Sunteți pe pagina 1din 5

SUBIECTE TEORIE CHIMIE FIZICA 1

1. Marimi fizice-fundamentale, definitie. 2. Marimi fizice derivate, definitie. 3. Ce se intelege prin ec dimensionala? 4. Constante fundamentale, exemple. 5. Constante derivate, exemple. 6. Importanta teoremei . 7. Teorema omogenitatii, enunt. 8. Ce se numeste punct triplu? 9. Ce se numeste punct critic? 10. Sa se defineasca notiunea de faza. 11. Sa se defineasca notiunea de sistem omogen. 12. Sa se defineasca notiunea de sistem eterogen. 13. Ce se intelege prin element chimic? 14. Ce se intelege prin sistem chimic? 15. Expresia generala a unei reactii chimice. 16. Expresia legii lui Laplace. 17. Sa se defineasca coeficientii diferentiali . 18. Sa se defineasca coeficientii diferentiali . 19. Sa se defineasca coeficientii diferentiali kT 20. Sa se defineasca coeficientii diferentiali kS 21. Reprezentarea grafica a legii Boyle-Mariotte in diagrama Clapeyron. 22. Reprezentarea grafica a legii Boyle-Mariotte in diagrama Amagat. 23. Reprezentarea grafica a legii lui Gay-Lussac in diagrama Clapeyron. 24 Reprezentarea grafica a legii lui Gay-Lusac in diagrama Amagat. 25. Reprezentarea grafica a legii lui Charles in diagrama Claperyon. 26. Reprezentarea grafica a legii lui Charles in diagrama Amagat. 27. Conditii necesare si suficiente ce definesc starea de gaz perfect. 28. Dispozitivul experimental al microbalantei lui Arhimede. Schema. 29. Dispozitivul experimental al metodei Victor-Mayer,schema. 30. Ce se numeste presiune partiala a unui component dintre un amestec gazos. 31. Volum partial? 32. Legea lui Dalton.ecuatia. 33. Ecuatia legii lui Amagat. 34. Calculul masei moleculare medii a unui amestec gazos 35. Relatia dintre procente molare,procente volum si procente masa. 36. Sa se defineasca notiunea de grad de disociere a unei substante. 37. Sa se defineasca notiunea de variatie a volumului pentru unitatea de reactie a unei reactii chimice.Exemple. 38. Izotermele lui Andrews-grafic. 39. Sa se enunte regula parghiei .aplicatie pentru amestecul lichid-vapori.

40. Care sunt caracteristicile punctului critic. 41. Coordonatele matematice ce definesc punctul critic. 42. Sa se defineasca notiunile de densitati ortoborice. 43. Graficul diametrului liniar pt amestecul lichid vapori. 44. Reprezentarea grafica a izotermelor Andrews in diagrama Amagat. 45. Ecuatia van der Waals pentru gazul real pentru un mol de gaz real. 46. Ecuatia van der Waals pentru gazul real pentru n moli de gaz real. 47. Definitia covolumului. 48. Presiunea interna a gazului real. 49. Conditiile matematice ce definesc izoterma Boyle. 50. Ecuatia van der Waals scrisa cu parametrii redusi. 51. Teorema starilor coespondente, enunt. 52. Ecuatia cu coeficient de neidealitate-grafic. 53. Ecuatia cu coeficient de virial de tip Leyda. 54. Ecuatia cu coeficient de virial de tip Berlin. 55. Teoria cinetico moleculara a gazelor .ec lui Clausius. 56. Sa se scrie conditiile de izotropie a unui mediu. 57. Notiunea de viteza medie. 58. Viteza cea mai probabila . 59. Viteza eficace. c 2 60. Graficul functiei de distributie a vitezelor cu reprezentarea celor 3 viteze la T= ct. 61. Functia de distributie a vitezelor pt un gaz (T2>T1).Reprezentare grafica. 62. Reprezentarea grafica a functiei de distributie a vitezelor pentru 2 gaze diferite la aceeasi temperatura. 63. Verificarea experimentala a legii de distributie Maxwell Boltzmann, experiment. 64. Frecventa ciocnirilor moleculelor de gaz cu peretele. 65. Ecuatia efuziunii unui gaz printr-un orificiu de perete. 66. Sa se defineasca notiunea de drum liber mijlociu 67. Constanta lui Boltzmann-calcul. 68. Sa se defineasca notiunea de diametru cinetic al moleculelor unui gaz. 69. Expresia frecventei ciocnirilor intre molecule identice 70. Ecuatia coeficientului de difuzie.unitatea dimensionala. 71. Ecuatia coeficientului de viscozitate dinamica.unitatea dimensionala. 72. Ecuatia coeficientului de conductivitate termica.unitatea de masura. 73. Principiul echipartitiei energiei.enunt. 74. Sa se defineasca notiunea de capacitate calorica,molara respective capacitatea calorica specifica. 75. Calculul capacitatilor calorice Cp si Cv pentru gaz monoatomic. 76. Calculul capacitatilor calorice Cp si Cv pentru gaz biatomic. 77. Calculul capacitatilor calorice Cp si Cv pentru gaz poliatomic 78. Expresiile coeficientului adiabatic pt gazul monoatomic,biatomic si poliatomic. 79. Definitia sistemului termodinamic. 80. Definitia mediului inconjurator. 81. Definitia ansamblului. 82. Parametrii de stare interni.exemple. 83. Parametrii de stare externi.exemple.

