Sunteți pe pagina 1din 2

Perpetuum mobile

În accepția modernă, un perpetuum mobile este un dispozitiv care își menține


o mișcare ciclică permanentă încălcând legile de conservare acceptate, sau încălcând
ireversibilitatea fenomenelor din natură, ireversibilitate de asemenea acceptată.
Se discută despre următoarele tipuri de perpetuum mobile:

 Perpetuum mobile de speța întâi, care inițial viza violarea primului principiu al
termodinamicii. Actual în această categorie intră toate dispozitivele care
violează principiul conservării energiei, indiferent în ce formă.
 Perpetuum mobile de speța a doua, care inițial viza violarea celui de al doilea
principiu al termodinamicii. Actual în această categorie intră toate dispozitivele care
violează comportarea statistică a materiei la nivel molecular.
 Perpetuum mobile de speța a treia, concept de dată recentă. În această categorie intră
dispozitivele care, deși nu schimbă energie cu exteriorul (sunt sisteme izolate),
violează ireversibilitatea fenomenelor.

Tipuri de perpetuum mobile

În accepție termodinamică se discută doar despre perpetuum mobile de speța întâi


și a doua, corespunzător echivalenței dintre lucru mecanic și căldură. În sens larg,
expresia este folosită la toate dispozitivele cu mișcare perpetuă, indiferent de formele de
energie (electrică, magnetică etc.) care intervin. Definitorii sunt legea conservării energiei
și problema ireversibilității. Unele dispozitive își obțin mișcarea din surse de energie
neconvențională, „ecologice”, însă, deși apar ca noi surse de mișcare, evident, nu sunt
niște perpetuum mobile.
Perpetuum mobile de speța întâi
Un perpetuum mobile de speța întâi este un sistem fizico-chimic care ar funcționa
ciclic și ar efectua, într-un număr de cicluri complete, lucru mecanic, fără a primi din
exterior energie sub formă de lucru mecanic sau căldură. Imposibilitatea de a realiza un
astfel de sistem este o consecință a primului principiu al termodinamicii. Din acesta
rezultă imposibilitatea realizării, atât a acestui perpetuum mobile, cât și a reciprocului
său, adică a unui sistem care să funcționeze ciclic și să primească, într-un număr de
cicluri complete, lucru mecanic, fără să cedeze în exterior energie sub formă de lucru
mecanic sau căldură.
Perpetuum mobile de speța a doua
Un perpetuum mobile de speța a doua este un sistem fizico-chimic care ar
funcționa ciclic și ar efectua, într-un număr de cicluri complete, lucru mecanic,
schimbând căldură cu o singură sursă de căldură, sursa fiind un sistem fizico-chimic de
temperatură uniformă. Imposibilitatea de a realiza un astfel de sistem este o consecință a
celui de al doilea principiu al termodinamicii. Problema demonului lui Maxwell este până
azi un obiect de discuție.
Perpetuum mobile de speța a treia
Expresia perpetuum mobile de speța a treia este de dată recentă, nu este legată de
termodinamică și se referă la sisteme fizico-chimice izolate care, odată puse în mișcare,
deoarece nu schimbă energie cu mediul ambiant și nu-și schimbă forma energiilor din
sistem (în jargon tehnic sunt lipsite de pierderi) își păstrează mișcarea pe timp nelimitat.
Imposibilitatea de a realiza un astfel de sistem derivă din ireversibilitatea fenomenelor.