Sunteți pe pagina 1din 68

06SpEuclid.htm

Page 1 of 68

Spaţii euclidiene

4) Fie

un spaţ iu euclidian; s ă se arate c ă vectorii ţiu euclidian; să se arate că vectorii

4) Fie un spa ţ iu euclidian; s ă se arate c ă vectorii ş i
4) Fie un spa ţ iu euclidian; s ă se arate c ă vectorii ş i

şi sunt liniar dependenţi dacă şi numai dacă este satisfăcută relaţia

Solutie. a) Daca x si y sunt liniar dependenti atunci

ţ ia Solutie. a) Daca x si y sunt liniar dependenti atunci a.i. y=ax si deci

a.i. y=ax si deci

Daca x si y sunt liniar dependenti atunci a.i. y=ax si deci 5) Fie un spa

5) Fie

un spaţ iu euclidian; s ă se arate c ă : ţiu euclidian; să se arate că :

a) singurul vector

pe
pe

vector din

s ă se arate c ă : a) singurul vector pe vector din este vectorul nul;

este vectorul nul;

.c ă : a) singurul vector pe vector din este vectorul nul; b) dac ă atunci

b) dacă

atuncisingurul vector pe vector din este vectorul nul; . b) dac ă . Solutia. a) Fie

.
.

Solutia. a) Fie vectorul a

nul; . b) dac ă atunci . Solutia. a) Fie vectorul a pe X; in particular

pe X; in particular a este

=0 si deci a este vectorul nul.. Solutia. a) Fie vectorul a pe X; in particular a es te b) Din relatia

b) Din relatia

a es te =0 si deci a este vectorul nul. b) Din relatia =0; deci vectorul

=0; deci vectorul a-b este

este vectorul nul. b) Din relatia =0; deci vectorul a-b este pe X si conform punctului

pe X si conform punctului a)

=0; deci vectorul a-b este pe X si conform punctului a) ca a-b=0, adica a=b. 6)

ca a-b=0, adica a=b.

6) Să se arate că dacă vectorii

a-b=0, adica a=b. 6) S ă se arate c ă dac ă vectorii sunt perpendiculari doi

sunt perpendiculari doi câte doi atunci şi vectorii

,
,

au aceeaşi proprietate.

Solutie. Are loc relatia

, au aceea ş i proprietate. Solutie. Are loc relatia deci daca atunci si . 7)

deci daca

atunci siaceea ş i proprietate. Solutie. Are loc relatia deci daca . 7) S ă se ortogonalizeze

.
.

7) Să se ortogonalizeze vectorii

.
.

Solutie. Vectorii

si . 7) S ă se ortogonalizeze vectorii . Solutie. Vectorii sunt liniari indep endenti. Construim

si . 7) S ă se ortogonalizeze vectorii . Solutie. Vectorii sunt liniari indep endenti. Construim

sunt liniari independenti. Construim vectorii

Vectorii sunt liniari indep endenti. Construim vectorii astfel: Din conditia rezulta ca: si deci . Din

astfel:

Din conditia

indep endenti. Construim vectorii astfel: Din conditia rezulta ca: si deci . Din conditiile rezulta ca:

rezulta ca:

endenti. Construim vectorii astfel: Din conditia rezulta ca: si deci . Din conditiile rezulta ca: si

si deci

Construim vectorii astfel: Din conditia rezulta ca: si deci . Din conditiile rezulta ca: si deci
Construim vectorii astfel: Din conditia rezulta ca: si deci . Din conditiile rezulta ca: si deci

. Din conditiile

astfel: Din conditia rezulta ca: si deci . Din conditiile rezulta ca: si deci . 8)S

rezulta ca:

conditia rezulta ca: si deci . Din conditiile rezulta ca: si deci . 8)S ă se

si deci

.
.

8)Să se verifice că

, undeconditiile rezulta ca: si deci . 8)S ă se verifice c ă ş i ş i

şi i

rezulta ca: si deci . 8)S ă se verifice c ă , unde ş i ş
rezulta ca: si deci . 8)S ă se verifice c ă , unde ş i ş
rezulta ca: si deci . 8)S ă se verifice c ă , unde ş i ş
rezulta ca: si deci . 8)S ă se verifice c ă , unde ş i ş

şi să se completeze , până la o bază ortogonală în .

Solutie. Avem

Fie

; din conditiile
; din conditiile

rezulta sistemul:

în . Solutie. Avem Fie ; din conditiile rezulta sistemul: care are solutiile R; luand c=d=l
în . Solutie. Avem Fie ; din conditiile rezulta sistemul: care are solutiile R; luand c=d=l

care are solutiile

Fie ; din conditiile rezulta sistemul: care are solutiile R; luand c=d=l obtinem . Fie ;din

R; luand c=d=l obtinem

.
.

Fie

;din conditiile de ortogonalitate rezulta sistemul:sistemul: care are solutiile R; luand c=d=l obtinem . Fie inlocuind in a treia ecuatie solutia

. Fie ;din conditiile de ortogonalitate rezulta sistemul: inlocuind in a treia ecuatie solutia sistemului format
. Fie ;din conditiile de ortogonalitate rezulta sistemul: inlocuind in a treia ecuatie solutia sistemului format

inlocuind in a treia ecuatie solutia sistemului format din primele doua ecuatii obtinem:. Fie ;din conditiile de ortogonalitate rezulta sistemul: http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p Euclid.htm

06SpEuclid.htm

Page 2 of 68

06SpEuclid.htm Page 2 of 68 si deci solutiile sistemului vor fi: (2c,0,c,-c); luand c=1 obtinem Baza

si deci solutiile sistemului vor fi: (2c,0,c,-c); luand c=1 obtinem06SpEuclid.htm Page 2 of 68 Baza obtinuta este deci:(1,-2,-1,3), (2,1,-3,1), (0,2,1,1), (2,0,1,-1). 9)S ă se

solutiile sistemului vor fi: (2c,0,c,-c); luand c=1 obtinem Baza obtinuta este deci:(1,-2,-1,3), (2,1,-3,1), (0,2,1,1),

Baza obtinuta este deci:(1,-2,-1,3), (2,1,-3,1), (0,2,1,1), (2,0,1,-1).

9)Să se determine o bază ortonormată în spaţiul generat de vectorii

Solutie. Vectorii

vectorii

astfel:
astfel:
iul generat de vectorii Solutie. Vectorii vectorii astfel: sunt liniari dependenti dar, de exemplu Din conditia

sunt liniari dependenti dar, de exemplu

Din conditia

astfel: sunt liniari dependenti dar, de exemplu Din conditia rezulta ca: , , , în .

rezulta ca:

liniari dependenti dar, de exemplu Din conditia rezulta ca: , , , în . sunt liniar

,liniari dependenti dar, de exemplu Din conditia rezulta ca: , , în . sunt liniar independenti

,
,
dependenti dar, de exemplu Din conditia rezulta ca: , , , în . sunt liniar independenti
,
,

în

.
.

sunt liniar independenti si vor forma o baza a spatiului considerat.Construimdar, de exemplu Din conditia rezulta ca: , , , în . si deci Din conditiile

si deci

si vor forma o baza a spatiului considerat.Construim si deci Din conditiile rezulta ca: si deci
si vor forma o baza a spatiului considerat.Construim si deci Din conditiile rezulta ca: si deci

Din conditiile

baza a spatiului considerat.Construim si deci Din conditiile rezulta ca: si deci Vectorii formeaza o baza

rezulta ca:

considerat.Construim si deci Din conditiile rezulta ca: si deci Vectorii formeaza o baza ortogonala a spatiului

si deci

si deci Din conditiile rezulta ca: si deci Vectorii formeaza o baza ortogonala a spatiului considerat

Vectorii

formeaza o baza ortogonala a spatiului considerat iar vectorii:si deci Din conditiile rezulta ca: si deci Vectorii formeaza o baza ortonormata a aceluiasi spatiu.

o baza ortogonala a spatiului considerat iar vectorii: formeaza o baza ortonormata a aceluiasi spatiu. 10)
o baza ortogonala a spatiului considerat iar vectorii: formeaza o baza ortonormata a aceluiasi spatiu. 10)
o baza ortogonala a spatiului considerat iar vectorii: formeaza o baza ortonormata a aceluiasi spatiu. 10)

formeaza o baza ortonormata a aceluiasi spatiu.

10) Sa se arate ca intr-o baza ortonormata

aceluiasi spatiu. 10) Sa se arate ca intr-o baza ortonormata , coordonatele unui vector x se
aceluiasi spatiu. 10) Sa se arate ca intr-o baza ortonormata , coordonatele unui vector x se

, coordonatele unui vector x se pot calcula dupa formula

Solutie. Fie

unui vector x se pot calcula dupa formula Solutie. Fie coordonatele lui x in baza ,

coordonatele lui x in baza

calcula dupa formula Solutie. Fie coordonatele lui x in baza , deci . Calculam produsul :

, deci

. Calculam produsuldupa formula Solutie. Fie coordonatele lui x in baza , deci : deoarece baza este ortogonala

:
:
Fie coordonatele lui x in baza , deci . Calculam produsul : deoarece baza este ortogonala
Fie coordonatele lui x in baza , deci . Calculam produsul : deoarece baza este ortogonala

deoarece baza este ortogonala singurul termen nenul este

: deoarece baza este ortogonala singurul termen nenul este si deci: ultima relatie rezultand din faptul
: deoarece baza este ortogonala singurul termen nenul este si deci: ultima relatie rezultand din faptul

si deci:

ultima relatie rezultand din faptul ca vectorii bazei au norma egala cu unu.

11) Să se determine o bază a complementului ortogonal al lui

înă se determine o baz ă a complementului ortogonal al lui Solutie. Vectorii formeaza o baza

Solutie. Vectorii

formeaza o baza ină a complementului ortogonal al lui în Solutie. Vectorii . Vectorul este perpendicular pe daca si

.
.

Vectorul

este perpendicular peal lui în Solutie. Vectorii formeaza o baza in . Vectorul daca si numai daca ,

Vectorii formeaza o baza in . Vectorul este perpendicular pe daca si numai daca , unde

daca si numai daca

, undebaza in . Vectorul este perpendicular pe daca si numai daca este spa ţ iu generat

. Vectorul este perpendicular pe daca si numai daca , unde este spa ţ iu generat

este spaţiu generat de vectorii

;obtinem sistemul:daca si numai daca , unde este spa ţ iu generat de vectorii , , .

,
,
unde este spa ţ iu generat de vectorii ;obtinem sistemul: , , . http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p
, .
,
.

06SpEuclid.htm

Page 3 of 68

a+3b+2d=0

2a+4b-c=0

care are solutiile

Page 3 of 68 a+3b+2d=0 2a+4b-c=0 care are solutiile R. Luand si respectiv , obtinem o

R.

Luand

Page 3 of 68 a+3b+2d=0 2a+4b-c=0 care are solutiile R. Luand si respectiv , obtinem o

si respectiv

a+3b+2d=0 2a+4b-c=0 care are solutiile R. Luand si respectiv , obtinem o baza in . 12)

, obtinem o baza in

.
.

12) În spaţiul

complementul ortogonal al subspaţiului

cu produsul scalar:12) În spa ţ iul complementul ortogonal al subspa ţ iului . , unde , ,

.
.

, unde

,
,

, să se determine

Solutie. Vectorii . Daca
Solutie. Vectorii
. Daca

formeaza o baza in X. Vectorul P este perpendicular pe X daca si numai daca , obtinem sistemul:

perpendicular pe X daca si numai daca , obtinem sistemul: care are solutiile R si deci

care are solutiile

X daca si numai daca , obtinem sistemul: care are solutiile R si deci . 13)

R si deci

.
.

13) Fie

, obtinem sistemul: care are solutiile R si deci . 13) Fie un spa ţ iu

un spaţiu euclidian de dimensiune

şi
şi

un subspaţiu al său; să se arate că

şi un subspa ţ iu al s ă u; s ă se arate c ă unde

unde

şi un subspa ţ iu al s ă u; s ă se arate c ă unde

este complementul ortogonal al lui

.
.

Solutie. Fie

baza sunt , evident , liniar independenti.

o baza ortonormata in. Solutie. Fie baza sunt , evident , liniar independenti. ; completam aceasta baza pana la

sunt , evident , liniar independenti. o baza ortonormata in ; completam aceasta baza pana la

; completam aceasta baza pana la o baza ortonormata in X:

facand parte dintr-oin ; completam aceasta baza pana la o baza ortonormata in X: Vectorii ca ; constitue

Vectorii ca
Vectorii
ca

; constitue un sistem de generatori pentru

Vectorii ca ; constitue un sistem de generatori pentru : fie x din ,pentru si avem

: fie x din

,pentru

si avem
si
avem

coordonatele lui x in baza

si deci

x din ,pentru si avem coordonatele lui x in baza si deci ; conform problemei 10

; conform problemei 10 avem

. Din cele aratate mai sus rezulta

deoarece x este perpendicular pe si aceasta este o suma directa deoarece:

.
.

14) Fie

coordonatele lor în baza:

suma directa deoarece: . 14) Fie coordonatele lor în baza: o baz ă ortonormat ă a

o bază ortonormată a spaţiului euclidian

în baza: o baz ă ortonormat ă a spa ţ iului euclidian ; s ă se

; să se determine expresia produsului scalar a doi vectori arbitrari

şi în funcţie de
şi în funcţie de

a)

b)

, , ;
,
,
;
a doi vectori arbitrari şi în funcţie de a) b) , , ; Solutie. Fie coordonatele

Solutie. Fie

coordonatele lui x respectiv y in bazaarbitrari şi în funcţie de a) b) , , ; Solutie. Fie Metoda 1. a) Coordonatele

, , ; Solutie. Fie coordonatele lui x respectiv y in baza Metoda 1. a) Coordonatele

Metoda 1. a) Coordonatele lui x respectiv y in noua baza sunt:

1. a) Coordonatele lui x respectiv y in noua baza sunt: si deci: . b)Coordonatele vectorilor

si deci:

.
.

b)Coordonatele vectorilor x si y in noua baza sunt:

deci: . b)Coordonatele vectorilor x si y in noua baza sunt: si analog: prin urmare avem:
deci: . b)Coordonatele vectorilor x si y in noua baza sunt: si analog: prin urmare avem:
deci: . b)Coordonatele vectorilor x si y in noua baza sunt: si analog: prin urmare avem:

si analog:

vectorilor x si y in noua baza sunt: si analog: prin urmare avem: . ; deoarece

prin urmare avem:

x si y in noua baza sunt: si analog: prin urmare avem: . ; deoarece aceasta
.
.
x si y in noua baza sunt: si analog: prin urmare avem: . ; deoarece aceasta

; deoarece aceasta baza e ortonormata avem:

06SpEuclid.htm

Page 4 of 68

Metoda 2. Matricea functionalei biliniare de trecere.

of 68 Metoda 2. Matricea functionalei biliniare de trecere. in baza este matricea unitate ; schimband

in baza

2. Matricea functionalei biliniare de trecere. in baza este matricea unitate ; schimband baza matricea ei

este matricea unitate ; schimband baza matricea ei devine

este matricea unitate ; schimband baza matricea ei devine unde C este matricea a) Matricea C

unde C este matricea

a) Matricea C este:

matricea ei devine unde C este matricea a) Matricea C este: si deci: iar . b)

si deci:

ei devine unde C este matricea a) Matricea C este: si deci: iar . b) Matricea
iar . b) Matricea de trecere fiind :
iar
.
b)
Matricea de trecere fiind :
C este: si deci: iar . b) Matricea de trecere fiind : avem: si deci :

avem:

este: si deci: iar . b) Matricea de trecere fiind : avem: si deci : .
este: si deci: iar . b) Matricea de trecere fiind : avem: si deci : .

si deci :

.
.

15). Fie

ortonormată a spaţiului euclidian obţinut.

o bază a spa ţ iului vectorial ă a spaţiului vectorial

euclidian ob ţ inut. o baz ă a spa ţ iului vectorial .S ă se arate

.Să se arate că se poate defini un produs scalar pe

.S ă se arate c ă se poate defini un produs scalar pe astfel încât vectorii

astfel încât vectorii

se poate defini un produs scalar pe astfel încât vectorii s ă formeze o baz ă

să formeze o bază

Solutie. Definim functia

vectorii s ă formeze o baz ă Solutie. Definim functia astfel unde sunt coordonatele lui x,
astfel
astfel

unde

sunt coordonatele lui x, respectiv y, in bazas ă formeze o baz ă Solutie. Definim functia astfel unde este evident un produs scalar

este evident un produs scalar pe X si

este o baza ortonormata a lui X.

un produs scalar pe X si este o baza ortonormata a lui X. . Functia 16).

. Functia

16). Fie

distanţa de la

la .
la
.

spaţiul generat de vectorii

în
în

. Să se determine proiecţia vectorului

pe
pe

şi

Solutie. Vectorii pe . fiind din
Solutie. Vectorii
pe
.
fiind din

formeaza o baza in numerele reale adica:

si
si

si in plus astfel incat

baza in numerele reale adica: si si in plus astfel incat .Proiectia lui x pe .

.Proiectia lui x pe . Vectorul

si si in plus astfel incat .Proiectia lui x pe . Vectorul este un vector din

este un vector

din
din
incat .Proiectia lui x pe . Vectorul este un vector din cu proprietatea ca daca si

cu proprietatea ca daca si numai daca

este perpendicular pe

e perpendicular

ca daca si numai daca este perpendicular pe e perpendicular si deci: http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p
ca daca si numai daca este perpendicular pe e perpendicular si deci: http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p

si deci:

si numai daca este perpendicular pe e perpendicular si deci: http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p Euclid.htm
si numai daca este perpendicular pe e perpendicular si deci: http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p Euclid.htm

06SpEuclid.htm

Page 5 of 68

Prin urmare vom avea:

va fi diagonala si elementele diagonalei sunt:

vom avea: va fi diagonala si elementele diagonalei sunt: . si deoarece pentru Matricea operatorului Calculam
.
.

si deoarece pentru

Matricea operatorului

diagonalei sunt: . si deoarece pentru Matricea operatorului Calculam modulul lui : va fi diagonala cu

Calculam modulul lui

:
:

va fi diagonala cu elementele:

Calculam modulul lui : va fi diagonala cu elementele: este nenul operatorul U-iE este inversabil. Matricea
Calculam modulul lui : va fi diagonala cu elementele: este nenul operatorul U-iE este inversabil. Matricea

este nenul operatorul U-iE este inversabil. Matricea operatorului

nenul operatorul U-iE este inversabil. Matricea operatorului Conform problemei 3 operatorul considerat este ortogonal. 2)

Conform problemei 3 operatorul considerat este ortogonal.

2) Să se arate că funcţia

,
,
este ortogonal. 2) S ă se arate c ă func ţ ia , , unde continu

, unde

este ortogonal. 2) S ă se arate c ă func ţ ia , , unde continu
este ortogonal. 2) S ă se arate c ă func ţ ia , , unde continu

continuă , este un produs scalar.

Soluţie. Funcţia

este un produs scalar.

este evident o funcţ ional ă biliniar ă simetric ă , deoarece: ţională biliniară simetrică, deoarece:

o func ţ ional ă biliniar ă simetric ă , deoarece: pentru ; rezult ă c

pentru

ţ ional ă biliniar ă simetric ă , deoarece: pentru ; rezult ă c ă ,

; rezultă că

ă simetric ă , deoarece: pentru ; rezult ă c ă , , . 3) S
, , .
,
,
.

3) Să se arate că funcţia

a)

b)

ă c ă , , . 3) S ă se arate c ă func ţ ia

,

,
,

,

defineşte un produs scalar pe

, unde

,
,

ce satisface condiţiile:

Soluţie. Functia

pe , unde , ce satisface condi ţ iile: Solu ţ ie. Functia este o functionala

este o functionala biliniara ; conditia a) implica simetria acestei functionale. consideram:

a) implica simetria acestei functionale. consideram: daca utilizand b) obtinem : ( ) ( ) ;
daca utilizand b) obtinem : ( ) ( ) ;
daca
utilizand b) obtinem :
(
)
(
)
;

folosind relatia

, adevarata pentrudaca utilizand b) obtinem : ( ) ( ) ; folosind relatia a,b din 2 (

a,b din
a,b din
2
2
( ) ;
(
)
;

, obtinem :

prin urmare daca

pentru a,b din 2 ( ) ; , obtinem : prin urmare daca atunci 0 iar

atunci

0 iar pentru x=0pentru a,b din 2 ( ) ; , obtinem : prin urmare daca atunci =0 .

( ) ; , obtinem : prin urmare daca atunci 0 iar pentru x=0 =0 .

=0 .

1. Utilizand metoda transformarilor ortogonale sa se aduca la forma canonica urmatoarele functionale patratice,precizandu-se si baza in care este scisa forma canonica.

a)

b)

si baza in care este scisa forma canonica. a) b) Rezolvare: a)Scriem matricea functionalei patratice A=
si baza in care este scisa forma canonica. a) b) Rezolvare: a)Scriem matricea functionalei patratice A=

Rezolvare:

a)Scriem matricea functionalei patratice

A=

a) b) Rezolvare: a)Scriem matricea functionalei patratice A= ş i rezolvam ecuatia caracteristica

şi rezolvam ecuatia caracteristica

06SpEuclid.htm

Page 6 of 68

det

06SpEuclid.htm Page 6 of 68 det Valorile proprii sunt Daca din sistemul determinam vectorul propriu normat

Valorile proprii sunt

06SpEuclid.htm Page 6 of 68 det Valorile proprii sunt Daca din sistemul determinam vectorul propriu normat

Daca

06SpEuclid.htm Page 6 of 68 det Valorile proprii sunt Daca din sistemul determinam vectorul propriu normat

din sistemul

Page 6 of 68 det Valorile proprii sunt Daca din sistemul determinam vectorul propriu normat Pentru

determinam vectorul propriu normat

sunt Daca din sistemul determinam vectorul propriu normat Pentru din sistemul obtinem vectorul propriu normat Pentru

Pentru

Daca din sistemul determinam vectorul propriu normat Pentru din sistemul obtinem vectorul propriu normat Pentru ,din

din sistemul

determinam vectorul propriu normat Pentru din sistemul obtinem vectorul propriu normat Pentru ,din sistemul obtinem

obtinem vectorul propriu normat

normat Pentru din sistemul obtinem vectorul propriu normat Pentru ,din sistemul obtinem vectorul propriu normat Cu

Pentru

Pentru din sistemul obtinem vectorul propriu normat Pentru ,din sistemul obtinem vectorul propriu normat Cu

,din sistemul

obtinem vectorul propriu normat Pentru ,din sistemul obtinem vectorul propriu normat Cu transformarea ortogonala

obtinem vectorul propriu normat

normat Pentru ,din sistemul obtinem vectorul propriu normat Cu transformarea ortogonala functionala patraticaV este

Cu transformarea ortogonala

obtinem vectorul propriu normat Cu transformarea ortogonala functionala patraticaV este adusa la forma canonica unde si

functionala patraticaV este adusa la forma canonica

functionala patraticaV este adusa la forma canonica unde si . b)Matricea asociata functionalei patratice este

unde

si .
si
.

b)Matricea asociata functionalei patratice este

unde si . b)Matricea asociata functionalei patratice este Ecuatia caracteristica este Radacinile sale sunt . Daca

Ecuatia caracteristica este

functionalei patratice este Ecuatia caracteristica este Radacinile sale sunt . Daca ,din sistemul

Radacinile sale sunt

.
.

Daca

este Ecuatia caracteristica este Radacinile sale sunt . Daca ,din sistemul http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p

,din sistemul

este Radacinile sale sunt . Daca ,din sistemul http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p Euclid.htm

06SpEuclid.htm

Page 7 of 68

obtinem vectorul propriu normat

06SpEuclid.htm Page 7 of 68 obtinem vectorul propriu normat Pentru se obtine sistemul Solutia generala a

Pentru

se obtine sistemulPage 7 of 68 obtinem vectorul propriu normat Pentru Solutia generala a acestui sistem este de

68 obtinem vectorul propriu normat Pentru se obtine sistemul Solutia generala a acestui sistem este de

Solutia generala a acestui sistem este de forma

undesistemul Solutia generala a acestui sistem este de forma Deoarece vectorii si sunt or togonali,vom proceda

Solutia generala a acestui sistem este de forma unde Deoarece vectorii si sunt or togonali,vom proceda

Deoarece vectorii

si
si

sunt ortogonali,vom proceda astfel

Deoarece vectorii si sunt or togonali,vom proceda astfel si . si cautam un vector propriu normat

si

.
.

si cautam

un vector propriu normat si ortogonal pesi cautam .

.
.

Deoarece

este de formaDeoarece si

Deoarece este de forma si

si

si

din conditia de ortogonalitate se obtine

este de forma si din conditia de ortogonalitate se obtine si deci . Astfel,vectorii formeaza o

si deci

.
.

