Sunteți pe pagina 1din 7

CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

● Str. Decebal; nr. 22; Constanta – 900665 ● www.dgaspc-ct.ro ● Tel.: +40-241-480851 / Fax:+40-241-694137 ●
e-mail: office@dgaspc-ct.ro●
Operator de date cu caracter personal nr.17764

Nr.D88396/24.10.2017

ANUNŢ
PRIVIND REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI DE
RECRUTARE SUSȚINUT ÎN PERIOADA 24.10.2017 – 27.10.2017 PENTRU
OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUŢIE DIN CADRUL DIRECȚIEI
GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
CONSTANȚA

Comisia de concurs numită prin Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C.


Constanța nr.D4664/25.09.2017 după corectarea lucrărilor a stabilit punctajele la proba scrisă
după cum urmează:

Punctaj Rezultat
Nr. Funcţia publică pentru
Numele şi prenumele obtinut
crt care s-a înscris
la proba scrisă
0 1 2 3
Consilier
CRISTIAN SANDA superior
1
MARIA Compartiment Control
26 RESPINS
Intern
Consilier
superior
2 LAZAR MIHAELA
Compartiment Control
ABSENT ABSENT
Intern
Consilier
MOLDOVEANU superior
3
LOREDANA-LILIANA Compartiment Control
ABSENT ABSENT
Intern

Consilier
superior
4 NINCĂ MARIETA 78,50 ADMIS
Compartiment Control
Intern

Consilier
SPINEANU
superior
5 GEORGESCU
Compartiment Control
ABSENT ABSENT
LUCIANA
Intern
Consilier
superior
6. VASILESCU PAVEL
Compartiment Control
ABSENT ABSENT
Intern
Inspector superior
ANDREI MARIUS
7.
LUCIAN
Serviciul Resurse 79 ADMIS
Umane
Consilier debutant
8. ADEM CILER Birou Adopții și Post 52 ADMIS
Adopții

Amânat Amânat
Inspector concurs concurs
principal conform conform
9. ALEXE IRINA MARIA Birou Monitorizare, adresă adresă
Statistică, Strategii, D.G.A.S.P.C. D.G.A.S.P.C.
Programe - Proiecte D86395/17.10. D86395/17.10
2017 .2017

Amânat Amânat
Inspector concurs concurs
principal conform conform
ANDREI MARIUS
10.
LUCIAN
Birou Monitorizare, adresă adresă
Statistică, Strategii, D.G.A.S.P.C. D.G.A.S.P.C.
Programe - Proiecte D86395/17.10. D86395/17.10
2017 .2017
Amânat Amânat
Inspector concurs concurs
principal conform conform
11. BACIU ELENA Birou Monitorizare, adresă adresă
Statistică, Strategii, D.G.A.S.P.C. D.G.A.S.P.C.
Programe - Proiecte D86395/17.10. D86395/17.10
2017 .2017

Amânat Amânat
Inspector concurs concurs
principal conform conform
12. BERBEC BIANCA Birou Monitorizare, adresă adresă
Statistică, Strategii, D.G.A.S.P.C. D.G.A.S.P.C.
Programe - Proiecte D86395/17.10. D86395/17.10
2017 .2017
Amânat Amânat
Inspector concurs concurs
principal conform conform
CONSTANTIN
13.
FLORIAN DRAGOS
Birou Monitorizare, adresă adresă
Statistică, Strategii, D.G.A.S.P.C. D.G.A.S.P.C.
Programe - Proiecte D86395/17.10. D86395/17.10
2017 .2017
Amânat Amânat
Inspector concurs concurs
principal conform conform
14. CRISTU NICOLAE Birou Monitorizare, adresă adresă
Statistică, Strategii, D.G.A.S.P.C. D.G.A.S.P.C.
Programe - Proiecte D86395/17.10. D86395/17.10
2017 .2017

