Sunteți pe pagina 1din 8

LOCUL DE MUNCA BUCATAR

Revizuit: februarie 2011

DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCA Practicanii unei astfel de ocupaii realizeaz preparate culinare dup diferite reete care s satisfac exi enele consu!atorilor" Se ocup de pre tirea produselor ali!entare pentru tit" Msoar cantitile necesare# le a!estec pro resi$ confor! reetei# le pune la dospit# fer!entat# copt sau fiert" Dup ce preparatele culinare au fost pre tite# se ocup de %!prirea lor %n porii" M&'LOACE DE PRODUC(&E Plita cu az cuptor cu !icrounde fripteuza rill feliator cantar electric con elator# fri ider $ase# ustensile de )tit# $esel)

SARC&NA DE MUNCA - sosirea la pro ra! - efectuarea sarcinilor de !unc) confor! fisei postului si dispozitiilor interne - desfasurarea acti$itatilor specifice in conditii de securitate* - ter!inarea pro ra!ului MED&UL DE MUNCA - curenti de aer +intensitate !ic) si %nt,!pl)tori- * - te!peratur) ridicat)# !ai ales pe ti!pul $erii * - z o!ot de fond nor!al - ilu!inat constant si suficient +natural si artificial- * - pozitiile de lucru nor!ale * E.ECU(AN( -

are calificarea necesar) desf)sur)rii procesului de !unc) * este instruit din punct de $edere al securit)tii si s)n)t)tii * este dotat cu ec/ipa!ent indi$idual de protectie"

FACTORII DE RISC IDENTIFICATI Factorii e ri!c "ro"rii #i$%oace%or e "ro uctie 0actori de risc !ecanic 1 2 lo$ire de catre !i3loacele auto# in ti!pul deplas)rii la si de la locul de !unca
2 or ane de !asini %n !iscare 1 prindere# antrenare 2 leziune !e!4re

2 taiere# intepare la contactul cu suprafete si contururi periculoase 2 pardoseli alunecoase datorit) scur erii de lic/ide 2 c)i de acces 4locate partial5total 2 alunecare# c)dere li4er) a $aselor5$eselei 0actori de risc ter!ic 1
2

arsur) ter!ic) pro$ocat) de contactul epider!ei cu di$erse suprafete cu te!peraturi ridicate

0actori de risc electric 1 2 electrocutare prin atin ere directa a ca4lurilor de ali!entare cu izolatia distrus) 2 electrocutare prin atin ere indirecta a partilor !etalice a3unse inta!plator su4 tensiune si nefunctionarea protectiilor" Factori e ri!c "ro"rii #e iu%ui e #u&ca 0actori de risc fizic 2 te!peratura ridicat) a aerului# !ai ales pe ti!pul $erii 2 u!iditate relati$ ridicat) Factori e ri!c "ro"rii !arci&ii e #u&c' Continut sau structur) necorespunz)toare a sarcinii de !unc) 2 re larea necorespunz)toare a para!etrilor de lucru 2 efectuarea unor operatii +succesiune de operatii- si procedee de lucru resite 2 executarea unor operatii %n afara sarcinii de !unc) Cerinte su45supra di!ensionate i!puse executantului 2 efort static prin intensitate 6 lucru %n pozitii fortate sau $icioase 2 efort di!anic la ridicare si transport !anual 2 stress psi/ic le at de pericolul de accidentare 2 rit! de !unc) prea !are Factori e ri!c "ro"rii e(ecuta&tu%ui Actiuni resite 2 cadere la acelasi ni$el prin alunecare# dezec/ili4rare# i!piedicare 2 posi4ile erori de 3udecat) si de rationa!ent %n luarea deciziilor# atentie di!inuat) 2 C)dere de la %n)lti!e +sc)ri- prin alunecare5dezec/ili4rare O!isiuni 1 2 neutilizarea ec/ipa!entului indi$idual de protectie 2 neefectuarea in ti!p util a unor operatii indispensa4ile asi ur)rii securitatii !uncii

SC MO)IL*AT SRL )UCATAR FISA DE E+ALUARE A LOCULUI DE MUNCA

COMPONEN (A S&S(EMULU& DE MUNCA : M&'LOACE DE PRODUC(&E

0AC(OR& DE R&SC &DEN(&0&CA(& ; 0AC(OR& DE R&SC MECAN&C

0ORMA CONCRE(A DE MAN&0ES(ARE A 0AC(OR&LOR DE R&SC 7 Lo$ire de c)tre !i3loace auto %n ti!pul deplas)rii la si de la locul de !unc)" Or ane de !asini %n !iscare 1 prindere# antrenare 2 leziune !e!4re ()iere# %ntepare la contactul cu suprafete si contururi periculoase Pardoseli alunecoase datorit) scur erii lic/ide C)i de acces 4locate partial 5 total Alunecare# cadere li4era a $aselor5$eselei

Nu!)r persoane expuse 1 7 Durata expunerii 1 8 ore5sc/i!4 Ec/ipa de e$aluare 1 Enac/escu Cornel* 9arlan Ca!elia# Adela Deculescu +!edic de !edicina !unciiConsecint Clasa de a Clasa de Ni$el pro4a4ilitat !axi!) ra$itate de risc e pre$izi4il) < = > ? DECES &(M =>2;8: zile &(M <2=> zile &(M =>2;8: zile &(M <2=> zile &(M <2=> zile &(M <2=> zile DECES DECES &(M <2=> zile &(M <2=> zile &(M <2=> zile &(M <2=> zile &(M <2=> zile &(M <2=> zile &(M <2=> zile &(M <2=> zile &(M @ < 7 < 7 7 7 @ @ 7 7 7 7 7 7 7 7 < 7 = = = < > > ; ; = = = = = 7 7 7 7 = < 7 < 7 < < < < 7 7 7 7 7 7 7 7 7

;" 7" <" =" >" ?"

0AC(OR& DE R&SC (ERM&C 0AC(OR& DE R&SC ELEC(R&C MED&UL DE MUNCA SARC&NA DE MUNCA 0AC(OR& DE R&SC 0&B&C CON(&NU( SAU S(RUC(URA NECORESPUNBA(OARE A SARC&N&& DE MUNCA

@"

Arsur) ter!ic) pro$ocat) de contactul epider!ei cu di$erse suprafete cu te!peraturi ridicate 8" Electrocutare prin atin ere direct) a ca4lurilor de ali!entare cu izolatie distrus) A" Electrocutare prin atin ere indirect) a p)rtilor !etalice a3unse %nt,!pl)tor su4 tensiune si nefunctionarea protectiilor ;:" (e!peratura ridicata a aerului# !ai ales in ti!pul $erii ;;" ;7" ;<" ;=" U!iditate relati$ ridicata Re larea necorespunz)toare a para!etrilor de lucru Efectuarea unor operatii +succesiune de operatii- si procedee de lucru resite Executarea unor operatii %n afara sarcinii de !unca Efort static prin intensitate2lucru %n pozitii fortate sau $icioase Efort di!anic la ridicare si transport !anual Stress psi/ic le at de pericolul de accidentare Rit! de !unca prea !are

CER&N(E SUC5SUPRA D&MENS&ONA(E &MPUSE E.ECU(AN(ULU&

;>" ;?" ;@" ;8"

E.ECU(AN(

AC(&UN& DRES&(E

;A" 7:"

C)dere la acelasi ni$el prin alunecare# dezec/ili4rare# %!piedicare Posi4ile erori de 3udecat) si de rationa!ent %n luarea deciziilor# atentie di!inuat)

7;"
OM&S&UN& 77" 7<"

C)dere de la %n)lti!e +sc)ri- prin alunecare5dezec/ili4rare


Neutilizarea ec/ipa!entului indi$idual de protectie Neefectuarea %n ti!p util a unor operatii indispensa4ile asi ur)rii securit)tii !uncii

=>2;8: zile &(M <2=> zile &(M <2=> zile &(M =>2;8: zile &(M =>2;8: zile &(M =>2;8: zile

7 7 < < <

7 7 = 7 7

7 7 < 7 7

Nive%u% 7<

e ri!c ,%oba% a% %ocu%ui

e #u&ca e!te :

- ri Ri iE; ; x += x =- F@ x +< x <- F ;> x +7 x 7;=: N E 222222222222222E2222222222222222222222222222222222222222222222222222E222222222222222 E 2./0 7< ; x = F @ x < F ;> x 7 >> - ri iE;

