Sunteți pe pagina 1din 4

Aplicarea funcțiilor logice

1. Realizați pe o foaie de calcul în registrul 1 creem tabelul de mai jos, calculați media cu funcția
average, și reușita cu IF după următoarea regulă dacă media generală este mai mică decît 5 –
„insuficient”; este între 5-7 „bine” 9 sau mai sus “excelent”
Nr.crt. Nume Prenume C1 C2 C3 C4 C5 Media Calificativul
1 Ionescu Mircea 10 9 10 9 9
2 Popescu Ion 7 8 7 7 9
3 Petrescu Elena 6 7 5 7 7
4 Alexe Ana 4 3 6 4 3

2. Să se realizeze și să se completeze tabelul următor cu cel puțin 5 inregistrari:

o Calculati media pentru ficare elev;


o În ultima coloană să se determine rezultatul astfel: “admis” pentru elevii cu media mai mare
sau egală cu 9 şi “respins” pentru cei cu media mai mică decât 9;
3. Creați registrul 2 Magazin. Introduceți informațiile necesare în celulele corespunzătoare
coloanelor A->E, respectiv rândurilor 2->11.
 Calculați adaosul comercial astfel:
7% 𝑑𝑎𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑟𝑒 < 100
={
12% 𝑑𝑎𝑐𝑎 100 ≤ 𝑝𝑟𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑟𝑒
 Determinați numărul de zile de când există produsul în magazin.
 Calculați reducerea ce se poate aplica produselor aflate într-una din situațiile:

= {15% 𝑑𝑎𝑐𝑎 𝑛𝑟 𝑧𝑖𝑙𝑒 ≤ 60


30% 𝑑𝑎𝑐𝑎 60 < 𝑛𝑟 𝑧𝑖𝑙𝑒
 Determinați prețul de vânzare al produselor astfel:
= Pret primire+Adaos-Reducere
 În coloana Alte calcule determinați cel mai mare preț de vânzare pentru primele 5 produse și
cel mai mic preț de vânzare pentru ultimele 5 produse.

4. Creați registrul 3 care să calculeze valorile funcției y definită prin expresiile:

Indicații:
Puteți crea un tabel cu următoarele câmpuri:

5. Să se introducă în a doua foaie de calcul denumită Excursie următoarele date:


 În coloana Cost total calculaţi costul total al excursiei.
 În coloana Situaţia costului total să se afişeze „foarte scump” dacă costul total este mai mare
sau egal cu 200 si „OK” în caz contrar. 13.
 În coloana Cost total sub costuri să se afişeze costul total minim şi costul total maxim

6. Creați registrul 4 cu numele and_or_not și realizați următorul tabel:


a.

Indicații
Acțiunea de efectuat:
Inserarea funcțiilor TRUE, FALSE, AND, OR, NOT.
Inserare-Funcții-Logice, se alege funcția și se introduc argumentele funcției.

b. Descrieți ordinea de evaluare și calculați valoarea următoarei expresii, în funcție de valorile care vor
fi atribuite datelor a și b: E:= a AND b OR ( NOT a AND NOT b)
Acțiunea de efectuat, exemplificare
- deschiderea aplicației Excel
- Crearea unei foi de calcul cu denumirea expresie
- în foaia de calcul se realizează un tabel cu câmpuri având expresiile intermediare de evaluat
- se folosesc funcțiile NOT, OR, AND și se folosește precedența operatorilor

c. Evaluați ce valori poate lua următoarea expresie E:=b-4 >1 OR a+b <0, dacă operanzii pot lua
următoarele valori: 𝑎 ∈ {1, −10, −20} și 𝑏 ∈ 4,16.
Indicație: realizați un tabel de tipul

S-ar putea să vă placă și