Amânat Amânat
Inspector concurs concurs
principal conform conform
15. DRAGOMIR VIORICA Birou Monitorizare, adresă adresă
Statistică, Strategii, D.G.A.S.P.C. D.G.A.S.P.C.
Programe - Proiecte D86395/17.10. D86395/17.10
2017 .2017

Amânat Amânat
Inspector concurs concurs
principal conform conform
GEORGESCU
16.
CRISTINA
Birou Monitorizare, adresă adresă
Statistică, Strategii, D.G.A.S.P.C. D.G.A.S.P.C.
Programe - Proiecte D86395/17.10. D86395/17.10
2017 .2017

Amânat Amânat
Inspector concurs concurs
principal conform conform
17. GOLDIC CORNELIU Birou Monitorizare, adresă adresă
Statistică, Strategii, D.G.A.S.P.C. D.G.A.S.P.C.
Programe - Proiecte D86395/17.10. D86395/17.10
2017 .2017
Amânat Amânat
Inspector concurs concurs
principal conform conform
18. JURCĂ CĂTĂLINA Birou Monitorizare, adresă adresă
Statistică, Strategii, D.G.A.S.P.C. D.G.A.S.P.C.
Programe - Proiecte D86395/17.10. D86395/17.10
2017 .2017

Amânat Amânat
Inspector concurs concurs
principal conform conform
LESNIC CATALIN
19.
FELIX
Birou Monitorizare, adresă adresă
Statistică, Strategii, D.G.A.S.P.C. D.G.A.S.P.C.
Programe - Proiecte D86395/17.10. D86395/17.10
2017 .2017
Amânat Amânat
Inspector concurs concurs
principal conform conform
20. MANEA MĂDĂLINA Birou Monitorizare, adresă adresă
Statistică, Strategii, D.G.A.S.P.C. D.G.A.S.P.C.
Programe - Proiecte D86395/17.10. D86395/17.10
2017 .2017

Amânat Amânat
Inspector concurs concurs
principal conform conform
21. MUȘAT FLORENTINA Birou Monitorizare, adresă adresă
Statistică, Strategii, D.G.A.S.P.C. D.G.A.S.P.C.
Programe - Proiecte D86395/17.10. D86395/17.10
2017 .2017

Amânat
Amânat
Inspector concurs
concurs
principal conform
conform
22. MUȘIANU LUCIAN Birou Monitorizare, adresă
Statistică, Strategii, adresă
D.G.A.S.P.C.
Programe - Proiecte A.N.F.P.
D86395/17.10.
/2017
2017
Inspector debutant
Serviciul de Intervenție
23. GHINDEANU MIRELA în Situații de Abuz, 56 ADMIS
Neglijare și Violență în
Familie
Consilier debutant
Serviciul de Intervenție
24. ARON SIMONA în Situații de Abuz, ABSENT ABSENT
Neglijare și Violență în
Familie
Consilier debutant
Serviciul de Intervenție
25. CHIRILĂ DANIELA în Situații de Abuz, ABSENT ABSENT
Neglijare și Violență în
Familie
Consilier debutant
Serviciul de Intervenție
IVAN MARIOARA
26. în Situații de Abuz, ABSENT ABSENT
MIRELA
Neglijare și Violență în
Familie
Consilier debutant
Serviciul de Intervenție
27. MAHU ALINA în Situații de Abuz, ABSENT ABSENT
Neglijare și Violență în
Familie
Consilier debutant
Serviciul de Intervenție
28. NIȚICĂ ANGELA în Situații de Abuz, 29 RESPINS
Neglijare și Violență în
Familie

Consilier debutant
Serviciul de Intervenție
TESCARU ALINA
29. în Situații de Abuz, ABSENT ABSENT
DANIELA
Neglijare și Violență în
Familie

Consilier debutant
Serviciul de Intervenție
30. VOINEA DORINA în Situații de Abuz, 72 ADMIS
Neglijare și Violență în
Familie

