Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL TEHNIC COSTIN D.

NENIESCU PITETI Elev


ANUL COLAR:... Clasa..
DISCIPLINA: RELIGIE Data...
PROF. DOBRIN ARIUS N!ta...
TEST DE E"ALUARE
UNITATE DE #N"$ARE: RELIGIILE LUII % RELIGII ORIENTALE
I&e't()(*a+( ,-s./'s/l *!,e*t la /,0-t!a,ele 1't,e2-,( 3( 1'*e,*/(+(4l.
5. H('&/(s0/l 0a( este */'!s*/t 3( s/2 &e'/0(,ea &e :
a) budism; b) brahmanism; c) nu are o alt denumire; d) confucianism;
6. Cele 0a( ve*7( te8te sa*,e 7('&/se s/'t:
a) scrierile Brahmanas; b) scrierile sutra; c) scrierile Veda; d) scrierile astra;
9. P,('*(.alele t,e( :e(t-+( ale 7('&/(s0/l/( ;T,(0/,t(< s/'t:
a) Veda , Brahmanas, Upaniade; b) Brahma , Krina , iva; c) Buddha , Brahma , Vinu; d) Brahma , iva , Vinu;
=. Ca,e .e,(!a&- a 7('&/(s0/l/( este */'!s*/t- *a /' */lt al 'at/,((>
a) Hinduismul vedic; b) Hinduismul brahmanic; c) Hinduismul medieval; d) Hinduismul modern;
?. #' .e,(!a&a 7('&/(s0/l/( 2,a70a'(* s!*(etatea 7('&/s- e,a 10.-,+(t- 1':
a) 4 caste ordonate ierarhic; b) caste ordonate ierarhic; c) ! caste ordonare ierarhic; d) " caste ordonate ierarhic;
@. #' H('&/(s0A 2,a70a'(( s/'t:
a) domnitori; b) ne#ustori; c) preo$i; d) servitori;
B. Fl/v(/l sa*,/ al 7('&/3(l!, este:
a) Hindu; b) %an#ele; c) Brahmaputra; d) &ndus;
C. Sa0sa,a 1'sea0'-:
a) le#ea faptei; b) stare de fericire venic; c) re'ncarnare; d) intrare 'n nirvana;
D. Ea,0a 1'sea0'-:
a) natere(moarte(renatere; b) le#ea faptei; c) eliberarea din ciclul re'ncarnrilor; d) suflet;
5F. B/&(s0/l a a.a,/t 1' se*. "II % "I 1. &. H,.A avG'& *a 1'te0e(et!, .e :
a) )ahatma %handi; b) )ahomed; c) nu a avut 'ntemeietor; d) *iddhartha %autama;
55. P,('*(.alele (:v!a,e ale ,el(H(e( 2/&(ste s/'t:
a) scrierile Veda; b) scrierile sutra i astra; c) scrierile Brahmanas; d) scrierile astra;
56. C/vG't/l B/&&7a 1'sea0'-:
a) inteli#ent; b) iluminat; c) 'n$elept; d) ascet;
59. P,('+/l S(&&7a,t7a Ga/ta0a s4a '-s*/t 1't,4! )a0(l(e .,('*(a,- )-*G'& .a,te &(' *asta:
a) a treia; b) a patra; c) a doua; d) prima;

5=. #'v-+-t/,a 2/&(st- se 2a:ea:- .e = .,('*(.(( )/'&a0e'tale. U'/l &('t,e a*estea este:
a) adevrul despre durere; b) adevrul despre cu#etare; c) adevrul despre clu#arii buditi; d) adevrul despre Buddha;
5?. De4a l/'H/l t(0./l/( 1' 2/&(s0 a/ a.-,/t '/0e,!ase 3*!l( 3( se*te *a,e s4a/ s,/*t/,at 1' 0a( 0/lte ,a0/,(. Ca,e &(' ,a0/,(le &e
0a( I!s a )!st '/0(t- 3( a,ele "e7(*/l:
a) Hina+ana; b) )aha+ana; c) ,antra+ana; d) Va-ra+ana;
5@. #' 2/&(s0 la 1'l-t/,a,ea s/)e,('+el!, se aI/'He .e /' &,/0 .a,*/,s .,('.
a) / ci; b) 4 ci; c) 0 ci; d) 1 ci;
5B. Ca 3( 1' 7('&/(s0A 1' 2/&(s0 ,eH-s(0 1'v-+-t/,(le &es.,e:
a) 2arma i samsara; b) 3ei; c) unicul 4umne3eu; d) -ertfele de animale;
5C. #'v-+-t/,a 2/&(st- s./'e *- '(,va'a este:
a) starea de cu#etare; b) starea de contempla$ie; c) starea de fericire venic; d) starea de medita$ie;
NOT$: T!ate 1't,e2-,(le s/'t !2l(Hat!,((.
F(e*a,e ,-s./'s *!,e*t este '!tat */ ? ./'*te: 5C 8 ? J DF &e ./'*te
Se a*!,&- 5F ./'*te &(' !)(*(/.