Sunteți pe pagina 1din 28

TESTE GRIL ECONOMIE EUROPEAN

Lector dr. NECULI MIHAELA


1.Comunitatea Economic European:
a) a fost creat !a"a Tratat#$#% de $a Ro&a
b) are la baza planul Schuman
c) a #r&r%t crearea P%e'e% Co&#e
d) a urmrit crearea Uniunii Monetare
e) are la baz planul Marshall
2.Consiliul Europei:
a) este principala instituie comunitar
!) (ro&o)ea" res(ectarea dre(t#r%$or *% $%!ert'%$or %d%)%d#a$e
c) fieaz prioritile Uniunii Europene
d) este %st%t#'%a c# dre(t dec%"%oa$
e) este instituia cu drept eecuti!
". #anca European de $n!estiii:
a) este o instituie autonom non%profit
b) are ca atribuii controlul respectrii dreptului comunitar
c) este un or&an eecuti!
d) are ca atribuii stabilirea ratei dob'nzii de referin
e) este un or&an le&islati!
(. Sistemul Monetar European se difereniaz de )arpele monetar prin:
a) eistena unui indicator de di!er&en
b) apariia euro )i rolul central al acestuia *n cadrul SME
c) eistena unui mecanism de creditare pentru susinerea inter!eniilor
bncilor centrale pe piaa !alutar
d) a(ar%'%a ECU
e) apariia EU+,
-. Euro:
a) este punctul central al SME
!) re(re"%t (r%c%(a$a &oed %tera'%oa$ de tra"ac'%%
c) a a(r#t $a + %a#ar%e +,,,
d) nu este moned .naional/ pentru unele state din afara zonei euro
e) nu este moned de rezer!
0. 1atura monetar a criteriilor de con!er&en stabilite prin 2ratatul de la
Maastricht !izeaz:
a) restriciile pri!ind datoria public
b) mobilitatea forei de munc
c) sta!%$%tatea (re'#r%$or
d) restriciile cu pri!ire la deficitul bu&etar
e) restriciile cu pri!ire la piaa de capital
3. 4rintre a!anta5ele economice directe ale euro se numr:
a) *ncura5area cre)terii economice
b) transparena preurilor
c) e$%&%area r%sc#$#% )a$#tar
d) dob'ndirea statutului de moned internaional
e) *ncura5area cre)terii pieei de capital
6. Criteriile de con!er&en ce trebuie *ndeplinite pentru ca un stat s treac la
moneda euro sunt:
a) rata %f$a'%e% # tre!#%e s de(*easc +.-. d% %)e$#$ &ed%# a$
%f$a'%e% d% 'r%$e c# ce$e &a% !#e (erfor&a'e acest ses
b) criteriile sunt orientate pe patru laturi
c) deficitul bu&etar s nu dep)easc 078 din 4$#
d) datoria public s nu dep)easc "8 din 4$#
e) datoria public s nu dep)easc 378 din 4$#.
9. :espre moneda EU+, se poate afirma:
a) este simbolul oficial care su&ereaz unitatea rilor participante
b) a fost introdus *n dou etape
c) ##$ d%tre a)ata/e$e %trod#cer%% este e$%&%area cost#r%$or )a$#tare
d) apariia EU+, prezint doar a!anta5e
e) apariia EU+, prezint doar deza!anta5e
17. ; doua etindere a Uniunii Europene include:
a. 4ortu&alia
1
b. Spania
c. <recia
d. 0ae&arca
e. Ir$ada
11. Ce este &re)it *n enunurile de mai 5os:
a) Consiliul Uniunii Europene este principalul or&anism decizional al acesteia
b) Curtea de Conturi controleaz le&alitatea obinerii !eniturilor comunitare
c) 4arlamentul este principala instituie cu drept de iniiati! le&islati!
d) Consiliul Europei are *n componenta sa ma5oritatea statelor Europei
e) Co&%s%a E#ro(ea )er%f%c res(ectarea $e1%$or coc#re'e%
12 Curtea Europeana de Conturi a Uniunii Europene= ca or&anism
complementar cu caracter tehnic presupune:
a) cotro$#$ $e1a$%t'%% o!'%er%% )e%t#r%$or *% #t%$%"r%% c2e$t#%e$%$or
!#1et#$#% co&#%tar
b) Curtea de Conturi poate aplica sanciuni *n cazul nerespectrii le&islaiei
c) presupune ale&erea unui pre)edinte pentru un mandat de )apte ani= cu
posibilitatea re*nnoirii
d) controlul le&alitii stabilirii ni!elului ratei dob'nzii de referin
e) presupune ale&erea unui comitet pentru un mandat de cinci ani
1" Moneda euro este folosit astzi ca:
a. moned de rezer!
b. moned de referin
c. moned de facturare )i de plat *n comerul mondial
d. este moned .naional/ pentru unele state din afara zonei euro )i este *n
acela)i timp euromoned
e. este folosit pe pieele financiare internaionale.
;>a= b= c= d= e) #>b=c) C3d4e)
1(. $n prima etap din cadrul Uniunii Economice )i Monetare se presupunea:
a. dez!oltarea coordonrii politicilor economice
b. aprobarea )i ne&ocierea 2ratatului Uniunii Europene
c. *nfiinarea $nstitutului Monetar European >$ME)
d. *ntrirea Uniunii Economice= prin msuri de des!'r)ire a 4ieei Unice
$nterne
e. lr&irea rolului ECU
;>a= b= c= e)= #>a= b= c= d= e)= C3a4 !4 d4 e)
1-.C'te state fac parte *n prezent din zona euro:
a ) 10
! ) +5
c) 11
d) 2-
e) 23
10. 4entru a face parte din zona euro= statele trebuie s *ndeplineasc
urmtoarele criterii de con!er&en real:
a ) ni!elul )oma5ului pe o scar de " 8 *n 5urul mediei a trei state cu cele mai
bune performane
!) rata %f$a'%e% &a% &%ca de +4- (( (este &ed%a ce$or &a% (erfor&a'% tre%
&e&!r%
c) deficitul bu&etar sub " 8
d) datoria public sub 078
e) ratele dob'nzii pe termen lun& mai mici de 2 pp.
13. :intre a!anta5ele economice indirecte ale monedei unice se pot enumera
)i:
a) transparena preurilor
b) eliminarea riscului !alutar
c) stimularea reformelor structurale
d) *ncura5area cre)terii economice
e) reducerea ratelor dob'nzii
;>b= c= e)= 63a4 !4 c4 d4 e)4 C> b= c= d)
16. Etapa a doua de trecere la Uniunea Economic )i Monetar se
caracterizeaz prin:
a) f%%'area Ist%t#t#$#% Moetar E#ro(ea3IME)
b) semnarea *n cadrul su a 2ratatului Uniunii Europene
c) urmrirea *ndeplinirii criteriilor de con!er&en
2
d) *ntrirea 4ieei Unice $nterne
e) *nfiinarea #ncii Central Europene
19. ;!anta5ele intrrii *n zona euro a +om'niei sunt:
a) eliminarea riscului !alutar pentru comer
b) cre)tere economic rapid
c) determin o reducere a preurilor produselor pe piaa intern
d) cre)tere a ni!elului in!estiiilor strine
e) reducerea mar5elor de dob'nd naionale
; >b)= 6 3a4!4d4e)4 C>c=d=e)= :>a=c=e)= E>a=b=d=e)
27. #azele Sistemului Monetar European sunt puse *n cadrul
a) Cos%$%#$#% E#ro(ea
b) Comisia European
c) Curtea European de Conturi
d) 4arlamentul European
e) Curii de ?ustiie
21.Mar5a de fluctuaie admis *n SME $$ a fost de:
a) 7545-.
b) @1-8
c) @18
d) @2=278
e) @1=2-8
22. 4rincipalele a!anta5e economice ale planului Marshall au fost:
a) e$%&%area r%sc#$#% e8t%der%% %deo$o1%e% co&#%ste 'r%$e )est
e#ro(ee
b) reducerea ni!elului *narmrilor
c) transparena *n relaiile economice internaionale
d) a5utorarea rilor asiatice
e) cre)terea tranzaciilor pe pieele internaionale
2". Aara european care nu a reu)it s se *ncadreze *n restricia pri!ind
deficitul bu&etar prin 4actul de Stabilitate )i Cre)tere a fost:
a) <ermania
b) Brana
c) $talia
d) Ro&9%a
e) 1uembur&
2(. Care a fost primul pre)edinte al 4arlamentului EuropeanC
a) ?ean Monnet
b) +obert Schuman
c) :ose( 6orre$ ;ote$$es
d) ?a!ier Solana
e) +oberto ;lbeira
2-. Care este numrul de locuri pe care *l deine +om'nia *n 4arlamentul
EuropeanC
a)1(
b) 2-
c) "0
d) 1-
e) <-
20. $dentificai atribuiile ce re!in Consiliului Uniunii Europene:
a) coordonarea politicilor economice ale statelor membre
!) (e $%%e $e1%s$at%)4 %%'%a" $e1% a$t#r% de Par$a&et#$ E#ro(ea
c) pe linie bu&etar= eecut bu&etului comunitar
d) funcia de prezentare= nene&ociind acordurile internaionale *ntre UE )i alte
ri
e) !erific respectarea le&ilor comunitare
23. Ce instituii D or&anisme europene au printre atribuii promo!area )i
respectarea drepturilor )i libertilor indi!idualeC
a) Cos%$%# E#ro(ea
b) Consiliul Uniunii Europene
c) Consiliul Europei
d) Comisia European
e) Curtea de Conturi
"
26. Care este statutul Comitetului +e&iunilorC
a) or&anism descentralizat
b) structura inter&u!ernamental
c) or1a%s& cos#$tat%)e
d) a&enie
e) or&anism operati!
