Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris  la MATEMATIC
PROBA D/F
Varianta .041
Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
specializarea tiin e sociale
NOT .Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolv ri complete

SUBIECTUL I ( 20p )
n sistemul cartezian xOy se consider punctele A(3, 2) , B(3, 3) i C (9, 3) .
(4p) a) S se calculeze perimetrul triunghiului ABC .
(4p) b) S se arate c triunghiul ABC este dreptunghic.
(4p) c) S se calculeze aria triunghiului ABC .

(4p) d) S se determine cos BAC .

(2p) e) S se calculeze coordonatele mijlocului M al segmentului (BC ) .
(2p) f) S se determine numerele a, b R astfel nct punctele A i B s apar in dreptei de
ecua ie x + ay + b = 0 .
SUBIECTUL II ( 30p )
1.
(3p) a) S se rezolve ecua ia C1n = 2 , n N * .
(3p) b) S se rezolve ecua ia log 3 ( x + 1) = 2 , x (1, ) .
(3p) c) S se calculeze coordonatele vrfului graficului func iei f : R R , f ( x) = x 2 .
(3p) d) S se determine cte numere de patru cifre distincte se pot forma, folosind cifrele 0, 1, 2, 3 .
(3p) e) Pe mul imea Z se consider legea de compozi ie asociativ x y = x + y 3.
S se determine elementul neutru al legii.

2. Se consider func ia f : R R , f ( x) = x(2 x) .


(3p) a) S se calculeze f (x) , pentru x R .
f ( x) f (2)
(3p) b) S se calculeze lim .
x2 x2
(3p) c) S se determine punctul de extrem al func iei f .

(3p) d) S se arate c func ia este cresc toare pe intervalul (, 1] .

1
(3p) e) S se calculeze lim 2 f (n) .
n n

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
1 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 041
Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
SUBIECTUL III ( 20p )
Se consider polinomul f C[ X ] , f = 4 X 3 6 X 2 + 4 X 1 , cu r d cinile x1 , x2 , x3 C .
n(n + 1)(2n + 1)
Se consider cunoscute formulele 12 + 2 2 + ... + n 2 = , n N* i
6
2
n(n + 1)
1 + 2 + ... + n =
3 3 3
, n N* .
2
(
(4p) a) S se arate c f = (2 X 1) 2 X 2 2 X + 1 . )
(4p) b) S se determine ctul i restul mp r irii polinomului f la polinomul 2 X 1 .

(4p) c) S se determine r d cinile complexe, care nu sunt reale, ale polinomului f.

(2p) d) S se calculeze x1 + x 2 i x1 x 2 , unde x1 i x2 sunt r d cinile complexe nereale ale

polinomului f.

(2p) e) S se calculeze x12 + x22 + x32 .

(2p) f) Utiliznd metoda induc iei matematice, s se demonstreze egalitatea


n(n + 1)
1 + 2 + ... + n = , n N* .
2
(2p) g) S se demonstreze egalitatea f (1) + f ( 2) + ... + f ( n) = n 4 , n N * .

SUBIECTUL IV ( 20p )
Se consider func ia f : R R , f ( x) = x 2 e x .

(4p) a) S se demonstreze c f ( x) 0, x R .

(4p) b) S se arate c ( )
f ( x) = 2 x x 2 e x , pentru x R .

(4p) c) S se determine punctele de extrem local ale func iei f .

(2p) d) S se determine ecua ia asimptotei spre + la graficul func iei f .

f ( x)
(2p) e) S se calculeze lim .
x f ( x)
n
(2p) f) Utiliznd metoda integr rii prin p r i, s se calculeze I n = f ( x)dx , pentru n N .
0

(2p) g) S se calculeze nlimIn .

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
2 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 041