Sunteți pe pagina 1din 45

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI

Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

LISTA DOCUMENTELOR

Volumul 0 Date privind procedura de atribuire

Volumul 1 Date referitoare la Contract

Volumul 2 Cerinţele Beneficiarului (Caietul de sarcini)

Volumul 3 Planşe şi desene (Caietul de sarcini)

Volumul 4 Liste (Caietul de sarcini)

Volumul 5 Informaţii incluse în Contract (Caietul de sarcini)

Volumul 6 Informaţii care nu sunt incluse în Contract

Page 1 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

VOLUM 2 / 6 - CERINTELE BENEFICIARULUI


DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SECTIUNEA 2.2 - CAIETUL SPECIAL DE SARCINI

DATA: Noiembrie 2012

Page 2 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

LISTA DOCUMENTELOR

Volumul 0 Date privind procedura de atribuire

Volumul 1 Date referitoare la Contract

Volumul 2 Cerinţele Beneficiarului (Caietul de sarcini)


Secţiunea 1 - Caietul general de sarcini
Secţiunea 2 - Caietul special de sarcini
Secţiunea 3 - Planul de securitate şi de
sănătate Secţiunea 4 - Planul de asigurare a
calităţii
Volumul 3 Planşe şi desene (Caietul de sarcini)

Volumul 4 Liste (Caietul de sarcini)

Volumul 5 Informaţii incluse în Contract (Caietul de sarcini)

Volumul 6 Informaţii care nu sunt incluse în Contract

Page 3 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

Sectiunea 2.2 - CAIETUL SPECIAL DE SARCINI


CUPRINS

1. ORGANIZAREA DE SANTIER 7
1.1 PREGĂTIREA ŞI ÎNTREŢINEREA ŞANTIERULUI. 7
1.2 STOCAREA MATERIALELOR VOLUMINOASE 10
1.2.1 ZONA DE STOCARE TEMPORARĂ PENTRU MATERIALUL EXCAVAT ŞI RECICLABIL 10

2. AMENAJAREA TERENULUI ŞI LUCRĂRI GENERALE DE TERASAMENT 10


2.1 AMENAJAREA TERENULUI 10
2.2 EXCAVAREA PENTRU TRASEELE CONDUCTELOR 10
2.3 EXCAVAREA ŞANŢURILOR PENTRU APA DE SUPRAFAŢĂ 11
2.4 TRANSPORTUL MATERIALULUI ÎN SURPLUS REZULTAT DIN LUCRĂRILE GENERALE DE
TERASAMENT 11

3. CONSTRUCŢIA DRUMURILOR 12
3.1 LUCRĂRI DE TERASAMENT PENTRU CONSTRUCŢIA DRUMULUI 12
3.1.1 LUCRĂRI DE DEBLEU ŞI RAMBLEU PE TERENUL NATURAL 15
3.1.2 EXCAVAREA TERENULUI NATURAL 16
3.1.3 UMPLUTURI CU SOL FOLOSIND MATERIALE EXCAVATE/ DEPOZITATE ÎN HALDE 16
3.1.4 UMPLEREA CU SOL PROVENIT DIN MATERIAL LIVRAT 17
3.1.5 CONSOLIDAREA ŞI NIVELAREA FUNDAŢIEI DRUMULUI 18
3.2 SUPRASTRUCTURA DRUMULUI 18
3.2.1 DRUMUL DE ACCES LA PUTURILE DE CAPTARE A BIOGAZULUI SI COLECTARE A LEVIGATULUI 19
3.2.2 SANTURI PEREATE NOI, PE FUNDATIE DE NISIP 23
3.2.3 PODET TUBULAR NOU 24

4. INCHIDEREA DEPOZITELOR NECONFORME DIN JUDETUL IASI 26


4.1 NIVELAREA DEPOZITULUI NECONFORM DE DESEURI 28
4.1.1 LUCRĂRI DE TERASAMENTE 28
4.1.2 COMPACTAREA MASEI DE DESEURI 28
4.2 LUCRARI AFERENTE INCHIDERII DEPOZITULUI 28
4.2.1 STRATUL DE SUSTINERE 29
4.2.2 STRATUL DE DRENARE A GAZULUI 29
4.2.3 IMPERMEABILIZARE CU GEOCOMPOZIT 29
4.2.4 STRATUL DE DRENARE A APELOR DIN PRECIPITATII 30
4.2.5 MATERIAL GEOTEXTIL DE SEPARATIE 30

Page 4 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

4.2.6 STRATUL SUPERIOR DE ACOPERIRE 31

5. TRATARE A LEVIGATULUI 31
5.1 COLECTAREA LEVIGATULUI DIN DEPOZITELE NECONFORME DE DESEURI 31
5.2 ELECTROPOMPA COLECTARE LEVIGAT 33
5.3 REZERVORUL ETANS VIDANJABIL DIN PAFS V = 25 MC 33

6. COLECTAREA GAZELOR DIN DEPOZITELE NECONFORME 34


6.1 COLECTAREA BIOGAZULUI 34
6.2 ZONA DE REGULARIZARE DEBIT BIOGAZ 36
6.3 FACLA DE ARDERE BIOGAZ 37

7. MANAGEMENTUL APELOR DE SUPRAFAŢĂ 37

8. LUCRARI DE CONSTRUCTII CIVILE 38


8.1 GARDUL 38
8.2 POARTA 39

9. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ ŞI LUCRĂRI DE ELECTRICITATE 39


9.1 LUCRĂRI ELECTRICE EXTERIOARE 39
9.2 ILUMINATUL EXTERIOR 40
9.2.1 ILUMINATUL INCINTEI 40

10. SISTEM DE MONITORIZARE AL PÂNZEI FREATICE 40

11. LUCRĂRILE NORMATE LA ZIUA DE LUCRU 42


11.1 LUCRĂRILE NORMATE LA ZIUA DE LUCRU - MÂNA DE LUCRU CALIFICATĂ 42
11.2 LUCRĂRILE NORMATE LA ZIUA DE LUCRU - UTILAJELE 42

Page 5 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

GLOSAR

Abreviere Definiţie
Conf. Conform / în conformitate cu
Aprox. Aproximativ
De Diametru exterior
CCG Condiţii contractuale generale
CGS Caiet general de sarcini
PMPF Puţ de monitorizare a pânzei freatice
HD-PE (sau HDPE) Polietilenă de înaltă densitate
PSS Plan de securitate şi de sănătate
Incl. Inclusiv
AM Autoritatea de management
MMP Ministerul mediului şi pădurilor
Min. Minim
PO Program operaţional
PAC Plan de asigurare a calităţii
CCS Condiţii contractuale speciale
Buc. Bucăţi
EPP Echipament personal de protecţie
CSS Caiet special de sarcini
Sec. Secţiune
Vol. Volum

Page 6 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

1. ORGANIZAREA DE SANTIER

1.1 Pregătirea şi întreţinerea şantierului.


Toate instalaţiile temporare de pe şantier trebuie să fie respecte cerinţele companiilor locale de
utilităţi, precum şi regulamentele generale cu privire la procedurile legale şi industriale privind
securitatea muncii, sănătatea şi protecţia mediului.Instalaţiile contractantului.
Contractantul îşi va crea propriile instalaţii temporare (birouri, instalaţii sanitare pentru personalul
propriu, spaţii pentru activităţi reactive incl. bucătărie, spaţii de stocare a materialelor şi a
utilajelor/ adăposturi). Mărimea, aspectul şi amplasarea instalaţilor vor fi aprobate de inginerul -
consultant. În acest sens, contractantul trebuie să furnizeze un plan de amplasare care să
prezinte în detaliu poziţionarea şi mărimea instalaţiilor temporare de şantier ale contractantului,
cu min. 3 săptămâni înainte de începerea lucrărilor de construcţii. Amplasarea este marcată pe
planşa „organizarea de şantier”. Instalarea, dezmembrarea şi asigurarea instalaţiilor temporare
etc. vor fi efectuate în contul contractantului şi înainte de acceptarea provizorie a lucrărilor.
Contractantul va fi pe deplin responsabil de materialele şi utilajele stocate. El va asigura
securitatea articolelor depozitate şi va asigura protejarea acestora contra temperaturilor extreme
şi a umezelii. Contractantul este responsabil de curăţarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor
temporare pe întreaga perioadă de construcţie precum şi de păstrarea ordinii pe şantier. Doar
materialele aprobate pot fi stocate pe şantier, orice materiale respinse trebuie îndepărtate
imediat de pe şantier.
În cazul în care contractantul intenţionează să amplaseze reclame proprii pe un panou,
amplasarea şi maniera de poziţionare vor fi decise împreună de către contractant şi inginerul-
consultant.
Panoul poate fi instalat în exclusivitate pe cheltuiala contractantului. O planşă a panoului (avand
dimensiunile minime de 60 x 90 cm, literele avand o inaltime de cel putin 5 cm) trebuie
transmisă mai întâi inginerului-consultant spre aprobare. Nicio altă reclamă nu poate fi
amplasată pe şantier.

Instalaţiile inginerului-consultant/ beneficiarului


Contractantul va monta toate instalaţiile inclusiv aer condiţionat şi/ sau încălzire. Instalarea,
dezmembrarea şi asigurarea instalaţiilor temporare etc. vor fi efectuate în contul contractantului şi
înainte de acceptarea provizorie a lucrărilor. Contractantul va fi pe deplin responsabil de
materialele şi utilajele depozitate. El va asigura securitatea articolelor stocate şi va asigura
protecţia lor contra temperaturilor extreme şi umezelii. Contractantul este responsabil de
curăţarea, orice reparaţie şi întreţinere a instalaţiilor temporare pe întreaga perioadă a
construcţiei precum şi de menţinerea şantierului în ordine.

Alimentarea cu energie electrică şi putere motoare


Modalităţile pentru furnizarea temporară de energie electrică şi putere motoare pentru instalaţiile
contractantului şi ale inginerului-consultant vor fi în responsabilitatea contractantului, care va
suporta, de asemenea, costurile de întreţinere şi consum. La cerere, contractantul va face toate
demersurile necesare la furnizorul local de electricitate pentru a obţine alimentarea cu
electricitate de la instalaţii existente. Instalaţiile trebuie să fie protejate în mod independent
conform legislaţiei locale. Contractantul va asigura protejarea şantierului contra penelor de

Page 7 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

electricitate. Semnale de alarmă care pot fi necesare pentru protejarea şantierului vor fi furnizate de
contractant. În cazul în care furnizorul de electricitate solicită inspectarea şi avizarea
instalaţiilor, Contractantul va organiza efectuarea acestor operaţiuni.

Furnizarea de apă potabilă şi evacuarea apelor uzate


Modalităţile de asigurare temporară a apei potabile şi a evacuării apelor uzate pentru instalaţiile
contractantului şi ale Inginerului-consultant vor fi în responsabilitatea contractantului care va
suporta, de asemenea, costurile de întreţinere şi consum. La cerere, Contractantul va face toate
demersurile necesare la autoritatea locală de gospodărire a apelor pentru a obţine furnizarea
apei din instalaţii existente. Instalaţia de pe şantier trebuie executată conform legislaţiei locale. În
cazul în care autorităţile de gospodărire a apelor solicită inspectarea şi avizarea instalaţiilor,
contractantul va organiza efectuarea acestor operaţiuni.

Telefon / Fax / Internet


Modalităţile de asigurare a conexiunii telefonice, prin fax şi internet pentru instalaţiile
contractantului şi ale inginerului-consultant vor fi în responsabilitatea contractantului care va
suporta, de asemenea, costurile de întreţinere. Costurile pentru contracte şi unităţile consumate vor
fi suportate individual de fiecare parte. Instalaţia de pe şantier trebuie executată conform
legislaţiei locale. În cazul în care autorităţile relevante solicită inspectarea şi avizarea instalaţiilor,
contractantul va organiza efectuarea acestor operaţiuni.

Curăţenia şi întreţinerea şantierului


Contractantul va suporta costul pentru curăţenia şi îndepărtarea oricăror deşeuri, mizerii şi
materiale reziduale şi curăţarea şantierului. Deşeurile etc. trebuie îndepărtate în cel mult o zi de
la generare.
În toate cazurile, aceasta se va efectua:
a) Atunci când lucrările referitoare la o sarcină anume sunt terminate în întregime sau în
parte;
b) Atunci când o astfel de îndepărtare este considerată necesară pentru prevenirea
incendiilor şi pentru asigurarea securităţii în general;
c) La prima solicitare a inginerului-consultant;
d) Acest articol va include curăţarea şantierului şi a spaţiului înconjurător înainte de
efectuarea livrării provizorii şi în timpul lucrărilor.
Arderea deşeurilor sau a surplusului de materiale de construcţie nu este în niciun caz permisă.
Deşeurile combustibile trebuie stocate imediat într-un container în locul desemnat în acest scop.
Dacă contractantul nu reuşeşte să îndeplinească cele de mai sus la timp, inginerul-consultant
poate atribui lucrările de curăţenie unui alt contractant. Se va reţine de două ori valoarea
cheltuielilor din sumele datorate pentru rapoartele privind lucrările efectuate în cazul
contractantului(ţilor) care este/sunt în situaţie de neîndeplinire.
Dacă starea şantierului necesită acest lucru, inginerul-consultant va angaja în mod direct
personal pentru a efectua lucrările de curăţenie necesare. Costurile aferente vor fi reţinute din
sumele datorate pentru rapoartele privind lucrările efectuate, cu o distribuţie proporţională a

Page 8 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

sumelor între rapoartele privind munca efectuată prezentate pentru luna respectivă de către
contractanţii prezenţi pe şantier.

