Sunteți pe pagina 1din 7

GUVERNUL ROMNIEI

INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCII


SUBIECTE
PENTRU EXAMENUL N VEDEREA AUTORIZRII CA DIRIGINTE DE ANTIER
N DOMENIUL: 1. PRODUSE PENTRU CONSTRUCII
SESIUNEA a II-a, 25-29.08.2008
ATENIE !
Proba scris va dura 2 ore.
Testul cuprinde 30 ntrebri tip gril i 5 ntrebri la care rspunsurile considerate
corecte de ctre candidat trebuie completate.
Rspunsurile corecte vor fi bifate cu un X n csua corespunztoare.
Un subiect poate avea mai multe rspunsuri corecte, caz n care vor fi bifate mai multe
csue.
Dac a fost bifat un rspuns corect i unul greit se vor acorda 0 (zero) puncte.
Nu se admit corecturi.
Subiectul nr. 1
Ce se intelege prin produse pentru constructii ?

0, 2 puncte

produse ncorporate n construcii;

BX

produse ncorporate n construcii, inclusiv instalaiile aferente acestora;

produse ncorporate n construcii, instalaii i echipamente tehnologice de producie.

Subiectul nr. 2
0, 3 puncte
In conformitate cu prevederile ST 009-2005, cerintele esentiale obligatorii pentru produsele
din otel pentru armaturi se refera la:
AX

caracteristici mecanice:rezistenta (curgere, rupere) si deformatie (alungire la rupere);

BX

aderenta (factor de profil);

caracteristici geometrice.

Subiectul nr. 3
Inspectia pavelelor din beton se face privind urmatoarele :
AX

forma si dimensiuni;

BX

grosimea stratului de finisare;

CX

0, 3 puncte

rezistenta la factorii climatici.

Subiectul nr. 4
Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte:

0, 3 puncte

dirigintele de santier vizeaza Rapoartele de incercari emise de laborator pentru aceste


probe;

dirigintele de santier decide elementele de unde este necesar a se preleva probe


suplimentare in cazul unor rezultate proaste;

CX

dirigintele de santier poate asista la prelevarea probelor supuse incercarilor de


laborator pentru controlul calitatii executiei lucrarii.

Subiectul nr. 5
0, 3 puncte
Laboratoarele de incercari care executa verificarile privind controlul calitatii produselor la locul
de punere in opera, trebuie sa fie:
A
B
C

autorizate si notificate;
X acreditate RENAR;
Xautorizate de catre ISC.

Subiectul nr. 6
Principalele conditii tehnice ale betoanelor hidrotehnice sunt:
AX

impermeabilitatea;

BX

rezistenta mecanica la 7 si 28 de zile;

CX

omogenitatea betonului;

DX

rezistenta la inghet-dezghet.

0, 3 puncte

Subiectul nr. 7
0, 3 puncte
nainte de nceperea lucrrilor de construcii, dirigintele de antier are obligatia de a verifica:
AX

existena autorizaiei de construire;

corespondena autorizaiei de construire cu prevederile proiectului prezentat la


autorizare;

CX

studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor i procedurilor prevzute


pentru realizarea construciilor.

Subiectul nr. 8
0, 3 puncte
In conformitate cu prevederile legale in vigoare privind conditiile de introducere pe piata a
produselor pentru constructi, care dintre afirmatiile urmatoare sunt corecte:
AX

cimentul importat din Ucraina, fabricat dupa un standard rusesc, trebuie sa fie
agrementat tehnic ;

BX

cimentul produs in Germania, conform unui standard german, trebuie sa fie agrementat
tehnic ;

CX

cimentul produs in Romania, in conformitate cu un standard armonizat trebuie sa


poarte marcajul CE.

Subiectul nr. 9
In conformitate cu standardul SR 174-1, detaliati urmatoarele notatii:

0, 3 puncte

MASF - ..........................................................................................................................

BAR 16m - ......................................................................................................................

BAPC - ..........................................................................................................................

Subiectul nr. 10
Bifati afirmatiile corecte:

0, 3 puncte

AX

geotextilele pot fi utlizate cu functiile de filtrare, drenare, protectie, armare, container;

BX

geomembranele se pot utiliza la etansarea de rezervoare, etansari la drumuri sub


imbracaminti asfaltice;

geomembranele au ca principala functie armarea unor parti ale unei constructii.

