Sunteți pe pagina 1din 8

Varianta 1

1. Dați definiția următoarelor noțiuni: -1p.


a. Sănătatea (după OMS) este ...
b. Eficiența de alocare a resurselor în sistemul sănătății explică …
2. Numiți factori care influențează natalitatea și fertilitatea populației: - 1p.
3. Enumerați factorii ce influențează creșterea incidenței – 1 p.
4. Explicați modelul sistemului national de sănătate publică (în baza sistemului Semasko și sistemul
Beveridge – 2 p.
5. Problemă – 3 p.
În anul de gestiunea în raionul ,,X” numărul locuitorilor este 150 mii, copii – 46 mii. În decursul
anului au fost înregistrate 185 mii cazuri de îmbolnăviri, 5,0 mii de decese și 5,1 mii de nașteri.
Calculați indicatorii demografici generali pentru raionul ,,X”.
6. Teste Compliment simplu – 1 p.
6.1. Medicina socială se preocupă cu:
a) Educația pentru sănătate
b) Cultura sănătății
c) Educația spirituală
d) Educația socială
e) Educația prin artă
6.2. Tipurile de morbiditate sunt:
a) Diagnosticată
b) Parțială
c) Selectivă
d) Totală
e) Segmentară
6.3. Selectați ,,evenimentul demografic”:
a) Natalitatea
b) Mortinatalitatea
c) Născutul viu
d) Mortalitatea
e) Morbiditatea
6.4. Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se calculează:
a) În funcţie de riscul propriu de boală
b) În funcţie de tariful stabilit în calitate de contribuţie procentuală la salariu
c) Până la deducerea (reținerea) impozitelor şi altor plăţi stabilite de legislaţie
d) Prin suma cheltuielilor şi profitul de 40-50% din valoarea primei de asigurare
e) Din contul profitului întreprinderii
6.5. Modelul Bismarck de sănătate publică este caracteristic pentru:
a) Anglia
b) SUA
c) Canada
d) Germania
e) Slovenia
7. Compliment multiplu -1 p.
7.1. Scopul medicinei sociale este reducerea:
a) Incidenței
b) Numărului de spitalizări
c) Deceselor premature
d) Migrației de muncă
e) Prevalenței
7.2. Tipurile de morbiditate sunt:
a) Cu reîncadrare în câmpul muncii
b) Spitalicească
c) Balneară
d) Cu pierderea temporară a capacității de muncă
e) Cu pierderea locului de muncă
7.3. Documente utilizate pentru culegerea datelor şi informațiilor în demografie:
a) Certificatul medical constatator al naşterii
b) Certificatul medical constatator al decesului în perioada perinatală
c) Certificatul medical constatator al decesului
d) Certificat de căsătorie
e) Certificat de concediu medical
7.4. Numiți caracteristicele asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală:
a) Primele de asigurări sunt plătite de patron şi salariat.
b) Controlul public asupra administrării fondurilor mijloacelor financiare ale asigurărilor
obligatorii de asistenţă medicală
c) Stabilirea primelor de asigurare în funcţie de riscurile individuale de sănătate.
d) Servicii medicale în funcție de suma achitată
e) Servicii medicale direcționate
7.5. Selectați funcțiile documentului ,,Certificat de concediu medical”
a) Educativă
b) Statistică
c) Economică
d) Financiară
e) Juridică
Varianta 2

1. Dați definiția următoarelor noțiuni: -1p.


a) Demografia este...
b) Prevalența este…
2. Numiți factorii de influență asupra stării de sănătate: - 1p.
3. Enumerați indicatorii mișcării naturale ale populației – 1 p.
4. Explicați modelul Bismarck de sănătate și numiți căile de colectare a finanțelor. -2p.
5. Problemă – 3 p.
În anul gestionar în raionul ,,Z” numărul locuitorilor este 190 mii de populație. În decursul
anului au fost înregistrate 300 mii de cazuri noi de îmbolnăviri, din ei: 94 mii cauzate de bolile
infecțioase şi parazitare; 20 mii cauzate de tumori; 130 mii cauzate de bolile aparatului
respirator. Calculați indicatorii necesari pentru raionul ,,Z” .
6.Teste Compliment simplu – 1 p.

