Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" BUCUREȘTI

FACULTATEA DE MEDICINĂ

DISCIPLINA DE GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE

REZUMAT
LUCRARE DE LICENȚĂ

Absolvent: Pascu Ioana-Mădălina


Titlul lucrării: "Impactul statusului nutrițional si al menopauzei asupra osteoporozei"

Lucrarea a fost efectuată în cadrul Disciplinei de Geriatrie si Gerontologie – Institutul


Național de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan", Facultatea de Medicină Generală, U.M.F.
"Carol Davila", București.
Am ales această temă pentru lucrarea de licență deoarece osteoporoza a devenit o
patologie tot mai frecvent intâlnită in rândul pacienților vârstnici, aceasta reprezentând o
importantă probemă de sănătate datorită capacității sale de invaliditate si de scădere a calității
vieții.
Osteoporoza reprezintă un pericol pentru orice individ indiferent de vârstă dar cu o
prevalență mai mare in rândul persoanelor vârstnice. Se consider că osteoporoza este cea mai
frecventă boală metabolică osoasă, afectând aproximativ 200 milioane de indivizi. Fractura
osteoporotică apărută ca o complicație a scăderii densității minerale osoase, reprezintă o cauză
importantă de morbiditate si mortalitate, având un impact socio-economic marcat.
Scopul principal al lucrării pornește de la presupunerea că statusul nutrițional si
menopauza se află printre factorii de risc ai osteoporozei. Vom demonsta impactul greutății
corporale și al deficitului de estrogeni asupra reducerii densității minerale osoase în special la
persoanele în vârstă.
Lucrarea este formată din 2 părți: Partea Generală și Partea Specială.
Partea Generală este structurată în 3 capitole mari: Capitolul 1. Obezitatea la vârstnici;
Capitolul 2. Menopauza; și Capitolul 3. Osteoporoza la vârstnici. Partea Generală cuprinde
aspecte legate de osteoporoză la persoanele vârstnice, de impactul anumitor factori de risc asupra
acestei patologii și analizează tipurile de măsuri terapeutice aplicate la acest grup populațional
Partea Specială este reprezentată de un studiu observațional de tip retrospectiv constând
din analiza bazei de date din cadrul Institului Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan",
București, realizat pe 60 de pacienți de sex feminin cu diagnosticul stabilit de
osteoporoză,internați în perioada mai 2016 – mai 2017. Pacienții selecționați au fost împărțiți în
2 loturi, al adulților și al vârstnicilor. Lotul adulților este format din 30 de femei cu vârste între
50-64 de ani, iar lotul vârstnicilor este compus din 30 de femei cu vârste ≥70 de ani. Printre
criteriile de includere se numără: diagnosticul de boală osteoporotică, vârsta între 50 si 64 de ani,
respectiv vârsta ≥70 de ani, sexul feminin si femei la menopauză.
Obiectivele studiului au fost: identificarea factorilor de risc ai osteoporozei și stabilirea
unei corelații între aceștia și boală, stabilirea rolului menopauzei și al gerutății corporale asupra
densității minerale osoase, precum și corelația între vechimea menopauzei și instalarea
osteoporozei.
Rezultatele studiului au arătat faptul că cei mai frecvenți factori de risc implicați in
apariția osteoporozei au fost in ordine: deficitul estrogenic la vârstă tânără, menarha apărută după
vârsta de 15 ani, fumatul și greutatea corporală scăzută, indiferent de grupa de vârstă. La cei mai
mulți dintre pacienți, osteoporoza a apărut la un interval de 15-20 ani de la instalarea
menopauzei, indiferent de grupa de vârstă. În ceea ce privește complicațiile osteoporozei, s-a
observant că fracturile vertebrale apar mai frecvent la persoanele vârstnice, iar la femeile adulte
mai frecvent întâlnite sunt fracturile de la încheietura mâinii.
Lucrarea de față semnalează importanța cunoașterii factorilor de risc implicați in apariția
osteoporozei la persoanele vârstnice, pentru identificarea acestora și aplicarea unor măsuri
menite a le ameliora, cu scopul de a îmbunătății calitatea vieții pacienților.

Absolvent, Coordonator Științific,


Ioana-Mădălina PASCU Prof. Univ. Dr. Gabriel-Ioan PRADA