Sunteți pe pagina 1din 88

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.

com

Test grila pentru disciplina Management si Marketing Farmaceutic anul IV, Farmacie sem. I 2010 - 2011

Titular curs si seminarii Sef lucrari Dr. Stelian Paris

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

COMPLEMENT SIMPLU:
1.Precizati care din urmatoarele afirmatii legate de sanatatea publica sunt adevarate: a) este o ramura a stiintelor economice b) este o ramura a stiintelor juridice c) este o ramura a stiintelor filozofice d) este o ramura a stiintelor medicale e) este o ramura a stiintelor religioase 2.Sanatatea publica studiaza: a) starea de natalitate b) starea de morbiditate c) starea de sanatate a populatiei unei tari d) starea de mortalitate e) starea de migratie a populatiei 3.Politica statului de asistenta sanitara a populatiei este asigurata de: a) Ministerul Economiei b) Ministerul Educatiei si Invatamantului c) Ministerul de Finante d) Ministerul Sanatatii e) Academia de Stiinte Medicale 4. Obiectivul major a unui sistem national de sanatate este: a) asigurarea locurilor de munca b) asigurarea pensionarii in conditiile legii c) asigurarea platii farmacistilor pentru munca depusa d) asigurarea recuperarilor in sanatorii a populatiei e) asigurarea sanatatii populatiei

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

5. La nivel judetean precizati care sunt directiile care aplica strategia de sanatate a M.S. si a g uvernului: a) Directia de Munca si Protectie Sociala b) DSP c) Directia de Sport d) Directia de ocrotire a Mamei si Copilului e) Directia Finantelor Publice 6. Pentru infaptuirea politicii statului de ocrotire a sanatatii in teritoriu, directiile de Sanatate Publica Judetene colaboreaza cu : a) Ministerul Justitiei b) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale c) Organele Judetene ale Administartiei de Stat d) Ministerul de Finante e) Ministerul Educatiei si Invatamantului 7. Conducerea Ministerului sanatatii e asigurata de catre: a) Directia juridica din MS b) Directia economica a MS c) ministrul d) Directia de Management si Marketing din MS e) Directia de resurse umane din MS 8. Termenul de Management este un neologism de origine engleza care se traduce prin: a) unitate b) continuitate c) flexibilitate d) conducere e) precizie 9. Planificarea ca functie a managementului presupune:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

a) evaloarea performantelor b) imbunatatirea calitatii rezultatelor c) evaluarea viitorului apropiat si indepartat si initierea masurilor necesare d) conducere prin proiecte e) conducere prin consens 10. Functia de personal a managementului presupune: a) organizarea firmei b) flexibilitate c) controlul calitatii produselor d) incadrarea cheluielilor in costurile planificate e) activitati legate de managementul resurselor umane 11. Precizati care este managerul sistemului national de sanatate: a) Sanepidul b) Agentia Nationala a Medicamentului c) Ministerul Sanatatii d) Directia Farmaceutica e) Autoritatea de Sanatate Publica Judeteana

12. Autoritatile judetene de sanatate publica sunt: a) servicii descentralizate ale Ministerului Sanatatii b) servicii descentralizate ale Directiei farmaceutice c) servicii descentralizate ale Prefecturilor d) servicii descentralizate ale facultatilor de medicina si farmacie e) servicii descentralizate ale consiliilor judetene

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

13. Conform OMS sanatatea reprezinta: a) dezvoltarea unitatilor farmaceutice si sanitare dintr-un teritoriu b) starea de bine,fizica, mentala, sociala care nu consta numai in absenta bolii sau infirmitatii c) o buna stare economica d) absenta volilor transmisibile e) absenta parazitozelor

14. Precizati principalul factor de risc in cancerul bronhopulmonar a) consumul exagerat de grasimi b) consumul exagerat de sare c) consumul exagerat de zahar d) fumatul e) curentii de aer rece

15. Reducerea incidentei si mortalitatii prin pneumonie si bronhopneumonie, considerati ca se poate realiza prin: a) imbunatatirea conditiilor de microclimat in special in locuinte b) evitarea grasimilor din alimentatie c) tratarea infectiilor parazitare d) corectarea deficitului de vitamina B12 e) tratarea micozelor

