Sunteți pe pagina 1din 66

REMEDII CARMICE IN HOMEOPATIE

(Traducere : Dr. SORINA SOESCU)


Strategia dezvoltată de dr Tinus Smits este numită „Inspire
Homeopathy” (tradusă ca „homeopatia inspirată” sau „homeopatia
în spirală”).

Rădăcina cuvântului „inspire” (a inspira) provine din limba greacă,


„spira” înseamnă spirală, iar „inspiraţia” este procesul prin care
intrăm în spirală către propriul nostru Centru, către Esenţa noastră,
către Sinele înalt sau nucleu Divin – sau orice alt nume dat acestei
instanţe, prin creşterea forţei centripete şi prin rezolvarea una câte
una a forţelor centrifuge, care ne îndepărtează de centru:

– lipsa de încredere în propriile puteri

– lipsa de iubire (de sine)

– lipsa de încarnare

– lipsa de protecţie

– traumele vechi (senzaţia de victimă)

– vinovăţia (senzaţia de agresor) şi

– deconectarea de Sinele înalt.

„Homeopatia inspirată” poate ajuta pacientul să devină conştient de


faptul că se mişcă în cercuri în jurul centrului fiinţei sale, repetând
continuu aceleaşi experienţe. Poate cataliza procesul de rezolvare a
unor probleme mai profunde şi să ajute persoana să devină mai
conştientă de sine.
În acelaşi timp, „inspiraţia” se referă la inhalarea aerului, care
reprezintă prima acţiune fizică a fiinţei umane în această viaţă
(copilul care iese din pântecele mamei inspiră aer). Acest lucru
indică „inspiraţia” ca fiind un act de acceptare a „incarnării” fizice,
a lumii materiale şi o confirmare a faptului că suntem gata să
învăţăm prin experienţele acestei lumi.

Într-un final, inspiraţia înseamnă şi procesul de a fi inspirat de către


Sinele nostru sau de Cosmos (Univers), conectându-ne şi fiind în
armonie cu Marele Întreg. De fapt, Sinele şi Cosmos-ul sunt acelaşi
lucru. Privită în acest mod, „Homeopatia inspirată” devine un
instrument util pentru creşterea spirituală.

Acest lucru necesită o atitudine specială atât din partea


homeopatului, cât şi din cea a pacientului. Sănătatea nu mai este
considerată ca fiind o stare stabilă, ci mai degrabă ca una dinamică.
Pierderea echilibrului devine o invitaţie pentru rezolvarea unor
probleme mai profunde şi pentru creşterea conştientă către o
înţelegere mai adâncă a scopului vieţii şi pentru obţinerea unui
nivel energetic mai înalt.

Astfel, scopul terapiei nu se limitează doar la obţinerea unei stări de


sănătate stabile, ci devine angajarea într-un proces de creştere la
nivel fizic, emoţional, mintal şi spiritual.

Dr. Tinus Smits a postulat faptul că există o serie de „stări


Universale” pe care el le-a denumit „nivele Universale” – care apar
în viaţa fiecărei fiinţe umane şi pe care aceasta are nevoie să le
rezolve în moduri creative, pentru a-şi menţine starea de sănătate şi
pentru a-şi continua evoluţia spirituală. Sunt lecţii pentru care fiinţa
umană vine pe pământ şi pe care are nevoie să le rezolve în această
încarnare.

Principalele „nivele Universale” pe care le are de rezolvat fiecare


fiinţă umană sunt identice cu forţele centrifuge care îndepărtează
fiinţa de Centrul ei:
– 1) lipsa de încredere în propriile puteri

– 2) lipsa de iubire (de sine)

– 3) lipsa încarnării (sau deficienţa încarnării)

– 4) lipsa de protecţie (lipsa de „hotare”, de graniţe)

– 5) traumele vechi (starea de victimă)

– 6) vinovăţia (strarea de agresor) şi

– 7) deconectarea de Sinele înalt

Nu există o ordine anumite a acestor „straturi”, fiecare se manifestă


în viaţa unei fiinţe umane diferit, în ordine diferită, funcţie de
lecţiile acesteia.

Ele sunt studiate în ordinea de mai sus pentru că aşa le-a descoperit
dr. Smits şi le-a indicat, în mod didactic, elevilor săi.

Atunci când aceste „stări Universale” sau „nivele Universale” sunt


blocate, apar dezechilibre la toate nivelele şi procesul de vindecare
nu poate avansa, în ciuda remediilor bine selectate.

Sau procesul de vindecare (declanşat de remediul personal sau de


constituţie al persoanei) continuă până la un nivel – echilibrarea
miasmatică – iar apoi, pacientul are nevoie să continue parcursul
vieţii în alt fel – să-şi continue dezvoltarea personală începând cu
starea de sănătate. Vindecarea nu înseamnă numai dispariţia
simptomelor bolii, ci identificarea misiunii sau scopului vieţii şi
aplicarea de măsuri creatoare pentru împlinirea acestuia. Multe
persoane se blochează când este vorba despre aceste etape ale vieţii
lor.
Soluţia practică pe care dr Tinus Smits a oferit-o a fost identificarea
unor remedii corespunzătoare celor 7 nivele Universale identificate
în teoria lui – care se administrează atunci când sunt evidente
simptomele acestor nivele (straturi).

Dr. Smits a propus câte un remediu pentru fiecare dintre aceste


nivele, iar alţi homeopaţi, precum P. Robbins, sugerează că ar putea
fi mai multe remedii pentru aceste straturi. Dr Smits a recunoscut
din timpul vieţii că Teoria sa este „incomplet dezvoltată” şi ne
invită la propria descoperire.

Dr. Smits a arătat cum în afara „nivelelor Universale”, energia unui


pacient este frecvent afectată de „nivele” sau „stări” accidentale –
datorate fie unor operaţii, folosirii medicamentelor (antibiotice,
cortizonice, contraceptive, anti-inflamatorii etc), vaccinărilor,
tratamentelor dermatologice cu corticoizi etc.

Din fericire, există o modalitate foarte eficientă şi uşoară pentru


corectarea acestora, şi ea face parte din protocolul CEASE – indicat
de dr. Smits în tratamentul autismului şi altor afecţiuni cronice.
Practic, izopatia, acea parte din homeopatie în care o tulburare
energetică este tratată cu diluţii homeopate crescătoare din
substanţa care a produs tulburarea – este baza reglării „stărilor
accidentale”. Cu alte cuvinte, dacă apar probleme după o
radiografie sau radioterapie, tratamentul cu Raze X in diluţiile 30,
200, 1M sau 10M ori alte diluţii poate corecta perturbaţiile complet.

Aşadar, un pacient poate avea nevoie de:

– I. remediul constituţional (personal), când este bine identificat şi


homeopatul îl recunoaşte

– II. remediul „accidental” datorat perturbărilor induse în cursul


vieţii pacientului (idendificat în anamneză) şi adminstrat sub forma
Izopaticelor 30, 200, 1M şi 10M
– III. remediul „universal” identificat de prezenţa unuia dintre cele
7 nivele universale care apar prin simptomele pacientului.

De fiecare dată, un pacient are nevoie de UN SINGUR REMEDIU –


care poate fi oricare dintre cele de mai sus (funcţie de cum se
manifestă în acel moment în viaţa lui).

Înţelegând lucrurile în acest fel – pot în prezent să accept faptul că


dacă un pacient merge la mai mulţi homeopaţi, poate primi remedii
diferite – pentru că în viaţa pacientului se vor manifesta simptome
ale remediului de constituţie, amestecate cu diferite simptome ale
remediilor „accidentale” şi cu simptome ale remediilor Universale
de care are nevoie în acel moment al vieţii.

Aşadar, fiecare homeopat, funcţie de momentul vieţii sale, de


experienţa şi energia sa, va identifica un anumit remediu – dintre
cele posibile ale pacientului.

Important pentru homoepatul deschis este să identifice remediul


„cel mai la suprafaţă”, cel cu care să înceapă strategia de tratament
şi apoi să urmărească apariţia altor simptome şi trecerea spre alte
remedii, dacă şi atunci când apare.

Vom discuta pe larg despre cele 7 remedii (de fapt 9 remedii) pentru
cele 7 nivele Universale, descrise de dr. Tinus Smits, care sunt:

– 1) lipsa de încredere în propriile puteri – Carcinosinum, Cuprum,


Carcinosinum cum cuprum

– 2) lipsa de iubire (de sine) – Saccharum officinalis

– 3) lipsa încarnării (sau deficienţa încarnării) – Lac maternum

– 4) lipsa de protecţie (lipsa de „hotare”, de graniţe) – Vernix


caseosa
– 5) traumele vechi (starea de victimă) – Rhus toxicodendron

– 6) vinovăţia (strarea de agresor) – Anacardium orientale

– 7) deconectarea de Sinele înalt – Hydrogenium

1) Carcinosinum este remediul nivelului denumit „deficitul Ego”-


ului sau lipsa de încredere în propriile puteri.

Problema de bază la Carcinozinum – este aceeaşi cu cea a tumorii –


organismul permite unei celule „străine” să se multiplice şi să-l
cucerească, distrugându-l. Membrana celulelor organismului este
slăbită şi instabilă, iar celula nu mai este în stare să-şi apere
integritatea. La nivel emoţional şi mintal, personalitatea
Carcinosinum are grijă de alţii în special şi uită de propriile nevoi.

Vaccinările multiple şi intensive sunt printre cele mai importante


cauze care induc această „slăbiciune” a propriei entităţi, pentru că
mesajul „energetic” al unui vaccin este: „nu eşti în stare să te aperi
singur, eu te voi proteja”. Sistemul imunitar al copilului primeşte
repetat mesajul că el nu este în stare, că trebuie să fie protejat din
afară. Aşa că în timp, „se închide” şi nu mai lucrează – permiţând
organismului să fie „cotropit” de multiple influenţe exterioare.

Persoana aflată în stare tip Carcinosinum caută puterea în afara sa,


pentru că se simte slab şi vulnerabil în interior. La el, lipsa de
încredere în propriile puteri se combină cu o voinţă slabă (nu este în
stare să-şi susţină punctul de vedere, cedează rapid, ca ceilalţi să se
simtă bine, acceptă lucruri pe care nu le doreşte, pentru a nu
refuza).

Persoana are mereu frică de critici şi mai ales, de eşec, de aceea va


căuta în permanenţă să obţină aprobarea celorlalţi. Se va simţi
nesigur printre oamenii mai buni ca el. Devine chiar critic la adresa
realizărilor altora, fiind în acelaşi timp, sensibil la critică.
De multe ori, se va refugia în lumi de fantezie şi vise, va citi ore
întregi, va sta mai mult în natură, se va juca cu animalele sau va
dansa ori va asculta ori interpreta muzică. Ştirile la radio şi tv îl vor
impresiona foarte tare, pentru că are „graniţe” foarte slabe.
Călătoriile sunt alte modalităţi de a scăpa de lumea dură din jur.

Mai există o modalitate de a scăpa de senzaţia de slăbiciune şi


vulnerabilitate interioară, şi anume, să spună „nu” la orice i se cere.
„Nu, nu ştiu. Nu, nu pot”. Sunt copii sau persoane timide, nesigure
şi orice experienţă negativă pe care o au le confirmă această
incapacitate. Sunt foarte uşor ofensaţi, sensibili la ceartă şi critică,
foarte încăpăţânaţi şi incapabili să-şi recunoască greşelile. Le este
foarte frică să se „producă” în public şi încearcă să evite
dezamăgirea eşecului.

O altă modalitate de a rezolva senzaţia de slăbiciune interioară şi


lipsa de valoare interioară o reprezintă nevoia de a controla totul.
De aceea persoana devine foarte persistentă, bine organizată, îşi
plănuieşte totul şi nu lasă nimic la întâmplare. Această atitudine
sugerează deja al doilea remediu indicat pentru acest „strat” şi
anume, Cuprum metallicum.

Pacienţii bolnavi de cancer au foarte frecvent concentraţii crescute


de cupru în sânge, iar în orice tumoră, concentraţia de cupru este
mai mare decât în ţesuturile normale. Cuprum metallicum este cel
mai apropiat remediu de Carcinosinum, iar de multe ori la o
persoană observăm atât tabloul de Carcinosinum, cât şi cel de
Cuprum. De aceea dr Smits foloseşte de multe ori remediul
Carcinosinum cum cuprum (CCC), preprat de firma Dolisos din
Belgia, cu rezultate excelente la mulţi pacienţi.

Imaginea mentală la Cuprum metalicum este legată de lipsa de


încredere în propriile puteri şi lupta din toate puterile să-şi
dovedească valoarea, ţinând totul sub control. Aşadar, la Cuprum
există mai multă putere şi voinţa este mai exersată, decât la
Carcinosinum. Pacientul încearcă să-şi controleze viaţa la maxim, cu
orice preţ şi să demonstreze că este în stare. Astfel, va deveni
inflexibil, va respecta cu stricteţe regulile, precaut, tipicar,
încăpăţânat, ambiţios, perseverent, uneori chiar dictatorial, foarte
muncitor, obsedat de planificare, bine organizat şi cu succes în viaţa
materială şi socială. Această persoană trăieşte în mod constant într-o
stare intensă de stres, ceea ce-i provoacă epuizare mentală şi fizică,
precum şi suprasolicitare mentală. Datorită controlului intens, nu
este în stare nici să-şi elibereze sau manifeste emoţiile. La nivel fizic,
se vor regăsi diferite tensiuni şi crampe: migrene, epilepsie, astmă,
hipertensiune, angină pectorală, tensiune la nivelul cefei şi umerilor
şi crampe musculare.

În continuare, vă prezentăm rezumate din tablourile de


Carcinosinum, Cuprum metallicum şi Carcinosinum cum cuprum,
aşa cum sunt ele prezentate cu generozitate în toate materialele
oferite de dr. Tinus Smits – atât pe site-ul acestuia, cât şi prin cărţile
şi notele de curs apărute.