29. Care din urmtoarele afirmaii sunt ade!rate despre ECU:
a) a fost o &oed co*4 cost%t#%d e$e&et#$ cetra$ a$ SME II
b) a fost calculat *n funcie de importana relati! a 4$#%ului fiecrei ri
participante pe o perioada de 17 ani
c) numrul monedelor din co) a fost de 2-
d) a *nlocuit dolarul *n )arpele monetar
e) a fost o moned cu o eisten fizic
"7. Criteriul stabilitii durabile a monedei se refer la :
a) rata dob'nzii nominale pe termen lun& la obli&aiunile de stat s nu
dep)easc cu mai mult de 28 media dob'nzilor la obli&aiuni de stat din cele
" state membre care prezint cele mai bune rezultate *n ceea ce pri!e)te
stabilitatea preturilor
b) moneda naional s fi fcut parte din SME $$ cel puin 2 ani premer&tori
aderrii= cu respectarea mar5elor normale de fluctuaie
c) finanarea monetar a deficitului bu&etar
d) rata inflaie nu trebuie s dep)easc= cu un an *naintea eaminrii= cu mai
mult de 2=- 8 ni!elul mediu al inflaiei *nre&istrate *n cele " state care au rata
inflaie cea mai sczut
e) def%c%t#$ !#1etar s # de(*easc <. d% PI6
"1. Cantitatea determinat din fiecare !alut component care a fost luat *n
calculul ECU a fost stabilit *n funcie de:
a) participarea fiecrei bnci centrale la mecanismul de spri5in pe termen
mediu a Bondului European de Cooperare Monetar
!) %&(orta'a re$at%) a PI6=#$#% f%ecre% 'r% (art%c%(ate
c) ponderea rii *n comerul intracomunitar
d) participarea fiecrei bnci centrale la mecanismul de spri5in pe termen scurt
Bondului European de Cooperare Monetar
e) 4articipare fiecrei ri la structurile europene
"2. ;!anta5e oferite rilor din Europa Central )i de Est prin intrarea *n zona
euro:
a) e$%&% tota$ r%sc#$ &oetar
b) permite o cre)tere economic mai rapid )i o scdere a ni!elului
in!estiiilor strine
c) reprezint o &aranie pentru o politic monetar independent )i eficient
d) impune Edisciplina / politicilor fiscale naionale
e) impune obli&ati!itatea cre)terii economice
"". Bormele de inte&rare economic se distin& *n funcie de urmtoarele
criterii:
a) ecoo&%ce
b) &eo&rafice
c) structurale
d) sociale
e) politice
"(. Borma bazic de apropiere *ntre dou sau mai multe state= care particip *n
comun la realizarea unui obiecti! economic concret desemneaz:
a) coo(erarea ecoo&%c
b) uniunea economic
c) uniunea !amal
d) colaborarea economic
e) clubul de comer preferenial
"-. Care din urmtoarele afirmaii sunt incorecte:
a) funcionarea Uniunii Europene are la baz cinci instituii mo)tenite de la
,ECE
b) CEC, are la baz planul Marshall
c) *n componena CEC, erau )apte instituii
d) CEE a fost creat pe baza tratatului de la 4aris
e) UE a fost creat pe baza subsidiaritii= acFuis%lui comunitar= ceteniei
europene )i celor patru piloni
; >a= b= c)= # >a=b=d=e)= C3c4d4e)4 :>a=b=c=d)
(
"0. ;tribuiile fundamentale ale Curii de ?ustiie au *n !edere:
a) cotro$#$ res(ectr%% dre(t#$#% (ersoae$or
b) interpretarea le&islaiei din rile membre
c) dez!oltarea bu&etului comunitar
d) pronunarea asupra le&alitii actelor adoptate de 4arlamentul European=
Consiliul European= Comisia European
e) controlul le&alitii !eniturilor )i cheltuielilor din di!erse acti!iti
"3. C'nd au fost ale)i prin !ot direct primii parlamentari europeniC
a) 193-
!) +,>,
c) 1960
d) 1937
e) 2773
"6. Ce se *nele&e prin Schen&enC
a) un acord pentru libera circulaie a ser!iciilor
!) o co)e'%e c# (r%)%re $a desf%%'area tre(tat a 1ra%'e$or co&#e *% $a
%trod#cerea $%!ere% c%rc#$a'%% a (ersoae$or (etr# cet'e%% 'r%$or
se&atare4 a t#t#ror ce$or$a$'% &e&!r% a% UE *% a% state$or ter'e
c) eistena unei uniuni fr &ranie
d) o con!enie pentru libera circulaie a cetenilor
e) o con!enie pentru libera circulaie a cetenilor numai din uniune
"9. Care din urmGtoarele Gri au semnat *n 19-1 2ratatul de Constituire a
ComunitGii Europene a CGrbunelui )i ,elului:
a) #el&ia
b) Brana
c) <ermania
d) Marea #ritanie
e) 1uembur&
A3 a4 !4 c4 e)4 #>a=d)= C>d=e)
(7. 4lanul Schuman promo!at la 9 mai 19-7 de ctre +obert Schuman a a!ut
drept moti!aie:
a) faptul c #el&ia= <ermania )i ,landa erau deza!anta5ate *n pri!ina
crbunelui )i oelului
b) faptul c Brana= $talia )i 1uembur& erau deza!anta5ate *n pri!ina
crbunelui )i oelului
c) faptul c rile mai sus menionate a!eau interese politice proprii
d) fa(t#$ c Ger&a%a *% ;ra'a a)ea# d%)er1e'e (r%)%d (rod#c'%a de
cr!#e *% o'e$
e) faptul c Brana= $talia )i 1uembur& )i ,landa erau deza!anta5ate *n
pri!ina crbunelui )i oelului
(1. Care sunt or&anismele financiare ale Uniunii Europene:
a) Curtea European de ConturiH
b) #anca Central EuropeanH
c) Icoala European de ;dministraieH
d) #anca European de $n!estiiiH
e) Bondul European de $n!estiii.
;>a=c)= 63!4 d4 e)4 C>a=b)
(2. Care din urmtoarele forme de inte&rare presupune libera circulaie a
factorilor de producie:
a) zona de liber schimb
b) uniunea !amal
c) piaa comun a mrfurilor
d) piaa comun
e) #%#ea e#ro(ea
(". :intre unitile de cont europene a fost moned co):
a) UCE
b) UC;
c) ECU
d) UCME
e) EU+,
((. 4entru a adopta moneda EU+, este necesar:
a) de($%%rea cr%ter%%$or de co)er1e' sta!%$%te (r% Tratat#$ de $a
Maastr%c2t
-
b) independena bncilor centrale naionale fa de #anca Central European
c) dependena bncilor centrale naionale fa de &u!erne
d) finanarea monetar a deficitului bu&etar
e) finanarea monetar a datoriei publice
(-. Criteriile de con!er&en pentru a trece la moneda unic euro sunt:
a) criteriul stabilitii preurilorH
b) criteriul de con!er&en a dob'nzilorH
c) deficitul bu&etar s nu dep)easc "8 din 4$#H
d) datoria public s nu dep)easc 078 din 4$#H
e) moneda naional s fi fcut parte dintr%un sistem de cursuri fie cel puin 2
ani premer&tori eaminri *n !ederea aderrii.
;>a=b=c) 63a4 !4 c4 d4 e)4 C>d)
(0. C'te tratate fundamentale are la baz Uniunea EuropeanC
a) +
b) "
c) 9
d) 17
e) nici unul.
(3. Jonei de liber schimb *i sunt caracteristice urmtoarele:
a) e$%&% toate o!staco$e$e co&erc%a$e tre state$e &e&!re
b) tarif !amal etern comun
c) circulaie liber a produselor
d) le&islaia !amal se uniformizeaz
e) fiecare stat participant *)i pstreaz independena politicii !amale fa de
rile participante
(6. Care din urmtoarele tratate mai este cunoscut )i sub denumirea de
E2ratatul de la Maastricht/:
a) 2ratatul de instituire a CEC,
b) 2ratatul de instituire a CEE
c) 2ratatul de instituire a CEE;
d) ;ctul Unic European
e) Tratat#$ U%#%% E#ro(ee
(9. Care dintre afirmaiile urmtoare nu sunt ade!rateC
a) #%#ea ecoo&%c tota$ (res#(#e o ar&o%"are *% o coordoare
(o$%t%c%$or ecoo&%ce a'%oa$e
b) uniunea economic )i monetar presupune= pe l'n& stadiul de pia
comun= o armonizare )i o coordonare a politicilor economice naionale=
eliminarea acelor discriminri determinate de disparitile politicilor naionale
c) uniunea economic presupune libera circulaie a factorilor de producie
d) piaa comun reprezint cea mai e!oluat form de inte&rare economic
pus *n practic p'n *n prezent
e) uniunea economic )i monetar presupune eistena unei monede unice
-7. Kumrul membrilor #ncii Europene de $n!estiii este:
a) 5?
b) 12
c) 17
d) 1-
e) 13
-1. Uniunea !amal se caracterizeaz prin:
a) $t#rarea t#t#ror o!staco$e$or 3!ar%ere$or) d% ca$ea co&er'#$#% tre
'r%$e (art%c%(ate *% (ract%carea ##% tar%f )a&a$ co&#
b) armonizarea )i coordonarea politicilor economice naionale
c) moned comun )i curs !alutar relati! stabil
d) le&islaie !amal neuniformizat
e) le&islaie !amal proprie
-2. Care dintre urmtoarele afirmaii sunt corecte cu pri!ire la #EKE1ULC
a) 'r%$e care fac (arte d% 6ENELU@ s#t 6e$1%a4 O$ada *% L#8e&!#r1
b) instituiile #EKE1UL se caracterizeaz prin compleitate )i numr mare de
funcionari
c) a fost numit )i ==laboratorul Uniunii Monetare/
d) #EKE1UL a ser!it drept precedent construciei europene
e) rile care fac parte din #EKE1UL sunt Arile de ?os
0
-". Care din urmtoarele instituii ale Uniunii Europene este principalul
or&anism decizional:
a) 4arlamentul European
b) Comisia European
c) Cos%$%#$ U%#%% E#ro(ee
d) ,mbudsmanul
e) Curtea de Conturi
-(. Mn ceea ce pri!e)te etinderea Uniunii Europene s se precizeze la ce dat
au aderat 4ortu&alia )i Spania:
a) 1 ianuarie 199-
b) 1 ianuarie 193"
c) 1 ianuarie 1961
d) + %a#ar%e +,?A
e) 1 ianuarie 1966
--. Curtea de Conturi a UE:
a) # (oate a($%ca sac'%#% /#r%d%ce ca"#$ costatr%% #or c$cr% a$e
$e1%s$a'%e%
b) nu poate constata nere&uli *n eecuiile bu&etare europene
c) poate aplica sanciuni 5uridice *n cazul constatrii unor *nclcri ale
le&islaiei
d) este dependent fa de rile membre
e) este dependent fa de instituiile europene.