Drumurile aferente şantierului/ gestiunea traficului.


Contractantul este responsabil de construirea şi întreţinerea tuturor drumurilor temporare şi de
orice management al traficului în funcţie de necesităţile de execuţie a lucrărilor de construcţii şi va
suporta toate costurile implicate.

Securitate/ împrejmuire
Contractantul va suporta costul pentru livrarea, instalarea, întreţinerea şi asigurarea împrejmuirii
temporare a tuturor instalaţiilor. Împrejmuirea şantierului va consta într-un gard de sârmă înalt
de cel puţin 2m, susţinut de stâlpi şi fundaţie şi va asigura accesul la şantier prin minim 2 porţi,
late de aprox. 2 m. Planul împrejmuirii trebuie supus spre aprobare inginerului-consultant.

Contractantul va suporta toate riscurile asociate acestui contract, atât pentru materiale cât şi
pentru lucrări, până la predarea provizorie a lucrării.
Costul menţinerii securităţii pe şantierul de construcţie pe întreaga durată a lucrărilor şi măsurile
generale privind siguranţa, igiena, securitatea, dacă este necesar protecţia de către poliţie, vor fi
plătite de către contractant.

Echipament personal de protecţie (EPP)


Purtarea echipamentului şi/sau a îmbrăcămintei de protecţie vor fi în conformitate cu
regulamentele aplicabile şi Planul de securitate şi de sănătate (PSS). Se va utiliza doar
echipament care respectă regulamentele /standardele. Echipamentul care a fost modificat în
orice fel nu poate fi folosit la lucrări.
Întreg personalul contractanţilor trebuie să afişeze în mod vizibil sigla şi denumirea companiei pe
îmbrăcămintea de protecţie.

Echipamente şi sprijin pentru testele solicitate de inginerul-consultant:


Contractantul trebuie să asigure toate echipamentele necesare pentru efectuarea testelor/
măsurătorilor care sunt descrise în caietul de sarcini (vol. 2, sec. 1 şi 2) şi planul de asigurare a
calităţii (PAC, vol. 2 sec. 4), precum şi sprijinul necesar pentru executarea testelor/ măsurătorilor
solicitate de inginerul-consultant.

Eliberarea amplasamentului după terminarea lucrărilor


După terminarea tuturor lucrărilor, contractantul va elibera amplasamentul de toate instalaţiile,
structurile şi conexiunile temporare la sistemele de utilităţi publice. Materialele de construcţie
rămase şi gunoiul aferent etc. trebuie îndepărtate în întregime de pe amplasament.
Pregătirea şi întreţinerea şantierului sunt plătite ca sumă forfetară. Aceasta va
acoperi toate cheltuielile şi taxele pentru efectuarea lucrărilor.

Page 9 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

1.2 Stocarea materialelor voluminoase

1.2.1 Zona de stocare temporară pentru materialul excavat şi reciclabil


Trebuie construită o zonă de stocare temporară pentru materialul excavat şi reciclabil.
Amplasamentul zonei de stocare va fi situata in interiorul amplasamentelor lucrarilor in limita de
proprietate.
Plata pentru realizarea zonei de stocare temporară este calculată în funcţie de
mărimea în metri pătraţi. Tariful va acoperi toate cheltuielile şi taxele pentru
efectuarea lucrărilor.

2. AMENAJAREA TERENULUI ŞI LUCRĂRI GENERALE DE TERASAMENT

2.1 Amenajarea terenului


Această specificaţie se aplică eliberării suprafeţei şi pregătirii amplasamentului investitiilor
înainte de începerea lucrărilor de inchidere a depozitelor neconforme.

Lucrările constau în:

• Relocarea si compactarea deseurilor;


• Micsorarea pe cat posibil a suprafetei finale aferente depozitului;
• Indepartarea din zona definitiva de depozitare a deseurilor voluminoase.

Toate lucrarile prezentate mai sus se vor realiza în conformitate cu dimensiunile si nivelele
stabilite de plansa de amenajare verticala.
Înainte de începerea lucrărilor, contractantul va testa şi propune tehnologia aplicată pentru
lucrări inginerului-consultant, totul în concordanţă cu specificaţiile caietului general de sarcini.
Eliberarea şantierului va fi calculată pe m² de suprafaţă eliberată conform măsurătorilor
prevăzute în planşele proiectului tehnic: planuri de amenajare verticala.

Mărimea va fi coordonată în colaborare cu inginerul-consultant. Toate deşeurile voluminoase


trebuie eliminate.

Eliberarea amplasamentului va fi plătită pe m². Tariful va acoperi toate cheltuielile


şi taxele pentru efectuarea lucrărilor.

2.2 Excavarea pentru traseele conductelor


Această specificaţie se aplică traseelor conductelor inclusiv depozitarea temporară laterală în
halde şi umplerea cu solul excavat. Transportarea materialului în surplus va fi plătită separat.

Lucrările constau în:

• Marcarea suprafeţei (traseului conductelor) care trebuie excavată


• Excavarea traseului conductelor:

Page 10 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

a. Retea biogaz: cu o lăţime de 0.7 m şi o adâncime de 1 m


b. Retea levigat: cu o lăţime de 0.6 m şi o adâncime de 1 m

• Depozitarea laterală în halde a solului excavat


• Umplerea cu solul excavat selectat în straturi de 10 cm grosime
• Nivelarea suprafeţei după umplere
• Toate măsurătorile topografice

Pozarea conductei se va face in stratul de recultivare pe un pat de nisip de 10 cm grosime, fiind


apoi inglobata in material local selectat pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare a
conductei.

Înainte de începerea lucrărilor, contractantul va testa şi propune tehnologia aplicată pentru


lucrări inginerului-consultant, totul în concordanţă cu caietul general de sarcini.

Excavarea traseelor conductelor se va plăti pe m 3. Tariful va acoperi toate cheltuielile


şi taxele pentru efectuarea lucrărilor.

2.3 Excavarea şanţurilor pentru apa de suprafaţă


Această specificaţie se aplică excavării şanţurilor pentru apele de suprafaţă. Transportul solului
excavat va fi plătit separat.

Lucrările constau în:

• Marcarea suprafeţei care trebuie excavate


• Excavarea cu lungimea prevazuta in proiect, lăţimea la bază de 0,50 m, lăţimea în
partea superioară de 2,50 m
• Nivelarea suprafeţei excavate
• Toate măsurătorile topografice
Lucrarile de excavare a santurilor pentru apa de suprafata vor fi realizate dupa cum urmeaza:

- Inchiderea depozitului neconform Pascani, L=560 m;


- Inchiderea depozitului neconform Tg. Frumos, L=437 m;
- Inchiderea depozitului neconform Harlau, L=560 m;
Înainte de începerea lucrărilor, contractantul va testa şi propune inginerului-consultant
tehnologia ce urmează a fi aplicată, totul în concordanţă cu caietul general de sarcini.

Lucrările de excavare pentru decopertarea fundaţiei vor fi plătite pe m 3. Tariful va


acoperi toate cheltuielile şi taxele pentru efectuarea lucrărilor.

2.4 Transportul materialului în surplus rezultat din lucrările generale de


terasament
Această specificaţie se aplică transportului solului în surplus din lucrările de terasament la o
zonă de depozitare în halde aflată în incinta şantierului. Depozitarea materialului în halde trebuie să
respecte instrucţiunile inginerului-consultant.

Page 11 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

Lucrările constau în:

• Transport;
• Transportul solului excavat / materialului în surplus la zona de depozitare în halde;
• Depozitarea în halde a solului excavat

Înainte de începerea lucrărilor, contractantul va testa şi propune inginerului-consultant


tehnologia ce urmează a fi aplicată, totul în concordanţă cu caietul general de sarcini.

Transportul materialului în surplus rezultat din excavare este plătit la m 3, măsuraţi


geometric la excavaţie (solul excavat - solul de umplutură). Tariful va acoperi toate
cheltuielile şi taxele pentru efectuarea lucrărilor.

3. CONSTRUCŢIA DRUMURILOR
General:

Aceste specificaţii se aplică realizării complete a tuturor drumurilor din amplasamentele


depozitelelor de deseuri urbane neconforme: Pascani, Tg. Frumos si Harlau.

3.1 Lucrări de terasament pentru construcţia drumului

La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914.


Categoriile si tipurile de pământuri clasificate conform STAS 1243 care se folosesc la
executarea terasamentelor sunt date în tabelele 1.a si 1.b.
Pământurile clasificate ca foarte bune pot fi folosite în orice conditii climaterice si hidrologice, la
orice înăltime de terasament, fără a se lua măsuri speciale.
Pământurile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate în orice conditii climaterice,
hidrologice si la orice înăltime de terasament, compactarea lor necesitând o tehnologie
adecvată.
Pământurile prăfoase si argiloase, clasificate ca mediocre în cazul când conditiile hidrologice
locale sunt nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/1, 2, 3
privind actiunea fenomenului de înghet-dezghet la lucrări de drum.
În cazul terasamentelor în debleu sau la nivelul terenului, executate în pământuri rele sau foarte
rele (tabelul 1b) sau a celor cu densitate în stare uscată compactată mai mică de 1,5 g/cmc, vor fi
înlocuite cu pământuri de calitate satisfăcătoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu lianti (var,
cenusă de furnal, etc.). Înlocuirea sau stabilizarea se vor face pe toată lătimea platformei, la o
adâncime de minimum 20 cm în cazul pământurilor rele si de minimum 50 cm în cazul
pământurilor foarte rele sau pentru soluri cu densitate în stare uscată compactată mai mică de 1,5
g/cmc. Adâncimea se va considera sub nivelul patului drumului si se va stabili în functie de
conditiile locale concrete, de către Inginer.
Pentru pământurile argiloase, simbolul 4d, se recomandă fie înlocuirea, fie stabilizarea lor
cu var, var-ciment, stabilizatori chimici, etc. pe o grosime de minimum 15 cm, sau când
pământul din patul drumului are umiditatea relativă Wo>0,55 se va executa un strat de separatie din
geotextil, rezistent si permeabil.

Page 12 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

W - umiditate naturală
Wo =
WL - limita de curgere
Realizarea terasamentelor în rambleu, în care se utilizează pământuri simbol 4d
(anorganice) si 4e (cu materii organice peste 5%) a căror calitate conform tabelului 1b este rea,
este necesar ca alegerea solutiei de punere în operă si eventualele măsuri de îmbunătătire să fie
fundamentate cu probe de laborator pe considerente tehnico-economice.
Nu se vor utiliza în ramblee pământurile organice, mâluri, nămoluri, pământurile turboase si
vegetale, pământurile cu consistentă redusă (care au indicele de consistentă sub 0,75%),
precum si pământurile cu continut mai mare de 5% de săruri solubile în apă. Nu se vor introduce în
umpluturi, bulgări de pământ înghetat sau cu continut de materii organice în putrefactie
(brazde, frunzis, rădăcini, crengi, etc).

APA DE COMPACTARE
Apa necesară compactării rambleurilor nu trebuie să fie murdară si nu trebuie să contină materii
organice în suspensie.
Apa sălcie va putea fi folosită cu acordul “Inginerului”, cu exceptia compactării terasamentelor din
spatele lucrărilor de artă.
Eventuala adăugare a unor produse, destinate să faciliteze compactarea nu se va face decât cu
aprobarea Beneficiarului, aprobare care va preciza si modalitătile de utilizare.

PĂMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE


Pământurile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor erodabile
trebuie să aibe calitătile pământurilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse
nisipurile si pietrisurile aluvionare. Aceste pământuri nu trebuie să aibă elemente cu dimensiuni mai
mari de 100 mm.

