Sunteți pe pagina 1din 52

ecuatii

MULTIPLE CHOICE

1. --

Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2

Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este

a. c.

b. d.

2. --

Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2

Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este

a. c.

b. d.

1
3. --

Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2

Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este

a. c.

b. d.

4. --

Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2

Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este

a. c.

b. d.

5. --

Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2

Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este

a. c.

b. d.

2
6. --

Se da ecuatia diferentiala

Sa se identifice intre ecuatiile cu derivatele partiale de mai jos acea ecuatie care admite ecuatia
de mai sus ca ecuatie a caracteristicilor:

a.

b.

c.

d.

7. --

Ecuatia caracteristicilor asociata unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 pe un


domeniu este

. Atunci daca pe D ecuatia de mai sus este de tip

a. hiperbolic c. eliptic

b. parabolic d. nu putem decide tipul ecuatiei

3
8. --

Ecuatia caracteristicilor asociata unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 pe un


domeniu este

. Atunci daca pe D ecuatia de mai sus este de tip

a. hiperbolic c. eliptic

b. parabolic d. nu putem decide tipul ecuatiei

9. --

Ecuatia caracteristicilor asociata unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 pe un


domeniu este

. Atunci daca pe D ecuatia de mai sus este de tip

a. hiperbolic c. eliptic

b. parabolic d. criteriul nu decide tipul ecuatiei

10. --

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe un domeniu . Ecuatia

caracteristicilor asociata acestei ecuatii este

sinx⋅ y' 2 − 2 cosx⋅ y'− sinx = 0

. Atunci aceasta ecuatie cvasiliniara este de tip

a. hiperbolic c. eliptic

b. parabolic d. niciuna din variantele de mai sus

4
11. --

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe . Ecuatia caracteristicilor


asociata acestei ecuatii este

. Atunci aceasta ecuatie cvasiliniara este de tip

a. hiperbolic c. eliptic

b. parabolic d. niciuna din variantele de mai sus

12. --

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe cu ecuatia caracteristicilor


asociata acestei ecuatii

y' 2 − cos x ⋅ y'+ 3 = 0

Atunci aceasta ecuatie cvasiliniara este de tip

a. hiperbolic c. eliptic

b. parabolic d. niciuna din variantele de mai sus

13. --

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe cu ecuatia caracteristicilor


asociata acestei ecuatii

y' 2 − 2cos x ⋅ y'+ 4 = 0

Atunci aceasta ecuatie cvasiliniara este de tip

a. hiperbolic c. eliptic

b. parabolic d. niciuna din variantele de mai sus

5
14. --

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe un domeniu cu ecuatie

a caracteristicilor asociata

. Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste ca , cu


functii reale si distincte in fiecare punct .

Atunci pe D ecuatia de mai sus este de tip

a. hiperbolic c. eliptic

b. parabolic d. niciuna din variantele de mai sus

15. --

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe un domeniu . Ecuatia

caracteristicilor asociata acestei ecuatii este

. Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste ca cu functie reala in


fiecare punct .

Atunci pe D ecuatia de mai sus este de tip

a. hiperbolic c. eliptic

b. parabolic d. niciuna din variantele de mai sus

6
16. --

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe un domeniu . Ecuatia

caracteristicilor asociata acestei ecuatii este

. Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste ca , cu


functii complex conjugate asa ca in fiecare punct , nu

este reala.

Atunci pe D ecuatia de mai sus este de tip

a. hiperbolic c. eliptic

b. parabolic d. niciuna din variantele de mai sus

17. --

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 cu ecuatia caracteristicilor asociata


acestei ecuatii

. cu .

Sa se identifice mai jos schimbarea de variabile potrivita pentru reducerea la forma canonica a
ecuatiei cu derivate partiale

a. c.

b. d.

7
18. --

Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 cu ecuatia caracteristicilor asociata


acestei ecuatii

. cu .

Sa se identifice mai jos schimbarea de variabile potrivita pentru reducerea la forma canonica a
ecuatiei cu derivate partiale

a. c.

b. d.

19. --

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 cu ecuatia caracteristicilor asociata


acestei ecuatii

. cu .

Sa se identifice mai jos schimbarea de variabile potrivita pentru reducerea la forma canonica a
ecuatiei cu derivate partiale.

a. c.

b. d.

8
20. --

Forma canonica a unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 de tip hiperbolic este

a.

b.

c.

d.

21. --

Forma canonica a unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 de tip parabolic este

a.

b.

c.

d.

9
22. --

Forma canonica a unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 de tip eliptic este

a.

b.

c.

d.

23. --

Forma canonica a unei ecuatii liniare si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu
coeficienti constanti de tip hiperbolic. este

a.

10
25. --

Forma canonica a unei ecuatii liniare si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu
coeficienti constanti de tip eliptic. este

a. c.

b. d.

26. --

Forma canonica a ecuatiei

este

a. c.

b. d.

11
27. --

Forma canonica a ecuatiei

este

a. c.

b. d.

28. --

Forma canonica a ecuatiei

este

a. c.

b. d.

12
29. --

Forma canonica a ecuatiei

este

a. c.

b. d.

30. --

Se considera o ecuatie liniara si omogena de ordinul al doilea cu coeficienti constanti a carei


forma canonica este

Atunci ecuatia este de tip

a. hiperbolic c. eliptic

b. parabolic d. niciuna din variantele de mai sus

31. --

Se considera o ecuatie liniara si omogena de ordinul al doilea cu coeficienti constanti a carei


forma canonica este

Atunci ecuatia este de tip

a. hiperbolic c. eliptic

b. parabolic d. niciuna din variantele de mai sus

13
32. --

Se considera o ecuatie liniara si omogena de ordinul al doilea cu coeficienti constanti a carei


forma canonica este

Atunci ecuatia este de tip

a. hiperbolic c. eliptic

b. parabolic d. niciuna din variantele de mai sus

14
33. --

Forma canonica a unei ecuatii liniare si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu
coeficienti constanti . este

De aici rezulta ca

a.

unde f este functie de clasa .

b.

unde f,g sunt functii de clasa .

c.

unde f este functie de clasa .

d.

unde f,g sunt functii de clasa .

e. Niciuna din variantele de mai sus

15
34. --

Ecuatia

unde c>0 este o constanta , reprezinta

a. ecuatia propagarii caldurii

b. problema Dirichlet pentru disc

c. ecuatia coardei vibrante in absenta fortelor perturbatoare

d. ecuatia neomogena a coardei vibrante

e. Niciuna din variantele de mai sus

35. --

Ecuatia

reprezinta o forma particulara a

a. ecuatiei propagarii caldurii

b. problemei Dirichlet pentru disc

c. ecuatiei coardei vibrante in absenta fortelor perturbatoare

d. ecuatiei neomemogene a coardei vibrante

e. Niciuna din variantele de mai sus

16
36. --

Se considera ecuatia

pentru si .