Subiectul nr. 11
0, 3 puncte
Cerintele esentiale aplicabile constructiilor care pot influenta caracteristicile tehnice ale unui
produs sunt urmatoarele (HG 622/2004):
A

...................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Subiectul nr. 12
Armaturile incadrate in clasa I-rezistenta scazuta pot fi folosite:

0,3 puncte

ca armaturi de rezistenta in elemente din beton armat cu dimensiuni reduse;

BX

ca etrieri, frete sau armature constructive;

nu pot fi folosite.

Subiectul nr. 13
Dirigintele de antier are obligatia s verifice:

0, 3 puncte

AX

respectarea tehnologiilor de execuie, aplicarea corect a acestora n vederea


asigurrii nivelului calitativ prevzut n documentaia tehnic, n contract i n normele
tehnice n vigoare;

BX

respectarea prevederilor legale cu privire la cerinele stabilite prin Legea 10/1995


privind calitatea n construcii, n cazul efecturii de modificri ale documentaiei sau
adoptrii de noi soluii care schimb condiiile iniiale;

CX

existena n proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum i a programului


de control al calitii;

DX

existena tuturor avizelor, acordurilor, precum i respectarea prevederilor legale privind


documentaia tehnic.

Subiectul nr. 14
0,3 puncte
In cazul in care, la executia unei lucrari s-au utilizat produse avand agrementul inafara
perioadei de valabilitate (HG 766/1997):
A
dirigintele solicita expertiza tehnica;

executantul decide mentinerea, refacerea lucrarii;

CX

proiectantul decide mentinerea, refacerea lucrarii.

Subiectul nr. 15
Ce tip de ciment este indicat a se utiliza la prepararea betoanelor hidrotehnice:
A
BX
C

0, 3 puncte

II/A-S 32,5 R;
H II/A-S 32,5;
I 42,5.

Subiectul nr. 16

0, 3 puncte

In conformitate cu prevederile NE 012/99, numiti verificarile care se fac la locul de punere in


opera pe:
A

betonul intarit: ..

.
.
B

betonul proaspat:

.
Subiectul nr. 17
Materialele termoizolante trebuie sa indeplineasca conditii de calitate privind:
AX

conductivitatea termica ;

BX

densitatea;

CX

punerea in opera;

DX

rezisten mecanica;

EX

durabilitate.

0, 3 puncte

Subiectul nr. 18
0,3 puncte
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, dirigintii
de santier raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei
A

da, pentru o perioada de 5 ani de la receptia lucrarii;

BX

da, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta


rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie ;

da, pe toata durata de existenta a constructiei.

Subiectul nr. 19
0,3 puncte
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare,
investitorii au obligatii privind: (raspunsurile se vor completa cu obligatiile
prevazute de lege):
(exemplu: receptia lucrarilor de constructii ..............................................................................
....................................................................................................................................................
A

acorduri, avize, autorizatie de construire ......................................................................

....................................................................................................................................................

verificarea proiectelor ...................................................................................................

....................................................................................................................................................
C
neconformitati, defecte aparute pe parcursul executiei ................................................
....................................................................................................................................................
D
cartea tehnica a constructiei .........................................................................................
....................................................................................................................................................
Subiectul nr. 20
Utilizarea materialelor geosintetice la mbrcminile rutiere determin:
AX

sporirea duratei de via a mbrcminilor rutiere ;

creterea costurilor de ntreinere;

nu se recomand utilizarea lor;

DX

scderea costurilor de ntreinere.

Subiectul nr. 21
Numiti 4 categorii de betoane care se prepara obligatoriu cu aditivi (NE 012/99):

0,2 puncte

0,3 puncte

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Subiectul nr. 22
0,3 puncte
In conformitate cu prevederile HG 622/ 2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un
produs trebuie sa fie insotit de urmatoarele informatii:
AX

numarul Certificatului de conformitate;

indicatii pentru identificarea utilizarii produsului;

CX

numele sau marca de identificare a producatorului;

ultimele doua cifre ale anului curent.

