Sunteți pe pagina 1din 17

PORTOFOLIU

AUDITUL CALITĂȚII
( S.C. DOLY-COM S.R.L.)

Coordonator:
Prof. dr. Cecilia POP

Sudent master II :
Achelăriței Bianca-Gabriela (Axante)

1
Cerință:
Elaborati următoarele documente pentru o organizație din domeniul alimentar :

1. Întocmirea unui program de audit intern pentru o organizație și a unui plan de audit de
terță parte;

2. Întocmirea unei Liste de verificare pentru 2 cerințe din standardul ISO 9001, cu
întrebări Low Level si High Level;

3. Analiza unui proces dintr-o organizație cu specificarea cerințelor corespunzătoare din


ISO 9001;

4. Întocmirea a 2 Rapoarte de neconformitate corespunzătoare neîndeplinirii a 2 cerințe


din ISO 9001;

5. Descrieți procesul de audit, explicând activitățile specifice fiecărei etape.

S.C. DOLY-COM S.R.L. este o societate care activează în domeniul industriei alimentare
prin abatorizarea bovinelor și cabalinelor pentru obținerea cărnii, materie primă pentru diverse
preparate de origine animală.

2
I.A. ÎNTOCMIREA PROGRAMULUI DE AUDIT INTERN PENTRU ORGANIZAȚIA S.C. Doly-com S.R.L.

PROGRAM DE AUDITURI INTERNE SMC


F-07 Editia …../ Data 01/01/2018 pag. 1/1

Nr. Anul 2018 Echipa de audit Alte


Proces / colectiv auditat ian feb. mar apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.
crt resurse

1 Conducere X X A.D.; CESA

X X
2 Tehnic-adminstrativ A.B.; A.D.

3 Producție X X A.B.; CESA

X X
4 Financiar-contabil A.B.; CESA

5 Calitate X X A.D.; CESA

6 Achiziții X
A.B.; A.D.

7 CESA X A.B., A.D.


Echipa de audit: CESA-Conducător Echipă de Siguranța Alimentelor; A.D.-Anton Dan (Financiar-contabil); A.B.-Achelăriței Bianca (Calitate)

Întocmit, RMC Data:


01/01/2018
Aprobat,
Director general
3
I.B. ÎNTOCMIREA PLANULUI DE AUDIT DE TERȚĂ PARTE PENTRU ORGANIZAȚIA S.C.
Doly-Com S.R.L.

S.C. DOLY-COM S.R.L. PLAN DE AUDIT

Megbízó
Client: S.C. DOLY-COM S.R.L. Eventualele observaţii sau propuneri de
modificare a planului de audit, vor fi
adresa: Roma, Botosani clarificate cu conducătorul echipei de
audit înainte de începerea auditului.

Domeniul auditului: Abatorizare bovine

Punct(e) de lucru / Roma, Botosani


Filială(e):
Standard/Criterii de audit: SR EN ISO 9001:2008 / Manualul Calității
Tipul auditului: Audit de certificare Data elaborării 10-11/11.2018
planului de audit:
Excluderi: Nu există
Reprez. pentru audit: Manager Savu Andrei
Documente care stau la baza Documentele transmise de client. Manualul Calității
auditului:
Limba auditului: Română Număr contract: 476
Numar salariati 120 Numar schimburi 3

Conducător echipă de audit / Vieru Daniela


Achelăriței Bianca Expert(i) / prescurtare:
prescurtare V.D.
A.B.
Anton Dan
Auditor(i) / prescurtare
A.D.
Auditor în formare / presc. Baran Vlad Achelăriței Bianca
Întocmit plan de audit:
B.V. A.B.

Pentru auditori se solicita însoţitori implicaţi profesional (ghid).


Data / ora Subunitatea Auditor / Partenerul de discuţii Cerinta standard
organizatorică şi/ presc.
sau procesul
ZIUA: 10.11.2018
08:00-08:30 Ședința de deschidere A.B. A.D.; Management de
V.D.; B.V. vârf:Director general;
Director executiv;

4
Responsabili proces,
RMC
08:30-09:30 Management A.D; A.B.; Managment de vârf, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,
B.V. Director General, 5.6, 6.1, 7.2, 7.5
Director executiv
09:30-10:00 Analiza documentației A.B. RMC 4.1, 4.2
SMC
10:00-10:50 Deplasare în unitatea A.D; A.B.,
de abatorizare B.V.
10:50-11:30 Departament producție A.B.; Responsabil proces 4.1, 4.2, 6, 7.1, 7.5,
A.D.;B.V 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4
11:30-12:30 Departament A.B..; Responsabil proces 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1,
financiar-contabil B.V.;V.D. 8.4, 8.5
12:30-13:45 Departament achiziții A.B.; Responsabil proces 4.2, 6.1, 6.2, 6,3, 6.4,
A.D.; B.V. 7.6, 8.3
13:45-14:15 Pauza de masă
14:15-14:45 Director Executiv A.B. Director Executiv 4.2, 5.5, 6.1, 6.2
14:45-15:15 Director Comercial A.D.; B.V. Director Comercial 4.2, 5.2,7.2
15:15-16:00 Selectare furnizori A.B., B.V. Responsabil proces 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1,
6.3, 7.1, 7.4, 8.2
16:00-16:45 Depozit de materii A.D.; Responsabil depozit 4.2, 5.4, 6.1, 6.2, 6,3,
prime și materiale A.B.; B.V. 6.4, 7.1, 7.4, 7.5, 7.6,
auxiliare 8.2, 8.3
16:45-17:30 Analiza rezultatelor A.D.; Management de
zilei de lucru A.B.;B.V.; vârf:Director general;
V.D. Director executiv;
Responsabili
proces,RMC

ZIUA: 11.11.2018
08:00-08:30 Ședința de deschidere A.B.; Management de
A.D.; vârf:Director general;
V.D.; B.V. Director executiv;
Responsabili
proces,RMC
08:30-09:00 Departament resurse A.D.; Responsabil proces 4.2, 5.5,6.1, 6.2, 7.5
umane A.B.; B.V.
09:00-10:00 Secția de preluare A.D.; B.V. Responsabil secție 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6,
deșeuri 7.1, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2,
8.4, 8.5
10:00-11:00 Laborator analize A.D.; Șef laborator 4.2, 6.4, 7.6, 8.2
carne-materie primă A.B.; B.V.

5
11:00-12:00 Laborator analize A.D.; Șef laborator 4.2, 6.4, 7.6, 8.2
produse finite A.B.; B.V.
12:00-13:00 Departament tehnic A.D.; A.B; Responsabil proces 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6,
B.V. 6.1, 8.4
13:00-13:30 Pauza de masă
13:30-14:30 Departament A.B., B.V. Responsabil proces de 4.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.4,
aprovizionare aprovizionare 7.1, 7.4, 8.2
14:30-15:30 Departament livrări A.B., B.V. Responsabil livrări 4.2, 5.4, 6.4, 7.2, 7.5,
8.2
15:30-16:30 Ședința de închidere A.D; A.B., Management de
B.V; V.D. vârf:Director general;
Director executiv;
Responsabili
proces,RMC

6
II. ÎNTOCMIREA UNEI LISTE DE VERIFICARE PENTRU DOUĂ CERINȚE DIN
STANDARDUL ISO 9001, CU ÎNTREBĂRI LOW LEVEL ȘI HIGH LEVEL

S.C. DOLY- COM S.R.L. LISTA DE VERIFICARE AUDIT- CALITATE


F-09 Editia ……. pag. 7/1

Compartiment auditat: PRODUCȚIE


Legendă:
Implementat = I Auditor: Achelăriței Bianca
Neimplementat = N
Data: 10.11.2018
Paragraf Standard de referinţă Audit Evaluare
SR EN ISO 9001:2001 Observaţii I N
8. MASURARE, ANALIZA ȘI IMBUNATAȚIRE
8.2 Monitorizare și măsurare
H.L.
A efectuat unitatea măsurările și monitorizările
corespunzătoare pentru a vedea daca sunt
satisfăcute cerințele cu privire la produs?
L.L. Cum a măsurat și monitorizat unitatea
caracteristicile produsului pentru a evalua
cerințele cu privire la produs?
HL. A determinat unitatea persoana care a
autorizat livrarea produsului?
L.L.Ce înregistrări arată persoana autorizată
pentru livrarea produsului către client?
H.L. A prezentat organizația dovada de
conformitate conform criteriilor stabilite?
L.L. Cum ați păstrat dovada de conformitate cu
criteriile specifice?

