Sunteți pe pagina 1din 24

FACULTATEA DE INSTALAII

PROIECT DE DIPLOMA
Proiectarea instalatiei frigorifice pentru congelarea si refrigerarea ali entelor intr!un aga"in

CONDUCATORUL PROIECTULUI DE DIPLOMA#

Clu$!Napoca% &'()

*ORDEROU (+ PARTEA SCRISA

&+ PARTEA DESENATA


2.1 Plan de situatie 2.2 Plansele specifice categoriilor de lucrari proiectate 2.2.1. Planurile principale de amplasare a utilajelor 2.2.2. Scheme principale ale instalatiilor (schema de principiu. schema desfasurata, schema coloanelor, etc, dupa caz) 2.2.3. Sectiuni, vederi, detalii principale, (plansele vor contine cote, dimensiuni, tipul materialelor, izolatii termice, acustice, protectii anticorozive si parametrii principali ai instalatiilor)

(+)+ TEMA PROIECTULUI DE DIPLOMA


Sa se proiecteze o instalatie frigorifica aferenta depozitelor, unde se va realiza congelarea si refrigerarea alimentelor, in scopul mentinerii starii lor in timp. Depozitele frigorifice sunt situate la parterul cladirii magazinului. n camera de congelare temperatura tre!uie sa fie de respectiv in camera de refrigerare

(+, MEMORIU TE-NIC PRI.IND INSTALATIILE FRI/ORIFICE


(+(+) LE/ISLATIA DE *A0A
ntocmit in urma studierii cerintelor din tema de proiectare inaintata de catre !eneficiar, proiectul de instalatii frigorifice respecta normele si standardele in vigoare, astfel incat sa fie asigurate confortul si nivelul de performanta necesara. "egea 1#$%& ' "egea privind calitatea in constructii S( 1%#)$*1%#) nstalatii de incalzire. +ecesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul S( 1%#)$2*1%#) nstalatii de incalzire. +ecesarul de caldura de calcul. ,emperaturi interioare conventionale de calcul. S,-S ../0$02*1. nstalatii de ventilare si climatizare. 1alculul aporturilor de caldura din e2terior. Prescriptii fundamentale. S,-S ../0$02*2 . nstalatii de ventilare si climatizare. Parametrii climatici e2teriori. S,-S .%0)$)1. nstalatii frigorifice. Prescriptii de siguranta. S,-S 31/2$0. . nstalatii frigorifice. ,emperaturi e2terioare. S( S3 &1/041%%) ' nstalatii frigorifice mecanice utilizate pentru racire si incalzire. Prescriptii de securitate. S,-S .%0)$02 ' nstalatii frigorifice. Prescriptii de siguranta S,-S )131$%1 ' nstalatii frigorifice. ,erminologie si clasificare S,-S 1211)$%#$ nstalatii frigorifice. Semne conventionale. +ormativ 1&.$)& ' 5erificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii. +orme de protectia muncii 6.-. .-, 72trasul 23 pentru instalatii frigorifice. Prescriptii tehnice 11/$)/$ (ecipiente sta!ile su! presiune din instalatiile frigorifice.

(+(+1 SITUATIA E2ISTENTA


"a fata locului nu e2ista o instalatie frigorifica, drept urmare s$a solicitat de catre !eneficiar prin tema de proiectare, ela!orarea unui proiect tehnic pentru solutionarea acestei instalatii.

(+(+, SITUATIA PROIECTATA


Prezentul proiect sta!ileste in conformitate cu tema de proiectare sta!ilita de investitor, solutiile tehnice si conditiile de realizare a instalatiilor frigorifice aferente camerelor cu destinatia de congelare si refrigerare a alimentelor aferenta unui magazin. Proiectarea sistemului s$a facut in concordanta cu prevederile legilor, standardelor si normativelor in vigoare. 7chipamentele au fost alese pe considerente tehnico$economice. "a prezentul proiect s$a cerut ca instalatia frigorifica sa se realizeze intr$un sistem centralizat modern. -stfel instalatia frigorifica este compusa din utilaje si echipamente noi, moderne si cu un grad de fia!ilitate ridicat. n vederea ela!orarii necesarului de frig s$a tinut cont de S,-S ../0 unde s$au urmarit aporturile de caldura din transmisia termica prin pereti, pardosea si tavan, prin reimprospatarea aerului, prin deschiderea usilor, si sarcinile termice interne dependente de marfurile depozitate (sarcina termica degajata de produse, si sarcina termica data de respiratia marfurilor) si sarcinile