16. Precizati calea principala de transmitere SIDA la copii: a) calea alimentara b) calea paranterala ( injectii, transfuzii) c) calea orala d) colectivitate

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

e) contact direct

17. Riscul de accidente rutiere poate fi potentat de: a) consumul de medicamente ( sedative) asociat cu ingestoia de alcool b) asistenta medico-farmaceutica deficitara c) conducerea autoturismelor de catre femei d) prezenta in trafic a aparatelor radar e) presenta agentilor de circulatie in trafic

18. Asigurarile de sanatate reprezinta: a) principalul sistem de ocrotire a sanatatii populatiei b) principalul sistem de migrare a populatiei c) principalul sistem demografic d) principalul sistem de apreciere a mortalitatii populatiei e) evenimente de migratie a populatiei

19. Sistemul farmaceutic national este coordonat de M.S. prin: a) directia economica b) directia de management si marketing c) directia farmaceutica d) directia de resurse umane e) directia de sanatate publica

20. Agentia nationala a medicamentului este o unitate de interes natioanal subordonata direct: a) ministerului invatamantului b) ministerului muncii si protectiei sociale

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

c) ministerului sanatatii d) ministerului justitiei e) parlamentul

21. Productia importul distributia si utilizarea medicamentelor sunt admise in Romania de catre: a) ministerul de finante b) directia farmaceutica c) directia de management si marketing din ministerul sanatatii publice d) agentia nationala a medicamentului e) colegiul farmacistilor din Romania 22. Specificati cele mai importante atributii ale ANM: a) fabricarea de medicamente imunologice b) fabricarea de medicamente homeopate c) eliberarea autorizatiei de punere pe piata a medicamentelor d) fabricarea de preparate magistrale si oficinale e) fabricarea de produse radiofarmaceutice 23. Precizati care din urmatoarele afirmatii legate de asistenta farmaceutica sunt adevarate: a) asistenta farmaceutica este o parte a sanatatii populatiei b) asistenta farmaceutica este o parte a sanatatii mintale c) asistenta farmaceutica este o parte a sanatatii manageriale d) asiastenta farmaceutica este o parte a sanatatii de recuperare e) asistenta farmaceutica este o parte a sanatatii biologice 24. productia, importul, distributia si utilizarea medicamentelor sunt admise in Romania de catre: a) directia medicala din MS b) directia farmaceutica din cadrul MS c) Ministerul de Afacerilor Externe

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

d) Ministerul de Finante e) Agentia Nationala a Medicamentului 25. Definitia corecta a sanatatii publice reprezinta: a) structura organizatorica a sistemului de sanatate din Romania b) Ministerul Sanatatii ca reprezentant al administratiei publice centrale c) autoritatile de sanatate publica ca reprezentante ale administratiei publice locale d) o ramura a stiintelor medicale ce studiaza starea de sanatate a populatiei unei tari, in stransa legatura cu factorii ce o pot influenta e) totalitatea indicatorilor demografici

26. Oricand, in orice act medico-farmaceutic exista un risc inevitabil ce depinde de: a) complexitatea functionala a organismului b) relatiile conflictuale la locul de munca c) indispozitia personalului medical d) publicitate excesiva. e) pregatirea profesionala

27. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata: a) produsele farmaceutice nu comporta nici un risc iatrogenic b) orice medicament comporta si un risc iatrogenic c) medicamentele sunt indispensabile in activitatea zilnica a oamenilor d) automedicatia este benefica oamenilor e) fumatul si alcool nu dauneaza sanatatii

28. Secretul profesional reprezinta: a) datele, informatiile obtinute de personalul medical de la pacient, in exercitarea atributiilor de serviciu care nu trebuiesc divulgate

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

b) datele obtinute in urma explorarilor paraclinice si care nu se divulga pacientului sau apartinatorilor c) datele obtinute de la pacienti aflati in coma profunda d) starea de sanatate sau de boala a unei comunitati, regiuni e) date obtinute de la indivizi aflati sub anestezie generala

