Sunteți pe pagina 1din 68

06SpEuclid.

htm

Page 1 of 68

Spaii euclidiene
4) Fie un spaiu euclidian; s se arate c vectorii i sunt liniar dependeni dac i numai dac este satisfcut relaia .

Solutie. a) Daca x si y sunt liniar dependenti atunci 5) Fie un spaiu euclidian; s se arate c : pe vector din este vectorul nul; .

a.i. y=ax si deci

a) singurul vector b) dac

atunci

Solutia. a) Fie vectorul a b) Din relatia

pe X; in particular a este

pe a, deci

=0 si deci a este vectorul nul. pe X si conform punctului a) , . ca a-b=0, adica a=b. au aceeai proprietate.

=0; deci vectorul a-b este

6) S se arate c dac vectorii Solutie. Are loc relatia

sunt perpendiculari doi cte doi atunci i vectorii deci daca atunci si

7) S se ortogonalizeze vectorii

Solutie. Vectorii

sunt liniari independenti. Construim vectorii

astfel:

Din conditia

rezulta ca:

si deci

. Din conditiile

rezulta ca:

si deci

8)S se verifice c

, unde

i s se completeze

pn la o baz ortogonal n

Solutie. Avem Fie

; din conditiile

rezulta sistemul:

care are solutiile Fie

R; luand c=d=l obtinem ;din conditiile de ortogonalitate rezulta sistemul:

inlocuind in a treia ecuatie solutia sistemului format din primele doua ecuatii obtinem:

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 2 of 68

si deci solutiile sistemului vor fi: (2c,0,c,-c); luand c=1 obtinem Baza obtinuta este deci:(1,-2,-1,3), (2,1,-3,1), (0,2,1,1), (2,0,1,-1).

9)S se determine o baz ortonormat n spaiul generat de vectorii

Solutie. Vectorii vectorii astfel:

sunt liniari dependenti dar, de exemplu

sunt liniar independenti si vor forma o baza a spatiului considerat.Construim

Din conditia

rezulta ca:

si deci

Din conditiile

rezulta ca:

si deci Vectorii formeaza o baza ortogonala a spatiului considerat iar vectorii:

formeaza o baza ortonormata a aceluiasi spatiu. 10) Sa se arate ca intr-o baza ortonormata , coordonatele unui vector x se pot calcula dupa formula

Solutie. Fie

coordonatele lui x in baza

, deci

. Calculam produsul

deoarece baza este ortogonala singurul termen nenul este

si deci:

ultima relatie rezultand din faptul ca vectorii bazei au norma egala cu unu.

11) S se determine o baz a complementului ortogonal al lui

, unde

este spaiu generat de vectorii

Solutie. Vectorii Vectorul

formeaza o baza in este perpendicular pe

. daca si numai daca ;obtinem sistemul:

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 3 of 68

a+3b+2d=0 2a+4b-c=0 care are solutiile Luand 12) n spaiul si respectiv cu produsul scalar: . formeaza o baza in X. Vectorul P este perpendicular pe X daca si numai daca . Daca , obtinem sistemul: R. , obtinem o baza in , unde , . , s se determine

complementul ortogonal al subspaiului Solutie. Vectorii

care are solutiile 13) Fie

R si deci i

. un subspaiu al su; s se arate c unde este complementul ortogonal al lui .

un spaiu euclidian de dimensiune

Solutie. Fie o baza ortonormata in baza sunt , evident , liniar independenti. Vectorii ca

; completam aceasta baza pana la o baza ortonormata in X:

facand parte dintr-o

; constitue un sistem de generatori pentru deoarece x este perpendicular pe si aceasta este o suma directa deoarece: .

: fie x din ,pentru

si avem

coordonatele lui x in baza si deci

; conform problemei 10 avem . Din cele aratate mai sus rezulta

14) Fie o baz ortonormat a spaiului euclidian coordonatele lor n baza: a) b) Solutie. Fie , , ;

; s se determine expresia produsului scalar a doi vectori arbitrari

n funcie de

coordonatele lui x respectiv y in baza

; deoarece aceasta baza e ortonormata avem:

Metoda 1. a) Coordonatele lui x respectiv y in noua baza sunt:

si deci: . b)Coordonatele vectorilor x si y in noua baza sunt:

si analog:

prin urmare avem:

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 4 of 68

Metoda 2. Matricea functionalei biliniare de trecere. a) Matricea C este:

in baza

este matricea unitate ; schimband baza matricea ei devine

unde C este matricea

si deci:

iar b) Matricea de trecere fiind :

avem:

si deci : . 15). Fie o baz a spaiului vectorial ortonormat a spaiului euclidian obinut. Solutie. Definim functia astfel este evident un produs scalar pe X si 16). Fie spaiul generat de vectorii distana de la la . Solutie. Vectorii pe . fiind din formeaza o baza in si in plus numerele reale si astfel incat adica: .Proiectia lui x pe . Vectorul .S se arate c se poate defini un produs scalar pe astfel nct vectorii s formeze o baz

unde este o baza ortonormata a lui X. n

sunt coordonatele lui x, respectiv y, in baza

. Functia

. S se determine proiecia vectorului

pe

este un vector din cu proprietatea ca este perpendicular pe daca si numai daca

e perpendicular

si deci:

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 5 of 68

Prin urmare vom avea: va fi diagonala si elementele diagonalei sunt: . Matricea operatorului

si deoarece pentru

este nenul operatorul U-iE este inversabil. Matricea operatorului

va fi diagonala cu elementele:

Calculam modulul lui

Conform problemei 3 operatorul considerat este ortogonal. 2) S se arate c funcia , , unde continu , este un produs scalar.

Soluie. Funcia

este evident o funcional biliniar simetric, deoarece:

pentru

; rezult c

este un produs scalar. 3) S se arate c funcia , , , unde , ce satisface condiiile:

a) b)

, ,

definete un produs scalar pe Soluie. Functia

este o functionala biliniara ; conditia a) implica simetria acestei functionale. consideram:

daca

utilizand b) obtinem :

( folosind relatia

; , adevarata pentru a,b din , obtinem :

2 prin urmare daca atunci

; =0 .

0 iar pentru x=0

1. Utilizand metoda transformarilor ortogonale sa se aduca la forma canonica urmatoarele functionale patratice,precizandu-se si baza in care este scisa forma canonica. a) b) Rezolvare: a)Scriem matricea functionalei patratice

A=

i rezolvam ecuatia caracteristica

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 6 of 68

det

Valorile proprii sunt

Daca

din sistemul

determinam vectorul propriu normat

Pentru

din sistemul

obtinem vectorul propriu normat

Pentru

,din sistemul

obtinem vectorul propriu normat

Cu transformarea ortogonala

functionala patraticaV este adusa la forma canonica

unde

si

b)Matricea asociata functionalei patratice este

Ecuatia caracteristica este

Radacinile sale sunt

Daca

,din sistemul

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 7 of 68

obtinem vectorul propriu normat

Pentru

se obtine sistemul

Solutia generala a acestui sistem este de forma

unde

si

Deoarece vectorii si cautam

si

sunt ortogonali,vom proceda astfel .

un vector propriu normat si ortogonal pe

Deoarece

este de forma

si

din conditia de ortogonalitate se obtine

si deci

Astfel,vectorii

formeaza o baza ortogonala si aplicand transformarea ortogonala

functionala patratica are forma canonica

unde

si

2.Sa se aduca la forma ccnonica functionala patratica

Rezolvare: Matricea asociata fnctionalei patratice este

Vom aplica metoda transformarilor ortogonale.Mai intai rezolvam ecuatia caracteristica

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 8 of 68

Valorile propri sunt . 3.Pe se considera aplicatia definita prin:

si deci forma canonica a lui V este

Sa se demonstreze ca aceasta aplicatie este un produs scalar real pe Rezolvare: Fie Atunci

deci . Fie Atunci, , , , .

. Fie , , .Atunci, . In concluzie,aplicatia data este un produs scalar pe 4.Pentru ce valori ale lui a) b) c) Rezolvare: functionalele biliniare de mai jos definite pe ,definesc un produs scalar?

unde

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 9 of 68

Pentru ca functionala patratica ca

sa fie pozitiv definita trebuie ca toti coeficientii patratelor noilor coordonate,sa fie strict pozitivi.Asadar impunem conditia

b)

nu este produs scalar pentru nici o valoare a lui .Se observa cu usurinta ca nu este verificata axioma privind simetria. din este negativ,deci nu este pozitiv definita pentru nici o valoare a lui . .Sa se arate ca aplicatia

c)Coeficientul lui

5.Se considera spatiul vectorial definita prin

este un produs scalar. Rezolvare: Fie , si .Atunci,

de unde rezulta ca Fie .Atunci

. Fie si .Atunci,

Fie

.Atunci,

Deci functionala

este biliniara,simetrica,pozitiv definita si in consecinta ,este un produs scalar pe

6.Se considera spatiul vectorial definita prin si Rezolvare: Fie

al polinoamelor de grad cel mult 2 cu coeficienti numere reale.Sa se arate ca aplicatia unde ,este un produs scalar.

.Atunci

deci

Fie

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 10 of 68

Atunci,

Atunci,

Fie

.Atunci

Asadar, functionala data este biliniara,simetrica,pozitiv definita si deci defineste un produs scalar pe 7.Sa se arate ca spatiul vectorial real Rezolvare:

este un spatiu euclidian in raport cu aplicatia definita prin

Problema revine la a arata ca aplicatia data este un produs scalar. Observam-continuitatea functiilor asigura existenta integralei. Fie , .Atunci

Fie

.Atunci

Fie

si

.Atunci,

Fie

continua si nenula.Atunci exista

astfel incat

sau si

. ,

Din continuitatea functiei rezulta ca exista un interval deschis asfel incat Fie , si

Rezulta ca A xiomele produsului scalar fiind verificate,deducem ca 8. Fie este un spaiu euclidian in raport cu acest produs scalar.

spatiul vectorial al polinoamelor cu coeficienti numere reale.Sa se arate ca apilcatia unde si sunt functiile polinomiale asociate lui ,respectiv este un produs scalar.

definita prin Rezolvare:

Se verifica simetria si biliniaritatea.Fie

.Atunci

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 11 of 68

Fie

.Atunci

Fie

si

.Atunci

Pe de alta parte,daca

,atunci

Presupunem ca

;deoarece .Deci

si

,obtinem ca

.Asadar,

este un polinom avand o infinitate de radacini si in

consecinta,in mad necesar, 9.Se considera spatiul vectorial

este un produs scalar. .Sa sa arate ca aplicatia definita prin

(Tr(M) este suma elementelor de pe diagonala principala a matricei M) este un produs scalar. Rezolvare: Fie .Atunci si .Deci aplicatia data este simetrica.Din acest motiv,pentru a arata biliniaritatea,este sficient sa aratamliniaritatea aplicatiei

deci in primul argument. Fie .Atunci,

Fie Fie

si

.Atunci, .Atunci

Aplicatia data este biliniar,simetrica,pozitiv definita si deci defineste un produs scalar pe 10.Fie un spatiu vectorial real si o baza a sa.In ce conditii aplicatia unde Rezolvare: Aplicatia trebuie sa fie simetrica,adica Fie .Atunci si si ( si constante reale)defineste un produs scalar pe ?

Pentru a avea egalitate,trebuie ca Pe de alta parte,daca , arbitrar,atunci va fi strict pozitiv daca si numai daca si 11.Fie si doua spatii euclidiene reale inzestrate,respectiv,cu produsele scalare defineste un produs scalar pe Rezolvare: Aratam mai intai simetria: Fie deci Fie si si si .Atunci deci simetria este verificata. si .Aratati ca .In concluzie,trebuie sa alegem

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 12 of 68

Deci

este o funcionala biliniara simetrica pe si totul este verificat.

In plus,

12.a)Sa sa arate ca unde acest produs scalar: b) c) unde unde si , defineste un produs scalar pe Determinati in raport cu

Rezolvare: a)Fie , si .Atunci, si indica simetria aplicatiei Fie , , si si .Atunci

si

Fie

.Atunci

Deci b)Daca

defineste un produs scalar pe ,atunci .Daca si deci si ,atunci

c)Se stie ca,prin definitie,

Deci 13.Sa se determine unghiul dintre vectorii Rezolvare: Se stie ca .Produsul scalar ,era definit prin: si ai bazei canonice din , fiind inzestrat cu produsul scalar de la problema 5.

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 13 of 68

Pentru Deci

si

,obtinem:

si

14.Se considera spatiul vectorial real .Sa se calculeze unghiul dintre Rezolvare: Se stie ca si

pe care se defineste produsul scalar

Aplicand formula de integrare prin parti,obtinem:

si

Rezulta ca 15.Fie spatiu euclidian real.Sa se arate ca o norma asociata unui produs scalar pe satisface relatia

Rezolvare: Fie .Atunci ceea ce trebuia demonstrat. 2) Sa se arate ca functia Solutie. Functia este evident o functionara biliara simetrica , deoarece : produs scalar. 3) Sa se arate ca functia , defineste un produs scalar pe Solutie. Functia este o functionala biliniara ; conditia a) implica simetria acestei functionale . consideram: pentru rezulta ca este un , unde , este un produs scalar.

unde x = (

),y=(

) ce satisface conditiile :

daca

utilizand b) obtinem : a,b din , obtinem : =0 .

; folosind relatia prin urmare daca atunci

adevarata pentru

0 iar pentru x=0

4) Fie (X,R) un spatiu euclidian; sa se arate ca vectorii x si y sunt liniar dependenti daca si numai daca este satisfacut relatia Solutie. a) Daca x si y sunt liniar dependenti atunci a.i. y=ax si deci pe vector din X este vectorul nul ; b) daca pentru

5) Fie (X,R) un spatiu euclidian; sa se arate ca : a) singurul vector a=b.

x din X atunci

Solutia. a) Fie vectorul a pe X; in particular a este pe a, deci =0 si deci a este vectorul nul. b) Din relatia vectorul a-b este pe X si conform punctului a) ca a-b=0, adica a=b. 6) Sa se arate ca daca vectorii Solutie. Are loc relatia sunt perpendiculari doi cate doi atunci si vectorii deci daca atunci si . pentru

=0; deci

din R. i=1,...,n au aceeasi proprietate.

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 14 of 68

7) Sa se ortagonalizeze vectorii Solutie. Vectorii sunt liniari independenti. Construim vectorii si deci . 8)Sa se verifice ca Solutie. Avem ortogonalitate rezulta sistemul: obtinem: (2,1,-3,1), (0,2,1,1), (2,0,1,-1). , unde Fie care are solutiile si . Din conditiile

. astfel: rezulta ca: Din conditia rezulta ca: si deci

si sa se completeze

pana la o baza ortogonala in

; din conditiile rezulta sistemul: R; luand c=d=l obtinem .Fie ;din conditiile de inlocuind in a treia ecuatie solutia sistemului format din primele doua ecuatii si deci solutiile sistemului vor fi: (2c,0,c,-c); luand c=1 obtinem Baza obtinuta este deci:(1,-2,-1,3),

9)Sa se determine o baza ortonormata in spatiul generat de vectorii Solutie. Vectorii vectorii Din conditiile astfel: rezulta ca: sunt liniari dependenti dar, de exemplu Din conditia

in

sunt liniar independenti si vor forma o baza a spatiului considerat.Construim rezulta ca: si deci si deci Vectorii formeaza

o baza ortogonala a spatiului considerat iar vectorii: 10) Sa se arate ca intr-o baza ortonormata Solutie. Fie coordonatele lui x in baza , coordonatele unui vector x se pot calcula dupa formula , deci

formeaza o baza ortonormata a aceluiasi spatiu.

. Calculam produsul : deoarece baza este ortogonala singurul termen nenul este ultima relatie rezultand din faptul ca vectorii bazei au norma egala cu unu. in , unde este spatiu generat de vectorii daca si numai daca si respectiv

si deci:

11) Sa se determine o baza a complementului ortogonal al lui Solutie. Vectorii formeaza o baza in .Vectorul sistemul:a+3b+2d=0 2a+4b-c=0care are solutiile . 12) In spatiul cu produsul scalar: complementul ortogonal al subspatiului Solutie. Vectorii . Daca R si deci 13) Fie un spatiu euclidian de dimensiune n si .

. ;obtinem , obtinem o baza in

este perpendicular pe R.Luand

, sa se determine . formeaza o baza in X. Vectorul P este perpendicular pe X daca si numai daca , obtinem sistemul: care are solutiile

un subspatiu al sau; sa se arate ca

unde

este complementul ortogonal al lui

Solutie. Fie o baza ortonormata in baza sunt , evident , liniar independenti.Vectorii

; completam aceasta baza pana la o baza ortonormata in X: ; constitue un sistem de generatori pentru : fie x din

si

facand parte dintr-o coordonatele lui x in baza si deci

; conform problemei 10 avem . Din cele aratate mai sus rezulta ca .

deoarece x este perpendicular pe ,pentru avem si aceasta este o suma directa deoarece:

14) Fie o baza ortonormata a spatiului euclidian (X,R); sa se determine expresia produsului scalar a doi vectori arbitrari x si y in functie de coordonatele lor in baza:a) ;b) Solutie. Fie coordonatele lui x respectiv y in baza Coordonatele lui x respectiv y in noua baza sunt: sunt: prin urmare avem: 2. Matricea functionalei biliniare in baza este matricea unitate ; schimband baza matricea ei devine ; deoarece aceasta baza e ortonormata avem: Metoda 1. a) si deci: .b)Coordonatele vectorilor x si y in noua baza si analog: . Metoda unde C este matricea de

trecere.a) Matricea C este:

si deci:

iar

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 15 of 68

. b) Matricea de trecere fiind :

avem:

si deci :

. 15). Fie e o baza a spatiului vectorial (X,R).Sa se arate ca se poate defini un produs scalar pe X astfel incat vectorii ortonormata a spatiului euclidian obtinut. Solutie. Definim functia astfel unde este o baza ortonormata a lui X. . Sa se determine proiectia vectorului x=(14,-3,-6,-7) pe si sa formeze o baza

sunt coordonatele lui x, respectiv y, in baza

. Functia

este evident un produs scalar pe X si 16). Fie spatiu generat de vectorii distanta de la x la . Solutie. Vectorii pe . fiind din

formeaza o baza in si in plus .Proiectia lui x pe numerele reale si astfel incat . Vectorul adica: Prin urmare vom avea: va fi diagonala si elementele diagonalei sunt: Calculam modulul lui :

este un vector din cu proprietatea ca e perpendicular este perpendicular pe daca si numai daca si deci: si deoarece pentru este nenul operatorul U-iE este .Matricea operatorului va fi

inversabil. Matricea operatorului diagonala cu elementele:

Conform problemei 3 operatorul considerat este ortogonal.