-0. 1a 1 ianuarie 199- au mai aderat la UE:
a) ;ustria
b) Cehia
c) Binlanda
d) Suedia
e) 4ortu&alia
;>a=d)= #>a=b=c)= C3a4 c4 d)
-3. 2ratatul de la Maastricht a intrat *n !i&oare la data de:
a) 3 februarie 1992
b) 3 martie 1992
c) + o%e&!r%e +,,<
d) 1 ianuarie 199"
e) 1 ianuarie 1991
-6. 4recizai care este sediul Consiliului Europei:
a) Stras!#r1
b) #ruelles
c) 1uembur&
d) 4aris
e) #on
-9. 4roiectele eli&ibile pentru finanarea #E$ trebuie s *ndeplineascG anumite
condiii:
a) s contribuie la *ndeplinirea obiecti!elor UE
b) s contribuie la realizarea unui profit substanial al #E$
c) s f%e a)ata/#$ re1%#%$or &a% (#'% de")o$tate
d) s contribuie la atra&erea altor surse de finanare
e) s fie *n a!anta5ul re&iunilor dez!oltate
07. Care sunt funciile principale ale 4arlamentului European:
a) deine *mpreun cu Consiliul UE puterea le&islati!
b) !e&heaz la respectarea= interpretarea )i aplicarea corect a 2ratatelor=
*mpreun cu Curtea de ?ustiie
c)controlul >politic) democratic asupra eecuti!ului )i asupra *ntre&ii acti!iti
instituionale comunitare
d)controlul respectrii dreptului comunitar
e) controlul respectrii le&ilor concurenei
A3a4c)4 #>a=b=c)= C>a= c= d)
01. 4e primul palier al sistemului instituional comunitar se afl instituii
fundamentale cu rol:
a) $e1%s$at%)
b) consultati!
c) eecuti!
d) 5udectoresc
e) decizional
3
02. Ca or&an eecuti! al Uniunii Europene puterile Comisiei Europene= se
refer la urmtoarele probleme:
a) funcia de supra!e&here le&islati!
b) funcia social
c) funcia de decizie
d) funcia de eecuie
e) funcia de consultare
0". Sunt or&anisme consultati!e urmtoarele:
a) Icoala European de ;dministraie
b) ,mbudsmanul
c) Co&%tet#$ Ecoo&%c *% Soc%a$
d) Comitetul rilor europene
e) Icoala de ;faceri
0(. +euniunile 4arlamentului se desf)oar:
a) ses%#%$e ($eare $#are = $a Stras!#r1
b) *n sesiunile lunare N la #ruelles
c) *n reuniunile sptm'nale N la 1uembur&
d) *n reuniunile sptm'nale N la #ruelles
e) *n reuniuni zilnice N la Strasbur&
0-. Comisia European reprezint principalul or&an:
a) decizional
!) e8ec#t%)
c) consultati!
d) le&islati!
e) coerciti!
00. C'te stele are stea&ul Uniunii EuropeneC
a) +5
b) 1"
c) 1(
d) 1-
e) 23
03. Conceptul de inte&rare poziti!= introdus *n 190( de ?an 2inber&en
reprezint:
a) inte&rarea *n UE a rilor cu indicatori financiari poziti!i la ni!el naional
b) eliminarea discriminrilor din politicile economice naionale= sub
supra!e&here
instituionalizat supranaional
c) eliminarea frontierelor naionale din dou sau mai multe ri )i inte&rarea
pieelor
d) transferul unor competene naionale ctre instituii comune= sau eercitarea
lor *n comun
e) a($%carea #or &s#r% care s cod#c $a e$%&%area d%scr%&%r%$or
tre et%t'% ecoo&%ce4 a(ar'%9d #or state a'%oa$e d%fer%te
06. 4iaa Comun prezint urmtoarele caracteristici:
a) eliminarea barierelor comerciale netarifare
b) moneda unic
c) armonizarea politicilor comune
d) tarif !amal etern comun
e) ce$e (atr# $%!ert'% f#da&eta$e
09. 4rocedura electoral folosit la ale&erea membrilor 4arlamentului
European este:
a) )ot secret4e1a$4 d%rect4 #%)ersa$ *% $%!er e8(r%&at
b) sufra&iu uni!ersal
c) referendum
d) drept de !eto al rii cu cea mai buna situaie economic
e) !otul parlamentarilor din fiecare ar membr
37. :iferena dintre Consiliul Europei )i Consiliul European se manifest prin
urmtoarele caracteristici:
a) Consiliul Europei cuprinde toate rile din Europa *n timp ce Consiliul
European cuprinde doar rile membre UEH
b) Consiliul Europei este o putere eecuti!= iar Consiliul European este o
putere le&islati!H
6
c) Membrii Consiliului Europei se reunesc de aproimati! 2 ori pe an= iar cei
ai Consiliului European de aproimati! 67 de ori pe anH
d) Cos%$%#$ E#ro(e% are sed%# (er&aet t%&( ce Cos%$%#$ E#ro(ea
# are sed%#B
d) Consiliul Europei nu face parte din instituiile UE= iar Consiliul European
este una dininstituiile fundamentale ale UE.
31. Care dintre rile urmtoare au adoptat moneda euro:
a) Brana )i <ermania
b) Suedia
c) Binlanda
d) <recia )i ;ustria
e) ;n&lia
;>a=b=c=d)= #>a=b=e)= C3a4c4d)
32. :in cine este format Curtea de ?ustiieC
a) 1( 5udectori
b) c'te unu 5udector pentru fiecare ar )i 9 a!ocai &enerali
c) 5- de /#dector%4 c9te ##$ (etr# f%ecare stat &e&!r# *% ? a)oca'%
1eera$%
d) 0 5udectori
e) 23 de 5udectori
3". Mandatul pre)ediniei Consiliului Uniunii Europene se *ntinde:
a) pe 1 an
!) de=a $#1#$ a A $#%
c) de%a lun&ul a 6 luni
d) de%a lun&ul a 9 luni
e) de%a lun&ul a 12 luni
3(. Ca or&an decizional al U.E.= puterile Consiliului European se refer la
urmtoarele cate&orii de probleme:
a) f#c'%a de s#(ra)e12ere $e1%s$at%)
b) funcia de iniiati! le&islati!
c) funcia de eecuie
d) funcia de decizie
e) funcia de consultare
3-. 2ratatul pri!ind crearea Uniunii Europene este:
a) 2ratatul de la +oma
!) Tratat#$ de $a Maastr%c2t
c) 2ratatul CEC,
d) 2ratatul de la 1isabona
e) 2ratatul de la 4aris
30. Conform criteriilor de la Copenha&a= pentru a adera la U.E. o ar trebuie
s realizeze:
a) o ecoo&%e de (%a' f#c'%oa$
b) o inflaie mare
c) un deficit bu&etar de peste -8
d) o datorie public normal
e) o pia neconcurenial
33. Care era moneda comun a Europei MonetareC
a) ECU
b) Escudo portu&hez
c) EU+,
d) Brancul francez
e) Marca &erman
36. Mn c'te etape s%a propus realizarea UEM prin planul :E1,+SC
a) 2
!) <
c) -
d) 1
e) (
39. Ce reprezint 4actul de StabilitateC
a) realizarea de pro&rame con!er&ente cu respectarea criteriilor de la
Maastricht
b) aderarea unor noi ri
c) crearea #e% "oe de sta!%$%tate E#ro(a
9
d) finanarea prin emisiuni monetare a datoriei publice
e) finanarea de ctre stat a deficitului bu&etar
67. Jiua Europei este:
a) , &a%
b)11 mai
c)1 mai
d) " mai
e) 27 mai
61. :in cine este format Sistemul European al #ncilor CentraleC
a) #.C.E. )i #ncile Centrale Kaionale ale celor 2- state membre
b) #.C.E. )i #ncile Centrale Kaionale ale celor 12 state membre
c) #.C.E. )i #ncile Centrale Kaionale ale celor 1- state membre
d) 6.C.E. *% 6c%$e Cetra$e Na'%oa$e a$e ce$or 5> state &e&!re
e) #.C.E. )i #ncile Centrale Kaionale ale celor 22 state membre
62. 2;+<E2 reprezint:
a) libera circulaie a persoanelor
b) libera circulaie a capitalurilor
c) s%ste& de fac%$%tare a c%rc#$a'%e% ($'%$or trasfrota$%ere
d) sistem int
e) libera crculaie a ser!iciilor
6". Marea #ritanie a aderat la euro *n:
a)1992
b)1996
c) 193(
d) 2771
e) # a aderat
6(. Mn ce an a intrat El!eia *n UEC
a)193-
b) 2777
c) 2772
d) 2779
e) # a aderat
6-. Unul din obiecti!ele +om'niei pe termen scurt pri!ind aderarea la UE
este:
a) as%1#rarea ##% cadr# ecoo&%c sta!%$
b) nerealizarea principiilor de la Maastricht
c) aderarea la U.E.M.
d) adoptarea monedei EU+,
e) adoptarea le&islaiei europene
60. 4arlamentul European este:
a) for de&ocrat%c
b) for decizional
c) for eecuti!e
d) for decizional )i eecuti!
e) for consultati!
63. Consiliul U.E. este:
a) for dec%"%oa$
b) for pur consultati!
c) for eecuti!
d) for decizional )i eecuti!
e) for consultati!
66. Comisia European este:
a) for consultati!
!) for e8ec#t%)
c) for decisional
d) for decizional )i eecuti!
e) for consultati!
