Sunteți pe pagina 1din 78

E U R O - Insol

Societate profesicnaiS de reorgimzare i lichidare


Intr^re I leire
Nr.

............. Data

Tribunalul Bucuresti
Sectia a V ll-a Civila
Dosar nr. 22456/3/2012*

T R 1!M JN A I.U L B U C U R E T
S E C f lA 3 -V JI-n C IV IL A
H E G 1S T R A T U R A
A?i
__
s-s fnrsgtetrat
dosAfui nr. ^

EURO Insol

pfc-f*!:o c * l d r c if i r j I K n Uchidart

/j-

B
Buu c u te sti. O p ttC n tw
C o jt* c h N ' p i n i 1-5. *t 3. sector 5

t
S
3 /^

UTHOttfc

1 3354509,021 3354431; 02 1 3350416

office 3 eui ouuol.


ivw-v.- uiotnsol *u

HIDROELECTRICA

Raportul administratorului judiciar


Euro Insol privind activitatea desfasurata
in perioada 01.04.2016 - 30.04.2016

ASPECTE PROCEDURALE
Prin hotararea pronun^ata la data de 20.06.2012 in dosarul 22456/3/2012, Tribunalul Bucuresti
Sectia a VH-a Civila a admis cererea formulata de Societatea de Producere a Energiei Electrice
in Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. si a dispus deschiderea procedurii generate a
in s o lv e n t prevazuta de Legea 85/ 2006, desemnand administrator judiciar pe Euro Insol.
Prin decizia civila nr. 1774/18.10.2012, Curtea de Apel Bucuresti Sectia a V-a Civila a mentinut
dispozitiile sentintei din fond sub aspectul deschiderii procedurii insolventei si a masurilor
subsecvente.
In data de 11.06.2013 a fost inregistrat la grefa instantei Planul de Reorganizare a activitatii
Hidroelectrica S.A., plan propus si intocmit de administratorul judiciar Euro Insol.
Adunarea Creditorilor Hidroelectrica S.A. din data de 18.06.2013, constituita pe categorii
distincte de creante, in temeiul art. 100 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, a votat Planul de
reorganizare a activitatii debitoarei HIDROELECTRICA
S.A. De asemenea, Adunarea
Creditorilor Hidroelectrica S.A. cu 94,63857% voturi PE N T R U a aprobat inchiderea
procedurii insolventei Hidroelectrica S.A. la termenul de judecata din data de 26.06.2013 in
situatia in care sunt indeplinte obligatiile de plata a creantelor certe, lichide si exigibile, astfel
cum acestea erau prevazute in Planul de reorganizare.

Prin sentinta civila nr. 6251 pronuntata in data de 20.06.2013, Tribunalul Bucuresti a confirmat
Planul de reorganizare a activitatii Hidroelectrica S.A. plan propus si intocmit de administratorul
judiciar Euro Insol, sentinta devenita irevocabila prin nerecurare.
Avand in vedere ca potrivit dispozitiilor art. 132 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 o procedura de
reorganizare prin continuarea activitatii sau lichidare pe baza de plan va f i inchisa, prin
sentinta, in urma indeplinirii tuturor obligatiilor de plata asumate in planul confirmat ,

Raportat la:
indeplinirea de catre Hidroelectrica S.A. a tuturor obligatiilor de plata astfel cum acestea au fost
prevazute in Planul de Reorganizare,
prin sentinta civila nr. 6482/26.02.2013, Tribunalul Bucuresti a dispus inchiderea procedurii
reorganizarii judiciare deschisa impotriva Hidroelectrica S.A.
Prin decizia civila nr. 456/25.02.2014 pronuntata in dosarul nr. 22456/3/2012/al, Curtea de Apel
Bucuresti a casat sentinta civila nr. 6482/26.06.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a
VH-a Civila prin care s-a dispus inchiderea procedurii reorganizarii judiciare a Hidroelectrica
S.A. In prezent, cauza formeaza obiectul dosarului nr. 22456/3/2012* aflat pe rolul Tribunalului
Bucuresti Sectia a VH-a Civila.

CAPITOLUL I. SUMAR EXECUTIV


Masuri operationale
Administratorul judiciar a luat o serie de masuri si a intreprins activitati care sa conduca la
atingerea urmatoarelor obiective:

Implementarea unui management profesionist prin finalizarea numirii managerilor pe


pozitiile cheie ale companiei urmare a procesului de selectie desfasurat cu Pedersen and Partners;

Redefinirea politicii de evaluare si remunerare a functiilor si pozitiilor din cadrul


companiei, a pachetului salarial, bazat pe componenta fixa si variabila, determinata de
competenta si performanta;

Demararea pasilor pentru implementarea unui sistem integrat de management ERP;

Optimizarea/reducerea costurilor (operationale si financiare);

Valorificarea activelor din patrimoniul Hidroelectrica care nu concura in mod direct la


realizarea obiectului principal de activitate si care sunt generatoare de costuri suplimentare;

Eliminarea activelor toxice din portofoliul companiei;

Prioritizarea programului de investitii;

Analiza principalelor posibilitati de indeplinire a unor indicatori de profitabilitate si


rentabilitate satisfacatori;

Intensificarea prezentei Hidroelectrica pe piata energiei prin oferte atractive si profitabile,


astfel incat capacitatile de productie sa fie valorificate la maxim si in conditii de eficienta a
raportului cost/beneficiu;

Alocarea resurselor financiare preponderent pentru proiectele de investitii/


retehnologizare/ mentenanta mari si eficiente, cu componenta hidroenergetica importanta;

Protejarea intereselor companiei in cadrul litigiilor aflate pe rolul instantelor de judecata;

Eficientizarea activitatii de exploatare prin corelarea retragerilor din functiune cu


perioadele de ape mici.
Obiectivele administratorului judiciar pentru perioada urmatoare:

Reducerea costului de productie


Continuarea masurilor care sa conduca la un cost de productie mai mic decat cel bugetat.

Retehnologizari si investitii
Administratorul judiciar considera prioritara politica investitiilor in proiectele de retehnologizare
a obiectivelor hidroenergetice la care actiunile uzuale de mentenanta nu mai pot contracara
efectul uzurii fizice si morale. In contextul actual al pietei energetice din Romania, investitiile in
capacitati noi de productie trebuie temperate. Retehnologizarea capacitatilor de productie
importante precum CHE Vidraru, CHE Mariselu, CHE Raul Mare Retezat, CHE Dimitrie
Leonida, cu o putere istalata totala de peste 1.000 MW reprezinta obiective esentiale pentru
societate.

Dezvoltarea activitatii de - furnizare/trading energie electrica prin utilizarea pietei


interne sau regionale si a tuturor tipurilor de platforme de tranzactionare care pot permite
inclusiv construirea si implementarea unei strategii de hedging/protective a riscului. Este
3

imperios necesara atragerea de personal calificat in cadrul acestui departament, cu experienta


deosebita in activitatea de trading.

Implementarea unui sistem integrat de management ERP prin intermediul caruia vor
fi eliminate multe disfunctionalitati din cadrul societatii, va creste nivelul de eficienta a
activitatilor si se va obtine optimizarea proceselor;

Valorificarea activelor din patrimoniul Hidroelectrica care nu concura in mod


direct la realizarea obiectului principal de activitate si care sunt generatoare de costuri
suplimentare.

CAPITOLUL II. DESCRIEREA ACTIVITATILOR DESFASURATE


A. Masuri operationale ale administraterului judiciar
1. Activitatea de producere a energiei electrice
Sectiuna 1. Activitatea de exploatare
Caracterizare hidrologica.
Luna de primavara caracterizata in sec^iunile amenajate de pe apele interioare de hidraulicita^i in
gama de la deficitar la excedentar.
Cu o hidraulicitate excedentara au fost: Raul Mare (197%), Lotrul (149%), Arge^ul (129%),
Sebeul (127%)
Cu o hidraulicitate supranormala poate fi menjionat Dambovifa (118%).
Cu o hidraulicitate normala au fost: Oltul (104%), Buzaul (101%), Bistra Marului (98%),
Raul Targului (93%).
Cu o hidraulicitate subnormals poate fi menjionat Raul Alb (83%).
Cu o hidraulicitate deficitara au fost: Cerna - Valea lui Iovan (76%), Jiul (75%), Draganul
(73%>), Some$ul (67%), Bistrifa (65%), Prutul (44%), Siretul (21%).
Pentru fluviul Dunarea hidraulicitatea inregistrata, 69,4%, poate fi caracterizata ca deficitara
(debitul afluent mediu inregistrat 5.502mc/s, fa{a de 7.930mc/s normala lunara). In luna aprilie
debitul afluent al Dunarii a fost in scadere continua de la circa 7.150mc/s, la inceputul lunii, pana
la valoarea de circa 4.870mc/s atinsa in data de 24.04, dupa care a oscilat in jurul valorii de
5000mc/s pana la finalul de luna cand a fost inregistrata valoarea de 4.910mc/s.
Pe fondul acestei perioade cu caracteristicile hidrologice amintite a avut loc o stocare
importanta de circa 13,95% (volumul stocat total din marile amenajari pentru perioada in
analiza a fost de circa 356,9 mil me).
Prognoza hidrologica pentru apele interioare (sec^iuni cap de cascada) s-a realizat in limitele
276%) (Raul Mare in sec^iunea barajului Gura Apelor) i 85,1% (Someul in sec^iunea barajului
Fantanele).
Pentru Dunare, prognoza din 31.03.2016 (7.000mc/s debit prognozat) s-a realizat in p ro p o se
de 78,6%>.La jumatatea intervalului prognoza Dunarii a fost refacuta la valoarea de 5600mc/s,
realizata in propor^ie de 98,25%). Gradul de umplere volumic al marilor amenajari a atins la
30.04.2016 valoarea de 58,97%. Valoarea gradului de umplere la aceasta data este cu circa
l,50pp sub valoarea medie a finalului de luna aprilie din ultimii 20 ani (60,5%). Productia de
energie (livrata) din instala^iile proprii in luna aprilie a fost de 1.500GWh, cu 45GWh sub
media producfiei din luna aprilie a ultimilor 20 ani (1.545GWh).
4

(datele hidrologice si energetice din aplicapa Managenet tehnic)


S ituafia amenajarilor cap de cascada._______________________
Data

Grad de umplere
la volum util (%)

31 dec 2015
31 ian
29 feb
31 mar
30 apr

Rezerva energetica
(GW h)

Volum util
total( mil me)
1.049,29
885,18
1.088,50
1.151,95
1.508,85

41,01
34,60
42,54
45,02
58,97

1.240,22
1.056,99
1.241,53
1.291,67
1.808,78

(datele din aplicapa Management tehnic)

M odul de acoperire a obligatiilor contractual:


(MWh)____________________________________
Total

Obligatii Contractual
Luna

ian
feb
mar
apr
TOTAL

Export

Contract
eligibili

Contract
Electrica

Contract
bilater

0
0
0
0
0

214949
178699
276631
250150
920429

761558
928098
1133151
1226656
4049463

0
0
0
0
0

Cons

11746
13569
16237
16689
58241

Vanzare
PZU
71544
76484
17477
13620
179125

Total
obligatii
contract
1069671
1211778
1460538
1545880
5287867

Cumparare

Total
Livrat
din
Productie
proprie
1112673
1235785
1442113
1499636
5290207

ofertat
PZU
1048705
1211555
1449763
1490060
5200083

20958
215
10752
39984
71909

Contract
bilater
0
0
0
15840
15840

(datele din aplicapa weboferta)

Structura producfiei de energie electrica:


Amenajarea

llnita(i nedispecerizabile
Unitap dispecerizabile
(MWh)
(%)
(MW)
621.582,00
863,31
42,07

Amenajarea Dunarea
Amenajari cu acumulari
Amenajari pe firul apei
Total
Total - aprilie
Total an (cumulat la 30 apr)

416.875,47
439.160,53
1.477.618,00
1.499.636,41
5.290.200,85

578,99
609,95
2.052,25
2.082,83
1.821,69

28,21
29,72

(MWh)

11.423,36
10.595,05
22.018,41

(MW)

15,87
14,72
30,58

(datele din aplicapa Management tehnic)


Consumul specific pentru producere i transformare:
Luna
ian
feb
mar
apr

CDr(MWh)
11.746
13.569
16.237
16.689

CDr(%)
1,04
1,09
1,11
1,10

In luna aprilie a fost inregistrat un consum propriu pentru producere de 16,689 GWh.
(datele din aplicapa weboferta)

(%)

51,88
48,12

Puterea disponibild i asiguratd (Pentru luna de raportare conf. PO-HE-DE-06)


(MW)
Luna

Puterea
instalata
6.269,92
6.269,92
6.269,92
6.269,92

ian
feb
mar
* apr

Reduceri
permanente
269,72
269,25
270,02
269,33

Puterea
asigurata
5.500,29
5.436,76
5.308,52
5.426,11

Gradul de indeplinire Pd/4500


xlOO (%)
133,34
133,33
133,33
133,34

Situafia deversdrilor ( Pentru luna de raportare conf. PO - HE- DE- 07)


Energie
deversata (MWh)__________________________________________________________________
Cauza >
Luna -I

Pregoliri
*
Alte
cauze
ian
14.076
774
578
1.662
5
12.954
1.319
2.852
48.594
31
feb
mar
13.386
39.324
10.587
98.343
99
* apr
10.893
3.905
0
5.053
31
51.309
45.322
14.017
153.652
166
Total la 30 apr
Obs. (*) Datele sunt estimative dupil inregistrarile zilnice din aplicapa Management tehnic, valorile cu un
grad de precizie mai ridicat numai dupil data de 10 mai cand este termenul de raportare procedurat pentru
luna aprilie 2016.
Servitute,
Utilitati

Reduceri
permanente

Debite peste
cel instalat

Retrageri
planificate,
accidentale,
restrictii
interne, externe

In cursul lunii aprilie in cadrul colectivului a fost intocmita i transmisa la Transelectrica


documentatia lunara privind ob^inerea de certificate verzi de catre centralele din patrimoniu
acreditate pentru luna martie. Pentru luna martie num&rul de certificate verzi acordate
Hidroelectrica a fost de 13.989, din care pentru tranzacjionare au fost de 8.936 iar 5.053 au fost
amanate.
(datele din aplicapa Management energetic)

Sectiunea a 2-a. Management energetic


Reglaj Secundar
hMW
Aprilie 16

Rezerva Tertiara Rapida

Valoare lei

198.604

lei/hMW

13.381.370

67,38

hMW
356.492

Valoare lei

lei/hMWh

12.800.370

39,91

In cadrul serviciului s-a realizat programarea productiei Hidroelectrica la nivel de Unitate


dispecerizabila, functie de obligatiile contractual, debite afluente si rezerva in lacuri. Toate
zilele s-a notificat in echilibru.S-a optimizat valorificarea energie electrice prin ofertarea pe PZU
si PE.
Tabel realizari PZU
Data

cumparat

Vandut

total piata

MWh
Apr. 16

39.984

13.620

2.084.156

PIP
lei/MW
h
130,49

Valoare
cumparat
a
LEI
3.351.958

Valoare
vanduta
LEI
2.588.359

Pret
cumparat

Pret
vandut

Lei/MWh
83,83

190,03

Total

17.095
65.750
161.739
19.882
264.466

Caracteristic acestei perioade a fost exploatarea amenajarilor Hidroelectrica corelata cu


exploatarea in baza a amenajarii Portile de Fier I si II datorita debitelor mari de pe Dunare (debit
mediu afluent de 5.502 mc/s) si in conditiile mentinerii gradului de umplere in lacurile de
acumulare pe intreaga luna.
Sectiunea a 3-a. Activitatea de mentenanta
In luna aprilie 2016 s-au realizat lucrarile de mentenanta la hidroagregatele din unitatile
dispecerizabile conform programului de retrageri din exploatare aferent lunii APRILIE 2016;
puterea medie zilnica indisponibila in luna APRILIE, datorita lucrarilor de mentenanta, a fost
de 368,62 MW.
S-au definitivat realizarile valorice din programul de mentenanta aferente lunii martie 2016.
Realizarile valorice aferente lunii MARTIE 2016, sunt prezentate in tabelul urmator:

Nr.
Crt

Sucursala/ Uzina

Buget 2016

Buget 2016 cstimat


a fi realizat cu
Sucursalele
Hidroserv

Realizari
martie 2016
S.H

Realizari martie
2016 cu S.S.H.
Hidroserv

Bistrita

21.951.587

19.011.286

1.326.151

1.308.155

Cluj

10.800.000
8.526.174

10.719.360
8.324.104

793.207

788.033

UHE Oradea

960.444

960.444

Curtea de Arges

26.076.155

25.645.046

1.193.056

1.186.586

7.437.632

4.395.500

152.445

151.365

1.344.907

1.341.667

UHE Caransebes

18.325.000
5.893.850

17.200.000
5.656.350

216.031

216.031

Portile de Fier

36.609.563

28.292.584

2.824.192

2.359.533

UHE Tg. Jiu

7.723.000

7.563.000

202.326

202.326

Rm. Valcea

25.641.210

21.214.775

1.295.297

1.280.335

UHE Slatina

11.767.000

10.312.080

809.134

799.349

9.459.175

8.510.175

462.989

462.359

8.000.000
5.789.654
204.000.000

7.500.000

542.597

542.597

174.344.260

12.122.776

11.598.780

UHE Buzau
4

6
7

Hateg

Sebes
UHE Sibiu

Executiv
TOTAL

S-a centralizat programul de retrageri din exploatare a HA din unitatile dispecerizabile pentru
luna mai 2016, solicitat de Sucursale. Programul a fost analizat la nivelul Departamentului
Mentenanta privind, respectarea cerintelor normelor i normativelor interne de a efectua lucrari
de mentenanta programate la hidroagregate si instalatiile auxiliare acestora si avizat de Directia
Exploatare - Departament Management Energetic. S-a mentinut restrictia privind introducerea in
reparatie a hidroagregatelor unde exista riscul de a pierde energie prin deversare.

S-au efectuat receptii la terminarea lucrarilor i PIF la: HA1 Arcesti; HA3 Ipotesti; HA2
Calimanesti; HA3 Bacau; HA2 Poiana Teiului; HA2 Liliec;, HA2 Movileni de catre comisii
de receptie nominalizate la nivel Hidroelectrica, presedintii acestor comisii fiind salariati ai
Departamentului Mentenanta.
S-a semnat de catre conducerea SPEEH Hidroelectrica Contractul subsecvent nr. 126/2016 la
Acordul Cadru nr. 24/02.02.2016 cu SSH Hidroserv pentru executie lucrari/servicii de
mentenanta aferente anului 2016
In data de 20 aprilie au fost finalizate negocierile lucrarilor de mentenanta cu data de incepere
in lunile mai-iunie in vederea intocmirii unui nou contract subsecvent la acordul cadru nr.
24/2016. In perioada 03.05.-11.05.2016 se va semna contractul subsecvent pentru executia
acestor lucrari.
In luna aprilie a continuat analiza derularii programului de mentenanta aferent anului 2016,
pentru fiecare Sucursala in parte, in relatia cu S.S.H. Hidroserv. Astfel:

au fost reasezate lucrarile de mentenanta programate aferente lunii aprilie, tinand


seama de imposibilitatea retragerii din exploatare a unor hidroagregate i a posibilita^ii
executiei altor lucrari necesare, necuprinse in programul initial.
Realizarile valorice aferente lunii martie 2016 si estimarile pentru luna aprilie 2016 sunt
prezentate in tabelul de mai jos:

Estimat aprilie 2016


Sucursala/Uzina

SH Bistrita
SH Cluj
UHE Oradea
SH Curtea de Arges
UHE Buzau
SH Hateg
UHE Caransebes
SH Portile de Fier
UHE Tg. Jiu
SH Rm. Valcea
UHE Slatina
SH Sebes
UHE Sibiu
Executiv
TOTAL

Buget 2016

Valoare
lucrari cu HS
mentenanta
2016

21.951.587

19.011.286

10.800.000

Realizari
martie
2016

Total
Sucursala

Din care
Hidroserv

1.326.151

1.113.449

1.003.654

10.719.360

793.207

654.090

654.090

8.526.174

8.324.104

960.444

530.531

530.531

26.076.155

25.645.046

1.193.056

1.056.000

1.050.000

7.437.632

4.395.500

152.445

205.000

200.000

5.656.350
28.292.584
7.563.000
21.214.775
10.312.080
8.510.175
7.500.000

1.344.907
216.031
2.824.192
202.326
1.295.297
809.134
462.989
542.597

1.183.944
292.000
1.950.000
505.000
1.010.000
732.000
323.700
815.000

1.180.444
292.000
1.700.000
505.000
1.000.000
720.000
323.700
815.000

174.344.260

12.122.776

10.370.714

9.974.419

18.325.000
5.893.850
36.609.563
7.723.000
25.641.210
11.767.000
9.459.175
8.000.000

17.200.000

5.789.654
204.000.000


s-a intocmit programul valoric de mentenanta pentru luna mai 2016. Repartizarea
programului valoric pentru luna mai 2016 si realizarile cumulate pentru 3 luni este
prezentata in tabelul urmator:
-lei-

Sucursala/Uzina

Buget 2016

SH Bistrita

21.951.587

19.011.286

SH Cluj

10.800.000

UHE Oradea
SH Curtea de Arges
UHE Buzau
SH Hateg
UHE Caransebes
SH Portile de Fier
UHE Tg. Jiu
SH Rm. Valcea
UHE Slatina
SH Sebes
UHE Sibiu
Executiv
TOTAL

Realizari 3 luni

Valoare lucrari
cu HS
mentenanta 2016

HS

SH

Programat
mai SH

Programat
mai HS

3.149.922

3.119.758

1.654.780

1.558.409

10.719.360

1.665.735

1.629.876

1.138.979

1.138.379

8.526.174

8.324.104

1.681.798

1.679.598

743.918

743.918

26.076.155

25.645.046
3.205.762

3.161.737

1.416.939

1.411.939

666.054

654.574

148.560

126.860

5.656.350
28.292.584
7.563.000
21.214.775
10.312.080
8.510.175
7.500.000

4.146.018
767.393
6.041.108
768.887
3.494.019
2.062.133
1.544.306
1.051.811

4.052.599
761.007
5.211.358
768.887
3.435.923
2.045.146
1.537.938
1.048.311

918.241
345.232
1.949.878
550.000
1.525.460
762.605
549.122
608.760

906.841
317.676
1.819.878
550.000
1.474.606
762.605
549.122
601.760

174.344.260

30.244.946

29.106.712

12.312.474

11.961.993

7.437.632
18.325.000
5.893.850
36.609.563
7.723.000
25.641.210
11.767.000
9.459.175
8.000.000

4.395.500
17.200.000

5.789.654
204.000.000

Sectiunea a 4-a. Avizari tehnice


1. Activitatea Consiliului Tehnico Economic
S-au programat si s-au desfasurat 11 sedinte ale CTE-HE in care s-au analizat 16
documentatii.
o
S-au inregistrat 8 documentatii noi pentru analiza si avizare.
o
S-au finalizat 18 Avize si Puncte de Vedere CTE la documentatii elaborate de terti si de
Sucursale.
o

2. Emiterea de catre Hidroelectrica SA a Avizelor si Acordurilor catre terti pentru


activitati care au influenta asupra activelor de producere existente sau in stadiu de proiect.
A. In perioada de referinta s-au analizat si s-a purtat corespondenta pentru solicitari a 14
entitati, dupa cum urmeaza:

2.1 Corespondenta purtata cu Sistemul de Gospodarire a Apelor Olt privind punctul de vedere
Hidroelectrica pentru lucrari de decolmatare prin exploatare de agregate minerale din cuveta
lacului de acumulare Arcesti, zona Mamura
2.2 Corespondenta purtata cu SC Trans Compani Andrei SRL privind solicitare prelungire aviz
Hidroelectrica SA pentru exploatare agregate minerale din acumularea Draganesti, perimetrul
Cioroiu.
2.3 Corespondenta purtata cu SC Moldoturism SRL privind solicitare aviz Hidroelectrica SA
pentru amplasare complex hotelier Lebada pe lacul de acumularea Izvorul Muntelui.
2.4 Corespondenta purtata cu Primaria Comunei Galicea, jud Valcea privind lucrarile de
decolmatare a paraului Teianca.
2.5 Corespondenta purtata cu D1 Cristian Ivan privind solicitarea acordului Hidroelectrica pentru
construire club sis ala de festivitati la adresa str. Basarabilor, nr. 140, Slatina, jud Olt.
2.6 Corespondenta purtata cu Sistemul de Gospodarire a Apelor Valcea privind punctul de
vedere Hidroelectrica pentru lucrari de decolmatare prin exploatare de agregate minerale din
albia minora a raului Olt (acumularea Dragasani), incepand de la distanta de 1500m aval de
baraj Zavideni.
2.7 Corespondenta purtata cu SH Curtea de Arges privind solicitarea SC Elcata MHC SRL de
achizitionare a liniei electrice 20 kV Captare Sebes.
2.8 Corespondenta purtata cu D1 Bogdan Popescu privind solicitarea avizului Hidroelectrica
pentru documentatia Construire individuala parter .
2.9 Corespondenta purtata cu SC Vincos Gaz SRL privind solicitarea acordului Hidroelectrica
SA pentru deversarea apei epurate de la statia de epurare ape uzate menajere comuna
Curtisoara.
2.10 Corespondenta purtata cu CNADNR privind solicitarea avizului de principiu
Hidroelectrica SA pentru documentatia Varianta de ocolire Bacau .
2.11
Corespondenta purtata cu Primaria Comunei Vladesti privind solicitarea in regim de
urgenta de masuri Hidroelectrica SA pentru curatarea canalului colector de la Hidrocentrala
Vladesti.
2.12 Corespondenta purtata cu Primaria Comunei Voineasa privind intocmirea Planului
Urbanistic General al Comunei Voineasa.
2.13
Corespondenta purtata cu Sistemul de Gospodarire a Apelor Valcea privind actiunea de
prevenire a riscului la inundatii si salubrizare cursuri de apa.
2.14 Corespondenta purtata cu Ministerul Culturii, Ministerul Transporturilor, Inspectoratul
General pentru situatii de Urgenta si Ministerul Energiei privind situatia podului vechi de
cale ferata Gura Lotrului -Proieni, km 325+704, linia Piatra Olt- Podu Olt.
B. Gestionarea contractelor in baza carora Societatea asigura servicii de alimentare cu apa a
terfilor pentru folosinfe diverse: alimentarea cu apa a populafiei, irigafii, alimentare cu apa
industriald, acvacultura, etc.:
- Incheiere Act Aditional la Contractul de fumizare apa din acumularea Vernesti incheiat
intre Hidroelectrica prin SH Curtea de Arges si ANIF Filiala Teritoriala Moldova de Sud.
3. Activitatea referitoare la relatia cu firmele care solicita/detin exploatari de
agregate minerale (conventii de exploatare noi si prelungiri).
In perioada de referinta s-au analizat si s-a raspuns solicitarilor primite din partea a
unei societati:
- Conventie aferenta documentatiei Exploatarea agregatelor minerale din cuveta lacului de
acumulare Dragasani, Balastiera Dobroteasa 3, beneficiar SC Uzina Mecanica Rm.
Valcea SA;
10

4. Activitatea de elaborare/actualizare Norme Tehnice


4.1 Elaborare propunere de norme tehnice interne: Nomenclatoare de opera^ii pentru lucrari de
mentenanta tip LN2, LN3, LN4 la echipamentele i instala^iile din categoriile echipamente
hidromecanice si electrice aferente constructiiilor hidrotehnice. Analiza si avizarea in
CTE Hidroelectrica a documentului final.
4.2 Elaborare propunere de norme tehnice interne: Nomenclatoare de opera^ii pentru lucrari de
mentenanta tip LN2, LN3, LN4 la echipamentele i instala^iile din categoriile: I
Transformatoare de putere si II Statii electrice. Analiza observatii la documentul de
discutie .

