota" de la Secu

(26

aug./gustar)

Sfântul Mare Mc. FANURIE, din Rodos

(27

aug./gustar)

Sfântul Mc. IULIAN din Briud

(28

aug./gustar)

Sfântul Mc. GENESIUS, actorul de la Roma

(25

aug./gustar)

Sfinţii Mc. ADRIAN, NATALIA, soţia lui

(26

aug./gustar)

Sfântul Cuv. MOISE Arapul, din Egipt

(28

aug./gustar)

Soborul Sfinţilor Cuvioşi Părinţi de la Lavra Peşterilor din Kiev

(28

aug./gustar)

Sfântul Sf. Nou Mc. VLADIMIR (Moşcianski)

(25

aug./gustar)

Sfântul Cuv. PIMEN cel Mare, din Egipt (27 aug./gustar)

Sfânta Muceniţă ŞUŞANICA, regina Georgiei

(28

aug./gustar)

Sfinta Muceniţă SABINA din Roma

(29

aug./gustar)

.ui Sfântului

Slanta Muceniţă

Sfântul Ier. LOAN,

I'lifiop il.tul I 1 olJ'i

1 Botezătorul

SERAF1MA din Roma

de la Râşca şi Secu

'gustar)

(29

aug./gustar)

(30

aug./gustar)

(ju aug./gustarj

4

^ff^ţÎ ' '

7

-

*

Sfântul Ier. ALEXANDRU,

Sfântul Ier. IOAN,

Sfântul Cuv. ALEXANDRU,

patriarhul Constantinopolului

patriarhul

Constantinopolului

egumen din Svir

(30

aug./gustar)

(30

aug./gustar)

(30 aug./gustar)

Sfântul Cuv. ALEXANDRU

Sfântul ARSENIE I,

Sfântul Sf

Sava II,

Nevsky

arhiepiscop în Serbia

arhiepiscop al Serbiei

(30

aug./gustar)

Sfântul Sf. Mc. CIPRIAN, episcopul Cartaginei

(31

aug./gustar)

(30

aug./gustar)

Sfânta Cuv. EANSWYTHE, stareţă la Folkestone

(31

aug./gustar)

(30

aug./gustar)

Sfântul Ier. AIDAN

episcop de Lindisfarnc

(31

aug./gustar)

Duminica Ortodoxiei

(prima duminică

din Postul

de la Nămăieşti

(Vinerea

Luminată)

Mare)

•MHHHH| |

•HHHNH l

M

B

M

f j

Părinţi din Smai

(Miercurea

Luminată)

fbumim. f/.( 2-</ Jupă Poj/i)

Intrarea Domnului în Ierusalim

(Duminica

Floriilor)

pejgsBKjf;

P^ÎPwBIeIS

WmWS,

11111 »

Icoana Maicii Domnului de la Rarău

(Vinerea

Luminată)

aiuueie uuv. Mironosiţe

(Duminica

a 3-a după

Paşti)

Soborul Tuturor Sfinţilor Noi Mucenici din Butovo

(Sâmbătă

in săptămâna

a 3-a după

Paşti)

Sfinţii Părinţi de la Sinodul S Ecumenic

(Duminica

a 7-a după

Paşti)

= \ IM IMNULUI

Icoana Maieu Domnului "Lidianca" de la Neamţ

(prăznuită

la înălţarea

Domnului)

POGORÂREA

SFÂNTULUI

DUH

SFÂNTA TREIME

Soborul Tuturor Sfinţilor

(Duminica

întâi după Rusalii)

Soborul Tuturor Sfinţilor Români

(.Duminica a 2-a după

Rusalii)

«

«fl

> \

- .-tisi,

Soborul Tuturor Sfinţilor Români

(Duminica a 2-a după l'ihiilnj

U t

Soborul Tuturor Sfinţilor din Rusia

(Duminica

a 2-a după

Rusalii)