69. Mn ce an s%a semnat 2ratatul de la MaastrichtC
a) 19-7
b) 193-
c) 1991
d) +,,5
17
e) 199"
97. Care este principiul de baz al inte&rrii economiceC
a) libera circulaie a bunurilor
b) libera circulaie a ser!iciilor
c) libera circulaie a capitalurilor
d) libera circulaie a persoanelor
e) %c% ##$
91. $nte&rarea ne&ati! implic:
a) participare fleibil )i acti!
b) adoptarea unor msuri dureroase la ni!el naional
c) e$%&%area o!staco$e$or
d) eliminarea restriciilor
e) adoptarea le&islaiei europene
92. Uniunea Economic implic:
a) 4iaa Comun
!) # a# %c% o $e1t#r
c) Uniunea Monetar
d) Uniunea Complet
e) Uniunea !oluntar
9". $nte&rarea poziti! implic:
a) 4articipare fleibil )i acti!
!) Re1$e&etare str#ct#ra$
c) Eliminarea obstacolelor
d) eliminarea restriciilor
e) adoptarea le&islaiei europene
9(. Stabilizarea macro%economic se realizeaz prin:
a) 4ro&ramul Economic de 4readerare
!) cotro$#$ def%c%t#$#% !#1etar
c) armonizarea le&islati!
d) eliminarea restriciilor
e) adoptarea le&islaiei europene
9-. Care au fost prinii inte&rrii europeneC
a) Ro!ert Sc2#&a *% :ea Moet
b) 4.O.SpaaP )i ?. #ezen
c) <ermania )i Brana
d) #enelu
e) ,landa
90. Criteriile de con!er&en se refer la:
a) politica monetar )i cea fiscal
b) politica cursurilor de schimb )i politica monetar
c) (o$%t%ca &oetar4 f%sca$ *% a c#rs#r%$or de sc2%&!
d) politica monetar
e) politica fiscal )i a cursurilor de schimb
93. Care sunt ultimele dou tratate ale U.E.C
a) 2ratatul de la Maastricht )i cel de la ;msterdam
b) 2ratatul de la Maastricht )i cel de la Kisa
c) 2ratatul de la Kisa )i cel de la ;msterdam
d) 2ratatul de la Kisa )i cel de la 1uembur&
e) Tratat#$ de $a N%sa *% ce$ de $a L%sa!oa
96. +e&ulamentele sunt acte:
a) cu caracter informati!
!) care sta!%$esc o!%ect%)e o!$%1ator%% (etr# state$e &e&!re
c) cu caracter obli&atoriu de la data intrrii lor *n !i&oare
d) adoptate de 4arlamentul European
e) adoptate de Consiliul European
99. ;!izele sunt acte:
a) cu caracter informati!
b) care stabilesc obiecti!e obli&atorii pentru statele membre
c) fr caracter o!$%1ator%#
d) adoptate de 4arlamentul European
e) adoptate de Consiliul European
11
177. Conceptul de cetenie european a fost introdus prin 2ratatul de la:
a) +oma
b) ;msterdam
c) Maastr%c2t
d) 1isabona
e) 4aris
171. ;cordul Schen&en a fost semnat *n:
a)1997
!)+,?-
c)199-
d) 1992
e) 2777
172. 4.;.C. reprezint:
a) o politic comunitar relati! recent
b) cea mai !eche )i cea mai inte&rat dintre politicile comune
c) cea mai important politic comun
d) (o$%t%ca a1r%co$ co&#
e) politica aerian comun
17". 4rincipiile 4;C sunt:
a) unitatea pieelor= preferina comunitar )i solidaritatea financiar
b) unitatea pieelor )i solidaritatea financiar
c) unitatea pieelor= securitatea apro!izionrii )i solidaritatea financiar
d) #%tatea (%e'e$or
e) preferina comunitar )i solidaritatea financiar
17(. 4olitica pri!ind concurena este aplicat de ctre:
a) Consiliul European
b) Comisia European
c) Consiliul Uniunii Europene
d) Par$a&et#$ E#ro(ea
e) Consiliul European
17-. Ce reprezint E+$C
a) moneda ori&inal
b) suma ori&inal
c) %for&a'%a re$at%) $a e#ro
d) !aluta naional
e) suma total de plat
170. Moneda ECU era:
a) o &oed co*
b) o moned utilizat uzual pe pia
c) moneda Europei celor 1-
d) moneda Europei celor 9
e) moneda Europei celor 12
173. Arile care nu fac parte din UEM sunt:
a) ;n&lia=:anemarca )i $rlanda
b) ;n&lia= :anemarca )i Suedia
c) ;n&lia= <recia )i Suedia
d) ;n&lia= $rlanda )i Suedia
e) A1$%a *% S#ed%a
176. 4rincipala sarcin a #.C.E este:
a) acordarea creditelor
!) sta!%$%tatea (re'#r%$or
c) conducerea operaiunilor !alutare
d) conducerea operaiunilor de schimb
e) conducerea operaiunilor bu&etare
179. Subscrierea bncilor naionale la capitalul #.C.E. s%a fcut pe baza:
a) e8(ort#r%$or *% PI6=#$#%
b) populaiei )i 4$#%ului
c) eporturilor )i populaiei
d) eporturilor
e) populaiei
117. +acordarea +om'niei la cerinele pieei europene se lo!e)te de unele
limite= printre care senumr:
12
a) caracterul pronunat ener&ointensi! al produciei industriale
b) &radul a!ansat al uzurii morale a aparatului tehnic )i a tehnolo&iilor de
producie
c) ni!elul sczut al cererii pe piaa intern
d) centralizarea insuficient a relaiilor economice eterne
e) cadrul 5uridic= *nc insuficient adaptat cerinelor pieei eterne
;>a=b)= 63a4!4c4d4e)= C>b=c)
111. Uniunea Europeana a fost constituit *n anul 19-3= la data respecti!
numindu%se Comunitatea Economic European= prin semnarea tratatului de
la +oma intrat *n !i&oare la data de:
a) 17 iulie 19-3
b) 1 decembrie 19-3
c) + %a#ar%e +,-?
d) 1 ianuarie 19-9
e) 1 ianuarie 1907
112. Mn relaiile cu Uniunea Europeana= obiecti!ul final al +om'niei este:
a) statutul de asociat
!) %te1rarea de($%
c) dez!oltarea relaiilor reciproce *n scopul impulsionrii reformei economice=
asi&urriistabilitii )i inte&ritii naionale
d) inte&rarea *n K;2,
e) inte&rarea *n 4iaa Unic
11". Care din urmtoarele ri sunt membri fondatori ai Uniunii Europene C
a) <ermania
b) Marea #ritanie
c) SU;
d) Brana
e) $talia
A3a4d4e)4 #>a=b=c=d=e)= C>b=c)
11(. Structurile europene urmresc obiecti!e:
a) politice
b) militare
c) ecoo&%ce
d) sociale
e) naionale
11-. ;nul *n care si%a *nceput !iaa 4olitica ;&ricol Comun a fost:
a) +,A5
b) 1901
c) 193-
d) 193(
e) 1907
110. Arile europene tind s%)i spri5ine fermierii:
a) prin sub!enii )i preuri ridicate
!) #&a% (r% s#!)e'%%
c) numai prin msuri tarifare
d) numai prin msuri netarifare
e) numai prin preuri ridicate
113. Ce *nseamn termenul de Eprice%floor/C
a) s(r%/%%rea (re'#$#% %ter
b) spri5inirea preului etern
c) spri5inirea pieei interne
d) spri5inirea pieei europene
e) spri5inirea productorilor interni
116. Bondul European destinat a&riculturii se nume)te:
a) ;EOGA
b) BE<;
c) BE$<;
d) BEE<;
e) BE;<;
119. 4reul de inter!enie este preul :
a) sta!%$%t $a # %)e$ %fer%or (re'#$#% '%t
b) stabilit la un ni!el superior preului int
c) stabilit la un ni!el mediu fa de preul int
1"
d) stabilit la un ni!el fi fa de preul int
e) calculat ca medie aritmetic fa de preul int
127. 4reul pra& este :
a) (re'#$ &%%& $a care (oate f% %&(ortat 1r9#$ U.E. d% 'r% ter'e
b) preul mediu la care poate fi importat &r'ul *n U.E. din ri tere
c) preul maim la care poate fi importat &r'ul *n U.E. din ri tere
d) preul minim la care poate fi eportat &r'ul *n U.E.
e) preul minim la care poate fi importat &r'ul *n U.E.
121. 4reul pra& este *ntotdeauna:
a) (este (re'#$ de %ter)e'%e
b) sub preul de inter!enie
c) preul minim la care poate fi importat &r'ul *n U.E.
d) calculat ca medie aritmetic fa de preul int
e) minim
122. Mn 193" c'nd primul membru srac a aderat a fost creat un nou fond:
a) ;E0ER
b) BE<;
c) BE$<;
d) BEE<;
e) BE;<;
12". BE:E+ a fost creat pentru:
a) a red%str%!#% !a% ctre re1%#%$e srace
b) a dona bani ctre re&iunile srace
c) a distribui bani ctre re&iunile dez!oltate
d) a redistribui bani ctre rile *n curs de inte&rare
e) a distribui bani ctre rile membre
12(. 4olitica re&ional a UE are un numr de:
a) < o!%ect%)e
b) 2 obiecti!e
c) ( obiecti!e
d) - obiecti!e
e) 1 obiecti!
