Sunteți pe pagina 1din 640

INVENTAR FOND DOCUMENTAR BUCUREŞTI

Nr.

Cota

Nr.

 

Cota

 

Conţinut

 

Perioada

Obs.

Crt.

SRI

vol.

CNSAS

       

Evenimentele de la Braşov din 15.11.1987: Sentinţa penală nr. 2823; referat la terminarea urmăririi penale;

   

1

101

1

 

D

52

situaţia persoanelor care au deţinut funcţii de conducere la Întreprinderea de Autocamioane Braşov; situaţie cu persoanele cercetate şi condamnate pentru actele din ziua de 15.11.1987.

 

_

141

file

2

146

1

 

D

38

Fişe, declaraţii, procese verbale, rapoarte şi sinteze ale organelor de securitate din regiunea Iaşi cu privire la episcopul Anton Durcovici (n. 17.05.1888) şi problema cultului romano - catolic.

1948

- 1949

286

file

       

Dosar

Problema

„Sănătate”

jud.

Olt:

istoricul

   

3

184

1

D

138/vol.1

problemei;

verificări,

măsuri

şi rapoarte pe linie

1974

– 1989

405

file

 

informativă.

   

4

184

2

D

138/vol.2

Problema „Sănătate” – jud. Olt; verificări, măsuri şi rapoarte pe linie informativă.

1979

- 1989

353

file

5

184

3

D

138/vol.3

Probleme: „Sănătate – Justiţie” – jud. Olt - verificări, măsuri şi rapoarte pe linie informativă.

1975

- 1989

227

file

6

184

4

D

138/vol.4

Probleme:

Sănătate;

Învăţământ

jud.

Olt

(Atlas);

1974

- 1985

187

file

verificări informative.

7

184

5

D

138/vol.5

Problema „Justiţie – Sănătate” – jud. Olt; verificări informative; tabel cu angajaţii procuraturii.

1974

- 1985

379

file

8

194

1

 

D

139

Dosar problemă „Sănătate” – verificări informative privind cadrele medicale din jud. Olt, Dolj, Cluj.

1948

- 1989

297

file

9

337

1

 

Adrese, note telefonice şi telegrame ale Siguranţei privind: încercări de reorganizare ale Mişcării Legionare, evadări, mod de activitate (propagandistic şi terorist), trierea legionarilor. Dare de seamă asupra Mişcării Legionare la 1 iunie 1945, însoţită de un istoric al acesteia. Decupaje din presă.

1945

 
       

Adrese, note telefonice, referate şi sinteze informative ale

   

10

337

2

Siguranţei privitoare la legionarii urmăriţi, starea de spirit din rândul membrilor Mişcării, dispoziţiunile legale pentru desfiinţarea organizaţiilor de tip fascist şi măsurile luate.

1945

11

760

1

 

D

140

Fişe, rapoarte, scrisori, note, adrese şi memorii cu privire la Todea Alexandru (n. 03.06.1912).

1947

- 1988

154

file

       

Note, telegrame şi rapoarte ale Poliţiei şi Jandarmeriei privind Mişcarea Legionară (M.L.); tabele cu deţinuţii

   

12

1010

1

legionari condamnaţi de tribunalele militare; note informative privind reorganizarea M.L.; Ordinea de bătaie a organizaţiei muncitoreşti a M.L.

1941

13

1193

1

 

D

142

Martorii lui Jehova; verificări informative.

 

1976

- 1986

44 file

       

Despre Organizaţia Legionară - Lucrare editată de

   

14

1338

1

D

10160/1

Colectivul Cluburilor Cultural - Penitenciarul Aiud.

Educative din

iulie 1964

368

file

       

Despre Organizaţia Legionară - Lucrare editată de

   

15

1338

2

D

10160/2

Colectivul Cluburilor Cultural - Penitenciarul Aiud.

Educative din

iulie 1964

458

file

Pagina 1 din 640

Nr.

Cota

Nr.

Cota

Conţinut

Perioada

Obs.

Crt.

SRI

vol.

CNSAS

16

1340

1

D 22

Mişcarea Naţională de Rezistenţă (M.N.R.): Grupările „Gărzile Decebal” - Vatra Dornei - 1949; „Uriciuc Roman” din Reg. Câmpulung, Suceava - 1957; „Motrescu Vasile” Reg. Câmpulung, Suceava. Album Foto.