CARCINOSINUM

– lipsa încredere

– conectarea cu forţa interioară

– cancerul, o înţelegere profundă

Carcinosinum-ul folosit de dr Tinus Smits este făcut din cel puţin 15


tumori diferite. Homeopaţii care au utilizat Carcinosinum în unele
ţări nu au obţinut, nici după un tratament îndelungat, rezultate
satisfăcătoare, adică trecerea la un nivel mai profund, de obicei, la
Saccharum officinale. Explicaţia constă în faptul că, în unele ţări
remediul este preparat doar dintr-o tumoră. De aceea, pe lângă
aplicarea remediului, este importantă cunoaşterea structurii
acestuia, pentru obţinerea rezultatelor.
Sunt unele indicii de bază care ne-ar face să ne gândim la
Carcinosinum. Dorinţele şi aversiunile sunt deseori importante
pentru mentalul unui Carcinosinum. Dar dacă înţelegem esenţa
remediului, vedem că ele nu sunt indicaţii stabile pentru a prescrie
Carcinosinum. Doar dorinţa de ciocolată este un simptom valoros
pentru Carcinosinum Esenţa la Carcinosinum: Un ego slab si
mecanismele lui de compensare

Carcinosinum este făcut din celule tumorale, aşa că trebuie să


înţelegem ce i se întamplă unui pacient bolnav de cancer: celulele
tumorale îi invadeaza corpul fără ca organismul pacientului să
activeze celulele de apărare. Tumora este ca o entitate străina ce-l
distruge, fără a-i respecta măcar structura (vase de sânge, muşchi
etc). E ca şi cum hotarele unei ţări sunt încălcate de un soldat străin,
iar armata nu intervine. Şi atunci soldatul îşi cheama prietenii şi fără
a întâmpina nici o rezistenţă, ei invadează şi distrug ţara şi se tot
extind, ocupând noi teritorii(metastazele) şi devenind tot mai
puternici. Unica posibilitate de a se mai apăra mai rămâne chemarea
ajutoarelor şi utilizarea “armelor grele” (chirurgia, radiaţiile şi
chimioterapia). Dar lupta grea extenuează ţara şi rezultatul final e
destul de incert.

La nivel celular se întâmplă acelaşi lucru: membrana celulară e


instabilă şi slabă şi celula ingerează toxine, incapabilă să-şi apere
integritatea. Aceste toxine ingerate îi dereglează funcţionarea
normală, creeând anarhie şi îndepărtându-l de propria esenţă. Dar
întregul proces a demarat cu mult mai devreme la nivel emoţional
şi mental.

Atunci când persoana ia Carcinosinum încrederea lui în sine creşte,


el începe să fie mai atent la nevoile proprii şi să se apere mai bine.
Îşi întăreşte hotarele şi începe să realizeze ce e “al lui, propriu” şi ce
e “străin”, nemaipermiţând energiei negative din exterior să-i
pătrundă în interior. Are mai multă grijă de el, fiind atent la
dorinţele şi nevoile proprii. Începe un proces de curăţare la toate
nivelurile, relaţiile ce-l intoxicau sunt rupte sau modificate,
sentimentul de a fi cineva ce merită respect şi dragoste înfloreşte
treptat şi o gripă sau o infecţie cu febră mare pentru prima dată în
20 de ani curăţa otrava din corpul său. Toate acestea înseamnă că
reactivitatea este în creştere.

DEZVOLTAREA TABLOULUI DE CARCINISINUM DE LA


ESENŢA

Pacientul Carcinosinum are o foarte proastă părere despre sine şi o


fundamentală lipsă de încredere în sine combinate cu o proastă
apărare. O modalitate de supraveţuire este adaptarea şi evitarea
criticii cât mai mult posibil.

SINTEZE :

1. ESENŢA : dorinţa de încredere în sine cu slabă putere de apărare :


circumstanţe de apariţie: grosolănia celor din jur, sensibilitate la
grosolănii, în general, dominarea pentru o perioadă lungă (relaţii
familiale dominatoare, dictatoriale), control parental excesiv,
educaţie severă, absenţa tatălui, responsabilităţi prea mari prea
devreme, un efort prea mare de a-i face pe plac părintelui, în special
tatălui (de la care aşteaptă confirmarea valorii de sine), lipsa
aprobarii sau dezaprobare constantă, discreditarea încrederii în
sine, aşteptări prea mari din partea părinţilor, lipsa posibilităţilor de
a-şi realiza abilităţile, de a-şi face o carieră, fiind obligat să facă
lucruri împotriva voinţei sale, tristeţe sau nefericire de durată, frici
prelungite, supresii mentale, emoţionale sau fizice, anticipare,
vaccinare.

2. ASPECTUL FIZIC: sclere albăstrui, pete “cafe-au-lait” (maronii),


mulţi negi, mai ales pe spate, clipire frecventa a pleoapelor, negi pe
tălpi sau palme, pacienţi a căror viaţă a fost o lungă şi grea bătălie.

3. ISTORIC FAMILIAL DE CANCER

4. MECANISME SLABE DE APĂRARE LA NIVEL MENTAL,


EMOŢIONAL SAU FIZIC
5. LIPSA REACTIVITĂŢII : NU FACE FEBRĂ de multă vreme

6. Bolile copilăriei apar mai târziu in viaţa de adult, şi sunt deseori


foarte severe, absenţa, sau invers, apariţia de mai multe ori în viaţă
a bolilor copilăriei, tendinţa de a avea o boală inflamatorie foarte
devreme (tuse convulsivă sau pneumonie), repetate supresii ale
bolilor inflamatorii în copilărie.

7. LIPSA ÎNCREDERII ÎN SINE , frica de eşec, frica de a greşi,


sensibilitate la reprimarea timidităţii.

8. SENSIBIL LA CRITICI, vede mereu partea negativă a lucrurilor

9. METICULOS in munca sa, NEGLIJENT în rest, dorinţa de a SOSI


LA TIMP la o întâlnire, frica de a face greşeli, tendinţa de a se
adapta la cerinţele altor oameni pentru a le obţine aprobarea, frica
de a fi criticat

10. UN EXCESIV SIMŢ AL DATORIEI, simţindu-se responsabil


pentru tot

11. WORKAHOLIC ; se simte vinovat dacă se odihneşte când nu a


terminat treaba, chiar şi atunci când stă are senzaţia că trebuie să
facă ceva : citind, croşetând etc

12. NEPUTINŢA DE A REFUZA CEVA, DOREŞTE MEREU SĂ FIE


PE PLACUL TUTUROR, se simte vinovat dacă refuză pe cineva,
ocupat cu problemele altora, dar neavând timp de ale lui, permite
altora să-i depăşească limitele

13. ANTICIPAREA, anxietatea anticipării unui angajament,


anxietate când oamenii întârzie, anxietăţi despre ceilalţi

14. PREOCUPAT DE CEILALŢI, anxietate despre alţii,


15. FRICĂ DE CANCER, teamă în mulţime, în locuri înguste, la
înălţime, teamă de păianjeni, şoareci, şerpi, de a pica la examen, de
faliment, furtuni

16. LUCRURILE ORIBILE îl afectează profund, nu poate vedea o


crimă, suferinţă, cruzime, intervenţii chirurgicale. etc la TV

17. Sensibil la MUZICĂ, plânge la muzică

18. Iubeşte să DANSEZE, are un remarcabil simţ al ritmului

19. Dorinţa de a CITI sau DISLEXIE sau imposibilitatea de a citi din


cauza dificultăţii de a se concentra sau epuizării mentale,
dificultatea de a se concenta în timpul unei discuţii

20. Dorinţa de a CĂLĂTORI, GREAŢĂ MERGÂND într-un


automobil

21. IUBEŞTE NATURA, MAREA, ANIMALELE, FURTUNILE,


fulgerele

22. INSOMNIE, dificultatea de a adormi, idei multe, necesită câteva


ore să adoarmă, se trezeşte la 4 dimineaţa, somn scurt ameliorează,
insomnie o mare parte a nopţii, somn neodihnitor, insomnie după 4
dimineaţa

23. EPUIZARE, suprasolicitare, prea multă presiune

24. STAGNARE, confuzia minţii, dificultăţi de concentrare la


învăţare, citire, memorie slabă.

25. Încăpăţânare

26. Roade unghiile


27. ACUZELE FIZICE PRINCIPALE: febră mare, corize cronice care
durează mult, amigdalite şi sinuzite cronice, MONONUCLEOZĂ
infecţioasă, acnee; fibroame, chisturi ovariene, sterilitate; negi pe
palme şi tălpi; acnee şi pustule pe spate; acnee severă; molluscum
contagiosum

28. AGG. ÎNAINTE DE MENSTRĂ: agresivitate, tristeţe, iritabilitate,


activitate, inflamarea mameloanelor, mameloane dureroase

29.AMEL.: somn de scurtă durată, ocupaţia

30. DORINŢE: CIOCOLATĂ

COPIII CARCINOSINUM

1.ESENŢA: DORINŢA DE A AVEA ÎNCREDERE ÎN SINE CU


APĂRARE SLABĂ, frica de eşec

2. ASPECTUL: ticuri, grimase, clipire frecventă pleoape, îşi rod


unghiile, timiditate

3. CAUZE: vaccinări, prea multă responsabilitate, educaţie severă,


control parental excesiv

4. LIPSA REACTIVITĂŢII, lipsa febrei, bolile copilăriei apar mai


târziu, deseori manifestându-se sever, bolile obişnuite ale copiilor
absente sau supresate

5. Tendinţa la boli INFLAMATORII severe, deseori tuse convulsivă


sau pneumonie în frageda copilărie

6. Tendinţa de a fi un copil model, adaptându-se cerinţelor


părinteşti pentru a le obţine iubirea şi aprobarea.

7. PRECOCITATE din cauza responsabilităţilor prea mari


8. ŢAP ISPĂŞITOR, e necăjit de ceilalţi copii deoarece ei îi simt
apărarea slabă

9. Sensibil la MUSTRĂRI (plânge la cea mai mică ceartă sau ridicare


a tonului)

10. Dorinţa de a citi

11. Iubeşte ANIMALELE, iubeşte natura

12. ÎNCĂPĂŢÂNARE, nesupunere, împotrivire la controlul


parental, intoleranţi la CONTRAZICERE

13. INSOMNIA copilului

14. Frică de păianjeni, furtuni

15. Furie cu tendinţa de a distruge lucruri

16. Răceli frecvente

17. MONONUCLEOZĂ infecţioasă

18. Îsi rod unghiile

CARCINOSINUM CUM CUPRUM

Este o mixtură din Carcinosinum 5CH şi Cuprum metalicum 5CH


— ideea de a face un remediu din ambele a apărut când dr. Tinus
Smits a observat mulţi pacienţi Carcinosinum cu o foarte clară parte
de Cuprum în ei.

Simptome comune Carcinosinum şi Cuprum metalicum

SINTEZE:
Esenţa: DORINŢA DE INCREDERE ÎN SINE, frica de eşec

Istoric familial:cancer sau boli cardiace

INCĂPĂŢÂNARE

– Carc.: deoarece se simte atât de nesigur

– Cuprum: deoarece admiţând că greşeşte, îşi discreditează scopul


vieţii: de a dovedi că este valoros; simte că trebuie să fie puternic şi
sigur în această privinţă şi niciodată să nu renunţe

METICULOS în munca sa, NEGLIJENT în totul exceptând ce face în


prezent, cu dorinţa de a AJUNGE LA TIMP la o întâlnire, frica de a
face greşeli, frica de a fi criticat

– Carc.: este meticulos şi atent la detalii, de multe ori doar în munca


sa pentru a evita criticile

– Cuprum: devine iritabil sau nervos când alţii întârzie deoarece


asta îi distruge planurile şi el vrea ca toţi să-i urmeze regulile, altfel
capacitatea lui de a controla orice situaţie e discreditată. E mai uşor
pentru el să facă greşeli dacă asta nu-i periclitează scopul final.

Simţ puternic al RESPONSABILITĂŢII, conştient de datoria sa

WORKAHOLIC („mania muncii”); mereu ocupat, ameliorare prin


ocupaţie

– Carc.: senzaţie de vinovăţie când işi ia o pauză fără a termina


treaba; chiar şi atunci când stă are sezaţia că trebuie să facă ceva: să
citească, să croşeteze, să tricoteze etc.
– Cuprum: este workaholic („bolnav de muncă”) deoarece trebuie
să aibă performanţe în viaţă; el trebuie să-şi termine treaba,
deoarece aşa a planificat pentru acea zi; are mari aşteptări de la sine.

SE OFENSEAZĂ UŞOR, vede în toate partea negativă

– Carc.: deoarece vrea să-şi ascundă incertitudinea

– Cuprum.: deoarece nu suportă contradicţia, nu vrea să se simtă


slab din cauza criticilor

ANTICIPARE, anxietate de anticipare la un angajament

– Carc.: îi este frică de eşec, se simte nesigur; anxietate când oamenii


întârzie, din cauza dependenţei emoţionale, anxietate în privinţa
altora

– Cuprum.: are anticipări deoarece nu poate controla situaţia, mai


ales în situaţii noi, necunoscut; va încerca să se informeze pe cât e
posibil şi va încerca să organizeze totul dinainte.

EPUIZARE

– Carc.: din cauza unei suprasolicitări şi de prea multă presiune;


încearcă disperat să facă faţă aşteptărilor celorlalţi şi celor impuse
de el pentru sine.

– Cuprum:: deoarece el are doar un scop în viaţă: să dovedească că


poate şi din această cauză se relaxează greu şi lucrează cât două sau
trei persoane la un loc; atunci când e obosit este de-a dreptul istovit.

Specific CARCINOSINUM:

1. SLABE MECANISME DE APĂRARE pe plan mental, emoţional şi


fizic
2. LIPSĂ REACTIVITATE; nu face febră de mult timp

3. INCAPACITATEA DE A REFUZA CEVA; DOREŞTE MEREU SĂ


FACĂ PE PLACUL CUIVA; sentimentul de vinovăţie când refuză
pe cineva sau ceva; ocupat cu problemele altora; dar complet
inconşient de ale sale; permite celorlalţi să-i depăşească limitele

4. PREOCUPAT DE CEILALŢI; anxietate pentru alţii

5. FRICĂ DE CANCER; teamă în mulţime; în spaţii înguste; la


înălţime; păianjeni,

şoareci, şerpi, eşec la examen; faliment, furtuni

6. LUCRURILE ORIBILE îl afectează profund; nu suportă să vadă


crime, suferinţe, cruzime etc la TV

7. Sensibil la MUZICĂ, plânge la muzică

8. Iubeşte să DANSEZE; un remarcabil simţ al ritmului

9. Dorinţa de a CITI sau DISLEXIA sau imposibilitatea de a citi din


cauza dificultăţii de a se concentra sau a epuizării mentale;
dificultatea de a se concentra la o discuţie

10. Dorinţa de a CĂLĂTORI

11. IUBEŞTE NATURA; MAREA; IUBEŞTE ANIMALELE; IUBEŞTE


FURTUNILE; iubeşte fulgerele

12. INSOMNIE, dificultatea de a adormi, idei prea multe; se trezeşte


la 4 dimineaţa; insomnie o mare parte a nopţii, somn neodihnitor,
insomnie după 4 dimineaţa, ameliorat de un scurt somn ziua.
13. EPUIZARE: când e suprasolicitat sau a muncit prea mult, prea
multă presiune

14. ACUZELE FIZICE PRINCIPALE: febră mare, corize cronice care


durează mult, amigdalite şi sinuzite cronice, MONONUCLEOZĂ
infecţioasă, acnee; fibroame, chisturi ovariene, sterilitate; negi pe
palme şi tălpi; acnee şi pustule pe spate; acnee severă; molluscum
contagiosum

15. AGG. ÎNAINTE DE MENSTRĂ: agresivitate, tristeţe, iritabilitate,


activitate, inflamarea mameloanelor, mameloane dureroase

16. AMEL.: somn de scurtă durată, ocupaţia

Specific CUPRUM :

1. RIGIDITATE mentală; RIGIDITATE fizică; VOINŢĂ PUTERNICĂ

2. Foarte organizat; planifică totul; vrea să aibă o „privire de


ansamblu” în orice situaţie; vrea să aibă totul sub control

3. CRAMPE sau TENSIUNE la nivel mental, emoţional şi fizic;


RIGIDITATE mentală, RIGIDITATE fizică; lipsă flexibilitate

4. Tensiuni fizice: convulsii, migrene, astm, angină pectorală,


hipertensiune, colon spastic, crampe şi încordări musculare,
tremurat, spasme, boala Raynaud, extremităţi reci

5. AMBIŢIOS: va fi CEL MAI BUN

6. Respectă mereu REGULILE; furios cînd alţii nu o fac

7. Foarte sensibil la NEDREPTATE

8. PRECAUT
9. SERIOS; INTROVERTIT; sentimente supresate

10. FANATISM, nu renunţă niciodată

11. Îi place EXERCIŢIUL FIZIC INTENS ce necesită rezistenţă:


alergat, înot, ciclism; vrea să învingă şi merge până la limită; se
simte mult mai bine după exerciţiu fizic intens

12. MUNCEŞTE DIN GREU, foarte activ, niciodată nu are timp


pentru odihnă sau relaxare; are multe activităţi, foarte organizat; cei
din jur cred cu greu că o singură persoană poate face atâtea;
munceşte atât de mult încât nu simte oboseala; planifică întraga zi;
dorinţă puternică de a termina ce a început; PERSEVERENŢĂ, nu
renunţă niciodată

13. DUR cu ceilalţi şi cu sine

14. Dorinţa de a fi INDEPENDENT, refractar la a cere ajutor;


DICTATORIAL

15. PICIOARE RECI, reci ca gheaţa; maini şi degete reci(Sindrom


RAYNAUD)

16. AGG.: surmenaj mental sau fizic; atingere, înainte de menstră;


supresie, supresia transpiraţiei picioarelor

17. AMEL.: ocupaţia; băuturi reci (tuse, greaţă, vărsături, sughiţ şi


spasme); dacă transpiră

CUPRUM METALLICUM

Tabloul mental este puţin cunoscut. Intr-un anume fel esenţa acestui
remediu seamăna cu Carcinosinum, dar modul în care pacientul
Cuprum tratează problemele lui fundamentale este diferit de
Carcinosinum pur.
SINTEZE:

1.ESENŢA: Caută să-şi crească încrederea în sine cu dorinţa


puternică de a demonstra că are valoare, încercând să ţină totul sub
control

2. CAUZALITATE/REACTIVARE: lipsa aprobării sau


dezaprobarea constantă, discreditarea încrederii în sine, aşteptări
prea mari de la părinţi, lipsa oportunităţii de a-şi realiza abilităţile,
de a-şi face o carieră, PREA MULT STRES ce cauzează EPUIZARE
mentală sau fizică, SURMENAJ al minţii, insomnia, PREA MULT
CONTROL supresând emoţiile, ERUPŢII SUPRESATE (tratamente
cu unguente)

3. FIZIC: sclere albăstrui, edem periocular, ochi exoftalmici intr-un


anume fel, cercuri albastre în jurul ochilor

4. CRAMPE sau TENSIUNE la nivel mental, emoţional sau fizic:


convulsii, migrene, astm, angină pectorală, hipertensiune, colon
spastic, crampe şi încordări musculare, tremurat, spasme, boala
Raynaud, extremităţi reci

5. Teama de a PIERDE CONTROLUL, frica de boală, frica de cădere,


frica de boală cardiacă, frica de întuneric, frica de apă.

6. FRICA DE MOARTE IMINENTĂ, frica de a nu muri în orice


clipă, presentimentul morţii, diluzie cum că va muri, anxietate
atunci când e singur.

7. Frica de a avea un ACCIDENT, mergând cu maşina

8. ANXIETATE IN PRIVINŢA VIITORULUI

9. ANXIETATE IPOHONDRĂ, anxietate după o spaimă, anxietate


pentru alţii, în special pentru membrii familiei
10. RIGIDITATE mentală, RIGIDITATE fizică

11. Respectă mereu REGULILE; furios cînd alţii nu o fac

12. Foarte sensibil la NEDREPTATE

13. PRECAUT

14. ANTICIPARE

15. OCUPAŢIA amel.; exerciţiul fizic ameliorează, mereu ocupat,


doreşte să-şi termine treaba

16. SERIOS, foarte INTROVERTIT, EMOŢII SUPRESATE (nu-şi


manifestă emoţiile)

17. Un puternic sentiment al RESPONSABILITĂŢII, conştient de


datoria sa

18. MINUŢIOS in munca sa, conştiincios, frică de FALIMENT,


trebuie să-şi dovedească sie însuşi; doreşte să AJUNGĂ LA TIMPUL
FIXAT

19. FANATISM, niciodată nu renunţă

20. AMBIŢIOS, va fi CEL MAI BUN; încearcă să dovedească cum că


el poate rezolva problema, că el nu e un angajat oarecare şi că nu
este prost (cum cred ceilalţi) etc

21. MUNCEŞTE DIN GREU, foarte activ, niciodată nu are timp să se


odihnească sau să se relaxeze; are multe activităţi, foarte organizat,
cei din jur cred cu greu că o singură persoană poate face atâtea;
munceşte atât de mult încât nu simte oboseala; planifică întraga zi;
dorinţă puternică de a termina ce a început; PERSEVERENŢĂ, nu
renunţă niciodată
22. DUR cu sine şi cu ceilalţi

23. Doreşte să fie INDEPENDENT, refractar la a cere ajutor;


DICTATORIAL, vobeşte cu autoritate; diluzia că e o persoană cu
rang

24. PROSTRAŢIA MINŢII, EPUIZARE mentală şi fizică;” SFÂRŞIT”,


MOLEŞEALĂ

25. SE OFENSEAZĂ UŞOR

26. PICIOARE RECI , rece ca GHEAŢA, mâini reci, degete reci


(RAYNAUD)

27. AGG.: surmenaj mental sau fizic, atingere, înainte de menstră,


supresie, transpiraţia picioarelor supresată (cu diferite loţiuni)

28. AMEL.: ocupaţia, băuturi reci, tuse, greaţă, vomă, sughiţ,


spasme, transpiraţie

COPIII CUPRUM

1. TENSIUNE fizică şi psihică enormă, PUMNI STRÂNŞI

2. Frică de STRĂINI, in timpul dentiţiei, TIMIDITATE, frică de


străinii ce se apropie

3. Aversiunea de a fi ATINS, aversiunea de a fi mângâiat, frică,


copilul nu suportă ca cineva să se apropie de el, nu suportă să fie
privit, niciodată nu se uită în ochii mamei, întoarce privirea sau faţa
atunci când te uiţi la el

4.Aversiune faţă de SCHIMBARE, lucrurile NOI îl fac anxios

5. DICTATORIAL.
6. Se poate ameliora când e DUS ÎN BRAŢE sau plimbat cu maşina

7. Râde nervos, râde maliţios

8. MALIŢIOS, ciupeşte sau zgârâie faţa mamei, a tatălui sau a altor


copii

9. Dorinţa de a MUŞCA; muşcă paharul când i se dă să bea, muşcă


alţi copii

10. Copii IRITABILI

11. DISTRUCTIVI

12. Nu doresc să se JOACE

13. TERORI NOCTURNE, se trezeşte noaptea ţipând şi plângând,


dar nu vrea să fie atins sau consolat

14. DIFICULTĂŢI DE ALIMENTAŢIE

15. Episoade de OPRIRE A RESPIRAŢIEI

16. CONVULSII: în timpul dentiţiei; când nu apare erupţia, din


cauza emoţiilor excesive, la eşec, după ce e pedepsit

17. TUSE CONVULSIVĂ: copilul înţepeneşte, se opreşte respiraţia,


tresare spasmodic; după un timp conştiinţa revine; anxietate
înaintea unei crize de tuse convulsivă

18. TUSE SUFOCANTĂ, noaptea, copilul înţepeneşte şi devine


albastru la faţă; copilul tuşeşte în crize şi în timpul crizei pare a fi
mort
19. Laringită striduloasă; atacuri violente fără tuse; astm după
erupţii supresate

2) Saccharum officinalis – este remediul pentru cel de-a doilea strat


descris de dr. Tinus Smits, „stratul lipsei iubirii de sine”.

Saccharum-ul este un remediu homeopatic obţinut din sucul


proaspăt de trestie de zahăr.

Esenţa acestui remediu este: lipsa iubirii de sine, frica de a nu


merita iubirea mamei şi teama de a nu fi abandonat de către ea.

Frica de abandon nu este întotdeauna exprimată în copii şi adulţii


care au nevoie de remediu, dar în timpul tratamentului poate apare
pentru o perioadă, ca apoi să se diminueze şi să dispară treptat.

Senzaţia că nu suntem demni (că nu merităm) iubirea părinţilor


noştri, în special pe cea a mamei, este o senzaţie cu rădăcini adânci
în fiecare dintre noi, care are nevoie să se diminue treptat.

Sursa acestei frici este LIPSA IUBIRII DE SINE. Iar acest lucru se
produce întrucât ni se pare (suntem iluzionaţi) că am fost
deconectaţi de Sursa Iubirii interioare. Nu există nici o vinovăţie sau
greşeală – este doar o parte a experienţei noastre umane în această
lume materială. Avem nevoie să trăim în această iluzie a
deconectării de Sursă, pentru a experimenta în mod direct
„neiubirea”. În acest mod, devenim conştienţi de opusul ei, şi
anume Iubirea universală sau necondiţionată.

Saccharum officinalis îl poate întoarce pe om din această diluzie a


lipsei iubirii, sprijinindu-i experienţa de a fi o parte din Iubirea
Universală.

Nu există Iubire fără Iubirea de Sine.


Lipsa Iubirii de Sine reprezintă o negare a Sufletului nostru, a
Esenţei noastre, a apartenenţei noastre la Univers, o negare a Sursei
şi a conştienţei faptului că toţi suntem o parte din experienţa divină.

Frica de a fi abandonat este conectată, la copil, de relaţia cu mama


lui, pentru că un copil îşi experimentează mama drept fiind sursa de
iubire, de căldură şi afecţiune, care îi satisface nevoile de hrană şi
siguranţă.

Hipoglicemia – este o problemă legată de mecanismului zaharurilor


în organism şi are simptome precum: apetit crescut, imediat după
masă, poftă de mâncare constantă, niciodată satisfăcută; insomnie,
ameliorată mâncând; tendinţa de a mânca (ronţăi) frecvent între
mese; dorinţa irezistibilă pentru dulciuri; nevoia de a mânca
dimineaţa, după trezire, pentru că apare o stare de slăbiciune sau
chiar leşin; stări de tremurat, însoţind senzaţia de foame. Iritabilitate
din cauza stării de foame, mai ales la trezire, dimineaţa.

Cauza materială a hipoglicemiei, atât de întâlnită în ultimul timp la


pacienţi, este consumul exagerat de dulciuri concentrate, în special
zahăr rafinat şi produse care conţin zahăr. Alte cauze materiale ar fi
consumul de cafea, alcool şi fumatul. Cofeina din cafea, cola, ceai,
ciocolată şi cacao stimulează glandele suprarenale să elibereze
adrenalină, care la rândul său stimuelază eliberearea de zahăr
(glucoză) din ficat în sânge. Circa 70% dintre consumatorii de alcool
suferă de hipoglicemie. De asemenea, nivelul glicemiei la fumători
este crescut după fumatul unei ţigări. Dar există şi cauze emoţionale
puternice, precum lipsa de afecţiune sau inabilitatea de a face faţă
afecţiunii (iubirii).

Hipoglicemia influenţează puternic comportamentul social al


oamenilor şi stare lor de bine emoţională. La copii, datorită
metabolismului instabil al zaharurilor apar crize violente de furie,
cu lovituri, vandalism, agresivitate şi nemulţumire. Cercetătorii au
descoperit faptul că în general, comportamentul delicvenţilor
juvenilor se ameliora notabil când erau puşi pe o dietă fără zahăr.
Pentru a prescrie Saccharum officinalis şi să avem succese în
terapie, este important să înţelegem mecanismele de compensare pe
care fiinţa umană le foloseşte frecvent, când se confruntă cu lipsa
iubirii de sine.

Majoritatea persoanelor au două opţiuni:

1) Încearcă să compenseze lipsa de afecţiune prin orice mijloace

2) Refuză orice formă de afecţiune

De aceea remediul Saccharum va avea multe simptome opuse,


precum apetit insatiabil (cu situaţia extremă, bulimia) sau lipsa
apetitului şi refuzul mâncării (incluzând anorexia). Sau sete pentru
cantităţi mare de apă, ori lipsa completă a setei.

