Sunteți pe pagina 1din 2

Cordonul lateral

I. FASCICULE ASCENDENTE
1. SPINO-CEREBELOS POST. DIRECT FLECHSIG
 la periferia CL
 medial de el este fascic. cortico-spinal lateral
 post. de el este tractul dorso-lateral Lissauer
 conduce numai sensib. proprioceptivă inconștientă
2. SPINO-CEREBELOS ANT. ÎNCRUCIȘAT GOWERS
 la periferia CL, ant. de 1.
 conduce sensib. exteroceptivă epicritică și propioceptivă inconștientă
3. SPINOT-ALAMIC LATERAL
 medial de 2.
 continuă f. spinotalamic ant.
 conduce sensib. exteroceptivă protopatică (durere, temp.)
4. SPINO-TECTAL
 antero-medial de tr. spinocerebelos ant.
 ant. de tr. spinotalamic lat.
 ant. și medial de tr. spino-olivar
 încrucișat în comis albă ant. a MS
 se termină în CCS
5. TRACTUL DORSO-LATERAL LISSAUER
 între vf. corn. post. și suprafața MS, în aprop. răd. dorsale a n spinal
 conține ff. propriospinale?
6. FF. SPINO-RETICULARE - printre ff. spinotalamice
7. TR. SPINO-OLIVAR
 în apropierea supraf. MS, la joncțiunea CA-CL
 se încruciș. în CAA a MS
 se amestecă printre ff olivospinale
8. TR. SPINO-CERVICO-TALAMIC

II. FASCICULE DESCENDENTE

1. CORTICOSPINAL LATERAL PIRAMIDAL ÎNCRUCIȘAT


 pe toată lungimea MS, până la S3/S4
 medial de f. spinocerebelos post care lipsește în MS lombară și sacrală (unde 1. atinge
suprafața MS
 aparține căii piramidale
2. RUBRO-SPINAL
 ant. de 1.
 aparține căii estrapiramidale
 prezent până la MS lombosacrată
 se încrucișează - decusația ant. a tegmentului Forel
3. RETICULO-SPINAL BULBAR (LATERAL)
 ant de 1. și 2.
 medial de spino-talamic lat.
 efect inhibitor pe motoneuronii α și γ ai cornului anterior
4. OLIVO-SPINAL
 lateral de rădăcina ventrală a nervului spinal
 ant de tr. spino-cerebelos ant.
 prezent în MS cervicală
 aparține căii extrapiramidale
5. FF. FASTIGIO-SPINALE, RAFEO-SPINALE, HIPOTALAMO-SPINALE
6. TRACTUL VESTIBULO-SPINAL LATERAL ????

III. FASCICULE DE ASOCIAȚIE


TRACTUL INTERSEGMENTAR LATERAL
 separat de cel ant. prin ff. rădăcinilor ventrale ale nervilor spinali