H.L. A efectuat organizația măsurarea și


monitorizarea în etapele specifice realizării
produsului conform planului stabilit?
L.L. Cum dovediți că organizația efectuează
măsurarea și monitorizarea în etapele specifice
realizării produsului conform planului?

7. REALIZAREA PRODUSULUI
7.6. Controlul echipamentelor de măsurare și monitorizare

7
H.L.A efectuat organizația monitorizările și
măsurările corespunzătoare pentru a furniza
dovezi de conformitate cerințelor?
L.L.Cum s-au efectuat procesele care atestă
faptul că monitorizările și măsurările sunt în
legătură cu cerințele de monitorizare și
măsurare?

H.L.A atestat organizația echipamentele de


măsurare și monitorizare care vor produce
dovezile conformității produsului cu cerințele
specifice?
L.L.Cum s-a atestat ce monitorizări și
măsurări trebuie realizate?

H.L.A planificat organizația procesele prin


care se atestă faptul că monitorizările și
măsurările sunt în legătură cu cerințele de
monitorizare și măsurare?
L.L.Cum ați dovedit că monitorizările și
măsurările sunt în legătură cu cerințele de
monitorizare și măsurare specifice?

Semnătură auditor,

‫ﻺﻷﻼ﷼‬

8
III. ANALIZA UNUI PROCES DINTR-O ORGANIZAȚIE CU SPECIFICAREA CERINȚELOR CORESPUNZĂTOARE DIN ISO 9001

INTRĂRI ABATORIZAREA IEȘIRI


CĂRNII DE BOVINE

-materia primă;
-diagrama de flux;
-etape de prelucrare a materiei prime;
-standarde;
-evaluări calitative și cantitative a -rapoarte de neconformitate;
-scheme tehnologice de lucru; materiei prime și a materiilor auxiliare; -produse neconforme;
-echipamente de lucru personal; - testarea calitativă a materiei prime și a -produse conforme;
-proceduri operaționale; materiilor auxiliare; -rezultatele monitorizării și
-materii auxiliare; - măsurarea și monitorizarea etapelor de măsurării;
-instrumente de lucru pentru lucru; -declarații de conformitate;
verificarea produsului; - întocmirea documentelor de verificare -rezultatele verificării produsului
a mărfii; (buletine de analiză).
- ambalaje;
- înregistrări.
-lista furnizorilor de colaborare;
-buletine de analiză;
-declarații de conformitate;
-echipamente protecție personal.

CERINȚE ISO 9001:


CERINȚE ISO 9001:
CERINȚE ISO 9001:
4.2, 5.4,9 5.5, 7.1,
4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 4.2, 6.2, 6.3, 7.2, 7.5,
7.2, 7.3, 7.4, 7.5,
6.2, 7.6, 7.6, 8.2, 8.3, 8.4
7.6, 8.4, 8.5
IV.ÎNTOCMIREA A DOUĂ RAPOARTE DE NECONFORMITATE
CORESPUNZĂTOARE NEÎNDEPLINIRII A 2 CERINȚE DIN ISO 9001
Raport neconformitate
SC DOLY-COM SRL Neconformitate
număr:1 / 2

Client denumire S.C DOLY-COM S.R.L.


reprezentant Achelaritei Bianca-Gabriela
Număr contract 476 Standard / specificaţie SR EN ISO 9001:2008
Cond. echipă Anton Dan Data auditului 10.11.2018
Auditor(i) Dascalu Sebastian Expert(i) Radu Valentin

Tipul auditului □certificare/recertificare□urmărire□supraveghere 1□supraveghere 2


Descrierea neconformităţii
Cerinţă standard 7.6 Subunitate org./proces: Cerințe referitoare la
realizarea produsului,
producție