6.1. Selectați funcțiile documentului ,,Adeverința medicală”


a) Educativă
b) Statistică
c) Economică
d) Financiară
e) Morală
6.2. Tipurile de morbiditate sunt:
a) Reală
b) Parțială
c) Selectivă
d) Totală
e) Segmentară
6.3. Selectați ,,evenimentul demografic”:
a) Natalitatea
b) Mortinatalitatea
c) Deces
d) Mortalitatea
e) Morbiditatea
6.4. Economia sănătății este:
a) O știință a managementului general
b) Studiază activitatea economică a institutiilor medicale
c) Știinta care descrie și explică fenomenele existente în activitatea economică a
institutiilor medicale
d) Răspunsul la întrebările legate de folosirea resurselor umane în sistemul de sănătate
e) Aprecierea modalităţilor optime de utilizari alternative a mijloacelor existente
pentru a menţine sănătatea
6.5. Dacă economia se studiază la nivel de spital sau policlinică, este o analiză:
a) Normativă
b) Microeconomică
c) Mezoeconomică
d) Mondoeconomică
e) Macroeconomică
7. Compliment multiplu -1 p.
7.1. Selectați indicatorii care caracterizează ,,Dinamica populației”:
a) Densitatea populației
b) Natalitatea
c) Numărul de locuitori
d) Mortalitatea
e) Imigrarea
7.2. Tipurile de morbiditate sunt:
a) Staționară
b) Diagnosticată
c) Diagnosticabilă
d) Resimțită
e) Reală
7.3. Tipuri de populație sunt:
a) Stagnată
b) Progresivă
c. Accesată
d. Regresivă
e. Stabilă
7.4. Avantaje ale sistemului de finanțare a asigurărilor private:
a) Transparența în costurile și beneficiile oferite de sistem
b) Echitatea în finanțare
c) Acoperirea largă și reglementată cu servicii de sănătate
d) Accesibilitate înaltă la asistența medicală a populatiei defavorizate
e) Alegerea furnizorului și a gamei de servicii
7.5 Ocrotirea Sănătăţii ca sistem presupune că pacientul are drepturi:
a) Dreptul la atitudine umană din partea personalului medical
b) Dreptul la alegerea medicului sau instituţiei medicale
c) Dreptul la asistenţă medicală calitativă
d) Dreptul la confidenţialitate
e) Dreptul la repartizarea resurselor institutiilor medicale conform necesităților
Varianta 3

1. Dați definiția următoarelor noțiuni: -1p.


a) Mortalitatea infantilă este ...
b) Incidența este …
2. Numiți gradele de reducere a vitalității: - 1p.
3. Economiei sănătății i se atribuie un rol managerial. Descrieți ce oferă economia sănătății
managerilor instituțiilor medicale: – 1 p.
4. Explicați modelul național de sănătate publică Douglas (prin intermediul statului Canada,
Australia) și numiți căile de colectare a finanțelor. -2p.
5. Problemă – 3 p.
În anul gestionar în mun. ,,Ch” au fost înregistrați 820,5 mii de populație, noi-născuții vii - 6.277
și decedați – 5.333 de cazuri. În decursul anului au fost înregistrate 1.135 de cazuri imigranți și 975
de cazuri emigranți. Calculați indicatorii necesari pentru municipiul ,,Ch”.
6.Teste Compliment simplu – 1 p.
6.1 Indicatorii de apreciere a sănătății unei populații sunt:
a) Accesibilitatea de servicii medico-sociale primare
b) Accesibilitatea de servicii farmaceutice calitative
c) Accesibilitatea de servicii sanitare înalte
d) Accesibilitatea de servicii medicale de staționar
e) Accesibilitatea de servicii medicale concrete
6.2 Statistică vitală este o sursă importantă de date despre:
a) Mortalitate
b) Morbiditate
c) Accidente
d) Factorii de risc
e) Unitatea serviciilor spitalicesți
6.3. Selectați ,,eveniment demografic”:
a) Natalitatea
b) Divorț
c) Mortinatalitatea
d) Mortalitatea
e) Morbiditatea
6.4 Costul minim al resurselor utilizate pentru a obține cantitatea dorită a produselor la un nivel
determinat de calitate este numită, ca:
a) Economia
b) Eficiența
c) Eficacitatea
d) Rationalitatea
e) Performanța
6.5 Plata serviciilor medicale în cadrul ţărilor cu Sistem medical Bismarck are loc îndeosebi din
mijloacele:
a) Bugetului
b) Asigurării personale
c) Asigurării medicale
d) Măsurilor de caritate
e) Cetăţenilor
7. Compliment multiplu -1 p.

7.1 Selectați indicatorii stării de sănătate a populației:


a) Speranța de viață de la naștere
b) Mortalitatea
c) Morbiditatea și dizabilitatea
d) Consumul de alcool
e) Rata de șomaj

7.2 Selectați ,,fenomenul demografic”:


a) Natalitatea
b) Decesul
c) Mortinatalitatea
d) Mortalitatea
e) Morbiditatea
7.3. Selectați valoarea ce corespunde nivelului mediu al natalității generale (la o 1000 de
locuitori):
a) 4,0
b) 16,0
c) 21,0
d) 36,0
e) 28,0
7.4 Avantaje ale sistemului de finanțare centrală (Sistemul național de sănătate):
a) Echitatea în finanțare
b) Acoperirea largă și reglementată cu servicii de sănătate
c) Posibilitatea controlului asupra cheltuielilor medicale totale
d) Alegerea furnizorului și a gamei de servicii
e) Transparența în costurile și beneficiile oferite de sistem

7.5. Selectați indicatorii, care caracterizează creșterea / descreșterea numărului de


locuitori în timpul unui an calendaristic:
a) Spor absolut
b) Spor discret
c) Spor intact
d) (Spor natural) + (Spor mecanic)
e) Spor stabil
Varianta 4

1. Dați definiția următoarelor noțiuni: -1p.


a) Sănătatea publică este ...
b) Morbiditatea maternă este …
2. Numiți documentele statisitce, care reflectă morbiditatea ITM: - 1p.
3. Explicați, ce înseamnă folosirea ratională a resurselor la nivel de Sistem de sănătate și la
nivel de instituție medicală:– 1 p.
4. Explicați modelul național de sănătate mixt - privat/public (SUA, Columbia, Asia, Nigeria
și țările africane) și numiți căile de colectare a finanțelor. -2p.
5. Problemă – 3 p.
În anul de gestiune în raionul ,,S” se enumerau 210 mii de locuitori. În decursul anului s-au născut
2200 și au decedat 2500 de oameni, inclusiv copii până la un an - 24 de cazuri, copii până la 5 ani
– 38 de cazuri, și numărul de femei decedate în timpul nașterei – 1 caz. Calculați indicatorii necesari
pentru raionul ,,S”.
6.Teste Compliment simplu – 1 p.
6.1. Selectați indicator care caracterizează ,,Statica populației”:
a) Densitatea populației
b) Natalitatea
c) Emigrarea
d) Mortalitatea
e) Imigrarea
6.2. Selectați grupele de indicatori care caracterizează ,,Mișcarea naturală a populației”:
a) Densitatea populației
b) Reproducerea populației
c) Mortalitatea populației
d) Sporul natural
e) Sporul migrator
6.3. Selectați valoarea ce corespunde nivelului jos al mortalității generale a populației (la o 1000
de locuitori):
a) 4,0
b) 8,0
c) 26,0
d) 36,0
e) 28,0
6.4. Obiectul de studiu al economiei ocrotirii sănătăţii este:
a) Aprecierea eficienţei economice a asistenţei curativ-profilactice;
b) Calcularea profitului net ca rezultat al efectuării măsurilor curativ-profilactice;
c) Utilizarea rațională a resurselor materiale, financiare şi altele în ocrotirea sănătăţii.
d) Finanțarea sistemului de sănătate
e) Raționalizarea cheltuielilor
6.5. Problema ,,cum de produs” în sistemul economiei de piaţă se rezolvă:
a) Pe baza volumului şi dinamicii cererii consumatorilor
b) Prin utilizarea pe larg în economie a mijloacelor de producţie
c) Prin utilizarea pe larg a specializării
d) Prin activitatea producătorilor îndreptată spre maximizarea profitului şi minimizarea
cheltuielilor
e) Prin mijloace novatorii
7. Compliment multiplu -1 p.

7.1. Criteriile de definire a sănătății individuale sunt:


a) Condițiile umane care îl face pe om creativ
b) Condițiile umane care îl face pe om răbdător
c) Condițiile umane de a supraviețui
d) O stare de bine completă
e) Absența bolii și infirmității
7.2. Selectați indicatorii care caracterizează mișcarea migratorie a populației:
a) Imigrarea
b) Sporul natural
c) Emigrarea
d) Sporul anual
e) Sporul migratoriu
7.3. Selectați indicatorii specifici de reproducere a populației:
a) Rata fertilității generale
b) Rata natalității
c) Rata fertilității pe grupele de vârstă
d) Rata fertilității conjugală
e) Rata căsătoriilor
7.4. Principiile de bază a sistemului de asigurări sociale de stat Modelul Bismarck sunt:
a) Autonomia fondurilor
b) Decentralizarea fondurilor
c) Solidaritatea
d) Obligativitatea
e) Individualizarea plăților

7.5. In anii ‘60, în SUA, au fost inițiate următoarele programe sociale de asigurare medicală:
a) Programul MediCaid destinat celor foarte săraci
b) Programul MediCaid destinat vîrstnicilor şi persoanelor cu dizabilitate
c) Programul MediCare destinat vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilitate
d) Programul MediCare destinat celor foarte săraci
e) Programe destinate mamelor cu multi copii