O conditie de tipul pentru orice reprezinta

a. O conditie la limita c. Niciuna din variantele de mai sus

b. O conditie initiala

37. --

Se considera ecuatia

pentru si .

O conditie de tipul , pentru reprezinta

a. O conditie la limita c. Niciuna din variantele de mai sus

b. O conditie initiala

38. --

Forma canonica a ecuatiei coardei vibrante fara forte perturbatoare este

a. c.

b. d.

17
39. --

Pentru ecuatia coardei vibrante fara forte perturbatoare conditiile

sunt

a. conditii initiale c. conditii necesare

b. conditii la limita d. niciuna din variantele de mai sus

40. --

Consideram ecuatia coardei vibrante fara forte perturbatoare cu conditiile initiale

si conditiile la limita

si incercam sa o rezolvam cu metoda separarii variabilelor. La primul pas cautam o solutie


particulara a ecuatiei initiale de forma

a. c.

b. d.

18
41. --

Consideram urmatoarea ecuatie

(8)

a>0. Aceasta este

a. ecuatia omogena a coardei vibrante c. ecuatia propagarii caldurii

b. ecuatia neomogena a coardei vibrante d. ecuatia lui Laplace

42. --

Consideram urmatoarea ecuatie

(9)

a>0. Aceasta este o ecuatie de tip

a. hiperbolic c. eliptic

b. parabolic d. niciuna din variantele de mai sus.

19
43. --

Consideram ecuatia propagarii caldurii

cu conditia initiala

si conditiile pe frontiera

si incercam sa o rezolvam cu metoda separarii variabilelor. La primul pas cautam o solutie


particulara a ecuatiei initiale de forma

a. c.

b. d.

44. --

Consideram urmatoarea ecuatie

(11)

Aceasta este

a. ecuatia omogena a coardei vibrante c. ecuatia caldurii

b. ecuatia neomogena a coardei vibrante d. ecuatia lui Laplace

20
45. --

Consideram urmatoarea ecuatie

(12)

Aceasta este o ecuatie de tip

a. hiperbolic c. eliptic

b. parabolic d. nicuna din variantele de mai sus

46. --

Pentru rezolvarea problemei Dirichlet pentru disc

a. se trece la coordonate polare dupa care se aplica metoda separarii variabilelor

b. se aplica metoda separarii variabilelor dupa care se trece la coordonate polare

c. se reduce problema Dirichlet la forma canonica utilizandu-se metoda


caracteristicilor

d. niciuna din variantele de mai sus

47.
1. Pentru a aduce la forma canonica urmatoarea ecuatie:

Folosim schimbarea de variabila :

a. ξ=y+x; η =2x c. ξ=y+x; η =x


b. ξ=y-x; η =2x d. ξ=y+x; η =2xy

21
TRUE/FALSE

1. --

Ecuatia caracteristicilor asociata unei ecuatii liniare si omogene in raport cu derivatele de


ordinul al doilea cu coeficienti constanti are forma

unde a,b,c sunt niste numere reale constante.

2. Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2

Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este

22
Ecuatii cu derivate partiale

MULTIPLE CHOICE

1. Să se rezolve problema Cauchy pentru ecuaŃia:


∂ 2u ∂ 2u
− =0
∂t 2 ∂x 2
cu condiŃiile iniŃiale:
∂u
u t =0 = x 2 , t =0 = 0
∂t
a. u ( x, t ) = t 2 + x 2
b. u ( x, t ) = t 2 − x 2
1
c. u ( x, t ) = ϕ ( x − t ) + ϕ ( x + t )  , ϕ ( ⋅) - funcŃie arbitrară.
2
1
d. u ( x, t ) = ϕ ( x − t ) − ϕ ( x + t )  , ϕ ( ⋅) - funcŃie arbitrară.
2
2. DeterminaŃi soluŃia ecuaŃiei:
∂ 2u ∂ 2u
 2 −4 2 =0
 ∂t ∂x

u = 0, ∂u = x
 t = 0 ∂t
t =0

1
a. u ( x, t ) = ϕ ( x − 2t ) + ϕ ( x + 2t )  , ϕ ( ⋅) - funcŃie arbitrară.
4
b. u ( x, t ) = xt
c. u ( x, t ) = ϕ ( x 2 + t 2 ) , ϕ ( ⋅) - funcŃie arbitrară.
d. u ( x, t ) = t 2 + x 2

π
3. DeterminaŃi forma unei coarde la momentul t = dacă mişcarea ei este definită de ecuaŃia:
2a
∂ 2u 2 ∂ u
2
∂u
− a şi de condiŃiile iniŃiale u t =0 = sin x, t =0 = 1.
∂t 2 ∂x 2 ∂t
a. u ( x, t ) = sin ax cos t + t
b. u ( x, t ) = sin x cos t + t
π
c. u ( x, t ) =
2a
1
d. u ( x, t ) = sin x cos at
2a

1
4. DeterminaŃi soluŃia ecuaŃiei:
∂ 2u ∂ 2u
 2 − 2 =0
 ∂t ∂x

u = x, ∂u = − x
t =0 t =0
 ∂t
a. u ( x, t ) = t (1 − x )
b. u ( x, t ) = x ( t − 1)
c. u ( x, t ) = tx
d. u ( x, t ) = x (1 − t )

