Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT

I. Prtile: 1. _________________________________________________________ avnd domiciliul n ___________, strada ________________, nr. __, bloc ___, scara ___ etaj __, apartament __, posesori ai CI seria __ numrul _____ respectiv CI seria __ numrul _____, soi, proprietari (conform ________________________________________) ai apartamentului cu 3 camere situat la adresa de domiciliu menionat mai sus, in calitate de COMODANTI i 2. ______________________________, cu rezervare de nume nr. _____________, eliberata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, in calitate de COMODATAR, au convenit s ncheie prezentul contract de COMODAT, cu respectarea urmtoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul contractului l constituie asigurarea folosinei gratuite de ctre comodani n favoarea comodatarului a apartamentului proprietate personal, n suprafat total de ___ mp, situat n ___________, strada ________________, nr. __, bloc ___, scara ___ etaj __, apartament __, judeul ____, ca destinaie de sediu social/punct de lucru pentru PFA. ______________________________________. III.DURATA CONTRACTULUI Prezentul contract este valabil pe o perioad de trei (3) ani, ncepnd cu data de ___________, cu posibilitate de prelungire. IV. DREPTURILE I OBLIGATIILE PARTILOR Comodanii au dreptul s cear rezilierea contractului n cazul n care comodatarul nu-i respect obligaiile. Comodanii se oblig s dea comodatarului spre folosinta apartamentul, ce face obiectul prezentului contract; Comodatarul se oblig s restituie comodatarului cheltuielile facute cu intretinerea apartamentului, sa foloseasca si sa intretina apartamentul, ca un bun proprietar, sa foloseasca apartamentul, potrivit destinatiei stabilite prin prezentul contract, s suporte toate spezele de amenajare i funcionare ale spaiului utilizat i sa restituie la data incheierii contractului bunul. Cheltuielile de intretinere i funcionare suportate de comodatar sunt cele legate de telefonie, energie electric, ntreinere catre asociaia de proprietari, internet etc.

V. SUPORTAREA RISCURILOR Comodatarul va suporta riscul deteriorrii sau pierderii bunului n urmtoarele cazuri: -intrebuinarea acestuia contrar destinaiei sale; -folosirea bunului dup expirarea termenului convenit de pri prin prezentul contract n celelalte cazuri, riscul deteriorrii sau pierderii lucrului este suportat de Comodani VI. INCETAREA CONTRACTULUI Prezentul contract i inceteaz efectele n urmtoarele cazuri: -prin restituirea bunului de ctre Comodani naintea termenului prevzut n contract -prin reziliere, n cazul nerespectrii obligaiilor de ctre Comodatar sau de comun acord. VII. FORTA MAJORA

Fora majo exonereaz prile de rspundere n cazul executrii necorespunztoare sau cu ntrziere a obligaiilor asumate prin prezentul contract. Prin for major se nelege un eveniment independent de voinele prilor, imprevizibil i insurmontabil, aprut dup ncheierea contractului, care impiedic prile si execute obligaiile asumate. VIII. LITIGII Orice litigiu decurgnd din sau nlegtur cu acest contract, inclusive referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinarea prezentului contract, se va soluiona ca prima cale n mod amiabil, prin ntelegerea prtilor; n caz contrat soluionarea se va face pe cale judectoreasc, de ctre instantele judecatoresti competente.

Prezentul contract a fost incheiat astazi __________ n 2 exemplare originale, dintre care unul ramane la comodani si unul la comodatar.

COMODANTI,

COMODATAR,