1955

- 1957

42 file

       

Sinteză privind situaţia mişcării subversive (liberali,

   

17

1354

1

ţărănişti, titelişti, ofiţeri deblocaţi, legionari, cuzişti) între 1944-1948 şi măsurile luate.

1948

       

Procese verbale ale şedinţelor Comisiei pentru revizuirea

   

18

1355

1

situaţiei personalului didactic în învăţământul universitar în perioada noiembrie-decembrie 1940.

1940

19

1361

1

D 3463

Sinteză întocmită de col. Gh. Crăciun, şeful Grupului Operativ Aiud, privind activitatea de reeducare a legionarilor din Penitenciarul Aiud: obiective, metode, persoane implicate, rezultate.

Post 1961

 
       

Extrase din presă privind activitatea politică sub

   

20

1414

1

guvernarea P.N.Ţ. Maniu în perioada 10-21 februarie

1929

1929.

       

Extrase din presă privind activitatea politică sub

   

21

1414

2

guvernarea P.N.Ţ. Maniu în perioada 21-28 februarie

1929

1929.

       

Note informative şi rapoarte ale Siguranţei privind activitatea P.N.Ţ; discursuri ale liderilor cu diverse ocazii;

   

22

1415

1

Regulament pentru organizarea Gărzilor Ţărăneşti; Catehismul luptătorilor din Gărzile Ţărăneşti; instrucţiuni pentru Serviciul de Informaţii şi Contrainformaţii al P.N.Ţ.

1936

       

Note ale S.S.I. privind activitatea liderilor ţărănişti, liberali,

   

23

1416

1

social-democraţi ş.a. Scrisori adresate mareşalului Ion Antonescu de către aceştia.

1943

24

1417

1

 

Extrase din presă privind activitatea politică sub guvernarea P.N.Ţ. Maniu în perioada 1-8 martie 1929.

1929

 

25

1417

2

 

Extrase din presă privind activitatea politică sub guvernarea P.N.Ţ. Maniu în perioada 8-15 martie 1929.

1929

 

26

1417

3

 

Extrase din presă privind activitatea politică sub guvernarea P.N.Ţ. Maniu în perioada 21-30 mai 1929.

1929

 
       

Extrase din presă privind activitatea politică sub

   

27

1417

4

guvernarea P.N.Ţ. Maniu în perioada 30 mai-9 iunie

1929

1929.

28

1418

1

 

Scrisori adresate lui Ion Mihalache, de fruntaşi politici ţărănişti şi memorii personale ale acestuia.

1920

- 1928

 

29

1419

1

 

Corespondenţă P.N.Ţ. Câmpulung Muscel.

1929

- 1935

 
       

Materiale (scheme de organizare, liste de candidaturi,

   

30

1420

1

procese verbale, corespondenţă filiale) ale organizaţiilor judeţene P.N.Ţ. Buzău, Câmpulung Moldovenesc, Fălciu, Ialomiţa, Romanaţi, Tutova, Vlaşca.

1926

- 1937

       

Note informative privind starea de spirit şi activitatea din rândurile fruntaşilor ţărănişti, legături cu P.N.L.; referat

   

31

1421

1

provenind de la cabinetul primului ministru privind personalităţile comuniste de origine evreiască (sept. – dec. 1945).

1945

32

1421

2

 

Note informative, materiale de sinteză, regulamente, rapoarte privind activitatea P.N.Ţ.

1945

 

Pagina 2 din 640

Nr.

Cota

Nr.

Cota

Conţinut

Perioada

Obs.

Crt.

SRI

vol.

CNSAS

       

Materiale diverse (scrisori, petiţii, felicitări, cărţi poştale,

   

33

1422

1

memorii) ale membrilor şi filialelor P.N.Ţ. Programul de activitate al „Societăţii Ofiţerilor din fosta Armată a Republicii Moldoveneşti”.

1928

       

Situaţia statistică a repartiţiei voturilor în jud. Caraş (1926

   

34

1423

1

- 1931); scrisori, apeluri electorale, telegrame filiale P.N.Ţ., extrase din presă.

1929

- 1936

35

1424

1

 

Corespondenţă, materiale electorale şi de propagandă, extrase din presă referitoare la P.N.Ţ.

1926

- 1938

 

36

1425

1

 

Scrisori adresate lui Ion Mihalache.

1927

 
       

Extrase din presă; corespondenţă Gh. Popp; adrese,

   

37

1426

1

program P.N.Ţ.; organigrama Ministerului Propagandei Naţionale.

1927

- 1947

38

1427

1

 

Corespondenţă, extrase din presă, texte ale unor conferinţe, date şi programe economice ale P.N.Ţ.

1933

- 1934

 

39

1428

1

 

Note informative, rapoarte ale Poliţiei şi Siguranţei privind activitatea Partidului „Frontul Românesc”; afişe electorale, liste de candidaţi, discursuri ale fruntaşilor partidului.

1936

- 1937

 
       

Radiotelegrame şi note referitoare la starea de spirit în

   

40

1429

1

rândurile conducerii naţional - ţărăniste; memorandumuri de orientare ţărănistă, răspândite prin poştă, referitoare la revizionismul maghiar.

1938

- 1939

41

1430

1

 

Corespondenţă, situaţii interne de partid, convocări, rapoarte şi tabele privind organizaţii locale ale P.N.Ţ.

1931

- 1936

 
       

Note informative şi rapoarte ale Direcţiei Generale a Poliţiei, ale Siguranţei, ale Inspectoratului General al

   

42

1431

1

Jandarmeriei privind activitatea filialelor P.N.Ţ. şi ale personalităţilor partidului; extrase din presă; manifeste electorale; broşura „Statul ţărănesc în cadrul democraţiei”

1936

- 1937

43

1432

1

 

Stenograme ale şedinţelor Adunării Deputaţilor; discursuri, proiecte de legi, analize ale guvernării Averescu; dizolvarea primului Parlament al României Mari; liste cu parlamentari; proiect de statut al Partidului Ţărănesc; atentatul din 8 dec. 1920 din Senatul României.

1919

- 1922

 

44

1433

1

 

Telegrame adresate lui Nicolae Penescu (1944); scrisori către Ion Mihalache (1920-1942).

1920

- 1944

 

45

1434

1

 

Comunicate şi corespondenţă P.N.Ţ. referitoare la manifestaţia din 8 noiembrie 1945.

1945

 
       

M.N.R.: Sumanele Negre – P.N.Ţ. - Maniu : rapoarte,

   

46

1435

1

D 23

referate (emise de Direcţiile Regionale de Securitate Oradea şi Suceava) şi investigaţii asupra membrilor grupării.

1954

- 1956

360 file

47

1436

1

 

Note informative ale Siguranţei referitoare la conducerea P.N.Ţ.

1940

 
       

Înregistrări ale unor convorbiri telefonice purtate de oameni politici români (N. Titulescu, I. Mihalache ş.a.) pe chestiunea unui acord economic cu Liga Naţiunilor; date

   

48

1437

1

asupra organizaţiilor iredentiste bulgare din Dobrogea; extrase din presă; note informative ale Poliţiei, scheme organizare P.N.Ţ. tineret; relatarea incidentelor de la Uzinele Malaxa (febr. 1945).

1933

- 1945

49

1438

1

 

Corespondenţă P.N.Ţ., cuvântări ale lui Iuliu Maniu, acte interne de partid (regulament şi statut P.N.Ţ. etc).

1935

 

Pagina 3 din 640

Nr.

Cota

Nr.

Cota

Conţinut

Perioada

Obs.

Crt.

SRI

vol.

CNSAS

       

Note informative referitoare la activitatea fruntaşilor

   

50

1439

1

P.N.Ţ.; proiectul de organizare a Partidului Ţărănesc Român; scrisori către Ion Mihalache.

1935

       

Referate, procese verbale şi adrese privitoare la

   

51

1440

1

activitatea P.N.Ţ. în judeţul Brăila; scrisori către Ion Mihalache; extrase din presă.

1919

- 1938

       

Situaţii statistice privind rezultatul alegerilor din perioada

   

52

1441

1

1928-1933; studiu privind dezvoltarea surselor de energie electrică pentru Bucureşti – memoriu „Hidrofina” (1933).

1928

- 1933

       

Memorii, procese-verbale şi programe electorale,

   

53

1442

1

rapoarte ale organizaţiilor P.N.Ţ. din Fălticeni, Suceava, Botoşani. Extrase din presă, manifeste electorale, fotografii.

1928

- 1937

       

Raport preliminar al lui Virgil Madgearu privind reorganizarea sistemului de credit; scrisori către

   

54

1443

1

preşedintele P.N.Ţ. Ion Mihalache; adrese, memorii ale organizaţiilor P.N.Ţ. din judeţele Ilfov şi Râmnicu Sărat; memorii privitoare la alegerile din 1933.

1928

- 1937

55

1444

1

 

Cuvântări ale lui I. Maniu, I. Mihalache, V. Madgearu şi ale altor fruntaşi ţărănişti.

1936

- 1937

 
       

Rapoarte ale Inspectoratelor de Poliţie şi ale Siguranţei

   

56

1445

1

referitoare la demonstraţiile şi congresele P.N.Ţ.; note informative privitoare la activitatea fruntaşilor ţărănişti şi a partidului; extrase din presă.

1936

       

Note informative ale Siguranţei referitoare la conducerea

   

57

1446

1

P.N.Ţ.; acte interne, corespondenţă P.N.Ţ.; „Memorandumul românilor din Transilvania” prezentat regelui Carol II la 15 decembrie 1931.

1938

       

Note informative ale Corpului Detectivilor privind P.N.Ţ.

   

58

1447

1

Tabel cu fruntaşii grupurilor politice dizolvate; tabele cu ofiţerii superiori având legături cu P.N.Ţ.

1938

59

1448

1

 

Tabele cu membrii parlamentului (starea civilă, profesia, domiciliul, partidul) între 1928-1937; procese verbale ale şedinţelor Sfatului Parlamentar al P.N.Ţ. (10 ianuarie 1934 – 5 martie 1937).

1928

- 1937

 
       

Memorii asupra desfăşurării alegerilor, scrisori către

   

60

1449

1

conducerea P.N.Ţ., extrase din presă, dezbaterile senatului în legislatura 1932-1933; interceptări de convorbiri telefonice între oameni politici marcanţi.

1932

- 1933

       

Extrase din presă; scrisori către conducerea P.N.Ţ.,

   

61

1450

1

interceptări de convorbiri telefonice, discursuri ale liderilor P.N.Ţ.

       

Lucrări cultural-educative efectuate în com.

   

62

1451

1

Topoloveni–Muscel; Federala „Podgoria” (1908-1932); Cooperativele sanitare în Iugoslavia.

       

Acte interne (adrese, telegrame, tabele, memorii etc.) ale

   

63

1452

1

P.N.Ţ. referitoare la alegerile din decembrie 1933 în judeţele Cetatea Albă, Cahul, Hotin.

1926

- 1934

64

1453

1

 

Scrisori către liderii P.N.Ţ.; acte referitoare la alegerile din Olt (1933); cuvântarea lui I. Mihalache (Topoloveni, 1937); extrase din presă; situaţii financiare ale ziarelor „Dreptatea” şi „Patria”; interviuri date de I. Mihalache.

1928

- 1937

 
       

Procese verbale ale dezbaterilor din Camera Deputaţilor; congresul P.N.Ţ. din 1921 – discursuri ale fruntaşilor

   

65

1454

1

partidului (Ion Mihalache, Iuliu Maniu, V. Madgearu etc.); atitudinea presei liberale faţă de ţărănişti în timpul discuţiilor şi votării legii agrare.

1921

Pagina 4 din 640

Nr.

Cota

Nr.

Cota

 

Conţinut

 

Perioada

Obs.

Crt.

SRI

vol.

CNSAS

       

Programul P.N.Ţ.; scrisori către conducerea P.N.Ţ.;

   

66

1455

1

memorii, extrase din presă şi date referitoare la tineretul naţional ţărănist.

1930

- 1937

       

Scrisori către conducerea P.N.Ţ., extrase de presă, note

   

67

1456

1

informative ale S.S.I. referitoare la activitatea P.N.Ţ.; declaraţii ale lui Iuliu Maniu.

1930

- 1946

68

1457

1

 

Memorandumul Briand privitor la organizarea Uniunii Europene; tabele ale Legaţiei României din Belgrad (importurile Iugoslaviei în 1933, proiectul de buget al Iugoslaviei 1933-1934); articole din presa străină referitoare la situaţia economică şi la politica externă a Poloniei, U.R.S.S.-ului, Bulgariei etc.

1928

- 1936

 

69

1458

1

 

Scrisori şi memorii către conducerea P.N.Ţ. (jud. Argeş şi Buzău).

1918

- 1938

 

70

1459

1

 

Memorii ale membrilor P.N.Ţ. către conducere; tablou privind rezultatul alegerilor din decembrie 1933, extrase din presă; proteste privind desfăşurarea alegerilor; organizaţiile P.N.Ţ. din Basarabia şi Bucovina.

1932

- 1933

 
       

Scrisori către conducerea P.N.Ţ., discursuri

   

71

1460

1

parlamentare, extrase din presa internaţională pe teme economice, principiile, programul şi statutul P.N.Ţ., extrase din presa românească şi din „Monitorul Oficial”.

       

Scrisori către liderii P.N.Ţ., contestaţii electorale, extrase

   

72

1461

1

D 3464

din presă, activitatea organizaţiilor judeţene P.N.Ţ. din Transilvania.

1926

- 1938

       

Colonizarea din Bucovina; scrisori către conducerea

   

73

1462

1

P.N.Ţ.; extrase din presă, memorii, rapoarte; declaraţii ale unor membri ai filialelor P.N.Ţ. din Bucovina şi Basarabia.

1929

- 1937

       

Note informative, note de filaj, rapoarte ale inspectoratelor regionale de poliţie şi ale Corpului

   

74

1463

1

Detectivilor privind activitatea P.N.Ţ. şi relaţiile cu Mişcarea Legionară. Declaraţii făcute presei de către Iuliu Maniu; extrase din presă.

1938

       

Cuvântări ale lui Iuliu Maniu; rapoarte, note ale Poliţiei

   

75

1464

1

referitoare la activitatea P.N.Ţ. în 1931; extrase din presă.

1930

- 1947

       

Fragmente din dezbaterile Adunării Deputaţilor; lista

   

76

1465

1

preşedinţilor organizaţiilor P.N.Ţ.; scrisori către conducerea P.N.Ţ.; regulamentul Gărzilor Ţărăneşti; rezultatul alegerilor din 20 decembrie 1937.

1934

- 1937

77

1466

1

 

Fuziunea P.N.Ţ. cu aripa dr. N. Lupu (1934); scrisori către conducerea P.N.Ţ.; extrase din presă.

1934

 
       

Note informative ale Poliţiei şi Corpului Detectivilor

   

78

1467

1

referitoare la Iuliu Maniu şi la activitatea P.N.Ţ.; articole cenzurate din presă.

1938

       

Istoric, schemă de organizare, fişe biografice ale foştilor

   

79

1468

1

membri ai conducerii comitetelor orăşeneşti, judeţene şi comunale ale P.N.Ţ. din Regiunea Autonomă Maghiară.

1954

80

1469

1

 

Tabele cu fostele cadre de conducere ale P.N.Ţ. din ţară.

1952

 
       

Note informative despre activitatea conducerii P.N.Ţ.,

   

81

1470

1

scrisori

către

lideri,

buletine

de

presă.

Romul

Pop,

1943

- 1944

„Reforma administrativă”.

   

Pagina 5 din 640

Nr.

Cota

Nr.

Cota

Conţinut

Perioada

Obs.

Crt.

SRI

vol.

CNSAS

       

Declaraţii şi scrisori ale membrilor P.N.Ţ. din Făgăraş; extrase din presă; poziţia P.N.L. faţă de reforma agrară

   

82

1471

1

(ian. 1945), recenzie a lucrării lui Fr. Hayek „Drumul spre sclavie”; anteproiect de lege electorală; memoriu al Comisiei de studiu pentru reforma agrară.

1927

- 1947

       

Comunicate ale P.N.Ţ., manifeste, rapoarte, adrese,

   

83

1472

1

fotografii şi extrase din presă referitoare la evenimentele din 8 noiembrie 1945.

1945

       

Instrucţiuni electorale în vederea alegerilor parlamentare emise de conducerea centrală a P.N.Ţ.; abuzuri ale

   

84

1473

1

comuniştilor împotriva filialelor P.N.Ţ. (bătăi, devastări de sedii etc.), tabele de ţărănişti arestaţi; note informative ale S.S.I. privind activitatea P.N.Ţ.; modificări propuse de P.N.Ţ. la proiectul legii electorale.

1945

- 1946

       

Note informative ale Siguranţei şi S.S.I.-ului privind viaţa

   

85

1474

1

politică; memorii şi proteste ale organizaţiilor P.N.Ţ. împotriva abuzurilor comuniştilor, manifeste electorale.

1946

86

1475

1

 

Rapoarte, telegrame şi memorii adresate conducerii P.N.Ţ. din judeţele Tutova şi Dolj.

1945

- 1946

 
       

Note informative referitoare la conducerea P.N.Ţ.,

   

87

1476

1

memoriu asupra situaţiei politice interne; comunicate P.N.Ţ.

