Sunteți pe pagina 1din 78

COALA NA IONAL

DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLIC

SISTEME DE GUVERNARE EUROPENE - Suport de curs Lect. univ. dr. Mdlina COCOATU

BUCURETI

MODULUL 1 Guvernarea delimitri conceptuale ..................................... 8 MODULUL 2 Sisteme de guvernare ........................................................... 14 2.2. Sistemul totalitar de guvernare ............................................................................. 30 MODULUL 3 Categorii de structuri de guvernare..................................... 34 3.1. Considera iuni introductive .................................................................................. 34 3.2. Regimul confuziunii puterilor .............................................................................. 36 3.3. Regimul preziden ial - regimul separa iei rigide a puterilor................................. 38 3.4. Regimul parlamentar regimul separa iei suple sau al colaborrii puterilor....... 40 3.5. Regimul semipreziden ial ..................................................................................... 49 MODULUL 4 Mecanisme de ac iune ale Puterii Executive asupra Parlamentului 57 4.1. Desemnarea unor membri ai Parlamentului de ctre Puterea Executiv .............. 57 4.2. Implicarea direct a Puterii Executive n activitatea legislativ a Parlamentului. 57 4.3. Prerogativele Puterii Executive privind finalizarea procesului legislativ ............ 62 4.4. Delegarea legislativ............................................................................................. 64 4.5. Dizolvarea Parlamentului ..................................................................................... 68 MODULUL 5 Mecanisme de ac iune a Parlamentului asupra Puterii Executive 69 5.1. Interven ia Parlamentului n formarea Executivului i n desemnarea unor nal i demnitari ai Puterii Executive ..................................................................................... 69 5.2. Interven ia Parlamentului n activitatea Executivului .......................................... 70 5.3. Interven ia Parlamentului asupra unor autorit i executive.................................. 75

Date de identificare a cursului Date de contact ale titularului de curs: Nume: Cocoatu Mdlina Birou: str. Povernei, nr. 6 Telefon: 021/3180897 Consulta ii: luni,9 -11 Date de identificare curs Sisteme de guvernare europene Anul II, Semestrul I Tipul cursului: obligatoriu

Condi ion ri i cunotin e prerechizite Cursul de fa condi ioneaz parcurgerea i promovarea cu succes a mai multor discipline din semestrele anterioare ale programului academic propus n cadrul specializrii Spa iul Public European. Astfel, cursantul care urmeaz cursul Sisteme de guvernare europene trebuie s fi promovat urmtoatele discipline: Structuri, mecanisme i institu ii ale UE i Drept i acquis comunitar Descrierea cursului Cursul Sisteme de guvernare europene i propune familiarizarea studen ilor cu guvernarea din rile europene. Scopul acestui curs este de a cunoate rela iile care se stabilesc ntre puterile statului n diferite sisteme de guvernare, precum i principalele modalit i de scrutin care exist n Europa.

Organizarea temelor n cadrul cursului Tematica ce corespunde cursului Sisteme de guvernare europene include cinci module. Nivelul de n elegere i, implicit, utilitatea informa iilor pe care le regsi i n fiecare modul vor fi sensibil optimizate dac, n timpul parcurgerii suportului de curs, ve i consulta sursele bibliografice recomandate. Dealtfel, rezolvarea tuturor lucrrilor de, precum i promovarea examenului final impune, cel pu in, parcurgerea referin elor

recomandate. In situa ia n care nu ve i reui s accesa i anumite materialele bibliografice, sunte i invita i s contacta i tutorii disciplinei. Formatul i tipul activit ilor implicate de curs Parcurgerea celor cinci module n care este structurat cursul va presupune att ntlniri fa n fa (consulta ii), ct i munc individual. Consulta iile, pentru care prezen a este facultativ, reprezint un sprijin direct acordat dumneavoastr din partea titularului si a tutorilor. Avand n vedere particularit ile nv mantului la distan , dar i reglementrile interne, parcurgerea i promovarea acestei discipline presupune antrenarea studen ilor n urmtoarele tipuri de activit i: a. consulta ii pe parcursul semestrului vor fi organizate dou intalniri de consulta ii fa n fa ; b. realizarea unui proiect de semestru cu o tem i un set de sarcini anun ate cu cel pu in 30 de zile inaintea datei de depunere a acestuia. Materiale bibliografice obligatorii In suportul de curs, la finele fiecrei lec ii sunt precizate att referin ele bibliografice obligatorii, ct i cele facultative. Sursele bibliografice au fost astfel stabilite nct s ofere posibilitatea adncirii nivelului de analiz i, implicit, comprehensiunea fiecrei teme. Materiale i instrumente necesare pentru curs Optimizarea secven elor de formare reclam accesul studen ilor la urmtoarele resurse: - calculator conectat la internet - imprimant (pentru tiprirea materialelor suport sau a temelor redactate) - acces la resursele bibliografice (ex: abonament la Biblioteca Central Universitar) - acces la echipamente de fotocopiere

Calendar al cursului Calendarul disciplinei este adus la cunotin a studentlui i cuprinde datele celor dou intalniri care vor fi anun ate n timp util pe site-ul facult ii i termenele la care trebuie transmise lucrrile de verificare aferente fiecrei lec ii, precum i data limit pentru trimiterea proiectului de semestru. Politica de evaluare i notare Evaluarea final se va realiza pe baz unui examen scris desfurat n sesiunea de la finele semestrului I. Nota final se compune din: a. punctajul ob inut la acest examen, b. evaluarea proiectului de semestru

Elemente de deontologie academic Se vor avea n vedere urmtoarele detalii de natur organizatoric: - Orice material elaborat de ctre studen i pe parcursul activit ilor va face dovada originalit ii. Studen ii ale cror lucrri se dovedesc a fi plagiate nu vor fi accepta i la examinarea final. - Orice tentativ de fraud sau fraud depistat va fi sanc ionat prin acordarea notei minime sau, in anumite condi ii, prin exmatriculare. - Rezultatele finale vor fi puse la dispozi ia studen ilor prin afisaj electronic. Studen i cu dizabilit i Titularul cursului si echipa de tutori isi exprima disponibilitatea, in limita constrangerilor tehnice si de timp, de a adapta con inutul si metodelor de transmitere a informa iilor, precum si modalit ile de evaluare (examen oral, examen on line etc), in func ie de tipul dizabilit ii cursantului. Altfel spus, avem n vedere, ca o prioritate, facilitarea accesului egal al tuturor cursan ilor la activit ile didactice i de evaluare. Strategii de studiu recomandate Date fiind caracteristicile nv mantului la distan , se recomand studen ilor o planificare foarte riguroas a secven elor de studiu individual, coroborat cu secven e de dialog, mediate de tutorii i, respectiv, titularul de disciplin. Lectura fiecrui modul i

rezolvarea la timp a lucrrilor de evaluare garanteaz grade nalte de in elegere a con inutului tematic si totodat sporesc sansele promovrii cu succes a acestei discipline.

MODULUL 1 Guvernarea delimit ri conceptuale

Scopul modulului: Familiarizarea cursantului cu conceptul de guvernare Obiectivele modulului: La finalul acestui modul, cursan ii trebuie: S cunoasc conceptul de guvernare S prezinte accep iunile no iunii de guvernare

Cum ar putea fi definit aceast no iune abstract - Guvernarea ? La aceast ntrebare s-au dat nenumrate rspunsuri. O anumit form de guvernare este intrinsec societ ii umane, deoarece o societate total necontrolat, neghidat i nereglementat este, de fapt, o contradic ie n termeni. Astfel, putem afirma c guvernarea este un proces de stabilire a regulilor de exercitare a controlului, de ghidare i reglementare 1 . Originea cuvntului guvernare este aceeai cu aceea a cuvntului guvern derivat din latinescul gubernare, nsemnnd a dirija. Termenul a fost introdus n 1986 de ctre Kratochwil i Ruggie n domeniul teoriei politicii i al rela iilor interna ionale, iar la nceputul anilor 90 Rosenau a introdus conceptul de guvernare fr guvern 2 . Conform Dic ionarului politic 3 , guvernarea reprezint exercitarea conducerii i controlului asupra afacerilor publice prin intermediul institu iilor puterii centrale i locale care utilizeaz un aparat specializat (birocra ia). Pierre Laudell-Mills i Ismael Serageldin definesc guvernarea ca fiind utilizarea autorit ii politice, exerci iul controlului asupra unei societ i i managmentul resurselor pentru dezvoltarea social i economic 4 .
1

P.Dunleavy, B.OLeary, Teoriile statului. Politica democraiei liberale, Ed. Epigraf, Chiinu, 2002, K.Fukuda, European Governance After Nice, Roudledge, 2002, p.44. S.Tma, Dicionar politic. Instituiile democraiei i cultura civic, edi ia aII-a, revzut i adugit,

p.13.
2 3

Casa de editur i pres ANSA SRL, Bucureti, 1996, p.123.

Forma de guvernare desemneaz modul concret de formare i organizare a autorit ilor centrale, caracteristicile i principiile lor, raporturilor dintre ele i celelalte autorit i i institu ii ale statului, precum i a raporturilor dintre ele i celelalte forme institutionalizate ale sistemului politic. Din punct de vedere material, guvernarea reprezint totalitatea proceselor i activit ilor care formeaz con inutul func iilor legislativ i executiv ale statului, realizate de ctre autorit ile puterii exective de la nivel central i puterii legislative prin intermediul unui aparat specializat, menite s realizeze valorile i sarcinile statale cuprinse n reglementrile cu caracter constitu ional i n programul de guvernare Din punct de vedere formal, guvernarea reprezint totalitatea autorit ilor publice legislative i executive care se afl la nivel central. n activitatea de guvernare, legislativul i executivul au un rol hotrtor. Participarea lor la actul guvernrii este complex i nuan at nct, uneori, este dificil de spus ct reprezint n guvernare interven ia legislativului i ct cea a executivului. Un important loc n lucrare este acordat analizei raportului guvernare democra ie - suveranitatea statelor. Chiar dac n zilele noastre are o baz mai solid, guvernarea se definete mai mult prin prisma pozi iei sale, a modurilor i a circumstan elor de folosire. Exist cinci accep iuni ale no iunii de guvernare. Prima accep iune este aceea de corporate governance folosit n 1937 pentru a pune bazele rela iilor de cooperare intern ntreprinderii care permit eliminarea sau reducerea a ceea ce vor fi numite costurile tranzac iei antrenate de achizi ionarea de bunuri i de servicii n exterior (contracte, negocieri, verificri, defini ii de norme de calitate, cutarea celor mai bune pre uri...). Totodat, utiliznd acest termen, Ronald Coase pune bazele neo-institu ionalismului. Opernd trecerea spre spa iul de stat sau public, cel de-al doilea domeniu de aplicare i de semnifica ie a no iunii privete guvernarea urban. nainte de a se extinde spre Europa continental, aceast trecere se observ n primul rnd n Regatul Unit n perioada Thatcher, pe cnd municipalitatea britanic se vede obligat s func ioneze cu

P.Landell, I. Serageldin, Governance and External Factor, Washington, DC, World Bank, 1991, p.3.

resurse bugetare foarte diminuate. n acest caz, guvernarea nu a fost ntotdeauna denumit cu numele su de azi. Guvernarea urban se aplic n acele circumstan e critice n care restric iile financiare i privatizrile serviciilor publice urmrind a fi compensate, merg mpreun cu reac iile militante de protest i de rezisten spre ceea ce va fi numit curnd excludere. De atunci, practicile vor fi diferite dup orientarea politic comun, cnd neo-liberale i de externalizare a costurilor spre dreapta, cnd participante i sprijinite pe societatea civil spre stnga. Urmtoarea percep ie a conceputului de guvernare este legat de politicile de dezvoltare, mai exact buna guvernare n materie de strategii de lupt mpotriva srciei, aa cum le concep Banca Mondial i alte organiza ii de sprijin ale lumii a treia 5 . Ce nseamn expresia bun guvernare n aceast nou ocuren care nu are legtur cu guvernarea ntreprinderii i nici cu gestionarea falimentului bugetar al municipalit ilor din Europa de Est? Aplicat la rile pu in avansate, chiar n situa ia de suferin profund, ea pleac de la constatarea guvernrii lor proaste i eecului politicilor de sprijin al dezvoltrii urmate pn atunci pentru a prescrie o terapie inedit; pe de o parte, necesitatea unei bune gestiuni publice frnnd administra iile i clasele politice prea corupte n perspectiva posibil a unei privatizri a serviciilor colective i, pe de alt parte, liberalizarea complet a activit ilor de produc ie i de schimb care au ca debueu o adevrat economie de pia . Caracteristicile bunei guvernri sunt: legitimitatea, responsabilitatea, managementul eficient i accesul la informa ie a cet enilor. Cea de-a patra arie de difuzare a no iunii de guvernare acoper imensul domeniu al guvernrii mondiale (Global Governance). Expresia guvernare mondial este utilizat mai ales dintr-o perspectiv mai degrab ideologic i adesea critic n timp ce, ncepnd din momentul n care fenomenul este teoretizat pe baza lucrrilor universitare, el tinde s se confunde oarecum cu ceea ce specialitii numesc regimuri interna ionale 6 . No iunea a aprut, probabil n 1992, data

n 1989 a aprut un document al Bncii Mondiale despre criza de guvernare din rile Africii subA se vedea i S.Krasner, International Regimes, Ithaca, Cornell University Press, 1983.

sahariene, confirmarea acestei folosiri a termenului fcndu-se pn n anul 1992.


6

apari iei lucrrii Governance without Government 7 sub coordonarea lui James Rosenau i Ernst-Otto Czempiel, dezvoltndu-se n 1995, cnd Comission on Global Governance creat la ini iativa lui Willy Brandt difuzeaz un raport bazat pe ideile convenite asupra acestui subiect. Aceast guvernare mondial sau global ar trebui, logic, s ncununeze edificiul dac nu ar fi att de evanescent. Dar, n realitate, guvernarea european o depete cu mult att n substan , ct i n coeren . n plus, guvernarea mondial este aspru criticat nainte chiar de a exista. innd cont de toate aceste lucruri, trebuie, totui, s admitem cu titlu experimental c, guvernrii locale, incluznd nivelul na ional, i se adaug o guvernare economic mondial nc foarte fragil i supus strilor de spirit schimbtoare ale reprezentan ilor rilor mari. Fie aceea care tinde s ajusteze la scar planetar politicile i comportamentele statelor i marilor organiza ii interna ionale sau transna ionale, pe de o parte, pe baza normelor negociate la scar planetar i a cror validitate ar trebui s devin, de asemenea, planetar, pe de alt parte, sprijinindu-se pe institu ii puternice i libere de suveranitate (n limbajul lui James Rosenau), cum ar fi FMI, Banca Mondial, Organiza ia Mondial a Comer ului, Forumul Economic Mondial sau Forumul Social fiind respinse. n plus, responsabilii mai mult sau mai pu in vizibili ai companiilor multina ionale i organiza iilor non-guvernamentale de prim mrime se altur acestor noi conductori presupui ai lumii. Ultimii, mai ales, sunt considera i reprezentan i (autoproclama i nainte de a se coopta ntre ei) improbabilei societ i civile globale (numite i burghezia global pentru a aminti terminologia lui Jrgen Habermas.). Cea de-a cincea i ultima arie de desfurare a no iunii de guvernare reiese, n fine, din aplica ia suprana ional circumscris n practica Uniunii Europene, unic ansamblu de state pe cale de unificare economic i politic efectiv. Substan a sa apare n aceste circumstan e mult mai solid dect n cazurile precedente, dei adoptarea oficial a termenului exact guvernare a avut loc mai trziu n cazul Comisiei de la Bruxelles dect n cazul Bncii Mondiale 8 .
7

J. Rosenau i E.O.Czempiel (coord), Gouvernance without Gouvernment: Order and Change in World G.Hermet, A.Kayancigil, J.F. Prudhomme, La Gouvernance. Un concept et ses aplications, Ed. Karthala,

Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.


8

Paris, 2005, p.31.

Guvernarea suprana ional presupune exercitarea func iilor de guvernare la un nivel superior unei grupri de state. Entitatea care exercit aceste func ii este o organiza ie suprana ional care trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi ii: organiza ia s aib un sistem legislativ i organe judiciare proprii; deciziile organiza iei s fie obligatorii pentru statele membre; organiza ia s fie, cel pu in n parte, independent fa de guvernele participante; organiza ia s elaboreze reguli de ac iune membre. Europa n curs de unificare dispune, ntr-adevr, de institu ii n acelai timp extrem de clar conturate i remarcabile prin multiplicitatea nivelurilor i localizrilor lor. Ea se distinge, de asemenea, prin existen a deja destul de veche a para-constitu iei sale provenite din tratatele din ce n ce mai pu in interna ionale, prin procedurile sale rodate de mult timp, doctrinele sale foarte elaborate, personalul su ataat tradi iilor care provin din concertare, cooptare i decizia negociat post-monarhic i mai ales prin limbajul su aparent inspirat dintr-o psihologie publicitar care vizeaz s anihileze dimensiunea politic n favoarea unui model tehno-liberal al guvernrii (din 1985 mai ales, mul i termeni ai democra iei politice, cum ar fi guvernarea, compromisul, poporul suveran, reprezentare, negociere colectiv, delegare au fost nlocui i cu un lexic de provenien economic: dialog social, parteneri sociali, model social european, constrngerilor; au aprut i metafore militare care permit subsidiaritate, s transparen , flexibilitate, cod etic, criterii de convergen , nlturarea obstacolelor sau n acelai timp beneficiem de eficien a cuvntului i de inocen a nespusului... : a se mobiliza, a-i lua un nou avnt, a ncuraja sinergiile, a promova excelen a, impacturile, popula iile- int) 9 . n concluzie, Uniunea European este chiar unica zon n care se observ o guvernare altfel dect declarativ, imaginar, folosit pentru a intimida, pur teoretic sau analitic sau nc vag speculat; o guvernare nc de pe acum n stare de func ionare i n stare de permanent inventare. Crearea acestei guvernri are la baz o motiva ie politic care are la baz rivalitatea celor dou proiecte europene antagoniste: acela al orientrii pentru statele membre i s i impun deciziile apelnd la institu ii diferite dect cele ale statelor

M.D.Perrot, Insignifiance linguistique et mondialisme, Catholica 78, hiver 2002-2003, p.108.

federaliste i post-etatiste sau post-na ionale a Comisiei de la Bruxelles sau a alia ilor si i orientarea antifederalist i suveranist a guvernelor na ionale ataate n marea lor majoritate dar nu toate de un proiect minimalist de simpl zon de liber-schimb european.

Teme de control: 1. Explica i succint principiile bunei guvern ri 2. Defini i no iunea de guvernare i enumera i sensurile pe care le cunoate i Bibliografie de referin Op ional - S.T ma, Dic ionar politic. Institu iile democra iei i cultura civic , edi ia aII-a, rev zut i ad ugit , Casa de editur i pres ANSA SRL, Bucureti, 1996

MODULUL 2 Sisteme de guvernare

2.1. Sistemul democratic de guvernare 2.1.1. Considera iuni generale

Scopul modulului: Familiarizarea studentului caraceristicile sistemelor de guvernare Obiectivele modulului: La finalul acestui modul, cursan ii trebuie: S cunoasc con inutul arhitecturii actului normativ S explice fiecare element al actului normativ Conceptul de democra ie i are originile n cuvintele greceti demos care nseamn grup de cet eni i cratos care nseamn conducere (de ctre), putere. La origini, democra ia nsemna conducerea de ctre un grup de cet eni, opus conducerii de ctre aristocra ie sau monarhie. Nucleul democra iei este principiul suveranit ii poporului, ceea ce nseamn c guvernarea poate fi legitimat doar prin voin a celor guverna i 10 . Sistemele democratice sunt preferate deoarece, n raport cu alte sisteme de guvernare, ele au la baz un maximum de consens i un minimum de constrngere. Esen a sistemului democratic de guvernare const n respectarea drepturilor i libert ilor omului, n accesul liber i egal al cet enilor la via a public, n determinarea prin voin a lor a configura iei regimului politic. Func ionarea acestui sistem presupune ca statul s fie liber, principiul separa iei putrilor n stat s fie garantat, iar legitimitatea func ionrii s fie dat de votul cet enilor n cadrul alegerilor organizate n mod democratic. Un astfel de sistem se caracterizeaz prin lipsa puterii personale (a monocra iei), prin limitarea mandatului i responsabilitatea celor alei n fa a alegtorilor, prin compete ia dintre puterile statului 11 .
10

S.Tma, Dicionar politic, Instituiile democraiei i cultura civic, edi ia a II- a revzut i adugit,

Casa de editur i pres ansa SRL, Bucureti, 1996, p.79.