VERIFICAREA CALITĂTII PĂMÂNTURILOR


Verificarea calitătii pământului constă în determinarea principalelor caracteristici ale acestuia,
prevăzute în tabelul urmator:

Metode de
crt. Caracteristici care se determinare
verifică Frecvente minime
conform
STAS
1 Granulozitate În functie de heterogenitatea pământului 1913/5-85

2 Limita de plasticitate utilizat însă nu va fi mai mică decât 1913/4-86

3 Densitate uscată maxima o încercare la fiecare 5.000 mc 1913/3-76

Page 13 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

Metode de
crt. Caracteristici care se determinare
Frecvente minime
verifică conform
STAS
Coeficientul de 13450:2003
4
neuniformitate

Caracteristicile de Pentru pământurile folosite în rambleurile din


5 1913/13-83
compactare spatele zidurilor si pământurile folosite

la protectia rambleurilor, o încercare la 1913/12-88


6 Umflare libera
fiecare 1.000 mc
O încercare la fiecare:

7
Sensibilitate la înghet, - 2.000 mc pământ pentru 1709/3-90
dezghet rambleuri
- 250 ml de drum in debleu
8 Umiditate Zilnic sau la fiecare 500 mc 1913/1-82

Miscarea terasamentelor se efectuează prin utilizarea pământului provenit din săpături, în


profilurile cu umplutură ale proiectului. La începutul lucrărilor, Antreprenorul trebuie să prezinte
Consultantului spre aprobare, o diagramă a cantitătilor ce se vor transporta (inclusiv un tabel de
miscare a terasamentelor), precum si toate informatiile cu privire la mutarea terasamentelor
(utilaje de transport, distante, etc.).
Excedentul de săpătură si pământurile din debleuri care sunt improprii realizării rambleurilor
precum si pământul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie înlocuite vor fi
transportate în depozite definitive.
Necesarul de pământ care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de împrumut.
Recurgerea la debleuri si rambleuri în afara profilului din proiect, sub formă de supralărgire,
trebuie să fie supusă aprobării Beneficiarului.
Dacă, în cursul executiei lucrărilor, natura pământurilor provenite din debleuri si gropi de
împrumut este incompatibilă cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini si ale caietului de sarcini
speciale, sau ale standardelor si normativelor tehnice în vigoare, privind calitatea si conditiile de
executie a rambleurilor, Antreprenorul trebuie să informeze Beneficiarul si să-i supună spre
aprobare propuneri de modificare a provenientei pământului pentru umplutură, pe bază de
măsurători si teste de laborator, demonstrând existenta reală a materialelor si evaluarea
cantitătilor de pământ ce se vor exploata.
La lucrările importante, dacă beneficiarul consideră necesar, poate preciza, completa sau
modifica prevederile art.4 al prezentului caiet de sarcini. În acest caz, Antreprenorul poate
întocmi, în cadrul unui caiet de sarcini speciale, “Tabloul de corespondentă a pământului” prin
care se defineste destinatia fiecărei naturi a pământului provenit din debleuri sau gropi de
împrumut.

Page 14 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

Transportul pământului se face pe baza unui plan întocmit de Antreprenor, “Tabelul de miscare
a pământului” care defineste în spatiu miscările si localizarea finală a fiecărei cantităti izolate de
pământ din debleu sau din groapa de împrumut. El tine cont de “Tabloul de corespondentă a
pământului” stabilit de Beneficiar, dacă aceasta există, ca si de punctele de trecere obligatorii
ale itinerariului de transport si de prescriptiile caietului de sarcini speciale. Acest plan este supus
aprobării Beneficiarului în termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de începerea lucrărilor.
Controlul compactării
În timpul executiei, terasamentele trebuie verificate după cum urmează:
a) controlul va fi pe fiecare strat;
b) frecventa minimă a testelor trebuie să fie potrivit tabelului urmator:

Denumirea încercării Frecventa minimală a Observatii


încercărilor
Încercarea Proctor 1 la 5.000 m3 Pentru fiecare tip de
pământ
Determinarea continutului de apă 1 la 250 ml de platformă pe strat
Determinarea gradului de 3 la 250 ml de platformă pe strat
compactare

Laboratorul Antreprenorului va tine un registru în care se vor consemna toate rezultatele privind
încercarea Proctor, determinarea umiditătii si a gradului de compactare realizat pe fiecare strat si
sector de drum.
Antreprenorul poate să ceară receptia unui strat numai dacă toate gradele de compactare
rezultate din determinări au valori minime sau peste valorile prescrise. Această receptie va
trebui, în mod obligatoriu, mentionată în registrul de santier.

3.1.1 Lucrări de debleu şi rambleu pe terenul natural


Această specificaţie se aplică excavării terenului natural de-a lungul profilului longitudinal în
conformitate cu traseul proiectat şi reutilizarea materialelor excavate conform planşelor de
amenajare verticala.

Lucrările constau în:

• Marcarea suprafeţei unde se va executa excavarea


• Excavarea şi taluzarea solului natural conform planşelor din proiect
• Împrăştierea materialului de umplutură în straturi de maxim 20 cm grosime
• Compactarea straturilor de umplutură până la minim 95 % densitatea Proctor
• Furnizarea apei pentru compactare
• Udarea solului până la atingerea nivelului optim de apă pentru compactare
• Asigurarea calităţii pentru compactare conform CGS
• Verificarea profilului proiectat
• Nivelarea şi finisarea patului drumului şi a taluzurilor după excavare

Page 15 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

• Executarea releveului profilului excavaţiei conform proiectului


• Verificarea calităţii material excavat care trebuie să fie corespunzătoare pentru
reutilizarea ca material de umplutură. În cazul în care solul nu este conform calităţii
solicitate, solul trebuie excavat şi inlocuit.
• Transportul materialului în exces la zona de depozitare în halde.

Înainte de începerea lucrărilor, contractantul va testa şi propune inginerului-consultant


tehnologia ce urmează a fi aplicată, totul în concordanţă cu caietul general de sarcini, secţiunea
„Lucrări de terasament”. Toate lucrările vor fi în concordanţă cu cerinţele inginerului-consultant.

Lucrările de debleu şi rambleu pe terenul natural sunt plătite pe m³ de material


excavat măsurat
geometric în secţiuni transversale. Tariful va acoperi toate cheltuielile şi taxele pentru
efectuarea
lucrărilor.

3.1.2 Excavarea terenului natural


Această specificaţie se aplică excavării terenului natural de-a lungul profilurilor transversale în
conformitate cu detaliile proiectate in profilele transversale caracteristice.

Lucrările constau în:

• Marcarea zonei de excavat;


• Excavarea şi transportul la zona de umplere, taluzare sau depozitare în halde
• Nivelarea şi finisarea suprafeţei
• Compactarea stratului de fundaţie
• Verificarea profilurilor proiectate
• Evaluarea calităţii materialului excavat cu privire la adecvarea acestuia pentru
reutilizarea ca material de umplutură

Înainte de începerea lucrărilor, contractantul va testa şi propune inginerului-consultant


tehnologia ce urmează a fi aplicată, totul în concordanţă cu caietul general de sarcini, secţiunea
„Lucrări de terasament”.

Excavarea terenului va fi calculată în m³ de material excavat măsurat geometric în


secţiuni transversale. Tariful va acoperi toate cheltuielile şi taxele pentru efectuarea
lucrărilor.

3.1.3 Umpluturi cu sol folosind materiale excavate/ depozitate în halde


Această specificaţie se aplică umplerii cu material corespunzator lucrarilor de terasamente, care va
fi transportat de la zona de excavare sau stocare în halde din cadrul şantierului.

Lucrările constau în:

• Marcarea suprafeţei de umplut


• Transportul până de la halda la zona cu lucrari de terasamente
• Compactarea stratului de fundaţie a suprafeţei de umplut (inclusiv udarea; compactarea
până la 95 % densitate Proctor)

Page 16 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

• Împrăştierea şi aşezarea solului în straturi succesive şi compactarea acestora (inclusiv


udarea; compactarea până la 95 % densitate Proctor)
• Furnizarea şi transportul apei pe şantier pentru compactare
• Nivelare platformei şi a suprafeţei pantei
• Verificarea profilului proiectat
• Verificarea calităţii umpluturii

Înainte de începerea lucrărilor, contractantul va testa şi propune inginerului-consultant


materialele ce urmează a fi folosite şi tehnologia ce urmează a fi aplicată, totul în concordanţă cu
caietul general de sarcini, secţiunea „Lucrări de terasament”.

Excavarea terenului va fi plătită în m³ de umplutură, poziţionată şi compactată,


măsurată
geometric în secţiuni transversale. Tariful va acoperi toate cheltuielile şi taxele pentru
efectuarea
lucrărilor.

3.1.4 Umplerea cu sol provenit din material livrat


Această specificaţie se aplică umplerii cu material (sol) corespunzator umpluturilor livrate de
contractant.

Lucrările constau în:

• Marcarea zonei de umplut


• Compactarea stratului de fundaţie a suprafeţei de umplut (inclusiv udarea; compactarea
până la 95 % densitate Proctor)
• Livrarea de sol de umplutură conform cerinţelor
• Transportul pe şantier
• Împrăştierea şi nivelarea materialului în straturi succesive cu o grosime de maxim 20
cm (inclusiv udarea; compactarea până la 95 % densitate Proctor)
• Furnizarea şi transportul apei pe şantier pentru compactare
• Finisarea platformei şi suprafeţei pantelor
• Verificarea profilului proiectat
• Verificarea calităţii umpluturii

Cerinţe privind solul livrat:

• Solul va fi natural şi nepoluat


• Contractantul va asigura verificarea compatibilităţii în cazul solul propus. Fiecare
modificare a zonei de împrumut necesită o nouă verificare a compatibilităţii.
• Materialul va avea o mărime a particulelor in conformitate cu STAS 1913/5-85.

Înainte de începerea lucrărilor, contractantul va testa şi propune inginerului-consultant


materialele ce urmează a fi folosite şi tehnologia ce urmează a fi aplicată, totul în concordanţă cu
caietul general de sarcini, secţiunea „Lucrări de terasament”.

Page 17 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

Excavarea terenului va fi plătită în m³ de umplutură, poziţionată şi compactată,


măsurată
geometric în secţiuni transversale. Tariful va acoperi toate cheltuielile şi taxele pentru
efectuarea
lucrărilor.

3.1.5 Consolidarea şi nivelarea fundaţiei drumului


Această specificaţie se aplică compactării suplimentare şi nivelării stratului de bază al drumului,
după excavarea structurii drumului şi înainte de împrăştierea fundaţiei din balast.

Lucrările constau în:

• nivelarea fundaţiei drumului, înainte de începerea lucrărilor de taluzare


• udarea până la atingerea nivelului optim de apă pentru consolidare dacă este necesar
• compactarea suprafeţei terenului până la minim 95 % densitate Proctor
• testarea caracteristicilor terenului şi a nivelului de consolidare
• curăţarea suprafeţei terenului

Înainte de începerea lucrărilor, contractantul va testa şi propune inginerului-consultant


tehnologia ce urmează a fi aplicată, totul în concordanţă cu caietul general de sarcini, secţiunea
„Lucrări de debleu şi rambleu”.

Consolidarea şi nivelarea fundaţiei drumului vor fi calculate pe m² de suprafaţă


consolidată,
conform măsurătorilor „in situ”. Tariful va acoperi toate cheltuielile şi taxele pentru
efectuarea
lucrărilor.

3.2 Suprastructura drumului


La executia lucrarilor se va urmari:
- Trasarea prin coordonate a platformelor;
- Executarea sapaturilor si avizarea terenului de fundare de catre intocmitorul studiului
geotehnic;
- Realizarea umpluturilor conform planului de amenajare in plan vertical si a profilelor
transversale caracteristice pentru platforme si drumuri de acces;
- Pregatirea patului drumului si platformei;
- Realizarea fundatiei din balast;
- Astrenerea stratului din nisip;
- Turnarea betonului si compactarea cu vibrofinisoare;
- Protejarea imbracamintii de betonului;
- Realizarea rosturilor longitudinale (contact, dilatatie, contractie);
- Colmatarea rosturilor;
- Receptia finala a platformelor;
- Saparea la cota a santurilor;
- Pereerea santurilor;

Page 18 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

- Receptia finala a lucrarilor.


Se atrage atentia ca:
- Imbracamintile de beton se executa in intervalul de temperaturi atmosferice
+5ºC...+35ºC;
- Temperatura betonului la punerea in opera nu va fi mai mare de 30ºC;
- In mod exceptional, in intervalul 0ºC...5ºC lucrarile se pot executa numai cu avizul
beneficiarului, cu luarea masurilor speciale prescrise in ceea ce priveste prepararea,
asternerea si protectia betoanelor conform prevederilor documentelor tehnico-
normative in vigoare.
Pe toata perioada executiei lucrarilor sa se respecte cu precadere normativele STAS 863-85;
SR183-1:1995.
Pentru drumurile de acces la foraje proiectate la depozitele de deseuri existente neconforme, la
executia lucrarilor se va urmari:
- Trasarea prin coordonate a drumurilor;
- Avizarea terenului de fundare de catre intocmitorul studiului geotehnic;
- Realizarea umpluturilor conform planului de amenajare in plan vertical si a profilelor
transversale caracteristice pentru drum;
- Pregatirea patului drumului;
- Realizarea fundatiei din balast;
- Realizarea stratului din piatra sparta;
- Receptia finala a lucrarilor.