FISA DE MASURI 1RO1USE


Nr " crt " : ;" 7" 0=2Pardoseli alunecoase datorit) scur erii lic/ide <" =" >" ?" @" 8" A" ;:" ;;" ;7" ;<" ;=" ;>" ;?" 0;:2(e!peratura ridicata a aerului# !ai ales in ti!pul $erii 0;;2U!iditate relati$ ridicata 0;72Re larea necorespunz)toare a para!etrilor de lucru 0;<2Efectuarea unor operatii +succesiune de operatii- si procedee de lucru resite 0;=2Executarea unor operatii %n afara sarcinii de !unca 0;>2Efort static prin intensitate2lucru %n pozitii fortate sau $icioase 0?2Alunecare# cadere li4era a $aselor5$eselei 0@2Arsur) ter!ic) pro$ocat) de contactul epider!ei cu di$erse suprafete cu te!peraturi ridicate 082Electrocutare prin atin ere direct) a ca4lurilor de ali!entare cu izolatie distrus) 0A2Electrocutare prin atin ere indirect) a p)rtilor !etalice a3unse %nt,!pl)tor su4 tensiune si nefunctionarea protectiilor 07;2 C)dere de la %n)lti!e +sc)ri- prin alunecare5dezec/ili4rare 0<2()iere# %ntepare la contactul cu suprafete si contururi periculoase 0>2C)i de acces 4locate partial 5 total 7 7 7 7 7 7 7 < < < < < < 7 MASUR& PROPUSE 0AC(OR DE R&SC ; 0;2Lo$ire de c)tre !i3loace auto %n ti!pul deplas)rii la si de la locul de !unc)" 072Or ane de !asini %n !iscare 1 prindere# antrenare 2 leziune !e!4re Ni$el de risc 7 = < No!inalizarea !)surii < 2 ale erea traseelor si ure si scurte de deplasare 2 respectarea re ulilor de circulatie 2 utilizarea dispoziti$elor de protectie 2 instruirea lucr)torilor pri$ind lucrul %n conditii de si urant)# constientizarea asupra riscurilor de la locul de !unc) si e$itarea lor 2 $erificarea ec/ipa!entelor pri$ind functionarea si utilizarea lor %n conditii nor!ale 2 %ntretinerea cur)teniei la locul de !unc) 2 a!plasarea5!anipularea %n conditii de si urant) 2 instruirea lucr)torilor pri$ind respectarea instructiunilor de lucru si a precautiilor necesare 2 efectuarea re$iziilor5reparatiilor de c)tre persoane autorizate 2 asi urarea interzicerii inter$entiei persoanelor neautorizate %n instalatiile electrice 2 $erificarea periodic) a instalatiei electrice si a prizelor de %!p)!,ntare 2 instruirea lucratorilor si constientizarea asupra riscurilor 2 instruirea lucratorilor pri$ind riscurile de la locul de !unc) si e$itarea lor 2 utilizarea ec/ipa!entului indi$idual de protectie de c)tre lucr)tori 2 p)strarea c)ilor de acces li4ere si curate 2 instruirea lucr)torilor pri$ind utilizarea corect) a spatiilor de depozitare si a c)ilor de acces 2 dotarea spatiului de lucru cu instalatie de $entilatie fortata 2 asi urarea $entil)rii fortate a spatiului 2 instruirea lucr)torilor pri$ind utilizarea instalatiei de $entilatie 2 utilizarea nu!ai a personalului apt sa desf)soare acti$itatea 2 instruirea lucr)torilor pri$ind procedurile de lucru 2 instruirea lucr)torilor pri$ind procedeele de lucru 2 2 2 2 instruirea lucr)torilor pri$ind respectarea disciplinei !uncii respectarea de c)tre lucr)toria re ulilor de disciplin) a !uncii utilizarea nu!ai a personalului calificat si apt respectarea pauzelor fiziolo ice

;@" ;8" ;A" 7:" 7;" 77" 7<"

0;?2Efort di!anic la ridicare si transport !anual 0;@2Stress psi/ic le at de pericolul de accidentare 0;82Rit! de !unca prea !are 0;A2C)dere la acelasi ni$el prin alunecare# dezec/ili4rare# %!piedicare 07:2Posi4ile erori de 3udecat) si de rationa!ent %n luarea deciziilor# atentie di!inuat) 0772Neutilizarea ec/ipa!entului indi$idual de protectie 07<2Neefectuarea %n ti!p util a unor operatii indispensa4ile asi ur)rii sec" !uncii

7 7 7 7 7 7 7

2 utilizarea !i3loacelor din dotare +carucioare# lift etc2 respectarea pauzelor fiziolo ice 2 crearea %ncrederii %n si uranta !ediului de !unc) 2 respectarea nor!elor de !unc) 2 respectarea pauzelor te/nolo ice 2 acceptarea la lucru nu!ai a salariatilor care sunt %n conditii psi/ofiziolo ice nor!ale 2 prezentarea la lucru %n conditii nor!ale pentru derularea procesului de !unc) %n conditii de securitate 2 instruirea salariatilor pri$ind consecintele nerespect)rii re le!entarilor de securitate 2 instruirea si controlul salariatilor pri$ind respectarea precautiunilor uni$ersale

INTER1RETAREA RE2ULTATELOR E+ALUARII

Ni$elul de risc lo4al calculat pentru locul de !unc) Gbuc't'rH este e al cu 7#>=# $aloare ce %l %ncadreaz) %n cate oria locurilor de !unc) cu ni$el de risc accepta4il" Rezultatul este sustinut de G0isa de e$aluareH# %n care se o4ser$) c)# din totalul de 7< factori de risc identificati# acestia au ur!)toarea repartitie 1 2 2 2 ; factor de risc are $aloarea = 6 risc !ediu @ factori de risc au $aloarea < 6 risc !ic ;> factori de risc au $aloarea 7 6 risc foarte !ic

Pentru di!inuarea factorilor de risc s2au propus !)suri %n G0isa de !)suri propuseH" &n ceea ce pri$este repartitia factorilor de risc pe sursele astfel 1 2 2 2 2 <@">;I 2 factori proprii !i3loacelor de productie 8"<I 2 factori proprii !ediului de !unc) <<"<<I 2 factori proprii sarcinii de !unc) 7:"8<I 2 factori proprii executantului eneratoare# situatia se prezint)

I&toc#it SC ELFICAM SRL CORNEL

A #i&i!trator ENAC3ESCU