2. Activitatea de furnizare a energiei electrice


In cursul lunii aprilie 2016, activitatea de ofertare pe pietele centralizate gestionate de OPCOM
5.A. a continuat in vederea vanzarii cantitatii disponibile de energie electrica estimata a fi
produsa in anul 2016.
Hidroelectrica a avut o prezenta zilnica pe platformele de tranzactionare gestionate de OPCOM.
Pe PCCB NC produsele standard au fost ofertate conform notelor de vanzare energie electrica
aprobate de Administratorul Judiciar. De-asemenea, ofertele de vanzare de energie electrica ale
Hidroelectrica SA pe PCCB LE pe parcursul lunii aprilie au cumulat 1.626,90 GWh repartizati,
conform tabelului de mai jos:
DATA
LICITATIEI
01.04.2016
01.04.2016
04.04.2016

PRODUS
BANDA IUL 2016-IUN
2017
VARF IUL 2016-IUN
2017
BANDA AUG 2016

CANTITATE
[GWh]
438.00
208.80
18.40

04.04.2016

VARF AUG 2016

37.20

04.04.2016

BANDA IUL 2016

37.20

04.04.2016

VARF IUL 2016

16.80

05.04.2016

BANDA H2

217.15

05.04.2016

VARFH2

104.00

14.04.2016

VARFQ3 2016

52.80

14.04.2016

BANDA Q3 2016

110.40

15.04.2016

BANDA H I 2017

217,150.00

15.04.2016

BANDA H2 2017

132,510.00

21.04.2016

VARF 2017

208,000.00

21.04.2016

BANDA 2017

876,000.00

22.04.2016

VARF AUG 2016

18,400.00

22.04.2016

VARF IUL 2016

16,800.00

25.04.2016

VARFQ4 2016

52,000.00

25.04.2016

VARFH2 2016

104,800.00

TOTAL

1,626,900.75

11

Astfel, pe PCCB-LE, Hidroelectrica a tranzactionat in data de 05.04.2016, 3 pachete, profilare


banda la o putere orara de 10 si 20 MW cu livrare pentru semestrul I 2017, acestea insumand o
cantitate totala de 217,150 GWh.
In perioada 15.04.2016 - 25.04.2016 s-au tranzactionat 3 pachete de 193,140 GWh, profilare
banda si varf, cu livrare in semestrul II 2016 si 2 pachete de 46,805 GWh cu livrare pentru
trimestrul IV 2016.
In 21.04.2016 s-a tranzactionat tot pe PCCB-LE 1 pachet (175,200 GWh), profilare banda, la o
putere orara de 20 MW cu livrare pentru tot anul 2017.
De asemenea, in luna aprilie 2016, Hidroelectrica SA a incheiat tranzactii pe piata centralizata cu
negociere dubla continua a contractelor bilaterale de energie electrica cu livrare la intern pentru
anul 2016 (1.754,625 GWh) precum si 1.551,770 GWh pentru anul 2017.
CANTITATI LIVRATE APRILIE 2016
_[GWh]_
450.0000
400.0000
350.0000
300.0000
250.0000
200.0000

150.0000
100.0000
50,0000

PCCB LE

PCCB NC

OTC intern

PCSU

Numarul contractelor aflate in derularea Directiei Trading pe parcursul lunii aprilie 2016 a fost
de 81 (PCCB LE si PCCB NC), iar numarul tranzactiilor de pe OTC a fost de 224.
De asemenea avand in vedere strategia de hedging a Hidroelectrica, cantitatile tranzactionate pe
parcursul lunii aprilie sunt reprezentate in graficul de mai jos, expunerile tranzactionate fiind
pentru 2016 si 2017
CANTITATI TRANZACTIONATE APRILIE 2016
_____________________ [GWh]
3.5 0 0

3 .3 0 6 ,3 9 5 GWh

3.0 0 0
2.5 0 0

2.000
1.500

1.000
632^95G W h
0.5 0 0
0.000

PCCB LE

12

OTC intern

Numarul partenerilor pe piata OTC cu care s-au semnat contracte EFET a ajuns la 34, permitand
astfel Departamentului Trading sa aiba o expunere variata pe toate tipurile de produse cu
majoritatea jucatorilor din piata, reducandu-se astfel tranzactiile de tip sleeve .
Mai j os este reprezentat grafic raportul varf/banda a energiei livrate in luna aprilie 2016, pe toate
pietele gestionate de OPCOM si anume 17%:
CANTITATI LIVRATE PE PCCB-LE + PCCB-NC, OTC si PCSU IN APRILIE RAPORT VARF/BANDA
___________[GWhl__________

230.40 GWh

VARF
Banda

96,90

PCCB IE+PCCB NC

OTC

PCSU

Pe piata certificatelor verzi, Hidroelectrica a vandut in luna aprilie 2016, 8.011 certificate verzi
insumand o valoare totala de 1.060.692,45 lei.
Functie de datele cuprinse in prognozele lunare actualizate si situatia concreta a volumelor de
apa utile din marile amenajari hidroenergetice, Hidroelectrica SA va initia noi oferte de
vanzare/oferte de raspuns pe pietele gestionate de OPCOM.

3. Activitatea de investitii
Obiective de investitii in continuare
1)
AHE a raului Strei pe sectorul Subcetate -Simeria. CHE Bretea

Principalele lucrari executate cu Hidroconstructia:


Central a
Lucrari de finisaje:
- turnare sape-34mp; tratare betoane zid presiune-245mp; montare gresie pardoseli-168mp;
-montare gresie cota +7,65m; tencuieli interioare-242mp; spaleti usi-275ml; glet-557mp;
-trepte scari-76ml; vopsitorii-907mp; montare borduri-136 ml; placare trepte scari ext.-39 buc;
-excavatii rigola ramforsata-550mc; betonare platforma centrala,cota +7,65mdm-43,5mc;
Senal ape mari
-Excavatii sub cota talveg-1900mc; montare mira cam. incarcare-lbuc;
Drumuri si platforme acces centrala
-Terasamente-5260 me
Contracanal
Zona Centrala
13

-excavatii-895mc; betonare -37mc;


Zona Canal Aductiune
-terasamente-6200mc; betonare-57,4mc; Statie 110KV;betonare stilpi statie 110kv-16buc;

Principalele lucrari executate cu Eergomontaj


Montaj mecanic
-montaj piese inglobate-0,59to; montaj batardouri-9,425 to; montaj vane plane-8,646 to;
-protectii anticorozive furnitura-178,2 mp; protectie anticoroziva confectii metalice-6,7to;
-transport echipament-31,998to; turbine hidraulice-18,96to; instalatii apa racire -0,341to;
-instalatii golire circuit hidraulic-0,210to; gospodaria de ulei-l,256to;
-instalatie aer comprimat-0,571to; montaj hidrogenerator GR 1-23,818 to;
-montare hidrogenerator grup II-l 8,198to;
Parte electrica
-monaj trafo serv aux 400kva -2buc; montare cabluri medie tensiune-0,258km;
- probe HGl-0,209buc; instalare dulap excitatie HG2-0,64buc; montaredulapurii cc-0,57buc;
- montare dulapuri 0,4sg.-0,35buc; montare dulapuri 0,4 s.a-0,23buc;
-sistem comanda inst gen.-0,02buc; cutii locale instalatii generale-0,02buc;
- sistem c-da si automatizare agregat inclusiv protectie-0,12buc;
-sistem actionare VIR si grupuri de pompare-0,624buc; montaj cabluri de energie-lkv-1.903m;
-montaj cabluri circuite secundare-5.296m; probe si verificari-0,103buc;
-statie 110-montare aparatura inalta tensiune-0,15buc; montaj trafo ridicator 16MVA-0,99buc;
-montare dulapuri si cutii de circuite sec.si automat.st 110kv-0,08buc;
-conf metalice statie-537,27kg;
2)
AHE Olt defileu sector Cornetu - Avrig

Principalele lucrari executate de Hidroconstructia S.A. - Sucursala Moldova, in baza AA


nr. ID/2015:
DMD: amenajare coronament;
DMS Tr. I+II
Pregatire funda^ie contracanal;
Excava^i contracanal;
Betonare pereu i izolatii rosturi pereu;
DMS Tr. Ill
Decapare strat vegetal;
Extragere balast;
Umpluturi in corpul digului;
Betonare pereu, barbacane pereu contracanal;
Betonare radier;
3)
AHE Surduc-Siriu

Principalele lucrari executate de Hidroconstructia S.A. - Sucursala Moldova, in baza AA


nr. 3/2015 la contract nr.503/1979:
Aductiune Principals
- front Trestia - Pruncea:
14

Injectii de consolidare pe o lungime de 72 m l ( 43,20 to ciment);


- front Basca - Mare - Titilau: excavatii i betonare jompuri 6 bucaji L tot = 23,20 ml cu
betonarea definitiva a lungimii lor;
- front Pruncea - betonare blindaje pe o lungime de 24 ml;
- injec^ii de umplere 16,80 t ciment;
Camera inferioara - betonarea blindajului de racord intre camera inferioara i galeria de
aductiune
L= 12 m l, volum de beton 214 me;
Baraj stavilar Surduc
- terasamente grosiere i de finisaj mai drept baraj V = 72 me
- betonare zid mai stang disipator - V beton = 587,14
me;
- betonare zid mai drept V beton = 454,10 me

Lucrari executate de Energomontaj SA - Sue. Portile de Fier Slatina, in baza AA


4M/2015
Front Pruncea
- montaj blindaj aval subtraversare Pruncea 22,5 t;
- verificare blindaj aval subtraversare Pruncea 22,5 t;
Nod de presiune
- protectie anticoroziva blindaj camera inferioara 1261,19 mp;
- protectie anticoroziva cot camera inferioara 360 mp;
- protectie anticoroziva reductie tronson III orizontal 50 mp;
- protectie anticoroziva tronson demontabil tronson III orizontal 75 mp;
- verificari tronson demontabil 17 t;
- protectie anticoroziva tr.Ill orizontal-completare 29,49 mp.
4)
AHE a raului Jiu pe sector Livezeni Bumbesti

Elaborare propunere privind procedura de decontare pe stadii fizice si transmitere a


executiv pentru
finalizare;

S-a obtinut Autorizatia de construire nr. 7/23.02.2016 penrtru lucrarile rest de executat pe
teritoriul
jud. Hunedoara pentru care s-au elaborat in cursul trim.I expertza tehnica a
lucrarilor executate, si receptia Planului topografic in zona barajului Livezeni.

S-a demarat actiunea pentru obtinerea ATR pentru racordarea la SEN a CHE Dumitra;

A fost aprobata necesitatea serviciilor de consultant! S-a publicat in SEAP documentatia


de atribuire. A fost validata urmand ca pe data de 19.05.2016 sa aibe loc sedinta de deschidere a
ofertelor.

Comadament cu participarea ROMELECTRO, Hidroconstructia pentru stabilirea planului


de masuri
privind clarificarea stadiilor fizice pentru obiectivul de investitii AHE a raului
Jiu pe sector LivezeniBumbesti si a managerilor de departamente Dezvoltare si
Management de proiect;

S-a emis decizia pentru echipa de proiect.

A fost elaborata anexa cu stadiile fizice si graficele de executie cu termen de finalizare


CHE Dumitra an 2017 si
s CHE Bumbesti;
S *

Principalele lucrari executate de SC Romelectro SA -Hidroconstructia S.A., in baza AA


nr.15/2015 la contract nr.21D/26.01.2004:
15

Faze determinante de reluare a lucrarilor la :


Front betonare galerie Bratcu;
F ront b etonare gal eri e Val ea Rea;
Centrala Dumitra - betonare nivel generatori;
Centrala Bumbesti - pregatirea suprafete betonare+ armaturi;
Baraj Livezeni- betonare suprastructura;
5)
AHE a raului Siret pe sectorul Cosmeti Movileni
CHE Movileni. Statia de pompare DMS Ismail
Instalatia de utilizare
A fost finalizata negocierea cu SSH HIDROSERV SA - SSRH Bistrita in vederea
perfectarii unui act aditional la contractul initial, care sa cuprinda cantitatile de lucrari la care
se renunta, cantitatile de lucrari care se realizeaza in locul celor la care s-a renuntat si prelungirea
duratei de executie a contractului;
A fost elaborat si transmis spre aprobare la HE RNO nr.43221/19.04.2016
privind
prelungirea termenului de executie a lucrarilor pana la data de 31.08.2016;
Dupa semnarea actului aditional si actualizarea devizului general urmeaza sa fie
efectuate lucrarile de verificare finale si receptia la terminarea lucrarilor.
Automatizare pompe
Instalatia
a fost finalizata. Receptia la terminarea lucrarilor si a punerii in
functiune sunt conditionate de finalizarea remedieriilor la alimentarea pompelor ;
a fost elaborat RNO prin care a fost solicitata ca data de finalizare a lucrarilor sa fie
decalatapana la 31.08.2016, intrucat finalizarea acestei lucrari este conditionata de finalizarea
(receptia) Instalatiei de Utilizare.
Instalatia de Securitate
instalatia este in curs de finalizare a executiei;
a fost elaborat un nou RNO prin care a fost solicitata ca data de finalizare a lucrarilor data
de 31.08.2016, intrucat finalizarea acestei lucrari este conditionata de finalizarea (receptia)
Instalatiei de Utilizare.
CHE Movileni. Lucrari de remediere la protect a versant stang zona Furceni

A fost aprobat de catre conducerea Hidroelectrica SA , Procesul Verbal de receptie la


terminarea lucrarilor inaintat
cu adresa nr. 34105/23.03.2016. fiind adus la cunostinta
executantului aprobarea receptiei.
6)
AHE a raului Bistrita pe sectorul Borca-Poiana Teiului

Au fost analizate ofertele financiare finale transmise de catre operatorii economici, in


urma finalizarii etapei de licitatie electronica din cadrul procedurii de Licitatie in vederea
atribuirii contractului avand ca obiect Lucrari de redare in circuitul agricol a terenului aferent
organizarii tehnologice . Dupa finalizarea procedurii si atribuirii contractului se vor executa
lucrari necesare redarii in circuitul agricol a terenurilor inchiriate pentru realizarea obiectivului
de investitii. Dupa finalizarea contractului terenurile vor fi predate proprietarilor de drept, fiind
diminuate astfel cheltuielile generate de chiriile cu terenurile.

16


Demersuri privind aprobarea actualizarii Devizului General aferent obiectivului de
investitii A H E a raului Bistrita
pe sectorul Borca-Poiana Teiului , respectiv
reasezarea/redistribuirea valorilor intre capitolele si subcapitolele devizelor generate cu
incadrarea in valoarea totala aprobata a Devizului General.(Adresa nr.32417/18.03.2016).

A fost elaborata tema de proiectare privind redarea in circuitul agricol a organizarii de


santier sociale (constituita pentru realizarea treptei Galu) din zona Sabasa. Aceasta a fost avizata
in CTE SH Bistrita, fiind avizata favorabil. A fost solicitata oferta de pret neangajanta de la
proiectantul general al obiectivului de investitii in vederea efectuarii negocierii cu SC ISPH PD
si perfectarii unui act aditional la contractual initial.
7)
Extindere centru operational si consolidare dispecer la SH Slatina - corpul D :

Acest obiectiv de investitii se executa in baza unui contract


la cheie care nu se
urmareste d.p.d.v. al lucrarilor de baza. Cu executantul acestui obiectiv (SC Primacons Grup
SRL Slatina) suntem in litigiu pentru
suma de 884.629 lei compusa din 368.203 lei
penalitati si 516.426 lei despagubiri. (Dosar nr. 47829/3/2015 - Tribunalul Bucuresti) .
Obiectivul nu este receptionat, nefiind finalizat. Primul termen de judecare comunicat: 26 mai
2016. Pana la aceasta data se va face o cerere de solicitare suplimentara a constatarii rezilierii
contractului.
8)
Modemizare sistem SCADA in hidroamenajarea Olt Mijlociu (DHE Olt Mijlociu + 12
CHE)

Prin fax nr. 19598/23.02.2016, Hidroelectrica SA - SH Rm. Valcea a solicitat oferte


neangajante de pret de la 6 firme pentru elaborarea SF: l.Teleteknika Engineering Rm. Valcea;
2. Miratelecom Bucuresti; 3. ISPH Project Devlopment Bucuresti; 4. Adrem Invest Bucuresti;
5.Tractebel Engine Bucuresti si 6.Imperial Electric Bucuresti. ISPH Project Devlopment
Bucuresti si Adrem Automation Bucuresti. Cu adresa nr. 28.839 -1/07.04.2016, s-a transmis la
HE Bucuresti, cu completari si deviz estimativ diminuat la 20.000 lei, RNO si NEV pentru
aprobarea efectuarii SF.
9)
Asigurarea sigurantei digurilor raului Oltet prin refacerea capacitatii de tranzitare a albiei
si stabilizarea acestuia la confluenta cu acumularea Draganesti de pe raul Olt

In conformitate cu recomandarea facuta in Procesul verbal de receptie la terminarea


lucrarilor nr. 220/20.10.2015A fost intocmita si transmisa spre analiza si avizare in CTE HE
Bucuresti, cu nr. 22.936/29.02.2016, Tema de proiectare pentru lucrarea Asigurarea sigurantei
digurilor raului Oltet prin refacerea capacitatii de tranzitare a albiei i stabilizarea acesteia la
confluenta cu acumularea Draganesti de pe raul Olt. Lucrari minim necesare punerii in siguranta
a obiectivului. Rest de executat in solutii tehnice adaptate la conditiile din teren . Tema, avizata
in CTE S.H. Rm. Valcea sub nr. 201/23.11.2015, are in vedere atat terminarea lucrarilor de
enalizare pe ultimul tronson din aval, de cca 1764 ml, in zona de confluenta a acumularii
Draganesti, cat si faptul ca, realizarea lucrarilor rest de executat sa fie facuta in solutii tehnice
adaptate la conditiile din teren, astfel incat obiectivul pentru care a fost aprobata investitia sa fie
atins, respectiv acela de refacere a capacitatii de tranzitare a albiei i asigurarea sigurantei
digurilor raului Oltet .Tema este in curs de avizare in CTE Hidroelectrica.
17

10)
Realizare canal deversor peste halda de steril amplasata in albia paraului Galceag pentru
tranzitarea in siguranta a debitelor de viitura

Demersuri pentru obtinerea certificatului de urbanism;

Demersuri obtinere aviz de gospodarirea apelor de la Apele Romane Mures sia


autorizatiei de construire ;

A fost obtinut avizul de mediu de la Agentia pentru Protectia Mediului Alba Iulia;
11)
CHE Cerna-Motru-Tismana etapa I

A fost incheiat contractul nr. 1/13.01.2016 avand ca obiect Calculul valorii maxime
acceptabile a debitului exfiltrat, ca urmare a etansarii suplimentare. Etansare suplimentara a
barajului Motru
incheiat UTC Bucuresti cu subcontractant Universitatea Politehnica
Timisoara.

Conform contract s-a pus la dipozitia contractorului masuratorile brute de UCCH;

A fost efectuata vizita in amplasament;

In data de 18.03.2016 a fost predata documentatia contractata care este in curs deavizare.
Obiective de investitii pentru care se asigura paza, iluminat, incalzire, epuismente intretinere si
inspectii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AHE a raului Siret pe sectorul Cosmeti Movileni- CHE Cosmesti


AHE Pacani pe raul Siret
AHE Bistrita Poiana Marului, Ruieni,Poiana Rusca
AHE Cema - Belareca
AHE Runcu - Firiza
AHE a raului Olt, sector Fagara - Hoghiz
Lac redresor Sebe
AHE a raului Jiu pe sectorul Valea Sadului Vadeni

Lucrarile de baza la aceste obiective de investitii au fost intrerupte temporar inca din
anul 2012, acest
lucru implicand asigurarea pazei la fronturile de lucru deschise, a
iluminatului si a verificarii lor prin inspectii periodice.

Au fost intocmite si aprobate RNO+NEV privind achizitia serviciilor de paza, iluminat si


personal de
verificare si inspectie periodica a fronturilor de lucru aferente perioadei de
intrerupere temporara a
lucrarilor
de baza pentru anul 2016.

Pentru analiza si negocierea acestor cheltuieli a fost numita, prin Decizia HE nr.
571/22.03.2016,
Comisia de negociere a ofertelor antreprenorilor. Au avut loc mai multe
sedinte de negociere, procesul
fiind in
derulare.

18

IV.

Obiective de investitii pentru care sunt in derulare receptii la terminarea lucrarilor /finale

1) Cladire corp garda Baraj Vidra. Lucrari de consolidare, reabilitare, ambientizare


Obiectiv finalizat si receptionat prin PVRTL nr. 1.700/22.10.2009, urmat de PVRF (amanat) nr.
1.731/14.01.2016. In intervalul 20 - 22 aprilie 2016, comisia de receptie numita prin Decizia
Hidroelectrica nr. 1834/17.11.2015, a efectuat receptia finala a obiectivului, sens in care s-a
intocmit PVRF nr. 1733 / 22.04.2016, cu propunerea de admitere. (Acord de admitere receptie
nr. 51.339/05.05.2016)
2) CHE Ciunget. Ambientizare, reabilitare, reabilitare si schimbare destinatie cladiri
atelier mecanic,
centrala termica si gospodarie de ulei
Receptia finala este programata a se efectua in intervalul mai - iunie 2019.
3) Re^ea de fibra optica SH Rm. Valcea
Receptia finala este programata a se efectua in nov. 2019, la 60 de luni de la PIF, cf.
contract.
4) CHE Cerna-Motru-Tismana etapa a Il-a
In vederea efectuarii receptiilor la la terminarea lucrarilor si la punere in functiune pentru
unele
obiecte din cadrul acestui obiectiv de investitii, respectiv:
Captare Bistricioara;
Captare Tismanita;
Linie electrica 20 kV baraj Clocotis - CHE Clocotis;
Linie electrica 20 kV CHE Clocotis - baraj Vaja;
Linii de telecomunicatii pe cablu fibra optica intre CHE Clocotis - Baraj Clocotis;
Pod aval baraj Clocotis;
Pod aval baraj Vaja;
Pod drum contur mal stang Vaja;
Drum acces galerie de vizitare aductiune Bistrita - Tismana;
Drum acces casa vane priza Bistrita;
Drum captare Bistricioara;
Alimentare cu energie electrica a Sistemului de avertizare-alarmare
a fost parcurse urmatoarele etape:

Au fost intocmite si aprobate RNO+NEV privind achizitia serviciilor de proiectare in


vederea intocmirii Referatelor de specialitate de catre proiectantul general SC ISPH Project
Development SA;

A avut loc negocierea cu SC ISPH Project Development SA prin incheierea ProcesuluiVerbal de Negociere nr. 18248/17.02.2016, in urma careia s-a incheiat actul aditional nr.
815/2016 la Contractul de Servicii de Proiectare nr. 766/1974 pentru eleborarea referatelor de
specialitate pentru obiectele nominalizate mai sus;

Au fost eleborate de catre SC ISPH Project Development SA referatele de specialitate


care au fost avizate in CTE SH Portile de Fier cu avizul nr. 92/2016;

In perioada
11.04-15.04.2016 comisia de receptie numita prin Decizia HE nr.
1775/05.11.2015 s-a prezentat in amplasament pentru efectuarea receptiei.

19


S-au intocmit PV de receptie la terminarea lucrarilor nr. 53 +-63 /15.04.2016 cu
propuneri de amanare de 30 de zile necesare completarii documentatiilor;

S-au transmis presatorilor solicitari privind completarea documentatiilor pana la


06.05.2016.
5)
Cladire corp garda Baraj Vidra. Lucrari de consolidare, reabilitare, ambientizare
In intervalul 20 - 22 aprilie 2016, comisia de receptie numita prin Decizia Hidroelectrica nr.
1834/17.11.2015, a efectuat receptia finala a obiectivului de investitie, sens in care a intocmit
PVRF nr. 1733/22.04.2016, cu propunerea de admitere.
Lucrari de modernizare si retehnologizare in continuare
1) Retehnologizare CHE Portile de Fier I

HA 5 - scopul lucrarilor pentru HA 5 asa cum a fost definit in Intelegerea Contractuala


nr. 16636/31.10.1997, nu a fost indeplinit si rotorul turbinei HA 5 se afla inca in
responsabilitatea Andritz Hydro pana cand toate garantiile vor fi indeplinite. Suplimentar, la
ultima inspectie in interiorul butucului rotoric a fost constatata o uzura prematura a bucselor de
bronz, cu depuneri de particule de bronz pe toata circumferinta butucului rotoric si in zonele
unde sunt pozitionate bucsele. In ceea ce priveste problemele tehnice grave, avand in vedere ca
HA 5 se afla in responsabilitatea Contractorului, dupa finalizarea lucrarilor de reparatie s-a
solicitat in mai multe randuri Contractorului, sa confirme si sa isi asume exploatarea in
continuare a HA 5, in conformitate cu manualul de operare si mentenanta, proiectul tehnic si
prevederile contractuale, asa cum a procedat si in trecut. In lipsa unui raspuns din partea Andritz
Hydro, acesta a fost notificat prin adresa HEB - AHR - 104 din data de 29.03.2016, ca HA 5
urmeaza sa fie exploatat sub raspunderea Contractorului fara nici o restrictie, in conformitate cu
manualul de operare si mentenanta, proiectul tehnic si prevederile contractuale.
Prin adresa HEB - AHR - 101, Hidroelectrica a transmis un nou reminder catre
Andritz Hydro de a pune la dispozitie un pachet complet de documente propuse in scopul de a
defini activitatile urmatoare, astfel incat sa se indeplineasca garantiile de cavitatie si garantiile
mecanice pentru HA 5. Acesta trebuie sa contina/trateze cel putin urmatoarele:
Definirea unei solutii tehnice care sa indeplineasca garantia de cavitatie;
Procedura pas cu pas pentru implementarea si verificarea solutiei tehnice ;
Criteriile de acceptanta pentru solutia tehnica definita;
Pasii pentru verificarea garantiei mecanice pentru componente si pentru zona paletei
rotorice unde se executa control nedistructiv, tinand cont de rezultatele controalelor anterioare;
Testele nedistructive pentru verificarea garantiilor mecanice pentru componente si pentru
zona paletei rotorice care necesita verificari;
Graficul de timp si de executie a lucrarilor pentru urmatoarele retrageri din exploatare,
necesare pentru definirea procedurii pas cu pas de verificare a garantiilor mecanice si de
cavitatie;
Piesele de rezerva care urmeaza a fi predate gratuit catre Beneficiar.
Prin adresa F I - 0136 WEM din data de 21.03.2016, dupa o perioada foarte lunga de
la solicitarea Beneficiarului (aproximativ 2 ani de zile), Contractorul a transmis un pachet de
20

solutii tehnice care in opinia sa, ar fi solutia finala pentru rezolvarea garantiei de cavitatie la toate
agregatele. In acest document nu s-a facut referire la chestiuni contractuale, cum ar fi diferitele
garantii tehnice si criteriile de acceptare, procedura pas cu pas de implementare la toate
agregatele, garantii de buna executie, aspectecontractuale si comerciale. In momentul de fata
documentatia se afla in analiza Hidroelectrica.