Primele conceptii teoretice i practice n legatur cu democra ia dateaz nc din antichitatea atenian, de unde deriv i sensul etimologic al termenului demos - popor i kratos -putere, autoritate, adic de inerea i exercitarea puterii de ctre popor. Sensul etimologic al democra iei, de guvernare a poporului de ctre acesta, con inutul su socialpolitic, nu a fost acelai n toate perioadele i societ ile, el a cunoscut o evolu ie continu, n func ie de formele i principiile n care acesta i-a gsit ntruchiparea, de natura sistemului social, de valorile pe care acesta s-a ntemeiat, de accep iunea dat no iunii de popor i nsi democra iei. O prim analiz teoretic despre democra ie o realizeaz Aristotel n lucrarile sale Politica, Etica i Constitu iile. Dominat de ideea realizrii binelui general, el asociaz guvernmntul cu Constitu ia, considerndu-le lucruri identice; de aceea, spune el, este suficient s cercetm cine i n folosul cui guverneaz, pentru a ti ce fel de guvernmnt are statul respectiv i ce constitu ie i corespunde. Dac pentru Aristotel democra ia nsemna de inerea de ctre popor a puterii i exercitarea ei direct, Montesquieu n elege acum s adauge la criteriul cantitativ, re inut de greci, criteriul calitativ al exercitrii puterii. Cu alte cuvinte, se are n vedere modul moderat ori accentuat n care se exercit autoritatea. De aceea, re innd ca form de guvernmnt republica, Montesquieu desemna prin acest concept toate formele politice lipsite de un ef de stat ereditar i n care puterea apar ine fie unei pr i din popula ie (aristocra ie), fie poporului (democra ie). Principiile libert ii, egalit ii i majorit ii guvernau democra ia antic. Aceasta nseamn c democra ia combtea monocra ia ori oligarhia, presupunea pentru to i cet enii libertatea de exprimare a tuturor opiniilor, acestea demonstrnd c nici o prere nu putea s aib exclusivitatea adevrului i, n sfrit, deciziile se luau numai cu cvorum majoritar. Existau totui limitele democra iei antice: colarii, minorii, strinii, femeile nu participau la adoptarea deciziilor Cet ii 12 . Democra ia se caracterizeaz prin urmtoarele trsturi 13 :
11 12 13

A.Radu, Sisteme politice contemporane, Ed. Cartea Universitar, Bucureti, 2003, p.9. M.Prelot, J.Boulouis, Institutions politiques et droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 1990, p.48. A se vedea I.Deleanu, Drept constituional i instituii politice, vol. I, p.35.

- participarea tuturor cet enilor la rezolvarea problemelor publice; - stipularea i garantarea drepturilor i libert ilor publice i private ale cet enilor; - aplicarea principiilor majorit ii; - pluralismul ideologic; - pluralismul institu ional care cunoate urmtoarele forme: sufragiul universal, ini iativa legislativ, dreptul de revocare ori disolu ie a organelor elective, veto-ul popular, referendumul, institu ionalizarea autorit ilor (deliberativ, executiv i judectoreasc). Formele de manifestare ale democra iei sunt: democra ia direct conform creia poporul se autoguverneaz, el reglementeaz dar i controleaz executarea normelor legale. n practic este imposibil de realizat i transpus forma aceasta de guvernmnt, to i autorii motivnd utopia democra iei directe tocmai datorit generozit ii ideilor ce o anim (Comuna din Paris a fost mai degrab un caz izolat, pe ct de vremelnic, tot aa de neconcludent). democra ia reprezentativ - const n faptul c puterea neputnd fi exercitat direct de popor ori na iune, este nevoie de reprezentare, de o delegare pentru a ac iona n numele titularului puterii. Leon Duguit definea no iunea de reprezentare care opereaz n raporturile politice moderne prin aceea c manifestrile de voin care eman de la anumi i indivizi sau grupuri de indivizi au aceeai for i produc aceleai efecte ca i cum ele ar emana direct de la corpul cet enilor 14 . S-au elaborat dou concep ii privind raporturile i limitele reprezentrii i anume: A) Teoria suveranit ii populare, sus inut de J.J.Rousseau, potrivit creia suveranitatea apar ine poporului i de aceea trebuie repartizat n cote - pr i egale tuturor indivizilor care l alctuiesc. n acest caz, suveranitatea se manifest numai prin voin a celor reprezenta i, care de fapt au mandatat pe reprezentan ii lor s le exprime voin a, cum s-a formulat de Petion pe 5 septembrie 1789 n Constitu ia francez: Membrii corpului legislativ sunt

14

L.Duguit, Traite de droit constitutionnel, t.2, Ancienne Librairie Fontemoing, Paris, 1922, p.494.

mandatari; cet enii care i-au ales sunt comiten i; deci aceti reprezentan i sunt supui voin ei celor de la care de in misiunea i puterile lor. Noi nu vedem nici o deosebire ntre aceti mandatari i mandatarii ordinari; i unii i al ii ac ioneaz cu acelai titlu; ei au aceleai obliga ii i aceleai ndatoriri. Suntem deci n fa a unui mandat imperativ, caracterizat prin urmtoarele 15 : - cel mandatat reprezint voin a celor care i reprezint, a alegtorilor; - comportamentul i atitudinea mandatarului sunt stabilite n procur, tot aa deputatul poate s se pronun e numai asupra problemelor n legtur cu care are instruc iuni; - periodic deputatul trebuie s-i ncunotiin eze pe alegtori despre modul cum i ndeplinete mandatul, acetia putnd oricnd s-i retrag mandatul; - pe calea referendumului, poporul - ca titular al suveranit ii - poate s modifice ori s anuleze orice hotrre a adunrii reprezentative, cnd acestea nu corespund voin ei sale. Sunt reliefate neajunsurile acestui sistem al reprezentrii prin mandat imperativ, eviden iindu-se att imposibilitatea deputatului de a reprezenta interesele generale ntruct el este constrns s ac ioneze numai n limitele intereselor circumscrip iei electorale, ct i limitarea libert ii de ac iune ntruct este subordonat voin ei alegtorilor. Viciul de fond al teoriei mandatului imperativ const n aceea c plecnd de la o institu ie de drept civil (contractul de mandat), se explic raporturi de drept constitu ional. Ori, este cunoscut c acestea din urm iau natere n procesul instaurrii i exercitrii puterii, nu ntr-un domeniu privat cum este contractul de mandat. B) Teoria suveranit ii na ionale sus ine c suveranitatea apar ine na iunii, privit acum ca entitate colectiv. Renun area la teoria mandatului imperativ se motiveaz n schimbrile intervenite n structura economic a societ ii, n dezvoltarea ramurilor industriei i comer ului. Teoria mandatului imperativ care valorific particularit ile locale nu mai apr interesele clasei reformiste, de aceea ea caut acum s instituie noi raporturi dintre

15

I. Rusu, Forma de guvernmnt, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1997, p.165.

deputa i i alegtori. Ideea care va domina acum este aceea c deputatul este reprezentantul n parlament a intereselor ntregului corp electoral (practic format din pturile nstrite ale popula iei), i nu numai ale alegtorilor si. Anglia, prima ar n care burghezia devine clas dominant, recepteaz aceast teorie n urmtoarele reguli constitu ionale: - deputa ii nu mai sunt acum simpli mandatari ai alegtorilor dintr-o circumscrip ie; ei reprezint voin a na iunii; - pentru c de in puterile lor de la popor, deputa ii, chiar dac sunt alei de cet enii unei circumscrip ii electorale, reprezint ntreaga na iune, ntregul corp electoral al rii, nu numai pe alegtorii care i-au ales; - dup alegere, deputa ii au deplin independen fa de alegtori, fiind liberi s se pronun e asupra oricror probleme n deplintatea atribu iilor ori s voteze n adunare potrivit propriilor convingeri, fr ca puterile lor s fie limitate sau revocate de alegtori. Dup izbucnirea Revolu iei franceze din 1789, Fran a a preluat i ea teoria mandatului reprezentativ. O formulare necondi ionat a dat Sieyes mandatului reprezentativ n discu ia Adunrii Constituante, argumentnd c to i cet enii sunt comiten ii deputatului, nu numai alegtorii dintr-o circumscrip ie. El motiva c nu se poate ca alesul s exprime voin a unui mic numr mpotriva majorit ii 16 . Suveranitatea fiind indivizibil, inalienabil i imperscriptibil i cum voin a na iunii nu poate fi exprimat de ea nsi, n ntregul ei, pe calea sufragiului universal, na iunea i desemneaz reprezentan ii, pentru ca acetia, n numele ei, s exercite suveranitatea. Aadar mandatul dat acum este colectiv i general, deputa ii desemna i de na iune sunt reprezentan ii generali ai acesteia. Mai mult, ei nu sunt simpli traductori ai voin ei generale, ei chiar o creaz. n legtur cu aceasta, Condorcet afirma n dezbaterile din Conven ia francez: Mandatar al poporului, voi face ceea ce voi crede mai bine conform cu interesele sale.

16

A.Esmein, Elements de droit constitutionnel francais et compare, vol. I, 7e edition, Paris, 1927, p.102.

Poporul m-a trimis pentru a expune ideile mele, nu ale lui; independen a absolut a opiniilor mele este prima dintre datoriile mele fa de el 17 . Principalele trsturi ale democra iei reprezentative sunt: a) Exercitarea votului universal i organizarea alegerilor libere. Democra ia reprezentativ const n participarea tuturor cet enilor, indiferent de sex, ras, religie i avere, la alegerea organelor reprezentative ale statului. nvestite, aadar, cu puterea de a exercita voin a suprem, organele reprezentative ale na iunii nu-i pot atribui o legitimitate cu adevrat democratic dect n cazul alegerii membrilor lor cu participarea tuturor cet enilor. b) Existen a unui sistem competitiv de partide. Dreptul la existen i confruntare n alegeri a mai multor partide permit ca desemnarea reprezentan ilor na iunii n parlament s devin, n bun msur, un act politic major de exercitare a suveranit ii poporului. Tocmai de aceea pluralismul politic, att n sens larg, de coexisten i liber exprimare a diverselor concep ii i orientri politice, aflate n competi ie deschis, adic pluripartidismul, formeaz o caracteristic inerent a democra iei reprezentative 18 . c) Recunoaterea principiului majorit ii. Acest principiu, ca regul func ional a democra iei reprezentative, opereaz n cazul adoptrii legilor n cadrul parlamentului sau al altor organe colegiale. Din punct de vedere al implica iilor asupra guvernrii, principiul majorit ii se refer la sprijinul politic de care trebuie s beneficieze n parlament un prim ministru i guvernul pe care l conduce pentru a putea exercita n mod legitim i efectiv atribu iile care apar in puterii executive. d) Protec ia cet enilor. Democra ia reprezentativ instituie un raport special ntre stat i societate, ntre autoritate i individ, raport care se ntemeiaz pe recunoaterea i respectarea drepturilor fundamentale ale omului i ale cet eanului. Sistemul mandatului reprezentativ prezint ns i neajunsuri, astfel:

17 18

J.Laferier, Manuel de droit constitutionnel, 2e edition, Paris, 1947, p.407-408. A.Cioab, Democraia. Putere i contra-putere, Ed. Noua Alternativ, Bucureti, 1995, p.55.

- lipsa oricror subordonri juridice a deputa ilor fa de alegtori determin implicit i voluntarismul ori arbitrariul din partea deputa ilor; - electoratul se transform astfel dintr-un instrument de voin ntr-unul numai de desemnare; - adunarea reprezentativ risc s se transforme, s devin un exponent desvrit al voin ei generale; - substituirea voin ei generale cu voin a partidului cruia deputatul i apar ine, mai ales cnd acesta trebuie s se conformeze unei discipline ferme a partidului. democra ia semi - direct se caracterizeaz prin existen a unui sistem care, pe lng alegerea prin sufragiu universal a organului legiuitor, exist mijloace de interven ie direct a poporului n procesul legiferrii i chiar n activitatea administrativ 19 . democra ia semi reprezentativ. n ceea ce privete raporturile dintre reprezentativitate i guvernabilitate, sistemele democratice resping concentrarea puterii n minile unei singure persoane sau ale unui grup de persoane, militnd pentru o larg reprezentativitate a curentelor politice.

2.1.2. Liberalismul Elementele ideologiei liberale trebuie discutate dintr-o perspectiv a dinamicii ideii liberale n decursul mai multor secole de evolu ie. La origini, liberalismul a fost o doctrin politic ce se opunea absolutismului i dreptului divin al regilor, sus innd drepturile naturale ale indivizilor i egalitatea acestora de la natur. Fr s mearg pe linia egalit ii sociale, liberalismul a cptat diferite variante specifice epocilor i spa iilor cultural-istorice n care s-a manifestat. Axat i centrat pe individ, conceput ca proprietar i ntreprinztor, pe om ca fiin rational, purttoare i promotoare a propriilor sale aspira ii i interese, liberalismul acord o deosebit importan problemei democra iei.
19

Sunt institu ionalizate urmtoarele mijloace de interven ie: ini iativa popular, veto-ul popular, revocarea

mandatului i referendumul.

Elemetele ideologiei liberale20 sunt: 1. Individualismul este principiul de construc ie ideologic ce se refer la importan a individului n societate. ca entitate, individul este superior oricrei alte formule sociale de organizare sau de grup. Acest lucru, spune A.Heywood, a dus la concluzia c liberalisml este neutru din punct de vedere moral, pentru c el ofer aceleai anse tuturor membrilor societ ii, care pot intra n competi ie pentru aceleai bunuri pe baza unor criterii care se aplic tuturor n acelai fel. De aici, o alt caracterisitic a ideologiei de tip liberal. 2. Egalitatea. Ideologia liberal se propune ca formula cea mai bun de realizare a egalit ii ntre oameni, pentru c ea face apel n primul rnd la egalitatea natural si la tipurile de egalitate izvort din aceasta. Oamenii se nasc egali, ne spune contractualismul ca doctrina fundamental ce a oferit primele elemente de construc ie i ntemeiere a liberalismului. Egalitatea n fa a legii, egalitatea n participarea la delegarea de reprezentan i care s guverneze sunt alte tipuri de egalitate promovate de ideologia liberal. Fondat n drepturile naturale, egaliatea de tip liberal tinde s construiasc un sistem de libert i i egalit i care s duc nspre o selec ie meritocratic a indivizilor n competi ia pentru putere sau pentru diferite resurse sociale, func ii n stat etc. 3. Libertatea. Ideologia liberal are libertatea ca o contrapondere a egalit ii. Egalitatea liberalismului nu este posibil dect acolo unde func ioneaz principiul libert ilor individuale. Libertatea are astfel preeminen n raport cu egalitatea n doctrina liberal, pentru c aceasta poate ntemeia sistemul de egalit i ale dreptului natural, pe cnd egalitatea nu poate sus ine n mod necesar un sistem de libert i. Problema este foarte simpl: cine stabilete limitele i natura egalit ii. Dac este o putere care nu ine cont de libert ile indivizilor, orice ans de realizare a libert ii este anulat. 4. Ra iunea. Liberalii cred c lumea are o strucutur ra ional i c ra iunea uman poate descoperi i poate organiza lumea n acord cu depturile indivizilor. Ra iunea poate stabili i regulile de interac iune social care s poat anula deosebirile naturale dintre indivizi.

20

S. Tmas, Dicionar Politic, Instituiile democraiei i cultura civic, editia a II-a revzut i adugit,

Casa de editur i pres Sansa SRL, Bucureti, 1996, pag.324-325.

5. Toleran a. Ideologia liberal accept ideea de competi ie a diferitelor for e politice pentru guvernare. Liberalii cred c este o armonie natural care reise din acceptarea i luarea n considera ie a tuturor punctelor de vedere. 6. Consensul de tip liberal este ntemeiat pe alegeri i pe consim mntul popula iei. Ideologia liberal ncurajeaz reprezentativitatea i democra ia competitiv. 7. Constitu ionalismul este o alt caracteristic a ideologiei liberale. Lipsit de o constitu ie care s garanteze depturile indivizilor, o guvernare poate deveni tiranic sau totalitar. In general, credinta ca obiectivul politicii este s apere drepturile individului i s maximizeze libertatea de alegere. Asemenea socialismului i conservatorismului, liberalismul a aprut din combinarea iluminismului, revolu iei industriale i a revolu iilor politice din secolele al XVII-lea i al XVIII-lea. Liberalismul pstreaz credin a n posibilit ile de mbunt ire a condi iilor sociale prezente, ceea ce se raporteaz la ideea de progres, larg acceptat n secolele al XVIII-lea i al XIX-lea. Aceast idee mbra ia perspectivele de dezvoltare a cunoaterii, bunstrii i moralit ii. Dei ncrederea n perspectivele de progres n unele dintre acestea s-a moderat n prezent (postmodernism), liberalismul promoveaz ameliorarea. De asemenea, Iluminismul a modelat percep ia liberalismului n ceea ce privete activitatea uman, conceput ca fiind (cel pu in n mod poten ial) ra ional i responsabil. Accentul pus pe drepturile egale persist, aceasta fiind forma fundamental de egalitate pe care cei mai mul i liberali caut s o realizeze. Pe de alt parte, liberalismul a fost descris de criticii si ca fiind influen at de valorile burgheze, acelea specifice pozi iei clasei capitaliste din societatea industrial. Liberalismul manifest interes i pentru spa iul accesibil n care indivizii s triasc n func ie de propria lor concep ie despre bine. Amenin area nemijlocit la adresa acestui "spa iu" a fost considerat a fi voin a arbitrar a monarhului, ceea ce i-a condus pe liberali s ia n considerare limitele adecvate ale puterii politice. Ei au explorat rela ia dintre puterea legitim i consim mnt, precum i caracteristicile suprema iei dreptului. Alte amenin ri au fost identificate n intoleran a religioas i n puterea opiniei publice sau n intoleran a social. In general, liberalismul a ncercat s defineasc linia ntre ceea ce este public si ceea ce este privat, abordare care are mai multe componente-cheie.