Soborul Tuturor Sfinţilor din Athos

(Duminica

a 2-a după Rusalii)

Soborul Tuturor Sfinţilor din Scoţia

a 2-a după Rusalii)

(Duminica

Soborul Tuturor Sfinţilor din Bulgaria

(Duminica

Soborul Tuturor Sfinţilor din America de Nord;

(Duminica

a 2-a după Rusalii)

a 2-a după

Rusalii)

Soborul Tuturor Sfinţilor din Pskov

(Duminica

a 3-a după

Rusalii)

W

l

i

«Kf

l

m

,• . V •

f

! )-H j. ,!> ,iul Inima. Minţilor ,1, Bruanu i şi li land a (Duminica
!
)-H j.
,!> ,iul Inima. Minţilor
,1, Bruanu i şi li land a
(Duminica
a 3-a după Rusalii)
Soborul Tuturor Sfinţilor
Noi Mucenic i d e su b
stăpânirea turcească
(Duminica
a 3-a după
Rusalii)
!
ţ
9'.
c
C.^J. -
ţ

(Duminica

din Belarus

Soborul Tuturor Sfinţilor din Polonia

Soborul Tuturor Sfinţilor din Tvcr

a 3-a după

Rusalii)

(Duminica

a 3-a după

Rusalii)

(prima

duminică

după

29

iunie)

(Duminica

înainte

de 28 iulie)

(Duminica

înainte

de 26

august)

 

Pe toţi Sfinţii pomenindu-i, iară şi iară cu pace Domnului să ne rugăm

Strălucitul îeoîog şi literat, Nichifor Crainic, a înveşmântat un ade- văr existenţial într-o sintagmă devenită şi titlul unei cărţi „Sfinţenia, îm- plinirea umanului", luminând sensul călătoriei omului pe pământ.

Pentru orice creştin este însă evidentă şi clară porunca „ci după Sfântul Care v-a chemat pe voi, fiţi şi voi sfinţi în toată petrecerea vieţii" (I Petru 1, 15). Aceasta însemnă Hristos, Gel Sfânt după fire, Cel care prin întrupare S-a arătat pe Sine viaţă sfântă la modul absolut, la fel le dă poruncă şi oamenilor .fiţi Sfinţi aşa cum Sfânt sunt şi Eu" (I Petru 1,16).

Sfântul loan Gură de Aur aducea mereu în faţa credincioşilor chi- puri ale Sfinţilor îndemnându-i să le urmeze pilda de viaţă sfântă.

Fericitul Augustin este unul dintre cei mai însufleţiţi îndemnători ai creştinilor de a-i urma pe Sfinţi zicând: „Dacă iubim pe Sfinţi, să-i imităm. Sfinţii mucenici au urmat lui Hristos până la a-şi da propriul sânge, până la a suferi, după pilda Lui, cele mai mari chinuri. Dar ei nu sunt singurii, după ei izvorul sfinţeniei nu a secat. Deci, în grădina Domnului (Biserica) nu sunt numai trandafirii martirilor, ci şi crinii fecioarelor, iedera soţilor, violetele văduvelor. Să învăţăm dar, de la aceşti Sfinţi cum fără a înfrun- ta suferinţele martiriului, un creştin trebuie să imite pe Hristos' (Teologia Dogmatică, EIBMBOR, Bucureşti, 1991, p. 288).

Tocmai de aceea, „când ai în faţă un Catalog al Sfinţilor care de- păşeşte cadrul restrâns al calendarului de perete şi se lărgeşte prin si- naxarele din Mineie şi cărţile cu vieţile Sfinţilor ai posibilitatea te re- găseşti într-un model vrednic de urmat, să propu. i i îume ani orat în Tradiţia Ortodoxă pentru urmaşi, înţelegându-i ser, te simţi mereu şi mereu în faţa unei provocări care să ie facă să cercetezi cu luare aminte viaţa fiecărui truditor doritor de mântuire si să-ţi impropriezi din ea, luminându-ţi mintea şi inim&, deopotrivă ,Pi Ic. Stravr. N. N. Barbu, Diac. N. Barbu, Catalogul Sfmţ'ior şi dtemilm din Biserica Ortodoxă, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2009, p. 12).

