Sunteți pe pagina 1din 11

Criza Suezului

Acest proiect prezint i analizeaz criza Suezului din 1956 i urmrile acesteia n
plan regional i interna ional. Aceast criz marcheaz debutul confruntrii bipolare dintre
Statele Unite i Uniunea Sovietic n rientul !i"lociu# ambele superputeri dorind s i
e$tind sfera de influen i s ralieze noi alia i.
%n anii de nceput ai &zboiului &ece# 'ashingtonul i !oscova realizeaz c au
capacitatea de a i proiecta puterea la scal global. %n ncercarea de a i limita una celeilalte
e$tinderea sferei de influen # ambele puteri intervin n luptele locale pentru putere din
America (atin# Africa# Asia i rientul !i"lociu
1
. %ncercarea de a gsi noi alia i n r)ndul
statelor din zona rientului !i"lociu se dovede te a fi destul de dificil* rile din regiune
sunt instabile politic iar nivelul de trai este unul sczut# ceea ce creeaz un teren propice
pentru mi cri revolu ionare sau rebeliuni
+
.
&zboiul arabo , israelian din 19-. amplific problemele interne ale statelor arabe#
ceea ce duce la o i mai mare instabilitate regional
/
. 0e acest fond# !i carea fi erilor
(iberi# condus de colonelul 1amal Abdel 2asser ob ine puterea pe data de +/ iulie 195+#
regele 3arou4 al 5giptului# e$trem de obedient fa de englezi# fiind demis i trimis n e$il
-
.
2asser ob ine func ia de 0rim !inistru n 195-# urm)nd ca doi ani mai t)rziu s devin
pre edinte.
2oul lider egiptean este un reprezentant convins al pan6arabismului i un adversar
fervent al statului 7srael. %n plus# se opune setului de valori promovat de ccident. 2asser
semneaz un tratat cu britanicii n octombrie 195/# care stipula c ace tia trebuie s i
retrag trupele de pe teritoriul egiptean n ma$im +8 de luni# av)nd voie s revin doar n
cazul n care o ar membr a (igii Arabe sau 9urcia este atacat de un alt stat# cu e$cep ia
7sraelului
5
.
1
'arren 7. :;52 <ed.=# The Cambridge History of American Foreign Relations# vol. 7># America in the Age
of Soviet Power, 19!"1991# 2e? @or4# :ambridge UniversitA 0ress# +88.# p. 18/.
2
Bean6Captiste DU&S5((5# AndrE FAS07# #storia Rela$iilor #nterna$ionale%19& ' ()n* +n ,ilele noastre#
vol. 77# CucureGti# traducere de Anca Airinei# 5ditura HtiinIelor Sociale Gi 0olitice# +88+# p. +8-.
3
:haim ;5&J1# Shlomo 1AJ79# The Arab ' #sraeli -ars%-ar and Peace in the .iddle /ast from the 19&
-ar of #nde(endence to the Present# edi ia a 776a# 2e? @or4# >intage Coo4s# +885# p. 111.
4
Bohn (. 1ADD7S# R*,boi0l Rece# CucureGti# traducere de Diana 0uGcaGu KuIuianu# &ao 7nternational
0ublishing :ompanA# +889# p. 16L.
5
0eter :A(>:&5SS7# Politica .ondial* d0(* 19!# edi ia a >776a# Cucure ti# traducere de Simona
:eau u# editura Allfa# +888# p. /5+.
Acest tratat a reprezentat un handicap pentru britanici* (ondra avea interese
geostrategice ma"ore n 5gipt# legate de canalul Suez. Acesta i fusese concesionat lui
3erdinand de (esseps <constructorul su= de ctre viceregele 5giptului# mpreun cu dreptul
de a e$ploata canalul pe o perioad de 99 de ani din momentul inaugurrii sale# n 1.69
6
.
Acest acord de concesionare a fost ulerior transferat :ompaniei !aritime Universale a
:analului Suez <1niversal .aritime S0e, Canal Com(any=# o companie egiptean cu sediile
principale aflate la :airo i 0aris i cu mul i ac ionari britanici i francezi
L
.
2asser decide s na ionalizeze :analul n 1956. Aceast hotr)re produce una dintre
crizele ma"ore ale &zboiului &ece# av)nd ca protagoni ti principali 6 state* 5gipt# 7srael#
!area Critanie# 3ran a# Statele Unite i Uniunea Sovietic i o organiza ie interna ional ,
2U. %n continuare vor fi trasate interesele ma"ore ale pr ilor implicate.