HA 3 - la finele lunii decembrie, in dimineata zilei de 28.12.2015, in timp ce functiona la


retea, au fost constatate 2 zgomote anormale insotite de un nivel crescut al vibratiilor (fara
declansarea agregatului). In urma acestei situatii, s-a luat decizia de a efectua inspectia gratarelor
si in data de 29.12.2015 s-a pus circuitul hidraulic la uscat. La inspectia circuitului hidraulic s-a
constatat ca lipseste o portiune din blindajul camerei rotorice de aproximativ lm 2 Tot in data de
29.12.2015 a fost notificat Contractorul lucrarilor de retehnologizare cu privire la aceasta
problematica si acesta a comunicat ca din punctul sau de vedere, garantia pentru camera rotorica
HA 3 a fost indeplinita.
In ceea ce priveste retehnologizarea camerei rotorice Contractorul a garantat ca prin solutiile si
volumul de retehnologizare, se va obtine un ansamblu functional complet, proiectat si fabricat
pentru o exploatare corespunzatoare si in siguranta pentru un nou ciclu de functionare de 30 de
ani. Prin Raportul tehnic Z/675/99-083, Contractorul a confirmat expres o durata de viata
asteptata de 30 de ani asa cum s-a solicitat prin specificatiile tehnice. Avaria si cele constatate la
HA 3 demonstreaza ca in ciuda unei durate de viata garantate de 30 de ani, camera rotorului
retehnologizata a rezistat mai putin de jumatate din durata de viata garantata de 30 de ani.
Deoarece aceasta a fost o situatie de avarie la HA 3, prin faptul ca a avut loc o retragere din
exploatare neprogramata, pe o durata semnificativa de timp in perioada de ape mari si urmare a
faptului ca Contractorul nu a dorit sa execute aceste lucrari de remediere, lucrarile de remediere
s-au executat de catre SPEEH Hidroelectrica SA pe intreaga responsabilitate si pe costurile
Contractorului. Pierderile de energie inregistrate de catre SPEEH Hidroelectrica SA datorita
retragerii din exploatare neprogramate vor fi, de asemenea, facturate catre Contractor. In acest
sens Contractorul a fost notificat de catre Hidroelectrica prin adresa HEB - AHR - 102 din data
de 17.03.2016.
2) Retehnologizare CHE Portile de Fier II

In legatura cu sistemul de monitorizare si diagnoza, urmare a corespondentei purtate intre


parti Andritz Hydro a comunicat disponibilitatea de a trimite un reprezentant care sa faca o
inspectie si o analiza a sistemului de monitorizare si diagnoza si emiterea unui Raport tehnic care
sa propuna masuri pentru readucerea sistemului in parametrii functionali. Tot legat de acest
subiect, avand in vedere ca aceste este sistem conceput la nivelul anilor 2004 si pus in functiune
o data cu primul hidroagregat retehnologizat HA 4 in anul 2005 si ca au inceput sa apara
problemele tehnice datorate varstei odata cu retragerea suportului din partea firmelor
producatoare de software si hardware, la nivelul sucursalei s-a elaborat o propunere tehnica
pentru upgradarea sistemului.
3) Retehnologizare CHE Stejaru

21


In urma licitatiei deschise, in conformitate cu dispozitiile OUG nr.34/2006, a fost semnat
Contractul nr. 1008/08.05.2015, pentru retehnologizarea CHE Stejaru, intre Hidroelectrica SA si
asocierea formata din SC Romelectro SA - Litostroj Power D.O.O. cu lider de asociere SC
Romelectro SA;

Plata avansului a fost efectuata in 24.12.2015 pentru Romelectro si in 28.12.2015 pentru


Litostroj Power, in acest fel fiind indeplinita principala conditie de intrare in vigoare a
Contractului.

Ultima conditie ce trebuie indeplinita pentru intrarea in vigoare a Contractului este


prezentarea si constituirea ca anexe la Contract, a tuturor Contractelor incheiate de Contractor cu
subcontractorii sai nominalizati in oferta. Pana la acest moment erau transmise in copie conform
cu originalul contractele intocmite cu CKD Blansko, General Design si ISPE. In luna februarie
au fost transmise contractele incheiate cu Hidroserv S. A., si Energomontaj Carpati.

Prin adresa nr. 21065/25.02.2016, Contractorul a fost notificat referitor la rezilierea


Contractului in cazul in care pana pe data de 10.03.2016 nu reuseste sa transmita toate
contractele de subcontractare, astfel incat sa poata fi declarata data intrarii in vigoare a
Contractului .

A fost transmisa de catre Contractant o solicitare privind suplimentarea listei de


subcontractori cu un nou subcontractor specializat in lucrari de constructii, aceasta fiind respinsa
de Beneficiar prin adresa 22670/29.02.2016.

In vederea obtinerii avizului MApN, solicitat prin Certificatul de Urbanism pentru


obtinerea Autorizatiei de Construire, a fost transmisa documentatia necesara catre MApN.

In vederea incheierii unui Act aditional la contractul de consultanta tehnica cu SWECO, a


fost programata pentru data de 10.03.2016 o intalnire pentru clarificari, cu reprezentantii
acestuia.
4) CHE Stanca. Modernizare hidroagregat si instalatii auxiliare

Termenul de finalizare a lucrarilor a fost 18.02.2016.

In data de 02.03.2016 a fost intocmit Procesul Verbal la Terminarea Lucrarilor, cu


propunerea comisiei de Admitere Receptie la Terminare Lucrari cu obiectii;

Propunerea comisiei, de Admitere Receptie la Terminarea Lucrarilor, cu obiectii, nu a


fost aprobata de conducerea HE;

In data de 10.03.2016, de la Hidroelectrica s-a transmis Contractorului o adresa prin care


li s-a comunicat hotararea de AMANARE a Receptiei la Terminarea Lucrarilor pana la data
terminarii tuturor lucrarilor din anexa 1 la PV TL nr.1/02.03.2016;

Cu Notificarea nr.4745/ 22.03.2016, Contractorul a solicitat convocarea comisiei in


vederea reluarii Receptiei la terminarea lucrarilor;

Cu adresa nr.34482/24.03.2016, Presedintele Comisiei a comunicat membrilor comisiei


ca Receptia la Terminarea Lucrarilor se va desfasura in perioada 30. 03. 2016 - 01.04.2016.

In data de 31.03.2016, la CHE Stanca, s-a desfasurat Receptia la Terminarea Lucrarilor in


conformitate cu prevederile HGR nr.51/1996 si cu programul stabilit de presedintele comisiei de
receptie si comisia a intocmit Procesul verbal la Terminarea Lucrarilor nr.2/31.03.2016, cu
obiectii.

22


In data de 05.04.2016 cu adresa nr. 39139, conducerea Hidroelectrica a aprobt
ADMITEREA Receptiei la Terminarea Lucrarilor, cu obiectii care trebuiesc rezolvate pana la
data receptiei PIF;

In prezent sunt in curs de desfasurare probele in vederea Receptiei de Punere in


Functiune la HA de la CHE Stanca.
5) CHE Stanca. Modemizare statie llOkV

In data de 11.01.2016, elaboratorul K TEEL PROEB, a transmis la SH Bistrita


documentatia Proiect tehnic, cu modificarile solicitate;

Documentatia actualizata in urma solicitarilor SH, a fost analizata in CTE - SH Bistrita,


care a emis Avizul CTE - SH nr. 45/14.03.2016.

In data de 08.04.2016 este programata sedinta de analiza si avizare in CTE-HE a


documentatiei Proiect Tehnic.
6) Retehnologizare CHE Mariselu

A fost intocmita Nota de fundamentare privind aprobarea in AGA a obiectivului de


investitii si a indicatorilor tehnico-economici aferenti.

Nota de fundamentare a fost avizata la SH Cluj si la Hidroelectrica si din luna ianuarie a


fost depusa la secretariatul AGA HE pentru aprobare.

Sedinta AGA HE este programata pentru data de 03.05.2016.


7) CHE Beresti. Modernizare HA 2

In data de 28.12.2015 ANRMAP a acceptat Documentatia de atribuirepentru lucrarile


de modernizare aferente CHE Beresti si in aceeasi data a fost publicata in SEAP Invitatia de
participare nr. 383799.

Termenul pentru depunerea si deschiderea ofertelor a fost 23.02.2016.

Au fost depuse doua oferte, respectiv: asocierea Romelectro SA - Litostroj Power si SSH
Hidroserv SA.

In cursul lunii martie, comisia de analiza si evaluare oferte numita prin Decizia nr.
1705/15.10.2015 a continuat analiza ofertelor primite si a solicitat clarificari celor doi ofertanti,
referitoare la oferta tehnica, oferta financiara si la clauzele contractuale.

In data de 05.04.2016, Comisia de analiza si evaluare oferte a finalizat evaluarea


ofertelor, a stabilit oferta castigatoare, a intocmit si semnat Raportul procedurii de atribuire.
8) CHE Vaduri. Modemizare HA 2

Nota de fundamentare privind aprobarea obiectivului de investitii si a indicatorilor


tehnico-economici aferenti a fost inaintata spre aprobare conducerii HE.
9) Retehnologizarea centralelor de pe Oltul Inferior

In cadrul dosarului de Arbitraj International 20540 - Hidroelectrica vs Voith Hydro si


Andritz Hydro, a fost transmis de catre Tribunalul Arbitral, Memorandumul de aparare al
paratilor Voith Hydro si Andritz Hydro (Full statement of defence). Termenul pana la care

23

Hidroelectrica trebuie sa raspunda prin depunerea tuturor documentelor, rapoartelor, declaratiilor


de martor, etc. este
08 iunie 2016.

Pana in prezent sunt amanate receptiile finale:


Pentru cele 20 hidroagregate datorita problemelor de coroziune aparute la componentele
de inox aferente turbinei, respectiv palete rotor, palete AD si camera rotorica, iar la patru
hidroagregate au fost constatate si diferente de temperatura mai mari de 100C in puncte diferite
ale statorului generator;
Pentru blocul 2 din CHE Rusanesti;
Pentru echipamente si instalatii aferente centralei CHE Rusanesti si CHE Izbiceni.

In data de 21.03.2016, Contractorul a fost notificat prin scrisoarea HBR-VHAH076/21.03.2016 cu privire la depistarea unui defect la prelungirea arbore HA3 Ipotesti si
obligatia sa de a efectua lucrarile de remediere, defectul fiind considerat de proiectare si
fabricare a componentei.
Contractorul a raspuns prin scrisoarea VHPO-HEB-715/23.03.2016, refuzand sa isi asume
responsabilitatea, considerand ca perioada de garantie a HA3 Ipotesti a expirat. Corespondenta a
fost trimisa la casa de avocatura Leaua, in vederea emiterii unui punct de vedere si folosirii in
actiunile de arbitraj.

La solicitarea casei de avocatura au fost transmise clarificarile necesare pregatirii


submission-ului in al doilea dosar de arbitraj international deschis pe proiectul Retehnologizare
Olt inferior, respectiv dosarul 20528/MHM.
10) Modemizarea HA 2 din CHE Dragasani

Din data de 16.10.2015 grupul este 36 luni in perioada de garantie si se monitorizeaza


functionarea acestuia. In data de 03.02.2016 au fost eliminate de catre UCM Resita observatiile
constatate la ecranele de automatizare si afisorul RAV la HA 2.
11) Reabilitare prin reparatie capitala (LN 4) cu modernizari la HA 1 Remeti inclusiv a
panourilor de comanda, masura si automatizare aferente

Din data de 13.02.2014 grupul se afla 48 luni in perioada de garantie si se monitorizeaza


functionarea acestuia. Nu au fost consemnate probleme in functionare.
12) Lucrari de nivel 4 (LN4) si modernizari la HA 2 CHE Remeti, inclusiv a Statiei de 110 kV,
instalatiilor generate aferente centralei, nodului de presiune si Barajului Dragan (Etapa I si Etapa
II).

Este intocmita Nota de fundamentare privind aprobarea in AGA a obiectivului de


investitii si a indicatorilor tehnico-economici aferenti si este avizata de catre SH Cluj si de
conducerea HE.

La inceputul lunii februarie a fost depusa Nota de fundamentare la secretariatul AGA HE


pentru aprobare

Sedinta AGA HE este programata pentru data de 03.05.2016.


13) Lucrari de reabilitare a Ecluzei romane din cadrul SHEN Portile de Fier I

24


Dupa confirmarea de catre Contractor a rezolvarii tuturor problemelor mentionate in
Procesul Verbal de Receptie Finala nr. 139/ 16.10.2015, pentru toate cele 3 Obiecte, urmeaza
receptia finala pentru Obiectul nr. 3 si definitiva ecluza.

Contractorul nu a finalizat rezolvarea tuturor problemelor mentionate in Procesul Verbal


de Receptie Finala nr. 139/16.10.2015 si ca urmare prin adresa Romenergo nr. 0230 din
23.03.2016, a comunicat ca a extins valabilitatea Scrisorilor de Garantie de Buna Executie pentru
toate cele 3 Obiecte, de la data de 31.03.2016 pana la data de 29.04.2016.

Conducerea HE a fost informata de SH Portile de Fier prin adresa 21989/26.02.2016


referitor la starea actuala a derularii contractului si a propus contractarea si executarea in
perioada prevazuta pentru retragerea din exploatare pentru o perioada de 90 de zile (incepand cu
luna iulie 2016) a urmatoarelor lucrari: coliere poarta buscata de serviciu -C ap Aval si montaj
vana segment inversa 6x6 cap intermediar mai stang.

A fost intocmit un program pentru intocmirea documentatiilor, contractarea lucrarilor si


realizarea acestora si urmeaza a fi aplicat dupa aprobarea fondurilor necesare realizarii acestora;

Este transmisa catre Compartimentul Juridic spre analiza si corectare conform legislatiei
in vigoare, Nota de fundamentare in vederea avizarii si aprobarii transferului ecluzelor romane
din cadrul SHEN Portile de Fier catre alte entitati de catre AGA.
14) Retehnologizarea AHE Vidraru

In data de 14.07.2015 a fost semnat cu SC SMM Invest Co SRL, Contractul de servicii de


proiectare nr. 10084 pentru elaborare Proiect tehnic;

In 18.12.2015 documentatia PT si CS a fost finalizata de catre Contractor si predata la


HE, conform Contract.

In data de 01.02.2016, la sediul Hidroelectrica a avut loc o intalnire intre reprezentantii


Hidroelectrica, SH Curtea de Arges si ISPH, in care s-a discutat si clarificat o serie de
observatiile emise de SH Curtea de Arges la documentatia PT. La finalul intalnirii a fost
incheiata Minuta nr. 9, prin care partile au consemnat modul in care s-a hotarat rezolvarea
observatiilor.

In cursul lunii februarie, elaboratorul documentatiei (ISPH si CCHAPT-Resita), a lucrat


la revizia documentatiei PT, conform celor stabilite cu Hidroelectrica.

In data de 04.03.2016 - cu adresa nr. 320/03.01.2016 SC SMM INVEST CO SRL a


predat la HE
trei exemplare in limba romana, documentatie actualizata (act. 1);

In data de 07.03.2016 - documentatia a fost transmisa la Serviciul Suport Tehnic pentru


introducere in analiza si avizare in CTE HE.

In data de 09.03.2016 - documentatia actualizata a fost analizata in CTE SH Curtea de


Arges si a fost emis Punct de Vedere nr. 3, la care au fost anexate observatiile comisiei;

In data de 11.03.2015 - documentatia actualizata a fost analizata in CTE HE, in urma


caruia s-a stabilit ca analiza documentatiei in CTE se va relua dupa ce vor fi transmise la
elaboratorul documentatiei, toate observatiile care se vor emite pana pe data de 16. 03.2016.

In data de 16.03.2016 - membrii comisiei pentru avizarea documentatiei s-au intrunit


pentru analiza observatiilor care se transmit la elaboratorul acesteia, si s-a hotarat ca acestea sa
fie transmise la proiectant pe data de 17.03.2016.

25


In data de 17.03.2016 - au fost transmise toate observatiile membrilor comisiei CTE la
proiectant, care a transmis documentatia actualizata (act. 2) pe data de 23.03.2016

In data de 23.03.2016 - a avut loc sedinta de analiza si avizare in CTE HE a


documentatiei, avizul fiind aprobat in 01.04.2014.

Este in curs de pregatire documentatia de achizitie pentru contractarea lucrarilor de


Retehnologizare AHE Vidraru
15) Retehnologizare CHE Raul Mare Retezat

A fost elaborata si predata documentatia Analiza privind optimizarea debitului instalat


in baza determinarilor pierderilor hidraulice pe circuitul principal al centralei, Baraj Gura
Apelor- galeria de fuga reprezentand Etapa I a Studiului de fezabilitate, conform Contract.

Aceasta a fost avizata de CTE-HE si aprobata in data de 23.03.2016 prin avizul nr.
22/2016.

A fost transmis ordinul de incepere a Etapei II pentru intocmirea Expertizelor Tehnice si


a Studiului de Fezabilitate Retehnologizare CHE Raul Mare Retezat .
16) Modernizare HA1 CHE Calimanesti

La data de 11.01.2016 ANRMAP a emis acceptul de publicare a documentatiei de


achizitie cu nr. 222718 avand ca obiect Modernizare HA1 CHE Calimanesti;

Au fost transmise raspunsurile la solicitarile de clarificare la documentatia de achizitie


primite de la posibili ofertanti;

Termenul pentru depunerea ofertelor a fost 24.03.2016 ora 16.00 si in data de


25.03.2016 a avut loc deschiderea singurei oferte primite de la SSH Hidroserv SA;

In vederea atribuirii contractului Modernizare HA1 CHE Calimanesti membrii comisiei


de evaluare numiti prin Decizia nr. 2022/2015 a conducerii Hidroelectrica S.A, au intocmit Nota
de sedinta privind analiza indeplinirii cerintelor de calificare;

Comisia de analiza si evaluare oferte a analizat ofertele depuse si a solicitat un prim set
de clarificari ofertantului.
17) Modernizare HA1 CHE Slatina

A fost incheiat cu UCM Resita SA, contractul cu nr. 17-200.13/25.08.2015 pentru


elaborarea documentatiei PT si CS pentru Modemizare HA1 din CHE Slatina .

Documentatia PT refacuta impreuna cu punctul de vedere intocmit de CTE-SH Rm.


Valcea a fost transmisa in data de 18.02.2016 catre Serviciul Suport Productie. Aceasta este
programata pentru avizare in data de 04.04.2016.
18) Retehnologizarea statiilor de pompare energetica de mare putere Petrimanu, Jidoaia si LotruAval UHE Dorin Pavel

Tema de proiectare pentru realizarea Studiului de fezabilitate a fost intocmita de SH Rm.


Valcea, avizata de CTE SH Rm. Valcea si transmisa la HE pentru analiza si avizare in CTE HE.
19) Modernizare cinci statii llO kV Rm. Valcea ( CHE Dragasani, CHE Zavideni, CHE Ionesti,
CHE Calimanesti, CHE Malaia)
26


A fost incheiat contractul cu SC ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL Resita
pentru intocmirea documentatiei PT si CS pentru modemizarea cel or 5 statii de 1 lOkV din CHE
Dragasani, CHE Zavideni, CHE Ionesti, CHE Calimanesti, CHE Malaia.
20) Modemizare HG2 CHE Sasciori

A fost intocmita Nota de determinare a valorii estimate si Referatul de necesitate si


oportunitate pentru achizitia elaborarii documentatiilor Expertiza Tehnica si Studiul de
Fezabilitate pentru Modemizare HG2 CHE Sasciori si au fost aprobate in data de 17.02.2016
de conducerea HE.

Este elaborata documentatia de achizitie a contractului pentru intocmirea Expertizei


tehnice si a Studiului de Fezabilitate si urmeaza a fi transmisa catre Directia Procurement in
vederea derularii procedurii de achizitie.
21) Modemizare si stem de comanda, automatizare si semnalizare pentru vanele fluture din casa
vanelor fluture a CHE Galceag

Tema de Proiectare pentru elaborare PT + CS intocmita si avizata in CTE-SH Sebes a


fost transmisa pentru a fi avizata in CTE-HE.
22) Modemizare HA2 CHE Raureni

A fost amanata receptia finala si a fost notificat Executantul lucrarilor de modemizare a


HA 2 sa remedieze in cel mai scurt timp problemele constatate in procesul verbal de amanare
receptie nr. 172/11.12.2015.

In luna martie 2016, HA2 a fost retras din exploatare si au fost efectuate lucrarile de
inlocuire patina si de remediere si inlocuire a etansarii de lucru. In continuare se urmareste
rezolvarea celorlalte problemele constatate in procesul verbal de amanare receptie finala.
Alte activitati desfasurate in cadrul departamentului:

In legatura cu activitatea aferenta procesului IPO, 16 fise de date ale proiectelor de


investitie au fost traduse in limba engleza si apoi transmise catre consultantul MWH. De
asemenea, pentru continuarea discutiilor a fost stabilita o intalnire in luna aprilie la sediul
Hidroelectrica, intre reprezentantii Hidroelectrica si reprezentantii MWH.

Au fost puse la dispozitia firmei de avocatura ce reprezinta Hidroelectrica in Arbitrajele


Internationale documentele solicitate, insotite de note explicative acolo unde au fost solicitate. A
avut loc un schimb de corespondenta intre reprezentantii firmei de avocatura si reprezentantii
Hiroelectrica, pentru clarificarea aspectelor tehnice si juridice ce reprezinta subiect al
litigiilor/arbitraj elor dintre Hidroelectrica si Andritz Hydro.

In legatura cu actiunile in instanta deschise de catre Andritz Hydro in Romania (dosarul


4697/2013* deschis la Tribunalului Bucuresti), in urma obiectiunilor formulate de catre Andritz
Hydro asupra Raportului de expertiza, depus la Tribunalul Bucuresti in data de 17.02.2016,
Expert Judiciar desemnat (domnul Conf. Univ. Dr. Ing. Dorin Staicu) a convocat partile la sediul
Hidroelectrica in data de 22.03.2016. La acesta convocare partile si-au mentinut punctele de
vedere care au fost exprimate si transmise anterior.
27


Centralizare situatii primite de la SH privind contractele de servicii si/sau lucrari de
retehnologizare CHE/modemizare HA, aflate in derulare.

Participare in comisii de evaluare si analiza oferte, comisii de constatare si verificare.

Organizarea documentatiilor in sectiunile portal Intranet conform structurii Manualului


de proiect.
R ealizari lunare /obiective de investitii
Mii lei
Denumire
obiectiv investitii
1

AHE a raului
Siret, pe sectorul
CosmestiMovileni
AHE Surduc-Siriu

A.H.E.Rastolita

Amenajarea raului
Crisul Repede pe
sector Alesd Fughiu
AHE a raului Strei
pe sector
Subcetate-Simeria.
CHE Bretea
AHE Bistra Poiana Marului
Complex
hidrotehnic si
energetic CemaMotru - Tismana
etapa a Il-a.
AHE a raului Jiu
pe sector Livezeni
- Bumbesti
AHE a raului Olt
defileu pe sectorul
Cometu-Avrig
Retehnologizare
CHE Stejaru
CHE Stanca.
Modernizare
hidroagregat si
instalatii auxiliare
SHEN Portile de
Fier
ll.Retehnologizare
cu modernizare la
CHE Portile de
Fier 11

6
7

1
0
1
1

1
2

Sucursala

An 2015

An 2016

An
PIF

Bugetat

Realizat

Bugetat

Bistrita

2019

5.645,00

3.064,00

Curtea de
Arges
Cluj

2018

67.300,00

2016

Cluj

Realizari lunare

Realizari
Trim I

Estimat aprilie

24,10

5,10

2.900,00

ianuarie
0,00

februarie
0,00

martie
24,10

18.124,00

70.000,00

689,00

231,00

1.269,21

2.189,21

4.960,61

40.892,00

11.387,00

38.372,00

0,00

704,28

0,00

704,28

0,00

2018

1.460,00

278,00

1.550,00

-3,54

0,00

0,00

-3,54

0,00

Hateg

2016

74.000,00

26.832,00

44.445,00

285,11

353,92

464,51

1.103,54

5.202,00

Hateg

2018

14.874,00

759,00

10.000,00

0,00

0,00

7,00

7,00

4,00

Portile de
Fier

2018

5.000,00

8,00

150,00

0,00

0,00

13,50

13,50

Portile de
Fier

2018

5.000,00

0,00

110.520,0
0

0,00

298,35

0,00

298,35

0,00

Sebes

2018

37.908,00

25.915,00

40.762,00

5,00

0,00

437,00

442,00

4.180,00

Bistrita

2021

67.500,00

67.540,00

12.481,00

0,00

10,74

10,74

0,00

Bistrita

2016

9.800,00

8.195,00

2.300,00

0,00

929,91

559,20

1.489,11

188,57

Portile de
Fier

2016

11.700,00

1.348,00

5.000,00

0,00

834,68

0,00

834,68

0,00

Realizarile estimate in luna aprilie 2016 sunt de 14.450,28 lei fata de 9.778,05 lei realizari in luna
martie 2016.

4.