Astfel,vectorii

de ortogonalitate se obtine si deci . Astfel,vectorii formeaza o baza ortogonala si aplicand transformarea

formeaza o baza ortogonala si aplicand transformarea ortogonala

o baza ortogonala si aplicand transformarea ortogonala functionala patratica are forma canonica unde si . 2.Sa
o baza ortogonala si aplicand transformarea ortogonala functionala patratica are forma canonica unde si . 2.Sa
o baza ortogonala si aplicand transformarea ortogonala functionala patratica are forma canonica unde si . 2.Sa

functionala patratica are forma canonica

ortogonala functionala patratica are forma canonica unde si . 2.Sa se aduca la forma ccnonica functionala

unde

si .
si
.

2.Sa se aduca la forma ccnonica functionala patratica

si . 2.Sa se aduca la forma ccnonica functionala patratica Rezolvare: Matricea asociata fnctionalei patratice este

Rezolvare:

Matricea asociata fnctionalei patratice este

.
.

Vom aplica metoda transformarilor ortogonale.Mai intai rezolvam ecuatia caracteristica

ortogonale.Mai intai rezolvam ecuatia caracteristica http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p Euclid.htm

06SpEuclid.htm

Page 8 of 68

06SpEuclid.htm Page 8 of 68 Valorile propri sunt si deci forma canonica a lui V este
06SpEuclid.htm Page 8 of 68 Valorile propri sunt si deci forma canonica a lui V este

Valorile propri sunt

06SpEuclid.htm Page 8 of 68 Valorile propri sunt si deci forma canonica a lui V este

si deci forma canonica a lui V este

.
.

3.Pe

propri sunt si deci forma canonica a lui V este . 3.Pe se considera aplicatia definita

se considera aplicatia definita prin:

.
.

Sa se demonstreze ca aceasta aplicatie este un produs scalar real pe

ca aceasta aplicatie este un produs scalar real pe Rezolvare: Fie Atunci deci . Fie ,

Rezolvare:

Fie

aplicatie este un produs scalar real pe Rezolvare: Fie Atunci deci . Fie , , ,

Atunci

este un produs scalar real pe Rezolvare: Fie Atunci deci . Fie , , , .
este un produs scalar real pe Rezolvare: Fie Atunci deci . Fie , , , .

deci

.
.

Fie

, , , .
,
,
,
.

Atunci,

real pe Rezolvare: Fie Atunci deci . Fie , , , . Atunci, . Fie ,
real pe Rezolvare: Fie Atunci deci . Fie , , , . Atunci, . Fie ,
.
.

Fie

, ,
,
,

.Atunci,

.
.

In concluzie,aplicatia data este un produs scalar pe

. In concluzie,aplicatia data este un produs scalar pe 4.Pentru ce valori ale lui functionalele biliniare

4.Pentru ce valori ale lui

data este un produs scalar pe 4.Pentru ce valori ale lui functionalele biliniare de mai jos

functionalele biliniare de mai jos definite pe

a)

b)

ale lui functionalele biliniare de mai jos definite pe a) b) c) Rezolvare: unde ,definesc un
ale lui functionalele biliniare de mai jos definite pe a) b) c) Rezolvare: unde ,definesc un

c)

lui functionalele biliniare de mai jos definite pe a) b) c) Rezolvare: unde ,definesc un produs

Rezolvare:

biliniare de mai jos definite pe a) b) c) Rezolvare: unde ,definesc un produs scalar?
biliniare de mai jos definite pe a) b) c) Rezolvare: unde ,definesc un produs scalar?

undebiliniare de mai jos definite pe a) b) c) Rezolvare: ,definesc un produs scalar? http://cristiann.ase.ro/06Sp

biliniare de mai jos definite pe a) b) c) Rezolvare: unde ,definesc un produs scalar? http://cristiann.ase.ro/06Sp

,definesc un produs scalar?biliniare de mai jos definite pe a) b) c) Rezolvare: unde http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p Euclid.htm

06SpEuclid.htm

Page 9 of 68

Pentru ca functionala patratica ca

sa fie pozitiv definita trebuie ca toti coeficientii patratelor noilor coordonate,sa fie strict pozitivi.Asadar impunem conditiaPage 9 of 68 Pentru ca functionala patratica ca b) nu este produs scalar pentru nici

coordonate,sa fie strict pozitivi.Asadar impunem conditia b) nu este produs scalar pentru nici o valoare a

b)

coordonate,sa fie strict pozitivi.Asadar impunem conditia b) nu este produs scalar pentru nici o valoare a

nu este produs scalar pentru nici o valoare a lui .Se observa cu usurinta ca nu este verificata axioma privind simetria.

c)Coeficientul lui

este negativ,decieste verificata axioma privind simetria. c)Coeficientul lui nu este pozitiv definita pentru nici o valoare a

nu este pozitiv definita pentru nici o valoare a lui

.
.

5.Se considera spatiul vectorial

nici o valoare a lui . 5.Se considera spatiul vectorial .Sa se arate ca aplicatia definita

.Sa se arate ca aplicatia

definita prin. 5.Se considera spatiul vectorial .Sa se arate ca aplicatia este un produs scalar. Rezolvare: Fie

spatiul vectorial .Sa se arate ca aplicatia definita prin este un produs scalar. Rezolvare: Fie ,

este un produs scalar.

Rezolvare:

Fie

,
,

.Atunci,

si

un produs scalar. Rezolvare: Fie , .Atunci, si de unde rezulta ca Fie .Atunci . .
un produs scalar. Rezolvare: Fie , .Atunci, si de unde rezulta ca Fie .Atunci . .

de unde rezulta ca

Rezolvare: Fie , .Atunci, si de unde rezulta ca Fie .Atunci . . Fie si .Atunci,

Fie

Fie , .Atunci, si de unde rezulta ca Fie .Atunci . . Fie si .Atunci, Fie

.Atunci

.

, .Atunci, si de unde rezulta ca Fie .Atunci . . Fie si .Atunci, Fie ,
, .Atunci, si de unde rezulta ca Fie .Atunci . . Fie si .Atunci, Fie ,
, .Atunci, si de unde rezulta ca Fie .Atunci . . Fie si .Atunci, Fie ,
.
.

Fie

si
si

.Atunci,

si de unde rezulta ca Fie .Atunci . . Fie si .Atunci, Fie , .Atunci, Deci
si de unde rezulta ca Fie .Atunci . . Fie si .Atunci, Fie , .Atunci, Deci
si de unde rezulta ca Fie .Atunci . . Fie si .Atunci, Fie , .Atunci, Deci

Fie

,
,

.Atunci,

rezulta ca Fie .Atunci . . Fie si .Atunci, Fie , .Atunci, Deci functionala este biliniara,simetrica,pozitiv

Deci functionala

este biliniara,simetrica,pozitiv definita si in consecinta ,este un produs scalar pe definita si in consecinta ,este un produs scalar pe

.
.

6.Se considera spatiul vectorial definita prin

scalar pe . 6.Se considera spatiul vectorial definita prin al polinoamelor de grad cel mult 2

al polinoamelor de grad cel mult 2 cu coeficienti numere reale.Sa se arate ca aplicatia unde

si2 cu coeficienti numere reale.Sa se arate ca aplicatia unde ,este un produs scalar. Rezolvare: Fie

cu coeficienti numere reale.Sa se arate ca aplicatia unde si ,este un produs scalar. Rezolvare: Fie

,este un produs scalar.

Rezolvare:

Fie

ca aplicatia unde si ,este un produs scalar. Rezolvare: Fie .Atunci deci Fie , http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S

.Atunci

unde si ,este un produs scalar. Rezolvare: Fie .Atunci deci Fie , http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p
unde si ,este un produs scalar. Rezolvare: Fie .Atunci deci Fie , http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p
unde si ,este un produs scalar. Rezolvare: Fie .Atunci deci Fie , http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p

deci

unde si ,este un produs scalar. Rezolvare: Fie .Atunci deci Fie , http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p Euclid.htm

Fie

,
,
si ,este un produs scalar. Rezolvare: Fie .Atunci deci Fie , http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p Euclid.htm

06SpEuclid.htm

Page 10 of 68

06SpEuclid.htm Page 10 of 68 Atunci, Atunci, Fie , , .Atunci Asadar, functionala data este biliniara,simetrica,pozitiv
06SpEuclid.htm Page 10 of 68 Atunci, Atunci, Fie , , .Atunci Asadar, functionala data este biliniara,simetrica,pozitiv
06SpEuclid.htm Page 10 of 68 Atunci, Atunci, Fie , , .Atunci Asadar, functionala data este biliniara,simetrica,pozitiv

Atunci,

06SpEuclid.htm Page 10 of 68 Atunci, Atunci, Fie , , .Atunci Asadar, functionala data este biliniara,simetrica,pozitiv
06SpEuclid.htm Page 10 of 68 Atunci, Atunci, Fie , , .Atunci Asadar, functionala data este biliniara,simetrica,pozitiv

Atunci,

06SpEuclid.htm Page 10 of 68 Atunci, Atunci, Fie , , .Atunci Asadar, functionala data este biliniara,simetrica,pozitiv
06SpEuclid.htm Page 10 of 68 Atunci, Atunci, Fie , , .Atunci Asadar, functionala data este biliniara,simetrica,pozitiv

Fie

, ,
,
,

.Atunci

Page 10 of 68 Atunci, Atunci, Fie , , .Atunci Asadar, functionala data este biliniara,simetrica,pozitiv

Asadar, functionala data este biliniara,simetrica,pozitiv definita si deci defineste un produs scalar pe

.
.

7.Sa se arate ca spatiul vectorial real

produs scalar pe . 7.Sa se arate ca spatiul vectorial real este un sp atiu euclidian

este un spatiu euclidian in raport cu aplicatia definita prin

Rezolvare:

euclidian in raport cu aplicatia definita prin Rezolvare: Problema revine la a arata ca aplicatia data

Problema revine la a arata ca aplicatia data este un produs scalar. Observam-continuitatea functiilor asigura existenta integralei.

Fie

,
,

.Atunci

functiilor asigura existenta integralei. Fie , .Atunci Fie .Atunci Fie si .Atunci, Fie continua si nenula.Atunci

Fie

functiilor asigura existenta integralei. Fie , .Atunci Fie .Atunci Fie si .Atunci, Fie continua si nenula.Atunci

.Atunci

asigura existenta integralei. Fie , .Atunci Fie .Atunci Fie si .Atunci, Fie continua si nenula.Atunci exista

Fie

asigura existenta integralei. Fie , .Atunci Fie .Atunci Fie si .Atunci, Fie continua si nenula.Atunci exista

si

.Atunci,

integralei. Fie , .Atunci Fie .Atunci Fie si .Atunci, Fie continua si nenula.Atunci exista astfel incat

Fie

integralei. Fie , .Atunci Fie .Atunci Fie si .Atunci, Fie continua si nenula.Atunci exista astfel incat

continua si nenula.Atunci exista

.Atunci Fie si .Atunci, Fie continua si nenula.Atunci exista astfel incat sau . Din continuitatea functiei

astfel incat

.Atunci, Fie continua si nenula.Atunci exista astfel incat sau . Din continuitatea functiei rezulta ca exista

sau

.
.

Din continuitatea functiei

rezulta ca exista un interval deschis

Fie

, si
,
si

Rezulta ca

rezulta ca exista un interval deschis Fie , si Rezulta ca asfel incat si , A

asfel incat

si ,
si
,

A xiomele produsului scalar fiind verificate,deducem ca

, A xiomele produsului scalar fiind verificate,deducem ca este un spa ţ iu euclidian in raport

este un spaţiu euclidian in raport cu acest produs scalar.

8. Fie

spa ţ iu euclidian in raport cu acest produs scalar. 8. Fie spatiul vectorial al polinoamelor

spatiul vectorial al polinoamelor cu coeficienti numere reale.Sa se arate ca apilcatia

cu coeficienti numere reale.Sa se arate ca apilcatia definita prin unde si sunt functiile polinomiale asociate

definita prin

numere reale.Sa se arate ca apilcatia definita prin unde si sunt functiile polinomiale asociate lui ,respectiv

unde

si
si

sunt functiile polinomiale asociate lui

prin unde si sunt functiile polinomiale asociate lui ,respectiv este un produs scalar. Rezolvare: Se verifica

,respectiv

unde si sunt functiile polinomiale asociate lui ,respectiv este un produs scalar. Rezolvare: Se verifica simetria

este un produs scalar.