3.2.1 Drumul de acces la puturile de captare a biogazului si colectare a levigatului

3.2.1.1 Reabilitarea si inchiderea depozitului neconform Pascani - Valea Seaca


Această specificaţie se aplică realizării complete a platformelor de acces din incinta depozitului in
conformitate cu planşele:

P-D-PS-001-R0 PLAN DE SITUATIE

P-D-PAV-001-R0 PLAN DE AMENAJARE VERTICALA


P-D-PL-001-R0 PROFIL LONGITUDINAL DRUM DE ACCES
P-D-LS-001-R0 SECTIUNI LONGITUDINALE (L1-L8)
P-D-TS-001-R0 SECTIUNI TRANSVERSALE (T2-T10)
P-D-PD-001-R0 DETALIU PODET TUBULAR Ø50 CM

Accesul rutier in zona depozitului se face de la DJ208 prin intermediul unui drum de acces cu o
structura de piatra sparta pe o lungime aproximativa de 0.4 km.
Diferentele de nivel dintre terenul existent si drumurile de acces aflate in cadrul incintei sunt

Page 19 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

mari, in general in jur de 10 m. Aceasta diferenta de nivel a rezultat din: deseuri compactate din
care s-au inlaturat deseurile electronice, deseurile din demolari, PET-urile si foliile din mase
plastice. Deasupra acestor deseuri compactate s-a pus un strat de nisip usor coeziv si pietris
0.50 m, apoi pamant argilos in grosime de 30 cm, iar ultimul strat este sol inierbat necompactat
rezistent la eroziune, in grosime de 10 cm.
Apele pluviale de pe taluzele inierbate sunt adunate intr-un sant pereat, aflat la baza terenului
existent, cu latimea de 2.50 m, pante de 1:1.5. Acest sant se descarca gravitational intr-un sant
existent aflat in imediata vecinatate a amplasamentului, in partea de Nord-Vest.
Apele pluviale colectate astfel sunt ape potential curate iar solutia de infiltrare a acestora nu va
avea un impact asupra factorului de mediu.
Platforma proiectata, la intrarea in incinta, este din beton de clasa BcR4, continuindu-se apoi cu
drumul de acces spre foraj.
Drumul de acces spre foraj, a fost proiectat cu o structura alcatuita dintr-un strat de 20 cm piatra
sparta asternut peste un strat de 20 cm balast.
Drumul de acces la foraj are o lungime de aproximativ 144 m si o latime de 3 m, panta
transversala fiind unica de 2.50%.
Trecerea drumului de acces la foraj, peste santul perimetral al depozitului se va face prin
intermediul unui podet tubular cu diametrul de 50 cm.
Sistemul rutier pentru drumul de acces s-a adoptat in conformitate cu prevederile “Normativului
pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide si suple”, indicativ NP 116-04 si cu „Normativul
pentru proiectarea, executarea si receptionarea drumurilor industriale” indicativ C79-80, astfel:
- 20 cm strat de piatra sparta;
- 20 cm strat de balast.
Materialele vor fi nepoluate şi în concordanţă cu CGS.

Înainte de începerea lucrărilor, contractantul va testa şi propune inginerului-consultant


tehnologia ce urmează a fi aplicată, totul în concordanţă cu caietul general de sarcini, secţiunea
„Construcţia drumurilor”.

Drumul va fi calculat pe m² de drum executat, măsurat pe amplasament. Tariful va


acoperi toate cheltuielile şi taxele pentru efectuarea lucrărilor.

3.2.1.2 Reabilitarea si inchiderea depozitului urban neconform Targu Frumos - Adancata


Această specificaţie se aplică realizării complete a platformelor de acces din incinta depozitului in
conformitate cu planşele:

TF - D-PS-001-R0 Plan de situatie


TF - D-PAV-001-R0 Plan de amenajare verticala
TF - D-PL-001-R0 Profil longitudinal drum de acces
TF - D-PT-001-003-R0 Drumuri - Profile transversale drum de acces
TF - D-ST-001-002-R0 Drumuri - Sectiuni transversale platforma
TF - D-PD-001-R0 Detaliu podet tubular Ø 0.50 m

Page 20 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

TF - D - DBD - 001-R0 Drumuri - Detaliu bazin de dispersie

Accesul rutier in zona depozitului accesul se face de la DN28B prin intermediul unui drum de
pamant cu o lungime aproximativa de 0.17 km.
Diferenta de nivel dintre terenul existent si drumurile de acces aflate in cadrul incintei este mare, in
general in jur de 10 m. Aceasta diferenta de nivel a rezultat din: deseuri compactate din care s-au
inlaturat deseurile electronice, deseurile din demolari, PET-urile si foliile din mase plastice.
Deasupra acestor deseuri compactate s-a pus un strat de nisip usor coeziv si pietris 0.50 m,
apoi pamant argilos in grosime de 30 cm, iar ultimul strat este sol inierbat necompactat rezistent la
eroziune, in grosime de 10 cm.
Apele pluviale de pe taluzele inierbate sunt adunate intr-un sant pereat aflat la baza terenului
existent, cu latimea de 2.50 m si pante de 1:1.5. Apele pluviale vor fi colectate apoi intr-un bazin
de dispersie, cu dimensiunile 12m x 4m x 2m, cu pereti din dale de beton cu grosimea de 15 cm.
La baza bazinului va fi un strat de piatra de rau de 20 cm, asezat pe un pat de nisip de 20 cm.
Apa ajunsa in acest bazin se va infiltra treptat in sol.
Apele pluviale colectate astfel sunt ape potential curate iar solutia de infiltrare a acestora nu va
avea un impact asupra factorului de mediu.
Platforma proiectata este din beton de clasa BcR4 cu dimensiunile de 14 m x 28.5 m si este
situata la intrarea in amplasament dupa cum reiese din planul de situatie si se continua cu
drumul de acces.
Drumul de acces spre partea superioara a depozitului a fost proiectat cu o structura alcatuita
dintr-un strat de 20 cm piatra sparta asternut peste un strat de 20 cm balast.
Drumul de acces are o lungime de aproximativ 40 m si o latime de 3 m, panta transversala fiind
unica de 2.50%.
Trecerea drumului de acces peste santul perimetral se va face prin intermediul unui podet
tubular cu diametrul de 50 cm.
Sistemul rutier pentru drumul de acces s-a adoptat in conformitate cu prevederile “Normativului
pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide si suple”, indicativ NP 116-04 si cu „Normativul
pentru proiectarea, executarea si receptionarea drumurilor industriale” indicativ C79-80, astfel:
- 20 cm strat de piatra sparta;
– 20 cm strat de balast.
Materialele vor fi nepoluate şi în concordanţă cu CGS.
Înainte de începerea lucrărilor, contractantul va testa şi propune inginerului-consultant
tehnologia ce urmează a fi aplicată, totul în concordanţă cu caietul general de sarcini, secţiunea
„Construcţia drumurilor”.

Drumul va fi calculat pe m² de drum executat, măsurat pe amplasament. Tariful va


acoperi toate cheltuielile şi taxele pentru efectuarea lucrărilor.

Page 21 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

3.2.1.3 Reabilitarea si inchiderea depozitului urban neconform Harlau


Această specificaţie se aplică realizării complete a platformelor de acces din incinta depozitului in
conformitate cu planşele:

H-D-PS-001-R0 Plan de situatie


H-D-PAV-001-R0 Plan de amenajare verticala
H-D-PL-001-R0 Profil longitudinal
H-D-TS.1-R0 Sectiuni transversale T2-T10
H-D-LS.1-R0 Sectiuni longitudinale L2-L7
H-D-DPO-001-R0 Tip podet tubular Ø500
H-D-DBD-001-R0 Drumuri - Detaliu bazin de dispersie

Accesul rutier in zona depozitului accesul se face de la DN28B prin intermediul unui drum de
pamant cu lungime aproximativa de 1,5 km, apoi printr-o platforma de beton si un drum de
acces din piatra sparta .
Diferentele de nivel dintre terenul existent si drumul de acces aflat in cadrul incintei este mare,
sunt aproximativ 10 m. Aceasta diferenta de nivel a rezultat din: deseuri compactate din care s-
au inlaturat deseurile electronice, deseurile din demolari, PET-urile si foliile din mase plastice.
Deasupra acestor deseuri compactate s-a pus un strat de nisip usor coeziv si pietris 0.50 m,
apoi pamant argilos in grosime de 30 cm, iar ultimul strat este sol inierbat necompactat rezistent la
eroziune, in grosime de 10 cm.
Apele pluviale de pe taluzele inierbate sunt adunate intr-un sant pereat perimetral care vor fi
colectate apoi intr-un bazin de dispersie avand dimensiunile 10.5 m x 18 m, cu pereti din dale de
beton cu grosimea de 15 cm. La baza bazinului va fi un strat de piatra de rau de 20 cm, asezat pe
un pat de nisip de 20 cm. Apa ajunsa in acest bazin se va infiltra treptat in sol.
Apele pluviale colectate astfel sunt ape potential curate iar solutia de infiltrare a acestora nu va
avea un impact negativ asupra factorului de mediu .
Drumul de acces proiectat are o lungime de 229.90m, latime de 3 m iar panta transversala este
unica de 2.50%. Scurgerea apelor pluviale de pe drum se va face intr-un sant pereat care are
punctul de minim al scurgerii la podetul tubular de Ø 500, apoi ajungand tot in bazinul de
dispersie.
Sistemul rutier pentru drumul de acces s-a adoptat in conformitate cu prevederile “Normativului
pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide si suple”, indicativ NP 116-04 si cu „Normativul
pentru proiectarea,executarea si receptionarea drumurilor industriale” indicativ C79-80, astfel:
Platforma :
- 20 cm strat de uzura din beton BcR4 SR 183-1/1995;
- 2 cm nisip;
- 20 cm fundatie din balast conform SR 662/2002, STAS 6400/1984
Drum de acces:
- 20 cm strat de piatra sparta conform SR 667,STAS 6400;
- 20 cm fundatie din balast conform SR 662/2002, STAS 6400/1984

Page 22 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

Platforma proiectata situata la intrarea in amplasament are dimensiunile de 8 m x 25 m si se


continua cu drumul de acces.
Materialele vor fi nepoluate şi în concordanţă cu CGS.

Înainte de începerea lucrărilor, contractantul va testa şi propune inginerului-consultant


tehnologia ce urmează a fi aplicată, totul în concordanţă cu caietul general de sarcini, secţiunea
„Construcţia drumurilor”.

Drumul va fi calculat pe m² de drum executat, măsurat pe amplasament. Tariful va


acoperi toate cheltuielile şi taxele pentru efectuarea lucrărilor.

3.2.2 Santuri pereate noi, pe fundatie de nisip


Apele pluviale cazute pe suprafatele depozitelor urbane neconforme: Pascani -Valea Seaca, Tg.
Frumos-Adancata si Harlau vor fi colectate prin santuri pereate.

Această specificaţie se aplică pentru realizarea santurilor noi, care se pereaza in conformitate cu
planşele de detalii.

Lucrările constau în:

• Verificarea patului si corectarea oricarei zone ce nu respecta cotele proiectate


• Aprovizionarea cu toate materialele necesare inclusiv transportul acestora
• Prepararea si asternerea stratului de fundatie din nisip
• Turnarea betonului
• Verificarea profilului proiectat, din planul de amenajare verticala

Înainte de începerea lucrărilor, contractantul va testa şi propune inginerului-consultant


materialele ce urmează a fi folosite şi tehnologia ce urmează a fi aplicată.

3.2.2.1 Reabilitarea si inchiderea depozitului urban neconform Pascani - Valea Seaca


Această specificaţie se aplică realizării complete a santurilor pereate din incinta depozitului, in
conformitate cu planşele:

P-D-PS-001-R0 PLAN DE SITUATIE

Apele pluviale de pe taluzele inierbate sunt adunate intr-un sant pereat, aflat la baza terenului
existent, cu latimea de 2.50 m, pante de 1:1.5. Acest sant se descarca gravitational in paraul
Ermolea aflat in partea de Nord-Vest. Pentru prevenirea transportului si descarcarii eventualelor
materii solide in paraul Ermolea, in dreptul rigolei amenajate s-a prevazut un camin din PE cu
baza inchisa Dn 1100 mm, h = 2,0 m, care va avea rolul de decantor. Acest camin decantor va fi
decolmatat periodic, pentru a putea asigura o capacitate maxima de sedimentare. Pentru a
impiedica patrunderea corpurilor straine de dimensiuni mari in interiorul caminului, la intrarea in
camin este prevazut un capac din PEID gaurit care va avea rol de sita.
Apele pluviale colectate astfel sunt ape potential curate iar solutia de infiltrare a acestora nu va
avea un impact asupra factorului de mediu .

Page 23 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

Santul pereat nou, pe fundatie de nisip, este platit pe m linear măsurat „in situ”.
Tariful va acoperi toate cheltuielile şi taxele pentru efectuarea lucrărilor.

3.2.2.2 Reabilitarea si inchiderea depozitului urban neconform Targu Frumos - Adancata


Această specificaţie se aplică realizării complete a santurilor pereate din incinta depozitului, in
conformitate cu planşele:

TF - D-PS-001-R0 Plan de situatie

Apele pluviale de pe taluzele inierbate sunt adunate intr-un sant pereat aflat la baza terenului
existent, cu latimea de 2.50 m si pante de 1:1.5. Apele pluviale vor fi colectate apoi intr-un bazin
de dispersie, cu dimensiunile 12m x 4m x 2m, cu pereti din dale de beton cu grosimea de 15 cm.
La baza bazinului va fi un strat de piatra de rau de 20 cm, asezat pe un pat de nisip de 20 cm.
Apa ajunsa in acest bazin se va infiltra treptat in sol.
Apele pluviale colectate astfel sunt ape potential curate iar solutia de infiltrare a acestora nu va
avea un impact asupra factorului de mediu .
Santul pereat nou, pe fundatie de nisip, este platit pe m linear măsurat „in situ”.
Tariful va acoperi toate cheltuielile şi taxele pentru efectuarea lucrărilor.