12-. +e&ulile de baz prin care sunt caracterizate cheltuielile structurale sunt:
a) cocetrarea4 (ro1ra&area4 (arteer%at#$4 &o%tor%"area *% e)a$#area4
co&(at%!%$%tatea *%co&($e&etar%tatea
b)pro&ramarea= parteneriatul= monitorizarea )i e!aluarea= compatibilitatea )i
complementaritatea
c) concentrarea=parteneriatul= monitorizarea )i e!aluarea= compatibilitatea )i
complementaritatea
d) concentrarea= pro&ramarea= parteneriatul= compatibilitatea )i
complementaritatea
e) concentrarea= pro&ramarea= parteneriatul= monitorizarea )i e!aluarea
120. $nstrumentele de aplicare ale politicii concurenei sunt:
a) %str#&ete$e $e1%s$at%)e4 ad&%%strat%)e4 /#r%d%ce *% %st%t#'%oa$e
b) instrumentele le&islati!e
c) instrumentele le&islati!e= 5uridice )i instituionale
d) instrumentele le&islati!e= administrati!e )i 5uridice
e) instrumentele 5uridice )i instituionale
123. 4rincipiile politicii concurenei sunt:
a) primatul interesului
b) nediscriminare
c) transparen
d) subsidiaritate )i proporionalitate
e) toate ce$e &e'%oate &a% s#s
126. $nstrumentele de aplicare ale politicii comerciale sunt:
a)o!staco$e tar%fare *% etar%fare
b) bariere tarifare
c) bariere netarifare
d) restricii cantitati!e la eport
e) restricii cantitati!e la import
129. 4rincipiile politicii comerciale sunt:
a) subsidiaritatea
1(
b) uniformitatea
c) economia de pia deschis
d) obstacole tarifare )i netarifare
e) restricii cantitati!e la eport )i import
;>a=b=c=d=e)= 63a4!4c)4 C>d=e)
1"7. 4rintre obstacolele netarifare ale politicii comerciale comune sunt:
a) licenele import%eport
b) msuri antidumpin&
c) cote
d) contin&ente
e) toate ce$e &e'%oate &a% s#s
1"1. Criteriile pentru stabilirea unei zone monetare optime sunt:
a) cr%ter%#$ o&o1e%t'%% (refer%'e$or
b) criteriul stabilitii
c) criteriul meninerii condiiilor economice
d) criteriul di!er&enei
e) criteriul apropierii
1"2. :umpin&ul este practica de a eporta bunuri:
a) $a # (re' care este s#! cost#r%
b) la un pre care este peste costuri
c) la un pre care echi!alent costurilor
d) la un pre care asi&ura profituri de monopol
e) la un pre care este stabilit de cartel
1"". 4rincipiile directoare ale 4oliticii +e&ionale sunt:
a) concentrarea )i pro&ramarea
b) parteneriatul
c) monitorizarea
d) e!aluarea
e) toate de &a% s#s
1"(. 4rincipiile inte&rrii economice sunt:
a) circulaia liber a factorilor de producie
b) libera circulaie a capitalurilor
c) realizarea unei uniuni !amale
d) consumarea resurselor *n comun= asi&ur'ndu%se o eficien economic )i
social maim
e) toate ce$e de &a% s#s
1"-. Comunitatea Economic European >CEE) a urmrit:
a) crearea unei Uniuni Qamale
!) crearea P%e'e% Co&#e
c) crearea unei Jone de liber schimb
d) crearea Uniunii Completa
e) crearea Uniunii <enerale
1"0. Urmtoarele instituii fac parte din or&anismele financiare ale sistemului
intituional comunitar:
a) Curtea European de Conturi
b) Bondul European de $n!estiii
c) #anca European de $n!estiii
d) Comisia European
e) !4c
1"3. Comitetul Economic )i Social este:
a) # or1a%s& o=(o$%t%c
b) un or&anism din care membrii fac parte din &rupurile de interes= economice
)i sociale din Uniunea European
c) un or&anism politic
d) un or&anism non%politic
e) a=b
1"6. ;tribuiile fundamentale ale Curii de ?ustiie sunt:
a) elaborarea le&islaiei comunitare
b) dez!oltarea le&islaiei comunitare
c) controlul respectrii dreptului comunitar
d) interpretarea le&islaiei comunitare
e) !4c4d
1-
1"9. Statele semnatare ale primului 2ratat au fost:
a) #el&ia= Brana= <ermania= $talia= 1uembur&= ,landa
b) #el&ia= Brana= <ermania= $talia= Marea #ritanie= ,landa
c) ;ra'a4 Ger&a%a4 Ita$%a4 A#str%a4 O$ada4 0ae&arca
d) #el&ia= Brana= <ermania= :anemarca= 1uembur&= ,landa
e) #el&ia= :anemarca= <ermania= $talia= 1uembur&= ,landa
1(7. C'nd a fost proclamat Carta :repturilor BundamentaleC
a) prin 2ratatul de la ;msterdam.
b) la Consiliul European de la 1aePen *n 2771
c) $a Cos%$%#$ E#ro(ea de $a N%sa4 5CCC
d) la Maastricht= *n 1991.
e) la 1isabona *n 277-
1(1. Ce este clauza de optin& outC
a) statutul conferit unui stat care dore)te s adere *ntr%un anumit domeniu de
cooperare comunitar
b) statutul ecepional conferit unui stat care nu dore)te s adere *ntr%un
anumit domeniu de cooperare internaional
c) stat#t#$ e8ce('%oa$ cofer%t ##% stat care # dore*te s adere tr=#
a#&%t do&e%# de coo(erare co&#%tar
d) statutul conferit unui stat care dore)te s adere *ntr%un anumit domeniu de
cooperare comunitar din domeniul a&ricol
e) clauza naiunii celei mai fa!orizate
1(2. Ce se *nele&e prin Schen&enC
a) un acord pentru libera circulaie a ser!iciilor=
!) o co)e'%e c# (r%)%re $a desf%%'area tre(tat a 1ra%'e$or co&#e *% $a
%trod#cerea $%!ere% c%rc#$a'%% a (ersoae$or (etr# cet'e%% 'r%$or
se&atare
c) o con!enie pentru libera circulaie a cetenilor U.E.
d) un acord pentru libera circulaie a bunurilor
e) un acord pentru libera circulaie a ser!iciilor )i persoanelor
1(". Mn cadrul instituiilor C.E.= care are drept de decizie:
a) Consiliul UE= 4arlamentul European= cu consultarea Comisiei Europene
b) Consiliul UE )i Comisia European
c) Curtea European de ?ustiie
d) Cos%$%#$ E#ro(ea *% Par$a&et#$ E#ro(ea
e) Consiliu Uniunii Europene
1((. Care este definiia corect pentru directi!C
a) act emis de or&anismele comunitare pentru statele membre care opteaz
pentru statutul de neparticipare
b) act emis de statele membre pentru a se *ncadra *n le&islaia comunitar
c) act emis de or&anismele comunitare= iar statele membre sunt obli&ate s
modifice sau s emit le&i la ni!el naional pentru *ndeplinirea acesteia
d) act o!$%1ator%# (etr# state$e &e&!re
e) act pur consultati! pentru statele membre
1(-. Curtea de ?ustiie a Comunitilor Europene a fost instituit
a) la iniiati!a 4arlamentului European
!) te&e%#$ (r%&#$#% Tratat UE4 Tratat#$ CECO d% +,-5
c) *n temeiul ;ctului Unic European
d) *n temeiul tratatului de la Maastricht
e) *n temeiul Cartei ;lbe
1(0. Care este definiia re&ulamentului:
a) cea mai puternic form comunitar de le&islaie
b) este &eneral !alabil
c) obli&atoriu *n toate prile sale
d) intr *n !i&oare imediat *n toate rile membre
e) intr *n !i&oare dup aprobarea parlamentelor naionale din fiecare stat
membru
A3a4!4c4d)= #>a=b)= C>c=d=e)
1(3. Care sunt tipurile de cazuri *nt'lnite frec!ent la Curtea :e ?ustiie a
Comunitilor Europene:
a) aciuni pentru pronunarea unei hotr'ri preliminare
b) aciuni intentate pentru ne*ndeplinirea obli&aiilor
c) aciuni *n anulare
d) aciuni *n constatarea abinerii de a aciona
10
e) toate ce$e de &a% s#s
1(6. Curtea are puterea de a soluiona liti&iile care apar
a) #&a% tre state &e&!re UE
b) numai *ntre instituii UE
c) *ntre state membre= *ntre instituii UE )i *ntre persoane fizice )i statele
membre
d) operatori economici )i persoane fizice
e) *ntre state membre= instituii UE= operatori economici )i persoane fizice
1(9. Consiliul European a fost consacrat 5uridic prin:
a) 2ratatul de la Kisa
b) 2ratatul de la ;msterdam
c) 2ratatul de la Maastricht
d) Act#$ U%c E#ro(ea
e) 2ratatul de la +oma
1-7. 4arlamentul European reprezint:
a) %terese$e state$or &e&!re
b) interesele parlamentelor naionale
c) cetenii statelor membre
d) interesul &eneral al Comunitii Europene
e) interesele anumitor statelor membre
1-1. , hotr're a Consiliului UE pri!ind admiterea de noi membri *n UE
trebuie adoptat
a) cu ma5oritate calificat
!) #a%&%tate
c) cu ma5oritate simpl
d) cu !ot absolut
e) cu ma5oritate simpl
1-2. 4re)edintele Comisiei Europene face parte din
a) Consiliul UE
b) Consiliul Europei
c) 4arlamentul European
d) Cos%$%#$ E#ro(ea
e) 4arlamentul European
1-". 2ratatele pentru instituirea CEE= CEE; au fost semnate *n
a) 1963
b) 19-1
c) +,->
d) 19(6
e) 19(3
1-(. 2ratatul de fuziune din 190-
a) a creat or&ane comune pentru CEC,= CEE; )i CEE
!) a %st%t#%t CEE
c) a desemnat 4arlamentul European )i Curtea de ?ustiie ca or&ane comune
ale celor " comuniti
d) a instituit CEE;
e) a instituit CEC,
1--. Ce *nseamn astzi *n Consiliul U.E. !ot cu ma5oritate calificatC
a) &a/or%tatea state$or &e&!re )otea" fa)ora!%$ 3 a#&%te ca"#r% o
&a/or%tate de do# tre%&%) *% e8%st # #&r &%%& de 5-- )ot#r%
fa)ora!%$e 3><4, . ) %ar # stat &e&!r# (oate so$%c%ta s se cof%r&e c
)ot#r%$e fa)ora!%$e re(re"%t ce$ (#'% A5 . d% tota$#$ (o(#$a'%e% UE
b) un anumit numr de !oturi= ma5oritatea statelor membre= 028 din populaia
total a UE
c) 9-8 din !oturi= 5umtate din numrul statelor membre= -18 din populaie
d) 5umtate Runu din statele membre
e) 3-8 din !oturi
1-0. Care este rolul Comitetului +eprezentanilor 4ermaneni >Coreper).
a) de a (re1t% $#crr%$e Cos%$%#$#%4 c# e8ce('%a &a/or%t'%% (ro!$e&e$or
$e1ate de a1r%c#$t#r4 care s#t ad&%%strate de # Co&%tet s(ec%a$
(etr# a1r%c#$t#r
b) de a !erifica dac hotr'rile consiliului sunt *n concordan cu dreptul
comunitar
13
c) de a propune soluii pentru rezol!area problemelor de pe ordinea de zi a
Consiliului
d) de a !erifica dac hotr'rile consiliului sunt *n concordan cu dreptul
comercial
e) de a !erifica dac hotr'rile consiliului sunt *n concordan cu dreptul
naional
1-3. Care este rolul Secretariatului <eneralC
a) pre&te)te )i asi&ur funcionarea optim a acti!itii Consiliului la toate
ni!elurile
b) asist 4re)edinia Consiliului UE
c) particip la dezbateri cu rol de obser!ator
d) particip la dezbateri cu rol consultati!
e) aD!
