Sunteți pe pagina 1din 13

Definirea santului si proiectarea profilului de sant Noua functie prezenta in Advanced Road Design permite atasarea oricarui tip

de sant la baza taluzului de inchidere cu terenul natural, oricare ar fi panta sau complexitatea acestui taluz. Principiul de functionare este de identificare a liniei de intersectie dintre suprafata taluzului si suprafata terenului natural si aplicarea profilului de sant definit in functie de acest punct in profilul transversal. Cotele profilului longitudinal al santului se vor impune pentru codul fundului de sant - PROF (vezi schita prezentata mai sus). Se vor face urmatorii pasi: a) Declararea aplicarea profilului tip al drumului si declararea profilului de sant - Se defineste si se aplica profilul transversal tip fara sant

Vom defini si aplica acest profil pe tronsonul 0+780 2+100 in exemplul propus

- Se va declara profilul de sant separat cu comanda ARD Express Create/Edit Special Drain Templates (se va alege axul drumului pe care se va aplica santul)

Se alege optiunea New Drain, se declara numele santului si se tasteaza valorile pentru dimensiunile acestuia pentru latime (Width) si adancime (Depth) intre fiecare doua coduri (Code). Observatie: Codul fundului de sant va fi obligatoriu denumit PROF, restul punctelor putand fi denumite cu orice grup de litere (vezi schita prezentata la inceputul capitolului). Structura pentru aceste noi coduri declarate se va declara in fereastra de definire a structurii pentru profilul tip creat anterior si la care se va atasa acest sant. Se va lansa comanda pentru definirea structurii Set Subgrade si se vor avea in vedere urmatoarele sectoare L-A <-> LPROF/R-PROF, L-PROF/R-PROF <-> L/R-B, L/R-B <> L/R-C, L/R-C <> L/R-D.

b) Crearea aliniamentelor pentru proiectarea profilului longitudinal al santului - Se vor crea 2 aliniamente stanga dreapta fata de ax cu comanda Alignments Offset Alignment la orice distanta fata de ax (recomandam LAC+0.Xm). In acest exemplu cele 2 aliniamente au fost definite SANT 780-2100 LBAT si SANT 780-2100 RBAT. Se va lansa comanda Roads Create String Profile pentru cele doua aliniamente create si se va inchide fereastra de profil longitudinal, fara a proiecta deocamdata linia santului.

c) Legarea santului de drumul proiectat si definitivarea profilului longitudinal al acestuia - Se va deschide fereastra Design Data Form pentru drumul proiectat (ex. DJ507A) si se va lega santul de drum la categoria Batters functia Special Drains. Se va completa atat pentru dreapta cat si pentru stanga daca se dorecte aplicarea santului pe ambele parti ale drumului.

Selected Drain Side

- selectare profil de sant definit - aplicare stanga (Left) dreapta (Right)

Helper Surface - alegerea suprafetei pe care va culisa santul nu este necesara Xsect Width on Helper latime sectiune pe suprafata ajutatoare (pe care culiseaza santul) Main Road Design Option Batter Option - drumul pentru care vom proiecta santul - modificarea pozitiei santului se va face prin culisare pe suprafata ajutatoare (Touch Helper) sau pe suprafata terenului (Touch Existing) - optiuni pentru generarea taluzui de inchidere cu terenul

Max Horizontal Distance distanta pe orizontala maxima de trasare Design Pass String Pass Previous Point - pentru aceasta metoda se utilizeaza codul 2 - aliniamentul creat anterior pentru proiectarea profilului de sant -optiunea de Remove va sterge vechiul cod de taluz LBAT - si il va inlocui cu un nou cod LSP/RSP. Reprezinta punctul de intersectie al taluzului cu terenul in sectiunea transversala

d) Proiectarea profilului pentru sant - Se va proiecta profilul longitudinal al santului stanga dreapta pentru codul declarat ca fiind fundul santului PROF, tinand cont de cotele terenului la nivelul intersectiei in lungul aliniamentului creat la punctul b). - Pentru proiectarea santurilor vom avea nevoie sa deschidem fereastra de vizualizare a sectiunilor transversale curente ale drumului si VGE fereastra de proiectare a profilului de sant (SANT 780-2100 LBAT) Putem deschide fereastra sectiune transversala drum curent apasand in fereastra deja deschisa Design Data Form si prin apelarea iconitei de deschidere a altui profil transversal decat

cel al drumului, in cazul nostru al profilului de sant Profilul santului va trebui sa tina seama de: cotele terenului natural la intersectia taluzului drumului cu terenul natural si nu dupa cotele afisate in lungul aliniamentelor create la pasul precedent pentru profilul fundului de sant (au fost create la un offset aleator fata de ax) asigurarea pantei longitudinale de scurgere a apelor pozitionarea punctelor de descarcare ale santurilor si alte conditii specifice zonei.

