Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA"

BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MEDICINĂ
DISCIPLINA DE GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE

REZUMAT
LUCRARE DE LICENȚĂ

Absolvent: Cerchez Gabriela

Titlul lucrării: Caracteristici ale somnului la vârstnicii cu tulburări ale dispoziției

Lucrarea a fost efectuată în cadrul Disciplinei de Geriatrie și Gerontologie - Institutul


Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", Facultatea de Medicină Generală, U.M.F.
"Carol Davila", București.
Am ales tema "Caracteristici ale somnului la vârstnicii cu tulburări ale dispoziției" întrucât
creșterea procentuală și absolută, pe plan mondial, a segmentului vârstnic al populației reprezintă o
problemă actuală și deoarece tulburările dispoziției și ale somnului sunt frecvente și determină
modificări semnificative asupra calității vieții asupra acestui grup populațional.
Îmbătrânirea în sine afectează majoritatea sistemelor organismului, îngreunând astfel
diferențierea modificărilor fiziologice legate de vârstă de cele patologice, în special atunci când
acestea sunt frecvent intercorelate: creșterea incidenței afecțiunilor medicale, reacții adverse ale
medicamentelor, activitatea redusă din timpul zilei, modificări din viața socială și personală etc.
Toate aceste schimbări, apărute odată cu înaintarea în vârstă, măresc riscul incidenței tulburărilor
somnului la aceste categorii de persoane.
Tulburările dispoziției reprezintă entități patologice frecvente la populația geriatrică,
incidența lor crescând odată cu înaintarea în vârstă. Depresia este o boală a dispoziţiei care implică
procese cognitive şi care are impact vizibil asupra funcţionării întregului organism. Reprezintă o
problemă globală și majoră de sănătate a vârstnicilor, iar etiologia ei la acest segment populațional
este plurifactorială: personalitatea anxioasă, cu dificultăți de interrelaționare, sexul feminin,
singurătatea, mediul urban, istoricul de depresie, afecțiunile cronice, medicamente, consumul cronic

1
de alcool, modificări sociale ca pensionarea, izolarea socială și familială, lipsa sprjinului material.
Lucrarea de faţă este formată din două părți: o parte generală și una specială.
Partea Generală cuprinde patru capitole care prezintă noțiuni legate de fenomene de
îmbătrânire, tulburări ale dispoziției, tulburări ale somnului şi efectele asocierii celor două asupra
vârstnicilor. Partea generală prezintă deasemenea aspecte legate de fiziologia somnului la
persoanele vârstnice, de impactul anumitor afecţiuni care influenţează somnul normal al vârstnicilor
şi analizează tipurile de patologii legate de somn la acest grup populațional.
Partea Specială se constituie dintr-un studiu observațional, descriptiv, cu mod de abordare
transversal, desfăşurat în Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie “Ana Aslan” din Bucureşti
și la Clinica de Pshiatrie a Secției IX din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie “Profesor Doctor
Alexandru Obregia” din Bucureşti, în perioada noiembrie 2015-ianuarie 2016. Eșantionul a cuprins
120 de pacienţi care au fost împărţiţi în două grupuri în funcţie de vârstă, selecționați pentru a
răspunde întrebărilor unui chestionar care evaluează caracteristicile somnului. Pacienții au fost
ulterior repartizați în două loturi: unul cu vârsta cuprinsă între 50 si 64 de ani și un lot cu subiecții
de peste 75 de ani. Printre criteriile de includere în studiu se numără: vârsta peste 50 de ani,
diagnosticul de depresie sau tulburare bipolară conform criteriilor DSM-V sau ICD-10, absența
unui alt diagnostic psihiatric pe axa I/II sau neurologic și capacitatea pacientului de a răspunde
întrebărilor chestionarului.
În urma prelucrării datelor, s-au emis mai multe concluzii. Dintre acestea, s-a constatat
faptul că tulburările somnului cel mai frecvent prezente la subiecții diagnosticați cu tulburări ale
dispoziției sunt legate de: perturbarea rutinei și igienei somnului, dificultățile de adormire și de
trezire, somnolența diurnă, problemele de cauză respiratorie. Frecvența perturbării rutinei și igienei
somnului la subiecții cu depresie și tulburări bipolare este corelată cu o creștere a frecvenței
trezirilor nocturne. Vârstnicii descriu o calitate a somnului mai slabă decât persoanele de sub 65 de
ani. Totodată, s-a constatat că femeile sunt mai frecvent afectate de tulburările somnului decât
bărbații.
Lucrarea de faţă semnalează importanţa cunoaşterii factorilor care afectează tulburările
dispoziţiei și calitatea somnului la persoanele vârstnice, oferind sugestii pentru identificarea unor
soluţii menite a le ameliora, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii vârstnicilor în general.

Absolvent, Coordonator Științific,


Cerchez Gabriela Prof. Dr. Gabriel-Ioan Prada