Sunteți pe pagina 1din 5

Pronumele si adjectivul pronominal posesiv Posesor Pers I Sg M=F Meu Mea Mele Mei Mele Pl M=F Nostru Noastr

Noastre Nostri Noastre

Pers II Sg M=F Tu Ta Tale Ti Tale Pl M=F Vostru Voastr Voastre Vostri Voastre

Pers III Sg M=F Su Sa Sale Si Sale Pl M=F -

Posedat

Singular

M F

N=Ac G=D N=Ac G=D N=Ac G=D N=Ac G=D

Plural

M F

1. Cod gimna ial!


a) posesive "ara a# al# ai# ale# alor = adjective posesive, ca $. Ex. Casa mea e peste drum. / Nu stiu ce vroiau sa ica pari!tii vostri. ") posesive "#) - cu alor = pro!ume posesive i!totdeau!a $!u exista adjective pro! posesiv cu alor ) ca uri G % D &1# '(. Ex. Casa alor mei e peste drum. / %e-am o&erit alor nostri u! cadou &rumos.' " () ) cu a# al# ai# ale# i! a"se!ta su"sta!tivului ) o"iect posedat = pronume posesive. Ex. Al meu a ve!it mai repede acasa. / Nu mai stiam !imic de ai vostri. Ca uri 1# '. " *) ) cu a# al# ai# ale# i! pre e!ta su"sta!tivului ) o"iect posedat = adjective pronominale posesive. Ca uri $. Ex. Ale mele &ete !u m-au mai cautat. / +cest copil al nostru !u vrea sa mai stea acasa. Situatii i! cod ,im!a ial- pro!ume posesive.

#. Ca N 1 ) su"iect ) Ai mei au plecat la mu!te. (. Ca N #) !ume predicativ ) Casa asta e a ta. *. Ca N #) eleme!t predicativ suplime!tar ) El se co!sidera al nostru.

#. Ca +c # ) compleme!t direct cu mor&emul pe ) .-am va ut aseara i! oras pe ai tai. (. Ca +c # ) eleme!t predicativ suplime!tar ) %-am co!siderat mereu al nostru. *. Ca +c * ) compleme!t i!direct ) .-am spus despre ai tai mai multe. /. Ca +c * ) atri"ut pro!omi!al prepo itio!al ) De ai mei au mai vor"it la co!,res.

#. Ca 0 # ) atri"ut pro!omi!al ,e!itival ) Casa alor nostri e c1iar peste drum. (. Ca 0 * ) atri"ut pro!omi!al prepo itio!al - %upta impotriva alor mei s-a i!c1eiat mai repede decat ma asteptam. *. Ca 0 * ) !ume predicativ ) %upta !oastra a &ost mereu impotriva alor sai.

#. Ca 2 #- compleme!t i!direct ) Spu!e-le alor tai sa !u ma mai dera!je e. (. Ca 2 * ) compleme!t circ de cau a ) Nu a reusit la exame! datorita alor vostri. *. Ca 2 * ) compleme!t circ de mod ) S-a comportat co!trar alor nostri. #. Ca V # ) &ara &u!ctie si!tactica ) Al meu, 1ai aici3 (. Ca V # ) apo itie ) .oa!e, al meu, 1ai la !oi3 Model de anali a- &u!ctie si!tactica, pro! posesiv, ,e!, !umar, ca . $cate,orii date de al, de aceea ele !u au persoa!a, a, al, ai, ale su!t apersonale, stau !umai pe!tru persoa!a a ...-a).

Situatii de a!ali at i! cod ,im!a ial- adjective pronominale posesive, cu sau / si &ara al# a# ai# ale. #. Ca ul N $ ) atri"ut adjectival ) Copilul meu a stat la !oi peste vara. / 4! copil al meu a stat la !oi toata iar!a. / Al meu "aiat a ve!it la !oi mai repede. (. Ca Ac $ ) atri"ut adjectival ) Nu l-am mai va ut pe copilul tau de ceva vreme. / Nu lam va ut pe acest copil al tau de ceva vreme. / Nu l-am va ut pe al tau "aiat de ceva vreme. *. Ca G $ ) atri"ut adjectival ) 5acultatea priete!ilor mei e &oarte departe. / 5acultatea acestor priete!i ai mei e departe. /. Ca D $ ) atri"ut adjectival ) .-am dat amicului meu o carte de Cartarescu. / .-am dat acestui amic al meu o carte de Cartarescu. 6. Ca ) $- atri"ut adjectival ) Copilul meu# 1ai mai repede3 / +cest copil al meu, 1ai mai repede3 / Al meu copil, 1ai mai repede3 *+servatie! i! a!ali a ,ramaticala a adjectivului pro! posesiv tre"uie sa apara ci!ci i!&ormatii, impartite pe doua tipuri de cate,orii- a( adjectivale, datorate acordului, ,e!, !umar si ca ' +( pronominale, reali ate lexical- persoa!a si !umarul posesorilor. Ex. In curtea voastra aveti mai multi pomi fructiferi. Model de anali a a unui adjectiv pronominal posesiv - voastra ) atri"ut adjectival, adjectiv pro! posesiv, s,, &emi!i!, +c (, pers .., mai multi posesori. $ u!de !umarul si!,ular se re&era la su"sta!tivul ) o"iect posedat, aici curtea, iar mai multi posesori se re&era la posesivul voastra' se vor"este despre di1otomia &orma vs co!ti!ut, pe!tru ca i! &orma su!t adjective, iar i! co!ti!ut su!t pro!ume. 2e aceea de!umirea de adjectiv pro!omi!al posesiv e completa- aici pro!omi!al i!seam!a si pro!ume, si !u prove!it di! pro!ume.) *+servatie- 7po itia singular % plural , marcata desi!e!tial, este de tip adjectival, adica !u se re&era la singularul % pluralul posesorilor repre e!tati pri! adjectivul pro!omi!al

posesiv, ci la si!,ularul / pluralul su"sta!tivului cu care se acorda si care de!umeste o"iectul posedat. +lt&el spus, po itia si!,ular / plural corespu!de i!tocmai opo itiei u! o"iect posedat / mai multe o"iecte posedate. 7po itia de !umar se asocia a , ca la toate adjectivele, cu cea de ,e! si ca .

$. Cod universitar!
(.# Valoarea mor&osi!tactica a posesivului meu# tau# sau# sale etc i! a"se!ta lui a# al# ai# ale ) adjectiv pro!omi!al posesiv. Casa noastra e mai i!alta decat a pari!tilor. (.( Valoarea mor&osi!tactica a lui a# al# ai# ale i! a+senta su+stantivului, o+iect posedat- pronume posesiv semiindependent. Ca N # ) su"iect ) Ai mei au plecat la mu!te. !ume predicativ- Mereu am co!siderat ca dreptatea e a ta. elem predica supli ) El se co!sidera al !ostru / al dracului. Ca +c # ) compl direct ) Nu l-am mai va ut pe al tau. compl i!direct ) Nu-mi mai vor"i asa despre ai tai. +c * - atri"ut pro!omi!al prepo itio!al ) 2e ai sai au mai plecat i! vaca!ta i! Tu!isia. +c #- elem predi suplim ) .l co!sideram di!totdeau!a al !ostru / al dracului. vostri. 2 * ) compleme!t circ de mod ) S-a comportat co!trar alor !ostri. Ca V # ) &ara &u!ctie si!tactica ) Al meu, 1ai mai repede3 apo itie ) .oa!e, al meu, 1ai la !oi3 Ca 0 * - !ume predicativ ) %upta !oastra a &ost mereu impotriva alor sai. Ca 2 # ) compleme!t i!direct ) Spu!e-le alor tai sa !u ma mai dera!je e atata. 2 * - compleme!t circ de cau a ) Nu a reusit la exame! datorita alor

*+servatie ) i! toate aceste ca uri i! care apare al - posesivul meu# tau# sau etc i! a"se!ta su"sta!tivului ) o"iect posedat, posesivul are aceeasi &u!ctie si!tactica ) atri"ut adjectival, u!ul care se acorda i! ,e!, !umar si ca semii!depe!de!t a# al# ai# ale. (.* Valoarea mor&osi!tactica a lui a# al# ai# ale i! pre enta su+stantivului, o+iect posedat- pronume posesiv semiindependent du+lant. $ prima solutie). Ai !ostri ti!eri au ve!it di! tari strai!e. / Celui mai "u! priete! al meu. ) ai % al ) pro!ume posesiv semii!depe!de!t du"la!t $ pri! a!ticipare / reluare ) al !umelui o"iectului posedat, !ei!clus i! structura posesivului sau a 0. .!terpreta!d &orma ca uala a lui ai / al ca &ii!d i! N, di! $cvasi)imposi"ilitatea dovedirii si a u!ui alt ca $+c, 2, 0), ai / al va rama!e si i! a&ara u!ei &u!ctii si!tactice.# I-am vazut pe copiii acestia ai tai. Model de anali a! ai - &ara &u!ctie si!tactica, pro!ume posesiv semii!depe!de!t du"la!t, !umarul plural, ,e!ul masculi!, ca N#. $!u vor"im despre persoa!a la a# al# ai# ale ) el sta !umai pe!tru persoa!a a ...-a, &ace parte di! cate,oria pro!umelor aperso!ale). tai ) &u!ctie si!tactica $atri"ut adjectival ), adjectiv pro!omi!al posesiv, +c (. $ acest adjectiv posesiv se va acorda i! ,e!, !umar si ca cu su"sta!tivulo"iect posedat si !u cu ai, deci i! ca ul !ostru se va acorda cu copiii). cu pro!umele posesiv

8e!tru detalii ve i 0.0.Neamtu, (99:, Teoria si practica a!ali ei ,ramaticale;., cursul de 8ro"leme co!troversate de mor&osi!taxa ;., ti!ut i! cadrul masteratului ) %im"a roma!a i! co!text roma!ic.