Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul de Artă ”Ioan Sima” Zalău

TEST DE EVALUARE

Disciplina Teorie şi Solfegii

Clasa a VIII-a

Numele elevului: ____________________________________

Data susţinerii testului:_____________________


 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 80 de puncte. Din oficiu
se acordă 20 de puncte.

1. Scrieți funcțiile treptelor în tonalitate:


I - _________________________________
II - _________________________________
III - _________________________________
IV - _________________________________
V - _________________________________
VI - _________________________________
VII - _________________________________
VII - _________________________________

2. Construiți următoarele intervale în sens ascendent:

3. Recunoaşteţi intervalele:

/________/_________/_________/________/_________/________/_________/_________/_________/_________/

4. Dicteu ritmic:

S-ar putea să vă placă și