Activitatea economico-financiara

Cifra de afaceri neta


Cifra de afaceri realizata in primul trimestru al anului 2016 a fost de 748 milioane lei, cu 200
milioane lei mai mica decat in aceeai perioada a anului 2015, adica o scadere cu 21,1%.
28

Cifra de afaceri
0)
0)

re

948

1000
900
800
700
600
500
400
300

74S
625

492

247

200

100
0
lanuarie

februarie

martie

2015 2016

Cifra de afaceri neta reprezinta veniturile realizate din activitatea de baza, denumite Venituri
din exploatare, la care se adauga veniturile din alte a c tiv ity (ex.:venituri aferente certificatelor
verzi acordate de Transelectrica).
Venituri din exploatare
Veniturile din exploatare in valoare de 753 milioane lei, au fost realizate in urmatoarea structure
a) Total energie electrica livrata 3.951.349 MWh in valoare de 637 milioane lei, din care:
- Piaja Reglementata 670.279 MWh in valoare de 80 milioane lei;
- Furnizori l i c e n ^ i 87.320 MWh in valoare de 15 milioane lei;
- Consumatori finali 10 MWh in valoare de 1,9 mii lei;
- Piaja Zilei Urmatoare 165.454 MWh in valoare de 31 milioane lei;
- Piaja Centralizata a Contractelor Bilaterale (PCCB) 1.132.974 MWh in valoare de 182,8
milioane lei;
- Piaja Centralizata pentru Serviciul Universal (PCSU) 386.420 MWh in valoare de 75,5
milioane lei;
- Piaja Centralizata a Contractelor Bilaterale cu negociere dubla continua OTC (over the
counter) 1.216.462 MWh in valoare de 174,5 milioane lei;
- Piaja Intrazilnica (Intraday) 13 MWh in valoare de 3 mii lei;
- Piaja de echilibrare i membrii PRE 289.273 MWh in valoare de 77,4 milioane lei;
- Consumatori direct 3.145 MWh in valoare de 1,3 milioane lei;
b) Servicii de sistem la Transelectrica (reglaj secundar frecven^/putere, rezerve putere,
asigurarea puterii reactive i reglarea tensiunii) in valoare de 98 milioane lei;
c) Servicii transport efectuate pentru piaja reglementata 1,4 milioane lei;
d) Servicii transport efectuate pentru piaja concurentiala 6,8 milioane lei;
e) Certificate verzi in valoare de 3,1 milioane lei;
f) Alte venituri din exploatare 7 milioane lei.

29

Structura vanzarilor de energie electrica la data de 31.03.2016


Pia$a de Echilibrare;

Alii Consumatori;

Profitul brut i EBITDA


Profitul brut la data de 31.03.2016 a fost de 345 milioane lei, cu 57 milioane lei mai mic decat
profitul brut realizat primele 3 luni ale anului 2015, ceea ce reprezinta o scadere cu 14,1%.
Pana la data de 31 martie 2016, au fost realizate venituri din exploatare cu 198 milioane lei mai
mici fa^a de aceeai perioada a anului 2015, iar deasemenea cheltuielile de exploatare s-au
diminuat cu 131 milioane lei fa^a de cele inregistrate la 31.03.2015.

Rezultatul brut
450
a> 400
a>
c 350
(8
300
E 250

402

345

200
150

140

237

...
14Q

100
50
0


lanuarie

1
februarie

2015 -2 0 1 6

30

martie

Rezultatele financiare realizate in luna martie 2016, fa{a de aceeai perioada a anului trecut, se
prezinta astfel:
31.03.2015

31.03.2016

Diferen(a

(lei)
1

(lei)

(lei)
2-1

Denumirea indicatorilor

%
2/1

Cifra de afaceri neta:

947.677.952

747.882.703

-199.795.249

78,92%

- productia vanduta

934.561.572

706.825.776

-227.735.796

75,63%

Venituri din exploatare

951.648.449

753.189.902

-198.458.547

79,15%

Cheltuieli de exploatare, din care:

546.849.288

415.315.242

-131.534.046

75,95%

68.432.305

73.176.084

4.743.779

106,93%

238.451.401

168.251.925

-70.199.476

70,56%

26.677.530

25.868.475

-809.055

96,97%

404.799.161

337.874.660

-66.924.501

83,47%

Venituri financiare

10.873.701

11.871.376

997.675

109,18%

Cheltuieli financiare

13.562.886

4.485.879

-9.077.007

33,07%

- cheltuieli cu personalul
- cheltuieli de exploatare privind amortizarea
imobilizarilor
- cheltuieli cu impozite si taxe
Rezultat din exploatare

-2.689.185

7.385.497

10.074.682

474,63%

Venituri totale

962.522.150

765.061.278

-197.460.872

79,49%

Cheltuieli totale

560.412.174

419.801.121

-140.611.053

74,91%

Rezultatul brut

402.109.976

345.260.157

-56.849.819

85,86%

Rezultat financiar

La data de 31.03.2016, valorile EBIT i EBITDA, comparativ cu 31 martie a anului precedent, se


prezinta astfel:

Evolutie indicatori
700

a>
0)
c
re
o

S42

600
500

506
405

400
300

200
100

0
31.03.2015

31.03.2016

EBITDA

EBIT

La data de 31.03.2016, data ultimei balance inchise, principalele posturi care definesc pozijia
financiara se prezinta astfel:
milioane lei
Denumire indicator

31

01.01.2016

31.03.2016

2/1

Imobilizari necorporale

142,93

Imobilizari corporate

17.635

17.484

99,14

Imobilizari financiare

33

34

104,92

17.669

17.520

99,16

Stocuri

52

52

100,82

Creante

355

345

97,40

10

11

107,35

Disponibilitati banesti

1.044

1.484

142,12

ACTIVE CIRCULANTE

1.461

1.893

129,56

169,53

19.133

19.417

101,49

4.481

4.481

100,00

12.006

7.080

58,97

Rezerve

505

505

100,00

Rezultatul reportat

157

5.082

3.246,98

Rezultat curent

901

1.195

132,61

56

56

100,00

17.995

18.288

101,63

39

39

100,00

Datorii pe tennen scurt

371

359

96,70

Datorii pe tennen lung

364

361

99,01

TOTAL DATORII

735

719

97,85

Alte elemente de pasiv

364

370

101,77

19.133

19.417

101,49

ACTIVE IMOBILIZATE

Investitii financiare pe tennen scurt

Cheltuieli inregistrate in avans


ACTIV TOTAL
Capital social
Rezerve din reevaluare

Repartizarea profitului
CAPITALURIPROPRII
Patrimoniul public

PASIV TOTAL

Situafia datoriilor la data de 31 martie 2016


Datoriile totale la data de 31.03.2016 erau in valoare de 719 milioane lei, inregistrand o scadere
cu 16 milioane fa{a de 31.12.2015.
Datorii totale
4.500

'u
4.000
'E

3.500
3.000 '
2.500
2.000

1.500 '
1.000

500

0 L
30.06.2012

31.12.2012

31.12.2013

32

31.12.2014

31.12.2015

31.03.2016

Evolujia i structura datoriilor in perioada 30.06.2012 - 31.03.2016 se prezinta astfel:


-leiDenumire indicator
Datorii pe ternien scurt
din care:
Linii de credit
Credite de investitii si
alte datorii pe tennen
scurt
Datorii comerciale
Datorii pe tennen lung
Datorii totale

31.12.2015

31.03.2016

797.363.282

370.968.065

358.729.730

200.820.007

88.144.505

613.768.218

633.438.800

288.775.282

250.133.259

233.059.231

900.241.669

548.528.270

420.443.495

125.670.499

1.669.191.148

1.051.727.475

474.476.409

120.834.806
364.227.329

360.629.073

3.997.572.561

2.434.514.552

1.271.839.691

735.195.394

719.358.803

30.06.2012

31.12.2013

2.328.381.413

1.382.787.077

814.371.526

31.12.2014

Hidroelectrica este lider in productia de energie electrica i principalul fumizor de servicii


tehnologice necesare in Sistemul Energetic National, fiind o companie vitala pentru un sector
strategic cu implicatii in siguranta nationals. De asemenea, compania este unul dintre cei mai
mari platitori de taxe si impozite din Romania, iar in luna martie 2016 a constituit si platit catre
buget 68,2 milioane lei, aa cum rezulta din tabelele de mai jos:

Taxe, Contributii si V;lrs;\minte de natura salanala


Contribute si alte vArsAmintc aferente salariilor acordate
Contributii si alte varsaininte aferente reincadrarilor confonn hotararii judecatoresti

Valoare
-lei7.076.071
867.489
2.511.307

Impozit salarii
Impozit salarii aferent reincadrarilor confonn hotararii judecatoresti

211.493
31.058

Impozit retinut la surse

Valoare
-lei51.418.646

Alte taxe si impozite catre bugetul de stat


Impozit pe profit

5.245.546

TVA de pi at 21
RcdcvcntA

697.039
2.514

Accize

77.193

Alte taxe

Valoare
-lei-

Taxe locale
Impozit pe cladiri i terenuri

94.278

Alte taxe

33

La toate acestea se adaugti .y/ taxa pe apCi iiz/natd.


Valoare

Taxa pe apa uzinata planra Apelor


Romane

-lei35.250.887

Cheltuieli privind apa uzinata

v
Qi

Evolutia soldului datoriilor inscrise in Masa Credala


5.000
4.500
- 92,09%

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000

4.313
3.047

1.500

2.328

1.000

1.427

500

775

0
30.06.12

31.03.13

30.09.13

30.06.14

31.12.14

496

406

341

30.06.15

31.12.15

30.04.16

Datoriile recunoscute i solicitate de creditorii companiei la data deschiderii procedurii


insolventei au fost diminuate cu 92,09% in perioada 30.06.2012 - 30.04.2016, ca urmare:
-

a respectarii fidele a programului de pla^i prezentat in Planul de Reorganizare;


a indeplinirii la termenele contractuale a obligatiilor financiare fa{a de creditorii bancari,
fa^a de care compania nu a prezentat nici macar o zi intarziere la plata ratelor scadente in
intervalul 30.06.2012 - 30.04.2016.

La data de 30.04.2016, soldul datoriilor inscrise in Masa Credala este reprezentat doar de
principalul scadent in perioada 01.05.2016 - 15.09.2021, conform facilitatilor de credit acordate
de varii parteneri bancari. Toate datorile comerciale, fiscale si salariale certe, scadente la data
deschiderii procedurii insolventei: 20.06.2012 au fost decontate integral.
Datoriile p e termen scurt
Liniile de Credit
La data de 30.04.2016, liniile de credit operationale sunt urmatoarele:

34

Nr
Crt

Banca

Banca Romana de
Dezvoltare

Valoare
nominala

Moneda

276.979.120

LEI

Sold creditor la
30.04.2016
(moneda liniei)

TOTAL (echivalent lei)

Sold disponihil
la 30.04.2016
(moneda liniei)

Maturitate

157

276.978.963

30.09.2016

157

276.978.963

in perioada 30.06.2012 - 30.04.2016, datoria financiara pe termen scurt s-a diminuat cu 813
milioane lei, echivalentul a 100,00%. Evolujia in perioada iunie 2012 - aprilie 2016 este
prezentata in graficul de mai jos:

Evolutia soldurilor liniilor de credit


%

( ^ - 100%

ID
o

800
700
600
500
400
300
200

100

EEl

r
30.06.12

31.12.12

31.12.13

30.06.14

31.12.14

30.06.15

0_____ 0_
31.12.15

30.04.16

Scaderea semnificativa a soldului liniilor de credit a survenit ca urmare:


- a rambursarilor de principal irevocabile ce au fost efectuate, lunar, in baza liniilor de
credit denominate in valuta, contractate de la RBS Bank, respectiv Citibank, incepand cu data de
31.08.2012, s-a rambursat lunar 1 milion EUR din soldul creditor al liniei acordate de RBS
Bank. Tot din trimestrul III al anului 2012, s-au realizat rambursctri de principal trimestriale, in
cuantum de 4 milioane USD, in baza liniei contractate de la Citibank. Plafonul acestor linii a fost
diminuat ireversibil, proportional cu pla^ile de principal ordonanjate. Ramburs&rile de principal
efectuate in baza liniei de credit acordata de Citibank au fost sistate la sfaritul lunii iunie 2013,
moment in care valoarea utilizata a liniei de credit s-a situat sub plafonul agreat de banc&: 30
milioane USD.
35

- a ramburs&rilor pe liniile de credit care funcjioneaza confonn principiului de overdraft: liniile


de credit acordate de BRD, ING Bank i Banca Transilvania.
La data de 20.04.2014 a fost incheiat un act adijional la contractul de linie de credit semnat cu
Citibank, in vederea rambursarii principalului existent in sold la data de 01.03.2014: 27,92 mil.
USD in trane lunare aproximativ egale in perioada 31.10.2014 - 31.12.2015. Stingerea datoriei
financiare pe termen scurt catre Citibank a contribuit la reducerea datoriei financiare totale cu
9,39% in intervalul 31.10.2014 - 31.12.2015 i a echivalat cu o economie a cheltuielilor cu
dobanzile in cuantum de 1,48 mil. lei.
In intervalul iunie 2012 - aprilie 2016, costurile financiare asociate datoriei financiare pe termen
scurt au inregistrat o scadere importanta, cuantumul lunar al dobanzilor i comisioanelor asociate
liniilor de credit reducandu-se cu 99,31% in luna aprilie 2016 fa^a de luna iunie 2012.

Costuri aferente liniilor de credit (dobanzi si comisioane)

In perioada 2012-2016 diminuarea semnificativa a datoriei financiare reprezentata atat de linii


de credit cat si de credite de investitii, alaturi de majorarea fondurilor monetare proprii a condus
la generarea unui puternic impact pozitiv in rezultatul activitatii financiare: pierderea anuala de
114 mil. RON din dobanzi transformandu-se intr-un castig anual de 4 mil. RON (aprilie 2016).
m il. R O N

Venituri din dobanzi


Cheltuieli din dobanzi
Castig/Pierdere din dobanzi

2012

2013

2014

2015

2016

11

116

63

30

(114)

(62)

(22)

36

Castig/Pierdere din dobanzi


20

2012

2013

2014

2015

2016

(20 )

(22)

0ceZ

(40)

(60)
( 62 )

(80)

( 100 )

( 120 )
Castig/Pierdere din dobanzi

Scaderea semnificativa a datoriei financiare in perioada 2012-2016 a favorizat deasemenea si


diminuarea expunerii la riscul de curs valutar, fapt reflectat in transformarea pierderii anuale de
60 mil RON din diferente de curs de schimb intr-un castig anual de 4 mil. RON (aprilie 2016).

Castig/Pierdere din diferente de curs valutar

z
o

ce.

37

in cursul lunii septembrie 2015 a fost Tncheiat un act adijional cu BRD Groupe Societe Generate
pentru prelungirea perioadei de valabilitate a fondurilor disponibile in baza acestei linii,
maturitatea acestei fa c ility fiind revizuita pentru scadenfa: 30.09.2016.
Totodata, in trimestrul III 2015 a fost perfectat i pachetul de cesiuni, ce asigura garantarea
indeplinirii o b lig a to r financiare derivate in baza liniei de credit acordata de BRD, astfel:
Banca

Valoare
nominal^
linie

Moneda

BRD

300.000.000

LEI

Valoarea anuala
a cesiunilor
(lei)

Cesiuni de creanfe
Contracte de fumizare energie electricS
incheiate pe PCCB si Piata Reglementata

375.000.000

Datorii comerciale
in cursul lunii aprilie 2016 au fost achitate datoriile catre fumizorii comerciali in sum& totala de
71 milioane lei, astfel:
Valoare Plilti
(lei)

Furnizor

Categorie fumizor
Total furnizori de produc{ic

63.957.862

Total furnizori de investitii

6.753.221

Total plftfi furnizori comerciali

70.711.083

in perioada 30.07.2013 - 30.06.2015, in cadrul celor 7 convenfii de ealonare incheiate pentru


stingerea datoriilor inscrise la Masa Credala, au fost achitate rate scadente in valoare de 831
milioane lei.
Datorii p e termen lung
Credite de investifii
in intervalul 20.06.2012 - 30.04.2016, serviciul datoriei financiare pe termen mediu i lung a
fost onorat la scadenfa, Hidroelectrica achitand catre in s ti tu te financiar bancare creditoare rate
de capital in cuantum de 354.824.367 EUR, respectiv dobanzi i comisioane in suma de
35.167.704 EUR.
Evolujia serviciului datoriei pentru creditele de investifii, rate de capital i costuri asociate, in
perioada 2009-2021 este prezentata in graficul de mai j os.

2
D

Grafic de Plati aferente creditelor de investitii - Total de plata

UJ

i: ;2

200

150

100
50

110
WJ-

^
\

17

24

32

16

24

-------------------------- 5 -------- *

38

Trezoreria neta
Trezoreria neta a Tnregistrat o Tmbun a ttire constanta, deficitul de trezorerie reducandu-se in
p ro p o s e de 100%, i suplimentar inregistrandu-se un surplus de numerar de 1.484 mil. RON.
Iunie
2012

Decembrie
2012

Decembrie
2013

51

54

74

266

577

1119

1.044

1.484

Linii de Credit pe termen


scurt

(814)

(668)

(201)

(99)

(88)

(48)

Trezoreria neta

(763)

(614)

(127)

167

489

1071

1044

1.484

Specificate
Casa si conturi la band

Iunie
2014

Decembrie
2014

Iunie
2015

Decembrie
2015

Martie
2016

Evolutia trezoreriei nete

C
(U

.2

1.500
1.400
1.300

HI

1.200

1.100
1.000

900
800
700
600
500
400
300

L.UB4
|810

200

4E6

100

-127

-100

-200

-300
-400
-500
-600
-700
-800
-900
-

47631

619

]).07t

7561

489

-26

1.000

30.06.12 31.12.12 31.12.13 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 30.06.15 30.09.15 31.12.15 31.03.16

In cursul lunii aprilie 2016, pe linia maximizarii veniturilor financiare au fost constituite 5
depozite la termen in lei in valoare de 223.011.972 RON si un depozit la termen in euro, in
valoare de 7.995.832 euro. Constituirea acestor depozite a fost realizata in functie de prevederile
procedurii interne privind profilul de rise al plasamentelor bancare.
Ca urmare a plasamentelor in depozite la termen si overnight, in aprilie 2016 s-au inregistrat
dobanzi in valoare de 1.324.749 RON.
Retributia persoanelor angajate
Pe parcursul lunii aprilie 2016 au fost achitate urmatoarele onorarii catre persoanele juridice
angajate pentru acordarea de consultanta si servicii de reprezentare in varii litigii in care este
implicata compania:
- Suma de 49.185,40 RON + TVA catre SC A Magda Volonciu si Asociatii reprezentand
onorariu aferent perioadei 01.03.2016 - 31.03.2016, conform contractului nr.
39

711035/14.01.2013, incheiat pentru consultanta, asistenta, reprezentare, redactare si semnare


de acte in procesele intentate de salariatii disponibilizati.
Suma de 223.655,00 RON + TV A catre Euro Insol SPRL reprezentand onorariu judiciar in
dosarul nr. 22456/3/2012 privind debitoarea SPEEH Hidroelectrica SA, aferent perioadei
25.02.2016 - 24.03.2016 conform Hotararii Adunarii Creditorilor din data de 07.05.2014,
sentintei civile nr. 2515/11.03.2015 prin raportare la decizia CAB 456/25.02.2014 si la
sentinta civila nr. 7329/17.09.2014 prin care instanta a respins ca neintemeiata contestatia
Andritz.
Suma de 28.034,00 RON + TV A catre Cabinet de Avocatura Fagaraseanu Eduard Gabriel
reprezentand onorariu conform contract de asistenta juridica nr. 11/01.02.2008, incheiat
pentru reprezentare si consiliere in varii procese intentate impotriva Hidroelectrica SA si
pentru asistenta in redactarea tuturor contractelor si documentelor cu implicatii juridice in
care urmeaza a se angaja Societatea.
Suma de 5.017,50 RON + TV A catre SCPA Ceparu si Irimia conform contractului de
asistenta juridica nr. 744/ 17.11.2014, aprobat de Comitetul Creditorilor, avand ca obiect
consultanta, asistenta si reprezentare juridica atat in procedura necontencioasa, cat si in
eventualele litigii legate de atribuirea si de executarea contractelor de achizitie publica in
conformitate cu dispozitiile OUG nr. 34/2006 privind achizitiile publice.
Suma de 8.959,00 RON net catre Prof. Univ. Dr. Tone Ionescu, conform Actului Aditional
nr. 1 din 04.04.2016 la contractul de prestari servicii nr. 128823/20.11.2015, aprobat de
Comitetul Creditorilor, avand ca obiect asistenta de specialitate tehnica si redactarea unor
expertize in domeniul masinilor-unelte si utilajelor in dosarul nr. 36857/3/2012 (contestatie
tab el Electrocarbon).
Suma de 8.959,00 RON net catre Prof. Univ. Dr. Laurentiu Rece, conform Actului Aditional
nr. 1 din 04.04.2016 la contractul de prestari servicii nr. 128823/20.11.2015, aprobat de
Comitetul Creditorilor, avand ca obiect asistenta de specialitate tehnica si redactarea unor
expertize in domeniul masinilor-unelte si utilajelor in dosarul nr. 36857/3/2012 (contestatie
tab el Electrocarbon).
Suma de 13.397,00 RON net catre Lector Univ. Dr. Dinu Claudiu Constantin, conform
Contract de Cesiune a Drepturilor Patrimoniale de Autor nr. 33312/21.03.2016, avand ca
obiect utilizarea de catre Hidroelectrica SA a opiniei juridice intocmite pentru sustinerea
inadmisibilitatii, lipsei de jurisdictie rationae temporis din perspectiva interpretarii unei
clauze arbitrate de tipul multi tier si a lis pendens. Opinia juridica se va utiliza in procesul
de arbitraj nr. 20901/MHM, aflat pe rolul ICC: Hidroelectrica SA vs. Andritz Hydro AG
Elvetia.
Suma de 19.053,00 RON net catre Conf. Univ. Dr. Ciobanu Alexandru Sorin, conform
Contract de Cesiune a Drepturilor Patrimoniale de Autor din data de 26.04.2016, avand ca
obiect utilizarea de catre Hidroelectrica SA a opiniei juridice intocmite cu privire la problema
calificarii si competenta Consiliului Concurentei, procedura de emitere a deciziilor sale,
conform Legii Concurentei nr. 21/1996, respectiv natura juridica si caracterul executoriu al
acestor acte.
Suma de 136.039,82 RON + TV A catre SCA Leaua si Asociatii conform contractelor de
asistenta juridica incheiate in vederea reprezentarii intereselor Hidroelectrica in solutionarea
40

unor dispute contractuale. Suma de 136.039,82 RON + TVA reprezinta contravaloarea


cheltuielilor de asistenta juridica facturate conform contractelor nr. 1 083 085/08.09.2014, 1
083 083/08.09.2014 si 125308/28.11.2014.
Suma de 328.770,97 RON catre Lenz & Staehelin conform contractului de asistenta juridica
datat 28.11.2014 privind serviciile de asistenta juridica si reprezentare in cadrul procedurii
de arbitraj international si ad-hoc, initiate de catre Energy Financing Team (EFT AG)
impotriva Hidroelectrica SA;
Suma de 4.471,50 RON (echivalentul a 1.000,00 EUR) catre Zeiler Partners pentru asistenta
juridica in procesul deschis impotriva Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH & Co
KG, aflat pe rolul Tribunalului Viena;
Suma de 40.192,20 RON + TVA catre SCA Stanescu, Milos, Dumitru si Asociatii conform
contractelor de asistenta juridica nr. 409303/22.04.2015, 409304/22.04.2015 si
409305/22.04.2015 incheiate in vederea reprezentarii intereselor Hidroelectrica in fazele de
apel din dosarele nr. 13263/3/2015 (Elsid SA), 13270/3/2015 (Alpiq AG), 13272/3/2015
(Electrocarbon SA).

5. Activitatea de resurse umane


La 30.04.2016 numarul efectiv de angajati era de 3437 la care se adauga 18 contracte
suspendate pentru diverse cauze (in total 3454 cu norma intreaga si 1 cu timp partial).
Hidroelectrica SA exploateaza potentialul hidroenergetic cu personal operativ organizat in
program de tura continua. Pe langa aceasta categorie de personal, societatea are angajat personal
tehnic, economic si administrativ (TESA) si maistri.

Numarul de personal la 30.04.2016: 3455


angajati si structura numarului de personal pe
categorii

In perioada insolventei societatii (20.06.2012-25.06.2013) evolutia personalului societatii a


cunoscut o scadere accentuata, dar scaderea a continuat pana in prezent, asa cum rezulta din
graficul de mai jos. Astfel, numarul de personal existent la data de 20 iunie 2012 (5239
41

salariati) a scazut cu 34.05 % pana la data de 30.04.2016, ajungand la un numar de 3455


(numarul efectiv de personal 3437,18 contracte individuale de munca suspendate).

Evolutia numarului de personal in perioada 2012 - 2016

6000
5239
5115

5095

5000

4000
3455

3000

2000

1000

Pentru intreaga societate, sucursale si executiv, tendinta de scadere a numarului de personal in


perioada ianuarie 2014 - aprilie 2016 este prezentata in tabelul urmator.

N R CRT SUCURSALA

31.01.
2014

31.12.
2014

31.01.
2015

31.12.
2015

31.01.
2016

29.02.
2016

31.03.
2016

30.04.
2016

SH BISTRITA

552

486

482

434

432

432

432

430

SH CLUJ

457

421

418

386

386

384

384

384

CLUJ

247

259

256

237

240

238

238

238

ORADEA

210

162

162

149

146

146

146

146

SH CURTEA DE ARGES

798

717

713

651

649

647

646

646

CURTEA DE ARGES

575

558

554

518

520

519

518

518

42

31.01.
2014

31.12.
2014

31.01.
2015

31.12.
2015

31.01.
2016

29.02.
2016

31.03.
2016

30.04.
2016

BUZAU

223

159

159

133

129

128

128

128

SH HATEG

456

414

414

399

404

403

401

401

HATEG

312

312

312

308

316

315

313

313

CARANSEBES

144

102

102

91

88

88

88

88

SH PORTI DE FIER

567

497

497

451

444

443

439

438

PORTI DE FIER

382

361

361

331

325

324

320

319

TG JIU

185

136

136

120

119

119

119

119

SH RM VALCEA

694

579

578

561

566

565

566

565

RM VALCEA

464

410

409

414

424

423

424

423

SLATINA

230

169

169

147

142

142

142

142

SH SEBES

441

399

397

375

368

368

368

368

SEBES

212

226

226

218

213

213

213

213

SIBIU

229

173

171

157

155

155

155

155

EXECUTIV
TOTAL SALARIATI
( Nr. efectiv+CIM suspendate)
Numar efectiv de personal

171

198

200

207

210

214

217

223

4136

3711

3699

3464

3459

3456

3453

3455

4109

3692

3679

3448

3442

3440

3434

3437

N R CRT SUCURSALA

Numarul total de angajati care au parasit organizatia de la intrarea in insolventa


(20.06.2012) pana la 30.04.2016 este de 1947, din care 823 prin concedieri si 1124 pe cale
naturala, dupa cum urmeaza:
Cauzele care au determinat aceasta scadere au fost:
a .l Concedieri: 827 concedieri de la deschiderea procedurii insolventei (iesiti efectiv 827 - 5 =
823), din care:
608 salariati concediati in 2013;
126 salariati concediati in 2014;
91 salariati concediati in 2015 (din care: 87 decizii emise si inca 4 in curs de emitere la
indeplinirea termemrfui de preaviz).
2 concedieri in 2012;
Concedierile efectuate au avut la baza prevederile Legii nr.85/2006 privind procedura
insolventei, art. 86 alin. 6, raportat la art. 65 alin. 1 din Codul Muncii si au avut loc in special
din randul personalului TESA, considerat supradimensionat.
Astfel, de la intrarea in insolventa, ponderea personalului TESA in total personal a scazut de la
39% la 28,73% la 29 februarie 2016.
a.2. Numarul de conventii privind plata salariilor compensatorii incheiate pentru personalul
disponibilizat in anii 2013 si 2014 si 2015 este de 374, din care pentru anul 2013 s-au semnat
168 conventii de plata esalonata, pentru salariatii disponibilizati in anul 2014 au fost semnate
119 si pentru personalul disponibilizat in anul 2015 s-au incheiat 87.
43

a. 3. Reintesrari si concedieri
In luna februarie 2015 Curtea Constitutionala a emis Decizia nr. 64/2015 prin care a fost
declarata neconstitutionala teza intaia, art 86, alin 6 din Legea nr 85/2006, Legea Insolventei in
considerarea incalcarii dreptului fundamental al salariatului la informare si consultare cu ocazia
concedierii colective.
Dintre salariatii concediati de societate in anii 2013 si 2014, cand nu era obligatorie aplicarea
procedurii de concediere colectiva in timpul insolventei, un nuniar de 122 de angajati care au
contestat in instanta decizia de concediere sunt sub influenta deciziei Curtii Constitutionale.
Ca urmare a faptului ca societatea se gaseste in etapa de aplicare a Planului de Reorganizare,
aprobat de Adunarea Creditorilor si Confirmat de Judecatorul Sindic si posturile celor reintegrati
sunt desfiintate inca din anul 2013 sau 2014 ca urmare a faptului ca s-au mentinut conditiile de
restructurare a posturilor in anul 2015, societatea a procedat la reconcedierea salariatilor
reintegrati, cu acordarea dreptului legal de preaviz de 15 zile lucratoare, conform art 86, alin 6,
teza finala, din Legea Insolventei.
La reconcediere s-au acordat intr-o singura transa salariile compensatorii.
Pana la data de 30.04.2016, societatea a pus in executare deciziile civile definitive de
reintegrare pentru un nuniar de 118 de salariati.
In tabelul urmator prezentam o sinteza privind reintegrarile pana la data de 30.04.2016:
A.Total dosare sub influenta deciziei Curtii Constitutionale, din care :
B. Total dosare solutionate, pe categorii astfel:
1. Au pierdut definitiv in instanta
anularea deciziei de concediere
2. Reintegrati care au renuntat la
reintegrare si ocupa in prezent alt post
prin concurs
3. Reintegrati care ocupa in prezent alt
post
4. Reintegrati care ocupa in prezent
postul detinut anterior concedierii
5. Reintegrati care au plecat prin
pensionare
6. Reintegrat care a plecat prin
concediere disciplinara
7. Reintegrat care a plecat ulterior cu
acordul partilor art 55 lit b din Codul
Muncii

122
118

Cigoianu A lin Custura Constantin Stan Radu Mihai, Varian


Ileana, Vennan Mitica

Carpusor Daniela ,Lungu Aurelian

Balteanu Gheorghe, Pahontu Marius, Pana Ramona Dorina,


Dobre Doinita, Trandafir Carmen Cristiana, Manea Sorin
Raduca Maria Mgdalena.
Mirestean Mircea Cristian, Tenescu Daniel, Nicolescu Ion,
Gheorghe Ion, Barbu Camelia

7
5

Andreescu Felicia, Boldijar Iosif, Davel Nicolae

Surdu Eugenia, Marcu Laura

Nabosnyi Ladislau Atila

44

8. Reintegrari urmate de plecari voluntare

9. Reintegrati in urma deciziilor


definitive, proces urmat de concediere
individuala

Angelescu Ionut Alexandru, Balaban Marin, Blaga Cristina,


Bumbacila Maria, Chialda Maria, Cicort (Tamasila) Adriana
Otilia, Ciuca Gheorghe, Cojocaru Viorel, Craciun Elena,
Gabrea Tiberiu Adrian, Giura Daniela, Ghitulescu Anton, Gruia
Liviu Romulus, Ion Cornel, Moldoveanu Darius Alexandru,
Nedelea Georgeta, Ovreiu Daniela Elena, Smadea Irina
Stefania, Toader Anca, Vas Viorica, Zavoianu Eliza Elena,
Risnoveanu Florin, Dragan Baiut, Iriza Marin, Pirlageanu
George, Popescu Gheorghe Gabriel, Hoarca loan Cristian,
Prunescu Ion Liviu, David Georgeta, Spalnacean Mihaela,
Briscan Marcel, Vecerdea Claudiu Ion, Carebia Nicolae, lie
Maria, Lasca Florin Alin, Ciulbea Marius Cristian, Mircea Iulia
Nicoleta, Cupcea Maria Antonia, Ciijoi IonPetre, Varvescu
Maria, Paveliu Mihai, Draghici Marian Mihai, Stiuca Ion Iancu,
Savinescu Radu, Luha Miron Simona Maria, Nistor Cosmin
Viorel, Antonescu Georgica
8 SH Curtea de Arges: Enache Mariana, Florea Florentina,
Ionescu Nicolae Alexandru, Lazar Constantin, Teodorescu
Crenguta, Vorovenci Elena Adriana,Popa Mihai, Rusalim
Badea Maria.

47

35

16 SH Portile de Fier: Ciobanu Otilia Cristiana, Ciochina


Mihaela, Cistoniu Dan, Firulescu Felician,Giea Carmen Iulia,
Marinescu Narcis Dimitrie, Navlea Ion, Negru Antonie Marius,
Poenaru Bogdan Horia, Tolbus Felicia, Zaharia Gabriela, Grecu
Anca, Dogaru Mihai, Miute Anton, Modoran Ion Dragos,
Szigheti Carmen Rodica,
3 Executiv: David Adriana Elena, Fumica Oana, Mircea Dan
Catalin
2 SH Valcea: Crapatureanu Camelia, Nicut Walter Vasile.
3 SH HATEG: Iovanesc Sergiu Daniel, Purice Elena, Stetiu
Alexandrina.
1 SH CLUJ: Farago Emil
2 SH BISTRITA: Pipirigeanu Nechita Ioana Catalina,
Soponaru Gheorghita Cezar.
10. Concediati colectiv
11. Reintegrati care ulterior au suspendat
contractul individual de munca
pentru diverse motive (crestere copil,
concediu medical) si in consecinta
n u au fo st concediati individual
12. Nu au promovat revizuire impotriva
hotararii judecatoresti prin care li s-a
respins contestatia la concediere, cu
toate ca se aflau sub incidenta
deciziei 64 /2015 a CC.
13. A renuntat la contestatia la decizia
de concediere individuala, dupa
reincadrarea in baza sentintei
judecatoresti.
14. Un salariat concediat a decedat

Trandafir Cristian Nicolae

Negrea Alexandra Mirabela, Patularu Cristina, Gruia Mihaela,


Taposu Oana Elena

Petcan Eugen, Proteasa Eugen, Stoian Elena Lorena

Rosu Ilie

Iacobescu Nicolae

45

15. Un salariat reintegrat care ulterior a


Salaru Nicolae
decedat
C. Dosare in curs de rezolvare in functie de solutiile instantelor (C=A-B): Costachel Corina, Rota Helga,
Suta Grigorie, Balan Vasile

Situatia reintegrarilor / concedierilor pe sucursale la 30.04.2016:


Nr.
crt.

SUCURSALA BISTRITA

Nume si Prenume

CARPUSOR DANIELA

nu doreste reincadrarea pe postul detinut anterior concedierii. A


ocupat prin concurs postul de asistent manager.

CUSTURA CONSTANTIN

a pierdut definitiv, Hotarare nr. 909/01.10.2015

SURDU EUGENIA
Decizia Civila Nr.
5280/21.05.2015

reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1845/17.11.2015

reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1862/20.11.2015

NECHITA PIPIRIGEANU IOANA


CATALINA
Decizia Civila Nr.
7305/02.07.2015
SALARU NICOLAE
Hotararea Civila Nr.
277/21.01.2016

reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 475/08.03.2016

SAVINESCU RADU
Decizia Civila Nr.
4802/03.12.2015
SOPONARU GHEORGHITA
CEZAR
Decizia Civila Nr.
237/20.01.2016

reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 527/11.03.2016

VERMAN MITICA

Nr.
Crt.

Nume si Prenume

ILE MARIA
Decizia Civila Nr.
607/04.02.2016

4
5

Nr.
Crt.

LASCA FLORIN ALIN


Decizia Civila Nr.
325/22.01.2016
CIULBEA MARIUS CRISTIAN
Hotararea Civila Nr.
7295/02.07.2015

concediat disciplinar conform deciziei Hidroelectrica nr.


1963/09.12.2015

concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1863/20.11.2015

ramane pe functia detinuta anterior concedierii. A decedat ulterior


reintegrarii.

plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 527/11.03.2016


reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 528/11.03.2016
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 536/14.03.2016
a pierdut definitiv Decizia Civila Nr. 1369/16.12.2015

SUCURSALA CLUJ
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 455/29.02.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 455/29.02.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 456/29.02.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 456/29.02.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 457/29.02.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 457/29.02.2016

FARAGO EMIL
Decizia Civila Nr.
888/19.02.2016

reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 564/21.03.2016

VARIAN ILEANA

a pierdut definitiv

concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 565/21.03.2016

SUCURSALA CURTEA DE ARGES

Nume si Prenume

46

1
4

Nr.
Crt.

SUCURSALA CURTEA DE ARGES

Nume si Prenume

reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 332/23.04.2014


1

CIGOIANU ALIN GEORGE


a pierdut definitiv Hotarare 1142/15.09.2014
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1964/11.12.2014

STAN RADU MIHAI


a pierdut definitiv Hotarare 1614/13.10.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1420/17.08.2015

BARBU CAMELIA
Decizie Civila Nr. 1178/19.06.2015

concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1424/17.08.2015


reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 761/ 29.04.2016

TEODORESCU CRENGUTA
Decizie CivilaNr. 2246/11.06.2015

ENACHE MARIANA
Decizie CivilaNr. 1848/21.05.2015
VOROVENCI ELENA ADRIANA
Decizie CivilaNr. 2209/10.06.2015
FLOREA FLORENTINA
Decizie CivilaNr. 2059/03.06.2015

LUNGU AURELIAN
Decizia CivilaNr. 2178/09.06.2015

NICOLESCU ION

10

TRANDAFIR CRISTIAN
NICOLAE

11

MIRESTEAN MIRCEA CRISTIAN


Decizia Civila nr. 2628/09.12.2015

12

GHEORGHE ION
Hotararea civila nr.
11333/18.12.2013

13

NEDELEA GEORGETA
Decizia Civila Nr.
3318/28.09.2015

reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1539/16.09.2015


concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1541/16.09.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1540/16.09.2015
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1542/16.09.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1570/24.09.2015
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1571/24.09.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1579/25.09.2015
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1580/25.09.2015
nu doreste reincadrarea pe postul detinut anterior concedierii. A
ocupat prin concurs postul de electrician la servicii interne grup.
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr.
585/15.04.2015
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr.
949/21.05.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr.
472/08.03.2016
Ramane pe functia detinuta anterior concedierii
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr.
1791/28.10.2014
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr.
1125/15.06.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr.
421/06.04.2015
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr.
771/21.05.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr.
286/29.01.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr.
333/23.04.2014
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr.
1246/14.07.2014
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr.
657/06.04.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr.
1805/11.11.2015
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr.

47

Nr.
Crt.

14

SMADEA IRINA STAFANIA


Decizia Civila Nr.
3319/28.09.2015

15

VAS VIORICA
Decizia Civila Nr.
3553/07.10.2015

16

GABREA TIBERIU ADRIAN


Decizia Civila Nr.
3356/30.09.2015

17

COJOCARU VIOREL
Decizia Civila Nr.
3132/17.09.2015

18

POPA MIHAI
Decizia Civila Nr.
3556/07.10.2015

19

IONESCU NICOLAE
ALEXANDRU
Decizia Civila Nr.
3490/05.10.2015

20

PATULARU CRISTINA
Decizia Civila Nr.
2058/03.06.2015

21

RUSALIM B ADEA MARIA


Decizia Civila Nr.
3557/07.10.2015

22

LAZAR CONSTANTIN
Decizia Civila Nr.
3059/14.09.2015

23

24

25

26

27
28

SUCURSALA CURTEA DE ARGES

Nume si Prenume

ANDREESCU FELICIA
MARCELA
Decizia Civila Nr.
3355/30.09.2015
CIUCA GHEORGHE
Decizia Civila Nr.
3293/25.09.2015
TRANDAFIR CARMEN LAURA
Decizia Civila Nr.
2127/10.03.2015
RISNOVEANU FLORIN
Decizia Civila Nr.
12904/08.12.2015
TAPOSU OANA ELENA
Decizia Civila Nr.
3554/07.10.2015
DRAGHICI MARIAN MIHAI
Hotararea Civila Nr.

1805/11.11.2015
reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr.
1762/30.10.2015
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica
1762/30.10.2015
reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr.
1799/10.11.2015
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica
1799/10.11.2015
reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr.
1855/19.11.2015
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica
1855/19.11.2015
reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr.
1856/19.11.2015
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica
1856/19.11.2015
reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr.
1870/23.11.2015
concediat confonn deciziei Hidroelectrica nr.
1871/23.11.2015
reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr.
1896/24.11.2015
concediat confonn deciziei Hidroelectrica nr.
1897/24.11.2015

nr.

nr.

nr.

nr.

reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr.


1898/24.11.2015
concediat confonn deciziei Hidroelectrica nr.
1899/24.11.2015
reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr.
1900/24.11.2015
concediat confonn deciziei Hidroelectrica nr.
1901/24.11.2015
reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr.
1902/24.11.2015
concediat confonn deciziei Hidroelectrica nr.
1903/24.11.2015
reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr.
1925/27.11.2015
Pensionare limita de varsta conform deciziei Hidroelectrica
nr. 1925/27.11.2015
reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr. 1915/26.11.2015
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr.
1915/26.11.2015
reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr.288/29.01.2016
trecere pe postul vacant de agent hidrotehnic - Laborator UCCH - cu
loc de munca la UHE Campulung - SH Curtea de Arges confonn
deciziei Hidroelectrica nr.293/01.02.2016
reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr. 317/08.02.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 317/08.02.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 500/09.03.2016
CIM suspendat pentru cresterea copilului pana la 2 ani confonn
Hidroelectrica nr. 506/10.03.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 529/11.03.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 529/11.03.2016

48

Nr.
Crt.

SUCURSALA CURTEA DE ARGES

Nume si Prenume
10963/05.11.2015

Nr.
crt.

SUCURSALA HATEG

Nume si Prenume

COSTACHEL CORINA

a pierdut definitiv, Hotarare nr. 3097/17.09.2015

2.

ROTA HELGA

a pierdut definitiv, Hotarare nr. 3097/17.09.2015

3.

SUTA GRIGORIE

a pierdut definitiv, Hotarare nr. 3097/17.09.2015


reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr.
1853/18.11.2015

4.

CICORT (TAMASILA)
ADRIANA OTILIA
Decizia Civila Nr.
6019/09.06.2015

5.

10

11

Nr.
crt.
1

BUMBACILA MARIA
Decizia Civila Nr.
7304/02.07.2015

DRAGAN BAIUT
Hotararea Civila Nr.
313/22.01.2016

CAREBIA NICOLAE
Hotararea Civila Nr.
7298/02.07.2015
IOVANESC SERGIU
DANTEL
Decizia Civila Nr.
324/22.01.2016
PURICE ELENA
Decizia Civila Nr.
166/15.01.2016

VARVESCU MARIA
Decizia Civila Nr.
1074/02.03.2016

STETIU ALEXANDRINA
Decizia Civila Nr.
1129/03.03.2016

plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr.


1853/18.11.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr.
1912/25.11.2015
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr.
1912/25.11.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr.
395/19.02.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr.
395/19.02.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr.
439/29.02.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr.
439/29.02.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr.
524/11.03.2016
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 533/14.03.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr.
525/11.03.2016
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 534/14.03.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 526/11.03.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr.
545/15.03.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 566/21.03.2016
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 567/21.03.2016

SUCURSALA PORTILE DE FIER

Nume si Prenume
PAHONTU MARIUS

reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1812/03.11.2014

49

Nr.
crt.

BALTEANU GHEORGHE

CIOBANU OTILIA
CRISTIANA
Decizia Civila Nr.
2488/22.06.2015
CIOCHINA MIHAELA
Decizia Civila Nr.
2488/22.06.2015
CIRSTONIU DAN
Decizia Civila Nr.
2488/22.06.2015
FIRULESCU FELICIAN
Decizia Civila Nr.
2488/22.06.2015
GIEA CARMEN IULIA
Decizia Civila Nr.
2488/22.06.2015
MARINESCU NARCIS
DIMITRIE
Decizia Civila Nr.
2488/22.06.2015
NAVLEA ION
Decizia Civila Nr.
2488/22.06.2015

10

11

12

13

14

15

SUCURSALA PORTILE DE FIER

Nume si Prenume

A ramas salariat al societatii ocupand prin concurs postul de hidrometru


conform deciziei nr. 845/21.05.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 320/27.02.2015
A ramas salariat al societatii ocupand prin concurs postul de de
hidrometru conform deciziei nr. 846/21.05.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1293/22.07.2015
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1308/24.07.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1523/15.09.2015
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1531/15.09.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1521/15.09.2015
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1529/15.09.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1524/15.09.2015
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1532/15.09.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1294/22.07.2015
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1309/24.07.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1525/15.09.2015
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1523/15.09.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1526/15.09.2015
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1534/15.09.2015

NEGRU ANTONIE MARIUS


Decizia Civila Nr.
2488/22.06.2015

reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1527/15.09.2015

POENARU BOGDAN HORIA


Decizia Civila Nr.
2488/22.06.2015
TOLBUS FELICIA
Decizia Civila Nr.
2488/22.06.2015
Z AH ARIA GABRIELA
Decizia Civila Nr.
2488/22.06.2015
PANA DORINA RAMONA
Decizia Civila nr.
2488/22.06.2015
GIURA D ANIELA
Decizia Civila Nr.
10582/30.10.2015

reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1528/15.09.2015

concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1535/15.09.2015

concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1536/15.09.2015


reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1522/15.09.2015
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1530/15.09.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1482/01.09.2015
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1484/01.09.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1736/22.10.2015
Incetare suspendare contract pentru crestere copil, trecere pe un alt post.
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1815/13.11.2015
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 1815/13.11.2015

16

17

18

DOGARU MIHAI
Decizia Civila Nr.
3187/21.09.2015
MIUTE ANTON
Decizia Civila Nr.
3187/21.09.2015
SZIGETHI CARMEN

reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1864/20.11.2015


concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1865/20.11.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1866/20.11.2015
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1867/20.11.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1904/24.11.2015

50

Nr.
crt.

RODICA
Decizia Civila Nr.
3555/07.10.2015
19
BALABAN MARIN
Decizia Civila Nr.
4884/14.05.2015
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nr.
crt.

SUCURSALA PORTILE DE FIER

Nume si Prenume

MOLDOVEANU DARIUS
ALEXANDRU
Decizia Civila Nr.
4884/14.05.2015
MODORAN ION DRAGOS
Deciziei civile nr.
3187/21.09.2015
NEGREA ALEXANDRA
MIRABELA
Deciziei civile nr.
3187/21.09.2015
ION CORNEL
Decizia Civila Nr.
4884/14.05.2015
IRIZA MARIN
Decizia Civila Nr.
4982/10.12.2015
PIRLAGEANU GEORGE
Decizia Civila Nr.
4982/10.12.2015
POPESCU GHEORGHE
GABRTEL
Decizia Civila Nr.
4982/10.12.2015
STIUCA ION IANCU
Decizia Civila Nr.
744/12.02.2016
GRECU ANCA
Decizia Civila Nr.
353/25.01.2016
CIRJOI ION PETRE
Decizia Civila Nr.
645/21.01.2016
NISTOR COSMIN VIOREL
Decizia Civila nr.
6604/19.06.2015
ANTONESCU GEORGICA
Decizia Civila nr.
6603/19.06.2015

concediat confonn deciziei Hidroelectrica nr. 1905/24.11.2015


reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1913/25.11.2015
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 1913/25.11.2015
reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr. 1934/02.12.2015
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 1934/02.12.2015
reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr. 1942/03.12.2015
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1943 / 04.12.2015
reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr. 1984/15.12.2015
suspendare contract pentru crestere copil cf. deciziei nr. nr.
1984/15.12.2015
reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr. 1983/15.12.2015
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 1983/15.12.2015
reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr. 309/05.02.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 309/05.02.2016
reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr. 310/05.02.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 310/05.02.2016
reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr. 311/05.02.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 311/05.02.2016
reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr. 476/08.03.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 540/14.02.2016
reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr. 501/09.03.2016
concediat confonn deciziei Hidroelectrica nr. 504/10.03.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 544/15.03.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 544/15.03.2016
reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr. 655/06.04.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 655/06.04.2016
reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr. 656/06.04.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 656/06.04.2016

SUCURSALA RAMNICU VALCEA

Nume si Prenume

ZAVOIANU ELIZA ELENA


Decizia Civila nr.
1117/14.09.2015

CRACIUN ELENA

reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr. 1741/22.10.2015


plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr.
1735/21.10.2015
reincadrare confonn deciziei Hidroelectrica nr. 1763/30.10.2015

51

10

11

12

13

14

Nr.
crt.
1

Decizia Civila Nr.


7301/02.07.09.2015
ANGELESCUIONUT
ALEXANDRU
Decizia Civila Nr.
3485/05.10.2015
OVREIU DANIELA ELENA
Decizia Civila Nr.
7294/02.07.2015
CRAPATUREANU CAMELIA
Decizia Civila Nr.
3683/12.10.2015
GHITULESCU ANTON
Decizia Civila Nr.
4602/25.11.2015
HOARCA10AN CRISTIAN
Hotararea civila Nr.
1394/13.10.2015
PRUNE SCU ION LIVIU
Hotararea civila Nr.
3989/27.10.2015
MANEA SORIN
Hotararea civila Nr.
5216/18.12.2015
RADUCA MARIA MAGDALENA
Decizia civila Nr.
228/21.01.2016
TENESCU DANIEL
Decizia civila Nr.
417/27.01.2016
MIRCEAIULIA NICOLETA
Decizia civila Nr.
371/25.01.2016
PAVELIU MIHAI
Decizia civila Nr.
608/04.02.2016
NICUT WALTER VASILE
Decizia civila Nr.
4553/20.12.2015

plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr.


1763/30.10.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1771/02.11.2015
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr.
1771/02.11.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1772/04.11.2015
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr.
1772/04.11.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1848/17.11.2015
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1849/17.11.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 278/27.01.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 278/27.01.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 299/02.02.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 299/02.02.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 312/05.02.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 312/05.02.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 361/15.02.2016
trece pe postul vacant de tehnician - Laborator UCCH - UHE Slatina
- SH Rm. Valcea conform deciziei Hidroelectrica nr.362/15.02.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 440/29.02.2016
trece pe postul vacant de agent hidrotehnic - Laborator UCCH UHE Dorin Pavel - SH Rm. Valcea conform deciziei Hidroelectrica
nr.441/29.02.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 471/08.03.2016
ramane pe functia detinuta anterior concedierii
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 491/09.03.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 491/09.03.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 530/11.03.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 543/15.03.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 531/11.03.2016
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 537/14.03.2016

SUCURSALA SEBES

Nume si Prenume
BLAGA CRISTINA
Decizia Civila nr.
3111/17.09.2015
CHIALDA MARIA
Decizia Civila nr.
3111/17.09.2015
DAVID GEORGETA
Decizia Civila nr.
3062/14.09.2015
SPALNACEAN
MIHAELA
Hotararea civila Nr.
11418/16.11.2015
BRISCAN MARCEL
Hotararea civila Nr.
13873/21.12.2015

reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1755/28.10.2015


plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 1755/28.10.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1756/28.10.2015
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 1756/28.10.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 358/15.02.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 358/15.02.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 359/15.02.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 359/15.02.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 360/15.02.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 360/15.02.2016

52

Nr.
crt.
6

VECERDEA CLAUDIU
ION
Hotararea civila Nr.
10514/29.10.2015
CUPCEA MARIA
ANTONIA
Decizia Civila nr.
482/29.01.2016
DAVEL NICOLAE
Decizia Civila nr.
2097/26.02.2016
BOLDIJAR IOSIF
Decizia Civila nr.
2673/11.03.2016

Nr.
crt.

Nume si Prenume

NABOSNY LADISLAU
ATILA
Decizia Civila Nr.
6794/06.06.2014

10

SUCURSALA SEBES

Nume si Prenume

ROSU ILIE
Decizia Civila Nr.
1849/21.05.2015
FURNICA OANA
Decizia Civila Nr.
1619/11.05.2015
MIRCEA DAN CAT ALIN
Decizia Civila Nr.
2057/03.06.2015
TOADER ANCA VIRGINIA
Decizia Civila Nr.
1917/25.05.2015
DAVID ADRIANA ELENA
Decizia Civila Nr.
1918/25.05.2015
GRUIA LIVIU ROMULUS
Decizia Civila Nr.
2492/25.05.2016
DOBRE DOINITA
Decizia Civila Nr.
1884/22.05.2015
MARCU LAURA
Decizia Civila Nr.
199/18.01.2016
GRUIA MIHAELA
Hotararea civila Nr.
165/15.01.2016

reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 406/24.02.2016


plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 406/24.02.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 523/11.03.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 523/11.03.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 645/01.04.2016
pensionare pentru invaliditate de gradul II conform deciziei Hidroelectrica nr.
645/01.04.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 646/01.04.2016
pensionare pentru invaliditate de gradul II conform deciziei Hidroelectrica nr.
646/01.04.2016

EXECUTIV HIDROELECTRICA
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1865/17.11.2014
incetare CIM cu acordul partilor cf. deciziei nr. 1947/04.12.2014
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1460/25.08.2015
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1465/25.08.2015
caz solutionat prin renuntarea la contestatia deciziei de concediere
individuala
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1601/30.09.2015
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1603/01.10.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1602/30.09.2015
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1604/01.10.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1735/21.10.2015
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 1735/21.10.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 1800/10.11.2015
concediat conform deciziei Hidroelectrica nr. 1801/10.11.2015
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr. 274/26.01.2016
plecare voluntara conform deciziei Hidroelectrica nr. 274/26.01.2016
reincadrare conform deciziei Hidroelectrica nr.334/10.02.2016
trece in aceeasi functie la Compartimentul Registratura si Arhivare depart. M anagements Utilitatilor - conform deciziei Hidroelectrica nr.
336/11.02.2016
reincadrarea conform deciziei Hidroelectrica nr.375/17.02.2016
concediat disciplinar conform deciziei Hidroelectrica nr. 477/08.03.2016
reincadrarea conform deciziei Hidroelectrica nr. 479/08.03.2016
CIM suspendat pentru cresterea copilului pana la 2 ani

53

b. Plecflri pe cale natural^: 1124 angajafi (pensionari la limita de varst&, anticipate i anticipat
par^iale, pensionari de invaliditate, plecari cu acordul pa^ilor, demisie, deces, transfer, .a). Din
total, 83 au fost plecari prin transfer intreprindere pana la 30.04.2016.
numar salariati
Motive de plecare din organizatie

2012

2013

2014

2015

2016

Total

Demisie

10

30

Deces

11

17

45

Nedefinitivare la sfarsitul perioadei de proba

10

16

Incetare de drept - retragere autorizare

Pensionare anticipata

10

27

33

72

Pensionare anticipata partial

14

61

87

24

192

Pensionare limita de varsta

24

162

190

18

398

Pensie invaliditate

12

24

Acordul partilor

34

39

29

18

124

Acordul partilor (concediere voluntara)

101

101

Transfer de intreprindere

55

17

83

Incetare CIM perioada detenninata

20

Concediere disciplinara

14

Concediere (in preaviz)

100

335

438

224

27

1124

TOTAL

In luna aprilie 2016 s-au inregistrat 5 plecari.