9. Sa se gaseasca cosinusul unghiului pe care il fac vectorii: x= (-1,0,1,1), y= (2,0,0,-1). SOLUTIE: 10. Se dau vectorii SOLUTIE: Luam , . Sa calculam pe Atunci formeaza o baza ortonormala in unde prin am notat produsul scalar al vectorilor x si y, iar prin . Sa se construiasca o baza ortonormala in Calculam deci Obtinem am notat norma lui x.

11. Sa se demonstreze inegalitatea lui Cauchy: SOLUTIE: scalar pe ; unde

. este o baza ortonormala in . Atunci (x,y)= este un produs

. Din inegalitatea lui Cauchy pentru produsele scalare obtinem afirmatia. unde f si g sunt functii continue pe .

12. Sa se demonstreze inegalitatea lui Schwarz: SOLUTIE: Folosind produsul scalar si inegalitatea Cauchy, obtinem automat afirmatia. 13. Daca este o baza oarecare in X si deci

este baza obtinuta prin procedeul de ortogonalizare, atunci: . Notand cu avem

oricare ar fi

SOLUTIE: In adevar stim ca : deci

. Din teorema lui Pitagora

14. Fie:

determinantul Gram al unei baze oarecare din X. Atunci este o functie de vectori

. . Notam cu :

SOLUTIE: In adevar, daca produsul scalar a doi vectori din X este independent de baza aleasa,

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 16 of 68

matricea determinantului

. Folosind o schimbare de baze

avem:

unde

Atunci

=A=

deci:

Cum in X exista baze ortonormate determinata prin formulele : egale cu 1 si deci :

rezulta: .

si cum

In particular , daca se va lua baza ortogonala si anume baza

atunci det A = 1, deoarece A este o matrice triunghiulara care are pe diagonala principala toate elementele

15. Sa se demonstreze teorema generala a ortogonalizarii. Fie un sir de vectori ai unui spatiu euclidian (finit sau infinit). Notam prin acoperirea liniara a primilor vectori ai acestui sistem. Atunci exista un sir de vectori avand urmatoarele proprietati: 1. Pentru orice k natural acoperirea liniara 2. Pentru orice k natural vectorul SOLUTIE: Punem . Evident a vectorilor . coincide cu .

este ortogonal lui

. Demonstram teorema prin inductie. Presupunem ca vectorii

sunt deja construiti si satisfac conditiile

cerute si vom construi pe astfel incat el sa satisfaca de asemenea proprietatile cerute. Spatiul fiind finit dimensional, are loc descompunerea: (1) unde iar este perpendicular pe . Iar . Verificam ca este vectorul cautat. Subspatiul cautat contine conform ipotezei de inductie si contine acesti vectori . Din (1) obtinem ca contine si , deci contine contine deci . Asadar contine deci intreaga acoperire liniara Dar si invers contine iar din (1)

si prima parte a teoremei de ortogonalitate este indeplinita. Indeplinirea celei de-a doua este

evidenta conform consructiei lui Enunt:

Inductia este realizata si teorema este demonstrata.

Fie V un spatiu vectorial real si {e ,e ,e } o baza a sa. Aratati ca aplicatia asociata unui produs scalar. Rezolvare: Functionala patratica unde Problema nr.15-pagina 294 Enunt: Se considera spatiul vectorial M , ( ) al matricelor patratice cu n linii, n coloane si elemente numere reale. a) Verificati ca aplicatia A=(a ) defineste o norma pe M , ( ).

unde

defineste pe V o norma

este pozitiv definita. Produsul scalar asociat este . Astfel defineste o norma asociata unui produs scalar pe V.

b) Aratati ca c) Demonstrati ca aceasta norma nu poate fi asociata unui produs scalar. Rezolvare:

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 17 of 68

a) Verificam ca . satisface proprietatile normei: 1) Fie A M , ( )

2) Fie

si A M , ( ). Atunci

A =

)=

)=

)=

3) A,B M , ( ). Atunci A B = ( a b ) ( a b )) ( a ) ( b )= A B

Din 1), 2) si 3) b) AB ( B A c

A defineste o norma pe M , ( ) B )= ( a b ) ( a b )= a ( b )) a B )= B a )= B A AB

AB = A

c) Observatie! O norma asociata unui produs scalar pe V satisface relatia: x y

x y

=2 [ x

] ( )x,y V

Daca norma data ar fi asociata unui produs scalar atunci am avea: ceea ce este fals. Problema nr. 16-pagina 295 Enunt: Fie V un spatiu euclidian real. Sa se arate ca vectorii x,y V sunt liniar dependenti daca si numai daca are loc relatia: <x,y> = x Rezolvare: " " x,y liniar dependenti . "<=" Presupunem Fie functia f: , (produs scalar real) (cf. ipotezei) x,y liniar dependenti Problema nr.17-pagina 295 Enunt: Fie V un spatiu euclidian real si Rezolvare: Cf. ipotezei avem: Dar . Luand y= obtinem . Aratati ca U este un operator liniar. y .

(1) Acum fie x,y V si ,

. Avem

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 18 of 68

adica In concluzie U este un operator liniar. Problema nr. 18- pagina 296 Enunt: Fie E un spatiu euclidian de dimensiune n si v ,v ,...,v vectori din E. Fie G matricea patratica cu ordinul n avand termenul general:

Sa se arate ca : a) det G=0 b) det G>0 Rezolvare: Consideram functionala patratica asociata lui G sunt liniari independenti sunt liniari dependenti

Fie

o valoare proprie corespunzatoare lui G. Luam

un vector propriu corespunzator valorii proprii

Deci valorile proprii

, i=

ale lui G sunt pozitive sau nule

(A). .

a) v ,v ,...,v sunt liniari independenti b) v ,v ,...,v sunt liniari dependenti Problema nr. 19-pagina 297 Enunt: Se considera spatiul vectorial ( , ). Sa se arate ca aplicatia si

definita prin:

este un produs scalar pe Rezolvare: Verificam axiomele produsului scalar: 1) Fie x,y,z . Atunci

2) Fie x,y

si

. Atunci

3) Fie x,y

. Atunci

4) Fie x

. Atunci

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 19 of 68

Din 1), 2), 3) si 4)

Aplicatia este un produs scalar pe

Problema nr. 20-pagina298 Enunt: Sa se arate ca spatiul vectorial complex V= este un spatiu euclidian in raport cu aplicatia definita prin :

Rezolvare: Problema revine la a arata ca <.,.> este un produs scalar complex. Observam ca continuitatea functiilor asigura existenta integralei. Verficam axiomele produsului scalar: 1) Fie f,g,h V. Atunci:

2) Fie f,g V si

. Atunci:

3) Fie f,g V. Atunci:

4) Fie f V, f

. Atunci:

Deoarece f

,( )t

(a,b) a.i. f(t ) 0. Din continuitatea functiei f rezulta ca exista un interval deschis I a.i. t

I [a,b] si

Fie [c,d] I , Din 1), 2), 3) si 4)

si

. Atunci V este un spatiu euclidian in raport cu produsul scalar <f,g>.

Problema nr. 21-pagina 298 Enunt: Sa se arate ca intr-un spatiu euclidian are loc relatia:

Adunand membru cu membru egalitatile obtinute obtinem relatia ceruta. Problema nr. 22-pagina 299 Enunt: Folosind inegalitatea lui Cauchy-Buniakowsky sa se demonstreze urmatoarele inegalitati: a)

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 20 of 68

b) Rezolvare: Inegalitatea lui Cauchy-Buniakowsky este: ( ) x,y apartinand unui spatiu euclidian (1) a) Daca produsul scalar al vectorilor

a=

b=

din

este definit ca <a,b>=a

b +a

b +...+a

b atunci inegalitatea (1) conduce la:

b)Daca produsul scalar al vectorilor

a=

b=

din

este definit ca

atunci inegalitatea (1) conduce la:

Problema nr. 1-pagina 301 Enunt: In spatiul vectorial ( , ) se considera vectorii

u =

,u =

,u =

si produsul scalar definit astfel:

unde P=

a) Sa se calculeze normele euclidiene ale vectorior u ,u si u . b) Sunt vectorii u si u ortogonali in raport cu produsul scalar definit? Dar u si u ? Rezolvare:

a) u =

u =

u =

b) u ,u ortogonali

<

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 21 of 68

nu sunt ortogonali.

u ,u ortogonali

sunt ortogonali.

Problema nr. 2-pagina 302 Enunt: In spatiul euclidian sa se gaseasca un vector unitar ortogonal pe vectorii

v =

,v =

si v =

Rezolvare:

Fie x

, x=

a.i.

Adunand primele 2 relatii obtinem: Adunand ultimele 2 relatii obtinem:

x=

Fie x =1

x=

vector unitar ortogonal pe

Problema nr. 3-pagina 303 Enunt: Fie V un spatiu euclidian si x,y V ortogonali. Sa se arate ca Rezolvare: .

unde Re<x,y> este partea reala a nr complex <x,y>.