1-6. Ce sunt PacEa1e dea$s >pachetele de soluii) C
a) # (ac2et c#(r%"tor *% ec2%$%!rat de so$#'%%4 a)9d e1a$ &s#r
at9t a)ata/e4 c9t *% de"a)ata/e4 dar care #r&ea" a f% ado(tate de
f%ecare stat (arte tr=# (ac2et tre1
b) un pachet de soluii *n fa!oarea Comisiei Europene
c) un pachet de soluii *n care fiecrui stat deza!anta5at de o soluie i se
impune o soluie considerat a!anta5oas de ma5oritatea statelor membre
d) un pachet de soluii *n fa!oarea statelor fondatoare
e) un pachet de soluii *n fa!oarea statelor mai srace
1-9. Concurena dintre participanii de pe piaa inte&rat duce la:
a) preuri mai sczute pentru bunuri sau ser!icii similare
b) o mai mare !arietate a calitii
c) o mai mare di!ersitate a ofertei
d) imbold &eneral pentru schimbare *n domeniul desi&nului produselor= a
metodelor de prestare a ser!iciilor= *n sistemele de producie )i distribuie=
chiar schimbare *n orientarea )i intensitatea ino!aiei
e) toate )ar%ate$e de &a% s#s
107. ;le&ei !arianta corect.
a) (ract%c %te1rarea e1at%) *% cea (o"%t%) (ro1resea" &(re#
b) inte&rarea economic *ncepe cu cea ne&ati!= urmat de cea poziti!
c) inte&rarea ne&ati! este doar teoretic= cea poziti! fiind cea aplicabil *n
practic
d) inte&rarea poziti! este doar teoretic= cea ne&ati! fiind cea aplicabil *n
practic
e) inte&rarea economic *ncepe cu cea poziti!= urmat de cea ne&ati!
101. Ce tratat conine urmtoarele obiecti!e economiceC
1. dez!oltarea armonioas echilibrat )i durabil a acti!itilor economice
2. un ni!el ridicat de ocupare a forei de munc )i de protecie social
". e&alitate *ntre brbai )i femei
(. cre)tere durabil )i neinflaionist
-. cre)terea ni!elului de trai )i a calitii !ieii
0. coeziune economic )i social )i solidaritate *ntre statele membre.
a) Maastr%c2t4
b);msterdam
c) ;ctul Unic European
d) 1isabona
e) Kisa
102. Ce *nseamn opiunea inte&rrii &raduale:
a) este necesar participarea ma5oritii statelor membre=
b) instituiile UE trebuie s co%participe )i ele=
c) capacitatea de funcionare a UE nu trebuie s fie periclitat de aceasta=
d) toate punctele a= b )i c
e) #&a% a *% c
10". Mn ce tratat au fost stabilite !oturile ce i%ar re!eni +om'niei dup
inte&rareC
a) ;ctul Unic European
b) Maasctricht
c) N%sa
d) ;msterdam
e) +oma
10(. C'nd a fost inte&rat SuediaC
16
a) 1901
!) +,,-
c) 277(
d) 2777
e) 1993
10-. Comitetul Economic )i Social. Care din urmtoarele caracteristici este
falsC
a) are 222 de membri= *mprii *n " &rupri: an&a5atori= an&a5ai )i
reprezentani ai unor domenii specifice de acti!itate
b) membrii sunt numii de ctre Comisie= prin !ot unanim= pe o durat de
patru ani.
c) este cos#$tat a%te de ado(tarea acte$or *% (oate s %a (o"%'%e d%
(ro(r%e %%'%at%).
d) poate fi consultat de ctre 4arlamentul European >2ratatul de la
;msterdam).
e) membrii sunt numii de ctre Consiliul UE= prin !ot unanim= pe o durat de
patru ani.
100. Mn urma crui tratat a fost creat Comitetul +e&iunilorC
a) Maastr%c2t
b) ;msterdam
c) Kisa
d) 4aris
e) +oma
103. Ce afirmaii sunt corecteC Membrii Consiliului se *ntrunesc :
a) *n funcie de domeniul politic *n discuie= *n compunere diferit >Consiliul
Mini)trilor pentru ;&ricultur= Consiliul Mini)trilor pentru Mediu etc.).
b) trebuie s fie prezent )i membrul Comisiei responsabil *n domeniu
c) trebuie s fie prezent )i un reprezentant al 4arlamentului European
d) #&a% a *% c
e) numai a )i b
106. Consiliul European este format din:
a) *ef% de stat *% de 1#)er
b) mini)tri de eterne
c) 4re)edintele Comisiei sau un alt membru al Comisiei
d) parlamentari europeni
e) membri ai Comitetului +e&iunilor
; >toate)= #> b=c=d=e)= C>a=b=c)
109. Unde a fost semnat ultimul tratat cu pri!ire la Uniunea EuropeanC
a) Maastricht
!) L%sa!oa
c) Kisa
d) 1uembur&
e) #ruelles
137. Etinderea din 193" a inclus urmtoarele state:
a) Marea 6r%ta%e4 0ae&arca *% Ir$ada
b) Marea #ritanie= :anemarca )i $talia
c) :anemarca= $rlanda )i Kor!e&ia
d) ;ustria= Kor!e&ia )i Suedia
e) ;ustria )i Kor!e&ia
131. Ce reprezint urmtoarele criterii:
1. criteriul politic: institutii stabile= care &arantea%z democratia= respectul
le&ii= al drepturilor omului si respectul fata de minoritati
2. criteriul economic: o economie de pia functional
". incorporarea aFuis%ului comunitar: adeziunea la diferitele scopuri politice=
economice )i monetare ale Uniunii Europene.
a) cod%'%% de aderare a ##% o# stat
b) condiii de meninere *n UE
c) condiii de aderare la K;2,
d) criterii de con!er&en
e) criterii de inte&rare
132. 4entru a asi&ura realizarea Uniunii Economice )i Monetare= au fost
stabilite cinci criterii de ............... care trebuie *ndeplinite de fiecare stat
membru:
a) dez!oltare economic
19
!) co)er1e'
c) dez!oltare social
d) inte&rare
e) aderare
13". Ce sunt statele tere *n concepia U.E.:
a) state care nu aparin continentului european
b) acele state care nu sunt membre ale Uniunii Europene
c) state cad%date $a aderare UE
d) state mai srace
e) state *n curs de inte&rare
13(. Cum se &rupeaz deputaii *n 4arlamentul EuropeanC
a) *n funcie de naionalitate
b) *n funcie de !'rst
c) f#c'%e de af%%t'%$e $or (o$%t%ce
d) *n funcie de partidele politici din ara de ori&ine
e) *n funcie de se
13-. Kumrul de mandate *n 4arlamentul European al unui Stat Membru este
a) f#c'%e de #&r#$ (o(#$a'%e%
b) *n funcie de anul de aderare
c) *n funcie de indicatori economici de performan
d) *n funcie de anul de declarare a democraiei
e) *n funcie de anul de inte&rare
130. Comisia
a) nu rspunde la *ntrebrile puse de deputaii 4arlamentului European
b) este obli&at s rspund *ntrebrilor scrise )i orale ale deputailor din
4arlamentul European
c) poate opta *ntre a%)i 5ustifica acti!itatea *n faa 4arlamentului sau *n faa
Consiliului UE
d) # este o!$%1at s rs(#d tre!r%$or scr%se *% ora$e a$e de(#ta'%$or
d% Par$a&et#$ E#ro(ea
e) poate s%)i 5ustifice acti!itatea *n faa Consiliului European
133. 1a baza funcionrii Uniunii Europene stau unul sau mai multe din aceste
principii:
a) e&alitatea democratic
b) democraia reprezentati!
c) democraia participati!
d) numai a )i c
e) a4 ! *% c
136. Conform tratatului de la 1isabona= 4arlamentul European se poate *ntruni
*n perioada de
sesiune etraordinar=
a) $a cererea &a/or%t'%% &e&!r%$or care $ co&(#
b) la cererea ma5oritii membrilor care *l compun= a Consiliului sau a
Comisiei
c) la cererea Consiliului U.E.