La această lucrare au purces şi autorii volumului de faţă care, aşa cum mărturisesc în cuvântul final despre Sfinţii de pretutindeni, îi doreau „pomeniţi şi cinstiţi după cuviinţă". Şi, au reuşit, cu eforturi binecuvân- tate, în neobosita dorinţă „de a lua aminte la Sfintele Sfinţilor".

9

Orice cititor dreptmăritor trebuie să pună' la inimă şi învăţăturile Sfântului Nicolae Velimirovici care ne spune că „în fiecare Sfânt Hristos se repetă. în realitate, aşa este şi cu orice creştin, dar după măsura cre-

dinţei lui. întreaga viaţă a Bisericii, toate rândui» îi de zi şi noapte, nU sunt nimic aîtceva decât o continuă chemare la ceasta: să repetăm şi

noi viaţa lui Hristos împreună cu Sfântui pe cai» 31 « prăznuim

în acea'zi»

trăind în rugăciune şi în har şi experiind întreaga si aţă şi faptele Sfinţilor aşa cum aceia au expersat viaţa şi faptele lui Hristos".

„Fiţi următori mie precum şi eu lui Hristos" (i Corinteni, 11,1), aceasta ne porunceşte dumnezeiescul Apostol şi mie, şi ţie, şi fiecăruia dintre noi, pentru că toti suntem chemaţi la sfinţenie, la purtare şi viaţă sfântă.

Aceasta viaţa srania, insa, nu putem să o trăim singuri, ci întotdeauna „împreună cu toţi Sfinţii" (Efeseni 3,18), cu ajutorul şi călăuzirea lor, prin mij- locirea Sfintelor Taine şi ale Sfintelor Virtuţi î n Biserică, de aceea „pe Preas- fânta, Curata, Preabinecuvântata, Mărita Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi Sfinţi pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm". (Predici, Ed. Egumeniţa, 2009, p. 103). Binecuvântăm apariţia acestei lucrări şi pe ostenitorii în duh şi în faptă şi plecăm genunchi de suflet rugându-ne ca şi:

„Pe toţii aceia care neştiuţi Stinsu-s-au în vremea asprelor prigoane Cei ce încă astăzi zac necunoscuţi, Şi-n biserici nu au slujbe şi canoane, Pe toţi Sfinţii care numai Tu îi ştii, Şi al căror nume numai Tu-I ţii minte, Pomeneşte-i, Doamne, Tu când vei veni, în împărăţiei Slavei Tale Sfinte."

Cu arhiereşti binecuvântări,

(Zorica Laţcu Teodosia, Pomelnic).

t GALACTIO N

Episcopul Alexandriei şi Teleormanului

Alexandria La Duminica Tuturor Sfinţilor, 2010.

10

yMS'Wîi-ai iv .

Cuvântul editorului

* wiiiwiiih u

p u

s?m im

u w

nwvai w

niiiitc t

i iuaai. i a

v a

j« 01,11100

w c

dorul de taină al „hotarului veşniciei" şi nu ne vom putea opri să excla- măm asemeni apostoiiior: „Doamne, bine este nouă să fim aici!"