1944

- 1946

       

Note informative, rapoarte ale Jandarmeriei, S.S.I.-ului şi

   

88

1477

1

Poliţiei privind organizaţia „Haiducii lui Avram Iancu” (H.A.I.). Diverse documente (manifeste, planuri de luptă, scrisori) întocmite de H.A.I.

1945

- 1947

       

Note informative şi de supraveghere a lui Iuliu Maniu;

   

89

1478

1

demisii din P.N.Ţ.; referate despre activitatea P.N.Ţ. înainte şi după arestarea conducerii.

1947

       

Note informative referitoare la membrii P.N.Ţ.; extrase din

   

90

1479

1

presă; declaraţii semnate de Nicolae Penescu; relatări asupra desfăşurării procesului fruntaşilor P.N.Ţ.

1946

- 1947

91

1480

1

 

Memorii conţinând proteste ale P.N.Ţ. contra abuzurilor comuniştilor (maltratări, distrugeri etc.); procese verbale ale şedinţelor, note informative şi rapoarte despre activitatea P.N.Ţ.

1946

 

92

1481

1

 

Declaraţii ale unor membri P.N.Ţ. cu privire la unele incidente şi arestări. Scrisori către conducerea P.N.Ţ.

1946

 

93

1482

1

 

Scrisori către conducerea P.N.Ţ.; extrase din presă; acte interne ale partidului.

1919

- 1928

 
       

Procese verbale şi declaraţii privind incidentele din timpul

   

94

1483

1

alegerilor, programe electorale, extrase din presă, scrisori către oameni politici.

1929

- 1938

95

1484

1

 

Telegrame şi memorii adresate lui D. Dobrescu, primarul capitalei, lui Ion Mihalache şi altor membri ai conducerii P.N.Ţ. din Bucureşti; acte interne (situaţii, procese verbale) ale organizaţiei P.N.Ţ. Bucureşti.

1932

- 1937

 

96

1485

1

 

Note informative asupra activităţii locale a P.N.Ţ., P.S.D. şi P.N.L.; materiale de propagandă.

1934

- 1935

 

97

1486

1

 

Adrese, memorii şi note despre activitatea conducerii P.N.Ţ.

1937

 

Pagina 6 din 640

Nr.

Cota

Nr.

Cota

Conţinut

Perioada

Obs.

Crt.

SRI

vol.

CNSAS

       

Regulament al Cercurilor Profesionale Militare; adrese ale Corpului Detectivilor, Legiunilor de Jandarmi şi ale organelor de poliţie din teritoriu privind diverse aspecte

   

98

1488

1

economice şi politice; activitatea P.C.R. în oct.1944 - feb. 1945; situaţia din zonele din Transilvania cedate Ungariei; rapoarte privind alegerile din noiembrie 1946; note S.S.I. privind viaţa politică 1940 - 1941.

1939

- 1946

       

Adrese şi note despre activitatea conducerii P.N.Ţ.;

   

99

1489

1

decret-lege pentru repunerea parţială în vigoare a legii administrative din 27 martie 1936.

1936

       

Note ale Poliţiei despre activitatea P.N.Ţ. (întruniri,

   

100

1490

1

manifestaţii, aniversări) adrese, radiotelegrame, rapoarte, extrase din presă.

1936

       

Rapoarte ale Poliţiei privind activitatea liderilor P.N.Ţ.,

   

101

1491

1

afişe electorale, liste cu membri P.N.Ţ., infiltrarea elementelor comuniste în P.N.Ţ.

1937

       

Rapoarte despre activitatea P.N.Ţ., procese verbale ale

   

102

1492

1

şedinţelor, scrisori către Iuliu Maniu, extrase din presă, liste cu membri P.N.Ţ., memorii către Rege ale lui Iuliu Maniu.

1922

- 1947

103

1493

1

 

Buletine de presă (oct.-dec. 1944); „Statul ţărănesc” – discurs prezentat de I. Mihalache în 29 noiembrie 1944; reflectarea evenimentelor de la 8 noiembrie 1945 în presă.

1944

- 1945

 
       

Expunere de motive la un proiect de reformă agrară, întocmit de G. Zane şi datat 10 feb. 1945; note

   

104

1494

1

informative şi rapoarte ale Poliţiei şi Corpului detectivilor despre activitatea politică a partidelor democratice; rapoarte ale filialelor judeţene ale P.N.Ţ.

1944

- 1945

       

Note informative, rapoarte, traduceri din presa străină,

   

105

1495

1

buletine informative ale P.N.Ţ. şi comunicate referitoare la abuzurile şi violenţele comuniştilor; regulamente de organizare şi funcţionare ale P.N.Ţ.

1945

       

Expunere asupra mijloacelor întrebuinţate de guvern pentru falsificarea alegerilor (nov. 1946); componenţa

   

106

1496

1

numerică şi socială a P.N.Ţ.; nume de cod ale oamenilor politici, folosite de serviciile secrete în convorbirile telefonice cifrate; note informative privind activitatea partidelor democratice.

1945

- 1946

       

Note informative, rapoarte referitoare la activitatea

   

107

1497

1

P.N.Ţ.; tabele cu membri; memorii; fotografii cu abuzuri ale comuniştilor (maltratări, devastări de sedii).

1945

- 1946

       

Lista ziarelor P.N.Ţ. suprimate; schema de organizare a

   

108

1498

1

unei organizaţii P.N.Ţ.; rapoarte ale S.S.I. şi Siguranţei privind viaţa politică; memorii însoţite de fotografii privind devastările unor cluburi P.N.Ţ. de către comunişti.

1945

- 1946

109

1499

1

 

Acte interne ale P.N.Ţ. (procese verbale de şedinţă, ordine circulare, liste membri, scrisori, memorii); atentatul împotriva lui N. Penescu (Piteşti, 9 august 1946); situaţia organizaţiei P.N.Ţ. Botoşani (sinteză, aug. 1946).

1945

- 1946

 
       

Procese verbale ale şedinţelor P.N.Ţ., note informative,

   

110

1500

1

tabel fruntaşi ţărănişti, note şi declaraţii despre abuzurile comuniştilor la alegerile din nov. 1946; buletine de vot, propuneri de modificare a statutului P.N.Ţ.

1946

Pagina 7 din 640

Nr.

Cota

Nr.

Cota

Conţinut

Perioada

Obs.

Crt.

SRI

vol.

CNSAS

111

1501

1

 

Acte interne ale P.N.Ţ. (procese verbale de şedinţă, ordine circulare, liste membri, scrisori, memorii); note informative ale Siguranţei şi S.S.I.-ului privind activitatea P.N.Ţ.

1946

 
       

Memorii P.N.Ţ., note informative, proiecte de modificare a statutului partidului, programe ale P.N.Ţ., tabele cu

   

112

1502

1

membri, rapoarte, reclamaţii ale P.N.Ţ. Sibiu referitoare la abuzurile comise în alegerile din 1946; dare de seamă asupra stării de spirit din judeţul Câmpulung în luna februarie 1947.

1947

       

Note informative, rapoarte şi radiograme ale S.S.I. privind

   

113

1503

1

activitatea P.N.Ţ.; diverse acte interne ale P.N.Ţ.; apeluri către populaţie redactate de P.N.Ţ.

1947

       

Program minimal al Organizaţiei Muncitorilor din P.N.Ţ.; declaraţii făcute presei de Iuliu Maniu în aprilie 1947;

   

114

1504

1

note informative şi rapoarte ale Siguranţei şi S.S.I.-ului privind activitatea P.N.Ţ.; documente ale Biroului de Informaţii Economice şi Sociale al P.N.Ţ.

1947

115

1506

1

 

Note informative şi rapoarte ale Siguranţei privind Partidul Ţărănesc Radical condus de Grigore Iunian.

1936

- 1937

 

116

1507

1

 

Note informative şi de supraveghere ale S.S.I.; material documentar pentru campania din jurul procesului P.N.Ţ.

1948

 

117

1508

1

 

Extrase din presă privind viaţa politică în luna martie

1929

 

1929.

       

Note şi adrese ale Siguranţei şi Brigăzii Mobile referitoare

   

118

1509

1

la activitatea principalelor partide politice; extrase din presă, manifeste electorale.

1937

- 1941

119

1510

1

 

Extrase din presa internă şi internaţională şi note informative despre activitatea unor oameni politici, duelul Gr. Filipescu – G. Brătianu, înfiinţarea unor noi organizaţii politice.

1932

- 1937

 
       

Note, adrese, ordine, circulare şi rapoarte ale Siguranţei

   

120

1511

1

şi Brigăzii Mobile privind activitatea P.N.Ţ.; manifeste electorale; broşura „12 cântece ţărăneşti şi patriotice”.