Afisarea liniei de constrangere pentru proiectarea profilului longitudinal. Proiectarea profilului la cotele acestei linii va asigura aplicarea santului cu bancheta la nivelul terenului natural. (vezi imagine profil transversal curent) Din fereastra VGE sant : iconita Design Data Form Design Constraints From Drain Envelopes

Name

- denumire linie de constrangere afisata

Drain Model - nume sectiune sant Helper Surface nu este necesara suprafata ajutatoare de culisare a santului Xsect Width Side Main Road Colour - latime sectiune transversala - partea pe care se aplica santul (stanga Left, dreapta Right) - drumul la care se aplica santul - culoarea cu care va fi afisata linia in fereastra de profil longitudinal

Observatie: Pentru a introduce puncte pe noua linie astfel afisata se va alege la Snap To denumirea liniei de constrangere afisata (2-H-SANT ST) in loc de 1-NS suprafata teren.

Linie teren in lungul aliniamentului creat

Linie sant proiectat

Linie de constrangere pentru aplicare bancheta sant la existent

Vom prezenta in continuare alte doua metode pentru proiectarea si aplicarea santurilor cu Advanced Road Design.

1.1 Proiectarea si aplicarea santului simplu, fara banchete, cu proiectarea liniei rosii. Profil de sant simplu sant de pamant, panta taluzului corespunde cu panta peretelui de sant

- se defineste profilul transversal tip in care se vor include punctele profilului de sant si se aplica pe sectiunea de drum corespunzatoare - se va face o plotare a drumului cu polilinii 2D pe planul de situatie Alignments Copy to AutoCAD Entities

- se identifica linia fundului de sant (LS1) si se face aliniament din aceasta Alignments Create Alignment

- se va proiecta profilul in lungul liniei santului cu comanda Roads Create String Profile astfel incat santul sa se gaseasca in sapatura si sa asigure panta longitudinala pentru scurgerea apelor

- se va atasa noul profil de sant definit de codul santului din profilul transversal tip aplicat apeland fereastra Design Data Form Variations Set Code Offset or Levels to String Observatie: Se va deschide fereastra Design Data Form pentru drumul proiectat nu pentru profilul de sant creat separat.

Metoda folosita este de Hold Slope Change Offset care asigura adancirea santului pastrand panta taluzului stabilita la definirea profilului transversal tip. Celelalte metode posibile sunt: Hold Slope and Level Change Offset and Level - nu va modifica nici cota nici panta santului definit in profilul tip - va modifica atat panta peretelui de sant pentru a obtine cota impusa in noul profil cat si pozitia santului in functie de aliniamentul creat in plan pentru definirea profilului longitudinal - mentine cota implicita rezultata din definirea si aplicarea profilului transversal tip, modificand doar pozitia santului in functie de pozitia aliniamentului in plan - impune pozitia santului in funtie de profilul transversal definit dar modifica cota acestuia in functie de profilul longitudinal impus santului

Hold Level Change Offset

Hold Offset Change Level

Putem vizualiza concomitent fereastra de proiectare a profilului longitudinal al santului si fereastra cu sectiunile curente ale drumului proiectat prin apasarea direct din fereastra Design Data Form a iconitei de vizualizare profil transversal si din fereastra profilului transversal deschis prin apelarea iconitei de deschidere a altui profil transversal decat cel al drumului, in

cazul nostru al profilului de sant

1.2 Aplicarea santurilor in sapatura si scoterea lor pe zonele de umplutura automat, fara generare profil longitudinal sant. In situatiile in care se doreste o evaluare rapida a volumelor de terasamente si a lungimilor de sant aplicat, la nivel de studiu de prefezabilitate/fezabilitate, fara a se face un profil de sant separat de cel al axului, se poate apela la urmatoarea metoda de lucru: - se defineste si se aplica profilul tip al drumului simplu, fara codurile de sant - se lanseaza din fereastra Design Data Form Multi Leg Drain Start/End Chainage Side Width Depth Check Depth Label Plot - pozitie kilometrica pentru aplicare - partea pe care va fi aplicat santul Left/Right/Bouthstanga/dreapta/ambele - latime - adancime - verificare conditie de adancime - va fi aplicat doar in cazul in care se va afla la minim 0.2m adancime fata de cota terenului (Minimum Depth) - codurile profilului de sant - plotarea codului pe planul de situatie

Vor fi afisate automat in sapatura santurile, iar in cazul in care nu indeplinesc conditia minima de adancime de 0.2 m vor fi automat scoase pe tronsoanele respective de drum.