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 22 of 68

(cf. ipotezei)

Observatie: Reciproca afirmatiei este adevarata numai in cazul unui spatiu euclidian real. Intr-adevar, daca relatia de mai sus are loc atunci obtinem ca Re<x,y>=0, relatie care implica ortogonalitatea vectorilor x si y daca si numai daca <x,y> este real. Problema nr. 4-pagina 304 Enunt: Sa se arate ca intr-un spatiu euclidian complex, vectorii x si y sunt ortogonali daca si numai daca: . Rezolvare: " " (1) (cf. ipotezei) "<=" Fie a=b=1. Avem:

Dar din ipoteza stim ca unde Fie a=1 si b= este partea imaginara a nr complex <x,y>

Dar Im<x,y>=0 Problema nr. 5-pagina 304 Enunt: Fie V un spatiu euclidian real. Sa se arate ca: a) Singurul vector ortogonal pe orice vector din V este vectorul nul. b) Daca Rezolvare: a) Fie b) Problema nr. 6-pagina 305 Enunt: Se considera V un spatiu euclidian real si vectorii , au aceeasi proprietate. Rezolvare: Fie i,j arbitrar alesi, (din ipoteza) Relatia este adevarata 1/26. Sa se arate ca Rezolvare: 1. si ; pentru ca i si j au fost arbitrar alesi. , definita prin: , unde: , , este produs scalar. . Avem ortogonali doi cate doi. Sa se arate ca si vectorii , pentru orice a.i. (din definitia produsului scalar) atunci . x si y sunt ortogonali.

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 23 of 68

2.

3.

si

; si

4.

Din 1. 2. 3. si 4. rezulta

, definita prin:

, unde:

, este produs scalar.

2/26. Sa se arate ca Rezolvare:

, definita prin :

, unde

-continua , este produs scalar.

Se verifica axiomele produsului vectorial la fel ca la problema anterioara. 3/27. Fie Rezolvare; Fie functia , , un spatiu eucliduan. Sa se arate ca si sunt liniar dependenti daca si numai daca: implica: astfel incat .

Rezulta ca exista

unic astfel incat

, adica , ,

, unde

. , folosind produsul scalar standard.

4/27. Sa se ortogonalizeze vectorii: Rezolvare:

Se constata ca vectorii sunt luniar dependenti, deoarece rang

Construind vectorii:

Cum produsul scalar standard este

, cand

si

, din conditia

. Deci

Din conditiile 5/27. Fie

si

. Deci

. , definita prin este norma pe in baza .

un spatiu liinar normat si fie si

operator liniar injectiv. Sa se arate ca o baza in si fie

6/27. Fie un spatiu vectorial de dimensiune se pot defini urmatoarele norme pe : a) b) c) Problema 7/pagina 304 Sa se verifice ca urmatorii vectori din

coordonaltele unui vector

. Sa se arate ca

- norma norma octaedrica - norma cubica - norma sferica pentru

sunt ortogonali si sa se completeze acesti vectori pana la o baza ortogonala.

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 24 of 68

Rezolvare: a) Vectorii si sunt ortogonali deoarece

Fie

si

din

astfel incat

sa fie o baza ortogonala.

Din conditiile de ortogonalitate

obtinem sistemul

care are solutiile Daca luam obtinem

, cu

Din conditiile de ortogonalitate

rezulta sistemul

cu solutia generala

cu

. Daca luam

, obtinem

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 25 of 68

Vectorii b) Vectorii si

si

sunt ortogonali doi cate doi, liniari independenti in

, deci formeaza o baza ortogonala.

pot fi completati pana la o baza ortogonala prin adaugarea vectorilor

Problema 8/pagina305 Sa se gaseasca o baza ortogonala in spatiul generat de vectorii

si

Rezolvare: Fie E spatiul generat de vectorii si formeaza un sistem de generatori in E. In plus ei sunt liniar independenti, intrucat:

Deci

este o baza in E si este .

Produsul scalar canonic in

Cautam

de forma:

. Relatia este echivalenta cu

. Rezulta ca

Pe de alta parte,

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 26 of 68

Din relatiile

obtinem

de unde deducem ca Apoi

si

Vectorii

formeaza o baza ortogonala in E.

Problema 9/pagina 308 Sa se determine o baza ortogonala in spatiul generat de vectorii din . Rezolvare: Fie F spatiul vectorial generat de vectorii deoarece, si . Deci vectorii si formeaza un sistem de generatori in F si in plus, ei sunt liniar independenti, :

Deci

constituie o baza in F. Construim acum vectorii

si

astfel incat

Impunand conditia

obtinem,

si deci

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 27 of 68

Din conditiile

obtinem

Inlocuind

sistemul devine

iar solutia sa este

Atunci,

Din conditiile

obtinem

Inlocuind

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 28 of 68

sistemul devine

si solutia sa este

Deci

Baza ortogonala gasita este deci

cu

Problema 10/pagina 310 In spatiul vectorial ortogonala. Rezolvare\mathstrut Folosim procedeul de ortogonalizare Gramm-Schmidt. Produsul scalar canonic pe este se considera baza unde Sa se inlocuiasca aceasta baza cu o baza

Cautam

de forma

Atunci

Relatia

este echivalenta cu

si deci

Rezulta ca

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 29 of 68

Pe de alta parte

Din relatiile

gasim

adica

In final,

si

este o baza ortogonala. Evident,

este o baza ortogonala. Problema 11/ pagina 312 In spatiul vectorial real al tuturor functiilor polinomiale reale definite pe Rezolvare Vom folosi produsul scalar canonic se considera baza Sa se inlocuiasca cu o baza ortogonala.

si formulele de ortogonalizare din procedeul Gramm-Schmidt. Mai intai notam Deoarece Fie

gasim

In mod analog relatiile

implica faptul ca

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 30 of 68

Prin inductie se poate demonstra ca

Polinoamele

se numesc polinoame Legendre.

Problema 12/pagina 314 Fie un spatiu euclidian si vectori ortonormati. sa se arate ca sunt liniar independenti.

Rezolvare Presupunem ca exista scalari nu toti nuli astfel incat

Insa

deci egalitatea de mai sus conduce la Deci si prin urmare vectorii sunt liniar independenti.

Problema 13/ pagina 314 Fie un spatiu vectorial real si in spatiul euclidian obtinut. Definim functia prin o baza a sa. Sa se defineasca un produs scalar pe astfel incat vectorii sa formeze o baza ortonomata

unde

iar

si

sunt coordonatele lui

respectiv

in baza

Se verifica cu usurinta ca functia Problema 14/ pagina 314

este un produs scalar pe V si ca

este o baza ortonormata a lui

Sa se determine o baza ortonormata in spatiul generat de vectorii

din Rezolvare Vectorii si sunt liniar dependenti deoarece

dar vectorii

sunt liniar independenti deoarece

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 31 of 68

Atunci vectorii astfel

formeaza o baza in spatiul considerat. Aplicam in continuare procedeul de ortogonalizare Gramm-Schmidt. Construim vectorii

Din conditia

rezulta ca:

si deci,

Din conditiile

rezulta ca

si deci

Vectorii

formeaza o baza ortogonala a spatiului considerat, iar vectorii

formeaza o baza ortonomata a aceluiasi spatiu. Problema 15/pagina 316 In spatiul vectorial real al polinoamelor de grad cel mult cu coeficienti numere reale, sa se defineasca un produs scalar, astfel incat baza

sa fie ortonormata. Rezolvare Pentru orice definim

Axiomele produsului scalar se verifica cu usurinta. Notam vectorii bazei din ipoteza, astfel:

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 32 of 68

Atunci daca iar pentru orice sunt doi cate doi ortogonali in raport cu produsul scalar definit si

Deducem ca, in raport cu produsul scalar definit, baza

este ortonormata. Problema 16/pagina 316 Fie un vector oarecare al unui spatiu euclidian si o multime de vectori ortonormati astfel incat Aratati ca si ca

vectorul Rezolvare Intr-adevar, Deducem ca

este ortogonal pe toti vectorii

Pe de alta parte,

si deci

Fie

Atunci

In concluzie

este ortogonal pe toti vectorii

Problema 17/pagina 318 Fie un spatiu vectorial real avand o baza formata cu vectorii Se considera aplicatia:

unde si Verificati ca Rezolvare Aratam ca Fie este o functionala biliniara, simetrica si pozitiv definita. si . Atunci defineste un produs scalar pe . Determinati o baza ortonormata in si apoi exprimati produsul scalar in aceasta baza.

si

Deci

, ceea ce inseamna ca

este simetrica. Din acest motiv, pentru ca

sa fie o functionala biliniara este suficient sa aratam ca

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 33 of 68

Fie

Atunci

Fie

Atunci

Observam ca Fie

si deci Avem

este pozitiv definita.

si deci matricea de trecere de la baza

la baza in care

are forma canonica

este inversa matricei

adica

Deci baza in care

e forma canonica de mai sus este formata cu vectorii

Aceasta baza este ortonormata, intrucat matricea asociata functionalei in aceasta baza este matricea unitate, si deci

daca

si

In aceasta baza, produsul scalar se exprima astfel:

Problema 18/pagina 320

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 34 of 68

Se considera spatiul vectorial real

si

o baza a sa. Pe

se defineste produsul scalar

Sa se determine o baza ortonormata in Rezolvare Fie Atunci

si apoi sa se exprime produsul scalar in aceasta baza.