29. Precizati daca unitatile sanitare cu paturi (spitalele) participa la sigurarea starii de sanatate a populatiei: a) da b) nu c) uneori d) niciodata e) cate odata

30. Preventoriul este unitate sanitara cu paturi ce asigura: a) prevenirea si combaterea TBC-ului (la copii tineri si adulti) b) prevenirea si combaterea consumului de tutun c) prevenirea si combaterea consumului de alcool d) prevenirea si combaterea consumului de stupefiante e) prevenirea si combaterea consumului de antibiotice

31. Sanatoriul este unitatea sanitara cu paturi ce asigura asistenta medicala utilizand: a) factori curativi naturali, asociati cu proceduri, mijloace terapeutice b) medicamente energizante c) cosmetice d) substante nutritive e) dispozitive medicale

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

32. Principalele aspecte ale serviciilor farmaceutice sunt: a. studii asupra utilizarii medicamentelor; b. combaterea tutunului si alcolului; c. promovarea auto-medicatiei; d. dezvoltarea unitatilor medicale cu paturi; e. dezvoltarea preventoriilor si sanatoriilor. 33. Sistemul farmaceutic national este coordonat de Ministerul Sanatatii prin: a) Directia de Management b) Directia juridica c) Directia de Resurse Umane d) Directia Farmaceutica e) Colegiul Farmacistilor 34. Stilul democratic de conducere e caracteristic managerilor care indeplinesc urmatoarele principii; precizatile: a) refuza promovarea b) au complexe d einferioritate si incredere redusa in fortele proprii c) se considera perfecti si nu accepta ideea ca pot gresii d) asigura participarea subalternilor la stabilirea obiectivelor cat si la repartizarea sarcinilor firmei e) refuza orice sugestie din partea subalternilor 35. Misiunea de baza a managerilor este: a) elaborarea regulilor de efectuare a calculelor b) interpretarea rezultatelor c) proiectarea instrumentelor de masurare a acestora d) de a face afaceri profitabile pentru firma e) de a stimula financiar partenerii de afaceri 36. Precizati care este obiectivul major al unui sistem de sanatate national: a) asigurarea cu alimente a populatiei b) asigurarea sanatatii populatiei c) asigurarea cu mediamente a spitalelor d) asigurarea cu aparatura de specialitate a spitalelor e) asigurarea cu autosanitare a statiilor de salvare 37. Principalul sistem de ocrotire a sanatatii populatiei este reprezentat de: a) asigurarile de sanatate b) serviciile de asistenta stomatologica c) servicii medicale de depistare a bolilor d) ingrijiri medicale la domiciliu

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

e) medicamente, materiale sanitare 38. Pentru prevenirea imbolnavirilor, farmacistul poate fi util prin: a) consultatii la domiciliul pacientului b) efectuarea de vaccinari in perioade de vaccinare c) sfaturi si medicamente puse la indemana pacientului, la recomandarea medicului d) trimiterea paientului la baze medicale de recuperare e) recomandarea si trimiterea pacientilor la centre de investigatii paraclinice

39. Stilul autoritar de conducere este sugestiv pentru: a) persoanele care nu sunt interesate de ocuparea unui post de conducere b) persoanele dornice de a ocupa functii de conducere c) managerilor care asigura participarea subalternilor la bunul mers al firmei d) persoanelor care refuza orice sugestie din partea subalternilor e) persoanelor care au complexe de inferioritate 40. Conducerea colectiva se bazeaza pe: a) decizii in comun ,de catre toti membrii echipei b) conducere ce atrage dupa sine,conflicte de interese c) conducere realizata exclusive de o singura persoana. d) conducere ce se realizeaza pe directive pripite, putin eficiente e) conducere strategica 41. Productia, importul, distributia si utilizarea medicamentelor sunt admise in Romania de catre: a) Ministerul Sanatatii b) Colegiul Farmacistilor din Romania c) Agentia Nationala a Medicamentului d) Colegiul Medicilor din Romania e) Directia Farmaceutica

