Sunteți pe pagina 1din 57

Rezumatul tezei de doctorat

CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA


TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

Investete n oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 1 Educaie i formare profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.5. Programe doctorale i post-doctorale n sprijinul cercetrii
Titlul proiectului: Studii doctorale pentru dezvoltare durabil (SD-DD)
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/6/1.5/S/6
Beneficiar: Universitatea Transilvania din Braov

Universitatea Transilvania din Braov


coala Doctoral Interdisciplinar

Centrul de cercetare: MANAGEMENTUL MODELRII, PROIECTRII,


I FABRICAIEI SISTEMELOR MECATRONICE CU APLICAIE N
INDUSTRIE

Ing. Bogdan NOVAC


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR
MECANICE LA TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC
AL OELURILOR UTILIZATE N MECANICA FIN
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT
CONTRIBUTIONS REGARDING THE USE OF MECHANICAL
VIBRATIONS AT THE HEAT TREATMENT AND TERMOCHEMICAL
TREATMENT OF THE IRONS USED IN PRECISION MECHANICS

ABSTRACT OF THE Ph.D. THESIS


Conductor tiinific
Prof. univ. dr. ing. Luciana CRISTEA

BRASOV, 2011
1

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETARII, TINERETULUI I SPORTULUI

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV


BRAOV, B-DUL EROILOR NR. 29, 500036, TEL. 0040-268-413000, FAX 0040-268-410525
RECTORAT

D-lui (D-nei) ..............................................................................................................


COMPONENA
Comisiei de doctorat
Numit prin ordinul Rectorului Universitii Transilvania din Braov
Nr. 4742 din 02.09.2011
PREEDINTE:
CONDUCTOR
TIINIFIC:
REFERENI:

Prof. univ. dr. ing. Anghel CHIRU


DECAN-Facultatea de Mecanic
Universitatea Transilvania din Braov
Prof. univ. dr. ing. Luciana CRISTEA
Universitatea Transilvania din Braov
Prof. univ. dr. ing. Corneliu MUNTEANU
Universitatea Tehnic Gh.Asachi din Iai
Prof. univ. dr. ing. Rami ABAN
Universitatea Politehnica din Bucureti
Prof. univ. dr. ing. Ioan GIACOMELLI
Universitatea Transilvania din Braov

Data, ora i locul susinerii publice a tezei de doctorat: 15.12.2011, ora 09:00,
sala U II 3, Aula Sergiu T. CHIRIACESCU a Universiti Transilvania din Braov.
Eventualele aprecieri sau observaii asupra coninutului lucrrii v rugm s le
transmitei n timp util, pe adresa bogdann5@yahoo.com
Totodat v invitm s luai parte la edina public de susinere a tezei de
doctorat.
V mulumim.

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN
CUPRINS
PREFA ...................................................................................................................................................................... 5
CAPITOLUL I ................................................................................................................................................................ 8
STADIUL ACTUAL AL UTILIZRII VIBRAIILOR MECANICE N PROCESELE TEHNOLOGICE DE OBINERE A PIESELOR DE
MECANIC FIN I OBIECTIVELE TEZEI ........................................................................................................................ 8
1.1. CONSIDERAII TEORETICE PRIVIND OBINEREA I PROPAGAREA VIBRAIILOR MECANICE. ............................................................. 8
1.1.1. Cmpul vibrator. Tipurile de und. .................................................................................................................. 8
1.1.2. Bazele fizice ale formrii i propagrii vibraiilor. ........................................................................................... 8
1.1.3. Frecarea intern n aliaje ................................................................................................................................. 9
1.1.4. Generarea vibraiilor mecanice ....................................................................................................................... 9
1.2. STADIUL ACTUAL AL UTILIZRII TRATAMENTELOR TERMICE N CMP VIBRATOR PENTRU MBUNTIREA PROPRIETILOR MECANICE A
OELURILOR UTILIZATE PENTRU REALIZAREA PIESELOR DIN MECANICA FIN ...................................................................................... 9
1.2.4. Comportarea materialelor utilizate n mecanic fin la tratamentele termice n cmp vibrator.................... 9
1.3. STADIUL ACTUAL AL UTILIZRII TRATAMENTELOR TERMOCHIMICE N CMP VIBRATOR PENTRU MBUNTIREA PROPRIETILOR
MECANICE A OELURILOR UTILIZATE PENTRU REALIZAREA PIESELOR DIN MECANICA FIN ................................................................... 10
1.3.2. Tratamente termochimice aplicate materialelor destinate realizri piselor din mecanica fin .................... 10
1.4. TENSIUNI I DEFORMAII CARE APAR LA TRATAMENTELE TERMICE I TERMOCHIMICE................................................................. 10
1.4.1. Consideraii generale ..................................................................................................................................... 10
1.5. OBIECTIVELE TEZEI ...................................................................................................................................................... 11
CAPITOLUL II ............................................................................................................................................................. 12
ANALIZA CARACTERISTICILOR TEHNICE I IDENTIFICAREA ASPECTELOR DEFINITORII (ESENIALE) PRIVIND
COMPORTAREA PIESELOR DE MECANIC FIN N EXPLOATARE ................................................................................ 12
2.1. ANALIZA CARACTERISTICILOR TEHNICE PENTRU PRINCIPALELE ELEMENTE CONSTRUCTIVE DIN MECANICA FIN ................................ 12
2.1.1. Analiza caracteristicilor tehnice ale elementelor pentru acumularea energiei i traducerea semnalelor ..... 12
2.1.2. Elementele pentru ghidarea micrilor n mecanica fin .............................................................................. 12
2.1.3. Elementele de legtur i de antrenare. Cuplaje ........................................................................................... 12
2.1.4. Elementele pentru transmiterea, transformarea i amplificarea semnalelor ............................................... 13
2.1.5. Elementele pentru transmiterea i transformarea indirect a micrii ......................................................... 13
2.2. STABILIREA CARACTERISTICILOR TEHNICE CE TREBUIE S LE NDEPLINEASC PIESELE DIN MECANICA FIN ....................................... 14
CAPITOLUL III ............................................................................................................................................................ 15
MATERIALE UTILIZATE PENTRU PIESELE DIN MECANICA FIN SUPUSE TRATAMENTELOR TERMICE I
TERMOCHIMICE ........................................................................................................................................................ 15
3.1. MATERIALE METALICE UTILIZATE PENTRU PIESELE DIN MECANICA FIN ................................................................................... 15
3.1.1. Fontele ........................................................................................................................................................... 15
3.1.2. Oelurile ......................................................................................................................................................... 15
3.1.2.1 Oelurile cu destinaie special .................................................................................................................................. 16

3.1.2.3. OELURILE PENTRU SCOPURI ELECTROTEHNICE............................................................................................................ 17


3.1.2.4. Oelurile pentru arcuri .............................................................................................................................................. 17

3.2 MATERIALE NEFEROASE UTILIZATE PENTRU PIESELE DIN MECANICA FIN .................................................................................. 17
3.2.1. Cuprul i aliajele lui ........................................................................................................................................ 17
3.2.2. Aluminiul i aliajele lui ................................................................................................................................... 17
CAPITOLUL IV ............................................................................................................................................................ 14
ECHIPAMENTE I INSTALAII UTILIZATE N CADRUL CERCETRILOR EXPERIMENTALE ............................................... 14
4.1. ECHIPAMENTE I INSTALAII UTILIZATE I REALIZATE N CADRUL TEZEI .................................................................................... 14
4.1.1. Instalaie electromagnetic de producere a vibraiilor.................................................................................. 14
4.1.4. Instalaie de laborator pentru tratament termochimic n cmp vibrator ...................................................... 15
4.2. ECHIPAMENTE I INSTALAII UTILIZATE N CADRUL TEZEI ...................................................................................................... 15
4.2.1. Echipamente i instalaii din laboratoarele Universitat Politehnica Valencia Spania utilizate n cadrul tezei16
4.2.1.1. Echipamente i instalaii pentru ncercarea la traciune .......................................................................................... 16

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN
4.2.1.4. Echipamente utilizate pentru analize microstructurale ............................................................................................ 17
4.2.1.5. Echipamente pentru ncercarea la rsucire .............................................................................................................. 20
4.2.1.6. Aparat pentru determinarea vscozitii .................................................................................................................. 21
4.2.1.7. instalaii pentru tratamente termice, cu i fr vibraii, la care au fost supuse materialele de cercetat ................. 21
4.2.1.8. Instalaii pentru tratamente termochimice, cu i fr vibraii, la care au fost supuse materialele de cercetat ....... 22

4.2.2. Echipamente i instalaii din Romnia utilizate n cadrul tezei ...................................................................... 22


4.2.2.1. Echipament pentru determinarea compoziiei chimice a materialelor luate n studiu. ........................................... 22
4.2.2.2. Instalaie pentru producerea vibraiilor cu elemente elastice.................................................................................. 23

CAPITOLUL V ............................................................................................................................................................. 25
CERCETRI EXPERIMENTALE I ANALIZA REZULTATELOR OBINUTE PENTRU DIFERITE TIPURI DE MATERIALE
UTILIZATE N MECANICA FIN, SUPUSE LA TRATAMENT TERMIC I TERMOCHIMIC CU I FR REGIM VIBRATOR ... 25
5.1. CERCETRII EXPERIMENTALE PE DIFERITE TIPURI DE MATERIALE SUPUSE LA TRATAMENTE TERMICE CU I FR VIBRAII .................... 25
5.1.1. Materiale supuse cercetri ............................................................................................................................ 25
5.1.2. Tratamente termice, cu i fr vibraii, la care au fost supuse materialele de cercetat................................ 26
5.1.2.1. Cercetrii experimentale pe diferite tipuri de materiale supuse la clire cu i fr vibraii ..................................... 26

5.2. CERCETRI EXPERIMENTALE PE DIVERSE TIPURI DE MATERIALE SUPUSE LA TRATAMENTE TERMOCHIMICE CU I FR VIBRAII ............ 32
5.2.1. Cercetri experimentale obinute pe pisele nitrurate cu i fr vibraii ....................................................... 32
5.2.2. Cercetri experimentale obinute pe piesele carbonitrurate cu i fr vibraii ............................................ 35
5.2.3. Cercetri experimentale obinute pe pisele silicizate cu i fr vibraii ........................................................ 36
CAPITOLUL VI ............................................................................................................................................................ 37
CERCETRI PRIVIND COMPORTAREA REPERELOR DE MECANICA FIN LA TRATAMENTE TERMICE I TERMOCHIMICE
N CMP VIBRATOR................................................................................................................................................... 37
6.1. CERCETRI PRIVIND COMPORTAREA REPERELOR DE MECANIC FIN LA TRATAMENTE TERMICE N CMP VIBRATOR ......................... 37
6.1.1. Cercetri privind comportarea bucilor la tratamentul termic cu i fr vibraii .......................................... 37
6.1.2. Cercetri privind comportarea piulielor la tratamentul termic cu i fr vibraii ........................................ 37
6.1.3. Cercetri privind comportarea lagrelor la tratamentul termic cu i fr vibraii ........................................ 38
6.1.4. Cercetri privind comportarea roilor dinate la tratamentul termic cu i fr vibraii ................................ 38
6.1.5. Cercetri privind comportarea articulaiilor la tratamentul termic cu i fr vibraii ................................... 39
6.1.6. Cercetri privind comportarea corp dispozitiv reglare presiune la tratamentul termic cu i fr vibraii ..... 40
6.1.7.Cercetri privind comportarea tachei la tratamentul termic cu i fr vibraii............................................. 40
6.2. CERCETRI PRIVIND COMPORTAREA REPERELOR DE MECANIC FIN LA TRATAMENTE TERMOCHIMICE N CMP VIBRATOR ................ 41
6.2.1. Cercetri privind comportarea roi dinate din mecanica fin la nitrurare cu i fr vibraii ........................ 41
6.2.2. Cercetri privind comportarea piulielor i uruburilor din mecanica fin la carbonitrurare cu i fr
vibraii ...................................................................................................................................................................... 43
CAPITOLUL VII ........................................................................................................................................................... 44
CONCLUZII FINALE I CONTRIBUII PERSONALE ........................................................................................................ 44
7.1. CONCLUZII FINALE ....................................................................................................................................................... 44
7.2. CONTRIBUII ORIGINALE .............................................................................................................................................. 44
LISTA DE LUCRRILOR ............................................................................................................................................... 46
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA:.......................................................................................................................................... 48
REZUMAT .................................................................................................................................................................. 51
ABSTRACT ................................................................................................................................................................. 51

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN
CONTENT

FORWARD .......................................................................................................................................................... 5
CHAPTER I ................................................................................................................................................................... 8
CURRENT STATE OF USING MECHANICAL VIBRATIONS IN THE TECHNOLOGICAL PROCESSESS OF OBTAINING
PRECISION MECHANICS PARTS AND THESIS OBJECTIVES ............................................................................................. 8
1.1. THEORETICAL CONSIDERATIONS REGARDING THE OBTAINING AND PROPAGATION OF THE MECHANICAL VIBRATIONS. ......................... 8
1.1.1. Vibrator field.Types of wave. ........................................................................................................................... 8
1.1.2. Physical bases of formation and propagation of the vibrations. ..................................................................... 8
1.1.3 .Internal friction between alloys ....................................................................................................................... 9
1.1.4. Generating mechanical vibrations ................................................................................................................... 9
1.2. CURRENT STATE OF USING HEAT TREATMENTS IN VIBRATOR FIELD FOR IMPROVING THE MECHANICAL PROPERTIES OF THE STEELS USED
FOR OBTAINING PRECISION MECHANICS PARTS ........................................................................................................................... 9
1.2.4. Materials behaviour used in precision mechanics at heat treatments in vibrator field................................... 9
1.3. CURRENT STATE OF USING THERMOCHEMICAL TREATMENTS IN VIBRATOR FIELD FOR IMPROVING THE MECHANICAL PROPERTIES OF THE
STEELS USED FOR OBTAINING PRECISION MECHANICS PARTS ....................................................................................................... 10
1.3.2. Thermochemical treatments applied to the materials used for precision parts achievement ...................... 10
1.4. STRESSES AND STRAINS THAT APPEAR AT HEAT TREATMENTS AND THERMOCHEMICAL TREATMENTS ............................................. 10
1.4.1. General considerations .................................................................................................................................. 10
1.5. THESIS OBJECTIVES ...................................................................................................................................................... 11
CHAPTER II ................................................................................................................................................................ 12
TECHNICAL CHARACTERISTICS ANALYSIS AND IDENTIFICATION OF THE DEFINING ASPECTS(ESSENTIALS)
REGARDING THE PRECISION PARTS BEHAVIOUR IN EXPLOITATION ........................................................................... 12
2.1. ANALYSIS OF THE TECHNICAL CHARACTERISTICS FOR THE MAIN CONSTRUCTIVE ELEMENTS FROM PRECISION MECHANICS .................. 12
2.1.1. Analysis of the technical characteristics of the elements for energy accumulation and signals translation . 12
2.1.2. Elements for guiding movements in precision mechanics ............................................................................. 12
2.1.3. Connecting elements and drive.Couplings ..................................................................................................... 12
2.1.4. Elements for transmission, transformation and amplification of the signals ................................................ 13
2.1.5. Elements for indirect transmission and transformation af the movement .................................................... 13
2.2. TECHNICAL CHARACTERISTICS SETTINGS THAT PRECISION MECHANICS PARTS HAVE TO MEET ....................................................... 14
CHAPTER III ............................................................................................................................................................... 15
MATERIALS USED FOR PRECISION MECHANICS PARTS SUBJECTED TO HEAT TREATMENTS AND THERMOCHEMICAL
TREATMENTS ............................................................................................................................................................ 15
3.1. METALLIC MATERIALS USED FOR PRECISION MECHANICA PARTS ............................................................................................ 15
3.1.1. Cast irons ....................................................................................................................................................... 15
3.1.2. Steels .............................................................................................................................................................. 15
3.1.2.1 Steels with special destination .................................................................................................................................. 16

3.1.2.3. STEELS FOR ELECTROTECHNICAL PURPOSES................................................................................................................. 17


3.1.2.4. Steels for springs....................................................................................................................................................... 17

3.2. NON FERROUS MATERIALS USED FOR PRECISION MECHANICS PARTS ...................................................................................... 17
3.2.1.Copper and its alloys ....................................................................................................................................... 17
3.2.2. Aluminium and its alloys ................................................................................................................................ 17
CHAPTER IV ............................................................................................................................................................... 14
EQUIPMENTS AND INSTALLATIONS USED DURING THE EXPERIMENTAL RESEARCHES ............................................... 14
4.1. EQUIPMENTS AND INSTALLATIONS USED AND MADE IN THE THESIS ........................................................................................ 14
4.1.1. Electromagnetic installation of produce vibrations ....................................................................................... 14
4.1.4. Laboratory installation for thermochemical treatment in vibrator field ....................................................... 15
4.2. EQUIPMENTS AND INSTALLATIONS USED IN THE THESIS ....................................................................................................... 15
4.2.1. Equipments and installations from Universitat Politecnica Valencia laboratoryes Spain used in the thesis . 16

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN
4.2.1.1. Equipments and installations for tensile test ........................................................................................................... 16
4.2.1.4. Equipments used for microstructural analysis .......................................................................................................... 17
4.2.1.5. Equipments for twist test ......................................................................................................................................... 20
4.2.1.6. Device for viscosity determination ........................................................................................................................... 21
4.2.1.7. Instalations for heat treatments with and without vibrations that were subjected materials for research ............ 21
4.2.1.8. Installations for thermochemical treatments with and without vibrations that were subjected materials for
research ................................................................................................................................................................................. 22

4.2.2. Equipments and installations from Romania used in the thesis .................................................................... 22
4.2.2.1. Equipments for determination of the chemical composition of the researched materials. ..................................... 22
4.2.2.2. Installation for vibration produce with elastic elements. ......................................................................................... 23

CHAPTER V ................................................................................................................................................................ 25
EXPERIMENTAL RESEARCHES AND RESULTS ANALYSIS OBTAINED FOR DIFFERENT TYPES OF MATERIALS USED IN
PRECISION MECHANICS, SUBJECTED AT HEAT TREATMENT AND THERMOCHEMICAL TREATMENT WITH AND
WITHOUT VIBRATIONS .............................................................................................................................................. 25
5.1. EXPERIMENTAL RESEARCHES ON DIFFERENT TYPES OF MATERIALS SUBJECTED AT HEAT TREATMENTS WITH AND WITHOUT VIBRATIONS 25
5.1.1 .Materials subjected to the research .............................................................................................................. 25
5.1.2. Heat treatments with and without vibrations, that were subjected the materials for research ................... 26
5.1.2.1. Experimental researches on different types of materials subjected at hardening with and without vibrations ...... 26

5.2. EXPERIMENTAL RESEARCHES ON DIFFERENT TYPES OF MATERIALS SUBJECTED AT THERMOCHEMICAL TREATMENTS WITH AND WITHOUT
VIBRATIONS ...................................................................................................................................................................... 32
5.2.1. Experimental researches obtained on nitrated parts with and without vibrations ....................................... 32
5.2.2. Experimental researches obtained on carbonitrurate parts with and without vibrations ............................. 35
5.2.3. Experimental researches obtained on silicized parts with and without vibrations ........................................ 36
CHAPTER VI ............................................................................................................................................................... 37
RESEARCHES REGARDING THE PRECISION MECHANICS PARTS BEHAVIOUR AT HEAT TREATMENTS AND
THERMOCHEMICAL TREATMENTS IN VIBRATOR FIELD. ............................................................................................. 37
6.1. RESEARCHES REGARDING THE PRECISION MECHANICS PARTS BEHAVIOUR AT HEAT TREATMENTS IN VIBRATOR FIELD ........................ 37
6.1.1. Researches regarding the bushings behaviour at the heat treatment with and without vibrations ............. 37
6.1.2. Researches regarding the nuts behaviour at the heat treatment with and without vibrations .................... 37
6.1.3. Researches regarding the bearings behaviour at the heat treatment with and without vibrations ............ 38
6.1.4. Researches regarding the gears behaviour at the heat treatment with and without vibrations ................. 38
6.1.5. Researches regarding the joints behaviour at the heat treatment with and without vibrations .................. 39
6.1.6. Researches regarding the pressure regulating device behaviour at the heat treatment with and without
vibrationsi ................................................................................................................................................................ 40
6.1.7. Researches regarding the roller cams behaviour at the heat treatment with and without vibrations ........ 40
6.2. RESEARCHES REGARDING THE PRECISION MECHANICS PARTS BEHAVIOUR AT THERMOCHEMICAL TREATMENTS IN VIBRATOR FIELD ..... 41
6.2.1. Researches regarding the gears behaviour from precision mechanics at nitriding with and without
vibrations ................................................................................................................................................................. 41
6.2.2. Researches regarding the nuts and screws behaviour from precision mechanics at carbonitriding with and
without vibrations ................................................................................................................................................... 43
CHAPTER VII .............................................................................................................................................................. 44
FINAL CONCLUSIONS AND PERSONAL CONTRIBUTIONS ............................................................................................ 44
7.1. FINAL CONCLUSIONS.................................................................................................................................................... 44
7.2. ORIGINAL CONTRIBUTIONS ........................................................................................................................................... 44
WORKS LIST ............................................................................................................................................................... 46
SELECTIVE BIBLIOGRAPHY: ........................................................................................................................................ 48
SUMMARY................................................................................................................................................................. 51
ABSTRACT ................................................................................................................................................................. 51

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

PREFA
Promovarea i extinderea n mod continuu a progreselor tehnicii i tiinei n toate ramurile
economiei, diversificarea i nnoirea rapid a ofertei de produse, creterea exigenei clienilor, a
condus la necesitatea de a promova pe pia produse de calitate. Astfel cerinele actuale au impus
implementarea n practica industrial a unor noi concepii cu privire la fabricarea produselor, ct i
la posibilitatea prelungirii duratei de via a acestor produse prin utilizarea de noi materiale i
tehnologii.
Utilizarea tratamentelor termice i termochimice n cmp vibrator este un exemplu foarte
elocvent n ceea ce privete fabricarea i realizarea de piese din mecanica fin cu proprieti
ridicate i rezisten mrit la uzur. innd cont de criza de materii prime i energie, care a marcat
ultimele decenii, atenia s-a ndreptat spre utilizarea unor materiale cu caracteristici mai sczute i
ulterior creterea acestora prin tratamente termice i termochimice cu suprapunere de diverse
cmpuri magnetice sau vibratorii i mai nou fabricarea produselor noi din materiale mai ieftine,
tenace, ncrcate numai n zonele supuse uzrii (solicitrii) cu straturi rezistente la solicitrile
complexe din exploatare i uzuri severe. De asemenea s-au extins cercetrile foarte mult spre zona
obineri de noi materiale compozite, bimetale, materiale sinterizate i noi tipuri de mase plastice
ramforsate cu armtur metalic sau organic, materiale ceramice. Acest lucru se poate realiza prin
utilizarea unor materiale de adaos speciale, adecvate condiiilor din exploatare.
*
*

Pentru sprijinul acordat n prima parte a lucrri i pentru formularea titlului prezentei teze i
sunt recunosctor regretatului academician prof. dr ing. Sergiu T CHIRIACESCU care mi-a fost
primul conductor tiinific. Pentru sprijinul acordat n partea a doua a perioadei de realizare a
lucrrii, pentru ndrumrile competente i recomandrile fcute cu nalt profesionalism, adresez cu
deosebit respect i consideraie cele mai sincere mulumiri d-nei prof. dr. ing. Luciana CRISTEA,
n calitate de conductor tiinific.
Mulumesc conducerii Universitii Transilvania din Braov, Facultii de Mecanic,
Catedrei de Mecanic fin i Mecatronic pentru sprijinul acordat pe tot parcursul realizrii tezei
de doctorat.
De asemenea, aduc mulumiri ntregului colectiv i n mod special d-lui prof. dr. Juan
Lopez MARTINEZ i colectivului condus de domnia sa de la Universitat Politehnica de Valencia
Spania pentru colaborarea fructuoas i devotamentul de care a dat dovad pe ntreg parcursul
efecturii stagiului extern i realizri prezentei teze de doctorat.
Mulumesc pentru sprijinul acordat d-lui prof. dr. ing. Clin Roca de la Catedra de
Rezistena materialelor i Vibraii.
Nu n ultimul rnd, mulumesc familiei pentru dragostea, sprijinul, rbdarea i ncrederea
acordat.

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

CAPITOLUL I
STADIUL ACTUAL AL UTILIZRII VIBRAIILOR MECANICE N
PROCESELE TEHNOLOGICE DE OBINERE A PIESELOR DE
MECANIC FIN I OBIECTIVELE TEZEI
Se poate afirma c nu exist domeniu al vieii economice i sociale n care vibraiile s nui fi gsit aplicabilitate. Orice corp care vibreaz transmite o parte din energia sa de vibraie
particulelor mediului cu care se afl n contact. Considernd mediul elastic, se creeaz n acest fel
o perturbaie care nu rmne localizat datorit interaciunii dintre particulele mediului, ea
transmindu-se din aproape n aproape, formnd unde elastice care iau alternativ forma unei
compresiuni sau a unei expansiuni[3][6]. Deoarece modalitatea de a produce o perturbaie ntr-un
mediu este foarte variat i undele elastice pot fi foarte variate.

1.1. Consideraii teoretice privind obinerea i propagarea vibraiilor


mecanice.
Oscilaiile elastice sau vibraiile elastice reprezint variaii periodice de stare ale materialului,
pentru propagarea oscilaiilor elastice este necesar prezena unui mediu.
Numeroasele aplicaii ale ultrasunetelor n diferitele ramuri ale tehnicii se datoreaz
efectelor produse de acestea ca urmare a proprietilor pe care le posed undele ultrasonore i
anume:
lungime de und mic;
acceleraie a particulei foarte mare;
posibilitatea de dirijare n direcia dorit a unui fascicul ultrasonic ngust;
posibilitatea de concentrare i focalizare a energiei acustice ntr-un spaiu limitat fr s
afecteze cu nimic mediul prin care se propag;
fenomenele legate de propagarea lor printre care se situeaz cavitaia.

1.1.1. Cmpul vibrator. Tipurile de und.


Undele acustice sunt o varietate de unde elastice care privite din punct de vedere al
frecvenei se mpart n:
unde infrasonore cu frecvene cuprinse ntre 0,5....20 Hz;
unde sonore cu frecvene cuprinse ntre 20....20 000 Hz;
unde ultrasonore cu frecvene cuprinse ntre 20 000...109 Hz;
unde hipersonore cu frecvene cuprinse ntre 109....1014 Hz;

1.1.2. Bazele fizice ale formrii i propagrii vibraiilor.


Dup cum se tie orice micare oscilatorie este o micare care se desfoar cu acceleraie.
De aceea asupra corpurilor oscilante trebuie s acioneze fore care s le imprime aceste acceleraii.
Pentru ca un corp s efectueze o micare oscilatorie armonic asupra lui trebuie s
acioneze o for ndreptat ntotdeauna spre poziia de echilibru, iar ca mrime trebuie s fie direct
proporional cu deplasarea din aceast poziie.
8

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN
Energia total a unui astfel de sistem mecanic se compune din energia cinetic i potenial
din procesul de oscilaie, mrimea lor variind periodic.