2asser dore te s devin principalul actor regional# un veritabil conductor al lumii
arabe# oponent al sionismului i al valorilor occidentale. (iderul egiptean duce o politic
duplicitar# dorind s ob in c)t mai multe beneficii de la cele dou superputeri# dar fr a
oferi la schimb loialitatea sa. %n prim faz# 'ashingtonul se arat dispus s finan eze
construc ia unui bara" la Assuan# ceea ce ar fi permis irigarea unui milion de hectare de teren
arabil i o cre tere sim itoare a nivelului de trai n 5gipt
.
. %n septembrie 1955# 2asser anun
decizia sa de a accepta armamant de provenien cehoslovac
9
# ceea ce produce nelini te n
tabra occidental i n 7srael. %n plus# conductorul egiptean recunoa te &epublica 0opular
:hinez# ceea ce l determin pe secretarul de stat american# Bohn 3oster Dulles s retrag
oferta Statelor Unite de a finan a bara"ul de la Assuan. ;otr)rea americanilor reprezint o
lovitur de prestigiu pentru 2asser# care decide pe data de +6 iulie 1956 s na ionalizeze
:ompania :analului Suez# afect)nd n mod direct interesele franceze i <n special=
britanice
18
.
7sraelul# nc din momentul apari iei sale ca stat a fost angrenat n conflicte i
dispute cu rile arabe. %n 1958# egiptenii interzic tranzitul ambarca iunilor israeliene prin
:anal. Situa ia se complic i mai mult dup ce 2asser acapareaz puterea n 5gipt. %n scurt
timp# unit i militare neregulate egiptene ncep s hr uiasc teritoriile israeliene
11
. Decizia
conductorului egiptean de a primi arme din partea comuni tilor i alarmeaz n mod firesc pe
liderii israelieni. Ace tia ncep s colaboreze cu britanicii i francezii pentru a contracara
6
#bidem# p. /5L.
7
#bidem# p. /5..
8
Bean6Captiste DU&S5((5# AndrE FAS07# o(2 cit2# p. 115.
9
#bidem# p. 11+.
10
#bidem# p. 115.
11
#bidem# p.11+.
amenin area reprezentat de 2asser. %n momentul n care izbucne te &zboiul Suezului#
7sraelul are dou obiective ma"ore* s opreasc agresiunile egiptene i s distrug blocada
arab asupra golfului AMaba# pentru a ob ine portul 5liat i a deschide str)mtoarea 9iran
1+
.
Ascensiunea lui 2asser ngri"oreaz cercurile decizonale de la (ondra i 0aris. %n
scurt timp# ac iunile liderului egiptean contest influen a britanic i francez din zona
rientului !i"lociu. %n urma tratatului din octombrie 195/# !area Critanie este nevoit s i
retrag for ele militare din 5gipt. 2asser se arat dispus s a"ute 3rontul de 5liberare
2a ional din Algeria mpotriva domina iei franceze# ceea ce nu i creeaz o imagine
favorabil la 0aris
1/
. %n scurt timp# liderii francezi i britanici a"ung la concluzia c noul lider
egiptean este o amenin are ce trebuie nlturat
1-
. Decizia lui 2asser de a na ionaliza :analul
afecteaz interesele franco , britanice* ambele state de ineau un numr semnificativ de
ac iuni n cadrul :ompaniei !aritime Universale a :analului Suez. 0entru !area Critanie#
Suezul este un punct nevralgic* vreme de L5 de ani asigurase tranzitul de mrfuri# petrol i
solda i
15
. 0roblemele oamenilor politici de la (ondra nu se opresc aici ns* 7ordania# n mod
tradi ional capul de pod al influen ei britanice n rientul !i"lociu# se afl n pericol de a
a"unge sub domina ie egiptean# naseri tii av)nd anse foarte mari s c) tige alegerile
generale din octombrie 1956
16
. 2a ionalizarea Suezului reprezint i o fereastr de
oportunitate pentru (ondra i 0aris de a interveni pe cale militar pentru a ncerca eliminarea
lui 2asser.
'ashingtonul are o atitudine destul de rela$at n ceea ce prive te (umea a 9reia*
pentru 5isenho?er# miza principal a &zboiului &ece este 5uropa
1L
. %n ciuda acestei
atitudini# SUA au dou interese ma"ore n rientul !i"lociu , petrol i determinarea de a
bloca e$pansiunea sovieticN americanii nu doreau sub nici o form ca influen a franco ,
britanic din zon s fie nlocuit cu imperialismul sovietic
1.
