Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Învățămînt, Tineret și Sport mun.Bălți

Liceul Teoretic „Lucian Blaga”

Probă de evaluare
la limba şi literatura română
clasa I “A”

Învăţător,
Ţurcan Valeria

2018
Probă de evaluare la disciplina Limba şi literatura română

Numele, prenumele elevului ________________________________ Data:_______________

clasa I “A”

Citeşte atent textul.


Vara
A sosit vara. Zilele se măresc.
Plugarii se bucură că zilele sunt mai mari. În curând vor ieşi pe câmp
combinele harnice ca nişte albine.
Se coc cireşele, vişinile, prunele, merele de vară ...
Copiii se bucură că zilele sunt mai mari. Pentru că şi codru e mare şi muntele
e mare ! Şi marea e mare !
- Ce bine e că zilele de vară sunt mari !
Grigore Vieru

1. Formulează două întrebări la text:


____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 2
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

2. Adevărat sau fals ? 3


 Plugarii se bucură că vara zilele sunt mari. A F
 Combinele harnice vor ieşi pe câmp. A F
 Vara se coc cireşele. A F
 Copii se bucură că vara zilele sunt mici. A F

3. Descoperă în text cuvinte cu acelaşi sens:

a venit - ________________________________________ 3
se lungesc - __________________________________________
se înveselesc - _________________________________________

4. Transcrie din text o propoziţie exclamativă

____________________________________________________________________________________________ 3
____________________________________________________________________________________________
5.  Bifează varianta corectă

toamna scurte
A sosit vara Vara zilele sunt lungi 4

6. Completează cuvintele cu literele care lipsesc

bo__ boane 7
co__ vins î__ prumut
co__ punere
pli __ bare
î __ duioşat
zâ __ bet

7. Scrie câte două cuvinte după schemele propuse.

8. Desparte cuvintele în silabe.

muntele - ____________________________
3
primăvara - __________________________
bucurie - ____________________________

9. Alcătuieşte trei propoziţii după schema propusă.

?
?
4
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
10.
Completează propoziţiile folosind cuvintele potrivite.
5
A sosit vara cea________________________________________.

Soarele ___________________s-a ridicat pe cerul ______________________ .

Copiii se __________________ că vor pleca în _________________________ .

11. Scrie însuşiri pentru cuvântul vară.

vară

12. Descrie anotimpu vara în trei propoziţii.


____________________________________________________________________________________________ 6
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Puncte acumulate ______________din totalul de 50 puncte


Semnătura părintelui _____________________