În cadrul secției de refrigerare a carcaselor au fost depistate echipamente de monitorizare și


măsurare a temperaturii, neconforme din punct de vedere metrologic

Se va efectua audit de urmărire? □da □nu


10.11.2018 ‫ﻹﻛﻝﻖ‬ ‫ﻙﻎﻹﻬ﷼‬

data semnătura conducătorului echipei de audit semnătura reprezentantului


clientului

Măsura stabilită de client

Etalonarea, supravegherea și verificarea din punct de vedere metrologic a echipamentelor


de monitorizare și măsurare a temperaturii de refrigerare
Achelariței Bianca - Gabriela 10.11.2018 15.11.2018 ‫ﺝﺠﺡﺖ‬

persoana care aprobă măsura, Data termen limită de semnătura persoanei care
sau reprezentantul clientului implementare aprobă măsura, sau a
reprezentantului clientului
Evaluarea măsurii stabilite de client

□Măsura planificatăeste □ corespunzătoare□ necorespunzătoare.


data: 15.11.2018 semnătură conducător echipă de audit:‫﷼‬ ﷽‫ﻹﻻ‬

□ Măsura întreprinsă este


□ corespunzătoare□necorespunzătoare, pe baza verificării □ analiza documentaţiei transmise ulterior /□ audit de
urmărire.
data: 15.11.2018 semnătură conducător echipă de audit:‫ﺟﺞﺝﻹ‬

10
Raport neconformitate
SC DOLY-COM SRL Neconformitate
număr: 2/ 2

Client denumire S.C DOLY-COM SRL


reprezentant AchelăriȚei Bianca-Gabriela
Număr contract 476 Standard / specificaţie SR EN ISO 9001:2008
Cond. echipă Anton Dan Data auditului 11.11.2018
Auditor(i) Dascalu Sebastian Expert(i) Radu Valentin

Tipul auditului □certificare/recertificare□urmărire□supraveghere 1□supraveghere 2


Descrierea neconformităţii
Cerinţă standard 6.4. Subunitate org./proces: Cerințe referitoare la
managementul
resurselor
Secția de tranșare-fasonare a carcaselor dispune de un spațiu neadecvat de colectare a deșeurilor,
din punct de vedere al amplasării, ceea ce poate conduce la contaminarea materiei prime
Se va efectua audit de urmărire? □da □nu
11.11.2018 ‫ﻹﻛﻝﻖ‬ ‫ﻙﻎﻹﻬ﷼‬

data semnătura conducătorului echipei de audit semnătura reprezentantului


clientului

Măsura stabilită de client


Implementarea unui spațiu adecvat de colectare a deșeurilor, supravegherea și evacuarea continuă
a acestora
Achelăriței Bianca-Gabriela 11.11.2018 16.11.2018 ‫ﺝﺠﺡﺖ‬

persoana care aprobă măsura, Data termen limită de semnătura persoanei care
sau reprezentantul clientului implementare aprobă măsura, sau a
reprezentantului clientului
Evaluarea măsurii stabilite de client

□Măsura planificatăeste □ corespunzătoare□ necorespunzătoare.


data: 16.11.2018 semnătură conducător echipă de audit:‫﷼‬ ﷽‫ﻹﻻ‬

□ Măsura întreprinsă este


□ corespunzătoare□necorespunzătoare, pe baza verificării □ analiza documentaţiei transmise ulterior /□ audit de
urmărire.
data: 16.11.2018 semnătură conducător echipă de audit:‫ﺟﺞﺝﻹ‬

11
CERINȚA V
DESCRIEREA PROCESULUI DE AUDIT

Procesul de audit implică mai multe etape cu activități specifice fiecăreia și anume:
 inițierea auditului;
 efectuarea analizei documentelor;
 pregătirea activității de audit la fața locului;
 efectuarea propriu-zisă a auditului;
 finalizarea auditului.
Există și situații când se poate impune un audit de urmărire.

