Sunteți pe pagina 1din 1

Mare apărător te-a aflat în primejdii lumea, pe tine,

Purtătorule de chinuri, cel ce ai biruit pe păgâni.


Deci precum mândria lui Lie ai zdrobit și la luptă îndrăzneț
ai făcut pe Nestor, așa, Sfinte Dimitrie, roagă pe Hristos
Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

Fișă de lucru

1. Explicați expresia „Izvorâtorul de Mir” atribuită Sfântului Mare Mucenic Dimitrie pornind de
la următoarea povestire:
„ Deasupra locului unde a fost îngropat Sfântul Dimitrie, s-a zidit o biserică mică, unde
se săvârșeau multe minuni, mulți bolnavi primind vindecare. A aflat aceasta și un boier
credincios, din părțile Iliricului, pe nume Leontie. Acesta era cuprins de o boală grea, neavând
nicio șansă de vindecare. Prietenii săi l-au pus pe o targă și l-au dus la locul unde era îngropat
Sfântul Dimitrie. Ajuns acolo, Leontie a început să se roage cu credință: Sfinte al lui Dumnezeu,
Dimitrie, roagă-te pentru mine, păcătosul!. Îndată ce a rostit aceste cuvinte, Leontie s-a ridicat
de pe targă. Cu lacrimi în ochi i-a mulțumit Sfântului și a promis că va ridica o biserică mare și
frumoasă ca mulțumire. Voind a-și împlini promisiunea, Leontie a dat porunca să înceapă
construcția noii biserici. Pe când săpau, muncitorii au ajuns la trupul Sfântului Dimitrie. Au
rămas uimiți văzând că acesta era întreg și frumos mirositor și din el izvora mir. Mulți bolnavi au
fost unși cu acest mir și s-au vindecat”.

2. Enumerați modalități de cinstire a Sfântului Mucenic Dimitrie.

3. Precizați virtuțile dovedite de Sfântul Mucenic Dimitrie.

4. Pornind de la viața sfinților mucenici studiați, prezentați într-un text scurt calitățile pe care ați
dori să le cereți de la Dumnezeu. Justificați răspunsul.

S-ar putea să vă placă și