Primul proiect al liberalismului este acela de a descrie trasturile specifice ale puterii politice, n contrast cu puterea de inut sau exercitat n domenii private. Locke, de exemplu, a acordat mare aten ie distinc iei ntre puterea unui stpn asupra servitorului, puterea stpnului asupra sclavului, puterea patern i puterea so ului asupra so iei pe de o parte, iar, pe de alt parte, puterea politic. Nici una din aceste rela ii de putere "domestice" nu explic natura puterii politice, care este legitim dac i numai dac cei guverna i i dau consim mntul. Aceast putere urmeaz a fi ndreptat ctre binele public, limitat la scopurile sale, i este reglementat prin legi stabile i cunoscute. Aceast no iune de guvernare limitat s-a aflat n centrul preocuprilor liberale: suprema ia dreptului, separa ia puterilor, constitu ionalismul, accentul pus pe libert ile civile, de exemplu, sunt consecin e ale dorin ei de a restrnge puterea politic la ceea ce este conceput a fi domeniul ei propriu. Un al doilea aspect al limitrii guvernrii a fost accentul pus pe autonomia domeniului economic i pe aprarea propriet ii private. Aceast caracterizare, ns, trebuie tratat cu aten ie. Liberalii nu au fost ntotdeuna adep i entuziati ai politicii laissez-faire, nu mai pu in din cauz c au recunoscut c sistemul de pia nu este capabil s garanteze condi iile pentru propria sa existen . Pe de alt parte, n timp ce s-a sus inut c proprietatea privat asigur n general un bastion mpotriva puterii statului, permi nd o anumit independen , mul i liberali au manifestat preocupare fa de efectele concentrrii propriet ii private. Aceasta a fost o obiec ie comun, dar nu ntru totul justificat, mpotriva gndirii liberale, nc nu a fost dat suficient aten ie efectelor puterii private, ca o consecin a preocuprii pentru limitarea puterii publice. Instaurarea democra iei a pus probleme deosebite liberalismului, care a dat doar un gir restrns ideii de guvernare de ctre popor. In timp ce democra ia putea fi bine venit pentru contracararea tendin ei celor care de ineau puterea de a-i urmri propriile interese, ea poate amenin a n alte moduri liberatea individului (tirania majorit ii). Pe un plan mai general, liberalii au fost preocupa i ca nu cumva tendin ele de nivelare ale societ ii de mas s suprime ini iativa individual i s elimine spa iul experimentrii modurilor de via . Tot aa cum liberalismul a avut o rela ie ambigu cu democra ia nengrdit, a avut i o rela ie complex cu utilitarismul. Unele expuneri despre

liberalism i limiteaz considera iile la autori care au sus inut drepturile naturale, excluznd n felul acesta orice contribu ii utilitariste. Chiar dac ataamentul fa de drepturile naturale nu este considerat o condi ie necesar a gndirii liberale, unele expuneri privesc utilitarismul aa cum a fost acesta propus de Bentham i J.S.Mill, drept o deviere de la tradi ia principal a gndirii liberale: Benthamismul pare s autorizeze o mai mare activitate a statului dect este de dorit, n timp ce J.S.Mill simpatiza experimentul socialist i ddea o aten ie insuficient caracterului sacru al propriet ii private. Controversa dintre teoreticienii drepturilor i utilitariti continu, dar nu este clar faptul c numai cei dinti ar putea pretinde s fie considera i liberali. In joc este balan a dintre ambi iile asisten ialiste ale utilitarismului, care concord cu preocuparea liberal de ameliorare a vie ii, i accentul pus de liberali pe protec ia individului n fa a efectelor puterii publice. Toate ideologiile politice pot fi considerate dinamice n sensul c valorile particulare de care ele sunt ataate trebuie aprate n fa a noilor amenin ri, sau reevaluate n lumina condi iilor n schimbare. Din aceast cauz, ntre altele nu exist o concep ie mprtit despre liberate n cadrul liberalismului. Aa-numi ii neoliberali, care au inut seam de condi iile de la sfritul secolului al XIX-lea i nceputul secolului XX, au adoptat o concep ie mai favorabil dect a multora dintre predeccesorii lor, o concep ie care punea din nou accentul pe preocuparea asisten ialist a utilitaritilor, cu care, de altfel, au prea pu ine lucruri n comun. Liberalismul contemporan a fost extrem de preocupat de ideea de libertate 21 . Rawls, Dworkin, Nozick i Ackerman sunt poate cei mai bine cota i sus inutori ai acestei idei. Acest interes pentru dreptate a fost legat de o alt caracteristic a liberalismului contemporan, interesul pentru neutralitate. Neutralitatea relevant poate fi conceput n mod variat, dar n mod cert include neutralitatea n privin a concep iilor cet enilor despre bine. Criticii comunitarieni s-au ndoit c proprietatea corectitudinii morale (no iune bazat pe dreptate) fa de bine poate fi sustinut, dar este clar c n multe sfere ambi ia liberal este aceea de a produce proceduri neutre care s promoveze, fr a face discriminare ntre diversele concep ii despre bine sau ntre stilurile de via adoptate de
21

Dictionar de sociologie, coordonatori C.Zamfir i L.Vlsceanu, Editura Babel, Bucureti, 1998, pag.326-

327.

cet eni. O astfel de neutralitate arat c rolul puterii publice este pur i simplu instrumental, crend spa iul necesar pentru exerci iul libert ii individuale i asigurnd rezolvarea conflictelor; o astfel de abordare a fost contestat nu numai de ctre comunitarism, ci i de ctre perfec ionismul liberal.

2.1.3. Social-democra ia O alt concep ie despre democra ie, relativ diferit de cea liberal i mai ales de cea conservatoare, este cea promovat de social-democra ia european. Aceast orientare concepe democra ia ntr-o strns unitate ntre laturile sale esen iale: libertate, egalitate, protec ie social i putere. Obiectivul principal al acestei doctrine este realizarea echit ii i drept ii sociale, apropierea condi iilor de via ntre to i membrii societ ii. Includerea n baza sa doctrinar i n practica social-politic a protec iei sociale, constituie trstura distinct a social-democra iei, un principal element de departajare fa de celelalte paradigme doctrinare i ideologice contemporane. Protec ia social a devenit, n cadrul social-democra iei, axul central de sprijin i ac iune, elementul fundamental al acestei paradigme, fapt ce a propulsat-o n universul doctrinar contemporan. Ea a devenit astzi, n cea mai mare parte a rilor din Europa apusean i nordic doctrin de guvernare, de fundamentare a democratismului politic. Social-democra ia este un compromis ntre liberalism i socialismul marxist sau, chiar mai mult, o versiune social a liberalismului 22 . Originile social-democra iei se regsesc n discu iile generate de fondarea partidului social democrat german n 1875 ca urmare a unui acord ntre Lassalle i marxitii ortodoci. Programul de la Gotha, care definea orientrile acestui partid. In viziunea social-democra iei, socialismul este un obiectiv posibil de realizat prin evolu ia societ ii capitaliste, prin reforme treptate care s asigure un grad tot mai nalt de echitate social. Bernstein, unul dintre cei mai importan i teoreticieni ai socialdemocra iei apr ideea c dezvoltarea capitalismului nu duce automat la socialism, care

22

L.Kolakowski, Histoire du marxism, vol. II, Ed. Fayard, 1987, p. 11-12.

este mai degrab un ideal de atins prin dezvoltare, civiliza ie i democra ie i nu impus printr-un partid de avangard, cu scopuri i structuri clandestine. Revolu ia nu mai este necesar ntr-o asemenea accep iune. n consecin , lupta pentru socialism este gradual i ia, n principal, calea reformelor. Pe plan politic, ar fi vorba de realizarea unei veritabile democra ii, iar pe plan economic obiectivul l-ar constitui aproprierea de ctre muncitori a mijloacelor de produc ie prin ac iune politic i sindical. 23 Social-democra ia elimin ideea de revolu ie social care s duc la schimbarea sistemului politic i a ordinii sociale. Admi nd sau nu ideea de societate socialist ca societate a viitorului, ideologia social democrat accept transformrile lente, democratice, n cadrul reprezentan ei parlamentare. Dac n perioda interbelic socialdemocra ia mai era nc o doctrin de clas, dup cel de-al doilea rzboi mondial, partidele social-democrate s-au transformat din partide ale gulerelor albastre n partide care au un electorat compus n egal msur din gulere albe i gulere albastre. Singurul partid social-democrat care a pstrat n ideologia sa ideea de na ionalizare a principalelor mijloace de produc ie dup al doilea rzboi mondial a fost Partidul Laburist al Marii Britanii, care a eliminat principiul de provenien marxist abia n 1994. n rest, partidele europene social democrate s-au construit pe ideologii care au asimilat valorile liberale i democratice, deosebindu-se de partidele liberale sau democrat-cretine la nivelul limitelor de interven ie a statului n economie i n stabilirea protec iei sociale. De altfel, n acest perioad partidele politice i ideologiile de partid ncep s evolueze toate spre ceea ce s-ar putea numi catch-all parties, ntemeiate pe ideologii care se adreseaz ntregului electorat. Dup Congresul de la Bad Godesberg (1956), doctrina social-democrat se bazeaz pe trei valori majore: libertatea (politic i economic), dreptatea social i solidaritatea social. 24 Elementul central al concep iei social-democrate l reprezint Welfare State Statul bunstrii sociale sau statul social, fundament teoretic care a stat la baza

23

Dictionar de sociologie, coordonatori C.Zamfir i L.Vlsceanu, Bucureti, Editura Babel, 1998, p.545S.Tma, Dictionar Politic, Instituiile democraiei i cultura civic, edi ia a II-a revzut i adugit,

546.
24

Casa de editur i pres ansa SRL, Bucureti, 1996, p.366-367.

experien elor de guvernare ale partidelor social-democrate din rile scandinave, Marea Britanie, Austria, R.F.German., chiar i dincolo de Oceanul Atlantic. nceputul a fost New Deal, politic ini iat de preedintele F.D.Roosvelt n perioada 1923-1933 pentru a depi efectele crizei de supra-produc ie. Este vorba de acceptarea dirijismului pentru introducerea de corective n economie, de interven ie a statului pentru reglarea economiei liberale i nfptuirea unor obiective de justi ie social. Pe aceast baz a fost alctuit programul Tennesee Valley Authority industrializarea unei regiuni napoiate prin msuri anticriz: reducerea duratei legale de munc la 48 de ore sptmnal, pentru crearea de noi locuri de munc; limitarea scderii salariilor; reducerea orelor suplimentare; creterea salariilor; creterea pre urilor la anumite mrfuri, n vederea rentabilizrii si crerii fondurilor de investi ii etc. Astfel a luat natere etosul paternalist al statului bunstrii. El const n politici sociale precum: securitate i protec ie social (asigurri, pensii, aloca ii de omaj); fixarea unui salariu minim garantat; redistribuirea produsului social (interven ie dirijist n domeniul reparti iei); anumite garan ii n privin a dreptului la munc i a rolului sindicatelor n elaborarea politicilor sociale la nivel macrosocial; corela ii ntre legisla ie i reformele welfare n domeniile snt ii, educa iei si familiei; politici culturale active i dezvoltarea educa iei colare i de reconversie profesional a adul ilor. Viziunea neoliberal despre statul bunstrii mbin elemente de dirijism cu obiective de ordin social, n mod mediat. Acestei viziuni i apar ine ideea interven iei statului pentru ncurajarea sectoarelor de vrf, care presupun investi ii masive, sau a ramurilor strategice, care traverseaz dificult i. Tot ei au sus inut necesitatea subven ionrii agriculturii n vederea modernizrii rapide. Teza de baz dup care asigurarea bunstrii generale nu poate fi conceput n afara bunstrii fiecrui cet ean este acceptat de neoliberali i de social-democra i, n egal msur. Statul bunstrii, n perioada sa de glorie, a fost o sintez viabil ntre socialism si pia , care a permis garan ii pentru cet ean n cel pu in trei direc ii: venit minim, indiferent de fluctua iile cererii i ofertei; diminuarea sever a nesiguran ei vie ii; standarde de via bune pentru to i cet enii, fr discriminare social, n raport cu o gam predeterminat de servicii sociale.

O asemenea societate este caracterizat de un coeficient ridicat de mul umire social pentru a face imposibile conflicte violente i pentru a diminua drastic contradic iile dintre diversele categorii sociale. Aceast alternativ este expresia diferen elor tradi ionale dintre viziunea liberal i op iunea social-democrat. 2.1.4. Cretin-democra ia Democra ia cretin reprezint astzi unul dintre cele mai importante curente politice existente n Europa. Originile acestei doctrine se regsesc la sfritul secolului XIX, cnd Papa Leon al XIII-lea, prin enciclica Rerum Novarum, recunotea starea de srcie n care se afla n special popula ia muncitoare i propunea o alternativ de dezvoltare social, alta dect cea pe care o preconizau micrile socialiste i sindicale 25 . Micarea democrat-cretin este eterogen, dar n esen toate partidele democratcretine sunt de acord asupra anumitor idei. Conceptul de stat, n doctrina democrat-cretin, este diferit de acela pe care l preconizeaz liberalii: statul trebuie s dispun de anumite puteri, dar el trebuie s fie descentralizat. Economia trebuie s fie pus n serviciul oamenilor. Fr a se pronun a mpotriva sistemului capitalist, democra ia cretin recunoate totui necesitatea unor reforme sociale care s opreasc degradarea nivelului de via al popula iei. n concep ia democrat-cretin un rol important revine i activit ii de caritate a statului pentru remedierea unor situa ii inechitabile, care pot produce convulsii i dereglri ale mecanismului social. n perioada de dup cel de al doilea rzboi mondial micarea democrat cretin sa afirmat n numeroase ri. n Germania, de pild, democra ia cretin reprezint unul din cele mai mari partide prezente pe arena politic, n prezent nvingtor al celor mai recente alegeri. n Italia, cea mai mare parte a democra ilor cretini a migrat ctre Partidul Popular Italian i Alian a Marguerita.

25

http://fr.wikipedia.org

n Fran a, un promotor al democra iei cretine a fost Georges Bidault, care a ntemeiat Micarea Republican de orientare democrat cretin. n prezent, partidul U.D.F. (Uniunea Democratic Francez) polarizeaz for ele democrat cretine, dar orientri democrat cretine se ntlnesc i ntre aderen ii altor partide. n Elve ia, Partidul Democrat Cretin se numr printre cele patru partide influente n via a rii. n Chile, Partidul Democrat Cretin a guvernat ntre anii 1965-1970, n timpul preedin iei lui Eduardo Frei Montalva, iar ntre 1994-2000 ara a fost guvernat din nou de un alt democrat cretin Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fiul lui Frei Montalva. Partidul Democrat Cretin particip i astzi la guvernul constituit dup alegerile din anul 2000. Este de re inut c n prezent partidele democrat cretine s-au regrupat n cadrul Partidului Popular European, n prezent una din cele mai importante for e politice din Parlamentul European, reunind un numr de 232 deputa i din 732. Trebuie semnalat i faptul c ini ial, Partidul Popular European cuprindea numai Uniunea European a Democrat Cretinilor (UEDC). Mai trziu, la ini iativa cretin democra ilor germani, i-a lrgit baza prin cooptarea unor partide de dreapta, conservatoare i liberale, membre ale Uniunii Democratice Europene, precum Partidul Popular din Spania, Partidul Noii Democra ii din Grecia, conservatorii britanici, neogaulitii din Fran a .a. Extinzndu-i aria de cuprindere, Partidul Popular European i-a sporit eterogenitatea, dar i-a men inut o puternic orientare federalist. Partidul de Centru Democratic Social, Partidul Popular din Portugalia, a fost expulzat din Partidul Popular European n 1993, deoarece criticase Tratatul de la Maastricht. Este de men ionat c n afar de Partidul Popular European, Interna ionala Democrat Cretin mai cuprinde Organiza ia Democrat Cretin a Americii O.D.C.A., precum i Uniunea Interna ional a Tinerilor Democrat Cretini U.I.J.D.C., ca i Uniunea Mondial a Femeilor Democrat Cretine U.M.F.D.C.

2.2. Sistemul totalitar de guvernare Totalitarismul se caracterizeaz prin instituirea unui control strict din partea unei organiza ii politice unice asupra statului i a institu iilor acestuia. Sistemul de guvernare totalitar a aprut pe fondul unor crize economice, sociale i politice, precum i pe fundalul unor crize de ordin moral i juridic, care au condus la eliminarea guvernrii democratice din toate aceste sfere. Originea termenului este n Italia, Mussolini fiind primul care l-a utilizat ntr-un discurs din iunie 1925. L.Schapiro 26 a identificat trei elemente caracteristice ale totalitarismului: ideologia, partidul unic i mainria administrativ a statului. Aadar, criteriul fundamental de analiz a caracterului totalitar al unei guvernri este criteriul ideologic: regimurile nu devin totalitare printr-un fel de antrenament progresiv, ci pornind de la o inten ie original voin a de a transforma fundamental ordinea existent n func ie de o ideologie 27 . n viziunea lui R.Aron, sistemul totalitar se bazeaz pe cinci aspecte fundamentale: 1. Partidul unic care de ine monopolul ntregii vie i politice i este condus, de obicei de un singur om; 2. Partidul monopolist de ine o ideologie creia i confer o autoritate absolut i, prin urmare, devine adevrul oficial al statului; 3. Pentru propagarea acestui adevr oficial, statul i rezerv un dublu monopol: monopolul mijloacelor violente i cel al mijloacelor persuasive; toate mijloacele de comunicare fiind comandate de stat i de cei care l reprezint; 4. Activit ile economice i profesionale sunt, n majoritatea lor, supuse statului i devin, ntr-un anumit mod, parte integrant a acestuia; 5. Totul fiind activitate de stat i orice activitate fiind subordonat ideologiei acestuia, o greeal de natur economic sau profesional devine, implicit, o greeal ideologic.
26 27

L.Schapiro, Totalitarism, Ed.MacMiallan, Londra, 1972, p.45. R.Aron, Democraie i totalitarism, Ed.All Educa ional, Bucureti, 2001, p.212.