termice independente de marfurile depozitate (sarcinile termice date de iluminatul, personalul, materialul rulant si de masini si aparate) cat si sarcinile termice date de motoarele ventilatoarelor vaporizatoarelor si a rezistentelor de degivrare. (efrigerarea si congelarea alimentelor se va realiza cu ajutorul vaporizatoarelor racitoare de aer, montate direct in camerele frigorifice, restul aparatelor fiind montate in su!sol intr$o incapere destinata echipamentelor aferente instalatiei frigorifice. -ceste echipamente consta in schim!atoare de caldura, condensatoare, compresoare, !utelii su! presiune. Distri!utia agentului frigorific se face de catre o retea de tevi din otel izolate termic. n functie de umiditatea relativa si temperatura interioara, s$au determinat temperaturile de vaporizare a agentului frigorific, astfel fiind determinate regimurile de presiune. Pe !aza acestor date si a necesarului de frig s$au ales vaporizatoarelor aferenta camerelor frigorifice, vaporizatoare racitoare de aer la care miscarea aerului se realizeaza cu ajutorul unor ventilatoare. ,oate vaporizatoarele sunt dotate cu rezistente electrice de degivrare, pentru inlaturarea periodica a ghetii de pe lamelele vaporizatoarelor. -gentul frigorific preluand caldura din mediul racit (camera frigorifica) vaporizeaza, si totodata are loc o supraincalzire a vaporilor in vaporizator (&$. o C ). -gentul frigorific trece printr$un schim!ator de caldura in care are loc o supraincalzire 1#$1& o C . n camera destinata echipamentelor sunt amplasate compresoarele care realizeaza comprimarea agentului de racire, in prima si in a doua treapta. ,ot in aceasta camera este montata !utelia de racire intermediara, in care se face refularea agentului frigorific gazos de catre compresorul din prima treapta. De aici pleaca conductele spre vaporizatorul montat in camera de refrigerare. Din !utelia de racire intermediara sunt aspirati vaporii de agent frigorific de catre compresorul din treapta a doua, crescand presiunea lor, si refuland spre condensatorul multitu!ular orizontal racit cu apa. "a alegerea condensatorului s$a tinut cont de temperatura de condensare astfel incat agentul de racire sa fie folosit la o instalatie de incalzire prin pardoseala. n condensator agentul frigorific cedeaza caldura agentului de racire (apa) trecand in stare lichida, iar apoi o parte se lamineaza in ventilul de laminare termostatic si intra in !utelia de racire intermediara, o alta parte trece prin !utelia de racire prin intermediul unei serpentine montat in !utelie, incalzand agentul frigorific lichid. Dupa !utelia de racire intermediara agentul trece prin ventilul de laminare aferenta primei trepte, si apoi intra in vaporizator, reluandu$se ciclul. -gentul de racire este (/#/-, care este un agent ecologic un amestec cvasi$azeotrop cu glisarea temperaturii de #.) 8, din 3 componenti de tip 9:1 (&2; (1/3a, //; (12&, /; (13/a) si se foloseste ca su!stituent al agentilor (22 si (&#2. :olosirea acestui agent frigorific este avantajos, prin proprietatile termodinamice e2trem de !une (indice de comprimare adia!atica scazuta, temperatura de vaporizare scazuta, raport de comprimare redusa). Prin faptul ca nu este to2ic, devine posi!il utilizarea lui in industria alimentara, astfel poate fi introdus direct in camerele frigorifice, nefiind nevoie de utilizarea racitoarelor intermediari. mpactul asupra stratului de ozon a agentilor halogenati tip 9:1 este # fata de (11, iar contri!utia lor la intensificarea efectului de sera este redusa, #.. fara de (11. Pretul acestui agent este identic cu pretul celorlalti agenti ecologici tip 9:1. "a finalizarea lucrarilor de montaj, inaintea de punerea in functiune a instalatiei, se vor efectua pro!e de functionare si reglare. 5or fi deasemenea verificate temperaturile in interiorul camerelor frigorifice.

(+3 CAIETELE DE SARCINI


(+(+4 CAIETE DE SARCINI PENTRU AFERENTA INSTALATIEI FRI/ORIFICE
(+(+4+( /eneralitati
Prezenta documentatie contine principalele sarcini ce revin e2ecutantului lucrarilor de instalatii frigorifice aferent investitiei <6agazin= situat in localitatea >istrita, judetul >istrita$ +asaud. <6agazin= proiectat a se realiza in >istrita, strada ndependentei nr &0, judetul >istrita$ +asaud, al carui !eneficiar este S1 63 S-+ -?(3 S(". "a !aza proiectarii au stat planurile de arhitectura ale constructiei si prevederile standardelor si normativelor in vigoare.

