Sunteți pe pagina 1din 4

.................... ..................................

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Unitatea 2 ,,În familie”

1.Formează cuvinte cu ajutorul silabelor. Transcrie cuvintele formate.

mi me ne
ma nu ni na

2.Transcrie cuvintele date:

nouă minune nume Manu anume

3. Scrie cuvântul care denumeşte imaginea:


4. Subliniază cuvântul care denumește imaginea:

ana/Ana para/nara mama/rama

5. Ordonează cuvintele în propoziţii. Transcrie propoziţiile.

am ani. Eu nouă
a a a a
n n n n
a a a a
/ / / /
A A A A
n n n n
aia a
Nanu ie.a oa
a a a a
n n n n
a a a a
p/ p
/p / /p
aA a
Aa A Aa
rn r
nr n nr
ou.aa un a a Onu a
a ia a a
/ a / /
a a a /
n n n n
n n n n
a a a a
a a a a
r / pr r
/ p / p / pr
a Aa a a
Aa A a Aa a
nr nr n r nr
aa aa a a aa
/ / / /
mn
nm m
n nm
aa a
aa a aa
Obiective de referinţă:
1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate.

4.1 Scrierea literelor de mână.

Obiective operaţionale:

O1-să formeze cuvinte cu ajutorul silabelor;

O2- să transcrie cuvintele date;

O3- să asocieze corect imaginea cu cuvântul;

O4- să ordoneze cuvintele pentru a forma propoziţii.

Descriptori de performanţă:

Item Foarte bine Bine Suficient


1 Formează cel puţin 3 Formează cel puţin 2 cuvinte. Formează cel puţin un
cuvinte. cuvânt.
2 Transcrie cel puţin 4 Transcrie 3 cuvinte. Transcrie 2 cuvinte.
cuvinte.
3 Scrie corect 3 cuvinte. Scrie corect 2 cuvinte. Scrie corect un cuvânt.
4 Subliniază corect 3 Subliniază corect 2 cuvinte. Subliniază corect un
cuvinte. cuvânt.
5 Ordonează şi transcrie Ordonează şi transcrie corect 2 Ordonează şi transcrie
corect 3 propoziţii. propoziţii. corect o propoziţie.

Calificative acordate:

Itemi I.1 I.2 I.3 I.4 I.5


Foarte bine
Bine
Suficient
Insuficient
Centralizator

Număr de elevi Calificativ acordat


Foarte bine
Bine
Suficient
Insuficient

Măsuri de ameliorare:

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................