Rezolvare:

Se verifica simetria si biliniaritatea.Fie

Rezolvare: Se verifica simetria si biliniaritatea.Fie .Atunci http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p Euclid.htm

.Atunci

Se verifica simetria si biliniaritatea.Fie .Atunci http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p Euclid.htm

06SpEuclid.htm

Page 11 of 68

Fie

Fie

06SpEuclid.htm Page 11 of 68 Fie Fie .Atunci si .Atunci Pe de alta parte,daca ,atunci ;deoarece

.Atunci

si06SpEuclid.htm Page 11 of 68 Fie Fie .Atunci .Atunci Pe de alta parte,daca ,atunci ;deoarece si

06SpEuclid.htm Page 11 of 68 Fie Fie .Atunci si .Atunci Pe de alta parte,daca ,atunci ;deoarece

.Atunci

06SpEuclid.htm Page 11 of 68 Fie Fie .Atunci si .Atunci Pe de alta parte,daca ,atunci ;deoarece
06SpEuclid.htm Page 11 of 68 Fie Fie .Atunci si .Atunci Pe de alta parte,daca ,atunci ;deoarece

Pe de alta parte,daca

11 of 68 Fie Fie .Atunci si .Atunci Pe de alta parte,daca ,atunci ;deoarece si .Deci

,atunci

;deoarece si .Deci
;deoarece
si
.Deci

Presupunem ca

consecinta,in mad necesar,

,obtinem ca

este un produs scalar.

mad necesar, ,obtinem ca este un produs scalar. .Asadar, este un polinom avand o infinitate de

.Asadar,

mad necesar, ,obtinem ca este un produs scalar. .Asadar, este un polinom avand o infinitate de

este un polinom avand o infinitate de radacini si in

9.Se considera spatiul vectorial

de radacini si in 9.Se considera spatiul vectorial .Sa sa arate ca aplicatia definita prin (Tr(M)

.Sa sa arate ca aplicatia

9.Se considera spatiul vectorial .Sa sa arate ca aplicatia definita prin (Tr(M) este suma elementelor de

definita prin

spatiul vectorial .Sa sa arate ca aplicatia definita prin (Tr(M) este suma elementelor de pe diagonala

(Tr(M) este suma elementelor de pe diagonala principala a matricei M) este un produs scalar.

Rezolvare:

Fie

a matricei M) este un produs scalar. Rezolvare: Fie .Atunci si deci in primul argument. Fie

.Atunci

si
si

deci in primul argument.

scalar. Rezolvare: Fie .Atunci si deci in primul argument. Fie .Atunci, .Deci aplicatia data este simetrica.Din

Fie

Rezolvare: Fie .Atunci si deci in primul argument. Fie .Atunci, .Deci aplicatia data este simetrica.Din acest

.Atunci,

.Deci aplicatia data este simetrica.Din acest motiv,pentru a arata biliniaritatea,este sficient sa aratamliniaritatea aplicatiei

sficient sa aratamliniaritatea aplicatiei Fie si .Atunci, Fie .Atunci Aplicatia data este

Fie

si
si

.Atunci,

sficient sa aratamliniaritatea aplicatiei Fie si .Atunci, Fie .Atunci Aplicatia data este biliniar,simetrica,pozitiv

Fie

sa aratamliniaritatea aplicatiei Fie si .Atunci, Fie .Atunci Aplicatia data este biliniar,simetrica,pozitiv

.Atunci

sa aratamliniaritatea aplicatiei Fie si .Atunci, Fie .Atunci Aplicatia data este biliniar,simetrica,pozitiv definita si

Aplicatia data este biliniar,simetrica,pozitiv definita si deci defineste un produs scalar pe

definita si deci defineste un produs scalar pe 10.Fie un spatiu vectorial real si o baza

10.Fie

un spatiu vectorial real sidefinita si deci defineste un produs scalar pe 10.Fie o baza a sa.In ce conditii aplicatia

o baza a sa.In ce conditii aplicatiaun produs scalar pe 10.Fie un spatiu vectorial real si unde si ( si constante reale)defineste

vectorial real si o baza a sa.In ce conditii aplicatia unde si ( si constante reale)defineste
vectorial real si o baza a sa.In ce conditii aplicatia unde si ( si constante reale)defineste

unde

vectorial real si o baza a sa.In ce conditii aplicatia unde si ( si constante reale)defineste

si

( si
(
si

constante reale)defineste un produs scalar pe

?
?

Rezolvare:

Aplicatia trebuie sa fie simetrica,adica

pe ? Rezolvare: Aplicatia trebuie sa fie simetrica,adica Fie .Atunci si Pentru a avea egalitate,trebuie ca

Fie

pe ? Rezolvare: Aplicatia trebuie sa fie simetrica,adica Fie .Atunci si Pentru a avea egalitate,trebuie ca

.Atunci

Aplicatia trebuie sa fie simetrica,adica Fie .Atunci si Pentru a avea egalitate,trebuie ca Pe de alta

si

Aplicatia trebuie sa fie simetrica,adica Fie .Atunci si Pentru a avea egalitate,trebuie ca Pe de alta

Pentru a avea egalitate,trebuie ca

Fie .Atunci si Pentru a avea egalitate,trebuie ca Pe de alta parte,daca , arbitrar,atunci si va

Pe de alta parte,daca

,
,

arbitrar,atunci

si
si

va fi strict pozitiv daca si numai daca

arbitrar,atunci si va fi strict pozitiv daca si numai daca 11.Fie si doua spatii euclidiene reale

11.Fie

sisi va fi strict pozitiv daca si numai daca 11.Fie doua spatii euclidiene reale inzestrate,respectiv,cu

si va fi strict pozitiv daca si numai daca 11.Fie si doua spatii euclidiene reale inzestrate,respectiv,cu

doua spatii euclidiene reale inzestrate,respectiv,cu produsele scalare

euclidiene reale inzestrate,respectiv,cu produsele scalare defineste un produs scalar pe si .Aratati ca Rezolvare: .In

defineste un produs scalar pe

produsele scalare defineste un produs scalar pe si .Aratati ca Rezolvare: .In concluzie,trebuie sa alegem

siprodusele scalare defineste un produs scalar pe .Aratati ca Rezolvare: .In concluzie,trebuie sa alegem

produsele scalare defineste un produs scalar pe si .Aratati ca Rezolvare: .In concluzie,trebuie sa alegem

.Aratati ca

Rezolvare:

.In concluzie,trebuie sa alegem

Aratam mai intai simetria:

Fie

concluzie,trebuie sa alegem Aratam mai intai simetria: Fie si .Atunci deci deci simetria este verificata. Fie

si

.Atuncisa alegem Aratam mai intai simetria: Fie si deci deci simetria este verificata. Fie si si

sa alegem Aratam mai intai simetria: Fie si .Atunci deci deci simetria este verificata. Fie si

deci

sa alegem Aratam mai intai simetria: Fie si .Atunci deci deci simetria este verificata. Fie si

deci simetria este verificata.

Fie

Fie si .Atunci deci deci simetria este verificata. Fie si si http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p Euclid.htm

si

Fie si .Atunci deci deci simetria este verificata. Fie si si http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p Euclid.htm

si

Fie si .Atunci deci deci simetria este verificata. Fie si si http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p Euclid.htm
Fie si .Atunci deci deci simetria este verificata. Fie si si http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p Euclid.htm

06SpEuclid.htm

Page 12 of 68

06SpEuclid.htm Page 12 of 68 Deci este o funcionala biliniara simetrica pe In plus, si totul
06SpEuclid.htm Page 12 of 68 Deci este o funcionala biliniara simetrica pe In plus, si totul
06SpEuclid.htm Page 12 of 68 Deci este o funcionala biliniara simetrica pe In plus, si totul

Deci

este o funcionala biliniara simetrica pe06SpEuclid.htm Page 12 of 68 Deci In plus, si totul este verificat. 12.a)Sa sa arate ca

Page 12 of 68 Deci este o funcionala biliniara simetrica pe In plus, si totul este

In plus,

of 68 Deci este o funcionala biliniara simetrica pe In plus, si totul este verificat. 12.a)Sa
of 68 Deci este o funcionala biliniara simetrica pe In plus, si totul este verificat. 12.a)Sa

si totul este verificat.

12.a)Sa sa arate ca

pe In plus, si totul este verificat. 12.a)Sa sa arate ca acest produs scalar: b) unde
pe In plus, si totul este verificat. 12.a)Sa sa arate ca acest produs scalar: b) unde

acest produs scalar:

b)

undeeste verificat. 12.a)Sa sa arate ca acest produs scalar: b) c) unde Rezolvare: si a)Fie ,

verificat. 12.a)Sa sa arate ca acest produs scalar: b) unde c) unde Rezolvare: si a)Fie ,

c)

unde12.a)Sa sa arate ca acest produs scalar: b) unde c) Rezolvare: si a)Fie , si .Atunci,

12.a)Sa sa arate ca acest produs scalar: b) unde c) unde Rezolvare: si a)Fie , si

Rezolvare:

si

arate ca acest produs scalar: b) unde c) unde Rezolvare: si a)Fie , si .Atunci, unde

a)Fie

, si
,
si

.Atunci,

scalar: b) unde c) unde Rezolvare: si a)Fie , si .Atunci, unde , si indica simetria
scalar: b) unde c) unde Rezolvare: si a)Fie , si .Atunci, unde , si indica simetria

unde

unde ,

,

si

indica simetria aplicatiei

si .Atunci, unde , si indica simetria aplicatiei Fie , , si si .Atunci defineste un
si .Atunci, unde , si indica simetria aplicatiei Fie , , si si .Atunci defineste un

Fie

, , si si
,
,
si
si

.Atunci

defineste un produs scalar pe

Fie , , si si .Atunci defineste un produs scalar pe Determinati in raport cu si

Determinati in raport cu

defineste un produs scalar pe Determinati in raport cu si Fie , , .Atunci Deci defineste
defineste un produs scalar pe Determinati in raport cu si Fie , , .Atunci Deci defineste
defineste un produs scalar pe Determinati in raport cu si Fie , , .Atunci Deci defineste

sidefineste un produs scalar pe Determinati in raport cu Fie , , .Atunci Deci defineste un

defineste un produs scalar pe Determinati in raport cu si Fie , , .Atunci Deci defineste
defineste un produs scalar pe Determinati in raport cu si Fie , , .Atunci Deci defineste
defineste un produs scalar pe Determinati in raport cu si Fie , , .Atunci Deci defineste

Fie

, ,
,
,

.Atunci

scalar pe Determinati in raport cu si Fie , , .Atunci Deci defineste un produs scalar
scalar pe Determinati in raport cu si Fie , , .Atunci Deci defineste un produs scalar
scalar pe Determinati in raport cu si Fie , , .Atunci Deci defineste un produs scalar
scalar pe Determinati in raport cu si Fie , , .Atunci Deci defineste un produs scalar

Deci

defineste un produs scalar pescalar pe Determinati in raport cu si Fie , , .Atunci Deci b)Daca ,atunci si deci

cu si Fie , , .Atunci Deci defineste un produs scalar pe b)Daca ,atunci si deci

b)Daca

Fie , , .Atunci Deci defineste un produs scalar pe b)Daca ,atunci si deci c)Se stie

,atunci

, .Atunci Deci defineste un produs scalar pe b)Daca ,atunci si deci c)Se stie ca,prin definitie,

si deci

Deci defineste un produs scalar pe b)Daca ,atunci si deci c)Se stie ca,prin definitie, .Daca si

c)Se stie ca,prin definitie,

pe b)Daca ,atunci si deci c)Se stie ca,prin definitie, .Daca si ,atunci Deci 13.Sa se determine

.Daca

pe b)Daca ,atunci si deci c)Se stie ca,prin definitie, .Daca si ,atunci Deci 13.Sa se determine

si

b)Daca ,atunci si deci c)Se stie ca,prin definitie, .Daca si ,atunci Deci 13.Sa se determine unghiul

,atunci

si deci c)Se stie ca,prin definitie, .Daca si ,atunci Deci 13.Sa se determine unghiul dintre vectorii
si deci c)Se stie ca,prin definitie, .Daca si ,atunci Deci 13.Sa se determine unghiul dintre vectorii
si deci c)Se stie ca,prin definitie, .Daca si ,atunci Deci 13.Sa se determine unghiul dintre vectorii

Deci

si deci c)Se stie ca,prin definitie, .Daca si ,atunci Deci 13.Sa se determine unghiul dintre vectorii

13.Sa se determine unghiul dintre vectorii

sisi ,atunci Deci 13.Sa se determine unghiul dintre vectorii ai bazei canonice din , fiind inzestrat

,atunci Deci 13.Sa se determine unghiul dintre vectorii si ai bazei canonice din , fiind inzestrat

ai bazei canonice din

,
,

fiind inzestrat cu produsul scalar de la problema 5.