Florin Caragiu

Notă:

Sigla de pe pagina precedentă:

SFÂNTA TREIME deasupra şi în toate

ri folosite

Sfântul Ier, - Sfântul Ierarh Sfinţii Ier. - Sfinţii ierarhi Sfântul Sf. Mc. - Sfântul Sfinţit Mucenic Sfinţii Sf. Mc. - Sfinţii Sfinţiţi Mucenici Sfântul Sf. Nou Mc. - Sfântul Sfinţit Nou Mucenic Sfinţii S I Noi Mc. - Sfinţii Sfinţiţi Noi Mucenici

Sfântul Mc. - Sfântul Mucenic Sfinţii Mc. - Sfinţii Mucenici

Sfântul Cuv, - Sfântul Cuvios Sfinţii Cuv. - Sfinţii Cuvioşi

Sfânta Cuv. - Sfânta Cuvioasă Sfintele Cuv. - Sfintele Cuvioase

Sfântul Cuv. Mc. - Sfântul Cuvios Mucenic Sfinţii Cuv. Mc. - Sfinţii Cuvioşi Mucenici Sfântul Cuv. Nou Mc. - Sfântul Cuv. Nou Mucenic Sfinţii Cuv. Noi Mc. - Sfinţii Cuvioşi Noi Mucenici

Sfântul Cuv. Nou Mc. - Sfântul Cuvios Nou Mucenic Sfinţii Cuv. Noi Mc. - Sfinţii Cuvioşi Noi Mucenici

Sfântul Nou Mc. - Sfântul Nou Mucenic Sfinţii Nou Mc. - Sfinţii Noi Mucenici

patr. - patriarh mitrop. - mitropolit arhiep. - arhiepiscop ep. - episcop

protos. -

protosinghei

15

arhim. — arhimandrit schiarhim. - schiarhimandr ieroschim. - ieroschimonat

iwî<Ui,

V)lVi

j

W (

arhid. - arhidiacon ierid serocWff . eg -egumen schim. - schimonah pr, - preot cuv. - cuvios binecuv. - binecuvântat binecred. - binecredincios

î.Hr. - înainte de Hristos m-re. - mănăstire pg. - pagina resp. - respectiv cca. - circa S6C. - secolul

MHRfie - M0RT1SOR

i

f

 

%

3

§

O***-'

:

.

Din w /

i •

Sfânta Cuv

vincie

Ziu a

1- a

i EVDOCHIA samarineanca, din cetatea lopolei, pro- (sec. I);

Sfânta Cuv DJMNINA, cea din Cir (Siria, sec. IV-V);

Sfânta Muceniţă ANTONINA, din Niceea (284-1305);

Sfinţii Mc. MARCEL şi ANTON, care prin foc s-au săvârşit;

Sfinţii Mc. SILVESTRU şi SOFRONIE, care de sabie s-au săvârşit;

Sfântul Mc. NESTORIAN, care de sabie s-a săvârşit;

Sfinţii Mc. HARISIE, NICHIFOR şi AGAPIE;

Sfântul Cuv. AGAPIE, care a sihăstrit în hotarele Mănăstirii Vatoped, la Schitul Kaliston şi cei patru împreună cu el (Athos, sec. XIII);

Din alte surse:

Sfinţii 260 Mucenici de la Poarta Salaria, din Roma, în timpul lui Claudiu al

ll-lea Goticul (|269)';

Sfinţii Mc. HERMAS şi ADRIAN, de la Marsilia (Franţa, |290);

Sfântul

Mc. LUPERCULUS, care a pătimit sub

Diocleţian (f300) 2 [AP.]]

Sfântul Ier. FELIX al ll-lea, papă al Romei, care a mărturisit credinţa ortodo- xă în faţa monofizismului (t492);

' 260 Mucenici - două sute şaizeci de Mc. 2 Luperculus (sau Lupercus), născut probabil în Spania. El este cinstit în mod deosebit în Tarbes-Franţa.