Fie

Atunci

si deci matricea de trecere de la baza

la baza in care

are forma canonica

este inversa matricei

adica

Asadar, baza spatiului euclidian

in care

se scrie

este formata cu vectorii

Aceasta baza este ortonormata, deoarece matricea asociata lui

in aceasta baza este matricea unitate si deci

pentru

si

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 35 of 68

In baza

produsul scalar se scrie:

Problema 1/pagina 322 Se considera

si

doi vectori din

si produsul scalar definit prin matricea

sa se determine o baza si dimensiunea subspatiului vectorial Rezolvare

ortogonal pe

si .

Fie

un vector din

este ortogonal pe 1. si 2. si

si pe

daca si numai daca:

sunt ortogonali. sunt ortogonali. si sunt ortogonali daca si numai daca

1. vectorii Dar

Deducem ca

si

sunt ortogonali daca si numai daca

2. Vectorii

si

sunt ortogonali daca si numai daca

Deducem ca

si

sunt ortogonali daca si numai daca

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 36 of 68

In concluzie

este ortogonal pe

si

daca si numai daca:

Subspatiul vectorial

se defineste atunci ca:

Determinam acum o baza si dimensiunea lui Subspatiul vectorial

se mai poate scrie astfel:

Daca

atunci

unde

este baza canonica in

Rezulta ca

adica

Fie

si

este generat de vectorii

si

care formeaza deci un sistem de generatori in

. In plus, ei sunt liniar independenti deoarece

Deci

si

formeaza o baza in

si

Problema 2/pagina 325

Pe spatiul vectorial

se considera functionala biliniara , definita in baza canonica prin:

a) Sa se arate ca este un produs scalar. b) Sa se scrie matricea lui in baza canonica din c) Fie subspatiul vectorial al lui , definit astfel:

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 37 of 68

sa se determine Rezolvare a) Biliniaritatea si simetria se verifica cu usurinta. In plus, este pozitiv definita, intrucat

b) Matricea asociata lui in baza canonica a lui

este

cu

, adica

c) Prin definitie,

sau, sub alta forma,

Fie

Atunci,

si deci

este de forma

sau

unde

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 38 of 68

Relatia

este echivalenta cu:

adica

Deducem ca

Problema 3/pagina 326 Sa se determine o baza a complementului ortogonal al lui in , unde este spatiul generat de vectorii:

Rezolvare Vectorii sunt liniar dependenti, deoarece

dar de exemplu

sunt liniar independenti, deoarece

Deci vectorii

formeaza o baza in

Vectorul

este ortogonal pe

daca si numai daca:

Obtinem sistemul:

Atunci

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 39 of 68

si deci

Deducem ca

iar o baza in

este data de vectorul

Sa se determine urmatoarele inegalitati: a) unde iar si ;

b)

unde

iar

si

(inegalitatea lui Holder);

c) Solutie a) Consideram functia Derivata functiei , Daca luam pentru x valoarea: ; inmultind aceasta relatie cu ab>0 obtinem: ; dar . si si deci: . , .

, unde

iar

(inegalitatea lui Minkowski);

se anuleaza numai pentru

si

, deci

este punct de minim si prin urmare:

, daca a si b sunt nenuli, obtinem:

Daca unul din numerele a si b este nul inegalitatea din enunt este evidenta. b) Daca toate numerele , toti sunt nuli; pentru din si sau , luam: sunt nule inegalitatea se verivica in mod evident. Putem deci presupune ca nu toti sunt nuli si nu

si aplicand inegalitatea de la a) obtinem:

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 40 of 68

Adunand relatiile anterioare obtinem:

si deci:

c.c.t.d.

c) Daca

relatia este evidenta. Pentru

luind

si aplicand inegalitatea lui Holder obtinem:

sau:

c.c.t.d

Fie a) b) c)

un spatiu vectorial de dimensiune

si

o baza in

; sa se arate ca se poate defini o norma pe

prin relatia:

(norma octaedrica); (norma cubica); , ( , norma sferica); unde sunt coordonatele vectorului in baza

Solutie a) 1) este evidenta

2) 3) b) 1) este evidenta

2) 3) c) 1) este evidenta

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 41 of 68

2) 3) Aplicam inegalitatea lui Minkowski:

. 2.16 Fie un spaiu unitar, fie . Conform propozitiei 2.55 i 2.20 Fie dac matricea n cazul spaiului o baz n , prin urmare , . Bazele , deci i sunt ortonormate, deci . .Atunci este o baz ortonormat dac i numai i , astfel c i dou baze ortonormate n i fie matricea de trecere de la baza la baza . Artai c

cu

exprimai n baza canonic din .

este unitara dac i numai dac , o baz

este o baz ortonormat dac i numai dac matricea ( respectiv din

este ortogonal, dac i numai dac (respectiv n

Reinem deci c matricile unitare (respectiv ortogonale) din spaiul vectorial ). Conform exerciiului 2.18 avem deci 2.21 Fie spaiu unitar, fie unitara i .

) corespund unor schimbri de baz n spaiul vectorial

deci

este baz ortonormat dac i numai dac matricea asociat satisface

operator de reflexie ortogonal. Artai c este operator de reflexie ortogonal, atunci

este operator de reflexie. cu proiecie. Atunci deci .

Conform propozitiei 2.66 , dac 2.22 Calculai urma operatorilor i) ii) iii)

definit pentru orice definit pentru orice

prin prin .

Conform corolarului 2.63, urma operatorilor este independent de alegerea unei baze , deci vom calcula urma pentru matricea operatorului n baza canonic a spaiului

2.23 Fie Verificm condiiile prop. 2.67

i fie matricea

avnd

n baza canonic a spaiului

este operator de reflexie ortogonal.

Dar

, deci

. Deasemenea

. n mod evident

2.24 Fie

matricea

i fie

operatorul definit prin

. Artai c

este operator de reflexie ortogonal.

Se verific condiiile prop. 2.67 . 3.1 Fie . Fie , deci atunci un spaiu vectorial complex. Artai c dac

i , atunci

. este un spaiu invariat pentru operatorul i dimensiunea sa este cel mult

deci este subspaiu invariat. Dac

, atunci exist .

. Conform teoriei dimensiunii, deoarece

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 42 of 68

3.2 Fie

un spaiu unitar, fie

un operator normal i fie

matricea superior triangular obinut n teorema lui Schur ( te 3.22) . Demonstrai . deci,

c diagonala principal a matricei Fie pentru

conine toate valorile proprii ale operatorului

baza ortonormat n care matricea operatorului i . Pentru ,

este superior triangular (conform te. 3.22) . Conform cor. 2.57

deci

. Se obine astfel vectori are gradul .

vectori proprii pentru valorile proprii

. Deci

i acestea sunt toate valorile proprii,

deoarece polinomul

3.3 Determinai valorile proprii, subspaiile proprii, dimensiunile acestor subspaii, raza spectral i baza Schur pentru operatorii: i) orice prin ii) definit, pentru orice prin iii) definit, pentru orice prin pentru orice prin i subspaiile proprii corespunztoare sunt: , din vectorul i se completeaz pn la o baz ortonormat a spaiului .

definit, pentru iv) definit

, din

, din Pentru a determina baza Schur, se normalizeaz

. Matricea asociat acestei baze va fi :

i se obine matricea

, cu

matricea asociat

Pentru matricea

se consider vectorul propriu

se normalizeaz i se completeaz pn la o baz a spaiului

, care se scufund n

Rezult astfel matricea asociat unei baze ortonormat

Astfel

ii) Polinomul caracteristic procedm ca la exerciiul anterior

i subspaiul propriu corespunztor este

, din

. Pentru a obine baza Schur,

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 43 of 68

Astfel

, cu

iii) Polinomul caracteristic , din

i subspaiile proprii corespunztoare sunt , iar matricile pentru baza Schur vor fi

, din

Astfel

, cu

iv) Polinomul caracteristic este , din

i subspaiile proprii sunt , din operatorul este cu matricea diagonalizabil i

3.4 Stabilii c operatorii urmtori sunt operatori normali i determinai pentru fiecare baza ortonormat format din vectori proprii i) definit, pentru orice prin ii) definit, pentru orice prin iii) definit, pentru orice prin

Matricea asociat operatorului

n baza canonic a spaiului

este

avnd polinomul caracteristic

iar matricea corespunztoare bazei ortonormate format din vectorii proprii este

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 44 of 68

ii) Operatorul

admite n baza canonic a spaiului o matrice simetric, deci este ortogonal, prin urmare normal (conform prop.3.25) i , iar matricea corespunztoare bazei ortonormate format din vectorii proprii este

i iii) Operatorul deci admite n baza canonic din matricea simetric deci este ortogonal, prin urmare normal (conform prop. 3.25) i . Matricea corespunztoare bazei ortonormate format din vectorii proprii este ,

i 3.5 Determinai descompunerea dup valori singulare a operatorilor urmtori: i) ii) iii) definit, pentru orice definit, pentru orice definit, pentru orice prin prin prin

i)Conform prop. 3.28 ,

i dac notm cu

matricea asociat operatorului

n bazs canonic, atunci

deci

Valorile singulare sunt

. Bazele singulare sunt i

cu

i descompunerea dup valorile singulare este

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 45 of 68

ii) Procednd ca la punctul precedent, se obine

deci

Valorile singulare sunt

baza

este aceiai ca la punctul precedent, dar baza

este

Descompunerea dup valorile singulare este

iii) n baza canonic a spaiului

matricea operatorului

este

deci

Valorile singulare sunt

. Bazele singulare sunt:

cu

Descompunerea dup valorile singulare este

3.6 Determinai descompunerea polar a urmtorilor operatori: i) definit, pentru orice prin ii) definit, pentru orice prin iii) definit, pentru orice

prin

i) se procedeaz ca la exerciiul anterior, determinnd bazele singulare

deci

Valorile singulare sunt

. Bazele singulare sunt :

cu

Conform teoremei 3.31 definim

deci n baza canonic a spaiului

va avea matricea

iar

cu

ii) Utiliznd exerciiul 3.5 , iii) va rezulta

deci

are n baza canonic a spaiului

matricea

iii) Matricea asociat operatorului

n baza canonic a spaiului

este

. Prin urmare

. Valorile singulare sunt

. Bazele singulare sunt

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 46 of 68

3.7 Determinai rezolventa corespunztoare urmtorilor operatori i) ii) iii) i)Deoarece ii)Deoarece iii)Deoarece 3.8 Fie definit pentru orice definit pentru orice definit pentru orice va rezulta va rezulta va rezulta astfel nct matricea superior triunghiular prin prin prin

un spaiu unitar ,fie .Artai c baza Schur nu este unic i c putem alege vectorii s aib pe diagonala principal elementele identice grupate unele dup altele.

Este suficient ca n demonstraia teoremei 3.22 s considerm valorile proprii n ordinea dat de multiplicitatea lor. 3.9 Fie Determinai . n baza canonic a spaiului matricea asociat operatorului este definit pentru orice i pentru fiecare prin stabilii rezolventa

deci Dac

3.10 Fie

un spaiu unitar ,fie

un polinom i fie

.Atunci pentru orice

Rezult prin verificare direct

3.11 Fie

un spaiu vectorial complex,fie

. Dac

sunt subspaii invariante pentru operatorul

atunci Fie Atunci

este diagonizabil dac i numai dac

este diagonizabil pentru orice

proieciile ortogonale pe subspaiile

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 47 of 68

ntr-adevr , dac

cu

atunci

deci

Astfel

este diagonizabil dac i numai dac ,deci dac i numai dac este diagonizabil oricare ar fi .

este diagonizabil ,oricare ar fi 4.1 Fie unitar, fie pentru

Artai c ii) Demonstrai aceeai proprietate pentru i)Din condiia rezult ortogonal.

ii) Analog pentru 4.2 Fie i fie .Artai c ntre polinoamele caracteristice ale matricilor i B exist urmtoarea relaie .

Conform ex. 1.16

4.3 Fie ,fie i fie operatorul definit prin propoziiei 4.36 utiliznd propoziia 2.67,n ipoteza . Verificm condiiile prop.2.67

.Demonstrai c

este operator de reflexie ortogonal i regsii rezultatele

Conform ipotezei 4.4 i)Fie

deci .Artai

.Deasemenea

ii)Dac

,atunci matricile AB i BA polinom caracteristic.

i) Putem scrie matricea urmtoare ca produs de dou matrici n dou moduri:

i respectiv

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 48 of 68

Conform prop. 1.13 i cor. 1.14

Aplicnd acum ex. 4.2,va rezulta

ii) Dac m=n atunci,conform punctului anterior

4.5 S se aduc la forma canonic Jordan,cu determinarea unei baze corespunztoare,urmtoarele matrici:

cu

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 49 of 68

4.6 Fie

cu rang

.Atunci exist o permutare

astfel nct

cu

inversabil, superior triunghiular.

Fie

matricea de permutare n primele

linii i

coloane minorul nenul de ordinul

.Deci

AP

Deoarece .Dar

este matrice pozitiv semidefinit exist,conform te.1.21,o matrice triunghiular superior ,de rang ,astfel nct

deoarece rang 4.7 Fie cu rang

.Deci

va fi triunghiular superior de rang ,cu elemente nemule pe diagonala principal,deci inversabil. . Dac cu i

matricea triunghiular superior ,atunci rang A se vedea 4.8 Fie subspaiul propriu Fie ? .Atunci . matrice stocastic,deci

. Artai c

i deyerminai un vector propriu asociat .Ce putei spune despre

,deci

i este vector propriu,iar

4.9 Artai c urmtoarele matrici sunt matrici stocastice ireductibile i stabilii,pentru fiecare caz n parte ,distribuia staionar corespunztoare:

Se verific direct c suma elementelor de pe fiecare este egal cu 1. Conform exemplului 4.65, distribuia staionar pentru matricea va fi

deci Conform exemplului 4.66 ,distribuia staionar pentru matricea va fi

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 50 of 68

cu deci

4.10 i) Fie

cu proprietatea

.Atunci

este inversabil.

ii) Fie

cu proprietatea

Atunci

este inversabil.

i) Fie

.Vom arta c vectorii

sunt liniari independeni.Fie o combinaie liniar

Dac exist scalari oricare ar fi Va rezulta astfel

,fie

,deci

i pentru fiecare component a vectorului

.Astfel, pentru j=i,

i innd cont de ipotez,

contradicie. Deci

,oricare ar fi

Dac vectori

sunt liniari independeni, atunci sistemul

admite numai soluia banal, prin urmare matricea asociat ii) Se aplic matricei Orice sistem de vectori anterior. Rezolvare: Teorema generala a ortogonalizarii: punctul i).

are determinantul nenul.

indeplinind conditiile teoremei percedente coincide pana la factori multiplicativi cu sistemul

construit

Fie un sir de vectori ai unui spatiu euclidian (finit sau infinit). Notam prin sistem. Atunci exista un sir de vectori avand urmatoarele proprietati: 1. Pentru orice k natural acoperirea liniara 2. Pentru orice k natural vectorul In-tradevar a vectorilor . coincide cu .

acoperirea liniara a primilor vectori ai acestui

este ortogonal lui

trebuie sa apartina lui

si sa fie perpendicular pe unde .

. Prima din aceste conditii conduce la existenta unei descoperiri:

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 51 of 68

Atunci

deci

de unde

si afirmatia e demunstrata. la puanul definit de vectorii

Sa se gaseasca distanta punctului Rezolvare: Determinam o baza ortonormala:

deci Punand:

si

formeaza o baza ortonormala.

Obtinem:

Avem

si distanta d este:

Sa se gaseasca proiectia ortogonala a lui Rezolvare: unde unde si deci

pe subspatiul

generat de

Sa se determine in

subspatiul

ortogonal pe subspatiul

dat de ecuatiile:

Sa se arate ca Sa se scrie matricea operatorului liniar Rezolvare: Avem si deci: . O baza in ar putea fi formata din vectorii: care face sa corespunda lui vectorul , unde iar , deci .

Fie acum Atunci:

perpendicular pe

Deci

si

si deci

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 52 of 68

Fie acum cu si intrucat sistemul:

. Atunci

unde

are solutie nula

ca Avem deci iar matricea atasata lui A este:

Fie

un spatiu euclidian. Sa se arate ca: este vectorul nul

a) singurul vector perpendicular pe orice vector din b)daca Rezolvare: a)Din b) 1)Fie 2)Fie spatiul vectorial real Solutie: 1)Verificam axiomrle produsului scalar deci , atunci

deci conform cu a) doi vectori oarecare din continua

sau este produs scalar pe

Sa se arate ca functia definita prin

Sa se arate ca V este spatiu euclidian in raport cu aplicatia definita prin

egalitatea avand loc numai pentru 2)Problema revine la a arata ca reale iar

adica sunt functii continue cu valori

este un produs scalar.Intr-adevar, continuitatea asigura existenta integralei si daca

este un numar real, atunci:

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 53 of 68

Fie

(continua), adica

astfel incat

sau si Fie si

Prin continuitate exista un interval deschis astfel incat Rezulta 7.Fie spatiul vectorial real al sirurilor reale pentru care seria

este convergenta. Fie

doua elemente din

1)Sa se arate ca seria

este absolut convergenta. este un produs scalar pe apartine exteriorului sferei cu centrul in origine, de raza si bilei deschise cu centrul in origine, de raza

2)Sa se verifice ca functia definita prin 3)Sa se arate ca sirul cu termenul general x

Solutie: 1)Tinand seama ca pentru orice doua numere reale termeni pozitivi, seria si avem rezulta 2 este absolut convergenta. . In baza criteriului comparatiei de la serii cu

este convergenta si deci seria

2)Sa verificam numai faptul ca forma patratica atasata este pozitiv definita. Deoarece multimii valorilor sirului) . 3)Deoarece este suficient sa aratam ca Intr-adevar, relatiile (s-a tinut seama si de faptul ca limita unui sir crescator convergent este supremumul

8.Pe spatiul vectorial real

continua definim produsul scalar

1)Sa se calculeze unghiul dintre

si apartin bilei cu centrul in origine de raza 1.