Rezolvare:

Se stie ca

cu produsul scalar de la problema 5. Rezolvare: Se stie ca .Produsul scalar ,era definit prin:

.Produsul scalar ,era definit prin:

06SpEuclid.htm

Page 13 of 68

06SpEuclid.htm Page 13 of 68 Pentru si Deci 14.Se considera spatiul vectorial real ,obtinem: , si

Pentru

si06SpEuclid.htm Page 13 of 68 Pentru Deci 14.Se considera spatiul vectorial real ,obtinem: , si pe

06SpEuclid.htm Page 13 of 68 Pentru si Deci 14.Se considera spatiul vectorial real ,obtinem: , si

Deci

06SpEuclid.htm Page 13 of 68 Pentru si Deci 14.Se considera spatiul vectorial real ,obtinem: , si

14.Se considera spatiul vectorial real

,obtinem:

, si
,
si
Deci 14.Se considera spatiul vectorial real ,obtinem: , si pe care se defineste produsul scalar .Sa

pe care se defineste produsul scalar

.Sa se calculeze unghiul dintrereal ,obtinem: , si pe care se defineste produsul scalar si Rezolvare: Se stie ca Aplicand

si
si

Rezolvare:

Se stie ca

.Sa se calculeze unghiul dintre si Rezolvare: Se stie ca Aplicand formula de integrare prin parti,obtinem:

Aplicand formula de integrare prin parti,obtinem:

stie ca Aplicand formula de integrare prin parti,obtinem: si Rezulta ca 15.Fie spatiu euclidian real.Sa se
stie ca Aplicand formula de integrare prin parti,obtinem: si Rezulta ca 15.Fie spatiu euclidian real.Sa se

si

ca Aplicand formula de integrare prin parti,obtinem: si Rezulta ca 15.Fie spatiu euclidian real.Sa se arate

Rezulta ca

formula de integrare prin parti,obtinem: si Rezulta ca 15.Fie spatiu euclidian real.Sa se arate ca o

15.Fie

spatiu euclidian real.Sa se arate ca o norma asociata unui produs scalar pede integrare prin parti,obtinem: si Rezulta ca 15.Fie Rezolvare: satisface relatia Fie .Atunci ceea ce trebuia

real.Sa se arate ca o norma asociata unui produs scalar pe Rezolvare: satisface relatia Fie .Atunci

Rezolvare:

arate ca o norma asociata unui produs scalar pe Rezolvare: satisface relatia Fie .Atunci ceea ce

satisface relatia

Fie

unui produs scalar pe Rezolvare: satisface relatia Fie .Atunci ceea ce trebuia demonstrat. 2) Sa se

.Atunci

produs scalar pe Rezolvare: satisface relatia Fie .Atunci ceea ce trebuia demonstrat. 2) Sa se arate
produs scalar pe Rezolvare: satisface relatia Fie .Atunci ceea ce trebuia demonstrat. 2) Sa se arate

ceea ce trebuia demonstrat.

2) Sa se arate ca functia

ceea ce trebuia demonstrat. 2) Sa se arate ca functia , unde Solutie. , este un

, unde

ceea ce trebuia demonstrat. 2) Sa se arate ca functia , unde Solutie. , este un

Solutie.

, este un produs scalar.

Functia

produs scalar.

Solutie. , este un produs scalar. Functia produs scalar. este evident o functionara biliara simetrica ,

este evident o functionara biliara simetrica , deoarece :

este evident o functionara biliara simetrica , deoarece : pentru rezulta ca este un 3) Sa

pentru

evident o functionara biliara simetrica , deoarece : pentru rezulta ca este un 3) Sa se

rezulta ca

este unfunctionara biliara simetrica , deoarece : pentru rezulta ca 3) Sa se arate ca functia ,

3) Sa se arate ca functia , defineste un produs scalar pe
3) Sa se arate ca functia
,
defineste un produs scalar pe

unde x = (

ca functia , defineste un produs scalar pe unde x = ( ) , y =

) , y = (

, defineste un produs scalar pe unde x = ( ) , y = ( )

) ce satisface conditiile :

Solutie.

Functia este o functionala biliniara ; conditia a) implica simetria acestei functionale . consideram: daca
Functia
este o functionala biliniara ; conditia a) implica simetria acestei functionale . consideram:
daca
utilizand b) obtinem :
(
)
; folosind relatia
,

adevarata pentru

a,b dinb) obtinem : ( ) ; folosind relatia , adevarata pentru 0 iar pentru x=0 ,

0 iar pentru x=0: ( ) ; folosind relatia , adevarata pentru a,b din , obtinem : =0 .

relatia , adevarata pentru a,b din 0 iar pentru x=0 , obtinem : =0 . prin

, obtinem :

=0 .

, adevarata pentru a,b din 0 iar pentru x=0 , obtinem : =0 . prin urmare

prin urmare daca

a,b din 0 iar pentru x=0 , obtinem : =0 . prin urmare daca atunci 4)

atunci

4) Fie (X,R) un spatiu euclidian; sa se arate ca vectorii x si y sunt liniar dependenti daca si numai daca este satisfacut relatia

.liniar dependenti daca si numai daca este satisfacut relatia Solutie. a) Daca x si y sunt

Solutie. a) Daca x si y sunt liniar dependenti atunci

. Solutie. a) Daca x si y sunt liniar dependenti atunci a.i. y=ax si deci 5)

a.i. y=ax si deci

Daca x si y sunt liniar dependenti atunci a.i. y=ax si deci 5) Fie (X,R) un

5) Fie (X,R) un spatiu euclidian; sa se arate ca : a) singurul vector a=b.

vector din X este vectorul nul ; b) dacaspatiu euclidian; sa se arate ca : a) singurul ve ctor a=b. pentru x din X

pentruve ctor a=b. vector din X este vectorul nul ; b) daca x din X atunci

ctor a=b. vector din X este vectorul nul ; b) daca pentru x din X atunci

x din X atunci

Solutia. a) Fie vectorul a pe X; in particular a este pe a, deci vectorul
Solutia. a) Fie vectorul a
pe X; in particular a este
pe a, deci
vectorul a-b este
pe X si conform punctului a)
ca a-b=0, adica a=b.

=0 si deci a este vectorul nul. b) Din relatia

adica a=b. =0 si deci a este vectorul nul. b) Din relatia =0; deci 6) Sa

=0; deci

6) Sa se arate ca daca vectorii

nul. b) Din relatia =0; deci 6) Sa se arate ca daca vectorii sunt perpendiculari doi

sunt perpendiculari doi cate doi atunci si vectorii

vectorii sunt perpendiculari doi cate doi atunci si vectorii pentru din R. i=1, ,n au aceeasi

pentru

sunt perpendiculari doi cate doi atunci si vectorii pentru din R. i=1, ,n au aceeasi prop

din R. i=1,sunt perpendiculari doi cate doi atunci si vectorii pentru ,n au aceeasi prop rietate. Solutie. Are

,n

au aceeasi proprietate.

Solutie. Are loc relatia

R. i=1, ,n au aceeasi prop rietate. Solutie. Are loc relatia deci daca atunci si .

deci daca

atunci siau aceeasi prop rietate. Solutie. Are loc relatia deci daca . http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p Euclid.htm

.
.

06SpEuclid.htm

Page 14 of 68

7) Sa se ortagonalizeze vectorii

.
.
Solutie. Vectorii si deci .
Solutie. Vectorii
si deci
.

sunt liniari independenti. Construim vectorii

. Din conditiile

astfel: Din conditia rezulta ca:
astfel:
Din conditia
rezulta ca:

rezulta ca:

si deci

8)Sa se verifice ca

rezulta ca: rezulta ca: si deci 8)Sa se verifice ca , unde si si sa se

, unde

rezulta ca: rezulta ca: si deci 8)Sa se verifice ca , unde si si sa se

si

ca: rezulta ca: si deci 8)Sa se verifice ca , unde si si sa se completeze

si sa se completeze

si deci 8)Sa se verifice ca , unde si si sa se completeze pana la o

pana la o baza ortogonala in

.
.
Solutie. Avem Fie care are solutiile ; din conditiile R; luand c=d=l obtinem rezulta sistemul:
Solutie. Avem
Fie
care are solutiile
; din conditiile
R; luand c=d=l obtinem
rezulta sistemul:
.Fie
ortogonalitate rezulta sistemul:
obtinem:
si deci solutiile sistemului vor fi: (2c,0,c,-c); luand c=1 obtinem

;din conditiile de

inlocuind in a treia ecuatie solutia sistemului format din primele doua ecuatii

Baza obtinuta este deci:(1,-2,-1,3),

(2,1,-3,1), (0,2,1,1), (2,0,1,-1).

9)Sa se determine o baza ortonormata in spatiul generat de vectorii

in .
in
.

Solutie. Vectorii

vectorii

Din conditiile

sunt liniari dependenti dar, de exemplu sunt liniar independenti si vor forma o baza a
sunt liniari dependenti dar, de exemplu
sunt liniar independenti si vor forma o baza a spatiului considerat.Construim
astfel:
Din conditia
rezulta ca:
si deci
rezulta ca:
si deci
Vectorii

formeaza

formeaza o baza ortonormata a aceluiasi spatiu.

o baza ortogonala a spatiului considerat iar vectorii:

10) Sa se arate ca intr-o baza ortonormata

iar vectorii: 10) Sa se arate ca intr-o baza ortonormata , coordonatele unui vector x se

, coordonatele unui vector x se pot calcula dupa formula

, coordonatele unui vector x se pot calcula dupa formula Solutie. Fie coordonatele lui x in
Solutie. Fie coordonatele lui x in baza , deci
Solutie. Fie
coordonatele lui x in baza
, deci

. Calculam produsul

:
:

deoarece baza este ortogonala singurul termen nenul este ultima relatie rezultand din faptul ca vectorii bazei au norma egala cu unu.

din faptul ca vectorii bazei au norma egala cu unu. si deci: 11) Sa se determine

si deci:

11) Sa se determine o baza a complementului ortogonal al lui

11) Sa se determine o baza a complementului ortogonal al lui in , unde este spatiu

in

Sa se determine o baza a complementului ortogonal al lui in , unde este spatiu generat

, unde

determine o baza a complementului ortogonal al lui in , unde este spatiu generat de vectorii

este spatiu generat de vectorii

.
.

Solutie. Vectorii

sistemul:a+3b+2d=0 2a+4b-c=0care are solutiile

Vectorii sistemul:a+3b+2d=0 2a+4b-c=0care are solutiile formeaza o baza in .Vectorul es te perpendicular pe R.Luand

formeaza o baza in

.Vectorul
.Vectorul

este perpendicular pe R.Luand

formeaza o baza in .Vectorul es te perpendicular pe R.Luand daca si numai daca si respectiv

daca si numai daca si respectiv

.
.
perpendicular pe R.Luand daca si numai daca si respectiv . ;obtinem , obtinem o baza in

;obtinem , obtinem o baza in

12) In spatiul

complementul ortogonal al subspatiului

in 12) In spatiul complementul ortogonal al subspatiului cu produsul scalar: . , sa se determine

cu produsul scalar:

.
.

, sa se determine

Solutie. Vectorii . Daca R si deci .
Solutie. Vectorii
.
Daca
R si deci
.

formeaza o baza in X. Vectorul P este perpendicular pe X daca si numai daca

in X. Vect orul P este perpendicular pe X daca si numai daca , obtinem sistemul:

, obtinem sistemul:

care are solutiile

13) Fie

un spatiu euclidian de dimensiune n sisi numai daca , obtinem sistemul: care are solutiile 13) Fie un subspatiu al sau; sa

are solutiile 13) Fie un spatiu euclidian de dimensiune n si un subspatiu al sau; sa

un subspatiu al sau; sa se arate ca

de dimensiune n si un subspatiu al sau; sa se arate ca unde este complementul ortogonal

unde

de dimensiune n si un subspatiu al sau; sa se arate ca unde este complementul ortogonal

este complementul ortogonal al lui

.
.
Solutie. Fie o baza ortonormata in baza sunt , evident , liniar independenti.Vectorii ; conform
Solutie. Fie
o baza ortonormata in
baza sunt , evident , liniar independenti.Vectorii
; conform problemei 10 avem
. Din cele aratate mai sus rezulta ca
.