Modalitatea cea mai obişnuită de a compensa lipsa iubirii este


consumul de dulciuri. De aceea vom găsi la mulţi pacienţi care au
nevoie de Saccharum – simptome legate de dorinţe şi aversiuni
alimentare, de apetit şi hrană. Cel mai frecvent simptom este
dorinţa crescută pentru dulciuri, în special ciocolată, patiserii şi
prăjituri.

La copii, vedem şi mai clar mecanismele de compensare: nevoia de


mângâiere (se duc mereu peste adulţi, pentru a o primi), suptul
exagerat al degetului sau rosul unghiilor (transformată la adulţi în
nevoia incontrolabilă de a fuma), punerea a orice lucru în gură şi
atingerea oricărui lucru. Este uimitor cum mulţi dintre copii care şi-
au supt degetul în copilărie devin fumători. Mulţi adulţi fumează şi
pentru a-şi controla greutatea corporală, pentru că au aflat că orice
încercare de oprire a fumatului înseamnă mâncare mai multă, în
special mai multe dulciuri.

Un alt mecanism frecvent de compensare a lipsei iubirii este


locvacitatea, prin care aceste persoane solicită (în mod inconştient)
atenţia celor din jur.
Copii au şi alte posibilităţi de a solicita atenţia celor din jur: să facă
pozne, sau să ceară iar şi iar ceva ori să facă lucruri interzise, să-şi
întrerupă permanent părinţii atunci când vorbesc cu cineva, sau să
fie geloşi pe un frate ori o soră. Un copil poate folosi orice mijloc
atunci când are nevoie de atenţie: să fie agitat, să ţipe, să se lupte, să
urle, să se îmbolnăvească sau să se accidenteze.

La adulţi, aceste mecanisme pot persista sau se pot transforma în


variante mai „mature”, precum o nevoie exagerată de a poseda
obiecte sau de a obţine lucruri noi, fără ca ceea ce obţin să le aducă
satisfacţia căutată. Lipsa iubirii de sine se poate manifesta şi prin
inabilitatea de a avea o relaţie de durată cu cineva, căutând iar şi iar
noi relaţii sau flirturi, dar fără a găsi ceea ce caută.

Acest nivel fundamental al lipsei de iubire şi această frustrare


profundă – nu pot fi satisfăcute la nivelul material al vieţii – doar o
transformare profundă şi o vindecare pot ajuta o astfel de persoană
– iar remediile homeopatice pot fi instrumente importante.

SACCHARUM OFFICINALIS

SINTEZE:

1. ESENŢA: lipsa iubirii de sine cu frica de abandon, în special din


partea mamei, cu teama de a nu-i merita iubirea; problema
profundă a pacientului Saccharum este căutarea disperată a iubirii,
afecţiunii şi atenţiei.

2. CAUZALITATE/ACTIVARE: lipsa iubirii (de sine); abandon sau


neglijare emoţională; lipsa afecţiunii, lipsa de contact fizic la nou
născuţi sau copii mici, în special la copii care nu sunt alăptaţi la sân,
în combinaţie cu lipsa contactului fizic cu mama; lipsa atenţiei; când
copii primesc dulciuri în loc de iubire şi când comportamentul
acestora este recompensat cu dulciuri
3. ASPECT FIZIC: faţa palidă, pielea uscată, obezitate cu poftă de
mâncare continuă, compulsivă, în special pentru dulciuri, prăjituri
şi patiserii, chipsuri, cartofi prăjiţi etc; pot fi şi copii slabi, emaciaţi,
de cele mai multe ori foarte agresivi

4. ANTECEDENTE: istoric familial de DIABET

5. Nevoie foarte mare de MÂNGÂIERE, de a fi dezmierdat şi atins,


sau dificultatea de a admite această nevoie şi refuzul oricărui
contact

6. Senzaţie de SINGURĂTATE, se simte PĂRĂSIT

7. DOR DE CASĂ, nostalgie, dificultate de a renunţa la obiecte sau


relaţii cu oamenii; dificultatea acceptării pierderilor, de orice fel

8. GELOZIE, din cauza temei de a nu pierde persoana iubită; foarte


nesigur cu privire la iubirea părinţilor sau a partenerului

9. LOCVACITATE, în special pentru atragerea atenţiei; vorbire fără


oprire şi precipitată

10. STARE DE SPIRIT ALTERNATIVĂ: gentileţe care alternează cu


agresivitate

11. NEHOTĂRÂRE, şovăială

12. IRITABILITATE, mai ales dimineaţa la trezire, până la micul


dejun; sau dacă nu mănâncă una-două ore; iritabilitate când este
flămând, ameliorată de mâncare. Se trezeşte greu dimineaţa, este
morocănos şi se simte mai bine după ce mănâncă; sau se poate trezi
dimineaţa devreme şi este direct în picioare
13. Apetit scăzut sau lipsa apetitului dimineaţa, dar foarte crescut
către seară; sau nu simte deloc foame, toată ziua, lipsa dorinţei de a
mânca

14. ANOREXIE

15. SLĂBICIUNE brusc apărută, lipsă de energie; slăbiciune,


ameliorată dacă mănâncă; slăbiciune apărută după dulciuri;
hiperactivitate, urmată de slăbiciune brusc apărută

16. AGITAŢIE intensă; nu este în stare să stea liniştit, îşi mişcă


mereu mâinile şi picioarele

17. SUGE DEGETUL întreaga zi şi întreaga noapte, sau niciodată nu


a supt degetul. Pune totul în gură sau nu atinge absolut nimic cu
gura; îşi suge degetul până la o vârstă înaintată

18. ROADE UNGHIILE, chiar şi pe cele de la picioare

19. SENSIBILITATE LA DURERE sau LIPSA DE SENSIBILITATE


LA DURERE; leşină de durere, frică să nu leşine, frică atunci când
vede sânge; leşină dacă vede sânge; leşină după injecţii sau luare de
sânge

20. AGG: la excitaţie, la dulciuri, ciocolată, vreme caldă, dimineaţa


devreme, cu dificultatea începerii zilei.

21. AMEL: seara, la dulciuri, dacă mănâncă sau după micul dejun

22. AVERSIUNI: vegetale (gătite, verdeţuri), mâncare caldă, orice cu


excepţia dulciurilor, dulciuri, lapte cald

23. DORINŢE: ciocolată, dulciuri, patiserii şi prăjituri; alimente


făinoase; dulciuri după mese, în special înainte de menstră sau
seara; vegetale crude; carne, ceai, băuturi reci, în special apă; lapte
cald sau rece; grăsimi, unt, pâine şi unt; acrituri, limonadă; muştar

24. SETE pentru cantităţi mari de apă: doreşte apă sau ceai; sau
absenţa setei

25. APETIT crescut imediat după ce mănâncă, cu senzaţia de gol în


stomac şi de slăbiciune generală; tendinţa de a mânca frecvent între
mese; trebuie să mănânce la ora de masă, altfel se simte slăbit,
ameţit, tremură, are dureri de cap etc; apetit crescut, dimineaţa,
după ce se trezeşte, trebuie neapărat să mănânce ceva; apetit
insaţiabil, neameliorat de mâncare

26. MÂNCAT COMPULSIV, BULIMIE, ANOREXIE

27. AGRESIVITATE extremă, certăreţ, violent, maliţios, răutăcios, în


special după ce mănâncă ciocolată sau dulciuri; loveşte şi răneşte.

28. CRIZE DE FURIE, nu se poate apropia nimeni de el

29. NEMULŢUMIT cu sine (de sine) şi de totul din jur; greu de


mulţumit, greu i se face pe plac

30. Călduros, picioarele sunt fierbinţi, le scoate din pat, uneori doar
un singur picior; sau scoate un braţ ori ambele de sub pătură, ori
doarme cu jumătatea superioară a corpului dezvelită

31. USCĂCIUNE extremă: a pielii, a părului, a unghiilor, a mâinilor,


a picioarelor, a părţii interioare a nasului, a ochilor, gurii, gâtului,
vaginului, scaunului

32. Ovulaţie dureroasă şi menstre dureroase; se plânge înainte de


menstră de tristeţe, iritabilitate, sâni măriţi şi dureroşi, scurgeri
maronii sanguinolente care preced menstra
33. Furnicături şi parestezii în degete, braţe şi picioare, agravate
noaptea

34. Echimoze, face uşor vânătăi, la cea mai mică atingere.

COPII SACCHARUM

1. TIP CONSTITUŢIONAL: foarte palizi, albi ca zahărul;


transpiraţie profuză, în special noaptea, uneori numai la nivelul
capului, precum Calcarea carbonica

2. SENZAŢIE DE ABANDON: frică de a nu fi iubiţi de mama lor, de


a nu fi abandonaţi de ea; se agaţă de mama; dorinţa de a sta în braţe
la mama; dorinţa de a fi purtaţi în braţe; dorinţa de a dormi cu
mama, cu părinţii; întotdeauna umbla după mama şi ţipă/urlă
atunci când aceasta dispare pentru câteva clipe

3. ANTISOCIALI, au senzaţia că sunt neglijaţi şi se află într-o


poziţie dezavantajoasă; se simt dispreţuiţi, sunt invidioşi,
GELOZIE, foarte nesiguri cu privire la iubirea părinţilor, iubire
posesivă

4. Diluzia, că părinţii nu-i iubesc sau că-i iubesc mai puţin decât pe
fraţii lor

5. Nevoia imensă de a se cuibări, de a fi mângâiaţi sau atinşi, sau


dificultate de a admite această nevoie şi refuzul oricărui contact

6. FAC NĂZBÂTII pentru atrage atenţia, iubesc să se afle pe scenă,


în centrul atenţiei

7. Foarte COMUNICATIVI, AMABILI, fără timiditate sau foarte


TIMIZI
8. ATING TOTUL fără să acorde o atenţie deosebită la ceva sau
cuiva

9. CONCENTRAŢIE DIFICILĂ, trec de la o jucărie la alta, de la un


joc la altul, schimbând în permanenţă activitatea, fără a fi în stare să-
şi stabilească atenţia pe ceva anume

10. AGITAŢIE EXTREMĂ, agravată după consum de dulciuri;


aleargă, se mişcă tot timpul, agitaţie când stau pe scaun (mişcă
mâinile, degetele, picioarele etc)

11. STARE DE SPIRIT ALTERNATIVĂ: blândeţe, care alternează cu


agresivitate

12. NOSTALGIE, dor de casă

13. LOCVACITATE – pentru a atrage atenţia; pune mereu întrebări;


vorbeşte continuu, cu voce tare; strigă, ţipă, urlă.

14. NEHOTĂRÂRE

15. SUPTUL DEGETULUI; aproape întreaga zi şi în timpul nopţii,


sau nu şi-au supt niciodata degetul; duc totul la gură, sau nu pun
gura pe nimic; îşi sug degetul până la o vârstă avansată

16. ROSUL UNGHIILOR, uneori şi a celor de la picioare

17. NERĂBDARE, vrea ca orice să le fie satisfăcut imediat, altfel se


înfurie; nu li se poate distrage atenţia sau nu li se poate explica
nimic

18. AGRESIVITATE extremă, certăreţi, violenţi, maliţioşi, răutăcioşi


şi provocatori, în special după ce mănâncă ciocolată sau dulciuri;
împing, ciupesc, lovesc
19. CRIZE DE FURIE, nimeni nu se poate apropia de ei în acele
momente

20. Insolenţă, obrăznicie, neascultare

21. Sensibili la ceartă sau nu le pasă deloc dacă sunt certaţi;


imposibil de corectat

22. DURERI ABDOMINALE ÎN JURUL BURICULUI, ca urmare a


dificultăţii de a se detaşa de mama; adesea şi dureri de cap

23. SENSIBILITATE LA DURERE sau LIPSA SENSIBILITĂŢII LA


DURERE; LEŞINĂ DE DURERE

24. SE TREZESC DIMINEAŢA DEVREME

25. Colecţionează de toate, nu sunt în stare să arunce lucruri; sunt


foarte ataşaţi de obiecte

26. Afte la copii; cu salivaţie profuză

27. Oxiuri (viermi cilindrici)

3) Lac maternum este remediul celui de-al treilea nivel descris de dr.
Tinus Smits, cel a cărui problemă de rezolvat este reprezentată de
„lipsa incarnării” sau „incarnarea incompletă”.

Acest nivel se ocupă de incarnarea în lumea fizică, care are loc în


timpul sarcinii dar nu este completă la naştere. Laptele matern este
cel datorită căruia copilul este ajutat „să se stabilizeze” treptat în
corpul fizic creat pentru el de mama.

Lipsa de incarnare poate duce la apariţia multor simptome.


Persoanele care au nevoie de remediu se simt ca şi cum ar fi
pierdute aici, pe pământ, fiind blocate într-o stare de „intermediar”
– fără a participa cu adevărat la viaţa reală.

Pacienţii se plâng de senzaţii de plutire, de ameţeală, de gândire


înceţoşată, de lipsă de îndemânare (scapă obiecte din mână, se
împiedică, se lovesc de obiecte etc), tendinţa de a amâna lucruri,
lipsa curajului, anxietate cu privire la viaţă, senzaţia de nereal etc. În
acelaşi timp, nu sunt atenţi la propriile nevoi şi nu îşi prea asumă
responsabilitatea pentru viaţa lor.

Adesea, lipsa completă a incarnării duce la apariţia unei stări de


tristeţe de foarte devreme, din copilărie. Sunt persoane cărora le
lipseşte, cu adevărat, bucuria de a trăi. De multe ori au pofte legate
de primii ani de viaţă (dulce, ceva de dus la gură, de ronţăit) când
încă mai sugeau la sân sau biberon. Au dorinţa de a se cuibări lângă
cineva, de a fi mângâiaţi, de a fi îngrijiţi şi se găsesc adeseori în
relaţii simbiotice. Nu sunt în stare să aibă grijă de ei.

Suferă de frilozitate şi vom înţelege acest lucru dacă aflăm că


bebeluşii nu sunt în stare să-şi adapteze temperatura corporală la
mediul înconjurător.

Mai mult, se plâng de lipsa clarităţii mentale; gândirea le este


înceţoşată şi nu prea reuşesc să se apere împotriva lumii exterioare.

Remediul Lac maternum ajută adeseori o persoană să devină mai


conştientă de propriile hotare şi îi permite să-şi curăţe mai eficient
energia de tot ceea ce nu este „el”.