E2ECUTIA

LUCRARILOR

(+(+4+& Stan5ar5e% nor ati6e si prescriptii care gu6ernea"a e7ecutia 5e ansa 8lu a lucrarii+
72ecutantul are o!ligatia de a respecta prevederile proiectului , a normativelor, reglementarilor si standardelor cone2e, ca o garantie a realizarii criteriilor de performanta necesare prevazuta de lege si de proiectul tehnic.

(+(+4+) Materiale si pro5use


6aterialele si produsele folosite la e2ecutarea instalatiei frigorifice vor avea caracteristicile prevazute in standarde sau in normele interne ale unitatilor producatoare, insotita de certificatul de calitate a producatorului. 7chipamentele , tevile vor fi astfel alese incat sa permita efectuarea pro!elor si verificarilor indicate.

(+(+4+1 Li6rare% 5epo"itare%

anipulare

Pastrarea materialelor pentru instalatii se face in depozite de materiale ale santierului, cu respectarea prescriptiilor in vigoare privind normele de prevenire a incendiilor si normele specifice de tehnica si securitatii muncii. 6aterialele de instalatii asupra carora conditiile atmosferice nu au influenta nefavora!ila, se vor depozita in aer li!er, pe platforme special amenajate in acest scop. 6aterialele care pot fi deteriorate de agentii climatici se vor depozita su! soproane, si vor fi acoperite cu prelate sau cu foi din polietilena. 6aterialele care se deterioreaza la umiditate sau radiatie solara se vor pastra in magazii inchise. 6anipularea materialelor se face cu respectarea normelor de tehnica a securitatii muncii si asa fel incat sa nu se deterioreze.

(+(+4+, E7ecutia lucrarilor


Monta$ul i"olatiei ter ice zolatia termica a camerelor frigorifice se face cu panouri sand@ich, care are spuma poliureatnica intre ta!le de otel zincat, vopsit, tratat impotriva coroziunii. -ceste panouri se monteaza pe peretii camerelor. Monta$ul ec9ipa entelor 5aporizatoarele se vor monta in camerele frigorifice, conform proiectului. 7tansarea intre vaporizator si tevi se va face prin garnituri de cauciuc, prin sudare. Dupa montarea vaporizatoarelor se trece la montarea conductelor de condens racordate la instalatia de canalizare, dupa cum reies din plansa. ntroducerea aerului proaspat e2terior se va face prin intermediul unei prize de aer dotat cu filtru. ,oate celelalte echipamente se vor monta in camera destinata special pentru acest scop. 1ompresoarele se vor monta pe platforme !etonate. 1ondensatorul va fi si el amplasat in aceasta camera impreuna cu !utelia de racire intermediara. ,oate racordurile ale echipamentelor vor fi etansate in mod o!ligatoriu, cu garnituri de etansare speciale care rezista agetului frigorific , uleiul de ungere a compresoarelor si conditiilor de presiune si temperatura.

Monta$ul te6ilor ,evile asigura circulatia agentului frigorific intre ecipamentele instalatiei si a condensului catre instlatia de canalizare. ,evile si coturile pentru agent frigorific sunt tevi din otel conform S( 7+ 12)3&42#11 iar conductele pentru canalizarea condensului sunt tevi din materiale plastice conform S( 7+ 1/&242#11 "a traversarea peretilor si planselor se vor prevedea tu!uri de protectie. Se va avea o mare grija in operatiunile de manipulare a tevilor, evitandu$se pe cat posi!il lovirea, deformarea, sau orice alta forma de deteriorare a acestora. 6ontarea tevilor se va face dupa ce in preala!il s$a facut trasarea lor. "a trasare se vor respecta cu strictete traseele prevazute in proiect.

