Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUARE INIŢIALĂ

Clasa a IX-a
An şcolar 2012-2013
Subiectul I (50 p.)
Se dă textul:
Paul încercase de multe ori să-şi amintească în ce împrejurări o cunoscuse pe Anna.[...]
Mai târziu, aflase dintr-un cuvânt aruncat la întâmplare că petrecuseră cândva o vacanţă împreună, foarte
aproape unul de altul, fără să se cunoască însă.
- Acum şase ani, când eram la Satu-Lung... [...]
Revedea grupul de tinere fete şi băieţi, ce coborau dimineaţa dinspre Satu-Lung, dezordonaţi, gălăgioşi, puţin
provocatori, cu sentimentul că se află într-un oraş străin, în care nimeni nu-i cunoaşte şi nimic nu-i compromite:
mâncau covrigi în plină stradă, se strigau pe nume în gura mare, se fugăreau de la un trotuar la altul, aruncau cu
pietre în copacii de la marginea drumului – acei încântători meri de la Cernatu, cu trunchiul văruit până la jumătate
şi cu fructe verzi, lucioase.
Trecerea lor pe „promenadă”, un pod de lemn pardosind unul din trotuare, provoca în fiecare zi aceeaşi
rumoare. [...]
Era de obicei ora de tenis a grupului. [...]
Lui Paul îi plăcea să se oprească acolo, în faţa gardului de sârmă, şi să privească agitaţia rachetelor, bătaia
regulată a mingii, rochiile albe ale jucătoarelor. [...]
De la alba jucătoare înclinată un moment spre el cu racheta în mână, într-o seară de august 1926, ce distanţe
fuseseră de străbătut până la această cunoscută, dureroasă Ann!

(Accidentul - Mihail Sebastian)

1. Găseşte sinonime contextuale pentru cuvintele: împrejurări, încântători, de străbătut. (2x3=6p.)


2. Scrie câte un antonim pentru fiecare dintre cuvintele: să-şi amintească, lucioase.(2x2=4p.)
3. Construieşte câte un enunţ cu sensul propriu şi cu sensul figurat al cuvântului: piatră.(2x2=4p.)
4. Precizează cărui gen literar îi aparţine fragmentul dat. Argumentează-ţi răspunsul exemplificând cu trei
trăsături specifice acestui gen. (2+6=8p.)
5. Transcrie din text un epitet. (3p.)
6. Prezintă într-un enunţ împrejurările în care s-au cunoscut Paul şi Anna. (indică timpul, locul şi situaţia
în care se aflau) (15p.)
7. Explică în 5-8 rânduri semnificaţia secvenţei boldate din enunţul: „De la alba jucătoare înclinată un
moment spre el cu racheta în mână, într-o seară de august 1926, ce distanţe fuseseră de străbătut până
la această cunoscută, dureroasă Ann!”(10p.)

Subiectul al II-lea (40 p)

Redactează un text de 10-15 de rânduri în care să-ţi exprimi opinia în legătură cu importanţa prietenilor la vârsta
adolescenţei.

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu.