Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE DE TRASEU

Privind deplasarea de la domiciliu la locul de munca si invers


Subsemnatul(a) _________________________________ legitimat cu CI/BI seria___________
nr.___________________________________CNP___________________________________ grupa sanguina_______data
nasterii_______________ loc.nastere__________________ judetul_________________si domiciliul
actual in str._______________________nr.___ap._____localitatea_____________________________
jud__________________ angajat la societatea in functia de ___________________
declar pe proprie raspundere ca deplasarea de la domiciliul actual la locul de munca o efectuez pe
urmatorul traseu: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Deplasarea de la locul de munca la domiciliul actual o efectuez pe urmatorul traseu:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
folosind urmatoarele mijloace de transport :
pe jos
cu bicicleta
cu moped
cu motocicleta
cu masina proprie
cu mijloc de transport in comun (oras)
cu trenul
cu microbuz
cu masina de ocazie.
timpul total al deplasarii fiind in medie de ______ore si _______ minute.
Toate cele declarate mai sus le sustin si semnez si ma oblig sa declar orice modificare ulterioara de traseu.
Data:

Semnatura

Nota!
Pentru transport in comun:
-Se va trece denumirea statiei de plecare, denumirea statiei de sosire ;
- In cazul in care se utilizeaza mai multe mijloace de transport in comun se specifica
denumirea statiei de plecare, denumirea statiei unde se coboara pentru schimbarea
mijloacelor de transport, denumirea statiei de sosire.