84. Ce inseamna variabila independenta a unui sistem. 85. Ce inseamna variabila dependenta a unui sistem. 86. Marimi fizice intensive.Exemple. 87. Marimi fizice extensive. Exemple. 88. Transformarea termodinamica? 89. Stare termodinamica? 90. Proces spontan? 91. Echlibrul termodinamic? 92. Expresia matematica a procesului izobar. 93. Izoterm. 94. Izocor. 95. Izentropic. 96. Izentalpic. 97. Proces ciclic? 98. Care sunt sensurile de parcurgere a unui proces ciclic? 99. Schema bloc generala a unui proces termodinamic. 100. Principiul 0 al termodinamicii.Enunt. 101. Principiul I al termodinamicii.Formularea lui Carathendory. 102. Functie de stare?Proprietatile functiei de stare. 103. Ce se numeste marime de proces? 104. Expresia de calcul diferentiala a lucrului mecanic W. 105. Reprezentarea grafica a lucrului mecanic W in diagrama Clapeyron.Interpretarea geometrica. 106. Unitatea de masura pentru W. 107. Definitia mecanica a cantitatii de caldura dupa Max- Born 108. Entalpia definitie. 109. Expresia principiului II al termodinamicii pentru procese continue. 110. Criteriul lui Euler aplicat unor functii de stare. 111. Lucrul mecanic util, tehnic? Ecuatie. 112. Reprezentarea grafica a lucrului mecanic util, tehnic in diagrama Clapeyron. Interpretare geometrica. 113. Caldura sensibila ? 114. Caldura latenta? 115. Relatia Robert Mayer dintre Cp si Cv. 116. Calculul caldurii specifice si a capacitatii calorice in functie de temperatura. 117. Ecuatia lui Kirchoff pentru variatia entalpiei de reactie cu temperatura. 118. Expresiile de calcul ale procesului adiabatic in variabile PV , TV , PT. 119. Reprezentarea grafica a izotermei si adiabatei in diagrama Clapeyron. 120. Reprezentarea generala a proceselor cunoscute in diagrama Clapeyron. 121. Sa se defineasca notiunea de randament a unei masinii termice. 122. Randamentul motorului termic. 123. Randamentul masinii frigorifice 124. Randamentul pompei de caldura 125. Ciclul Carnot-grafic. 126. Calculul Joule grafic. 127. Ciclul Diesel- grafic

128. Ciclul Otto- grafic. 129. Sa se defineasca notiunea de caldura de formare. 130. Sa se defineasca notiunea de caldura de ardere. 131. Sa se defineasca starea standard pentru gaze ,lichide, solide. 132. Ce inseamna reactie endoterma? 133. Ce inseamna reactie exoterma? 134. Calculul caldurii de reactie din calduri de formare. 135. Calculul caldurii de reactie din calduri de ardere. 136. Putere calorifica inferioara a unui combustibil gazos ? 137. Puterea calorifica inferioara a unui combustibil solid sau lichid ? 138. Puterea calorifica superioara a unui combustibil gazos? 139. Puterea calorifica superioara a unui combustibil lichid sau solid ? 140. Relatia de legatura dintre puterea calorifica inferioara si puterea calorifica superioara. 141. Calculul temperaturii flacarii adiabatice 142. calculul caldurii unui reactor izoterm 143. Legatura dintre caldura de reactie si energia interna de reactie . 144. Unitati de masura folosite in definirea energiei in termodinamica chimica . 145. Entropia.definitie. 146. Teorema lui Clausius.Ecuatia. 147. Calculul entropiei pentru un proces izobar. 148. Entropia de amestec.Formula. 149. Ce se intelege prin potential termodinamic? 150. Potentialul H entalpie.Formula. 151. Potentialul F. Formula. 152. Potential G(entalpie libera). Formula. 153. Potential U(energie interna).Formula. 154. Criterii de proces natural in cazul potentialului termodinamic U. 155. Criterii de proces natural in cazul potentialului termodinamic H. 156. Criterii de proces natural in cazul potentialului termodinamic F. 157. Criterii de proces natural in cazul potentialului termodinamic G. 158. Aplicatiile potentialelor termodinamice 1,2,3. 159. Ecuatia lui Maxwell.Formulele 31,33. 160. Ecutia lui Gibbs Helmholtz pentru energie libera F si pentru entalpie liberaG Formula 35. 161. Importanta ecuatiei Gibbs Helmholtz. 162. Definitia potentialului chimic.Formula 36. 163. Ce se numeste marime partial molara. 164. Teorema lui Euler pentru o marime extensive. Formula 37. 165. Ecuatia Gibbs-D .Formula 41. 166. Variatia potentialului chimic cu temperatura.Formula 42. 167. Variatia potentialului chimic cu presiunea.Formula 43. 168. Expresia potentialului chimic pentru gazul perfect.Formula 47. 169. Potentialul chimic standard al unui compus chimic.Definitie. 170. Principiul III al termodinamicii. Enunt.

171. Reprezentarea grafica a lui Walter Nerst al principiul III al termodinamicii in diagrama DG si DH in functie de temperature. 172. Teorema lui Nerst. 173. Enuntul principiului III al lui Max Planck. 174. Definitia entropiei conform Stefan Boltzman. 175. Calculul entropiei conform ecuatiei lui Debye pentru temperaturi intre 0-25 K. 176. Calculul entropiei absolute. Formula 5. 177. Unitatile de masura a entropiei in SI si in unitati tolerate. 178. Relatiile matematice intre marimile termodinamice. 179. Coeficientul Joule Thomson.Expresia. 180.Relatia generala intre Cp si Cv pentru gazul real. Formula.