Inspector asistent
Serviciul Management
31. NURCIU ANA MARIA de Caz pentru Copil – 34 RESPINS
Birou Alternative de
Tip Familial

Inspector debutant
Serviciul Management
32. CIOTU ANDRA ELENA de Caz pentru Copil – 69 ADMIS
Birou Alternative de
Tip Familial
Inspector debutant
Serviciul Management
33. SLAVOIA IOANA de Caz pentru Copil – 75 ADMIS
Birou Alternative de
Tip Familial
Inspector debutant
Serviciul Management
34. STAN VALENTINA de Caz pentru Copil – 23 RESPINS
Birou Alternative de
Tip Familial
Inspector debutant
Serviciul Management
TOPOLEANU
35. de Caz pentru Copil – 17 RESPINS
VASILICA
Birou Alternative de
Tip Familial
Inspector debutant
Serviciul Management
36. VASILE ANDREEA de Caz pentru Copil – 52 ADMIS
Birou Alternative de
Tip Familial
Inspector debutant
Serviciul Management
ABDURAMAN IPEK de Caz pentru Copil – 50 ADMIS
37.
Birou Alternative de
Tip Familial
Inspector debutant
Serviciul Management
38. BICOIU LAURA MARA de Caz pentru Copil – ABSENT ABSENT
Birou Alternative de
Tip Familial

Inspector debutant
Serviciul Management
39. COROBAN DANIELA de Caz pentru Copil – 60 ADMIS
Birou Alternative de
Tip Familial

Inspector debutant
Serviciul Management
DUMITROF
40. de Caz pentru Copil – ABSENT ABSENT
NICOLETA
Birou Alternative de
Tip Familial
Inspector debutant
Serviciul Management
DUMITRU TALIDA
41. de Caz pentru Copil – 23 RESPINS
MARINA
Birou Alternative de
Tip Familial
Inspector debutant
Serviciul Management
42. TURKUCZ BIANCA de Caz pentru Copil – 0 RESPINS
Birou Alternative de
Tip Familial
Inspector debutant
Birou Management de
Caz pentru Adulți –
43. GUREI VANEA
Compartiment
51 ADMIS
Asistență Persoane
Adulte
Inspector debutant
Serviciul de Evaluare
44. IORUCU MĂDĂLINA Complexă a ABSENT ABSENT
Persoanelor Adulte cu
Handicap
Consilier debutant
Serviciul de Evaluare
45. TĂNASE GETA Complexă a 54 ADMIS
Persoanelor Adulte cu
Handicap
Consilier juridic
46. DOBRIN ALINA superior Birou Achiziții ABSENT ABSENT
Urmărire Contracte
Consilier juridic
MITU MIHAELA
47. superior Birou Achiziții ABSENT ABSENT
ISABELA
Urmărire Contracte
Consilier juridic
48. MOLOCI MIRELA superior Birou Achiziții ABSENT ABSENT
Urmărire Contracte
 Candidații declarați ,,admis’’ vor susţine proba interviu la sediul Centrului de
Plasament Traian, str. Nicu Mandai, nr. 15 din Constanța, joi 26.10.2017,după cum
urmează:

 - ora 13,00 Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap
 ora 13,10 Birou Management de Caz pentru Adulți – Compartiment Asistență
Persoane Adulte
 ora 13,20 Birou Adopții și Post Adopții
 ora 13,30 Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare și Violență în Familie
 ora 13,50 Serviciul Management de Caz pentru Copil – Birou Alternative de Tip
Familial
 ora 14,30 Compartiment Control Intern
 ora 14,40 Serviciul Resurse Umane
 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen
de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune
la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,la sediul Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, str. Decebal nr.22,
Constanța.

 Afişat, astăzi 24.10.2017, ora: 17,00 la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Constanța, la sediul Centrului de plasament Traian și pe site-ul
instituției (www.dgaspc-ct.ro)

Comisia