Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU

subansamble constructive ale maşinilor electrice (I)

Competenţa: Analizează construcţia maşinilor electrice

Obiective:
 să descrieţi subansamblurile constructive ale categoriilor de maşini electrice.
 să recunoaşteţi subansamblurile constructive în scheme structurale şi în maşini
electrice.
 să precizaţi rolul fiecărui subansamblu în funcţionarea maşinii electrice.

În figura următoare sunt prezentate elemente şi subansambluri constructive ale maşinilor


electrice.

1. Precizaţi denumirea fiecărui reper numerotat din figură şi realizaţi o scurtă


descriere a sa (formă, localizare în ansamblul maşinii).
2. Specificaţi materialul din care este executat.
3. Indicaţi rolul funcţional al fiecărui reper identificat

Puteţi organiza răspunsul sub forma unui tabel cu câte o coloană pentru fiecare cerinţă
rezolvată.