Sunteți pe pagina 1din 1

Gradinita cu Program Prelungit Armonia, Pitesti

Str. Independentei nr 20

Nr ________/__________

Sectia de Politie..............

Adresa

Nr __________/_________

ACORD DE PARTENERIAT

Incheiata intre Gradinita cu Program Prelungit Armonia, Pitesti, reprezentata prin director: prof.
Nedelcu Milica si Sectia de Politie .....................................reprezentata prin ....................

Prezentul acord are ca obiect colaborarrea in cadrul proiectului ........................, parteneriat care
sa conduca la realizarea obiectivelor si activitatilor propuse.

In acest sens partile implicate vor desfasura activitatile stabilite in cadrul proiectului urmarind
realizarea obiectivelor. Prezentul Acord de parteneriat se incheie in doua exemplare cate unu exemplar
pentru fiecare partener.

Gpp Armonia Sectia de Politie

Director agent / functia lui

Nedelcu Milica nume