Ceea ce diferen iaz guvernarea totalitar de guvernarea democratic este faptul c, odat ajuns la putere, a transformat clasele n mase, a distrus tradi iile socio-culturale, politice, economice i juridice, urmrind n mod sistematic domina ia mondial. Programul politic de guvernare totalitar este fundamentul ideologic impus printro doctrin oficial, orice alt ideologie fiind contestat. ntr-un sistem totalitar exercitarea puterii nu se realizeaz n baza principiului separrii acesteia sau chiar dac acest principiu se men ine, el este formal, avnd un rol propagandistic. De asemenea, o alt caracteristic a acestui tip de sistem este aceea c nu putem vorbi de existen a unor organe reprezentative ale puterii de stat sau, chiar dac acestea sunt prezente n via a politic, atribu iile i prerogativele lor sunt considerabil restrnse. Organele puterii, att cte exist, sunt numite, ele subordonndu-se total puterii, ceea ce nseamn inexisten a statului de drept. Lipsa pluripartidismului politic i ideologic si, n consecin , a opozi iei politice, determin func ionarea unui singur partid, a celui aflat la putere. Singura ideologie admis este ideologia partidului unic, aceasta devenind ideologia oficial a puterii. Ea va ntemeia i va promova interesele partidului, ale grupului aflat la putere, impunndu-se adeseori i prin for . n antichitate i n feudalism, regimurile totalitate s-au manifestat sub forma monarhiilor absolute. n epoca modern, odat cu burghezia i marea societate, sistemele totalitare ncep a fi nlocuite cu sistemele democratice. n perioada contemporan, cele mai reprezentative forme ale regimurilor dictatoriale au fost i mai sunt regimurile coloniale, regimurile fasciste, regimurile comuniste i regimurile militare. Regimurile coloniale au aprut nc din perioada marilor descoperiri geografice (secolele XV-XVI), cunoscnd o maxim rspndire n perioada modern, cnd unele state precum Anglia, Olanda, Belgia, Spania, Portugalia i mai trziu S.U.A. i Germania i-au creat adevrate imperii coloniale. Aceste regimuri totalitare, profund nedemocratice, au constat n subordonarea total economic, politic i spiritual a numeroase ri i popoare din Asia, Africa i America de Sud, n cele mai multe cazuri prin for i violen .

n perioada interbelic, dar mai ales dup cel de-al doilea rzboi mondial, odat cu destrmarea i prbuirea sistemului colonial, acest tip de regim politic a disprut. Dei fostele colonii au devenit independente politic, multe din ele continu, sub forme mascate, s rmn dependente economic de fostele metropole. Regimurile fasciste au aprut i s-au manifestat n perioada interbelic, reprezentnd o solu ie politic de extrem dreapta, o dictatur terorist, un regim politic totalitar. Apari ia i ascensiunea fascismului n formele sale clasice (Italia, Germania) poate fi explicat printr-un complex de factori, cauze i conjuncturi specifice perioadei interbelice. Fascismul s-a manifestat sub diferite variante politice n ri europene i Japonia. n Europa, regimul fascist a cunoscut diferite denumiri, de regul dup numele conductorului, ca salazarismul n Portugalia (1932), franchismul n Spania (1936) sau n Fran a, regimul de la Vichy al marealului Petein. Regimuri fasciste au mai fost instaurate, sub diferite forme n Olanda, Belgia, Croa ia, Romnia. Astzi, fascismul n eles ca regim politic - a disprut, dar ca micare politic i ideologie, el se mai manifest sub forma neofascismului ntr-o serie de ri din Europa sau America de Sud. Regimurile comuniste. n compara ie cu regimurile fasciste, ele sunt regimuri politice de extrem stnga, dar cu acelai numitor comun - totalitarismul i dictatorismul social-politic. Regimurile comuniste s-au caracterizat prin suprimarea pluralismului politic i promovarea rolului conductor al unui singur partid, prin redirec ionarea sistemului de drepturi i libert i care a fost subordonat ideologiei marxist-leniniste, ca i prin etatizarea economiei i restrngerea pn la suprimare, n unele situa ii a propriet ii private. Teme de control: 3. Explica i succint principalele tr s turi ale democra iei reprezentative 4. Face i compara ie ntre guvernarea social democrat i guvernarea cretindemocrat 5. Prezenta i caracteristicile sistemului totalitar de guvernare

Bibliografie de referin

Obligatorie - A.Radu, Sisteme politice contemporane, Ed. Cartea Universitar, Bucureti, 2003 Op ional - R.Aron, Democraie i totalitarism, Ed.All Educa ional, Bucureti, 2001

MODULUL 3 Categorii de structuri de guvernare

Scopul modulului: Familiarizarea studentului cu structurle de guvernare Obiectivele modulului: La finalul acestui modul, cursan ii trebuie: S cunoasc caracetristicile formelor de guvernare S prezinte caracteristicile regimurilor preziden ial, semi-preziden ial i parlamentar

3.1. Considera iuni introductive n viziunea lui Arend Lijphart 28 , formele de guvernare se divid n preziden iale i parlamentare, n baza a trei diferen e esen iale : 1. Dac n sistemul parlamentar, eful executivului (primul ministru) i cabinetul su depind de ncrederea Parlamentului, putnd fi revoca i prin proceduri parlamentare specifice (votul de ncredere, mo iunea de cenzur), n sistemul preziden ial Parlamentul nu poate s for eze demisia efului executivului (preedintele) care este ales de cet eni prin vot popular pentru un mandat care este reglementat de Constitu ie. 2. Sistemele preziden iale se diferen iaz prin faptul c preedin ii sunt alei prin vot popular, n timp ce premierii sunt alei de ctre puterea legislativ. n ceea ce privete forma de alegere, aceasta poate s difere de la un stat la altul. Astfel, n cazul preedin ilor, alegerea poate fi direct propriu-zis, prin votul nemijlocit al cet enilor, sau prin itermediul unui colegiu ales popular, n timp ce premierii sunt alei prin intermediul parlamentului unicameral sau al unei camere parlamentare, n sistemele bicamerale, sau de ctre o reprezentan na ional lrgit. 3. Sistemele preziden iale au cabinete unipersonale, deciziile importante apar innd exclusiv efului puterii executive, minitrii fiind subordona ii acestuia, n timp

28

A. Lijphart, Modele ale democraiei. Forme de guvernare i funcionare n treizeci i ase de ri, Ed.

Polirom, Iai, 2000, p.120-129.

ce n sistemele parlamentare cabinetele sunt colegiale sau colective, ceea ce presupune asumarea deciziilor n mod solidar, de ctre ntregul cabinet, nu numai de ctre eful acestuia. n ceea ce privete semipreziden ialismul, A.Lijpahrt consider c acesta poate fi redus la una dintre cele dou forme de baz, cea preziden ial sau cea parlamentar. Autorul admite i existen a altor criterii de departajare n afara celor trei prezentate anterior, precum separa ia puterilor, n consecin a sa privitoare la incompatibilitatea dintre func ia de parlamentar i cea de membru al legislativului, dreptul de a dizolva Parlamentul i dualitatea puterii executive, fr ns a le considera esen iale. Spre deosebire de A.Lijphart, Giovanni Sartori 29 , prin analiza facut n opera sa Ingineria constitu ional comparat, identific trei forme de guvernare ntr-un sistem democratic: preziden ialismul, parlamentarismul i semipreziden ialismul. G.Sartori consider c sistemul preziden ial are la baz ndeplinirea simultan a trei condi ii: alegerea n mod popular a preedintelui, imposibilitatea revocrii acestuia pe durata mandatului prin procedura votului parlamentar i faptul c preedintele este eful executivului, fiind cel care conduce Guvernul. Spre deosebire de preziden ialism, sistemele parlamentare se bazeaz pe mpr irea puterii ntre legislativ i executiv, ceea ce determin depinde de votul Parlamentului. Gradul divizrii puterii determin existen a a trei tipuri de sisteme parlamentare : parlamentarism de premierat (premiership), parlamentarism de adunare i parlamentarism partitocratic. n cadrul sistemului parlamentar, partidele care sunt reprezentate n parlament trebuie s sus in Guvernul. Corespunztor raporturilor care se stabilesc ntre premier i cabinetul pe care l conduce, ne putem afla n una din urmtoarele situa ii: premierul este i eful partidului de guvernmnt; premierul nu este neaprat i eful partidului de gevernare, dar are puterea conferit prin lege de a demite minitri i; cea de-a treia situa ie, n care for a premierului este egal cu cea a unui ministru. faptul c Guvernul

29

G.Sartori, Ingineria constituional comparat, Ed. Mediterana 2000, Bucureti, 2002, p.95-155.

n condi iile profundelor transformri politice care au avut loc n anii 90 n Europa Central i de Est, fostele ri comuniste - care au abolit sistemul monopartid i economia planificat - au transformat structural cadrul lor legislativ i constitu ional, preocupndu-se de elaborarea unor noi legi fundamentale care s garanteze drepturile i libert ile cet enilor, pluralismul politic, o func ionare armonioas a institu iilor statului, controlul constitu ionalit ii i aplicarea efectiv i imediat a angajamentelor interna ionale n ordinea intern a statelor respective.

3.2. Regimul confuziunii puterilor Regimul confuziunii puterilor urmrete controlul reciproc ntre autorit ile statale care exercit cele trei puteri ale acestuia: legislativ, executiv i judectoreasc, astfel nct puterea s opreasc puterea, sistemului de msuri al unei puteri s i se adauge contramsuri care in de celelalte puteri, asigurnd astfel echilibrul i prevenind monopolul puterii. Sub aceast form a sistemului de balan e sau msuri i contramsuri pot fi nlturate abuzurile unei puteri, tendin ele acesteia de dominare. Nerespectarea acestui echilibru are drept urmare guvernmntul de adunare, regimul dictatorial i regimul directorial. Guvernmntul de adunare se caracterizeaz prin aceea c adunarea sau adunrile exercit autoritatea suprem, desemneaz i revoc executivul i poate anula deciziile luate de guvern. De asemenea, n cadrul guvernmntului de adunare, executivul are o structur colectiv, neputnd demisiona. Evolu ia sistemelor politice a cunoscut - pentru pu in timp - experien a acestui regim politic n care puterea legiuitoare este dominant fa de cea executiv 30 .

30

Fran a n perioada septembrie 1792 - iulie 1793.

Trsturile acestui regim se apropie de sistemul politic elve ian, dar nu se confund cu acesta. Regimul politic elve ian, singular, face parte din categoriaregimurilor marginale. Elementele distinctive ale acestui regim unic sunt urmtoarele: - Puterea executiv este de inut de un colegiu ales decatre legislativ, pe un anumit termen, pn la expirarea cruia nu poate fi revocat; - Preedintele Confedera iei Elve iene este unul din cei apte membri ai Consiliului federal, desemnat ca Preedinte de ctre Adunarea Federal pe timp limitat de un an; - Consiliul federal lucreaz numai ca organ colegial (poate delibera numai dac sunt prezen i cel pu in patru membri); - Regimul directorial nu cunoate institu ia responsabilit ii politice a minitrilor. Astfel, Consiliul federal nu rspunde politic fa de Adunarea Federal; - Adunarea Federal nu poate fi dizolvat de Consiliul federal; - Consiliul federal are drept de ini iativ legislativ; - Consiliul federal trebuie s execute directivele date de Adunarea Federal i nu poate demisiona colectiv. Ceea ce caracterizeaz func ionarea acestui sistem politic este separarea institu ional a func iilor puterilor, compromisul reciproc i colaborarea partidelor politice. Regimul dictatorial este rezultatul dominrii legislativului de ctre executiv. Dac eful executivului este i eful statului rezult, desigur, un regim totalitar. Constrngerea este metoda de guvernare a acestui regim, inocularea fricii i a terorii manifestndu-se n toate componentele sociale. Regimul directorial este cel n care plenitudinea puterii apar ine unui colegiu ales de puterea legislativ pe un termen determinat. Aceasta presupune c nu poate fi revocat nainte de expirarea mandatului, chiar dac nu rspunde politic n fa a legislativului. Actele acestui colegiu se afl totui sub controlul Adunrii. Acest sistem se regseste n organizarea sistemului din Elve ia.

3.3. Regimul preziden ial - regimul separa iei rigide a puterilor n cadrul regimului preziden ial nu exist o distinc ie ntre eful statului i eful guvernului deoarece aceste dou func ii sunt de inute de aceeai persoan - preedintele. Executivul este monocefal, fiind reprezentat de preedinte, ceilal i membri ai cabinetului avnd rolul de a-l ajuta pentru a duce la ndeplinire obiectivele programului de guvernare. Principala caracteristic a sistemelor preziden iale const n separa ia absolut a celor trei puteri i conferirea unui numr considerabil de atribu ii preedintelui, dar acestea pot fi neutralizate printr-o procedur ce permite transparen i controlul opiniei publice, inclusiv tragerea la rspundere a efului de stat n situa ia n care s-a ndeprtat de la mandatul care i-a fost conferit. Prototipul sistemului preziden ial este modelul american, respectiv modelul White House. El se caracterizeaz prin separa ia strict a puterilor. Acest regim politic prezint urmtoarele trsturi caracteristice: a) o strict separa ie a competen elor ntre autoritatea legislativ i cea executiv; b) cele dou autorit i (legislativ i executiv) sunt independente. Aceasta nseamn c, n principial, acestea nu au la dispozi ie instrumente de presiune reciproc n vederea adoptrii deciziilor. Un executiv ct mai independent fa de puterea legislativ este creat de regimul preziden ial prin ncredin area ntregii autorit i executive unui preedinte. Independen a celor dou puteri nseamn c preedintele nu rspunde n fa a parlamentului, deci el nu trebuie s se retrag dac autoritatea legiuitoare i exprim un vot de nencredere. n acelai timp, ns, nici preedintele nu are dreptul de a dizolva parlamentul. c) caracterul reprezentativ al preedintelui statului, care este eful guvernului, rezult din modul de desemnare a acestuia. Se folosete n acest caz sufragiul universal

(direct sau printr-un grup de electori). Cu alte cuvinte, eful executivului nu este ales de parlament, el fiind cel pu in tot att de reprezentativ ca i parlamentul. d) guvernul nu-i exercit prerogativele ca organ colegial solidar, membrii si fiind rspunztori numai fa de eful statului, n mod individual. Regimul preziden ial prezint, desigur, avantajul nlturrii unor presiuni reciproce ntre puteri, crend astfel i posibilitatea acestora de a ac iona conform programului prezentat electoratului. Nu pot fi neglijate ns i dezavantajele acestui regim. Astfel, exist pericolul creterii influen ei executivului, al alunecrii ctre preziden ialism. De asemenea, dac majoritatea parlamentar este diferit de cea care sprijin executivul, apar dificult i n func ionarea mecanismului statal. n acest sens, un exemplu reprezentativ l constituie regimul american n care, n prezent, Partidul Republican de ine majoritatea n cele dou camere parlamentare. Modelul american cum a fost el consfin it prin Constitu ia din 17 septembrie 1787 i lund n considerare circumstan ele istorice n care a aprut i modul n care se exercit, este mai mult american dect preziden ial. De asemenea, Fran a a cutat s instaureze regimul preziden ial n 1791, n timpul Constitu iei anului III i Constitu iei din 1848 31 . Cu toat separa ia strict a puterii, specific acestui regim, putem afirma c exist o colaborare pentru func ionarea sistemului. Potrivit Constitu iei, sunt prevzute reglementri care s permit raporturi de neutralizare reciproc. Astfel, pentru confirmarea numirilor unor func ionari publici sau aprobarea tratatelor interna ionale trebuie s se pronun e Senatul american, iar bugetul este aprobat de Congres. De asemenea, preedintele S.U.A. are drept de veto, un veto de buzunar fa de legile adoptate de Congres. n opinia mea, sistemul preziden ial prezint trei dezavantaje: tendin a de autoritarism demonstrat de statele cu un asemenea sistem (excep ie fac Statele Unite ale Americii), implica iile provocate de separarea puterilor n stat (n sensul c preedin ia i puterea legislativ sunt percepute ca dou structuri paralele, neputnd oferi cet enilor

31

A se vedea pentru mai multe detalii M.Chautebout, Droit constitutionnel et science politique, A.Coli,

1982, p. 143 i urm.

garan ia angajrii rspunderii ntlnit n sistemul parlamentar) i dificultatea de a schimba preedintele nainte de expirarea mandatului.

3.4. Regimul parlamentar regimul separa iei suple sau al colabor rii puterilor 3.4.1. Caracterizare general Regimul parlamentar are la baz ideea colaborrii puterilor statului. Este sistemul politic n care separa ia puterilor se caracterizeaz prin suple e i dinamism. ntr-o accep iune larg, regimul parlamentar ar fi regimul politic n care organul executiv i organul legislativ - efectiv distincte - sunt inute s colaboreze n exercitarea func iilor etatice i dispun de mijloace politice care le permit s se controleze mutual 32 . Se sus ine c defini ia aceasta este prea larg, deoarece nu reliefeaz trstura acestui tip de regim, i anume responsabilitatea politic a guvernului. Regimurile parlamentare sunt, prin esen a lor, dualiste, ele dispun de un ef de stat, desemnat de Parlament, i de un guvern condus de un premier, care exercit func ia de ef al executivului. Func ia efului de stat, ales de parlament, este contorsionat de rolul partidelor politice n desemnarea acestuia, dup cum cea de ef al guvernului este supus regulilor majorit ii parlamentare. Exist oare n aceste regimuri politice o real separa ie a puterilor sau este vorba de o simpl separa ie a puterii partidelor politice? 33 O alt accep iune prezint regimul parlamentar a fi cel n care direc ia afacerilor publice apar ine parlamentului i efului statului, prin intermediul unui cabinet responsabil n fa a parlamentului 34 . Conceptul acesta este unilateral, deoarece nu include i regimul parlamentar dualist, viznd doar regimul parlamentar monist35 . n cazul acestui regim parlamentar, puterea executiv are o puternic arm mpotriva puterii legislative, constnd n dreptul efului statului de a dizolva parlamentul
32 33 34 35

Ch.Debbasch, Y.Daudet, Lexique de termes juridiques, 3e edition, Dalloz, Paris, 1981, p.251. I.Alexandru, Teoria administraiei, Ed. Economic, Bucureti, 2001, p.29. G.Burdeau, Droit Constitutionnel et institutions politiques, 20e edition, L.G.D.J., 1984, p.52. I.Deleanu, Teoria i practica regimului parlamentar burghez, Ed. Dacia, Cluj, 1978, p.52.

sau cel pu in camera aleas a acestuia. La rndul su, parlamentul poate s provoace demisia guvernului printr-un vot de nencredere sau refuzul votrii bugetului ori a unei legi importante propus de guvern. Preedintele republicii exercit atribu ii de reprezentare i de protocol, avnd un rol politic minor. Cu toate acestea, preedintele republicii poate ac iona n situa ii de criz, n care el este cel ce va conferi mandat viitorului premier. Totui, n exercitarea acestei atribu ii, preedintele nu poate ac iona discre ionar deoarece el va opta pentru o anumit nominalizare numai dup ce va avea girul for elor politice i se va confrunta cu acestea 36 . n privin a raporturilor dintre eful statului i adunare, primul-ministru este pivotul regimului parlamentar, el fiind nevoit s modifice ori s concilieze uneori aceste raporturi 37 . Asigurarea echilibrului celor trei puteri ale statului n regimul parlamentar este caracterizat prin urmtoarele aspecte: - disocierea autorit ii executive n func ia de ef de stat i de guvern; - eful de stat nu rspunde politic, aceast rspundere revenind guvernului, ca organ colegial, parlamentul putnd s l demit; - guvernul rspunde direct i pentru activitatea efului statului, actele mai importante ale acestuia fiind contrasemnate de eful guvernului; - guvernul este sprijinit n activitatea sa de o majoritate parlamentar, provenit din reprezentan ii propriului partid; dac guvernul pierde ncrederea parlamentului, este obligat s se retrag; - guvernul, prin eful statului, poate s determine dizolvarea adunrii, provocnd noi alegeri. a) Regimul parlamentar dualist, ntlnit n secolul al XVIII-lea n Marea Britanie i n prima jumtate a secolul al XIX-lea n Fran a, cunoscut i sub denumirea de regim

36

Reorganiser lexecutif americain, n Problemes Politiques et Sociaux, La documentation Francais,

nr.415, 1981, p.10.


37

J.Gicquel, A. Houriou, Droit Constitutionnel et institutions politiques, 8e edition, Ed. Montchretien,

1985, p.200.

parlamentar prin teoria echilibrului, n care guvernul este responsabil colectiv nu numai n fa a adunrii, dar i n fa a efului statului; b) Regimul parlamentar monist sau regim parlamentar prin teoria responsabilit ii unilaterale a guvernului. Dup nsi denumirea, guvernul rspunde n fa a adunrii alese prin vot universal i direct. n cazul cnd guvernul are asigurat majoritatea parlamentar, el se transform ntr-un comitet al camerei. Se cunosc regimuri parlamentare de tipul bipartid ori anglo-saxon (caracterizat prin alternan a la guvernare a celor dou partide principale) i de tipul multipartid ori latin (caracterizat prin existen a unei majorit i parlamentare fluctuante determinat de multitudinea de partide parlamentare i de aici instabilitatea guvernului ex. Italia). Regimul parlamentar acord o importan considerabil Parlamentului care reprezint, n esen , adevratul for de guvernare. Rdcinile istorice ale acestui sistem l reprezint sistemul constitu ional britanic, caracterizat printr-un grad ridicat de echillibru i interfa ntre Parlament i elementele care l alctuiesc (Adunri/Camere, comisii parlamentare), pe de o parte, i Guvern, pe de alt parte. Guvernul este condus de un Prim-ministru care de ine o gam larg de puteri, rspunde n fa a Parlamentului, care i poate retrage oricnd ncrederea acordat, n condi iile n care apreciaz c nu i ndeplinete mandatul. Principala critic adus parlamentarismului este faptul c primul-ministru nu poate fi ales n mod direct de ctre cet eni, ci este desemnat de partidul sau coali ia care a catigat alegerile. O alt critic provine din rela ia care se stabilete ntre puterea executiv i cea legislativ. Datorit separrii puterilor, exist posibilitatea de a considera c puterea executiv are mai multe atribu ii dect cea legislativ sau judectoreasc, puteri care au drept principal scop verificarea i crearea unui echilibru n cadrul exeutivului. Modelul Bundestag este prototipul sistemului parlamentar republican, n timp ce modelul Westminster este prototipul sistemului monarhiei constitu ionale.

