Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Activitatea: Educaţie pentru societate


Tema activităţii: „Iedul cu trei capre”de Octav Pancu-Iaşi
Mijloc de realizare: Lectura educatoarei cu dezbatere
Tipul activităţii: de însuşire de cunoştinţe
Forma de organizare: activitate cu întreaga grupă de copii
Durata: 20 – 25 min.
Scopul activităţii:
Cunoaşterea şi respectarea unor norme de comportare morală şi estetică din viaţa
cotidiană; educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi.
Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unor atitudini
pozitive faţă de sine şi de ceilalţi.

Obiective operaţionale:
O1. – să asculte cu atenţie un text lecturat;
O2. – să scoată în evidenţă caracteristicile personajului principal din poveste;
O3. – să dezaprobe lenea, alintul, răsfăţul;
O4. – să ia atitudine faţă de cei leneşi , alintaţi şi răsfăţaţi;
O5. – să cunoască şi să respecte norme şi reguli de convieţuire familială şi socială;
O6. – să conştientizeze consecinţele pozitive sau negative ale actelor sale de
comportament asupra sa şi asupra celorlalţi;
Strategii didactice:
Metode şi procedee:
- expunerea
- observaţia
- explicaţia
- conversaţia
- instructajul oral
- problematizarea
Material didactic: Textul povestirii: „Iedul cu trei capre” de Octav Pancu-Iaşi, imagini
reprezentând aspecte din poveste în succesiune logică.
Material bibliografic:
1. Programa activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii, M.E.C., Bucureşti,
2005
2. Revista „Învăţământul Preşcolar” nr. 3 – 4 / 1999 pag. 115
3. Viorica Preda, „Grădiniţa altfel” ed. Integral, Bucureşti, 2003
4. Maria Bizdună, Alexandrina Neagu, „Texte pentru educaţia limbajului la preşcolari”,
Bucureşti, 1999

Scenariul didactic

Evenimentul CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Strategii Evaluare


didactic didactice

Momentul Se va pregăti sala de grupă şi materialul necesar .


organizatoric Voi aranja scăunelele în semicerc împreună cu copiii.

Captarea Introducerea în activitate o voi realiza cu ajutorul problematizarea


atenţiei Iedului (păpuşa din cadrul teatrului de păpuşi), Impuls
interpretând fragmente din poveste: emoţional
- Capră - mamă, îmbracă-mă ! Nu pot singur.
- Mătuşă - Capră, ospătează-mă! Nu pot singur!
- Bunică Capră, adoarme-mă! Nu pot singur! conversaţia Prin participare
activă
Anunţarea Copii, astăzi veţi asculta o poveste în care este vorba
temei şi despre acest ied, ce nu vroia să ştie unde trebuie să-şi
enunţarea pună lucrurile sale, nu se îmbrăca, nu mânca şi nu se
obiectivelor culca singur.
Toate acestea le făcea numai cu ajutorul mamei, al
bunicii şi al mătuşii capre care locuia cu el , până când i Explicaţia
s-a întâmplat ceva rău.
Vreţi să ascultaţi povestea lui?
Am să vă rog să fiţi foarte atenţi când vă povestesc Instructajul oral
pentru ca să puteţi lua parte la discuţii, să spuneţi ce va
plăcut şi nu va plăcut din poveste.

Dirijarea Voi povesti folosind un ton şi o mimică adecvată în


învăţării timpul dialogului dintre personaje.

Atingerea Voi cere copiilor să scoată în evidenţă caracteristicile Expunerea Orală - prin
performanţei personajelor din poveste: narativă impuls
- Cine îl îmbrăca pe ied dimineaţa şi de ce? emoţional
- Unde îşi punea lucrurile sale?
- Voi unde vă aşezaţi hăinuţele când ajungeţi acasă de
la grădiniţă?
- Cum se comporta Iedul cu cele trei capre?
- Ce s-a întâmplat cu iedul
- Cine ia luat hainele? Conversaţia
- Cine ia mâncat mâncarea?
- Cum a scăpat din ghearele lupului? orală
- Cum au fost : Lupul, Ursul şi Vulpea?
- Ce aţi învăţat voi din această poveste a Iedului cu trei
capre?

- Ce puteţi spune despre voi. Semănaţi cu iedul din


poveste? Problematizarea
- Voi cere copiilor să mă ajute să aşez la panou
imaginile în ordinea întâmplărilor

Încheierea În încheiere voi face aprecieri individuale şi colective


activităţii asupra modului de participare la activitate oferind Conversaţia de Medalioane cu
copiilor stimulente. încheiere iedul

S-ar putea să vă placă și