Plecarile din organizatie in luna aprilie 2016 sunt evidentiate in tabelul urmator:

Nr. crt.
1
2
3
4

Nr. salariati plecati in APRILIE 2016

Motive de plecare din organizatie

1
1
1
2
5

Pensionare anticipata partial


Demisie
Deces
Acordul partilor
TOTAL

c. Angajari in societate in luna APRILIE 2016 = 7


c .l. TESA
- Executiv
- Radulescu Adrian Costel se incadreaza cu CIM pe perioada
nedeterminata - inginer II - Departament Dezvoltare
- Naiman Raluca Cristina se incadreaza, cu contract individual de munca
pe perioada nedeterminata, in functia de Inginer II la Departamentul
Dezvoltare
- Bruma Elena se incadreaza, cu contract individual de munca pe perioada
nedeterminata, in functia de Inginer II la Departamentul Dezvoltare

54

- Boiangiu Iuliana Monica se incadreaza, cu contract individual de munca


pe perioada nedeterminata, in functia de Inginer II la Departamentul
Dezvoltare
- Kameniczky Cristian Cornel se incadreaza cu CIM pe perioada
determinata de 6 luni - 04.04-03.10.2016 - in functia de sef Birou ERP Depart. IT si Comunicatii
c.2. Muncitori
- Gheorghe Ion se reincadreaza in data de 07.04.2016 pe postul de
conducator auto (soferi) Gr. auto I-II: pt. transport persoane la
Compartimentul Administrativ-Transporturi/Serviciul Managementul
Utilitatilor din cadrul SH Curtea de Arge pentru punerea in aplicare a
Hotararii civile nr. 650/24.03.2016 pronun^ata de Tribunalul Arges
- Nit a Adrian se incadreaza cu CIM pe durata determinata de 6 luni 15.04-14.10.2016 - pe postul de conducator auto la Comp. Administrare
Parc Auto - Depart. Manag. Utilitatilor

RE CAPITUL ATIE:
Numarul de personal la 20.06.2012 : 5239
Iesiri p e cale naturala : 1124
C oncedieri: 823
A n gajari: 163 (personal operativ cu precadere), din care 7 in luna APRILIE 2016
Salariati la 30.04.2016: 3455, din ca re: 18 contracte suspendate si
personal 3437.

numar

efectiv de

II. NEGOCIERI CU SINDICATUL HTDROSTND


In data de 13.04.2016 a avut loc o intalnire a administratiei cu Sindicatul Hidroelectrica
Hidrosind Hidrosind, ocazie cu care Hidrosind a prezentat propunerile sale privind noul sistem
de salarizare, respectiv 4 simulari ale sistemului de salarizare propus, fiecare cu cate 6 variante:
Simulare 1: recalcularea cu introducerea unor sporuri, adaosuri in cele 6 variante astfel incat
venitul total recalculat cu sporuri introduse sa fie egal cu venitul total la 01.01.2016.
Dupa recalcularea salariului de baza s-a incadrat fiecare salariat in grila, mentinand
treapta existenta la 01.01.2016, pe o clasa din grila actuala astfel incat venitul total
final sa fie cel putin egal cu venitul de la 01.01.2016.
Simulare 2: recalcularea salariului de baza cu introducere sporuri astfel incat venitul total
recalculat sa fie egal cu venitul de la 01.01.2016. Apoi se incadreaza fiecare salariat
in noua grila cu 60 de clase de baza si 5 trepte corespunzatoare grupelor de centrale,
incadrand fiecare om pe treapta data de grupa de centrala astfel incat venitul total
final sa fie cel putin egal cu venitul de la 01.01.2016.
Simulare 3: s-a plecat de la salariul de baza recalculat cu introducerea sporurilor astfel incat sa se
mentina venitul de la 01.01.2016, s-a calculat un SB mediu pe grupe/categorii de
salariati si meserii echivalente din cadrul aceleasi grupe de centrale/baraje/statii,
respectiv grupe de functii echivalente si s-a incadrat fiecare salariat aflat sub medie la
clasa medie, cu treapta echivalenta grupei respective (pe grila cu 7 trepte si baza).
Simulare 4: s-a plecat de la salariul de baza recalculat cu introducerea sporurilor astfel incat sa se
mentina venitul de la 01.01.2016, s-a calculat un SB mediu pe grupe/categorii de
salariati si meserii echivalente din cadrul aceleasi grupe de centrale/baraje/statii,
55

respectiv grupe de functii echivalente si s-a incadrat fiecare salariat aflat sub medie la
clasa medie -1, cu treapta echivalenta grupei respective (pe grila cu 7 trepte si baza).
Partile au stabilit sa se intalneasca in sedinta de negociere in data de 09.05.2016 cu privire la
propunerea de sistem de salarizare, pana la acea data, Directia Resurse Umane urmand sa
analizeze propunerile sindicatului sub raport al corectitudinii calculului si oportunitatii de
implementare.

III. FORMARE PROFESIONALA


Principalele a c tiv ity desfaurate in luna aprilie 2016, au fost urmatoarele:
1. A inceput incarcarea de materiale de in vat are Pe platforma de e-learning, la sfaritul lunii fiind
redactate urmatoarele documentatii:
a. No^iuni generate privind protect a prin relee (clasice)
b. Managementul proiectelor
c. Impozitele i taxele pe cladiri i birouri
d. Stabilirea obiectivelor de perform an ta
e. Prevederi obligatorii de SSM la organizarea a ctiv ity lor pentru lucrul la birou i pentru
echipamentele de munca
f. Cerin^e pentru semnalizarea SSM la locul de munca
g. No^iuni de cultura organizational a
h. Codul muncii
i. Evaluarea activita^ii profesionale a salaria^ilor
De asemenea, a fost redactata i incarcata pe platforma documentatia Utilizarea platformei de e
learning, in scopul instruirii salariati lor privind utilizarea acesteia.
2. Au avut loc mai multe edinte de instruire i de analiza cu echipa de implementare a aplicajiei
SAP in vederea proiectarii modulului de gestionare a programelor de formare profesionala i
de definire a planurilor de dezvoltare individuala i de instruire.
3. In colaborare cu Departamentul IT i Comunicatii, a inceput proiectarea aplicajiei informatice
pentru gestionarea cursurilor de formare cu formatori externi a angajatilor din Hidroelectrica.
4. A fost intocmita documentatia pentru cursul de agenti de securitate (233 salariati) in
colaborare cu Serviciul Securitate, curs care se va desfaura la Tierna.
5. A fost intocmit, in colaborare cu Departamentul IT i Comunicatii, caietul de sarcini pentru
achizitia de cursuri in domeniul SCADA.
6. A fost trasmis la Institutul National de Statistica formularul completat pentru aplicatia
FORPRO privind formarea profesionala in anul 2015.
7. A continuat activitatea de autorizare a personalului conform cerintelor transmise de sucursale.

PROIECTUL DE RESPONSABILITATE SOCIALA


A fost finalizata procedura de achizitie pentru serviciile necesare derularii proiectului
Hidroelectrica Viitorului, proiect ce urmeaza sa se desfaoare in data de 3 iunie 2016 in
parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale i Cercetarii tiintifice. In acest sens a avut loc o
prima intalnire cu furnizorul de servicii in vederea stabilirii graficului de execute.
PROIECTUL PRIVIND OPTIMIZAREA PROCESELOR iN HIDROELECTRICA
In luna aprilie au fost actualizate si publicate procedurile Instruirea salariatilor in
Hidroelectrica si Acordarea burselor private de studii . Actualizarea acestor documente a avut
in vedere atat modificarile organizatorice care au avut loc in cadrul companiei cat si propunerile
de imbunatatire primite de la utilizatorii procedurilor.
IV. RASPUNSURI LA SESIZARI ANGAJATI / FOSTI ANGAJATI / ALTE PERSOANE
56

In luna aprilie 2016, Directia Resurse Umane a analizat si elaborat raspuns in termen legal
la un numar de 67 de sesizari, dupa cum urmeaza :
1. Reit loan, disponibilizat 2014 de la SH Sebes
Adresa dlui Reit loan, inregistrata la Hidroelectrica sub nr.36144/29.03.2016, prin care
solicita rezolvarea situatiei pentru a putea figura ca asigurat la CNASS Brasov.
Mentioneaza ca a fost disponibilizat de la SH Sebes la data de 16.07.2014 iar in perioada
in care a fost in somaj, 16.07.2014 - 3.08.2015 a figurat asigurat la CASS Brasov. De la
terminarea somajului insa nu mai figureaza ca asigurat, desi Hidroelectrica i-a retinut
contributia la CNASS pentru salariile compensatorii de care beneficiaza pana la data de
16.07.2016.
Prin adresa nr.36144.1/06.04.2016 s-a comunicat dlui Reit loan ca sumele primite de
acesta ca ajutor de concediere au fost evidentiate in declaratia 112 privind obligatiile de
plata a contributiilor sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor
asigurate, de la data concedierii pana in prezent. La aceste sume s-au retinut contributiile
pentru asigurari sociale si asigurari de sanatate, care au fost virate la bugetul de stat.
Urmare celor prezentate de petent, acesta a fost declarat in sectiunea A l_5 "persoane
disponibilizate care beneficiaza de plati compensatorii acordate in baza CCM suportate
din fondul de salarii", cu 0 (zero) ore lucrate efectiv. In momentul de fata petentul
figureaza ca asigurat si se ataseaza print-screen dupa PIAS - Platforma Informatica a
Asigurarilor de Sanatate.
2. Sindicatul Liber Energetica Sebes
Adresa dlui Remut Muresan in calitate de presedinte interimar al Sindicatului Liber
Energetica Sebes, inregistrata la Hidroelectrica sub nr.39563/05.04.2016, prin care
solicita sprijinirea de catre Hidroelectrica a demersurilor persoanelor pentru care nu s-a
inaintat recurs in dosarul 22070/3/2012 si care nu mai au probleme legale de erorile
materiale din cuprinsul Hotararii nr.9496/2015 a Tribunalului Bucuresti, in sensul
eliberarii adeverintelor de grupa de munca.
Prin adresa nr.39563.1/14.04.2016 s-a comunicat dlui Muresan ca, in conformitate cu
dispozitivul Sentintei Civile nr.9496/2014 emisa de Tribunalul Bucuresti in dosarul
nr.22070/3/2012, ramasa definitiva prin Decizia civila nr. 1850/2015 a Curtii de Apel
Bucuresti, eliberarea adeverintelor care sa ateste activitatea desfasurata de persoanele
intimate in grupa I sau II de munca, se va face de catre S.C. HIDROELECTRICA SERV
S.A., actuala S.S.H. Hidroserv S.A.
3.

Raspuns la 64 de sesizari: Condurache Elena Dorina, Secu Damaris Claudia, Stan


Florinel, Cristea Nelu Liviu, Popa Victor, Posea Traian, disponibilizati in 2013 de la SH
Buzau
Ciulbea loan, Pogacean loan, Moldovan Octavian, Pop Vasile, disponibilizati 2013 de la
SH Cluj
Scheianu Corina Florica, Lasca Floare Gabriela, Mester Glaudia, Doroghi Adrian
Aurel, Pantis Traian, Busuioc Ioana Narcisa, Hodisan Teodora Aurora, Tuturas Ciprian
Aurelian, Olar Aurora, Martin Ana Marioara, disponibilizati in 2013 de la SH Oradea
Bara Niculita, Voicu Lenuta, Fudulu Constantin, disponibilizati in 2013 de la SH
Rm. Valcea
Niculaie Mugurel, Pruna Ana Camelia, Marin Mihail Vasile, Stefanescu loan, Dico
Violeta, Popescu Adina Elena, Mihai Verginia, Zanfir Maria, Rosu Marilena, Dae Tibi,
Stoica Elena Cristina, Hutanu Simona Catalina, disponibilizati in 2013 de la SH Slatina
57

Duicu Marcel, Negrea Ion, Plai Nicolae, Duvac Gabi, Poenaru Dan Gheorghe,
Gavanescu Grigore, Raicu Ticusi Pantelie, Logascu Lucian Claudiu, Murgu Vasile
Marius, Popescu Ion Florian, Dijmarescu Mioara, Lupu Petre, Negrea Maria, Vorunca
Gheorghe, Filimon Vasile, Bordinc Victor, Diaconescu Aurica, Sarcina Viorica, Schintee
Elena, Baloi Constantin, Iacob Vasile, Jerca Ionel, Iacob Ionut Claudiu, Poenaru
Violeta, Avramescu Ersilia, Ungureanu Mihaela Ramona, Lungan Florin George,
Barboianu Liliana, Stirb Catita, disponibilizati in 2013 de la SH Tg.Jiu
In perioada 03 - 13.04.2016 cei 64 de fosti salariati mentionati mai sus au transmis la
Hidroelectrica notificari prin care solicita plata integrala a contravalorii dobanzii legale
aferente drepturilor salariale compensatorii cuvenite ca urmare a concedierii din anul
2013, respectiv plata dobanzii legale penalizatoare prevazuta la art.3 alin.2 din OG
nr. 13/2011.
Prin adresa nr.43144/12.04.2016 s-a comunicat celor 64 de petenti ca Hidroelectrica a
analizat solicitarile respective si a dispus recalcularea sumelor aferente dobanzii legale
cuvenite, urmand ca in cursul lunii aprilie 2016 sa fie platita suma cuvenita in contul de
virament al fiecarui petent in care s-a platit dobanda legala si inflatia in anul 2015.
4. Ministerul Energiei, Directia Generala Privatizare si Administrare a Participatiilor
Statului in Energie
Adresa Ministerului Energiei, inregistrata la Hidroelectrica SA sub nr.44579/15.04.2016,
prin care solicita informatii cu privire la notificarile unui numar de 45 de persoane (din
cele enumerate mai sus, la pct.3), fosti salariati Hidroelectrica care solicita plata integrala
a contravalorii dobanzii legale aferente drepturilor salariale compensatorii cuvenite ca
urmare a concedierii din anul 2013, respectiv plata dobanzii legale penalizatoare
prevazuta la art.3 alin.2 din OG nr. 13/2011.
Prin adresa nr.44579.1/19.04.2016 s-a comunicat Ministerului Energiei ca Hidroelectrica
a analizat solicitarile respective si a dispus recalcularea sumelor aferente dobanzii legale
cuvenite. In data de 14.04.2016 Hidroelectrica a platit diferenta de 4 puncte procentuale
intre dobanda legala achitata deja si dobanda penalizatoare cuvenita, aferenta salariilor
compensatorii.
V. RECRUTARE EXTERNA/INTERNA DE PERSONAL
In luna aprilie 2016 au fost demarate recrutari exteme si interne pentru ocuparea unor posturi de
muncitori din exploatare, din cadrul urmatoarelor sucursale:
SH Bistrita: electrician sef tura CHE la CHE Stanca - Sectia Exploatare Stejaru - UHE
Dimitrie Leonida si electrician sef tura CHE la CHE Racova-CHE Buhusi (punct de lucru
CHE Buhusi) - Sectia Exploatare Bacau;
SH Sebes: electrician statii pompe de mare putere la Statia pompe, Statia 110 KV - Sectia
Exploatare Gilceag, masinist la instalatii de turbine hidro la CHE Sadu 5 - Sectia Exploatare
Robesti - UHE Sibiu si masinist la instalatii hidrotehnice la baraj la Baraj NegovanuSectia Exploatare Robesti - UHE Sibiu.
S-au demarat de asemenea procedurile de recrutare interna pentru ocuparea unor posturi din
activitatea de UCCH: inginer II la Serviciul UCCH din cadrul Executiv Hidroelectrica S.A. si
Sef Laborator UCCH la S.H. Portile de Fier.
In luna aprilie 2016 au continuat activitatile specifice in vederea achizijiei de servicii de
recrutare pentru Manager Departament i 5 ingineri din cadrul Departamentului Proiectare din
Executiv S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

58

6. Activitatea de relatii publice, strategic, IPO


Activitatea de strategie, relafii institutionale i relafia cu acfionarii
In luna aprilie 2016, s-a pus un accent deosebit pe dezvoltarea urmatoarelor activitati:
> Dezvoltarea relajiei cu institu^iile statului: Guvernul Romaniei, Ministerul Energiei,
Cancelaria Primului Ministru, prin raspunsuri prompte referitoare la pozijia
Hidroelectrica asupra participarii la proiectul de cablu submarin Romania-Turcia i la
memoriul privind amenajarea potentialului hidroenergetic din Valea Vaserului;
> Informarea continua a action aril or cu privire la orice noi proiecte i evolutii ale
companiei;
> Desfaurarea de activitati de documentare i analize, concretizate in sinteze, prezentari i
rapoarte solicitate sau puse la dispozijia acfionarii or, conducerii Hidroelectrica,
salariati lor sau altor parfi interesate;
> Valorificarea prin vanzare a centralelor hidroelectrice de mica putere (CHEMP).
Vdnzarea de MHC-uri
In luna aprilie 2016, au continuat demersurile privind facilitarea si buna desf&surare a procedurii
de vanzare, prin licitatii publice cu strigare, propunand vanzarea unui numar de 20
CHEMP-uri, grupate in 14 pachete, licitatiile fiind programate sa aiba loc in perioada 23.05 26.05.2016.
Avand in vedere Planul de Reorganizare modificat aprobat de Comitetul Creditorilor in data de
18.12.2014, si in urma publicarii Anuntului publicitar privind oferta de vanzare active prin
licitatie deschisft cu strigare in data de 30.03.2016 in cotidianul Romania Libera, in luna
aprilie 2016 s-au vandut un numar de 10 dosare de prezentare pentru centrale hidroelectrice de
mica putere.
De asemenea, in luna aprilie 2016, au continuat acfiunile demarate in lunile trecute, dupa cum
urmeaza:
S Organizarea la fiecare doua saptamani de videoconferinje cu sucursalele privind paii
intreprini pentru rezolvarea situajiei juridice a terenurilor i cladirilor aferente MHCurilor;
S Intocmirea de raspunsuri prompte la solcitarile poten^ialilor investitori interesa^i de
oportunitatea de a cumpara mhc-uri i de a partipa la licitatiile organizate de
Hidroelectrica
S Participarea la mai multe evenimente unde a fost reprezentata societatea i totodata
promovarea permanenta a procesului de vanzare de microhidrocentrale etc.

Activitatea de relatii internationale i relafii publice


In perioada analizata, activitatea de relatii Internationale si relatii publice s-a concentrat pe
urmatoarele directii principale:
Monitorizarea informatiilor si stirilor cu privire la Hidroelectrica si transmiterea de
comunicate de presa;
Monitorizarea desfasurarii campaniei de promovare a vanzarii cel or 14 pachete de
CHEMP-uri si imbunatatirea campaniei pe baza rapoartelor de monitorizare intermediare;
59

Participarea Hidroelectrica la evenimentul GALA FOCUS ENERGETIC DOAMNE iN


ENERGIE care a avut loc pe data de 4 aprilie 2016, la Hotel Athenee Palace Hilton. In
cadrul acestei Gale, dna Daniela-Florentina Iordanescu - Director de investii a primit o
Diploma de excelenfa pentru Managementul eficient al investifiilor energetice;
Select a fumizorului pentru derularea proiectului de CSR Hidroelectrica Viitorului;
Desfasurarea de activitati de documentare si analiza informatii, concretizate in sinteze,
prezentari si rapoarte;
Finalizarea Raportului Administratorilor pentru anul 2015 (document anexa la situafiile
financiare auditate).
S

'

In perioada analizata, la solicitarea managementului, au fost elaborate prezentari ale companiei


in vederea participarii la Romania Investor Day, eveniment organizat de Fondul Proprietatea la
New York; cu ocazia POLIFEST, un eveniment organizat de Universitatea Politehnica
Bucuresti; precum si o prezentare a companiei pe formatul solicitat de reprezentantii Ministerului
Energiei.
In ceea ce priveste activitatea de sponsorizare, ca urmare a deciziei conducerii companiei, au fost
efectuate urmatoarele demersuri:
- incheierea unui contract de mecenat in valoare de 2.000 de euro pentru sustinerea
financiara a activitatii de robotica desfasurata de elevul Bogdan Mihai in cadrul echipei
Autovortex a Colegiului National de Informatica Tudor Vianu;
- incheierea unui contract de sponsorizare cu Universitatea Politehnica din Bucuresti,
constand in bani pentru plata serviciilor de transport auto a studentilor participant la
excursia de studii de la CHE Portile de Fier 1, din 18.05.2016, cu traseul: Bucuresti Portile de Fier - Bucuresti.
Relafia cu mass-media
In luna aprilie 2016, Hidroelectrica a transmis catre mass-media si alte parti interesate trei
comunicate de presa referitoare la: scoaterea la vanzare de catre Hidroelectrica, in cadrul
licitafiilor deschise cu strigare din perioada 23-26 mai 2016 a 20 de MHC-uri, la un pref egal cu
valoarea contabila a acestor active (4 aprilie), pierderea de catre ALPIQ ROMINDUSTRIES a
procesului cu Euro Insol (18 aprilie), pierderea de catre ALPIQ ROMINDUSTRIES i ELSID
TITU a unor despagubiri in valoare de 400 milioane de lei in procesele cu Hidroelectrica (26
aprilie).
Monitorizarea comunicatelor de presa, a d e c la r a to r administratorului judiciar si a raspunsurilor
la intrebarile jumalistilor a identificat, in luna decembrie, un numar aproximativ de 405 de
articole in mediul online, fiind acoperite atat publicafiile online generaliste Curierul National,
Adevarul, Romania libera, Income Magazine etc., cat si cele de business/economice: Ziarul
Financiar, Bursa, Wall-Street.ro, Economica.net etc. Hidroelectrica a fost mentionata de 1.292 de
ori in cadrul articolelor identificate, principalele subiecte fiind: listarea la bursa a companiei,
lansarea unei licitafii de 80 milioane de euro pentru retehnologizarea centralei Vidraru, vanzarea
de microhidrocentrale, catigarea de catre Euro Insol a procesului cu ALPIQ
ROMINDUSTRIES, catigarea de catre Hidroelectrica a proceselor cu ALPIQ
ROMINDUSTRIES i ELSID TITU, termenul de iesire din insolvents a companiei, participarea
companiei la Gala FOCUS ENERGETIC Doamne in Energie, lansarea de catre Hidroelectrica
a unei oferte pentru consumatorii casnici, solicitarea acordului action aril or companiei pentru
demararea unor lucrari de retehnologizare a centralei de la Marielu, recordul de producte de
energie al Hidroelectrica.
60

in ceea ce priveste aportul de imagine adus Hidroelectrica prin continutul articolelor publicate
situatia se prezinta astfel: 28% dintre ele au fost pozitive, 0,5% negative si 71,5% neutre.
Publicatiile din Romania monitorizate in aceasta perioada, in care au fost identificate cele mai
multe articole publicate in legatura cu Hidroelectrica, au fost: Bursa (23 articole), Wall-Street
(20 articole), Ziarul Financiar (16 articole), Economica.net (16 articole), Agerpres (14 articole).
Dintre acestea, majoritatea articolelor publicate au fost neutre.

Activitatea legatd de listare (IPO)


In luna aprilie, activita^ile legate de procesul de listare a Hidroelectrica au constat, in principal,
in:
Participarea reprezentarii lor companiei, Dl. Remus Borza, practician coordonator al
EURO Insol SPRL, Administrator Judiciar al Hidroelectrica SA, Dl. Bogdan Stanescu,
Administrator Special al Hidroelectrica SA, Dl. Ovidiu Agliceru, Director Direc^ia
Producere Energie Electrica, cu atribu^ii de Director General, Dl. Petronel Chiriac,
Director D irect a Financiara si Dl. Karoly Borbely, Manager Departament Strategie
Investitionala - IPO la cea de-a treia editie a evenimentului Romania Investor Day,
organizat la New York, pe 18 aprilie, la invitatia Fondului Proprietatea si Bursa de
Valori Bucuresti, in parteneriat cu Swiss Capital si Auerbach Grayson. Evenimentul a
beneficiat de participarea a peste 45 de analisti si manageri de portofoliu reprezentand 30
de firme de management al investitiilor, care gestioneaza cumulat peste 3.500 de miliarde
de USD in active. La eveniment au participat inalte oficialita^i ale Statului Roman care au
prezentat alocu^iuni asupra statusului, evolujiilor i perspectivelor economiei Romaneti
i ale pie^ei locale de capital, printre acetia men^ionandu-i pe D-na Anca Dragu,
Ministru Finan^elor Publice, Dl. Cristian Buu, Secretar de Stat pentru Energie i Paul
Gheorghiu, Director de Cabinet al Primului Ministru cu rang de Secretar de Stat.
Evenimentul Romania Investor Day a reprezentat i o excelenta oportunitate pentru
echipa de management a Hidroelectrica sa interactoneze cu poten^ialii investitori straini.
Evenimentul Romania Investor Day a debutat cu o serie de intalniri individuate cu
reprezentarii companiilor i institu^iilor americane interesate de evolu^ia pie^elor de
capital in Romania, a continuat cu o sesiune de prezentari, luari de cuvant, intrebari i
raspunsuri i s-a incheiat cu o noua serie de intalniri one-to-one. In perioada imediat
urmatoare, va continua susjinut ac^iunea de promovare a Hidroelectrica prin toate
mijloacele, respectiv participarea la evenimente, intalniri, sus^inerea de prezentari,
inclusiv in media, etc., astfel incat Hidroelectrica sa ob^ina maximum de beneficii in
urma derularii procesului de listare.

Continuarea asigurarii de suport i facilitarea dialogurilor interne cu diversele Directii si


Departamente pentru echipa de consultant ai firmei Horvath & Partners Management
Consulting S.R.L. care deruleaza contractul de Servicii de co n su ltan t financiara pentru
intocmirea planului de afaceri avand la baza un model financiar, in legatura cu lansarea
unei oferte publice primare de vanzare de actiuni ale Hidroelectrica SA i admiterea
acestora pe o pia^a reglementata in scopul atragerii de resurse de capital .
61

7.