3.2.2.3 Reabilitarea si inchiderea depozitului urban neconform Harlau


Această specificaţie se aplică realizării complete a santurilor pereate din incinta depozitului, in
conformitate cu planşele:

H-D-PS-001-R0 Plan de situatie


H-D-DSP-001-R0 Detaliu sant pereat

Apele pluviale de pe taluzele inierbate sunt adunate intr-un sant pereat perimetral care vor fi
colectate apoi intr-un bazin de dispersie avand dimensiunile 10.5 m x 18 m, cu pereti din dale de
beton cu grosimea de 15 cm. La baza bazinului va fi un strat de piatra de rau de 20 cm, asezat pe
un pat de nisip de 20 cm. Apa ajunsa in acest bazin se va infiltra treptat in sol.
Apele pluviale colectate astfel sunt ape potential curate iar solutia de infiltrare a acestora nu va
avea un impact negativ asupra factorului de mediu .
Santul pereat nou, pe fundatie de nisip, este platit pe m linear măsurat „in situ”.
Tariful va acoperi toate cheltuielile şi taxele pentru efectuarea lucrărilor.

3.2.3 Podet tubular nou


Accesul rutier la zona puturilor de captare biogaz si colectare levigat se face din platforma de
acces, peste santul perimetral al depozitului, pe drumul din piatra sparta. Aceasta trecere peste
santul perimetral se va realiza pe un podet tubular cu diametrul de 50 cm.
Această specificaţie se aplică pentru podetului tubular, din elemente prefabricate de beton.

Page 24 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

Lucrările constau în:

• furnizarea materialelor necesare pentru construcţie


• turnarea betonului in fundatii si elevatii
• procurarea tuturor materialelor (betoane, hidroizolatie, elemente prefabricate)
• montare elemente prefabricate
• executia hidroizolatiilor
• executia drenurilor si a umpluturilor de pamant, inclusiv realizarea racordurilor cu
terasamentele
• toate operatiunile de transport aferente aprovizionarii cu materiale si elemente
prefabricate, dezafectarii pamantului rezultat din sapaturi si transportul acestuia intr-un
depozit propus de Constructor si aprobat de Consultant
• executia tuturor operatiunilor de racordare la santuri si rigole
• verificarea profilului proiectat

Înainte de începerea lucrărilor, contractantul va testa şi propune inginerului-consultant


materialele ce urmează a fi folosite şi tehnologia ce urmează a fi aplicată.

3.2.3.1 Reabilitarea si inchiderea depozitului urban neconform Pascani - Valea Seaca

Această specificaţie se aplică realizării complete a podetului tubular din incinta depozitului, in
conformitate cu planşele:

P-D-PS-001-R0 PLAN DE SITUATIE


P-D-PD-001-R0 DETALIU PODET TUBULAR Ø50 CM

Apa de pe partea stanga a drumului de beton se aduna in santul pereat proiectat cu o adancime de
50cm si care este trecuta pe partea dreapta a drumului prin intermediul unui podet tubular cu
diametrul de 50 cm L=11.0 m de unde se scurge gravitational la terenul natural.
Pentru accesul la puturile de captare a biogazului si colectare a levigatului, a fost proiectat un
drum de acces din piatra sparta care se racordeaza cu platforma depozitului prin intermediul
unui podet tubular cu diametrul de 50 cm, L=11.0 m, care asigura scurgerea apei din precipitatii
spre bazinul de dispersie.

Podetul tubular nou, este platit pe m linear măsurat „in situ”. Tariful va acoperi toate
cheltuielile şi taxele pentru efectuarea lucrărilor.

3.2.3.2 Reabilitarea si inchiderea depozitului urban neconform Targu Frumos - Adancata


Această specificaţie se aplică realizării complete a podetului tubular din incinta depozitului, in
conformitate cu planşele:

TF - D-PS-001-R0 Plan de situatie


TF - D-PD-001-R0 Detaliu podet tubular Ø 0.50 m

Page 25 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

Trecerea drumului de acces la puturile de captare biogaz si colectare levigat, peste santul
perimetral al depozitului se va face prin intermediul unui podet tubular cu diametrul de 50 cm,
L=11.0 m.
Podetul tubular nou, este platit pe m linear măsurat „in situ”. Tariful va acoperi toate
cheltuielile şi taxele pentru efectuarea lucrărilor.

3.2.3.3 Reabilitarea si inchiderea depozitului urban neconform Harlau


Această specificaţie se aplică realizării complete a podetului tubular din incinta depozitului, in
conformitate cu planşele:

H-D-PS-001-R0 Plan de situatie


H-D-DPO-001-R0 Tip podet tubular Ø500

Trecerea drumului de acces la puturile de captare biogaz si colectare levigat, peste santul
perimetral al depozitului se va face prin intermediul unui podet tubular cu diametrul de 50 cm,
L=11.0 m.
Podetul tubular nou, este platit pe m linear măsurat „in situ”. Tariful va acoperi toate
cheltuielile şi taxele pentru efectuarea lucrărilor.

4. INCHIDEREA DEPOZITELOR NECONFORME DIN JUDETUL IASI

Solutia adoptata pentru inchiderea depozitelor neconforme din judetul Iasi cuprinde urmatoarele:
- relocarea pe cat posibil a deseurilor depozitate sporadic catre zona de baza a fiecarui
depozit;
- micsorarea pe cat posibil a suprafetei finale aferente fiecarui depozit;
- indepartarea din zona definitiva de depozitare a deseurilor voluminoase (echipamente
electrice si electronice, acumulatori auto, anvelope auto, materiale feroase, deseuri din
constructii si demolari etc. in conformitate cu HG 349/2005).
- indepartarea din zona definitiva superioara de depozitare a deseurilor din material plastic
(PET-uri, pungi si folii de plastic):
- umplerea gropilor si denivelarilor existente in cadrul corpului fiecarui depozit;
- compactarea deseurilor prin trecerea succesiva cu buldozerul peste masa acestora de
minim 3-5 ori;
- respectarea pantelor de inchidere si profilare a deseurilor, respectandu-se panta maxima
de 1:3 si minima de 1:20;
- acoperirea masei profilate de deseuri cu un strat de sustinere din pamant provenit din
excavatii de minimum 0,50 m, (k>1x10-4 m/s), repartizat uniform peste aceasta. Ca strat de
sustinere se poate folosi si namolul provenit de la statiile de epurare a apelor orasenesti,
dupa ce acesta a fost deshidratat in concordanta cu cerintele in vigoare si sa
indeplineasca cerintele specificate in Ordinul 757/2004 pentru aprobarea Normativului
tehnic privind depozitarea deşeurilor;

Page 26 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

- prevederea stratului de 0,30 m grosime (k>1x10-4 m/s, pietris sort 8/20mm), pentru
drenarea gazului;
- amplasarea stratului de impermeabilizare cu geocompozit G= 6.0 kg/mp;
- prevederea stratului de 0,30 m grosime ( k>1x10-3 m/s, sort 4/20), pentru drenarea apei
provenite din precipitatii;
- amplasarea geotextilului de separatie dintre stratul de drenare a apelor din precipitatii si
stratul de pamant. Greutatea specifica a acestuia este de minimum 400 g/mp;
- prevederea stratului cu grosimea de 1,00 m dintr-un material usor coeziv care impiedica
uscarea stratului asigurand astfel umiditatea necesara pentru radacinile plantelor. Acest
strat de pamant nu se compacteaza pentru a permite cresterea rapida a vegetatiei;
- amplasarea uniforma a solului vegetal cu grosimea de 0,15 m;
- inierbarea suprafetei exterioare a depozitului cu vegetatie rezistenta la eroziunea datorata
scurgerii apelor din precipitatii.
- prevederea de santuri perimetrale amplasate la baza depozitelor de deseuri, cu rol de
preluare a apelor provenite din precipitatiile cazute in zona depozitului si descarcarea
acestora ape pluviale curate in: bazine de dispersie, santuri existente, lacuri sau ravene
din vecinatatea amplasamentelor;
- prevederea forajelor de captare a biogazului de depozit, amplasate echidistant unele fata
de celelalte;
- in interiorul unor foraje de captare biogaz (conform proiectelor) vor fi montate pompe cu
ejector pentru colectarea levigatului. Levigatul va fi pompat prin intermediul conductelor
din PEID , PN 16, De 32mm la rezervorul etans vidanjabil din PAFS (V = 25 mc) aflat lan-
ga platformele de acces in amplasamente. De aici levigatul va fi evacuat cu ajutorul unei
vidanje si transportat la statia de epurare;
- prevederea de conducte de transport a biogazului de depozit (PEID PE80, PN4, De 90
mm) intre forajele de captare si statia de regularizare a presiunii gazului de depozit si co-
lectare condensat;
- prevederea zonei instalatiei de ardere biogaz - facla cu rol de ardere controlata a gazelor
de depozit;
- prevederea a minimum un drum de acces catre zona superioara a depozitului si implicit
catre cabinele forajelor de captare a biogazului de depozit si catre puturile care au pompe
de levigat;
- suprafata inierbata a depozitului de deseuri se intretine in timp. Este permisa plantarea de
tufisuri pe suprafata exterioara a depozitului, numai dupa 2 ani de la inierbare;
- imprejmuirea zonei depozitului de deseuri si prevederea unei porti de acces in interiorul
incintei acestuia;
- prevederea a 3 foraje de monitorizare,

Page 27 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

4.1 Nivelarea depozitului neconform de deseuri


Aceste activităţi implică:
- Transferul şi redispunerea masei de deşeuri în zona de reabilitare
- Relocarea deşeurilor şi rambleieri pentru obtinerea formei finale a depozitului
- Compactarea masei de deşeuri
Masa de deşeuri va fi relocata şi poziţionată în zona din centrul depozitului. Această operatiune
implică excavarea masei de deşeuri şi formarea de rambleuri.
Apoi, corpul depozitului va fi compactat cu echipamente mecanice, pentru a împiedica
instabilitatea şi a minimiza tasarea masei de deşeuri. Sunt necesare cel puţin 3-5 treceri pentru a
realiza o compactare suficientă.
Se vor forma pante laterale ale deşeurilor în proporţie de 1:3 (înălţime-lungime), iar corpul
depozitului (partea superioara a depozitului) va avea la final o panta de 1:20 pentru a asigura
drenarea apelor pluviale şi pentru a împiedica acumularea de apa pe suprafata acestuia.

4.1.1 Lucrări de terasamente


Lucrările de excavare şi rambleiere se vor realiza în conformitate cu plansele Proiectului Tehnic.
Planurile indică limitele zonei de lucru, precum şi secţiuni transversale si longitudinale ale
acesteia. Produsele excavate care nu sunt potrivite pentru rambliere sau care sunt în exces vor fi
îndepărtate din amplasamente.

4.1.2 Compactarea masei de deseuri


Masa de deşeuri va fi compactata cu echipamente mecanice adecvate (dispozitiv de
compactare), pentru a împiedica instabilitatea şi a minimiza dispunerea masei de deşeuri. Sunt
necesare cel puţin 3-5 treceri pentru a realiza o compactare suficientă.

4.2 Lucrari aferente inchiderii depozitului


Sistemul de inchidere va fi realizat din urmatoarele componente (de jos in sus):
- strat de sustinere (suport) de 0,50 m grosime, permeabilitatea k > 1x10-4 m/s ;
- strat de drenare gaz de 0,30 m grosime permeabilitatea k>1x10-4 m/s, sort 8/25mm;
- impermeabilizare cu geocompozit G=6.0 kg/mp
- strat drenant din pietris cu grosimea de 0,30 m, avand permeabilitatea k > 1 x 10-3 m/s
pentru drenajul apelor pluviale, sort 4/25mm;
- geotextil de separatie G = 400 g/mp;
- strat de pamant argilos necompactat cu grosimea de 1,00 m
- strat de sol vegetal cu grosimea de 0,15 m inierbat cu vegetatie rezistenta la eroziune;
- inierbarea suprafetei exterioare a depozitului cu vegetatie rezistenta la eroziunea datorata
scurgerii apelor din precipitatii.