. Dup venirea lui 2asser la
putere# :asa Alb are un scop precis* dore te s men in 5giptul n afara sferei de influen a
Fremlinului. 0entru a l atrage pe 2asser de partea lor# americanii# mpreun cu britanicii i
cu Canca !ondial sunt dispu i s ofere +88 de milioane de dolari pentru construc ia
12
0eter :A(>:&5SS7# o(2 cit2# p. /59.
13
:haim ;5&J1# Shlomo 1AJ79# o(2 cit2# p. 11+.
14
0eter :A(>:&5SS7# o(2 cit2# p. /56.
15
Douglas (799(5# The Cold -ar in the .iddle /ast% S0e, Crisis to Cam( 3avid Accords# n !elvAn 0.
(533(5&# dd Arne '5S9AD <ed.=# The Cambridge History of the Cold -ar# volumul 77# Crises and 34tente#
2e? @or4# :ambridge UniversitA 0ress# +818# p. /86.
16
Andre 329A725# #storia R*,boi0l0i Rece% de la r*,boi0l din Coreea la cri,a alian elor, 19!5"19!6 # vol. /#
Cucure ti# traducere de 1eorge 1. 0otra i Delia &zdolescu# 5ditura !ilitar# 199/# p. //L.
17
'arren 7. :;52 <ed.=# o(2 cit2# p. 18/.
18
#bidem# p. 18L.
bara"ului de la Assuan
19
. Cinen eles# acest a"utor financiar este condi ionat* 2asser trebuie s
i tempereze retorica anti , sionist agresiv i trebuie s participe la negocieri secrete de
pace cu 0rim !inistrul israelian David Cen , 1urion
+8
. 0lanurile americanilor sunt date peste
cap prima dat n 1955# c)nd 2asser accept arme de la U&SS iar mai apoi n 1956# moment
n care liderul egiptean refuz s participe la negocierile de pace i recunoa te &epublica
0opular :hinez. Dup ce ncepe &zboiului Suezului# 'ashingtonul ncearc s nu i
pericliteze reputa ia n r)ndul statelor arabe i dore te o rezolvare c)t mai rapid a situa iei#
cu retragerea imediat a for elor militare britanice# franceze i israeliene din 5gipt.
Uniunea Sovietic este interesat de e$tinderea sferei sale de influen , este clar c
&zboiul &ece nu se mai rezum doar la spa iul european. (iderii de la Fremlin au n eles
probabil c v)nzarea de arme ctre 5gipt reprezint o provocare la adresa domina iei
occidentale n rientul !i"lociu# ntr)t na ionalismul arab i accentueaz conflictul arabo ,
israelian
+1
. Dup ce americanii retrag finan area pentru construc ia bara"ului de la Assuan#
sovieticii sunt cei care i pun la dispozi ie lui 2asser o sum dubl <-88 milioane de dolari=
pentru finalizarea proiectului
++
. 7nbucnirea &zboiului Suezului ofer U&SS oportunitatea de
a face demonstra ii de for # contest)nd ac iunea militar a 3ran ei# !arii Critanii i a
7sraelului# state pe care le amenin cu un posibil atac nuclear. :ele trei ri se vor retrage# dar
la presiunile americane mai degrab dec)t la amenin rile sovietice. :eea ce face !oscova pe
msur ce evolueaz criza este s profite de dezbinarea occidentalilor# reu ind# cu un efort
minim s pozeze n ipostaza de protector al 5giptului i# implicit# al statelor arabe.
7mplic)ndu6se n criza Suezului# sovieticii profit i de ansa de a abate aten ia interna ional
de la evenimentele din Ungaria
+/
.
Statele implicate n criza Suezului au adoptat diferite strategii pentru gestionarea
acesteia. %n 1955# cum am men ionat anterior# 2asser prime te din partea blocului comunist
arme* n "ur de 588 de vehicule blindate <din care aproape "umtate sunt tancuri=# 588 de piese
de artilerie i apro$imativ +88 de avioane de v)ntoare i bombardiere
+-
. Acest fapt spore te
ambi iile liderului egiptean# care devine principalul element ostil din regiune mpotriva
influen ei occidentale. Atitudinea ostil a lui 2asser n ceea ce prive te valorile occidentale
este e$plicabil , 5giptul se aflase timp de L8 de ani sub stp)nire britanic. Aversiunea fa
19
Douglas (799(5, o(2 cit2# p. /8L.