3.4.2. Modelul Westminster Evolu ia politic a Marii Britanii ofer un exemplu clasic de trecere de la monarhia absolut la monarhia constitu ional, fiind considerat a fi una din rile tipice pentru sistemul de guvernare de tip parlamentar 38 . n Marea Britanie a luat natere parlamentarismul, acest regim func ionnd n mod exemplar n aceast ar datorit att ndelungatei practici parlamentare, ct, mai ales, a politicii cutumiare existente. Dezvoltarea a ceea ce putem numi civiliza ia parlamentar englez s-a datorat n foarte mare msur izola ionismului geografic i politic specific insulelor britanice, reflectat n spiritul tradi ionalist al locuitorilor lor. Statul britanic s-a format i a evoluat ntr-un spa iu geografic nchis, lipsit de convulsiile politice de pe continent, realitate istoric ce i-a conferit o remarcabil stabilitate func ional n timp, cu mecanism i solu ii politice rmase neclintite multe secole. Cultura tradi ionalist britanic este cea care a contribuit i contribuie i astzi la men inerea nealterat a formei de guvernmnt monarhice, n varianta monarhiei constitu ionale sau parlamentare 39 . Parlamentul reprezint esen a regimului britanic i fundamentul stabilit ii sale politice, caracterizndu-se printr-un spirit conciliator, dei este de factur bipolar, diciziile politice fiind rodul unui laborios proces de conciliere. Pentru a curma dezbaterile inutile, sistemul parlamentar britanic cunoate posibilitatea sistrii discu iilor urmat de trecerea direct la votare (closure procedure), re inerea selectiv a anumitor amendamente (kangaroo closures), precum i fixarea unor limite determinate de timp pentru discutarea unor probleme (guillotine devices) 40 . Camera Comunelor este cea care de ine ntreaga putere legislativ. Membrii si, n numr de 659 (numr care coincide cu numrul circumscrip iilor electorale), sunt alei prin vot universal i direct, pentru un mandat de cinci ani 41 . Potrivit prevederilor legii
38 39 40

S.B.Chrimes, English Constitutional History, Oxford University press, Londra, 1978, p.121. A.Radu, Sisteme politice contemporane, Ed. Cartea Universitar, Bucure&ti, 2003, p.38.

V.Duculescu, C.Clinoiu, G.Duculescu, Drept constituional comparat, Tratat, vol. I, Ed. Lumina Lex, Alegerea este fcut prin scrutin majoritar uninominal cu un singur tur.

Bucureti, 2002, p.479.


41

electorale din anul 1975, nu pot fi alei deputa i persoanele care ocup o func ie n serviciul Coroanei, militarii, magistra ii i poli itii. Parlamentarii se organizeaz n dou grupuri parlamentare, corespunztoare puterii (majoritatea parlamentar) i opozi iei. Fiecare grup parlamentar este condus de un lider, desfurndu-i activitatea, urmnd o disciplin politic i de vot foarte riguroas. Camera Comunelor este condus de un Speaker din rndurile parlamentarilor. Ini ial, pe baza unei cutume constitu ionale, Speaker-ul era numit de rege, el avnd sarcina de a asigura o bun rela ie ntre palatul regal i parlament. n prezent, preedintele Camerei este desemnat de ctre parlamentari, dar nu prin vot, ci prin consensul celor dou mari partide britanice. Mandatul su este de cinci ani, func ia fiind atribuit la nceputul fiecrei legislaturi 42 . Opozi ia parlamentar din Camer (Her Majestys Loyal Opposition) beneficiaz de toate condi iile necesare pentru a-i manifesta opiniile n mod liber, dar i de a critica activitatea guvernului. Partidul aflat n opozi ie are la dispozi ie procedura chestionrii membrilor cabinetului, precum i dreptul de a stabili tema dezbaterilor pentru o ptrime din durata sesiunii parlamentare. Spre deosebire de Camera Comunelor, Camera Lorzilor nu are un caracter reprezentativ, n sensul c baza ei nu este electiv, ci ereditar, cuprinznd membri ai naltei nobilimi. Datorit transformrilor care au avut loc n structura social britanic, ceea ce a determinat reducerea numrului demnit ilor nobiliare, prinr-un act juridic emis n1958 sa acordat Coroanei dreptul de a numi noi lorzi, indiferent de originea social a persoanei nnobilate, dar numai brba i, pentru ca ncepnd cu anul 1963 s beneficieze de acest drept i femeile. Modul diferit de recrutare a celor dou camere parlamentare, precum i numeroasele modificri care au avut loc de-a lungul timpului n ceea ce privete raporturile dintre acestea au avut efecte directe asupra atribu iilor specifice care revin Camerei Comunelor i Camerei Lorzilor, puterea celei dinti de innd - aa cum am mai

42

A Radu, op.cit, p. 41.

artat - rolul principal n procesul legislativ, fiind totodat i forul n fa a cruia guvernul este responsabil. Camera Lorzilor este condus de un Lord Cancelar, care este membru al Guvernului i preedinte al Cur ii Supreme de Apel. Dei cu puteri limitate, Camera Lorzilor joac un rol important n regimul parlamentar britanic, fiind considerat un organism, n esen , de avizare i consultare n materie legislativ, fr a de ine ns o func ie legislativ propriu-zis. O expresie a colaborrii care exist ntre cele trei puteri ale statului o reprezint responsabilitatea ministerial care const n prerogativa pe care parlamentul o de ine de a cere membrilor Guvernului s prezinte un raport referitor la modul n care i desfoar activitatea. Controlul exercitat de Camera Comunelor, ca organism care i acord votul de nvestitur, se manifest sub forma prerogativei parlamentarilor de a cere membrilor cabinetului s raporteze n legtur cu modul n care i ndeplinesc atribu iile. Minitrii rspund att n mod solidar pentru activitatea de ansamblu a Guvernului, ct i n mod individual (procedura impeachment) pentru comiterea unor fapte precum trdarea, darea sau luarea de mit, nelciunea. Procedura de impeachment cuprinde dou faze: declanarea urmririi de ctre Camera Comunelor i judecarea propriu-zis a celui n cauz de ctre Camera Lorzilor. Puterea executiv este exercitat de dou institu ii inegale : monarhul, aflat formal n vrful ierarhiei politice, i Cabinetul. Sub aspect strict tehnic, monarhul are atribu ii similare preedintelui din regimul preziden ial. Conform regulilor cutumiare scrise, monarhul desemneaz primul-ministru, sanc ioneaz legile, prezint mesajul Tronului, dizolv Camera Comunelor i de ine func ia de ef al statului. Institu ia monarhiei nu mai are astzi putere politic efectiv, monarhul prezervndu-i rolul de conductor ca efect al dreptului cutumiar, dei fr a se manifesta ca atare n mod direct. Cu alte cuvinte, putem spune c status-qvo-ul britanic se caracterizeaz prin neinterven ia monarhiei n via a politic dar, totodat, prin

poten ialitatea acestei interven ii, poten ialitate care constituie garan ia bunei func ionri a sistemului 43 . Atribu iile monarhului au un caracter formal. Un exemplu n acest caz este faptul c premierul desemnat de rege este, n mod obligatoriu, liderul partidului care a ctigat alegerile. De asemenea, dei cutuma i recunoate regelui dreptul de veto pentru sanc ionarea legilor, acest drept nu a mai fost folosit de peste 200 de ani. i n ceea ce privete dizolvarea Camerei Comunelor, monarhul pronun dizolvarea, ns primul ministru este cel care de ine puterea de dizolvare. Dizolvarea Parlamentului nu mai reprezint o contrapondere la votul de nencredere, ci o metod nou de rennoire a parlamentului n circumstan e care par favorabile partidului de guvernmnt. Cabinetul, pe lng atribu iile propriu-zise pe care le exercit, mai de ine i prerogative n procesul legislativ, precum i prerogative cu caracter financiar. Sub autoritatea primului-ministru, Cabinetul exercit toate puterile executive, furniznd circa 90% din proiectele de legi dezbtute de Parlament. Recunoscut de partid ca artizan al victoriei n alegeri, primul-ministru se bucur de o mare autoritate. Responsabilitatea sa n fa a Parlamentului tinde s fie nlocuit cu responsabilitatea partidului de guvernmnt n fa a electoratului 44 . Cabinetul este dublat de o institu ie original Cabinetul fantom (Shadow Cabinet) - format din deputa i ai opozi iei desemna i i condui de liderul lor,fiind pregati i s preia guvernarea.

3.4.3. Modelul Bundestag Modalitatea n care Constitu ia Germaniei definete i reglementeaz atribu iile Parlamentului, precum i mecanismele i func iile care se stabilesc ntre puterile statului, demonstreaz existen a unui sistem de tip parlamentar.
43 44

A. Radu, Sisteme politice contemporane, Ed. Cartea universitar, Bucureti, 2003, p. 44 n 1990, odat cu retragerea doamnei Margaret Thatcher din fruntea conservatorilor n favoarea lui John

Major, a fost cedat i postul de premier noului lider al Partidului Conservator.

Parlamentul german este de tip bicameral, fiind format din Bundestag i Bundesrat. Formula Parlamentului german este de tip asimetric, cele dou camere ale Parlamentului fiind diferen iate ntre ele att din punct de vedere al modului de alegere, ct i al atribu iilor care le revin. Cu toate acestea, asimetria camerelor, altfel spus divizarea puterii n interiorul parlamentului, nu are ca rezultat transformarea Bundesratului ntr-o camer secund, lipsit de putere n raport cu cealalt camer. n fapt, ea poate fi considerat drept cea mai puternic dintre camerele secunde din lume. Camera secund german nu-i datoreaz influen a nici alegerii populare, nici dreptului de veto legislativ absolut, ci faptului c este o camer federal unic, format din reprezentan i ai executivelor statelor membre ale federa iei de obicei minitri ai cabinetelor acestor state 45 . Astfel, membrii Bundesrat-ului sunt alei prin vot universal direct, n varianta unui sistem electoral propor ional-majoritar, respectiv jumtate din numrul deputa ilor se alege pe baza votului majoritar uninominal, iar cealalt jumtate prin vot propor ional de list 46 . Bundesrat-ul este compus din parlamentari care reprezint landurile i prin intermediul crora landurile particip la legisla ia i administra ia Federa iei 47 . Dei Constitu ia afirm principiul colaborrii dintre cele dou camere ale parlamentului n procesul legislativ, n practic, rolul Bundesrat-ului n acest domeniu este limitat. Acest rol este sus inut i de prevederile care acord primordialitate dezbaterilor i votului din Bundestag. Prima dezbatere a con inutului unui proiect de lege are loc n Bundestag, dup care n Bundesrat 48 . De asemenea, Camerele au roluri diferite i n ceea ce privete prerogativa controlului parlamentar asupra executivului. Bundestag-ul are atribu ia de numire i de demitere a guvernului, fiind i camera care particip la alegerea preedintelui federal.

45

A. Lijphart, Modele ale democraiei. Forme de guvernare i funcionare n treizeci i ase de ri, Ed. Este vorba de sistemul buletinului dublu. V.Duculescu, C.Clinoiu, G.Duculescu, Drept constituional comparat, Tratat, vol. I, Ed. Lumina Lex, n situa ia n care Bundesrat-ul aduce modificri proiectului de lege, aceste modificri vor trebui supuse

Polirom, Iai, 2000, p.193.


46 47

Bucureti, 2002, p.576.


48

aprobrii Bundestag-ului.

n practic, pentru a evita exercitarea exagerat de ctre Parlament a instrumentelor sale de control care ar putea determina instabilitatea cabinetului, s-a optat pentru o anumit procedur a controlului parlamentar. Astfel, putem spune c responsabilitatea politic a Guvernului federal n fa a Parlamentului poat fi amnat n dou situa ii. n primul rnd, primul-ministru (cancelarul) solicit Bundestag-ului un vot de ncredere, vot care trebuie acordat de majoritatea deputa ilor. n situa ia neacordrii votului de ncredere, Cancelarul beneficiaz de dreptul de a propune preedintelui republicii, ntr-un termen de 21 de zile de la rezultatul votului, dizolvarea Bundestagului 49 i organizarea alegerilor generale anticipate. n situa ia n care preedintele federal nu rspunde solicitrii Cancelarului de a dizolva Bundestag-ul, iar aceast camer nu desemneaz un nou Cancelar, Cancelarul cruia i-a fost refuzat votul de ncredere poate cere preedintelui s declare starea de necesitate legislativ. Efectul constitu ional al acestei stri const n dreptul Guvernului de a adopta n regim de urgen - i numai cu aprobarea Bundesrat-ului - acte normative cu caracter primar pentru o perioad de cel mult ase luni 50 . Astfel, o consecin a acestor msuri constitu ionale o reprezint instituirea practicii de guvernare centrat pe cancelar, cunoscut sub numele de Kanzelerdemokratie. Eficien a politic a regulilor care reglementeaz raporturile dintre legislativ i executiv este dovedit de faptul c doar o singur dat dup rzboi, n 1982, cancelarul a fost schimbat prin proceduri parlamentare. Cel de-al doilea caz este cel n care Bundestag-ul, din proprie ini iativ, adopt o mo iune de cenzur mpotriva Guvernului - cu votul majorit ii deputa ilor - fapt care determin cderea Guvernului. Este interesant i original prevederea constitu ional potrivit creia prin mo iunea de cenzur trebuie s se indice numele viitorului Cancelar, ceea ce determin evitarea organizrii unor alegeri generale i tensiuni politice generate de propunerea unui nou candidat.

49

Potrivit prevederilor constitu ionale, n interiorul termenului de 21 de zile Bundestag-ul poate desemna un C. Ionescu, Regimuri politice contemporane, Ed. All Beck, Bucureti, 2004, p. 202.

nou prim-ministru, nlturnd astfel posibilitatea de a fi dizolvat.


50

Puterea executiv este reprezentat de Guvernul federal format din Cancelar i minitri i din preedintele republicii. Puterea executiv federal este supus regulilor regimului parlamentar, fiind acordat unei personae care ndeplinete func ia de ef de stat, n condi ii de neresponsabilitate, i unui organ colegial, prin natura sa, esen ialmente responsabil. Prima component a executivului o constituie Preedintele, iar cea de-a doua, Guvernul. Preedintele Republicii Federale este ales cu majoritate de voturi de ctre Adunarea Federal, compus din membrii Bundestagului, crora li se adaug un numr egal de membri desemna i de adunrile representative ale landurilor. 51 Specificul executivului german rezid n concentrarea puterii executive n mna Cancelarului, n cea mai mare parte. Cancelarul este principalul factor de luare a deciziei, n timp ce preedintele de ine nite func ii decorative, cum ar fi reprezentarea Germaniei pe plan interna ional, ncheierea tratatelor interna ionale, exercitarea dreptului de gra iere etc. Preedintele federal nu rspunde din punct de vedere politic de actele sale. Astfel, pentru a produce efecte juridice, ordonan ele i decretele preedin iale trebuie s fie contrasemnate de primul-ministru sau de ministrul de resort. Procedura de numire a cancelarului este una complex. Regula politic prevede c prima propunere pentru postul de cancelar trebuie s apar in parlamentului, iar n cazul n care propunerea nu este votat, preedintele este cel care va desemna persoana care s ocupe func ia de cancelar. Dac nici n aceste condi ii nu se acord votul pentru nvestirea cancelarului, preedintele are dreptul s dizolve Bundestag-ul. n cadrul guvernului, cancelarul stabilete liniile directoare ale politicii guvernamentale, asumndu-i rspunderea pentru ndeplinirea lor.

3.5. Regimul semipreziden ial

51

I.Alexandru, Teoria administraiei, Ed. Economic, Bucureti, 2001, p.29.

Dup nsi denumirea lor, regimurile mixte sunt produsul unor combina ii de elemente apar innd unor regimuri politice diferite, n special regimul preziden ial i cel parlamentar 52 . Elementele care caracterizeaz regimul semi-preziden ial sunt 53 : a) preedintele nu mai este ales de parlament ci de corpul electoral, prin sufragiu universal. b) doar unele acte ale preedintelui trebuie contrasemnate, existnd cazuri n care aceast procedur nu trebuie ndeplinit. Este vorba de situa iile care privesc independen a na iunii, integritatea teritoriului ori executarea angajamentelor interna ionale care sunt amenin ate n mod grav i imediat, func ionarea regulat a puterilor publice fiind astfel ntrerupt; c) preedintele are dreptul de a recurge la referendum, acesta constituind de fapt un mijloc de presiune mpotriva parlamentului, pe lng dreptul de dizolvare a acestuia; d) pstrndu-se trsturile din regimul parlamentar, executivul este bicefal: eful de stat - care nu rspunde politic, - i guvernul - rspunztor pentru activitatea pe care o desfoar n fa a Adunrii Na ionale; e) preedintele trebuie s desemneze un prim-ministru, astfel nct acesta s alctuiasc o echip guvernamental care s se bucure de ncrederea majorit ii Adunrii Na ionale; Prototipul semipreziden ialismului l reprezint modelul francez contemporan, respectiv cea de-a V-a Republic Francez instaurat n 1958. Experien a politic a republicilor anterioare, n mod deosebit a Republicii a IV-a, cu deficien ele puse n eviden de regimul parlamentar absolutist, a constituit principala surs a schimbrilor constitu ionale majore operate n Fran a n anul 1958. Avnd drept model msurile impuse de generalul de Gaulle, ini iatorii actualei Constitu ii franceze au realizat o oper juridic axat pe dou principii centrale: ntrirea puterii executive, ndeosebi a efului statului ca parte a puterii executive, i limitarea constitu ional a sferei decizionale a parlamentului.

52 53

I.Deleanu, Drept constituional i instituii politice, vol. I, Bucureti, 1991, p.55. I.Rusu, Forma de guvernmnt, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1997, p.45.