; completam aceasta baza pana la o baza ortonormata in X:

: fie x din si ,pentru avem
: fie x din
si
,pentru
avem

facand parte dintr-o coordonatele lui x in baza

; constitue un sistem de generatori pentru

deoarece x este perpendicular pe

si deci

si aceasta este o suma directa deoarece:

14) Fie

coordonatele lor in baza:a)

o baza ortonormata a spatiului euclidian (X,R); sa se determine expresia produsului scalar a doi vectori arbitrari x si y in functie deo suma directa deoarece: 14) Fie coordonatele lor in baza:a) ;b) Solutie. Fie coordonatele lui x

;b)
;b)
Solutie. Fie coordonatele lui x respectiv y in baza ; deoarece aceasta baza e ortonormata
Solutie. Fie
coordonatele lui x respectiv y in baza
; deoarece aceasta baza e ortonormata avem:
Coordonatele lui x respectiv y in noua baza sunt:
si deci:
sunt:
si analog:
prin urmare avem:
2. Matricea functionalei biliniare
in baza
este matricea unitate ; schimband baza matricea ei devine

trecere.a) Matricea C este:

baza matricea ei devine trecere.a) Matricea C este: si deci: iar Metoda 1. a) .b)Coordonatele vectorilor

si deci:

baza matricea ei devine trecere.a) Matricea C este: si deci: iar Metoda 1. a) .b)Coordonatele vectorilor

iar

Metoda 1. a)

.b)Coordonatele vectorilor x si y in noua baza

. Metoda

unde C este matricea de

x si y in noua baza . Metoda unde C este matricea de http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p

06SpEuclid.htm

Page 15 of 68

. b) Matricea de trecere fiind : .
. b) Matricea de trecere fiind :
.

avem:

Page 15 of 68 . b) Matricea de trecere fiind : . avem: si deci :

si deci :

15). Fie

ortonormata a spatiului euclidian obtinut.

e o baza a spatiului vectorial (X,R).Sa se arate ca se poate defini un produs scalar pe X astfel incat vectoriideci : 15). Fie ortonormata a spatiului euclidian obtinut. sa formeze o baza Solutie. Definim functia

se poate defini un produs scalar pe X astfel incat vectorii sa formeze o baza Solutie.

sa formeze o baza

Solutie. Definim functia

incat vectorii sa formeze o baza Solutie. Definim functia astfel unde este o baza ortonormata a
astfel
astfel

unde este o baza ortonormata a lui X.

functia astfel unde este o baza ortonormata a lui X. este evident un produs scalar pe

este evident un produs scalar pe X si

sunt coordonatele lui x, respectiv y, in baza

scalar pe X si sunt coordonatele lui x, respectiv y, in baza 16). Fie distanta de

16). Fie

distanta de la x la

spatiu generat de vectoriilui x, respectiv y, in baza 16). Fie distanta de la x la . . Sa

.
.
16). Fie distanta de la x la spatiu generat de vectorii . . Sa se dete

. Sa se determine proiectia vectorului x=(14,-3,-6,-7) pe

. Functia

dete rmine proiectia vectorului x=(14,-3,-6,-7) pe . Functia si Solutie. Vectorii pe formeaza o baza in

si

Solutie. Vectorii

pe

x=(14,-3,-6,-7) pe . Functia si Solutie. Vectorii pe formeaza o baza in numerele reale adica: si

formeaza o baza in numerele reale adica:

si
si

si in plus astfel incat

o baza in numerele reale adica: si si in plus astfel incat .Proiectia lui x pe

.Proiectia lui x pe . Vectorul

si si in plus astfel incat .Proiectia lui x pe . Vectorul este un vector din

este un vector

din
din

cu proprietatea ca

lui x pe . Vectorul este un vector din cu proprietatea ca e perpendicular . fiind

e perpendicular

.
.

fiind din

este perpendicular pe

daca si numai daca si deci:

Prin urmare vom avea: si deoarece pentru inversabil. Matricea operatorului va fi diagonala si elementele
Prin urmare vom avea:
si deoarece pentru
inversabil. Matricea operatorului
va fi diagonala si elementele diagonalei sunt:
.Matricea operatorului
diagonala cu elementele:
Calculam modulul lui
:

este nenul operatorul U-iE este

va fi

Conform problemei 3 operatorul considerat este ortogonal.

9. Sa se gaseasca cosinusul unghiului pe care il fac vectorii: x= (-1,0,1,1), y= (2,0,0,-1).

SOLUTIE:

care il fac vectorii: x= (-1,0,1,1), y= (2,0,0,-1). SOLUTIE: unde prin am notat produsul scalar al

unde prin

vectorii: x= (-1,0,1,1), y= (2,0,0,-1). SOLUTIE: unde prin am notat produsul scalar al vectorilor x si

am notat produsul scalar al vectorilor x si y, iar prin

10. Se dau vectorii

scalar al vectorilor x si y, iar prin 10. Se dau vectorii . Sa se construiasca

. Sa se construiasca o baza ortonormala in

Se dau vectorii . Sa se construiasca o baza ortonormala in am notat norma lui x.

am notat norma lui x.

se construiasca o baza ortonormala in am notat norma lui x. SOLUTIE: Luam , Calculam deci
SOLUTIE: Luam , Calculam deci . Sa calculam pe Atunci formeaza o baza ortonormala in
SOLUTIE: Luam
,
Calculam
deci
. Sa calculam pe
Atunci
formeaza o baza ortonormala in

Obtinem

11. Sa se demonstreze inegalitatea lui Cauchy:

.
.

SOLUTIE:

scalar pe

;
;

unde

inegalitatea lui Cauchy: . SOLUTIE: scalar pe ; unde . Din inegalitatea lui Cauchy pentru produsele

. Din inegalitatea lui Cauchy pentru produsele scalare obtinem afirmatia.

12. Sa se demonstreze inegalitatea lui Schwarz:

afirmatia. 12. Sa se demonstreze inegalitatea lui Schwarz: SOLUTIE: Folosind produsul scalar este o baza ortonormala

SOLUTIE: Folosind produsul scalar

inegalitatea lui Schwarz: SOLUTIE: Folosind produsul scalar este o baza ortonormala in . Atunci (x,y)= unde

este o baza ortonormala in

. Atunci (x,y)=SOLUTIE: Folosind produsul scalar este o baza ortonormala in unde f si g sunt functii continue

unde f si g sunt functii continue pe

.
.
in . Atunci (x,y)= unde f si g sunt functii continue pe . este un produs

este un produs

si inegalitatea Cauchy, obtinem automat afirmatia.

13. Daca

este o baza oarecare in X sisi inegalitatea Cauchy, obtinem automat afirmatia. 13. Daca este baza obtinuta prin procedeul de ortogonalizare,

automat afirmatia. 13. Daca este o baza oarecare in X si este baza obtinuta prin procedeul

este baza obtinuta prin procedeul de ortogonalizare, atunci:

baza obtinuta prin procedeul de ortogonalizare, atunci: oricare ar fi SOLUTIE: In adevar stim ca :

oricare ar fi

SOLUTIE: In adevar stim ca : deci
SOLUTIE: In adevar stim ca :
deci

deci

oricare ar fi SOLUTIE: In adevar stim ca : deci deci . Notand cu avem .

. Notand cu

ar fi SOLUTIE: In adevar stim ca : deci deci . Notand cu avem . Din

avem

fi SOLUTIE: In adevar stim ca : deci deci . Notand cu avem . Din teorema

. Din teorema lui Pitagora

14. Fie:

=
=

determinantul Gram al unei baze oarecare din X. Atunci

.
.
= determinantul Gram al unei baze oarecare din X. Atunci . SOLUTIE: In adevar, daca produsul

SOLUTIE: In adevar, daca produsul scalar a doi vectori din X este independent de baza aleasa,

scalar a doi vectori din X este independent de baza aleasa, este o functie de vectori

este o functie de vectori

X este independent de baza aleasa, este o functie de vectori . Notam cu : .

. Notam cu :

.
.

06SpEuclid.htm

Page 16 of 68

06SpEuclid.htm Page 16 of 68 matricea determinantului . Folosind o schimbare de baze avem: = unde

matricea determinantului

06SpEuclid.htm Page 16 of 68 matricea determinantului . Folosind o schimbare de baze avem: = unde

. Folosind o schimbare de baze

avem:68 matricea determinantului . Folosind o schimbare de baze = unde Atunci = A = deci:

=
=

unde

determinantului . Folosind o schimbare de baze avem: = unde Atunci = A = deci: Cum

Atunci

. Folosind o schimbare de baze avem: = unde Atunci = A = deci: Cum in

. Folosind o schimbare de baze avem: = unde Atunci = A = deci: Cum in

= A =

. Folosind o schimbare de baze avem: = unde Atunci = A = deci: Cum in

. Folosind o schimbare de baze avem: = unde Atunci = A = deci: Cum in

deci:

Folosind o schimbare de baze avem: = unde Atunci = A = deci: Cum in X

Cum in X exista baze ortonormate

rezulta: .
rezulta:
.

si cum

In particular , daca se va lua baza ortogonala si anume baza particular , daca se va lua baza ortogonala si anume baza

determinata prin formulele :

egale cu 1 si deci :

atunci det A = 1, deoarece A este o matrice triunghiulara care are pe diagonala principala toate elementele

15. Sa se demonstreze teorema generala a ortogonalizarii. Fie

acoperirea liniara a primilor vectori ai acestui sistem. Atunci exista un sir de vectoriSa se demonstreze teorema generala a ortogonalizarii. Fie un sir de vectori ai unui spatiu euclidian

vectori ai acestui sistem. Atunci exista un sir de vectori un sir de vectori ai unui

un sir de vectori ai unui spatiu euclidian (finit sau infinit). Notam prin

ai unui spatiu euclidian (finit sau infinit). Notam prin avand urmatoarele proprietati: = 1. Pentru orice

avand urmatoarele proprietati:

=
=

1. Pentru orice k natural acoperirea liniara

proprietati: = 1. Pentru orice k natural acoperirea liniara a vectorilor coincide cu . 2. Pentru

a vectorilor

coincide cu= 1. Pentru orice k natural acoperirea liniara a vectorilor . 2. Pentru orice k natural

.
.

2. Pentru orice k natural vectorul

este ortogonal luivectorilor coincide cu . 2. Pentru orice k natural vectorul . SOLUTIE: Punem . Evident cerute

.
.
SOLUTIE: Punem . Evident cerute si vom construi pe (1) unde conform ipotezei de inductie
SOLUTIE: Punem
. Evident
cerute si vom construi pe
(1) unde
conform ipotezei de inductie si
iar

. Demonstram teorema prin inductie. Presupunem ca vectorii

. Demonstram teorema prin inductie. Pres upunem ca vectorii sunt deja construiti si satisfac conditiil e

sunt deja construiti si satisfac conditiile

ca vectorii sunt deja construiti si satisfac conditiil e astfel incat el sa satisfaca de asemenea

astfel incat el sa satisfaca de asemenea proprietatile cerute. Spatiul

. Iar .
. Iar
.

. Verificam ca

fiind finit dimensional, are loc descompunerea:

Verificam ca fiind finit dimensional, are loc descompunerea: contine este perpendicular pe contine acesti vectori este

contine

este perpendicular pe contine acesti vectori

este vectorul cautat. Subspatiul cautat

Din (1) obtinem ca

contine si

evidenta conform consructiei lui

, deci
, deci

contine

contine

deci contine . Asadar
deci
contine
. Asadar

deci intreaga acoperire liniara

Dar si inversdeci contine . Asadar deci intreaga acoperire liniara contine iar din (1) si prima parte a

. Asadar deci intreaga acoperire liniara Dar si invers contine iar din (1) si prima parte

contine

Asadar deci intreaga acoperire liniara Dar si invers contine iar din (1) si prima parte a

iar din (1)

si prima parte a teoremei de ortogonalitate este indeplinita. Indeplinirea celei de-a doua este

Inductia este realizata si teorema este demonstrata.

Enunt:

Inductia es te realizata si teorema este demonstrata. Enunt: Fie V un spatiu vectorial real si
Inductia es te realizata si teorema este demonstrata. Enunt: Fie V un spatiu vectorial real si
Inductia es te realizata si teorema este demonstrata. Enunt: Fie V un spatiu vectorial real si

Fie V un spatiu vectorial real si {e ,e ,e } o baza a sa. Aratati ca aplicatia

asociata unui produs scalar.

baza a sa. Aratati ca aplicatia asociata unui produs scalar. unde defineste pe V o norma

unde

a sa. Aratati ca aplicatia asociata unui produs scalar. unde defineste pe V o norma Rezolvare:

defineste pe V o norma

Rezolvare:

Functionala patratica

unde defineste pe V o norma Rezolvare: Functionala patratica este pozitiv definita. Produsul scalar asociat este

este pozitiv definita. Produsul scalar asociat este

este pozitiv definita. Produsul scalar asociat este unde . Astfel defineste o norma asociata unui produs

unde

. Astfel
. Astfel

defineste o norma asociata unui produs scalar pe V.

Problema nr.15-pagina 294

Enunt:

unui produs scalar pe V. Problema nr.15-pagina 294 Enunt: Se considera spatiul vectorial M , (
unui produs scalar pe V. Problema nr.15-pagina 294 Enunt: Se considera spatiul vectorial M , (

Se considera spatiul vectorial M , (

) al matricelor patratice cu n linii, n coloane si elemente numere reale.nr.15-pagina 294 Enunt: Se considera spatiul vectorial M , ( a) Verificati ca aplicatia A=(a )

a) Verificati ca aplicatia

A=(a )
A=(a )
si elemente numere reale. a) Verificati ca aplicatia A=(a ) defineste o norma pe M ,
si elemente numere reale. a) Verificati ca aplicatia A=(a ) defineste o norma pe M ,

defineste o norma pe M , (

b) Aratati ca

ca aplicatia A=(a ) defineste o norma pe M , ( b) Aratati ca ). c)
).
).

c) Demonstrati ca aceasta norma nu poate fi asociata unui produs scalar.