d) la cererea Comisiei
e) la cererea Consiliului European
139. Conform 2ratatului de la 1isabona= ce instituie ale&e pre)edintele
ComisieiC
a) Consiliul European
b) 4arlamentul European
c) 4re)edintele 4arlamentului European
d) Consiliul Uniunii Europene
e) Co&%s%a
167. Mandatul Comisiei Europene este de
a) 2=- ani
!) F a%
c) - ani
d) " ani
e) 0 ani
161. Conform 2ratatului de la 1isabona= *ncep'nd cu 1 noiembrie 271(=
Comisia !a fi compus dintr%un numr de membri= incluz'nd pre)edintele )i
27
Mnaltul +eprezentant al Uniunii pentru afaceri eterne )i politica de securitate=
corespunztor
a) cu 2D" din numrul statelor membre
b) cu 2D" din numrul statelor membre= at't timp c't Consiliul European nu
decide modificarea acestui numr= hotr'nd *n unanimitate
c) +G5 d% #&r#$ state$or &e&!re4 at9t t%&( c9t Cos%$%#$ E#ro(ea #
dec%de &od%f%carea acest#% #&r4 2otr9d #a%&%tate
d) cu 1D2 din numrul statelor membre
e) cu totalitatea statelor membre
162. Etinderea din 1961 a inclus *n UE
a) Grec%a
b) <recia= Spania )i 4ortu&alia
c) Spania )i 4ortu&alia
d) Spania
e) 4ortu&alia
16". Ultima etindere a inclus
a) 4olonia= Slo!enia= Slo!acia= Un&aria
b) 2urcia
c) 6#$1ar%a4 Ro&9%a
d) Slo!enia= Slo!acia= Un&aria
e) Croaia )i 2urcia
16(. Comisarii europeni sunt repartizai pe:
a) departamente
b) re&iuni
c) ri
d) portofolii
e) e#rore1%#%
16-. +ecursul *n caren sancioneaz:
a) inacti!itatea instituiilor europene
b) inacti!itatea Consiliului )i Comisiei
c) !iolarea tratatelor
d) neaplicarea dreptului comunitar
e) a($%carea eroat a dre(t#$#% co&#%tar
160. +ecursul pre5udiciar presupune:
a) neaplicarea dreptului comunitar
b) aplicarea eronat a dreptului comunitar
c) interpretarea normelor comunitare
d) recursul *n anulare
e) )%o$area tratate$or
163. +olul #ncii Europene de $n!estiii este de a:
a) finana deficitele bu&etare
b) finana datoria public
c) f%a'a (ro%ecte str#ct#ra$e
d) finana firmele mici )i mi5locii
e) finana marile consorii
166. Bondul European de $n!estiii spri5in:
a) de")o$tarea f%r&e$or &%c% *% &%/$oc%%
b) marile consorii
c) instituiile europene
d) proiectele de infrastructur *n rile dez!oltate
e) bncile europene
169. Comitetul +e&iunilor este un or&anism:
a) dependent
b) local
c) naional
d) re&ional
e) %de(edet
197. +e&ulamentele:
a) a# caracter o!$%1ator%#
b) au caracter consultati!
c) sunt *ncheiate *ntre statele membre
d) trebuie respectate de statele tere
e) au caracter ficti!
21
191. :irecti!ele:
a) sta!%$esc o!%ect%)e o!$%1ator%% (etr# state$e &e&!re
b) au caracter consultati!
c) sunt *ncheiate *ntre statele membre
d) trebuie respectate de statele tere
e) au caracter ficti!
192. :eciziile:
a) stabilesc obiecti!e obli&atorii pentru statele membre
b) au caracter consultati!
c) sunt *ncheiate *ntre statele membre
d) s#t o!$%1ator%% doar (etr# state$e crora $e s#t adresate
e) au caracter ficti!
19". ;!izele:
a) stabilesc obiecti!e obli&atorii pentru statele membre
b) trebuie respectate de statele tere
c) sunt *ncheiate *ntre statele membre
d) sunt obli&atorii doar pentru statele crora le sunt adresate
e) s#t fr caracter o!$%1ator%#
19(. 4iaa Unic a fost finalizat *n:
a) 1993
b) 2777
c) 199"
d) +,,5
e) 196-
19-. Con!enia de $mplementare Schen&en a fost pus *n aplicare *n:
a) 1997
!) +,,-
c) 2777
d) 277-
e) 199(
190. Ser!iciile acti!e presupun:
a) furnizorul s fie acti!
b) furnizorul s se deplaseze la client
c) furnizorul s fie inacti!
d) furnizorul s foloseasc po)ta
e) a4!
193. Ser!iciile pasi!e presupun:
a) furnizorul s fie acti!
b) furnizorul s se deplaseze la client
c) furnizorul s foloseasc faul
d) furnizorul s foloseasc po)ta
e) c$%et#$ s se de($ase"e $a f#r%"or
196. +ealizarea Uniunii Economice )i Monetare s%a efectuat *n:
a) tre% eta(e
b) dou etape
c) patru etape
d) cinci etape
e) o etap
199. Scenariul trecerii la moneda unic a presupus parcur&erea a:
a) tre% eta(e
b) dou etape
c) patru etape
d) cinci etape
e) o etap
277. Monedele europene sunt de :
a) +454-4+C45C4-C de ce'% *% +*% 5 e#ro
b) -=17=27=-7 de ceni )i 1)i 2 euro
c) 1=2=17=27=-7 de ceni )i 1)i 2 euro
d) 1=2=-=17=27=-7 de ceni )i 1euro
e) 1=2=-=27=-7 de ceni )i 1)i 2 euro
271. #ancnotele europene sunt de :
22
a) -=17= 27= -7=177=277 euro
b) -=17= 27 )i -7 euro
c) 27= -7=177=277 )i -77 euro
d) 177=277 )i -77 euro
e) b=d
272. #anca central European are urmtoarele atribute:
a) definirea )i punerea *n practic a politicii monetare unice
b) conducerea operaiunilor !alutare= deinerea )i &estiunea rezer!elor !alutare
oficiale ale
statelor membre
c) promo!area bunei funcionri a sistemului de pli
d) &estionarea politicii bu&etare
e) a4!4c
27". 1a capitalul #.C.E. subscriu:
a) bncile comerciale
b) bncile centrale ale statelor tere
c) !c%$e cetra$e a$e state$or &e&!re e#ro
d) consoriile financiare europene
e) bncile internaionale
27(. Structura rezer!elor #.C.E este:
a) numai aur
b) numai de!ize
c) numai euro
d) aur )i de!ize
e) a#r4 e#ro *% do$ar%
27-. +ezer!ele !alutare au fost:
a) trasferate tota$%tate $a 6.C.E
b) transferate parial la #.C.E
c) transferate numai -78 la #.C.E
d) nu au fost transferate efecti! la #.C.E.
e) transferate numai "78 la #.C.E
270. 4actul de stabilitate se refer la:
a) disciplina monetar
!) d%sc%($%a &oetar *% )a$#tar
c) disciplina !alutar
d) disciplina bu&etar
e) disciplina bancar
273. C'nd este considerat deficitul bu&etar ecesi!C
a) c9d de(*e*te <. d% PI6
b) c'nd este "8 din 4$#
c) c'nd dep)e)te "=718 din 4$#
d) c'nd dep)e)te 2=-8 din 4$#
e) c'nd dep)e)te 28 din 4$#
276. Unde au fost stabilite circumstanele ecepionale )i temporare
referitoare la sanciuniC
a) la consiliul de la Kisa
b) la consiliul de la +oma
c) $a cos%$%#$ de $a Par%s
d) la consiliul de la :ublin
e) la consiliul de la #ruelles
279. Ce reprezint 2;+<E2:
a) sistemul de derulare a plilor mari= transfrontaliere
b) reeaua de re&lementare interbancar
c) Tras E#ro(ea A#to&ated Rea=T%&e Gross Sett$e&et E8(ress
Trasfer
d) realizarea unei inte
e) a=b=c
217. Ce reprezint planul Marshall C
a) ($a#$ de tra/#torare a E#ro(e%
b) plan de a5utor tehnolo&ic
c) plan de a5utor strate&ic
d) a5utor economic )i financiar
e) cooperare politic
2"
;>a=b)= #>a=d)= C>c=d=e)
211. Con!enia de Cooperare Economic European s%a semnat la:
a) Kisa
!) Ro&a
c) 4aris
d) :ublin
e) #ruelles
212. Care a fost prima or&anizaie cu puteri supranaionale din EuropaC
a) CEE
b) EU+;2,M
c) CECO
d) CEE;
e) UE
21". C'nd a intrat *n !i&oare tratatul pri!ind Comunitatea European a
Crbunelui )i ,eluluiC
a) 19((
b) 19-7
c) +,-+
d) 19-3
e) 1903
21(. Conceptul de Uniune Qamal a fost menionat *n tratatul pri!ind:
a) CEE
b) EU+;2,M
c) CECO
d) CEE;
e) UE
21-. Uniunea Qamal a fost realizat *n:
a) ( etape
b) o etap
c) 2 etape
d) - eta(e
e) " etape
210. 2ratatul pri!ind crearea Comunitii Economice Europene s%a semnat *n:
a) 19((
b) 19-7
c) 19-1
d) +,->
e) 1903
213. ,biecti!ul EU+;2,M a fost:
a) crearea cod%'%%$or de de")o$tare a #e% %d#str%% #c$eare (#ter%ce
b) cercetarea )i difuzarea cuno)tinelor
c) punerea la punct a tehnolo&iilor industriale
d) in!estiii )i crearea *ntreprinderilor multinaionale independente
e) *nfiinarea unei piee nucleare
;>a=b=c=d=e)= #>a=b=c=e)= C>c=d=e)
216. ;ctul Unic European a formulat:
a) F (r%c%(%%
b) un principiu
c) 2 principii
d) - principii
e) " principii
219. 4rincipiile ;ctului Unic European sunt:
a) principiul recunoa)terii reciproce
b) principiul pri!ind competena de control a autoritilor de supra!e&here din
ara de ori&ine
c) principiul armonizrii maimale a re&lementrilor
d) principiul armonizrii minimale a re&lementrilor
e) principiul recunoa)terii indi!iduale
A3a4!4d4)4 #>a=b=c=d=e)= C>c=d=e)
227. Mn prima etap a Uniunii Economice )i Monetare s%a realizat:
2(
a) %te1rarea t#t#ror &oede$or a'%oa$e S.M.E *% 12e'area
co&(o"%'%e% co*#$#% de &oede f#c'%e de care este def%%t )a$oarea
&oede% co&#%tare 3E.C.U.)
b) des!'r)irea liberei circulaii a capitalului
c) *nceperea acti!itii #.C.E
d) fiarea ire!ocabil a cursurilor de schimb *ntre monedele rilor
participante
e) introducerea efecti! a monedei unice % EU+,
221. C'nd a fost elaborat tratatul de la MaastrichtC
a) 1991
!) +,,5
c) 1997
d) 199"
e) 199(
222. Mn a doua etap a Uniunii Economice )i Monetare s%a realizat:
a) inte&rarea tuturor monedelor naionale *n S.M.E )i *n&hearea compoziiei
co)ului de monede *n funcie de care este definit !aloarea monedei
comunitare >E.C.U.)
b) *nfiinarea $nstitutului Monetar European
c) *nceperea acti!itii #.C.E
d) fiarea ire!ocabil a cursurilor de schimb *ntre monedele rilor
participante
e) %trod#cerea efect%) a &oede% #%ce = EURO
22". Mn a treia etap a Uniunii Economice )i Monetare s%a realizat:
a) inte&rarea tuturor monedelor naionale *n S.M.E )i *n&hearea compoziiei
co)ului de monede *n funcie de care este definit !aloarea monedei
comunitare >E.C.U.)
b) *nfiinarea $nstitutului Monetar European
c) des!'r)irea liberei circulaii a capitalului
d) f%8area %re)oca!%$ a c#rs#r%$or de sc2%&! tre &oede$e 'r%$or
(art%c%(ate
e) ;si&urarea independenei #ncilor Centrale
22(. Criteriile de con!er&en pri!eau principalele domenii ale politicii
economice naionale:
a) politica fiscal
b) politica monetar
c) politica cursurilor de schimb
d) politica bu&etar
e) politica bncilor centrale
;>a=b=c=)= 63a4!4c4d4e)4 C>c=d=e)
22-. Criteriul stabilitii se refer la:
a) moneda naional s fi fost inte&rat *n S.M.E.