Principalele caracteristici ale regimului politic al celei de a V-a Republici sunt restaurarea func iei preziden iale i a autorit ii efului executivului, ra ionalizarea func iilor legislativ i de control ale parlamentului. Prin consecin ele lor politice, aceste caracteristici demonstreaz existen a n Fran a a unui guvernmnt de factur preziden ial, care poate fi denumit prin formula sistem preziden ial european. Dei n legtur cu caracterizarea regimului politic francez se poart i astzi o anume disput, preziden ialismul acestuia nu poate fi eludat. El deriv chiar din substan a Constitu iei. Ct privete puterea judectoreasc, statuat ca o putere separat de legislativ i executiv, ntlnim i aici o prelungire a rolului jucat de preedinte. n afar de puterea judectoreasc propriu-zis, Constitu ia instituie o jurisdic ie politic i una constitu ional. Astfel, preedintele este garantul independen ei autorit ii judiciare, fiind asistat n ndeplinirea acestei atribu ii de un Consiliu Superior al Magistraturii. Pe de alt parte, jurisdic ia constitu ional este nfptuit de Consiliul Constitu ional. Sporirea puterii executive s-a realizat, n primul rnd, prin delimitarea unei sfere decizionale proprii preedintelui republicii. Astfel, preedintele are puterea de a numi premierul, de a dizolva Adunarea Na ional sau de a supune referendumului na ional proiecte legislative privitoare la organizarea autorit ilor publice. O dispozi ie constitu ional impus de ctre de Gaulle, care concur la sporirea autonomiei executivului, este interpretarea principiului separa iei puterilor n stat n sensul separrii func iei guvernamentale de mandatul parlamentar. Astfel spus, membrii guvernului nu pot fi, n acelai timp, i parlamentari. Pe de alt parte, ra ionalizarea parlamentului a vizat att func ia legislativ, ct i controlul asupra guvernului. Sub primul aspect, parlamentul Republicii a V-a, ca i cel american, are puterea de a legifera numai n domenii expres men ionate, conform art. 34 din Constitu ie, nede innd monopolul legiferrii. Pe lng prerogativa preedintelui de a cere poporului s legifereze n anumite domenii, guvernul are i el dreptul de a legifera, pentru o perioad, prin ordonan e, n conformitate cu prevederile art. 38. n ceea ce privete func ia de control, Constitu ia din 1958 reia principiul rspunderii politice a guvernului dar, spre deosebire de practicile republicilor precedente, l organizeaz de o manier dificil de a controla activitatea guvernamental cotidian i cvasiimposibil de a demite guvernul. Elementul specific al procedurii de angajare a rspunderii

guvernamentale n fa a Adunrii Na ionale l reprezint modul de numrare a voturilor: sunt numrate numai voturile favorabile mo iunii de cenzur, care nu poate fi adoptat dect de majoritatea membrilor care alctuiesc Adunarea La fel stau lucrurile i n cazul n care camera ini iaz un vot de nencredere. n sistemul politic francez, puterea executiv este exercitat de Preedintele Republicii i de Consiliul de Minitri (Guvernul), condus de un Premier. Ierarhia dintre cei doi titulari ai puterii executive este reglementat de Constitu ie prin atribuirea de putreri executive majore efului statului. Ceea ce este specific regimului executivului francez este faptul c imixtiunea preedintelui Republicii n treburile guvernului este apropiat regimurilor moniste sau monocratice. Astfel, Preedintele Republicii conduce lucrrile Consiliului de Minitri i semnaz ordonan ele i decretele adoptate n Consiliul de minitri, numete n func ii civile i militare, fie singur, fie n Consiliul de Minitri. Totodat, executivul francez se caracterizeaz printr-o evolu ie contradictorie a aplicrii principiului separa iei puterilor n stat, de la prima Constitu ie elaborat n 1791 i pn la cea actual, care d posibilitatea guvernului de a legifera n anumite domenii 54 . Preedintele francez este ales prin vot universal direct, n varianta scrutinului majoritar cu dou tururi. Ini ial, ntre anii 1958 i 1962, preedintele era ales de ctre un Colegiu electoral format din membrii celor dou camere, plus membrii consiliilor generale i ai adunrilor teritoriale de peste mri, ca i reprezentan ii alei ai consiliilor municipale. Mandatul preziden ial poate fi renoit fr nici o restric ie. n schimb, legea electoral stabilete o procedur preliminar a depunerii candidaturilor menit a realiza o selec ie riguroas a persoanelor apte s candideze la func ia suprem n stat. ncepnd cu scrutinul din anul 2002, preedintele este ales pentru un mandat redus cu doi ani, respectiv de 5 ani. Modificarea a fost decis pe 24 septembrie 2000 printr-un referendum na ional, cu o majoritate de 72,5% dintre francezii participan i la scrutin. Aparent minor, msura reducerii cu doi ani a mandatului preziden ial are semnifica ii politice importante, putnd fi considerat o veritabil revolu ie politic. Mai nti, se pune capt unei situa ii inedite n rile democratice 7 ani de preziden iat, fr restric ii la

54

I.Muraru, Drept constituional, vol.II, Bucureti, 1993, p.12.

renoire, situa ie care se apropia mai degrab de cea a unei domnii. n al doilea rnd, suprapunerea mandatului preziden ial peste cel al parlamentarilor asigur condi iile pentru reechilibrarea raporturilor dintre puterea executiv i cea legislativ. n acest sens, situa ia de coabitare politic, specific pn acum Fran ei, devine practic imposibil. n fine, adugat altor msuri de reform politic, scurtarea mandatului preziden ial, reprezint un pas spre o nou alctuire a sistemului politic, spre Republica a VI-a. Ca principal autoritate politic, preedintele are atribu ii foarte largi, preeminen a sa n cadrul puterii executive fiind sus inut prin prerogativa de a numi premierul i pe ceilal i membrii ai Guvernului, la propunerea acestuia. Nici un vot legislativ nu poate anula aceste numiri. Toate decretele guvernului necesit, pentru a produce efecte juridice, semntura preedintelui, iar minitrii, n special cei care reprezint posturi cheie, precum aprarea na ional sau afacerile externele, lucreaz direct cu preedintele, fr a fi necesar un mandat din partea premierului. Practic, guvernul este un instrument politic al preedintelui. De asemenea, o atribu ie important a preedintelui o reprezint aceea de a participa la edin ele Consiliului de Minitri, situa ie n care prezideaz aceste edin e. n raport cu Parlamentul, rolul primordial al preedintelui deriv n principal din dreptul pe care i-l acord Constitu ia de a dizolva Adunarea Na ional (o singur dat ntr-un interval de 12 luni) i din posibilitatea constitu ional de ini iativ legislativ n domeniul organizrii autorit ii de stat. Spre exemplu, uznd de aceast prerogativ, preedintele de Gaulle a impus, n anul 1962, schimbarea modului de alegere a Preedintelui, prin introducerea votului direct. Aceeai modalitate, care certific puterea institu iei preziden iale n acest domeniu, a utilizat-o i ultimul preedinte ales pentru 7 ani, Jacques Chirac, cnd a convocat referendumul pentru reducerea duratei mandatului preziden ial. De asemenea, preedintele dispune de dreptul de veto, care, n sistemul constitu ional francez, nseamn dreptul efului statului de a cere parlamentului o nou deliberare asupra unei legi ordinare (sau numai asupra unor articole) sau de a sesiza Consiliul Constitu ional n legtur cu neconstitu ionalitatea unei legi ordinare. Conform prevederilor art. 5 din Constitu ie, Preedintele dispune de prerogativa de arbitru al autorit ilor statului, fiind nvestit cu puterea de a lua orice decizie pe care o

consider necesar pentru solu ionarea unui conflict care ar interveni ntre acestea i care ar afecta func ionarea statului. Formarea Guvernului are la baz voin a efului statului, nefiind necesar nvestitura dat de Parament. Schimbarea acestuia nu se poate realiza dect n urma demisiei, care poate fi determinat de voin a primului ministru, pus n practic de Adunarea Na ional prin adoptarea unei mo iuni de cenzur, ca urmare a angajrii rspunderii guvernului asupra unui text de lege, sau poate fi consecin a neaprobrii unui program ori a unei declara ii de politic general a Guvernului. Constitu ia Fran ei permite programarea sesiunilor ordinare sau extraordinare pentru a permite Guvernuui si asume rspunderea n fa a Adunrii Na ionale 55 . Pe lng conducerea curent a treburilor statului, alturi de Preedinte, Guvernul de ine puterea de a reglementa juridic rela iile sociale, adic este beneficiarul unei autentice activit i legislative. Totodat, cum am artat deja, guvernul nu este responsabil n fa a parlamentului, el putnd fiind totui demis printr-o mo iune de cenzur votat ns prin majoritatea parlamentar absolut (voturile anulate i ab inerile sunt socotite ca voturi n favoarea guvernului). n cadrul Guvernului, pozi ia premierului este solid, acesta fiind nvestit cu autoritatea de a propune preedintelui eliberarea din func ie a oricrui ministru. Sub acest aspect, se poate aprecia c, similar Marii Britanii sau Germaniei, guvernul se caracterizeaz printr-o disciplin strict. Autoritatea premierului este ntrit i prin prerogativa acestuia de a contrasemna anumite acte emise de preedinte. Rezumnd raporturile de putere din interiorul autorit ii executive, observm rolul redus al premierului n raport cu cel al Preedintelui, dar mai important n raport cu rolul Adunrii Na ionale. Ca ierarhie absolut, Preedintele Republicii se situeaz pe prima pozi ie n stat. Procedura legislativ reglementat de Constitu ie indic faptul c ini iatorii legii fundamentale au fost preocupa i mai degrab de reglementarea clar a raporturilor dintre puterea executiv i cea legislativ, i mai pu in de reglementarea raporturilor dintre cele dou camere parlamentare. Astfel, se poate invoca o anume ambiguitate n departajarea

55

I.Alexandru, Teoria administraiei, Ed. Economic, Bucureti, 2001, p.32.

atribu iilor legislative ale acestora. Spre exemplu, pe de-o parte, procedura medierii arat egalitatea statului legislativ al Adunrii Na ionale i a Senatului, iar pe de alta, faptul c legile privind finan ele nu pot intra n dezbaterea parlamentar dect prin intermediul Adunrii Na ionale sugereaz un anume primat al acestei camere. Totui, innd cont att de procedurile electorale diferite de alegere a camerelor, ct i de practica politic se sus inea ideea diferen ierii statutului celor dou adunri parlamentare, n sensul unei asimetrii relative a acestora. Mult mai riguros este reglementat activitatea legislativ privit din perspectiva rolului jucat de guvern, n detrimentul parlamentului. Conform Constitu iei, guvernul are drept de ini iativ legislativ, ca i parlamentul, dar executivul dispune i de instrumentele necesare dirijrii dezbaterii parlamentare n sensul dorit de acesta, precum blocarea amendamentelor neagreate de guvern sau dreptul de a interveni n cazul unui dezacord ntre cele dou camere. Totodat, statistica arat c majoritatea covritoare a legilor adoptate de parlament i promulgate de Preedinte are ca surs ini iativa legislativ a guvernului. Procedeele diferite de alegere a celor dou Camere se repercuteaz att asupra gradului de reprezentare politic, ct i asupra statutului func ional al acestora. Nefiind rezultatul direct al manifestrii voin ei electorale a cet enilor i, n general, favoriznd marile aglomerri urbane, Senatul se caracterizeaz printr-o reprezentare politic diferit n raport cu cea a Adunrii Na ionale. Dup cum, sub aspect func ional, Senatul este considerat un corp ponderator al parlamentului, avnd rolurile de contrapondere la puterea exercitat de prima camer i de ameliorare a proiectelor legislative elaborate de aceasta. n concluzie, bicameralismul francez poate fi considerat unul de tip relativ asimetric i incongruent. Teme de control: 1. Defini i modelul Bundestag 2. Enumera i elemenele care caracterizeaz regimul semi-preziden ial 3. Analiza i caracteisticile regimurilor parlamentare Bibliografie de referin

Obligatorie - A.Radu, Sisteme politice contemporane, Ed. Cartea Universitar, Bucure&ti, 2003, p.38.
-

V.Duculescu, C.Clinoiu, G.Duculescu, Drept constituional comparat, Tratat, vol. I,

Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2007

MODULUL 4 Mecanisme de ac iune ale Puterii Executive asupra Parlamentului

4.1. Desemnarea unor membri ai Parlamentului de c tre Puterea Executiv Acest procedeu const n desemnarea expres a unor parlamentari de ctre eful puterii executive. Astfel, potrivit prevederilor art.59 alin.2 din Constitu ia Italiei, preedintele Republicii poate numi cinci senatori pe via dintre cet enii care au merite deosebite n via a social, tiin ific, artistic sau literar. n Marea Britanie, Life Peerage Act, adoptat n 1959, confer Reginei i primuluiministru dreptul s acorde persoanei gratificate s devin membru al Camerei Lorzilor 56 . De asemenea, membrii Bundesratului (Camera Superioar a Parlamentului German) 57 sunt numi i sau revoca i de guvernele landurilor. Fiecare land are rezervate din oficiu trei mandate n Bundesrat, numrul acestora putnd s creasc n func ie de mrimea popula iei landului respectiv pn la ase mandate.

4.2. Implicarea direct a Puterii Executive n activitatea legislativ a Parlamentului n func ie de tipul de regim politic, preziden ial sau parlamentar, ponderea procedurilor de interven ie a puterii executive n activitatea legislativ a parlamentului este diferit. Astfel, domeniile n care puterea executiv este abilitat s se implice n derularea unor activit i parlamentare sunt: a) ini iativa legislativ; b) participarea la dezbaterile parlamentare;

56 57

Titlul de lord are o valoare viager, neputnd fi transmis. n prezent, Bundesratul are 68 de membri, to i fiind numi i de puterea executiv.

c) mesajele adresate de ctre eful statului na iunii prin intermediul Parlamentului. n general, ini iativa legilor este conferit deopotriv Parlamentului i puterii executive. n Constitu ia Romniei din 1866 se prevedea c ini iativa legilor apar ine celor dou Camere ale Reprezentan ei Na ionale i regelui. Un text identic con inea i Constitu ia din 1923. Constitu ia din 1938 a ncredin at ini iativa legilor monarhului, cele dou Camere legislative putnd propune doar proiecte de lege n interesul obtesc al statului. Potrivit prevederilor art.74 alin.1 din Constitu ia Romniei din anul 1991, ini iativa legislativ apar ine Guvernului, deputa ilor i senatorilor sau unui numr de cel pu in 100.000 de cet eni cu drept de vot 58 . Desfurarea procesului legislativ a fost modificat prin revizuirea Constitu iei din anul 2003. Astfel, au fost stabilite domeniile n care una dintre Camerele Parlamentului, denumit prima Camer, dezbate proiectul sau propunerea legislativ, iar cea de-a doua Camer, Camera de decizie, statueaz n mod definitiv asupra propunerii sau proiectului. n opinia noastr, acest criteriu de partajare a ntre cele dou camere ale Parlamentului este una artificial. Camerei Deputa ilor i revin, ca prim Camer sesizat, 22 de categorii de legi organice i o singur categorie de legi care pot fi, dup caz, organice sau ordinare avnd ca obiect ratificarea tratatelor i a altor acorduri interna ionale, n timp ce Senatului i revin numai 18, precum i toate proiectele sau propunerile de legi ordinare 59 . n sistemul constitu ional italian ini iativa legislativ apar ine Guvernului, fiecrui membru al Camerelor, ca i organelor care au fost nvestite cu aceasta de ctre o lege constitu ional. Potrivit prevederilor art.71 din Costitu ia Republicii Italiene poporul are dreptul de ini iativ a legilor prin intermediul propunerii fcute de ctre cel pu in 50.000 alegtori a unui text redactat pe articole.
58

Cet enii care i manifest dreptul la ini iativ legislativ trebuie s provin din cel pu in un sfert din

jude ele rii, iar n fiecare din aceste jude e, respectiv n municipiul Bucureti, trebuie s fie nregistrate cel pu in 5.000 de semnturi n sprijinul acestei ini iative.
59

V.Duculescu, C.Clinoiu, Drept constituional i instituii politice, edi ie revzut i completat, Ed.

Lumina Lex, Bucureti, 2005, p.176.

De asemenea, n Fran a, atribu iile preedintelui privesc interven ia n procesul legislativ, el avnd posibilitatea de a interveni n ceea ce privete retragerea de pe ordinea de zi a unui proiect de ctre Consiliul de Minitri. Potrivit prevederilor Constitu iei, n Germania, ini iativa legislativ poate apar ine i Guvernului federal. Dreptul de ini iativ legislativ a Guvernului are rdcini istorice, fiind considerat o rmi contemporan a regimului confuziei de puteri, caracteristic monarhiei absolutiste. n prezent, implicarea executivului n procesul legislativ prin ini ierea proiectelor de lege are o justificare politic. Guvernul este responsabil pentru conducerea general a administra iei i asigur realizarea politicii interne i externe a statului (art.102 alin.1 din Constitu ia Romniei). n virtutea acestei responsabilit i, Guvernul trebuie s de in prerogativa de a propune Parlamentului proiecte de legi i, totodat, de a face amendamente la propunerile legislative prezentate de parlamentari. De asemenea, potrivit Constitu iei, Guvernul poate de ine o putere de reglementare proprie (constitu ional) sau delegat de Parlament, n virtutea creia are dreptul s emit n anumite condi ii norme cu putere de lege. Atfel, n urma delegrii legale pe care Parlamentul o acord Guvernului, acesta poate adopta ordonan e simple n domenii care nu fac obiectul legilor organice, n timp ce n urma delegrii constitu ionale ne aflm n prezen a unor ordonan e de urgen care opereaz n cazul unor situa ii excep ionale. Cu toate acestea, interven ia executivului n procesul legislativ din Romnia se desfoar sub controlul Parlamentului deoarece Guvernul poate adopta ordonan e de urgen doar n condi iile legii de abilitare dat de forul legislativ, n domeniile n care a fost abilitat i n interiorul termenului stabilit. De asemenea, n cazul ordonan elor de urgen , acestea intr n vigoare numai dup depunerea lor spre aprobare la Parlament. n ceea ce privete participarea membrilor Guvernului la dezbaterile forului legislativ, practica general parlamentar relev c minitrii pot participa la edin ele camerelor. Comisiile pot hotr ca anumite lucrri ale acestora s se desfoare fr prezen a membrilor Guvernului.

Justificarea dreptului membrilor Guvernului de a participa la lucrrile Parlamentului, inclusiv la cele ale comisiilor parlamentare, este aceeai ca n cazul dreptului de ini iativ legislativ. Potrivit prevederilor art.110 alin.2 din Constitu ia Romniei, participarea membrilor Guvernului la lucrrile parlamentului este obligatorie dac li se solicit prezen a. Potrivit Regulamentului Senatului, preedintele acestuia poate invita un reprezentant al Guvernului la edin a de stabilire a proiectului ordinii de zi. n ceea ce privete stabilirea ordinii de zi a Camerei Deputa ilor, Regulamentul acestei Camere prevede c la edin ele biroului su permanent n care se dezbate proiectul ordinii de zi poate participa, la cerere, un membru al Guvernului. n sistemul nostru constitu ional, minitrii au acces, de asemenea, la lucrrile comisiilor Camerei Deputa ilor i Senatului care pot decide , ns ca anumite lucrri ale lor s se desfoare fr prezen a reprezentan ilor Guvernului. n concordan cu regulamentele celor dou Camere, dezbaterea proiectelor de lege este precedat de prezentarea de ctre ini iatorul acestora a motivelor care au condus la promovarea proiectului. La discutarea acestuia va putea lua cuvntul n cele dou Camere i reprezentantul Guvernului. De altfel, n componen a Guvernului Romniei se afl un ministru pentru rela ia cu Parlamentul, institu ie preluat din dreptul constitu ional francez. O alt form de interven ie direct a puterii executive asupra celei legislative const n mesajele adresate periodic de eful statului, Parlamentului, privind probleme de interes general. Aceast procedur a fost inclus pentru prima dat la 17 septembrie 1787 n Constitu ia Statelor Unite ale Americii, dar are la baz cutuma constitu ional britanic referitoare la mesajul Tronului. Potrivit paragrafului 3 al Articolului II din Constitu ia SUA, din cnd n cnd, Preedintele va informa Congresul asupra strii Uniunii i i va recomanda s ia n considerare msurile pe care el le apreciaz a fi necesare i oportune. Aceste msuri reprezint, practic, programul legislativ al Administra iei, Congresul fiind dator s ia n dezbatere cererile formulate cu acest prilej de ctre preedinte. Potrivit art.18 din Constitu ia Fran ei, Preedintele Republicii comunic cu cele dou Camere ale Parlamentului prin mesaje citite i care nu dau natere la nici o dezbatere.

n sistemul politic preziden ial, preedintele - fiind ales prin vot universal i direct - este egal, din punct de vedere reprezentativ, cu Parlamentul, i totui se adreseaz na iunii prin intermediul acestuia. Este, acesta, nc un argument care demonstreaz suprema ia principiului suveranit ii poporului i rolul Parlamentului de depozitar al acesteia. Este vorba de mesaje foarte importante. Preedintele S.U.A. se poate adresa na iunii sau unor categorii sociale direct, prin mijloace de pres (alocu iuni televizate, conferin e de pres, articole, declara ii publice .a.), dar, n acest dialog, problemele dezbtute, ca i msurile preconizate pentru solu ionarea acestora, nu au importan a celor care figureaz n mesajul anual al preedintelui. n Constitu ia Statelor Unite nu se precizeaz n mod concret procedura folosit pentru adresarea mesajului. Astfel, preedintele poate adresa un mesaj scris sau mesajul poate fi prezentat chiar de preedinte. De pild, pn n anul 1969, mesajele preedintelui american nu erau prezentate de el nsui. n practica constitu ional francez sunt folosite ambele modalit i de prezentare a mesajului. n practica constitu ional romneasc interbelic, regele deschidea sesiunea Reprezentan ei Na ionale printr-un mesaj la care fiecare adunare ntocmea un rspuns (art.90 din Constiutu ia din 1923). n dreptul constitu ional romn procedura prezentrii de ctre preedintele republicii n fa a Parlamentului a unor mesaje (dri de seam) asupra exercitrii atribu iilor sale i asupra dezvoltrii statului a fost introdus prin Legea nr.1/1974 pentru instituirea func iei preziden iale. De men ionat este faptul c preedintele ales n anul 1974 nu a prezentat nici o dare de seam n fa a Marii Adunri Na ionale, socotind c expunerile fcute cu diferite prilejuri omagiale, n fa a Parlamentului sau a unor foruri na ionale, suplineau ndatorirea sa constitu ional. n Constitu ia Romniei se prevede c preedintele adreseaz Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale na iunii. Dispozi ia reduce con inutul mesajelor la principalele probleme politice, dei, de pild, problemele economice sau cele de protec ie social sunt cel pu in la fel de importante ca i cele politice. Este adevrat c, n ultim instan , problemele economice sau sociale au implica ii politice, dar aceast rela ie ntre economic i politic nu este un argument

puternic pentru depirea ngustrii con inutului mesajelor preziden iale. n afar de aceasta, Constitu ia nu stabilete o periodicitate a mesajelor preedintelui adresate Parlamentului.