5. DeterminaŃi soluŃia ecuaŃiei:


∂ 2u 2 ∂ u
2

 2 −a =0
 ∂t ∂x 2

u = 0, ∂u = cos x
 t =0 ∂t
t =0

1
a. u ( x, t ) = cos x sin at
a
1
b. u ( x, t ) = sin x cos at
a
1
c. u ( x, t ) = sin x cos x
a
1
d. u ( x, t ) = cos at sin x
a
6. Să se găsească forma unei coarde la momentul t = π dacă mişcarea sa este definită de ecuaŃia:
∂ 2u ∂ 2u
 2 − 2 =0
 ∂t ∂x

u = sin x, ∂u = cos x
 t =0 ∂t
t =0

a. u = cos x
b. u = − sin x
c. u = − cos x
d. u = sin x

2
7. Să se aducă la forma canonică indicând transformările de variabile:
∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u ∂u ∂u
+ 2 − 3 + 2 + 6 = 0.
∂x 2
∂x∂y ∂y 2
∂x ∂y
∂ u 1 ∂u
2
a. + =0 , ξ = x+ y , η = 3x − y
∂ξ∂η 2 ∂ξ
∂ 2u 1 ∂u
b. − =0 , ξ = x+ y , η = 3x − y
∂ξ∂η 2 ∂ξ
∂ 2u 1 ∂u
c. + =0 , ξ = x− y , η = 3x + y
∂ξ∂η 2 ∂ξ
∂ 2u 1 ∂u
d. − =0 , ξ = x+ y , η = 3x + y
∂ξ∂η 2 ∂ξ
8. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate:
∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u ∂u ∂u
+4 +5 2 + +2 = 0
∂x 2
∂x∂y ∂y ∂x ∂y
∂ u ∂ u ∂u
2 2
a. + + = 0 , ξ = 2x + y , η = −x
∂ξ 2 ∂η 2 ∂η
∂ 2u ∂ 2u ∂u
b. + + = 0 , ξ = 2x − y , η=x
∂ξ 2 ∂η 2 ∂η
∂ 2u ∂ 2u ∂u
c. − + = 0 , ξ = 2x − y , η=x
∂ξ 2 ∂η 2 ∂η
∂ 2u ∂ 2u ∂u
d. + − = 0 , ξ = 2x − y , η=x
∂ξ 2 ∂η 2 ∂η
9. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate:
∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u ∂u ∂u
− 2 + 2 +α +β + cu = 0.
∂x 2
∂x∂y ∂y ∂x ∂y
∂ 2u ∂u ∂u
a. − (α + β ) +β + cu = 0 , ξ = x− y , η=y
∂η 2
∂ξ ∂η
∂ 2u ∂u ∂u
b. + (α − β ) −β + cu = 0 , ξ = x+ y , η=y
∂η 2
∂ξ ∂η
∂ 2u ∂u ∂u
c. + (α + β ) +β + cu = 0 , ξ = x+ y , η=y
∂η 2
∂ξ ∂η
∂ 2u ∂u ∂u
d. + (α + β ) +β + cu = 0 , ξ = x+ y , η=y
∂η 2
∂ξ ∂η

3
10. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate
∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u ∂u
∂x 2
− 2 cos x
∂x∂y
− ( 3 + sin 2
x ) ∂y 2
−y
∂y
=0

∂ 2u η − ξ  ∂u ∂u 
a. +  −  = 0 , ξ = 2 x + sin x + y , η = 2 x - sin x - y
∂ξ∂η 16  ∂ξ ∂η 
∂ 2u η − ξ  ∂u ∂u 
b. +  + =0, ξ = 2 x + sin x + y , η = 2 x - sin x - y
∂ξ∂η 16  ∂ξ ∂η 
∂ 2u η − ξ  ∂u ∂u 
c. +  − =0, ξ = 2 x − sin x + y , η = 2 x - sin x - y
∂ξ∂η 16  ∂ξ ∂η 
∂ 2u η − ξ  ∂u ∂u 
d. +  − =0, ξ = 2 x + sin x + y , η = 2 x - sin x - y
∂ξ∂η 32  ∂ξ ∂η 

11. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate


∂ 2u ∂ 2u 2 ∂ u
2
∂u
y 2
+ 2 xy + 2x +y = 0.
∂x 2
∂x∂y ∂y 2
∂y
∂ 2 u ∂ 2u 1 ∂u 1 ∂u
a. + 2+ ⋅ + ⋅ = 0 , ξ = x2 − y 2 , η = x2
∂ξ 2
∂η ξ − η ∂ξ 2η ∂η
∂ u ∂ 2u
2
1 ∂u 1 ∂u
b. − 2+ ⋅ + ⋅ = 0 , ξ = x2 − y2 , η = x2
∂ξ 2
∂η ξ − η ∂ξ 2η ∂η
∂ u ∂ 2u
2
1 ∂u 1 ∂u
c. + 2− ⋅ + ⋅ = 0 , ξ = x2 + y 2 , η = x2
∂ξ 2
∂η ξ − η ∂ξ 2η ∂η
∂ 2u ∂ 2 u 1 ∂u 1 ∂u
d. + 2+ ⋅ + ⋅ = 0 , ξ = x2 + y2 , η = x2
∂ξ 2
∂η ξ + η ∂ξ η ∂η
12. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate:
∂ 2u ∂ 2u 2 ∂ u
2
∂u
tg 2 x − 2 y tgx + y + tg 3 x = 0.
∂x 2
∂x∂y ∂y 2
∂x
∂ 2u ξ ∂u
a. − ⋅ = 0 , ξ = y sin x , η = y
∂η 2 η ∂ξ
∂ 2u 2ξ ∂u
b. − ⋅ = 0 , ξ = y sin x , η = y
∂η 2 η 2 ∂ξ
∂ 2u ξ ∂u
c. + ⋅ = 0 , ξ = y sin x , η = − y
∂η 2 η ∂ξ
∂ 2u ξ ∂u
d. + ⋅ = 0 , ξ = y sin x , η = − y
∂η 2 η ∂ξ

4
13. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate:
∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u ∂u 1 ∂u
+ 2sin x − cos 2
x + cos x + sin 2 x = 0.
∂x 2
∂x∂y ∂y 2
∂x 2 ∂y
∂u 1
2
ξ + η ∂u
a. − cos = 0 , ξ = x − y + cos x , η = x − y − cos x
∂ξ∂η 2 2 ∂η
∂ 2u 1 ξ + η ∂u
b. − cos = 0 , ξ = x − y + cos x , η = x − y − cos x
∂ξ∂η 2 2 ∂η
∂ 2u 1 ξ + η ∂u
c. + cos = 0 , ξ = x + y + cos x , η = x − y − cos x
∂ξ∂η 2 2 ∂η
∂ 2u 1 ξ − η ∂u
d. + cos = 0 , ξ = x + y + cos x , η = x − y − cos x
∂ξ∂η 2 2 ∂η
14. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate:
∂ 2u ∂ 2u 2 ∂ u
2
∂u ∂u
x 2
+ 2 xy − 3y − 2 x + 4 y + 16 x 4u = 0.
∂x 2
∂x∂y ∂y 2
∂x ∂y
∂u2
1 ∂u 1 ∂u x
a. + ⋅ − +u = 0 , ξ = x− y , η =
∂ξ∂η 4η ∂ξ 2ξ ∂η y
∂ 2u 1 ∂u 1 ∂u x
b. + ⋅ − +u = 0 , ξ = x+ y , η =
∂ξ∂η 4η ∂ξ 2ξ ∂η y
∂ 2u 1 ∂u 1 ∂u x
c. − ⋅ + + u = 0 , ξ = xy , η =
∂ξ∂η 4η ∂ξ ξ ∂η y
∂u2
1 ∂u 1 ∂u x3
d. + ⋅ − + u = 0 , ξ = xy , η =
∂ξ∂η 4η ∂ξ ξ ∂η y
15. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate:
∂ 2u 2 ∂ u
2
∂u ∂u
(1 + x2 ) ∂x 2
+ (1 + y ) ∂y 2
+x +y
∂x ∂y
= 0.

a.
∂ 2u ∂ 2u
+
∂ξ 2 ∂η 2
( ) (
= 0 , ξ = ln x + 1 + x 2 , η = ln y + 1 + y 2 )
b.
∂ 2u ∂ 2u

∂ξ 2 ∂η 2
( ) (
= 0 , ξ = ln x + 1 + x 2 , η = ln y + 1 + y 2 )
c.
∂ 2u ∂ 2u
∂ξ 2 ( ) (
+ 2 = 0 , ξ = ln x + 1 + x 2 , η = ln 3 y + 1 + 9 y 2
∂η
)
∂ u ∂ 2u
( ) ( )
2
d. − 2 = 0 , ξ = ln 2 x + 1 + 4 x 2 , η = ln y + 1 + y 2
∂ξ 2
∂η

5
16. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate:
∂ 2u ∂ 2u 2 ∂ u
2
sin 2 x − 2 y sin x + y = 0.
∂x 2 ∂x∂y ∂y 2
∂ 2u 2ξ ∂u x
a. − 2 ⋅ = 0 , ξ = y ln , η = y
∂η ξ + η ∂ξ
2 2
2
∂u2
2ξ ∂u x
b. − 2 ⋅ = 0 , ξ = ytg , η = y
∂η ξ + η ∂ξ
2 2
2
∂u2
2ξ ∂u x
c. + 2 ⋅ = 0 , ξ = tg , η = y
∂η ξ + η ∂ξ
2 2
y
∂u2
2ξ ∂u y
d. − 2 ⋅ = 0 , ξ = xtg , η = − y
∂η ξ + η ∂ξ
2 2
2
17. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate:
∂ 2u ∂ 2u 2 ∂ u
2
∂u
cth x 2 − 2 y cthx
2
+y + 2y = 0.
∂x ∂x∂y ∂x 2
∂y
∂ 2u 1  ∂u ∂u 
a. + 2 
ξ −η  = 0 , ξ = y chx , η = shx
∂η 1 − η  ∂ξ
2
∂η 
∂ 2u 1  ∂u ∂u 
b. + 2 
ξ −η =0 , ξ = y shx , η = chx
∂η 1 + η  ∂ξ
2
∂η 
∂ 2u 1  ∂u ∂u 
c. + 2 
ξ +η =0 , ξ = y chx , η = shx
∂η 1 + η  ∂ξ
2
∂η 
∂ 2u 1  ∂u ∂u 
d. − 2 
η +ξ =0, ξ = y chx , η = yshx
∂η 1 + η  ∂ξ
2
∂η 

6
18. Să se stabilească tipul ecuaŃiei în funcŃie de x şi apoi să se aducă la forma canonică, precizând
transformarea făcută:
∂ 2u ∂ 2 u
y 2 + 2 = 0.
∂x ∂y
a. ecuaŃia este de tip eliptic dacă y > 0 ,iar, forma canonică este:
∂ 2u ∂ 2u 1 ∂u 2 32
+ + = 0 , ξ = x , η = y ( y > 0)
∂ξ 2 ∂η 2 3η ∂η 3
b. ecuaŃia este de tip hiperbolic dacă y > 0 , iar forma canonică este:
∂ 2u ∂ 2u 1 ∂u 2 32
− + = 0 , ξ = x , η = y ( y > 0)
∂ξ 2 ∂η 2 3η ∂η 3
c. ecuaŃia este de tip hiperbolic pentru y < 0 , iar forma canonică este:
 2 3

∂ 2u 1  ∂u ∂u   ξ = x − ( − y ) 2
3
+  + =0 ,  y<0
∂ξ∂η 6 (η − ξ )  ∂ξ ∂η  η = x + 2 ( − y ) 2
3

 3
d. ecuaŃia este de tip eliptic pentru y < 0 , iar forma canonică este:
 2 3

∂u ∂u
2 2
1  ∂u ∂u  ξ = x − ( − y ) 2
3
+  + =0 ,  y<0
∂ξ 2 ∂η 2 6 (η − ξ )  ∂ξ ∂η  2
η = x + ( − y ) 2
3

 3

19. Să se stabilească tipul ecuaŃiei în funcŃie de x şi apoi să se aducă la forma canonică, precizând
transformarea făcută:

∂ 2u ∂ 2u ∂u
+ y +α = 0 , unde α = constant
∂x 2
∂y 2
∂y
a. ecuaŃia este de tip eliptic dacă y < 0 , iar forma canonică este:
∂ 2u ∂ 2u 2α − 1 ∂u
+ + = 0 , ξ = x , η = 2 − y , ( y < 0)
∂ξ 2 ∂η 2 η ∂η
b. ecuaŃia este de tip hiperbolic dacă y < 0 , iar forma canonică este:
1
α − 
2 ∂u − ∂u  = 0 , ξ = x − 2 − y ( y < 0 )
∂u2 
−   
∂ξ∂η ξ − η  ∂ξ ∂η  η = x + 2 − y
c. ecuaŃia este de tip hiperbolic dacă y < 0 , iar forma canonică este:
∂ 2u ∂ 2u 2α − 1 ∂u
− + = 0 , ξ = x , η = 2 − y , ( y < 0)
∂ξ 2 ∂η 2 η ∂η
d. ecuaŃia este de tip eliptic dacă y > 0 , iar forma canonică este:
1
α − 
2 ∂u − ∂u  = 0 , ξ = x − 2 − y ( y < 0 )
∂u ∂u
2 2 
+ −   
∂ξ 2 ∂η 2 ξ − η  ∂ξ ∂η  η = x + 2 − y

7
20. Să se stabilească tipul ecuaŃiei în funcŃie de x şi y, apoi să se aducă la forma canonică,
precizând transformarea făcută:
∂ 2u ∂ 2u
y 2 +x 2 =0
∂x ∂y
a. ecuaŃia este de tip hiperbolic dacă x < 0 , y < 0, iar, forma canonică este:
 3 3

∂ u 1 1  ∂u ∂u  ξ = ( − x ) − y
2 2 2
+  η − ξ  = 0 , 
∂ξ∂η 3 η 2 − ξ 2  ∂ξ ∂η  3 3
η = ( − x ) 2 + y 2

b. ecuaŃia este de tip eliptic dacă x < 0 , y < 0, iar forma canonică este:
 3

∂ 2u ∂ 2u 1 ∂u 1 ∂u ξ = ( − x ) 2
+ + + =0 , 
∂ξ 2 ∂η 2 3ξ ∂ξ 3η ∂η 3
η = ( − y ) 2

c. ecuaŃia este de tip eliptic dacă x > 0 , y > 0, iar, forma canonică este:
 3

∂ u ∂ u 1 ∂u 1 ∂u
2 2
ξ = ( )2
− x
+ + + = 0 , 
∂ξ 2 ∂η 2 3ξ ∂ξ 3η ∂η 3
η = ( − y ) 2

d. ecuaŃia este de tip hiperbolic dacă x > 0 , y > 0, iar, forma canonică este:
 3 3

∂ u 1 1  ∂u
2
∂u  ξ = ( )
− x 2 − y 2
+ 2 
η −ξ =0 , 
∂ξ∂η 3 η − ξ  ∂ξ
2
∂η  3 3
η = ( − x ) 2 + y 2

8
21. Să se stabilească tipul ecuaŃiei în funcŃie de x şi y, apoi să se aducă la forma canonică,
precizând transformarea făcută:
∂ 2u ∂ 2u
x 2 + y 2 =0
∂x ∂y
a. ecuaŃia este de tip eliptic pe interiorul cercului x 2 + y 2 = 1 , iar, forma canonică
este:
∂ 2 u ∂ 2u y x2 + y 2 − 1
+ = 0 , ξ = , η =
∂ξ 2 ∂η 2 x −1 x −1
b. ecuaŃia este de tip hiperbolic pe exteriorul cercului x 2 + y 2 = 1 , iar forma canonică
este:
∂ 2u ∂ 2u y x2 + y 2 − 1
− =0 , ξ = , η=
∂ξ 2 ∂η 2 x −1 x −1
c. ecuaŃia este de tip hiperbolic pe interiorul cercului x 2 + y 2 = 1 , iar forma canonică
este:
∂ 2u ∂ 2u y 1 − x2 − y 2
− = 0 , ξ = , η =
∂ξ 2 ∂η 2 x −1 x −1
d. ecuaŃia este de tip eliptic pe exteriorul cercului x 2 + y 2 = 1, iar forma canonică
este:
∂ 2 u ∂ 2u y 1 − x2 − y 2
+ = 0 , ξ = , η =
∂ξ 2 ∂η 2 x −1 x −1

22. Să se stabilească tipul ecuaŃiei în funcŃie de x şi y, apoi să se aducă la forma canonică,


precizând transformarea făcută:
∂ 2u ∂ 2u 2 ∂ u
2
∂u ∂u
(
1 − x2)∂x 2
− 2 xy
∂x∂y
− (
1 + y )
∂y 2
− 2x − 2 y
∂x ∂y
=0

a. pentru 1 − x 2 + y 2 > 0 ecuaŃia este de tip hiperbolic, iar, forma canonică este:
∂ 2 u ∂ 2u y 1 − x2 + y 2
− = 0 , ξ = , η =
∂ξ 2 ∂η 2 1+ x 1+ x
b. pentru 1 − x + y < 0 ecuaŃia este de tip hiperbolic, iar, forma canonică este:
2 2

∂ 2 u ∂ 2u y x2 − y 2 − 1
− = 0 , ξ = , η =
∂ξ 2 ∂η 2 1+ x 1+ x
c. pentru 1 − x 2 + y 2 > 0 ecuaŃia este de tip eliptic, iar, forma canonică este:
∂ 2u ∂ 2u y 1 − x2 + y2
+ = 0 , ξ = , η =
∂ξ 2 ∂η 2 1+ x 1+ x
d. pentru 1 − x + y < 0 ecuaŃia este de tip eliptic, iar, forma canonică este:
2 2