20
#bidem.
21
;enrA F7SS7215&# 3i(loma ia # Cucure ti# traducere de !ircea tefancu i &adu 0araschivescu# editura Cic
All# 199.# p. -L-.
22
Douglas (799(5, o(2 cit2# p. /8..
23
#bidem# p. /89.
24
:haim ;5&J1# Shlomo 1AJ79# o(2 cit2# p. 11+.
de vest nu l opre te totu i pe conductorul 5giptului s ncerce s ob in a"utoare materiale
din partea Statelor Unite i a alia ilor si. Adopt cu mult mai mult succes aceea i tactic i
raportat la !oscova# din partea creia prime te <pe l)ng arme= finan are pentru construc ia
bara"ului de la Assuan. Decizia lui 2asser de a na ionaliza :anaul Suez survine ca urmare a
hotr)rii 'ashingtonului de a nu i mai oferi spri"in financiar. 0e parcursul &zboiului
Suezului# liderul egiptean va refuza cu ncp )nare s se supun cererilor franco , britanice#
de i armata egiptean fusese zdrobit ntr , un timp scurt. %n cele din urm# doar interven ia
sovieticilor i presiunile americanilor transform ceea ce pare a fi o nfr)ngere categoric ntr6
o important victorie de prestigiu.
0e liderii israelieni i neumul ume te profund decizia 5giptului de a le interzice
tranzitul prin :analul Suez# ntruc)t reprezint o nclcare a armisti iului din 19-9 i o violare
a legii interna ionale
+5
. 1uvernul Cen , 1urion este foarte ngri"orat i de atacurile trupelor
neregulate egiptene i de plasarea armelor de proveninien cehoslovac primite de 2asser n
Sinai
+6
. Dac adugm la aceste aspecte i retorica anti , sionist puternic promovat de
liderul egiptean# putem concluziona c e$ist serioase amenin ri la adresa securit ii statului
7srael. %n consecin # Cen , 1urion apeleaz cu succes la francezi pentru a ob ine arme. %n
plus# ncep negocieri tripartite franco , britanico , israeliene# cu scopul de a stabili un plan
care s elimine amenin area reprezentat de 2asser. Se stabile te c 7sraelul urmeaz s
lanseze un atac mpotriva 5giptului la sf)r itul lunii octombrie 1956# urm)nd ca for ele
franceze i britanice s se alture n scurt timp.
(ondra i 0arisul ac ioneaz n mod unitar pentru gestionarea crizeiN acest lucru este
firesc , ambele state sunt interesate de eliminarea lui 2asser# prote"area influen ei lor n
rientul !i"lociu i de tranzitul liber prin Suez. %n aceast perioad de nceput a &zboiului
&ece# !area Critanie continu s se considere puterea dominant n rientul !i"lociu.
Aceast domina ie este construit pe + piloni* petrolul din 7ran i importan a strategic a
:analului Suez
+L
. 3rancezii sunt cei care orchestreaz planul de interven ie dup ce 2asser
na ionalizeaz :analul , israelienii lanseaz un atac mpotriva 5giptului# ceea ce constituie
prete$tul interven iei militare franco 6 britanice
+.
. 0e /8 octombrie# !area Critanie i 3ran a
adreseaz un ultimatum celor dou state beligerante# som)ndu6le s opreasc confruntarea
armat i s i retrag trupele la 16 4ilometri de :anal
+9
. 7sraelul accept ultimatumul# ns
partea egiptean l respinge. (ondra i 0arisul doresc s ocupe temporar Suezul pentru a
25
#bidem2
26
Bean6Captiste DU&S5((5# AndrE FAS07# o(2 cit2# p. 116.
27
;enrA F7SS7215&, o(2 cit2# p. -L-.
28
#bidem# p. -.9.
29
Bean6Captiste DU&S5((5# AndrE FAS07# o(2 cit2# p. 11L.
asigura libera circula ie i pentru a for a nlturarea lui 2asser. 0entru reu ita planului#
3ran a i !area Critanie mizeaz pe neinterven ia SUA# care nu fuseser consultate i pe
neimplicarea !oscovei# care era confruntat cu o situa ie dificil n Ungaria
/8
. 0lanul franco ,
britanic nu are succes# ntruc)t nici 'ashingtonul nici !oscova nu adopt o atitudine pasiv.