4.3. Prerogativele Puterii Executive privind finalizarea procesului legislativ Evident, un asemenea gen de participare a puterii executive la procesul de adoptare a legilor, corelat i cu dreptul acesteia de ini iere a proiectelor de lege este, aparent, de natur s pun un semn de ntrebare asupra suprema iei Parlamentului. n asemenea condi ii, suveranitatea Parlamentului nu ar fi compromis? Parlamentarii nu sar transforma din reprezentan i ai na iunii n func ionari ai executivului? Rspunsul la aceste ntrebri nu poate fi dect negativ. n realitate, interven ia puterii executive este pur formal i nu impieteaz asupra exercitrii de ctre parlamentari a mandatului lor n condi ii de deplin libertate i la adpost de o eventual presiune guvernamental. n practica constitu ional s-au conturat dou ci de interven ie a Executivului n aceast materie asupra legislativului: a) sanc ionarea i promulgarea legilor; b) dreptul de veto; Procedura sanc ionrii i promulgrii, legilor izvorte din doctrina separa iei puterilor i este un ultim efort al puterii executive pentru a preveni un eventual abuz al puterii legislative care s-ar lsa tentat ca, votnd o lege, s-i impun punctul de vedere n mod discre ionar nu numai unei puteri sau alteia, ci poporului, care este, n ultim instan , destinatarul legii. Aadar, eful statului, dispunnd de puterea de a promulga legea adoptat de Parlament, o supune unei ultime verificri n ceea ce privete con inutul acesteia i chiar constitu ionalitatea ei. Promulgarea echivaleaz cu o autentificare a legii. Prin actul promulgrii, legea devine executorie, capt for juridic. Dup promulgare, legea este publicat ntr-o colec ie oficial care cuprinde n ordine cronologic toate legile adoptate de Parlament.

Pentru motive lesne de n eles, n Constitu ie este prevzut un termen rezonabil n care eful statului promulg legea. Potrivit prevederilor noastre constitu ionale, termenul respectiv este de 20 de zile. Preedintele Romniei poate cere Parlamentului, o singur dat, reexaminarea legii. n aceast situa ie, preedintele nu poate face presiuni asupra Parlamentului, ncercnd s propun o anumit redactare a vreunui articol sau s modifice substan a legii. Legea poate fi men inut n forma n care a fost votat ini ial. Pentru o nou adoptare, nu este cerut o alt majoritate de voturi fa de faza ini ial. De asemenea, Preedintele Romniei poate sesiza Curtea Constitu ional asupra constitu ionalit ii legii. n aceste dou cazuri, promulgarea legii este obligatorie n termen de 10 zile de la primirea legii readoptate de ctre Parlament sau de la primirea deciziei Cur ii Constitu ionale prin care se confirm constitu ionalitatea legii. n aceste condi ii, prerogativele Preedintelui Romniei sunt formale, el neputnd bloca procesul legislativ, care rmne exclusiv Parlamentului. n Italia, preedintele republicii are dreptul de a cere o a doua dezbatere a unei legi, (aa numitul drept de veto suspensiv, ns aceast atribu ie este supus contrasemnrii. n unele ri, cumar fi Statele Unite ale Americii, eful statului de ine un autentic drept de veto, opunndu-se astfel legii adoptate de Parlament i refuznd s o semneze. Din punct de vedere juridic, refuzul efului statului de a promulga legea este o expresie a dreptului su de veto. Acest drept este conferit efului statului att n republicile preziden iale, ct i n republicile parlamentare. Dreptul de veto poate fi exercitat i de monarh. Cum ns n epoca contemporan monarhiile au mbrcat o form constitu ional sau parlamentar, dreptul de veto al monarhului s-a atrofiat. Astfel, potrivit art.62 din Constitu ia Spaniei, regele sanc ioneaz i promulg legile adoptate de Cortesurile Generale (Parlamentul). Constitu ia nu prevede, ns, dreptul monarhului de a refuza sanc ionarea unei legi. De asemenea, monarhul Marii Britanii nu a mai exercitat dreptul de veto de la nceputul secolului al XVII-lea, iar regele Fran ei - cruia i s-a recunoscut un drept de veto suspensiv prin Constitu ia din 1791 - a pltit cu capul acest drept de a se mpotrivi voin ei Adunrii Na ionale.

n prima Constitu ie a Fran ei (1791), sanc ionarea unei legi era n realitate un veto suspensiv, durnd maximum patru ani (dou legislaturi, mandatul fiind de doi ani). n cazul n care eful statului refuz s sanc ioneze decretele legislative, acestea nu mai puteau s-i fie prezentate n timpul aceleiai legislaturi, urmnd a fi reluate dup urmtoarele dou legislaturi. Potrivit prevederilor Constitu iei S.U.A., dac preedintele nu semneaz legea n termen de 10 zile de la data la care i-a fost trimis de Congres spre promulgare, aceasta intr automat n vigoare. Preedintele Statelor Unite ale Americii poate opune veto-ul su oricrei legi. Congresul nu poate depi acest veto dect dac adopt din nou legea respins de preedinte, cu o majoritate de dou treimi din numrul congresmenilor. Guvernatorii statelor membre ale Uniunii beneficiaz de un aa-numit item veto. Potrivit acestor proceduri, guvernatorul unui stat i exprim dezacordul fa de o anumit parte a textului legislativ adoptat de Congresul local. Altfel spus, el opune veto la un articol sau capitol dintr-o lege local, restul articolelor urmnd s se aplice. O variant a procedurii constitu ionale americane de veto este aa-numitul poket veto. Potrivit acestei proceduri, n ultimele 10 zile ale sesiunii parlamentare preedintele poate refuza semnarea unei legi dac i este trimis n acest termen de Congres pentru a fi semnat, dup care i suspend lucrrile. n cazul n care preedintele utilizeaz procedura de poket veto, refuznd s semneze legea respectiv, n sesiunea urmtoare a Congresului procesul legislativ de adoptare a acesteia este reluat de la nceput.

4.4. Delegarea legislativ n condi iile stabilite n Constitu ie, puterea executiv poate s se implice efectiv n activitatea legislativ, prelund prerogativele de reglementare primar a rela iilor sociale, care n mod normal sunt exercitate doar de puterea legislativ. n general, asemenea acte sunt denumite decrete-lege, ordonan e, decrete legislative .a. n via a fiecrui stat pot interveni situa ii n care Parlamentul, aflndu-se n imposibilitatea de a se ntruni pentru a legifera sau/i chiar situa ii social-politice care impun adoptarea rapid a unei reglementri juridice. n asemenea condi ii, procedura

parlamentar fiind mai greoaie, se abiliteaz Guvernul s ia msuri rapide inclusiv de legiferare. Originea acestei abilitri se gsete n tradi ia constitu ional britanic, care acorda efului statului regele atribu ia de a lua pe cale de regulament toate msurile necesare pentru a garanta siguran a politic i aprarea regatului 60 . n Romnia, practica emiterii decretelor-legi a fost folosit n diferite perioade istorice. Ini ial, a fost instituit de Alexandru Ioan Cuza dup modelul francez. Astfel, n art.18 alin.2 al Statutului Dezvolttor al Conven iei de Paris din 1858 se prevedea c Decretele ce pn la convocarea noii Adunri se vor da de Domn, dup propunerea Consiliului de Minitri i a Consiliului de Stat, vor avea putere de lege. De asemenea, n art.III al Modifica iunilor ndeplintoare Statutului se arat c n cazul cnd guvernul ar fi nevoit a lua msuri de urgen care cer concursul Adunrii Elective i al Senatului, n timpul cnd aceste adunri nu sunt deschise, ministrul va fi dator a le supune la cea dinti convoca iune, motivele i rezultatele acestor msuri. Aceast practic a mai fost folosit n Romnia n timpul Primului Rzboi Mondial. Constitu ia din 1923 a ratificat, prin art.133, unele dintre decretele-lege adoptate n perioada anterioar. Sub imperiul Constitu iei din 1938, regele avea dreptul ca n timpul cnd adunrile legiuitoare erau dizolvate i n intervalul dintre sesiuni s fac n orice privin decrete cu putere de lege, care urmau a fi supuse adunrilor spre ratificare la cea mai apropiat sesiune a acestora (art.46). Prin Decretul-Lege nr. 3052 din 5 septembrie 1940, cele dou Camere ale Parlamentului au fost dizolvate i, prin urmare, de la aceast dat pn la constituirea Parlamentului n urma alegerilor generale din noiembrie 1946 s-a legiferat prin decretelege. Constitu ia din 1948 a prevzut crearea unui organism ales din rndul parlamentarilor Prezidiul Marii Adunri Na ionale cruia i s-a conferit atribu ia de a emite decrete cu putere de lege. Constitu ia din 1952 a preluat ntocmai prevederea din Constitu ia din anul 1948. n anul 1961, acest organism i-a schimbat denumirea n Consiliul de Stat. Din punct de vedere al naturii sale juridice, Prezidiul Marii Adunri Na ionale i Consiliul de Stat ntruneau caracteristicile de organ suprem de stat cu

60

C.Ionescu, Instituii politice i drept constituional, Ed. Juridic, Bucureti, 2004, p.183.

activitate permanent, subordonat Marii Adunri Na ionale. Avnd aceast calitate, Consiliul de Stat era nvestit cu atribu ia de a emite, n anumite condi ii, decrete cu putere de lege care erau apoi supuse dezbaterii M.A.N. potrivit procedurii de adoptare a legii. n sistemul constitu ional francez actual, practica decretelor-lege folosite ntre anii 1875-1958, este preluat sub denumirea de ordonan e (art.38 din Constitu ie), aplicnduse, n special, n materie bugetar. Astfel, dac proiectul de buget introdus de Guvern nu este adoptat de Parlament n termen de 70 de zile, Guvernul are dreptul (conform art.47 din Constitu ie) s adopte el nsui actul normativ respectiv prin ordonan . Acest procedeu este cunoscut n doctrin sub denumirea de delegare de legisla ie i este practicat n mod general. Din punct de vedere conceptual, delegarea de legisla ie sau delegarea puterii legislative const ntr-un transfer de prerogative de la Parlament ctre Guvern privind adoptarea unui act normativ. Tendin a parlamentarilor de a delega puterea legislativ celei executive are caracter general, n pofida faptului c numeroi autori i se opun 61 . Principalul argument adus de adversarii teoriei delegrii puterii legislative se ntemeiaz pe principiul potrivit cruia delegata potestas non delegare possum. Cu alte cuvinte, dac Parlamentul de ine i exercit o putere delegat, el nu ar mai avea, la rndul sau, voca ia de a delega sau nstrina o putere ce nu i apar ine. O asemenea lips de voca ie a Parlamentului de a ncredin a altei puteri exerci iul legiferrii a fost intuit i de John Locke, care spunea c legislativul nu poate transfera puterea de a adopta legi, ntruct o de ine ca o putere delegat de popor i nu o poate transfera altuia. Poporul singur poate desemna forma (organul) care se va constitui n putere legislativ. Cnd poporul a spus continu Locke Noi vom ncredin a puterea i vom fi guverna i de legi fcute de astfel de oameni (adic parlamentari) i n astfel de forme, nimeni altcineva nu poate spune c al ii vor face legile pentru el 62 . Practica constitu ional a convins, ns, cea mai mare parte a doctrinarilor de necesitatea ca Parlamentul s nvesteasc puterea executiv cu atributul de a legifera n anumite condi ii stabilite chiar de Parlament. Argumentul hotrtor a
61

D.Schoenbrod, The Delegation Doctrine: Could the Court Give in Substance, n Michigan Law

Review, vol. 83, nr. 5, 1985.


62

J.Locke, Concerning Civil Government, Second Essay, n Great Books of the Western World, vol. 33,

Enciclopedia Britanica, Chicago, 1993, p.58.

fost complexitatea i tehnicizarea actului de conducere social, care ar impune adoptarea rapid a unor msuri legislative pentru rezolvarea unor probleme acute. Potrivit art.115 din Constitu ia Romniei, Parlamentul poate adopta o lege special de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonan e n domenii care nu fac obiectul legilor organice. Legea de abilitare va stabili n mod obligatoriu, domeniul i data pn la care se pot emite ordonan e. n cazuri excep ionale, Guvernul potrivit delegrii constitu ionale, poate adopta ordonan e de urgen care intr n vigoare numai dup depunerea lor spre aprobare la Parlament. Constitu ia Spaniei din 1978 prevede, de asemenea, n art.83, c Parlamentul (Cortesurile Generale) poate delega Guvernul, printr-o lege-cadru, s edicteze reguli avnd puterea de lege (decrete legislative). n legea-cadru se stabilesc precis domeniul de reglementare i durata delegrii. Guvernul poate adopta i decrete-lege n caz de necesitate extraordinar i urgen . Parlamentul portughez (Adunarea Republicii) este competent, potrivit art.164 lit. e din Constitu ie, s confere Guvernului autoriza ia de a legifera. Fiind astfel investit cu o adevrat competen legislativ, Guvernul portughez poate emite decrete-legi n domeniile care nu sunt rezervate Adunrii Republicii, precum i n domeniile respective, potrivit legii de abilitare 63 . Art. 38 din Constitu ia Fran ei abiliteaz Guvernul ca, pentru nfptuirea programului su, s cear Parlamentului autoriza ia de a lua hotrri, ntr-un termen limitat, msuri care n mod normal sunt de domeniul legii. Dispozi ii avnd un caracter asemntor sunt stipulate i n alte constitu ii. Astfel, potrivit articolului 44 din Constitu ia Greciei, n circumstan e excep ionale, de necesitate, de extrem urgen i neprevzut, Preedintele Republicii poate, la propunerea Consiliului de Minitri, s edicteze acte cu valoare legislativ. Aceste acte sunt supuse, potrivit articolului 72, paragraful 1 din Constitu ie, ratificrii Camerei Deputa ilor ntr-un termen de 14 zile de la edictarea lor sau de la convocarea n sesiune a forului legislativ.

63

C. Ionescu, op. cit., p.187.

4.5. Dizolvarea Parlamentului n practica constitu ional a statelor, problema conflictului ntre Parlament i puterea executiv, reprezentat n acest caz de eful statului (monarh sau preedinte), a devenit notorie, fiind n ultim instan solu ionat n Constitu ia fiecrui stat. Conflictul ntre Parlament i preedinte este de fapt un conflict ntre prerogativele constitu ionale ale celor dou institu ii guvernante i se manifest att pe plan intern, ct i n rela iile interna ionale. ntotdeauna,
64

conflictul

se

solu ioneaz

prin

mijloace

legale

(constitu ionale) . Forma cea mai grav pe care o poate lua un astfel de conflict const n refuzul Parlamentului de a acorda votul de ncredere Guvernului. ntr-o asemenea situa ie, solu ionarea crizei impune dizolvarea Parlamentului de ctre eful statului. Trebuie precizat c o asemenea msur este posibil numai n regimurile parlamentare 65 . n conformitate cu art.89 din Constitu ia Romniei, preedintele rii poate s dizolve Parlamentul dup consultarea preedin ilor celor dou Camere i a liderilor grupurilor parlamentare, dac forul legislativ nu a acordat votul de ncredere pentru formarea guvernului n termen de 60 de zile de la prima solicitare i numai dup respingerea a cel pu in dou solicitri de investitur. Teme de control: 1. Implicarea direct a Puterii Executive n activitatea legislativ a Parlamentului 2. Delegarea legislativ n Europa Bibliografie de referin Obligatorie - Constitu iile statelor europene

64 65

C.Ionescu, Instituii politice i drept constituional, Ed. Juridic, Bucureti, 2004, p.188. n statele n care Parlamentul are o organizare bicameral, dizolvarea poate fi dispus fie n privin a

ambelor Camere, fie n privin a unei singure Camere. De obicei, Camera vizat este Camera inferioar.

MODULUL 5 Mecanisme de ac iune a Parlamentului asupra Puterii Executive

Scopul modulului: Familiarizarea studentului cu mecanismele de ac iune ale parlamentelor europene asupra puterii executive Obiectivele modulului: La finalul acestui modul, cursan ii trebuie: S cunoasc procedura de formare a executivului S explice interven ia Parlamentului asupra unor autorit i executive

5.1. Interven ia Parlamentului n formarea Executivului i n desemnarea unor nal i demnitari ai Puterii Executive Rolul parlamentului n formarea executivului este foarte complex i difer n func ie de sistemul politic - preziden ial sau parlamentar -, precum i n func ie de realit ile social-politice i tradi iile constitu ionale din fiecare ar. n primul rnd, trebuie men ionat prerogativa Parlamentului, n republicile parlamentare, de a alege i revoca pe preedinte (art.43 pct.10 din Constitu ia Romniei din 1965; art.29/A alin.1 i art.31 alin.1 lit.f din Constitu ia Ungariei; art.83 din Constitu ia Italiei; art.54 din Constitu ia Germaniei.) n afar de alegerea i revocarea efului statului, n unele sisteme constitu ionale Parlamentul alege i revoc guvernul sau alege pe primul-ministru. Potrivit art.62 din Constitu ia Germaniei, cancelarul federal este ales cu majoritate absolut fr dezbateri de ctre Bundestag (Camera Inferioar) la propunerea Preedintelui Republicii Federale. n cazul n care persoana propus de Preedintele federal nu ob ine majoritatea cerut n termen de 14 zile de la primul scrutin , Bundestagul poate propune uncandidat i l poate alege pe Cancelar cu o majoritate absolut a membrilor si. n ceea ce privete rela iile dintre Guvern i Parlament, Constitu ia Italiei prevede n art. 94 c Guvernul trebuie s se bucure de ncrederea celor dou Camere. Fiecare Camer acord sau refuz ncrederea sa printr-o mo iune motivat i votat prin apel nominal. n cele 10 zile care urmeaz formrii sale, Guvernul se prezint n fa a Camerelor pentru a ob ine ncrederea lor.

O form de participare direct a Parlamentului la constituirea executivului, de fapt, a guvernului, const n desemnarea membrilor acestuia, inclusiv a primului ministru, de ctre eful statului, din rndul parlamentarilor. Exemplul clasic nc n vigoare este cel al Marii Britanii. Senatul Statelor Unite avizeaz numirile n nalte func ii de demnitar fcute de preedinte.