Page 28 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

4.2.1 Stratul de sustinere


Pe suprafaţa nivelată a deşeurilor se aplică un strat de sustinere cu o grosime de 0,50 m, care
ulterior este profilat. Stratul de sustinere trebuie să permită gazului să pătrundă, iar valoarea
coeficientului de permeabilitate trebuie să fie k≥1x10-4 m/s. Stratul trebuie să asigure preluarea
încărcăturilor statice şi dinamice care apar odată cu sistemul de etanşare. Modulul de
elasticitate la suprafaţă trebuie să fie de minimum 40 MPa. Ca materiale pentru stratul de
sustinere pot fi utilizate deşeurile minerale provenite din construcţii sau demolări, forări, cenuşă,
deşeuri minerale sau minerale naturale. Conţinutul de carbonat de calciu nu poate depăşi 10 %
(masă). Stratul de sustinere nu trebuie să conţină componente organice (lemn), materiale din
plastic, beton cu conţinut de smoală, fier/oţel şi metale. Lungimea maximă a granulelor
materialelor nu poate depăşi 10% (masă). Stratul de sustinere trebuie să fie omogen şi rezistent
la eforturi constante, suprafaţa trebuie să fie plană şi nivelată. Nu se pot folosi materiale coezive
Specificatii tehnice privind stratul de sustinere sunt prezentate in vol. 2, secţiunea 4.1, planul de
asigurare a calităţii.

4.2.2 Stratul de drenare a gazului


Furnizarea şi instalarea stratului cu rol de drenaj al biogazului de 30 cm grosime, conform
specificaţiilor materialelor descrise în vol. 2 sec. 4.1 „Planul de asigurare a calităţii.

Pe stratul de sprijin se aplica un strat de drenare a gazului cu o grosime de 0,30 m. Suprafata


trebuie sa fie nivelata. Materialul de drenare trebuie sa aiba un coeficient de permeabilitate de
minimum 1x10-4 m/s. Lungimea granulelor nu trebuie sa depaseasca 32 mm, diametrul optim al
granulelor este intre 8 si 32 mm. Abaterea admisa la granulatie este max. 5%. Continutul de
carbonat de calciu nu poate depasi 10 % din masa.
Cand se utilizeaza materiale artificiale de drenare trebuie certificata atat rezistenta la apa de
condensare si gazul de depozit, cat si rezistenta pe termen lung la fortele preluate de stratul de
drenare.
Stratul cu rol de drenaj al gazului este plătit la m². Tariful va acoperi toate cheltuielile
şi taxele pentru efectuarea lucrărilor.

4.2.3 Impermeabilizare cu geocompozit


Furnizarea şi instalarea geocompozitului cu G=6.0 kg/mp se va face conform specificaţiilor
materialelor descrise în vol. 2, sec. 4.1 „Planul de asigurare a calităţii“.
Sunt acceptate doar produsele care au fost supuse controlului calităţii conform ISO 9001.
Specificaţiile solicitate trebuie să fie certificate de producător.

Toate certificările relevante care trebuie adunate şi înmânate spre aprobare


ingineruluiconsultant sunt descrise în PAC sus-menţionat.

Geomembrana trebuie protejată cu folie de polietilenă (tip solar) pentru a le feri de precipitaţii.
Trebuie evitată ridicarea geocompozitului de către vânt folosind greutăţi (saci de nisip sau
cauciucuri).

Page 29 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

Înainte de instalarea geocompozitului contractantul trebuie sa îi transmita inginerului-consultant


spre aprobare un plan de amplasare conform standardelor internationale/ respectiv româneşti.

Imbinarea geocompozitului se va face prin procedeul de suprapunere in directia de curgere a


apei.

Lucrările constau în:

• Livrarea materialului
• Stocarea temporară conform descrierii din PAC
• Transportul la zona de aplicare
• Aplicarea conform cerinţelor producătorilor şi din PAC
• Suprapunerea
• Toate testările conform PAC
• Protejarea materialului instalat
• Elaborarea unui plan de instalare
• Toate măsurătorile topografice

Geomembrana este plătită la m². Stocarea temporară, toate testele materialelor,


lucrările de sudură şi ajustare, planul de amplasare a panourilor pe teren şi
actualizarea sa permanentă, protecţia temporară a geomembranei instalate sunt
incluse în tarif. Efortul suplimentar pentru aplicarea geomembranei de-a lungul
conductelor de colectare a levigatului conform detaliilor din planşele proiectului trebuie
respectate de contractant şi nu vor fi plătite separat.

4.2.4 Stratul de drenare a apelor din precipitatii


Furnizarea şi instalarea stratului cu rol de drenaj a apelor din precipitatii de 30 cm grosime,
conform specificaţiilor materialelor descrise în vol. 2 sec. 4.1 „Planul de asigurare a calităţii”.

Stratul de drenare a apelor pluviale va avea grosimea de 0,30 m si va fi realizat din material
granular. Coeficientul de permeabilitate (conductivitatea hidraulica) va fi k = 1 x 10 -3 m/s, iar
procentul de carbonat de calciu nu trebuie sa depaseasca 10% din masa. Materialul de drenare
trebuie aplicat uniform pe intreaga suprafata a depozitului. Dimensiunea granulelor materialului de
drenare trebuie sa fie intre 4 mm si 32 mm.
Stratul cu rol de drenaj a apelor din precipitatii este plătit la m². Tariful va
acoperi toate cheltuielile şi taxele pentru efectuarea lucrărilor.

4.2.5 Material geotextil de separatie


Furnizarea şi instalarea materialului geotextil de min. 4 mm grosime şi/sau greutatea specifică de
min. 400 g/m2 conform specificaţiilor materialelor descrise în Vol. 2 Sec. 4.1 „Planul de
Asigurare a Calităţii”.

Lucrările constau în:

• Livrarea materialului
• Stocarea temporară conform descrierii din PAC
• Transportul la zona de aplicare

Page 30 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

• Aplicarea conform cerinţelor producătorilor şi din PAC


• Sudura cu aer fierbinte sau coaserea îmbinărilor
• Toate testările conform PAC
• Protejarea materialului instalat
• Elaborarea unui plan de instalare
• Toate masuratorile topografice

Materialul geotextil este plătit la m². Stocarea temporară, toate testele materialelor,
lucrările de
asamblare şi ajustare, planul de amplasare a panourilor pe teren şi actualizarea sa
permanentă
sunt incluse în tarif. Efortul suplimentar pentru instalarea geotextilei în şanţurile de
ancorare
conform detaliilor din planşele proiectului trebuie respectate de contractant şi nu vor
fi plătite
separat.

4.2.6 Stratul superior de acoperire


Acoperirea cu strat superior va avea o grosime totală 1,15 m. Utilajele vor circula numai pe
drumurile realizate special. Stratul de recultivare nu se poate compacta. Stratul de recultivare este
realizat din strat de reţinere a apei (d = 1,00 m), din sol vegetal (d = 0,15 m) şi de
asemenea din vegetaţie (iarbă).
Materialul pentru stratul de reţinere a apei este realizat din materiale uşor coezive: nisip si
pietris.
Stratul superior va fi inierbat cât mai curând posibil pentru a împiedica eroziunea suprafeţei
expuse a solului.
Specificatii tehnice privind stratul superior sunt prezentate in sunt prezentate in vol. 2,
secţiunea 4.1, „Planul de asigurare a calităţii“.
Stratul cu rol de acoperire este plătit la m². Tariful va acoperi toate cheltuielile şi taxele pentru
efectuarea lucrărilor.

5. TRATARE A LEVIGATULUI

5.1 Colectarea levigatului din depozitele neconforme de deseuri


Depozitul neconform Pascani-Valea Seaca
Colectarea levigatului se face prin intermediul puturilor de colectare gaz, cu o pompa cu ejector
pentru colectarea levigatului.. Din totalul puturilor de biogaz (10 buc.) de la depozitul neconform
Pascani doar trei puturi sunt comune atat pentru colectarea biogazului cat si a levigatului P1, P2 si
P3 (conform plansei P-T-PS-004). Levigatul va fi pompat intr-un rezervor cilindric vidanjabil prin
intermediul unei conducte din PEID De 32 mm PN 16 cu lungimea L = 280 m.
Pozarea conductei se va face sub adancimea de inghet, pe un pat de nisip de 10 cm grosime,
fiind apoi inglobata in material local selectat pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare a
conductei. In continuare se realizeaza un strat de 50 cm de umplutura de pamant local sortat
(fara pietre), compactat manual in straturi de 10 cm grosime, PROCTOR normal, minim 95%.
La 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei se va monta grila de avertizare din
polietilena.

Page 31 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

Poziţionarea puturilor se bazează pe adâncimea estimată a depozitului neconform, astfel încât


puturile vor fi săpate in punctele de minim ale terenului natural aflate sub depozit, unde
gravitational se va acumula levigat.
In cabina putului, pe conducta de transport levigat, se va monta un robinet de izolare din otel
inox Dn 32 mm.
Depozitul neconform Tg Frumos -Adancata
Colectarea levigatului se face prin intermediul putului de colectare levigat P, cu o pompa cu
ejector pentru colectarea levigatului (conform plansei TF-T-PS-003). Levigatul va fi pompat intrun
rezervor cilindric vidanjabil prin intermediul unei conducte din PEID De 32 mm PN 16 cu
lungimea L = 115 m.
Pozarea conductei se va face sub adancimea de inghet, pe un pat de nisip de 10 cm grosime,
fiind apoi inglobata in material local selectat pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare a
conductei. In continuare se realizeaza un strat de 50 cm de umplutura de pamant local sortat
(fara pietre), compactat manual in straturi de 10 cm grosime, PROCTOR normal, minim 95%.
La 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei se va monta grila de avertizare din
polietilena.
Poziţionarea puturilor se bazează pe adâncimea estimată a depozitului neconform, astfel încât
puturile vor fi săpate in punctele de minim ale terenului natural aflate sub depozit, unde
gravitational se va acumula levigat.
In cabina putului, pe conducta de transport levigat, se va monta un robinet de izolare din otel
inox Dn 32 mm.
Depozitul neconform Harlau
Colectarea levigatului se face prin intermediul puturilor de colectare gaz, cu o pompa cu ejector
pentru colectarea levigatului. Din totalul puturilor de biogaz (7 buc.) de la depozitul neconform
Harlau doar trei puturi sunt comune atat pentru colectarea biogazului cat si a levigatului P5, P6 si
P7 (conform plansei H-T-PS-004). Levigatul va fi pompat intr-un rezervor cilindric vidanjabil prin
intermediul unei conducte din PEID De 32 mm PN 16 cu lungimea L = 400 m.
Pozarea conductei se va face sub adancimea de inghet, pe un pat de nisip de 10 cm grosime,
fiind apoi inglobata in material local selectat pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare a
conductei. In continuare se realizeaza un strat de 50 cm de umplutura de pamant local sortat
(fara pietre), compactat manual in straturi de 10 cm grosime, PROCTOR normal, minim 95%.
La 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei se va monta grila de avertizare din
polietilena.
Poziţionarea puturilor se bazează pe adâncimea estimată a depozitului neconform, astfel încât
puturile vor fi săpate in punctele de minim ale terenului natural aflate sub depozit, unde
gravitational se va acumula levigat.
In cabina putului, pe conducta de transport levigat, se va monta un robinet de izolare din otel
inox Dn 32 mm.

Page 32 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

5.2 Electropompa colectare levigat

Pentru evacuarea levigatului din cadrul depozitului neconform de deseuri va fi folosita o pompa
cu ejector, montata in cabina putului de colectare levigat si biogaz.
Pompa pentru levigat va avea urmatoarele caracteristici:
- Lichide pompate: levigat;
- Debit nominal: 1,25 mc/h;
- Adancime de aspiratie: 15 m;
- Etansare: rezistent la actiunea coroziva a levigatului, pH scazut;
- Corpul pompei: Otel inox, DIN W. - Nr. 1.4408, ASTM A 351 CF 8M;
- Rotor: Otel inox, DIN W. - Nr. 1.4301, AISI 304;
- Putere motor: 1,5 kW;
- Motor cu protectie ANTI-EX;
- Grad de protectie (IEC 34-5): 55
- Clasa de izolare (IEC 85): F
In putul de colectare levigat si biogaz va fi introdus un ejector realizat dintr-un material rezistent
la actiunea coroziva a levigatului.
Cuplajele ejectorului vor avea urmatoarele dimensiuni:
- Cuplaj ejector intrare: 1’’
- Cuplaj ejector iesire: 1 ¼’’
Pornirea si oprirea pompei se va realiza automat (prin intermediul unui releu montat in tabloul de
comanda), in functie de nivelul de levigat care va fi determinat cu ajutorul a 3 electrozi de nivel
din inox montati in put (1 electrod pentru nivelul maxim, 1 electrod pentru nivelul minim si 1 elec-
trod de masa).

5.3 Rezervorul etans vidanjabil din PAFS V = 25 mc


Rezervorul vidanjabil, prevazut in cadrul depozitelor de deseuri neconforme, este realizat din
PAFS (poliesteri armati cu fibre de sticla) si va avea urmatoarele caracteristici principale:
 Volum: V = 25 mc;
 Diametru: D = 2,50 m;
 Lungime totala: L = 5,70 m
Rezervorul va fi echipat cu doua cosuri de acces avand dimensiunile: D=0,40 m si h=0,60 m.
Cosurile de acces vor fi echipate cu capac de protectie etans rama si balama.
Rezervorul vidanjabil din PAFS se va amplasa ingropat. Peste rezervor se va realiza o acoperire
din pamant compactat in scopul protectiei la inghet si la socuri mecanice. La instalarea
rezervorului se vor respecta instructiunile producatorului. Taluzele rezultate din sistematizare,
obligatoriu se vor inierba antieroziune. In functie de conditiile din amplasament, respectiv nivelul
apelor supterane, se va decide de catre Antreprenor oportunitatea lestarii rezervorului.