Se pare că incarnaţia şi protecţia fac parte din nivelul de Lac


maternum (chiar dacă Vernix, remediul de nivel 4, este util pentru
apărarea energiei fiinţei umane).

Acest remediu poate fi folosit pentru pacienţi de orice vârstă.

LAC MATERNUM
Remediul e făcut din laptele a 9 femei, de la 3 zile (colostru) până la
10 luni după naştere.

1. ESENŢA: problema de bază a persoanelor care necesită remediul


e lipsa de „încarnare” din câteva motive majore, cum ar fi :
anxietetea de a accepta starea fizică, înţelegerea dificultăţii sarcinii
noastre în timpul acestei încarnări, dor lumea astrală, neacceptarea
copilului de către părinţi la începutul sarcinii (a venit o fată şi
părinţii îşi doreau un băiat, sau invers) sau anxietatea părinţilor
pentru responsabilităţile de îngrijire ale unei noi vieţi etc. Persoana
care are nevoie de Lac maternum nu-şi conştientizează identitatea,
nu este centrată şi energia îi este uşor tulburată de influenţa altor
persoane sau a mediului înconjurător. Mintea e confuză. Apărarea
faţă de lumea exterioară e diminuată, nu ştie să spună „nu” Deseori
cei din jur folosesc persoana pe post de sclav.

2. CAUZALITATE: anxietatea incarnării în lumea fizică

3. ACUZE FIZICE:

Datorate energiei prea mari în corpul fizic: cefalee, migrenă,


ameţeli, vertij, senzaţie de „gol interior”, valuri de căldură, căderea
părului.

Datorate lipsei de energie în corpul inferior: extremităţi reci, libido


scăzut, neîndemânare şi frilozitate.

Datorate faptului că persoana nu e conştientă de propriile graniţe:


eczemă, psoriasis, mollusscum şi multe altele (pentru că pielea este
cea care delimitează „marginea” corpului fizic).

4. SENZAŢIA DE PLUTIRE, DE IEŞIRE DIN CORP – experienţe în


afara corpului, în afara realităţii; trăieşte în trecut; senzaţie de
slăbiciune şi neobişnuită, ca şi cum nu ar aparţine propriului corp;
senzaţie ca şi cum s-ar uita în jos la propriul corp; ca şi cum totul
este îndepărtat şi diferit; se aude pe sine vorbind, ca şi cum
altcineva vorbeşte; senzaţia că mintea şi corpul sunt separate; nu-şi
mai simte deloc corpul; ca şi cum priveşte la viaţă şi nu participă la
ea; ca şi cum ar fi invizibil pentru ceilalţi oameni

5. VERTIGO, senzaţie de ameţeală; senzaţie că nu are picioare, că


picioarele sunt moi; senzaţie de gol în cap; senzaţie de „absenţă”,
senzaţie ca şi cum ar avea vată în cap; senzaţie de ceaţă în creier, în
cap; senzaţie de plenitudine la nivelul capului, ca şi cum acesta ar fi
prea mare; tendinţa de a leşina, frică de a nu leşina; leşinuri.

6. VISEAZĂ CU OCHII DESCHIŞI; gândire înceţoşată, neatenţie,


concentrare dificilă, face greşeli în vorbire, spune cuvinte greşite,
găseşte cu greutate cuvintele

7. NEÎNDEMÂNARE, se loveşte de lucruri, se răneşte cu uşurinţă,


scapă lucruri din mână, cade, nu observă detalii

8. INEFICIENT, tendinţa de a amâna; este nevoie să se forţeze


pentru a-şi realiza visele sau să-şi îndeplinească sarcinile zilnice;
lipsă de responsabilitate.

9. Senzaţie de singurătate, chiar când se află în societate, senzaţie că


nu este văzut de ceilalţi, că nu este auzit; că oamenii nu-i acordă
atenţie şi nu-l iau în consideraţie

10. EPUIZARE, slăbiciune, lipsa curajului

11. TRISTEŢE, LIPSA BUCURIEI DE A TRĂI, schimbări bruşte în


starea de spirit: râsul alternând cu plânsul, bucuria alternând cu
tristeţea şi plânsul, iritabilitate şi certăreţ; crize de plâns

12. ANXIETATE cu privire la viaţă, simte că nu este în stare să-şi


trăiască viaţa singur şi se teme să nu cumva să trebuiască să o
trăiască singur; RELAŢIE SIMBIOTICĂ cu părinţii, cu partenerul, cu
copii; starea de spirit este uşor influenţată de stările emoţionale ale
celorlalţi; foarte dependent de ceilalţi.
13. DORINŢA DE A FI ÎNGRIJIT; vrea să fie ţinut în braţe, să fie
mângâiat, dar are aversiune pentru sex; libido scăzut.

14. LIPSA DE CONŞTIENTIZARE CU PRIVIRE LA PROPRIA


IDENTITATE; pune la îndoială sensul vieţii; senzaţie interioară
haotică

15. LIPSA DE CONŞTIENTIZARE A CIRCUMSTANŢELOR


ÎNCONJURĂTOARE, ca şi cum percepţia lui este numai generală,
nu observă detalii; ca şi cum lucrurile nu reuşesc să pătrundă până
în conştientizarea lui; totul în jur pare straniu

16. FRILOZITATE, simte răceala până în oase, uneori alternând cu


căldură sau fierbinţeală; mâini, picioare şi nas reci.

17. DORINŢĂ DE A CITI, cititul îi dă posibilitatea de a fugi din


realitate şi de a trăi într-o lume imaginară; este complet absorbit în
timpul cititului, nu răspunde atunci când i se vorbeşte; face multe
studii, fiind mereu „în altă lume”; frica de a termina cursurile,
studiile şi a trebui să acţioneze; sau cititul este imposibil ca urmare a
dificultăţilor de concentrare a atenţiei.

18. INCONŞTIENT DE PROPRIILE HOTARE, se simte neprotejat,


poros; totul intră în propriul lui sistem prea direct, prea puternic,
sunetele, mirosurile (are greţuri la multe mirosuri), energia şi
emoţiile celorlalţi oameni; nu este în stare să-şi spună opinia şi să se
apere; lipsă de respect de sine; lipsă de grijă pentru propria
persoană; îi pasă de ceilalţi, este îngrijorat de problemele celorlalţi;
este abuzat de alţi oameni; întotdeaua se îngrijeşte şi-i pasă mai
mult de ceilalţi oameni (acest simptom este comun şi următorului
nivel, Vernix caseosa, dar este şi o parte din lipsa incarnării, fiind
frecvent ameliorat în timpul tratamentului cu Lac maternum).

19. MÂNIE, iritabilitate la fleacuri; aruncă cu lucruri


20. DORINŢA DE A IEŞI DIN CASĂ, nu se simte bine în casă (casa
este simbolul corpului); nu este foarte conştient de propriul
teritoriu, îi lasă pe ceilalţi să-i invadeze spaţiul/energia; absenţa
oricărei senzaţii reale de a fi stăpânul casei, ca şi cum grădina din
jurul casei nu ar avea gard: spre deosebire de Carcinosinum, acest
lucru nu se datorează lipsei de încredere în propriile puteri şi
imposibilităţii de a rezista celorlalţi, ci pentru că nu este conştient de
propriul spaţiu, de propria identitate, pentru că-şi „împarte”
inconştient casa cu alţii şi nu este în stare să se simtă bine la el acasă;
are dorinţa de a avea propriul spaţiu acasă, de a fi singur, de a avea
timp pentru sine; de asemenea, se teme să meargă afară, pentru că
se simte lipsit de protecţie; are nevoie de propria casă ca o protecţie
suplimentară

21. INDIFERENŢĂ, NU MAI SIMTE NIMIC, nu-i mai pasă de sine şi


de gospodărie

22. NEÎNGRIJIT, nu este în stare să facă curăţenie în casă

23. ANTICIPAŢIE, diaree de anticipaţie

24. Dorinţă de dulciuri

25. PIELE: eczemă, eczemă cu cruste groase, maronii-gălbui, cu


mâncărime îngrozitoare pe întregul corp; prurit al pielii; eczemă
circumscrisă cu margini roşii, molluscae; psoriazis

26. CĂDEREA PĂRULUI, păr uscat şi încărunţit

27. DURERI DE CAP, migrene cu vărsături

28. BUFEURI de căldură în timpul şi după menopauză, bufeuri ca


urmare a mişcării fizice sau după efort mintal.
29. SOMN NEODIHNITOR, somn agitat, strigă în timpul somnului,
se trezeşte frecvent noaptea, din cauza grijilor; dificultăţi de
adormire

30. AUDE VOCI, vede stafii care-i spun o mulţime de lucruri; vede
mişcări în partea periferică a privirii, vede aura oamenilor şi
copacilor, frică de stafii

COPII:

1. COMPORTAMENT COPILĂROS – vrea să fie bebeluş şi cere să


fie mereu ţinut în braţe (chiar dacă are 3, 4 ani sau mai mult) de
către mama lui; foarte dependent de mamă, vrea ca mama să facă
totul pentru el: să-l îmbrace, să-l hrănească, să-l scoată din pat
dimineaţa etc

2. Reverii diurne (visează cu ochii deschişi)

3. Se simte abandonat, plânge tot timpul când nu este cu mama; nu


suportă să meargă la grădiniţă sau la şcoală, vrea să stea cu mama
lui (precum Saccharum officinalis)

4. Dorinţa de a fi mângâiat, de a culcuşi, de a fi învelit în lucruri moi


şi mai strânse (pături moi), amintind de starea din uter

5. Nu este în stare să diferenţieze între realitate şi fantezie; în


permanenţă imaginează, îşi închipui; trăieşte în ambele lumi (reală
şi de fantezie) în acelaşi timp; nu are nici o noţiune a timpului

6. ÎNCETINEALĂ, mereu este în urmă, mereu întârzie

7. Nevoia de provocări; poate face lucruri periculoase: să fure, să


fumeze drogui, să facă lucruri interzise, pentru a simţi că este viu
8. Opreşte orice face, nu mai are chef (nu mai vrea) să facă nimic,
lipsa oricărei ambiţii; nu este ataşat de lucruri materiale, poate să
dea cu uşurinţă din ce are celorlalţi; visător, reacţionează cu
încetinitorul; începe multe lucruri, dar nu termină nimic.

9. Lipsa de independenţă, este incapabil să se apere, să se protejeze


sau să se salveze.

4) Vernix este al patrulea remediu descris de dr. Tinus Smits –


pentru al patrulea „nivel Universal” definit de „lipsa de protecţie.

Este un remediu care urmează oarecum logic dupa Lac maternum.


Dacă laptele de mamă este necesar pentru a ajuta persoana să se
„incarneze”, aceasta are nevoie, odată aflat în corpul fizic, să-şi
protejeze propria energie şi să cureţe de toate energiile care „nu
sunt ale sale”.

Fiul dr. Smits, care este tot medic, a venit cu ideea obţinerii
remediului Vernix.

Vernix caseosa (sebum) este o substanţă care protejează copilul


născut în timpul primelor 24 ore după naştere. Este o substanţă
grasă, aflată la suprafaţa pielii, care este lăsată acolo să se absoarbă
(nimeni nu spală un nou născut în primele 24 ore după venirea pe
lume).

VERNIX CASEOSA

Remediul e obţinut din sebumul a 10 nou-născuţi diferiţi

ESENŢA: separarea insuficientă a propriilor câmpuri energetice faţă


de energiile din exterior. Poate fi total copleşit de energiile
exterioare, neştiind cum să le canalizeze, nefiind conştient de ce se
întâmplă.
Persoana care are nevoie de remediu este atât de sensibilă încât doar
mergând pe stradă, se „prinde” de energia persoanelor din jur.
Astfel, captează tristeţea cuiva care şi-a perdut mama, ura cuiva
care divorţează, nervozitatea şi anxietatea celor din jur, graba
altcuiva şi tensiunea întregului oraş.

Când se întoarce dintr-o vizită la cumpărături (mai ales la un


supermarket), această persoană se simte complet epuizată, este
iritabilă, ţipă la copii, se simte nemulţumită, agresivă, nefericită şi
deprimată, având nevoie de restul zilei şi de un somn bun de
noapte să-şi refacă energia.

În această stare persoana este o victimă neajutorată a energiilor care


vin din exterior, care amestecate cu propria energie interioară,
declanşează un adevărat haos.

De aceea se simte „forţată” sa se izoleze, să nu mai asculte ştirile, să


nu mai urmărească TV, să stea în casă, casa fiindu-i scut şi protecţie,
să aibă doar contacte superficiale cu alţi oameni. Dar toate acestea
sunt doar un „pansament” superficial al rănilor sale interioare.

Mulţi dintre cei care au nevoie de remediul Vernix sunt atât de


vulnerabili încât trăiesc într-o stare continuă de dezechilibru
emoţional.

Din fericire, remediul Vernix poate fi un ajutor extraordinar în


anumite momente ale vieţii noastre, când simţim că suntem
copleşiţi şi incapabili să ne apărăm (protejăm). Ne permite să ne
„construim” o separare naturală între energiile noastre şi cele din
afara noastră.

Este o protecţie diferită de cea pe care şi-o realizează persoana


Natrium muriaticum, care îşi construieşte un zid, în spatele căruia
nu mai poate simţi nici un fel de emoţie. Vernix-ul ne permite să
rămânem în contact cu lumea exterioară la toate nivelele, fără a fi
copleşiţi şi să ne separăm propriile emoţii de cele ale celorlalţi, fără
a le mai amesteca.

Ajută persoana să nu mai fie un „burete” emoţional, ci o „oglindă”,


reflectând în loc să absoarbă! Şi acest lucru aduce o armonie
interioară.

Când este nevoie de remediul Vernix:

– atunci când persoana simte că are prea multe lucruri de făcut, că


sunt prea multe probleme care necesită atenţia sa, şi mai ales atunci
când este PREA PREOCUPAT DE PROBLEMELE celorlalţi.

– persoana nu are timp să se odihnească şi să-şi împlinească


propriile nevoi, fiind prea ocupat (preocupat) de problemele
celorlalţi, care par mult mai importante („sindromul salvatorului”).
Abia dacă mai are grijă de sine (sau nu mai are grijă deloc).

– persoana pierde constant energie prin contactul cu alţi oameni,


„culegând” cu uşurinţă perturbaţiile emoţionale ale celorlalţi

– într-un final, nu mai ştie care sunt propriile sale sentimente şi care
sunt ale celorlalţi, devenind instabilă emoţional.

Cu ajutorul remediului Vernic caseosa, se poate rezolva frumos


această problemă. Datorită remediului, putem rămâne „deschişi”
realităţii din lumea în care trăim, fiind participanţi la întreaga scenă
şi responsabili, într-o anumită măsură, de ceea ce se întâmplă pe
Pământ. Soluţia nu este „să închidem uşa” şi să ne izolăm,
rămânând ignoranţi şi deconectaţi, ci să rămânem în legătură şi
conştienţi, FĂRĂ a fi afectaţi de schimbările emoţionale, de ură, de
suferinţă, tristeţe şi durerea din lume.

Prima reacţie a persoanelor care iau Vernix este să experimenteze o


stare de „indiferenţă” faţă de tot. Pot să simtă din nou două feluri
de energie – cele proprii şi cele din exterior. Negativitatea din lumea
externă nu mai afectează persoana – care simte că parcă ar fi
înconjurată de o „pernă” uşoară, de energie înaltă.

În această stare de conştienţă, persoana evită în mod natural să fie


prea „critică”, să judece, ştiind că dacă urăşte sau se luptă cu
anumite situaţii din lume, „împuterniceşte” aceste energii joase şi în
acelaşi timp este afectat de ele.

Toţi oamenii trec prin acest proces.

Conştientizarea dobândită ne face să fim mai plini de compasiune.

Când suntem contaminaţi de energia altor oameni, de televiziune,


radio, ziare, poluarea electrică sau chimică, de suferinţa, durerea,
violenţa şi ura descrisă în mass media – aceste energii fac din lumea
noastră un loc mizerabil.

Prin aceleaşi mecanisme, casa în care trăim devine un loc în care


toate aceste energii pot fi depozitate. Putem înţelege cu uşurinţă
cum un terapeut care ascultă toată ziua problemele pacienţilor săi şi
nu este conştient de acest proces se supra-încarcă cu multe energii
care nu sunt ale sale, de asemenea, „încarcă” şi locul în care
munceşte şi pe cel în care trăieşte.

Faptul că pacientul lasă o parte din energia sa dizarmonică în


cabinetul terapetului (sau în persoana terapeutului) nu-l ajută prea
mult.

Vindecarea sa nu va veni decât în urma unui proces interior de


curăţenie, catalizat de intervenţia terapeutului.

Când mass-media nu avea atâta putere, era mai uşor de trăit într-o
realitate restrictivă. Dar mass media este o parte din lumea noastră
contemporană. Ne ajută să ne simţim mai implicaţi cu privire la
lume şi să fim mai conştienţi asupra rolului jucat în locul în care
trăim. Ne pot ajuta să fim mai responsabili pentru întregul pământ
şi nu putem să închidem butonul şi să nu mai ştim deloc ce se
întâmplă în lumea noastră.

În lumea modernă avem nevoie de o nouă formă de energie – o


energie conştientă.

Avem nevoie să învăţăm ce este în afara noastră şi ce este în


interiorul nostru, ce este al nostru şi ce nu este al nostru.

Protecţia diferitelor nivele energetice devine esenţială pentru o


funţionare armonioasă în lumea noastră modernă.

Remediul Vernix ne ajută să nu mai „ingerăm” tot felul de energii


dizarmonice, ci să ne păstrăm propria energie pozitivă, de iubire şi
compasiune şi să o dăm noi lumii înconjurătoare.

Dacă ne focalizăm pe iubire, în loc să ne centrăm pe ură, dacă


suntem concentraţi pe fericire, în loc de tristeţe, pe armonie, în loc
de dizarmonie, pe responsabilitate, în loc de iresponsabilitate şi pe
sprijinirea celor din jur, nu pe exploatarea şi manipularea lor –
atunci va dispare senzaţia că „nu avem destul” şi că trebuie să luăm
de la alţii, pentru a avea îndeajuns.

Când energia noastră interioară este curată, ne-poluată – atunci


putem deveni creatori ai armoniei, fiind conştienţi că fiinţele umane
sunt creatoare ale propriei realităţi.

Ca o consecinţă a acestei „treziri” – putem lua parte activ la


procesul de creaţie şi să dăm la o parte atitudinea de victimă a
celorlalţi.

După administrarea de Vernix caseosa, în general, toată lumea are o


senzaţie de armonie interioară mai accentuată, fără ca altceva din
exterior să aibă puterea să afecteze această stare. La începutul
tratamentului, această stare poate fi resimţită drept indiferenţă, dar
treptat, această senzaţie dispare şi permite o mai clară înţelegere a
energiilor interioare şi exterioare.

SINTEZE:

1. ESENŢA: lipsă PROTECŢIE; VULNERABILITATE,


HIPERSENSIBILITATE; protecţie insuficientă faţă de influenţele
exterioare; sentiment puternic de nesiguranţă; tulburat uşor de
orice; senzaţia de a fi fără piele, dezbrăcat, vulnerabil, simţind
lumea exterioară ca pe un pericol. Energiile intră prea puternic.
Evenimentele din exterior sunt percepute ca prea intense, există o
hipersensibilitate la orice.

2. SENTIMENTUL DE NESIGURANŢĂ, care cauzează o grămadă


de tensiuni fizice şi emoţionale; contact dificil cu alte persoane, se
simte dezorientat şi pierde multă energie în locuri aglomerate.

3. HIPERSENSIBIL la zgomote, mirosuri, vânt, atingere, orice fel de


semnal

4. SENZAŢIA DE CAP „PLIN”; MEREU ARE GRIJI; GÂNDURI


multe, CAP „OCUPAT”

5. NU E CONECTAT CU PROPRIILE NEVOI ŞI SENTIMENTE, nu


e centrat pe Sine, centrul e în lumea exterioară

6. SE IMPLICĂ PREA MULT în problemele şi suferinţele altor


persoane, în tot ce ţine de lumea exterioară. Nu poate să stea la
distanţă. Foarte impresionabil. Băgăcios.

7. NU E CONŞTIENT DE SINELE SĂU, senzaţia că şi-a pierdut


Sinele; nu e în contact cu Sine

8. SENTIMENTUL CĂ NU E PROTEJAT SUFICIENT, o mulţime de


anxietăţi; lumea exterioară e plină de pericole; sentimentul de
fagilitate; tendinţa de a se proteja evitând compania, stând acasă,
căutând linişte şe relaxare; vrea să meargă acasă după câteva zile de
vacanţă

9. Frică de întuneric

10. NU E CONŞTIENT DE PROPRIILE LIMITE, nu se simte


protejat; totul îl invadează prea direct: sunetele, mirosurile, energia
şi sentimentele altor oameni; îşi face griji pentru problemele altor
oameni.

11. NU FACE DISTINCŢIE CLARĂ ÎNTRE FANTEZIE ŞI


REALITATE

12. ARE O VOINŢĂ SLABĂ, nu ştie ce vrea

13. SE SIMTE VINOVAT, mai ales din cauta sentimentului că nu


face suficient pentru ceilalţi oameni. Nu poate refuza nimic.

14. INSOMNIE; nu poate adormi din cauza multor impresii, energii


ale altora din timpul zilei.

15. OBOSEALĂ, nu-şi poate păstra energia; energia se scurge şi este


poluată de energii disarmonioase

16. Poate judeca greşit din prea mare grabă, poate reacţiona prea
intens din acelaşi motiv

5) Rhus toxicodendron este al 5-lea nivel „Universal” descris de dr.


Tinus Smits. Se foloseşte acest remediu, binecunoscut în lumea
homeopată, pentru că el se adresează unei teme importante, numite
„victima perpetuă”.

RHUS TOXICODENDRON
Este un remediu foart util în tratamentul „nivelelor” universale, iar
în unele cazuri este necesar de administrat chiar de la început, în
situaţiile în care au existat în trecutul persoanei traume severe,
precum tortura, închisoarea, incestul, abuzul sexual sau orice altă
situaţie ameninţătoare.

Dar chiar şi în aceste situaţii, este mai înţelept uneori să se înceapă


cu remedii tiă Vernix (pentru protecţie) ori Saccharum off sau orice
alt remediu care pare indicat pentru pacient, pentru a-l pregăti pe
acesta de situaţia „activării” retrăirii traumei sale.

Iar la persoane foarte sensibile este util să se înceapă cu diluţii joase,


precum LM6 (diluţiile LM), în vederea evitării agravărilor severe şi
a situaţiilor scăpate de sub control. Multe dintre cazurile care
necesită Rhus toxicodendron apar după rezolvarea altor straturi.

Pentru a intra într-un „nivel” de Rhus toxicodendron, nu este


neapărat necesar ca persoana să fi suferit o traumă în copilărie.
Uneori, cauza mai profundă poate veni şi dintr-o viaţă anterioară
(sunt energii ale unor emoţii dificile, care sunt „depozitate” în
mintea noastră inconştientă şi la un moment dat, găsesc
oportunitatea de a se exprima). Acest lucru nu înseamnă că este
nevoie să facem „regresii” în vieţile anterioare, aşa cum unii dintre
pacienţi pot experimenta chiar spontan.

Atunci când se trăieşte starea de Rhus toxicodendron, se exprimă


foarte multe furie sub forma viselor sau prin trăirile prezente, fără
ca persoana să facă vreo legătura cu vreuna dintre vieţile anterioare.

De aceea, nu este întotdeauna nevoie să le spunem oamenilor ceea


ce, credem noi că se întâmplă. Este suficient să-i ajutăm să treacă
prin acea experienţă şi să-şi poată elibera furia, resentimentele, ura
şi suspiciunea. Dacă persoana este deschisă la conceptul de vieţi
anterioare, atunci îi vor fi utile explicaţiile, pentru a-şi înţelege mai
profund reacţiile şi simptomele.
Este important să facem un diagnostic diferenţial cu Staphysagria.
Acest remediu este unul dintre cele mai cunoscute în legătură cu
mânia supresată – şi este prescris de rutină, de cele mai multe ori.
Staphysagria are furie supresată cu indignare şi se manifestă în
general, ca o persoană foarte blândă şi amabilă. Nu va avea
niciodată gânduri de ură şi de omor, precum persoana aflată în stare
de Rhus tox.

Şi Rhus tox are furie supresată, pentru că situaţia prin care a trecut
l-a făcut să se simtă neputincios şi a suportat tot ceea ce i s-a făcut –
precum tortura, închisoare, viol, abuz sexual etc. Acest lucru i-a
produs traume severe, fără posibilitatea de a se apăra sau scăpa. De
aceea vom găsi, foarte des, la Rhus tox, dorinţa de a scăpa şi de a
ieşi din camere, de a merge şi a face mişcare, pentru a se simţi mai
bine.

Staphysagria este un tip mai slăbit, care prezintă mânie supresată


pentru că acceptă cu uşurinţă situaţiile de supresare. Se simte slab
în faţa autorităţilor şi nu se poate confrunta cu nimeni, nu poate
milita pentru propriile drepturi. Evită conflictele şi nu este în stare
să se apere. Este prea sensibil şi când îşi manifestă furia, aceasta este
moderată: cel mult ţipă, până îşi pierde vocea sau tremură din toate
mădularele, fără să-şi exprime furia. Dar trebuie să fim foarte atenţi
atunci când Rhus tox îşi va exprima furia: el poate dărâma întreaga
casă, poate rupe scaune, sparge geamuri, orice îi cade la îndemână.
Poate avea chiar dorinţa de a omorâ oameni, de a distruge lucruri,
de la răni persoanele care i-au făcut rău şi poate fi plin de ură – ceea
ce este o trăsătură cheie pentru Rhus toxicodendron.

Nu este dispus să ierte atât de uşor şi are o senzaţie profundă că este


o victimă.

Atunci când înţelegem bine ambele remedii, devine posibilă


diferenţierea dintre ele.

SINTEZE:
1. ESENŢA: TRAUME NEREZOLVATE DIN TRECUT: în copilărie
(sau vieţile anterioare); ura, sentimentul de victimă sau suspiciunile
sunt adânc îngropate în subconştient, sau chiar la suprafaţă, atunci
când traume severe au avut loc în copilărie sau în trecutul recent.
Deseori chiar şi aceste experienţe dureroase sunt scoase din
memorie şi trebuie eliberate gradat

2. CAUZE: istoric de AMENINŢARE şi/sau ABUZ(fizic, emoţional,


sexual) cu o furie supresată, de obicei de către un membru al
familiei sau o persoană apropiată, ceea ce duce la un sentiment de
neputinţă; incest, abuz sexual, tortură, prizonierat, umilire în
repetate rânduri, sau orice altă situaţie ameninţătoare

3. FURIE REPRIMATĂ; se teme să nu se dezlănţuie furia, o furie


profundă, de care nu este conştient; nu mai este în contact cu ea, îl
copleşeşte; orice fel de probleme cu articulaţiile din cauza furiei
reprimate

4. FURIE VIOLENTĂ, foarte agresivă, fără consideraţie pentru


nimeni, are nevoie să-şi exprime furia ca să se poată relaxa

5. FURIE DIN CAUZA NEDREPTĂŢII, are un simţ foarte fin al


dreptăţii şi nedreptăţii; hipersensibilitate la nedreptate

6. Sentimentul de URĂ faţă de agresor, dorinţa de a ucide, NU


POATE IERTA SAU UITA

7. ÎNJURĂ şi BLESTEMĂ, chiar şi noaptea, în timpul somnului

8. SUSPICIOS; senzaţia că e cineva în spatele lui şi se simte


ameninţat; frică de fantome care se ivesc în întuneric

9. Se ameliorează prin părăsirea CASEI sau a locului unde se simte


ameninţat, îl amelioreză PLIMBAREA, MERSUL PE BICICLETĂ,
CONDUSUL MAŞINII, CĂLĂRITUL, etc. ÎN AER LIBER se
ameliorează anxietatea, iritabilitatea, tristeţea, nu mai este
morocănos (cum este, de cele mai multe ori, dimineaţa la trezire)

10. Sentimentul de a fi PRIZONIER şi că NU EXISTĂ IEŞIRE, NICI


POSIBILITATEA DE A EVADA; dorinţă puternică de a evada

11. PLÂNGE fără a şti de ce o face

12. Sentimentul de SINGURĂTATE

13. RĂMAS în trecut, în evenimentele dezagreabile din trecut, mai


ales noaptea, după miezul nopţii

14. Diluzia de A FI MURDAR, mai ales în cazurile de abuz sexual

15. ANXIETATE la miezul nopţii, seara, în pat

16. AGG.: la începutul mişcării, vreme rece, umedă, exerciţiu fizic


excesiv, miezul nopţii, seara, noaptea, după miezul nopţii

17. AMEL.: mişcare continuă, exerciţiu fizic, aer liber; plimbare în


aer liber

18. Tristeţe, angoasă, la miezul nopţii, seara, noaptea, cu dorinţă de


intimitate şi o tendinţă de a plânge; aversiune la companie, încearcă
să evedeze, să fugă; tristeţe din cauza furiei reprimate

19. Manie suicidală (doreşte să sară în apă, dar lipsa curajului de a


comite un suicid din cauza fricii de moarte; plictisit de viaţă, dar
frică de moarte; tendinţe suicidale din cauza faptului că simte cum
viaţa nu are sens sau că nu există cale de ieşire sau că rănile adânci
nu mai pot fi vindecate)

20. Vise despre violenţă cu sânge


21. Se simte NEAJUTORAT şi DEZNĂDĂJDUIT

22. GÂNDURI PERSISTENTE , bântuit de gânduri neplăcute

23. ÎNŢEPENIRE, dimineţa în pat, după somn, la trezire, la


începutul mişcării, după exerciţiu, după plimbare; înţepeneală
reumatică în articulaţii

24. Urinare frecventă, ziua şi noaptea; cistită

5) Anacardium orientale este remediul celui de-al 6-lea strat


„Universal” descris de dr. Tinus Smits. Se foloseşte din nou de un
remediu foarte bine cunoscut homeopaţilor, care descrie una dintre
temele importante, tema „agresorului”.

ANACARDIUM

Dr. Smits consideră Anacardium orientale un remediu parţial


înţeles de homeopaţii moderni, care multe dintre remediile folosite
curent. El remarcă faptul că a putut înţelege mai bine acest remediu
doar atunci când l-a folosit în tratamentul „nivelelor Uninversale”,
în cadrul strategiei Inspire Homeopathy.

Este unul dintre remediile utile pentru problematica dualităţii,


atunci când într-o persoană există energii contradictorii:

– bun/nevinovat sau rău/vinovat

– lupta între bine şi rău

Anacardium orientale nu este un remediu util doar în situaţiile


„personalităţii duble, scindate”, ci este un remediu foarte bun atunci
când există stări contradictorii intense în aceeaşi persoană, de
exemplu când o persoană trăieşte o stare de bucurie intensă, pe
fondul unei tristeţi profunde. O astfel de persoană încearcă să
explice aceste străiri, spunând că simte ca şi cum ar fi două persoane
în acelaşi timp.

De asemenea, atunci când o persoană se află într-o situaţie în care


nu poate trăi după voinţa sa, când propria sa voinţă este dominată
de a altcuiva, poate beneficia tot de remediul Anacardium. Situaţii
de acest gen sunt părinţii foarte severi – iar copilul să dezvolte o
stare tip Carcinosinum. Dar această situaţie poate apare şi în
căsătorie sau la serviciu. În astfel de situaţii, voinţa mai puternică a
celeilalte persoane este „internalizată” şi rămâne manifestă chiar
dacă persoana este absentă sau chiar decedată. În Materia medica,
acest lucru este sugerat de simptome precum: senzaţia că este
posedat, senzaţia că are două voinţe sau senzaţia că un diavol stă pe
gâtul lui.

SINTEZE:

1. ESENŢA: Lipsa unificării: sentimentul separării minţii şi trupului,


lupta între bine şi rău, ca două stări emoţionale alternante

2. Cauze: traumă emoţională severă din cauza violenţei fizice sau


emoţionale, ca şi cum cineva/ceva străin îl posedă, ducând la
separarea între minte şi trup, urmată de o lipsă de integrare;
dominare puternică; tendinţă puternică de a prelua energia sau
entitatea persoanelor ce doresc răul; suferinţe din cauza groazei, a
umilirii

3. MELANCOLIE PROFUNDĂ şi IPOHONDRIE; diluzia că nu i se


permite să se bucure de viaţă de către o forţă din exterior, să fie cine
este, să facă ce vrea etc.

4. Nu există direcţie în viaţă; când totul pare să meargă greşit, când


nu există progres din cauza acţiunilor contradictorii; când întreaga
viaţă pare o luptă fără vreun deznodământ, ca o maşină
împotmolită şi cu oameni care o trag în toate părţile, fără rost;
Anacardium îi poate pune pe toţi în spatele maşinii
5. NEURASTENIC; LIPSĂ DE PUTERE mentală şi fizică

6. Gândeşte că are în el DOUĂ PERSOANE sau DOUĂ VOINŢE;


deseori îşi exprimă starea în felul următor: situaţia mea e duală; e ca
şi cum sunt două persoane diferite; pacienţi care trăiesc ca şi cum
tatăl, mama, fratele, învăţătoarea, directorul etc se mai uită încă de
după umărul lor şi judecă orice fac ei, şi decid ce e mai bine pentru
ei să facă; sunt încă dependenţi de persoane care îi manipulau sau
dominau în trecut

7. Sentimentul că e SUB CONTROLUL CUIVA, care e mai puternic


decât el, căruia nu-i poate rezista; că e sub controlul unui superman

8. VOINŢĂ CONTRADICTORIE, spune lucruri opuse intenţiei sale;


în conflict permanent cu sine însuşi; confuzie, senzaţie de dualitate;
voinţă slabă; pierderea voinţei după apoplexie; diluzia că mintea şi
trupul îi sunt separate; că este dublu, că e separat de lume;
simptome pe o parte; o parte bună, una rea

9. Un sentimant neclar despre care parte e a sa şi care e a altcuiva

10. TEMPERAMENT PARADOXAL: râde în momente serioase;


serios în momente amuzante

11. ŞOVĂIALĂ, mai ales când trebuie să aleagă între bine şi rău; nu
se poate hotărî ce să facă, ezită şi deseori nu face nimic

12. NU ARE SIMŢUL REALITĂŢII în nimic: totul apare ca într-un


vis

13. DORINŢĂ DE ÎNCREDERE: în sine şi în alţii; se simte fără


valoare

14. AMEL:mâncând (simptome gastrice, cefaleea etc, chiar voios în


timpul mesei, simptomele reapar la două ore după masă, când
stomacul e gol); căldura
15. AGG.:începutul mişcării, dimineaţa, seara spre miezul nopţii;
aplicaţii fierbinţi locale

16. ANXIOS ÎN TIMPUL PLIMBĂRII, ca şi cum cineva l-ar urmări;


aude voci în spatele lui; suspicios la orice

17. NESIMŢIT; antipatic, crud, maliţios, ticălos, răutăcios, suspicios,


lipsă de sentimente morale; antisocial

18. SE OFENSEAZĂ UŞOR, vede în toate partea negativă

19. Dorinşă irezistibilă DE A ÎNJURA şi A BLESTEMA

20. FRICĂ DE EXAMENE la studenţi; groază să fie pe scenă;


epuizare nervoasă după învăţat excesiv; pierdere încredere

21. PIERDERE MEMORIE pentru nume proprii, pentru orice vede,


pentru cuvinte; surditate cu pierderea memoriei

22. Nemulţumire

23. Durere presivă sau penetrantă, ca provocată de un corp străin, în


diverse părţi: ochi, rect, vezică urinară, etc

24. Senzaţie de BANDĂ sau CERC în jurul unei părţi

25. FRILOZITATE sau sensibilitate mare la frig şi curenţi de aer rece

26. Intestine inactive; se screme şi se chinuie inutil; rectul pare fără


forţă, de parcă ar fi deconectat; chair şi masele fecale moi ies greu;
senzaţie intensă de defecaţie, dar scaunul iese cu efort

27. Simptome cutanate cu prurit excesiv, ca Rhus-t


28. Intermitenţe: insomnie o noapte da, o noapte nu; crize de
insomnie care pot dura mai multe nopţi la rând

29. Clarviziune; persoane clarvăzătoare, aud voci „de departe” sau


ale persoanelor decedate; suferă de halucinaţii

7) Al şaptelea „nivel Universal” din teoria dr. Smits este reprezentat


de cel mai special dintre remedii – Hydrogenium-ul (un remediu
homeopatic descris recent, în ultimii ani, de dr. Jan Scholten, în
teoria sa tip „Analiza de grup”)

HYDROGENIUM

Este un remediu la care dr Tinus Smits s-a gândit ani la rând, în


dezvoltarea strategiei „nivelelor Universale” – întrucât elementul
Hidrogen, cu un proton şi un electron este elementul de bază al
Universului nostru. 80% din Universul în care trăim este alcătuit din
Hidrogen. Iar procesul de fuziune al Hidrogenului creează şi
celelalte elemente.

Hidrogenul este elementul contructiv de bază. În natura lui


esenţială exprimă Unitatea şi într-un final, toate expresiile diferite
din întregul univers pot fi reduse la Una – elementul Hidrogen.

Procesul ajungerii la acest remediu, ca remediu pentru al 7-lea nivel


Universal a fost un proces gradat, treptat, în care energia
terapeutului s-a aliniat cu energia Universului şi a permis
dezvoltarea ideii. Doar efortul intelectual sau proving-urile n-ar fi
fost suficiente pentru înţelegerea remediului.

Dr. Tinus Smits a luat personal remediul şi mărturiseşte că a avut


agravări fizice extrem de puternice, până la limită, pe care le-a
înţeles ca fiind „crize de vindecare” şi pe care „le-a permis” să se
desfăşoare în întregime.

ESENŢA: Deosebim două variante.


Tabloul primei variante: COBORÂREA LA PĂMÂNT(„down to
earth”): descrierea perfectă ar fi Etapa Paradisului Pierdut –
experienţa separării şi a dorinţei de a experimenta iarăşi Unitatea,
mai întâi cu Sufletul nostru , apoi cu toate Sufletele şi astfel cu
Sufletul Universal

Şi a doua variantă—cea care nu e o variantă pe care o căutăm—este


o variantă în care nu mai suntem în stare să ne trăim viaţa în
armonie, devenim psihotici şi inapţi în această viaţă. Refuzăm să
acceptăm experienţa vieţii materiale şi încercăm prin diverse feluri
să plecăm de aici şi să ne conectăm cu Sursa cât mai repede.

Copilul mic se află parţial în stare de conectare cu Unitatea, din care


provine sufletul, dar apoi trece destul de repede în starea de
„Paradis pierdut”. Provocarea vieţii pe acest Pământ nu este să
rămânem în stare de conştientizare a Întregului, ci să acceptăm în
totalitate experienţa fizică şi materială, ca o parte din joc.

Scopul ultim este să re-devenim conştienţi de ceea ce este


„Unitatea”.

Starea de Hydrogenium nu este senzaţia de a fi Unul cu totul, ci


experienţa Separării, cu dorinţa de a trăi din nou Unitatea, întâi cu
Sufletul nostru, apoi cu toate Sufletele şi în final, cu Sufletul
Universal (Divinitatea). Dar procesul implică trecerea în mod
obligatoriu prin trăirea şi acceptarea incarnării în viaţa noastră
materială. A evita această experienţă pentru a încerca să rămânem
în Unitate înseamnă să refuzăm experienţa de a fi complet
conştienţi. Este ca şi cum am vrea să ne uscăm corpul cu un prosop,
înainte de a face baie.

Pentru dr. Tinus Smits, Hydrogenium-ul nu este remediul „stării de


la naştere”, ci al stării unui suflet care a trecut prin provocările unei
incarnări complete (Lac maternum), prin experienţa Ego-ului (ca
fiind separat de Întreg – Carcinosinum, CCC şi Cuprum), prin
starea lipsei de iubire (Saccharum off), prin jocul de-a prietenia,
duşmănia, învingerea, victimizarea, opresiunea şi victoria (Rhus tox
şi Anacardium). Iar după ce a trăit şi rezolvat toate aceste experienţe
ale separării, doreşte să se conecteze din nou cu Sursa, în Unitate, în
Conştienţă completă.

De aceea, Hydrogenium-ul este un remediu care se administrează


ultimul, după ce toate celelalte au fost folosite într-o oarecare
măsură (funcţie de nevoile pacientului), tocmai pentru a
„încununa” eforturile şi curajul pacientului de a-şi fi trăit propria
viaţă şi de a fi devenit conştient.

Astfel, secvenţa de administrare a remediilor apare logică şi


respectă jocul Cosmosului.

Este important să înţelegem faptul că atât timp cât trăim în corp


fizic vom experimenta dualitatea, iar starea exaltată de
Hydrogenium nu este una dintre stările pe care le căutăm. Pentru că
este o stare dezechilibrată, în care nu mai reuşim să ne trăim
armonios vieţile – devenind psihotici şi inapţi pentru viaţa în corp
fizic.

SINTEZE:

Varianta: COBORÂREA PE PĂMÂNT:

Esenţa: pierderea conexiunii cu Sinele; sentimentul de a fi


deconectat; dorinţă pentru Unitate („oneness”)

1. Proiectatea subconştientă a centrului propriu în afara sinelui,


adoptând ca centru soţia, soţul, partenerul, munca, câştigul
material, dorinţa de posesiuni, funcţii, prieteni şi duşmani de
combătut; băgăcios; diluzia că e trădat, înşelat; sentimentul de a fi
părăsit, senzaţia de izolare; diluzia că e dispreţuit, degradat

2. Ca şi când e forţat să fie alcineva decât este în realitate, la un nivel


mai profund
3. Pierderea concentrării; dispersare; prea multe activităţi sau prea
multe gânduri

4. Lipsa acceptării Sinelui, nu se simte acceptat de ceilalţi şi de lume

5. Lipsa vitalităţii, însufleţirii, nu are o dorinţă reala de a trăi intens,


nu se simte concentrat

6. Ineficienţă, nu vrea nimic în realitate; rezistenţă la îndeplinirea


obligaţiilor zilnice cum ar fi spălat, curăţat, îmbrăcat etc

7. Se simte singur; dorinţa de a fi singur

8. Se simte distant şi separat de lucruri, senzaţia de ireal

9. Indiferenţă, apatie

10. Nehotărâre; nu ştie ce cale să aleagă în viaţă, ce e destul de


important ca să se implice; frica de alegeri greşite; se ia după ceilalţi
când trebuie să ia o decizie

11. Liniştit, morocănos şi introvertit; tristeţe, depresie, disperare,


lipsă de speranţă

12. Neajutorat când obiectul atenţiei din exterior dispare; când soţul
sau soţia moare; când partenerul brusc alege să iubească pe alcineva
şi pleacă; vulnerabilitate; lipsa speranţei

13. Senzaţia că lumea e ostilă; toată lumea e împotriva mea; că


lumea nu prezintă nici o atracţie

14. Gânduri despre moarte

15. Îşi reproşează sie insuşi; furie de parcă nu-şi poate lua nici o
pauză; furie împotriva întregii lumi
16. Confuzii, incurcă dreapta cu stânga; e confuz în privinţa
sexualităţii; concentraţie dificilă; uituc; zăpăcit; cu greu îşi găseşte
cuvintele; tendinţa de a pierde lucruri; greşeli la scris şi rostit
cuvinte

Mai trebuie confirmate (la cazuri clinice)

17. Încetineală în mişcare

18. Gesticulare

Varianta: EXALTAT (tendinţe psihotice)

Esenţa: pierderea conexiunii cu Sine, dar un puternic simţ al


conexiunii cu Cosmosul, Dumnezeu

1. Conştiinţă exagerată, conştiinţă modificată; în altă dimensiune

2. Diluzia cum că el comunică cu Dumnezeu

3. Diluzia de a fi superman

4. Crede că are de transmis o misiune din necunoscut

5. Face multe planuri

6. Nu e în stare să-şi oprească gândurile exaltate; gândurile îi sunt


mai rapide decât poate el scrie sau înţelege

7. Insomnie din cauza exaltării

8. Sentimentul de a fi în afara realităţii, în afara a tot ce se întâmplă,


în afara corpului, ca într-un vis

9. Sentimentul că sufletul şi corpul sunt separate


10. Realitate distorsionată

11. Concepţia timpului schimbată

12. Paranoid; neîncredere; suspiciune; se simte trădat

13. Tendinţa de a teoretiza şi filozofa mai ales în privinţa materiilor


esoterice

14. Vede tot felul de legături între lucruri, legaturi pe care normal
nu le-ar vedea

Teoria nivelelor Universale propusă dr dr. Tinus Smits – este


interesantă, utilă (este aplicată cu succes de toţi cei care au învăţat-o
de la iniţiator) şi furnizează un instrument simplu, dar puternic,
pentru toţi cei care doresc să adapteze tratamentul homeopat la
vremurile moderne.

Este foarte util să trecem în revistă rezumatul celor 7 nivele, precum


şi reluarea simptomelor cheie care apar la trecerea între nivele,
pentru a le putea recunoaşte mai uşor la pacienţi.

SCHIMBAREA ÎNTRE „NIVELE” – REZUMAT:

1) Nivelul de Carcinosinum – se anunţă întotdeauna prin simptome


legate de stare de Ego slăbit sau supracompensat: lipsa de încredere
în propriile puteri, frica de eşec, anticipaţie, apare frica să nu aibă
cancer, există (creşte) tensiune în relaţia cu tatăl (soţul, fiul, altă
persoană masculină).

2) Nivelul de Saccharum – se anunţă prin simptome precum: nevoie


puternică de atenţie, senzaţia că nu este iubit, apetit intensificat
imediat după masă, cu senzaţia de goliciune la nivelul stomacului şi
stare de slăbiciune generală; tendinţa de a mânca frecvent între
mese; nevoia de a mânca la ore fixe, altfel apare stare de slăbiciune,
ameţeală, tremurături, dureri de cap etc; dorinţă crescută pentru
dulciuri; tulburări digestive precum constipaţia, diareea, flatulenţă
şi dureri abdominale; senzaţie de singurătate, agitaţie,
nemulţumire, tensiune în relaţia cu mama (sau alte figuri feminine)
etc

3) Nivelul de Lac maternum – se anunţă prin simptome precum:


tristeţe, senzaţia de plutire, de „stare că nu sunt acolo”, senzaţie de
ameţeală, lipsă de concentrare, neîndemânare (scapă lucruri din
mână, se împiedică etc), stare de frilozitate resimţită în oase, căderea
părului etc

4) Nivelul de Vernix caseosa – se anunţă prin simptome precum:


senzaţia că totul intră în sistemul lui, pentru că are nici o protecţie;
nu este în stare să facă faţă tuturor lucrurilor şi stărilor din viaţa lui;
hipersensibilitate la zgomote; senzaţia de slăbiciune în interior;
suprasensibilitate la toate lucrurile negative care intră în câmpul lui
de conştienţă prin televiziune, ziare, prin ceea ce aude de la alţii etc

5) Nivelul de Rhus toxicodendron – se exprimă prin simptome


precum: înţepeneală articulaţiilor şi spatelui la trezire dimineaţa,
sau la începutul mişcărilor; activitarea vechilor cicatrici emoţionale;
emoţii de ură sau furie împotriva celor care i-au făcut rău în trecut;
tristeţe; sentimente de ameninţare; dorinţa de a scăpa etc

6) Nivelul de Anacardium – este prezent atunci când dualitatea a


devenit principala provocare a vieţii. Anacardium-ul este cunoscut
pentru opoziţia „bine-rău”, „înger şi demon”. Dar acest nivel este
mult mai cuprinzător – este dualitatea opoziţiei Sinelui cu mult alte
forţe (persoane sau circumstanţe exterioare care blochează persoana
într-o situaţie dificilă, fără soluţie). Este un nivel care apare atunci
când în viaţa unei persoane pare a nu fi nici un progres, iar
dificultăţile apar una după cealaltă, fără nici un indiciu cu privire la
o soluţie. Este indicat atunci când apar stări emoţionale
contradictorii, care alternează frecvent (exaltare, bucurie urmată de
deprimare, tristeţe, de ex), care şi cum persoana ar avea două
personalităţi. Este stratul judecăţii şi percepţiei binelui şi răului, al
prietenilor şi duşmanilor.

7) Nivelul de Hydrogenium – apare când există o totală lipsă de


focalizare cu privire la principala problemă a persoanei. S-a pierdut
conexiunea cu Sufletul (Centrul fiinţei) – pentru că un alt „centru”
exterior a înlocuit-o (o altă persoană, o ocupaţie, o casă, o maşină,
un obiect, un obicei, un ideal, o poziţie socială, faimă etc).
Vindecarea acestui strat presupune reconectarea cu Sinele, cu
Sufletul, cu Cosmosul, Unificarea cu Dumnezeu.

Succesul tratamentului acestor straturi este focalizarea pe


experienţele prezente ale pacienţilor şi ghidarea acestora treptat, cu
răbdare, printre nivele, aşa cum sunt ele identificate de către
terapeut.

De la epoca Peştilor, la epoca Vărsătorului

Homeopatia inspirată (Teoria nivelelor Universale) va ajuta


pacientul să facă tranziţia între era Peştilor, din care începem să
ieşim, în noua eră a Vărsătorului.

Era Peştilo s-a caracterizat prin autoritatea externă. Cu toţii, ca şi


colectiv, am avut încredere în autorităţi externe, precum biserica
(preoţi, arhiepiscopi, predicatori, dogme etc), alţi guru spirituali,
politicieni, autorităţi militare, medicale sau de învăţământ,
comunităţi sociale şi Dumnezeu considerat ca forţă externă; am
petrecut majoritatea timpului judecând ce este bine şi ce este rău.

În era Peştilor, credinţa în inferioritatea fiinţei umane şi în


caracterul lui „păcătos” a fost utilizată pentru a controla oamenii,
pentru a-i face membrii supuşi ai oricărei comunităţi.

Responsabilitatea personală a fost luată de la oameni şi preluată de


către autorităţile exterioare.
Chiar şi vaccinările sunt o parte din sistemul medical care aparţin
vechii ere. La o vârstă fragedă, aceste vaccinuri dau copilului mic
mesajul că el nu este capabil să se apere cu succes; că are nevoie de
forţe exterioare pentru a fi în stare să reziste la atacuri. Întregul
sistem convenţional al medicinii moderne este bazat pe această idee,
aceea că energia noastră, sistemul nostru imunitar – sunt prea slabe
pentru a ne rezolva problemele, că este nevoie de forţe exterioare
pentru a prelua sarcina propriului nostru sistem imunitar.

De aceea, se adminstrează antibiotice, corticosteroizi, terapie de


substituţie hormonală sau se taie părţile din organism care nu
funcţionează „corect”.

După toate aceste manevre, din păcate, energia întregului corp


scade şi mai mult. Mulţi oameni rămân pe medicaţie cronică pentru
tot restul vieţii lor, şi devin dependenţi – de această dată nu de
biserică, ci de o nouă religie numită „industria farmaceutică”.

Aceasta nu este singura industrie de care sunt dependenţi oamenii


moderni.

Suntem făcuţi să credem, prin întreaga industrie a mass-mediei, că


avem nevoie de din ce în ce mai multe posesiuni pentru a fi fericiţi
(există continuu îndemnuri să cumpărăm lucruri, obiecte, servicii) –
sau că trebuie să facem din ce în ce mai multe lucruri pentru a
savura viaţa, aşa cum este ea.

Tot acest efort imens de „supraconsum” (bazat pe lăcomie şi pe


instinctele animalice umane) este dedicat celor „privilegiaţi” – care
au resursele (materiale) solicitate. Patru cincimi din populaţia lumii
trăieşte la limita supravieţuirii şi suferă de boli care ar fi cu uşurinţă
eradicate, în condiţii mai bune de igienă.

În noua eră a Vărsătorului, apare o trezire a conştiinţei umane – în


care vom înţelege că nu mai este nevoie să păstrăm pentru noi
resursele, că este mai bine să împărţim mâncarea între noi, pentru că
este destul, pe acest pământ, pentru toată lumea.

Vom înţelege că nu există o religie mai bună, o ţară (naţiune) mai


bună, o rasă mai bună, o societate mai bună, o filozofie mai bună
sau un Dumnezeu mai bun.

Că suntem cu toţii DIFERIŢI, că avem credinţe diferite, forme ale


corpului diferite, culoare diferită a pielii, precum şi tradiţii, religii,
sisteme sociale diferite.

În noua eră a Vărsătorului, oamenii se vor baza pe Sinele interior, pe


Cunoaşterea şi pe judecata interioară, precum şi pe forţa lor
interioară (intuiţie).

Dumnezeu nu va mai fi perceput ca fiind o forţă sau fiinţă


exterioară, ci esenţa chiar a persoanei, din interiorul acesteia. Nu va
mai exista SEPARAREA.

Aceasta înseamnă că nu ne vom mai simţi judecaţi de o entitate


superioară omnipotentă, ci vom fi proprii noştri judecători.

Vom trăi în armonie cu corpul nostru fizic, un corp care nu va mai fi


considerat o „sursă de păcate”, sau că este inferior sau urât, ci va fi
privit drept reprezentarea divină a existenţei noastre pământeşti,
după „chipul şi asemănarea” Divinului. Sexualitatea va deveni o
parte integrantă a fiinţei umane şi nu va mai fi o sursă de „păcat”, ci
o modalitate posibilă de exprimare a sentimentelor profunde de
iubire şi bucurie.

Dr. Smits recunoaşte că perioada de timp prin care trecem necesită


mari schimbări de comportament din partea fiinţelor umane.
Oamenii au nevoie să-şi asume responsabilitatea fiecare pentru sine,
astfel încât să poată ieşi din ciclul vicios victimă-agresor, care ne-a
caracterizat interacţiunile umane în ultimele milenii.
Fiecare om are nevoie să devină responsabil pentru sine, dar şi
pentru lumea (mediul înconjurător) şi cei din jur.

Dar putem să fim responsabili numai dacă suntem conectaţi cu


propriul nostru centru, cu esenţa fiinţei noastre, atunci când ştim
CINE SUNTEM şi care este SCOPUL VIEŢII NOASTRE. Atâta timp
cât energia fiecăruia dintre noi este amestecată cu atâtea alte energii
din jurul nostru, suntem confuzi, „defragmentaţi” şi avem tendinţa
să-i acuzăm pe ceilalţi şi lumea din jur pentru problemele noastre.

Aceasta este stare în care trăieşte majoritatea oamenilor de pe


pământ – o stare permanentă de confuzie, de „defragmentare”, de
împrăştiere mentală şi energetică – un zgomot permanent, obositor,
confuz – prezent continuu în capul fiecăruia dintre noi.

Dr. Tinus Smits spune că fiecare persoană are nevoie să-şi rezolve
problemele de bază, exprimate de „straturile” din „Homeopatia
inspirată” – adică problemele de Ego, lipsa de iubire de sine,
problemele de incarnare, pierderea hotarelor, traumele fiinţei,
tendinţa fiecăruia de a-i răni pe cei din jur şi în final, lupta de a ne
reconecta cu Sinele nostru mai înalt, din interiorul nostru.

Existenţa umană constă tocmai în îndepărtarea de Centru, de


Divinul din noi şi „spiralarea” către experienţe din ce în ce mai
îndepărtate şi neobişnuite. De aceea am venit pe pământ, să
experimentăm întunericul, suferinţa, durerea şi alte lecţii, pentru a
putea aprecia lumina, pacea, liniştea şi stările înalt vibratorii.

În viaţa fiecărei fiinţei umane apare un moment în care acesta


opreşte spirala depărtării de Sursa sa interioară de lumină.

Spirala centrifugă se transformă într-un cerc, iar la un moment dat


începe o spirală centripetă, înapoi către Sursa interioară.

Nu numai fiecare individ va face această evoluţie, ci şi întregul


pământ – la asta se referă toate predicţiile pentru Era Vărsătorului,
în care intrăm pe deplin din anul 2012. Homeopatia inspirată poate
ajuta procesul de reîntoarcere către Centrul unei fiinţe – fiind o
modalitate prin care putem înţelege viaţa în conexiune cu energia
erei Vărsătorului.