Sunteți pe pagina 1din 104

Medierea i concilierea: norme europene i naionale I.

CONSILIUL EUROPEI ncepnd cu anul 1980, Consiliul Europei s-a interesat ndeaproape cu privire la modalit_ile de justi_ie alternative1: 1. Recomandarea R (81) 7 a Comitetului de Minitri cu privire la accesul la justi_ie i propune s ncurajeze procedurile care simplific acest acces, printre care concilierea pr_ilor i reglementarea diferendelor pe cale amiabil, naintea oricrei proceduri judiciare sau n cursul unei proceduri angajate . 2. Recomandarea R (86) 12 a Comitetului de Minitri cu privire la diminuarea sarcinii tribunalelor, preconizeaz reglementarea pe cale amiabil a diferendelor, fie n afara ordinului judiciar, fie nainte sau dup procedura judiciar. 3. Recomandarea R (93) 1 a Comitetului de Minitri cu privire la accesul efectiv la drept i la justi_ie, pentru persoanele aflate n situa_ie de srcie extrem, sugereaz accesul efectiv la modalit_ile extrajudiciare de solu_ionare a conflictelor, precum medierea i concilierea, prin aceasta n_elegndu-se beneficiul la ajutorul judiciar sau orice alt form de asisten_ a acestor modalit_i de solu_ionare a conflictelor . 4. Recomandarea R (94) 12 a Comitetului de Minitri cu privire la independen_a, la eficacitatea i rolul judectorilor consacr, ca o veritabil obliga_ie judiciar: ncurajarea pr_ilor n ob_inerea unei reglementari pe cale amiabil (a se consulta Principiul V -3, e). 1 Materialul a fost realizat cu ajutorul urmtoarelor surse: Re_eaua judiciar european n materie civil i comercial (http://ec.europa.eu/civiljustice/adr_ec_fr.htm), Consiliul Europei Comisia European pentru Eficacitatea Justiiei (CEPEJ, http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/mediation/default_fr.asp), CMAP (Centrul de Mediere si Arbitraj de la Paris, http://www.mediationarbitrage.com/interne.php?page=58&niveau=1), Raport de informare cu privire la medierea in Europa (COM [2004] 718 final/E 2844 http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/europe/rap-info/i3696.pdf, acest raport a fost depus de ctre Delega_ia Adunrii Na_ionale Franceze pentru Uniunea European i nregistrat la Preedin_ia Adunrii na_ionale pe data de 13 februarie 2007, apoi prezentat de deputatul Jacques

Floch), Jayne Singer, The EU Mediation Atlas, Practice and Regulation, CEDR, CMS, LexisNexis, Clochester (UK) 2004), rspunsurile membrilor i sec_iilor na_ionale ale asocia_iei GEMME, la un chestionar privind regulile i practicile de mediere din statele lor. 5. Recomandarea R (95) 5, cu privire la mbunt_irea func_ionrii sistemelor i procedurii de recurs n materie civil i comercial, cere n mod expres judectorului s vegheze asupra ncurajrii la reglementarea pe cale amiabil (a se consulta articolul 6 g). 6. Recomandarea R (98) 1 coroboreaz recurgerea la medierea familial. 7. Recomandarea R (99) 19 stimuleaz medierea penal. 8. Recomandarea R 2001) 9 sus_ine modalit_ile alternative de reglementare a litigiilor ntre autorit_ile administrative i persoanele private 9. Recomandarea R (2002) 10 ncurajeaz medierea n materie civil (adoptat de Comitetul de Minitri la data de 18 septembrie 2002). 10. Propunerile CEPEJ (2007) 14 din data de 7 decembrie 2007, intitulate Linii directoare ce vizeaz mbunt_irea punerii n practic a recomandrilor existente . CEPEJ (Comisia European pentru Eficacitatea Justi_iei) a condus un studiu, n statele europene, n ceea ce privete impactul ultimelor patru recomandri cu privire la mediere. Datorit acestui studiu, CEPEJ a elaborat linii directoare i propune msuri specifice, ce vizeaz asigurarea unei mai bune aplicri efective a urmtoarelor recomandri: Recomandarea (98) 1 cu privire la medierea familial Recomandarea (2002) 10 cu privire la medierea n materie civil2 Recomandarea (99) 19 cu privire la medierea n materie penal3 Recomandarea (2001) 9 cu privire la modalit_ile alternative de solu_ionare a litigiilor ntre autorit_ile administrative i persoanele private4 II. UNIUNEA EUROPEAN 1. Generalit_i: realizrile Uniunii Europene Ini_iativa pentru U.E. a fost luat de Consiliul European reunit la Tampere, pe 15 i 16 octombrie 1999. Ambi_ia acestui consiliu de minitri viza un spa_iu de libertate, de securitate i de justi_ie, care sa acopere toat Europa. Printre mai multe masuri prezentate, invita statele membre i Comisia European s stimuleze, s instaureze sau s organizeze proceduri A.D.R. sau Modalit_i Alternative de Reglementare a Conflictelor. n optica Consiliului European, un mai bun acces la justi_ie n Europa ar trebui s decurg dintr-o multiplicare de acorduri transac_ionale care s pun capt conflictelor. Consiliul European vizeaz dou obiective: pe de o parte, acordurile nscute dintr-o mediere ar fi mult mai susceptibil s fie executate n mod

voluntar, iar pe de alt parte, rela_iile personale sau comerciale ar putea astfel s fie prezervate n mod durabil ntre pr_i. Pentru a pregti aceast evolu_ie a justi_iei n Uniunea European, Comisia European a prezentat n anul 2002, o Carte Verde5 cu privire la ADR n Europa. Comisia dorea s angajeze o consultare larg a statelor membre i a tuturor persoanelor interesate s ncurajeze recurgerea la mediere. Scopul Comisiei era s pregteasc n mod clar o legisla_ie-cadru european. Comisia estima c aceast legisla_ie era necesar pentru ca pr_ile care recurg la mediere s poat s aib ca temei un mediu juridic previzibil. n acest spirit, Comisia nu a ezitat s abordeze anumite ntrebri destul de delicate, cum ar fi rela_ia armonioas a celor din ADR cu procedurile judiciare sau echilibrul ntre nevoia tranzac_ional de flexibilitate i garan_ia unei bune calit_i a rezultatelor n ceea ce privete justi_ia. Pe de o parte, aceast legisla_ie-cadru se concretizeaz, n prezent, prin Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European i a Consiliului din data de 21 mai 2008 cu privire la anumite aspecte ale medierii n materie civil i comercial.6 Pe de alt parte, un cod de conduit al mediatorului7 a fost publicat de Comisia European la data de 4 iulie 2004; la acesta au aderat deja numeroase asocia_ii de mediatori, avoca_i, industriai, negustori sau consumatori, care propun medierea. Este necesar acum s explicam pe scurt importan_a acestei directive i a codului de conduit, iar mai apoi s notm cteva ini_iative interesante luate de Comisia European, pentru a stimula medierea. 2. Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European i a Consiliului din data de 21 mai 2008 cu privire la anumite aspecte ale medierii n materie civil i comercial i propune s garanteze o justi_ie mai eficient i mai adecvat, prin mbunt_irea accesului la modalit_ile de solu_ionare a litigiilor, mai ales prin ncurajarea ofertei de servicii de mediere, att judiciare, ct i extrajudiciare. n acest sens, directiva traseaz mai multe norme procedurale, al cror scop este acela de a genera procese mai bine adaptate nevoilor pr_ilor, care vor duce la acorduri mai bine respectate n mod voluntar i care vor pstra o rela_ie amiabil i durabil ntre pr_i. n spiritul legislatorului european, pr_ile n sine sunt responsabile pentru acest proces: ele pot s l organizeze, aa cum cred de cuviin_ i s i pun capt n orice moment. Cu toate acestea, dreptul na_ional ar trebui s prevad posibilitatea ca jurisdic_iile s limiteze procesul de mediere n timp. n mod invers, jurisdic_iile ar trebui s poat atrage aten_ia pr_ilor cu privire la posibilitatea unei medieri, de fiecare dat cnd aceasta apare ca solu_ia cea mai potrivit. Medierea este definit n termeni foarte vagi, ca fiind un proces

structurat, oricare ar fi modalitatea prin care acesta este numit sau vizat, n care 5 http://europa.eu/eur-lex/fr/com/grp/2002/com2002_0196fr01.pdf 6 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:FR:PDF De asemenea, COM (2004) 718 final 2004/0251 (COD) i SEC (2004) 1314 7 http://ec.europa.eu/civiljstice/adr/adr_ec_code_conduct_fr.pdf dou sau mai multe pr_i ale unui litigiu ncearc, prin for_e proprii, n mod voluntar, s ajung la un acord cu privire la solu_ionarea litigiului lor, cu ajutorul unui mediator. Potrivit directivei, mediatorul va fi orice ter_ solicitat s conduc o mediere cu eficien_, impar_ialitate i competen_, oricare ar fi denumirea sau profesia acestui ter_ n statul membru respectiv i oricare ar fi modul n care acesta a fost numit pentru a conduce aa-zisa mediere sau modul n care a fost nsrcinat s o conduc. n ceea ce privete articularea delicat ntre aceste procese tranzac_ionale i procedura judiciar, legislatorul european estimeaz trei ipoteze8: 1. dac dreptul na_ional permite judectorului s ac_ioneze n calitate de mediator, directiva ar trebui atunci s se aplice procesului de mediere pe care judectorul l conduce, cu condi_ia ca acesta din urm s nu aib de solu_ionat nicio procedur judiciar legat de obiectul litigiului; 2. n schimb, directiva nu se refer la ncercrile fcute de jurisdic_ie sau de judectorul nsrcinat cu rezolvarea unui litigiu n cursul procedurii judiciare privind acest litigiu9; 3. n cele din urm, directiva nu se refer nici la cazurile n care judectorul care are pe rol cauza cere asisten_a sau sfaturile unei persoane competente (spre exemplu, o conciliere n curs). n orice caz, legislatorul european ncurajeaz n mod explicit judectorii na_ionali: - s le sugereze pr_ilor n proces s recurg la mediere atunci cnd aceasta pare a fi o solu_ie bun, i, dac pr_ile accept s ncerce o negociere, - s dispun atunci suspendarea procesului judiciar i nceperea unei proceduri de mediere. n subsidiar, conexiunea ntre tranzac_ii i jurisdic_ii se articuleaz n jurul eliberrii titlului executoriu care s solidifice acordurile ob_inute n urma negocierii: pentru directiva european, pr_ile sau una dintre ele, cu consim_mntul expres al celorlalte, pot s cear ca ntreg con_inutul unui acord scris, ob_inut n urma unei medieri, s devin executoriu. Con_inutul unui astfel de acord trebuie s devin executoriu, cu excep_ia cazului n care acest con_inut este n contradic_ie cu dreptul din statul membru n care cererea este formulat sau n cazul n care dreptul din acest stat membru nu prevede posibilitatea ca

acest con_inut s devin executoriu10. 8 Directiva include n mod expres medierea condus de ctre un judector care nu este nsrcinat cu nicio procedur judiciar care s aib legtur cu litigiul respectiv. Ea exclude ncercrile fcute de jurisdic_ie sau de judectorul care solu_ioneaz un litigiu, pentru a-l rezolva n cursul procedurii judiciare relative la aa-numitul litigiu. 9 Prin extensiune, directiva nu ar trebui s se aplice nici tratativelor precontractuale nici proceselor cvasijudiciare, precum anumite proceduri judiciare de conciliere, plngerile consumatorilor, arbitrajul i deciziile de expert sau proceselor n care persoane sau instan_e emit o recomandare formal, opresiv sau nu, cu privire la solu_ionarea litigiului. 10 Con_inutul acordului poate deveni executoriu prin intermediul unei jurisdic_ii sau a unei alte autorit_i competente cu ajutorul unei judec_i sau a unei decizii sau ntr-un act autentic, n conformitate cu dreptul din statul membru n care cererea este formulat. Statele membre trebuie s comunice comisiei numele jurisdic_iilor sau al altor autorit_i competente, pentru a da o form acordurilor ob_inute n urma negocierii, cu ajutorul unui titlu executoriu. n orice ipotez, directiva nu determin acordurile privind drepturile i obliga_iile ce _in de ordinea public (de re_inut: de care pr_ile nu pot dispune ele nsele, n temeiul legisla_iei). Legislatorul european noteaz c asemenea drepturi i obliga_ii sunt deosebit de frecvente n dreptul familiei i n dreptul muncii. Clciul lui Ahile al acestei directive ar trebui s se situeze la nivelul cmpului su de aplicare, ratione personae. De fapt, dispozi_iile directivei se aplic n mod exclusiv n cazul medierilor de litigii transfrontaliere11. Aceast expresie litigii transfrontaliere acoper aadar numai situa_iile conflictuale care prezint elemente transfrontaliere. O astfel de restric_ie nltur din cmpul de aplicare al directivei majoritatea litigiilor: cele mai multe se regsesc circumscrise n interiorul unei frontiere na_ionale. Cu toate acestea, economia legii este n mod clar explicat n preambulul acestei directive, pentru c legislatorul european arat aici n mod expres dorin_a ca statele membre s aplice i principiile directivei n cadrul proceselor de mediere, care sunt doar interne.

Se prevede ca medierea s fie condus n aa fel nct s garanteze confiden_ialitatea. De aceea, cu excep_ia acordului pr_ilor, mediatorul sau persoanele care particip la administrarea procesului de mediere nu vor fi nevoite nicicnd s produc informa_ii care s rezulte dintr-un proces de mediere n rela_ie cu acesta, n calitate de dovad n contextul unei proceduri judiciare civile sau comerciale, sau n contextul unui arbitraj. Prin excep_ie, garan_ia de confiden_ialitate ar putea s fie abandonat n urmtoarele cazuri: - atunci cnd acest lucru este necesar din motive imperioase de ordin public n statul membru respectiv, mai ales pentru a asigura protec_ia intereselor primordiale ale copiilor sau pentru a mpiedica orice ncercare de lezare a integrit_ii fizice sau psihologice a unei persoane; - n cazul n care divulgarea con_inutului acordului rezultat n urma medierii este necesar pentru a pune n practic sau pentru a executa aa-numitul acord. Directiva prevede, de asemenea, i anumite efecte alturate medierii: - spre exemplu, termenele de prescrip_ie: astfel, statele membre trebuie s vegheze asupra faptului c pr_ile care aleg medierea cu scopul de a ncerca s rezolve un litigiu, s nu fie mpiedicate mai trziu de a ncepe o procedur 11 n primul rnd, n articolul 2, directiva definete drept litigiu transfrontalier orice litigiu n care cel pu_in una dintre pr_i este domiciliat sau are reedin_a principal ntr -un stat membru, altul dect statul membru al oricrei alte pr_i, la data la care: a) pr_ile cad de comun acord s recurg la mediere dup naterea litigiului; b) medierea este dispus de o jurisdic_ie; c) o obliga_ie de a recurge la mediere ia natere n virtutea dreptului na_ional; sau d) pr_ile sunt invitate s recurg la mediere n conformitate cu articolul 5. n al doilea rnd, directiva n_elege, de asemenea, prin litigiu transfrontalier, orice litigiu n care proceduri judiciare sau de arbitraj care au loc in urma unei mediere intre pr_i, s aib loc ntr-un stat membru, altul dect cel n care pr_ile i au domiciliul sau reedin_a principal, la data precizat n paragraful 1, punctul a), b) sau c). n cele din urm, pentru aceast directiv, domiciliul este determinat n conformitate cu articolele 59 i 60 ale Regulamentului (CE) 44/2001. judiciar sau o procedur de arbitraj cu privire la acest litigiu, din cauza scurgerii termenelor de prescrip_ie n timpul procesului de mediere. - un alt exemplu l constituie calitatea medierilor pe care statele membre trebuie s le ncurajeze, prin orice mijloc pe care acestea l consider potrivit, cum ar fi pregtirea ini_ial i continu a mediatorilor sau elaborarea de coduri

voluntare de conduit i aderarea la aceste coduri a mediatorilor i a organismelor care ofer servicii de mediere sau orice alte mecanisme eficiente de control al calit_ii relative la oferirea de servicii de mediere. n cele din urm, directiva nc sugereaz recurgerea la tehnicile moderne de comunicare n cadrul proceselor de mediere. Toate prescrip_iile acestei directive vor fi transpuse foarte repede n toate legisla_iile na_ionale, i anume nainte de data limit de 21 mai 2011. III. n Codul de conduit al mediatorului din data de 4 iulie 2004, Comisia European a emis diferite deziderate, n speran_a garantrii spa_iului de mediere: Mediatorii trebuie s fie competen_i i s cunoasc foarte bine procedura de mediere. Ei trebuie s beneficieze de bun pregtire, nc de la nceput i s se formeze n mod constant, att pe plan teoretic, ct i practic, cu precdere n func_ie de normele sau sistemele de acreditare n vigoare n statul membru n care i desfoar activitatea. Mediatorul trebuie s se asigure c posed pregtirea i competen_ele necesare pentru a conduce medierea nainte de a accepta s fie desemnat n acest scop, i, la cerere, s ofere pr_ilor informa_ii privind pregtirea i experien_a sa. Mediatorii pot face publicitate pentru serviciile lor, cu profesionalism, cinste i demnitate. Ac_iunea mediatorului trebuie s fie n permanen_ impar_ial i trebuie vzut ca atare. Mediatorul trebuie s se angajeze spre a servi tuturor pr_ilor, ntr-un mod echitabil, n cadrul medierii. nainte de a-i ncepe sau continua medierea, mediatorul trebuie s divulge toate circumstan_ele care sunt de natur s i afecteze independen_a sau s antreneze un conflict de interese sau care sunt susceptibile s fie considerate ca atare. Aceast obliga_ie subzist pe tot parcursul procedurii. Aceste circumstan_e sunt: - orice rela_ie privat sau profesional cu una dintre pr_i, - orice interes financiar sau de alt natur, direct sau indirect, la sfritul medierii, - faptul c mediatorul sau un membru al cabinetului su a ac_ionat ntr-o alt calitate dect aceea de mediator pentru una dintre pr_i. n astfel de cazuri, mediatorul nu poate accepta sau continua medierea dect dac este sigur c poate s o conduc n mod complet independent i neutru pentru a garanta o impar_ialitate total, i aceasta numai dup ce pr_ile i vor fi dat consim_mntul n mod expres. Mediatorul trebuie s se asigure c pr_ile participante la mediere n_eleg caracteristicile procedurii de mediere i rolul mediatorului i al pr_ilor n cadrul

acestei proceduri. Mediatorul trebuie s se asigure, n mod special naintea nceperii medierii, c pr_ile au n_eles i acceptat n mod expres condi_iile generale ale acordului de mediere, cu precdere toate dispozi_iile relative la obliga_iile de confiden_ialitate care le revin mediatorului i pr_ilor. La cererea pr_ilor, acordul de mediere poate s mbrace i forma scris. Mediatorul poate, la cererea pr_ilor i n limitele competen_ei sale, s informeze pr_ile cu privire la modalitatea prin care acestea pot s oficializeze regulamentul i asupra posibilit_ilor de a-l face s devina executoriu. Pr_ile sunt libere s convin cu mediatorul, cu referire la o reglementare sau nu, asupra modului n care medierea trebuie condus. Mediatorul poate s asculte pr_ile n mod separat, n cazul n care el consider c acest lucru este util. Mediatorul trebuie s se asigure de faptul c toate pr_ile au posibilitatea de a participa n mod efectiv la procedur. n acest caz, mediatorul trebuie s informeze pr_ile i poate s pun capt medierii: - dac n_elegerea n curs de concretizare i se pare inaplicabil sau nelegal, cu privire la circumstan_ele n cazul dat, sau pentru c nu se consider competent pentru a ncheia o astfel de n_elegere, - dac o continuare a medierii are pu_ine anse s duc la o n_elegere. Mediatorul trebuie s vegheze asupra bunei desfurri a procedurii, _innd cont de circumstan_ele n cauz, ceea ce include i eventualele dezechilibre ale raporturilor de for_ i de legisla_ie, precum i toate dolean_ele pe care pr_ile le pot exprima, dar i necesitatea unei solu_ionri rapide a litigiului. Mediatorul ia toate msurile necesare pentru a se asigura c toate pr_ile i dau consim_mntul pentru n_elegere, n perfect cunotin_ de cauz, i c i n_eleg dispozi_iile. Pr_ile pot, n orice moment, s se retrag de la mediere, fr s fie nevoite s i motiveze decizia. Mediatorul trebuie s comunice pr_ilor informa_ii complete cu privire la modul de remunerare pe care acesta are de gnd s l aplice. El nu trebuie s accepte o mediere nainte ca toate pr_ile implicate s i fi dat acordul cu privire la modul de calculare al acestei remunera_ii. Cu excep_ia unei obliga_ii legale sau de ordine public, mediatorul trebuie s respecte secretul profesional cu privire la toate informa_iile care decurg din procesul de mediere sau cu privire la acesta, ceea ce include i faptul c medierea trebuie s aib loc sau a avut loc. n afara unei obliga_ii legale, nicio informa_ie divulgat mediatorului de una dintre pr_i, n mod confiden_ial, nu poate fi comunicat celorlalte pr_i, fr autoriza_ie. IV. Alte ini_iative notabile adoptate de Comisia European: Mai multe demersuri interesante au fost adoptate de Comisia European,

care merit s fie men_ionate.12 Este necesar s prezentam, n mod deosebit, urmtoarele acte ce au o semnifica_ie normativ sau cvasinormativ: 12 Pentru precizri mai ample, a se consulta http://europa.eu.int/commm/justice_home/ejn/adr/adr_gen_fr.htm. 1. Regulamentul (CE) 2201/2003 al Consiliului din data de 27 noiembrie 2003 cu privire la competen_a, recunoaterea i executarea deciziilor n materie matrimonial i n materie de rspundere printeasc, care abrog Regulamentul (CE) 1347/2000. 2. Directiva 2003/8/CE a Consiliului din data de 27 ianuarie 2003, care urmrete ameliorarea accesului la justi_ie n chestiunile transfrontaliere, prin stabilirea de reguli minimale comune cu privire la ajutorul judiciar acordat in cadrul unor astfel de chestiuni. 3. Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European i a Consiliului din data de 8 iunie 2000 cu privire la anumite aspecte juridice ale serviciilor societ_ii de informare, i cu precdere a comer_ului electronic, pe pia_a intern (directiva cu privire la comer_ul electronic) 4. Declara_ia comun a Consiliului i a Comisiei cu privire la competen_a judiciar, recunoaterea i executarea deciziilor n materie civil i comercial. 5. Directiva 98/10/CE a Parlamentului European i a Consiliului din data de 26 februarie 1998 cu privire la aplicarea furnizrii unei re_ele deschise (ONP) telefoniei vocale i stabilirea unui serviciu de telecomunica_ii universal ntr-un mediu competitiv n ceea ce privete aplicarea furnizrii unei re_ele deschise telefoniei vocale i stabilirea unui serviciu de telecomunica_ii universal. 6. Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European i a Consiliului din data de 7 martie 2002 cu privire la un cadru reglementar comun pentru re_ele i servicii de comunica_ii electronice (directiva cadru). 7. Comunicarea Comisiei ctre Consiliu i Parlamentul European Finalizarea contractului intern cu privire la energie. 8. Recomandarea Comisiei din data de 4 aprilie 2001 cu privire la principiile ce se aplic organelor extrajudiciare nsrcinate cu rezolvarea consensual a litigiilor privind dreptul consumatorilor (J.O. L109 din data de 19.04.2001, p. 56). Recomandarea enun_ patru principii: impar_ialitatea, transparen_a, eficacitatea i echitatea. 9. Recomandarea Comisiei din data de 30 martie 1998 cu privire la principiile ce se aplic organelor responsabile cu rezolvarea extrajudiciar litigiilor privind dreptul consumatorilor. n cele din urm, Comisia este la originea constituirii a dou re_ele europene, de organe judiciare al cror obiectiv comun este facilitarea accesului

consumatorilor la procedurile extrajudiciare pentru rezolvarea litigiilor transfrontaliere, atunci cnd comerciantul este stabilit ntr-un alt stat membru dect cel n care consumatorul i are reedin_: - Re_eaua extrajudiciar european ECC-Net constituie o structur de asisten_ i informare a consumatorilor, format din puncte de contact na_ionale, stabilite n fiecare stat membru, precum este cazul n Norvegia i Islanda. Fiecare din punctele de contact servete drept releu de informare pentru cele 400 de organe responsabile cu rezolvarea extrajudiciar a litigiilor privind dreptul consumatorilor. - Re_eaua pentru rezolvarea extrajudiciar a litigiilor n sectorul de servicii financiare FIN-NET face legtur cu cele treizeci de organe na_ionale competente n cadrul rezolvrii extrajudiciare a conflictelor. FIN-NET permite consumatorilor care se confrunt cu o problema n sectorul serviciilor financiare (bnci, asigurri, investi_ii) de a avea acces direct la un mijloc de solu_ionare extrajudiciar a litigiilor. - n paralel cu aceast activitate cvasi-legislativ, Uniunea European acord sprijin financiar anumitor ini_iative, n mod special n domeniul rezolvrii litigiilor de consum on-line (pe Internet). Comisia a participat financiar la lansarea proiectului ECODIR (Electronic Consumer Dispute Resolution), platforma de rezolvare electronic a conflictelor. GERMANIA a) Legisla_ia Medierea i concilierea judiciar Procedura german este foarte specific. Aceasta determin judectorul s aib un rol extrem de activ n cutarea unui acord ntre pr_i. n materie civil, exist dou dispozi_ii generale care se aplic la toate materiile: - 278 ZPO (Codul de procedur civil): tribunalul trebuie s favorizeze cutarea unei solu_ii amiabile pe tot parcursul procedurii (n practic, n materie comercial aproape 30% din litigii ar fi rezolvate pe cale amiabil), - 794 ZPO (Codul de procedur civil): acordul ntre pr_i este o cauz de desesizare a instan_ei. Executarea silit a acordului poate fi cerut de ctre pr_i. Judectorii germani nu ncearc s conduc ei nii o mediere, doar ntrun caz excep_ional. Din data de 1 ianuarie 2000, medierea a devenit un act prealabil la ac_iunea judiciar, n anumite cazuri contencioase minore. De fapt, ncepnd cu 1 ianuarie 2000, landurile germane au posibilitatea s adopte legi regionale care prevd o faz obligatorie de conciliere n anumite materii ale legii (articolul 15 A) cu privire la punerea n aplicare a unui cod de procedur civil. Aici este vorba, n mod special, despre toate litigiile n materie civil al cror obiect se ridic la o

sum mai mic de 750 euro, despre conflictele privind raporturile de vecintate i cele privind atingerile aduse a reputa_iei sau onoarei. Landurile cele mai importante din Germania (Baden-Wrttemberg, Bavaria, Renania de NordWestfalia) au adoptat deja dispozi_ii n acest sens, n legisla_iile lor regionale. n practic, dou situa_ii pot fi semnalate: - O experien_ asupra medierii judiciare facultative a fost condus pn la sfritul anului 2001 n regiunea Stuttgart, dar aceasta este considerat drept un eec de observatori: 4 tribunale locale, 12 judectori i 15 mediatori; judectorii pot alege un mediator de pe list. 12 cazuri au fost tratate n mediere (cifre din decembrie 2000). Rata de succes este foarte ridicat (95%). Cu toate acestea, n practic, aceast experien_ se dezvolt cu dificultate, din pricina comportamentului judectorilor, care prefer s solu_ioneze ei nii litigiile i ncearc s conving pr_ile s ajung la o solu_ie amiabil, fr a recurge la un mediator. n schimb, Tribunalul regional din Stuttgart a ncercat o experien_ de aproape 1000 de medieri care au avut o rata de succes de aproape 90%, cu un ctig de timp evident. - Schlichtung (aranjament, conciliere) este o procedur particular proprie dreptului german (i austriac) i s-a dezvoltat datorit institu_iilor private. Aceast procedur se situeaz ntre mediere i arbitraj: ter_ul ncearc s apropie pr_ile i, n cazul n care nicio solu_ie amiabil nu se ntrevede, acesta poate pronun_a o decizie obligatorie mpotriva voin_ei acestora. n principiu, acest proces este extrajudiciar, dar o lege federal din 15 decembrie 1999 (BGBI I S.2400) a pus n aplicare procedura Schlichtung n cadrul tribunalului: ac_iunea judiciar nu poate fi primit dect dac s-a urmat o conciliere prealabil. Trei landuri au adoptat aceast procedur: Bavaria, Wesfalia de Nord i BadenWrttemberg. O reform a Codului de procedur civil (2002) ( 278 - 5 ZPO) permite judectorului s trimit pr_ile pentru a consulta un mediator, pentru a ajunge la o solu_ionare extrajudiciar a litigiului. Codul de procedur civil nu prevede o activitate de mediere direct rezervat judectorului; dar, n ciuda acestui lucru, efortul judectorului pentru a cuta o solu_ie amiabil la conflict este considerat, n Germania, drept una dintre cele mai importante ndatoriri ale acestuia. Acordul ntre pr_i este nregistrat de judector i, prin intermediul acestuia, devine titlu executoriu (sec_iunea 794 - 1 ZPO). Procedura german prevede i posibilitatea unui ordin judiciar care primete indica_iile pr_ilor care au ncheiat acordul (sec_iunea 278 6 ZPO). n sfrit, atitudinile pr_ilor sunt motivate n procesul-verbal al unei concilieri euate; acest lucru permite judectorului s aprecieze cheltuielile de judecat, la ncheierea unui proces ulterior. Medierea conven_ional

Procedura Schlichtung a fost ini_ial practicat de numeroase centre private. De curnd ns, ea s-a dezvoltat ntr-un cadru judiciar. b) Defini_ia medierii i a concilierii Un proces voluntar i privat, n care un ter_ neutru ajut pr_ile s gseasc o solu_ie negociat, acest ter_ neavnd ns puterea s impun o decizie. Nu exist diferen_e veritabile ntre no_iunile de mediere i conciliere: se poate pur i simplu sublinia o nuan_ n cadrul concilierii, i anume aceea c ter_ul ar ghida pr_ile n mod activ pentru a ajunge la o solu_ie. c) Originea profesional a mediatorilor i a conciliatorilor Nu exist o list oficial a mediatorilor. O calificare este cerut ns de institu_iile de mediere sau de camerele de comer_ care cer mediatorilor s se formeze nainte de a se fi nscris pe listele lor. n marea lor majoritate, sunt avoca_i, ns aceast activitate nu se restrnge doar la profesiile juridice; psihologii sunt, la rndul lor, nite mediatori activi. n func_ie de natura litigiului, intervin i al_i profesioniti: notari, ingineri, exper_i-contabili. Activitatea de mediator este mai mult sau mai pu_in reglementat de statute i acte profesionale asemntoare publicate de organismele mediatorilor profesioniti care i dau silin_a s defineasc cteva reguli simple n materie de deontologie i de formare profesional. Singurele obliga_ii care revin n prezent mediatorilo r i pr_ilor deopotriv - sunt de natur contractual, orice mediere conducnd, n principiu, la semnarea prealabil a unei conven_ii. O alt chestiune care nu este abordat nicieri, dar este prezent n mintea tuturor este aceea a finan_rii, care poate fi lsat n sarcina pr_ilor sau a justi_iei. d) Formarea mediatorilor i a conciliatorilor Formarea privat: formarea este facultativ. n practic, ns, ea este una dintre condi_iile cerute de centrele de mediere private pentru a fi candida_i la calitatea de mediatori. Exist numeroase posibilit_i de pregtire n materie de mediere comercial, prin intermediul institu_iilor private. Am putea cita aici: GMWK, BMWA, DGMW. Formarea universitar: Universit_ile din Munster, Tubingen, Hagen, Luneburg, Oldenburg. SchlichterII (conciliatorii care intervin n cadrul procedurii de Schlichtung): nicio formare oficial nu este cerut. Candida_ii trebuie s solicite preedintelui tribunalului local de prim instan_, nscrierea lor pe list, n birourile de conciliere. Pentru a fi admis, sunt cerute anumite cunotin_e de baz, n drept. Conciliatorii sunt, n general, avoca_i, notari sau judectori. ns acest lucru depinde de fiecare land n parte, fiecare avnd propria sa legisla_ie. Astfel, n Bavaria, psihologii i lucrtorii sociali sunt, de asemenea, admii pe lista conciliatorilor.