5.2. Interven ia Parlamentului n activitatea Executivului Necesitatea analizei raportului dintre puterea legislativ i cea executiv, sub toate aspectele sale de la cel juridic la cel politic, rezult din importan a acestui raport pentru func ionarea unei societ i democratice. Implica iile modului n care este conceput raportul legislativ executiv sunt multiple, complexe i depesc sfera politicului. Aspectul esen ial n raportul dintre cele dou puteri ine de controlul legislativului asupra executivului, iar reglementarea de jure a acestuia, precum i modul n care este exercitat de facto afecteaz func ionarea ntregului sistem politic i tot ceea ce nseamn statul de drept i domnia legii. Astfel, raportul care se stabilete ntre puterea legislativ i cea executiv determin reprezentativitatea i legitimitatea n procesul de luare a deciziilor. n lipsa unor mecanisme democratice bine consolidate i a unei culturi politice de tip participativ, democratic, modul efectiv n care este exercitat controlul parlamentar asupra activit ii guvernului este un factor hotrtor n problema puterii discre ionare i deplasarea centrului de greutate decizional dinspre organismul cel mai reprezentativ al unei democra ii Parlamentul ctre Guvern. Controlul parlamentar este important n aprecierea activit ii executivului i a modului cum se desfoar i cum se concretizeaz rela ia dintre Guvern i Parlament. Caracterul esen ial al acestei dimensiuni n sistemul de checks and balances ntre puterile statului este dovedit i de importan a pe care democra iile consolidate i-o acord. Aceast modalitate de interven ie parlamentar n activitatea executiv este posibil n mai multe situa ii:

a) rspunsul dat de Parlament unor probleme la solicitarea guvernului sau a efului statului (ex. Rspunsul adresat n Parlament unor probleme la mesajele adresate efului statului). b) constituirea unor comisii de anchet asupra activit ii unor departamente ale executivului. Astfel, a devenit deja o tradi ie pentru fiecare Parlament s-i constituie din snul su comisii parlamentare de anchet. Exemplul clasic l constituie sistemul constitu ional al Statelor Unite ale Americii. Comisiile de anchet ale Camerei Reprezentan ilor i ale Senatului sunt foarte temute, deoarece, prin prerogativele ce le-au fost ncredin ate, ele au dreptul s ancheteze orice probleme considerate de membrii acestora ca importante pentru comisie, de la problemele privind, de pild, securitatea na ional, livrri de arme, trafic de droguri, pn la trafic de influen sau alte delicte comise de nal i func ionari. Raportul ntocmit de comisie poate fi public sau secret 66 . Rolul anchetelor parlamentare const n desemnarea unui numr de parlamentari de a exercita un control asupra unui segment determinat din activitatea Executivului, opera iune care se finalizeaz cu o informare cuprins ntr-un raport care permite Parlamentului s ia o decizie cu privire la subiectul investigat. Comisiile parlamentare de anchet cuprind forme diferite de manifestare, n special sub aspectul competen ei i al procedurilor pe care le urmeaz investiga ia i raportul final. c) ntrebri i interpelri adresate membrilor guvernului. Exist n via a parlamentar din mai multe ri practica ca fiecare dezbatere parlamentar s nceap cu spectacolul ntrebrilor adresate membrilor Guvernului, opera iune amplu mediatizat, n primul rnd din considerente electorale 67 . Potrivit regulamentelor de organizare i func ionare ale fiecrei Camere, parlamentarii se bucur de dreptul de a adresa ntrebri sau de a-i interpela pe membrii guvernului, inclusiv pe primul-ministru. Aceast practic este general, fiind diferite doar elementele tehnice de adresare a ntrebrilor sau interpelrilor, precum i modalit ile de
66

S.S.Smith, C.J.Deering, Commitees in Congress, Congressional Quatlerly Inc., Washington D.C., 1990, A.Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.II, Ed. Nemira, Bucureti, 1996, p.497.

p.23.
67

rspuns. Cel interpelat poate refuza n anumite situa ii i condi ii s rspund la o anumit ntrebare, justificnd refuzul su pentru considerente de aprare a unor secrete de stat sau a securit ii na ionale. Interpelarea const ntr-o cerere adresat Guvernului de un grup parlamentar, de unul sau mai mul i deputa i, prin care se solicit explica ii asupra politicii Guvernului n probleme importante ale activit ii sale interne sau externe 68 . ntrebarea const ntr-o simpl cerere de a rspunde dac un fapt este adevrat, dac o informa ie este exact, dac Guvernul i celelalte organe ale administra iei publice n eleg s comunice Camerei informa iile i documentele cerute de Camera Deputa ilor sau de comisiile permanente ori dac Guvernul are inten ia de a lua o hotrre ntr-o problem determinat 69 . Cu alte cuvinte, ntrebrile se refer la chestiuni punctuale, concrete, la ac iuni particulare ale cabinetului, n vreme ce interpelrile urmresc informarea cu privire la strategia Guvernului ntr-un anumit domeniu, la politicile pe care acesta inten ioneaz s le aplice. De drept, interpelrile sunt menite a genera i o scurt dezbatere pe problemele aduse n discu ie de parlamentari. Astfel, n sistemul parlamentar romnesc, n sptmna n care se primesc rspunsurile, parlamentarii care au depus interpelri le dezvolt n maximum trei minute nainte de a se da cuv ntul oficialului interpelat pentru prezentarea rspunsului. Dac acesta este considerat inadecvat sau dac parlamentarul nu este mul umit de rspunsul primit, el poate interveni cu puncte de vedere suplimentare i are dreptul de a comenta rspunsul. n cazul interpelrilor adresate premierului, procedura este cea potrivit creia acestea sunt adresate ntr-un interval de dou minute pentru fiecare, premierului (sau, de cele mai multe ori, un reprezentant al su) acordndu-i-se trei minute pentru a rspunde. Urmeaz posibilitatea unui drept la replic de nc dou minute, de ambele pr i, ultimul cuvnt avndu-l premierul. Considerm c obligativitatea minitrilor de a veni n fa a Parlamentului i de a rspunde direct i personal interpelrilor pe care le primesc ar putea reprezenta un factor
68 69

A se vedea i art. 162 al Regulamentului Camerei Deputailora Romniei A se vedea i art. 154 al Regulamentului Camerei Deputailora Romniei

important n realizarea unui control parlamentar mai eficient asupra Guvernului i s-ar ncadra, de fapt, n sfera rspunderii politice a executivului n fa a forului legislativ. Astfel, putem spune c absen a minitrilor care prefer s-i delege secretarii de stat sau chiar directorii i consilierii pentru a rspunde parlamentarilor mpiedic, de fapt, exercitarea controlului parlamentar asupra Guvernului. n Marea Britanie, dezbaterea parlamentar ca mijloc de control asupra cabinetului este o adevrat institu ie a democra iei i cunoate posibilit i extreme de variate de ini iere. Astfel, este prevzut zilnic, de luni pn joi, un interval de o or pentru ntrebri i rspunsuri, iar premierul este chemat n fiecare sptmn la tribuna Parlamentului pentru a da curs solicitrilor parlamentarilor i pentru a justifica politica Guvernului. ntrebrile formulate ini ial pot fi dublate de ntrebri suplimentare, fiecare zi prilejuind astfel o dezbatere ntre reprezentan ii Guvernului i cei ai Parlamentului. De asemenea, fiecare membru al Camerei Comunelor poate solicita ntrunirea acestui for pentru a discuta chestiuni legate de circumscrip ia pe care o reprezint sau probleme de interes public. Dezbaterea are loc timp de jumtate de or dup epuizarea ordinii de zi. Conform Ordinului nr. 24, exist, de asemenea, posibilitatea ini ierii unor dezbateri de urgen asupra unei chestiuni specifice i importante care necesit a fi luat n considerare urgent.n aceast situa ie, dezbaterii i se aloc un interval de trei ore. Opozi ia parlamentar britanic beneficiaz de aa-numita zi a opozi iei. Este vorba, de fapt, de 20 de zile n fiecare sesiune, n care opozi ia are dreptul de a alege i propune subiecte spre dezbatere. Dintre acestea, 17 zile sunt la dispozi ia liderului opozi iei (institu ie i denumire oficializat n Marea Britanie), iar celelalte trei revin celui de-al doilea partid de opozi ie ca mrime. n Parlamentul englez, interpelrile au o form aparte, cunoscut sub denumirea de mo iune de amnare, care seamn cu interpelrile numai n cazul n care ele determin prelungirea edin ei parlamentare pentru ca un ministru s rspund la o ntrebare adresat de parlamentari. O a doua situa ie are n vedere amnarea nchiderii sesiunii naintea vacan ei parlamentare. n astfell de cazuri, mambrii camerei Comunelor pot depune o mo iune de acest gen pentru a provoca o dezbatere asupra unor ntrebri adresate cabinetului. Acest gen de dezbateri nu este urmat de un vot. De asemnea, n

situa ia n care exist o problem determinat, care nu suport amnare, suntem n prezen a unei mo iuni de amnare nn caz de urgen . i n Germania, Bundestag-ul are la dispozi ie, pe lng mecanismele clasice, un tip de procedur inexistent n Romnia. Este vorba despre ntrebrile cu dezbatere, care pot fi ini iate de orice grup parlamentar i care sunt nscrise pe ordinea de zi imediat dup ntiin area Guvernului cu privire la acestea. O procedur similar exist n Senatul francez, n care orice senator are dreptul s formuleze o ntrebare i s solicite o dezbatere pe marginea ei 70 . Nu numai rile cu tradi ie democratic acord importan a cuvenit dimensiunii de informare a func iei de control parlamentar. n Polonia, n afara procedurii obinuite care acord un termen de 21 de zile pentru formularea unui rspuns la ntrebri i interpelri, primul-ministru i membrii Consiliului de Minitri sunt obliga i s rspund pe loc chestiunilor urgente ridicate n fiecare edin a Seim-ului. ntrebrile cu privire la probleme curente I importante pot fi adresate oral, sub obliga ia responsabililor viza i de a rspunde pe loc. Un mijloc de control suplimentar este stipulat n art.39 al Constitu iei Ungariei, potrivit creia Guvernul este obligat s furnizeze Parlamentului rapoarte regulate cu privire la activitatea sa. d) dreptul la informare. Informarea parlamentului se face prin modalit i specifice, n cadrul acestora figurnd diverse rapoarte, informri, dri de seam, etc. prezentate de Guvern. Ra iunea acestor informri rezid din necesitatea asigurrii func ionrii parlamentului. Un Parlament neinformat este ntotdeauna la dispozi ia Executivului, transformndu-se ntrun simplu organ de ratificare a deciziilor guvernamentale. n sistemul nostru constitu ional, de exemplu, parlamentarii au dreptul s solicite, n cadrul dreptului de control parlamentar - prin preedin ii Camerelor sau ai comisiilor date - informa ii, documente de la Guvern i de la celelalte organe ale administra iei publice.

70

Direc ia pentru Informare Parlamentar, Controlul parlamentar prin intermediul ntrebrilor i al

interpelrilor n Fran a, Marea Britanie i Germania, studiu documentar, iunie 2002.

Privit ntr-un cadru general, informarea Parlamentului de ctre Guvern este o condi ie a exercitrii controlului parlamentar asupra acestuia. Acest aspect rezult dintrun studiu realizat de Uniunea Interparlamentar, n majoritatea statelor examinate normele constitu ionale prevznd obliga ia Executivului de a da seam n fa a Parlamentului de activitatea pe care o desfoar, urmnd ca pe aceast baz s fie exercitat un control permanent asupra Guvernului 71 . Sistemul constitu ional francez cunoate urmtoarele modalit i de adresare a ntrebrilor i interpelrilor: a) ntrebri orale cu sau fr dezbatere (ntrebarea este adresat de cte un parlamentar unui membru al Guvernului care rspunde la urmtoarea edin a Camerei; dac se solicit dezbaterea pe marginea ntrebrii se acord un timp limitat, att pentru prezentarea ntrebrii, ct i n legtur cu aceasta, eventual pentru sus inerea ei de ctre parlamentari). n acelai sistem constitu ional, o ntrebare oral urmat de dezbateri se numete interpelare. De cele mai multe ori, interpelarea d natere la discu ii contradictorii, confruntri de opinii ideologice, interese politice i de partid .a. i se poate sfri chiar prin demisia Guvernului. b) ntrebri scrise. Ele nu rezult din Constitu ie, ci dintr-o cutum datnd de la nceputul secolului XX, care a fost receptat n regulamentele Camerelor. ntrebrile scrise privind politica general a Guvernului sunt adresate primului-ministru. n sistemul constitu ional romnesc actual, Guvernul i fiecare dintre membrii si sunt obliga i s rspund la ntrebrile sau la interpelrile formulate de deputa i sau de senatori. De asemenea, oricare Camer legislativ poate adopta o mo iune prin care i exprim pozi ia cu privire la problema ce a fcut obiectul interpelrii.

5.3. Interven ia Parlamentului asupra unor autorit i executive

71

M.Enache, Controlul parlamentar, Ed. Polirom, Iai, 1998, p.76.

Este forma cea mai ampl prin care forul legislativ i manifest pozi ia sa de reprezentant al na iunii fa de puterea executiv. Este un procedeu rspndint, dar formele sale difer de la un sistem constitu ional la altul. Ca modalitate de manifestare, este cunoscut punerea sub acuzare a efului statului, precum i a minitrilor. Minitrii i ceilal i nal i demnitari pot fi deferi i justi iei pentru comiterea unor fapte penale, dar procedura este diferit fa de cea folosit fa de cet enii care ar comite aceleai fapte: luare de mit, evaziune fiscal, omucidere, spionaj, nalt trdare etc. De obicei, prin Constitu ie sunt fixate procedura, organismul sau organismele la care se face apel. Astfel, potrivit articolului 61 din Constitu ia Republicii Federale Germania, oricare Camer a Parlamentului poate pune sub acuzare pe preedintele republicii n fa a tribunalului constitu ional federal pentru violarea voluntar a legii fundamentale sau a unei legi federale. Cererea de punere sub acuzare trebuie prezentat de cel pu in o ptrime din membrii Bundestagului sau ai Bundesratului. Decizia de punere sub acuzare trebuie aprobat de o majoritate de dou treimi din membrii Camerei respective. Acuza ia este sus inut de un reprezentant al Adunrii care a votat punerea sub acuzare. Potrivit aceluiai articol, dac Tribunalul constitu ional federal constat c preedintele republicii s-a fcut vinovat de o violare voluntar a legii fundamentale sau a unei alte legi federale, l poate declara eliberat din func ie. n sistemul constitu ional francez, potrivit prevederilor art.68 din Constitu ie, preedintele Republicii nu este responsabil de actele svrite n exerci iul func iei sale dect n caz de nalt trdare. El nu poate fi pus sub acuzare dect de cele dou Camere, care au hotrt printr-un vot identic n scrutin public i cu o majoritate absolut a membrilor care le compun. Preedintele este judecat de nalta Curte de Justi ie. n ceea ce privete membrii guvernului, acetia rspund penal pentru actele svrite n exerci iul func iilor lor, calificate drept crime sau delicte n momentul cnd au fost comise. n Statele Unite ale Americii este reglementat procedura de impeachment. Aceast procedur const n punerea sub acuzare a nal ilor demnitari ai statului, inclusiv a preedintelui. Procedura cuprinde dou faze: Camera Reprezentan ilor este nvestit cu dreptul de a pune sub acuzare prin votul majorita ii simple a membrilor acesteia, judecata propriu-zis urmnd a fi fcut de Senat. n cazul cnd este judecat preedintele, lucrrile

Senatului vor fi prezidate de preedintele Cur ii Supreme. Procedura de judecat este asemntoare cu cea folosit n fa a unei instan e. Pentru acuzare se cere votul a dou treimi din numrul senatorilor prezen i. Potrivit prevederilor art.109 din Constitu ia Romniei, urmrirea penal a membrilor guvernului este cerut de cele dou camere ale Parlamentului, precum i de Preedintele Romniei. n Romnia, potrivit Constitu iei din 1965, preedintele a fost rspunztor fa de Marea Adunare Na ional. Aceasta fiind singura dispozi ie constitu ional referitoare la rspunderea preedintelui, se poate trage concluzia c legiuitorul - instituind n 1974 func ia de preedinte al republicii - nu a avut n vedere o rspundere penal sau material a acestuia, ci doar o form rspundere politic. Potrivit noii Constitu ii a rii (art.96 alin.1), Camera Deputa ilor i Senatul, n sedin comun, pot hotr punerea sub acuzare a Preedintelui Romniei pentru nalt trdare, cu votul a cel pu in dou treimi din numrul deputa ilor i senatorilor. n acest caz, competen a de judecat apar ine Cur ii Supreme de Justi ie n condi iile legii. Preedintele este demis la data rmnerii definitive a hotrrii de condamnare. Art.95 din Constitu ie a instituit i o procedur de suspendare a Preedintelui Romniei. Teoretic, este posibil ca preedintele suspendat s nu fie demis n urma referendumului. ntr-o asemenea ipotez s-ar aplica prevederile art.97 alin.1 din Constitu ie potrivit crora, n cazul n care preedintele este n imposibilitate definitiv a exercitrii atribu iilor, intervine vacan a preziden ial i n termen de trei luni de la constatarea vacan ei, guvernul ar urma s organizeze alegeri preziden iale. n literatura de specialitate s-a emis opinia c, n cazul n care electoratul a refuzat demiterea preedintelui, interimatul func iei acestuia, instituit n virtutea art. 98 alin. 1 din Constitu ia Romniei, nceteaz, iar preedintele suspendat i reia exerci iul mandatului su 72 . Guvernul rspunde politic n faa Parlamentului, aceasta fiind o alt form de interven ie a puterii legislative n activitatea executiv. n sistemele preziden iale, Guvernul nu este responsabil fa de Parlament (n S.U.A., de exemplu); deci, forma de
72

I.Deleanu, Drept constituional i instituii politice, vol II, Iai, 1992, p.217.

interven ie men ionat este o modalitate utilizat n sistemele parlamentare, precum i n statele al cror sistem politic este construit pe o sintez a celor dou sisteme. n Romnia n care regimul politic este semipreziden ial - Guvernul rspunde politic numai n fa a Parlamentului pentru ntreaga sa activitate. Fiecare membru al Guvernului rspunde politic solidar cu ceilal i membrii pentru activitatea Guvernului i pentru actele acestuia. Articolul 20 din Constitu ia Fran ei prevede c Guvernul rspunde n fa a Parlamentului. Aceasta norm cu valoare de principiu este corelat cu dispozi iile cuprinse n art.49 i 50 din legea fundamental care stabilesc condi iile i procedura rspunderii. Responsabilitatea Guvernului este angajat de premier n fa a Adunrii Na ionale cu prilejul prezentrii unei declara ii de politic general sau a programului su. Adunarea Na ional pune n cauz responsabilitatea Guvernului prin votarea unei mo iuni de cenzur. n sistemul britanic, procedura de judecare a minitrilor pentru svrirea unor fapte de trdare, dare sau luare de mit sau nelciune este cunoscut sub denumirea de impeachment i se desfoar de ctre ambele camere legislative. n Italia, controlul parlamentar al activit ii executive este stabilit n Constitu ie n concordan cu trsturile regimului parlamentar. Astfel, Guvernul i asum responsabilitatea politic n fa a celor dou camere legislative. Minitrii poart o rspundere colectiv pentru activitatea general a cabinetului i rspundere personal pentru ministerul pe care l conduc.

Teme de control: 1. Prezenta i rolul parlamentului n formarea executivului 2. Caracteristicile controlului parlamentar Bibliografie de referin Obligatorie - M.Enache, Controlul parlamentar, Ed. Polirom, Iai, 1998

S-ar putea să vă placă și