Sunteți pe pagina 1din 3

Curentul electric

Curentul electric reprezintă deplasarea dirijată a sarcinilor electrice. Există


două mărimi fizice care caracterizează un curent electric:

 intensitatea curentului electric, numită adesea simplu tot curent electric, care
caracterizează global curentul, referindu-se la cantitatea de sarcină electrică ce străbate
secțiunea considerată în unitatea de timp. Se măsoară în amperi.
 densitatea de curent este o mărime vectorială asociată fiecărui punct, intensitatea
curentului regăsindu-se ca integrală pe întreaga secțiune a conductorului din densitatea de
curent. Se măsoară în amperi pe metru pătrat.

Fulgerul este o forma de curent electric.

Structura unui atom Sensul curentului electric

1
Circuitul electric

Sarcinile electrice în mișcare pot fi purtate între două puncte date,


de electroni, ioni sau o combinație de ioni și electroni. Producerea curentului electric este
determinată de existența unei tensiuni electrice între cele două puncte (între care se deplasează
sarcinile) ale unui circuit electric. Tensiunea în cauză poate fi dată de o sursă de tensiune
electrică existentă în circuitul electric considerat.

Curentul electric indus

De asemenea, curentul electric mai poate lua naștere într-un circuit dacă acesta este un
circuit închis și este influențat de o tensiune electromotoare (t.e.m.) variabilă, separată
galvanic de acesta. Fenomenul este denumit inducție electrică.

Intensitatea curentului electric

Dacă se notează sarcina electrică prin Q, timpul cu t și intensitatea curentului electric


cu I, aceste mărimi sunt legate prin relația:

Curentul continuu si alternativ

Dacă mișcarea sarcinilor electrice se face numai într-un singur sens, este vorba de un
curent continuu (generat de exemplu de bateria galvanică sau de dinam). Dacă sensul de
deplasare alternează în timp, curentul se numește alternativ (alternatorul este un dispozitiv
care generează un asemenea curent). Curentul alternativ folosit în industrie este de obicei
(cvasi) sinusoidal, adică intensitatea lui variază ca o funcție sinusoidală (în timp).

În cazul redresării curentului alternativ se obține un curent continuu de intensitate


variabilă, numit și pulsatoriu (sau ondulat). Redresarea se poate face cu ajutorul tuburilor
electronice (diode sau duble diode) sau semiconductoarelor (diode, punți redresoare).

2
Transformarea inversă, pentru a obține curent alternativ din curent continuu, se face cu
ajutorul unor dispozitive electronice (invertoare) și este utilă, de exemplu, la alimentarea de la
elemente galvanice sau acumulatoare a unor consumatori ce au nevoie de curent alternativ
(lămpi electrice pentru avarii, alimentarea unor aparate electrice de curent alternativ care
funcționează cu curent de la acumulatorul de automobil). De asemenea din curent alternativ se
poate obține curent continuu și cu ajutorul grupurilor comutatrice (un motor electric de curent
alternativ rotește un dinam, pentru a produce curent continuu care să alimenteze de exemplu
un aparat de sudură electrică).

Forma grafica a curentului Forma grafica a curentului

electric continuu electric alternativ

Efecte

Curentul electric poate produce fenomene fizice diferite:

 căldură, fenomen cunoscut sub numele de efect termic sau efect Joule
 apariția unei forțe asupra conductoarelor străbătute de el aflate în câmp magnetic,
cunoscute sub denumirea de forțe electromagnetice sau forțe electrodinamice
 apariția unui câmp magnetic (rotativ) în jurul conductoarelor pe care le străbate
 transportul de substanțe (electroliza) atunci când purtătorii de sarcini electrice care
determină curentul electric continuu sunt ionii dintr-o soluție sau topitură de electrolit