Sunteți pe pagina 1din 18

Pluralul substantivelor

Pluralul substantivelor este o problema destul de complicata, dar dupa un studiu atent si sustinut, poate
fi stapanit la perfectie.
REGULA GENERALA: PLURALUL SUBSTANTIVELOR SE FORMEAZA PRIN ADAUGAREA
UNUI -S LA FORMA DE SINGULAR: BOOK – BOOKS, CAR – CARS.
OBSERVATII PRIVIND PRONUNTIA:
1. -S se citeste [s] dupa consoanele surde [p], [t], [k], [f], [θ]: drops, hats, locks, roofs,months.
2. -S se citeste [z] dupa consoanele sonore si dupa vocale: boys, realms, cars, pencils
3. -S se citeste [iz] dupa sunetele [s], [z], [ʤ]: house – houses, rose – roses, lodge – lodges
EXCEPTII DE LA REGULA GENERALA:
1. la substantivele terminate in -s, -z, sh, -ch (pronuntat [tʃ]) se adauga -es [iz]: bus-buses, fox-foxes, buzz-
buzzes, watch-watches. Daca -ch se pronunta [k] sau [h], se adauga doar –s: Czech – Czechs, epoch – epochs
2. la substantivele terminate in consoana si -y, -y devine –ie inainte de –s: city – cities, baby – babies. Cele
terminate in vocala si -y urmeaza regula generala: play – plays
3. unele substantive termnate in -f si –fe formeaza pluralul in –ves: leaf – leaves, shelf -shelves, calf – calves,
half – halves, wolf – wolves, wife – wives, knife – knives, life – lives
Exceptii: chief – chiefs, cliff – cliffs, handkerchief – handkerchiefs, roof -roofs, proof – proofs, dwarf – dwarfs
Unele dintre aceste substantive au forme duble de plural: dwarf – dwarfs/dwarves, hoof – hoofs/hooves,
handkerchief – handkerchiefs/handkerchieves, scarf – scarfs/scarves, wharf – wharfs/wharves
4. substantivele terminate in consoana si –o, primes –es la plural daca sunt mai demult introduse in limba
engleza: cargo -cargoes, hero -heroes, potato – potatoes, tornado – tornadoes, volcano – volcanoes.
5. Cateva substantive au aceeasi forma si la singular si la plural: barracks, means, headquarters, series, sheep,
fish. Sheep si fish au si formele de plural sheeps si fishes, caz in care inseamna varietati de/specii de oi/peste.
Daca substantivele sunt mai recent introduse in limba engleza mai ales din limba italiana, sau daca inainte de -o
este o vocala, pluralul se formeaza dupa regula generala: folio – folios, radio – radios, taboo – taboos, cuckoo -
cuckoos.

PLURALUL SUBSTANTIVELOR COMPUSE


Ca o regula generala neoficiala, marca pluralului la substantivele compuse se adauga doar acelei parti din
substantiv care este flexibila. Va prezentam mai jos regulile de formare a pluralului substantivelor compuse:
1. la substantivele care se scriu intr-un singur cuvant, pluralul se formeaza in conformitate cu regula
generala sau cu cele de la pluralul neregulat (vezi mai jos): schooboy- schoolboys, tennisman – tennismen,
businesswoman – businesswomen
2. daca substantivul este format din mai multe cuvinte, cuvantul de baza (de la care pleaca intreaga sintagma)
primeste pluralul: father-in-law – fathers-in-law, race-horse – race-horses, washing machine – washing
machines.
3. la substantivele care au prima parte man– sau woman– si inca un substantiv, ambele parti primesc marca de
plural: man-servant – men-servants.
4. daca substantivul este compus doar din parti de vorbire neflexibile, se adauga un -s la sfarsitul acestuia:
forget-me-not – forget-me-nots

1
PLURALUL SUBSTANTIVELOR STRĂINE
In ceea ce priveste pluralul substantivelor straine din limba engleza, se intalnesc doua situatii:
1. Exista doar o forma de plural, aceea imprumutata din limba de origine
2. exista doua forme paralele de plural, una imprumutata din limba de origine (si folosita in limbajul tehnic si
specializat) si una formata dupa regulile pluralului englezesc (si folosita in vorbirea curenta)
In tabelul de mai jos va prezentam aceste forme de plural, indicand unde este cazul cele doua forme:

PLURALE LATINE SI ITALIENE


PLURALUL SUBSTANTIVELOR STRAINE

SINGULAR PLURAL STRAIN PLURAL ENGLEZESC

alga algae

bacillus bacilli

addendum addenda

bacterium bacteria

agendum agenda

desideratum desiderata

datum data

erratum errata

libra librae

papyrus papiry

symposium symposia

radius radii

vortex vortices

matrix matrices

larva larvae

stratum strata

codex codices

antenna antennae antennas

formula formulae formuas

vertebra vertebrae vertebras

fungus fungi funguses

hippopotamus hippopotami hippopotamuses

maximum maxima maximums

aquarium aquaria aquariums

medium media mediums

banditto banditti bandits

tempo tempi tempos

diploma diplomas

focus foci focuses

2
nucleus nuclei nucleuses

cactus cacti cactuses

mausoleum mausolea mausoleums

referendum referenda referendums

index indices indexes

solo soli solos

curriculum curricula curriculums

syllabus syllabi syllabuses

arena arenae arenas

lacuna lacunae lacunas

PLURALE GRECESTI
SINGULAR PLURAL STRAIN PLURAL ENGLEZESC

antithesis antitheses

axis axes

crisis crises

paranthesis parantheses

diagnosis diagnoses

oasis oases

ellipsis ellipses

hypothesis hypotheses

analysis analyses

basis bases

phenomenon phenomena

emphasis emphases

automaton automata automatons

necropolis necropolises

3
SUBSTANTIVE CU PLURAL NEREGULAT
O parte dintre substantivele limbii engleze nu respecta regulile generale din diverse motive. Aceste substantive sunt:

SINGULARPLURAL SENS LA SINGULAR


man men om, bărbat
woman women femeie
mouse mice șoarece

louse lice păduche


goose geese gâscă
ox oxen bou

foot feet picior


tooth teeth dinte
child children copil

frate (pluralul brethern se folosește doar când vorbim despre ”frați” din aceeași sectă/cult religios/grup, etc. deci nu când este vorba
brother brethern de relații de familie, caz în care se foloseștre forma brothers)

DIFERENȚE ÎNTRE SINGULAR ȘI PLURAL


Unele substantive la plural au doua sensuri: unul obisnuit, in relatie cu singularul, si unul diferit fata de singular.
Aceste substantive sunt:

SINGULAR PLURAL – SENS OBISNUIT PLURAL – SENS DIFERIT

advice advices – informatii, stiri, avize

air airs – aere airs – aere (figurat)

ash ashes – cenusa

barrack barracks – cazarma

bearing – purtare, conduita bearings – purtari, conduite bearings – directie, pozitie

brace – pereche braces – bretele pt. pantaloni

breech – chiulasa la arma breeches – chiulase breeches – pantaloni (până la genunchi)

character – 1.caracter 2. personaj literar characters – caractere, personaje characters – litere (semne grafice)

colour colours – culori colours – drapel

compass – busola compasses – busole compasses – compas

custom – obicei customs – obiceiuri customs – vamă

cloth – stofă, material cloths – stofe, materiale clothes – haine

damage – avarie, defectiune damages – avarii, defectiuni damages – despăgubiri

draught – curent de aer draughts – curenți de aer draughts – jocul de dame (cu verbul la singular)

effect – efect effects – efecte effects – efecte, bunuri, îmbrăcăminte

glass – pahar, sticlă glasses – pahare glasses – 1.ochelari 2. binoclu

ground – motiv, cauză grounds – cauze, motive grounds – 1. teren (mai ales în jurul unei clădiri) 2. zaț de cafea

letter – literă. scrisoare letters – litere, scrisori letters – literatură

manner – mod, manieră manners – moduri manners – maniere, purtare

moral – morală (a unei fabule, etc.) morals – morale morals – moravuri, moralitate

pain pains – dureri pains – osteneală, efort

4
SINGULAR PLURAL – SENS OBISNUIT PLURAL – SENS DIFERIT

paper – hârtie papers – hârtii papers – documente, acte

quarter – sfert quarters – sferturi quarters – 1.locuință 2. cantonament

scale – 1.solz 2. gamă muzicală scales – 1. solzi 2. game muzicale scales – cântar, balanță