(+(+4+3 Pro8e% con5itii 5e receptie


.erificari% incercari% pro8e 5erificarile, incercarile si pro!ele preala!ile punerii in functiune se fac in urmatoarele situatii4 la terminarea lucrarilor si la receptia finala precum si dupa reparatii capitale in conformitate cu <"egea privind calitatea in constructii("egea nr 1#*1%%&), (egulametul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora= $ dupa reparatii si revizii. naintea efectuarii pro!elor se verifica4 $ concordanta instalatiilor si a dimensiunilor acestora corespunzator proiectului de e2ecutie $ pozitiile si amplasamentele echipamentelor si aparatelor $ protectia anticoroziva si termoizolatia tevilor. $ verificarea protectiei contra electrocutarii. 5erificarile caracteristicilor elementelor componente ale instalatiilor se fac pe !aza certificatelor de calitate sau agrementelor puse la dispozitie de furnizori. .erificarea eficacitatii glo8ale ale instalatiilor nainte de predarea in e2ploatare a instalatiilor frigorifice, se verifica eficienta glo!ala a acesteia. n vederea determinarii eficacittatii, se masoara marimi privind4 $ conditiile de microclimat interior (temperatura, umiditate) $ nivelul de zgomot produs de instalatie 6asuratorile se efectueaza in mai multe puncte ale incaperilor, in vederea sta!ilirii valorilor parametrilor aerului in diverse zone. 6arimile masurate tre!uie sa se incadreze in valorile prevazute in proiect si in valorile ma2ime admise de <+ormele de medicina muncii= (ord 1%&)*1%%&$ 6inistrul Sanatatii) nainte de efectuarea masuratorilor se verifica daca conditiile de lucru a instalatiilor, desfasurarea proceselor tehnologice sunt corespunzatoare prevederilor proiectului. n vederea aprecierii eficacitatii glo!ale a instalatiilor frigorifice, care au mai multe regimuri de functionare, masuratorile se efectueaza in regimurile sau anotimpurile de functionare caracteristice. .erificarea ansa 8lului instalatiilor frigorifice $

5erificarile se fac asupra instalatiilor frigorifice la care s$au efectuat reparatii capitale sau curente inlocuiri de aparatura sau echipamente. Se verifica urmatoarele4 $ aspectul general al instalatiei ansam!late $ protectia anticoroziva $ grosimea izolatiilor si uniformitatea acestora $ etanseitatea elementelor prin care se vehiculeaza agentul frigorific $ etanseitatea camerelor frigorifice $ pozitia suporturilor si conformarea antiseismica a acestora $ functionarea elementelor in miscare .erificari si incercari ale ele entelor co ponente ale instalatiilor frigorifice -supra elementelor componente ale instalatiilor se efectueaza inainte de punerea in functiune urmatoarele tipuri de verificari4 $ verificari mecanice $ verificari chimice $ verificari electrice $verificari aeraulice $ verificari hidraulice $verificari termice .erificarile instalatiei 5e auto ati"are nainte de punerea in functiune se verifica intreg ansam!lul instalatiilor de automatizare privind4 $ corectitudinea pozitionarii elementelor traductoare si de e2ecutie $ sensul corect de miscare al elementelor de e2ecutie $ miscarea fara frecari, jocuri sau trepidatii anormale a elementelor mo!ile avandu$se in vedere ungerea acestora Pornirea instalatiilor Pornirea se face in trei faze $ pornirea in sarcina redusa $ pornirea in sarcina normala $ functionare de pro!a n timpul pornirii la sarcina redusa se fac o serie de verificari privind4 $ nivelul vi!ratiilor sau zgomotelor ansam!lului $ incalzirea motoarelor $ inchiderea corecta a curelelor de transmisie 3ri de cate ori este posi!il se masoara intensitatea curentului la pornirea motoarelor in vederea reglarii releelor de protectie. Pornirea in sarcina normala se efectueaza dupa efectuarea o!servatiilor in timpul pornirii in sarcina redusa ci remedierea eventualelor deficiente. :unctionarea in sarcina normala dureaza atat timp cat este necesar ca intreaga instalatie sa fie e2aminata. (ezultatele e2aminarii vor fi trecute intr$un proces ver!al de constatare.

:unctionarea de pro!a se face ce e2ecu toate elementele instalatiei asam!late in pozitii definititandu$se verificarile indicate mai sus. n timpul functionarii de pro!a se efectueaza reglarile instalatiei, corespunzator regimului nominal de functionare. Intoc it% >ureac oan 6ihai

(+(+: CAIETE DE SARCINI PENTRU FURNI0ORI DE MATERIALE% UTILA;E% EC-IPAMENTE SI CONFECTII DI.ERSE
(+(+:+( Caiete 5e sarcini pentru ateriale

(+(+:+(+( Caiet 5e sarcini pentru te6i 5e agent frigorific 5in otel


1.1.0.1.1.1 Parametrii tehnici si functionali 6aterialul ?rosimea peretelui 1oeficient de conductivitate termica 5iteza agentului frigorific 3tel #.&$& mm &0 A*m o C #./$1# m*s

1.1.0.1.1.2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in e2ploatare

-vantajele sistemului de tevi si fitinguri din otel4 $ este rezistent la actiunea agentilor frigorifici halogenati. $ (ezistent la coroziune si la foc $ 6aterial care nu are nici un efect asupra sanatatii oamenilor $ 6ontaj rapid $ Durata lunga de viata 1.1.0.1.1.3 1onditii privind conformitatea cu standardele relevante ,evile pentru agentul frigorific sunt in conformitate cu cerintele si specificatiile S( 7+ 12)3&42#11 1.1.0.1.1./ 1onditii de garantie si postgarantie ?arantia4 2/ luni ,ermenul de rezolvare a pro!lemelor ivite in perioada de garantie4 3 zile

(+(+:+(+& Caiet 5e sarcini pentru con5ucte 5in polipropilena pentru canali"area con5ensului+
1.1.0.1.2.1 Parametrii tehnici si functionali 6aterialul 1oeficient de dilatare termica liniara 1oeficient de conductivitate termica ,emperatura ma2ima de utilizare Polipropilena (PP) #.#.$#.#0 mm* o C #.13 A*m8 .# o C

1.1.0.1.2.2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in e2ploatare -vantajele conductelor din PP sunt4 $ caracteristici elastice !une $ rezistenta chimica si electrochimica ridicata $ greutate redusa $ montaj simplu si redus $ rezistenta mecanica ridicata 1.1.0.1.2.3 1onditii privind conformitatea cu standardele relevante 1onductele si fitingurile sunt in conformitate cu cerintele si specificatiile S( 7+ 1/&242#11 1.1.0.1.2./ 1onditii de garantie si postgarantie ?arantia4 12 luni ,ermenul de rezolvare a pro!lemelorivite in perioada de garantie 4 & zile

Durata normala de functionare 4 32$/0 ani Intoc it% >ureac oan 6ihai

1.1.0.2.3.1 Parametrii tehnici si functionali 1apacitate 1apacitate ma2ima -gent racire ,emperatura de condensare ,emperatura de intrare a agentului de racire ,emperatura iesire a agentului de racire Pierdere de presiune De!it volumic &% BA .3 BA -pa /& o C 3# o C /2.3 o C #.#3 !ar 2.&. m 3 *h

1.1.0.2.3.2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in e2ploatare 1ondensatorul a fost dimensionat incat sa realizeze trecerea agentului de racire din faza gazoasa in faza lichida, prin cedarea caldurii de condensare a unui agent de racire (apa). ,otodata, ca caldura de condensare poate fi caldura utila, astfel incat apa incalzita de condensator sa ai!a

parametrii necesari pentru a fi introduse intr$un sistem de incalzire, si anume, incalzire prin pardoseala. 1.1.0.2.3.3 1onditii privnd conformitatea cu standardele relevante 1ondensatorul este construit respectand Directivele 177 0%*3%2, %1*3.0, %3*//, %3*.0, )3*23 1.1.0.2.3./ 1onditii de garantie si postgarantie ?arantie4 2/ luni Durata normala de functionare 4 %$1& ani (+(+:+&+1 Caiet 5e sarcini pentru sc9i 8atoare 5e cal5ura 1.1.0.2./.1 Parametrii tehnici si functionali Putere Dimensiuni ?reutate ,emperatura de intrare ,emperatura de iesire +umar de canale 5olum 2 BA 12%233022/ mm 2./ Bg $ 2.*/& o C $1.* /2./ o C 2*3 #.1)* #.2&& l

1.1.0.2./.2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in e2ploatare Schim!atorul de caldura tre!uie montat conform proiectului si a specificatiilor furnizorului pentru o functionare corecta. ,re!uie sa posede act de agreere. nainte de montare tre!uie efectuate toate controalele procedurale, si pro!ele inainte de punere in functiune. 1.1.0.2./.3 1onditii privind conformitatea cu standardele relevante 1onformitatea schim!atoarelor de caldura se face conform cu instructiunile tehnice S1 (, precum si instructiunile producatorului. 1.1.0.2././ 1onditii de garantie si postgarantie ?arantie42/ luni Durata normala de functionare4 &$1# ani Intoc it% >ureac oan 6ihai

1amera cu ventilatie naturala

i 2 =

1 #.12

1oeficientul glo!al de transmisie termica pentru peretii e2teriori4


STRAT Grosime mm 0.02 0.1 0.!% 0.02 0.1( Conductivitate termica W/Mk 0. ! 0.!% 1.&2 0.%) 0.02 /

m 2 K/W
0.021"0" 0.2&!1"% 0.2!("&% 0.022 % )

1 Mortar de ciment 2 Termoi#o$atie ! 'eton armat ( Mortar de var si ciment " *anou sand+ic,

k1 =

1 = #.131 1 1 2 3 / & 1 + + + + + + e1 1 2 3 / & i1

1oeficientul glo!al de transmisie termica pentru peretii interiori


STRAT " *anou sand+ic, & Mortar cu var si ciment ) -idarie Grosime mm 0.1( 0.!% 0.1 Conductivitate termica W/Mk 0.02 0.%) 0.!! /

m K/W
) 0.(!&)%2 0.!0!0!

k2 =

1 1 . ) & . 1 + + + + + e 2 . ) & . i1
S 3 C l 3 . h3 C 12.2& m 2

= #.132

S / C l / . h/ C 2..2/ m 2

Peretii si tavanul se confectioneaza din panouri sand@ich cu grosimea de )& mm 1oeficientii de convectie or fi4

Suprafata in contact cu aerul e2terior e1 = Suprafata in contact cu aerul local 1amera cu ventilatie mecanica 1amera cu ventilatie naturala

1 #.#3 1 e 2 = #.12 1 i1 = #.#. 1 i 2 = #.12

1oeficientul glo!al de transmisie termica pentru peretii e2teriori4


STRAT Grosime mm 0.02 0.1 0.!% 0.02 0.0)" Conductivitate termica W/Mk 0. ! 0.!% 1.&2 0.%) 0.02 /

m 2 K/W
0.021"0" 0.2&!1"% 0.2!("&% 0.022 % !.)"

1 Mortar de ciment 2 Termoi#o$atie ! 'eton armat ( Mortar de var si ciment " *anou sand+ic,

k1 =

1 = #.220 1 1 2 3 / & 1 + + + + + + e1 1 2 3 / & i1

1oeficientul glo!al de transmisie termica pentru peretii interiori


STRAT " *anou sand+ic, & Mortar cu var si ciment ) -idarie Grosime mm 0.0)" 0.!% 0.1 Conductivitate termica W/Mk 0.02 0.%) 0.!! /

m K/W
!.)" 0.(!&)%2 0.!0!0!

k2 =

1 = #.233 1 . ) & . 1 + + + + + e 2 . ) & . i1

1oeficient glo!al de transmisie prin tavan4


STRAT 10 Mortar cu var si ciment 11 *$aca de /eton armat 12 0onoi#o$atie 1! Sa1a de /eton Grosime mm 0.01 0.1% 0.0( 0.0& Conductivitate termica W/Mk 0.%) 1.)( 0.21 1. 2 /

m K/W
0.011( ( 0.10!((% 0.1 0()&2 0.0!12"

k& =

1 = #.23/ 1 1# 11 12 13 & 1 + + + + + + e 2 1# 11 12 13 & i1

1oeficient glo!al de transmisie prin pardosea Pardoseala camerei se compune din mai multe straturi a caror grosime si componenta au fost sta!ilite de proiectantul constructor astfel incat sa reziste sarcinilor datorate depozitarii alimentelor. D-"- ("-(7

STRAT

Grosime mm 0.01" 0.0" 0.1 0.1 0.01" 0.1"

Conductivitate termica W/Mk 1.0" 1. 2 0.2) 0.0! 0.1& 1.2)


2

m K/W
0.01(2%& 0.02&0(2 0.!"%(2! !.!!!!!! 0.0 !)" 0.11)2)

121(3 4a$a de ru$are 221"3 Sa1a de /eton !21&3 4a$a de re#istenta (21)3 5#o$atie din 1o$istiren "21%3 5#o$atie ,idro6u7a2/itum3 &21 3 'eton de e7a$i#are

k. =

1 = #.2&# 1/ 1& 1. 1) 10 1% 1 + + + + + + 1/ 1& 1. 1) 10 1% i1

$ deoarece pardoseala camerei frigorifice este realizata pe pamant, convectia prin miscarea e aerului este nula. Sarcinile termice date de aportul de caldura prin transmisie ce patrund in camera prin pereti, tavan si pardosea. Pentru peretii e2teriori

Qtr1 = k1 ( S 2 + S 3 ) t = 20%.&% A

8tC33 oC (teCD3& o C )

Pentru peretii interiori 8tC10 o C (teCD2# o C )

Qtr 2 = k 2 S / t = 11#.#& A

Pentru tavan 8tC10 oC (teCD2# o C )

Qtr 3 = k & S & t = 1...)% A

Pentru pardosea 8tC13 o C (teCD1& oC )

Qtr / = k . S . t = 120.) A

Sarcina termica totala prin transmisia termica


Qtr C Qtr1 D Qtr 2 D Qtr 3 D Qtr / D Qtr & C.%&.13 A

Aportul 5e cal5ura prin 5esc9i5erea usilor


n cazul camerelor frigorifice tre!uie calculat aportul de caldura prin deschiderea usilor, care se face cu relatia urmatoare4 ae Qdu = F0 + (#.#.) t u )E u ai l u hu hu 1 (i ae iai ) c pa A ai in care, tu $ diferenta dintre temperatura aerului din e2teriorul usii ti si temperatura aerului din camera frigorifica ti . u $ timpul de deschidere a usilor Fmin*hE ai $densitatea aerului in camera frigorifica FBg*m3E ae $ densitatea aerului pe suprafata e2teriora a usii FBg*m3E lu $ latimea usiiFmE hu $ inaltimea usii FmE iae $ entalpia aerului de pe suprafata e2terioara a usii FBj*BgE i ai $ entalpia aerului din interiorul camerei frigorifice FBj*BgE c pa $ coefficient de diminuare dat de prezenta unei perdele de aer la usa, in cazul nostrum, avem usa fara perdea, la care cpaC1

1a sa putem determina timpul de deschidere a usii camerei frigorifice este nevoie de determinarea cantitatii de marfa din camera frigorifica si a se estima rulajul de marfuri intrate sau iesite din aceasta.

u =

d t rz 2/

in care, d t $ durata medie de tranzitare a usii (intrare, iesire) Fmin*tE rz $ rulajul zilnic de marfuri Ft*zE 1antitatea totala de marfuri depozitate intr$o camera frigorifica este data de relatia4 C = A hs d d # in care, -$ suprafata pardoselei camerei frigorifice F m 2 E hs $ inaltimea ma2ima de stivuire FmE d d $ densitatea de depozitare FBg* m 3 E # $ coeficientul de ocupare la sol a produselor Pentru camera de congelare4 tu C30
lu C1 m
o

hu C2.1 m
iae C3. Bj*Bg i ai C$10 Bj*Bg

-C/1.&% m 2 hs C2 m d d C&## pentru carne # C#.)&

1antitatea totala de carne depozitata in camera frigorifica


C = A hs d d # C311%2 Bg

rz $ rulajul zilnic se ia cca. 2&; din cantitatea de carne din camera rz C #.2&. 1C ))%0 Bg

1alculul timpului de deschidere a usilor4


d t C. ' durata medie de tranzitare a usilor

u =

d t rz min C 1.%/ h 2/ 1###

3 # C1.2%3 F kg * m E # ai = 10 C 1.30 1+ 2)3.1&

ae =

# 2# C 1.2#& 1+ 2)3.1&

ae Qdu = F0 + (#.#.) t u )E u ai l u hu hu 1 (iae iai ) c pa C 1./0.0& A ai

Pentru camera de refrigerare


tu C10 lu C1 m
o

hu C2.1 m
iae C3. Bj*Bg i ai C12 Bj*Bg

-C3%.. m 2 hs C2 m d d C&## pentru carne # C#..& marfuri paletizate cu rulaj redus

1antitatea totala de carne depozitata in camera frigorifica


C = A hs d d # C2&)/# Bg

rz $ rulajul zilnic se ia cca. 2&; din cantitatea de carne din camera rz C #.2&. 1C ./3& Bg 1alculul timpului de deschidere a usilor4
d t C. ' durata medie de tranzitare a usilor

u =

d t rz min C 1.. h 2/ 1###

3 # C1.2%3 F kg * m E

ai =

# 10 C 1.20/ 1+ 2)3.1&

ae =

# 2# C 1.2#& 1+ 2)3.1&

ae Qdu = F0 + (#.#.) t u )E u ai l u hu hu 1 (iae iai ) c pa C 1/#.#% A ai

Calculul puterilor frigorifice ale 6apori"atoarelor si ale sarcinilor ter ice intro5use 5e acestea+
nsumand toate sarcinile termice determinate anterior, rezulta o sarcina termica intermediara Qint care la randul ei defineste o putere frigorifica intermediara Q# int care tre!uie sa acopere in timp. Sarcina termica intermediara este4
Qint C Qtr D Qre D Qdu D Qth D Qresp D Qil D Q pd