Aprofundarea discufiilor cu consultantul juridic Dentons Europe - Todor i Asociafii


SPARL privind derularea procesului de selecjie a consultantului juridic international
pentru lansarea unei oferte publice primare de vanzare de ac^iuni ale Hidroelectrica SA.

Activitatea de procurement

Proceduri de atribuire finalizate cu perfectarea de contracte:


In perioada 01.04.2016-30.04.2016 au fost derulate, in cadrul Hidroelectrica Executiv si in
Sucursale, proceduri de achizitie publica finalizate prin perfectarea a 40 de contracte/ acorduri
cadru de furnizare de produse, prestari de servicii i execute de lucrari:

HE Executiv:
1. Contractul subsecvent nr. 105 01.04.2016, perfectat cu S C Igiena Serv SA , avdnd ca
obiect: ,, Servicii de curatenie pentru S H Curtea de A rg es. Contractul a fo st incheiat
din fonduri de productie.
2. Contractul subsecvent nr. 106 01.04.2016, perfectat cu S C Igiena Serv SA , avdnd ca
obiect: Ser\ncii de curatenie pentru S H RM. Valcea. Contractul a fo st incheiat din
fonduri de productie.
3. Contractul subsecvent nr. 107 01.04.2016, perfectat cu S C Igiena Serv SA , avdnd ca
obiect: Ser\icii de curatenie pentru S H S ebes. Contractul a fo st incheiat din fonduri
de productie.
4. Contractul nr. 108 04.04.2016, perfectat cu S C Powertech I T Services S R L , avdnd ca
obiect: Ser\icii de elaborare Caiet de sarcini pentru achizitia, instalarea si intocmirea
proiectului tehnic a unui sistem integrat de securitate aferent a 201 obiective
H idroelectrica. Contractul a fo st incheiat din fonduri de productie, p rin achizitie
directa.
5. Contractul nr. 109 04.04.2016, perfectat cu Universitatea Tehnica Cluj -Napoca, avdnd
ca obiect: Ser\ncii de actualizare a programului UcchNet a bazelor de date UCC si a
retelei UCC Hidroelectrica . Contractul a fa st incheiat din fonduri de productie.
6. Contractul nr. 111 04.04.2016, perfectat cu S C Best Advertising S R L , avdnd ca obiect:
Producere si publicare banere online- lot 1 . Contractul a fa st incheiat din fonduri de
productie, prin achizitie directa.
7. Contractul nr. 112 04.04.2016, perfectat cu S C M idas M edia S R L , avdnd ca obiect:
Producere si publicare banere online- lot 2 . Contractul a fa st incheiat din fonduri de
productie, prin achizitie directa.
8. Contractul nr. 113 05.04.2016, perfectat cu Universitatea Politehnica Bu curesti-C C EPM
, avdnd ca obiect: Servicii de expertiza tehnica incident camera rotorica HA 3 din
CHE Portile de Fier I . Contractul a fa st incheiat din fonduri de productie, prin
achizitie directa.
62

9. Contractul nr. 117/06.04.2016, perfectat cu SC UCMResita SA, avand ca obiect: Piese


de insertie tip 4 conform desen de executie 3-831-184-826 pentru muchii
anticavitationale alepaletelor rotoarelor HA1 si HA6 CHE P F 1 - 1 2 buc. Contractul
a fo st incheiat din fonduri de productie.
10. Contractul nr. 118/07.04.2016, perfectat cu Hidroserv SA, avand ca obiect: Servicii de
incercare profilactica a echipamentului individual de protectie. Contractul a fo st
incheiat din fonduri de productie.
11. Contractul subsecvent nr. 119/07.04.2016, perfectat cu SC Auto-Bara & C 0 SRL, avand
ca obiect: Servicii de reparare si intretinere auto S H Cluj . Contractul a fo st incheiat
din fonduri de productie.
12. Contractul nr. 121/11.04.2016, perfectat cu Hidroconstructia SA, avand ca obiect:
Realizare canal deversor peste halda de steril amplasata in albia paraului Galceag,
pentru tranzitarea in siguranta a debitelor de viitura . Contractul a fo st incheiat din
fonduri de investitii.
13. Contractul nr. 125/18.04.2016, perfectat cu SC Alimar OEM SRL, avand ca obiect:
Cartuse toner si consumabile pentru imprimante. Contractul a fo st incheiat din
fonduri de productie.
14. Contractul nr. 132/26.04.2016, perfectat cu SC Danovcad SRL, avand ca obiect: AHE
Rastolita obiectiv de utilitate publica si interes national Reactualizare raport de
evaluare a proprietatilor imobiliare in vederea emiterii deciziilor necesare coridorului
de expropriere. Contractul a fo st incheiat din fonduri de productie, prin achizitie directa.
15. Contractul nr. 133/26.04.2016, perfectat cu SC Godmother SRL, avand ca obiect:
Servicii promovare si desfasurare program "Hidroelectrica Viitorului. Contractul a
fo st incheiat din fonduri de productie, prin achizitie directa.
16. Contractul nr. 134/26.04.2016, perfectat cu SRLNavexim, avand ca obiect: Servicii
promovare si desfasurare program "Servicii de cadastru - Actualizare cadastrala
(inscrierea constructiilor in Cartea funciara) pentru Baza de recuperare si activitati
sportive Drobeta Tr. Severin, str. M.Viteazu, nr. 1 G . Contractul a fo st incheiat din
fonduri de productie, prin achizitie directa.
17. Acordul cadru nr. 135/26.04.2016, perfectat cu SC Rozintox SRL, avand ca obiect:
Servicii de deratizare si dezinsectie a spatiilor din unitatile H idroelectrica. Acordul
cadru a fo st incheiat din fonduri de productie.
Contractul subsecvent nr. 136/26.04.2016, perfectat cu SC Rozintox SRL, avand ca
obiect: Servicii de deratizare si dezinsectie a spatiilor din unitatile H idroelectrica.
Contractul a fo st incheiat din fonduri de productie.
18. Acordul cadru nr. 138/29.04.2016, perfectat cu SC Q N et International SRL, avand ca
obiect: Imprimante multifunctionale laser je t si servicii de tiparire si de livrare
Acordul cadru a fo st incheiat din fonduri de productie.
Contractul subsecvent nr. 139/29.04.2016, perfectat cu SC Q N et International SRL,
avand ca obiect: Imprimante multifunctionale laser je t si servicii de tiparire si de
livrare Contractul a fo st incheiat din fonduri de productie.
63

SH Cluj:
1. Contract nr. 131 08.04.2016, perfectat cu S C ITA LM O D A S R L Huedin, avand ca obiect:
Achizitie servicii de precolectare,colectare,transport si depozitare deseuri menajere
colectate selectiv de la statia de pom pe Sacuieu, judetu l Bihor,la rampele autorizate de
depozitare . Contractul a fo st incheiat din fonduri de productie, prin achizitie directa.
2. Contract nr. 47080 21.04.2016, perfectat cu S C OUATRO E C O SA LU B S R L Gilau,
avand ca obiect: Achizitie servicii de precolectare,colectare,transport si depozitare
deseuri menajere colectate selectiv din amenajarea Somes (Floresti,Gilau,Somes
Cald,Tarnita), judetu l Cluj,la rampele autorizate de depozitare. Contractul a fo st
incheiat din fonduri de productie, prin achizitie directa.
3. Contract nr. 33 20.04.2016, perfectat cu Consiliul local-Primaria M arisel, avand ca
obiect: Achizitie sen icii de precolectare,colectare,transport si depozitare deseuri
menajere colectate selectiv de la CHE M arisel si blocurile de interventie Marisel,
judetu l Cluj,la rampele autorizate de depozitare . Contractul a fo st incheiat din fonduri
de productie, prin achizitie directa.
4. Contract nr. 48568 26.04.2016, perfectat cu S C R O SA L G R U P SA Bucuresti, avand ca
obiect: Achizitie sen icii de precolectare,colectare,transport si depozitare deseuri
menajere colectate selectiv de la sediul SH Cluj si Parcul Rozelor,la rampele autorizate
de depozitare . Contractul a fo st incheiat din fonduri de productie, prin achizitie directa.
5. Contract de servicii nr. 49890 29.04.2016, perfectat cu Universitatea Tehnica din Cluj
Napoca, avand ca obiect: Servicii de asistenta tehnica aplicatie UCCHNet si baza de
date de UCC din Hidroelectrica SA . Contractul a fo st incheiat din fonduri de
productie.
6. Contract de servicii nr. 49892 29.04.2016, perfectat cu Universitatea Tehnica din Cluj
Napoca, avand ca obiect: Servicii de mentenanta statii automate UCC aferente
sucursalelor Hidroelectrica SA . Contractul a fo st incheiat din fonduri de productie.
SH Curtea de Arges:
1. Acordul cadru nr. 20 27.04.2016, perfectat cu S C E d iliri CGA SA Campulung, avand ca
obiect: Furnizare apa potabila, canalizare ape menajere si canalizare ape meteorice
la obiectivele UH Campulung: Sediu Administrativ, Baza sportiva,Baraj Schitu
Golesti, CHE Leresti, B I Leresti, CHE Voinesti, B I Voinesti A cordul cadru a fo st
incheiat din fonduri de productie.
Contractul subsecvent nr. 1 la A cordul cadru 20 27.04.2016 inregistrat cu nr.
21 27.04.2016,
perfectat cu S C E d ilid CGA SA Campulung, avand ca obiect: Furnizare
apa potabila, canalizare ape menajere si canalizare ape meteorice la obiectivele UH
Campulung: Sediu Administrativ,
Baza sportiva,Baraj Schitu Golesti, CHE Leresti,
B I Leresti, CHE Voinesti, B I Voinesti.
2. A ct aditional 1 la Acordul cadru nr. 10 29.01.2015, perfectat cu S C Lum is de Soare SR L
Arefu, avand ca obiect: Suplimentare sen icii de colectare, transport si depozitare

deseuri menajere nesortate coronament Baraj Vidraru si acces statuie Prometeu din
64

cadrul UH Vidraru Actul aditional la A cordul cadru a fo st incheiat din fonduri de


productie.
A ct aditional 1 la Contractul subsecvent nr. 64 27.11.2015, perfectat cu S C Lum is de
Soare S R L
Arefu, avand ca obiect: SupIimentare servicii de colectare, transport si
depozitare deseuri
menajere nesortate coronament Baraj Vidraru si acces statuie
Prometeu din cadrul UH Vidraru
Actul aditional la Contractul subsecvent a fo st
incheiat din fonduri de productie.
3.

Contractul nr. 17 12.04.2016, perfectat cu S C Laborator Analize Generate de M ediu


Muntenia S R L Pitesti, avand ca obiect: Efectuare de analize a indicatorilor de calitate

ai apei la CHE Valenii de Munte, CHE Nehoiasu, CHE Candesti, CHE Vernesti, CHE
Simileasca Contractul a fo st incheiat din fonduri de productie p rin achizitie directa.

4.

Contractul nr. 22/27.04.2016, perfectat cu S C P R O C O M B J IM P E X S R L Bucuresti,


avand ca obiect: Refacere etansare polder Izvoarele. Elaborare PT+D D E . Contractul
a fo st incheiat din fonduri de productie p rin achizitie directa.

SH Hafeg:
1. Contractul nr. 43 05.04.2016, perfectat cu S C B a d D og SR L, avand ca obiect: PC-uri 2 buc si Monitoare-2 b u c , in valoare de 5.590,00 lei fa rti TVA. Contractul a fo st
incheiat din fonduri de productie, prin achizitie directa.
2. Contractul nr. 44 05.04.2016, perfectat cu S C Prosalv SR L, avand ca obiect: Aparate
protectie respiratorie Contractul a fo st incheiat din fonduri de investitii, prin achizitie
directa.
3. Contractul nr. 45 05.04.2016, perfectat cu S C Posta Atlasib SR L, avand ca obiect:
Ser\icii postale si de curierat.. Contractul a fo st incheiat din fonduri de productie, prin
achizitie directa.
4. Contractul nr. 46/11.04.2016, perfectat cu S C Teletrans SA, avand ca obiect: Instalare
circuit telefonic hotline cu D E T Craiova pentru DHE Hateg Contractul a fo st
incheiat din fonduri de productie, prin achizitie directa.
SH Portile de Fier:
1. Contractul nr. 44 08.04.2016, perfectat cu IJC M R e sita SA, avand ca obiect: Reparatie
prin sudare a zonelor infundate si a 'fisurilor din camera rotor HA3 CHE P F I .
Contractul a fo st incheiat din fonduri de mentenanta.
2. Contractul nr. 45 08.04.2016, perfectat cu S C P O L A R IS M .H O LD IN G S R L Constanta,
avand ca obiect: Servicii de depozitare ,colectare,transport deseuri menajere zona
Tg.Jiu-UHE Tg.Jiu. Contractul a fo st incheiat din fonduri de productie.
3. Contractul nr. 46 08.04.2016, perfectat cu S C S A L U B R IP M S R L Tismana, avand ca
obiect: Ser\ncii de depozitare,colectare, transport deseuri menajere zona TismanaUHE Tg.Jiu Contractul a fo st incheiat din fonduri de productie.
4. Contractul nr. 47 26.04.2016, perfectat cu S C F L U ID CO N TRO L S R L Bucuresti, avand
ca obiect: Servicii de verificare si remediere a distribuitoarelorproportionale la CHE
65

Vadeni si CHE Motru-UHE Tg.Jiu. Contractul a fo st incheiat din fonduri de


mentenanta prin achizitie directa.
SH Ramnicu Valcea:
1. Contractul nr. 9-210.04-435 05.04.2016, perfectat cu S C P H O E N IX C O N TA C T SRL,
avdnd ca obiect: Statie Grafica industriala 15" - 2 buc . Contractul a fo st incheiat din
fonduri de mentenanta.
2. Contractul nr. 11-210.04 27.04.2016, perfectat cu S C P R O -C O M B J IM P E X SRL,
avdnd ca obiect: Expertiza tehnica CHE Babeni. Asigurarea tranzitarii debitelor de
viitura Rau Bistrita Contractul a fo st incheiat din fonduri de mentenanta.

SH Sebes:
1. Contractul nr. 7/01.04.2016, perfectat cu S C PO STA A T LA S S IB C U R IE R R A P ID S R L
Si bin, avdnd ca obiect: Ser\icii de curierat ra p id . Contractul a fa st incheiat din
fonduri de productie p rin achizitie directa.
2. Contractul nr.8/14.04.2016, perfectat cu S C H I F I F IL T E R R O M S R L Otopeni, avdnd ca
obiect: Filtru apa racire. Contractul a fa st incheiat din fonduri de investitii.

Pentru luna Aprilie 2016, valorile totale rezultate din aplicarea procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitie publica, exceptand Achizijiile directe (prezentate la pet. 1.1.2), sunt, la
nivelul Hidroelectrica urmatoarele:
S
S

Valoarea totala estimata: 8.353.975,38 lei fara TVA


Valoarea totala atribuita: 7,122,374.16 lei fara TVA

Achizitiile directe au fost realizate prin asigurarea transparentei, eficientizarea utiliz&rii


fondurilor (prioritizarea necesitdtilor, analiza oportunitdtii acestor achizitii) i promovarea
concurentei intre operatorii economici prin solicitarea de oferte catre cel putin 3 operatori
economici i/sau prin postarea unui anunj de publicitate pe site-ul www.e-licitatie.ro/publicitateanun^uri, sau prin accesarea catalogului electronic de produse/ servicii/ lucrari (www.elicitatie.ro) si cu etapa de negociere a ofertelor financiare.
Contractele incheiate i comenzile transmise furnizorilor/ prestatorilor/ executanjilor in luna
Aprilie 2016 au fost atribuite atat din fonduri de investitii cat i din fonduri de productie i
mentenanta.

La nivelul Hidroelectrica, au fost finalizate in perioada de referinfa, un numar de 108


achizitii directe cu:
Valoarea totala estimata de 481,151.22 lei far& TVA
Si
66

S Valoarea totals atribuita de 397,589.06 lei f&r& TVA.

Realizarile Direcfiei Procurement din Executiv i Sucursale, defalcate in funcfie de


fondurile din care au fost realizate:
Achizijii directe din fonduri de INVESTITII
Numar total
Valoarea totala estimata
Valoarea totala atribuita
-in lei fara TVA-in lei fara TVAde achizi^ii directe
3

Total

53,280.00

47,120.00

Achizijii directe din fonduri de PRODUCTIE i MENTENANTA


Numar total
Valoarea totala estimata
Valoarea totala atribuita
-in lei fara TVA- in lei fara TVAde achizi^ii directe
Total

105

427,871.22

350,469.06

Pentru toate procedurile derulate i finalizate in luna Aprilie 2016, compartimentele specializate
din cadrul Direcjiei Procurement, au mregistrat reduceri in valoare totala de 1,315,163.38 lei.

Reducerile din perioada 01.04.2016-30.04.2016 au fost objinute din activitatea de achizi^ii atat
prin derularea de Proceduri offline, cat i prin derularea de Proceduri offline cu etapa finala de
Licitatie electronic^, proceduri de negociere cu publicarea unui anting de participare precum i
prin negocierea ofertelor primite pentru achizijiile exceptate de OUG 34/2006 i pentru
achizijiile directe.
Din totalul reducerilor obfinute de la inceputul anului i pana la 30 Aprilie 2016, respectiv
din 4,736,065.24 euro:

o 40,61 % s-au objinut ca urmare a derularii Procedurilor desfaurate offline


o 18,71 % s-au objinut ca urmare a derularii Procedurilor offline cu etapa finala de Licitatie
Electronica
o 38,85 % s-au objinut ca urmare a derularii Procedurilor de Negociere cu/ fr& Publicarea
prealabila a unui Anting de Particitare (NfPAP / NCPAP) i Proceduri Exceptate (in care
s-a aplicat etapa de negociere)
o

1,82 % s-au objinut ca urmare a negocierii ofertelor primite pentru Achizijiile directe.

8. Audit public intern


In cursul lunii aprilie 2016 a continuat analiza situatiei terenurilor inregistrate in situatia
extrabilantiera a companiei, pentru a se stabili cauza si modul in care au fost inregistrate acestea
si modalitatea cea mai efcienta prin care pot fi inregistrate definitiv in patrimoniul companiei. In
67

urma acestor analize, sunt in curs de documentare fisele de proces specifice activitatii de
monitorizare, analiza si clarificare privind terenurile in Hidroelectrica.
Avand in vedere pozitionarea independenta a departamentului fata de activitatile operationale
curente, managerul departamentului DAPI a coordonat in mai multe situatii cercetari disciplinare
avand ca scop principal identificarea conditiilor care au permis savarsirea abaterilor disciplinare
si modalitatea optima de prevenire a acestora.

9. Control intern
In perioada 01.04.2016 - 30.04.2016, au fost realizate urmatoarele obiective:
-

Finalizarea si aprobarea raportului aferent misiunii de control cu caracter neprogramat la


Hidroelectrica-Executiv si SH Portile de Fier 2, control dispus prin Decizia nr.
677/11.04.2016, avand ca obiectiv stabilirea cuantumului actualizat la data de 31.03.2016
a prejudiciului suferit de catre SPEEH Hidroelectrica SA pentru imposibilitatea punerii in
functiune a unitatii HA 1 din CHE Portile de Fier 2, ca urmare a refuzului contractorului
ANDRITZ HYDRO GMBH de a preda materialele si echipamentele aferente acestei
unitati.
Masura aprobata prin Raportul de control, inregistrat cu nr. 48424/25.04.2016, a fost comunicata
persoanelor responsabile.

10. Prevenire si protectie


1.
Organizarea activitatii
Pentru buna funcjionare a activitatii in domeniile SSM, Mediu i SU au fost intocmite/actualizate
urmatoarele documente:
- deciziile privind acordarea primului ajutor la toate sucursalele;
- decizia privind colectivul pentru prevenirea i combaterea poluarilor accidentale la SH Rm.
Valcea;
- dispozijiile privind reglementarea lucrului cu foe deschis, la SH Portile de Fier i SH Cluj;
- deciziile privind responsabilitatea exploatarii instala^iilor de detectare, semnalizare, avertizare
i stingere incendii la SH Bistrita;
- dispozi^ie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii
constructiilor/amenajarilor in cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu la SH
Portile de Fier;
- instructiunea de prim ajutor in caz de muscatura de vipera;
- in struck uni cuprinzand masuri de prevenire a incendiilor i reguli de comportare in caz de
incendiu, necesare afiarii in locurile stabilite pentru fumat i instruct uni cuprinzand masuri de
prevenire a incendiilor la lucrarile cu foe deschis la SH Cluj;
- instructiuni de aparare impotriva incendiilor pentru exploatarea instalatiilor electrice aferente
atelierelor mecanice din cadrul Sectiei Operare Ecluza PFI si Sectia Operare Centrala Gogosu
i grup electrogen;
- masuri tehnice si organizatorice ce trebuie luate privind apararea impotriva incendiilor in
perioadele caniculare si secetoase la SH Portile de Fier;
- fluxurile informationale pentru 9 hidrocentrale apar^inand SH Bistrita;
- s-a actualizat lista emiten^ilor de permise de lucru cu foe deschis la nivel SH Cluj.
S-a actualizat accesul la aplica^ia Management Tehnic i s-a dat drept de utilizare i introducere
date pentru specialitii cu Protecta Mediului i pentru Inspectorii PSI din SH.
2.

Achizitii de yroduse si servicii pentru asigurarea yrevenirii si yrotectiei


68

Pentru sustinerea activitatilor de operare a instalatiilor apartinand Hidroelectrica, in conformitate


cu propunerea de PAAP a Departamentului, in cursul lunii aprilie, au fost realizate urmatoarele:
- s-a demarat derularea contractului Servicii de incercare profilactica a echipamentului
individual de protectie electroizolant si a mijloacelor de protectie electroizolante 2016
cu SSH HIDROSERV SA prin transmiterea la nivelul sucursalelor a comenzile aferente;
- S-a intocmit i aprobat documental a de achizitie pentru:
o achizi^ia a 185 bucaji Furtunuri de incendiu Tip C cu racorduri legate,
necesare dotarii instalatiilor de stins incendiu prin hidranji, existente in cadrul
obiectivelor hidroenergetice din SH Curtea de Arge, SH Portile de Fier i SH
Sebe; documental a de achizitie a fost publicata in SEAP;
o achizi^ia a 51 buca^i teava de refulare tip C cu robinet pentru SH Sebe;
o achizitia de Teava de refulare cu racord fix tip C fara robinet la SH Portile
de Fier;
- S-a finalizat achizitia a 12 buc aparate de protectie respiratorie la SH Hateg cu total
economii 4.560 lei.
- S-au elaborat i avizat in CTE SH caietele de sarcini pentru verificarea instalatiilor de
detectare, semnalizare, averizare i stingere a incendiilor existente in cadrul SH Bistrija.
Specialitii din cadrul compartimentelor SSM, PM, SU au participat la 83 recepjii de produse i
servicii, o receptie pentru lucrari de mentenanta i una pentru lucrari de in v e sto r
In luna martie s-au incheiat 4 conventi privind delimitarea raspunderilor pe linie de securitate i
sanatate in munca, situajii de urgenta i protectia mediului, pentru diferite categorii de
lucrari/servicii.
3.
Participare in CTE si avizare documente
A ngajati din cadrul compartimentelor SSM, Mediu, SU din SH au participat la 52 edin{e CTE
in care au fost avizate: 45 caiete de sarcini i 7 documenta^ii referitoare la servicii/lucrari de
mentenanta, retehnologizare i UCCH, dintre care exemplificam:
-Extinderea depozitului pentru echipament greu - Documentatie de avizare in cadrul Proiectului
retehnologizare CHE Stejaru
-Alimentare cu energie electrica statie de epurare ape uzate Podoleni.
-Concesionare teren pe raza localitatii Blagesti si Buhusi.
4.
Instruire angajati
Pentru imbunatatirea instruirii interne a lucratorilor s-au incarcat doua suporturi de curs in
domeniul SSM pe platforma e-leaming.
A fost elaborat suportul de instruire SSM pentru personalul navigant de la sectia operare ecluza
Porti de Fier I.
In domeniul situatilor de urgenta (A ll si PC) s-au elaborat i s-au transmis catre personalul care
efectueaza instruirea, suporturile de instruire pentru luna mai 2016 pentru: personalul
operational, personalul de intretinere - profil electric/ electromecanic/mecanic, personalul de
comanda operationala, personalul SCADA i UCCH.
S-a efectuat instruirea personalului de paza de la sediile administrative SH Cluj si UH Oradea,
prin prelucrarea Conven^iei, a altor reglementari/norme i legisla^iei specifice secu rity i i
sanata^ii in munca, protectei mediului, situatiilor de urgenta care au legatura cu activitatea ce
urmeaza a se desfasura in spatiile inchiriate.
S-au realizat instruiri introductiv generate in domeniile SSM, Mediu, SU pentru un numar de 7
noi angajati i instruiri periodice in domeniul SSM pentru 210.
5.

Raportari externe:
69

Pentru asigurarea conformarii cu cerintele legale s-au realizat raportari catre autoritatile locale in
domeniile SSM, Mediu, SU, dupa cum urmeaza:
- Raportarile lunare privind gestiunea uleiului uzat, gestiunea deseuri lor (conform
cerin^elor din autorizatiile de mediu) la APM Olt, APM Brasov i APM Arge;
- Raportarea stadiului de realizare a masurilor impuse in documentele de control emise de
GNM SCJ Hunedoara
- Program de masuri in domeniul situatiilor de urgenta rezultat in urma controlului efectuat
de ISU Semenic, jud Cara Severin la SH Hateg -UHE Caransebes
- Program de masuri in domeniul situatiilor de urgenta rezultat in urma controlului efectuat
de ISU Cpt Puica Nicolae al jud. Arge la SH Curtea de Arge
- Datele cu privire la acumularile i retelele de energie electrica din administrarea
Hidroelectrica SA, judetul Sibiu, in conformitate cu HG nr. 1174/2011 pentru aprobarea
Instructiunilor privind intocmirea i actualizarea monografiei economico-militare a
judetului, date solicitate de Structura teritoriala pentru probleme speciale, jud Sibiu.
6.
Plattificare si efectuare controale interne in domeniul SSM, Mediu SU
In luna aprilie s-au realizat controale interne dupa cum urmeaza: 22 controale in domeniul SSM,
13 in domeniul mediului i 13 in domeniul SU.
In timpul acestor controale au fost initiate 22 de corectii, 8 actiuni corective i 2 actiuni
preventive.
7.
Controale ale autoritdtilor din domeniu
In luna aprilie a avut loc un control efectuat de GNM CJ Goij la Amenajarea Hidroenergetica a
raului Jiu pe sectorul Bumbeti-Livezeni. Controlul s-a finalizat cu o masura care a fost
contestata.
In domeniul SU in luna aprilie au avut loc controale ale IJSU la SH Curtea de Arge i SH Rm.
Valcea. Au fost controlate 35 puncte de lucru, rezultand 17 masuri. Din masurile dispuse 5 au
fost rezolvate in timpul controlului, pentru celelalte masuri elaborandu-se programe de realizare.
Pentru inchiderea neconformitatilor identificate in urma controlului efectuat de ISU Caras
Severin la UHE Caransebe, inspectorul PSI din SH Hat eg a desfaurat urmatoarele a c tiv ity :
- a demarat actiunile necesare i a participat la montarea stalpului pe care este instalat sistemul de
avertizare/alarmare din comuna Bucosnita, pe vechiul amplasament.
- a intocmit documentatia pentru demararea achizitiei unei centrale de
detectare/semnalizare/avertizare incendiu la CHE Ruieni.
- a demarat actiunile necesare i a participat la montarea unui hidrofor la sediul UHE Caransebes
pentru asigurarea presiunii optime la hidranti.
- a demarat actiuni in vederea remontarii stalpului aferent sistemului de avertizare/alarmare in
prezent dezafectat, din cartierul Pecinisca, orasul Baile Herculane.
8.
Managementul deseurilor
Principalele activitati specifice gestiunii deseurilor realizate in luna aprilie au fost:
- s-au completat fisele de evidenta a gestiunii deseurilor pentru luna aprilie 2016
- s-au preluat 3 t de deseu baterii de acumulatori cod 16 06 01* de la SH Curtea de Arge
- s-au introdus in platforma SIM datele privind gestionarea deseurilor la Agentiile pentru
Protectia Mediului din judetele Alba, Gorj si Neamt
A fost organizat transportul i depozitarea deseurilor scoase din acumularile de la CHE
Calimanesti i CHE Movileni, deseuri aduse de viituri pe raul Siret, centralizandu-se datele
privind cheltuielile cu plutitorii colectati de pe suprafata apei

70

La S.H,Portile de Fier s- a intocmit o analiza a costurilor cu plutitorii colecta^i de la cura^irea


gratarelor de la prizele amonte ale CHE Portile de Fier I i CHE Portile de Fier II, in perioada
01.01.2016-31.03.2016, in total general de 184,937.99 lei.
S-au facut demersuri la Agentia pentru Protectia Mediului Neamt in vederea obtinerii
certificatului de origine pentru biomasa, pentru deseurile lemnoase rezultate din defrisari,
ecologizari.
9.
Examinare medicaid si alte activitdti desfdsurate pentru sdndtatea in munca
In vederea respectarii prevederilor HG 355/2007 privind supravegherea starii de sanatate a
lucratorilor, in cursul lunii aprilie au fost examinate medical 74 persoane, din care:
- 66 examinari medicale periodice
- 2 la reluarea activitatii;
- 7 examinari medicale pentru angajare.
S-a acordat atentie monitorizarii lucratorilor care au primit Apt conditionat cu reevaluare,
pentru a se asigura in termen reevaluarea medicala a acestora in baza scrisorilor medicale de la
medicul de familie si medicul specialist. Au fost transmise catre prestatorul de servicii medicale,
documente medicale pentru lucratorii care au fost declarati apt conditionat si au avut reevaluare
si refacerea anumitor tipuri de investigate
S-a verificat si avizat anexele la facturile prestatorului de servicii medicale pentru perioada
decembrie 2015 - februarie 2016.
S-a realizat reautorizarea pentru 319 electricieni.
10.
Obtinere acte de reglementare din domeniulprotectiei mediului
A fost elaborata notificarea si a fost depusa, impreuna cu cererea, certificatul de urbanism si
documentatia aferenta, la APM Arges, in vederea emiterii acordului de mediu la obiectivul
Retehnologizare AHE Vidraru
A fost objinut Acordul de mediu pentru LEA 110 kV Plopi - Stadia Calan.
In data de 08 aprilie 2016 s-a desfaurat in Municipiul Orova, edin{a Consiliului Consultativ
de Administrare al Parcului Natural Por^le de Fier la care a fost prezentat raportul de activitate
al APNPF pentru anul 2015 i s-a facut o informare privind stadiul implementarii proiectelor cu
fonduri europene, aflate in derulare - Conferinja a-II-a de Informare in cadrul proiectului
Masuri de conservare a ecosistemelor de padure i de zone umede din arealul Parcului Natural
Portile de Fier finanjat in cadrul Programului R 002 - Biodiversitate i servicii ale
ecosistemelor .
11.
Indeplinirea cerintelor de raportare si de monitorizare a factorilor de mediu
Revizuirea inventarului emisiilor pentru anul 2015 si introducerea in SIM a formularelor
aferente. Revizuirea a avut loc la solicitarea APM Neamt.
La SH Curtea de Arge a fost incheiat contractul pentru analiza indicatorilor de calitate ai apei la
CHE apartinand UHE Buzau.
12.
Alte activitdti desfdsurate de angajatii compartimentelor SSM, mediu, SU
- Urmare a aprobarii conducerii Hidroelectrica a participarii la
Conferinta
Hidroenergeticienilor Dorin Pavel - specialists de mediu de la SH Bistrita si SH Cluj au
pregatit rezumatul lucrarii participante.
- Audienta la Prefectul judetului Neamt in vederea stabilirii de actiuni comune pentru tinerea
sub control a fenomenului Deseuri plutitoare -lac Izvoru M untelui. Revenire cu adresa
prin care se solicita implicarea tuturor factorilor interesati in mentinerea curata a lacului de
acumulare Izvorul Muntelui
71

Corespondenta cu prim&riile Alexandm cel Bun si primaria Piatra Neamt referitor la


gestionarea deseurilor abandonate in vecinatatea lacurilor de acumulare.
Participare la sedintele de lucru organizate de ITM Neamt, ITM Cluj, ITM Sibiu si ITM
Alba privind prezentarea actiunilor din planul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2016
precum i noutati in domeniul echipamentelor de siguranta ocupationala;
Reviziuirea cerintelor de ApJrare Impotriva Incendiilor in contractul cadru de locatiune
(inchiriere) locuinte.
S-a raportat Stadiul indeplinirii lnSsurilor rezultate in urma actiunilor de verificare in teren a
starii tehnice i functionale a barajelor din administrarea Hidroelectrica, incadrate in
categoriile de im p o rtan t A i B. Actiunile de verificare au fost desfaurate de Ministerului
Mediului Apelor i Padurilor in anul 2014, (raspuns la adresa MMAP nr.
44459/14.04.2016).
Participarea inspectorilor PSI din SH Bistrija, SH Cluj i SH Sebes la intalnire de lucru
organizata in executiv, in perioada 05-08.04.2016, care a avut ca tema elaborarea unui nou
caiet de sarcini pentru achizijia de Servicii de elaborare i reactualizare a Planurilor de
actiune in caz de accident la barajele din administrarea Hidroelectrica SA; s-a solicitat
Serviciului UCCH punerea la dispozijie a datelor tehnice privind caracteristicile barajelor
care necesita reactualizarea planurilor de actiune prin completarea unei machete cadru,
elaborate de personalul cu atribu^ii SU.
Au fost incarcate in aplicajia Management Tehnic Planurile de avertizare/alarmare a
populatiei i planurile de ap&rare;
Participarea la instruirea in domeniul serviciilor voluntare si private pentru situatii de
urgenta, organizate de ISU Neam{.
Intocmire conceptie si planului de desfasurare a exercitiului de protectie civila in aval de
barajul Frunzaru de catre inspectorul PSI, precum si participarea acestuia la exercitiu.
Intocmire i transmitere adresa, catre Primaria Municipiului Slatina - secretariatul CLSU,
pentru desemnare persoana din cadrul UHE Slatina care va face parte din CLSU al
municipiului Slatina.
Participarea inspectorului PSI la acfiunea comuna organizata de ISU VL privind
identificarea punctelor pentru lansare la apa a ambarcatiuniilor din dotarea ISU VL.
Solicitare informatii de la Primaria Tetche, judetul Bihor referitor la reglementarea accesului
la sirena electronica amplasata pe terenul primariei, a personalului de la Hidroserv Cluj in
vederea efectuarii de lucrari de mentenanta .

B . Masuri procedurale
Sedinta Adunarii Creditorilor din data de 15.04.2016
Fata de ordinea de zi stabilita pentru data de 15.04.2016, Adunarea Creditorilor a hotarat
urmatoarele :
-

a aprobat rapoartele intocmite de administratorul judiciar Euro Insol privind activitatea


desfasurata la Hidroelectrica S.A. in perioada 01.11.2015 - 29.02.2016, dupa cum
urmeaza:

a.
Raportul administratorului judiciar aferent perioadei 01.11.2015 - 30.11.2015.
Raportul a fost inregistrat la dosarul cauzei in data de 05.01.2016, publicat in Buletinul
72

Procedurilor de Insolventa, afisat pe site-ul administratorului judiciar www.euroinsol.eu


Sectiunea Portofoliu - Reorganizare judiciara si pe site-ul societatii www.hidroelectrica.ro
Sectiunea Informatii de interes public - Raportul lunar al administratorului judiciar.
b.
Raportul administratorului judiciar aferent perioadei 01.12.2015 - 31.12.2015.
Raportul a fost inregistrat la dosarul cauzei in data de 29.01.2016, publicat in Buletinul
Procedurilor de Insolventa, afisat pe site-ul administratorului judiciar www.euroinsol.eu
Sectiunea Portofoliu - Reorganizare judiciara si pe site-ul societatii www.hidroelectrica.ro
Sectiunea Informatii de interes public - Raportul lunar al administratorului judiciar.
c.
Raportul administratorului judiciar aferent perioadei 01.01.2016 - 31.01.2016.
Raportul a fost inregistrat la dosarul cauzei in data de 01.03.2016, publicat in Buletinul
Procedurilor de Insolventa, afisat pe site-ul administratorului judiciar www.euroinsol.eu
Sectiunea Portofoliu - Reorganizare judiciara si pe site-ul societatii www.hidroelectrica.ro
Sectiunea Informatii de interes public - Raportul lunar al administratorului judiciar.
d.
Raportul administratorului judiciar aferent perioadei 01.02.2016 - 29.02.2016.
Raportul a fost inregistrat la dosarul cauzei in data de 16.03.2016, publicat in Buletinul
Procedurilor de Insolventa, afisat pe site-ul administratorului judiciar www.euroinsol.eu
Sectiunea Portofoliu - Reorganizare judiciara si pe site-ul societatii www.hidroelectrica.ro
Sectiunea Informatii de interes public - Raportul lunar al administratorului judiciar.
- a ratificat actul aditional la contractul de prestari servicii nr. 128823/20.11.2015 incheiat
intre Hidroelectrica S.A. si d-1 Prof.Univ.Dr. Ing. Tone IONESCU, Profesor universitar
titular la Facultatea de Utilaj Tehnologic din Universitatea Tehnica de Con struck i
Bucuresti, in calitate de expert specialist care participa pentru Hidroelectrica S.A. la
efectuarea expertizei in specialitatea masini - unelte in dosarul nr. 36857/3/2012* aflat pe
rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VH-a Civila cu un onorariu de 2.000 euro.
-

a ratificat actul aditional la contractul de prestari servicii nr. 128823/20.11.2015 incheiat


intre Hidroelectrica S.A. si d-1 Prof. Univ. Dr. Ing. Laurentiu RECE, Profesor universitar
titular la Facultatea de Utilaj Tehnologic din Universitatea Tehnica de Constructii din
Bucuresti, in calitate de expert specialist care participa pentru Hidroelectrica S.A. la
efectuarea expertizei in specialitatea masini - unelte in dosarul nr. 36857/3/2012* aflat pe
rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VH-a Civila cu un onorariu de 2.000 euro.

a ratificat contractul de prestari servicii incheiat in data de 28.03.2016 intre


Hidroelectrica S.A. si Cabinet Individual Eugenia Iorgoaea avand ca obiect participarea
la efectuarea expertizei contabile, inclusiv acordarea de asistenta Hidroelectrica cu ocazia
redactarii obiectiunilor la raportul de expertiza contabila, daca este cazul, in dosarul nr.
22862/3/2013 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, aflat in faza apelului cu un onorariu
de 3.000 euro + TVA.

a ratificat contractul nr. 33312 incheiat in data de 21.03.2016 intre Hidroelectrica S.A. si
Lector Univ. Dr. Dinu Claudiu Constantin avand ca obiect formularea unui punct de
vedere legal asupra aspectelor juridice mentionate de catre Andritz Hydro AG in dosarul
arbitral ICC 20901/MHM, cu un onorariu de 10.000 euro net.
a ratificat contractul de asistenta juridica nr. 1452402 incheiat in data de 21.03.2016 intre
Hidroelectrica S.A si Cabinet de Avocat Perea Ilie avand ca obiect studiere documente si
formulare plangeri penale in cauze privind Hidroelectrica, cu un onorariu de 4.500 lei.

73

a desemnat Casa de Vocatura PeliFilip cu un onorariu de 25.000 euro + TVA pentru


servicii juridice in prima instanta, apel si recurs si un onorariu de success proportional cu
serviciile prestate de maxim 75.000 euro + TVA in vederea reprezentarii intereselor
Hidroelectrica S.A. in cadrul demersurilor judiciare pentru recuperarea sumei pe care
Statul Roman avea obligatia sa o aloce pentru finalizarea obiectivului de investitii
Lucrari de reabilitare a ecluzei romane din cadrul Sistemului Hidroenergetic si de
Navigatie Portile de Fier I

Procesul-verbal al sedintei Adunarii Creditorilor din data de 15.04.205/16 a fost inregistrat la


dosarul cauzei si publicat in Buletinul procedurilor de Insolventa.

Punctul de vedere al administratorului judiciar cu privire la cererile de plata formulate in


cadrul procedurii.
Prin cererea formulata de av. Dumitresc Traian, in numele unor persoane fizice, s-a solicitat
plata unor sume rezultate din hotarari judecatoresti pronuntate in contradictoriu cu persoane
fizice expropriate.
Fata de cererea de plata administratorul judiciar a dispus urmatoarele masuri:
1)

Cererea de plata formulata in numele petentilor Toncea Elisabeta, Toncea Claudiu,


Simulesc Ramona.

Administratorul judiciar dispune plata creantei totale de 118.592 lei avand in vedere
urmatoarele aspecte:
-

prin sentinta civila nr. 2815/24.09.2015 pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosarul


6344/97/2013, astfel cum a fost indreptata prin incheierea de indreptare eroare materiala
pronuntata in data de 04.12.2015, s-a dispus obligarea Hidroelectrica la plata catre
reclamantii mentionati a sumei de 112.583 lei plus cheltuieli de judecata in cuantum de
6.009 lei.

sentinta mentionata a ramas definitiva prin decizia nr. 732/12.05.2016 pronuntata in


acelasi dosar de catre Curtea de Apel Alba Iulia, prin care au fost respinse atat apelurile
petentilor cat si apelul Hidroelectrica.

pozitia initiala a administratorului judiciar exprimata in cereri similare de plata a fost in


sensul ca acestea reprezinta creante anterioare deschiderii procedurii insolventei iar
masura a fost de respingere a cererilor de plata, insa, avand in vedere faptul ca prin
sentinta civila nr. 6455/17.07.2015 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - sectia a VH-a
Civila in dosarul 35200/3/2014 ramasa irevocabila prin decizia civila nr. 228/21.04.2016
pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti ambele instante au considerat ca cererile de plata
sunt fondate si a obligat Hidroelectrica la plata acestora si avand in vedere faptul ca in
dosarul mentionat instantele au analizat situatii similare sau chiar identice,
administratorul judiciar urmeaza sa isi modifice punctul de vedere asupra acestor creante.
Data fiind pozitia celor doua instante care au analizat temeinicia unor cereri de plata
intemeiate pe situatii similare si le-au considerat fondate si pentru a nu se genera litigii al
caror rezultat este previzibil, administratorul judiciar va dispune plata creantelor rezultate
74

din hotararile judecatoresti prin care au fost stabilite despagubiri pentru expropriere.
2)

Cererea de plata formulata in numele petentilor Baloi Dorian, Baloi Floarea si Puscas
Melania.

Administratorul judiciar dispune plata creantei totale de 123.475,8 lei avand in vedere
urmatoarele aspecte:
-

prin sentinta civila nr. 577/25.03.2015 pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosarul


7389/97/2013, s-a dispus obligarea Hidroelectrica la plata catre reclamantii mentionati a
sumei de 118.075,8 lei plus cheltuieli de judecata in cuantum de 5.400 lei.

sentinta mentionata a ramas definitiva prin decizia nr. 232/23.02.2016 pronuntata in


acelasi dosar de catre Curtea de Apel Alba Iulia, prin care au fost respinse atat apelurile
petentilor cat si apelul Hidroelectrica.

pozitia initiala a administratorului judiciar exprimata in cereri similare de plata a fost in


sensul ca acestea reprezinta creante anterioare deschiderii procedurii insolventei iar
masura a fost de respingere a cererilor de plata, insa, avand in vedere faptul ca prin
sentinta civila nr. 6455/17.07.2015 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - sectia a VH-a
Civila in dosarul 35200/3/2014 ramasa irevocabila prin decizia civila nr. 228/21.04.2016
pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti ambele instante au considerat ca cererile de plata
sunt fondate si a obligat Hidroelectrica la plata acestora si avand in vedere faptul ca in
dosarul mentionat instantele au analizat situatii similare sau chiar identice,
administratorul judiciar urmeaza sa isi modifice punctul de vedere asupra acestor creante.
Data fiind pozitia celor doua instante care au analizat temeinicia unor cereri de plata
intemeiate pe situatii similare si le-au considerat fondate si pentru a nu se genera litigii al
caror rezultat este previzibil, administratorul judiciar va dispune plata creantelor rezultate
din hotararile judecatoresti prin care au fost stabilite despagubiri pentru expropriere.

3)

Cererea de plata formulata in numele petentilor Todescu Eugen, Popescu Ovidiu si


Popescu Lucia.

Administratorul judiciar dispune plata creantei totale de 113.163,79 lei avand in vedere
urmatoarele aspecte:
-

prin sentinta civila nr. 374/27.02.2015 pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosarul


6342/97/2013, s-a dispus obligarea Hidroelectrica la plata catre reclamantii mentionati a
sumei de 92.463,95 lei plus cheltuieli de judecata in cuantum de 5.500 lei.

prin decizia nr. 1326/22.12.2015 pronuntata in acelasi dosar de catre Curtea de Apel Alba
Iulia a fost respins apelul Hidroelectrica si admis apelul petentilor, in sensul ca suma
totala de plata a fost stabilita la valoarea de 107.663,79 lei, la care se adauga cheltuielile
de judecata in cuantum de 5.500 lei, rezultand astfel o suma totala de plata de catre
Hidroelectrica de 113.163,79 lei.

pozitia initiala a administratorului judiciar exprimata in cereri similare de plata a fost in


sensul ca acestea reprezinta creante anterioare deschiderii procedurii insolventei iar
masura a fost de respingere a cererilor de plata, insa, avand in vedere faptul ca prin
sentinta civila nr. 6455/17.07.2015 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - sectia a VH-a
75

Civila in dosarul 35200/3/2014 ramasa irevocabila prin decizia civila nr. 228/21.04.2016
pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti ambele instante au considerat ca cererile de plata
sunt fondate si a obligat Hidroelectrica la plata acestora si avand in vedere faptul ca in
dosarul mentionat instantele au analizat situatii similare sau chiar identice,
administratorul judiciar urmeaza sa isi modifice punctul de vedere asupra acestor creante.
Data fiind pozitia celor doua instante care au analizat temeinicia unor cereri de plata
intemeiate pe situatii similare si le-au considerat fondate si pentru a nu se genera litigii al
caror rezultat este previzibil, administratorul judiciar va dispune plata creantelor rezultate
din hotararile judecatoresti prin care au fost stabilite despagubiri pentru expropriere.
4)

Cererea de plata formulata in numele petentei Timisan Elena.

Administratorul judiciar dispune plata creantei totale de 52.140 lei avand in vedere
urmatoarele aspecte:
-

prin decizia civila nr. 33/25.06.2015 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia in dosarul
2215/97/2010, s-a dispus obligarea Hidroelectrica la plata catre reclamanta a sumei de
57.820 lei cu titlu de despagubiri pentru terenul expropriat.

prin aceeasi decizie instanta a obligat-o pe petenta Timisan Elena sa achite catre
Hidroelectrica suma de 5.680 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

avand in vedere existenta unor creante reciproce, administratorul judiciar constata


compensate creantele pana la concurenta celei mai mici dintre acestea, urmand ca
Hidroelectrica sa achite petentei suma de 52.140 lei.

pozitia initiala a administratorului judiciar exprimata in cereri similare de plata a fost in


sensul ca acestea reprezinta creante anterioare deschiderii procedurii insolventei iar
masura a fost de respingere a cererilor de plata, insa, avand in vedere faptul ca prin
sentinta civila nr. 6455/17.07.2015 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - sectia a VH-a
Civila in dosarul 35200/3/2014 ramasa irevocabila prin decizia civila nr. 228/21.04.2016
pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti ambele instante au considerat ca cererile de plata
sunt fondate si a obligat Hidroelectrica la plata acestora si avand in vedere faptul ca in
dosarul mentionat instantele au analizat situatii similare sau chiar identice,
administratorul judiciar urmeaza sa isi modifice punctul de vedere asupra acestor creante.
Data fiind pozitia celor doua instante care au analizat temeinicia unor cereri de plata
intemeiate pe situatii similare si le-au considerat fondate si pentru a nu se genera litigii al
caror rezultat este previzibil, administratorul judiciar va dispune plata creantelor rezultate
din hotararile judecatoresti prin care au fost stabilite despagubiri pentru expropriere.

5)

Cererea de plata formulata in numele petentilor Mihoc Eleonora, Mihoc Adriana


Ioana si Flori Simona.

Administratorul judiciar dispune plata creantei totale de 307.289,8 lei avand in vedere
urmatoarele aspecte:
-

prin sentinta civila nr. 303/20.06.2012 pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosarul nr.
1523/97/2010 Hidroelectrica a fost obligata sa plateasca petentilor o suma totala de
359.116 lei plus cheltuielile de judecata in cuantum de 3.400 lei.
76

prin decizia civila nr. 40/30.04.2013 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia a fost admis
apelul Hidroelectrica si diminuata suma totala de plata catre petenti la 306.501 lei,
petentii fiind obligati totodata in apel si la cheltuieli de judecata catre Hidroelectrica in
cuantum de 1.350 lei.

prin urmare, conform hotararilor judecatoresti mentionate, Hidroelectrica


datoreaza petentilor suma totala de 308.551 lei, luind in considerare si compensarea
intervenita pentru cheltuielile de judecata datorate de petent (1.350 lei), deduse din
sumele totale de platit de catre Hidroelectrica.

intre petenti si Hidroelectrica s-a purtat si un litigiu constand in contestatie la executare,


inregistrat sub nr. 4528/302/2014. In acest litigiu petentii au fost obligati la plata catre
Hidroelectrica a sumei de 1.261,2 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

prin urmare, suma totala datorata de Hidroelectrica petentilor este compusa din (i) suma
acordata prin decizia 40/30.04.2013 cu titlu de despagubiri, respectiv suma de 306.501 lei
si (ii) suma de 3.400 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, din care se deduc cheltuielile de
judecata la care au fost obligati petentii catre Hidroelectrica (1.350 lei + 1.261,2 lei),
rezultand suma totala de 307.289,8 lei.

pozitia initiala a administratorului judiciar exprimata in cereri similare de plata a fost in


sensul ca acestea reprezinta creante anterioare deschiderii procedurii insolventei iar
masura a fost de respingere a cererilor de plata, insa, avand in vedere faptul ca prin
sentinta civila nr. 6455/17.07.2015 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - sectia a VH-a
Civila in dosarul 35200/3/2014 ramasa irevocabila prin decizia civila nr. 228/21.04.2016
pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti ambele instante au considerat ca cererile de plata
sunt fondate si a obligat Hidroelectrica la plata acestora si avand in vedere faptul ca in
dosarul mentionat instantele au analizat situatii similare sau chiar identice,
administratorul judiciar urmeaza sa isi modifice punctul de vedere asupra acestor creante.
Data fiind pozitia celor doua instante care au analizat temeinicia unor cereri de plata
intemeiate pe situatii similare si le-au considerat fondate si pentru a nu se genera litigii al
caror rezultat este previzibil, administratorul judiciar va dispune plata creantelor rezultate
din hotararile judecatoresti prin care au fost stabilite despagubiri pentru expropriere.

6)

Cererea de plata formulata in numele petentului Danescu loan.

Administratorul judiciar dispune plata sumei de 360.065 lei insa numai dupa ramanerea
definitiva a hotararii pronuntate in dosar, avand in vedere urmatoarele aspecte:
-

prin sentinta civila nr. 49/12.03.2014 pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosarul nr.
2210/97/2010 Hidroelectrica a fost obligata la plata catre petentii Danescu loan,
Danescu Otilia, Danescu Vasile si Danescu Tiberiu la suma totala de 356.665 lei plus
cheltuieli de judecata de 3.400 lei.

avand in vedere faptul ca atat Hidroelectrica, cat si petentul Danescu loan au formulat
apel impotriva sentintei mentionate cat si faptul ca in principiu, in apel sentintele au fost
modificate sub aspectul cuantumului despagubirilor, administratorul judiciar dispune
ca plata sa fie efectuata numai dupa ramanerea definitiva a hotararii.
77

pozitia initiala a administratorului judiciar exprimata in cereri similare de plata a fost in


sensul ca acestea reprezinta creante anterioare deschiderii procedurii insolventei iar
masura a fost de respingere a cererilor de plata, insa, avand in vedere faptul ca prin
sentinta civila nr. 6455/17.07.2015 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - sectia a Vll-a
Civila in dosarul 35200/3/2014 ramasa irevocabila prin decizia civila nr. 228/21.04.2016
pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti ambele instante au considerat ca cererile de plata
sunt fondate si a obligat Hidroelectrica la plata acestora si avand in vedere faptul ca in
dosarul

mentionat

instantele

au

analizat

situatii

similare

sau

chiar

identice,

administratorul judiciar urmeaza sa isi modifice punctul de vedere asupra acestor creante.
Data fiind pozitia celor doua instante care au analizat temeinicia unor cereri de plata
intemeiate pe situatii similare si le-au considerat fondate si pentru a nu se genera litigii al
caror rezultat este previzibil, administratorul judiciar va dispune plata creantelor rezultate
din hotararile judecatoresti prin care au fost stabilite despagubiri pentru expropriere.
Avand in vedere masurile de plata luate prin prezentul raspuns, administratorul judiciar a
solicitat persoanei imputernicite transmiterea in original a procurilor notariale, in caz contrar,
dupa expirarea unui termen de 3 zile calendaristice, sumele vor fi consemnate la dispozitia
petentilor.

Administrator Judiciar
Euro Irsol
Prin Practician Coordonator
Av. Dr
*'

78