∂ 2u ∂ 2u y x2 − y2 −1
+ =0 , ξ= , η=
∂ξ 2 ∂η 2 1+ x 1+ x

9
23. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u ∂u
− 2sin x − cos 2
x − cos x =0
∂x 2
∂x∂y ∂y 2
∂y
a. u ( x, y ) = ϕ ( x + y + cos x ) +ψ ( x − y − cos x )
b. u ( x, y ) = ϕ ( x + y − cos x ) +ψ ( x − y + cos x )
c. u ( x, y ) = ϕ ( x + y − sin x ) +ψ ( x − y + sin x )
d. u ( x, y ) = ϕ ( x − y − sin x ) +ψ ( x − y + sin x )

24. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:


∂ 2u ∂ 2u 1  ∂u ∂u 
a. x 2 −y 2 +  − =0 , ( x > 0, y > 0 ) .
∂x ∂y 2  ∂x ∂y 
b. u ( x, y ) = ϕ ( ) ( − x + − y ) x < 0, y < 0
− x − − y +ψ

c. u ( x, y ) = ϕ ( x − y ) +ψ ( x + y ) x, y > 0

d. u ( x, y ) = ϕ ( − x − y ) +ψ ( − x + y ) x < 0, y > 0

25. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:


∂ 2u 2 ∂ u
2
∂u
x2 − y − 2y =0
∂x 2
∂y 2
∂y
x  x2 
a. u ( x , y ) = ϕ ( x, y ) + ψ 
y  y2 
x  y
b. u ( x, y ) = ϕ ( x ⋅ y ) + xyψ  
y x
x  y
c. u ( x , y ) = ϕ ( x, y ) + ψ 
y x
x  y
d. u ( x, y ) = ϕ ( x, y ) + ψ  
y x
26. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
∂ 2u ∂ 2u 2 ∂ u
2
∂u ∂u
x2 − 2 xy + y +x +y =0
∂x 2
∂x∂y ∂y 2
∂x ∂y
a. u ( x, y ) = ϕ ( x ⋅ y ) ln y +ψ ( x ⋅ y )
b. u ( x, y ) = ϕ ( x, y ) ln y +ψ ( x ⋅ y )
 x
c. u ( x, y ) = ϕ ( x ⋅ y ) ln y +ψ  
 y
y
d. u ( x, y ) = ϕ ( x, y ) ln +ψ ( x ⋅ y )
x

10
27. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
∂  2 ∂u  2 ∂ u
2

 x  = x
∂x  ∂x  ∂y 2
x
ϕ ( x ⋅ y ) +ψ  
a. u ( x, y ) =
y  
x
ϕ ( x − y ) +ψ ( x + y )
b. u ( x, y ) =
x
ϕ ( x − y ) +ψ ( x + y )
c. u ( x, y ) =
y
x
ϕ ( x ⋅ y ) +ψ  
d. u ( x, y ) =
y  
y
28. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
∂ 2u ∂u ∂u
( x − y) − + =0
∂x∂y ∂x ∂y
X ( x)Y ( y)
a. u ( x, y ) = , unde X ( x ) şi Y ( y ) sunt funcŃii arbitrare
x2 + y2
X ( x) ⋅Y ( y )
b. u ( x, y ) = , unde X ( x ) şi Y ( y ) sunt funcŃii arbitrare
x⋅ y
X ( x) − Y ( y)
c. u ( x, y ) = , unde X ( x ) şi Y ( y ) sunt funcŃii arbitrare
x− y
X ( x) + Y ( y)
d. u ( x, y ) = , unde X ( x ) şi Y ( y ) sunt funcŃii arbitrare
x+ y
29. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
∂ 2u ∂u ∂u
+ y + x + xyu = 0
∂x∂y ∂x ∂y
x2 + y 2
−  x 
a. u ( x, y ) = e 2
ϕ   +ψ ( y ) 
  y 
x2 + y2
b. u ( x, y ) = e 2
ϕ ( x + y ) + ψ ( x − y ) 
x +y
2 2

c. u ( x, y ) = e 2
ϕ ( x + y ) + ψ ( x − y ) 
x +y
2 2

d. u ( x, y ) = e 2
ϕ ( x ) + ψ ( y ) 

11
30. Utizând schimbarea de variabile independente :
y z
ξ= , η = , ζ = z− y
x x
să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u
x 2 2 + 2 xy + y 2 2 + 2 yz + z 2 2 + 2 zx =0
∂x ∂x∂y ∂y ∂y∂z ∂z ∂z∂x
 y z y z
a. u ( x, y , z ) = ( z − y ) ϕ  ,  + ψ  ,  , unde ϕ ( ⋅, ⋅) şi ψ ( ⋅, ⋅)
 x x  x x
y z y z
b. u ( x, y , z ) = ( z + y ) ϕ  ,  + ψ  ,  , unde ϕ ( ⋅, ⋅) şi ψ ( ⋅, ⋅)
 x x  x x
y z y z
c. u ( x, y , z ) = ( z − y ) ϕ  ,  + ( x − y )ψ  ,  , unde ϕ ( ⋅, ⋅) şi ψ ( ⋅, ⋅ )
 x x  x x
y z y z
d. u ( x, y, z ) = xyϕ  ,  + ψ  ,  , unde ϕ ( ⋅, ⋅) şi ψ ( ⋅, ⋅)
 x x  x x
31. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u
∂t 2
= a11 2 + 2a12
∂x ∂x∂y
+ a22 2
∂y
(a a = a122 )
11 22

a. ( ) (
u ( x, y, t ) = ϕ x + a12t , y + a22t + ψ x − a12t , y − a22t )
unde ϕ şi ψ sunt funcŃii arbitrare.
b. ( ) (
u ( x, y, t ) = ϕ x + a11t , y + a22t + ψ x − a11t , y − a22t )
unde ϕ şi ψ sunt funcŃii arbitrare.
c. ( ) (
u ( x, y, t ) = ϕ x + a22t , y + a12t + ψ x − a22t , y − a12t )
unde ϕ şi ψ sunt funcŃii arbitrare.
d. ( ) (
u ( x, y, t ) = ϕ x + a11t , y − a22t +ψ x − a11t , y − a22t )
unde ϕ şi ψ sunt funcŃii arbitrare.