%n final# francezii i britanici sunt nevoi i s i retrag trupele# nu ca reac ie neaprat la
amenin area cu un atac nuclear# ci datorit deciziei pre edintelui american 5isenho?er de a
impune grave sanc iuni economice n cazul n care alia ii si europeni nu se retrag din 5gipt
/1
.
%n anii de nceput ai &zboiului &ece# :asa Alb este preocupat de solu ionarea
crizelor din 5uropa i Asia i se a teapt ca !area Critanie s fie cea care promoveaz i
prote"eaz interesele vestice n rientul !i"lociu
/+
. %ns n timpul celui de , al Doilea &zboi
!ondial# britanicii suferiser pierderi imense i nu dispun de resursele necesare pentru a ine
situa ia sub control. rientul !i"lociu reprezint un punct vulnerabil n re eaua de alian e
construit de 'ashington pentru a ngrdi e$pansiunea comunismului. Acest aspect devine
evident din momentul n care 2asser decide s accepte arme sovietice , ncep)nd de acum#
lumea arab i dou treimi din rezervele de petrol disponibile ccidentului sunt vulnerabile n
fa a Fremlinului
//
. %n momentul n care izbucne te &zboiul Suezului# 5isenho?er decide c
situa ia nu este destul de amenin toare pentru a necesita folosirea for ei
/-
. 0entru
pre edintele american# interven ia franco , britanic din 5gipt reprezint o ruptur a blocului
occidental# o dovad de neloialitate a celor doi alia i europeni fa de Statele Unite i un e ec
al 2U* tentativele americane de a ob ine retragerea trupelor britanice i franceze din zona
Suezului# prin rezolu ii n :onsiliul de Securitate se izbesc de veto , ul (ondrei i al
0arisului
/5
. 0entru americani# cea mai bun metod de rezolvare a crizei presupunea plasarea
:analului sub control interna ionalN folosirea for ei putea fi luat n calcul doar n momentul
n care toate mi"loacele pa nice ddeau gre
/6
. !odul n care 3ran a i !area Critanie decid
s gestioneze criza Suezului pune 'ashingtonul ntr , o pozi ie foarte dificil. %n cazul n
care americanii ar fi decis s i a"ute alia ii# riscau s alieneze lumea arab i i abandonau
tradi ionala pozi ie anti , imperialist
/L
. %n plus# sovieticii ar fi ob ine un cap de pod n zona
30
#bidem.
31
Bohn (. 1ADD7S# o(2 cit2# p. 95.
32
Douglas (799(5, o(2 cit2# p. /85.
33
'arren 7. :;52 <ed.=# o(2 cit2# p. 18..
34
;enrA F7SS7215&, o(2 cit2# p. -.L.
35
Bean6Captiste DU&S5((5# AndrE FAS07# o(2 cit2# p. 11L.
36
0eter :A(>:&5SS7# o(2 cit2# p. /5..
37
'arren 7. :;52 <ed.=# o(2 cit2# p. 11/.
rientului !i"lociu i ar fi pozat drept singurii suporteri ai lumii arabe n fa a agresiunii
ccidentului i a imperialismului de factur sionist
/.
.
Sub conducerea lui Stalin# Uniunea Sovietic se confrunta cu ccidentul aproape
e$clusiv n 5uropa i Asia. >enirea lui ;ru ciov la putere schimb starea de fapt* noul lider
de la Fremlin este interesat i dispus s conteste influen a i puterea SUA i a alia ilor si n
lumea arab
/9
. :eea ce ncepe cu o livrare de arme ctre 5gipt i cu o propunere de finan are
pentru construc ia bara"ului de la Assuan evolueaz n scurt timp i mai mult n favoarea
U&SS , ului. %n momentul n care izbucne te criza Suezului# !oscova crede < i pe bun
dreptate= c este imposibil ca dou ri , !area Critanie i 3ran a# aflate ntr , o stare de
dependen financiar total fa de Statele Unite s ac ioneze pe cont propriu# fr
n tiin area i consim m)ntul 'ashington , ului
-8
. %n scurt timp# liderii moscovi i realizeaz
c e$ist o dezbinare evident ntre SUA i alia ii si# ceea ce permite Uniunii Sovietice s
pozeze n protector al 5giptului cu minim de efort i riscuri
-1
. %n prim faz# sovieticii se opun
ac iunilor militare israelo , franco , britanice prin intermediul 2U# la fel ca i americanii.