e) Deontologie To_i Schlichters trebuie s ateste c i ndeplinesc atribu_iile ntr-o manier independent i neutr. f) Centrele de mediere i conciliere Diferitele camere de comer_ sunt foarte active n materie de mediere i arbitraj, practicnd mai ales procedura Schlichtung. Multe institu_ii private i ofer serviciile n materie de mediere ntreprinderilor (putem numra n jur de 30 de astfel de institu_ii). g) Modalit_ile alternative de rezolvare a conflictelor n celelalte domenii (M.A.R.C.) Litigiile privind dreptul consumatorilor - procedura Schlichtung poate fi aplicat. Legea cu privire la concuren_a neloial prevede un organ de conciliere: preedintele acestui organ poate ordona participarea la conciliere a par_ilor, chiar i mpotriva voin_ei acestora (Gestz gegen den unlauteren wettbewerb, art. 27) n dreptul bancar, clientul poate face apel la organul de conciliere de la Bundesbank, n caz de litigiu cu banca acestuia ( AGBG) n dreptul muncii, n cadrul litigiilor care i opun pe angajatori i angaja_i, o procedur de conciliere prealabil obligatorie este instaurat i se relev a fi destul de eficace, deoarece 70% dintre litigii sunt reglate pe parcursul acestei concilieri ( ArbeitsgerichtsGesetz). AUSTRIA a) Legisla_ia Medierea judiciar Medierea, inserarea sa n procedura judiciar i efectele ei, precum i cerin_ele de pregtire a mediatorilor i institu_iile de pregtire sunt ca i pentru un drept profesional reglementate de lege. Aceste dispozi_ii sunt cuprinse n legea cu privire la medierea n materie civil (ZivMediatG13, BGBL. I nr. 29/2003). Cerin_ele deosebite de pregtire a mediatorilor decurg din decretul de aplicare cu privire la formarea n ce privete medierea n materie civil (ZivMediataG BGBL. II Nr. 47/2004). n general, Schlichtung-ul este un concept propriu dreptului germanic, care poate fi tradus prin conciliere. Aceasta este o procedur obligatorie n anumite domenii (pentru litigiile n dreptul muncii). Schlichtungstellen, institu_ii private care practic aceast procedur, ofer o solu_ie, ns aceasta nu poate fi impus pr_ilor. Numai ncercarea de conciliere este obligatorie. Medierea conven_ional

n materie conven_ional, se aplic dispozi_iile generale ale dreptului contractelor. Curtea Suprema din Austria a recunoscut validitatea clauzelor cu privire la M.A.R.C., de aceea o ac_iune formulat nainte de ncheierea medierii nu va fi admisibil. Anumite decizii au recunoscut dreptul pr_ilor de a se adresa judectorului, pentru ca acesta s numeasc un expert neutru. b) Defini_ia medierii Medierea este definit n paragraful 1 alineatul 1 al legii cu privire la mediere n materie civil, precum o activitate, ce se sprijin pe consim_mntul voluntar al pr_ilor, prin care un conciliator neutru este pregti n mod profesional (mediator/ mediatoare), i care favorizeaz n mod sistematic, prin metode recunoscute, comunicarea ntre pr_i, cu scopul de a permite o solu_ie asumat de pr_i. c) Originea profesional a mediatorilor Nu a existat nicio list oficial a mediatorilor n domeniul medierii n materie comercial, dar n prezent exist 3487 de mediatori nscrii la Ministerului Federal de Justi_ie . ncepnd cu luna decembrie 2000, Camera Na_ional a Exper_ilor Contabili a stabilit o lista a mediatorilor instrui_i. De profesii variate (psihologi, 13 Zivilrechts-Medieri-Gesetz a intrat n vigoare la data de 1 ianuarie 2004 contabili, notari, consilieri n managementul ntreprinderii), majoritatea acestor mediatori este format din avoca_i. d) Formarea mediatorilor Formarea privat: AVM (Anwaltliche Vereinigung fur Mediation und kooperatives Verhandeln): - o formare de cel pu_in 120 de ore este necesar pentru a putea fi inclui pe list ca mediator (ntinse pe o perioad de 6 luni), cu un cost n jur de 2.500 3.000 de euro. - mai mult de 80 de ore de formare suplimentar pe o perioad de maxim 3 ani i un total de 200 de formare. - n plus, mediatorii trebuie s urmeze apoi o formare de o zi i jumtate n fiecare an. Formarea universitar: - program de 2 ani, la Universitatea din Klagenfurt, spre exemplu (750 de ore de formare) - formare la Universitatea din Viena. Formarea profesional prin intermediul camerelor profesiilor reglementate Camera Na_ional a Experilor Contabili va organiza un training de 200 de

ore. Programul se extinde pe 14 luni, cte 2 zile pe lun, total 28 de zile, formarea profesional costnd 8720 de euro. Asocia_ia na_ional a Barourilor ofer cursuri de formare de mediere: un certificat oficial este eliberat prin ordin, 10% din avocaii austrieci sunt instrui_i pentru mediere. Unele camere de comer_, de asemenea, ofer formare n mediere, att pentru oamenii de afaceri, ct i pentru consilierii de consultan n management. e) Deontologie: "Regulamentul de mediere" n conformitate cu punctul 18 din Legea privind medierea n materie civil, mediatorul trebuie s respecte obligaia de discreie cu privire la faptele care i-au fost ncredin_ate sau de care a luat cunotin, n contextul medierii. Acesta trebuie s trateze ca fiind confiden_iale toate documentele ntocmite sau care au fost trimise n procedura medierii. Acelai lucru, pentru asisten_ii mediatorului i pentru persoanele care, n cadrul unui curs de formare, sunt angajate de un mediator i ac_ioneaz sub autoritatea sa. O interdic_ie privind audierea ntr-un proces civil exist, n cazul mediatorilor, pentru faptele care au fost ncredin_ate sau de care au luat cunotin n cursul medierii (sec_iunea 320, a patra liniu din Codul de procedur civil). Exist, de asemenea, dreptul la tcere ntr-un proces penal sau n timpul unei procedurii n fa_a unui tribunal (fr o referire explicit la mediatori). Protec_ia confiden_ialit_ii n cadrul unei proceduri civile este mai pronun_at dect pentru avoca_i. nclcarea confidenialitii de ctre mediatori este sancionat judiciar. sunt pedepsi_i judiciar (articolul 31 din Legea privind medierea n materie civil). Nu exist nici o obliga_ie de confiden_ialitate a pr_ilor, cu excep_ia contractului de mediere ncheiat la nceperea medierii. Avoca_i care ac_ioneaz n calitate de mediatori trebuie s respecte drepturile i ndatoririle avocailor "Rechtsanwaltsordnung. Aceste prevederi sunt obligatorii i acoper conduita de adoptat, confiden_ialitatea, impar_ialitatea. Acestea prevd, de asemenea, dac un nscris este necesar pentru nceperea procesului de mediere (RL-BA 63-69, Artikel XII). Asocia_ia experilor contabili a fcut recomandri pentru membrii si, dar nu au valoare juridic obligatorie. f) Centrele de Mediere Toate institu_iile sunt private, majoritatea constituite ca asociaii (al cror statute trebuie s fie depuse la Tribunal). Sunt n jur de douzeci. Camerelor de comer_ i camerele profesionale contribuie, de asemenea, la dezvoltarea drepturilor MARC. g) Modalit_ile alternative de rezolvare a conflictelor n celelalte

domenii (M.A.R.C.) n dreptul familiei i protecia drepturilor consumatorului, exist n legisla_ie dispoziii privind medierea; astfel, judectorul poate dispune o mediere obligatorie n materia divor_ului (Codul familiei 1992 "Ehegestz). Putem spune c medierea este folosit de cele mai multe ori n cauzele de familie. Este, ntr-adevr, favorizat de Ministerul Federal al Afacerilor Sociale, n conformitate cu art. 39C alineatul 1 din Legea din 1967 privind egalizarea rspunderii familiale. n plus, exist reguli de recurgere la mediere n paragraful 24F din Legea privind angajarea persoanelor cu handicap i punctele 15 i 16 din Legea federal privind integrarea persoanelor cu handicap. BELGIA a) Legisla_ia Concilierea judiciar Art. 731 din Codul judiciar autorizeaz persoanele capabile s ncheie o nelegere s depun o cerere pentru a sesiza instana, n scopul ncercrii unei concilieri. Aceast practic s-a dezvoltat, n principal, n faa judectorilor de pace (pentru litigii mici, spre exemplu, plata facturilor de spital, abonamentelor etc.) n litigii locative i de vecintate. Dup concilierea n faa unui magistrat, un procesverbal de conciliere este ncheiat i poate fi nvestit cu formula executorie. Art. 972 din Codul judiciar, n materia experizelor judiciare, prevede c exper_ii faciliteaz concilierea pr_ilor, i sarcinile cuprinse n hotrri con_in cuvntul "conciliere, dac este posibil. La cererea pr_ilor, judectorul va ratifica acordul. Sec_iunea 1043 din Codul judiciar permite judectorului s constate existena unui acord ntre pr_i, de natur s pun capt litigiului. Este o hotrre de expedient, nesusceptibil de apel, ci doar de anulare, n cazul unui viciu de consimmnt, spre exemplu. Concilierea conven_ional Nu exist o legisla_ie privind acordul de conciliere. Rezultatul pozitiv al unei concilieri se va consemna ntr-o tranzacie, n domeniul de aplicare a articolelor 2044 i urmtoarele din Codul civil. Aceast tranzacie ar putea fi aprobat ntr-o hotrre, cu condi_ia ca o procedur judiciar s fi fost nceput nainte de ncheierea tranzac_iei (1043 CJ). Medierea judiciar i extrajudiciar Legea din 19 februarie 2001 privind medierea familial d posibilitatea judectorului s ncredineze negocierile unui ter, dac cei doi so_i au consim_it. Legea din 21 februarie 2005 formalizeaz, pentru toate materiile, practica

medierii sub control judiciar. Intitulat "legea pentru modificarea Codului judiciar n ceea ce privete medierea," ea abrog Legea cu privire la medierea familial. Medierea este numit judiciar n cazul n care pr_ile recurg la aceasta cu ocazia unei proceduri judiciare, n timp ce medierea este voluntar atunci cnd pr_ile o utilizeaz n afara instan_ei (mediere extrajudiciar). n ambele cazuri, judectorul poate aproba acordul de mediere, cu excep_ia incompatibilit_ii sale cu ordinea public sau interesul superior al copilului. Ca o condi_ie de aprobare, legea impune, de asemenea, ca negocierile s fi fost conduse sub supravegherea unui mediator, certificat de Comisia federal a medierii. Principiul confiden_ialit_ii privete ntregul con_inut al medierii (art. 1728). b) Defini_ie Concilierea legal sau conven_ional Codul judiciar nu prevede nici o defini_ie explicit. Mai multe organiza_ii private ofer servicii de conciliere conven_ional, dar fiecare i prevede caracteristicile propriei misiuni de conciliere. Concilierea pare s se diferen_ieze de mediere, prin prisma a dou caracteristici divergente: - n primul rnd, lipsa de confiden_ialitate a procesului de conciliere (cu excep_ia cazului n care s-a convenit altfel); - n al doilea rnd, rolul mai interven_ionist al unui conciliator care poate sugera termenii unui acord. Medierea judiciar sau voluntar Art. 1730 din Codul judiciar, astfel cum a fost modificat prin Legea din 21 februarie 2005 permite, indiferent de orice procedur judiciar sau de arbitraj, s se recurg la mediere. Cu ajutorul mediatorului, pr_ile definesc un protocol cu privire la desfurarea medierii. Protocolul de mediere ar trebui s prevad mai multe dispozi_ii legale cu caracter obligatoriu. Semnarea protocolului suspend cursul prescrip_iei extinctive. c) Originea profesional a mediatorilor i a conciliatorilor Concilierea judiciar Judectorul sesizat cu o cerere de conciliere (sau din oficiu, n cazul n care legea o cere), ac_ioneaz ca un conciliator. Expert judiciar va ncerca s mpace i va face acest lucru n func_ie de aptitudinile sale personale (competen_ele profesionale sau academice). Concilierea conven_ional A priori, orice persoan aleas i recunoscut de pr_i, poate s fie conciliator. Nu exist nicio obliga_ie de licen_iere. Cu toate acestea, anumite institu_ii selecteaz persoanele dup diverse criterii de competen_ i apoi le adaug pe

lista lor. Medierea judiciar sau voluntar Legea din 21 februarie 2005 a creat o Comisie Federal de Mediere, a crei func_ie este de a accepta mediatori, dar condi_iile de par destul de vagi. Legiuitorul s-a gndit la avoca_i i notari, dar i la al_i profesioniti, ce pot fi agrea_i de Comisia Federal. Multe centre private, precum Asocia_ia Mediatorilor Familiali, au fost create alturi de asocia_iile profesionale ale avoca_ilor sau notarilor. Fiecare stabilete reguli de acces i de formare, public tabloul mediatorilor agrea_i de membrii lor. Numai avoca_i, notarii i arhitec_ii, ale cror activit_i sunt organizate n ordine profesionale, se bucur de acoperirea obligatorie a rspunderii civile colective. d) Centrele de Mediere i Conciliere Concilierea Toate institu_iile sunt private: AKABA (Camera de Mediere i Arbitraj din Anvers), Oficiul de conciliere i Arbitraj al Camerei de Comer_ i Industrie din Bruxelles, Cepani/Cepina, Camera de Conciliere i Arbitraj din Nivelles pentru conflicte imobiliare, Centrul de Conciliere i Arbitraj n construc_ii, Centrul belgian de Arbitraj i Mediere Medierea Toate institutele sau centrele sunt, de asemenea, private: BBMC (Bruxelles Business Centrul de Mediere), ASBL (ai crei trei parteneri sunt Camera de Comer_ i Industrie din Bruxelles i cele dou ordine ale avoca_ilor Baroului din Bruxelles), AKABA (Camera de Mediere i Arbitraj din Anvers), IWAMECO (Institutul Valon de Mediere Economic), Centrul de Mediere al Baroului din Liege, Centrul de Mediere al Baroului din Verviers, Cepina (Centrul Belgian de Arbitraj i Mediere), Stop Copy Design ASBL, Stichling Geschillen oplossing Automatisering, Euroarbitrage, n constituire n cadrul Euronext. d) Organizarea mediatorilor Asocia_ia na_ional a barourilor i unele barouri, inclusiv Anvers, Bruxelles, Liege, au adoptat un regulament de deontologie. OBFG i VVB vor s adopte reguli aplicabile tuturor avoca_ilor. Notarii au adoptat un regulament de mediere. Toate regulamentele respective pun accentul asupra confiden_ialit_ii, neutralit_ii, impar_ialit_ii, independen_ei, cu respectarea reglementrilor i calificrilor mediatorului. Este de re_inut faptul c, n regulamentele privind concilierea nu se regsesc conceptele de confiden_ialitate i calificarea

conciliatorilor. BULGARIA a) Legisla_ia Legea din 2 decembrie 2004 stabilete sfera de aplicare a medierii i clarific regulile de deontologie pentru mediatori. Dezvoltarea procedurilor de mediere n Bulgaria face parte dintr-o strveche tradi_ie de solu_ionare a conflictelor, n special n materie civil i dreptul muncii, motenit de la sistemul comunist. n aceast perioad, "drougarski sadilichte" ("instan_ele tovreti"), structuri informale de cartier, lipsite de fundament juridic, au pronun_au sentin_e de mediere scrise, susceptibile de a fi recunoscute de ctre instan_ele judectoreti. O lege din 2 decembrie 2004, modificat i completat prin Legea din 12 octombrie 2006 vine s reglementeze trziu aceast practic. Legiuitorul, prin cele dou legi, inclusiv modalit_ile de punere n aplicare ce au fost reglementate prin ordinele de aplicare emise de ministrul justi_iei, a definit condi_iile n care ar trebui s fie exercitat activitatea de mediere: - crearea unui registru central de mediatori, sub responsabilitatea Ministerului Justi_iei (500 de persoane identificate pn n prezent, de fapt, to_i fiind avoca_i de profesie) - formarea persoanelor selec_ionate printr-o procedur - detalierea condi_iilor n materie de deontologie i necumularea cu anumite activit_i remunerate (inclusiv cea de magistrat) - condi_iile de cet_enie: cerin_a de reziden_ permanent n Bulgaria pentru resortisan_ii din statele care nu membre ale Uniunii Europene. Articolul 11 alineatul 2 al legii prevede c judectorul poate solicita pr_ilor din cauz s recurg la mediere. Articolul 3 din Legea din 2 decembrie 2004 autorizeaz medierea n materie penal n limitele i n conformitate cu Codul de procedur penal. b) Deontologie Regulile de confiden_ialitate au fost precizate de cele dou legi de mai sus. Mediatorul nu poate difuza ter_elor persoane informa_iile de care dispune privind pr_ile litigiului. Publicarea actelor referitoare la ncheierea procedurilor de mediere este permis, sub condi_ia ca acestea s nu men_ioneze identitatea pr_ilor sau de datele personale protejate de legea privind protec_ia datelor cu caracter personal. CIPRU Legisla_ia Folosirea medierii i a arbitrajului, prevzute de legisla_ia din 1959, de la sfritul domina_iei britanice, a fost men_inut n dreptul material din Republica Cipru.

Ca regul, contractele comerciale importante prevd clauze de arbitraj. Se constat absen_a complet a acestui instrument n litigiile de munc, dar i n civil, n special n ac_iunile de divor_. ntr-adevr, dei prevzut de lege, medierea trebuie s fie realizat de Biserica Ortodox, care nu recunoate divor_ul civil (ea recunoate, totui, divor_ul religios). Ca atare, recurgerea la Biseric, n calitate de mediator civil, este exclus. Singurul domeniu n cazul n care medierea este un mod de solu_ionare a litigiilor juridice este dreptul comercial. DANEMARCA a) Legisla_ia Cu toate c Danemarca are o tradi_ie favorabil medierii litigiilor civile, nc de la 1795, cu o lege de instituire a unei activit_i de mediere obligatorie astzi, nu exist nicio lege de mediere specific n materia dreptului comer_ului i dreptului social. De la sfritul anilor 1990, Danemarca a lansat proiecte-pilot i, n 2001, Institutul de Arbitraj Danez a publicat un document care a recomandat medierea pentru solu_ionarea litigiilor comerciale. Ministrul Justi_iei a ncurajat punerea n aplicare a unui proiect-pilot pentru solu_ionarea litigiilor civile pe lng cinci instan_e, ncepnd cu 1 martie 2003. Codul de procedur civil ncurajeaz medierea, dar nu con_ine nicio dispozi_ie cu privire la desfurarea procesului de mediere, inclusiv confiden_ialitatea, principiul contradictorialit_ii sau asisten_a judiciar. Judectorul nu este obligat s utilizeze medierea, cu excep_ia cazului n care consider oportun, n cursul procesului; medierea poate interveni n orice moment al procesului. b) Defini_ia medierii Medierea este un proces de solu_ionare a conflictelor voluntar, fr caracter obligatoriu, privat i informal, n care o persoan neutr ajut pr_ile s gseasc o solu_ie negociat. c) Formarea Nu exist o formare profesional obligatorie pentru mediatori. Titlul de mediator nu este protejat i oricine poate practica n aceast calitate. Facultatea de Drept de la Aarhus, n special, ofer formare n mediere. d) Deontologie Centrele de Mediere au coduri de conduit profesional. e) Medierea danez, Centrul de solu_ionare a conflictelor din Danemarca, Asocia_ia pentru Avoca_i n Mediere Familial, Camera de Comer_. Costul medierii este ntre 600 i 1500 de coroane daneze pe or. f) Modalit_ile alternative de rezolvare a conflictelor n celelalte domenii (M.A.R.C.)

n dreptul penal: un proiect-pilot este n curs de desfurare sub ndrumarea Consiliului Na_ional de Prevenire a Criminalit_ii. n dreptul familiei: un proiect experimental este n curs de desfurare, sub conducerea Agen_iei pentru Familie. SPANIA a) Legisla_ia Mediere sau conciliere judiciar Articolele 414 i 415 din Legea nr.1/2000 au intrat n vigoare la 9 ianuarie 2001. Judectorul primei instane ar trebui s intervin pentru a invita pr_ile, la nceputul procedurii, o dat cererile lor fiind expuse, la o conciliere sau o tranzac_ie. Dac pr_ile sunt gata s ncheie un acord, acesta va fi aprobat de instan_ i va avea aceeai putere executorie ca i o hotrre. Dac aceast conciliere eueaz, procedura judiciar va continua. Medierea se aplic n litigiile de familie, de la adoptarea Legii nr.15/2005, care modific legea de procedur civil n cazurile de separare i divor_. Judectorul poate doar trimite pr_ile la un mediator. Mediere sau conciliere convenional Nu exist nici o legisla_ie specific. b) Defini_ia medierii Nu exist o defini_ie juridic a medierii. Nici un text de lege nu definete medierea n Spania. Este mai degrab o defini_ie "negativ", n sensul c pleac de la defini_ia altor metode alternative de solu_ionare a litigiilor, cum ar fi arbitrajul, concilierea (foarte des aplicate n materia litigiilor de munc) i negocierea. Directiva din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii n materie civil i comercial din 22 octombrie 2004 este de foarte multe ori utilizat de juritii spanioli. c) Originea profesional a mediatorilor Nu exist nici un tablou oficial de mediatori. Exist liste de prestabilite de institu_iile de mediere. d) Formarea mediatorilor Formarea public: nu a fost identificat Formarea privat: Baroul din Madrid, Baroul din Barcelona e) Centrele de Mediere Instituii publice: Serviciul de Mediere, Arbitraj i Conciliere (SMAC), Serviciul Interconfederal de Mediere i Arbitraj (SIMA) Institu_ii private: barourile, Camera de Comer_, naltul Consiliu al Camerelor, ARYME, Arbitraje y Mediacion, Madrid f) Modalit_ile alternative de rezolvare a conflictelor n celelalte domenii (M.A.R.C.)

n dreptul social, mediere este deosebit de dezvoltat n Spania, ca urmare a Decretului-lege nr. 2 din 7 aprilie 1995 pentru conflictele individuale. nainte de a introduce ac_iunea judiciar, este obligatorie sesizarea "Serviciului de mediere, arbitraj i conciliere", organism din cadrul Departamentului de munc din fiecare comunitate autonom. Depunerea cererii de conciliere suspend termenele de prescripie. Acordul astfel ncheiat are putere executorie ntre pr_i. La nceputul edin_ei de judecat, judectorul trebuie s ncerce concilierea. n cazul n care constat c acordul pe care pr_ile doresc s l ncheie nu este echilibrat sau constituie o fraud la lege sau un abuz de drept, judectorul poate refuza s aprobe acordul. Acordul privind soluionarea extrajudiciar a litigiilor (ASEC) din data de 25 ianuarie 1996 pentru solu_ionarea litigiilor. Crearea Serviciului Interconfederal de Mediere i Arbitraj (SIMA), organism paritar (sindicate i organizaii patronale) din cadrul Ministerului Muncii. Se prevede un recurs obligatoriu pentru conflictele colective i nainte de declanarea unei greve. Mediatorii sunt alei n mod liber de ctre pr_ile aflate n conflict, fie direct, fie prin intermediul SIMA, care dispune de o list prestabilit de mediatori. Durata acestei proceduri este limitat la 10 zile (8 n cazul grevei). La sfritul primului an de func_ionare, 49 de litigii au fost soluionate cu mai mult de 30% acorduri. Dreptul asigurrilor Legea nr. 33 din 2 august 1984 i Regulamentul nr. 1348/ 1 august 1985: litigiile dintre asigurai i asigurtori, al cror obiect nu depete suma de 6010 de euro, dac pr_ile doresc, va face obiectul unei proceduri de conciliere. Aceast procedur va fi implementat de ctre Comisiile de Conciliere, formate din reprezentan_i ai guvernului, asigura_ilor i asigurtorilor. n dreptul familiei, medierea conven_ional este foarte dezvoltat. Medierea se aplic n aceast materie de la adoptarea Legii nr. 15/2005 care modific legea de procedur civil n cazul separrii sau divor_ului. Cu toate acestea, medierea nu este folosit n raporturile comerciale, domeniu n care prile recurg frecvent la negociere. Consiliul General al Magistraturii (CGPJ), n colaborare cu Consiliul General al Avoca_ilor, a lansat n 2006 un proiect pilot n aplicarea Legii nr.15/2005 de modificare a Legii de procedur civil, pentru a ncuraja instan_ele civile s informeze n legtur cu beneficiile celor ce recurg la mediere, pr_ile implicate ntr-un proces de separare sau divor_. Ini_iativ se bazeaz pe dorin_a judectorilor i avoca_ilor pentru a promova utilizarea modalitii alternative de soluionare a conflictelor.

ESTONIA a) Legisla_ia n Estonia, un sistem legal cuprinztor permite utilizarea unor proceduri de mediere n materie civil i comercial. Este pus la dispozi_ia persoanelor fizice, un cancelar de drept, care joac un rol destul de asemntor celui al Ombudsmanului. Medierea este reglementat n ntregime n dreptul civil eston, care prevede posibilitatea de a utiliza comisiilor de specialitate, n func_ie de natura litigiului. b) Comisiile de mediere Mai multe comisii au fost create treptat, n special n materia litigiilor bursiere, n sectorul asigurrilor sau n materia protec_iei consumatorilor. Comisiile cele mai solicitate n 2005 au fost cele n materia conflictelor de munc, care s-au pronun_at n 411 cazuri, i cele n materia dreptului consumatorilor sau Consiliul Na_ional al Consumatorilor, ce dispune de proceduri specifice de arbitraj, care au rezolvat 210 cazuri n 2005. Aceste comisii func_ioneaz mai mult pe calea concilierii dect pe aceea a medierii, cu caracter executoriu pentru pr_i, iar dac nu sunt mul_umite de solu_ie, acestea se pot ndrepta cu o plngere la tribunalul de prim instan_. Comisiile au fost introduse n legisla_ia eston, imediat dup proclamarea independen_ei, n august 1991, iar mai multe prevederi legale care au fost completate n mod periodic. c) Dezvoltarea medierii comerciale specifice Este sub controlul Camerei de Comer_ i Industrie din Estonia (CCIE), care are o Curte permanent de arbitraj. Aceast Curte are competen_ asupra tuturor litigiilor comerciale, care decurg din rela_iile economice interne sau interna_ionale, atunci cnd pr_ile sunt de acord s determine competen_a n solu_ionarea litigiul lor. Curtea este compus din ase persoane, numite pentru un an, preedintele i vicepreedinte trebuie s fie membri ai Camerei de Comer_ i Industrie, spre deosebire de ceilal_i membri, de obicei alei din rndul personalit_ilor. n baza unei sesizri scrise trimise de una dintre pr_i, nso_it de orice documente justificative, Curtea trebuie s ob_in acordul celeilalte pr_i, fr de care procedura nu poate continua. n caz afirmativ, mai mul_i arbitri sunt numi_i de ctre pr_i i CCIE, avndu-se n vedere ca nici un conflict de interese s nu vicieze activitatea acestora. Curtea de Arbitraj ncearc s reconcilieze protagonitii. n caz de eec, CCIE are la dispoziie o perioad de treizeci de zile, pentru a decide cu majoritate simpl.Este, de asemenea, competent s adopte,

n cursul procedurii, orice msur asigurtorie considerat necesar. Procedurile de arbitraj pot fi efectuate n limbile eston, rus, englez i german. Deciziile Cur_ii de Arbitraj sunt definitive i nu fac obiectul unei ci de atac, spre deosebire de medierea n materie civil. n 2005, CCIE a primit 23 cereri de arbitraj, din care dou treimi au avut natur internaional. FINLANDA a)Legisla_ia Medierea judiciar Articolele 5:19 i 5:26 din Codul de procedur: orice instan_ are obliga_ia de ncerca, n cursul primei faze procesuale, solu_ionarea amiabil a litigiului. Trebuie s se ncurajeze pr_ile s ajung la un acord i s se fac o propunere de acord ntre pr_i. Punerea n aplicare a acestor dispozi_ii variaz n func_ie de personalitatea judectorului. Unii sunt foarte activi i depun toate eforturile pentru a convinge pr_ile s ajung la un compromis, al_ii nu cred c aceast procedur este util i se limiteaz la informarea pr_ilor. Rata de solu_ionare de comun acord a litigiilor este de 20 i 30% dintre cauze. Judectorii sunt, n general, mulumi_i de aceast procedur, dar unii nu vd utilitatea concilierii conven_ionale. Un text nou cu privire la mediere (663/2005) a intrat n vigoare la 1 ianuarie 2006. Domeniul su de aplicare se refer la cauze civile i cereri civile nefondate. Acesta definete scopul medierii ca un contract de "solu_ionare amiabil a unui litigiu n condi_iile n care litigiul poate fi soluionat prin mediere, la cererea pr_ilor. Medierea conven_ional Medierea este practicat numai de "Consiliul de Mediere" (creat de Baroul Avocailor din Finlanda), care a aplicat regulamente proprii de funcionare, publicate sub denumirea Regulile de mediere. Medierea este nc foarte slab dezvoltat n dreptul comercial i dreptul social. b) Defini_ia medierii Medierea este descris n Regulile de mediere: este un proces de solu_ionare amiabil a litigiilor, care necesit interven_ia mediator pentru a ajuta pr_ile s gseasc o solu_ie sau pentru a propune un acord (aceast propunere nu oblig pr_ile). Noul text privind medierea (663/2005) a intrat n vigoare la 1 ianuarie 2006, definind obiectivul medierii ca solu_ionarea amiabil a unui litigiu. c) Originea profesional a mediatorilor Nu exist nici un tablou oficial de mediatori. Potrivit regulilor Baroului Avocailor, mediatorii sunt avoca_i, el a enumerat "Consiliul de Mediere" s fac

acest lucru i trebuie s fie instrui_i. d) Formarea mediatorilor Formarea public Nu exist nicio formare universitar n materia medierii comerciale. Formarea privat Formarea este organizat de Baroul Avocailor, n colaborare cu CEDR Londra. Formarea se ntinde pe o perioad de dou zile. n prima zi, sunt expuse regulile de baz ale medierii, iar n a doua zi, se propun exerci_ii practice. Aceste cursuri sunt destinate avoca_ilor, dar i oamenilor de afaceri i ntreprinztorilor. d) Deontologie Reamintim Regulile de mediere, ale Baroului Avocailor din Finlanda. Mediatorii-avoca_i trebuie s respecte Codul de conduit al Baroului. Una dintre regulile fundamentale privete respectarea confidenialitii att de pr_i, ct i de mediator. Pr_ile sunt considerate ca fiind clienti ai mediatorului. Acestea pot alege n mod liber mediatorul, din lista Consiliului de Mediere; dac nu o fac, Consiliul poate, n cazul n care pr_ile doresc, s propun un mediator. n timpul medierii, mediatorul trebuie s faciliteze negocierea dintre pr_i. El poate da avizul su cu privire la solu_ia propus, i, dac pr_ile doresc acest lucru, s fac o propunere cu privire la soluionarea litigiului. Medierea nu mpiedic pr_ile s recurg la o procedur judiciar, n caz de eec. f)Centrele de mediere "Consiliul de Mediere", creat de Baroul Avocailor din Finlanda este o institu_ie destinat s organizeze medieri, desfurate n conformitate cu Regulile de mediere ale Baroului Avocailor. Consiliul soluioneaz zilnic un numr de 4 medieri. Acest consiliu este singurul din Finlanda care soluioneaz litigii conmerciale i sociale. Camera de Comer_ din Finlanda are un centru de arbitraj, dar nu ofer un serviciu de mediere. g) Modalit_ile alternative de rezolvare a conflictelor n celelalte domenii (M.A.R.C.) Medierea familial desfurat de un serviciu public, alctuit din asisten_i sociali, n diferite localiti din Finlanda. FRAN_A a) Legisla_ia Medierea judiciar, stabilit prin Legea nr. 95-125 din 8 februarie 1995, a fost introdus prin Decretul nr. 96-652 din 22 iulie 1996, n noul Cod de procedur civil, articolele 131-1 i urmtoarele. Articolul 131-1 din noul Cod de procedur civil:

"Judectorul sesizat cu un litigiu poate, dup ob_inerea acordului pr_ilor, desemna o ter persoan, care s audieze pr_ile i s confrunte punctele lor de vedere, pentru a permite gsirea unei solu_ii de aplanare a conflictului lor. Aceast procedur poate fi dispus i n cazul ordonanelor preediniale. Noul Cod de procedur civil con_ine dispozi_ii privind: - Durata medierii (articolul 131-3), - Mediatorul (articolele 131-4 i 131-5) - atribuiile mediatorului (articolul 131-8) - desfurarea medierii (articolul 131-7) - sfritul procedurii de mediere (articolele 131-10 i 131-11) - aprobarea acordului (articolul 131-12), - remunerarea mediatorului (articolul 131-13), - principiul confiden_ialitii (articolul 131-14) - lipsa recursului mpotriva deciziei prin care se dispune medierea (articolul 131-15). Alte dispozi_ii specifice sunt incluse n: - Codul civil: articolele 255, 256 i 373-2-10, n dreptul familiei - Codul muncii: articolul L.122-54, cu privire la haruirea moral. Medierea conven_ional este un "proces de comunicare etic bazat pe rspunderea i autonomia participan_ilor, n care un ter_ imparial, fr putere de decizie sau consultativ, favorizeaz, prin discu_ii confiden_iale, stabilirea sau restaurarea relaiilor sociale, prevenirea sau soluionarea situa_iei n cauz. (raportul Floch) b) Defini_ie Medierea const n a ncredina unui ter imparial, calificat i fr putere de decizie asupra fondului, mediatorul, misiunea de a audia pr_ile n conflict i de a confrunta punctele lor de vedere n timpul audierilor, contradictorii sau nu, pentru a ajuta la restabilirea unei comunicri i a gsi acorduri recipro c avantajoase. c) Deontologie A. Garan_iile privind procesul de mediere: - Mediatorul trebuie s depun toate eforturile pentru a pstra caracterul voluntar, confiden_ial i imperativ consimit al medierii. - Mediatorul ofer informaii clare i complete cu privire la principiile etice i modalit_ile de mediere i se asigur de buna n_elegere a acestora de ctre pri. - Mediatorul informeaz pesoanele despre posibilitatea de a solicita n orice moment un sfat i de a fi asista_i n procesul de mediere. - Ia, individual, consim_mntul persoanei cu privire la modalit_ile de organizare a procesului de mediere.