1.1.3. Frecarea intern n aliaje


Experiena arat c oscilaiile libere ale unui corp se amortizeaz cu timpul. Fcnd
abstracie de contribuia mediului exterior la atenuarea oscilaiilor, cauzele ei rezid n interiorul
solidului i poart denumirea de frecare intern[1][24].
n timpul amortizrii oscilaiilor libere, energia macroscopic, mecanic, se transform
treptat ea fiind preluat de ctre sisteme microscopice de atomi sau chiar de atomi izolai, dnd
natere la o cantitate echivalent de cldur. Procesele de frecare intern sunt deci ireversibile. n
fizic, studiul frecrii interne servete la o mai bun cunoatere a dinamicii reelei cristaline,
oferind o cale mai comod pentru determinarea unor coeficieni de difuzie, pentru msurarea
solubilitii unor soluii solide i concentraii mici de impuriti, pentru cercetarea defectelor reelei
i a interaciunii ntre ele.

1.1.4. Generarea vibraiilor mecanice


Vibraiile pot fi obinute cu ajutorul urmtoarelor tipuri de generatoare:
generatoare de vibraii electromecanice;
generatore de vibraii electromagnetice;
generatoare de vibraii electrodinamice;
generatore de vibraii electrohidraulice.

1.2. Stadiul actual al utilizrii tratamentelor termice n cmp vibrator


pentru mbuntirea proprietilor mecanice a oelurilor utilizate
pentru realizarea pieselor din mecanica fin
n literatura de specialitate se nregistreaz o serie ntreag de utilizri ale oscilaiilor
mecanice n diverse procese tehnologice, aceste oscilaii avnd un efect favorabil asupra caliti
produselor. Efectele vibraiilor asupra proceselor tehnologice este analizat printr-o gam larg de
lucrri tiinifice. Principalele domenii n care sunt utilizate vibraiile mecanice sunt:
turnarea materialelor - realizeaz o finisare a grunilor cristalini i o reducere a microretasurilor
[6][29];
ambutisarea tablelor - crete capacitatea de deformare [8][60];
tanarea tablelor - se reduc forele de forfecare i riscul de formare a bavurilor [9] [60];
strunjirea materialelor - se reduce rugozitatea i crete durabilitatea sculelor [8] [17], aplicai
prezentate n anexa 3;
sudarea materialelor - se nregistreaz o reducere a tensiunilor i deformaiilor, precum i o
finisare a structuri n custur[54][26];
tratamentele termice - finisarea structurilor obinute i reducerea tensiunilor remanente
[22][24][31][4][48][49];
tratamente termochimice - stimuleaz procesele chimice i de transfer a elementelor chimice
spre pies, accentueaz procesul de difuzie a elementelor chimice [4][37][31][39].

1.2.4. Comportarea materialelor utilizate n mecanic fin la tratamentele


termice n cmp vibrator
9

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN
Modificarea proprietilor tehnologice i funcionale sub aciunea vibraiilor mecanice a
fost pus n eviden mai nti pe monocristale i materiale metalice. Influena cmpului vibrator
asupra metalelor i aliajelor n stare solid are la baz urmtoarele fenomene:
modificarea cmpului termic sub influena vibraiilor;
accelerarea procesului de difuzie.
Reducerea substanial a limitei de curgere n funcie de intensitatea vibraiilor i creterea
gradului de deformabilitate pot fi puse pe seama absorbiei prefereniale a energiei vibratorii la
limita dintre gruni i mai ales de ctre regiunile reelei cristaline pline cu defecte de tipul
dislocaiilor.
Cel de al doilea fenomen const n creterea substanial a rezistenei la rupere i a duritii
sub aciunea vibraiilor i nu poate fi explicat dect pe baza creterii substaniale a densitii
dislocaiilor. Cercetri efectuate pe diferite metale i aliaje, elaborate n cmp vibrator au constatat
modificri i a unor proprieti ca: densitatea, rezistena la oboseal, conductibilitatea termic i
electric, rezistena la ageni chimici, tensiuni remanente.

1.3. Stadiul actual al utilizrii tratamentelor termochimice n cmp


vibrator pentru mbuntirea proprietilor mecanice a oelurilor
utilizate pentru realizarea pieselor din mecanica fin
Vibraiile mecanice introduse ntr-un metal sau aliaj conduc la o scdere a coeziunii
structurii cristaline i deci la creterea activitii lor din punct de vedere chimic, devenind mai
receptive la agenii chimici [4][21]. De asemenea, propagarea cmpului vibrator prin aliaj produce
o dilatare-comprimare succesiv care mrete permeabilitatea gazelor n metal, crescnd
considerabil procesul de difuzie. Aceste considerente au permis utilizarea oscilaiilor mecanice i
n tratamentele termochimice. Vibraiile mecanice pot fi aplicate mediului n care se desfoar
tratamentul termochimic, unde fenomenul de cavitaie contribuie la curirea suprafeelor pieselor
i la accelerarea procesului de difuzie, sau pot fi introduse direct n pies, caz n care eficacitatea
este mult mai mare dar cresc dificultile de cuplaj.
Cercetrile ntreprinse au constatat o net mbuntire a procesului de nitrurare a oelurilor,
astfel, la un oel cu 0,33%C, 3%Ni, 3%Cr, 1%Mo i 0,25%Si, stratul nitrurat poate crete de la
0,1mm pn la 0,35mm, iar duritatea de la 380 HB la1033 HB n timp ce rezistena la rupere i la
oboseal a crescut apreciabil.

1.3.2. Tratamente termochimice aplicate materialelor destinate realizri


piselor din mecanica fin
Piesele din mecanica fin sunt, n general, supuse unor tratamente termochimice cu scopul
durificri stratului superficial, i a creteri durabiliti acestora n procesul de lucru. Dintre
tratamentele termochimice cel mai des utilizate pentru piesele din mecanica fin putem aminti:
silicizarea, este tratamentul termochimic prin care se asigur mbogirea suprafeelor n siliciu;
nitrurarea, este tratamentul termochimic de mbogire a suprafeei n azot;
carbonitrurarea, este tratamentul termochimic de mbogire simultan a suprafeei n carbon i
azot.

1.4. Tensiuni i deformaii care apar la tratamentele termice i


termochimice
1.4.1. Consideraii generale
10

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

n timpul nclzirii i rcirii pentru tratamente termice i termochimice, apar tensiuni interne
ale cror efecte pot fi modificri ale dimensiunilor i formei corpului metalic sau i fisurarea acestuia.
Starea de tensiuni are o influen determinant asupra plasticitii materialului metalic, care
n funcie de aceasta se poate comporta plastic sau fragil la aceeai temperatur.
Ruperea (fisurarea) sub aciunea tensiunilor interne, se produce la temperaturi la care
plasticitatea materialului este sczut, acesta aflndu-se n domeniul elastic sau elasto-plastic de
deformare, n aceste condiii, valoarea tensiunilor interne poate depi rezistena la rupere, fr curgere
plastic prealabil, adic fr a se descrca i a determina redistribuirea tensiunilor n volumul corpului
metalic.

1.5. Obiectivele tezei


Principalele obiective urmrite n cadrul programului de pregtire a tezei sunt:
identificarea principalelor piese din mecanica fin care pot fi supuse unor tratamente
termice i termochimice cu scopul mbuntirii proprietilor mecanice ale acestora;
identificarea principalelor piese din mecanica fin care pot fi confecionate din materiale
avansate ca: mase plastice cu proprieti speciale, materiale compozite, materiale sinterizate
etc;
identificarea materialelor care sunt utilizate la confecionarea pieselor din mecanica fin;
analizarea tratamentelor termice i termochimice care se recomand pentru aplicare la
materialele i piesele din mecanica fin;
aplicarea unor vibraii mecanice n timpul tratamentelor termice i termochimice a
materialelor i pieselor din mecanica fin, cu scopul mbuntirii proprietilor mecanice
ale acestora;
stabilirea de tehnologii de tratamente termice i termochimice pentru materialele i piesele
din mecanica fin luate n considerare;
stabilirea parametrilor de vibrare pentru materialele i piesele luate n considerare;
stabilirea i efectuarea de ncercrii care scot n eviden mbuntirile obinute prin
suprapunerea cmpului vibrator peste tratamentul termic i termochimic al materialelor i
pieselor din mecanica fin.

11

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

CAPITOLUL II
ANALIZA CARACTERISTICILOR TEHNICE I IDENTIFICAREA
ASPECTELOR DEFINITORII (ESENIALE) PRIVIND
COMPORTAREA PIESELOR DE MECANIC FIN n exploatare
2.1. Analiza caracteristicilor tehnice pentru principalele elemente
constructive din mecanica fin
Condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc piesele i elementele de mecanic fin
constituie criteriile ce trebuie avute n vedere la proiectarea mecanismelor, a aparatelor n general.
Alturi de asigurarea legilor de micare, deci realizarea funciilor, cerute de mecanisme sau de
elementul constructiv, principalele condiii ce trebuiesc ndeplinite de aparate i elementele
constructive sunt: condiiile tehnice, tehnologice, economice i estetice.

2.1.1. Analiza caracteristicilor tehnice ale elementelor pentru acumularea


energiei i traducerea semnalelor
n aceast categorie de elemente constructive sunt cuprinse toate elementele elastice, n
cadrul crora intr n primul rnd, arcurile metalice. Elementele elastice se caracterizeaz prin
deformaii elastice mari de care sunt capabile sub aciunea unui semnal exterior care poate fi: o
for, un moment, presiunea, temperatura, revenind n ntregime sau parial la forma iniial dup
ncetarea semnalului.
Alegerea materialelor pentru elementele elastice trebuie fcut innd seama de urmtoarele
criterii mai importante: variaia n timp a proprietilor elastice ale materialelor,dup tratamentul
termic,rezistena la rupere i rezistena la oc, coeficientul de dilatare liniar, conductivitatea
electric, rezistena de eroziune.
Ca materiale pentru arcuri sunt folosite, n afara oelului special pentru arcuri (clit i
detensionat, apoi lefuit sau ecruisat prin jet de alice, la arcurile supuse la oboseal), metalele
neferoase, laminate la duritatea necesar sau trase dur, ca: bronzul fosforos, alama, aliajele cu
beriliu. Uneori se utilizeaz materialele plastice (dintre ele cauciucul), dar numai n cazul cnd nu
este important pstrarea unei anumite valori a arcuirii (amortizoare, picioare de cauciuc
.a.)[33][20][70].
Deoarece n timpul fabricaiei arcurilor performane apar tensiuni remanente, se recomand
ca eforturile unitar admisibile s se ia cu 20-30% mai mici dect la arcurile drepte.

2.1.2. Elementele pentru ghidarea micrilor n mecanica fin


Elementele pentru ghidarea micrilor au rolul de a asigur deplasarea sistemelor mobile
ale aparatelor dup o anumit direcie, calea de ghidare.
n raport cu natura micrii pe care o asigur i innd seama de forma suprafeelor n
contact ghidajele pot fi:
de rotaie, cu suprafee cilindrice, sferice, conice i altele;
de translaie cu suprafee plane cilindrice.
Se vor considera ca elemente pentru ghidarea micrii cele dou pri componente ale
cuplelor, adic cele care sunt susinute (osiile i arborii, fusurile i pivoii, glisierele, deci, n
general elementele care execut micarea de rotaie sau de translaie) i cele care susin (lagrele i
crapodinele, ghidajele de translaie, deci n general cele care sunt fixe i asigur micarea).

2.1.3. Elementele de legtur i de antrenare. Cuplaje


12

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

Elementele de legtur i de antrenare sau cuplajele servesc la transmiterea micrii de


rotaie i a momentelor de torsiune ntre doi arbori,aezai n prelungire. Se mai pot utiliza la
legarea unui arbore cu piesele montate liber pe el (roi de friciune, roi dinate) i ca sigurane n
vederea aprrii elementelor cuplate de suprancrcri.
Din grupa cuplajelor intermitente se poate considera c fac parte cuplajele de siguran,
care permit desfacerea automat a legturii dintre cei doi arbori, cnd ncrcarea sau turaia
acestora a depit o anumit limit admis. n mecanica fin, n automatic se utilizeaz i
ambreiaje denumite cu acionare rapid care trebuie s efectueze un numr mare de cuplri n
unitatea de timp.
Dac legtura dintre cei doi arbori este electromagnetic sau hidraulic, cuplajele se
numesc electromagnetice sau hidraulice.

2.1.4. Elementele pentru transmiterea, transformarea i amplificarea


semnalelor
Elementele pentru transmiterea, transformarea i amplificarea semnalelor au, n general,
rolul de a transmite i transforma micarea, fie cantitativ (de la o vitez la alta), fie calitativ (din
rotaie n translaie sau invers). Ele sunt denumite adeseori i transmisii mecanice [72].
Transmiterea i transformarea micrii se poate face:
prin contact direct, ca la roile dinate, roile de friciune, mecanismele cu urub cu
prghie;
cu element intermediar, ca la transmisiile prin curele, band, lanuri.
Transmiterea i transformarea micrii de rotaie, cea mai rspndit micare din tehnic, se
poate face cu roi de friciune, roi dinate, transmisii prin curele, band i lan.
Raportul cantitativ cu care se transform viteza unghiular sau turaia se numete raport de
transmitere.

2.1.5. Elementele pentru transmiterea i transformarea indirect a


micrii
Transmiterea micrii de rotaie ntre dou elemente i, uneori, transformarea micrii de
rotaie n micare de translaie, i invers, se pot realiza i indirect, utilizndu-se pentru aceasta
diferite elemente de traciune, cum sunt firele, benzile, cablurile, curelele, lanurile. Acest mod de
transmitere a micrii este recomandabil cnd distana dintre elementul conductor i condus este
relativ mare. Elementul de traciune poate fi o band fr sfrit, care se nfoar pe periferia unor
roi, acionnd fie ca urmare a aderenei pe roi (transmisiile prin cabluri i curele), fie antrennd cu
dantura periferic a roilor (transmisiile prin lanuri sau prin curele dinate).
Transmisiile pe baz de aderen din mecanica fin folosesc elemente de traciune
confecionate sub form de nururi, din bumbac sau nailon, cu diametrul de 1,5.3mm, sub form
de sfori de cnep cu diametrul de 3.4 mm, iar pentru fore ceva mai mari, sub form de curele
din piele cu diametrul de 4.8 mm sau cabluri din srm rsucit. La fore de traciune mici se
folosesc nururi din mtase sau fire de mtase simple, iar dac se cere ca elementul de traciune s
se ntind ct mai puin, se folosesc benzile metalice (din oel sau bronz fosforos).
n mecanica fin, transmisiile prin elemente de traciune se utilizeaz la aparatele de
msurare pentru: transmiterea micrii la dispozitivul indicator sau nregistrator; transmiterea unor
fore de ntindere sau compresiune n diferite aparate prin nfurarea pe role a elementului de
traciune; transmiterea micrii la unele aparate optice, aparate de proiecie, automate de control
.a.
13

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

2.2. Stabilirea caracteristicilor tehnice ce trebuie s le ndeplineasc


piesele din mecanica fin
Caracteristica primordial a elementelor pentru mecanica fin i pentru construcia de
aparate este asigurarea calitii i fiabilitii pentru parametri extremali i eterogeni, ceea ce
implic alegerea unor materiale corespunztoare n realizarea lor [28][67].
Nu este suficient ca materialele s se situeze numai teoretic n categorii superioare, adic
s fie prevzute i comandate ca atare, ci este nevoie ca n mod practic s se omologheze prin
probe i ncercri de recepie, uneori repetate la furnizor i la beneficiar, s se stabileasc
caracteristicile i s se verifice proprietile efective ale loturilor intrate n fabricaie.
ncercrile i verificrile specifice materialelor pentru mecanica fin sunt n oarecare
msur diferite de cele necesare, ns nu suficiente, devenite clasice n construcia de maini. Aici
materialele trebuie s fie, conform destinaiei lor, ct se poate mai pure i mai omogene, deci,
nafara probelor mecanice, sunt necesare analize chimice pentru determinarea anumitor impuriti
sau componeni.
Din motive constructive ele trebuie s fie uneori livrate sub forma unor semifabricate cu
forme,dimensiuni i caliti neobinuite:benzi foarte subiri,table pentru ambutisare
adnc,profiluri extrudate cu perei subiri,forme cave cu perei de seciune variabil. Din acestea
trebuie s rezulte piese etane, impermeabile pentru anumite medii,nzestrate cu proprieti
elastice,termo sau electrorezistente, magnetice etc.,toate trebuind s fie verificate prin probe i
ncercri.
Condiiile impuse i posibilitile tehnologice intervin de asemenea deosebit de puternic ca
elemente antagoniste determinante i concomitent determinate n ceea ce privete complexitatea
configuraiei geometrice, posibilitatea prelucrrii prin anumite procedee, a obinerii de aliaje i
pseudoaliaje cu caracteristici i proprieti speciale. Toate acestea fac obiectul unor probe i
ncercri tehnologice i metalografice discriminatorii i hotrtoare privind nlocuiri de materiale
etc.
Durabilitatea, n anumite condiii funcionale i ambiante, implic selecionarea
materialelor pe baza probelor de siguran n funcionare, uzur i alte condiii specifice.

14

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

CAPITOLUL III
MATERIALE UTILIZATE PENTRU PIESELE DIN MECANICA
FIN SUPUSE TRATAMENTELOR TERMICE I
TERMOCHIMICE
3.1. Materiale metalice utilizate pentru piesele din mecanica fin
Toate materialele din natur sunt formate din elemente chimice, din cele 106 elemente
cunoscute, 82 sunt metale i 24 sunt nemetale [1][2]. Metalele sunt solide la temperatura ambiant
(excepie mercurul), opace, luciu metalic, ductile, maleabile i tenace. Metalele i aliajele lor
formeaz mpreun grupa materialelor metalice. Materialele metalice cel mai des utilizate n
mecanica fin sunt oelurile i mai puin fontele.

3.1.1. Fontele
Fontele, dei sunt ieftine i nedeficitare nu se folosesc foarte des n mecanica fin,
principalele dezavantaje care restrng utilizarea lor sunt:
greutatea specific ridicat, 6,6 gf/cm3 pentru fontele puin compacte, pn la 7,7gf/ cm3
pentru fontele foarte compacte,
lipsa unui modul de elasticitate bine determinat,
sensibilitate ridicat la ocuri.
Corectivele aduse prin aliere, prin intervenie direct asupra principalelor componente
structurale, ferit, grafit i cementit, prin modificri efectuate n cuptorul de topire i n oala de
turnare sau prin tratamente termice creeaz cteva categorii de fonte cu utilizare n anumite
domenii specifice mecanicii fine. Din aceste categorii fac parte:
fontele cenuii cu grafit lamelar modificat,
fontele maleabile, n special cele cu inim alb,
fontele de nalt rezisten cu grafit nodular,
fontele anticorozive,
fontele antifriciune,
fontele cu proprieti magnetice i electrice deosebite.
Considerentele tehnologice favorabile privind turnarea i prelucrarea prin achiere a
fontelor au, de asemenea, o influen pozitiv n alegerea lor ca materiale de construcie pentru
repere de aparate cu gabarit normal, crora li se impun i condiii speciale de etaneitate la
temperaturi ridicate sau funcionare n medii agresive.
Tabel 3.1. Fonte cenuii turnate n piese

Marca
fontei
Ft 25
D
Ft 30
D
Ft 35 D

Rezistena
minim la
traciune
[daN/mm2]
15....30
30.....50
30......50

Duritatea
Brinell
[HB]
170......24
1
192.....241
207......26
9

Utilizare
Repere de nalt rspundere, cu configuraie
complex.
Repere cu prescripii speciale de turnare i
calitate. (ghidaje, corpuri de aparate, etc.)
Repere supuse la eforturi ridicate. (cadre,
plci de baz)

3.1.2. Oelurile
15

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN
Datorit caracteristicilor fizico-mecanice ridicate, a stabiliti acestora la temperaturi largi,
ct i a numeroase proprieti fizice, chimice, electrice, magnetice, etc., oelurile de diferite caliti
i gsesc o utilizare n continu cretere n mecanica fin, ocupnd locul nti naintea metalelor
neferoase. Oelurile, sub toate formele: turnate, laminate, trase, forjate, se folosesc n msur
diferit n construcia de aparate n funcie i de gradul de aliere (nealiate, aliate sau nalt aliate).
Astfel, n mecanica fin sunt utilizate urmtoarele categorii de oeluri:
oeluri cu destinaie special,
oeluri pentru prelucrri prin deformare plastic la cald i la rece,
oeluri pentru scopuri electrotehnice,
oeluri pentru arcuri,
oeluri inoxidabile i refractare.

3.1.2.1 Oelurile cu destinaie special


n aceast categorie intr:
oelurile carbon de calitate i aliate pentru piese tratate termic i termochimic,
oelurile pentru organe de asamblare,
oelurile rapide,
oelurile pentru rulmeni,
oelurile de uz general,
oelurile carbon i aliate pentru turnare n piese.
Principalele mrci de oel destinate pentru piese tratate termic sunt prezentate n tabelul 3.6[3].
Tabel 3.6 Principalele mrci de oel carbon de calitate i aliate pentru piese tratate termic i termochimic

Marca de
oel
CC 10
CC 20
CC 45
XC 55
CC 35
16 MC 5
18 NCD
6
34 CD 4
30 CND
8

C
0,07
0,13
0,17
0,24
0,42
0,50
0,52
0,60
0,32
0,39
0,15
0,22
0,15
0,21
0,30
0,37
0,26
0,34

Mn
0,35

0,65
0,35

0,65
0,50

0,80
0,50

0,80
0,50

0,80
0,90

1,20
0,50 -0,80
0,40
0,80
0,30
0,60

Compoziia chimic [ %]
Si
Cr
0,17
0,37
0,17
0,37
0,17
0,37
0,17
0,37
0,17
0,37
0,17
0,90

0,37
1,20
0,17
0,80

0,37
1,10
0,17
0,90

0,37
1,30
0,17
1,80

0,37
2,10

16

Ni

Mo

1,20
1,50
-

1,80
2,10

0,15
0,30
0,15
0,30
0,25
0,35

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

3.1.2.3. Oelurile pentru scopuri electrotehnice


O grupare aparte, n special pentru construcia de aparate, o formeaz oelurile pentru
scopuri electrotehnice, care se pot grupa n dou categorii principale, dup cum predomin
proprietile mecanice sau cele electromagnetice, care stabilesc domeniile lor de utilizare.
n prima categorie sunt cuprinse oelurile magnetice moi silicioase, capabile s-i modifice
starea de magnetizare ntre zero i un maxim cu o frecven ct mai mare, cu pierderi minime prin
histerezis i prin cureni turbionari. n acelai timp, ele trebuie s fie tanabile, pliabile,
ambutisabile i ct mai puin susceptibile la mbtrnire. Aceste proprieti le ntrunesc oelurile
sub form de table, cu coninut n siliciu 0,4..3% sau 3,1..4,4% dup cum sunt destinate executrii
dinamurilor sau transformatoarelor i cu coninut redus de carbon, 0,07..0,08%. Oelurile silicioase
pentru elemente electrotehnice, din care cele pentru mecanica fin sunt: miezuri i poli pentru
electromagnei, relee, membrane, microrotoare i microstatoare pentru maini de curent continuu i
alternative, miezuri magnetice i transformatoare pentru aparate de msurat n frecvene nalte,
cunoscut fiind c o dat cu creterea frecvenelor este necesar creterea procentajului de siliciu.

3.1.2.4. Oelurile pentru arcuri


Arcurile pot fi definite ca organe de maini a cror principal destinaie este s opun o
rezisten la deformare n limitele unei fore exterioare de mrime controlat i sa-i recapete
forma iniial cnd fora exterioar este anulat. Arcurile se pot clasifica n trei categorii mari:
arcuri cu foi, solicitate n principal la ncovoiere;
arcuri elicoidale ale cror spire sunt solicitate la ncovoiere i torsiune;
bare de torsiune.

3.2 Materiale neferoase utilizate pentru piesele din mecanica fin


Folosirea materialelor nemetalice se datorete, rezistenei la coroziune, uurinei de turnare,
prelucrabilitii prin achiere i prin deformare plastic, la greutate egal caracteristici mecanice
superioare celor ale oelului carbon, foarte bune caracteristici fizice, conductibilitate termic i
electric. Preul de cost este foarte diferit de la un aliaj neferos la altul i este n general mult mai
mare n raport cu cel al oelului carbon.

3.2.1. Cuprul i aliajele lui


Cuprul prezint numeroase inconveniente cum ar fi: recoaceri repetate, turnare mediocr,
slab prelucrare prin achiere i de aceea ca metal nu se utilizeaz dect la fabricarea conductorilor
electrici. Cuprul are o larg utilizare sub form de aliaje din care principalele sunt alamele i
bronzurile

3.2.2. Aluminiul i aliajele lui


Aluminiul are numeroase ntrebuinri datorit bunei sale conductiviti electrice, a
rezistenei la coroziune i oxidare. La temperatura ambiant pot fi obinute trei stri structurale:
starea durificat, realizat fie prin mbtrnirea naturala fie prin mbtrnirea artificial;
starea de coalescen, obinut prin revenire la temperaturi mai mari de 2000C, aceasta este
starea cea mai favorabil deformrilor importante;
starea omogen clit, favorabil prelucrrii la rece.

17

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

CAPITOLUL IV
ECHIPAMENTE I INSTALAII UTILIZATE N CADRUL
CERCETRILOR EXPERIMENTALE
n cadrul tezei, pe perioada stagiului, s-au utilizat echipamente i instalaii existente la
Universitat Politehnica de Valencia, iar n Romnia s-au utilizat echipamente i instalaii realizate
special pentru tematica tezei la Universitatea Transilvania din Braov, Catedra de Mecanic fin i
Mecatronic, precum i echipamente i instalaii de la diferite instituii de cercetare i producie din
ar.

4.1. Echipamente i instalaii utilizate i realizate n cadrul tezei


n perioada de desfurare a cercetrilor au fost proiectate i realizate o serie de
echipamente complexe, att pentru realizarea vibraiilor ct i pentru efectuarea tratamentelor
termice i termochimice.

4.1.1. Instalaie electromagnetic de producere a vibraiilor


Instalaiile electromagnetice de producere a vibraiilor pot fi folosite numai n cazul
oelurilor magnetice. O asemenea instalaie a fost proiectat, realizat i experimentat n cadrul
cercetrilor experimentale din prezenta lucrare.
Prile componente ale componente ale instalaiei sunt:
panou de comand, figura 4.1;
cabluri de alimentare;
generator electromagnetic de producere a vibraiilor, figura 4.2.
Ansamblul, panou de comand, generator de vibraii i sistem de msurare a vibraiilor este
prezentat n figura 4.5.

Fig.4.5. Ansamblul generator de vibrare electromagnetic

14

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

4.1.4. Instalaie de laborator pentru tratament termochimic n cmp


vibrator
Aceste instalaii pot fi mprite n funcie de mediul de lucru care l utilizeaz astfel:
instalaii pentru tratament termochimic n mediu gazos, figura 4.14;
instalaii pentru tratament termochimic n mediu lichid;
instalaii pentru tratament termochimic n mediu solid,
Instalaia de tratament termochimic n mediu gazos, figura 4.14, este compus din
urmtoarele pri componente:
vibrator electromecanic cu caracteristicile i prile componente prezentate n figura 4.12,
capitolul 4.1.2;
aparat pentru reglarea temperaturi, figura 4.15;
agregat de vid, figura 4.16.

Fig.4.14. Instalaie pentru tratament termochimic n mediu gazos.

4.2. Echipamente i instalaii utilizate n cadrul tezei


Pe perioada cercetrilor au fost utilizate echipamente existente la diferite societi
comerciale din ar, echipamente existente la Universitatea Transilvania din Braov i echipamente
din dotarea Universitat Politehnica de Valencia.

15

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

4.2.1. Echipamente i instalaii din laboratoarele Universitat Politehnica


Valencia Spania utilizate n cadrul tezei
Pe perioada stagiului de pregtire la Universitat Politehnica de Valencia s-au utilizat
echipamentele i instalaile din dotarea acestei universiti, avnd aceptul scris pentru utilizarea i
publicarea n cadrul tezei a rezultatelor obinute. Aceste echipamente sunt prezentate n continuare.

4.2.1.1. Echipamente i instalaii pentru ncercarea la traciune


Pentru ncercrile de laborator, n Spania, s-a utilizat maina de ncercat la traciune din
figura 4.17. Aceast main de traciune este foarte performant, legat la un calculator prin
intermediul cruia sunt programate ce norme se utilizeaz la ncercare. Dup stabilirea normei se
trece la msurarea efectiv a dimensiunilor epruvetei, care sunt trecute apoi n calculator. Dac,
dimensiunile epruvetei msurate i trecute n calculator nu corespund normei dup care se
efectueaz ncercarea maina nu pornete. Dac dimensiunile epruvetei corespund cu norma
programat, atunci maina i face singur etalonarea. Aceast etalonare se face dup fiecare
ncercare automat. Programul maini de ncercat la traciune este prevzut cu posibilitatea obineri
graficelor n diverse uniti de msur dorite, n Mpa, daN.
Programul permite att vizualizarea pe ecranul calculatorului de proces, prezentat n figura
4.18, a ncercri ct i scoaterea datelor obinute la imprimant.
Maina de ncercare la traciune este de fabricaie Japonez tip IHERTEST.

Fig.4.17. Maina de ncercat epruvete la traciune

16

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

Fig.4.18. Calculatorul cu programul mainii de ncercat la traciune.

4.2.1.4. Echipamente utilizate pentru analize microstructurale


Probele pentru microstructuri se lefuiesc cu ajutorul unui dispozitiv rotativ prezentat n
figura 4.26, iar dup aceea probele sunt introdu-se ntr-o mas plastic polimerizat cu ajutorul
unei maini prezentate n figura 4.27.

Fig.4.26. Main de lefuit probe pentru examinarea microscopic

17

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

Fig.4.27. Main pentru impregnarea n rin a probelor pentru cercetarea microscopic

Pentru studierea formelor de rupere a materialelor i pentru mrii mai mari este utilizat
microscopul electronic, figura 4.30.

Fig.4.30. Microscopul electronic tip FEI

18

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

Fig.4.31. Dispozitiv electronic pentru depunerea aurului pe epruvetele de rupere.

n cazul cnd se dorete punerea n eviden ct mai bine a formelor de rupere, n special la
materialele amorfe, atunci se procedeaz la depunerea unui strat foarte subire de aur de ordinul
sutimilor de microni. Aceast depunere se realizeaz cu ajutorul unui dispozitiv prezentat n figura
4.31.
Alegerea aurul ca material de depunere s-a fcut datorit proprietilor foarte bune de
reflexie i datorit aderentei lui aproape la orice materiale, iar aceast metod utilizat este de dat
mai recent.
n figura 4.32, este prezentat acest dispozitiv de depunere a aurului n timpul funcionrii.
Dispozitivul de depunere a aurului este legat la calculatorul de proces a microscopului
electronic. Aceast depunere poate fi fcut pe mase plastice, materiale compozite, materiale
ceramice, aliaje neferoase i materiale metalice avansate. Dup depunerea aurului pe probe ele sunt
analizate la microscopul electronic observndu-se cele mai mici detalii referitor la forma de rupere.
Dac ruperea a fost ductil atunci se observ o desprindere lin a grunilor, fr vrfuri ascuite, o
rupere intercristalin. Dac ruperea a fost fragil atunci vom observa o smulgere a grunilor, deci
ruperea este transcristalin.

19

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

Fig.4.32. Dispozitivul de depunere a aurului n timpul funcionrii

4.2.1.5. Echipamente pentru ncercarea la rsucire


ncercarea la rsucire este o ncercare tehnologic utilizat n special pentru produsele din
srm. Instalaia utilizat n acest scop este cea prezentat n figura 4.33.

Fig.4.33. Maina de ncercat la rsucire

20

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

4.2.1.6. Aparat pentru determinarea vscozitii


Vscozitatea este o caracteristic de baz la turnarea materialelor, ea se determin cu
ajutorul aparatului din figura 4.34.

Fig.4.34. Aparat pentru determinarea vscozitii

4.2.1.7. instalaii pentru tratamente termice, cu i fr vibraii, la care au


fost supuse materialele de cercetat
Tratamentele termice au fost efectuate n cuptorul de tratament termic cu vatr vibratoare,
prezentat n figura 4.35.

Fig.4.35. Cuptor pentru tratament termic n cmp vibrator

21

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

4.2.1.8. Instalaii pentru tratamente termochimice, cu i fr vibraii, la care au


fost supuse materialele de cercetat
Pentru aceste materiale tratamentul termochimic s-a realizat pe instalaia prezentat n
figura 4.38, cu posibiliti de vibrare a cuvei.

Fig.4.38. Instalaie de tratament termochimic cu vibrarea cuvei.

4.2.2. Echipamente i instalaii din Romnia utilizate n cadrul tezei


4.2.2.1. Echipament pentru determinarea compoziiei chimice a materialelor
luate n studiu.
Compoziia chimic a fost determinat printr-o metod spectral cu ajutorul
spectrometrului SPECTROMAX, figura 4.48. Determinrile au fost realizate pe epruvete cu
dimensiunile(50x50x25 mm).

Fig.4.48. Aparat pentru determinarea compoziiei chimice.

22

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

4.2.2.2. Instalaie pentru producerea vibraiilor cu elemente elastice.


Aceast instalaie, prezentat n figura 4.49, este o instalatie industrial aflat n dotarea
Catedrei de Rezistena Materialelor i Vibraii din cadrul Universitii Transilvania din Braov,
dotat i cu aparatur pentru msurarea vibraiilor.

Fig.4.49. Instalaie de producere a vibraiilor cu elemente elastice.

Instalaia este alctuit din urmtoarele pri componente:


motor de antrenare;
transmisie prin curele;
excentric;
elemente elastice pentru transmiterea vibraiilor;
masa vibratoare;
elemente pentru msurarea vibraiilor de pe mas i de pe elementele elastice;
intalaia electric de comand i control.
Pe masa vibratoare se monteaz sistemele care trebuiesc vibrate, instalaia dispunnd de
dou trepte de reglare a turaiei. Astfel, pe mas a fost montat cuva pentru tratament termic, figura
4.50, pentru care s-au fcut msurtorile parametrilor de vibrare cu ajutorul staiei prezente n
partea dreapt a figuri.
Instalaia dispune i de posibilitatea ntreruperi automate a alimentri motorului n caz de
avarie.

23

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

Fig.4.50. Instalaie de tratament termic n cmp vibrator

24

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

CAPITOLUL V
CERCETRI EXPERIMENTALE I ANALIZA REZULTATELOR
OBINUTE PENTRU DIFERITE TIPURI DE MATERIALE
UTILIZATE N MECANICA FIN, SUPUSE LA TRATAMENT
TERMIC I TERMOCHIMIC CU I FR REGIM VIBRATOR
5.1. Cercetrii experimentale pe diferite tipuri de materiale supuse la
tratamente termice cu i fr vibraii
Cercetrile sau desfurat pe echipamente i materiale din Spania i Romnia.

5.1.1. Materiale supuse cercetri


Materialele utilizate n cadrul tezei sunt de provenien Spania i de provenien Romnia.
Materialele de provenien Spania au fost elaborate dup normativele spaniole i sunt
elaborate mai ngrijit din punct de vedere a impuritilor i compoziiei chimice. Aceste materiale
au compoziia chimic prezentat n tabelul 5.1, pentru oeluri i n tabelul 5.2 pentru aliaje
neferoase. Deoarece elementele componente ale materialelor sunt mai numeroase ele vor fi
prezentate n anexa 7, prin listingul de la aparatul de determinare a compoziiei chimice, n tabel
fiind prezentate doar elementele cele mai reprezentative.
Tabel 5.1. Compoziia chimic a oelurilor de provenien Spania

Tip de oel
slab aliat
Ap 04
Inox AISI304

C
0,39
8
0,08
3
0,04
5

Si
0.06
6
0,01
7
0,02
7

Mn
1,00
0,28
1
2,34

Compoziia chimic [%]


P
S
Cr
0,01
0,014
0,032
1
0,00
0,005
0,033
6
0,02
0,013
29,01
6

Al
0,229

Cu
0,264

0,072

0,354

8,02Ni

0,363

Al
0,003

Cu
61,1

0,005

99,8

96,2

0,052

94,9

0,049

Tabel 5.2. Compoziia chimic aliajelor neferoase

Tip de aliaj
alam
cupru
aluminiu
duraluminiu

Zn
38,7
9
0,04
1
0,07
0,12
0

Mg
0,00
1
0,00
1
0,30
3
0,79

Mn
0,00
1
0,00
1
1,11
1,33

Compoziia chimic [%]


P
S
Li
0,00
0,006
5
0,00
0,002
1
0,01
1,04
2
0,01
1,09
2
25

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN
Materialele de provenien Romnia, COS Trgovite, au compoziia chimic prezentat n
tabelul 5.3, pentru oeluri i n tabelul 5.4 pentru aliajele neferoase. De menionat faptul c
materialele se ncadreaz n normele n vigoare din punct de vedere al compoziiei chimice.
Tab.5.3. Compoziia chimic a oelurilor de provenien Romnia

Marc oel
E 24-1
18NCD 6
16 CD 4
20 M 5
20 MB 5
Z 12 CN
18.09
Z 6 CNT
18.12B
CC45

Compoziia chimic [%]


P
S
Cr
0,06
0,05
0,1
0,05
0,03
1,2
0,04
0,04
1,1
0,03
0,04
0,04
0,05
0,2
0,03
0,04
18,5

C
0,12
0,41
0,24
0,35
0,24
0,11

Si
0,05
0,21
0,21
0,20
1,38
0,65

Mn
0,92
0,45
0,65
1,8
1,45
0,72

0,12

0,72

0,81

0,04

0,03

0,46

0,36

0,74

0,02

0,03

Ni
0,11
1,2
0,6
0,4
8,4

Mo
0,01
0,9
0,9
0,20
0,65Ti

18,2

10,2

0,23

0,17

0,1

Al
0,003

Cu
61,1

0,005

99,8

93,27

4,02

93,77

3,97

Tab.5.4. Compoziia chimic a aliajelor neferoase de provenien Romnia

Tip de aliaj
alam
cupru
aluminiu
duraluminiu

Zn
38,7
9
0,04
1
0,07
2
0,16
2

Mg
0,00
1
0,00
1
1,28
0,57
2

Mn
0,00
1
0,00
1
0,54
1
0,62
8

Compoziia chimic [%]


P
S
Fe
0,00
0,006
0,012
5
0,00
0,002
0,047
1
0,01
0,481
2
0,01
0,476
2

5.1.2. Tratamente termice, cu i fr vibraii, la care au fost supuse


materialele de cercetat
Principale tratamente termice la care au fost supuse materialele prezentate anterior sunt:
clirea;
revenirea;
recoacerea
mbtrnirea.

5.1.2.1. Cercetrii experimentale pe diferite tipuri de materiale supuse la clire


cu i fr vibraii
Oelurile luate n considerare pentru clire au fost grupate n funcie de compoziia chimic
i de provenien. Am luat n considerare urmtoarele grupe:
oel slab aliat provenien Spania cu CC45 provenien Romnia;
26

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN
oel inoxidabil AISI 304 Spania cu Z CNT 18.12B Romnia;
aliaje ale aluminiu de provenien Spania cu aliaje ale aluminiu de provenien Romnia.
ncercarea de duritate
ncercarea la duritate utilizat a fost Rockvell, s-a efectuat pe un numr de 4 epruvete din
fiecare material, obinndu-se rezultatele prezentate n tabelul 5.5 pentru cuplul de oeluri prezentat
mai sus.
ncercarea la duritate Rockvell s-a fcut dup norma Spaniol UNE-EN ISO 6508/2007,
pentru duritatea Brinell dup norma UNE-EN ISO 6506/2006 i pentru duritatea Vickers dup
norma UNE-EN ISO 6507/2006. n Romnia ncercrile de duritate sunt reglementate prin norma
SR EN 10003/1997.
Tab.5.5. Valorile duritilor obinute la clirea cu i fr vibraii a primei grupe de materiale

Tip oel

Fr vibraii
Cu vibraii f=80 Hz, P=150 W
1
2
3
4
1
2
3
4
Lit.specialitate
Slab aliat
55
56
57
54
57
58
57
59
Max 57
CC45
47
45
44
46
54
55
57
56
Max 57
ncercarea la traciune
ncercarea materialelor metalice la traciune s-au fcut dup norma Spaniol UNE-EN ISO
6891/2010. Norma Romneasc de ncercare la traciune cu determinarea alungirii este SR EN
10002/1995. Aceste ncercri la traciune se execut pe epruvete standardizate avnd dimensiunile
prezentate n anexa 8.
Rezultatele ncercrilor la traciune pentru grupa 1 de materiale sunt prezentate n figura
5.1, pentru oelul slab aliat nevibrat, iar n figura 5.2 pentru cel vibrat i n figura 5.3 pentru oelul
CC 45 nevibrat, Romnesc, iar n figura 5.4 pentru cel vibrat.
Pentru determinarea influenei vibraiilor asupra materialelor supuse la clire n cmp
vibrator au fost utilizate un numr de 4 epruvete din fiecare material. Dup cum se poate observ,
din diagramele rezultate n urma ncercrilor la traciune i n acest caz rezult mbuntiri ale
proprietilor materialelor vibrate fa de cele nevibrate, dar nu att de substaniale ca la ncercarea
de duritate. Aceste diferenieri ntre proprietile rezultate pe probele vibrate fa de cele nevibrate,
se datoresc rearanjri atomilor n structur n timpul vibraiilor, ct i datorit scderi nivelului
tensiunilor interne.

Fig.5.1. Graficul de variaie a rezistenei la traciune a oelului Spaniol nevibrat

27

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

Fig.5.2. Graficul de variaie a rezistenei la traciune a oelului Spaniol n prezena vibraiilor

28

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN
Fig.5.3. Graficul de variaie a rezistenei la traciune a oelului CC 45 nevibrat

Fig.5.4. Graficul de variaie a rezistenei la traciune a oelului CC 45 n prezena vibraiilor

ncercarea la rezilien
ncercarea la rezilien s-a fcut dup norma Spaniol UNE-EN ISO 14556/2001, iar norma
Romneasc care reglementeaz aceast ncercare este SR EN 10045/1994.
ncercarea microstructural
ncercarea microstructural s-a fcut dup norma Spaniol UNE-EN ISO 24499/2001,iar
norma Romneasc care reglementeaz aceast ncercare este SR EN 1321/2000. Probele pentru
microstructuri se lefuiesc cu ajutorul unui dispozitiv rotativ prezentat n figura 4.26, iar dup
aceea probele sunt introdu-se ntr-o mas plastic polimerizat cu ajutorul unei maini prezentate
n figura 4.27. Dup lefuire probele sunt atacate cu diveri reactivi n funcie de materialele
utilizate. n anexa 10 sunt prezentate diferitele tipuri de reactivi utilizai n Spania pentru
examinarea microscopic.
Microstructurile obinute pe materialele din prima grup la clire, cu i fr vibrai, scot n
eviden o finisare i chiar o mic globulizare a martensitei n prezena vibraiilor mecanice, fapt
care se observ, din figura 5.5 pentru oelul aliat Spaniol vibrat comparativ cu cel din figura 5.6
nevibrat. Acelai efect se poate observa n figura 5.7, pentru oelul CC 45 Romnesc vibrat,
comparativ cu cel din figura 5.8 nevibrat.

Fig.5.5. Microstructura oelului aliat


Spaniol vibrat

Fig.5.6. Microstructura oelului aliat


Spaniol nevibrat

29

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

Fig.5.7. Microstructura oelului CC45


Romnesc vibrat

Fig.5.8. Microstructura oelului CC45


Romnesc nevibrat

Aliaje ale aluminiu provenien Spania cu aliaje ale aluminiu provenien Romnia
Aliajele de aluminiu au fost supuse unui tratament termic de clire la 425oC cu i fr
vibraii. Parametri de vibrare utilizai au sunt: frecvena f=150 Hz i puterea de 750 W
ncercarea la traciune.
n urma ncercrilor la traciune pe cele dou tipuri de aliaje de aluminiu se poate
concluziona c vibraiile au un efect benefic asupra caracteristicilor mecanice.
n figura 5.13 este prezentat graficul de variaie a rezistenei la traciune a aliajului de
aluminiu de provenien Spaniol, tratat termic i nevibrat, iar n figura 5.14 este prezentat
varianta vibrat. Pentru aliajul de aluminiu de provenien Romneasc n figura 5.15 este
prezentat varianta nevibrat, iar n figura 5.16 cea vibrat.

Fig.5.13. Graficul de rezisten la traciune a aliajului de aluminiu de provenien Spaniol nevibrat

30

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

Fig.5.14. Graficul de rezisten la traciune a aliajului de aluminiu de provenien Spaniol vibrat

Fig.5.15. Graficul de rezisten la traciune a aliajului de aluminiu de provenien Romneasc nevibrat

31

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

Fig.5.16. Graficul de rezisten la traciune a aliajului de aluminiu de provenien Romneasc vibrat

5.2. Cercetri experimentale pe diverse tipuri de materiale supuse la


tratamente termochimice cu i fr vibraii
Materialele utilizate la tratamentele termochimice au fost mprite astfel:
prima grup format oelul AP04 de provenien Spaniol i oelul E 24-1 de provenien
Romneasc;
grupa a doua format din oelul slab aliat de provenien Spaniol i oelul CC 45 de
provenien Romneasc;
grupa a treia format din oel inoxidabil AISI 304 de provenien Spaniol i oelul Z 12
CN 18.09 de provenien Romneasc
grupa a patra format din aliaje neferoase de provenien Spaniol i aliaje neferoase de
provenien Romneasc;
grupa a cincea format din oeluri aliate de provenien Romneasc.
Tratamentele termochimice care s-au aplicat grupelor de materiale prezentate anterior sunt:
nitrurare pentru prima grup;
carbonitrurare pentru grupa a doua;
silicizare pentru grupa a doua i a patra.

5.2.1. Cercetri experimentale obinute pe pisele nitrurate cu i fr


vibraii
Nitrurarea este tratamentul termochimic de mbogire a suprafeei n azot. Se supun
nitrurrii piese executate din oeluri nealiate sau aliate i din font, precum i diverse scule, la care
se urmrete mrirea duritii superficiale, a rezistenei la uzur, la oboseal i chiar la coroziune.

32

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN
Astfel, se obin grosimi mici de strat, de ordinul zecimilor de milimetru, important pentru
piese mici i duriti superficiale foarte mari, pn la 1 100 HV, n condiiile n care miezul i
menine caracteristicile dobndite anterior.
Pe lng avantajele incontestabile, nitrurarea prezint i unele dezavantaje, dintre care cel mai
important este durata foarte mare a operaiei, 40..60 ore, datorit difuziei lente a azotului n ferit.
Acest inconvenient poate fi redus, cu pn la 40% , prin utilizarea vibraiilor mecanice n
timpul tratamentului termochimic de nitrurare.
Vibraiile mecanice stimuleaz difuzia i mrete temperatura reaciei prin frecrile interne
care le produce.
Pentru prima grupare de materiale s-a fcut nitrurare. Nitrurarea se aplic numai pieselor intens
solicitate. Nitrurarea s-a fcut n mediu gazos i lichid utiliznd ca agent amoniacul i azotul.
Parametrii regimului de nitrurare sunt:
varianta 1 temperatura de nclzire 550oC cu durata de meninere 12 ore n mediu de amoniac;
varianta 2 temperatura de nclzire 600oC cu durata de meninere 20 ore n mediu de amoniac i
azot;
varianta 3 temperatura de nclzire de 540oC cu durata de 25 ore n mediu de amoniac;
Varianta 4 temperatura de nclzire de 560oC cu durata de 35 ore n mediu de amoniac.
Materialele cu regimurile prezentate mai sus au supuse si unui cmp vibrator cu frecvena
f=150 Hz i puterea P=750 W.
Pentru oelul AP04 n figura 5.17 este prezentat microstructura nevibrat, iar n figura 5.18
este prezentat microstructura vibrat, nitrurarea s-a fcut dup regimul 1. n figura 5.19 este
prezentat regimul 2 de tratament termochimic de nitrurare fr vibraii.

Fig.5.17. Microstructura oelului AP04 Spaniol nevibrat varianta1 de tratament


33

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

Fig.5.18. Microstructura oelului AP04 Spaniol vibrat varianta1 de tratament

Fig.5.19. Microstructura oelului AP04 Spaniol nevibrat varianta 2 de tratament


34

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

5.2.2. Cercetri experimentale obinute pe piesele carbonitrurate cu i


fr vibraii
Carbonitrurarea asigur mbogirea simultan, a stratului superficial, n carbon i n azot la
temperaturi nalte.
Carbonitrurarea se realizeaz n mediu gazos sau n mediu lichid.
n condiiile participrii i a azotului n la formarea stratului carbonitrurat, trebuie avute n vedere o
serie de influene benefice pe care azotul le exercit att n privina termodinamicii i cineticii
formrii stratului, ct mai ales n legtur cu structura i caracteristicile acestuia. n prezena azotului
se nregistreaz o cretere a vitezei de difuzie a carbonului n strat. Aceast difuzie devine mai activ
prin utilizarea vibraiilor mecanice, obinndu-se aceeai grosime de strat la 550oC ca i n cazul
carbonitrurri la temperatura de 720oC.
Carbonitrurarea s-a realizat la o temperatur de 550oC cu durata de 15 ore cu i fr vibraii.
Vibraiile utilizate au avut frecvena de 100 Hz i P= 650 W.
n figura 5.25 este prezentat microstructura nevibrat a oelului inoxidabil AISI 304 Spaniol
iar n figura 5.26 microstructura vibrat.

Fig.5.25. Microstructura oelului inoxidabil Spaniol AISI 304 nevibrat, carbonitrurat

35

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

Fig.5.26. Microstructura oelului inoxidabil Spaniol AISI 304 vibrat, carbonitrurat

5.2.3. Cercetri experimentale obinute pe pisele


vibraii

silicizate cu i fr

Silicizarea este tratamentul termochimic de mbogire a stratului superficial cu siliciu avnd


drept scop mrirea rezistenei pieselor la uzare. Silicizarea se poate executa n mediu gazos, lichid
sau solid. n prezena vibraiilor mecanice difuzia siliciului este foarte mult stimulat.
Proba a fost silicizat cu past prin nclzire C.I.F. Temperatura foarte ridicat i viteza mare
de nclzire, mresc foarte mult difuzia la limita grunilor, unde reeaua cristalin prezint
numeroase defecte.
Prin aplicarea unor viteze ridicate de nclzire, viteza de difuzie poate s creasc de cteva
ori. Cu ct viteza de nclzire este mai mare, cu att austenita va avea granulaie mai fin i va fi
mai mic dimensiunea blocurilor la atingerea unor temperaturi date i la ieirea pe izoterm. Ca
urmare, lungimea limitelor grunilor i blocurilor este mai mare, asigurnd deplasarea accelerat a
elementului de saturare.
Examinnd influena elementelor de aliere, la silicizarea oelurilor, s-a remarcat influena foarte
mare a coninutului de C asupra mecanismului de difuzie a Si. Celelalte elemente de aliere studiate, au
o influen mult mai mic asupra difuziei siliciului n oeluri dect carbonul.
Siliciul fiind un element feritogen, ngusteaz domeniul austenitic la oeluri. Stratul silicizat are
o structur de ferit aliat cu siliciu. La concentraii mai ridicate de Si, n start se formeaz cementita
aliat cu siliciu (Fe4CSi, Fe6CSi, etc) i carbura de siliciu. Restul atomilor de carbon sunt dislocai de
ctre atomii de Si i sunt obligai s difuzeze spre miezul piesei. Datorit acestora, n literatura de
specialitate, pentru piesele supuse silicizrii se recomand oeluri srace n carbon.
36

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

CAPITOLUL VI
Cercetri privind comportarea reperelor de mecanica fin la
tratamente termice i termochimice n cmp vibrator.
Dup analizarea materialelor din care sunt confecionate piesele din mecanica fin, care pot
fi tratate termic, s-a stabilit ca aplicaiile practice a tehnologiilor de tratament termic cu i fr
vibraii a materialelor analizate s fie dezvoltate pe piese ca: buci, tachei, roi dinate, piulie,
articulaii i dispozitiv reglare presiune.

6.1. Cercetri privind comportarea reperelor de mecanic fin la


tratamente termice n cmp vibrator
Piesele din mecanica fin prezentate mai sus au fost tratate termic cu diferite regimuri cu i
fr vibraii. Tratamentele termice cu i fr vibraii, aplicate pieselor luate n considerare au
parametri diferii n funcie de scopul urmrit.

6.1.1. Cercetri privind comportarea bucilor la tratamentul termic cu i


fr vibraii
Pentru buci s-a luat n considerare oelul CC 45 (OLC45). Aceste buci au fost clite la
temperatura de 1100oC cu rcire n ap i apoi revenite la temperatura de 250oC. De menionat c un
lot de 26 buci, din totalul de 40, au fost i vibrate n timpul tratamentului termic cu o frecven f=
320 Hz i putere P= 1200 W.
Dup acest tratament prezentat mai sus, n microstructurile prezentate n figura 6.1, fr
vibraii i n figura 6.2, cu vibraii se pot observa mbuntiri majore ale structuri materialului.

Fig. 6.1. Microstructura bucilor


tratate termic i nevibrate

Fig. 6.2. Microstructura bucilor


tratate termic i vibrate

6.1.2. Cercetri privind comportarea piulielor la tratamentul termic cu i


fr vibraii
Pentru piulie s-a utilizat un oel aliat cu molibden, crom i nichel tip 34 MCN 15.

37

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN
Acest oel a fost clit la temperatura de 1100oC cu rcire n ap i supus dup la o revenire
la temperatura 250oC. Un lot de 15 buci din totalul de 25 au fost tratate termic i n cmp vibrator
cu frecvena f= 1000 Hz i o putere P=1500 W. Efectele asupra microstructurii sunt prezentate n
figura 6.3 pentru piuliele nevibrate i n figura 6.4 pentru piuliele vibrate.

Fig.6.3. Microstructura piulielor


tratate termic i nevibrate

Fig.6.4. Microstructura piulielor


tratate termic i vibrate

6.1.3. Cercetri privind comportarea lagrelor la tratamentul termic cu i


fr vibraii
Lagrele sunt utilizate pentru asigurarea rotiri arborilor i pentru protecia sistemelor de
lubrifiere. Aceste lagre sunt confecionate din oel aliat cu bor i crom 40 BC 10, care a fost clit
la temperatura de 950oC cu rcire n ap.
Testrile s-au fcut pe un lot de 10 buci, dintre care 7 buci au fost tratate termic n cmp
vibrator cu frecvena f=1250 Hz i o putere P=1450W.
Efectele asupra microstructuri sunt prezentate n figura 6.5 pentru lagre nevibrate i n figura 6.6
pentru lagre vibrate.

Fig.6.5. Microstructura lagrelor


tratate termic i nevibrate

Fig.6.6. Microstructura lagrelor


tratate termic i vibrate

6.1.4. Cercetri privind comportarea roilor dinate la tratamentul termic


cu i fr vibraii
Materialul din care sunt confecionate roile dinate este Y1 70 care a fost clit la
temperatura de 960oC cu rcire n ulei i revenire la 450oC. Au fost confecionate un numr de 4
38

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN
roi dinate dinte care 2 au fost tratate termic n cmp vibrator cu frecvena f=1725 Hz i puterea
P=1500W.
n figura 6.7 este prezentat microstructura roilor dinate nevibrate, iar n figura 6.8 cea a
roilor dinate vibrate.

Fig.6.7. Microstructura roilor dinate


tratate termic i nevibrate

Fig.6.8. Microstructura roilor dinate


tratate termic i vibrate

6.1.5. Cercetri privind comportarea articulaiilor la tratamentul termic


cu i fr vibraii
Materialul din care a fost confecionate articulaiile este oelul aliat cu bor i crom 40 BC
10, care a fost clit la temperatura de 950oC cu rcire n ap.
Articulaiile au fost supuse i unui tratament termic n cmp vibrator cu fecvena f=980 Hz i
puterea P=1050W,pe un lot de 3 buci din totalul de 6 buci. Microstructura a suferit modificri
importante printr-o redistribuire mai omogen a sorbitei n structuctur, cum se observ din figura
6.9 vibrat fa de cea nevibrat din figura 6.10.

Fig.6.9. Microstructura articulaiilor


tratate termic i nevibrate

Fig.6.10. Microstructura articulaiilor


tratate termic i vibrate

39

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

6.1.6. Cercetri privind comportarea corp dispozitiv reglare presiune la


tratamentul termic cu i fr vibraii
Corpul acestui dispozitiv lucreaz n condiii de coroziune i medii agresive de aceeia a fost
confecionat din oel inoxidabil austenitic manganos. Aceste corpuri cu vibraii, figura 6.11 i fr
vibraii figura 6.12. Cmpul vibrator a avut frecvena f=780Hz si puterea P=1500W.

Fig.6.11. Microstructura corp dispozitiv


tratat termic i nevibrat

Fig.6.12. Microstructura corp dispozitiv


tratat termic i vibrat

6.1.7.Cercetri privind comportarea tachei la tratamentul termic cu i


fr vibraii
Tacheii sunt elemente supuse la uzur i solicitri dinamice de aceea sunt confecionai din
nalt aliat X 45 CNW 189. Aceste piese au fost supuse unei cliri la temperatura de 1100 oC cu
rcire n ulei, un numr de 8 tachei din totalul de 15, au fost supui n timpul clirii unui cmp
vibrator cu frecvena f=750Hz i puterea P=950W.
Microstructura din figura 6.13 nevibrat n timpul clirii a suferit o globulizare n timpul vibrri ca
n figura 6.14.

Fig.6.13. Microstructura tacheilor


tratai termic i nevibraii

Fig.6.14. Microstructura tacheilor


tratai termic i vibraii
40

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

6.2. Cercetri privind comportarea reperelor de mecanic fin la


tratamente termochimice n cmp vibrator
Tratamentele termochimice aplicate pieselor din mecanica fin, cercetate au fost:
nitrurare, pentru roi dinate;
carbonitrurare pentru piulie i uruburi;
silicizare pentru tambur de frn;
nitrurare ionic pentru colivii de ghidare.

6.2.1. Cercetri privind comportarea roi dinate din mecanica fin la


nitrurare cu i fr vibraii
Nitrurarea se aplic numai pieselor intens solicitate, motiv pentru care trebuie s se asigure,
pe de o parte, duritate ct mai mare stratului nitrurat, iar pe de alt parte rezisten i tenacitate ct
mai nalte pentru miez. Roile dinate au fost confecionate din materiale tratate termochimic exact
n condiiile prezentate la cap.5 inclusiv cmpul vibrator. Aspectul roilor dinate nitrurate este
prezentat n figura 6.15

Fig.6.15. Roi dinate nitrurate

41

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

Fig.6.16. Microstructurile roilor dinate nitrurate nevibrate

Microstructurile roilor dinate nitrurate au aspectul din figura 6.16 pentru roile dinate
nevibrate i ca n figura 6.17 pentru roile dinate vibrate.

Fig. 6.17.Microstructurile roilor dinate nitrurate vibrate

42

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

6.2.2. Cercetri privind comportarea piulielor i uruburilor


mecanica fin la carbonitrurare cu i fr vibraii

din

Carbonitrurarea este mbogirea suprafeelor piulielor din oel simultan n carbon i azot.
n figura 6.18 este prezentat microstructura piuliei nevibrate n timpul carbonitrurri i n figura
6.19 pentru cea vibrat.

Fig.6.18. Microstructura piuliei carbonitrurat, nevibrat

Fig.6.19. Microstructura piuliei carbonitrurat, vibrat

43

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

CAPITOLUL VII
Concluzii finale i contribuii personale
7.1. Concluzii finale
n urma cercetrilor fcute rezult urmtoarele concluzii finale:
utilizarea vibraiilor la tratamentele termice poate duce la reducerea timpilor de tratament
termic, n special la revenire, n condiiile neschimbrii caracteristicilor mecanice;
suprapunerea peste tratamentul termic a cmpului vibrator duce la finisarea structuri
obinute prin creerea mai multor centrii de transforare la trecerea de la austenit la
martensit;
utilizarea vibraiilor mecanice n timpul tratamentelor termice duce la reducerea tensiunilor
interne i deformaiilor;
prin utilizarea vibraiilor se poate nltura o a doua revenire dup clire acolo unde se
impune;
posibilitatea utilizrii unor oeluri cu caracteristici mecanice mai sczute, dar cu pre de
cost mai redus, utiliznd n timpul tratamentelor termice vibraiile mecanice;
microstructurile obinute la tratamentul termic n cmp vibrator sunt de form aproape
globular, fapt care contribuie la creterea proprietilor de elasticitate ale oelurilor;
n cazul utilizrii vibraiilor la tratamentele termochimice se observ o cretere important a
grosimii stratului tratat cu aproximativ 2-3 mm;
microstructura oelurilor tratate termochimic se globurizeaz n cazul utilizri vibraiilor;
utilizarea vibraiilor n timpul tratamentelor termochimice duce la reducerea tensiunilor
interne din straturile superficiale i nu numai;
posibilitatea nlocuirii, pentru anumite repere din mecanica fin, a oelurilor cu mase
plastice, materiale compozite, materiale sinterizate i bimetale.

7.2. Contribuii originale


Principalele contribuii personale aduse pe parcursul cercetrilor sunt:
analiza caracteristicilor tehnice i a comportrii pieselor din mecanica fin n procesele de
tratamente termice i termochimice;
analiza comportrii materialelor utilizate la piesele din mecanica fin, la tratamente termice
i termochimice n cmp vibrator;
analiza materialelor utilizate pentru piesele din mecanica fin supuse tratamentelor termice
i termochimice;
studiu teoretic al producerii vibraiilor cu prezentarea tipurilor de vibratoare;
studiul teoretic cu privire la frecrile interne din aliaje care au loc n timpul tratamentelor
termice i termochimice;
analiza materialelor supuse cercetrii din punct de vedere a compoziiei chimice i a
caracteristicilor mecanice;
44

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN
stabilirea parametrilor tehnologici i de vibrare ai tratamentelor termice la care au fost
supuse materialele de cercetat;
stabilirea parametrilor tehnologici i de vibrare ai tratamentelor termochimice la care au
fost supuse materialele de cercetat;
cercetarea comportrii unor materiale de provenien Spaniol la tratamente termice i
termochimice, cu i fr vibraii;
studiul teoretic cu privire la stabilirea tensiunilor i deformaiilor care apar n procesul de
tratament termic i termochimic;
cercetri privind posibilitatea utilizrii unor materiale performante, cum ar fi masele
plastice i materialele compozite, n construcia unor repere din mecanica fin;
analiza procesului tehnologic de obinere a materialelor compozite;
cercetri privind comportarea reperelor din mecanica fin la tratamente termice i
termochimice n cmp vibrator.

45

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

LISTA DE LUCRRILOR,
DRD Ing. Bogdan NOVAC,
domeniul INGINERIE MECANICA
Articole/studii publicate n reviste de specialitate de circulaie
internaional recunoscute sau n reviste din ar recunoscute
de ctre CNCSIS:
articole cotate ISI:
1. Gheorghe Novac,B. Novac. Aspects Regarding the Transfomations on Tempering for
Thermomechanical Treated Steels-New Aspects of Fluid Mecanics, Heat Transfer and
Environment, 8 th IASME/WSEAS International Conference on FLUID MECANICS &
AERODYNAMICS (FMA 10) 8 th IASME/WSEAS International Conference on HEAT
TRANSFER, TERMAL ENGINEERING and ENVIRONMENT (THE 10) Taipei, Taiwan, August 2022, 2010, ISSN: 1792-4596, ISBN: 978-960-474-215-8, pages 241-244.
2. Drd.ing. A. URS (ZARA) , Drd.ing. M. BENTA , Drd.ing. R. OPRISAN (STOICA) , Drd.ing. E.
ENE , Drd.ing. B. NOVAC -STUDIES REGARDING SEVERAL ASPECTS IN FRETTING
WEAR , International Journal of Modern Manufacturing Technologies , ModTech Iasi 2010 ISSN
2067-3064.
3. Drd.ing. Rita-Vasilica Oprisan (Stoica), Drd.ing. Ana-Viorela Matei (Todor), Drd.ing. Adriana Zara
(Urs),Drd.ing. Bogdan Novac, RAPID PROTOTYPING TECHNIQUES ModTech Iasi 2010
ISSN 2066-3919
4. Gheorghe Novac, Mariana Novac, Bogdan Novac. Concerning the implementation of a stand for
determinating the characteristics of proportional distribuitors with cilindric drawer and command
thorugh a step-by-step engine, used for automation aggregates of welding and robots,-Metalurgia
International Vol XVI/2011 nr 12, ISSN 1582-2214,pag 10-14
5.
Gheorghe Novac, Mariana Novac, Bogdan Novac. The heat treatment influence over bearing
steels used at low temperatures,- Metalurgia International Vol XVI/2011 nr 12, ISSN 15822214,pag 29-31
6. Gheorghe Novac, Mariana Novac, Bogdan Novac. The influence of stress relief heat treatment on
the properties of rotor pelton, reconditioned through welding,- Metalurgia International Vol
XVII/2012 nr 1, ISSN 1582-2214,pag 12-15
7
Gheorghe Novac, Mariana Novac, Bogdan Novac. The possibility of prolonging the period of
performance of the pelton impellers using the reconditioning through welding,- Metalurgia
International Vol XVII/2012 nr 1, ISSN 1582-2214,pag 44-46

articole indexate n baze de date (BDI):


1. Gheorghe Novac. M. Novac , B. Novac , Aspects Regarding Heat Treatments in Vacuum8 th Conference on Challenges in Higher Education and Research in the 21-st Century,
Sozopol BULGARIA 02-04 June 2010,Challenges in Higher Education and Research,
Volume 8,Eds Heron Press Sofia 2010, Baza de date SCOPUS ,Pages 235-238.
2. Bogdan Novac, Mariana-Neli Novac, Gheorghe Bejinaru-Tool steel properties
influenced by heat treatments in vacuum- Metalurgia nr.8/2010, ISSN 0461-9579,
pag 67-72

articole categoria B:
1. Bogdan Novac, A. Zara, E. Ene, Gheorghe Novac,-The mecanism of modifying cast iron
by mixing liquid state of two cast iron to a different degree of saturation in carbon.-