2)Sa se arate ca functiile cu proprietatea f Solutie: 1) (prin parti)=

prin parti)=

Rezulta

2)Se constata ca

9.Se dau bazele 1) 2) Solutie: Folosim procedeul de ortogonalizare Gram-Schmindt. 1)Produsul scalar canonic pe este

in Sa se inlocuiasca cu baze ortogonale.

in spatiul vectorial real al tuturor functiilor polinomiale reale definite pe

Punem

Apoi

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 54 of 68

si .Evident este o baza ortonormata.

este o baza ortogonala

2)Folosim produsul scalar canonic

si formule de ortogonalizare.

Mai intai notam

Fie

Deoarece

Analog, relatiile

Prin inductie se poate dovedi ca :

Polinoamele e.2.14.Fie 1) 2)

se numesc polinoame Legendre. doi vectori oarecare din nenegative si nesimultan nule; Aratati ca aplicatiile definite prin:

sunt produse scalare in Se observa cu usurinta ca sunt respectate legile produsului scalar. (caz 1); (caz 1); caz 2: Exemplu: consideram vectorii: caz 2: ?e.2.15 Fie spatiul vectorial 1.Norma vectorului 2.Distanta dintre vectorii 15. Fie aplicatia a) sa se arate ca aplicatia este un produs scalar; b) sa se ortonormmalizeze baza canonica a lui a) Verificam prima axioma: in raport cu acest produs scalar. si . Se cere: al functiilor reale continue pe intervalul , inzestrat cu produsul scalar Calculati: caz 1:

Verificam a doua axioma: , ceea ce este adevarat.

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 55 of 68

Verificam cea de-a treia axioma: . Relatia este echivalenta cu: , ceea ce este adevarat. b) Fie baza canonica vectorii sa fie ortogonali: . deci 2. Fie Baza ortonomata va fi: cu produsul scalar canonic. Se cere: ; pe U. . a lui . Gasim baza ortogonala astfel: . Determinam astfel incat

a) s se determine U , unde U= b) s se afle proiecia ortogonal a vectorului u= Rezolvare: a) Gsim nti o baz a lui U: U={

. Vom arata ca B=

este baza pentru U. ntr-adevr, U=L are rangul doi.Cutm vectorii w=

deci B ortogonali

este un sistem de generatori S i este i sistem liniar independent deoarece matricea lui U. Este suficient s punem condiia ca w s fie ortogonal pe vectorii bazei lui U, adic

deci

U b) Scriem , unde u iar u

, unde v Atunci u si u . Rezult i obinem sistemul

de unde

. Atunci proiecia vectorului pe U este vectorul cu produsul scalar canonic si sistemul de vectori i s se determine o baz ortonormat pornind de la S.

. . S se

3. Fie spaiul euclidian arate c S este baza a lui Rezolvare: Vectorii

sunt liniar independeni deoarece matricea corespunztoare are rangul 4:

Deoarece din

si

, rezult a S este baz. Construim mai inti o baz ortogonal folosind procedeul Gram-Schmidt. Fie vectorii:

Din condiia Punem condiiile

rezult si , adic

, de unde obinem

. Atunci

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 56 of 68

, deci Baza 4.Fie subspaiul

. Punem condiiile

. Obinem

de unde

este ortogonal. Baza ortonormat va fi

a) S se determine o baz ortonormat pentru U fa de produsul scalar

b) S se afle

; pe U.

c) S se gseasc proiecia ortogonal a polinomului Rezolvare: a) Gsim mai nti o baz a lui U. Scriem

unde

este baza lui U deoarece

polinoamele u ,u sunt liniar independente i genereaz S. Determinm o baz ortogonal a lui U cu procedeul Gram-Schmidt. Fie vectorii

Aflm a astfel nct vectorii s fie ortogonali:

si si Baza ortonormat va fi b) cutm vectorii . ortogonali pe U. este suficient s punem condiia ca q s fie ortogonal pe vectorii bazei lui U, adic

. Atunci

Atunci

c) scriem Atunci r pe U.

unde . Analog

. Avem si . Atunci este proiecia polinomului

5. Fie spaiul euclidian

cu produsul scalar

S se determine o baz ortonormat pentru subspaiul

, unde

Rezolvare: Matricea corespunztoare vectorilor A este

i are rangul 3, deci numai 3 vectori sunt liniari independenti, de exemplu A

Atunci

este baz pentru u.

Determinm o baz ortogonal pornind de la aceasta. Fie

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 57 of 68

Din condiiile Baza

obinem este ortogonal iar baza este ortonormat.

Atunci

si

6. Fie spaiul euclidian

cu produsul scalar si

unde S se arate

si subspaiile

Rezolvare: E suficient s artm c vectorii bazelor celor dou subspatii sunt ortogonali.Scriem este baza lui U i unde Rezult , deci 7. Fie spaiul unitar cu produsul scalar canonic i vectorii unde este baza lui V. Calculm . .

a) S se verifice c vectorii sunt liniari independeni; b) S se determine o baz ortonormat pentru c) S se completeze pn la o baz a lui Rezolvare: a) Matricea format cu componentele vectorilor are rangul 2: ;

deci vectorii sunt liniari dependeni, dar doi dintre cei trei vectori sunt liniari independenti, de exemplu v b) Baza ortonormat va fi c) O baz ortogonal a lui C este astfel nct s fie ortogonal cu si Atunci unde . Am ales si deoarece sistemul este liniar independent. Aflm si . Gsim o baz ortogonal cu ajutorul procedeului Gram-Schmidt.Fie vectorii Atunci si Din condiia este o baz ortogonal. Baza

. Baz ortonormat a lui C este

1. S se verifice dac urmatoarele aplicaii sunt produse scalare: a) b) ; ;

c)

d)

e) f) g) h) 2. S se verifice dac urmtoarele aplicaii sunt norme: ;

unde

este urma matricii A;

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 58 of 68

a) b) c) d)

unde produsul scalar este cel definit in ex. 1 f); ; ; ;

e)

f)

g) 3. Fie 4. Fie astfel nct , unde produsul scalar este cel canonic. S se arate c x,y sunt liniari dependeni. . ;

un spaiu vectorial pe care se definete un produs scalar , s se arate c

a) Dac U i W sunt subspaii ale lui V astfel nct b) Dac , atunci ;

c) Dac U si W sunt subspaii ale lui V, atunci 5. S se determine a) b) , unde pentru:

produsul scalar este cel canonic; cu produsul scalar canonic;

c)

cu produsul scalar definit in ex.1 d);

d) e) f) g) unde

, cu produsul scalar definit in ex, 1 b); , cu produsul scalar definit in ex. 1 c); , cu produsul scalar definit la ex. 1 g); , cu produsul scalar definit in ex. 1 h).

6. S se arate c urmatoarele sisteme de vectori sunt baze euclidiene sau unitare respective i s se determine o baz ortonormat a spatiului pornind de la baza indicat: a) i) ii) b) c) , cu produsul scalar canonic, cu produsul scalar definit in ex. 1 d); cu produsul scalar canonic,

d) i) ii)

cu produsul scalar definit la ex. 1 b);

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 59 of 68

e) i) ii) f) i) ii) g) i) ii) 7. Fie spaiul euclidian cu produsul scalar canonic, si subspaiile cu produsul scalar definit in ex. 1 h); cu produsul scalar definit in ex. 1 c)

a) S se determine o baz ortonormat pentru U; b) S se detremine si o baz ortonormat a sa; pe U.

c) S se determine proiecia ortogonal a vectorului 8. Fie spaiul euclidian

cu produsul scalar canonic, i subspatiile

a) S se determine o baz ortonormat pentru b) S se determine si o baz ortonormat a sa; pe U.

c) S se determine proiecia ortogonal a vectorului 9. Fie spaiul unitar cu produsul scalar canonic, i subspatiul

a) S se determine o baz ortonormat pentru U; b) S se determine proiecia ortogonal a vectorului 2.2) Fie proiectie "Rezolvare" Subspatiul vectorial al lui cu cu este generat de vectorii ortogonali si atunci deci are matricea si . Daca si stabiliti daca pe U. pe ,a operatorului de

Determinati matricea operatorului de proiectie este proiectie ortogonala.

si

este proiectie ortogonala, iar

2.8) Fie Calculati "Rezolvare"

definit prin Ce puteti spune despre ?

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 60 of 68

Matricea asociata operatorului

in baza canonica este

2.10) Fie

fixat si fie

definit prin este normal.

Determinati operatorul si aratati ca "Rezolvare" In baza ortonormala

a spatiului vectorial

,matricea operatorului

si se verifica prin calcul direct ca

2.11) Fie

definiti prin sunt operatori normali.

Dterminati operatori adjuncti si aratati ca "Rezolvare" Matricea asociata operatorului si

in baza canonica

este

Baza este ortonnormala , deci 2.12) Verificati faptul ca urmatorii operatori sunt normali

"Rezolvare" In baza canonica , matricile asociate sunt , pentru operatori

2.13) Stabiliti care dintre operatorii urmatori este pozitiv semidefinit si care este pozitiv definit

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 61 of 68

care poate fi si negatie

este pozitiva definita. Problema 1. Fie cu norma octaedrica si , , o matrice patratica de ordinul n; sa se arate ca:

Solutie. Fie

un vector din

cu norma

; evaluam norma vectorului

Am obtinut deci ca pentru

exista relatia:

relatie din care rezulta:

Fie

acel numar pentru care:

si

vectorul pentru care avem:

norma vectorului

va fi evident 1. Avem relatiile:

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 62 of 68

si deci:

Din relatiile Problema 2. Fie

si

rezulta egalitatea din enuntul problemei.

cu norma cubica si

o matrice patratica de ordinul n; sa se arate ca:

Solutie: Fie

un vector din

cu norma

; evaluam norma vectorului

Am obtinut deci ca pentru

exista relatia:

relatie din care rezulta:

Fie

acel numar pentru care:

si

vectorul pentru care avem:

componentele vectorului

au modulul:

si deci daca

atunci

. Avem relatiile:

si deci:

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 63 of 68

Din relatiile Problema 3. Fie a) b)

si

rezulta egalitatea din enuntul problemei pentru

, egalitate care pentru

este evidenta.

un spatiu vectorial normat; sa se arate ca oricare ar fi vectorii , , , ; .

au loc relatiile:

Solutie:a) Inegalitatea data este echivalenta cu: . Prima inegalitate se mai poate scrie ca:

si ea este adevarata deoarece:

. A doua inegalitate se mai poate scrie ca:

si ea este adevarata deoarece: . b) Daca in egalitatea precedenta consideram . Problema 4. Fie un spatiu vectorial normat si . Solutie: Fie relatia: , deoarece , exista un numar natural astfel incit pentru sa avem ; conform problemei 3. exista un sir de vectori convergent catre vectorul ;sa se arate ca: obtinem:

si deci pentru .

avem

, adica:

Observatie: Din afirmatia de sus rezulta ca norma este o functie continua. Problema 5. Fie a) b) . un spatiu vectorial normat, si doua siruri de vectori ce au limita , respectiv si ; si un sir de scalari convergent catre ; sa se arate ca:

, oricare ar fi scalarii

Solutie: a) Consideram relatia: . Fie ; pentru , cind , exista numarul natural astfel incit pentru orice sa avem:

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 64 of 68

(relatie adevarata si pentru cazul in care

); analog, pentru

, daca

, exista

astfel incit pentru orice

sa avem:

si deci . Pentru c.c.t.d. b) Consideram relatia: . Fie Pentru ; sirul fiind convergent este marginit si deci exista exista si deci Pentru care Pentru c.c.t.d. Problema 6. Fie o multime nevida si o functie injectiva; sa se arate ca functia , este o distanta pe . . avem relatia: , daca , exista astfel incit pentru orice . astfel incit pentru sa avem si deci relatie adevarata si pentru cazul in astfel incit sa avem: pentru orice natural; avem:

Solutie: Verificam proprietatile distantei: 1) este evidenta. deoarece este o functie injectiva, ultima relatie este echivalenta cu 2) 3) . Problema 7. Sa se arate ca orice spatiu vectorial normat Solutie: Fie si doi vectori distincti, deci este un spatiu separat. este strict pozitiva. Sferele: . .

unde

, constituie cite o vecinatate a lui , respectiv . Vom arata ca aceste sfere sunt disjuncte; fie

din

, avem relatiile:

si deci

nu apartine sferei

; cum

a fost oarecare rezulta ca

Problema 8. Fie un spatiu vectorial normat si un numar rea pozitiv; sa se arate ca multimea:

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 65 of 68

este inchisa. Solutie: Multimea multimi inchise. Problema 9. Fie un spatiu vecorial normat de dimensiune ; sa se arate ca orice subspatiu al lui este o multime inchisa. . Fie respectiv : , o baza in , din este evident o multime inchisa, norma este o functie continua si prin urmare este inchisa deoarece este preimaginea unei

Solutie: Va trebui sa aratam ca pentru orice sir convergent de vectori din , limita sirului apartine tot lui o baza a lui , un sir de vectori din si ; scriem vectorii si in baza , , Convergenta sirului , , si deci , ceea ce exprima faptul ca Problema 10. Fie un spatiu vectorial normat de dimensiune , continua. un spatiu vectorial normat si este din . catre , , . este echivalenta cu convergenta pe componente, adica: ,

un operator liniar,

; sa se arate ca

este o functie

Solutie: Va trebui sa aratam ca pentru orice sir convergent de vectori din convergent catre si , , Relatia , , , o baza in , ; scriem vectorii si

sirul imaginilor prin .

converge catre imaginea limitei. Fie

un sir din

in baza

este echivalenta cu , ;

. Avem relatiile:

conform problemei 5. avem deci Problema 11. Fie

un spatiu vectorial normat de dimensiune ; sa se arate ca exista numerele

si

strict pozitive astfel incit pentru orice

din

sa avem:

unde

, sunt coordonatele vectorului cu norma data de relatia:

intr-o baza data

Solutie: Fie

unde

si urmatoarea submultime ale lui .

Consideram functia

, definita prin

daca

si functia

, data de

. Vom arata ca functia

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 66 of 68

este continua. Fie atunci un sir din convergent catre si din , unde si deci si ; deoarece si prin urmare functia rezulta ca , ; avem

este continua. Norma fiind o functie continua rezulta fiind continua pe un

ca fiind compunerea a doua functii continue este si ea continua. Multimea compact isi atinge marginile pe , fie acestea: si

este marginita si inchisa si deci compacta. Functia

si exista

si

in

astfel incit

si

; functia

nu se anuleaza pe

deoarece pentru

din

avem :

iar

, unde

; deci numerele

si

sunt strict pozitive si exista relatia:

Am demonstrat deci ca pentru

din

cu

exista relatia:

Fie

din

oarecare; daca unde

atunci relatia din enunt este evident adevarata. Daca .

este nenul atunci fie

Daca

sunt coordonatele vectorului

in baza

atunci avem:

si deci pentru

putem utiliza relatia

Notind Problema 12. Fie numerele

si

se obtine relatia din enunt.

un spatiu vectorial si si

, (relatia monotona notata cu

),

doua norme pe

se numeste echivalenta cu

daca exista

strict pozitive astfel incit pentru orice vector

sa existe relatia :

. Sa se arate ca:

a)relatia definita pe multimea normelor pe b)daca dimensiunea lui este

este o relatie de echivalenta; sunt echivalente.

atunci oricare doua norme pe

Solutie: a) Verificam proprietatile relatiei de echivalenta: 1) 2) daca deoarece avem atunci exista numerele , ; din ultima relatie rezulta: 3) daca si pentru orice din ; din sa avem ; astfel incit pentru orice si deci . din sa avem si

astfel incit pentru orice

si deci

atunci rezulta ca exista numerele , , , ; din ultimele relatii rezulta ca

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 67 of 68

b) Fie

o baza in

; functia

data prin relatia:

unde , sunt coordonatele lui in baza ,este o norma pe deci oricare doua norme pe sunt echivalente. Problema 13. Fie un spatiu vectorial si si cele doua tipologii pe doua norme echivalente pe . Vom arata ca multimea . Daca

. Conform problemei 11. aceasta norma este echivalenta cu orice alta norma pe

si

; sa se arate ca cele doua norme genereaza aceeasi topologie pe este dschisa in daca si numai daca . Pentru este deschisa in din

Solutie: Fie

Sa presupunem ca multimea

este deschisa in ,

atunci

este evident deschisa si in

nevida fie

; exista deci sfera:

inclusa in . Cum cele doua norme sunt echivalente rezulta ca exista numerele , Vom arata ca sfera: = este inclusa in ; fie din unde , deci si

astfel incit pentru orice

din

sa avem

; conform echivalentei dintre cele doua norme avem si prin urmare este inclusa in , adica este deschisa in .

si deci

; din ultima relatie rezulta ca Datorita simetriei rezulta ca daca Problema 14. Fie este deschisa in

atunci este deschisa si in

spatiul vectorial al tuturor sirurilor marginite de numere reale. Sa se arate ca: , , unde , este o norma;

a) functia

b)

este un spatiu Banach. sunt marginite din exista pentru orice din .

Solutie: a) Deoarece sirurile din Fie 1) , din si

; verificam proprietatile normei:

este evidenta , ;

2)

3)

b) Fie , adica:

un sir Cauchy din

; deci pentru orice

exista un numar natural

astfel incit pentru orice

exista relatia

din ultima relatie rezulta ca pentru orice

din

avem:

si deci sirul sirul 1)

este un sir Cauchy din . Vom arata ca: . Daca in relatia:

fiind un spatiu Banach rezulta ca pentru orice

din

exista un numar

astfel incit

.Notam cu

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008

06SpEuclid.htm

Page 68 of 68

adevarata pentru orice , si deci avem:

din

si orice ,

trecem la limita dupa

si obtinem:

pentru 2) Sirul

, adica apartine multimii , ; . Pentru si avem:

ultima relatie se mai scrie si ca : . Sirul fiind marginit exista numerele , astfel incit pentru orice si deci:

unde Problema 15.

si prin urmare sirul

este marginit.

Sa se arate ca functia Solutie: Functia pentru orice din

, unde

si

defineste un produs scalar pe

este evident o functionala biliniara simetrica si deci ramine sa aratam ca este pozitiv definita: ;daca atunci si , adica .

http://cristiann.ase.ro/06SpEuclid/06SpEuclid.htm

20.04.2008