- Mediatorul se asigur de pstrarea spaiului dialogului, n ciuda oricror forme de constrngere fizic sau moral, este deosebit de atent la situa_iile de inegalitate i care pot afecta acordul pr_ilor. Mediatorul va refuza s ntreprind sau s continue medierea n cazul n care aceste condi_ii nu sunt ndeplinite. - Mediatorul nu are putere asupra deciziilor luate n timpul procesului de mediere. Acesta trebuie ns, s se asigure c acordul propus reflect voina real a prilor, respectnd regulile de ordine public. n caz contrar, acesta trebuie s pun capt medierii. B. Garan_iile privind calitatea de mediator: 1. Impar_ialitatea: a) Mediatorul nu poate lua un punct de vedere care s favorizeze o parte fa de alta. b) Mediatorului i este interzis s exercite, cu aceleai persoane, o alt func_ie dect cea de mediator. c) Mediatorul nu poate interveni ntr-o mediere care implic persoane cu care acesta ntreine legturi personale sau economice. 2. Autonomia: Mediatorul, pentru a pstra autonomia misiunii sale, poate refuza, suspenda sau ntrerupe medierea, n cazul n care condi_iile nu par a fi ndeplinite; Mediatorul vegheaz la corectitudinea acordului propus. 3. Competena: Mediatorul posed o calificare n tehnici de mediere. Mediatorul trebuie s participe n mod regulat i obligatoriu la sesiunile de practic, ce i permit s reflecteze asupra condi_iilor de exercitare a activit_ii sale n calitate de mediator. d) Formarea mediatorilor Formarea mediatorilor este esen_ial. Experien_a arat c, de obicei, cunotin_ele juridice sunt necesare, dar insuficiente pentru a permite mediatorului s i ndeplineasc rolul. Mediatorul trebuie s fie instruit n tehnici de mediere, n special a cele specifice pentru a promova comunicarea i restabilirea dialogului. GRECIA a) Legisla_ia Medierea judiciar Articolul 214 din Codul de procedur civil (n vigoare ncepnd de la 16 septembrie 2000): litigiile de drept privat, aflate n competen_a judectoriilor nu pot fi promovate, dect dac se dovedete c s-a realizat o ncercare de conciliere. Aceast conciliere va fi ncercat direct de avoca_ii pr_ilor. n cazul n care concilierea este concretizat printr-un acord, un proces-verbal de conciliere

va fi semnat de ctre pr_i i de judector. Aceasta este Legea nr. 2479/1997 care a prevzut o conciliere prealabil. Legea nu prevede cu privire la modul cum func_ioneaz medierea, lsnd un maxim de flexibilitate la dispozi_ia pr_ilor i consilierilor lor. Singura cerin_ n acest domeniu este prezen_a obligatorie a consultan_ei juridice. Medierea trebuie s aib loc n termen de 10 zile de la introducerea cererii i cel pu_in 20 zile nainte de data edinei de judecat. n cele din urm, o parte are dreptul de a solicita Cur_ii s amne edin_a, n cazul n care nu s-a ajuns la niciun acord n termenul prevzut, Curtea trebuie s admit ntotdeauna cererea de amnare. Nici calificrile cerute pentru un mediator, nici rolul pe care l joac mediatorul n procesul amiabil nu sunt reglementate n lege. n ciuda acestor neajunsuri, legea din 1997 trebuie s fie considerat ca o evolu_ie real n ce privete modalit_ile alternative de rezolvare a conflictelor n celelalte domenii. Medierea conven_ional Nu exist nici o legisla_ie specific pentru medierea conven_ional. b) Defini_ia medierii Nu exist o defini_ie legal a medierii. c) Centrele de mediere Camera de Comer_ i Industrie din Atena: serviciile acestei institu_ii sunt definite prin Decretul preziden_ial n. 538 din 1998. Este competent pentru a efectua medieri n litigiile comerciale i s ntocmeasc procese-verbale i a actele privind stingerea litigiilor pe cale amiabil. n practic, CCI este limitat la a transmite puncte de vedere ale fiecrei pri ctre cealalt. Alte centre de mediere active: Centrul Epilysis Atena d) Modalit_ile alternative de rezolvare a conflictelor n celelalte domenii (M.A.R.C.) n materia proteciei drepturilor consumatorilor (Legea nr. 2251/1994): o comisie a fost creat n fiecare prefectur, pentru a rezolva, pe cale amiabil, litigiile ntre furnizori i consumatori. n dreptul bancar Crearea n martie 1999 a institu_io Mediatorului Bancar de Uniunea Bncilor Elene: autoritate independent pentru litigiile dintre bnci i clien_i (persoane fizice). n dreptul social Legea nr.1876/1990: crearea Organiza_iei pentru Mediere i Arbitraj (OMED), institu_ie independent destinate s solu_ioneze litigiile colective de munc. Aceasta poate, de asemenea, la cererea angajatorilor, s rezolve litigiile individuale de munc. Ca parte a acestei institu_ii, medierea este folosit mai mult dect arbitrajul. Aceast organiza_ie este finan_at printr-un impozit pltit de

organizaiile sindicale i patronale. Consiliul de administra_ie este compus prin decizie a Ministrului Muncii, pentru 4 ani. Mediatorii i arbitrii sunt alei dintre avoca_ii, economiti i exper_ii angaja_i de Consiliul de Administraie. Ei ac_ioneaz n conformitate cu Codul de etic al mediatorilor i arbitrilor i sunt pltii de OMED. Medierea este ini_iat de ctre pr_i. Mediatorul este numit fie prin acord ntre pr_i, fie de OMED. n cazul n care pr_ile nu ajung la un acord, mediatorul poate propune propriile sale recomandri pentru a stimula progresul negocierilor. UNGARIA a) Legisla_ia Medierea este o metod de solu_ionare a litigiilor juridice n vigoare n Ungaria din 2003, pentru dreptul civil, iar ncepnd cu 1 ianuarie 2007, pentru cauzele penale. Folosirea medierii ar trebui s creasc rapid n urmtorii ani. Posibilitatea de a folosi medierea n procedurile judiciare au fost introdus n Ungaria prin Legea LV din 2002 care a intrat n vigoare la 17 martie 2003. Ea a privit, ini_ial, doar dreptul civil. De la 1 ianuarie 2007, datorit unui amendament, legiuitorul a adoptat Legea din 18 decembrie 2006 (Legea CXXII 2006), iar aceast procedur, de asemenea, se aplic n materie penal. Codul de procedur penal a fost modificat n consecin_, prin adugarea unui articol 221/A. b) Formarea i originea profesional a mediatorilor n materie civil, cerin_ele pentru a deveni un mediator sunt: - s depun o cerere scrisa la Ministerul Justi_iei, urmat de o procedur administrativ; - s de_in o diplom universitar i fi exercitat o activitate profesional n domeniul universitar de specializare timp de cel pu_in 5 ani; - s nu aib antecedente penale. Mediatorul este o persoan fizic sau o persoan juridic de drept privat (precum cabinetele de avocai) sau chiar o societate comercial sau fr personalitate juridic. Mediatorul primete un certificat validat de Ministerul Justiiei. n practic, cei care ocup aceste pozi_ii sunt, cel mai adesea, sociologi, psihologi i avoca_i. c) Deontologie Mediatorii sunt pe lista (n prezent, cteva mii de nume) pe care Ministerul Justiiei o pune la dispoziia prilor care doresc s utilizeze medierea. Aceast list este publicat n Jurnalul Oficial al justi_iei. Sunt impuse condi_ii de strict confiden_ialitate mediatorilor, n timpul procedurii i dup, indiferent de rezultatul acesteia. IRLANDA a) Legisla_ie

Nu exist legisla_ie cu privire la mediere n general n materie civil, dar ncepnd cu ianuarie 2004 o Sec_ie Comercial (Commercial List) a fost instituit pe lng High Court of Ireland (tribunalul de prim instan_ cu jurisdic_ie general) pentru a permite judectorilor s acorde pr_ilor o suspendare a procesului pentru un termen care s nu fie mai mare de 28 de zile, n vederea unei eventuale activit_i de mediere, conciliere sau arbitraj. b) Defini_ie Nu exist defini_ie legal. c) Formarea mediatorilor Nu exist o list oficial a mediatorilor. ns MII (Institutul Irlandez al Mediatorilor) public lista mediatorilor si n Agreementul, publica_ie bi-anual a mediatorilor MII. 1. Sistem de educa_ie public - Universitatea Dublin (University College Dublin): nv_mnt de o zi pe sptmn care corespunde primei pr_i a programului de nv_mnt oferit de MII; pre_ul este de 1600 lire irlandeze. - Solu_ionarea conflictelor i mediere: forma de nv_mnt seral cu o durat de 20 de ore i cost de 150 lire irlandeze. 2. Sistem de educa_ie privat - Institutul irlandez al mediatorilor (MII). Formare n dou pr_i: o prim parte cu o durat de 60 de ore (din care cel pu_in 10 ore de simulare) contra unui cost de 700/1000 lire irlandeze; a doua parte consacrat practicii dureaz un an. Candidatul trebuie s rezolve 12 cazuri de mediere din care primele 2 sunt co-mediate cu un mediator consacrat. Aceast practic pe teren este folosit n special n materie familial. Pentru a putea participa la acest curs, participan_ii trebuie s aib cel pu_in 25 de ani i s prezinte un cv care s explice educa_ia deja acumulat i eventual experien_a profesional. La finele acestei pregtiri candidatul poate fi acreditat de ctre MII. d) Centrele de mediere Acestea sunt numeroase n dreptul familiei. n schimb, pu_ine institu_ii se ocup actualmente de medierea n dreptul comercial i social. e) Metode alternative de rezolvare a conflictelor (M.A.R.C.) n alte domenii n 2005, mediatorul Ombudsman, echivalentul mediatorului din Republica francez, a solu_ionat 2.227 plngeri mpotriva administra_iei publice, repartizate n modul urmtor: - Colectivit_i locale: 748 (din care locuin_e: 240 i autoriza_ii de construire:

228); - Ministerul snt_ii: 447 (din care rezidente de pensionari: 129); - Ministerul educa_iei: 99 - Trezoreria public: 124 (din care impozit pe venit: 93); - Poli_ia: 86 - Ministerul afacerilor sociale: 287 (din care aloca_ii pentru dependent: 127); - Ministerul agriculturii: 241, din care plat unic (PAC): 82; - 2.193 cazuri au fost rezolvate, 838 sunt pe rol la data de 31 decembrie 2006 Agen_ia pentru sprijin familial, care este un organism de conciliere familial care furnizeaz consiliere i mediere i ofer un forum de discu_ie familiilor aflate n conflict (copilrie, divor_, vduvie). Biroul de rezolu_ie a conflictelor, Oficiul chiriilor reziden_iale private, stabilite la 1 septembrie 2004, este competent pentru divergen_ele ntre chiriai i proprietari. Biroul de evaluare a prejudiciilor corporale, competent n caz de divergen_e ntre asigura_i i companiile de asigurare. Tribunalul indemnizrii victimelor, care administreaz fondurile de indemnizare cu privire la responsabilitatea civil atunci cnd aceasta nu face obiectul unei proceduri judiciare (este, de exemplu, cazul n care institu_iile publice sau private sunt implicate n caz de abuz sexual asupra minorilor). nainte de a deschide un caz naintea Tribunalului muncii, echivalentul oficiului de munc francez, orice angajat are obliga_ia de a prezenta cazul Comisionarului Drepturilor (Rights Commissionner) care de_ine func_ia de inspector de munc i mediator. ITALIA a) Legisla_ie _ Concilierea judiciar obligatorie Concilierea judiciar obligatorie n cadrul procesului: aceasta exist n materie de dreptul muncii. n Italia, aceast materie _ine de competen_a magistra_ilor juriti profesionali ntruct institu_ia oficiului de munc este necunoscut. n dreptul muncii, judectorul este obligat s ncerce o conciliere n timpul audierii. Anterior, aceeai obliga_ie de conciliere prealabil exist pentru toate procesele civile, dar ea a fost fcut facultativ ca urmare a constatrii utilit_ii sale. Concilierea obligatorie n materie de dreptul muncii pare s dea rezultate bune pentru c e obligatorie prezentarea pr_ilor i oralitatea procedurii. Un studiu al jurispruden_ei n Torino dezvluie ns faptul c n apel concilierea este practicat mai des atunci cnd angajatorul a ctigat cauza, ceea ce subliniaz cu siguran_ chestiunea inegalit_ii pr_ilor.

_ Concilierea judiciar facultativ Dei Italia nu cunoate mecanismul concilierii judiciare obligatorii n afara procesului, ea dispune ns, pentru toate litigiile civile, de un mecanism facultativ de conciliere naintea unui judector de pace (se poate compara aceast jurisdic_ie, grosso modo, cu cea a judectorului francez ale crui competen_e n materie civil se limiteaz la chestiuni de importan_ sczut). Totui, succesul concilierilor facultative rmne puternic atenuat, n primul rnd din cauz c procedura contencioas intr n competen_a judectorilor profesionali (cu alte cuvinte, n competen_a echivalent celei a tribunalelor de prima instan_ sau de instan_ superioar n Fran_a). Pentru doctrin, aceasta _ine de faptul c medierea nu func_ioneaz dect n cazul unui litigiu de specialitate, ceea ce nu este cazul situa_iei n discu_ie. _ Concilierea extra-judiciar prealabil Dreptul italian a elaborat numeroase mecanisme de conciliere sau mediere extrajudiciare care sunt obligatorii naintea oricrui proces. De exemplu, pentru unele litigii specifice de munc, pentru sub-contractare (naintea Camerei de comer_), pentru unele conflicte cu privire la furnizarea de telecomunica_ii. Nu exist date numerice cu privire la rezultatul acestor mecanisme. Re_inem, de altfel, c dreptul italian nu confer nicio for_ obligatorie unei clauze contractuale de recurs obligatoriu la conciliere naintea unei ac_iuni litigioase. Trebuie s mai semnalm crearea unei concilieri facultative n materie de dreptul societ_ilor (decretul din 2003), ce vizeaz organismele nscrise pe o list oficial _inut de ministerul justi_iei, venind s garanteze un proces convenabil, contradictoriu, ce respect secretul profesional. n aceast materie, o conciliere, odat omologat de ctre preedintele tribunalului, ob_ine efecte obligatorii, de exemplu pentru nscrierea unei ipoteci judiciare. b) Defini_ia medierii Proces ce vizeaz rezolvarea amiabil a unui diferend ntre mai multe pr_i cu ajutorul activ al unei persoane ter_e (numit mediator) aleas de pr_i sau de o institu_ie. Propunerea de solu_ionare a conflictului nu leag pr_ile; acestea singure pot s decid care este angajamentul lor i s-l fac pe acesta obligatoriu prin semnarea unui acord. Medierea implic un rol activ din partea mediatorului; lui i revine func_ia de a face clar pr_ilor situa_ia lor legal, de a le ilustra consecin_ele juridice ale pozi_iilor adoptate, de a le interpreta precedentele juridice n spe_e similare pentru a le explica o eventual atitudine a unui judector chemat s traneze diferendul. c) Originile profesionale ale mediatorilor Mediatorii sunt, n general, avoca_i sau al_i practicieni ai dreptului, dar i

specialiti din anumite sectoare profesionale. d) Formarea mediatorilor Pentru moment nu exist formare obligatorie pentru conciliatori. Totui, conciliatorii care doresc s se nscrie pe liste sunt selec_iona_i n func_ie de anumite criterii minime (n special cunotin_ele de drept, specializarea n anumite sectoare, cunoaterea tehnicilor de consiliere). 1. Forme de educa_ie public Consiliul Superior al Magistraturii a organizat cursuri de formare n mediere ADR pentru avoca_i i magistra_i (n particular pentru concilierea judiciar prevzut pentru litigiile civile). 2. Forme de educa_ie privat Camerele de comer_ organizeaz cursuri de specializare pentru conciliatorii nscrii pe listele lor; Centre ADR; ISDACI 3. Universit_i private Univ. Gregorian; LUMSA e) Centrele de mediere Exist institu_ii publice i private care ofer serviciile lor (n jur de 10). Cele 102 Camere de comer_ sunt foarte active. Ele au regulamente de arbitraj i conciliere; activitatea lor este coordonat de ctre Uniocamere. f) Metode alternative de rezolvare a conflictelor (M.A.R.C.) n alte domenii Diferite legi au fost recent adoptate pentru a integra medierea n diferite domenii ale dreptului: n dreptul administrativ, Legea nr. 481 din 14 noiembrie 1995 Norme n materie de concuren_ i reglementare a serviciilor de utilitate public. n sectorul telecomunica_iilor, legea 249 din 13 iulie 1997 Crearea autorit_ii de garan_ii n materie de comunica_ii i norme n materie de sisteme de telecomunica_ii i de radio-televiziune. n materia dreptului muncii, decretul nr. 80 din 31 martie 1998 Noi dispozi_ii n materie de organizarea i raportul muncii n administra_iile publice, de jurisdic_ie n conflictele de munc i de jurisdic_ie administrativ. n sfrit, Legea din 8 februarie 2006 nr. 54 propune o nou formul n ceea ce privete plasarea copiilor n caz de separare i divor_ al prin_ilor (plasare partajat affidamentocondivisio) i nu exercitarea exclusiv a autorit_ii parentale n favoarea printelui cruia copilul i este ncredin_at. n acest context, judectorul poate trimite pr_ile n fa_a unui mediator nainte de a se pronun_a

asupra procedurii de separare sau divor_. LETONIA a) Legisla_ie Medierea nu figureaz n codul civil i face obiectul dezbaterilor terminologice ntre exper_i. Un experiment este pus n aplicare din iulie 2006 de ctre ministerul minorilor i al familiei n cadrul unui proiect pilot de mediere. Fiind gratuit, serviciul la care 23 de cupluri au apelat, este oferit n localurile ministerului de ctre un psiholog i un jurist ce i asum rolul de mediatori. La or actual, codul civil (capitolul 27) prevede o procedur de conciliere, care se distinge de mediere, dar ale crei metode prezint similitudini cu aceasta. Judectorul are obliga_ia s sugereze pr_ilor s nceap o sesiune de mediere, n orice moment al procedurii. - Dac n contractul dintre pr_i se prevede astfel, pr_ile pot decide, de comun acord, s se adreseze unei cur_i de arbitraj permanente sau special constituite pentru cauza respectiv (partea D a codului de procedur civil, cap. 61-66). Primul tribunal de arbitraj a fost constituit n 1999. Azi, 130 de tribunale de arbitraj figureaz n registrul ntreprinderilor. Fiind restrns, competen_a lor nu poate fi solicitat n cazul spe_elor legate de propriet_i imobiliare, de modificri ale registrelor de stare civil, de conflicte ntre angaja_i i angajatori sau ce implic minori, statul sau municipalitatea. Stabilite prin regulament intern al cur_ii de arbitraj, costurile legate de procedur sunt n responsabilitatea pr_ilor. n timp ce n cadrul unei medieri mediatorul trebuie s permit pr_ilor s gseasc solu_ia cea mai acceptabil, o procedur nceput n fa_a unui tribunal de arbitraj se termin cu o decizie executorie care, dac nu e respectat de una din pr_i, poate determina cealalt parte s fac apel naintea unui tribunal regional. Procedurile de aceast natur sunt n cretere constant (3.850 n 2003, 6.949 n 2005, 4.529 n prima jumtate a anului 2006). b) Metode alternative de rezolvare a conflictelor (M.A.R.C.) n alte domenii Decizia 71/1 din 27 noiembrie 2002 a asocia_iei bncilor comerciale i un regulament intern din 23 noiembrie a camerei de industrie i comer_ sunt cele dou texte care prevd recursul la mediere. A. Din februarie 2002, asocia_ia bncilor comerciale numete pentru trei ani un mediator care func_ioneaz n cadrul tribunalului de arbitraj al asocia_iei. Deciziile acesteia iau forma unor recomandri. Mediatorul are competen pentru litigiile ntre un client i banc ns cu privire la transferurile i tranzac_iile realizate pe cale electronic i al cror total nu exced 50.000 lat (71.430 euro). B. Un consumator poate sesiza (solicita) mediatorul bncilor comerciale

numai dac banca sa nu d curs plngerii lui n termen de o lun. El nu poate face aceast sesizare dac a depus deja o plngere la centrul de protec_ie a consumatorilor sau dac un dosar a fost deschis la curtea de arbitraj. Reclamantul poate fi o persoan fizic sau juridic, cu excep_ia institu_iilor financiare i de credit. n 2006, mediatorul bncilor comerciale nu a primit dect trei plngeri, din care una a fost respins pe motiv de nerespectare a procedurii. C. Regulamentul camerei de industrie i comer_ prevede c, n afara cazului cnd pr_ile se pronun_ n sens contrar, o procedur condus de mediator nu poate dura mai mult de trei luni. Locul unde se _in sesiunile de mediere este curtea de arbitraj de pe lng ICC (International Chamber of Commerce). D. Procedura se declaneaz ca urmare a depunerii plngerii la secretariatul cur_ii de arbitraj men_ionnd par_ile n cauz, obiectul litigiului i valoarea sa estimat. Dac cealalt parte implicat nu i d acordul pentru mediere la sfritul unui termen de 10 zile, procedura e anulat. n cazul n care cele dou pr_i sunt de acord, unul, doi sau trei mediatori sunt numi_i, sau de ctre ICC singur, sau de ctre pr_i mpreun cu ICC. Acestora le apar_ine prerogativa de a elabora cadrul procedurii conform cu regulile ICC i cu acordul pr_ilor. Excluznd cazul n care pr_ile i dau acordul, sesiunile de mediere se deruleaz cu uile nchise i mediatorul are dreptul s ntlneasc sep arat pr_ile. Mediatorul, pr_ile i secretariatul ICC nu pot s divulge nicio informa_ie ob_inut n timpul medierii cu privire la aceast procedur, cu excep_ia cazurilor prevzute de lege. Procedura de mediere se termin dac pr_ile gsesc o solu_ie pentru conflictul lor, dac una din pr_i nu pltete costurile medierii sau dac mediatorul se declar n imposibilitatea de a conduce procedura. n caz de eec, cazul poate fi trimis cur_ii de arbitraj i mediatorul poate deveni arbitru. Decizia pe care o va lua n acest caz are for_ obligatorie. LUXEMBURG a) Legisla_ie Luxemburgul are o disciplin juridic cu privire la mediere numai n materie penal i administrativ. n materie civil, comercial i familial nu exist dect ini_iative private. Doar un regulament Grand-ducal din 10 noiembrie 2006 (RGD) vizeaz n_elegerea persoanelor fizice i morale ce ntreprind sau exerseaz o activitate de mediere. n conformitate cu Legea din 8 septembrie 2003 procurorul statului poate s propun sesiuni de mediere n baza articolului 24 al codului de instruire criminal, prealabil deciziei sale cu privire la ac_iunea public.

Medierea administrativ a fost institutit prin legea din 22 august 2003. Mediatorul administrativ este ataat pe lng Camera deputa_ilor i are misiunea de a primi reclama_iile cu privire la func_ionarea administra_iei de stat. b) Defini_ie Centrul finan_elor i medierii SA definete medierea ca o metod de reglementare amiabil a conflictelor cu ajutorul unui ter_ neutru: mediatorul. c) Formare Nicio informa_ie cu privire la formarea mediatorilor nu a fost nregistrat. d) Centre de mediere n domeniul medierii comerciale, un singur centru luxemburghez poate fi semnalat: Centrul finan_elor i medierii SA (n special pentru sectorul financiar i bancar). Uniunea luxemburghez a consumatorilor intervine n numeroase domenii cu scopul de a gsi o solu_ionare a litigiilor fr a recurge la sistemul judiciar, i fr ca o procedur specific s fie prevzut (uniunea consumatorilor este activ n domeniul construc_iei). n materie civil, social i comercial, o ini_iativ privat a fost realizat n 2004 de ctre Baroul de Luxemburg, Camera de comer_ i Camera meseriilor sub forma unei asocia_ii fr scop lucrativ, CMBL, care are ca scop, n baza unei participri voluntare i confiden_iale, de a finaliza solu_ionarea amiabil a unui conflict. n materie social i familial, organiza_ii caritative, de asemenea, recurg la mediere. e) Metode alternative de rezolvare a conflictelor (M.A.R.C.) n alte domenii Articolul 58 din Legea din 5 aprilie 1993 relativ la sectorul financiar stabilete competen_a Institutului monetar luxemburghez (IML) pentru a primi reclama_ii de la clien_ii persoanelor supuse supravegherii sale i pentru a interveni pe lng aceste persoane pentru a regla amiabil reclama_iile. IML intervine n calitate de autoritate public. ncepnd din 1 ianuarie 1999 Comisia de control a sectorului financiar se ocup de aceste reclama_ii. Legea din 8 decembrie 2000 n materie de prevenire a ndatorrii excesive a introdus o procedur de mediere. Comisia de mediere sesizat de debitor propune acestuia i creditorilor acestuia un plan de redresare elaborat de serviciul de informare i de consiliul asupra ndatorrii excesive. Aceast comisie este compus din 6 membri, din care 2 reprezentan_i ai statului, 2 persoane competente n materie de mprumut i 2 persoane competente n domeniul luptei mpotriva ndatorrii excesive. To_i membrii sunt numi_i de ministrul familiei i solidarit_ii familiale.

n fine, trebuie men_ionat Ombudsman-ul, care e un mediator n serviciul cet_enilor. De cnd a intrat n activitate la 1 mai 2004, mediatorul Marelui Ducat al Luxemburgului (instituit de legea din 23 august 2003, publicat n 3 septembrie) a ob_inut 1.847 de reclama_ii formale (953 n 2005 + 984 n 2006) din care multe relative la practici incompatibile cu buna func_ionare a administra_iei publice. Domeniile de competen_ sunt: - Dreptul securit_ii sociale (asigurarea pentru boal-invaliditate, indemniza_ie omaj, acces la fondul na_ional de solidaritate, contestarea opiniilor medicilor specialiti) - 547 de reclama_ii (273 n 2005 + 274 n 2006), adic 30%; - Afaceri comunale (locuin_e, constructive i urbanism) 319 de reclama_ii (182 n 2005 + 137 n 2006), adic 30%; - Fiscalitate: 208 de reclama_ii (100 n 2005 + 108 n 2006), adic 11%; - Dreptul strinilor (imigrare, azil politic, premise de munc): 199 de reclama_ii, adic 11%; - Administrarea justi_iei (prea lent) a dat natere la 81 de reclama_ii (42 n 2005 + 39 n 2006), adic 4%. MALTA a) Defini_ie Defini_ia legal a medierii: proces n cursul cruia mediatorul faciliteaz negocierile ntre pr_i pentru a le ajuta a solu_iona conflictul lor n mod voluntar. b) Formare Medierea n materie civil a fcut obiectul unei singure legi din 16 decembrie 2003 care dispune c naintea oricrei separri, pr_ile trebuie s consulte un mediator i c un caz nu poate fi prezentat n fa_a unei instan_e dect dac medierea a euat. n acest cadru medierea este obligatorie. O a doua lege din 21 decembrie 2004 definete atribu_iunile unui mediator, i precizeaz drepturile i obliga_iile, ct i structura general a medierii. c) Centre de mediere Textul legii a creat Centrul de mediere al Maltei a crui func_ie este de a recruta mediatori. d) Deontologie Mediatorul este supus secretului profesional; nimic din ntlnirile sale sau din comunica_iile lui nu poate fi fcut public i nici nu poate fi dezvluit judectorului dect dac pr_ile accept acest lucru n scris. Singurul fapt care i este comunicat judectorului este ob_inerea unui acord sau eecul ob_inerii acestuia. NORVEGIA a) Legisla_ie

Medierea n Norvegia are ca baze tiin_ifice teoriile lui Nils Christie. Medierea penal face obiectul unei legi din 1992 cnd prin decret guvernamental s-a stabilit un serviciu na_ional sub autoritatea ministrului justi_iei pentru abordarea prin mediere a unor infrac_iuni (de exemplu: conflicte relative la nvecinare, conflicte de munc, furturi, agresiuni asupra bunurilor sau persoanelor, probleme financiare). n_elegerea permis prin mediere oblig vinovatul s indemnizeze sau s presteze munci n interesul victimei. Dup o lung perioad de experimentare (1997) Parlamentul norvegian este pregtit s aprobe o lege nou a medierii n materie civil. ncepnd din 1 ianuarie 2007 toate tribunalele de prim sau a doua instan_ vor utiliza medierea n materie civil. Noua lege (Dispute Act 2005/90) prevede patru forme de rezolvare a unui conflict, forme alternative procedurii ordinare: Medierea extrajudiciar (tribunalul are rolul limitat de a indica pr_ilor mediatorul la ale crui servicii acestea vor apela) Consiliul de conciliere Mediere Mediere judiciar n materie civil, aceeai judectori pot s exercite atribu_iile unui mediator chemat s traneze litigiul n cazul n care negocierile eueaz. Pentru numeroi judectori acest lucru nu este dezirabil. b) Formarea mediatorilor Judectorul care exercit atribu_iile de mediator beneficiaz de o instruire scurt de trei zile; unii judectori mai motiva_i vor urma o pregtire n strinatate. Similar, mul_i avoca_i au urmat pregtiri (instruiri) scurte de trei zile. c) Metode alternative de rezolvare a conflictelor (M.A.R.C.) n alte domenii n Norvegia exist o form de mediere special n materie familial. Un psiholog este ales ca i co-mediator (pe lng un judector) i, dup o prim ntlnire, protagonitii dispun de dou sau trei luni pentru a gsi un acord. n mod excep_ional, o a treia ntlnire poate fi organizat ntre mediatori i pr_i. _RILE DE JOS a) Legisla_ie n legisla_ia na_ional actual, reglementarea concilierii i medierii este inclus n Codul de procedur civil, ns la ora actual _rile de Jos nu cunosc o legisla_ie specific cu privire la medierea conven_ional. Parlamentul a decis n ianuarie 2006 s introduc un sistem structural de mediere judiciar n cele 19 tribunale ale _rilor de Jos. Msura de trimitere la mediere a fost aplicat n 7 tribunale ncepnd din 1 aprilie 2005 i n 11

ncepnd din 1 octombrie 2005. Implementarea medierii se gsete actualmente ntr-un moment de turnur. ncepnd din luna aprilie 2007 toate tribunalele din _rile de Jos au un serviciu oficial care ndrum justi_iabilii spre mediere. O campan ie este n curs pentru a face cunoscute marelui public posibilit_ile medierii judiciare. Fiecare tribunal are biroul su de mediere, sub ndrumarea unui magistrat responsabil a face legtura cu mediatorii dup ce un litigiu a fost trimis spre mediere. Judectorul poate propune pr_ilor s recurg la mediere. Aceasta nu are caracter obligatoriu i acordul pr_ilor este necesar. Biroul de mediere al tribunalului poate s ajute pr_ile s aleag un mediator. Exist o list de mediatori selec_iona_i de departamentul justi_iei. b) Formare n plus, aproximativ 700 de judectori i secretare au fost instrui_i n tehnica de informare a pr_ilor asupra medierii i a le ajuta n a alege medierea. n prezent mai mult de 500 de mediatori sunt nscrii pe listele tri bunalelor regatului. n plus un manual destinat judectorilor a fost publicat. Aceast carte este chiar i tradus n englez. Mediatorii sunt selec_iona_i n func_ie de criteriile urmtoare: - nscriere pe listele NMI (Nederland Mediation Institute) - Formare n mediere - Practic n mediere (5 medieri minimum) - Participare obligatorie la reuniuni de discu_ii cu al_i mediatori - ntocmirea de dri de seam Formarea privat este garantat de numeroase centre: Amsterdam ADR Prpject, Cenrum voor Conflicthantering, Hans der Hoeven en Hans Loots, Mediation and training Network the Lime Tree, Merlijn Mediations BV, NIP Dienstencentrum, Vereniging Van Advocaat Scheidingsbemiddelaars, SRA Academie, SVIC School voor Coaching. c) Defini_ie NMI propune defini_ia urmtoare (conform cu regulile de mediere NMI): procesul prin care pr_ile ncearc s rezolve amiabil litigiul lor cu asisten_a unui mediator. Termenul de conciliere nu este utilizat n _rile de Jos. d) Originea profesional a mediatorilor Mediatorii au origini profesionale foarte variate: avoca_i, juriti, notari, psihologi, muncitori sociali, contabili. e) Deontologie NMI a stabilit un regulament de mediere intitulat Reguli de Mediere i un

cod de conduit al mediatorilor Rules of conduct for Mediators care precizeaz derularea medierii i care definesc principiile nainte s fie respectate de mediator. Putem cita: - mediatorul poate fi desemnat de ctre pr_i sau dac ele cer de ctre NMI. - mediatorul trebuie s fie independent, impar_ial i s respecte strict confiden_ialitatea - poate fi asistat de ctre o persoan cu acordul pr_ilor - acestea pot fi ascultate separat de catre mediator - ele nu sunt _inute pentru a fi prezentate la mediere i pot s fie reprezentate de avocatul lor n mod corespunztor mandatat. f) Centrele de mediere Nederland Mediation Institut ( NMI ): institu_ie privat Biroul na_ional al Medierii juridice: institu_ie public. g) M.A.R.C n alte domenii Medierea familial este dezvoltat n mod particular n _rile de Jos, n special n cadrul procedurilor juridice de divor_. Pentru medierile conven_ionale, pr_ile pot gsi mediatori n numeroase domenii: conflicte n dreptul muncii, al familiei, drept administrativ, al mediului... PORTUGALIA a)Legisla_ie Nu exist legisla_ie despre medierea comercial i social. ns legea nr. 78/2001 din 13 iulie 2001 despre judectorii de pace a stabilit reguli generale despre mediere. Pr_ile aleg ele nsele un mediator pe lista _inut de judectorul de pace respectat. Mediatorii colaboreaz cu judectorii de pace n tot acest tip de conflict, chiar cnd aceasta nu este de competen_a judectorilor de pace. Dac pr_ile reuesc s cad de acord, judectorul de pace competent pentru litigiu, trebuie s omologheze acordul sau, n caz de eec al medierii, poate fie s ncerce o conciliere personal, fie s judece ( art. 56 i 26 ). b) Defini_ie Legea nr. 78/2001 (despre competen_a judectorilor de pace) stipuleaz n articolul 35: Medierea i rolul mediatorului. Medierea este o manier extrajuridic de a rezolva litigiile, de natur privat, informal, confiden_ial, voluntar i non contencioas, unde pr_ile, prin intermediul participrii lor active i directe, sunt ajutate de ctre un mediator s gseasc, prin ele nsele, o solu_ie negociat i amiabil a conflictului care le opune.

- Mediatorul este un ter_ neutru, independent i impar_ial, deposedat de puterea de a impune pr_ilor o decizie constrngtoare. - Mediatorul este competent s organizeze i s dirijeze medierea, punnd pregtirea sa teoretic i cunotin_ele practice n serviciul pr_ilor care au ales voluntar interven_ia sa, cutnd s ating cel mai bun rezultat util i cel mai just pentru a ob_ine un acord satisfctor. c) Formarea mediatorilor Formarea mediatorilor, cu toate c fcut de institu_ii private, trebuie s aib recunoaterea Ministerului Justi_iei. d) Deontologie Indicatorii de deontologie sunt expui n Legea 78/2001 despre justi_ia pcii, la art. 30: - Mediatorii care colaboreaz cu judectorii de pace sunt profesional independen_i, autoriza_i legitim s furnizeze serviciile de mediere. - n afara exerci_iului func_iunii, mediatorul trebuie s procedeze cu toat impar_ialitatea, independen_a, credibilitatea, competen_a, confiden_ialitatea i diligen_a. - Mediatorii nu pot s-i exercite meseria lor de avocat n fa_a judectorului de pace pe lng care ei furnizeaz serviciul de mediere. Ct despre remunerare, art. 36 al Legii 78/2001 ne spune: Remunera_ia mediatorului este atribuit pe caz de mediere, independent de numrul edin_elor realizate, i valoarea acestuia este fixat prin tutela guvernamental competent n domeniul justi_iei. e) Centrele de mediere n materie familial medierea este un proces n dezvoltare: un centru de mediere familial a fost creat prin decizia ministerial n. 12.368/97 n data de 9 decembrie 1997, centru a crui activitate se limiteaz la regiunea din Lisabona i la oraul Coimbra. Pentru litigiile de consum, legea din 31 iulie 1996 n. 24/96 reglementeaz litigiile consuma_iei i decretul din 4 mai 1999 n. 146/99 a reglementat Centrele de rezolvare... extrajuridic a conflictelor de consum care trebuie s fie nscris pe lng Institutul Consumatorului. Medierea este un proces utilizat pe larg: crearea n 1989 a unui centru de arbitraj al conflictelor de consum a oraului Lisabona, din 1995 acest centru a reglat 70% din cazuri prin recurs la mediere. Acest tip de centru exist de asemenea la Porto. Identificm n mod egal Centro de Arbitragem de Conlictos de Consumo de Coimbra, Centro de Arbitragem de Conflictos de Consumo do vale Do Ave de Faro, Centro de Arbitragem do sector Automovel. f) Dreptul muncii n domeniul social regsim medierea n materie de dreptul muncii, dar n

afara jurisdic_iei, stabilite prin protocoale ale asocia_iilor de muncitori i de antreprenori sub egida Ministerului Justi_iei. Judectorii avnd competen_ n materie de dreptul muncii recurg frecvent la conciliere ( mai des ca judectorii civili n general ), cu un mare succes pacificator. g) Penal Parlamentul este pe cale s ia n considera_ie o propunere de lege despre medierea penal cu supervizarea ministerului public (pentru faza de anchet). REPUBLICA CEHA Legisla_ie n drept privat, recursul explicit la mediere intervine doar n dreptul familiei, conform dispozi_iei paragrafului 12, alineatul 1 din Legea nr. 359/1999 privind protec_ia social i juridic a copiilor. n realitate, recursul obligatoriu la mediere se refer mai degrab la problemele legate de via_a cotidian. Acest mod alternativ de reglare a conflictelor rmne facultativ. ROMNIA a) Legisla_ie n Romnia, medierea n materie civil i comercial este la nceput. Dispozitivul legislativ a fost adoptat abia n mai 2006, cu Legea nr. 192/2006 despre medierea i organizarea profesiei de mediator. n materie de drept civil i comercial, medierea este posibil n toate cazurile n care legea nu dispune altfel, i judectorul informeaz pr_ile de posibilitatea de a face recurs. El poate, de asemenea, s-i sftuiasc s fac recurs, dar nu l poate impune. Pr_ile pot recurge la mediere nainte precum i n timpul procesului. Mediatorul este ales de comun acord ntre pr_i. Este o persoan autorizat care beneficiaz de aprobarea consiliului de mediere, n sprijinul regularizrii profesiei. b) Defini_ie Primul articol al acestei legi din mai 2006 stipuleaz c medierea este o modalitate facultativ de rezolvare a conflictelor pe cale amiabil, cu ajutorul unei ter_e persoane specializate n calitate de mediator, n condi_ii de neutralitate de impar_ialitate si de confiden_ialitate. c) Deontologie Statutul mediatorului este cel al unei profesii liberale, apropiat celor al notarilor publici. El este remunerat de ctre clien_ii si n cadrul unui contract de mediere. Cheltuielile nu pot, actualmente, s fie luate ca sprijin n cadrul ajutorului juridic. Dispozitivul fiind foarte nou, ministerul justi_iei e nc n faza de promovare

a medierii pe lng profesioniti (nfr_irea institu_ional Phare light este n curs, condus de austrieci ). Acompanierea negocierilor i sprijinul mediatorului au un caracter confiden_ial fa_ de ter_i. Ei nu pot fi folosi_i ca probe n procedurile juridice sau arbitrale cu excep_ia cnd este convenit de ctre pr_i sau prevzut de lege. Mediatorul are obliga_ia s pstreze secretul n legtur cu toate informa_iile si toate documentele care au fost ntocmite sau primite n cursul activit_ii sale de mediere chiar dac nu mai are func_ia de mediator . Mediatorul trebuie s informeze participan_ii la procedura de mediere despre obliga_ia de a men_ine confiden_ialitatea i poate cere n acest sens s se semneze un acord de confiden_ialitate. c) M.A.R.C. n alte domenii Domeniile n care procedura de mediere este cel mai des utilizat actualmente pentru a rezolva conflictele, sunt domeniul comercial i domeniul dreptului muncii ( mediere pentru concluzia conven_iilor colective la nivel na_ional, de ramur sau ntreprindere ). SUEDIA a) Legisla_ie Mediere juridic Codul de procedur suedez face referire despre mediere n capitolul 42, sec_iunea 17; tribunalul trebuie s depun diligen_e pentru a permite rezolvarea pe cale amiabil litigiului. n plus, judectorul are posibilitatea s numeasc un mediator. Utilizarea acestor dispozi_ii depinde de formarea judectorului. Dac judectorul i apropie nsui pr_ile el nu poate fi prea activ, cu riscul de a prea par_ial de unde reticen_a unor judectori s utilizeze aceast dispozi_ie. Dac judectorul dorete s numeasc un mediator aceasta trebuie s se fac cu acordul pr_ilor pentru c el nu poate for_a partea recalcitrant s mearg n fa_a mediatorului. Practica medierii juridice este foarte dezvoltat n Suedia i procentajul de reuit este n mod particular satisfctor. Guvernul a introdus n 2005 noi dispozi_ii n codul de procedur juridic care nu fac referin_ la mediere. Totui, o evaluare a acestui mod de rezolvare al conflictelor este n curs n cadrul reflexiei despre proiectul de directiv european. Medierea conven_ional Nu exist legisla_ie specific pentru medierea conven_ional. b) Defini_ie Nu exist defini_ie legal: termenii de mediere i conciliere nu sunt diferi_i.

n practic, cel de mediere este cel mai folosit: medierea este descris ca orice interven_ie a unui ter_ pentru a rezolva un litigiu precizndu-se c acest ter_ nu are puterea s fac aceast decizie obligatorie. Medierea comercial este o practic nc pu_in rspndit. c) Originea profesional a mediatorilor. Nu exist o list oficial a mediatorilor. n schimb Institutul de mediere a Camerei de comer_ din Stockholm recomand mediatori, dup competen_ele lor i natura litigiului. Mediatorii sunt n general juriti, avoca_i i chiar judectori, cteodat oameni de afaceri sau exper_i n anumite domenii profesionale. d) Formare Formare public Administra_ia Tribunalelor Cur_ii asigur o formare permanent pentru judectori. Formare universitar Cursuri de mediere sunt _inute la Universitatea din Lulea i Goteborg. Un curs la universitatea din Stockholm organizeaz stagii de formare privind medierea. e) Deontologie Nu exist deontologie i nici reguli oficiale speciale. Totui, o Reglementare a medierii servete de referin_. Aceast reglementare de mediere emis de la Institutul de mediere a Camerei de comer_ din Stockholm. Regulamentul stipuleaz c mediatorul trebuie s fie impar_ial i independent. n plus, avoca_ii trebuie s respecte propriile lor reguli deontologice cnd ac_ioneaz n calitate de mediatori n lipsa crora ar putea fi sanc_iona_i de Consiliul Ordinului. f) Centre de mediere Institutul de mediere a Camerei de comer_ din Stockholm care func_ioneaz din aprilie 1999 este singura institu_ie de mediere n materie comercial. Ea a adoptat un regulament de mediere care se aplic tuturor litigiilor interne i interna_ionale. Practica medierii s-a dezvoltat n mod egal n cercurile de afaceri din Goteborg cu redactarea clauzelor tip de mediere care se pot nrudi... unui regulament de mediere. On recense trei alte organiza_ii pentru mediatori dar care nu au o voca_ie specific comercial: Foreningen for Medling I Sverige , Medlarkollegiet, Institut de mediere n dreptul muncii (Biroul central din Stockholm). g) M.A.R.C. urile n alte domenii Exist dispozi_ii speciale de mediere n anumite domenii de drept (n

materie de drept al autorului, n materie de telecomunica_ie, n materie locativ). n dreptul muncii: n iulie 2000, o lege a inaugurat Institutul de mediere al statului (nlocuind fostul Birou de conciliere). Acest institut trebuie s intervin n conflictele colective (interzicerea grevei, de exemplu), institutul numete mediatori ncepnd cu o list oficial pe care o stabilete pentru un an. Institutul poate n mod egal s intervin pentru a facilita reglementarea conflictelor individuale ale muncii n care se opun o PME i un angajat de-al su. ELVE_IA a) Legisla_ie Elve_ia este un Stat federal ale crui 26 coduri cantonale de procedur civil sunt condamnate n curnd s dispar n fa_a unificrii federale a procedurii civile elve_iene (PCS). n schimb, cele 26 legi de organizare juridic vor supravie_ui ra_iunii autonomiei normative cantonale: aceast coexisten_ va pune probleme pentru c, de acum nainte, riscm s gsim n Elve_ia dispozi_ii relative la ADR, att n procedura civil cantonal ct i n legea federal a organiza_iei, cnd rspndite n cele dou legisla_ii. b) Defini_ie Medierea n Elve_ia este considerat ca o negociere facilitat de un ter_. Trei concepte apar legate de mediere: concilierea (fie extrajuridic, fie juridic), arbitrajul i serviciile de ombudsman ( de exemplu, n materie de contracte bancare, de asigurri de voiaj). c) Concilierea Dei deseori magistra_ii elve_ieni confund conceptual medierea i concilierea, ultima se ntlnete sub 2 forme juridice n majoritatea codurilor cantonale; - tentativa prealabil de conciliere (n 23 cantoane din 26) este o procedur derivat a Constitu_iei franceze din 1790. Ea prevede separarea persoanelor i a rolurilor: magistratul conciliator (i anume judectorul de pace) nu judec n caz de eec, sau cel pu_in, nu n mod necesar. - concilierea n cursul procesului: judectorul de fond se transform n conciliator dar, n caz de eec, el trebuie s decid. - Aceste dou sisteme coexist deseori n cantoane, dar aceast coabitare ncurajeaz ambiguitatea mai sus denun_at chiar la subiectul concilierii despre conceptul de reconciliere d) Formarea Formarea mediatorilor este n mod esen_ial asigurat de institu_ii private; n plus, recent, anumite universit_i au luat ini_iative n acest sens ( St. Gall, Neuchatel ). Doar legea organiza_iei cantonului din Geneva fixeaz criterii de calificare

i de formare pentru mediatorii ce figurez pe tabla oficial. e) Centrele de mediere Patru organiza_ii sunt n mod particular active n materie de formare, de deontologie, de reglementare a profesiei: - Federa_ia elve_ian a avoca_ilor - Federa_ia elve_ian a asocia_iilor de mediere - Camera elve_ian de mediere - GEMME - Elve_ia REGATUL UNIT: ANGLIA a) Legisla_ie Medierea nu este vizat de un text anume. _i totui, sistemul judiciar civil englez se bazeaz pe principiul conform cruia prezentarea unui caz n fa_a instan_ei este ultima op_iune. Pr_ile sunt, deci, puternic ncurajate s recurg la mediere, n special de cnd au intrat n vigoare noile reguli de procedur civil, n 1999 (Civil Procedure Rules CPR). Acestea impun tribunalelor s gestioneze activ dosarele, ceea ce implic, n particular, faptul de a ncuraja pr_ile s recurg la procedurile alternative de rezolvare a conflictelor dac tribunalele consider acest fapt potrivit, i s faciliteze utilizarea acestor proceduri. n plus, reguli generale cu privire la costurile de procedur cuprinse n CPR tind s ncurajeze medierea. De fapt, stabilind costurile judiciare, tribunalul trebuie s ia n considerare eforturile efectuate, dac e cazul, nainte i dup proces, pentru a ncerca s solu_ioneze conflictul. b) Defini_ie Medierea este n general definit ca fiind cutarea unui acord ntre pr_i, fr obliga_ia ob_inerii acestuia, sub egida unui ter_ impar_ial care ac_ioneaz ca un purttor de mesaje ntre pr_i. Dac un acord este efectiv gsit, acesta este pus n scris i semnat de cele dou pr_i i de mediator. Totui, nu este posibil s se cear instan_ei executarea acordului dect dac pr_ile decid naintarea acordului unei instan_e cu scopul de a-l face contract obligatoriu (omologare). c) Deontologie Mediatorii nu pot comunica informa_ii ter_ilor dect cu acordul expres al pr_ilor. Pe de alt parte, ceea ce este spus n curs de mediere nu poate fi reprodus mai trziu n fa_a unui tribunal n cazul n care medierea a euat. Acest aspect nu se aplic totui datelor factuale aa cum ar fi informa_iile relative la veniturile i bunurile pr_ilor. De asemenea, dac se constat c cineva a suferit rni serioase sau este supus riscului unui tratament nepermis, mediatorul are obliga_ia s informeze poli_ia sau serviciile sociale. d) Centre de mediere Numeroase organiza_ii comerciale ofer servicii de mediere. n plus, de un

deceniu ncoace, Her Majesty Court Service (HMCS), n parteneriat cu acest sector, a nceput s instaureze servicii de mediere n unele din cele mai importante centre judiciare (Court centres) ale Regatului Unit, care ofer la pre_uri moderate sesiuni de trei ore cu un mediator. Un serviciu de asisten_ telefonic (www.nationalmediationhelpline.co.uk) a fost de altfel introdus la sfritul anului 2004, pentru a rspunde la ntrebrile generale asupra medierii, ntrebri ce pot s provin din partea publicului, ntreprinderilor i juritilor, dar i a tribunalelor. Acest serviciu pune n legtur persoanele interesate, dup caz, cu mediatori profesioniti acredita_i. Beneficiile acestei centralizri administrative i procentajul de reuit ridicat (85% la data de 31 decembrie 2005) au condus HMCS s ia n considera_ie introducerea unui serviciu de mediere n toate County Courts. Numeroase proiecte-pilot, fr costuri pentru utilizatori, au fost de asemenea elaborate pentru a permite rezolvarea litigiilor ce implic sume mici, cu servicii de mediere internalizate sau externalizate dup caz, n special la Manchester, Exeter, Reading i la Wandsworth. e) Metode alternative de rezolvare a conflictelor (M.A.R.C.) n alte domenii Se poate face apel la un mediator n numeroase domenii cum ar fi dreptul familiei, dreptul muncii, problemele de nvecinare, litigiile civile i comerciale, diferendele ce implic persoane care necesit educa_ie specializat, sau cazurile de responsabilitate delictual n domeniul medical (clinical negligence). REGATUL UNIT: SCO_IA a) Legisla_ie n Sco_ia, un serviciu de conciliere i arbitraj exist din 1896 sub denumirea de ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Pn n 1974 acest serviciu era sus_inut de guvern. Acum el este structurat ca o organiza_ie independent. n 1995 o lege ce vizeaz medierea familial a intrat n vigoare n care se specific posibilitatea sau nu de a introduce n procesul obinuit informa_ii ob_inute n curs de mediere. n general, tribunalele sesizate chiar i pentru dispute civile i comerciale _in cont de faptul c pr_ile au fcut eforturi reale pentru a se n_elege. Exist o evolu_ie continu a ADR n toate domeniile (sociale, comerciale, familiale, administrative i chiar penale). mpotriva faptului c legea ncurajeaz mult medierea, pr_ile nu pot fi obligate s recurg la mediere. n schimb, un judector care e chemat ulterior s traneze litigiul, poate s ia n considerare refuzul pr_ilor de a se prezenta n fa_a unui mediator. b) Defini_ie

Gsim n Sco_ia defini_ia Academiei britanice conform creia medierea apar_ine familiei ADR, adic orice metod de solu_ionare a unui litigiu prin acord mutual i nu printr-o decizie impus i constrngtoare. c) Originile profesionale ale mediatorilor n materie comercial, mediatorii sunt acredita_i de mai multe organisme specializate cum ar fi serviciul de mediere al Law Society scotiene. Acest organ, de exemplu, acrediteaz avoca_i care au urmat instructaje (formri) n ceea ce privete tehnicile de mediere. Membrii acestui organism sunt n general profesioniti (avoca_i, asisten_i sociali i profesioniti din domeniul serviciilor de sntate). d) Formarea mediatorilor Baroul, universitatea britanic a mediatorilor familiali, i mai multe universit_i ofer cursuri de formare i formeaz mediatori. e) Deontologie Fiecare din organismele angajate n formarea mediatorilor are propria metod de formare i propriul cod de conduit. Fiecare din aceste organisme respect standarde minime i urmeaz programe de formare profesional continu. f) Centrele de mediere Avoca_ii au organizat un serviciu de mediere familial n 1994: este vorba de CALM, grup de specialiti de dreptul familiei recunoscut de baroul sco_ian (n prezent 56 de avoca_i sunt acredita_i). Baroul sco_ian a inaugurat un serviciu ADR numit Accord pentru solu_ionarea amiabil a conflictelor n materie comercial (n momentul de fa_ sunt 20 de avoca_i specializa_i n medierea comercial). g) Metode alternative de rezolvare a conflictelor (M.A.R.C.) n alte domenii Experien_a cea mai remarcabil vine de la organismul numit ACAS care ii concentreaz activitatea n principal asupra cazurilor ce urmeaz s fie prezentate n fa_a tribunalelor specializate n dreptul muncii. Gra_ie ac_iunii sale, concilierea rezolv 75% din conflictele de munc ce i sunt naintate. Putem, de asemenea, aminti legea asisten_ilor sociali (1968) care a creat sistemul cunoscut sub numele de Comisia pentru copii i care prevede ADR n cazurile n care sunt implica_i copii cu vrsta de pn la 16 ani. Traducere i adaptare realizate de tefania Marinescu, Drago Clin i Gabriela Calbureanu Ce pot face guvernele pentru a dezvolta medierea? Ale Zalar, Ministrul Justi_iei din Slovenia

All first instance courts and courts of appeal will have to offer mediation to parties in civil, family, commercial and labour disputes. The first instance courts will have 6 months to introduce programmes and the courts of appeal will have 30 months to prepare such programmes. The first instance courts can rely on the experience of the District court of Ljubljana, which offers mediation since almost 9 years. The first court of appeal, however, has introduced such programme only in September 2009. Courts will have the possibility to offer other types of ADR to parties. Courts will decide on the form of programmes: they will either introduce court-annexed programmes or choose court-connected programmes, organized by external providers. There will be some incentives and also some sanctions in order to enhance the use of mediation. For example, courts will have the right to demand from parties that they take part in the information session on mediation. The information session is explicitly mentioned in the Directive on certain aspects of mediation in civil and commercial matters. In Slovenia, such sessions have not been held in the past. Courts will now have the legal basis to demand from parties that they participate in such sessions. Mediation will be free of charge for parties in family and certain labour disputes. In other disputes, except the commercial ones, the first 3 hours of mediation will be free of charge for parties. Parties who will unreasonably decline the use of mediation might bear costs of the civil procedure, irrespective of the outcome of the procedure. I. Introducere: n prezent, n multe _ri din lumea ntreag, medierea joac un rol important n solu_ionarea alternativ a litigiilor. Acest subiect a fost considerat ca fiind unul dintre cele mai importante de ctre Uniunea European i Consiliul Europei. _rile au opinii diferite n ce privete dezvoltarea medierii. Totui, se poate sus_ine c, n general, guvernele pot avea un rol extrem de important n dezvoltarea sa. Impactul atitudinii autorit_ilor fa_ de mediere poate fi vzut n mod clar n cazul Sloveniei. II. Medierea n tribunalele slovene n anul 2001, Tribunalul Districtual din Ljubljana, al crui preedinte eram n perioada respectiv, introducea un program de mediere anexat instan_ei. Medierea era propus mai nti n conflictele civile clasice. Din 2002, aceast instan_ ofer medierea n materia dreptului familiei iar de la nceputul anului 2003, n litigiile comerciale. Ini_ial, acest program a fost unul experimental. A fost introdus ca un program destinat s rezolve ntrzierile nregistrate la nivelul tribunalului. Mai trziu, a devenit o procedur obinuit n cadrul instan_ei.

Multe alte tribunale slovene au urmat n curnd acest model. Astzi, patru tribunalele de district, o curte de apel i trei tribunale de munc propun programe de mediere. n acelai timp, medierea extrajudiciar ncepe s se dezvolte. Cartea Alb a Medierii, conceput n 2008 de Asocia_ia Sloven a Mediatorilor, prezint dezvoltarea medierii ntr-o varietate de domenii. III. Bazele legale ale medierii Actul de procedur civil (CPA) include diferite articole despre posibilitatea ajungerii la un acord n cadrul instan_ei.Totui, nu exist un articol specific despre mediere n CPA. Pn n anul 2008, nu exista o lege a medierii. n mai 2008, Actul Medierii n materiile civil i comercial a fost adoptat. Scopul acestei legi este de a promova medierea, dar nu pentru a defini procedura. Acest act a transpus Directiva European asupra anumitor aspecte ale medierii n materiile civil i comercial n legea sloven. El con_ine doar principii de baz asupra procedurilor de mediere; restul este lsat n seama mecanismelor de autoreglare. IV. Tribunalul Districtului Ljubljana i procedura anex programului de mediere. Tribunalul Districtului Ljubljana este cel mai mare din cele 11 tribunale de district din Slovenia. n dreptul familiei, medierea are cel mai mare succes, acordul ob_inndu-se n 66% din cazurile solu_ionate prin mediere. n litigiile comerciale, jumtate din cazurile solu_ionate prin mediere s-au finalizat cu un acord, iar in litigiile civile, n 33% din cazuri s-a ajuns la un acord (acestea sunt statisticile din 2008). Statisticile arat c numrul de cazuri n care ambele pr_i accept medierea este n constant cretere. n marea majoritate a cazurilor, acordul este ob_inut la prima sau la a doua edin_ de mediere. n anul 2005, programul de mediere al Tribunalului Districtual din Ljubljana a fost evaluat i revzut de exper_ii olandezi care au participat n cadrul Proiectului Phare. n acelai an, acest tribunal a participat la competi_ia pentru Balan_a de Cristal a Justi_iei, organizat de Consiliul Europei i Comisia European. 22 de proiecte au fost nominalizate i 7 au fost premiate. Proiectul sloven a fost printre finaliti i a fost recunoscut ca un exemplu de bun practic. V. Ce face guvernul sloven pentru a promova medierea? n trecut, nu exista nicio lege care s impun introducerea programelor de mediere n instan_e. Aceasta depindea de preedin_ii de instan_e i de atitudinea lor fa_ de mediere. Autorit_ile nu se implicau n dezvoltarea medierii judiciare. Aceast dezvoltare nu era nici sus_inut, nici frnat de autorit_i. Acum, dezvoltarea i promovarea ADR (alternative dispute resolution) reprezint una dintre priorit_ile Ministerului de Justi_ie Sloven. n martie 2009, a fost creat Consiliul Consultativ. Misiunea lui este s-i

dea avizul n politica dezvoltrii i promovrii ADR n Ministerul de Justi_ie. Consiliul este alctuit din 16 exper_i. Bazndu-se pe experien_a Tribunalului Districtual din Ljubljana i pe a altor cteva tribunale slovene, ministerul a pregtit o nou lege a ADR; ea oblig toate tribunalele de prim instan_ i cur_ile de apel s propun pr_ilor cel pu_in un tip de ADR n materiile civil, familial, comercial i n litigiile de munc. Caracteristicile de baz ale acestei noi legi sunt urmtoarele: Toate tribunalele de prim instan_ i cur_ile de apel vor trebui s propun pr_ilor medierea n conflictele civile, familiale, comerciale i de munc. Tribunalele de prim instan_ vor avea 6 luni pentru a introduce aceste programe, iar cur_ile de apel 30 de luni. Tribunalele de prim instan_ pot s se bazeze pe experien_a Tribunalului Districtual din Ljubljana, care propune medierea de aproape 9 ani. Totui, prima curte de apel nu a introdus un asemenea program dect n septembrie 2009. Tribunalele vor avea posibilitatea s ofere alte tipuri de ADR pr_ilor. Tribunalele vor alege forma programelor: fie vor introduce proceduri de mediere judiciar organizate de tribunal, fie vor alege programe-conexe, furnizate de consultan_i din exterior. Vor exista stimulente dar i sanc_iuni pentru a consolida utilizarea medierii. Spre exemplu, tribunalele vor avea dreptul s cear pr_ilor s asiste la o edin_ de informare despre mediere. _edin_a de informare este explicit men_ionat n Directiva asupra anumitor aspecte ale medierii n materiile civil i comercial. n Slovenia, asemenea edin_e numai fuseser sus_inute n trecut. Tribunalele vor avea de acum o baz legal pentru a cere pr_ilor s asiste la aceste edin_e. Medierea va fi gratuit pentru pr_i n materia dreptului familiei i n anumite conflicte de munc. n celelalte conflicte, n afar de litigiile comerciale, primele trei ore de mediere vor fi gratuite pentru pr_i. Pr_ile care, fr un motiv rezonabil, refuz medierea, ar putea suporta cheltuielile judiciare, oricare ar fi rezultatul procesului. Trimiterea la mediere: cauzele vor fi trimise la mediere dac pr_ile o propun sau dac tribunalul decide aceasta dup edin_a de informare; pr_ile vor avea dreptul s se opun acestei hotrri, ceea ce va anula automat decizia de trimitere la mediere. Republica Slovenia, ca parte ntr-un conflict, va fi n principiu _inut s accepte medierea. Pr_ile care beneficiaz de ajutor public judiciar sunt, nc de pe acum, _inute s participe de bun voie la mediere, dac cealalt parte este de acord cu medierea. Aceast nou lege a ADR, care a fost adoptat la 19 noiembrie 2009, va aduce mari schimbri n domeniul ADR n Slovenia.

Traducere i adaptare realizate de Clara Maria Popescu Nota redac_iei: Materialul a fost prezentat n cadrul Primei Conferin_e Interna_ionale pentru Mediere Judiciar, desfurat la Paris, n perioada 16-17 octombrie 2009 Cnd medierea transform judectorii i justi_ia Batrice Brenneur, Vicepreedinte i fondator al Grupului Europen al Judectorilor pentru Mediere (GEMME) Because of its specific methods that authorize the mediator to have separate discussions with each of the parties, mediation permits tension to fall and brings flexibility to the judicial process. Contradictory proceedings do not apply in mediation. The mediator may speak alone with the party and not reveal to the other the content of the discussion. This flexibility cannot be imagined in a judicial proceeding. It requires however guarantees on the ethics of the mediator. That is why it is important that mediators adhere to Codes of Ethics. Mediation must not be an obstacle to a fair trial within the meaning of Section 6 of the European Convention. Mediation is a mode of regulation of conflicts. It brings a modern response to the crisis of our society and of Justice. Ctre o evolu_ie a actului de justi_ie? Institu_ia noastr judiciar se afl ntr-o complet schimbare i aspir la mai mult modernitate. Exist disconfort n sistemul judectoresc, ceea ce reprezint reflec_ia societ_ii noastre. Provenim dintr-o perioad n care majoritatea conflictelor i gsesc rezolvarea n familie, la coal sau n biseric. Criza autorit_ii morale a acestor institu_ii a produs o explozie a litigiilor n marea majoritate a _rilor europene. Oare am devenit incapabili s ne rezolvm conflictele fr s apelm la un judector? Observm astzi o evolu_ie n actul de justi_ie. Concilierea efectuat de ctre judector i medierea ncredin_at unei ter_e persoane sunt unelte n plus pentru judectori care s le permit s i ndeplineasc misiunea lor. Cum l vor face pe judector aceste unelte s-i reconsidere rolul su tradi_ional, acela de a solu_iona procesul n concordan_ cu legea i s-i adauge un obiectiv mai ndeprtat contribu_ia la pacea social. M-am ntrebat mereu dac justi_ia noastr nu ar fi mai nobil/mrea_ dac un judector, n loc s analizeze consecin_ele litigiului, ar cuta cauza principal a acestuia.

Ne nchidem n obiceiuri stereotipe. Prea des, fr s fie parte n cauz, judectorul se plaseaz n centrul litigiului i l solu_ioneaz conform propriei sale percep_ii. Totui, cnd pr_ile din litigiu sunt invitate s lase la o parte metoda jurisdic_ional de solu_ionare a litigiului lor n care sunt ncorsetate, pentru a-i lua napoi via_a n propriile mini, pr_ile se plaseaz iari n centrul litigiului. Trateaz cauza conflictului Litigiul ia natere rareori n termeni juridici. Sensul i solu_ia sa se gsesc n suferin_a unei persoane. Aceasta din urm, o dat tradus n termenii reci i impersonali ai dreptului, dispare complet din dezbaterile procesului, dei este din ce n ce mai prezent i mai chinuitoare pentru acea persoan. O fiin_ uman nu poate fi transformat ntr-o ecua_ie juridic. Cnd judectorul a dat decizia, a lsat intact partea invizibil a icebergului, care, de altfel, este cea mai important i reprezint centrul emo_iilor. Am regretat deseori c rspunsul juridic pe care l-am dat ntr-un dosar a rezolvat doar mica parte vizibil a icebergului i c restul rmne nesolu_ionat, n zonele intime ale unei fiin_e, gata s reapar la cea din urm posibilitate. Poate reaprea mai trziu i poate crea, ntre aceleai pr_i, noi litigii pe o baz juridic diferit. Acesta aste cercul vicios care se transform ntr-un lan_, atta timp ct cauza problemei nu a fost rezolvat. Tot ceea ce este viu implic micare Dac totul presupune micare, hotrrea judectoreasc care pune capt litigiului nu poate fi mereu un rspuns satisfctor. Cineva care se concentreaz pe fiecare cuvnt al decizie tinde spre imobilitate. Pentru a solu_iona un proces, judectorul trebuie s i reduc complexitatea i s simplifice conflictul. Acesta trebuie s l introduc ntr-un cadru juridic. Modalitatea clasificrii nu permite for_elor interactive s evolueze. Aspectul static al judec_ii se ndeprteaz de aspectul evolutiv al conflictului uman. Litigiul solu_ionat de ctre judector reprezint traducerea juridic a fotografiei unei situa_ii la un moment dat. n acest sistem binar care creeaz un ctigtor i un nvins, pr_ile vor concura pentru a ob_ine moartea judiciar a adversarului. Cum este posibil s se integreze dinamism pentru a transforma aspectul static al judec_ii? Nu exist alte metode care s permit metamorfoza procesului, dndu -i via_? Restaurarea pcii sociale n timpul unui proces dosarul se afl n prim-plan. Este redus la o grmad de hrtii care reflect via_a n mod imperfect. Cel mai priceput avocat, deoarece este primul care n_elege procesul i a constituit probele, poate pregti uor cel mai bun caz. Fiecare parte i apr cazul prin nbuirea a ceea ce este negativ i determinndu-l pe expozant s spun ceea ce dorete. n aceast comedie n care fiecare i prezint versiunea lui, totul sun fals. Cum poate pacea s apar

din aceast justi_ie la antipozii adevrului? Din aceast cauz Pierre Drai, primul Preedinte al Cur_ii de Casa_ie, a exclamat: Este Justi_ia fr Pace tot Justi_ie?. Cred ca judectorul poate avea un rol care s permit pr_ilor s n_eleag mai bine motivele profunde care au dus la naterea litigiului. Nu ar putea acesta s determine cele dou pr_i s confrunte versiunile povetii lor comune nct s scrie mpreun scenariul final al filmului lor? Misiunea judectorului, aa cum mio imaginez eu, include aducerea concet_enilor la aceast recunoatere, apoi si ajute s-i asume responsabilitatea s gseasc singuri o solu_ie pentru conflictul lor. Aceasta presupune o transformare a rolului judectorului. Cnd ntr-un proces mi se pare c este mai indicat un dialog dect aprobarea unei judec_i, am dou op_iuni: - ori aplic Sec_iunea 21 a Codului de procedur civil care i d judectorului misiunea de a concilia pr_ile i conduc concilierea, recurgnd, dac este necesar, la nf_iarea pr_ilor n persoan. (am pus astfel n loc noua conciliere judiciar) - sau, n cadrul Sec_iunii 131-1 a Codului de procedur civil, propun o mediere, care, dac este acceptat, va fi ncredin_at de ctre judector unui mediator independent i va fi _inut confiden_ial. Noua Conciliere Judiciar Am fost instruit n tehnicile medierii i comunicrii i am ncercat s le aplic n ndeplinirea ndatoririlor mele ca judector. O dat am oprit pledoariile cnd am aflat c acel proces era al paisprezecelea n epopeea acelei familii, iar celelalte procese erau pendinte. Dac cele 13 hotrri nu au pus capt conflictul din familie, cum i va inversa cursul decizia mea din cel de-al paisprezecelea, cnd se tie c exist alte 13 procese pendinte? Le-am propus pr_ilor s ncercm mpreun s gsim o solu_ie global acceptabil pentru to_i. Prin aplicarea Sec_iunii 21 a Codului de procedur civil care i acord judectorului misiunea de a concilia pr_ile, am fost pe deplin n rolul dat de ctre legiuitor. Pr_ile au venit cu avoca_ii lor i ne-am aezat mpreun la mas. Trei ore mai trziu am reuit s negociem o n_elegere care a nlocuit hotrrea judectoreasc. De asemenea, toate pr_ile au renun_at n totalitate la multiplele procese aflate pe rolul mai multor instan_e, un semn vdit al pacificrii rela_iilor. Sec_iunea 21 a Codului de procedur civil permite astfel gsirea unei solu_ii atunci cnd hotrrea, fondat pe drept, nu satisface pe deplin sau cnd are consecin_e care sunt n mod evident ofensive sau excesiv de severe, n special dintr-un punct de vedere uman. Totodat permite abordarea dificult_ilor n executarea deciziei atunci cnd este previzibil c nu vor fi primite bine, c vor fi executate n mod incorect, tratate n mod greit iar astfel va crea mai mult ru dect bine. n favoarea nceperii dialogului, Sec_iunea 21 devine astfel o unealt

privilegiat astfel nct s nu ntrerup legturi n viitor. Concilierea din Sec_iunea 21 a Codului de procedur civil este o unealt revolu_ionar care este foarte pu_in aplicat n practic de ctre judectori. n scopul de a o dezvolta, acord multe ore ascultrii pr_ilor din proces. Respect confiden_ialitatea a ceea ce este spus n fa_a mea prin nejudecarea cazului atunci cnd pr_ile nu ajung la o n_elegere. Este o nou form de conciliere judiciar pe care am botezat-o noua conciliere judiciar. Este condus de un judector specializat n tehnici de comunicare, care i face timp s asculte i care face pr_ile s vorbeasc. El nu solu_ioneaz procesul dac concilierea nu se termin n mod favorabil pentru a rmne credincios promisiunii absolutei confiden_ialit_i pe care a fcut-o pr_ilor. Dac nu intervine nicio n_elegere, alt judector preia cazul fr s cunoasc ceea ce a fost declarat n timpul concilierii. Astfel pr_ile vor putea s se exprime liber, fr teama de a fi judecate. Am petrecut trei ore ncercnd concilierea ntr-un caz. Dar dac numr i orele petrecute de colegii mei de la prima instan_, timpul pe care l-a fi petrecut pentru studierea dosarului, ascultnd pledoariile, redactarea hotrrii, fr a lua n calcul noile procese ce s-ar putea nate ntre aceleai pr_i nesatisfcute de hotrre, cred c generalizarea acestei practici ar permite o economie pre_ioas a timpului pentru institu_ia judiciar. n Quebec, Norvegia, Belgia i n alte _ri europene aceast practic este mai dezvoltat dect n Fran_a: judectorul nsui ncearc s restabileasc dialogul ntre pr_i pentru a le permite s-i gestioneze emo_iile i s gseasc o solu_ie viabil care s nu mai genereze alte conflicte n viitor. Judectorii canadieni i norvegieni au dezvoltat o practic de conciliere judiciar n probleme de natur familial: se ajunge la o n_elegere n aproximativ 80% din cazuri, iar alte conflicte viitoare inerente rupturii create n rela_iile interpersonale au fost aplanate n mare msur. Colegii notri olandezi au dezvoltat concilierea prin recurgerea la nf_iarea personal a pr_ilor: aproape 9 cazuri din 10 fac obiectul unei astfel de apari_ii n fa_a judectorului care a fost format n tehnici de comunicare. Ca n orice _ar, cultura i practica au favorizat o influen_ particular: n acest caz, este vorba mai degrab de o tranzac_ie prin intermediul avoca_ilor dect o conciliere efectuat de judector, mpreun cu pr_ile. O treime din cazuri se ncheie printr-o tranzac_ie. De cnd am aplicat noua conciliere judiciar i am auzit pr_ile mul_umindu-mi pentru c le-am permis s vorbeasc una cu alta, rolul meu ca judector a atins o nou dimensiune: dincolo de scurta finalitate pe care o reprezint luarea deciziei, se axeaz mai mult pe restaurarea pcii sociale. Din

cauza nefericirii lor, concet_enii mei m-au determinat s-mi regndesc misiunea mea ca judector. n recurs, cnd pun n aplicare o procedur de conciliere, prin aplicarea Sec_iunii 21 din Codul de procedur civil, ntlnirea pe care o am cu pr_ile nu se dubleaz cu medierea. M limitez mai mult la conflictul juridic cu care am fost nvestit. Chiar dac ncerc s-l n_eleg ntr-o manier mai global, nu pot explora, la fel de elaborat cum ar putea un mediator, conflictul interpersonal dintre pr_i. Nu am timpul s ascult toate persoanele implicate n conflict, a crui solu_ionare le va modifica cursul existen_ei. _i, de asemenea, n desfurarea concilierii din fa_a mea pr_ile nu vor nv_a s vorbeasc una cu cealalt, aa cum ar face-o ntr-o mediere. Medierea judiciar Judectorii au favorizat implementarea medierii nc din anii '70, dup ce au constatat c anumite decizii bazate pe drept nu au satisfcut pe deplin pr_ile i au fcut iluzorie orice speran_ de rennoire a legturilor. Primele medieri au fost ordonate pe baza Sec_iunii 21 a noului Cod de procedur civil, prin care a intrat n atribu_iile judectorului i concilierea pr_ilor. Legea din 8 februarie 1995 privind organizarea medierii, a detaat-o de conciliere i a transformat-o ntr-un mod specific de solu_ionare a conflictelor. Dup Guy Canivet, primul Preedinte al Cur_ii de Casa_ie, o dat cu medierea a ieit la iveal o concep_ie modern a Justi_iei, o Justi_ie care observ, care faciliteaz negocierea, care ia n considerare punerea n executare, care salveaz rela_iile viitoare dintre pr_i, care conserv _esutul social. n concordan_ cu Sec_iunea 113-1 din Codul de procedur civil, nc de la legea francez privind medierea judiciar din 1995: judectorul nvestit cu litigiul poate, dup ce a primit consim_mntul pr_ilor, s desemneze o ter_ persoan pentru a asculta pr_ile i a le confrunta punctele de vedere astfel nct s le permit s gseasc o solu_ie conflictului care le dezbin. Solu_ionarea conflictului Cnd Legea din 1995 i Decretul su de aplicare din 1996 (care a devenit Sec_iunea 113-1 i urmtoarele din Codul de Procedur Civil) privind medierea au fost promulgate, aceast msur a fost prezentat n Fran_a de ctre autorit_ile publice ca o msur destinat s elibereze instan_ele: grav eroare! Rezultatul a fost ridicarea scuturilor de ctre judectorii care au vzut n aceasta nceputul justi_iei la reducere. Realitatea este foarte diferit: medierea este o msur de solu_ionare a conflictelor care are ca scop o Justi_ie de calitate, mai flexibil i mai modern. Dezvoltarea tiin_elor umane a artat c este necesar s i se acorde

judectorului unelte suplimentare astfel nct, fiin_a vtmat s poat s se refac singur, viitoarele rela_ii s poat fi conservate, conflictul s poat fi aplanat iar pr_ile, care i-au asumat responsabilitatea s-i gseasc singure o solu_ie, pe ct de apropiat posibil de interesele lor i tot pe att de deprtat de violen_a i publicitatea dezbaterilor judiciare. Una dintre aceste unelte privilegiate este medierea. Rar se ntmpl ca un conflict s se limiteze la pr_ile implicate n proces: nen_elegerile dintre cuplurile care divor_eaz afecteaz ntreaga familie, litigiile de munc au repercusiuni i asupra apropia_ilor angaja_ilor concedia_i precum i asupra ntregii afaceri, litigiile comerciale privesc toate pr_ile implicate n rela_iile de afaceri i pot determina ncetarea acestora din urm, n timp ce, n unele cazuri, se ajunge chiar la ncetarea definitiv a afacerii. Medierea ia n considerare toate aspectele conflictului, privit ca un ntreg. Aduce laolalt to_i actorii implica_i n conflict. Va permite pr_ilor, nu s -i renege sau s-i uite trecutul, ci s creeze din nou ntre ele alte rela_ii, prin intermediul crora s fie conservat tot prin ce au trecut. Pot afirma c n numeroase cazuri medierea a permis rezolvarea conflictului, iar singurul regret artat de ctre pr_i, la finalul procedurii, a fost acela c nu li s-a propus aceast metod mai devreme. Prin abandonarea punctului de vedere n care trebuie s tii cine a avut dreptate i cine a greit, cine a fost clul i cine a fost victima, pentru a da satisfac_ie nevoilor i intereselor lor fundamentale, aceste persoane au gsit un alt rspuns (o alt modalitate) care s le rezolve conflictul. Un aranjament ctig-ctig, n concordan_ cu interesele pr_ilor Medierea permite pr_ilor s se elibereze de termenii litigiului i s gseasc o n_elegere n concordan_ cu interesele lor. n timp ce solu_ia litigiului, prin aplicarea regulilor dreptului, este rigid, solu_ia gsit prin mediere este flexibil, inovativ i pragmatic, i astfel, mai bine adaptat la interesele fiecrei pr_i. S-a ntmplat n medierea dintre un angajat i un angajator ca cel din urm s-l reangajeze pe cel dinti sau s-l ajute s-i gseasc un loc de munc folosindu-se de rela_iile sale din mediul afacerilor sau chiar prin finan_area unei firme de recrutare de angaja_i. ntr-un caz, un angajat concediat pentru c a schimbat afacerea angajatorului, n timpul medierii a abandonat cererea sa pentru o indemniza_ie i a cumprat afacerea angajatorului. Aceast n_elegere i-a dat posibilitatea angajatului s cumpere afacerea n mod corespunztor, iar angajatorului, care dorea s ias la pensie, s gseasc un cumprtor. Interesele ambelor pr_i au

fost satisfcute. O hotrre judectoreasc nu ar fi putut da o astfel de solu_ie avnd n vedere faptul c judectorul este _inut de limitele litigiului cu care a fost nvestit i de regulile de drept. n mediere imagina_ia pr_ilor pentru a gsi o solu_ie este fertil. Exist, de asemenea, i cazul unui angajat care, dup ce a fost concediat, a nfiin_at o afacere n domeniul pieselor turnate. Fostul angajator, care avea probleme financiare, nu i-a putut plti angajatului o indemniza_ie mare. Astfel c pr_ile sau n_eles ca fostul angajator s cumpere piese turnate de la fostul su angajat. Aceast solu_ie prezint avantajul de a permite angajatorului s deschid o pia_ de piese turnate noi i s-i garanteze angajatului un venit anual. O n_elegere uor de adus la ndeplinire Care este rostul de a da hotrri care nu sunt puse n executare sau sunt aduse la ndeplinire cu mare greutate pentru c nu sunt acceptate? Este folositor s solu_ionm procesele n aa fel nct s dea natere la altele pe viitor? Medierea a artat c n materie civil i comercial au fost gsite solu_ii n aproximativ 80% din cazuri, solu_ii care au fost executate fr dificultate i foarte rapid. Nimeni nu se poate opri s nu compare aceste date cu statisticile referitoare la executarea hotrrilor: aproximativ 45% de recursuri n materie civil i 62% n litigii de munc, ceea ce nseamn c dup mul_i ani de la eveniment, institu_ia jurisdic_ional nu a dat nc o solu_ie definitiv n procentele artate anterior. Medierea permite ncheierea de acorduri/n_elegeri la care pr_ile ader, ceea ce duce la o Justi_ie mult mai rapid i mai eficient. Departe de creterea costurilor sau de pierderea timpului, medierea, din contr, permite o economie de timp i de bani, atunci cnd acordurile sunt ob_inute n mai pu_in de trei luni i aduse la ndeplinire n mod voluntar. Din statisticile Camerei Sociale a Cur_ii de Apel/Recurs din Grenoble, care a ncercat un experiment cu medierea, ordonnd mai mult de 1000 de medieri ntre anii 1996 i 2005, reiese faptul c n 15% din cazuri angajatorul propune o sum mai mare n mediere dect ar fi trebuit s plteasc n urma condamnrii n prim instan_, pe care o atac, iar n 45% din cazuri suma negociat n cadrul medierii este egal cu cea ob_inut n instan_. Rezult astfel c este incorect sus_inerea conform creia medierea for_eaz angajatul s renun_e. Un procent de 70-80% din medieri dau natere, n trei luni, la acorduri n care ctig toate pr_ile i care sunt executate instantaneu din cauz c sunt acceptate. Cvasi-totalitatea celor 700 de n_elegeri pe care Curtea de Apel/Recurs din Grenoble le-a omologat erau deja executate la audierile pentru omologare. Un proces flexibil i adaptat

Datorit metodelor sale specifice care permit mediatorului s discute cu fiecare parte separat, medierea nltur tensiunea i d flexibilitate procesului. Dezbaterile contradictorii se ntlnesc n mediere. Mediatorul poate discuta singur cu una dintre pr_i i s nu i dezvlui celeilalte con_inutul discu_iei. Aceast flexibilitate nu poate fi ntlnit ntr-un proces n fa_a unei instan_e. Totodat necesit garan_ii n legtur cu etica mediatorului. De aceea este important ca mediatorii s adere la Codurile Eticii. Medierea nu trebuie s fie un obstacol ntr-un proces echitabil, n concordan_ cu art. 6 din Conven_ia European a Drepturilor Omului. Medierea reprezint o modalitate de rezolvare a conflictelor. Ofer un rspuns modern la criza din societatea noastr i din justi_ie. Traducere i adaptare realizate de Aurora Burtescu Nota redac_iei: Materialul a fost prezentat n cadrul Primei Conferin_e Interna_ionale pentru Mediere Judiciar, desfurat la Paris, n perioada 16-17 octombrie 2009 Medierea judiciar i transformarea justi_iei Louise Otis, judector pensionar, Montreal, Quebec n Quebec, prin mediere judicar se n_elege activitatea menit s duc la o n_elegere amiabil desfurat de judectorii care au fost sesiza_i judiciar cu solu_ionarea unui litigiu. Denumirile mediere, conciliere, sesiune de solu_ionare amiabil se integreaz unui context institu_ional diferit, dar cu aceeai semnifica_ie din perspectiva calit_ii interven_iei. Medierea extrajudiciar, realizat n exteriorul institu_iilor judiciare se numete n Quebec mediere extrajudiciar. Pr_ile pot supune litigiul lor medierii judiciare n aproape orice ramur de drept. Chiar i n domeniul dreptului penal se desfoar ncepnd cu 01.03.2004 un program pilot de facilitare, n cadrul cruia toate aspectele litigiului penal pot face obiectul unei edin_e de facilitare i nu doar stabilirea pedepsei. Totui, trebuie precizat c anumite litigii se preteaz cu dificultate medierii judiciare. Este vorba despre litigiile referitoare la bazele societ_ii precum acelea referitoare la Cart, n special la libert_ile fundamentale, garan_iile judiciare i dreptul la egalitate. Medierea judiciar a fost dezvoltat ca rspuns la slbiciunile aparente ale modelului clasic confruntat cu transformarea nevoilor i exigen_ele exprimate de societate cu privire la sistemul de justi_ie. Medierea judiciar, flexibil, rapid i centrat pe solu_ionarea litigiului nltur diverse caren_e ale sistemului contradictoriu i reprezint o alternativ puternic n raport cu un procesul care traneaz i mai pu_in conciliaz. Medierea este perfect adaptat litigiilor care au

rezistat tuturor celorlalte forme de n_elegere extrajudiciar. n Quebec, pr_ile pot, n general, s ob_in o sesiune de mediere n termen de 30 de zile de la data nregistrrii cererii lor comune, ceea ce reduce ntrzierile institu_ionale. Aceasta folosete i sistemului judiciar tradi_ional pentru c aceste cauze solu_ionate prin mediere elibereaz rolul audierilor. Judectorii mediatori solu_ioneaz aproximativ 75% din cauze n cadrul unei edin_e sau n cadrul a dou edin_e de mediere, care dureaz n medie 4 ore. Prin mediere pr_ile sunt aduse n situa_ia de a-i reasuma litigiul de care s-au desesizat i de a ncerca s l solu_ioneze potrivit intereselor lor. Originalitatea deriv din faptul c aceasta se desfoar n acelai cadru judiciar i cu participarea judectorului care renun_ la puterea sa de a stabili dreptul cu scopul de a lsa pr_ilor un spa_iu normativ n care ele s determine propria lor decizie. Astfel pr_ile pot alege solu_iile ingenioase conforme cu regulile de drept pe care judectorul nu le-ar fi putut aplica n baza mandatului su judiciar. Este un veritabil transfer judiciar, o reasumare de ctre pr_i a responsabilit_ii conflictului lor. Voluntar pr_ile vor relua controlul asupra destinului lor judiciar i se vor angaja pentru a gsi ele nsele o solu_ie, gsind ncrederea necesar prin prezenta judectorului mediator. Medierea introduce astfel dou principii novatoare n justi_ie: capacitarea (mputernicirea) pr_ilor de ctre judectori i responsabilitatea subiec_ilor de drept pentru conflictele lor. Dac medierea nu duce la o tranzac_ie, iar pr_ile trebuie s revin la sistemul contradictoriu, ele o vor face dup ce vor fi dobndit o pre_ioas cunotin_ a aspectelor de fapt i de drept relevante pentru litigiu, vor putea distinge chestiunile importante de acelea care nu merit un examen atent din partea Cur_ii i vor putea s ajung la o n_elegere par_ial sau cel pu_in s i concentreze concluziile n cadrul dezbaterilor. Aceasta va conduce la o economisirea de resurse materiale att pentru pr_i ct i pentru Curte. n final medierea va permite identificarea cauzelor care trebuie s fac obiectul audierilor cu prioritate, dat fiind caracterul lor urgent. Judectorul mediator va ac_iona ca un judector al urgen_elor, facilitnd accesul acestora la rolul instan_ei. n Quebec, colectivitatea a ales s ncredin_eze judectorilor preocuparea de a ac_iona ca mediator atunci cnd un litigiu este adus n fa_a instan_elor de judecat ns pr_ile pot opta pentru medierea extrajudiciar, dac i asum costurile aferente. Pentru numeroase motive referitoare la percep_ia pr_ilor i competen_ele specifice ale judectorilor, acetia sunt prima op_iune. Percep_ia func_iei judiciare, ca fiind fundamentat pe impar_ialitate i independen_, confer judectorului un plus de autoritate moral. Aceasta poate contribui la evitarea abuzurilor de procedur din partea pr_ilor i fluidizarea

negocierii. Judectorul mediator este un negociator lefuit prin uzul, practica i cunoaterea profund a dreptului. ntr-o anume msur el ac_ioneaz ca un dirijor de orchestr care conduce abil negocierea dintre pr_i, echilibreaz raportul de pr_i i devine un factor de care favorizeaz realismul i solu_ionarea. Dac judectorul mediator ofer op_iuni de solu_ionare, el se ferete de a impune voin_a sa pr_ilor. n cauzele complexe, care implic mai multe pr_i, autoritatea moral a judectorului constituie un atu semnificativ pentru solu_ionarea litigiului. n dosarele care au fcut obiectul unor medieri prealabile prejudiciare, interven_ia judectorului mediator este adesea esen_ial. n sala de mediere, judectorul favorizeaz consensul ca negociator neutru prin a permite exprimarea normelor, valorilor i intereselor pr_ilor. Le permite acestora s i redacteze propria lor hotrre, le resesizeaz cu litigiul lor. Judectorul mediator vegheaz ca acest acord s nu ncarce legea i ordinea public ns nu controleaz solu_ia. Cu asentimentul pr_ilor, el controleaz procesul de mediere i dezvolt op_iuni. ntruct este plasat n umbra procesului judiciar formal i a garan_iilor procedurale ale acestuia, el se va feri n general s i exprime opinia asupra dreptului. n acest sens trebuie reamintit c esen_a medierii judiciare este de a reda pr_ilor puterea lor de decizie. Experien_a medierii n apel a demonstrat c nvestirea unui singur judector n acest sens permite eliberarea altor doi judectori care i pot consacra timpul solu_ionrii litigiilor pe cale judiciar. Un sistem integrat de mediere judiciar creeaz totodat o sinergie a instan_elor care sunt chemate s colaboreze pentru solu_ionarea global a conflictelor. Adesea medierea n apel permite solu_ionarea judiciar a unor litigii care ateapt audierea n fa_a altor instan_e. n final medierea judiciar i extrajudiciar se dezvolt mpreun, constituind cele dou componente fundamentale ale justi_iei secolului XXI. Ele colaboreaz i se completeaz n vederea n realizarea unei misiuni comune, aceea de a favoriza solu_ionarea conflictelor umane. Nu se exclud reciproc, dup cum nu se exclud reciproc sistemul de justi_ie tradi_ional i modalit_ile profane de solu_ionare a conflictelor bazate pe interven_ia membrilor comunit_ii (familie, prieteni, cler). Medierea judiciar i medierea extrajudiciar urmresc scopuri diferite care ns converg spre un deziderat comun: acela de a solu_iona, prin sinergie, conflictele n timp util, ntr-o manier satisfctoare i economic. Traducere i adaptare realizate de Oana Ignat Nota redac_iei: Materialul a fost prezentat n cadrul Primei Conferin_e Interna_ionale pentru Mediere Judiciar, desfurat la Paris, n perioada 16-17 octombrie 2009 Medierea i importan_a judectorilor de pace portughezi

Jaime O. Cardona Ferreira, Fostul Preedinte al Cur_ii Supreme de Justi_ie a Portugaliei 1. Pentru o bun n_elegere a importan_ei Tribunalelor Judectorilor de Pace portughezi, trebuie cunoscut, cu claritate, viziunea noastr cu privire la Justi_ie, ce reprezint jurisdic_ia i ce reprezint medierea; trebuie avut n vedere importan_a Legii nr. 78/2001 i nu trebuie uitat motiva_ia relevan_ei moderne a medierii, la nivel na_ional i interna_ional. Nu gsesc suficient spa_iu pentru a aterne pe hrtie tot ceea ce gndesc cu privire la acestea. 2. n mod special, pentru c discutm tocmai despre mediere, trebuie subliniat c medierea nu poate fi considerat doar un pretext pentru a avea o preocupare n plus sau o simpl tehnic de a realiza un acord. Este mai mult de att. Fiind o activitate ce tinde la stingerea conflictelor, avnd cu precdere o dimensiune juridic, medierea ac_ioneaz ntr-o globalizare proprie a jurisdic_iei, jurisdictio. 3. Din acest punct de vedere, sunt foarte uor de n_eles motiva_iile exprimate, n special, de Uniunea European i de Consiliul Europei, care definesc medierea ca o activitate favorabil cauzei Justi_iei, n armonie cu jurisdic_ia. Aceste obiective sunt uor de atins prin intermediul medierii atta timp ct ea se realizeaz n Tribunalele Judectorilor de Pace portughezi, care confer un caracter public, fie n privin_a originii i a ncadrrii, fie n maniera de inser_ie n proces n fa_a Tribunalului: medierea intrajudiciar (n sens larg). _i, astfel, drepturile fundamentale ale cet_enilor i colaborarea cu Avoca_ii rmn bine ntreptrunse. n aceast linie de gndire afirm c, tocmai pentru c sunt judector, sunt adeptul medierii. 4. n fine, n ceea ce privete Tribunalele Judectorilor de Pace portughezi, legea nsi le definete ca avnd voca_ie pentru a permite participarea civic a persoanelor interesate i pentru a stimula justa solu_ionare a litigiilor prin acordul pr_ilor (articolul 2). 5. Cu acest obiectiv, exist dou momente fundamentale: cel al ncercrii de conciliere, la final, n fa_a Judectorului de Pace14, dac procesul nu s-a stins nainte; i cea a medierii n fa_a Tribunalului, ca act propriu demersului procesual, chiar la nceput. De altfel, orice proces, n aceste Tribunale, ncepe prin a fi supus medierii n cadrul Tribunalului, efectuat de mediatori publici, plti_i de Stat, identifica_i n liste nominale, alei de cei n cauz sau, n lipsa unei nvoieli, de secretariat. Nu va exista mediere dac unul din cei n cauz ar refuza, deoarece medierea nu poate nclca voin_a liber a pr_ilor. 14 n Portugalia, ncercarea de conciliere este un act personal i, de principiu, ndatorirea exclusiv a Judectorului.

6. Dac mediatorul ob_ine acordul, va semna mpreun cu pr_ile textul respectiv i l va nainta Judectorului de Pace pentru a-l omologa, ceea ce acesta din urm trebuie s dispun avnd n vedere voin_a celor n cauz i aprecierea c acordul nu apare ca fiind injust. Dac nu exist un acord de mediere, procesul ajunge, imediat, la Judectorul de Pace, pentru ca acesta s _in o edin_ de judecat, care ncepe cu ncercarea de mediere. 7. n acest fel, procesele n ceea ce-i privete pe Judectorii de Pace portughezi, sunt finalizate ntr-o perioad medie de dou pn la trei luni i n 25 pn la 30 % ca rezultat al medierii, acelai procent fiind i n urma ncercrii de conciliere. Aceasta nseamn c, din miile de procese ale Judectorilor de Pace, n jur de jumtate se sting datorit acordului pr_ilor. 8. Plecnd de la principiile directoare ale medierii n Tribunalele Judectorilor de Pace, statul portughez a dezvoltat normativitatea i a stimulat func_ionarea, autonom, a medierii publice n diverse domenii, cu precdere de dreptul muncii, penal sau dreptul familiei. Aceast orientare va avea o evolu_ie previzibil i n mod natural o armonizare mai bun cu jurisdic_ia n urma transpunerii Directivei Uniunii Europene din 2008, care s-a realizat n ordinea juridic intern prin intermediul Legii nr. 29/2009, din 29 iunie. 9. ntr-o scurt sintez, brevitatis causa, cteva cuvinte despre medierea n dreptul muncii, n dreptul familiei i n dreptul penal n Portugalia. Dei au existat presiuni anterioare, dinamica medierii n Portugalia s -a sprijinit, n mod fundamental, pe ac_iunea Judectorilor de Pace i pe perseveren_a, n special, a sec_iei portugheze a GEMME. n 2006, n plus fa_ de concilierea care se efectua deja n Tribunalele de dreptul muncii, a aprut medierea n raporturi de munc, cu caracter extrajudiciar, rezultnd din acordul ntre Stat, angajatori i angaja_i. Cu modificrile din Codul procesului de munc, n continuarea Directivei din 2008 i a transpunerii sale, urma a se produce armonizarea cu jurisdic_ia. n 2007, n aplicarea Deciziei-Cadru a Uniunii Europene din 2001, a aprut Legea nr. 21/2007 cu privire la medierea penal, pentru anumite infrac_iuni, n colaborare cu ac_iunea Parchetului. Este o materie creia i-am acordat mult aten_ie, insistnd asupra progresului, n care sper, pentru nglobarea ntregii dimensiuni a procesului i pentru armonizarea cu ac_iunea Judectorului. nc din 2007 a fost reformulat ac_iunea medierii familiale, armonizat cu jurisdic_ia, n toat sfera acesteia, cu precdere n materia cstoriei i a rela_iilor parentale. 10. n concluzie, n Portugalia, medierea (fundamental, public) i-a ctigat propria dimensiune cu demnitatea cilor justi_iei, fiind previzibil progresul armonizrii cu jurisdic_ia.

Este Justi_ia de Pace n ac_iune! n aceast form, Omul persist n periplul su, care nc din 1776 era numit de constituan_ii nord-americani the pursuit of Hapiness (n cutarea Fericirii).15 15 Walter Benjamin, Antonia Bimbaum, Bonheur Justice, Ed. Payot Rivers, Paris, 2008. Traducere i adaptare realizate de Ionu Militaru Nota redac_iei: Materialul a fost prezentat n cadrul Primei Conferin_e Interna_ionale pentru Mediere Judiciar, desfurat la Paris, n perioada 16-17 octombrie 2009 Medierea n Italia Alessandro Bruni, avocat, mediator profesionist, arbitru Profesor de mediere i conciliere la Academia Internaional a tiinelor Pcii, Roma Introducere Dei medierea n formele sale multiple (familial, comercial, societar, social) este binecunoscut de muli ani, Italia este una dintre rile n care medierea n forma sa modern nu a aprut dect n urm cu cteva decenii i nu exist nc o cultur general i comun, nici o disciplin profesional i etic valabil pentru toate formele de mediere. Se explic astfel de ce, pn n ultimii ani, nu au existat pe pia mediatori numeroi sau ali furnizori de ADR. Abia aproximativ din anul 2000, medierea a cunoscut o perioad de nflorire i, din 2007, majoritatea cursurilor de formare de mediatori au primit aprobarea Ministerului Justiiei pentru calitatea i pertinena lor. Sunt cursuri profesionale de formare a mediatorilor cu poziii nalte n companii, finane, bnci (de fapt, dac acestora din urm li se cere de ambele pri implicate n disput, ele trebuie s redacteze o propunere de soluionare a disputei care nu are for obligatorie). Cadrul medierii n Italia Medierea este cunoscut de mult timp n Italia, dar interesul pentru mediere ca i mijloc de soluionare a conflictelor s-a conturat n mod semnificativ n ultimii 15 ani16. Nu poate fi negat rolul pe care l-au avut n difuzarea procedurilor de mediere Camerele de Comer i anumite persoane fizice. A aprut posibilitatea de a folosi medierea pentru soluionarea conflictelor n numeroase sectoare i, n anumite cazuri, dac medierea avea rezultat pozitiv, acesta putea, dup cum poate i n prezent, s fie obligatorie pentru pri. Legislatura instalat n 2009 a nceput s creeze faciliti statutare pentru

mediere i conciliere n toate reformele sale i toate sectoarele. Unele dintre primele tentative au fost numite, n mod trist, paleative pentru sistemul judiciar, bolnav cronic, dar tendina legislativ a continuat i s-a accentuat. Noutatea cea mai semnificativ a fost adus de Decretul Lege nr. 5/2003 care autorizeaz medierea i arbitrajul conflictelor din interiorul unei companii n anumite circumstane. Noutatea nu a fost dat de numrul mic de conflicte supuse noilor proceduri, ci de structurile formate pentru a le aplica. Noua lege impune celor care doresc s desfoare medieri i instituiilor de formare, cum este Concilia 16 Este mai cunoscut sub denumirea de conciliazione deoarece termenul de mediationeare are n mod tradiioanle un sens apropiat de curtaj . Totui termenul mediatione i a croit drum i este termenul oficial n limba italian n Directiva nr. 2008/52 S.r.l., s se nregistreze la Ministerul Justiiei, s supun controlului programele lor, s introduc un sistem de control al calitii i s prezinte un raport Ministerului Justiiei. n aplicarea acestui sistem, doar cei nscrii n Registrul Ministerului pot propune mediatori (mediatorii lor acreditai) pentru companii i alte conflicte pe care le pot soluiona conform legii n vigoare nclcarea acestei reguli atrage pentru prile care ncredinat conflictul lor unui mediator care nu este nregistrat riscul ca acordul s nu poat dobndi for executorie. Se pare c legiuitorul a apreciat c aceast abordare de reglementare i intervenionist convine cel mai bine Italiei i c merge n sensul dorit pentru implementarea Directivei nr. 2808 /52. n celelalte domenii nu exist o cerere formal i nici o cerere formal pentru a avea proceduri de mediere particulare (dar a se vedea cele de mai jos). Recent, Legea nr. 69 din 18 iunie 2009 impune Guvernului sarcina de a redacta textele care s instituie medierea i concilierea n aproape toate conflictele civile i comerciale - potrivit Legii, scopul medierii este concilierea conflictului. Legislaia subsecvent va urma probabil modelul stabilit pentru conflictele care implic companii, care aduc un nivel ridicat de acorduri (Decretul lege nr. 5/2003). Deci de astzi nainte nici formarea de mediatori i nici desfurarea mediatorilor nu vor putea efectua de ctre un practician italian dac acesta nu face dovada c ndeplinete criteriile Ministerului. Odat legislaia pus n aplicare, prile nu vor putea repune n discuie orice acord de mediere, cu excepia cazului n care se face sub ndrumarea unui mediator agreat. Traducere i adaptare realizate de Oana Ignat Nota redac_iei: Materialul a fost prezentat n cadrul Primei Conferin_e

Interna_ionale pentru Mediere Judiciar, desfurat la Paris, n perioada 16-17 octombrie 2009 Medierea familial n cadrul cooperrii interna_ionale judiciare Christoph Strecker, fost judector La formation professionnelle permanente de juges et mdiateurs concernant les problmes juridiques, culturels et motionnels de conflits binationaux est un dfi permanent. Il faut lorganiser de faon systmatique. Cette ncessit englobe la capacit de prter loreille aux enfants quand cela parat opportun. Les rapports binationaux parmi des juges et mdiateurs ont prouv leur utilit. Il faut les approfondir et tendre dautres pays. En outre, il est important que les contacts ne soient pas limits des amitis personnelles. Pour survivre, tels contacts doivent tre appuys par un cadre institutionnel. Le problme des frais exige une solution fondamentale. La valeur centrale dans ce type de conflits cest le bien-tre des enfants. Le respect lgard de cette valeur ne devrait pas dpendre des moyens conomiques des parents e non plus de leur bonne volont de dpenser son argent pour ce but. Les susdits diffrents projets et quelques fondations ne sont pas une solution fiable, suffisante et permanente. Lorganisation Mdiation familiale binationale en Europe a pour but de recueillir des moyens pour le financement de mdiations binationales. Mais jusqu prsent sa caisse est vide. Les tribunaux doivent accepter e promouvoir la mdiation, mais pas pour se dbarrasser de leur devoir de prendre des dcisions. La mdiation doit se drouler dans des dlais raisonnables, en cas dchec le tribunal doit dcider. Le contenu de cette dcision peut de sa part tre la base pour une nouvelle mdiation sur les rglements dtaills pour lavenir. Peut-tre cela arrivera aussi dans le cas de Pepe et Magda dont je suis parti avec mes rflexions. Prezentare a situa_iei personale n primul rnd a dori s realizez o introducere a propriei persoane: sunt magistrat pensionar. De-a lungul anilor am fost judector specializat pe cauzele de familie. Spre sfritul carierei mele profesionale am fcut cursuri de mediere. De la retragerea mea, am lucrat ca mediator pe conflicte familiale. Pezentarea mea se va limita la acest tip de conflicte. Un caz actual ntr-o zi am primit un telefon de la autorit_ile centrale germane pentru conflicte interna_ionale implicnd copii. M identificaser de pe o list de

mediatori. Autoritatea Central cuta un mediator pentru un conflict bina_ional: Magda, o doamn de na_ionalitate german cstorit cu Pepe, un cet_ean spaniol, i prsise so_ul n Spania i intrase cu copilul n Germania. n baza Conven_iei de la Haga privind rpirea de copii, Pepe a solicitat n fa_a unui tribunal german restituirea fiului su. Judectorul cauzei a propus o mediere astfel nct autoritatea central dorea s o organizeze. Dar partea spaniol nu rspundea. Doamna din partea autorit_ii centrale presupunea c, eventual Pepe i avocatul su nu aveau la cunotin_ de propunerea privind realizarea medierii. Amintindu-mi de un prieten din Spania, Pascual Ortuno, i-am scris un mesaj pentru a a-l ruga s l contacteze pe avocat care a rspuns imediat. Cunotea bine medierea i la rndul lui era mediator. Clientul su, Pepe era de acord cu medierea, dar realizat n Spania nu n Germania. ntre timp, Tribunalul a ordonat restituirea copilului ctre tat. Mama copilului a formulat apel mpotriva deciziei. Curtea de Apel nu decisese nc, dar solicitase o expertiz psihologic. Tatl minorului, Pepe, a reiterat oferta sa de a participa la medierea din Spania. Acum, mama copilului, Magda, era cea care nu rspundea. Sarcina tribunalului n cazurile de rpire, conform cu susmen_ionata Conven_ie de la Haga, tribunalul nu are dect competen_a, foarte limitat, de a examina aspectele legate de bunstarea copilului. n principiu, copilul trebuie reintegrat n locul su ini_ial, i aceasta este sarcina ce revine n competen_a interna_ional a tribunalelor, pentru hotr asupra tutelei i asupra altor aspecte care privesc minorul. Doar n caz de pericol grav sau n cazul unei situa_ii intolerabile pentru minor, tribunalul poate refuza restituirea. Dac decizia este complicat, tribunalul poate fi tentat s ntrzie decizia. O posibilitate este aceea de a se ascunde n spatele unei expertize. n acest mod, judectorii ctig timp, i la final pot descrca responsabilitatea asupra expertului. O alt posibilitate este de a propune o mediere. Medierea ca alternativ i complement la procesul judiciar n cadrul realit_ii vie_ii juridice, deseori se poate observa c un judector dezorientat propune medierea n speran_a de a se debarasa de o decizie dificil. Pe de alt parte, firesc, medierea permite solu_ii superioare celor ce le poate oferi decizia judiciar. Dei sentin_a judectoreasc nu poate spune da sau nu, ntr-o negocierea ntre pr_i se pot organiza condi_ii sub care da sau nu pot func_iona. n loc de considera_ii juridice pot fi integrate i luate n considerare interesele i dorin_ele pr_ilor din conflict. n plus, medierea permite solu_ia ca instan_ele din cele dou _ri respective s o poat transforma n reglementri provizorii spre exemplu: ordine oglind ori ordinea safe harbours. Asemenea reglementri pot facilita acorduri n

situa_ii de fric i nencredere. Cnd se vorbete de mediere, se pune problema costurilor, compuse din onorarii pentru mediatori i cheltuieli cu deplasarea i cazarea. Aceste cheltuieli pot fi obstacole pentru pr_ile aflate n conflict. Pentru a promova ideea de mediere, a existat temporar, un proiect franco-german n cadrul cruia ministerele de justi_ie preiau aceste cheltuieli, proiectul fiind terminat. n cazul meu, al pr_ilor Pepe i Magda, autoritatea central german anun_ase subven_ionarea medierii, dar aceasta nu era dect o propunere particular care nu rezolva problema pe fond. Raportul dintre litigiul judiciar i mediere Dac acceptm c este legitim ca instan_a s propun medierea, trebuie s crem condi_iile n care aceast propunere poate func_iona. nainte de toate, este indispensabil ca judectorii s cunoasc o seam de lucruri despre mediere. n acest scop, de c_iva ani, Ministerul Federal de Justi_ie German a integrat informa_ii asupra medierii n programul su de formare profesional asupra dreptului interna_ional. ntre altele, ministerul organizeaz cursuri bina_ionale pentru magistra_ii celor dou _ri, spre exemplu Germania i Fran_a, Germania i Polonia. n aceste cursuri, medierea, are, de asemenea, o mare importan_. Instan_ele nu pot impune medierea pr_ilor, aceasta poate fi numai propus. n Fran_a, instan_ele pot obliga pr_ile s se informeze asupra medierii, acest lucru este valabil i pentru Germania din 1 septembrie 2009. Oricum, medierea rmne complet voluntar. Sucesul su depinde de buna voin_ a pr_ilor din litigiu. n Marea Britanie, exist un model al unei funda_ii reunite n cooperare cu Tribunalul din Londra (nalte Curte de Justi_ie). n acest model medierea este integrat n cadrul procedurii din fa_a tribunalului n faza sa ini_ial. Judectorul ofer pr_ilor posibilitatea medierii pentru un anumit timp. Medierea este efectuat sub forma co-medierii n cadrul cruia unul dintre mediatori este jurist. n caz de succes al medierii, rezultatul su este inclus n sentin_a tribunalului. n caz de eec, tribunalul va da propria decizie, iar cheltuielile medierii vor fi suportate de funda_ie. Sarcina mediatorilor Situa_ia n Germania: Tribunalul care propune o mediere este obligat s propun mediatori califica_i cu profilul cerut. Cum s-i gseti? n Germania nu exist o lege privind medierea, nici reglementri privind calificarea mediatorilor i nu mai este prevzut nici o autorizare formal pentru acetia. Formarea mediatorilor se realizeaz n ntreprinderi private, organiza_ii profesionale i universit_i care prin intermediul lor depun eforturi pentru a

standardiza nivelul mediatorilor. n ce privete cunotin_ele speciale de mediere a conflictelor interna_ionale, dou organiza_ii de mediatori- Federa_ia Mediatorilor (Bundesverband Mediation, BM) i Grupul de Lucru Federal pentru Mediere Familial (Bundes-Arbeitsgemeinschaft fur Familien, BAFM) organizeaz cursuri de formare profesional n cooperare cu ministerul federal. Recent, cele dou organiza_ii au fondat o asocia_ie numit Medierea n conflicte interna_ionale privind minorii (Mediation bei internationalen Kindschaftskonfjkten, MIKK). La sfritul unor cursuri bina_ionale, mediatorii francezi i germani au fondat organiza_ia Medierea Familial Bina_ional n Europa (MFBE) care pn n prezent, nu a realizat activit_i perceptibile. Ca urmare a acestor activit_i, exist liste ale mediatorilor n care se regsesc calificrile profesionale, limbile strine pe care le vorbesc i cunotin_ele de drept interna_ional. O alt consecin_ a acestor activit_i-destul de ncurajate i asistate de Ministerul Federal de Justi_ie- este existen_a unei re_ele de raporturi personale interna_ionale ntre magistra_i i mediatori care a fost deseori util. Standarde pentru medierea bina_ional n mod natural, Directiva European 52/2008 privind medierea n materie civil i comercial este obligatorie, n plus exist-ca obliga_ie voluntar n cadrul susmen_ionatelor organiza_ii-i codul european de conduit al mediatorilor. Susmen_ionatele organiza_ii germane recomand cteva reguli care au fost adoptate n octombrie 2007 la un seminar polonez-german sub forma Declara_iei de la Wroclaw asupra medierii bina_ionale n materie de minori. Declara_ia recomand co-medierea de o manier n care s participe: mediatori ale celor _ri; un brbat i o femeie; persoane provenind din diverse profesii, un jurist i un psiholog i un pedagog. Desigur, acest lucru nu este totdeauna uor s fie realizat perfect, dar este idealul la care aspirm totodeauna. ntre timp alte rezolu_ii se refer explicit la aceast Declara_ie de la Wroclaw. Concluzii Formarea profesional permanent a judectorilor i mediatorilor privind problemele juridice, culturale i emo_ionale a conflictelor bina_ionale este o provocare constant i trebuie organizat de o manier sistematic. Aceast necesitate nglobeaz capacitatea a ne ndrepta aten_ia, a ne apleca spre copii, atunci cnd este oportun. Raporturile bina_ionale ntre judectori i mediatori i-au dovedit utilitatea. Acestea trebuie aprofundate i rspndite n alte _ri. n plus, este important ca aceste contacte s nu fie limitate la amici_ii personale. Pentru a supravie_ui, asemenea contacte trebuie sprijinite printr-un cadru institu_ional.

Problema chetuielilor necesit o solu_ie fundamental. Valoarea central n acest tip de conflict este bunstarea i interesul copiilor. Respectul fa_ de aceast valoare nu trebuie s depind de resursele economice ale prin_ilor i nici de dispozi_ia lor de a cheltui bani pentru acest scop. Proiectele de mai sus i cteva funda_ii nu sunt o solu_ie fiabil, suficient i permanent. Organiza_ia Medierea Familial Binan_ional n Europa i propune s adune resurse pentru finan_area medierii bina_ionale. Dar pn n prezent casa este goal. Tribunalele trebuie s accepte i s promoveze medierea, dar nu pentru a scpa de datoria lor de a lua decizii. Medierea trebuie s aib loc ntr-un termen rezonabil, n caz de eec tribunalul trebuie s decid. Con_inutul acestei decizii poate, n partea sa, s constituie baza pentru o nou mediere asupra unor reglementri detaliate pentru viitor. Poate c acest lucru va interveni i n cazul Pepe i Magda de la care am pornit n reflec_iile mele. Traducere i adaptare realizate de Roxana Lctuu Nota redac_iei: Materialul a fost prezentat n cadrul Primei Conferin_e Interna_ionale pentru Mediere Judiciar, desfurat la Paris, n perioada 16-17 octombrie 2009 Entuziasm este oare suficient pentru a promova medierea? Evgheni Georgiev,judector, Curtea Regional din Bulgaria Will the enthusiasm of the judges trained and the volunteer mediators be enough to keep the program working? What will happen when some of us move to higher courts and the mediators are not willing to work on volunteer basis anymore? These are only some of the questions which are teasing us. One possible solution is to increase the number of the judges and volunteer mediators who are interested in working with us. This will definitely reduce the risk of having all people removed from the program at some point. Increasing the number of the people involved in the program might cause, however, organizational problems. Therefore, we might need a full-time coordinator to coordinate the activities of the judges and the mediators involved in the program and to look for funding for further mediation trainings. I. Introducere Cu mul_i ani n urm, c_iva judectori de la Curtea Regional din Sofia (Bulgaria) au fost inspira_i de ideea de a folosi tehnici de mediere n activit_ile lor judiciare de zi cu zi. Acetia nu au fost primii judectori bulgari implica_i n proiecte de mediere, dar e posibil ca ei s fi fost primii creatori ai unui program ADR complet i durabil ntr-o Curte de justi_ie bulgar. Haide_i s v spun povestea lor.

II. Un pic de istorie Incepnd cu anii 90 i cu precdere de la nceputul anului 2000, USAID i ABA CEELI au cheltuit sume de bani importante i eforturi sustinute pentru a promova medierea n Bulgaria. Drept rezultat, la Ministerul Justiiei , exist o list oficial de mediatori pregtii, printre care se numar aproximativ 600 de mediatori, Asociaia National a Mediatorilor, mai multe organizaii de mediatori deosebit de active i cteva centre de mediere de pe tot cuprinsul rii. De atunci, dou cari i o duzin de articole despre mediere au fost scrise. Cteva tribunale de prim instan au ncercat s dezvolte programe de mediere de referin (care au avut un mare succes atta vreme ct au fost finanate, dar au devenit aproape inactive dup ce finanarea s-a terminat). n ciuda tuturor acestor activiti, nu exist nc o cerere serioas pentru mediere. Dac va exista o astel de cerere, satisfacerea ei va duce la reducerea registrului de procese restante din tribunale, ceea ce va asigura o mai mare eficien a sistemului de justiie civil. n anul 2007, trei judecatori de la Curtea regional din Sofia au nceput s foloseasc tehnici de mediere, fcnd referin la cazuri de mediere n jurul lor, cu scopul de a promova medierea. Rezultatele nu au fost prea ncurajatoare: cinci cazuri raportate ntr-un an, dintre care doar trei au fost soluionate. Motivul a fost destul de simplu nici unul dintre judectori nu a avut o pregtire special de mediator. III. Dezvoltarea n primavara anului 2008, cei trei judectori au decis s ncerce s gseasc finanare pentru a aduce doi experi din cadrul Programului cu privire la Negocieri de la Facultatea de Drept din Harvard (Harvard Law School) pentru a forma, pentru mediere, 15 judectori bulgari de la tribunalul de prim instan. Lucrnd n strns legatur cu mediatori de la Asociaia Profesionist de Mediatori din Bulgaria, acetia au supus o propunere de proiect n faa Fondului Bulgar (o organizaie donatoare ce apartine USAID si Fondului German Marshall). Judectorii i mediatorii s-au dovedit a fi extrem de norocoi pentru acest proiect, datorit sprijinului unor parteneri de renume Comisia Fulbright din Bulgaria i GEMME. Drept rezultat al eforturilor lor comune, spre sfritul lunii decembrie 2008, Fondul bulgar a aprobat propunerea de proiect, iar judectorii mpreun cu mediatorii au nceput implementarea acestui proiect. n lunile ianuarie i februarie 2009, nc doisprezece judectori de la tribunalul de prim instan au fost selecionai s participe la programul de pregtire. Toi au fost dispui s foloseasc tehnicile de mediere. ntre timp, mediatorii i experii de la Harvard au pregtit toate materialele de pregtire necesare. n martie 2009, doamna Gabrielle Gropman, fost director administrativ

la PON, mpreun cu domnul James Kerwin, asistent director la PON, au pregtit cei 15 judectori de la tribunalul de prim instan, nvndu-i cum s foloseasc tehnicile de mediere. Pregtirea a durat doar 4 zile (32 de ore), dar a fost suficient pentru a spori entuziasmul judectorilor i pentru a le da destul ncredere n propriile fore pentru a ncepe ei nii s pun n practic ceea ce au nvat pe parcursul acesteia. La mijlocul lunii aprilie 2009, unsprezece dintre judectorii pregtii au creat o list. Fiecare dintre ei i-a oferit disponibilitile timp de o zi, pn n luna iunie, pentru a media cazuri aduse la cunotina lor de colegi. Ceea ce a reprezentat un total de 11 medieri, timp de 2 luni i jumatate. De la mijlocul lui aprilie i pn la nceputul lui iunie, am avut 10 referine, una dintre ele ncheindu-se cu o mediere reuit, patru fr niciun rezultat, iar restul de cinci sunt nc n asteptarea unei decizii. Acesta a fost un rezultat cu mult mai bun dect cel pe care l-am nregistrat n trecut. Urmtorul nostru pas este acela de a realiza o list de mediatori voluntari, care s lucreze mpreun cu noi de ndat ce ne vom simi pregtii s o facem. Astfel, cu 11 judectori i mediatori voluntari extrem de activi, credem c vom reui s facem acest progam s devin durabil. IV. Viitorul Entuziasmul judectorilor deja pregtii i al mediatorilor voluntari va fi oare de ajuns pentru a face ca acest program s funcioneze? Ce se va ntmpla atunci cand unii dintre noi se vor muta la tribunale mai mari, iar mediatorii nu vor mai fi dispui s lucreze pe baza de voluntariat? Acestea sunt doar cteva dintre ntrebrile care ne preocup n acest moment. O soluie posibil este mrirea numrului de judectori i mediatori voluntari care sunt dispui s colaboreze cu noi. Acest lucru va reduce, cu siguran, riscul ndeprtrii tuturor persoanelor implicate n program, la un moment dat. Mrirea numrului de persoane implicate n program ar putea provoca probleme de tip organizatoric. De aceea, este posibil s avem nevoie de un coordonator cu norma ntreag, care s coordoneze activitile judectorilor i mediatorilor implicai n program i s caute finanare pentru urmatoarele programe de pregtire ale mediatorilor. Colegii nostri din Europa i America au gsit ns alte soluii. Suntem gata s nvam de la ei. Acesta este i unul din motivele pentru care am creat o secie bulgar a GEMME. De aceea eu sunt aici. Sper c faptul de a ne mparti din experiena dumneavoastr ne va ajuta nu numai s ne pstram entuziasmul, ci ne va ajuta deopotriv s transformm acest entuziasm ntr-un profesionalism de nalt inut, ceea ce ne va permite s oferim durabilitatea necesar Programului nostru. Acestea sunt ateptrile noastre, att pentru

GEMME, ct i pentru nou nfiinata asociaie. Traducere i adaptare realizate de tefania Marinescu Nota redac_iei: Materialul a fost prezentat n cadrul Primei Conferin_e Interna_ionale pentru Mediere Judiciar, desfurat la Paris, n perioada 16-17 octombrie 2009 Medierea n Statele Unite ale Americii Robert M. Levy,Judector, Instan_a Districtual a Statelor Unite Brooklyn, New York As the courts ADR Judge, my final approval is necessary before an applicant can be added to the panel. Judges can designate cases for mediation, usually with the consent of the litigants. Litigants then choose whether they want mediation by a judge or a panel mediator. If the latter, they jointly select a mediator from the courts web site. Mediations, whether conducted by judges or private mediators, are confidential. If ethical issues, fee disputes or other legal problems arise during a mediation conducted by a member of the courts panel, it is the ADR Judge, not the judge assigned to the case, who, for confidentiality reasons, will make a ruling. Each year, the court publishes informational mediation newsletters, holds skills workshops for judges and mediators, and attempts to monitor the quality of the panel mediators. Judges in the Eastern District of New York mediate many more cases than panel mediators. Although they settle a great number of cases, there are no statistics on their rate of success rate. The court is able to monitor the performance of the panel mediators. Between June 2008 and July 2009 174 cases were referred to mediation. Of the cases that came to disposition, 68% settled during the mediation process. Actul privind Solu_ionarea Alternativ a Litigiilor din 199817 cere ca fiecare instan_ federal districtual din Statele Unite s adopte norme care autorizeaz utilizarea solu_ionrii alternative a litigiilor (alternative dispute resolution processe - ADR) n toate procesele civile. Acesta este un act semnificativ din mai multe motive: (1) Sesizeaz importan_a pe care Congresul o d rolului ADR n instan_ele federale; (2) Ofer Cur_ilor autoritatea de a stabili o gam larg de programe ADR n instan_ele federale, inclusiv medierea, i cere numirea unui administrator, care poate fi un judector, precum i angaja_i instrui_i ai instan_ei de judecat, pentru a administra, a trece n revist i evalua programele ADR ale instan_ei i (3) Autorizeaz judectori precum i angaja_i instrui_i ai cur_ii i profesioniti neutrii din sectorul privat s func_ioneze ca persoane impar_iale. Fiecare instan_ este liber s adopte propriile reguli i practici. De

exemplu, unele instan_e au un administrator ADR cu norm ntreag/permanent (full time), altele folosesc judecatori pentru a supraveghea ADR, i cteva utilizeaz ambele variante men_ionate mai sus. Un numr mic de instan_e au 17 Pub. L. No. 105-315, 112 Stat. 2993 (codificat la 28 U.S.C. 651-658 (Supp. 1998)). mediatori printre angaja_i, altele pstreaz un grup de mediatori care sunt disponibili s medieze cazurile desemnate lor. Practic, n toate instan_ele, judectorii servesc i ca mediatori i, de cele mai multe ori, conduc majoritatea medierilor n instan_ele federale. Este cunoscut n cercurile legale din America faptul c mai pu_in de 3 procente din numrul total de cazuri civile federale din Statele Unite ajung n instan_. Aproape n 98 % din cazuri pr_ile decid s nu depun cerere la instan_ sau ajung la o n_elegere. Un motiv pentru numrul mare de n_elegeri este faptul c instan_ele utilizeaz frecvent conferin_e de n_elegere sau mediere. Mul_i judectori ncep prin a discuta nti despre ntelegeri organiznd un program de conferinte (ntlniri) pentru fiecare caz i continu s discute despre asta la fiecare etap a cazului. Ei se ateapt ca avoca_ii s fie pregti_i s urmresc ntelegerile n aceeai msur n care se pregtesc pentru proces. n timp ce supravegheaz pregtirea cazurilor, judectorii se familiarizeaz cu problemele pe care acestea le prezint i pot deseori s evalueze munca necesar pentru a aduce un caz n faza de proces, precum i punctele forte i slbiciunile argumentelor fiecreia dintre pr_i. Ca i persoane impar_iale, cu o mare experien_ n litigii, judectorii se afl n pozi_ia unic de a aminti avoca_ilor i clien_ilor acestora costurile i riscurile litigiilor i s i ndemne s ia n considerare o alt variant, mai pu_in costisitoare, pentru a-i rezolva disputele, cum ar fi medierea. Cum poate un judector s fie att mediator ct i factor de decizie? Nu sunt acestea roluri contradictorii i care se exclud reciproc? Raspunsul este c, n majoritatea instan_elor federale districtuale, fiecare caz are 2 judectori, un judector districtual i un judector magistrat. Judectorul care conduce medierea nu este aproape niciodat acelai cu cel care d verdictul. n districtul meu, de exemplu, judectorii magistra_i sunt responsabili cu pregtirile dinainte de proces. Ei se ntlnesc cu avoca_ii la scurt timp dup ce procesul este intentat pentru a identifica problemele cheie, pentru a dezvolta un plan de magement al cazului i a cuta posibilitatea unei n_elegeri. Pe msur ce cazul progreseaz, acetia arbitreaz disputele relevate, solu_ioneaz mo_iunile i men_in pr_ile concentrate asupra posibilit_ii unei n_elegeri n timp ce se pregtesc pentru proces. Pr_ile se simt confortabil n a discuta cu judectorii magistra_i deoarece

acetia pot pstra confiden_iale negocierile pentru n_elegere fa_ de judectorul districtual, cruia i se poate cere la un moment dat s pronun_e o hotrre judectoreasc sumar ori s conduc un proces18. Astfel, judectorii magistra_i discut ntelegeri ct mai des posibil, ncepnd cu o conferin_ ini_ial, care urmeaz la fiecare ntlnire ulterioar cu pr_ile, iar, n final, programeaz conferin_e extinse de n_elegere atunci cnd identific un moment propice. Este corect s spunem c, n majoritatea districtelor, succesul judectorilor ca 18 n cazurile n care mpricina_ii consimpt s recurg la un proces n fa_a unui judector magistrat, judectorul magistrat va ruga adesea un alt judector magistrat s conduc edin_a de mediere pentru a se men_ine separa_ia dintre judectorul de la n_elegere i cel din proces. mediatori n cazurile civile federale coincide cu numrul crescut de cazuri n care se apeleaz la judectorii magistra_i. Centrul Judiciar Federal-The Federal Judicial Center (FJC), ramura educa_ional a instan_elor federale, ofer sprijin extins pentru medierea judiciar. n primul rnd, ofer cursuri de mediere judectorilor federali, predndu-le teorie i dezvoltnd aptitudini pentru a face din acetia mediatori mai buni. Adi_ional, ofer ndrumare scris pentru rezolvarea cazurilor n mediere i face studii pentru a determina cele mai bune i eficiente practici. n fine, FJC a creat un grup de Consultan_i n Mediere care sunt la dispozi_ia instan_elor care doresc s realizeze programe de mediere sau s mbunt_easc programele pe care deja le au. Prin acest program, instan_ele nainteaz liste de ntrebri i probleme n legtur cu medierea adresate n districtele lor. Centrul Judiciar Federal identific apoi consultan_ii care de_in cunotin_e n fiecare din problemele men_ionate si i pune n legtur cu instan_a care a trimis ntebrile i a cerut asisten_. Consultantul viziteaz de obicei instan_a i scrie un raport confiden_ial detaliat, evalund programul instan_ei i fcnd recomandri. n mod deosebit, consultan_ii FJC au ajutat instan_ele s pstreze echilibrul ntre utilizarea judectorilor i programele de mediere sposorizate de instan_, oferind un grup de mediatori care s-i ofere serviciile n regim de voluntariat. Am participat n cadrul programului ca i consultant pentru alte instan_e, dar i prin a cere asisten_ din partea altor consultan_i pentru mbunt_irea utilizrii tehnologiei i sit-urilor web pentru a acoperi lipsa de personal din programul de mediere al instan_ei mele. Profesez n Districtul de Est din New York, situat n Brooklyn. Ca i colegii mei, conduc cteva sute de medieri pe an. Ca judector magistrat, supraveghez toat activitatea dinainte de proces n cazurile mele i sunt judectorul cel mai

familiarizat cu problemele fiecrui caz. n cazurile unde nu sunt judectorul cauzei, mpricina_ii m roag adesea s conduc medierea, explicndu -mi c prefer un judector pe post de mediator, deoarece se ateapt ca un judector s ofere o evaluare a punctelor tari i a celor slabe pe care le presupune pozi_ia fiecruia dintre ei. Cteodat accept. Instan_a ofer, de asemenea, serviciile unor mediatori priva_i care se calific pentru grupul de mediatori prin efectuarea de traininguri/cursuri n afara institu_iei i care sunt apoi intervieva_i i verifica_i de ctre administratorul ADR al instan_ei. Ca judector ADR al instan_ei, aprobarea mea final este necesar nainte ca un aplicant s poat fi adugat pe lista de mediatori. Judactorii pot desemna cazuri pentru mediere, de obicei cu acordul mpricina_ilor. mpricina_ii aleg apoi dac vor ca medierea s fie fcut de ctre un judecator sau de ctre un mediator din grupul de mediatori. Dac aleg cea de-a doua variant, aleg mpreun un mediator de pe web sit-ul instan_ei. Medierile, fie c sunt conduse de ctre un judector, fie de un mediator privat, sunt confiden_iale. n caz de probleme de etic, tax de litigii sau alte probleme legale ivite n timpul medierii conduse de ctre membrii ai grupului de mediatori ai instan_ei, judectorul ADR, nu judectorul cruia i s-a ncredin_at cazul, este cel care, din motive de confiden_ialitate, va lua decizii. n fiecare an, instan_a public buletine informa_ionale privind medierea, organizeaz ateliere de lucru pentru mbunt_irea aptitudinilor care se adreseaz judectorilor i mediatorilor, i ncearc s monitorizeze calitatea grupului de mediatori. Judectorii din Districtul de Est al New York-ului au mediat mult mai multe cazuri dect mediatorii din lista de mediatori. Dei ei au rezolvat un numr mare de cazuri prin mediere, nu exist statistici cu privire la rata lor de succes. Instan_a este capabil s monitorizeze performan_a grupului de mediatori. ntre iunie 2008 i iulie 2009, 174 de cazuri au fost supuse medierii. Dintre cazurile n care s-a pronun_at o dispozi_ie, 68% au fost solu_ionate n timpul procesului de mediere. Traducere i adaptare realizate de Clara Maria Popescu Nota redac_iei: Materialul a fost prezentat n cadrul Primei Conferin_e Interna_ionale pentru Mediere Judiciar, desfurat la Paris, n perioada 16-17 octombrie 2009 Justi_ie pentru to_i. Introducerea ADR n Bangladesh Dr. Joy Belal Avocat pledant, Curtea Suprem din Bangladesh, Preedinte Institutul de Progrese Juridice din Bangladesh Sunt ndatorat, asemenea altor cteva milioane de persoane, ngrijorrii

autorit_ilor pentru redactarea i publicarea raportului UNDP n care se arat c btrnii satului rezolv aproximativ 60-70 la sut din litigiile mrunte dintre stenii care nu ndrznesc s se adreseze instan_elor de judecat oficiale din cauza temerii de ntrzieri i cheltuieli. Sunt dublu ndatorat fa_ de Radio BBC Bengali pentru programul su intitulat Bangladesh Sanglap 1 n care a scos la iveal date alarmante precum: exist aproximativ a 10 cauze Lakh n desfurare n Bangladesh, dintre care 80% sunt litigii civile, n special dispute referitoare la pmnt. Numai n Daka exist aproximativ 100 de cauze care dureaz de 35 de ani sau mai mult. O cauz n Khulna a fost amnat de 1266 de ori. Cu c_iva ani naintea descoperirilor BBC-ului, domnul judector Mustafa Kemal, fostul Judector Suprem al Bangladeshului i-a exprimat, n discursul su intitulat Introducerea ADR (Solu_ionarea Alternativ a Litigiilor) n Bangladesh din 24 iulie 2003, ngrijorarea referitoare la eecul sistemului judiciar, afirmnd c sistemul nostru judiciar ajuns, aadar, nepstor, nepedepsibil i formalist. Acesta stabilete dreptatea n mod formal i este indiferent fa_ de suferin_ele i dolean_ele justi_iabililor, la risipa lor de bani, timp i energie, la angajarea lor n activit_i neproductive, uneori pentru zeci de ani, astfel nct atunci cnd ctig un litigiu rezultatul final este mult mai ru dect victoria Domul judector Mustafa Kemal a spus de asemenea c alunecam ntr-o etap caracterizat prin lipsa unui scop clar, iner_ie, lips de ac_iune i neajutorare. Mul_i judectori i avoca_i responsabili au fcut tot ce au putut n asemenea circumstan_e dar onestitatea lor a fost necat n mlatina general a lipsei de func_ionalitate a sistemului judiciar n asemenea circumstan_e, membrii societ_ii sunt foarte ngrijora_i n privin_a vie_ii, libert_ii, propriet_ii i siguran_ei lor din cauza unor nedrept_i covritoare n judecarea litigiilor i/sau eecuri severe ale sistemului oficial de judecat al _rii, victimele fiind n special oamenii sraci. Mai precis, acesta este unul dintre motivele pentru care m-m angajat n scrierea acestui articol sub titlul Justi_ie pentru To_i. Situa_ia concret este c justi_iabilii nu cunosc existen_a unui Sistem de judecat alternativ de solu_ionare a litigiilor i cad victime n minile unor interpre_i ai legilor, reprezentan_i legali i birocra_i nepricepu_i i, uneori n minile legiuitorului nsui. Toate guvernele care au ajuns la putere pn n prezent, cel pu_in cele de dup 1991, au avut cunotin_ de datele i cifrele prezentate mai sus dar nu au fost deloc, sau au fost foarte pu_in interesate n a rezolva aceste probleme uriae ale justi_iabililor - victime n procesul de judecat. Se spune c independen_a justi_iei este o solu_ie eficient a unor asemenea probleme. Pregtirea i specializarea avoca_ilor i a reprezentan_ilor puterii judectoreti este de

asemenea considerat a fi una dintre solu_ii, adus la ndeplinire prin ini_ierea unor Programe de Consolidare a Cunotin_elor magistra_ilor, implementate cu ajutorul Guvernului Statelor Unite. Toate demersurile s-au dovedit ineficiente i a venit vremea ca popula_ia, n special oamenii sraci, s ia ini_iativa i s-i rezolve litigiile cu ajutorul unor negociatori sau mediatori sau arbitrii proprii, de ncredere. Acest articol a fost destinat prin urmare s-i ajute pe justi_iabili s se ajute singuri, folosind Sistemul Tradi_ional de Justi_ie pentru solu_ionarea Diferendelor, nv_nd despre psihologia care st la baza litigiilor i conflictelor, hotrnd s rezolve un conflict n cadru intern, demersuri n vederea gsirii unui mediator impar_ial, paii de judecare care trebuie urma_i de un mediator, rolul pr_ilor implicate n rezolvarea disputelor, stabilirea acordurilor i aducerii la ndeplinire a celor hotrte. Acest sistem este numit popular n lumea occidental SAL - Solu_ionarea Alternativ a Litigiilor, dar eu l numesc STL Solu_ionarea Tradi_ional a Litigiilor denumire mai familiar subcontinentului nostru Indo-PachistanoBengal care exist deja n societatea noast de la nceputurile sistemului de judecat neoficial cu ajutorul Morubbis-ilor btrni care se bucur de respect sau indivizi capabili s pronun_e hotrri impar_iale i care s _in cont de sim_mintele pr_ilor implicate, s fie n legtur cu societatea n care triesc, religia creia i apar_in, s _in cont dac sunt boga_i sau sraci, dac au sau nu educa_ie etc. Avem cu adevrat nevoie s ne ntoarcem la origini, de dragul de a nlocui cu dreptatea nedreptatea care predomin n sistemul nostru juridic oficial. Dar ce este STL? Pentru mine denumirea generic de Solu_ionare Tradi_ional a Litigiilor este o abordare realist, practic i tradi_ional a sistemului de judecat din afara instan_elor; economisete timp i bani; folosete simplul bun sim_ al oamenilor simplii sub ndrumarea btrnilor respecta_i i a exper_ilor; respect credin_ele i valorile comunit_ilor; urmrete s men_in pacea i armonia dintre pr_i; solu_ioneaz disputele cu ajutorul unor persoane neutre; implic o gam larg de proceduri cum ar fi negocierea, medierea, arbitrajul, mpcarea, ombudsman-ul i chiar un comitet de triere a cazurilor de neglijen_, dac se consider necesar; sprijin dispozi_iile Constitu_iei, aplicnd legile i hotrrile instan_elor, integrnd sistemul judiciar oficial, pstrnd autoritatea i jurisdic_ia statutar a instan_elor de judecat de a judeca litigiile n cazul n care STL eueaz; i creeaz o latur inovatoare a profesiunii juridice n vederea unei mai mari eficien_e a unui sistem de aplicare general a justi_iei, chiar mai prietenos fa_ de cei sraci. Asisten_a judiciar nu are nimic de-a face cu no_iunea de Justi_ie pentru cei sraci, este considerat a fi doar o variant de a uura accesul categoriilor defavorizate i dezavantajate la sistemul oficial de judecat cu ajutorul unui sprijin financiar. Nu garanteaz c celor care se bucur de ea li se va face

dreptate, odat ce procesul este pornit, soarta acestora nefiind diferit de a celor care nu se bucur de asisten_ judiciar. SAL nu este un sistem nou. Sistemul neoficial semi-jurisdic_ional este la fel de vechi ca i lumea. Forme diferite ale SAL au existat de mii de ani. Prima Lege a Arbitrajului (un fel de SAL) a fost adoptat n anul 1698 pe vremea lui William al III-lea. Aceast lege a avut drept scop s fac deciziile arbitrilor mai eficace n toate cauzele astfel nct diferendele care le sunt aduse n fa_ de ctre negustori i comercian_i sau de ctre ale persoane s fie solu_ionate n mod definitiv. n anul 1854 Codul de Procedur n sistemul Common Law a mputernicit n mod expres instan_ele de judecat s trimit sentin_ele pentru a fi reexaminate de ctre arbitrii. A mputernicit de asemenea instan_ele s suspende (s opreasc) judecarea unui litigiu dac pr_ile implicate au hotrt s se adreseze instan_elor de arbitraj. n mod efectiv, Legea Arbitrajului din 1940 a permis s se fac progrese n vederea solu_ionrii n mod amiabil a litigiilor dintre pr_i: pr_ile i numesc pe arbitrii; instan_ele pot de asemenea s numeasc arbitrii dac pr_ile nu se pun de acord; diferendele sunt solu_ionate n mod neoficial; sentin_ele sau rezolvrile amicale sunt rezultatul medierilor, compromisului sau altor asemenea mijloace; instan_a pronun_ o hotrre care consfin_ete tranzac_ia pr_ilor dac se constat c aceasta a fost solu_ia corect; un Tribunal Arbitral are competen_a de a numi exper_i sau al_i consilieri pentru a-i nainta rapoarte cu privire la chestiuni specifice sau n domenii tehnice. Mai trziu, prin Legea Arbitrajului din 1950 s-au ntrit prevederile Legilor Arbitrajului din 1889 i 1934. acest act normativ a reglementat competen_a instan_elor de judecat de a suspenda ac_iunile atunci cnd exista un acord arbitral aplicabil. n plus, Legea Arbitrajului din 1975 a dat efect Conven_iei de la New York privind recunoaterea i aplicarea hotrrilor de arbitraj interna_ional. n 1976 profesorul Frank Sander a spus n cartea sa Variet_ile de proceduri de solu_ionare a litigiilor: n viitor, nu este nevoie de doar un simplu tribunal, ci un centru de solu_ionare a litigiilor sau o instan_ multifunc_ionala unde pr_ile litigante sa fie selectate i apoi ndreptate spre o varietate de proceduri de solu_ionare a disputelor cum ar fi medierea, arbitrajul, stabilirea situa_iei de fapt, comitete de triere a cazurilor de erori judiciare, instan_e superioare sau ombudsman. n 1976 n Bangladesh a fost adoptat legea Gram Adalat sub oblduirea Parishad-ului Unional n vederea solu_ionrii litigiilor penale i civile de mic importan_. Prin aceast lege a fost desemnat un Preedinte UP sau un Preedinte Gram Adalat cu atribu_iile unui magistrat de rangul al treilea. Instan_a este compus din 5 membrii, incluznd Preedintele, doi membri generali i doi

membri alei de ctre reclamant i de ctre prt. Aceast instan_ va lua hotrri n unanimitate sau cu o majoritate de 4 la 1, niciuna dintre pr_i nu va putea contesta legalitatea deciziei pronun_ate. Legea Arbitrajului din 1979 s-a preocupat n special de reglementarea atribu_iilor instan_elor de judecat n domeniul revizuirii hotrrilor de arbitraj i de a decide asupra problemelor de drept ridicate n timpul proceselor de arbitraj. n 1980, Guvernul Bangladeshului de la vremea respectiv a adoptat o lege cu privire crearea institu_iei ombudsmanului, pentru a respecta o cerin_ constitu_ional; n aceeai linie, anul trecut Guvernul a adoptat o politic de nfiin_are a unui ombudsman cu atribu_ii diferite ramuri ale dreptului i a instituit deja un ombudsman n domeniul fiscal. n 1981, lund n considerare cheltuielile i ntrzierile n solu_ionarea litigiilor existente n sistemul de drept indian, Curtea Suprem a Indiei a adoptat o hotrre n cauza Funda_ia Guru Nanak contra Doamna Rattan Singh i Fii, AIR 1981 SC 2075 n care a statuat procedurile de judecat scumpe, complexe, care consum timp i sunt interminabile i-au obligat pe juriti s caute un for alternativ, mai pu_in formalist, mai eficient i mai rodnic pentru solu_ionarea litigiilor evitnd procedurile bombastice n 1982, Richard Abel a rezumat ambiguitatea politic ce a mbibat istoria ADR ( Solu_ionarea Alternativ a Litigiilor) n lucrarea sa Politica unei justi_ii informale: Totui, dac _elurile justi_iei informale sunt contradictorii, i dac aceasta nu este capabil s le aduc la ndeplinire din cauza contradic_iilor inerente unu capitalism avansat, lipsa de formalism nu ar trebui sa fie redus la nivelul unui simplu ru cruia trebuie s i reziti sau s fie expediat caca un fenomen marginal care poate fi ignorat n siguran_. Ea este sus_inut de ctre reformatori i mbr_iat de ctre contestatari tocmai pentru c exprim valori care merit s se bucure de o sus_inere larg: preferin_a fa_ de n loc de dispute, fa_ de mecanisme care permit acces egal celor mul_i n locul privilegiilor speciale acordate celor pu_ini, care func_ioneaz rapid i cu costuri reduse, i care permit tuturor cet_enilor s ia parte la luarea deciziilor n loc de a lsa acest lucru pe seama specialitilor, care sunt familiare n loc de a fi numai pentru cei ini_ia_i i care nzuiesc spre i ob_in o justi_ie de substan_ n loc de a o ngrdi n numele formalismului . n 1982 fostul Preedinte al Cur_ii Supreme de Justi_ie a Statelor Unite ale Americii, W. Burger a ntrebat Nu exist oare o cale mai bun? n discursul su n fa_a Asocia_iei Americane a Barourilor cu ocazia raportului anual asupra strii

justi_iei. Pledoaria dl. judector Burger ca profesiile juridice s-i reconsidere rolul lor tradi_ional de vindectori ai litigiilor dintre persoane i s foloseasc mai mult avantajele medierii i arbitrajului, a urmat numeroaselor ini_iative din Statele Unite de examinare a unor alternative fa_ de solu_iile instan_elor de judecat. Cot la cot, nici Bangladeshul nu a rmas n urm: Ordonan_a privind instan_ele de familie din 1985 a instituit competen_a judectorului cauzei de a face demersuri pentru mpcarea pr_ilor att nainte ct i dup proces. De asemenea, Ordonan_a a legiferat cu privire la divor_, restabilirea drepturilor conjugale, dota, ncredin_area i ntre_inerea copiilor. Ordonan_a a reglementat i chestiuni presante cum ar fi: (1) odat ce ac_iunea n instan_ este introdus, tribunalul de familie va fixa un termen care n mod obinuit nu poate depi 30 de zile pentru audierile preliminare; (2) dup terminarea administrrii probelor de ctre ambele pr_i, instan_a de familie va face o nou ncercare de a ob_ine un compromis sau o mpcare ntre litigan_i; (3) n cazul n care un litigiu se ncheie printr-un compromis sau printr-o tranzac_ie, instan_a va pronun_a o hotrre n concordan_ cu cele stabilite n compromisul sau tranzac_ia pr_ilor. Legea Salish Ain din 2001 sau Legea arbitrajului din 2001 reprezint o nou dispozi_ie legal prin care se permite Arbitrajul interna_ional comercial ntre: un cet_ean din Bangladesh sau o persoan juridic din Bangladesh pe de o parte i un strin, un strin rezident n Bangladesh, o societate comercial strin, o societate comercial cu capital strin sau un guvern strin, pe de alt parte. Aceste dispozi_ii sunt reglementate n adugire pe lng arbitrajul existent ntre persoanele fizice i juridice din Bangladesh i pentru punerea n executare a unei hotrri de arbitraj ca i cum ar fi o hotrre judectoreasc. Aceast lege reglementeaz i punerea n executare a unei hotrri de arbitraj pronun_ate n strintate, de ctre o instan_ de judecat, n condi_iile prevzute n codul de procedur civil pentru punerea n executare a hotrrilor. Partea/pr_ile interesate i vor desemna arbitrii. n cazul n care partea nu desemneaz un arbitru pentru arbitrajul comercial interna_ional, acesta va fi numit de ctre Preedintele sau orice alt judector al Cur_ii Supreme n numele acestuia din urm. n mod concret, aceast lege a deschis drumul pentru ca Bangladesh s fie o _ar n care arbitrajul comercial interna_ional reprezint o modalitate de solu_ionare a litigiilor. Dl. judector K.M. Hasan, fostul preedinte al Cur_ii Supreme a Bangladesului, a spus n discursul su intitulat Introducerea solu_ionrii alternative a litigiilor (SAL) n Bangladesh modalit_i practice rostit n cadrul Grupului de lucru na_ional cu tema Solu_ionarea alternativ a litigiilor: n cutarea unei noi viziuni cu privire la sistemul de justi_ie civil (privat) din

Banglase din 31 octombrie 2002:SAL nu este destinat s nlocuiasc judecata, ci s func_ioneze ca un mecanism complementar care s reduc volumul de munc i presiunea asupra instan_elor. n anul 2003 domnul judector Mustafa Kemal, fost Preedinte al Cur_ii Supreme a Bangladeshului, a spus, de asemenea, n lucrarea sa de referin_ Introducerea solu_ionrii alternative a litigiilor n Bangladesh instructaj pregtitor cu privire la tehnicile de mediere, c sistemul SAL este introdus n cadru experimental ntr-o serie de locuri din Bangladesh. Zeci de judectori, avoca_i i alte persoane calificate au fost instrui_i n administrarea instan_elor i n managerierea cauzelor etc. de ctre Institutul pentru Studierea i Dezvoltarea Sistemelor de Drept din San Francisco, SUA. Modificarea Codului de procedur civil din 2003 a permis, prin noile sec_iuni 89 i 89b, la fel ca n India i Pakistan, folosirea SAL-ului, n special a medierii i arbitrajului, i creterea eficien_ei acestuia n domeniile ce nu se refer la dreptul familiei. Oricnd, dup nregistrarea cererii de chemare n judecat, dac toate pr_ile sunt prezente n sala de judecat fie n persoan fie prin avocat, (a) instan_a poate media litigiul; (b) sau poate supune cauza analizei avoca_ilor angaja_i de ctre pr_i; (c) sau pr_ilor nsei dac nu au fost angaja_i avoca_i; ( d ) sau medierii unui comitet instruit de ctre Judectorul Districtual cu consultarea Decanului Baroului Districtualinstan_ele civile au aplicat medierea n cauzele ce nu _in de dreptul familiei ncepnd cu 1 iulie 2003. Pn 31 iulie 2004, 3432 litigii ce nu _in de dreptul familiei fuseser solu_ionate pe calea medierii. _i Parlamentul din Bangladesh a adoptat o lege intitulat Legea concilierii conflictelor n zonele municipale din 2004 pentru a se asigura c litigan_ii au posibilitatea de a-i solu_iona disputele, diferendele sau conflictele cu ajutorul reprezentan_ilor lor n cadrul structurilor municipale fr a mai apela la instan_ele oficiale. n iunie 2005, pentru a se conforma dispozi_iilor art. 77 din Constitu_ia Bangladeshului, dl. Saifur Rahman, ministru de finan_e n guvernul bengali, a anun_at, cu ocazia prezentrii bugetului pentru anul 2005-2006, crearea institu_iei Ombudsmanului fiscal n Banglades. Ombudsmanul este o institu_ie a sistemului solu_ionrii alternative a litigiilor iar ombudsmanul fiscal va investiga plngerile cet_enilor pltitori de impozite mpotriva autorit_ilor guvernamentale. n august 2005, pentru a sprijini punerea n practic a Legii Arbitrajului din 2001, Consiliul Arbitrajului din Banglades a formulat noi reguli de arbitraj sub auspiciile FBCCI, i a nfiin_at un nou i eficient Centru de Arbitraj. Dl. Abdul Awal Mintoo, preedintele Consiliului Arbitrajului din Bangladesh a declarat c sper c aceast institu_ie va servi n cel mai bun mod interesele comunit_ii na_ionale

i interna_ionale de afaceri in rezolvarea litigiilor n care este implicat. Sistemul solu_ionrii alternative a litigiilor nu este nc unul familiar pentru judectorii, avoca_ii i n special litigan_ii din Bangladesh. Motivele pentru care pr_ile implicate ntr-un litigiu ar trebui s ia n considerare acest sistem sunt, aa cum rezult din cartea dr. Belal Husain Joy intitulat Aptitudini pentru managementul juridic din 2005, urmtoarele: (a) ofer o gam mai variat de posibilit_i de solu_ionare a litigiilor dect sistemul oficial; (b) contribuie n mod decisiv la creterea eficien_ei utilizrii resurselor juridice; (c) economisete timp i bani pentru ambele pr_i implicate; (d) reduce timpul de judecat accelernd solu_ionarea cauzelor i reducnd dosarele restante; (e) conserv autoritatea statutar a instan_elor de judecat i competen_a acestora de a rezolva litigiile n cazul n care SAL-ul eueaz; (f) procedurile din cadrul SAL sunt confiden_iale i nu sunt admisibile n instan_. Pentru ca SAL s fie aplicat pe deplin n Bangladesh este important s se instaureze un sistem judiciar eficient, fr corup_ie, injusti_ie i amnri nejustificate. Trebuie ini_iat un program de informare pentru litigan_i, avoca_i i membri ai puterii judectoreti, care poate fi adus la ndeplinire de ctre LJCBP, Consiliul Arbitrajului din Bangladesh, organiza_iile neguvernamentale, asocia_iile profesionale i institu_iile de formare a aptitudinilor. Trebuie de asemenea introduse reforme pentru ca SAL s fie ncorporat n sistemul de educa_ie i n programele de pregtire, mai ales cele de formare a formatorilor, pentru a ncuraja avoca_ii s devin specialiti n SAL. Lund n considerare beneficiile SAL ca un sistem tradi_ional cu o abordare modern i n special eficien_a sa n solu_ionarea disputelor comerciale sau necomerciale, interne sau interna_ionale nu trebuie s permitem ca justi_ia s fie ntrziat i n ultim faz respins, trebuie s asigurm responsabilitatea, transparen_a i integritatea arbitrului suprem care trebuie s rmn mai presus de orice bnuial pe parcursul procesului de a face dreptate. Traducere i adaptare realizate de Aurora Burtescu Nota redac_iei: Materialul a fost prezentat n cadrul Primei Conferin_e Interna_ionale pentru Mediere Judiciar, desfurat la Paris, n perioada 16-17 octombrie 2009 Medierea n Romnia Sanda Lungu, judector, Curtea de Apel Craiova, Membru al Asocia_iei Centrul pentru Mediere Craiova Mediation is a profession opened to a large category of people, not only to lawyers but allows the parties to be assisted by lawyers. The changed Mediation Law provides the conditions for a citizen of

European Union or of the European Economic Community to be recognized as a mediator in Romania in base of his/her document who attesting mediation competence and the conditions for a Romanian citizen to be recognize as a mediator in EU and EEC. Mediator has a multidisciplinary training. It is based on knowledge and skills previously developed but also on completely new knowledge and skills, specific for mediation, at minimum compulsory level as required by the Occupational Standards. First of all, being a mediator means a professional option which relies on the will to contribute to the social progress. In this respect, the mediator is a person constantly oriented towards self-improvement and in a permanent professional development process. The mediator Ethic and Deontological Code binds the mediator to act in that direction while the Mediation Council keeps in line with the international trend to compel the mediator to demonstrate his / her in-service training by attending a minimum number of training hours every years. Currently, there are eight organizations approved by the Mediation Council to hold mediator training courses. In according the Romanian Mediation Law, mediator training courses can be organized by the Universities (especially master courses), but them needs Mediation Council approval. This additional approval is necessary since mediation is a distinct profession, other than the one that master degree is organized for. The information available at the Mediation Council shows that the Universitys curricula limit to providing mere academic knowledge and are not able to ensure the development of the skills included in the Mediator Occupational Standard. This is the good reason why the Mediation Council has not assumed the responsibility to validate the training of master degree graduates, unless the respective curricula have been previously approved by the Council, and implicitly, to include such graduates in the authorized mediator category. According to the data provided by the members of the Mediation Council, before the occurrence of the Mediation Law, in 2006 there were 3000 mediations in Romania, with a 70% success rate for the matters where the parties accepted to participate in at least one mediation session. After that moment, there are not official statistics available about the number of mediations held in Romania. Introducere n Romnia, primele ini_iative de promovare a medierii dateaz din 1996, cnd Funda_ia pentru Schimbri Democratice a derulat primul proiect n domeniul medierii mpreun cu Canadian International Institute for Applied Negociation (CIIAN), n care au fost implica_i mai mul_i reprezentan_i ai profesiilor juridice i

reprezentan_i ai Ministerului Justi_iei. n perioada imediat urmtoare, Ministerul Justi_iei a ob_inut o finan_are din partea Funda_iei pentru o Societate Deschis Soros pentru aplicarea medierii ca metod alternativ la justi_ie i implicit s-a luat n calcul elaborarea unui proiect de lege privind medierea. Este important de men_ionat c din acel moment a existat o preocupare constant din partea Ministrului Justi_iei de a colabora i a se consulta cu reprezentan_i ai societ_ii civile pe tema medierii i a profesiei de mediator. n perioada 1999 2000, Ministerul Justi_iei a derulat un program de formare a mediatorilor sus_inut de ctre Asocia_ia Baroului American prin Programul CEELI i un proiect mpreun cu Funda_ia pentru Schimbri Democratice, n cadrul cruia s-a desfurat un program pilot de promovare i aplicare a medierii n cadrul Judectoriei Sectorului 3 Bucureti. n anul 2000 se ini_iaz de ctre Ministerul Justi_iei primul proiect de lege privind medierea, proiect ce a ntmpinat o puternic opozi_ie, n primul rnd din partea parlamentarilor avoca_i. Ideea ca medierea s fie una din solu_iile pentru creterea calit_ii actului de justi_ie i degrevarea instan_elor juridice a fost ns inclus n angajamentele de aderare ale Romniei fa_ de Uniunea European, fr a se men_iona n mod expres dac acest lucru va fi fcut printr-o lege cadru sau printr-o reglementare numai la aplicarea medierii n rela_ie cu instan_ele de judecat. Pn la elaborarea proiectului de lege privind medierea i profesia de mediator, n 2005, au mai fost propuse n Parlament i alte pro iecte privind medierea, dar care nu au beneficiat de suficient sus_inere parlamentar. n luna mai 2003, prin Ordin al Ministrului Justi_iei, a fost nfiin_at Centrul Pilot de Mediere de pe lng Tribunalul Dolj i Judectoria Craiova, iar prin Ordinul nr. 2683/16.09.2003 a fost aprobat Regulamentul privind organizarea i func_ionarea activit_ii centrului i a fost constituit Asocia_ia Centrul de Mediere Craiova. ncepnd cu luna noiembrie 2003, Centrul de Mediere a demarat activitatea prin organizarea de sesiuni de mediere a cauzelor transmise de pe rolul Judectoriei Craiova i al Tribunalului Dolj i sesiuni de formare a mediatorilor care i vizau ca principal grup _int pe avoca_i. Principalele organiza_ii neguvernamentale cu care Ministerul Justi_iei a fost ntr-un proces de consultare constant,privind legisla_ia ce vizeaz medierea i profesia de mediator au fost: Funda_ia pentru Schimbri Democratice, Asocia_ia Pro Medierea, Funda_ia Centrul de Mediere i Securitate Comunitar Iai, Asocia_ia Centrul de Mediere Craiova, Uniunea Centrelor de Mediere din Romnia, Asocia_ia Mediatorilor Profesioniti (A.M.P.), Asocia_ia Institutul Romn

de Training i Asocia_ia ALMA-RO. Activitatea de lobby desfurat n perioada 2000 2006 de ctre aceste organiza_ii neguvernamentale cu voca_ie n domeniul medierii s-a desfurat n mod constant i la nivelul comisiilor de specialitate ale celor dou camere ale Parlamentului. La 22 mai 2006 s-a publicat n Monitorul Oficial Legea nr. 192/2006 privind medierea i organizarea profesiei de mediator. Aceast lege clarific pentru prima oar locul medierii n sistemul de rezolvare a disputelor/conflictelor, rolul i obliga_iile mediatorului n rezolvarea unui conflict, cum se poate apela la serviciul de mediere i cine poate fi mediator. Adoptarea Legii nr. 192/2006 privind medierea i organizarea profesiei de mediator a permis nceperea construirii unui sistem unitar de aplicare a medierii n Romnia. Este de men_ionat c aceast form a legii, la care au contribuit i reprezentan_i ai societ_ii civile, este a cincea variant de proiect de lege privind medierea, ncepnd cu anul 2000. Legea a fost conceput, promovat i ulterior adoptat n sus_inerea medierii definit prin actele normative adoptate la nivel european i afirm aceleai principii promovate prin Recomandrile CE. Potrivit art. 1 din Legea nr. 192/2006, aa cum a fost modificat prin Legea nr. 370/2009: (1) Medierea reprezint o modalitate de solu_ionare a conflictelor pe cale amiabil, cu ajutorul unei ter_e persoane specializate n calitate de mediator, n condi_ii de neutralitate, impar_ialitate, confiden_ialitate i avnd liberul consim_mnt al pr_ilor. (2) Medierea se bazeaz pe ncrederea pe care pr_ile o acord mediatorului, ca persoan apt s faciliteze negocierile dintre ele i s le sprijine pentru solu_ionarea conflictului, prin ob_inerea unei solu_ii reciproc convenabile, eficiente i durabile. Astfel, medierea este inclus n sistemul alternativ de rezolvare a disputelor (ADR), i men_ine caracterul consensual i ofer deplin confiden_ialitate pr_ilor pentru discu_iile purtate n rela_ia cu mediatorul. n continuare, la art. 2 din lege este prevzut un alt aspect esen_ial al medierii, i anume caracterul voluntar al apelrii la mediere, lsnd loc pentru utilizarea acesteia n oricare din stadiile unei dispute, respectiv nainte, n timpul i ulterior unui proces n instan_: Dac legea nu prevede altfel, pr_ile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere n mod voluntar, inclusiv dup declanarea unui proces n fa_a instan_elor competente, convenind s solu_ioneze pe aceast cale orice conflicte n materie civil, comercial, de familie, n materie penal, precum i n alte materii, n condi_iile prevzute de prezenta lege. Potrivit legii romne, care reglementeaz un domeniu larg de aplicare, pot

fi supuse medierii dispute n materie civil, comercial, de familie, penal, n domeniul protec_iei consumatorului dar i n situa_ia conflictelor de drepturi de care pr_ile pot dispune, din cadrul conflictelor de munc. n ce privete medierea n cursul procesului civil, n cazul n care litigiul a fost dedus judec_ii, solu_ionarea acestuia prin mediere poate avea loc din ini_iativa pr_ilor sau la recomandarea instan_ei, acceptat de pr_i. La nchiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat s informeze instan_a asupra rezultatului medierii. n situa_ia n care s-a ajuns la o n_elegere, la cererea pr_ilor instan_a poate pronun_a o hotrre, lund act de tranzac_ia pr_ilor i va dispune, la cererea pr_ilor, restituirea taxei de timbru pltit pentru nvestirea respectivei instan_e. Modificrile aduse Legii nr. 192/2006 prin Legea nr. 370/2009 i prin O.G. nr. 13/2010 au fost necesare pentru armonizarea legisla_iei interne cu cea comunitar, n special cu dispozi_iile Directivei 2008/52/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii n materie civil i comercial. n acest sens, au fost introduse dispozi_ii exprese referitoare la modul n care pr_ile pot da for_ executorie acordului de mediere, prin intermediul notarului public sau al instan_ei (art. 59). Din pcate, aceste modificri nu au privit i men_ionarea efectului medierii asupra termenelor de prescrip_ie i decdere, n sensul suspendrii sau ntreruperii acestora, potrivit cerin_elor Directivei. n cauzele de familie, mediatorul vegheaz ca rezultatul medierii s nu contravin interesului superior al copilului i ncurajeaz prin_ii s se concentreze n primul rnd asupra nevoilor copilului. O dispozi_ie important a legii romne de mediere este cea referitoare la medierea cauzelor penale, att naintea sesizrii organelor judiciare, ct i ulterior, n timpul cercetrii penale sau al judec_ii. Medierea n materie penal nu poate fi impus niciuneia dintre pr_i, aceasta trebuind s fie acceptat att de partea vtmat, ct i de fptuitor. Medierea poate avea loc cu garantarea dreptului fiecrei pr_i la asisten_ juridic i/sau la serviciile unui interpret (atunci cnd este cazul). O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar n materie civil legifereaz asisten_a acordat de stat pentru asigurarea dreptului la un proces echitabil i garantarea accesului egal la actul de justi_ie. Ordonan_a prevede c: - n cazul n care persoana care ndeplinete condi_iile [] face dovada c, anterior nceperii procesului, a parcurs procedura de mediere a litigiului, beneficiaz i de restituirea sumei pltite mediatorului cu titlu de onorariu. De acelai drept beneficiaz i persoana care ndeplinete condi_iile [], dac solicit medierea dup nceperea procesului, dar nainte de prima zi de

nf_iare. (Art. 20) - Dac cererea pentru a crei solu_ionare se solicit ajutor public judiciar face parte din categoria celor care pot fi supuse medierii sau altor proceduri alternative de solu_ionare, cererea de ajutor public judiciar poate fi respins, dac se dovedete c solicitantul ajutorului public judiciar a refuzat anterior nceperii procesului s urmeze o asemenea procedur. (Art. 16 alin. 2) Consiliul de mediere19 Pentru a contribui la organizarea sistemului, Legea nr. 192/2006 a creat un organism autonom care desfoar o activitate de interes public. Acesta este Consiliul de mediere, format din 9 persoane autorizate ca mediator (i 3 membri suplean_i), desemnate prin vot de mediatorii autoriza_i. n cadrul unui mandat de 2 ani, membrii Consiliului i asum responsabilitatea de reglementare n 19 http://www.cmediere.ro domeniul medierii, viznd n principal asigurarea calit_ii actului de mediere i construirea unui sistem coerent de utilizare a medierii n Romnia. n ceea ce privete modul de func_ionare a Consiliului de mediere, art. 19 din Legea nr. 192/2006 prevede: (1) Consiliul de mediere se ntrunete lunar sau ori de cte ori este necesar, la convocarea preedintelui. (2) _edin_ele Consiliului de mediere sunt publice, cu excep_ia cazului n care membrii si hotrsc altfel. (4) n exercitarea atribu_iilor sale, Consiliul de mediere adopt hotrri cu votul majorit_ii membrilor care l compun. (5) La lucrrile Consiliului de mediere pot fi invitate s participe persoane din orice alte institu_ii sau organisme profesionale, a cror consultare este necesar pentru luarea msurilor sau pentru adoptarea hotrrilor Consiliului de mediere. Atribu_iile principale ale Consiliului sunt, de asemenea, definite prin lege (art. 20): promoveaz activitatea de mediere i reprezint interesele mediatorilor autoriza_i, n scopul asigurrii calit_ii serviciilor din domeniul medierii, conform prevederilor legii; elaboreaz standardele de formare n domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici interna_ionale n materie; autorizeaz programele de formare profesional ini_ial i continu, precum i pe cele de specializare a mediatorilor; ntocmete i actualizeaz lista furnizorilor de formare a mediatorilor care au ob_inut autorizarea; autorizeaz mediatorii, n condi_iile prevzute de prezenta lege i de procedura stabilit prin Regulamentul de organizare i func_ionare a Consiliului

de mediere; coopereaz, prin intermediul Sistemului de informare n cadrul pie_ei interne, cu autorit_ile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spa_iului Economic European i dinConfedera_ia Elve_ian, n vederea asigurrii controlului mediatorilor i a serviciilor pe care acetia le presteaz, n conformitate cu prevederile OUG nr. 49/2009; ntocmete i actualizeaz tabloul mediatorilor autoriza_i; _ine eviden_a birourilor mediatorilor autoriza_i; supravegheaz respectarea standardelor de formare n domeniul medierii; elibereaz documentele care atest calificarea profesional a mediatorilor; adopt Codul de etic i deontologie profesional a mediatorilor autoriza_i, precum i normele de rspundere disciplinar a acestora; ia msuri pentru respectarea prevederilor con_inute de Codul de etic i deontologie profesional a mediatorilor autoriza_i i aplic normele privind rspunderea disciplinar a acestora; face propuneri pentru completarea sau, dup caz, corelarea legisla_iei privind medierea; adopt regulamentul privind organizarea i func_ionarea sa; organizeaz alegerea urmtorului consiliu de mediere, n condi_iile prevzute de lege; ndeplinete orice alte atribu_ii prevzute de lege. Principalele acte normative elaborate pn n prezent de Consiliul de mediere sunt: Codul de Etic i Deontologie Profesional a Mediatorilor, publicat pe site-ul Consiliului;20 Regulamentul de Organizare i Func_ionare a Consiliului de Mediere (supus i dezbaterii publice);21 Standardul de Formare a Mediatorului;22 Normele de Rspundere Disciplinar a Mediatorilor Autoriza_i, publicate pe site-ul Consiliului; Ghidul Practic pentru Parcurgerea Procedurii de Autorizare a Mediatorilor, publicat pe site-ul Consiliului; Consiliul de mediere este singura institu_ie care are responsabilitatea de a aviza formele de exercitare a profesiei de mediator i de a _ine eviden_a acestora. Autorizarea mediatorilor a demarat n octombrie 2007 i se realizeaz n dou etape. ntr-o prim etap se depune la Consiliul de mediere o cerere de evaluare nso_it de un dosar cu acte care dovedesc faptul c persoana respectiv se nscrie n prevederile art. 7 i ale art. 72 alin. 2 din Legea nr.

192/2006, iar n a doua etap se depune o cerere pentru avizarea formei n care doresc s i exercite profesia demediator. n prima faz a autorizrii, cele mai multe dosare au fost depuse de persoane care s-au format nainte de apari_ia legii, prin programe din cele mai diverse, att n _ar ct i n strintate, dup care a nceput procedura de autorizare i pentru cei care au urmat cursuri sus_inute de furnizori autoriza_i conform Legii nr. 192/2006. Referitor la cererile de autorizare, pn la 15 iulie 2008, la Consiliul de mediere au fost depuse pentru autorizare 1397 de dosare. Dintre acestea, 53 au fost respinse. n prezent, Tabloul mediatorilor cuprinde 1050 mediatori autoriza_i (primul Tablou al Mediatorilor, publicat n luna iunie 2008, includea 301 mediatori). Mediatorii autoriza_i sunt nscrii ntr-un Tablou al mediatorilor, publicat anual n Monitorul Oficial al Romniei, pe site-ul Consiliului de Mediere i pe siteul Ministerului Justi_iei care, la rndul su, urmeaz s l distribuie ctre toate instan_ele de judecat, precum i ctre orice alte institu_ii interesate de mediere. Tabloul Mediatorilor este actualizat lunar, dup fiecare edin_ a Consiliului n care se aprob intrarea pe Tablou a noilor mediatori. Mediatorul Succesul medierii este datorat, n cea mai mare parte, ncrederii pe care pr_ile o acord mediatorului. 20 http://www.cmediere.ro 21 Publicat n M.Of. al Romniei, Partea 1, nr. 505 din 27 iulie 2007. 22 Aprobat prin Hotararea nr. 12/2007 a Consiliului de Mediere, publicat n M.Of. al Romniei, Partea 1, nr. 713 din 22 octombrie 2007. Potrivit art. 7 al Legii nr. 192/2006 astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 370/2009, poate fi mediator persoana care ndeplinete urmtoarele condi_ii: a) are capacitate deplin de exerci_iu; b) are studii superioare; c) are o vechime n munc de cel pu_in 3 ani; d) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activit_i; e) se bucur de o bun reputa_ie i nu a fost condamnat definitiv pentru svrirea unei infrac_iuni inten_ionate, de natur s aduc atingere prestigiului profesiei; f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, n condi_iile legii, sau un program postuniversitar de nivel master n domeniu, acreditate conform legii i avizate de Consiliul de mediere; g) a fost autorizat ca mediator, n condi_iile prezentei legi.

Medierea reprezint o profesie deschis unui grup foarte larg de persoane, nu numai avoca_ilor, ns permite pr_ilor s fie asistate de avoca_i. Legea nr.192/2006 modificat prin Legea nr. 370/2009 i prin O.G. nr. 13/2010 reglementeaz i condi_iile n care cet_enii altor state precum i ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spa_iului Economic European i din Confedera_ia Elve_ian sunt recunoscu_i ca mediatori n Romnia n baza documentelor care le atest calificarea n profesia de mediator i condi_iile n care un cet_ean romn, posesor al unor documente de calificare n profesia de mediator n unul din aceste state, poate fi recunoscut ca mediator n Romnia. Pregtirea mediatorului este multidisciplinar. Ea se bazeaz pe cunotin_e i abilit_i anterior dezvoltate, dar i pe unele complet noi, specifice medierii, la un nivel minim impus prin Standardul Ocupa_ional. A fi mediator este n primul rnd o op_iune profesional care se bazeaz pe dorin_a de a contribui altfel la progresul societ_ii. n acest sens, mediatorul este o persoan care este permanent orientat spre autodepire i aflat ntr-un permanent proces de dezvoltare profesional. Codul etic i deontologic al mediatorului l oblig chiar la acest lucru, iar Consiliul de Mediere se raliaz tendin_ei interna_ionale de a obliga mediatorul s fac dovada pregtirii sale continue prin stabilirea unui numr minim de ore de formare anuale. n acest moment exist deja opt organiza_ii care au primit avizul Consiliului de mediere de a derula cursuri de formare a mediatorilor. Acestea sunt: Asocia_ia Centrul de Mediere Craiova Craiova; Asocia_ia pentru Dialog i Solu_ionare a Disputelor Iai; Asocia_ia Pro Medierea Bucureti; Funda_ia pentru Schimbri Democratice Bucureti; S.C. Edumonde Mediation S.R.L. Bucureti; S.C. Adsum S.R.L Cluj-Napoca; Asocia_ia Centrul Regional de Facilitare i Negociere Iai; S.C. Human Tool Kit S.R.L Craiova. Potrivit Legii romne a medierii, cursurile de formare a mediatorilor pot fi organizate i n cadrul institu_iilor de nv_mnt superior acreditate, n special n cadrul programelor de master, dar necesit autorizarea Consiliului de mediere. Aceast autorizare este necesar n condi_iile n care medierea este o profesiune distinct, diferit de cea pentru care a fost organizat programul de masterat. Din informa_iile pe care le de_ine Consiliul de Mediere, programele de nivel master derulate pn n prezent sunt orientate spre un nivel pur teoretic i nu asigur dezvoltarea abilit_ilor incluse n Standardul ocupa_ional al mediatorului. Acesta este motivul pentru care Consiliul de mediere nu i-a asumat rspunderea validrii pregtirii absolven_ilor unor programe de nivel master neavizate anterior de ctre Consiliu i implicit includerea acestora n rndul

mediatorilor autoriza_i. Conform datelor furnizate de membrii Consiliului de mediere, nainte de apari_ia Legii medierii, n 2006, s-au efectuat peste 3000 de medieri n Romnia, rata de succes n aceste cazuri fiind de peste 70%, pentru cazurile n care pr_ile au acceptat s participe la cel pu_in o edin_ de mediere. Dup aceast dat nu au mai fost date publicit_ii date statistice referitoare la numrul medierilor din Romnia. Not: Principala surs a acestei prezentri este Strategia privind medierea i dezvoltarea profesiei de mediator pentru 2008-2013 aprobat de Consiliul de mediere n septembrie 2008 La mdiation en Roumanie Sanda Elena Lungu, Juge Cour dAppel de Craiova Membre dAssociation du Centre pour Mediation Craiova Introduction En Roumanie, les premires initiatives de promotion de la mdiation ont commenc en 1996, quand la Foundation pour Changements Dmocratiques a dvelopp le premier projet dans le domaine de la mdiation, avec le support de Canadian International Institute for Applied Negociation (CIIAN), projet dans lequel plusieurs reprsentants des professions juridiques et reprsentants du Ministre de la Justice ont t impliqus. Dans la priode immdiatement suivante, le Ministre de la Justice a obtenu un financement de la part de la Fondation pour une Societe Ouverte Soros, pour appliquer la mdiation comme mthode alternative dans la Justice et, implicitement, llaboration dun projet de loi concernant la mdiation a t considre. Il est important de mentionner que, dornavant, il y a eu une proccupation constante de la part du Ministre de la Justice pour collaborer et se consulter avec des reprsentants de la socit civile sur le thme de la mdiation et de la profession de mdiateur. Pendant -dans la priode 1999 2000, le Ministre de la Justice a dvelopp un programme de formation des mdiateurs, soutenu par lAssociation du Barreau Americain par le programme CEELI et un projet avec le support de la Fondation pour Changements Dmocratiques, dans le cadre duquel un programme-pilot pour la promotion et lapplication de la mdiation dans le Tribunal dInstance du Secteur 3, Bucarest, a t droul. En 2000, le Ministre de la Justice ouvre le premier projet de loi concernant la mdiation, projet qui sest confront avec une opposition forte, premirement de la part des parlementaires avocats. Lide que la mdiation soit lune des solutions pour la croissance de la qualit de lacte de justice et le soulagement des instances juridiques a t, pourtant, comprise dans les

engagements dadhsion de la Roumanie lUnion Europenne, sans mentionner explicitement si cet objectif sera accompli par - lintermde dune loicadre ou seulement travers un rglement concernant lapplication de la mdiation en relation avec les instances de jugement. Jusqu llaboration du projet de loi concernant la mdiation et la profession de mdiateur, en 2005, dautres projets concernant la mdiation ont t aussi proposs dans le Parlement, mais ils nont pas bnfici dun soutien parlementaire suffisant. En mai 2003, par lOrdre du Ministre de la Justice, le Centre Pilot de Mdiation dauprs le Tribunal Dolj et le Tribunal dInstance Craiova a t fond et, par lOrdre no. 2683/16.09.2003, le Rglement concernant lorganisation et fonctionnement du centre a t approuv et lAssociation Centre de Mdiation Craiova a t constitue. A partir de novembre 2003, lactivit du Centre de Mdiation a t dmarre par lorganisation dune session de mdiation des causes transmises du rle du Tribunal dInstance de Craiova et du Tribunal Dolj et de sessions de formation des mdiateurs, adrsses aux avocats, en tant que principal groupe-cible. Les principales organisations non-gouvernementales avec lesquelles le Ministre de la Justice sest trouv dans un constant procs de consultation sur la lgislation concernant la mdiation et la profession de mdiateur ont t: La Fondation pour Changements Dmocratiques, LAssociation Pro Mdiation, La Fondation Centre de Mdiation et Scurit Communautaire Iasi, LAssociation Centre de Mdiation Craiova, LUnion des Centres de Mdiation de Roumanie, LAssociation des Mdiateurs Professionnels (A.M.P.), LAssociation de LInstitut Roumain de Training et lAssociation ALMA-RO. Lactivit de lobby dveloppe pendant la priode 2000 2006 par ces associations non-gouvernementales spcialises dans le domaine de la mdiation sest constamment droule aussi au niveau des commissions de spcialit des deux Chambres du Parlement. Le 22 mai 2006, dans le Journal Officiel est comparue - parue la Loi no. 192/2006 concernant la mdiation et lorganisation de la profession de mdiateur. Cette loi clarifie pour la premire foi quel est le lieu de la mdiation dans le systme de rsolution des dissoutes/conflits, comment on peut faire appel au service de mdiation et qui peut tre un mdiateur. Ladoption de la Loi no. 192/2006 concernant la mdiation et lorganisation de la profession de mdiateur a permis le dbut de la construction dun systme unitaire dapplication de la mdiation en Roumanie. On doit mentionner le fait que cette forme de la loi, laquelle les reprsentants de la socit civile ont aussi contribu, est la cinquime variante de projet de loi concernant la mdiation

depuis lanne 2000. La loi a t conue, promue et, ultrieurement adopte afin de soutenir la mdiation telle que dfinie par les actes normatives adopts au niveau europen et affirme les mmes principes promus par les recommandations de la CE. Selon lart. no. 1 de la Loi no. 192/ 2006, modifi par la Loi no. 370/2009: (1) La mdiation reprsente une modalit de rsoudre les conflits amiablement, laide dune troisime personne spcialise dans la qualit de mdiateur, en conditions de neutralit, impartialit, confidentialit et ayant, librement le consentement des parties. (2) La mdiation est base sur la confiance que les parties accordent au mdiateur, en tant que personne apte de faciliter les ngociations entre eux et de les soutenir pour la rsolution du conflit, en obtenant une solution rciproquement convenable, efficace et durable. Ainsi, la mdiation est comprise dans le systme alternatif de rsolution des conflits (ADR), maintient son caractre consensuel et fournit aux parties toute la confidentialit pour les discussions dans le cadre de la relation avec le mdiateur. Ensuite, lart 2 de la loi prvoit un aspecte essentiel de la mdiation, le caractre volontaire de lappel la mdiation, en laissant de la place pour lutilisation de la mdiation dans toutes les tapes dune dispute, respectivement avant, pendant et aprs un procs devant linstance: Si la loi ne prvoit autrement, les parties, des personnes physiques ou juridiques, peuvent faire appel la mdiation volontairement, mme aprs le dbut dun procs devant les instances comptentes, en convenant de rsoudre, de cette-manire l, tout conflit en espce civile, commerciale, familiale, pnale et en autres espces, dans les conditions prvues par cette loi. Selon la loi roumaine, qui rglemente un large domaine dapplication, peuvent tre soumises la mdiation des disputes en espce civile, commerciale, familiale, pnale, dans le domaine de la protection du consommateur mais aussi dans la situation des conflits de droits desquelles les parties peuvent disposer, du cadre des conflits de travail. En ce qui concerne la mdiation dans le cours du procs civil, dans le cas ou le conflit a t rendu au jugement, la rsolution du conflit par la mdiation peut avoir lieu linitiative des parties ou la recommandation de linstance, accepte par les parties. A la clture du procs de mdiation, le mdiateur est oblig dinformer linstance sur le rsultat de la mdiation. Dans la situation ou on a obtenu un accord, la demande des parties, linstance peut prononcer une dcision, en prenant note de la transaction des parties et disposera, la demande des parties, la restitution de la taxe de timbre paye pour linvestissement de linstance respective.

Les changements apports la Loi no. 192/2006 par la Loi no. 370/2009 et par lOG no. 13/2010 ont t ncessaires pour lharmonisation de la lgislation interne avec la lgislation communautaire, spcialement avec les dispositions de la Directive 2008/52/CE du Parlement Europen et du Conseil concernant certains aspects de la mdiation en espce civile et commerciale. Ainsi, des dispositions expresses concernant la faon delaquelle les parties peuvent donner de la force dexcution a laccord de mdiation, par le notaire publique ou linstance (art. 59). Malheureusement, ces changements nont pas envisag la mention de leffet de la mdiation sur les termes de prescription et de dchue, au sens de la suspension ou linterruption de celles-ci, selon les demandes de la Directive. Dans les espces de famille, le mdiateur veille que le rsultat de la mdiation ne contrevienne lintrt suprieur de lenfant et encourage les parents de se concentrer, premirement, sur les besoins de lenfant. Une disposition importante de la loi roumaine de mdiation este celle concernant la mdiation des causes pnales, aussi avant linformation des organes judiciaires, que plus tard, pendant lenqute pnale ou le jugement. La mdiation en espce pnale ne peut pas tre impose aucune des parties, elle doit tre accepte, la fois, par la partie heurte et par le dlinquant. La mdiation peut avoir lieu avec la garantie du droit de chaque partie lassistance juridique et/ou aux services dun interprte (sil est le cas). LOUG no. 51/2008 concernant laide publique judiciaire en espce civile lgifre lassistance offerte par lEtat pour lassurance du droit a un procs quitable et la garantie dun accs gal lacte de justice. Lordonnance prvoit que: - Dans le cas o la personne qui accomplit les conditions [] fait preuve que, avant le dbut du procs, a parcouru la procdure de mdiation du conflit, bnficie de la restitution de la somme paye au mdiateur au titre dhonoraire. Du mme droit bnficie aussi la personne qui accomplit les conditions [], si elle sollicite la mdiation aprs le dbut du procs, mais avant le premier jour de prsentation. (Art. 20) - Si la requte pour la rsolution de laquelle on sollicite laide publique judiciaire fait partie de la catgorie de celles qui peuvent tre soumises la mdiation ou dautres procedures alternatives de rsolution, la requte daide publique judiciaire peut tre rejete, si on dmontre que le demandeur de laide publique judiciaire a refus, avant le dbut du procs, de suivre une telle procdure (Art. 16 alin. 2). Le Conseil de Mdiation www.cmediere.ro Pour contribuer a lorganisation du systme, la Loi no. 192/2006 a cre un organisme autonome, qui dveloppe une activit dintrt publique. Cest le

Conseil de mdiation, constitue de 9 personnes autorises comme mdiateurs (et 3 membres supplants), dsignes par vote par les mdiateurs autoriss. Dans le cadre dun mandat de 2 ans, les membres du Conseil sassument la responsabilit de rglementation dans le domaine de la mdiation, envisageant, en principal, lassurance de la qualit de lacte de mdiation et la construction dun systme cohrent dutilisation de la mdiation en Roumanie. En ce qui concerne le fonctionnement du Conseil de mdiation, lart. 19 de la Loi no. 192/2006 prvoit: (1) Le Conseil de Mdiation se runit une fois par mois ou chaque fois quil soit ncessaire, a la convocation du president. (2) Les runions du Conseil de mdiation sont publiques, lexception du cas ou ses membres dcident autrement. (4) Dans lexercice de ses attributions, le Conseil de mdiation adopte des dcisions avec le vote de la majorit de ses membres. (5) Aux travaux des Conseil de mdiation peuvent tre invits participer des personnes de toute autre institution ou organismes professionels, la consultation desquelles est ncessaire pour prendre des mesures ou pour adopter les dcisions du Conseil de mdiation. Les attributions principales du Conseil sont, aussi, dfinies par la loi (art. 20): il promeut lactivit de mdiation et reprsente les intrts des mdiateurs autoriss, afin dassurer la qualit des services dans le domaine de la mdiation, selon les dispositions de la loi; labore les standards de formation dans le domaine de la mdiation, sur la base des meilleures pratiques internationales dans la matire; autorise les programmes de formation professionnelle initiale et continue, autant que les programmes de spcialisation des mdiateurs; labore et actualise la liste des fournisseurs de formation des mdiateurs qui ont obtenu lautorisation; autorise les mdiateurs, dans les conditions prvues par cette loi et par la procdure tablie par le Rglement dorganisation et fonctionnement du Conseil de mdiation; coopre, par le Systme dinformation dans le cadre du march interne, avec les autorits comptentes des autres Etats membres de LUnion Europenne, de lEspace Economique Europen et de la Confdration Suisse, afin dassurer le contrle des mdiateurs et des services quils rendent, conformment aux dispositions de l OUG no. 49/2009; labore et actualise le tableau des mdiateurs autoriss; garde lvidence des bureaux des mdiateurs autoriss; surveille laccomplissement des standards de formation dans le domaine

de la mdiation; issue les documents qui prouvent la qualification professionnelle des mdiateurs; adopte le Code dthique et dontologie professionnelle des mdiateurs autoriss et les normes de responsabilit disciplinaire de ceux-ci; prend des mesures pour laccomplissement des dispositions contenues dans le Code dthique et dontologie professionnelle des mdiateurs autoriss et applique les normes concernant leur responsabilit disciplinaire; fait des propositions pour lachvement ou, selon le cas, la corrlation de la lgislation concernant la mdiation; adopte le rglement concernant son organisation et fonctionnement; organise la slection du conseil de mdiation suivant, dans les conditions prvues par la loi; accomplit toute autre attribution prvue par la loi. Les principaux actes normatifs adopts, jusqu prsent, par le Conseil de mdiation sont: Le Code dEthique et Dontologie Professionnelle des Mdiateurs, publi sur le site du Conseil; Le Rglement dOrganisation et de Fonctionnement du Conseil de Mdiation (soumis au dbat publique), publi dans le Journal Officiel de la Roumanie, Part 1, en juillet 2007; Le Standard de Formation du Mdiateur, publi dans le Journal Officiel de la Roumanie, Part 1, le 22 octobre 2007; Les Normes de Responsabilit Disciplinaire des Mdiateurs Autoriss, publies sur le site du Conseil; Guide Pratique pour le Parcours de la Procdure dAutorisation des Mdiateurs, publi sur le site du Conseil; Le Conseil de mdiation est la seule institution qui a la responsabilit daviser les formes dexercice de la profession de mdiateur et den garder lvidence. Lautorisation des mdiateurs a dmarr en octobre 2007 et se droule en deux tapes. Dans une premiere tape, on dpose au Conseil de mdiation une requte dvaluation, accompagne par un dossier avec des actes qui prouvent le fait que la personne respective sinscrit dans les dispositions des art. 7 et 72 par. (2) de la Loi no. 192/ 2006 et dans la deuxime tape on dpose une requte pour lapprobation de la forme dans laquelle ils veulent pratiquer la profession de mdiateur. Dans la premire phase de lautorisation, plusieurs dossiers ont t dposs par des personnes qui se sont formes avant lapparition de la loi, par les programmes les plus divers, dans le pays et ltranger, ensuite la procdure dautorisation est commence aussi pour ceux qui ont suivi des cours de

fournisseurs autoriss, conformment la Loi no. 192/2006. En ce qui concerne les requtes dautorisation, jusquau 15 juillet 2008, 1397 dossiers ont t dposs au Conseil de mdiation, afin dtre autoriss. 53 ont t rejets. A prsent, le Tableau des Mdiateurs comprend 1050 mdiateurs autoriss (le premier Tableau des Mdiateurs, publie en Juin 2008, comprenait 301 mdiateurs). Les mdiateurs autoriss sont inscrits dans un Tableau des Mdiateurs, publi chaque anne dans le Journal Officiel de la Roumanie, sur le site du Conseil de Mdiation et sur le site du Ministre de la Justice qui, son tour, va distribuer le Tableau toutes les instances juridiques et tout autre institution intresse par la mdiation. Le Tableau des Mdiateurs est actualis chaque mois, aprs chaque runion du Conseil qui approuve linclusion dans le tableau de nouveaux mediateurs. Le mdiateur Le succs de la mdiation est du, dans la plupart, a la confiance que les parties accordent au mdiateur. Conformment lart. 7 de la Loi no. 192/2006, modifie par la Loi no. 370/2009, toute personne qui accomplit les conditions suivantes peut tre un mdiateur: a) a une capacit dexercice totale; b) a des tudes suprieures; c) travaille de plus de 3 annes; d) est mdicalement capable dexercer cette activit; e) se rjouit dune bonne rputation et na jamais t condamne dfinitivement pour avoir commis une infraction intentionne, capable a heurter le prestige de la profession; f) a termin les cours pour la formation des mdiateurs, dans les conditions de la loi, ou un programme aprs luniversit du niveau du master dans le domaine, reconnu conformment a la loi et approuve par le Conseil de mdiation; g) a t autorise comme mdiateur, dans les conditions de cette loi. La mdiation reprsente une profession ouverte a un groupe trs large de personnes, pas seulement aux avocats, mais permet aux parties dtre assistes par les avocats. La Loi 192/2006, modifie par la Loi no. 370/2009 et lOG no. 13/2010 rglemente les conditions dans lesquelles les citoyens dautres Etats et des Etats membres de lUnion Europenne, de lEspace Economique Europen et de la Confdration Suisse sont reconnus comme mdiateurs en Roumanie, sur la base des documents qui attestent leur qualification dans la profession de mdiateur et les conditions dans lesquelles un citoyen roumain, possesseur des

documents de qualification dans la profession de mdiateur en lun de ces Etats, peut tre reconnu comme mdiateur en Roumanie. La prparation du mdiateur est pluri-disciplinaire. Elle se fonde sur des connaissances et habilits dveloppes antrieurement, mais, aussi, sur dautres compltement nouvelles, spcifiques la mdiation, un niveau minimal, impos par le Standard Occupationnel. Etre mdiateur est, tout dabord, une option professionnelle qui se fonde sur le dsir de contribuer, ainsi, au progrs de la socit. Dans ce sens, le mdiateur est une personne constamment oriente vers lautodpassement et qui se trouve dans un procs permanent de dveloppement professionnel. Le Code thique et dontologique du mdiateur ly obligent, et mme le Conseil de mdiation sajoute la tendance internationale dobliger le mdiateur de faire la preuve de sa prparation continue, en tablissant un nombre minimum dheures de formation annuelle. Dans ce moment, il y a, dj, un nombre de huit organisations qui ont reu lapprobation du Conseil de mdiation pour drouler des cours de formation des mdiateurs. Ces organisations sont: LAssociation Centre de Mdiation Craiova Craiova; LAssociation pour le Dialogue et la Rsolution des Conflits Iassi; LAssociation Pro Mdiation Bucarest; La Fondation pour Changements Dmocratiques Bucarest; SC Edumonde Mdiation S.R.L. Bucarest; SC Adsum S.R.L Cluj-Napoca; LAssociation Centre Rgional de Facilitation et Ngociation Iassi; SC Human Tool Kit S.R.L Craiova. Selon la loi roumaine de la mdiation, les cours de formation des mdiateurs peuvent tre organiss aussi dans le cadre des institutions denseignement suprieur accrdites, spcialement dans le cadre des programmes de master, mais ils ont besoin de lautorisation du Conseil de Mdiation. Cette autorisation est ncessaire dans les conditions o la mdiation est une profession distincte, diffrente de celle pour laquelle le programme de master a t organis. Des informations que possde le Conseil de Mdiation, les programmes de niveau du master, drouls jusqu prsent, sont orients vers un niveau purement thorique et nassurent pas le dveloppement des habilits comprises dans le Standard occupationnel du mdiateur. Cest le motif pour lequel le Conseil de mdiation na pas assum la responsabilit de valider la prparation de ceux qui ont obtenu une matrise dans des programmes du niveau master qui nont pas t approuvs, antrieurement, par le Conseil, et, implicitement, leur inclusion parmi les mdiateurs autoriss. Selon les dates fournies par les membres du Conseil de Mdiation, avant

lapparition de la Loi de la mdiation, en 2006, plus de 3000 mdiations ont t faites en Roumanie, la rate du succs tant de plus de 70%, pour les cas o les parties ont accept2 de participer au moins une session de mdiation. Aprs cette date, des dates statistiques concernant le nombre des mdiations en Roumanie nont plus t faites publiques. Note : La source principale de cette prsentation est La stratgie concernant la mdiation et le dveloppement de la profession de mdiateur pour 2008-2013, approuve par le Conseil de mdiation en septembre Medierea n Argentina Elena Highton Nolasco, Vice-Preedinte al Cur_ii Supreme din Argentina Les juges argentins travaillent depuis 1991 pour lancer et mettre en place les ADR (particulirement la mdiation). Nous avons dvelopp un plan national de mdiation. La mdiation obligatoire avant le procs est en vigueur depuis 1996. En 13 ans, plus de 300.000 affaires ont t envoyes en mdiation, et en retour un tiers seulement est revenu pour aller au procs. La mdiation est implante dans la plupart des provinces. Les tribunauy suprmes provinciaux sont impliqus dans le dveloppement de projets correspondant leurs besoins, dans certains s`appuient sur des modles portes multiples. A la suite de la confrence judiciaire organise par la Cour Suprme et les associations des juges en septembre 2007, un groupe a t form pour travailler sur l`accs la justice et la rsolution de litiges. Il s`agit d`un petit groupe juges provenant de tous les coins du pays plac sous l`autorit de la Vice-prsidence. Nous avons dessin une carte des ADR judiciaires dans le pays entier, que l`on peut trouver sur le site web de la Cour Suprme http://www.csjn.gov.ar (carte d`accs la justice). L`Argentine offre acutellement son aide et ses formations aux autres pays d`Amrique latine. Introducere n calitate de judector, apar_innd Cur_ii Supreme, am avut bucuria de a fi invitat s-mi prezint viziunea cu privire la domeniul important al ADR n cadru primelor dezbateri interna_ionale cu privire la medierea judiciar. Am lucrat n acest domeniu nc de la debutul su n anii `90, ncercnd s implementez ADR nu numai n Argentina, dar i n alte state din America Latin. Efortul a fost sus_inut de judectori, Ministerul justi_iei, universit_i, barouri i alte profesii. Argentina ofer n prezent o asisten_ tehnic i formare profesional cu

privire la mesiere altor state din America Latin, cum ar fi Brazilia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Salvador, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay etc. Micarea a pornit din sistemul judiciar ctre alte sectoare i s-a dezvoltat. Medierea obligatorie naintea proceselor aflate n competen_a tribunalelor federale Aceast ac_iune a fost rezultatul schimbului dintre judectorii nord americani n cadrul Colegiului Judiciar din Reno, Nevada. Eram la vremea aceea un judector care trana litigiile, iar mpreun cu colegul meu Gladys Alvarez, care a devenit partenerul meu n acest angajament, eram foarte preocupa_i de criza sistemului judiciar, astfel c am decis s ne nscriem la Colegiul Judiciar n cutarea unor noi modalit_i de abordare. La ntoarcere am stabilit Planul Na_ional de Mediere la nivelul Argentinei. Aici trebuie men_ionat cu claritate c Legea fundamental a Argentinei se bazeaz pe Constitu_ia American, astfel c exist un sistem federal, ceea ce presupune o structur de guvernmnt pe dou etaje. n afara autorit_ilor na_ionale principale (Preedintele statului, Congresul Na_ional i Curtea Suprem), fiecare provincie are n sistemul de guvernare o putere executiv, una legislativ i una judectoreasc. n urma efortului nostru, un proiect pentru mediere a fost creat de Ministerul Justi_iei i Curtea de Apel Na_ional pentru cauzele civile. Legile au fost adoptate rapid. A avut ca rezultat medierea obligatorie nainte de proces, intrat n vigoare n Tribunalele Federale din localitatea Buenos Aires n 1996. n 13 ani, mai mult de 300.000 de cauze au fost trimise mediatorilor i numai o treime s-au terminat prin procese. Aproximativ 4.000 de mediatori sunt nscrii n Registrul Ministerului Na_ional al Justi_iei. Reac_iile avoca_ilor Avoca_ii au avut reac_ii contradictorii Mul_i dintre acetia, cu precdere tinerii, au fost interesa_i nc de la nceput. Avoca_ii mai n vrst, dar mai ales cei care desfurau activit_i judiciare s-au opus medierii. Unii credeau din eroare c asta fcuser de fapt dintotdeauna; al_ii preau s cread c dac medierea se rspndete vor pierde din ctiguri; al_ii erau de prere c medierea obligatorie este neconstitu_ional; exista i opinia c mediatorii nu sunt suficient de bine forma_i profesional etc. Cu trecerea timpului, unii dintre ei au nceput cel pu_in s descopere anumite avantaje ale procedurii. Au gsit un nou domeniu de activitate, dat fiind c pentru a fi nscris pe lista mediatorilor autoriza_i s participe la medierea obligatorie naintea procesului trebuia s fi fost avocat. S-a ajuns la

concluzia c s-ar putea ob_ine ctiguri prin rezolvarea rapid a conflictelor prin mediere, mai uor dect a se lupta n instan_ mai mul_i ani. Cnd mecanismul devine mai bine cunoscut, clien_ii ncep s cear un rspuns mai rapid i mai ieftin prin intermediul medierii i se prezint la reuniuni mai bine pregtite pentru op_iuni i solu_ii posibile ale problemelor lo r; avoca_ii apreciaz satisfac_ia clien_ilor lor. Pozi_ia judectorilor Cum au reac_ionat judectorii? Mul_i judectori s-au implicat imediat. Judectorii argentinieni au fost folosi_i imediat n audierile de conciliere. Aceste audien_e fac parte din activitatea judiciar, astfel cum e definit de codurile de procedur. Asta nseamn c judectorii nu sunt i nu pot fi mediatori, dar pot convoca pr_ile pentru a ncerca ncheierea unui acord. Totui, nu to_i judectorii au nclina_ii ctre aceasta, pretinznd c nu au timp i c prefer s motiveze hotrri n loc s piard timp discutnd cu pr_ile. Unii judectori nu au darul sau formarea necesar pentru a reui. Programele de Mediere n provincii Tribunalele erau suprancrcate i activitatea judiciar extrem de dificil, ceea ce a determinat un numr important de judectori s sus_in cauza i s foloseasc ADR (cu precdere medierea) pentru a lansa i implementa diverse mecanisme. n prezent, aproape toate cele 24 de districte au programe de mediere. n general, Cur_ile Supreme Provinciale s-au implicat n proiecte de dezvoltare n func_ie de necesit_i. Din cauz c _ara nu este nu numai mare, dar prezint i condi_ii diferite n func_ie de regiuni, nevoile sunt foarte diferite, exist localit_i mari i zone foarte populate sau orae mici foarte pu_in dezvoltate. n func_ie de circumstan_ele locale, prezentm un tablou complet al op_iunilor ADR sau al modelelor tribunalelor, de mediere voluntar sau obligatorie, cu sau fr reglementare locale, Justi_ia de Pace, Casele Justi_iei ai cror profesioniti se deplaseaz dintr-un ora n altul etc. Spre exemplu, Tribunalele Superioare ale celor dou provincii din Patagonia au dezvoltat proiecte privind deschiderea Caselor Justi_iei pentru a facilita accesul la justi_ie prin propunerea ADR, ce corespunde nevoilor popula_iei care locuiete departe de tribunale. Prima a fost instalat n Provincia din Rio Negro, n sudul Patagoniei, n mijlocul mun_ilor, la 160 de km de tribunalul cel mai apropiat. A doua se gsete ntr-un minuscul ora minier i Casa se deplaseaz periodic dintr-un loc n altul; anumite orae sunt att de mici c nu au dect cteva uli_e cu case. Locuitorii sunt foarte sraci, indieni din popula_ii

aborigene. O alt Cas este situat n Provincia _rii de Foc, partea cea mai septentrional din America de Sud (se mndresc prin a spune c triesc la captul lumii). Una dintre persoanele cele mai importante i mai reprezentative din regiune, unul din liderii oraului care sus_ine acest proiect este brutarul! Tribunalul Superior al Provinciei este n spatele acestui proiect i trimite mediatori i exper_i, care se duc s lucreze acolo. n acest ultim caz, a fost creat un sistem de ADR, care se aseamn cu modelul cu variante multiple - ce ofer nu numai medierea efectuat de mediatori forma_i de Tribunal -, dar i diferite servicii pentru coal, spital sau alte servicii sociale. Ministerul Muncii are propria sa intrare. Medierea victim-agresor Dei natura sistemului nostru penal atrage anumite obiec_iuni sau obstacole legale n fa_a generalizrii totale, am dezvoltat de asemenea un program de mediere victim-agresor, n mod deosebit n unele Provincii. Diversitate Cum se poate vedea, solu_ionarea conflictelor de ctre tribunale poate fi foarte variat. Accesul la Justi_ie Mijloacele alternative de rezolvare a conflictelor pot fi apropiate din multe puncte de vedere i ne-am convins c din perspectiv judiciar, evolu_ia ADR ocup un loc n modernizarea i reforma sectorului judiciar. n ntreaga lume, crizele sistemelor judiciare au fost factorul determinant al renaterii practicilor vechi pentru a regla conflictele interpersonale i colective, practici care au fost mbunt_ite prin noi abordri i noi teorii. S-a recunoscut faptul c sistemul judiciar formalist i tradi_ional nu este calea cea mai bun pentru a rezolva conflictele, i conceptele de justi_ie i administrare a justi_iei trebuie s fie redefinite cu alte criterii mai largi. Astfel, cnd, spre exemplu, este sigur c singurele mijloace posibile de acces la justi_ie pentru cet_eni sunt s se prezinte n fa_a judectorului pentru a pronun_a o hotrre, se face aplicarea conceptului judiciar legal, ignornd o justi_ie intrinsec care poate fi gsit i utilizat de pr_ile interesate, independent de orice interven_ie a Statului, atta timp ct nu interfereaz cu ordinea public sau orice alt interes superior. Este o necesitate urgent s relevm provocarea de a aduce justi_ia ctre membrii cei mai nevoiai i mai vulnerabili ai societ_ii i de a transforma sistemele judiciare n surse de egalitate. Aceasta implic deschiderea sistemului judiciar, prin mbunt_irea msurilor de ajutor jurisdic_ional i prin nlesnirea pentru orice persoan a accesului la institu_iile locale, dar i prin ntrirea credin_ei c administrarea justi_iei este un serviciu public. Protec_ia

judiciar trebuie s fie multipl i s prezinte alte op_iuni dect procesul, cum ar fi medierea i arbitrajul cnd urmarea lor este rezonabil. Curtea noastr Suprem are o nou facilitate: un birou mpotriva violen_ei domestice (depinznd de Vice-preedine) ce beneficiaz de serviciile a 60 de profesioniti (avoca_i, psihologi, asisten_i sociali i medici) care-i asist pe judectori, dar este deschis pentru victime 24 de ore din 24. Aceast abordare a ADR ca obiectiv al justi_iei publice demonstreaz c nu suntem n fa_a privatizrii justi_iei, ci a unei sarcini ce trebuie ndeplinit prin sus_inerea institu_ionalizrii acestor mecanisme alternative i prin securizarea serviciilor ADR apropiate. Cu o perspectiv a politicii judiciare definite pe o baz de criterii de bunstare social, aceste solu_ii care sunt cele mai pu_in oneroase trebuie avute n vedere pentru a lrgi accesul la justi_ie. Accesul la justi_ie i ADR, o politic judiciar De acum doi ani, rezolvarea conflictelor este o politic a statului pentru sistemul judiciar elaborat de Curtea Suprem. Un grup de lucru cu privire la Accesul la Justi_ie i Solu_ionarea Conflictelor a fost creat n cursul ultimei noastre Conferin_e Juridice, sub coordonarea Vice-preedintelui Cur_ii Supreme. Judectorii din toat _ara: federali, na_ionali i provinciali, de la toate jurisdic_iile judectori de pace, judectori de prim instan_, de apel sau de la Curtea Suprem depun eforturi n acest sens. ncepem activitatea cu o hart sau o diagram pentru a identifica metodele de solu_ionare a conflictelor din _ar prin intermediul tribunalelor. Harta judiciar a ADR se gsete pe site-ul Cur_ii Supreme http://www.csjn.gov.ar (hart de acces la justi_ie). A fost expus pe site pentru ca to_i judectorii s poat mprti experien_ele, s dezvolte mecanisme acolo unde ele nu exist, s le fortifice