46

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

World Scientific and Engineering Academy and Society (AFASES), Scietific Research and
Education In The Air Force Brasov 20-22 May 2009
E. Ene, A. Zara, Bogdan Novac, Gheorghe Novac.Stage researchs on amorphous
material on type metall glass and their concequence.-Bulletin of the Polytechnic
Institute of Iasi, 2009, Sectia Stiinta si Ingineria Materialelor,Tomul LV. ISSN 14531690, pag. 175-179.
Bogdan Novac, C. Pitulice, E. Ene, A. Zara, Gheorghe Novac.The influence of
elaboration on quality steel for transformer plate.- Bulletin of the Polytechnic
Institute of Iasi, 2009, Sectia Stiinta si Ingineria Materialelor,Tomul LV. ISSN 14531690, pag. 285-288.
Bogdan Novac, Gheorghe Novac.-The cast iron with spheroidal graphieisothermal
heat treated replace steels.-Bramat 2009, Brasov. International Conference and
Engineering, February 26-28, 2009, ISBN 973-635-454-7.
Gheorghe Novac, Bogdan Novac-Welding of boron and titanium micro alloyed steelsBramat 2009, Brasov. International Conference and Engineering, February 26-28,
2009, ISBN 973-635-454-7.
Adriana Zara,Emilian Ene,Bogdan Novac,Ioan Giacomelli-Studies regarding of superficial
heat treatments efectuated with modern tehnologies- .-World
Scientific and
Engineering Academy and Society (AFASES), Scietific Research and Education In The Air
Force Brasov 20-22 May 2009
Emilian Ene, Adriana Zara, Bogdan Novac -STATE OF THE PRESENT RESEARCH OF THE
METALIC GLASSER AND THEIR PROPERTIES,Transilvania University of Brasov, World
Scientific and Engineering Academy and Society (AFASES), Scietific Research and
Education In The Air Force Brasov 20-22 May 2009 ISBN 978-97369415-67-6
Drd.ing. Emilian ENE, Drd.ing. Adriana ZARA, Drd.ing. Bogdan NOVAC, Drd.ing. Rita
OPRISAN (cas. STOICA), Drd.ing. Nicoleta TORODOC -CHARACTERIZATION TOOL
STEELS,Transilvania University of Brasov , World Scientific and Engineering Academy and
Society (AFASES 2010), Scietific Research and Education In The Air Force Brasov ISBN
978-973-8415-76-8
Drd.ing. Rita-Vasilica OPRISAN (STOICA), Drd.ing. Adriana ZARA (URS), Drd.ing. Bogdan
NOVAC -AUTOMATIC VISUAL INSPECTION OF MATTE SURFACES, Transilvania
University of Brasov World Scientific and Engineering Academy and Society (AFASES
2010), Scietific Research and Education In The Air Force Brasov, ISBN 978-973-8415-76-8
Drd.ing. Rita-Vasilica OPRISAN (STOICA), Drd.ing. Adriana ZARA (URS), Drd.ing. Bogdan
NOVAC -AUTOMATIC VISUAL INSPECTION OF SPECULAR SURFACES Transilvania
University of Brasov World Scientific and Engineering Academy and Society (AFASES
2010), Scietific Research and Education In The Air Force Brasov , ISBN 978-973-8415-76-8
Drd.ing. Adriana ZARA, Drd.ing. Rita STOICA, Drd.ing. Nicoleta TORODOC, Drd.ing.
Bogdan NOVAC ASPECTS OF FACTORS AFFECTING LASER TRANSFORMATION
HARDENING, Transilvania University of Brasov World Scientific and Engineering Academy
and Society (AFASES 2010), Scietific Research and Education In The Air Force Brasov ,
ISBN 978-973-8415-76-8

47

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

Bibliografie selectiva:
1. Aczel O., Bozan C.,

Dislocaiile i frecarea intern la metale. Ed.


Facla,Timioara 1974

2. Alexandru I., Bulancea V.,

Analiza fazic a aliajelor metalice.Ed. Cermi


Iai, 1998

3. Amza G., Barb D,

Sisteme

ultraacustice

aplicate.

Aplicaii

tehnic.Ed.Tehnica,Bucureti,1988
4.Amza G.,

,,Ultrasunetele.

Aplicaii

active,,.

Ed.

Agir,

Bucureti 2006.
5.Aden M.,Musiol G

Effekte der Physik und ihre Anwendungen


Verlag Harri Deutsch,2005

6.Blan H.C.,

Surse

de

vibraii

comandate

electronic

tehnologii neconvenionale. Tez de doctorat, Cluj


Napoca, 1994
7.Balcu I.:

Vibraii ale sistemelor mecanice. Ed. Lux


Libris.Brasov, 1996

8.Bratu P.,

Vibraii mecanice.Teorie i aplicaii practice. Ed.


Impuls, Bucureti, 1998

15.Chiriacescu T.S.,a

Vibraii

ale

sistemelor

mecanice.

Editura

Universitatea din Braov, 1979


16.Chiriacescu T.S.,a

Introducere n teoria elasticitii i rezistena


materialelor. Ed. Universitii Transilvania din
Braov, 2008

17.Chiriacescu T.S.,

,,Vibraiile mainilor unelte,, Ed. Universitii


Transilvania din Braov 1984.

18.Crciunescu M.,

,,Materiale compozite,, Editura Sedona Timioara


1998.

28.Diaconescu Gh., a

,,Tehnologia mecanicii fine,,. Ed. Tehnic,


Bucureti 1969.

29.Diaconescu F., a

,,Tehnologia turnri, Utilizarea vibraiilor la


turnarea metalelor,,. Curs IPB, 2002.
48

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN
30.Dulamita T., s.a.,

Tehnologia tratamentelor termice, E.D.P.


Bucureti, 1982

31.Dulamita T., a.

Tratamente termice i termochimice, E.D.P.


Bucureti, 1982

32.Drgan B.,

,,Achiziia i procesarea semnalului vibroacustic,,


Ed. Politehnium, Iai 2004

33.Demian T.,

,,Elemente constructive de mecanic fin,,.


Ed.Didactic i Pedagogic, Bucureti 1980.

34.Fcoaru I., a

,,Msurri i control cu ultrasunete,, Ed. Tehnic


Bucureti, 1965

35.Florea R.,

,,Materiale metalice avansate,, Ed. Lux Libris


Braov 1999.

36.Gafieanu M., a

,,Diagnosticarea

vibroacustic

mainilor

utilajelor,,. Ed. Tehnic, Bucureti 1989


37.Giacomelli I., a

,,Influena vibraiilor mecanice aplicate la clire


asupra aluminiului i aliajelor sale,,. Conferina
naional Bramat 2005.

38.Giacomelli I.,

,,Utilajul i tehnologia tratamentelor termice,, Ed.


Universitii Transilvania Braov 1986.

39.Giacomelli I., a

,,Tehnologii neconvenionale cu transformri de


faz,, Ed. Lux Libris 2000.

73. SREN 288-3+A1-1999

Specificaia i clasificarea procedeelor de sudare


pentru materiale metalice, partea III, Verificarea
procedurii de sudare cu arc electric a oelurilor

74.***

A clasification system for hardfacing alloys. Part


I: Fe-based alloys. International Institute of
Welding, May 1997

75.***

Procd de dpot dun couche mince et trs pure


dune materien forme par une reaction chimique
en

phase

gazeuse,

nr.2314284/1977. Frana.
49

Brevet

de

invenie

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN
76.***

Production of silicon metal from dichorosilane,


Brevet de invenie nr.3824121/16.08.1974.S.U.A.

77.***

Silicizarea pieselor din oel i font, Brevet de


invenie nr.726210/08.04.1980.Rusia.

78.***

ASM Handbook- vol 06- Welding, Brazing and


Soldering- 2002-SUA

79.***

TV Rheinland Grup-TV Akademie GmbH


Germania, EN 287-1/2004

80.***

Documentaie dela firme constructoare de maini


agricole: KUHN-Frana, 2003; KVERNELANDE
- Norvegia-2002; LEMKEN-GERMANIA, 2002;
MAT S.A. Craiova i MECANICA CEAHLAUPiatra Neam- 2003, ROMANIA.

50

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

REZUMAT
Promovarea i extinderea n mod accelerat a progreselor n domeniul tiinei i tehnicii n
toate ramurile economiei, diversitatea i nnoirea rapid a ofertei de mrfuri, globalizarea pieelor,
creterea exigenei clienilor i a societilor n general, a condus la necesitatea de a promova pe
pia produse de calitate.
n cazul prezentei lucrri sunt detaliate principalele realizri cu privire la mbuntirea
calitii i a caracteristicilor tehnice a pieselor din mecanica fin prin utilizarea vibraiilor
mecanice n timpul tratamentelor termice i termochimice. Au fost analizate principalele efecte ale
vibraiilor, utilizate n timpul tratamentelor termice de: clire, revenire, recoacere i mbtrnire,
asupra materialelor utilizate pentru obinerea pieselor din mecanica fin. De asemenea au fost
analizate efectele vibrailor aplicate n timpul tratamentelor termochimice de: nitrurare,
nitrocarburare, nitrurare ionic i silicizare, asupra proprietilor straturilor superficiale ale pieselor
din mecanica fin. Pe parcursul cercetrilor au fost utilizate materiale de provenien Spaniol i
de provenien Romn, de asemenea, pe parcursul stagiului de pregtire de la Universitat
Politecnica de Valencia Spania s-au utilizat pentru cercetri i echipamentele existente la aceast
Universitate. n timpul cercetrilor au fost concepute i realizate urmtoarele echipamente: un
generator electromecanic de vibraii; un generator electromagnetic de vibraii; o instalaie de
tratament termic n cmp vibrator i o instalaie de tratament termochimic n cmp vibrator. Aceste
echipamente au fost utilizate pentru testarea unor piese din mecanica fin cum ar fi: piulie, aibe,
colivii, roi dinate, pinioane.
n concluzie, vibraiile mecanice au efecte favorabile asupra duriti superficiale, asupra
finisrii structurii, asupra reducerii timpilor de tratament termic i termochimic, ct i asupra
creteri proprietilor mecanice ale pieselor din mecanica fin.

ABSTRACT
The promotion and the expansion in faster way of the progresses in science and technology
area, in all the branches of the economy, the variety and fast renewal of the offer of goods, the
globalization of the markets, the increase of the customers demanding and of the societies, led,
with the necessity to promote at the market of quality products.
In this thesis they are detailed the principal achievements regarding the quality
improvement and the technical features of the precision mechanics parts by using mechanical
vibrations during the thermal and thermochemical treatments. They were analyzed the main effects
of vibrations used during the thermal treatments of: hardening, return, annealing and aging, over
the materials used for the precision mechanics parts obtaining. Also they were analyzed the
vibration effects applied during the thermochemical treatments of: nitriding, carbonitriding, ion
nitriding and silicisation, over the superficial layers properties of the precision mechanics parts.
During the research they were used Spanish materials and Romanian materials, also
during the traineeship at Universitat Politecnica de Valencia, Spain they were used for research
equipments from this Univercity. During the research they were designed and made the following
equipments: an electromechanical vibration generator, an electromagnetic vibration generator, a
heat treatment plant in vibrator field, a thermochemical plant in vibrator field. These equipments
were used for testing some parts from precision mechanics as: nuts, washers, cages, gears,
sprockets.
In conclusion mechanical vibrations have favorable effects on surface hardness, over the
structure finishing, over the reducing the time of heat treatment and thermochemical treatment, and
on growth of the mechanical properties of the parts used in precision mechanics.
51

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

Curriculum vitae
Europass
Informaii personale
Nume / Prenume

Novac Bogdan

Adres

Str.Al.Vlahuta, nr.51,Brasov

Telefoane

0268311880

E-mail

bogdann5@yahoo.com

Naionalitate

roman

Data naterii

14.09.1982

Sex

masculin

Mobil:

+40724721864

Educaie i formare
Perioada

2008-prezent

Calificarea / diploma obinut

Student-doctorand

Numele i tipul instituiei de Universitatea Transilvania Brasov


nvmnt / furnizorului de formare
Facultatea de Inginerie Mecanica
Disciplinele principale studiate
competene profesionale dobndite

/ Contributii privind folosirea vibratiilor mecanice la tratamentul termic si termochimic


otelurilor folosite in mecanica fina.

Perioada

2001-2007

Calificarea / diploma obinut

Inginer

Numele i tipul instituiei de Universitatea Transilvania Brasov


nvmnt / furnizorului de formare
Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor
Perioada

1997-2001

Calificarea / diploma obinut

Diploma de Bacalaureat

Numele i tipul instituiei de


nvmnt / furnizorului de formare

Liceul de Stiinte ale Naturii Brasov

Aptitudini i competene personale


Limbi straine cunoscute
Limba engleza
Limba franceza

foarte bine
bine

Competene i aptitudini de utilizare a Autocad, Microsoft Windows, Microsoft Office, Internet,


calculatorului

52

Rezumatul tezei de doctorat


CONTRIBUII PRIVIND FOLOSIREA VIBRAIILOR MECANICE LA
TRATAMENTUL TERMIC I TERMOCHIMIC AL OELURILOR UTILIZATE N
MECANICA FIN

Curriculum vitae
Europass
Personal information
First name/Surname

Novac Bogdan

Address

Al.Vlahuta nr. 51 Street, Brasov

Telephone

0268311880

E-mail

bogdann5@yahoo.com

Nationality

Romanian

Date of birth

14. 09. 1982

Gender

Male

Mobile:

+40724721864

Education and training


Dates

2008 2011

Title of qualification awarded

PhD Student

Principal subjects

Contributions regarding the use of mechanical vibrations at the heat treatment an


thermochemical treatment of the irons used in precision mechanics

Name of organisation providing


education and training

Transilvania University of Braov

Dates

2001-2007

Title of qualification awarded

Engineer

Name of organisation providing


education and training

Transilvania University of Braov


Faculty of Science and Materials Engineering

Dates

1997-2001

Title of qualification awarded

Baccalaureate Diploma

Name of organisation providing


education and training

Science of Nature High School Brasov

Personal skills and competences


Languages

English (very well)


Franch (well)

Skills and computer use

Autocad, Microsoft Windows, Microsoft Office, Internet,

53

S-ar putea să vă placă și