!) &oeda a'%oa$ s # f% fost afectat de tes%#% se)ere (e o (er%oad
de ce$ (#'% tre% a% ater%or% &o&et#$#% %trr%% U.E.M
c) moneda naional s fi fost inte&rat *n S.M.E. )i s nu fi fost afectat de
tensiuni se!ere pe o perioad de cel puin doi ani anteriori momentului intrrii
*n U.E.M
d) moneda naional s nu fi fost afectat de tensiuni se!ere pe o perioad de
cel puin un an anteriori momentului intrrii *n U.E.M
e) moneda naional s fi fost inte&rat *n S.M.E. )i s fi fost afectat de
tensiuni se!ere
220. Criteriul datoriei publice se refer la un pra& de:
a) 378 din 4$#
!) AC. d% PI6
c) -78 din 4$#
d) --8 din 4$#
e) 0-8 din 4$#
223. Criteriul deficitului bu&etar se refer la un pra& de:
a) 08 din 4$#
b) 38 din 4$#
c) -8 din 4$#
d) (8 din 4$#
e) <. d% PI6
226. Criteriul deficitului bu&etar se refer la un pra& de:
2-
a) 08 din 4K#
b) 38 din 4K#
c) -8 din 4K#
d) (8 din 4K#
e) %c% ##$
229. :isciplina bu&etar impus de tratatul de la Maastricht este aat pe:
a) tre% (r%c%(%%
b) dou principii
c) patru principii
d) cinci principii
e) un principiu
2"7. Clauza no%boil%aut presupune:
a) finanarea direct de la #anca Central sau accesul la finanare *n condiii
de fa!oare a deficitelor publice
!) state$e &e&!re )or e)%ta def%c%te$e !#1etare e8ces%)e
c) fiecare stat membru este responsabil pentru finanarea datoriei sale publice
chiar )i *n condiiile unei crize financiare
d) fiecare stat membru este responsabil pentru finanarea deficitului bu&etar
e) fiecare stat membru este responsabil pentru finanarea datoriei sale publice
chiar )i *n condiiile unui boom economic
2"1. 2ratatul de la ;msterdam a a!ut urmtoarele obiecti!e:
a) ($asarea (ro!$e&e% $oc#r%$or de &#c *% a dre(t#r%$or cet'e%$or
cetr#$ (reoc#(r%$or U.E
b) dep)irea ultimelor obstacole pri!ind libertatea de mi)care a persoanelor )i
*ntrirea securitii
c) prezentarea unei !oci unice a Europei *n problemele mondiale
d) eficientizarea structurii instituionale comunitare *n !ederea etinderii
Uniunii Europene
e) a=b=c=d
2"2. C'te tratate au fost semnate *n 19-3 la +oma:
a) unul
!) do#
c) trei
d) patru
e) nici unul
2"". ,biecti!ul tratatului de la #ruelles era:
a) unificarea instituiilor celor trei comuniti europene
b) unificarea instituiilor celor dou comuniti europene
c) unificarea instituiilor europene
d) unificarea comunitilor europene
e) e#%f%carea %st%t#'%%$or e#ro(ee
2"(. 2ratatul de la Kisa s%a semnat *n:
a) 2773
b) 277-
c) 1996
d) 1999
e) 5CCC
2"-. Care tratat a fost denumit tratatul etinderiiC
a) tratatul de la ;msterdam
b) tratatul de la Kisa
c) tratatul de la 1isabona
d) tratatul de la Maastricht
e) tratat#$ de $a Ro&a
2"0. Care tratat a fost denumit tratatul constituieiC
a) tratatul de la ;msterdam
b) tratatul de la Kisa
c) tratat#$ de $a L%sa!oa
d) tratatul de la Maastricht
e) tratatul de la +oma
2"3. 2ratatul de aderare a +om'niei )i #ul&ariei la Uniunea European s%a
semnat *n:
a) *n 277- la 1uembur&
b) *n 2773 la 1uembur&
20
c) 5CC- $a 6r#8e$$es
d) *n 2773 la #ruelles
e) *n 277- la 4aris
2"6. Care sunt ultimele dou tratate ale Uniunii Europene:
a) tratatele de la ;msterdam )i Maastricht
b) tratatele de la 4aris )i +oma
c) tratatele de la 1uembur& )i Kisa
d) tratate$e de $a A&sterda& *% N%sa
e) tratatele de la ;msterdam )i 1uembur&
2"9. $nte&rarea economic presupune:
a) d%)%"%#ea &#c%% *% s(ec%a$%"area %trare1%oa$ *% %tera'%oa$
b) o stare de fapt
c) un ansamblu de procese
d) constituirea un &rup sau un bloc comercial internaional
e) b=c
2(7. Uniunea Economic Complet implic:
a) o co&($et #%f%care a ecoo&%%$or %&($%cate *% o (o$%t%c co&#
ce$e &a% %&(ortate
do&e%%
b) o pia comun
c) o complet unificare a economiilor implicate o politic comun *n cele mai
importante domenii
d) o politic comun *n cele mai importante domenii
e) un pre)edinte european
2(1. +aiunile politice pentru debutul unor procese de inte&rare:
a) armonizarea intereselor sectoarelor economice
b) politicile de a5ustare structural
c) (o$%t%c%$e de cre*tere ecoo&%c *% red%str%!#%rea res#rse$or *%
)e%t#r%$or4 (ot f% &a% fe"a!%$e dac se (strea" $a %)e$ a'%oa$
d) procedurile administrati!e
e) etinderea teritoriului !amal
2(2. :iferena dintre Jona de 1iber Schimb )i Uniunea Qamal este:
a) restriciile cantitati!e sunt *nlturate
b) tae !amale de import sunt *nlturate
c) tar%f#$ )a&a$ co&# fa' de ter'%
d) procedurile administrati!e
e) etinderea teritoriului !amal
2(". Care sunt obiecti!ele Uniunii EuropeneC
a) 4romo!area pro&resului economic )i social
b) ;firmarea identitii Uniunii Europene pe scena internaional
c) $ntroducerea ceteniei europene
d) Etinderea zonei libertii= securiti )i 5ustiiei
e) 4strarea )i *ntrirea le&islaiei europene
;>a=b=c=)= 63a4!4c4d4e)4 C>c=d=e)
2((. Mn 277-= 4arlamentul European a in!itat +om'nia s trimit:
a) deputai
b) parlamentari cu drept de !ot
c) o!ser)ator% fr dre(t de )ot
d) obser!atori cu drept de !ot
e) parlamentari fr drept de !ot
2(-. ,biecti!ele 4;C sunt:
a) s ofere= populaiei *n ansamblul ei= o pia alimentar stabil
!) s cof%r&e %&(act#$ sector#$#% a1r%co$ a$ &%c%$or fer&e as#(ra
ecoo&%e% *% a (o$%t%c%% re1%oa$e
c) unitatea pieelor
d) sal!&ardarea !alorilor comune
e) promo!area cooperrii internaionale
;>a=b=c=)= #>a=b)= C>c=d=e)
2(0. 4rincipiile 4oliticii ;&ricole Comune sunt:
a) unitatea pieelor
b) preferin comunitar
c) solidaritatea financiar
d) sal!&ardarea !alorilor comune
23
e) promo!area cooperrii internaionale
;>a=b=c=)= 63a4!4c4d4e)4 C>c=d=e)
2(3. ,biecti!ele 4oliticii Eterne )i de Securitate Comun
a) sal!&ardarea !alorilor comune= ale intereselor fundamentale )i ale
independenei Uniunii
b) *ntrirea securitii Uniunii )i a tuturor statelor sale
c) meninerea pcii )i consolidarea securitii internaionale
d) promo!area cooperrii internaionale
e) a4!4c4d
2(6. 4olitica concurenei &aranteaz:
a) unitatea pieei interne
b) e!itarea monopolului pe pia
c) solidaritatea financiar
d) sal!&ardarea !alorilor comune
e) promo!area cooperrii internaionale
;>a=b)= 63a4!4c4d4e)4 C>c=d=e)
2(9. 4rincipiul dez!oltrii durabile presupune:
a) ca problematica proteciei mediului s fie inte&rat *n toate politicile
sectoriale ale Comunitii
b) protecia mediului s fie inte&rat *n politica a&ricol
c) protecia mediului s fie inte&rat *n politica concurenei
d) protecia mediului presupune c cel care polueaz plte)te
e) a4!
2-7.;!izul fa!orabil:
a) Este dat de 4arlament cu ma5oritatea absolut a membrilor si
b) este dat *n cazul aderrii unui nou stat membru
c) este dat *n cazul fondurile structurale
d) este dat *n cazul acordurilor internaionale
e) este dat *n cazul ceteniei
A3a4!)4 #>a=b=c=d=e)= C>c=d=e)
26