1937

       

Activitatea partidelor politice şi a liderilor acestora

decembrie

 

121

1513

1

reflectată în rapoarte ale Siguranţei; date despre activitatea minorităţilor naţionale.

1939 - martie

1940

       

M.N.R. - Garda Personală Iuliu Maniu – iniţiată de Gavril

   

122

1514

1

D 24

Olteanu ; Registrul batalionului de voluntari ardeleni „Garda personală Iuliu Maniu”.

1944

77 file

       

Note, referate şi adrese ale Siguranţei despre activitatea

   

123

1515

1

P.N.Ţ. şi a tineretului naţional-ţărănesc; regulamente ale diferitelor organizaţii P.N.Ţ.; referat cu principii generale de reorganizare a regiilor publice comerciale.

1936

- 1949

124

1516

1

 

Procese verbale de şedinţă ale Comitetului Judeţean P.N.Ţ. Romanaţi.

1934

- 1939

 
       

Rapoarte radiograme şi note telefonice ale Siguranţei

   

125

1517

1

privind adunări şi discursuri ale liderilor P.N.Ţ. şi L.A.N.C.; activitatea lui Vaida-Voevod; afişe electorale.

1935

       

Telegrame, adrese şi note ale Poliţiei referitoare la

   

126

1518

1

activitatea partidelor politice (P.N.Ţ., P.N.L. etc.); extrase din presă.

1930

- 1931

Pagina 8 din 640

Nr.

Cota

Nr.

Cota

 

Conţinut

 

Perioada

Obs.

Crt.

SRI

vol.

CNSAS

       

Extrase din presă realizate de Biroul Presei din Serviciul de Informaţii al Direcţiei Generale a Poliţiei (D.G.P.)

   

127

1519

1

privind disensiunile din P.N.Ţ. şi problema „numerus valahicus”; rapoarte ale Siguranţei privind aspectele menţionate.

1935

       

Procese verbale şi memorii ale organizaţiei judeţene

   

128

1520

1

Vâlcea a P.N.Ţ. Maniu. Date despre campania electorală şi alegerile din nov. 1946.

1944

- 1946

       

Note informative şi de supraveghere ale Poliţiei, privind

   

129

1521

1

pe Iuliu Maniu şi fruntaşii ţărănişti; atitudinea acestora în problema revendicărilor teritoriale ale Ungariei şi Bulgariei.

1940

       

Discursuri ţinute de V. Madgearu şi A. Călinescu (1933);

   

130

1522

1

afişe electorale; manuscris I. Mihalache; scrisori primite de I. Mihalache.

1919

- 1936

       

Relatări asupra unei rebeliuni ţărăneşti la Aiud (1928);

   

131

1523

1

extrase din presă, scrisori către conducerea P.N.Ţ., materiale electorale.

1928

- 1949

       

Note informative despre activitatea P.N.Ţ.; procese

   

132

1524

1

verbale ale întrunirilor Cercului Profesional Militar P.N.Ţ.; sinteze asupra situaţiei politice şi economice a României după război.

1947

- 1958

       

Extrase din presă şi proces verbal al şedinţei Marelui Sfat Naţional ţinută la Alba Iulia în 2 decembrie 1918; scrisori

   

133

1525

1

către conducerea P.N.Ţ.; relatări despre alegerile din 1922; afişe electorale, extrase din presa sovietică privind situaţia politică din România.

1918

- 1930

       

Fişă biografică a lui Iuliu Maniu; materiale informative

   

134

1526

1

despre P.N.Ţ., P.S.D., P.N.L.; cuvântări ale lui Ion Mihalache şi Iuliu Maniu; statutul P.N.Ţ.; sinteză asupra procesului P.N.Ţ.

1934

- 1947

       

Note informative ale S.S.I. şi ale Poliţiei privitoare la

   

135

1527

1

activitatea lui Iuliu Maniu şi a P.N.Ţ. în 1942; moţiune a P.N.Ţ. referitoare la politica dusă de guvernul P. Groza.

1942

       

„Memoriul Transilvaniei şi Banatului către marea opinie publică europeană şi mondială”, "Urmările catastrofale

   

136

1528

1

ale sentinţei arbitrare de la Viena”; note şi rapoarte ale S.S.I., Corpului Detectivilor şi Siguranţei privind activitatea P.N.Ţ.

1941

137

1529

1

 

Note informative şi rapoarte ale S.S.I. - ului şi Siguranţei privind activitatea P.N.Ţ. în anul 1945.

1945

 

138

1530