scrap – bucățică, fragment scraps – bucățele scraps – resturi, deșeuri

spectacle – spectacol spectacles – spectacole spectacles – ochelari

sand – nisip sands – nispuri sands -plajă

wood – lemn, pădure woods – lemne woods – pădure

work – muncă works – munci works – mecanism, mașinărie

premise – premiză premises – premize premises – locuință, incintă

point – punct points – puncte points – macaz

content – conținut contents – conținuturi, componente contents – cuprins

SUBSTANTIVE COLECTIVE
O serie de substantive, desi au forma de singular, exprima adesea ideea de plural. Aceste substantive se
numesc substantive colective. – family, crew, team, government, police, audience, etc. Ele se folosesc cu verbul la
singular cand se accentueaza notiunea in sine, ca un tot unitar, si cu verbul la plural cand se accentueaza elementele
constitutive:
Family is an important element of our society.
My family are at home right now.
Unele dintre aceste substantive se folosesc doar cu verbul la plural: people (cu sensul de oameni,
lume), folk, cattle, vermin, poultry.
Vermin are very frequent around this time of year.

SUBSTANTIVE NUMARABILE SI NENUMARABILE


Din punct de vedere al numarului, substantivele limbii engleze pot fi numărabile (se pot
număra) și nenumărabile (nu se pot număra). Probleme mai deosebite sunt la cea de-a doua categorie, unde sunt
incluse următoarele substantive:
1. substantive care denumesc materii, substanțe, materiale: copper, steel, clay, sand, glass, etc.. ATENTIE! La plural,
aceste substantive au sensul de ”varietăți de…”: steels – varietăți/tipuri de oțel
2. unele substantive nume de alimente și băuturi: milk, oil, bread, butter
3. abstracțiuni: hope, courage, impatience
4. nume de limbi: English, German, Dutch…
5. unele nume de obiecte: furniture, luggage, news.
Pentru mai multe detalii vezi mai jos.
Substantivele numai cu forma de singular (defective de plural) se impart in mai multe categorii: SE
FOLOSESC CU VERBUL LA SINGULAR!!
1. substantive nenumarabile concrete: bread, butter, chalk, food, fruit, money, luggage, furniture, meat, sand,
rice, etc. – nume de materii, substante, materiale
2. substantive nenumarabile abstracte: luck, nonsense,advice, information, news, homework, knowledge,
NOTA: Pentru a putea totusi numara si aceste substantive se folosesc asa-numitele „quantifiers”: a piece of, a slice of,
etc.

5
Substantivele care au doar forma de plural (defective de singular) se imart in urmatoarele categorii:
1. nume de stiinte, obiecte de studiu, etc. terminate in -ics: mathematics, physics, ethics, athletics, gymnastics –
acordul se face cu verbul la singular
2. boli: measles, mumps, hysterics, blues, – measles si mumps se folosesc cu verbul la singular
3. obiecte compuse din doua parti (summation plurals): – folosite cu verbul la plural

 obiecte de imbracaminte: trousers, braces, jeans, pants, overalls, shorts, pyjamas


 unelte: binoculars, glasses, compasses, pincers, pliers, scissors, tongs

Aceste obiecte formate din doua parti se numara cu „a pair of”: a pair of trousers, a pair of pliers, etc.
4. parti ale corpului: loins, vitals, genitals – folosite cu verbul la plural
5. unele nume de jocuri: billiards, darts, skittles, bowls – folosite cu verbul la singular
6. alte substantive: outskirts, arms, grounds, remains, stairs, troops, tropics, archives, ashes, pains, spirits. – folosite
cu verbul la plural

Genul substantivelor
În limba engleză există trei genuri: masculin, feminin, neutru și comun. Cum se face
diferențierea în funcție de gen? Foarte simplu. În primul rând, substantivele care denumesc
persoane de sex masculin sunte de genul…masculin (:)): man, father, brother, grandfather…
Iar cele care denumesc persoane de sex feminin sunt – ati ghicit!! – de genul feminin:
woman, mother, sister. grandmother.
Substantivele nume de obiecte, fenomene, animale, etc. sunt cosiderate de genul
neutru și pot fi înlocuite prin pronumele it: bag, house, thunder, rain, etc.
Genul comun se utilizeaza pentru a denumi substantvie cu o singura formă atât pentru
feminin cât și pentru masculin: teacher, doctor, friend, horse, sheep, etc.
OBSERVAȚII:
1. Animalele pot fi desemnate prin pronume de genul feminin sau masculin (în funcție de
sexul lor) în următoarele situații:

 din motive afective (animale la care vorbitorul ține foarte mult). This is my cat. Her
name is Tree.
 când este vorba despre o personificare. În acest caz, numele de animale mari sau
considerate puternice (horse, ox, lion, eagle, tiger, etc.) sunt de genul masculin, iar cele
de animale mici sunt de genul feminin (parrot, sparrow, mouse, etc.)

2. În cazul personificarilor se aplică următoarele reguli:


Sunt de genul masculin substantivele care:

 denumesc fenomene naturale puternice sau periculoase, fluvii, munți: wind, hurricane,
storm, blizzard, summer, winter
 denumesc sentimente puternice sau violente: death, hate, anger, love, crime ,fear,
thrills, etc.

Sunt de genul feminin substantivele care denumesc:

6
 aspecte plăcute din natură: spring, morning, sea, moon, evening
 abstracțiuni: victory, liberty, memory
 trăsături de caracter negative: pride, envy, jealousy
 sentimente pozitive: pity, wisdom, friendship

GENUL SUBTANTIVELOR – FORME DIFERITE


Unele substantive formează genul feminin diferit, fie prin adăugarea unui sufix care să indice
genul, fie prin folosirea unui cuvânt diferit pentru genul feminin. Dacă sunteți destul de
curioși să vedeți cum anume se formează genul feminin în limba engleză, citiți mai departe;
dacă nu, puteți pleca, nu ne supărăm…:)
1. Formarea femininului prin adăugarea unui sufix:
MASCULIN FEMININ

ambassador ambassadress

actor actress

author authoress

baron baroness

count countess

duke duchess

god goddess

heir heiress

lion lioness

master mistress

negro negress

prince princess

tiger tigress

waiter waitress

hero heroine

7
Cazul substantivelor
Cazul este o categorie gramaticală care stabilește și indică raporturile dintre substantiv
si celelalte părți de vorbire. Pe scurt, cazul marchează funcția sintactică a unui substantiv. Ca
o clasificare foarte simplă, putem spune că nominativul este cazul subiectului, acuzativul este
cazul complementului direct, dativul al complementului indirect, genitivul este cazul
atributului iar vocativul nu marchează nici o funcție sintactică.
În limba engleză, raporturile sintactice (cazurile) pot fi realizate prin:

 topică (ordinea cuvintelor ăntr-o propoziție): My father (N) is reading the


newspaper. (Ac)
 desinență: the father’s newspaper (G)
 prepoziție: I bought the newspaper for my father.

Ma jos vă prezentăm detaliat principalele probleme legate de cazurile substantivului în limba


engleză:

CAZUL GENITIV
Genitivul este cazul posesiei (exprimă ideea de posesie) și marchează funcția sintactică de
atribut. În limba engleză există două tipuri de genitiv, fiecare marcat printr-o
modalitate: genitivul sintetic (marcat prin ‘s – apostrof urmat de s) și genitivul analitic,
marcat prin of.

Genitivul sintetic
Regulă generală: genitivul sintetic se formează prin adăugarea unui ‘s (apostrof și s) la
sfârșitul substantivului respectiv: my sister’s cat, the neighbour’s house.
Excepții:

1. la forma de plural a substantivelor regulate se adaugă doar apostroful, fără s: the


parents’ meeting, the boys’ team
2. la substantivele proprii terminate în –s se adaugă apostroful cu sau fără s: Dickens’s
novels sau Dickens’ novels. În limba engleză modernă se preferă a doua variantă (fără s).
În ambele cazuri însă, se citește cu [iz]: [dikinsiz]

Utilizarea genitivului sintetic


Ca o regulă simplă (și nescrisă), genitivul sintetic se folosește în general cu substantive nume
de persoană și cu personificări. Dar lista este mult mai lungă, așadar putem spune că genitivul
sintetic se folosește:

 cu substantive nume de persoane: her mother’s car, the teacher’s glasses


 cu nume de animale mari: the seal’s eyes
 cu nume proprii: Bill’s books
 cu substantive colective cu referire la persoane: people’s freedom
 cu personificări: the nature’s call
 cu unele denumiri de instituții: our school’s policy

