Sunteți pe pagina 1din 3

DELIMITARE INTRE PRESCRIPTIA RASPUNDERII PENALE SI

PRESCRIPTIA EXECUTARII PEDEPSEI

Prescriptia raspunderii penale:


Institutia prescriptiei raspunderii penale consta in inlaturarea raspunderii penale
prin stingerea dreptului statului de a sanctiona si a obligatiei infractorului de a suporta
consecintele infractiunii comise, dupa trecerea unui anumit interval de timp, prevazut de
lege de la data comiterii faptei, indiferent daca infractiunea a fost sau nu descoperita ori
infractorul identificat.
Opereaza din oficiu, de plin drept, in legatura cu orice infractiune (cu exceptia
cazurilor prevazute de lege- art. 153 alin. (2) si pentru orice infractor (persoana fizica
majora sau minora sau persoana juridica).
In unele situatii, este posibila, in conditiile legii, luarea masurilor de siguranta
art. 107 alin. (3).
Sunt prevazute termene generale de prescriptie a raspunderii penale, cu durate
ce variaza in functie de pedepsele prevazute de lege pentru infractiunile comise art.154, in
cazul pedepselor alternative tinandu-se seama de pedeapsa cea mai grea.
Noutate NCP: se uniformizeaza termenele de prescriptie a raspunderii penale
pentru persoanele fizice infractori majori si infractorii persoane juridice art.148.
Termenele de prescriptie a raspunderii penale se reduc la jumatate pentru cei
care la data savarsirii infractiunii erau minori art. 131.
Regula generala: termenele de Prescriptie a R.P. incep sa curga de la data
savarsirii infractiunii; Exceptii: I. continue de la data incetarii actiunii sau inactiunii; I.
continuate de la data savarsirii ultimei actiuni sau inactiuni; I. de obicei de la data
savarsirii ultimului act; I. progresive de la data savarsirii actiunii sau inactiunii si se
calculeaza in raport cu pedeapsa corespunzatoare rezultatului definitive produs.
Noutate NCP: in cazul infractiunilor contra libertatii si integritatii sexuale,
savarsite fata de un minor, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data la care acesta a

devenit major. Daca minorul decedeaza anterior implinirii majoratului, termenul de


prescriptie incepe sa curga de la data decesului.
Cursul termenului prescriptiei raspunderii penale se intrerupe prin
indeplinirea oricarui act de procedura in cauza sau prin admiterea in principiu a
cererii de redeschidere a procesului penal (Noutate NCP).
Intreruperea cursului prescriptiei produce efecte in rem, fata de toti
participantii la infractiune, chiar daca actul de intrerupere priveste numai pe unii dintre ei.
Prescriptia speciala : termenele de prescriptie a raspunderii penale vor fi
socotite indeplinite oricate intreruperi ar interveni daca au fost depasite cu inca o data
(Noutate NCP).
Cursul termenului prescriptiei raspunderii penale este suspendat pe timpul cat o
dispozitie legala ( ex. art. 9 si 10 NCP; art. 312 si 367 NCPP) sau o imprejurare de
neprevazut ori de neinlaturat impiedica punerea in miscare a actiunii penale sau continuarea
procesului penal.
Suspendarea prescriptiei raspunderii penale produce efecte in personam.

Prescriptia executarii pedepsei


Este o cauza care stinge dreptul statului de a impune executarea unei pedepse
aplicate printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare si obligatia corelativa a
persoanei condamnate de a se supune masurii coercitive astfel aplicate, inlaturand executarea
pedepsei principale.

Nu inlatura executarea pedepselor principale in cazul infractiunilor de


genocid, contra umanitatii si de razboi, indiferent de data la care au fost comise si in cazul
infractiunilor de omor, omor calificat si al infractiunilor intentionate urmate de moartea
victimei (aceleasi exceptii ca in situatia prescriptiei raspunderii penale).

Prescriptia executarii pedepsei nu produce efecte asupra masurilor de siguranta


art. 162 alin. (6).

Termenele de prescriptie a executarii pedepsei sunt fixate in raport cu natura si


durata pedepsei aplicate concrete (pedeapsa ce urmeaza a fi executata) art. 162 alin (1).

In cazul persoanelor juridice : termenul de prescriptie a executarii pedepsei


amenzii aplicate PJ este de 5 ani; executarea pedepselor complementare aplicate PJ se prescrie

intr-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executata sau
considerata ca executata.
Regula generala: termenele de prescriptie a executarii pedepsei incep sa curga
de la data cand hotararea de condamnare a ramas definitive; Exceptii: in cazul revocarii sau
anularii amanarii aplicarii pedepsei, suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere ori
liberarii conditionate de la data cand hotararea de revocare sau anulare a ramas definitive; in
cazul revocarii liberarii conditionate, in conditiile art. 104 alin. (1) de la data cand hotararea
de revocare a ramas definitive si se calculeaza in raport cu restul de pedeapsa neexecutat; in
cazul inlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii de la data cand hotararea de
inlocuire a ramas definitiva si se calculeaza in raport cu durata pedepsei inchisorii.
Pedepsele complementare aplicate persoanei fizice nu se prescriu.
Cursul termenului de prescriptie a executarii pedepsei se intrerupe prin
inceperea executarii pedepsei, prin sustragerea de la executare, dupa inceperea
executarii pedepsei, prin savarsirea din nou a unei infractiuni.
Situatie particulara NCP : cursul termenului de prescriptie a executarii
pedepsei amenzii se intrerupe si prin inlocuirea obligatiei de plata a amenzii cu obligatia de a
presta o munca renemunerata in folosul comunitatii.
Intreruperea cursului prescriptiei executarii pedepsei produce efecte in
personam.
Nu este incidenta institutia prescriptiei speciale.
Cursul termenului prescriptiei executarii pedepsei este suspendat in cazurile si
conditiile prevazute in Codul de proc. penala, precum exercitarea cailor extraordinare de atac :
contestatia in anulare art 430 NCPP, recursul in casatie art. 441 alin.(1) NCPP, revizuirea art.
460 alin.(1) NCPP, redeschiderea procesului penal in cazul judecarii in lipsa persoanei
condamnate art. 469 alin.(2) NCPP; In toate situatii indicate anterior, suspendarea este
facultativa ( instanta poate).
Suspendarea cursului prescriptiei executarii pedepsei produce efecte in
personam.