Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE EVALUARE - AUTOEVALUARE

Nr. 1
OMUL ŞI MEDIUL
SATUL MEDIEVAL

1. Analizând următoarele elemente de progres tehnic, precizaţi câte un avantaj conferit de utilizarea
acestora:

moara de apă

plugul cu brăzdar de fier

îndiguiri

noul mod de înjugare şi înhămare

asolamentul trienal

2. Completaţi spaţiile libere cu termenii corespunzători din lista dată:

În Evul Mediu, cea mai mareparte a populaţiei Europei trăia în................................., iar cele mai răspîndite activitîţi
economice erau.....................................şi....................................................................locuiau în cătune, cele mai
multe aflate pe domeniile nobililor. La începutul perioadei medievale, satele erau......................................., alcătuite
din câteva gospodării si numărând câteva zeci de persoane.

Lista termenilor: oraşe, agricultură, comerţul, ţărani, sate, mici, creşterea animalelor, boieri, mari.

3. Notaţi cu + ( plus ) factorii care au dus la creşterea numărului de locuitori şi cu – ( minus ) pe cei
care au determinat scăderea numărului de locuitori:

progrese tehnice războaie


tehnicetehnice

inundaţii dezvoltarea comerţului


Evoluţia demografică a
fost influenţată de

defrişarea pădurilor molime

seceta
creşterea productivităţii
FIŞĂ DE EVALUARE - AUTOEVALUARE
Nr. 2
OMUL ŞI MEDIUL
ORAŞUL MEDIEVAL

1. Citiţi cu atenţie textul de mai jos şi precizaţi două asemănări şi două deosebiri între oraşul medieval şi o
aşezare urbană din zilele noastre:

„Din depărtare, oraşul părea o puternică cetate prevăzută cu o incintă din zid, cu numeroase turnuri şi un turn
masiv la poarta de intrare. Intrarea în oraş se făcea pe o poartă mobilă. În interiorul oraşului te întâmpinau străzile
strâmte, case făcute din lemn, sau lemn şi cărămidă, uneori supraetajate, ca urmare a creşterii numărului de
locuitori. Pe străzile mici nepavate, pline de gunoaie rătăceau păsările, porcii şi alte anumale domestice. Atelierele,
prăvăliile îşi întindeau tarabele, pe străzi circulau negustori ambulanţi, căruţe cu mărfuri. La răscruci apăreau
crainicii, care anunţau evenimentele mai importante din viaţa oraşului. Noaptea, străzile erau blocate cu lanţuri.
Duminica se mergea la biserică, şi din când în când, în oraş veneau trupe de artişti care dădeau spectacole în piaţa
centrală”.
(Despre oraşul medieval)

ASEMĂNĂRI DEOSEBIRI