8
 cu anumite unități de măsură, mai ales pentru timp și spațiu: a mile’s walk, an hour’s
lecture
 cu pronume nehotărâte ca other, neither și pronumele compuse cu -body, -one, no-,
every-: anybody’s business, the other’s reply
 cu unele expresii fixe: a needle’s eye, a bird’s eye view
 pentru a numi anumite locuri și localuri: the barber’s (shop) – frizerie, frizer, the
baker’s (shop) – brutărie, brutar, St. Paul’s (Cathedral)
 în genitivul dublu: a poem of my friend’s – o poezie de-a prietenului meu

OBSERVAȚII:

 două substantive legate prin and pot primi ‘s astfel:

1. dacă amândouă reprezintă posesorii aceluiași obiect/persoană, etc., ‘s se adaugă la al


doilea substantiv: Mike and Tom’s brothers – frații lui Mike și Tom (Mike și Tom sunt
frați la rândul lor)
2. dacă fiecare are câte ceva, ‘s se pune la ambele substantive: Mike’s and Tom’s
brothers – frații lui Mike și ai lui Tom (Mike și Tom nu sunt frați, fiecare are alți frați)

 la substantivele compuse genitivul sintetic se adaugă la sfârșitul sintagmei: his brother-


in-law’s clothes
 dacă substantivul determinat este unul ca house, museum, shop, place, acesta poate
lipsi: I dropped by my friend’s (house). She visited M-me Tussaud’s (museum).

Genitivul analitic
Genitivul analitic se formează cu particula of și stă după substantivul determinat: the house of
his neighbour. Genitivul analitic se folosește în următoarele situații:

 cu numele de obiecte/fenomene ale naturii/etc. dacă nu este vorba de personificări: the


door of the car
 cu nume de animale mici: the nest of the cuckoo
 pentru întărirea unei situații: The departure of his mother upset him.
 cu denumiri geografice care conțin un nume propriu: the City of London
 cu nume de persoane:

1. dacă sunt mai multe substantive proprii legate prin and: This is the friend of Jane, Bill
and Jennifer.
2. pentru subliniere: the plays of G.B. Shaw
3. dacă substantivul nume de persoană are articol nehotărât sau un adjectiv
demonstrativ: the life of a soldier, a book of this poet
4. dacă substantivul propriu este fromat dintr-un grup de cuvinte: the period of Stephen the
Great

În afară de cele două tipuri de genitiv, unele gramatici includ și genitivul dublu și genitivul
implicit.

Genitivul dublu
este de fapt o combinație între genitivul sintetic și cel analitic. Genitivul dublu poate fi
confundat cu genitivul analitic în anumite situații. Comparați:

9
 a painting of Grigorescu’s – o pictură de/de-a lui Grigorescu /pictată de Grogirescu
 a painting of Grigorescu – o pictură cu/un portret al lui Grigorescu (care îl înfățișează pe
Grigorescu)

Genitivul implicit
este un grup de cuvinte din care a dispărut marca genitivului: team building, student lounge.

CAZUL DATIV
Cazul dativ este cazul complementului indirect si este marcat prin trei procedee:

1. prepoziția to: Give it to your sister.


2. prepoziția for: She brought the book for her friend.
3. topică (ordinea cuvintelor): I gave her my pen.

Dativul este folosit în general după:

 verbe intranzitive: They came to my father. It happened to our teacher.


 verbe tranzitive ca deny, read, give, offer, tell, împreună cu un complement direct
(substantivele in dativ sunt urmate de prepoziția to): She gave the book (Ac) to her
father (D). I read a story (Ac) to my little sister (D).

OBSERVAȚIE 1: Dacă substantivul în dativ este înlocuit de un pronume, acesta va sta


imediat după verb și va fi urmat de complementul direct (în Ac):
She gave the book (Ac) to her father (D). dar She gave him (D) the book (Ac).
I read a story (Ac) to my little sister (D). dar I read her (D) a story (Ac).
OBSERVAȚIE 2: Unele verbe sunt urmate obligatoriu de dativul cu prepoziția to: announce,
say, communicate, address, explain, speak, reply, talk, lie.

 verbe tranzitive ca do, choose, make, save, buy urmate de complement direct și un
complement indirect introdus prin prepoziția for: I bought the CD (Ac) for my brother
(D).
 adjective care stabilesc o comparație: equal, similar, inferior, superior, adequate: She is
equal to her brother (D) in languages.
 alte adjective ca: cruel, kind, affectionate, etc. He is kind to his little sister (D).