Page 33 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

6. COLECTAREA GAZELOR DIN DEPOZITELE NECONFORME

6.1 Colectarea biogazului


Intrucat biogazul produs in corpul depozitelor neconform de deseuri din Judetul Iasi nu poate fi
eliberat in atmosfera datorita continutului ridicat de metan care are consecinte negative asupra
mediului (gaz cu efect de sera), sa adoptat solutia prin care gazul va fi ars controlat prin
intermediul unei instalaţii de ardere controlată a gazului.
Astfel gazul va fi colectat din corpul depozitului prin intermediul a unor puturi de colectare biogaz si
va fi directionat catre instalatia de ardere controlata (facla) din incinta amplasamentelor prin
intermediul conductelor de biogaz din PEID, PE 80, PN4, De 90 mm.
Puturile de captare a biogazului vor fi construite pe masura ce depozitul va fi inchis.
Instalarea puturilor de captare a biogazului vor implica construcţia unor foraje în interiorul masei de
deşeuri.
Diametrul forajului va fi de 0,80 m. In interiorul forajului va fi introdusa o teava perforata din PVC Dn
200 mm (pentru puturile de captare biogaz) si PVC Dn 200 mm (pentru colectare levigat), iar spaţiul
din jurul tevii va fi umplut cu pietriş pentru a facilita admisia gazului.
Teava perforata va fi montata pana in dreptul geocompozitului. Deasupra acesteia va fi montata o
teava neperforata de aceleasi dimensiuni si din acelasi material pentru a impiedica
patrunderea gazului in stratul de recultivare.
Peste impermeabilizarea cu geocompozit se va aseza un strat de argila de 0,30 m care va
actiona ca un dop pentru a impiedica patrunderea gazului in stratul de drenare a apei din
precipitatii si a stratului de recultivare.
Pe patul de argila se va aseza cabina putului.
In cabina putului, pe conducta de transport biogaz, se vor monta doua stuturi pentru conectare
manometru si analizor de gaze si o vana de gaz din PEID Dn 90mm.

Depozitul neconform Pascani-Valea Seaca


Pentru evacuarea gazelor de fermentatie, vor fi forate puturi prin masa de deseuri, pozitionate in
mod uniform in corpul depozitului. Forajele se vor echipa cu tuburi perforate din PVC Dn 200
mm. Acest lucru asigura o extractie uniforma a gazului generat in interiorul corpului depozitului, cu
o subrapresiune de aproximativ 40 hPa. Pentru a acoperi un volum suficient al corpului
depozitului si pentru a putea conduce gazul colectat in directia dorita, este necesara generarea
unei presiuni efective de 30 hPa deasupra putului de gaz.
Puturile de gaz sunt amplasate simetric si la distanta egala intre ele (de cca. 50 m). Acestea sunt
amplasate cat mai aproape de caile de circulatie, iar distanta de la puturi pana la limita
exterioara a corpului depozitului este de 45 m, pentru a cuprinde in zona de aspiratie si
marginea depozitului.
Puturile de captare gaz sunt etanse, pentru a nu permite patrunderea aerului in interior.
Puturile de captare gaz verticale, sunt echipate cu cabine dotate cu instalatii de legatura cu
reteua de colectare a biogazului (conform planselor P-T-D-002, P-T-D-003).
Pentru colectarea biogazului la depozitul neconform Pascani este necesar construirea a 10

Page 34 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

puturi.
Amplasarea acestor puturi se va face conform plansei P-T-PS-004.
Fiecare put de colectare va fi conectat la instalatia de ardere a biogazului - facla, prin
conducte de colectare.
Conductele de colectare a gazului vor fi instalate cu o panta de cel putin 5% fata de statia de
regularizare debit biogaz, pentru a evacua apa condensata in interiorul conductei.
Conductele de colectare a gazului vor fi prevazute cu vane sferice pentru gaze, inainte de
conectarea acestora la statia de regularizare debit biogaz. Conductele trebuie protejate
impotriva inghetului la suprafata depozitului cu un strat de pamant de cel putin 80 cm grosime.

Depozitul neconform Tg. Frumos - Adancata


Pentru evacuarea gazelor de fermentatie, vor fi forate puturi prin masa de deseuri, pozitionate in
mod uniform in corpul depozitului. Forajele se vor echipa cu tuburi perforate din PVC Dn 200
mm. Acest lucru asigura o extractie uniforma a gazului generat in interiorul corpului depozitului, cu
o subrapresiune de aproximativ 40 hPa. Pentru a acoperi un volum suficient al corpului
depozitului si pentru a putea conduce gazul colectat in directia dorita, este necesara generarea
unei presiuni efective de 30 hPa deasupra putului de gaz.
Puturile de gaz sunt amplasate simetric si la distanta egala intre ele (de cca. 50 m). Acestea sunt
amplasate cat mai aproape de caile de circulatie, iar distanta de la puturi pana la limita
exterioara a corpului depozitului este de 45 m, pentru a cuprinde in zona de aspiratie si
marginea depozitului.
Puturile de captare gaz sunt etanse, pentru a nu permite patrunderea aerului in interior.
Puturile de captare gaz verticale, sunt echipate cu cabine dotate cu instalatii de legatura cu
reteua de colectare a biogazului (conform planselor TF-T-D-002).
Pentru colectarea biogazului la depozitul neconform Targu Frumos este necesar construirea a 4
puturi.
Amplasarea acestor puturi se va face conform plansei TF-T-PS-004.
Fiecare put de colectare va fi conectat la instalatia de ardere a biogazului - facla, prin conducte de
colectare.
Conductele de colectare a gazului de la puturile P1 si P2 vor fi instalate cu o panta de cel putin
5% fata de statia de regularizare debit biogaz, pentru a evacua apa condensata in interiorul
conductei.
Conductele de colectare a gazului vor fi prevazute cu vane sferice pentru gaze, inainte de
conectarea acestora la statia de regularizare debit biogaz. Conductele trebuie protejate
impotriva inghetului la suprafata depozitului cu un strat de pamant de cel putin 80 cm grosime.

Depozitul neconform Harlau


Pentru evacuarea gazelor de fermentatie, vor fi forate puturi prin masa de deseuri, pozitionate
in mod uniform in corpul depozitului. Forajele se vor echipa cu tuburi perforate din PVC Dn 200
mm. Acest lucru asigura o extractie uniforma a gazului generat in interiorul corpului depozitului,

Page 35 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

cu o subrapresiune de aproximativ 40 hPa. Pentru a acoperi un volum suficient al corpului


depozitului si pentru a putea conduce gazul colectat in directia dorita, este necesara generarea
unei presiuni efective de 30 hPa deasupra putului de gaz.
Puturile de gaz sunt amplasate simetric si la distanta egala intre ele (de cca. 50 m). Acestea sunt
amplasate cat mai aproape de caile de circulatie, iar distanta de la puturi pana la limita
exterioara a corpului depozitului este de 45 m, pentru a cuprinde in zona de aspiratie si
marginea depozitului.
Puturile de captare gaz sunt etanse, pentru a nu permite patrunderea aerului in interior.
Puturile de captare gaz verticale, sunt echipate cu cabine dotate cu instalatii de legatura cu
reteua de colectare a biogazului (H-T-D-002, H-T-D-003).
Pentru colectarea biogazului la depozitul neconform Harlau este necesar construirea a 7 puturi.
Amplasarea acestor puturi se va face conform plansei H-T-PS-004.
Fiecare put de colectare va fi conectat la o instalatie de ardere a biogazului - facla, prin
conducte de colectare.
Conductele de colectare a gazului vor fi instalate cu o panta de cel putin 5% fata de statia de
regularizare debit biogaz, pentru a evacua apa condensata in interiorul conductei.
Conductele de colectare a gazului vor fi prevazute cu vane sferice pentru gaze, inainte de
conectarea acestora la statia de regularizare debit biogaz. Conductele trebuie protejate
impotriva inghetului la suprafata depozitului cu un strat de pamant de cel putin 80 cm grosime.

6.2 Zona de regularizare debit biogaz


In zona de regularizare debit biogaz se va instala un container la baza depozitelor neconforme, in
apropierea platformei de acces si va contine in interior instalatiile prevazute in plansele: P-T-
D-004, TF-T-D-005, H-T-D-004- Detaliu nod retea biogaz.
Se vor procura si monta la amplasamente containere prefabricate dupa cum urmeaza:
- Depozit de deseuri neconform Pascani: 6,00 x 2,50 x 2,50 m - 1 bucata.
- Depozit de deseuri neconform Targu Frumos: 3,00 x 2,50 x 2,50 m - 1 bucata.
- Depozit de deseuri neconform Harlau: 6,00 x 2,50 x 2,50 m - 1 bucata.
Containerele vor fi de tip prefabricat si vor avea urmatoarele caracteristici:
- Structura autoportanta din otel laminat grosime 3 mm, profile otel imbinate prin
electrosudura, 4 piese de colt inferioare conform normelor ISO;
- Pereti din tabla zincata grosime 0,55 mm izolati termic cu vata minerala/spuma
poliuretanica de 6 cm grosime. Grunduirea se va executa cu vopsea
bicomponenta pe baza de rasini sintetice;
- Rama superioara cu jgheaburi integrate, scurgerea apei pluviale prin stalpi;
- Tavan cu grosimea de 40 mm izolat termic cu vata minerala de 6 cm grosime,
placa OSB, folie anticondens, placa melaminata;
- Goluri de aerisire 0,50 x 0,50 m cu jaluzele la 450 si plasa metalica la interior: 1
buc. amplasat la 0,80 m de pardoseala interioara si 1 buc. pe peretele opus
amplasat la 0,10 m de plafon;

Page 36 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

- 1 buc.usa exterioara dubla izolata termic, toc aluminiu, cilindru de siguranta,


dimensiuni 2x900x2100mm;
- 1 buc corp iluminat - lampa antiex;
- 1 buc.priza impamantare exterioara;
- amplasat pe fundatie din blocuri de beton armat;
Pentru colectarea condensului format in colectorul din PE Dn 200 mm PN 4, se prevede un
separator de condensat amplasat in apropierea zonei de regularizare. Condensul este colectat
prin intermediul unei conducte din PEID, Pe 80, PN 4, De 63 mm si stocat intr-un camin din
PEID cu baza inchisa, prefabricat cu Di = 1,0 m, H = 3,0m. Condensul astfel colectat este
considerat levigat si va fi vidanjat si transportat la statia de epurare levigat prin grija operatorului.

6.3 Facla de ardere biogaz


Instalatia de ardere a biogazului - facla, va fi de tip unitate compacta si va avea caracteristicile:
 Capacitati nominale: Pascani - Valea Seaca: 170 Nmc/h; Tg. Frumos - Adancata:
100
Nmc/h; Harlau: 130 Nmc/h
 p = 150 mbar;
Unitatea de incinerare trebuie echipata cu:
 Suflanta cu motor anti - ex, putere motor P = 3,3 kW
 Incinerator cu aprindere automata;
 Camera de ardere;
 Controlul si monitorizarea presiunii si temperaturii;
 Tablou electric, rezistent la intemperii cu grad protectie IP 65. 
Analizator gaze pentru CH4, O2, CO2;
 Capacitate de a functiona la 1/5 din capacitatea nominala.
De asemenea, instalatia va fi prevazuta cu toate functiile de siguranta necesare unei manipulari si
arderi in siguranța a gazului de depozit (ghidul de referinta EN60079-ff pentru protectia
impotriva exploziilor).
Specificatiile tehnice detaliate ale acestor instalatii tehnologice sunt prezentate in
detaliu in Volumul 4.3/4.4 ale prezentei documentatii ( Fise tehnice si Lista utilaje si
dotari).

7. MANAGEMENTUL APELOR DE SUPRAFAŢĂ


Depozitul neconform Pascani-Valea Seaca
Apele pluviale de pe taluzele inierbate sunt adunate intr-un sant pereat, aflat la baza terenului
existent, cu latimea de 2.50 m, pante de 1:1.5.
Apele pluviale astfel colectate sunt deversate in Paraul Ermolea printr-o rigola amenajata, aflat
la o distanta de 75 m (lucrare ce cade in sarcina beneficiarului), in partea de vest a
amplasamentului, acesta fiind afluent al raului Siret.

