Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris  la MATEMATIC
PROBA D/F
Varianta .069
Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
specializarea tiin e sociale
NOT .Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolv ri cu solu ii complete

SUBIECTUL I ( 20p )
(4p) a) S se calculeze distan a de la punctul A(3, 2 ) la punctul B( 2, 3) .

(4p) b) S se calculeze cos 2 122 + sin 2 122 .


(4p) c) S se calculeze aria unui triunghi echilateral cu latura de lungime 7.
(4p) d) S se determine conjugatul num rului complex 4 i .
(2p) e) S se calculeze a, b R , astfel nct punctele A(3, 2) i B( 2, 3) s fie pe dreapta

de ecua ie x + ay + b = 0 .


(2p) f) Dac n triunghiul ABC, AB = 4, AC = 5 i m BAC = 90 , s se calculeze BC .


SUBIECTUL II ( 30p )
1.

(3p) a) S se calculeze determinantul 4 0


.
23 5
(3p) b) S se calculeze probabilitatea ca un element n {1, 2 ,3, 4,5} s verifice rela ia
n < 20 .
3

(3p) c) S se rezolve, n mul imea numerelor reale, ecua ia 25 x 5 = 0 .

(3p) d) S se rezolve, n mul imea numerelor reale strict pozitive, ecua ia log 7 x = 2 .
(3p) e) S se calculeze expresia E = C 62 C 64 + C 66 .

2. Se consider func ia f : (0 , ) R , f (x ) =
1
+ 1.
x + 20
(3p) a) S se calculeze f ( x ) , x (0 , ) .
f ( x ) f (1)
(3p) b) S se calculeze lim .
x 1 x 1
(3p) c) S se arate c func ia f este descresc toare pe intervalul (0, ) .
2

(3p) d) S se calculeze f (x )dx .


1

(3p) e) S se calculeze lim 11n 23 .


n 23n + 11

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
1 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 069
Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
SUBIECTUL III ( 20p )

Se consider func iile fn : R R , f1 (x ) = x 2 + 2 x i f n +1 ( x ) = ( f 1  f n )( x ) ,

n N , x R .
(4p) a) S se rezolve, n mul imea numerelor reale, ecua ia f 1 ( x ) = 0 .

(4p) b) S se verifice egalitatea f 1 ( x ) = (x + 1)2 1 , x R .

(4p) c) S se arate c f 2 (x ) = ( x + 1) 1 , x R .
22

(2p) d) Utiliznd metoda induc iei matematice, s se arate c

f n (x ) = ( x + 1) 1 , x R , n N .
2n

(2p) e) S se verifice c f n ( 1) = 1 , n N .

(2p) f) S se arate c f n ( x ) 1 , x R , n N .

(2p) g) S se rezolve, n mul imea numerelor reale , ecua ia f1 (x ) + f 2 (x ) + f 3 (x ) + 3 = 0 .

SUBIECTUL IV ( 20p )

Se consider func ia f : R R , f ( x ) = x + e x .

(4p) a) S se calculeze f (x ), x R .

(4p) b) S se arate c func ia f este strict descresc toare pe ( ,0] i strict cresc toare pe

[0, ) .
(4p) c) S se arate c f (x ) 1 , x R .

(2p) d) S se determine ecua ia asimptotei c tre + la graficul func iei f .


1

(2p) e) S se calculeze f (x )dx


0

( ) ( )
(2p) f) S se rezolve n R ecua ia f ( x ) + f x 2 + f x 3 = 3 .
1
2007
(2p) g) S se arate c e 2007 < .
2006

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
2 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 069