ETAPE AUDIT ACTIVITĂȚI SPECIFICE ETAPEI DE AUDIT

 numirea auditorului șef;


 definirea obiectivelor, domeniului și
1. INIȚIERE
criteriilor de audit, determinarea fezabilității
auditului;

2. EFECTUAREA ANALIZEI  analiza documentelor relevante ale sistemului


DOCUMENTELOR de management;

 plan de audit;
3. PREGĂTIREA AUDITULUI
 documente de lucru: chestionare, formulare;

 ședința de deschidere;

 comunicarea pe parcursul auditului;

 colectarea și verificarea informațiilor;


4. EFECTUAREA AUDITULUI
 generarea constatărilor de audit;

 pregătirea concluziilor de audit;

 ședința de închidere;

 pregătirea raportului de audit;


5. ÎNCHEIEREA AUDITULUI
 aprobarea raportului de audit;

12
 distribuirea raportului de audit;

 urmărirea aplicării acțiunilor corective și


6. URMĂRIREA AUDITULUI
preventive.

1. Inițierea auditului

Declanșarea auditului poate avea loc:


 din inițiativa organizației în vederea certificării sistemului de management al
calității;
 din inițiativa organizației pentru auditul intern;
 din inițiativa organizației pentru auditul la subcontractanți.
În etapa de inițiere a auditului are lor și numirea auditorului șef, numit de către organismul
de certificare. Numirea are loc prin notificare oficială şi se acceptă de cel numit.
Organizația împreună cu auditorul șef decid ce elemente ale sistemului calității vor fi
auditate într-un interval de timp specificat.
După discuția de informare preliminară, organismul de certificare verifică dacă organizația
solicitantă îndeplinește condițiile necesare efectuării auditului de certificare. În acest scop
transmite un chestionar de autoevaluare. Pe baza acestuia organismul de certificare stabilește daca
se poate trece sau nu la faza următoare. În măsura în care se consideră necesar, poate fi efectuat
un preaudit, de către echipa desemnata de organismul de certificare.

2. Efectuarea analizei documentelor


Această etapă presupune analiza documentelor relevante ale sistemului de management
inclusiv înregistrările. Întreprinderea transmite organismului de certificare documentele sistemului
calității (manualul calității, procedurile, instrucțiunile de lucru, sau alte documente), care sunt
examinate de auditorul șef. Dacă sistemul calității prezentat in documentele examinate corespunde
referențialului stabilit, atunci se poate efectua auditul de certificare.

3. Pregătirea activității de audit la fața locului


În această etapă au loc:
 elaborarea planului de audit;
 alocarea activităților echipei de audit;
 stabilirea documentelor de lucru.

13
Planul de audit precizează obiectivele și domeniul auditului, persoanele responsabile ale
organizației, membrii echipei de audit, identificarea documentelor de referință, data și locul unde
se desfășoară auditul, identificarea compartimentelor organizatorice care trebuie auditate și ora
estimată pentru fiecare activitate prevăzută.
După elaborare planul de audit este aprobat de organizația auditată si de auditor.
Pentru facilitatea desfășurării auditului sunt utilizate următoarele documente: chestionare
de audit utilizate pentru evaluarea sistemului calității, liste de verificare, formulare pentru
raportarea observațiilor auditului și dovezi pentru susținerea concluziilor la care ajunge auditorul.
4. Efectuarea auditului
Efectuarea auditului cuprinde următoarele etape:
 ședința de deschidere;
 comunicarea pe parcursul auditului;
 colectarea și verificarea informațiilor;
 generarea constatărilor de audit;
 pregătirea concluziilor de audit;
 desfășurarea ședinței de închidere.
Organizarea ședinței de deschidere are drept scop organizarea primei întâlniri între echipa
de audit şi reprezentanţii auditatului, în care se prezintă în aproximativ 30 de minute, modul de
efectuare şi desfăşurare a auditului.
Problemele parcurse în cursul acestei întâlniri sunt:
 prezentarea de către auditorul şef a participanţilor din cele două părţi: membrii echipei
de audit şi reprezentanţii auditatului;
 prezentarea scopului auditului, analiza domeniului şi obiectivelor auditului, fiind
necesar ca auditorul şef să sublinieze că scopul auditului nu este acela de a găsi greşeli,
ci de a confirma implementarea şi efectivitatea sistemului;
 analiza stării curente a documentaţiei sistemului calităţii, folosită de auditori la
pregătirea auditului;
 trecerea în revistă a metodelor şi procedurilor care urmează a fi utilizate pentru
efectuarea auditului;
 stabilirea căilor oficiale de legătură între echipa de audit şi auditat;
 desemnarea însoţitorilor echipei de audit precum şi a reprezentanţilor auditatului care
vor semna rapoartele de neconformitate din partea acestuia;
 clarificarea tuturor detaliilor planului de audit şi obţinerea semnăturii reprezentantului
organizaţiei auditate pe planul de audit.