CAZUL ACUZATIV
În general, cazul acuzativ este cazul complementului direct. Îm limba engleză modernă poate
fi marcat doar prin locul substantivului în propoziție (topică), urmând regulile de mai jos:

1. când există un singur complement în propoziție, de obicei acesta este așezat imediat
după verb și este complement direct: Close the door, would you?
2. când există două complemente în propoziție, se pot întâlni două situații:

 ambele complemente sunt directe în cazul acuzativ: She asked meAc a questionAc.
 unul este complement direct (în Ac) și unul este complement indirect (în dativ): Mary
told meD a storyAc.

10
Verbe ca envy, ask, forgive, save sunt urmate de două acuzative, iar verbe ca pay, read, tell,
lend sunt urmate de un dativ și un acuzativ.
ATENȚIE: Majoritatea prepozițiilor din limba engleză cer cazul acuzativ, așadar
substantivele de după ele sunt în cazul acuzativ.

Acuzativul intern
În general, verbele care acceptă un complement direct se numesc verbe tranzitive. În unele
cazuri, verbele intranzitive (care nu acceptă acest complement) pot fi urmate de așa-
numitul acuzativ intern sau complement direct intern – un substantiv înrudit semantic cu
verbul (adesea format din aceeași rădăcină cu verbul): to fight a long fight, to sing a song.

CAZUL NOMINATIV
În limba engleză, substantivele în cazul nominativ au următoarele funcții
sintactice: subiect, nume predicativ și apoziție. Indentificarea unui substantiv în cazul
nominativ se face cu ajutorul topicii (ordinii cuvintelor în propoziție):

 The book is on the shelf. – SUBIECT


 These are my friends. – NUME PREDICATIV
 The manager, an old, elegant man, made a good impression at the meeting. –
APOZITIE

11
What are quantifiers?

A quantifier is a word or phrase which is used before a noun to indicate the amount or quantity:
'Some', 'many', 'a lot of' and 'a few' are examples of quantifiers.

Quantifiers can be used with both countable and uncountable nouns.

Examples:

There are some books on the desk


He's got only a few dollars.
How much money have you got?
There is a large quantity of fish in this river.
He's got more friends than his sister.

Examples of quantifiers

With Uncountable Nouns

 much
 a little/little/very little *
 a bit (of)
 a great deal of
 a large amount of
 a large quantity of

With Both

 all
 enough
 more/most
 less/least
 no/none
 not any
 some
 any
 a lot of
 lots of
 plenty of

With Countable Nouns

 many
 a few/few/very few **
 a number (of)
 several
 a large number of
 a great number of
 a majority of

* NOTE

little, very little mean that there is not enough of something.


a little means that there is not a lot of something, but there is enough.

12
** NOTE

few, very few mean that there is not enough of something.


a few means that there is not a lot of something, but there is enough.

Quantifiers with countable and uncountable nouns

Adjectives and adjectival phrases that describe quantity are shown below. Some can only go
with countable nouns (friends, cups, people), and some can only go with uncountable nouns
(sugar, tea, money, advice). The words in the middle column can be used with both countable
and uncountable nouns.

Only with With uncountable Only with


uncountable nouns and countable nouns countable nouns

How much? How much? or How many? How many?

a little no/none a few

a bit (of) not any a number (of)

- some (any) several

a great deal of a lot of a large number of

a large amount of plenty of a great number of

- lots of -

+ noun

Note: much and many are used in negative and question forms.

Examples
 How much money have you got?
 How many cigarettes have you smoked?
 There's not much sugar in the cupboard.
 There weren't many people at the concert.

They are also used with too, (not) so, and (not) as :There were too many people at the
concert - we couldn't see the band.
It's a problem when there are so many people.
There's not so much work to do this week.

In positive statements, we use a lot of:

13
Examples
 I've got a lot of work this week.
 There were a lot of people at the concert.

A few (for countable nouns) and a little (for uncountable nouns) describe the quantity in
a positiveway:

Examples
 "I've got a few friends" (= maybe not many, but enough)
 "I've got a little money" (= I've got enough to live on)

Few and little describe the quantity in a negative way:

Examples
 Few people visited him in hospital (= he had almost no visitors)
 He had little money (= almost no money)

Some and Any


Some and any are used with countable and uncountable nouns, to describe an indefinite or
incomplete quantity.