Daca se tine cont de durata de functionare a instalatiei frigorifice, si implicit a vaporizatorului, atunci puterea frigorifica intermediara a vaporizatorului este4 Q# int = Qint 2/ inst

in care, inst $ durata de functionare a instalatiei Fh*ziE Pentru camera de congelare4


Qint C Qtr D Qre D Qdu D Qth .1### D Qresp D Qil D Q pd C1%/.#.)0 A

Q# int =

Qint 2/ C 2&%/).)#) A 10

Pentru camera de refrigerare


Qint C Qtr D Qre D Qdu D Qth .1### D Qresp D Qil D Q pd C./0..2/ A

Q# int =

Qint 2/ C ))03./00 A 10

Sarcina ter ica 5ata 5e

otoarele 6entilatoarelor 6apori"atorului < Qvent =

n camerele frigorifice moderne nu se mai folosesc vaporizatoarele statice, ele sunt dotate cu motoventilatoare care asigura un amestec eficace a aerului in camera frigorifica. :iecare motor degajeaza o anumita cantitate de caldura, care tre!uie adaugata la sarcina termica intermediara. Sarcina termica introdusa in camera de motoventilatoare este data de relatia4
Qvent = nv Pv v inst

in care, nv $ numarul de motoare de ventilatoare P v $ puterea motorului ventilatorului FAE v $ durata de functionare a ventilatorului Fh*ziE inst $ durata de functionare a instalatiei frigorifice Fh*ziE 1alculul sarcinii termice introduse ale ventilatoarelor vaporizatoarelor se poate face numai daca se cunoaste numarul si tipul ventilatoarelor, implicit puterea motoarelor acestora. ntrucat aceste date nu se cunosc, nu se poate sta!ili cu e2actitate !ilantul frigorific, din care cauza se determina provizoriu numarul si tipul de vaporizatoare. Selectionarea provizorie a numarului si a tipurilor !ateriilor de racire se face pornind de la calculul provizoriu a unei puteri frigorifice previzionale Q# prev ce rezulta din majorarea cu 2#; a puterii frigorifice intermediare Q# int , astfel4 Q# prev C1.2 . Q# int Pentru camera de congelare4 Q# prev C1.2 . Q# int C3113).2/ A Pentru camera de refrigerare4 Q# prev C1.2 . Q# int C%3/#.10 A Pe !aza acestor puteri se aleg urmatoarele vaporizatoare din catalogul firmei :( ?-$ >39+ pentru conditiile cerute in depozitele frigorifice4 Pentru congelare4 +892 2 .G>1( care are urmatoarele caracteristici4 Puterea frigorifica 3/.#& BA

+umar ventilatoare Putere motor ventilator Putere degivrare electrica

2 .## A 132## A

Pentru camera de refrigerare4 ,-3(/P care are urmatoarele caracteristici4 Puterea frigorifica +umar ventilatoare Putere motor ventilator Putere degivrare electrica %.0) BA 2 23# A 12## A

Dupa cunoasterea acestor date se poate calcula sarcina termica introdusa de motoventilatoare4 Pentru camera de congelare4 n P Qvent = v v v C12## A inst Pentru camera de refrigerare4 n P Qvent = v v v C/.# A inst

Sarcina ter ica 5ata 5e re"istentele 5e 5egi6rare < Qdeg =


Pentru degivrarea vaporizatoarelor se folosesc rezistente electrice. Sarcina termica data de aceste rezistente este data de relatia4
nre Pre re inst

Qdeg =

in care, n re $ numarul rezistentelor electrice Pre $ puterea calorifica a fiecarei rezistente electrice de un anumit tip FAE re $ durata de functionare a rezistentelor de degivrare dintr$o zi Fh*ziE inst $ durata de functionare a instalatiei Fh*ziE -stfel pentru camera de congelare4 ted C2 2 .# min*ziC 12# min*zi C 2 h*zi
Qdeg = nre Pre re C1/..... A inst

Pentru camera de refrigerare4 ted C2 2 .# min*ziC 12# min*zi C 2 h*zi

Qdeg =

nre Pre re C1&# A inst