14
Pot avea loc și ședințe de intermediere în cazul în care un audit durează două sau mai multe
zile. Este recomandabil ca echipa de audit să aibă întâlniri la începutul fiecărei zile de lucru.
Pe parcursul şedinţelor intermediare:
 se analizează diferite aspecte sesizate în timpul auditului, având ca efect schimbul de
informaţii între auditori, precum şi analiza şi încadrarea neconformităţilor constatate;
 se prezintă de către auditorul şef reprezentantului organizaţiei auditate, neconformităţile
găsite şi se caută soluţii pentru rezolvarea diferitelor probleme apărute;
 se semnează rapoartele de neconformitate de către reprezentantul organizaţiei auditate.
Auditul se bazează pe metoda eșantionării. Pe parcursul efectuării auditului se colectează
dovezi obiective, prin intermediul interviurilor, a examinării documentelor şi a înregistrărilor
calităţii, a observării activităţilor în curs de desfăşurare, a rapoartelor de audit anterioare, a
reclamațiilor.
Documentele folosite de auditor pe parcursul colectării de informații sunt: standardele sau
specificațiile, documentația smc (manualul calității si procedurile), liste de verificare, chestionarul
de audit, planul de audit și rapoarte de neconformitate sau observație.
Toate observaţiile din timpul auditului trebuie documentate (scrise). Auditorii trebuie să
noteze suficiente date pentru a putea să formuleze concluzii clare. Indiciile care semnalează
neconformităţi se notează dacă par semnificative,chiar dacă nu sunt cuprinse în lista de verificare
(chestionarul pentru audit) şi trebuie investigate. Înaintea părăsirii zonei auditate, trebuie verificat
cu atenţie dacă toate detaliile din notiţele luate sunt clare şi complete.
Neconformitatea constituie un eşec în îndeplinirea unei cerinţe, faţă de referinţa auditului.
Neconformităţile se clasifică în două categorii: majore şi minore. În afară de neconformităţi mai
pot exista şi observaţii.
Documentarea neconformităţilor constă în redactarea acestora sub formă scrisă pentru a
putea fi prezentate auditatului. Redactarea neconformităţilor trebuie să fie exactă, completă, utilă
şi concisă. Documentarea completă presupune prezentarea de dovezi obiective care trebuie să fie
incluse în raportul de neconformitate. Descrierea trebuie să cuprindă informaţiile necesare pentru
a se putea face o verificare ulterioară a constatărilor.
După efectuarea tuturor examinărilor prevăzute în planul de audit, înaintea transmiterii
raportului de audit către auditat are loc o şedinţă de închidere, în care se prezintă oficial concluziile
auditului, neconformitățile constate, clarificări dacă este cazul. Această şedinţă este condusă de
auditorul şef, fiind recomandat să participe conducerea auditatului la nivelul cel mai înalt şi
conducerea compartimentelor auditate.

15
5. Finalizarea auditului

În această etapa va fi pregătit raportul de audit sub directa coordonare a auditorului șef.
Scopul raportului de audit este să confirme oficial informațiile comunicate în timpul ședinței de
închidere.
Raportul de audit va conține referiri la obiectivul auditului, scopul auditului, detalii ale
planului de audit, identitatea părților participante, constatări și observații asupra neconformităților,
concluzii și lista de difuzare a raportului de audit.
Auditul se termină o data cu transmiterea către client a raportului de audit. În anumite
situații poate avea loc și un audit de urmărire care are ca scop implementarea anumitor acțiuni
corective in vederea funcționării sistemului de management.

16
BIBLIOGRAFIE

 Pop Cecilia, Pop M., Mureșan GH., Calitatea, siguranța și merceologia


produselor alimentare, editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2013;

 SR EN ISO 9001:2008, Sisteme de management al calităţii. Cerinţe

17