Sunteți pe pagina 1din 2

1

Colind bizantin, glas 1



C 
el 
făr 
de-n
ce 
put a 
azi 
S-a po 
 
go 
râ ât  şi 
i 
în


tru Fe 
cioa a 
ră
S-a 
asă !S
lă ăş 

lu it   
e  A
ru rem e

  A
ru rem e 
ru 
re 
ru 
re ru 
rem Le e 
ru-i !S
Do omn

din Cer. 

D    
e la ră să   
rit ma a gii aau ve ni it da a ruri


să a 
du 
u u
că 
ă 
Stă !S
pâ â 

nu lui   
e ru  A
rem e

  A
ru rem e 
ru 
re 
ru 
re ru 
rem Le e 
ru-i !S
Do omn

din Cer. 

U    


n de-i Îm pă   
ra tu ul? au în tre ba at şi i I


rod a   cea
tu un mu 
ult 
s-a !S
mî î 

ni at   
e ru  A
rem e

  A
ru rem e 
ru 
re 
ru 
re ru 
rem Le e 
ru-i!S
Do omn

din Cer.  

M
      
a gii au    
ple cat pe e I rod lă sâ ând stea a ua


lu mi    şi
nâ ând ca 
alea !S
a a 

ră tând  
e ru  A
rem e

  A
ru rem e 
ru 
re 
ru 
re ru 
rem Le e 
ru-i!S
Do omn

din Cer.  

V   
e nind la    
I sus e ei s-au bu cu ra at lă ă u


dând pe    nul
Do om şi 
i 
s-au !S
î în 

chi nat   
e  A
ru rem e

  A
ru rem e 
ru 
re 
ru 
re ru 
rem Le e 
ru-i!S
Do omn

din Cer. 

Preda Sabin
www.stavropoleos.ro
2

A
 
    
ur au   
  
a dus smi ir n-au ân chi na at şi i tă mâ


ie    pă
scu um  Ce 
e 
lui 
 !S
Prea a  î 
nalt   
e  A
ru rem e 
ru

 A
rem e 
ru 
re 
ru 
re ru 
rem Le e 
ru-i !S
Do omn

din Cer. 

Î 
   
n ge  
  

rii cân tau pă ăs tori flu ie ra au ce e rul şi


pă   tu-n
mâ ân   tre 
eg 
se !S
ve e 

se leau    A
e ru rem e 
ru

 A
rem e 
ru 
re 
ru 
re ru 
rem Le e 
ru-i !S
Do omn

din Cer. 

A
   
s tăzi toa tă  
  
lu mea a se bu cu ră ă pe e Stă pâ


nu-L 
câ â
 
ân tă 
ă 
şi-L
 !S
la a 
u 
dă     A
e ru rem e 
ru

 A
rem e 
ru 
re 
ru 
re ru 
rem Le e 
ru-i!S
Do omn

din Cer. 
Potrivit pe româneşte de Sabin Preda

Preda Sabin
www.stavropoleos.ro