12
32. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
∂ 4u ∂ 4u ∂ 4u
− 2 + =0
∂x 4 ∂x 2 ∂y 2 ∂y 4
a. u ( x, y ) = yf1 ( x ) + xf 2 ( y ) + f3 ( x − y ) + f 4 ( x + y ) ,

unde f k ( ⋅) ( k = 1, 4 ) sunt funcŃii arbitrare


b. u ( x, y ) = xf1 ( x ) + yf 2 ( y ) + f3 ( x − y ) + f 4 ( x + y ) ,
unde f k ( ⋅) ( k = 1, 4 ) sunt funcŃii arbitrare
c. u ( x, y ) = ( x − y ) f1 ( x + y ) + ( x + y ) f 2 ( x − y ) + f3 ( x − y ) + f 4 ( x + y )
unde f k ( ⋅) ( k = 1, 4 ) sunt funcŃii arbitrare
d. u ( x, y ) = xf1 ( x ) + yf 2 ( y ) + ( x + y ) f3 ( x − y ) + ( x − y ) f 4 ( x + y )
unde f k ( ⋅) ( k = 1, 4 ) sunt funcŃii arbitrare
33. Să se rezolve ecuaŃia de tip hiperbolic:
∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u ∂u
+ 2 − 3 =0, u y =0 = 3x 2 , =0
∂x 2 ∂x∂y ∂y 2 ∂y y =0

a. u ( x, y ) = x 2 − 3 y 2
b. u ( x, y ) = 3x 2 − y 2
c. u ( x, y ) = x 2 + 3 y 2
d. u ( x, y ) = 3x 2 + y 2

13
34. Să se rezolve ecuaŃia de tip hiperbolic:
∂ 2u ∂ 2u ∂u ∂u ∂u
(1 + x )
2

∂x 2
− (1 + y 2
) ∂y 2
+x −y
∂x ∂y
=0 , u y = 0 = ϕ0 ( x ) ,
∂y
= ϕ1 ( x )
y =0

1   α 2 − 1   β 2 − 1  1 β 1  z 2 − 1 
u ( x, y ) = ϕ0   ϕ0  ϕ1 
2   2α   2 β   2 ∫α z  2 z 
a.  −  dz

(
unde, α = x + 1 + x 2 )( y + 1+ y2 , ) β=
x + 1 + x2
y + 1 + y2
1   α 2 + 1   β 2 + 1  1 β 1  z 2 − 1 
u ( x, y ) = ϕ0   ϕ0  ϕ1 
2   2α   2 β   2 ∫α z  2 z 
b.  −  dz

(
unde, α = x + 1 + x 2 )( y + 1+ y2 , ) β=
x + 1 + x2
y + 1 + y2
1   α 2 − 1   β 2 − 1  1 β 1  z 2 − 1 
u ( x, y ) = ϕ0   ϕ0  ϕ1 
2   2α   2 β   2 ∫α z  2 z 
c.  −  dz

(
unde, α = x − 1 + x 2 )( y + 1+ y2 , ) β=
x − 1 + x2
y + 1+ y2
1   α 2 + 1   β 2 + 1  1 β 1  z 2 − 1 
u ( x, y ) = ϕ0   ϕ0  ϕ1 
2   2α   2 β   2 ∫α z  2 z 
d.  −  dz

(
unde, α = x − 1 + x 2 )( y + 1+ y2 , ) β=
x − 1 + x2
y + 1+ y2

35. Să se rezolve ecuaŃia de tip hiperbolic:

∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u ∂u ∂u
+ 2 cos x − sin 2
x − sin x =0, u y =sin x = ϕ0 ( x ) , = ϕ1 ( x )
∂x 2
∂x∂y ∂y 2
∂y ∂y y =sin x
x + sin x + y
1 1
u ( x, y ) = ϕ0 ( x + sin x + y ) + ϕ0 ( x − sin x − y )  + ϕ1 ( z ) dz
2 x −sin∫x − y
a.
2
x −sin x + y
1 1
u ( x, y ) = ϕ0 ( x − sin x + y ) + ϕ0 ( x + sin x − y )  + ϕ1 ( z ) dz
2 x +sin∫x − y
b.
2
x − cos x + y
1 1
u ( x, y ) = ϕ0 ( x − cos x + y ) + ϕ0 ( x + cos x − y )  + ϕ1 ( z ) dz
2 x + cos∫ x − y
c.
2
x + cos x + y
1 1
u ( x, y ) = ϕ0 ( x + cos x + y ) + ϕ0 ( x + cos x − y )  + ϕ1 ( z ) dz
2 x + cos∫ x − y
d.
2

14
36. Să se rezolve ecuaŃia de tip hiperbolic:
∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u ∂u ∂u ∂u
+ 4 − 5 + − = 0, u y =0 = f ( x ) , = F ( x)
∂x 2 ∂x∂y ∂y 2 ∂x ∂y ∂y y =0

 x − 5y z
x− y
x−
y
5 z

5  
a. u ( x, y ) = f ( x − y ) + e  ∫ e f ( z ) dz − ∫ e F ( z ) dz 
6 6 ′ 6
6
 x − y x− y

 x+ y x+
y

5 − x +6 y  5 6z 5 z

b. u ( x, y ) = f ( x + y ) + e  ∫ e f ′ ( z ) dz − ∫ e F ( z ) dz 
6
6
 x − y x− y

 x− y x−
y

5 − x +6 y  5 6z 5 z

c. u ( x, y ) = f ( x + y ) + e  ∫ e f ′ ( z ) dz − ∫ e F ( z ) dz 
6
6
 x + y x+ y

 x− y x−
y

5 x +6 y  5 − 6z 5

z

d. u ( x, y ) = f ( x + y ) + e  ∫ e f ′ ( z ) dz − ∫ e F ( z ) dz  6
6
 x + y x+ y


37. Să se rezolve ecuaŃia de tip hiperbolic:


∂ 2u ∂ 2u 2 ∂ u
2
∂u
x2 − 2 xy − 3 y =0, u y =1 = ϕ0 ( x ) , = ϕ1 ( x )
∂x 2 ∂x∂y ∂y 2 ∂y y =1
x x

( ) x 3
( )
y 7 7 y
3 1 3 −

a. u ( x, y ) = ϕ 0 x y + yϕ 0   + y x ∫ ϕ 0 x y x dx − x y ∫ ϕ1 ( x ) x dx
4 4
4 4  y  16 x4 y
4 x4 y

b. ( ) ( )

15
grele_ecuatii

MULTIPLE CHOICE

1. --

Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 cu ecuatia caracteristicilor asociata


acestei ecuatii

. Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste ca , . Se


integreaza aceste ecuatii si se gaseste . Daca
ecuatia cu derivate partiale este de tip hiperbolic pe D atunci schimbarea de variabile pentru
reducerea la forma canonica a ecuatiei este

a.

b. Avem si schimbarea de variabile potrivita este

c. Avem ca functiile si sunt complex conjugate si schimbarea

de variabile potrivita este

d. niciuna din variantele de mai sus

1
2. --

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 cu ecuatia caracteristicilor asociata


acestei ecuatii

. cu .