Page 37 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

Pentru prevenirea transportului si descarcarii eventualelor materii solide in paraul Ermolea, in


dreptul rigolei amenajate s-a prevazut un camin din PE cu baza inchisa Dn 1100 mm, h = 2,0 m,
care va avea rolul de decantor. Acest camin decantor va fi decolmatat periodic, pentru a putea
asigura o capacitate maxima de sedimentare. Pentru a impiedica patrunderea corpurilor straine de
dimensiuni mari in interiorul caminului, la intrarea in camin este prevazut un capac din PEID gaurit
care va avea rol de sita.
Depozitul neconform Tg. Frumos - Adancata
Pentru depozitului de deseuri neconform Targu Frumos apele pluviale de pe taluzele inierbate sunt
adunate intr-un sant pereat aflat la baza terenului existent, cu latimea de 2.50 m si pante de 1:1.5.
Apele pluviale vor fi colectate apoi intr-un bazin de dispersie, cu dimensiunile 12m x 4m x 2m, cu
pereti din dale de beton cu grosimea de 15 cm.
Depozitul neconform Harlau
Apele pluviale de pe taluzele inierbate sunt adunate intr-un sant pereat perimetral care vor fi
colectate apoi intr-un bazin de dispersie avand dimensiunile 10.5 m x 18 m, cu pereti din dale de
beton cu grosimea de 15 cm. La baza bazinului va fi un strat de piatra de rau de 20 cm, asezat pe
un pat de nisip de 20 cm. Apa ajunsa in acest bazin se va infiltra treptat in sol.

8. LUCRARI DE CONSTRUCTII CIVILE

8.1 Gardul
Amplasamentul va fi protejat cu un gard realizat din panouri metalice cu plasa de sarma, prinse
de bare din fier galvanizat cu diametrul de 60 mm, înălţime de 2,60 m (inaltimea deasupra cotei
terenului este de 2,30 m) şi care vor fi încorporate într-o bază din beton. Distanta dintre bare
este de 2,65 m.
Lucrările constau în:

 Marcarea traseului gardului;


 Excavarea fundaţiilor pentru stâlpii gardului;
 Fundaţia stâlpilor de gard (inclusiv furnizarea şi turnarea betonului);
 Stâlpii de gard; stalpi metalici cu distanţa maximă intre ei de 2,5m;
 Gardul metalic;
 Conectarea cu poarta de acces.

Toate confectiile metalice, inclusiv gardul portile si structura metalica vor fi livrate de furnizor
grunduite si vopsite.
Gardul este plătit la m linear. Tariful va acoperi toate cheltuielile şi taxele pentru
efectuarea lucrărilor.

Page 38 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

8.2 Poarta

Poarta de acces este formată din două uşi cu lungimea de 3,00 m fiecare şi înălţimea de 2,00 m. La
poartă se va afla un panou cuprinzând informaţiile principale privind amplasamentul
(operator, tip de centru, programul de lucru, nr. de telefon etc.).
Porţile vor fi realizate din plasă de sârmă şi vor fi securizate cu un dispozitiv de siguranţă.
Acestea se vor deschide în caz de urgenţă sau în cazul altor activităţi necesare. Poarta de
acces se va deschide manual.
Toate confectiile metalice, inclusiv gardul portile si structura metalica vor fi livrate de furnizor
grunduite si vopsite.
Poarta este plătită la buc. Tariful va acoperi toate cheltuielile şi taxele pentru
efectuarea lucrărilor.

9. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ ŞI LUCRĂRI DE ELECTRICITATE

9.1 Lucrări electrice exterioare

La amplasamentele depozitelor neconforme de deseuri din judetul Iasi se vor realiza lucrari
electrice exterioare constand in instalatii electrice de distributie a energiei electrice la tablourile de
la obiecte precum si lucrari electrice exterioare de iluminat exterior si prize de pamant.
Planurile cu retele electrice exterioare sunt prezentate in plansele nr.: P-IE-001 R0, TF-IE-001 R0, H-
IE-001 R0- Plan de situatie retele electrice.

Instalatii electrice de distributie


Tabloul general de distributie a energiei electrice se va amplasa in interiorul amplasamentului la
limita de proprietate , langa BMPT. De la acesta se vor alimenta in sistem radial prin cabluri
electrice tip CYABY urmatoarele tablouri tehnologice din incinta depozitului :
 T-P ( tablouri tehnologice pompe puturi levigat );
 T-F (tablou tehnologic facla);
 Circuit iluminat exterior
 Container de reglare debit biogaz
Instalatii electrice de protectie si impamantare
Protectia impotriva atingerilor indirecte ale instalatiilor electrice se va face ca masura principala, prin
legarea la nulul de protectie, iar ca masura suplimentara legarea la pamant a tuturor partilor metalice,
care in mod normal nu se afla sub tensiune, dar care accidental ar putea ajunge sub tensiune
(constructiile metalice ale tablourilor electrice, carcasele metalice ale echipamentelor electrice, tevi
metalice, balustrade, etc.)
Masurile de protectie se vor aplica, concomitent, pentru toate receptoarele de energie electrica.
Schema de legare la pamant va fi de tipul TN-S, circuitele electrice vor avea nulul de lucru
distinct fata de nulul de protectie pana la tabloul de distributie unde se trece la sistemul TN-C.
Sectiunea conductorului de protectie se coreleaza cu sectiunea conductorilor activi conform

Page 39 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

STAS 12604/4,5 si nu se va intrerupe.


Se va realiza legarea la priza de pamant a instalatiei de protectie, a partilor metalice, a
tablourilor electrice si a stalpilor pentru iluminatul exterior.
Prizele de pamant artificiale se vor executa din platbanda OLZn 40x4 mm, montata ingropat la 0,8
m adancime si electrozi din teava OLZn 2,5“ si I=3 m, amplasati la minim 6 m intre ei si la o
distanta minima de 1,5 m fata de cladire.
Se va masura si verifica rezistenta de dispersie a prizei de pamant, a carei valoare trebuie sa fie
conform prevederilor normativului I7-2011. In caz contrar priza de pamant artificiala se va
extinde cu un numar de electrozi verticali si orizontali, pana la atingerea valorii impuse prin
Normativul I 7-2011.
Rezistenta de dispersie a prizei de pamant se va masura cu buletin de incercare pe baza de
proces verbal si va trebui sa fie Rp ≤ 4 Ω.
Instalatii electrice de forta si automatizare
Toate echipamentele si utilajele tehnologice vor fi livrate cu tablouri de protectie si comanda
care sa asigure functionarea in regim manual si automat in functie de parametri tehnologici de
proces.
Instalatia de ardere - facla cat si pompele de levigat de la puturi vor fi livrate cu tablouri de
protectie si comanda, care se vor instala conform specificatiilor tehnice indicate de furnizor.
Electromotoarele cu puteri nominale de peste 5,5 kW se vor livra cu echipament de pornire stea-
triunghi.
La subtraversarea de drumuri si alei , cablurile electrice se vor monta ingropat, la -0,8m, si se vor
proteja in tuburi PVC-G

9.2 Iluminatul exterior

9.2.1 Iluminatul incintei


In cadrul depozitului este prevazut un circuit de iluminat exterior cu posibilitatea actionarii
manuale direct din tabloul electric TG sau in mod automat prin intermediul unui intrerupator
crepuscular comandat de o fotocelula.
Stalpii de iluminat exterior vor avea o inaltime de 6 m si vor fi echipati cu lampi cu vapori de
sodiu .
Fiecare stalp se va lega la priza de pamant pentru instalatiile electrice de joasa tensiune,avand
rezistenta de dispersie de maximum 4 Ohmi.

10. SISTEM DE MONITORIZARE AL PÂNZEI FREATICE


Generalităţi

În amplasamentele depozitelor contractantul trebuie să instaleze 3 puţuri de monitorizare a


pânzei freatice.
Amplasarea noilor puţuri este indicată pe planşele nr.: P-T-PG-001, TF-T-PG-001, H-T-PG-001 -
Planuri de situatie şi trebuie să fie revizuită înainte de construcţie împreună cu inginerul-
consultant.

Page 40 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

Toate puţurile trebuie să fie golite (nisipul trebuie evacuat cu pompa) şi puse în funcţiune după ce
construcţia este finalizată. Contractantul va realiza un studiu topografic cu amplasarea finală şi
adâncimea puţurilor.
Structura generală a puţurilor de monitorizare a pânzei freatice este indicată în planşele nr.: P-T-
D-005,TF-T-D-005,H-T-D-005 - Foraj de monitorizare a apei subterane.
Foraje

Contractantul trebuie să instaleze 3 puţuri de monitorizare a pânzei freatice in fiecare


amplasament.
Cerinţe
• Transportarea echipamentului de forare la depozit şi la fiecare gaură de foraj
• Accesul la găurile de foraj
• Nivelarea în jurul găurilor de foraj
• Toate lucrările pregătitoare
• Pregătirea de jurnale detaliate ale tuturor forajelor
• adâncimea forajelor 0 - pana la interceptarea stratului freatic.
• diametrul forajelor (găurilor de foraj)

Oprirea operaţiunii de forare se va face doar de comun acord cu inginerul-consultant.


Conducte de filtrare

Cerinţe:
• Furnizarea şi instalarea de conducte de filtrare din PVC Dn 110 x 5,4 mm cu fante avand
lungimea de 60mm si latimea de 0,5 mm. Numarul de fante pe circumferinta: 4 bucati.
• Capătul inferior al conductei de filtrare trebuie să fie închis cu un capac

Tuburile pentru puţuri

Furnizarea de tuburi PVCΦ110 mm pentru puţuri cu lungimea de pana la interceptarea stratului


freatic. Instalarea acestor puţurilor se va face conform planşelor din proiect mentionate anterior.
Cerinţe:
• Tuburi pentru puţuri din PVC Φ 110mm, neperforate
• Furnizarea şi instalarea de distanţiere

Pietriş de filtrare

Gaura de foraj trebuie să fie umplut cu pietriş de filtrare sort Φ 3 - 5 mm în jurul conductei de
filtrare
Cerinţe:
• Furnizarea şi turnarea pietrişului de filtrare
• Dimensiunea granulaţiei: 3-5 mm pietris margaritar.
• Conţinutul de carbonat mai mic de 20 %

Dop de argilă

Page 41 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

Partea superioară a fiecărui gaură de foraj trebuie să fie etanşată (în jurul tubului puţului) cu un
dop de argilă compactată cu lungimea de pana la interceptarea stratului freatic.
Permeabilitatea nu poate fi mai mare de kf =10-10 m/s şi trebuie să fie verificată înainte de
instalare. Alternativ, pot fi utilizaţi peleţi prefabricaţi din bentonită, creaţi pentru etanşarea
puţurilor. Adecvarea acestui material trebuie să fie specificată de producători.
Înainte de începerea lucrărilor, materialele şi metodele trebuie aprobate de inginerul-consultant.
Capacul puţului

Furnizarea şi instalarea de 3 capace pentru puţuri, la fiecare amplasament, PVC Dn 10 ½ „care


constau în:
• Construcţia şi instalarea de carcase de siguranţă în jurul părţii superioare a tubului puţului
• Carcasa de oţel fixată cu un bloc (circular) de beton şi minim grosimea de (inclusiv livrarea
şi turnarea betonului)
• Vopsirea carcasei de oţel.
• Acoperişul de protecţie din oţel securizat cu un lacăt; toate lacătele trebuie să poată fi
închise cu o cheie
• Set de chei

Forajele de monitorizare vor fi platite la ml de put final executat. Tariful va


acoperi toate cheltuielile si taxele pentru efectuarea lucrarilor.

11. LUCRĂRILE NORMATE LA ZIUA DE LUCRU


Generalităţi

Lucrările normate la ziua de lucru sunt lucrări la cerere. Ele trebuie comandate de
inginerulconsultant exclusiv în scris.
Contractantul nu are pretenţii de rambursare a tarifelor pentru lucrările normate la ziua de lucru,
fără comandă din partea inginerului-consultant.
Plata lucrările normate la ziua de lucru va fi bazată de foi de pontaj semnate de
inginerulconsultant.

11.1 Lucrările normate la ziua de lucru - mâna de lucru calificată


Acestea includ toate costurile de manoperă, inclusiv utilizarea şi întreţinerea uneltelor şi a
echipamentelor mici precum schele, suporturi, roabe, târnăcoape, lopeţi, pompe de mână etc. şi
orice costuri suplimentare pentru ore suplimentare, asigurări, cazare şi cheltuieli de deplasare
de la şi către şantier etc. împreună cu toate cheltuielile administrative, indirecte şi profiturile.
Tarifele pentru aceste articole sunt furnizate pe oră.

11.2 Lucrările normate la ziua de lucru - utilajele


Tarifele includ toate costurile de funcţionare şi întreţinere, inclusiv combustibil, ulei, lubrifianţi,
piese de schimb şi reparaţii, orice costuri suplimentare pentru ore suplimentare şi toate
cheltuielile administrative, indirecte şi profiturile. Tariful va include, de asemenea, cheltuieli de
deplasare de la şi către şantier şi costurile aferente operatorilor utilajelor etc. Timpii morţi atunci

Page 42 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI
Contract 3: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Iasi

când sunt datoraţi exclusiv naturii lucrărilor normate la ziua de lucru sau metodei autorizate de
procedură vor fi plătiţi la 50 % (jumătate) din tarifele anunţate. Timpii morţi datoraţi defectării,
ineficienţei sau inadecvării sau descompletării echipamentelor nu vor fi plătiţi.
Tarifele pentru aceste articole sunt furnizate pe oră.

Page 43 of 43
Consultant - ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE