Sunteți pe pagina 1din 5

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

Controlul produsului neconform PS 01

Ediia 1 Revizia 0 Exemplar nr.

Controlul produsului neconform PS 01

Nume i prenume !ntocmit "erificat #pro$at

Dat

Semn tur

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

Controlul produsului neconform PS 01

Ediia 1 Revizia 1 Exemplar nr.

EVIDEN ! "I CONTROLUL REVI#IILOR !PRO$%RI "I REVI#II Re&i'i( ) D(t( (plic*rii Nr. c(pitolului +i p(,. re&i'uite El(/or(t Nume- prenume- semn.tur. Verific(t !pro/(t

Pa%. & ' (

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

Controlul produsului neconform PS 01

Ediia 1 Revizia 1 Exemplar nr.

1. Scop 1.1 Prezenta procedur) sta$ilete modul de identificare i de inere su$ control a produsului neconform* astfel +nc,t s) se asi%ure prevenirea utiliz rii sau livr rii neintenionate a acestuia. 0. Domeniu de (plic(re &.1 #ceast procedur se aplic la toate produsele* serviciile i lucr rile neconforme

identificate pe parcursul activit ilor desf urate de c tre S.C. "-C./R C/NS.R0C.

S.R.1.
1. Documente de referin2* 2.1 Prezenta procedur se adreseaz standardului SR EN -S/ 30014&005 i 6anualului

Calit ii aparin,nd S.C. 3. Defini2ii +i prescurt*ri

"-C./R C/NS.R0C. S.R.1..

7.1 Proprietarul procesului 8 persoan sau departament implicat +ntr9un proces i responsa$il de controlul acelui proces. 7.& RMC 8 Responsa$ilul 6ana%ementului cu Calitatea 8 persoan i mentenan desemnat de mana%ementul la cel mai +nalt nivel responsa$il cu procesul de ela$orare* implementare a sistemului de mana%ement al calit ii aparin,nd S.C. "-C./R

C/NS.R0C. S.R.1.
7.2 SMC 8 Sistemul de 6ana%ement al Calit ii aparin,nd S.C. "-C./R C/NS.R0C.

S.R.1..
7.7 FS 8 :ormular al Sistemului de 6ana%ement al Calit ii. 7.( IS 8 !nre%istrare a Sistemului de 6ana%ement al Calit ii. 7.; PS 8 Procedur a Sistemului de 6ana%ement al Calit ii. 7.< VCS 9 S.C. "-C./R C/NS.R0C. S.R.1. 7.5 RNC 8 raport de neconformitate 7.3 .oate definiiile celorlali termeni specifici sunt conform SR EN -S/ 30014&005.

Pa%. 2 ' (

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

Controlul produsului neconform PS 01

Ediia 1 Revizia 1 Exemplar nr.

4. Respons(/ilit*2i (.1 R5C este responsa$il cu4 -dentific)* separ) ' izoleaz neconformit ile depistate pe parcursul derul rii activit ilor din "CS = !ntocmete RNC pentru deficienele constatate +n urma auditurilor efectuate. >ine evidena centralizat a RNC. -a decizia* +mpreun) cu reprezentanii departamentelor din cadrul "CS de modificare sau de re$utare a acestuia. (.& 5(n(,erul ,ener(l este responsa$il cu4 Semneaz RNC +ntocmite +n "CS pentru a lua la cunotin de natura neconformit ii* cauza care a %enerat9o i modul de tratare propus4 6ediaz diver%enele ap rute +ntre p ri= "erific rezolvarea RNC s se fac +n timp util= -dentific i opresc produsele neconforme pentru evaluare si sta$ilirea aciunilor corective necesare= R spund pentru sta$ilirea soluiilor de corectare a neconformit ilor +nre%istrate= R spund pentru urm rirea aplic rii soluiilor sta$ilite pentru corectarea neconformit ilor 6. Descriere( (cti&it(tii ;.1 Neconformit ile produselor cu cerinele specificate pentru acestea sunt depistate de c tre funciile ' persoanele nominalizate cu execuia* respectiv cu inspecia* verificarea i apro$area +n cadrul fiec rui proces al sistemului de mana%ement al calit ii sau de c tre client. ;.& Dup depistarea unei neconformit i* aceasta este identificat) i se +ntocmete un raport de neconformitate i se completeaz cereri de aciuni corective. ;.2 Produsul neconform este izolat i analizat +n vederea trat rii acestuia +n cadrul compartimentului implicat. Dac) se consider) necesar* +n funcie de %ravitatea neconformit ii* se constituie o ec?ip) de analiz)* nominalizat) de funcia care coordoneaz compartimentele implicate. ;.7 -n urma analizei* persoana nominalizat) propune una sau mai multe dintre urm toarele metode de tratare a produsului neconform* de la caz la caz

(.2 To(te dep(rt(mentele r spund* conform documentului lor specific de activitate* de4

Pa%. 7 ' (

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.


-

Controlul produsului neconform PS 01

Ediia 1 Revizia 1 Exemplar nr.

+ntreprinderea unor aciuni de eliminare a neconformit ii detectate= autorizarea utiliz rii lui* a eli$er rii sau accept rii cu dero%are dat) de o autoritate relevant) din societate i* acolo unde este aplica$il* de c tre client= +ntreprinderea de aciuni care s) +mpiedice utilizarea sau aplicarea sa prev zut iniial.

;.( Produsul corectat se supune unei noi verific ri pentru a se demonstra conformitatea cu cerinele. ;.; -n situaia +n care produsul neconform este detectat dup livrare sau dup ce a +nceput utilizarea sa* la propunerea ec?ipei de analiz) sau a R6C* societatea +ntreprinde aciuni adaptate consecinelor reale sau poteniale ale neconformit ii. ;.< R6 or%anizeaz i asi%ur) meninerea tuturor +nre%istr rilor referitoare la natura neconformit ilor i la orice aciuni ulterioare +ntreprinse* inclusiv dero% rile o$inute* aplic,nd prevederile procedurii PS @Controlul +nre%istr rilorA. R6C asi%ur) evidena acestor +nre%istr ri* iar +nre%istr rile se menin la compartimentele implicate. ;.5 De la caz la caz* se aplic) +n continuare procedurile PS. @#ciuni corectiveA sau PS @#ciuni preventiveA. 7. Documente +i formul(re (di2ion(le <.1 PS Controlul +nre%istr rilor= <.& PS #ciuni corective <.2 PS #ciuni preventive* <.7 Reclamaiile clienilor

Pa%. ( ' (