17

MSRfie - MftWIŞOR

Sfântul Ier. AUVIN (sau ALBIN), episcop de Angers (Franţa, sec. VI);

Sfântul Sf. Mc. HERCULA, episcop de Perugia (f547); mutarea Sfintelor

Moaşte 1 ;

Sfântul Ier. DAVID, episcop de Menevia (Anglia, |589);

Sfântul

Ier. MARNOCK (sau MAR NAN), din Irlanda, împreună vieţuitor cu

Sf. Columba, la lona (|625) [A.PJ,

Sfântul Ier. SWITHBERT, episcop de Kaiserworth şi întemeietorul mona-

hismului în Olanda (Anglia, -|713);

Sfântul

Cuv. SIVI ARD, călugăr din Franţa (cca 1729) 2 [A.PJ

Sfântul Mc. MONAN, misionar în Scoţia (f874)

[A.PJ,

Sfântul

Sf. Mc. LEO, episcop de

Rouen (Franţa, f900) 3 [.A.P.];

Sfântul Cuv. LEOLUCA, egumen din Corleone (Sicilia, cca f900);

Sfântul Ier. RUDESIND (sau ROSENDO), episcop de Mondonedo şi Com- postella (Spania, |977) [A.PJ,

Sfântul Cuv. MARTIRIE, din Zeleneţk, în Novgorod (Rusia, 11603) [vezi şi 11 nov./brumar],

Sfânta Nouă Muceniţă PARASCHIVA, din Trapezunt (t1659);

Sfânta Cuv. Nouă Muceniţă ANTONINA, egumenă din Kizliar în Nordul Cau- cazului (f1924);

Sfânta Cuv. Nouă Muceniţă ALEXANDRA (Diacicova) din Rusia (f1938);

Sfintele Cuv. Noi Muceniţe ANA (Makandina), DARIA (Zaiţeva) şi EVDOCHIA (Arhipova), călugăriţe din Rusia (f1938);

1 vezi şi 7

2 a vieţuit în Mănăstirea Sf. Calais. A urmat tatălui său la stăreţie şi a scris viaţa Sf. Calais, ctitorul mănăstirii.

3 a propovăduit Evanghelia în Navara şi provincia Bască din Spania.

novA>rumar.

18

MfWPie - MflRŞI^OR

Sfin'

1

s

T

1

"

''

4

't

' .ui ui. nov,

' '

Jsla:

Bot (Î1937) ,

protopop (|1938) ,

VASSLE (Nikitski), preot (t1938), VENIAMIN (Faminţev) şi MIHAIL (Bukrinski), preoţii (f1938), ANTONIE (Kory), ierodiacon (f i 938), ALEXANDRU (llenkov), preot (f1942);

Sfinţii Noi Mc. VASILE (Arhipov) şi NADEJDA (Abacumova) (Rusia,

1-1938);

Sfântul Mc. ACACHIE, din Fenicia;

Sfinţii Mc. LEO, DONAT, ABUNDANTIE, NICHIFOR şi cei împreună cu

dânşii, care au pătimit în Nordul Africii [A.P.],

Sfântul Cuv. Mc. PAVEL;

Adormirea Arhim. TIMOTEI, stareţul Mănăstirii Cemica (România, n. 1807-

f1816);

Adormirea Cuviosului

GRIGORIE (Leu) Boioşăneanu,

(România,

n1881-f1949)\

Din Minei:

Ziua a 2-a

episcop de Huşi

Sfântul Sf. Mc. TEODOT Mărturisitorul, episcopul Cirenei, din insula Ci-

pru (|315 sau f321) ;

Sfântul Mc. ISIHIE Singîitîcul, general înecat în vremea lui Maximian

Galeriu (cca f303);

1 otrăvit la dineu! oferit de Petru Groza.

19

M3R¥I€ - hilîPiŞiŞOR

Sfântul Mc. CVINT, făcătorul de minuni şi mărturisitor din Frigia {ţ283) ! ;

Sfinţii Mc. NESTOR şi TPinî f I ,

' >

Sfântul Apostol PARMENA, unu! din cei 7 diaconi {sec. I);

Sfântul Mc. TROADIU şi a ceior împreună cu dânsul, din Neocezareea

(t250);

Sfânta Muceniţă EUTALIA fecioara, din Siciiia, care de sabie s a săvârşit (|252 sau f257);

Sfinţii Mc. ANDRONIC şi ATANASIA, care de sabie s-au săvârşit;

Din altş şuntş;

Prăznuirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului „împărăteasa";

Sfinţii Mc. IOVIN şi VASILEUS, din Roma (|258);

Sfântul Sf. Mc. EUSEBIE, episcop de Vercelli (Italia, sec. IV);

Sfinţii Mc. PAVEL, HERACLIE, SECONDIL, IANUARIA şi LUCIOSA, de

la Porto Romano, lângă Roma (1305);

Sfântul Cuv. AGATON, din Egipt (sec. V);

Sfântul Ier. JOAVAN, episcop în Anglia (cca f562);

Sfinţii 440 Mucenici, ucişi de longobarzi, în Italia (cca |570) 3 ;

Sfântul CYNIBIL, din Anglia (sec. VII) 4 /APJ;

Sfântul Cuv. FERGNA, ucenicul Sf. Columba, din Irlanda (|637) 5 /AP./;

Sfântul Ier. CHAD, episcop de Lichfield (Anglia, f672) 6 ;

1 vezi şi 6 iul/cuptor, Cvint (Coint sau Quintus).

2 vezi la H.A.; Sf. Nestor este episcop, iar Sf. Tribimiu este diacon.

3 440 Mucenici - patru sute patruzeci Mc.

4 era fratele Sfinţilor Ier. Chad de Lichfield (2 marMărţişof) şi Cedd (7 ian./gerar), pe care i-a ajutat la propovăduirea Evangheliei în Anglia.

5 Sf. Fergna, numit şi „cel alb", a fost ucenicul Sf. Columba la stâreţia Mănăstirii din lona.

6 vezi Had în S.O.G. şi Ceadda în I.S.A.; erafrateleSf. Cedd şi al Sf. Cynibill (7 ianJgetar).

20

MURI I€ - MiWmOR

Sfântul Cuv. WILLEIC, ucenicul Sf. Swithbert (Germania, f726)

fAPJ;

Sfântul Cuv. SLEBHENE (sau SLEBHINE), călugăr din Irlanda şi egumen la lona, (Scoţia, 1787) [AP.]-,

Sfântul Ier. ARSENIE, episcop de Tver (Rusia, f1409);

Sfinţii Cuv. SAVATIE şi EUFROSiN, ucenicul său, din Tver (Rusia, 11434;

1460);

Sfinţii Cuv. VARSANUFIE şi SÂVÂ, egumenii din Tver (Rusia, f1459; 1467);

Sfântul Nou Mc. TEODOR (Sladici) din Komogovina (f i 788);

Sfântul Cuv. IOACHIM (Papoulakis), din Itaca (Grecia, f1868) 1 ;

Sfântul Cuv. NICOLAE Planas, din insula Naxos (Grecia), preot în Atena

(t1932) 2 .

Din Minei:

Ziua a 3-a

Sfinţii Mc. EUTROPIU şi CLEONIC, fraţi, VASILISC nepotul, toţi fiind rude

ale Sfântului Mc. Teodor Tiran din Amasia (f304) 3 ;

Sfântul Sf. Mc. TEODOREI, preot în Antiohia 4 ;

Sfinţii Cuv. ZENON şi ZOIL, binecuvântătorii de Dumnezeu;

Sfânta Cuv. PIAMUNA, fecioara, din Egiptul de sus, care cu pace s-a săvâr-

şit (t337) 5 ;

1 vezi şi 23 mai/florar - mutarea Sf. moaşte în 1992. A fost canonizat în anul 1998.

2 canonizat în 1992 de Patriarhia ecumenică. 3 vezi şi 22 mai/florar, Sf. Vasilîsc prăznuit separat. 4 vezi 8 marJmărţişorIn V.S., Pr.Oh., H.A; a pătimit In vremea Iui iulian Apostatul.

5 Piamuna (sau Piama Egipteanca).

21

MART i€ - M&VFIŞOR

Din alte surse:

Prăznuirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului din Volokolamsk (Rusia,

1S79V

u pătimit In Calahora (Spania,

sec, IV) [A.PJ, Sfânta Cuv, CAMELIA, nevoitoare, la Ecoulives (Franţa, f437); Sfinţii Mc. MARIN şi ASTER, din Cezareea Capadociei (f449) ;

Sfânta Cuv. FOILA (sau FAILE), sora Sf. CoJgan (Irlanda, fsec. VI) [A.PJ;

Sfânta Cuv. NONA (sau

Galilor (Anglia, sec. VI); Sfântul Cuv. WINWALOE, egumen la Landevennec (Anglia, sec. VI); Sfântul Ier. TIŢIAN (sau TITIAN), mărturisitor, episcop de Brescia (Italia,

NO N UA), monahie, mama Sfântului David din Ţara

t526);

Sfântul Cuv. GUENOL (sau GHENOLIE), din Bretania (f532) ; Sfânta Cuv. ARTELAIDA, pustnică, la Benevento în Campania (Itaiia,

1570)';

Sfântul Cuv. CALUPPAN Zăvorâtul, din Auvergne (Franţa, |576); Sfântul Cuv. LAMALISSE, pustnic, din Scoţia (sec. VII) [A.PJ Sfântul Ier. CELE-CHRIST, episcop de Leinster (Irlanda, cca |728) [A.PJ Sfântul Cuv. ANSELM, de lângă Modena (f803);

Sfântul

Ier. IOAN al IV-lea, patriarhul Georgiei (f1001) 2 ;

ft039) 3 [A.PJ

Sfântul Nou Mc. MIHAIL (Stroev), din Rusia (11938);

Sfânta Cuv. CUNEGUND (Germania,

1 nepoata

patriarhului Narsie, a părăsit curtea împăratului Iustini an pentru viaţa de pustnicie.

2 numit şi Hrisostom, (vezi G.S. pg. 117).

3 soţia lui Henry al ll-lea şi întemeietoarea Mănăstirii din Kaufungen.

22

hWiWie - MăKTOOR

Sfinţii Mc, FELSX, LUCIOL, FORTUNA!, MĂRCI A şi

40 de Mucenici din Nordul Africii' [AP,],

Din Minei:

Ziua a.4»a

cei împreună cu ei,

Sfântul Cuv. GHERASIM, de la Iordan (f475);

Sfinţii Mc. PAVEL şi IULIANA, sora lui, care prin foc s-au săvârşit (Siria,

t274) 2 ;

Sfântul Ier. GRIGORE, din Cipru, episcopul Constanţianei;

Sfinţii Mc. CODRAT, ACACIU şi STRATONIC, cei ce au fost mai înainte chinuitori ai Sfinţilor Mc. Pavel şi luliana (Siria, |274) ;

Sfântul

Ier. GRIGORIE, episcopul Assosului,

din Anatolia (|1150) 3 ;

Din alte surse:

Sfântul

Ier. IULIAN, patriarhul Alexandriei (f i 89);

Sfântul Sf. Mc. LUCIUS I, papă ai Romei, succesorul Sfântului Corneiiu (Ita-

lia, f254)

[AP.]

Sfântul Cuv. IACOB Pustnicul, din Siria (sec. VI) 4 ;

Sfântul Ier. PAULIN, episcop de Brescia (Italia, |540);

Sfântul Ier. LEONARD, din Avranches (Franţa, f614) 5 [AP.]\

Sfântul ier. OWIN, episcop de Mercia (Anglia, |672);

Sfântul Ier. BASINUS, urmaşul Sf. Numerian în scaunul de episcop (Germa-

nia, cca f705) [A.P.]

1 40 Mucenici - patruzeci Mc.

2 vezi şi 27mai/fiorar

3 vezi şi 10 iul./cuptor In unele Sinaxare greceşti. Sf. lacob a căzut în desfrânare şi apoi pocăindu-se, s-a mântuit. ca şi Fer. Augustin, Sf. Leonard se întoarce la Dumnezeu datorită rugăciunilor mamei sale.

(după I.S.A. şi S.S.P.) şi 17 aug./gustar; au pătimit ia Ptolemais.

23

him w ie - MMR.ŞISOH

Sfântui Cuv. APPIAN, pustnic, la Commachio, pe coastele Adriaticii (f800);

Sfântul Sf. Mc. ADRIAN, episcop al insulei May din Scoţia, împreună cu Sfin-

ţii Sf. Mc. STALBRAND, episcop, GEODIANUS şi GAIUS, preoţi, şi

cei împreună cu dânşii ucişi de vikingi, în Scoţia (f875);

Sfântul Mc. WENCESLAV (sau VIACESLAV), prinţul Cehiei (f935); mutarea

Sf. moaşte în 938 1 ;

Sfântul Cuv. FELIX, din Franţa (cca f1038) [AP.]]

Sfântul Cuv. GHERASIM, de la Vologda (Rusia, 11178);

Sfântul Cuv. VASILE, prinţ de Rostov (Rusia, f1238);

Sfinţii Cuv. Mc. IOASAF şi VASILE, din Pskov, martirizaţi de latini (f1299) 2 ;

Sfântul DANIEL, prinţ de Moscova (f1303) 3 ;

Sfântul Cuv. PETRU (Michurin), din Tobolsk (Siberia, "fi820) [vezi şi 4

oct/hrumărel];

Sfinţii Sf. Noi Mc. din Rusia:

DIMITRIE (Ivanov), protopop din Kiev (1*1933), VIACESLAV (Leontiev), preot din Nijni Noygorod (f i 937), ALEXANDRU (Liharev), preot (f1938);

Sfinţii 90 0 d e Mucenici din Roma, care au fost îngropaţi în catacombele lui

Calistus, de pe Calea Apia 4 [A.PJ.

1 vezi şi 28 sept./răpciune.

2 Sf. loasaf de la Mănăstirea Snetogorsk şi Sf. Vasile de la Mănăstirea Mirozh.

3 vezi şi 30 augJgustar- descoperirea Sf. moaşte. A fost fiul marelui duce, Sf. Alexandru Nevsky (14 nov./brumat).

4 900 Mucenici - nouă sute Mc.

24

Din Minei:

MSRTi e

-

MftVFISOR

Ziua a 5-a

Sfântul Cuv. Mc. CONON, din Isauria, pe care însuşi Arhanghelul Mihail l-a învăţat credinţa în Hristos 1 ;

Sfântul Mc. CONON, grădinarul (1*250);

Sfântul

Cuv. MARCU, monahul, făcătorul de minuni din Ariciră (f430) 2 ;

Sfântul Mc. EVLOGHIU, din Palestina, care de sabie s-a săvârşit;

Sfântul Mc. EVLAMPIU, care de sabie s-a săvârşit;

Sfântul Mc. ARHELAU şi cei împreună cu dânsul 152 de Mucenici, care de sabie s-au săvârşit 3 ; Sfântul Nou Mc. IOAJN Bulgarul, care a mărturisit în Constantinopol, la anul 1784, şi care de sabie s-a săvârşit (f1802);

Din alte surse:

Prăznuirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului „învăţătoarea";

Sfântul Mc. ONISIE, din Isauria (sec. HI);

Sfânta Muceniţă OLIVIA, din Brescia (Italia, f138);

Sfântul Ier TEOFIL. episcop în Cezareea Palestinei (1200);

Sfânta Muceniţă IRAIDA (sau RAISA), din Egipt (sec. III);