Some is used in positive statements:

Examples
 I had some rice for lunch
 He's got some books from the library.

It is also used in questions where we are sure about the answer:

Examples
 Did he give you some tea? (= I'm sure he did.)
 Is there some fruit juice in the fridge? (= I think there is)

Some is used in situations where the question is not a request for information, but a method
of making a request, encouraging or giving an invitation:

Examples
 Could I have some books, please?
 Why don't you take some books home with you?
 Would you like some books?

Any is used in questions and with not in negative statements:

14
Examples
 Have you got any tea?
 He didn't give me any tea.
 I don't think we've got any coffee left.

SOME in positive sentences.

Examples
 I will have some news next week.
 She has some valuable books in her house.
 Philip wants some help with his exams.
 There is some butter in the fridge.
 We need some cheese if we want to make a fondue.

SOME in questions:

Examples
 Would you like some help?
 Will you have some more roast beef?

ANY in negative sentences

Examples
 She doesn't want any kitchen appliances for Christmas.
 They don't want any help moving to their new house.
 No, thank you. I don't want any more cake.
 There isn't any reason to complain.

ANY in interrogative sentences

Examples
 Do you have any friends in London?
 Have they got any children?
 Do you want any groceries from the shop?
 Are there any problems with your work?

Compound nouns made with SOME, ANY and NO


Some +

Any + -thing -body -one -where

No +

Compound nouns with some- and any- are used in the same way as some and any.

15
Positive statements:

Examples
 Someone is sleeping in my bed.
 He saw something in the garden.
 I left my glasses somewhere in the house.

Questions:

Examples
 Are you looking for someone? (= I'm sure you are)
 Have you lost something? (= I'm sure you have)
 Is there anything to eat? (real question)
 Did you go anywhere last night?

Negative statements:

Examples
 She didn't go anywhere last night.
 He doesn't know anybody here.

NOTICE that there is a difference in emphasis between nothing, nobody etc. and not ...
anything, not ... anybody:

Examples
 I don't know anything about it. (= neutral, no emphasis)
 I know nothing about it (= more emphatic, maybe defensive)

SOMETHING, SOMEBODY, SOMEWHERE

Examples
 I have something to tell you.
 There is something to drink in the fridge.
 He knows somebody in New York
 Susie has somebody staying with her.
 They want to go somewhere hot for their holidays.
 Keith is looking for somewhere to live.

ANYBODY, ANYTHING, ANYWHERE

Examples
 Is there anybody who speaks English here?
 Does anybody have the time?
 Is there anything to eat?
 Have you anything to say?
 He doesn't have anything to stay tonight.
 I wouldn't eat anything except at Maxim's.
16
NOBODY, NOTHING, NOWHERE

Examples
 There is nobody in the house at the moment
 When I arrived there was nobody to meet me.
 I have learnt nothing since I began the course.
 There is nothing to eat.
 There is nowhere as beautiful as Paris in the Spring.
 Homeless people have nowhere to go at night.

ANY can also be used in positive statements to mean 'no matter which', 'no matter who', 'no
matter what':

Examples
 You can borrow any of my books.
 They can choose anything from the menu.
 You may invite anybody to dinner, I don't mind.

Graded Quantifiers

They function like comparatives and hold a relative position on a scale of increase or
decrease.

INCREASE From 0% to 100%

With plural countable nouns:

many more most

With uncountable nouns:

much more most

DECREASE From 100% to 0%

With plural countable nouns:

few fewer fewest

With uncountable nouns:

17
little less least

Examples
 There are many people in England, more in India, but the most people live in China.
 Much time and money is spent on education, more on health services but the most is spent
on national defence.
 Few rivers in Europe are not polluted.
 Fewer people die young now than in the seventeenth century.
 The country with the fewest people per square kilometre must be Australia.
 Scientists have little hope of finding a complete cure for cancer before the year 2,000.
 She had less time to study than Paul but had better results.
 Give that dog the least opportunity and it will bite you.

Enough + Noun

Enough is placed before the noun, to indicate the quantity required or necessary:

Examples
 There is enough bread for lunch.
 She has enough money.

Enough is also used with adjectives and adverbs - see these sections.

Examples
 We didn't have enough time to visit London Bridge.
 Are there enough eggs to make an omelette?
 Richard has enough talent to become a singing star.

18