Ulterior# ;ru ciov folose te cu succes bri7manshi( , ul nuclear# amenin )nd n mod public
c este dispus s ini ieze atacuri cu arme de distrugere n mas ndreptate mpotriva celor trei
state agresoare# dac nu se retrag din 5gipt
-+
. 7sraelul# !area Critanie i 3ran a se vor retrage
n cele din urm# cum am men ionat anterior# mai mult ca urmare a sanc iunilor economice
pe care amenin a s le impun 5isenho?er. Situa ia este perceput diferit la !oscova*
amenin rile lui ;ru ciov fuseser publice# pe c)nd cele ale pre edintelui american nuN prin
urmare# liderii sovietici concluzioneaz c ei au fost cei care au determinat retragerea trupelor
agresoare din 5gipt
-/
. %n urma acestei amenin ri cu arme nucleare# U&SS ob ine o
considerabil victorie propagandistic n lumea arab i deschide un nou front al &zboiului
&ece.
%n continuare vor fi prezentate structura i modul n care s , a desf urat criza
Suezului. :riza presupune e$isten a unei stri de tensiune# cu risc ma$im de escaladare a
conflictului. &eprezint o decdere brusc sau gradual a factorilor de echilibru ce asigur
coe$isten a pa nic dintre dou sau mai multe state. :riza traverseaz mai multe etape
--
*
38
#bidem2
39
#bidem# p. 118.
40
Andre 329A725# o(2 cit2# pp. /-96/58.
41
;enrA F7SS7215&, o(2 cit2# p. -91.
42
>ladislav !. JUCF.# A Failed /m(ire2The Soviet 1nion in the Cold -ar from Stalin to 8orbachev# 9he
UniversitA of 2orth :arolina 0ress# +88L# p. 11-.
43
Bohn (. 1ADD7S# o(2 cit2# p. 95.
44
Bean6(ouis DU3U&# Cri,ele interna ionale de la 9ei:ing;1955< la =osovo;1999 =# Cucure ti# editura :orint#
+88+# p. /+.
astfel# precriza este momentul n care rela iile dintre state se nspresc i apar tot felul de
incidente. &zboiul nu este dorit# tensiunea este anormal de mare# dar limitat. %n cazul de
fa # atacurile trupelor neregulate egiptene asupra teritoriilor israeliene# furnizarea de arme
sovietice ctre 2asser# decizia acestuia de a recunoa te &epublica 0opular :hinez i
retragerea ofertei americane de a finan a construc ia bara"ului de la Assuan constituie
principalele elemente ale precrizei.
Urmtoarea etap este reprezentat de ruptur# care presupune o ac iune ostil# un
eveniment destabilizator sau o modificare a mediului interna ional
-5
. &uptura se produce n
momentul n care 2asser decide s na ionalizeze :analul Suez# pe data de +6 iulie 1956
-6
.
2a ionalizarea reprezint o nclcare a :onven iei din 1...# care stipula c# at)t pe vreme de
pace c)t i n perioade de rzboi# Suezul este deschis tranzitului oricrui vas maritim# fie el
comercial sau de rzboi
-L
. %n ncercarea de a rezolva criza nainte ca aceasta s escaladeze# n
perioada 16+/ august este organizat la (ondra o conferin interna ional. Aici se propune
un proiect de interna ionalizare a Suezului# dar se dovede te a fi un e ec# ntruc)t 5giptul
refuz s participe# iar U&SS , ul respinge planul
-.
. (iderul egiptean dore te organizarea unei
conferin e pentru revizuirea :onven iei din 1.... %n contrapartid# Bohn 3oster Dulles
propune creearea unei Asocia ii a Utilizatorilor :analului Suez# care s perceap drepturi de
tranzitN nici acest proiect nu poate fi validat# deoarece n momentul n care este supus la vot n
cadrul :onsiliului de Securitate al 2U# !oscova i e$ercit dreptul de veto
-9
.
%n scurt timp# situa ia escaladeaz# culmin)nd cu &zboiul Suezului* pe +9 otombrie#
for ele israeliene ptrund n Sinai. zi mai t)rziu# 3ran a i !area Critanie adreseaz un
ultimatum celor dou pr i beligerante# pe care le someaz s se retrag din zona :analului. %n
urma refuzului lui 2asser de a se supune avertismentului# (ondra i 0arisul intervin militar.
Americanii reac ioneaz rapid <fiind sus inu i de sovietici= i pe data de /8 octombrie
nainteaz# fr succes# o rezolu ie n cadrul :onsiliului de Securitate al 2U# prin care cer
retragerea for elor armate israeliene din Sinai
58
. 0e + noiembrie# o nou rezolu ie american
care cere ncetarea focului este naintat# de data aceasta n cadrul Adunrii generale a 2UN
propunerea trece cu 6- de voturi pentru i doar 5 contra
51
. %n ciuda deciziei rganiza iei
45
#bidem2
46
Bean6Captiste DU&S5((5# AndrE FAS07# o(2 cit2# p. 115.
47
#bidem2
48
#bidem2
49
#bidem, p. 116.
50
;enrA F7SS7215&, o(2 cit2# pp. -986 -91.
51
Bean6Captiste DU&S5((5# AndrE FAS07# o(2 cit2# p. 11..
2a iunilor Unite# 7sraelul# !area Critanie i 3ran a continu opera iunile militare de pe
teritoriul egiptean.
:a urmare a deciziei celor trei state agresoare de a ignora hotr)rea 2U# situa ia se
complic i mai mult. Sovieticii propun americanilor o interven ie militar comun pentru
rezolvarea situa iei# dar 5isenho?er respinge planul liderilor de la Fremlin
5+
. Acum este atins
punctul critic al crizei* n urma refuzului 'ashingtonului de a colabora# U&SS , ul denun
ac iunile militare israelo6franco6britanice i adreseaz un ultimatum# fc)nd aluzie la
posibilitatea de a folosi arme nucleare mpotriva celor trei ri agresoare
5/
. (a r)ndul su#
5isenho?er face presiuni puternice asupra (ondrei pentru ncetarea opera iunilor militare#
amenin )nd cu grave sanc iuni economice. (iderii britanici cedeaz n urma insisten elor
'ashingtonului# fiind urma i i de francezi* pe data de 6 noeimbrie# cele dou state pierd
controlul asupra :analului# iar pe data de L noiembrie# Adunarea 1eneral a 2U voteaz# cu
6- de voturi pentru i 1+ mpotriv# constituirea unei for e interna ionale care s nlocuiasc
trupele militare franco , britanice din 5gipt
5-
. Situa ia este detensionat complet la nceputul
lui 195L# moment n care for ele militare israeliene sunt retrase din Sinai
55
.
%n urma rezolvrii crizei# 2asser ob ine cele mai mari beneficii* pstreaz controlul
asupra Suezului# urmez s construiasc bara"ul de la Assuan cu finan are sovietic i devine
un lider popular i prestigios n lumea arabN n plus# 7ordania denun tratatul su cu !area
Critanie i se altur alian ei egipteano , siriene
56
. (iderul egiptean dovede te c un actor
mic poate "ongla cu cele dou super , puteri# pentru a ob ine beneficii# n timp ce i
pstreaz statutul de ar nealiniat.
:ampania militar dus de 7srael n timpul &zboiului Suezului este una ncununat
de succes* mcar pe moment# ac inuile agresive ale egiptenilor sunt oprite. 7sraelul reu e te
i s ob in accesul la !area &o ie# prin Str)mtoarea 9iran.
:ei doi actori care au cel mai mult de pierdut dup consumarea crizei Suezului sunt
3ran a i !area Critanie. 7ra4ul declar ca nu dore te s mai colaboreze cu britanicii n
cadrul pactului de la Cagdad# iar ma"oritatea rilor arabe rup legturile cu (ondra i
0arisul
5L
. %n urma implicrii sale n &zboiul Suezului# !area Critanie este lovit de o criz
financiar puternic 6 ara pierduse peste -88 de milioane de dolariN este evident c (ondra nu
poate s sus in o moned interna ional i n acela i timp s duc i o politic e$tern
52
;enrA F7SS7215&, o(2 cit2# p. -9+.
53
Bean6Captiste DU&S5((5# AndrE FAS07# o(2 cit2# p. 11..
54
#bidem2
55
#bidem# p. 119.
56
0eter :A(>:&5SS7# o(2 cit2# p. /6/.
57
Andre 329A725# o(2 cit2# p. /59.
agresiv
5.
. Dup criza Suezului# britanicii i francezii i pierd n mare parte influen a pe care
o e$ercitau n zona rientului !i"lociu. Din acel moment# pe durata &zboiului &ece# politica
dus de !area Critanie avea s urmeze# n mare parte# linia promovat de 'ashington
59
.
0entru Statele Unite# rezultatul crizei nu este unul satisfctor. >ictoria de prestigiu a
lui 2asser reprezint i un succes al politicii radicale a Uniunii Sovietice# sus inut de arme
i amenin ri nucleare
68
. %n mod evident# deznodm)ntul crizei Suezului marcheaz declinul
influen ei britanice n spa iile e$tra , europene. 'ashingtonul este obligat s umple acest vid
de putere# altfel o vor face sovieticii
61
. Din acest moment# n conformitate cu Doctrina
5isenho?er# statul american se anga"a s a"ute financiar iOsau militar orice ar din rientul
!i"lociu ce risca s devin o victim a agresiunii comuniste. Umplerea vidului de putere lsat
de britanici i de francezi nu este o sarcin u oar pentru :asa Alb , n timpul crizei
Suezului# multe state arabe nealiniate observaser c 2asser reu ise s manipuleze cu
de$teritate i s asmut cele dou super6puteri una mpotriva celeilalte
6+
. 0e baza acestui
precedent# era natural ca i alte state din regiune s se raporteze n mod similar la SUA i
U&SS.
Dup 5gipt# criza Suezului aduce cele mai mari beneficii sovieticilor* ceea ce ncepe
ca o simpl tranzac ie de arme cehoslovace ctre 2asser capt propor ii# devenind o
veritabil strpungere sovietic a zonei de influen occidentale
6/
# ce a divizat# fie doar pe
moment# blocul vestic. !odul n care 7sraelul# !area Critanie i 3ran a au reac ionat la
amenin area cu atacuri nucleare venit din partea U&SS l mul ume te pe ;ru ciov. Din acel
moment# liderul sovietic este ferm convins c de inerea de arme de distrugere n mas
eclipseaz ceilal i factori care compun modul n care statele se raporteaz unele la altele n
plan interna ional
6-


58
0eter :A(>:&5SS7# o(2 cit2# p. /61.
59
;enrA F7SS7215&, o(2 cit2# p. -96.
60
#bidem# p. -9/.
61
0eter :A(>:&5SS7# o(2 cit2# p. /6/.
62
;enrA F7SS7215&, o(2 cit2# p. -95.
63
#bidem# p. -96.
64
>ladislav !. JUCF# o(2 cit2# p. 1/8.
Bibliografie
1. :A(>:&5SS7# 0eter# Politica .ondial* d0(* 19!# edi ia a >776a# Cucure ti#
traducere de Simona :eau u# editura Allfa# +888.
+. :;52# 'arren 7. <ed.=# The Cambridge History of American Foreign Relations# vol.
7># America in the Age of Soviet Power, 19!"1991# 2e? @or4# :ambridge UniversitA
0ress# +88..
/. DU3U&# Bean6(ouis# Cri,ele interna ionale de la 9ei:ing;1955< la =osovo;1999 =#
Cucure ti# editura :orint# +88+.
-. DU&S5((5# Bean6Captiste# FAS07# AndrE# #storia Rela$iilor #nterna$ionale%19& '
()n* +n ,ilele noastre# vol. 77# CucureGti# traducere de Anca Airinei# 5ditura HtiinIelor
Sociale Gi 0olitice# +88+.
5. 329A725# Andre# #storia R*,boi0l0i Rece% de la r*,boi0l din Coreea la cri,a
alian elor, 19!5"19!6 # vol. /# Cucure ti# traducere de 1eorge 1. 0otra i Delia
&zdolescu# 5ditura !ilitar# 199/.
6. 1ADD7S# Bohn (.# R*,boi0l Rece# CucureGti# traducere de Diana 0uGcaGu KuIuianu#
&ao 7nternational 0ublishing :ompanA# +889.
L. ;5&J1# :haim# 1AJ79# Shlomo# The Arab ' #sraeli -ars%-ar and Peace in the
.iddle /ast from the 19& -ar of #nde(endence to the Present# edi ia a 776a# 2e?
@or4# >intage Coo4s# +885.
.. F7SS7215&# ;enrA# 3i(loma ia # Cucure ti# traducere de !ircea tefancu i &adu
0araschivescu# editura Cic All# 199..
9. (799(5# Douglas# The Cold -ar in the .iddle /ast% S0e, Crisis to Cam( 3avid
Accords# n (533(5&# !elvAn 0.# '5S9AD# dd Arne <ed.=# The Cambridge
History of the Cold -ar# volumul 77# Crises and 34tente# 2e? @or4# :ambridge
UniversitA 0ress# +818.
18. JUCF# >ladislav !.# A Failed /m(ire2The Soviet 1nion in the Cold -ar from
Stalin to 8orbachev# 9he UniversitA of 2orth :arolina 0ress# +88L.