Rezolvare:

06SpEuclid.htm

Page 17 of 68

a) Verificam ca

06SpEuclid.htm Page 17 of 68 a) Verificam ca . satisface proprietatile normei: 1) Fie A M
06SpEuclid.htm Page 17 of 68 a) Verificam ca . satisface proprietatile normei: 1) Fie A M

. satisface proprietatile normei:

1) Fie A

M , ( )
M
,
(
)
ca . satisface proprietatile normei: 1) Fie A M , ( ) 2) Fie si A
ca . satisface proprietatile normei: 1) Fie A M , ( ) 2) Fie si A
2) Fie si A M , ( ). Atunci A = ( a )= (
2) Fie
si A
M
,
(
). Atunci
A
=
(
a
)=
(
a
)=
(
a
)=
A
3) A,B
M
,
(
). Atunci
A
B
=
(
a
b
)
(
a
b
))
(
a
)
(
b
)=
A
B
Din 1), 2) si 3)
A
defineste o norma pe M , (
)
b)
AB
A
B
AB
=
(
c
)=
(
a
b
)
(
a
b
)=
a
(
b
))
a
B
)=
B
a
A
B

c) Observatie! O norma asociata unui produs scalar pe V satisface relatia:

O norma asociata unui produs scalar pe V satisface relatia: x y x y =2 [
x y x y =2 [ x y ] (
x
y
x
y
=2
[
x
y
] (

)x,y V

)= B A
)=
B
A

AB

relatia: x y x y =2 [ x y ] ( )x,y V )= B A
relatia: x y x y =2 [ x y ] ( )x,y V )= B A

Daca norma data ar fi asociata unui produs scalar atunci am avea:

norma data ar fi asociata unui produs scalar atunci am avea: ceea ce este fals. Problema

ceea ce este fals.

Problema nr. 16-pagina 295

Enunt:

avea: ceea ce este fals. Problema nr. 16-pagina 295 Enunt: Fie V un spatiu euclidian real.

Fie V un spatiu euclidian real. Sa se arate ca vectorii x,y V sunt liniar dependenti daca si numai daca are loc relatia:

Rezolvare:

<x,y> = x y .
<x,y>
=
x
y
.
" " x,y liniar dependenti .
" " x,y liniar dependenti
.

"<=" Presupunem

" x,y liniar dependenti . "<=" Presupunem Fie functia f: , (produs scalar real) (cf. ipotezei)

Fie functia f:

,
,
dependenti . "<=" Presupunem Fie functia f: , (produs scalar real) (cf. ipotezei) x,y liniar dependenti

(produs scalar real)

Presupunem Fie functia f: , (produs scalar real) (cf. ipotezei) x,y liniar dependenti Problema nr.17-pagina
Presupunem Fie functia f: , (produs scalar real) (cf. ipotezei) x,y liniar dependenti Problema nr.17-pagina

(cf. ipotezei)

Fie functia f: , (produs scalar real) (cf. ipotezei) x,y liniar dependenti Problema nr.17-pagina 295 Enunt:
Fie functia f: , (produs scalar real) (cf. ipotezei) x,y liniar dependenti Problema nr.17-pagina 295 Enunt:

x,y liniar dependenti

Problema nr.17-pagina 295

Enunt:

Fie V un spatiu euclidian real si

Rezolvare:

295 Enunt: Fie V un spatiu euclidian real si Rezolvare: . Aratati ca U este un

. Aratati ca U este un operator liniar.

Cf. ipotezei avem:

. Aratati ca U este un operator liniar. Cf. ipotezei avem: . Luand y= obtinem Dar

. Luand y=

ca U este un operator liniar. Cf. ipotezei avem: . Luand y= obtinem Dar (1) Acum

obtinem

un operator liniar. Cf. ipotezei avem: . Luand y= obtinem Dar (1) Acum fie x,y V

Dar

operator liniar. Cf. ipotezei avem: . Luand y= obtinem Dar (1) Acum fie x,y V si

06SpEuclid.htm

Page 18 of 68

06SpEuclid.htm Page 18 of 68
06SpEuclid.htm Page 18 of 68 In concluzie U este un operator liniar. Problema nr. 18- pagina

In concluzie U este un operator liniar.

Problema nr. 18- pagina 296

Enunt:

adica

un operator liniar. Problema nr. 18- pagina 296 Enunt: adica Fie E un spatiu euclidian de
un operator liniar. Problema nr. 18- pagina 296 Enunt: adica Fie E un spatiu euclidian de
un operator liniar. Problema nr. 18- pagina 296 Enunt: adica Fie E un spatiu euclidian de

Fie E un spatiu euclidian de dimensiune n si v ,v ,

adica Fie E un spatiu euclidian de dimensiune n si v ,v , Sa se arate

Sa se arate ca :

,v

euclidian de dimensiune n si v ,v , Sa se arate ca : ,v vectori din

vectori din E. Fie G matricea patratica cu ordinul n avand termenul general:

a) det G=0

b) det G>0

Rezolvare:

sunt liniari independentiavand termenul general: a) det G=0 b) det G>0 Rezolvare: sunt liniari dependenti Consideram functionala patratica

sunt liniari dependentidet G=0 b) det G>0 Rezolvare: sunt liniari independenti Consideram functionala patratica asociata lui G Fie

Consideram functionala patratica asociata lui G

dependenti Consideram functionala patratica asociata lui G Fie o valoare proprie corespunzatoare lui G. Luam un

Fie

o valoare proprie corespunzatoare lui G. LuamConsideram functionala patratica asociata lui G Fie un vector propriu corespunzator valorii proprii . Deci

lui G Fie o valoare proprie corespunzatoare lui G. Luam un vector propriu corespunzator valorii proprii

un vector propriu corespunzator valorii proprii

.
.
G. Luam un vector propriu corespunzator valorii proprii . Deci valorile proprii , i= ale lui

Deci valorile proprii

corespunzator valorii proprii . Deci valorile proprii , i= ale lui G sunt pozitive sau nule

, i=

corespunzator valorii proprii . Deci valorile proprii , i= ale lui G sunt pozitive sau nule

ale lui G sunt pozitive sau nule

Deci valorile proprii , i= ale lui G sunt pozitive sau nule (A). sunt liniari independenti

(A).

sunt liniari independentia) ,v ,v

a) ,v

,vsunt liniari independenti a) ,v

sunt liniari independenti a) ,v ,v
sunt liniari independenti a) ,v ,v

.

sunt liniari dependentib) ,v ,v

b) ,v

,vsunt liniari dependenti b) ,v

sunt liniari dependenti b) ,v ,v
sunt liniari dependenti b) ,v ,v

Problema nr. 19-pagina 297

Enunt:

Se considera spatiul vectorial (

,
,

). Sa se arate ca aplicatia

considera spatiul vectorial ( , ). Sa se arate ca aplicatia si este un produs scalar

si

spatiul vectorial ( , ). Sa se arate ca aplicatia si este un produs scalar pe

este un produs scalar pe

( , ). Sa se arate ca aplicatia si este un produs scalar pe Rezolvare: Verificam

Rezolvare:

Verificam axiomele produsului scalar:

1)

Fie x,y,z

Verificam axiomele produsului scalar: 1) Fie x,y,z . Atunci definita prin: 2) Fie x,y si .

. Atunci

Verificam axiomele produsului scalar: 1) Fie x,y,z . Atunci definita prin: 2) Fie x,y si .

definita prin:

produsului scalar: 1) Fie x,y,z . Atunci definita prin: 2) Fie x,y si . Atunci 3)

2) Fie x,y

siscalar: 1) Fie x,y,z . Atunci definita prin: 2) Fie x,y . Atunci 3) Fie x,y

scalar: 1) Fie x,y,z . Atunci definita prin: 2) Fie x,y si . Atunci 3) Fie

. Atunci

1) Fie x,y,z . Atunci definita prin: 2) Fie x,y si . Atunci 3) Fie x,y

3)

Fie x,y

. Atunci definita prin: 2) Fie x,y si . Atunci 3) Fie x,y . Atunci 4)

. Atunci

definita prin: 2) Fie x,y si . Atunci 3) Fie x,y . Atunci 4) Fie x

4)

Fie x

prin: 2) Fie x,y si . Atunci 3) Fie x,y . Atunci 4) Fie x .

. Atunci

2) Fie x,y si . Atunci 3) Fie x,y . Atunci 4) Fie x . Atunci

06SpEuclid.htm

Page 19 of 68

06SpEuclid.htm Page 19 of 68 Din 1), 2), 3) si 4) Aplicatia este un produs scalar

Din 1), 2), 3) si 4)

06SpEuclid.htm Page 19 of 68 Din 1), 2), 3) si 4) Aplicatia este un produs scalar

Aplicatia este un produs scalar pe

Problema nr. 20-pagina298

Enunt:

.
.

Sa se arate ca spatiul vectorial complex V=

Enunt: . Sa se arate ca spatiul vectorial complex V= Rezolvare: este un spatiu euclidian in

Rezolvare:

. Sa se arate ca spatiul vectorial complex V= Rezolvare: este un spatiu euclidian in raport

este un spatiu euclidian in raport cu aplicatia definita prin :

Problema revine la a arata ca <.,.> este un produs scalar complex. Observam ca continuitatea functiilor asigura existenta integralei.

Verficam axiomele produsului scalar:

existenta integralei. Verficam axiomele produsului scalar: 1) Fie f,g,h V. Atunci: 2) Fie f,g V si

1) Fie f,g,h V. Atunci:

Verficam axiomele produsului scalar: 1) Fie f,g,h V. Atunci: 2) Fie f,g V si . Atunci:

2) Fie f,g

V si
V si

. Atunci:

scalar: 1) Fie f,g,h V. Atunci: 2) Fie f,g V si . Atunci: 3) Fie f,g

3) Fie f,g

1) Fie f,g,h V. Atunci: 2) Fie f,g V si . Atunci: 3) Fie f,g V.

V. Atunci:

V. Atunci: 2) Fie f,g V si . Atunci: 3) Fie f,g V. Atunci: 4) Fie

4) Fie f

V, f
V, f

. Atunci:

V si . Atunci: 3) Fie f,g V. Atunci: 4) Fie f V, f . Atunci:

Deoarece f

, ( ) t
,
(
) t
f,g V. Atunci: 4) Fie f V, f . Atunci: Deoarece f , ( ) t
f,g V. Atunci: 4) Fie f V, f . Atunci: Deoarece f , ( ) t

(a,b) a.i. f(t ) 0. Din continuitatea functiei f rezulta ca exista un interval deschis I a.i. t

functiei f rezulta ca exista un interval deschis I a.i. t Fie [c,d] I , Din

Fie [c,d]

I ,
I
,

Din 1), 2), 3) si 4)

si

deschis I a.i. t Fie [c,d] I , Din 1), 2), 3) si 4) si .

. Atunci

I a.i. t Fie [c,d] I , Din 1), 2), 3) si 4) si . Atunci
I a.i. t Fie [c,d] I , Din 1), 2), 3) si 4) si . Atunci

V este un spatiu euclidian in raport cu produsul scalar <f,g>.

Problema nr. 21-pagina 298

Enunt:

Sa se arate ca intr-un spatiu euclidian are loc relatia:

I
I
Sa se arate ca intr-un spatiu euclidian are loc relatia: I [a,b] si Adunand membru cu

[a,b] si

ca intr-un spatiu euclidian are loc relatia: I [a,b] si Adunand membru cu membru egalitatile obtinute
ca intr-un spatiu euclidian are loc relatia: I [a,b] si Adunand membru cu membru egalitatile obtinute
ca intr-un spatiu euclidian are loc relatia: I [a,b] si Adunand membru cu membru egalitatile obtinute
ca intr-un spatiu euclidian are loc relatia: I [a,b] si Adunand membru cu membru egalitatile obtinute

Adunand membru cu membru egalitatile obtinute obtinem relatia ceruta.