Sa se identifice mai jos schimbarea de variabile potrivita pentru reducerea la forma canonica a
ecuatiei cu derivate partiale

a. c.

b. d.

3. --

Pentru a reduce la forma canonica o ecuatie cu derivate partiale se utilizeaza schimbarea de


variabile . Notam Atunci este adevarat ca

a. c.

b. d.

2
4. --

Pentru a reduce la forma canonica o ecuatie cu derivate partiale se utilizeaza schimbarea de


variabile . Notam Atunci este adevarat ca

a. c.

b. d.

5. --

Pentru a reduce la forma canonica o ecuatie cu derivate partiale se utilizeaza schimbarea de


variabile . Notam Atunci

contine (cu + sau - in fata) termenul

a. c.

b. d.

3
6. --

Pentru a reduce la forma canonica o ecuatie cu derivate partiale se utilizeaza schimbarea de


variabile . Notam Atunci

contine (cu + sau - in fata) termenul

a. c.

b. d.

7. --

Forma canonica a ecuatiei

este

a.

4
8. --

Se considera o ecuatie liniara si omogena de ordinul al doilea cu coeficienti constanti a carei


forma canonica este

De aici rezulta ca

a.

unde f este o functie ce admite primitive cel putin local.

b.

unde f,g sunt functii ce admit primitive cel putin local.

c.
unde f,g sunt functii ce admit primitive cel putin local.

d.

unde f este functie ce admite primitive cel putin local.

5
9. --

Se considera o ecuatie liniara si omogena de ordinul al doilea cu coeficienti constanti a carei


forma canonica este

De aici rezulta ca

a.

unde f este functie de clasa .

b.

unde f este functie de clasa .

c.

unde f este functie de clasa .

d.

unde f,g sunt functii de clasa .

6
10. --

Se considera o ecuatie liniara si omogena de ordinul al doilea cu coeficienti constanti a carei


forma canonica este

De aici rezulta ca
a.

unde f este o functie ce admite primitive cel putin local.

b.

unde f este functie ce admite primitive cel putin local.

c.
unde f,g sunt functii ce admit primitive cel putin local.
d.

unde f este functie ce admite primitive cel putin local.

7
11. --

Se considera o ecuatie liniara si omogena de ordinul al doilea cu coeficienti constanti a carei


forma canonica este

De aici rezulta ca

a.

unde f este functie de clasa .

b.

unde f,g sunt functii de clasa .

c.

unde f este functie de clasa .

d.

unde f,g sunt functii de clasa .

8
12. --

Solutiile generale ale ecuatiei caracteristicilor asociate ecuatiei

unde c este o constanta , sunt

a.

unde
14. --

Pentru rezolvarea ecuatiei coardei vibrante fara forte perturbatoare, cu constanta c=1 se aduce
ecuatia la forma canonica si apoi se rezolva ecuatia care rezulta. Se obtine

a.

unde f este functie de clasa .

b.

unde f,g sunt functii de clasa .

c.

unde f,g sunt functii de clasa .

d.

unde f,g sunt functii de clasa .

e. Niciuna din variantele de mai sus

10
15. --

Se aplica metoda separarii variabilelor ecuatiei cu derivate partiale

(1)

Se cauta o solutie de forma

. Rezulta atunci ca

X,T satisfac ecuatia

a. c.

b. d.

11
16. --

Consideram urmatoarea ecuatie

(10)

cu conditia initiala

si conditiile pe frontiera

si incercam sa o rezolvam cu metoda separarii variabilelor. La primul pas cautam o solutie


particulara a ecuatiei initiale de forma

. Rezulta atunci ca exista un numar constant k asa ca X,T satisfac ecuatia

a. c.

b. d.

12
Ecuatii

TRUE/FALSE

1. Pentru a aduce la forma canonica urmatoarea ecuatie :

Folosim schimbarea de variabila ξ =3y-x ; η =x+y.

2. Pentru a aduce la forma canonica urmatoarea ecuatie:

Folosim schimbarea de variabila ξ=y-x; η =2x.

3. Pentru a aduce la forma canonica urmatoarea ecuatie:

Folosim schimbarea de variabila ξ=2x-y; η =3x.

4. Pentru a aduce la forma canonica urmatoarea ecuatie:

Folosim schimbarea de variabile ξ=x+2y; η =2x-y.

5. Pentru a aduce la forma canonica urmatoarea ecuatie:

Folosim schimbarea de variabile ξ=2x-y; η =3x.

1
6. Pentru a aduce la forma canonica urmatoarea ecuatie:

Folosim schimbarea de variabile ξ=x+y; η =x.

7. Pentru a aduce la forma canonica urmatoarea ecuatie:

Folosim schimbarea de variabile ξ=2x-3y; η=3x-y.

8. Pentru a aduce la forma canonica urmatoarea ecuatie:

Folosim schimbarea de variabile ξ=x+3y; η =x.

9. Pentru a aduce la forma canonica urmatoarea ecuatie:

Folosim schimbarea de variabile ξ=2x-3y; η =x-y.

10. Pentru a aduce la forma canonica urmatoarea ecuatie:

Folosim schimbarea de variabile ξ=2x-3y; η =x-y.

2
11. Pentru a aduce la forma canonica urmatoarea ecuatie:

Folosim schimbarea de variabile ξ=-x+y; η =-x+2y.

S-ar putea să vă placă și