Sunteți pe pagina 1din 3

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI

BIBLIOTECA CENTRALĂ ASE


BIROUL DE REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
Str. Căderea Bastiliei, et. II, cam. 0202,
Tel. 402-319.19.00/166
referinte@biblioteca.ase.ro
www.biblioteca.ase.ro/servicii/referinte

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE


MOTIVARE
- bibliografie orientativă licenţă -

1. Adair, John. Liderul inspiraţional : Cum să motivăm, să încurajăm şi să avem succes.


Bucureşti : Editura Meteor Press, 2003;

2. Armstrong, Michael. Cum să fii un manager şi mai bun : Manual complet de tehnici
dovedite şi aptitudini manageriale. Bucureşti : Editura Meteor Press, 2007;

3. Blanchard, Kenneth H. ; Muchnick, Marc. Reţeta unui lider : ingredientul lipsă pentru
a motiva oamenii din prezent : învăţaţi reţeta unui lider de succes. Bucureşti : Curtea
Veche, 2004;

4. Bocean, Claudiu. Motivarea personalului. În : Tribuna economică, v. 18, nr. 18, p.31-33,
2007;

5. Bogathy, Zoltan, coord.; Ilin, Corina. Manual de psihologia muncii şi organizaţională.


Iaşi: Polirom, 2004;

6. Burduş, Eugen, coord. ; Căprărescu, Gheorghiţă. Managementul schimbării


organizaţionale. Bucureşti : Editura Economică, 2003;

7. Burduş, Eugen. Tratat de management. Bucureşti: Editura Economică, 2005;

8. Burduş, Eugen;Căprărescu, Gheorghiţă. Fundamentele managementului organizaţiei.


Bucureşti: Editura Economică, 1999;

9. Cardon, Alain. Coaching şi leadership în procesele de tranziţie. Bucureşti: Codecs, 2006;

10. Ciopi Oprea, Mihaela. Motivarea personalului. În : Raporturi de muncă, v. 7, nr. 6, p.


15-20, Iunie 2003;

11. Craiovan, Mihai Petru. Introducere în psihologia resurselor umane. Bucureşti: Editura
Universitară, 2006;

12. Done, Ioan. Salariul şi motivaţia muncii. Bucureşti: Expert, 2000;


13. Druta, Florin. Motivaţia economică : dimensiuni psihologice şi manageriale. Bucureşti :
Editura Economică, 1999;

14. Emilian, Radu, coord. ; Tigu, Gabriela. Managementul resurselor umane. Bucureşti :
Editura ASE, 2003;

15. Erickson, Tamara J. ;Gratton, Lynda. Ce te determină să lucrezi aici. În : Biz, nr. 140, p.
39-46, 2007;

16. Filip, Radu; Korka, Mihai, cond. st. Managementul resurselor umane în context
intercultural: teză de doctorat. Bucureşti: A.S.E., 2000;

17. Fournies, Ferdinand F. Psihologia angajaţilor. Bucureşti: Teora, 2001;

18. Grecu, Iulia; Raboaca, Gheorghe, cond. st. Perfecţionarea managementului resurselor
umane în firmă : teza de doctorat. Bucureşti: A.S.E., 2006;

19. Hersey, Paul; Blanchard, Kenneth H. Management of organizational behavior : leading


human resources. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 2001;

20. Landsberg, Max. Coaching : deveniţi mai eficient, inspirându-i pe cei din jur şi
sprijinind dezvoltarea aptitudinilor lor. Bucureşti: Cartea de Buzunar, 2005;

21. Landsberg, Max. Motivarea. Bucureşti: Curtea Veche, 2005;

22. Lefter, Viorel. Fundamente ale managementului resurselor umane. Bucureşti : Editura
Economică, 2007;

23. Manolescu, Aurel. Managementul resurselor umane . Ed. a 4-a. Bucureşti : Editura
Economică, 2003;

24. Năstase, Marian. Lideri, leadership şi organizaţia bazată pe cunoştinţe. Bucureşti: Editura
ASE, 2007;

25. Nicolescu, Ovidiu; Verboncu, Ion. Fundamentele managementului organizaţiei.


Bucureşti: Tribuna Economică, 2001;

26. Pasa, Florin ; Pasa, Luminita Mihaela. Creşterea motivaţiei personalului.În : Tribuna
economică, v. 18, nr. 1, p. 34-35, 2007 ;

27. Pastor, Ioan. Managementul firmei şi dezvoltarea resurselor umane în organizaţii. Cluj-
Napoca :Editura Risoprint, 2005;

28. Pastor, Ioan. Stimularea motivaţiei personalului. În : Tribuna economică, v. 18, nr. 10, p.
29-31, 2007;

29. Popescu, Leonica, coord. ; Popescu, Lucian. Resurse umane : comportament [ şi]
management : conduită, motivaţie, protocol. Bucureşti : Cimer*Es, 2001;

30. Prodan, Adriana. Managementul de succes : motivaţie şi comportament. Iaşi : Polirom,


1999;

2
31. Robbins, Stephen P. Adevărul şi numai adevărul despre managementul personalului.
Bucureşti: Meteor Press, 2006;

32. Rusu, Costache; Voicu, Monica. Managementul resurselor umane în asigurarea calităţii.
Bucureşti: Editura Economică, 2001;

33. Sasu, Horaţiu. Eficienţa recompenselor. În : Tribuna economică, v. 18, nr. 46, p. 32-34,
2007;

34. Smith, Rosemary, coord. ; Cappello, Joice, coord. BZT 784 Management competitiv :
vol. 4 : Motivarea echipei. Bucureşti : Codecs, 1996;

35. Stevenson, Nancy. 10 minute guide to motivating people. Indianapolis: Macmillan, 2000;

36. Tudor, Dana. Motivarea echipei, mai mult decât o mărire de salariu. În : Biz, nr. 97, p.
62-65, 2004;

37. Ursachi, Ioan. Motivaţia, funcţie a managementului. Bucureşti: Editura ASE, 2001;

38. Ziglar, Zig; Savage, Jim. Motivaţia : o cale spre performanţe deosebite. Bucureşti :
Business Tech, 1998;