Problema nr. 22-pagina 299

Enunt:

Folosind inegalitatea lui Cauchy-Buniakowsky sa se demonstreze urmatoarele inegalitati:

a)

sa se demonstreze urmatoarele inegalitati: a) http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p Euclid.htm

06SpEuclid.htm

Page 20 of 68

b)

06SpEuclid.htm Page 20 of 68 b) Rezolvare: Inegalitatea lui Cauchy-Buniakowsky este: ( ) x,y apartinand unui

Rezolvare:

Inegalitatea lui Cauchy-Buniakowsky este:

(
(

) x,y apartinand unui spatiu euclidian (1)

a) Daca produsul scalar al vectorilor

a=

b=
b=

din

(1) a) Daca produsul scalar al vectorilor a= b= din este definit ca <a,b>=a b +a

este definit ca <a,b>=a

b +a b +
b
+a
b
+
a= b= din este definit ca <a,b>=a b +a b + +a b atunci inegalitatea (1)

+a

b
b

atunci inegalitatea (1) conduce la:

b)Daca produsul scalar al vectorilor

a=

(1) conduce la: b)Daca produsul scalar al vectorilor a= din este definit ca at unci inegalitatea

din

(1) conduce la: b)Daca produsul scalar al vectorilor a= din este definit ca at unci inegalitatea

este definit ca

b)Daca produsul scalar al vectorilor a= din este definit ca at unci inegalitatea (1) conduce la:

atunci inegalitatea (1) conduce la:

a= din este definit ca at unci inegalitatea (1) conduce la: Problema nr. 1-pagina 301 Enunt:

Problema nr. 1-pagina 301

Enunt:

In spatiul vectorial (

la: Problema nr. 1-pagina 301 Enunt: In spatiul vectorial ( ) se considera vectorii u ,

) se considera vectoriila: Problema nr. 1-pagina 301 Enunt: In spatiul vectorial ( u , u = , u

u
u

, u301 Enunt: In spatiul vectorial ( ) se considera vectorii u = , u = si

=
=

, u

=
=

si produsul scalar definit astfel:

vectorii u , u = , u = si produsul scalar definit astfel: a) Sa se

a) Sa se calculeze normele euclidiene ale vectorior u ,u

a) Sa se calculeze normele euclidiene ale vectorior u ,u si u . b) Sunt vectorii

si u

.
.
Sa se calculeze normele euclidiene ale vectorior u ,u si u . b) Sunt vectorii u

b) Sunt vectorii u

si u
si u

ortogonali in raport cu produsul scalar definit? Dar u

si u ?
si u
?

Rezolvare:

u = = = = .
u
=
=
=
=
.

a)

b)

definit? Dar u si u ? Rezolvare: u = = = = . a) b) ortogonali

ortogonali

<
<

unde P=

.
.

06SpEuclid.htm

Page 21 of 68

06SpEuclid.htm Page 21 of 68 nu sunt ortogonali. ortogonali sunt ortogonali. Problema nr. 2-pagina 302 Enunt:

nu sunt ortogonali.

ortogonali06SpEuclid.htm Page 21 of 68 nu sunt ortogonali. sunt ortogonali. Problema nr. 2-pagina 302 Enunt: In

06SpEuclid.htm Page 21 of 68 nu sunt ortogonali. ortogonali sunt ortogonali. Problema nr. 2-pagina 302 Enunt:
06SpEuclid.htm Page 21 of 68 nu sunt ortogonali. ortogonali sunt ortogonali. Problema nr. 2-pagina 302 Enunt:

sunt ortogonali.

Problema nr. 2-pagina 302

Enunt:

In spatiul euclidian

sa se gaseasca un vector unitar ortogonal pe vectoriiProblema nr. 2-pagina 302 Enunt: In spatiul euclidian , v = si v . Rezolvare: Fie

, vsa se gaseasca un vector unitar ortogonal pe vectorii = si v . Rezolvare: Fie x

=
=

si vsa se gaseasca un vector unitar ortogonal pe vectorii , v = . Rezolvare: Fie x

.gaseasca un vector unitar ortogonal pe vectorii , v = si v Rezolvare: Fie x ,

Rezolvare:

Fie x

, x=unitar ortogonal pe vectorii , v = si v . Rezolvare: Fie x a.i. Adunand primele

a.i.ortogonal pe vectorii , v = si v . Rezolvare: Fie x , x= Adunand primele

pe vectorii , v = si v . Rezolvare: Fie x , x= a.i. Adunand primele
pe vectorii , v = si v . Rezolvare: Fie x , x= a.i. Adunand primele

Adunand primele 2 relatii obtinem:

Fie x , x= a.i. Adunand primele 2 relatii obtinem: Adunand ultimele 2 relatii obtinem: x=

Adunand ultimele 2 relatii obtinem:

2 relatii obtinem: Adunand ultimele 2 relatii obtinem: x= Fie x x= vector unitar ortogonal pe
2 relatii obtinem: Adunand ultimele 2 relatii obtinem: x= Fie x x= vector unitar ortogonal pe
2 relatii obtinem: Adunand ultimele 2 relatii obtinem: x= Fie x x= vector unitar ortogonal pe

x=

2 relatii obtinem: Adunand ultimele 2 relatii obtinem: x= Fie x x= vector unitar ortogonal pe

Fie x

obtinem: Adunand ultimele 2 relatii obtinem: x= Fie x x= vector unitar ortogonal pe şi Problema

x=

obtinem: Adunand ultimele 2 relatii obtinem: x= Fie x x= vector unitar ortogonal pe şi Problema
obtinem: Adunand ultimele 2 relatii obtinem: x= Fie x x= vector unitar ortogonal pe şi Problema

vector unitar ortogonal pe

şi
şi

Problema nr. 3-pagina 303

Enunt:

unitar ortogonal pe şi Problema nr. 3-pagina 303 Enunt: Fie V un spatiu euclidian si x,y

Fie V un spatiu euclidian si x,y V ortogonali. Sa se arate ca

Rezolvare:

.
.

06SpEuclid.htm

Page 22 of 68

06SpEuclid.htm Page 22 of 68 (cf. ipotezei) . Observatie: Reciproca afirmatiei este adevarata numai in cazul

(cf. ipotezei)

.
.

Observatie: Reciproca afirmatiei este adevarata numai in cazul unui spatiu euclidian real. Intr-adevar, daca relatia de mai sus are loc atunci obtinem ca Re<x,y>=0, relatie care implica ortogonalitatea vectorilor x si y daca si numai daca <x,y> este real.

Problema nr. 4-pagina 304

Enunt:

Sa se arate ca intr-un spatiu euclidian complex, vectorii x si y sunt ortogonali daca si numai daca:

.
.

Rezolvare:

" "
"
"
ortogonali daca si numai daca: . Rezolvare: " " (1) (cf. ipotezei) "<=" Fie a=b=1. Avem:

(1)

(cf. ipotezei)ortogonali daca si numai daca: . Rezolvare: " " (1) "<=" Fie a=b=1. Avem: Dar din

si numai daca: . Rezolvare: " " (1) (cf. ipotezei) "<=" Fie a=b=1. Avem: Dar din

"<=" Fie a=b=1. Avem:

" (1) (cf. ipotezei) "<=" Fie a=b=1. Avem: Dar din ipoteza stim ca unde este partea

Dar din ipoteza stim ca

"<=" Fie a=b=1. Avem: Dar din ipoteza stim ca unde este partea imaginara a nr complex
"<=" Fie a=b=1. Avem: Dar din ipoteza stim ca unde este partea imaginara a nr complex

unde

Fie a=b=1. Avem: Dar din ipoteza stim ca unde este partea imaginara a nr complex <x,y>

este partea imaginara a nr complex <x,y>

Fie a=1 si b=
Fie a=1 si b=

Dar

imaginara a nr complex <x,y> Fie a=1 si b= Dar Im<x,y>=0 x si y sunt ortogonali.

Im<x,y>=0

nr complex <x,y> Fie a=1 si b= Dar Im<x,y>=0 x si y sunt ortogonali. Problema nr.

x si y sunt ortogonali.

Problema nr. 5-pagina 304

Enunt:

Fie V un spatiu euclidian real. Sa se arate ca:

a) Singurul vector ortogonal pe orice vector din V este vectorul nul.

b) Daca

ortogonal pe orice ve ctor din V este vectorul nul. b) Daca Rezolvare: atunci . a)

Rezolvare:

atunci

.
.

a) Fie

a.i.
a.i.

(din definitia produsului scalar)

b)

atunci . a) Fie a.i. (din definitia produsului scalar) b) Problema nr. 6-pagina 305 Enunt: Se

Problema nr. 6-pagina 305

Enunt:

Se considera V un spatiu euclidian real si vectorii

,
,

Rezolvare:

au aceeasi proprietate.

real si vectorii , Rezolvare: au aceeasi proprietate. ortogonali doi cate doi. Sa se arate ca

ortogonali doi cate doi. Sa se arate ca si vectorii

ortogonali doi cate doi. Sa se arate ca si vectorii , pentru orice Fie i,j arbitrar

, pentru orice

Fie i,j arbitrar alesi,

arate ca si vectorii , pentru orice Fie i,j arbitrar alesi, . Avem (din ipoteza) Relatia

. Avem

ca si vectorii , pentru orice Fie i,j arbitrar alesi, . Avem (din ipoteza) Relatia este

(din ipoteza)

, pentru orice Fie i,j arbitrar alesi, . Avem (din ipoteza) Relatia este adevarata pentru ca

Relatia este adevarata

arbitrar alesi, . Avem (din ipoteza) Relatia este adevarata pentru ca i si j au fost

pentru ca i si j au fost arbitrar alesi.

1/26. Sa se arate ca

ca i si j au fost arbitrar alesi. 1/26. Sa se arate ca , definita pr

, definita prin:

fost arbitrar alesi. 1/26. Sa se arate ca , definita pr in: , unde: , ,

, unde:

,
,

, este produs scalar.

Rezolvare:

1.

si ;
si
;
pr in: , unde: , , este produs scalar. Rezolvare: 1. si ; http://cristiann.ase.ro/06Sp Euclid/06S p

06SpEuclid.htm

Page 23 of 68

2.

;
;
06SpEuclid.htm Page 23 of 68 2. ; 3. si ; si 4. . Din 1. 2.

3.

si ;
si
;
si
si

4.

.
.
06SpEuclid.htm Page 23 of 68 2. ; 3. si ; si 4. . Din 1. 2.

Din 1. 2. 3. si 4. rezulta

23 of 68 2. ; 3. si ; si 4. . Din 1. 2. 3. si

, definita prin:

si ; si 4. . Din 1. 2. 3. si 4. rezulta , definit a prin:

, unde:

,
,

, este produs scalar.4. . Din 1. 2. 3. si 4. rezulta , definit a prin: , unde: ,

2/26. Sa se arate ca

a prin: , unde: , , este produs scalar. 2/26. Sa se arate ca , definita

, definita prin :

, este produs scalar. 2/26. Sa se arate ca , definita prin : , unde -continua

, unde

produs scalar. 2/26. Sa se arate ca , definita prin : , unde -continua , este
produs scalar. 2/26. Sa se arate ca , definita prin : , unde -continua , este

-continua , este produs scalar.

Rezolvare:

Se verifica axiomele produsului vectorial la fel ca la problema anterioara.

3/27. Fie

vectorial la fel ca la problema anterioara. 3/27. Fie , un spatiu eucliduan. Sa se arate

, un spatiu eucliduan. Sa se arate ca

si
si

sunt liniar dependenti daca si numai daca:

se arate ca si sunt li niar dependenti daca si numai daca: Rezolvare; Fie functia ,

Rezolvare;

Fie functia

,
,
niar dependenti daca si numai daca: Rezolvare; Fie functia , Rezulta ca exista unic astfel incat

Rezulta ca exista

si numai daca: Rezolvare; Fie functia , Rezulta ca exista unic astfel incat , adica ,

unic astfel incat

, adicaRezolvare; Fie functia , Rezulta ca exista unic astfel incat , unde . 4/27. Sa se

Fie functia , Rezulta ca exista unic astfel incat , adica , unde . 4/27. Sa

, unde

.
.

4/27. Sa se ortogonalizeze vectorii:

, ,
,
,

, folosind produsul scalar standard.

Rezolvare:

Se constata ca vectorii sunt luniar dependenti, deoarece rang

Construind vectorii:

sunt luniar dependenti, deoarece rang Construind vectorii: implica: astfel incat . Cum produsul scalar standard este

implica:

astfel incatdependenti, deoarece rang Construind vectorii: implica: . Cum produsul scalar standard este , cand si ,

.
.
deoarece rang Construind vectorii: implica: astfel incat . Cum produsul scalar standard este , cand si

Cum produsul scalar standard este

implica: astfel incat . Cum produsul scalar standard este , cand si , din conditia .
implica: astfel incat . Cum produsul scalar standard este , cand si , din conditia .

, cand

siastfel incat . Cum produsul scalar standard este , cand , din conditia . Deci Din

astfel incat . Cum produsul scalar standard este , cand si , din conditia . Deci

, din conditia

. Cum produsul scalar standard este , cand si , din conditia . Deci Din conditiile

. Deci

Din conditiile

si
si

. Deci

.
.

5/27. Fie