Subiectul nr. 23
0,2 puncte
In conformitate cu prevederile HG 622/2004, privind stabilirea conditiilor de introducere pe
piata a produselor pentru constructii, cine emite declaratia de conformitate pentru un produs?
AX

producatorul;

organismul de certificare;

organismul de inspectie.

Subiectul nr. 24
Care dintre urmatoarele afirmatii este corecta (HG 273/1994):

0,3 puncte

AX

comisia de receptie amana receptia unei cladiri atunci cand se constata lipsa sau
neterminarea unor lucrari ce afecteaza siguranta in exploatare a constructiei;

comisia de receptie recomanda admiterea receptiei in cazul in care nu exista obiectii


sau cele care s-au consemnat nu sunt de natura sa afecteze utilizarea cladirii;

comisia de receptie respinge receptia unei cladiri atunci cand se constata vicii care nu
pot fi inlaturate si care prin natura lor impiedica realizarea cerinelor esentiale.

Subiectul nr. 25
Lucrarile de constructii autorizate se considera finalizate daca:
AX

s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor;

s-a efectuat receptia finala.

0, 2 puncte

Subiectul nr. 26
0,3 puncte
Inainte de inceperea lucrarilor, executantul trebuie sa transmita investitorului (NE 012/99):
A

manualul calitatii;

procedurile sistemului calitatii ;

CX

la cererea investitorului proceduri de executie si control;

DX

planul Calitatii (care include si planul de control, verificari si incercari PCCVI).

Subiectul nr. 27
0,2 puncte
Schimbarea soluiei tehnice din proiectul autorizat pe parcursul execuiei lucrrilor implic
obligatoriu:
AX

obinerea unei noi autorizaii de construire, indiferent de modificri;

dispoziie de antier dat de proiectantul lucrrii i verificat de verificatorul de proiecte


atestat, n anumite condiii.

Subiectul nr. 28
0,3 puncte
n conformitate cu prevederile normativului P100-1992, construciile sunt clasificate n:
AX

4 clase de importan;

3 clase de importan.

Subiectul nr. 29
Ce trebuie s conin marcajul fiecrui element prefabricat?

0,3 puncte

AX

denumirea unitii productoare; tipul prefabricatului; numrul proiectului / standardului;


data fabricrii; seria elementului;

denumirea unitii productoare; seria elementului; greutatea net;

numrul proiectului / standardului; tipul prefabricatului; data fabricrii .

Subiectul nr. 30
0,3 puncte
Care sunt tipurile de materiale de acoperire la protectia anticoroziva a constructiilor
hidrotehnice:
AX

acoperiri pe baza de rasini;

BX

acoperiri pe baza de elastomeri;

CX

acoperiri cu pulbere zincata incorporata;

DX

acoperiri metalice pe baza de zinc.

Subiectul nr. 31
0,3 puncte
In conformitate cu prevederile standardului SR EN 12620, agregatele utilizate in constructii
pot fi:
AX

agregate artificiale;

BX

agregate reciclate;

CX

agregate naturale.

Subiectul nr. 32
Alegeti materialele care pot fi utilizate pentru realizarea unei pardoseli calde:
A

pardoseli din mortare polimerice;

BX

mocheta;

CX

covor din mase plastice fara suport textil aplicat pe PAL;

DX

covor din mase plastice cu suport textil.

0,3 puncte

Subiectul nr. 33
0,3 puncte
Pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectate, executantul poate
colabora, pentru realizarea incercarilor cu:
AX

un laborator acreditat pentru incercarile prevazute in PCCVI;

BX

un laborator de gradul II, autorizat pentru incercarile prevazute in PCCVI;

laboratorul statiei de betoane care livreaza betonul pus in lucrare.

Subiectul nr. 34
0,3 puncte
In conformitate cu Legea 10/1995, constituie contraventie de la prevederile legii urmatoarele
fapte:
AX

realizarea de constructii fara proiecte;

BX

organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si asigurarea


a calitatii;

realizarea unei constructii fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea


si rezistenta cu posibilitatea distrugerii partiale a constructiei.

Subiectul nr. 35
Autorizatia de construire se elibereaza pentru:
AX
B
CX

0,3 puncte

lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, schimbare de destinatie;


reparatii la instalatii interioare aferente constructiei, in limitele proprietatii;
imprejmuiri si mobilier urban, piete.