42. Precizati care sunt principalele probleme de organizare interna a farmaciei: a) planificarea familiala si sanatatea reproducerii b) preventia stomatologica c) prevenirea imbolnavirilor d) depozitarea si conservara corespunzatoare a medicamentelor, produselor farmaceutice e) protectia sanatatii mamei si a copilului

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

43. Retragerea autoriatiei de functionare a unei farmacii este dispusa de catre: a) A.N.M. b) Directia Farmaceutica c) M.I. d) Ministerul Sanatatii e) Colegiul Farmacistilor din Romania 44. Pentru asigurarea maximei accesibilitati, farmacia comunitara se va ampalsa la: a) etajul I al cladirii; b) la demisol; c) la mezanin; d) la subsol. e) la parter 45. Pentru asigurarea maximei accesibilitati, farmacia cu circuit deschis se va ampalsa la: a) la demisol; b) la parter; c) la etajul I II al cladirii; d) la subsol. e) la mezamin 46. Functia de productie a farmaciei reiese din urmatoarele activitati: a) executarea prescriptiilor magistrale; b) asigurarea farmacovigilentei; c) consilierea pacientilor; d) publicitatea medicamentelor e) educatie sanitara 47. Functie economica este determinata de valoarea baneasca a obiectului muncii farmacistului si ea trebuie sa fie: a) rentabila b) etica si deontologia c) previzibila

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

d) normativa e) neinteresanta 48. Asigurarea conditiilor optime de munca constituie una din sarcinile manageriale cele mai legate de practica si este reprezentata de: a. ergonomia farmaciei; b. dotarea cu medicamente si materiale sanitare; c. utilizarea mijloacelor de publicitate d. evitarea inspectiei farmaceutice. e. educatie sanitara 49. Eficienta managementului inventarului este masurata prin rata returnarii care se calculeaza prin: a. bunurile vindute adunate cu bunurile nevindute b. bunurile vindute scazute din bunurile nevindute; c. bunurile vindute inmultite cu bunurile nevindute; d. bunurile vindute timp de un an impartite la costul inventarului mediu. e. bunuri stocate in depozit 50. Organul tehnic de specialitate care coordoneaza intreaga activitate de control in farmacie este: a. Agentia Nationala a Medicamentului; b. Inspectia de farmacie din cadrul Directiei farmaceutice din Ministerul Sanatatii; c. Directia juridica din cadrul Ministerului Sanatatii; d. Directia economica financiara din Ministerul Sanatatii. e. Directia de sanatate publica

51. La elaborarea listei cu medicamente, de care pot beneicia angajatii, pe baza de prescriptie medicala, cu sau fara contributie personala (compensate sau nu) participa: a) managementul resurselor umane b) serviciile de marketing si informaizare farmaceutica c) Agentia Nationala a Medicamentului d) Directia Natonala de Statistica e) Directia Antidrog

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

52. Ergonomia farmaciei reprezinta: a) activitate de farmacovigilenta b) acordarea primului ajutor c) asigurarea conditiilor optime de munca d) aprovizionarea cu medicamente a farmaciei e) asigurarea serviciului de garda 53. Precizati care din urmatoarele functii ale farmaciei nu este precizata de legislatie: a) functia sanitara b) functia de productie c) functia economica d) functia rentabila a activitatii farmaceutice e) functia de invatamant 54. Eliberarea medicamentelor din farmacia de spital se elibereaza prin: a) retete comensate b) retete necompensate c) condici de prescriptii medicale d) comanda e) prepararea de solutii perfuzabile 55. Medicamentele prescrise sunt cele recomandate de : a) farmacist b) asistent de farmacie c) medic d) asistent medical e) moase 56. Avand in vedere numarul mare de medicamente ce apar pe piata farmaceutica , precizati modul cum are loc circulatia medicamentului pe piata: a) circulatia medicamentului este libera b) circultia medicamentului este la cererea pacientilor c) circulatia medicamentului nu este libera, aflandu-se sub controlul legislatiei in vigoare d) circulatia medicamentului este conditionata de numarul mare de imbolnaviri e) circulatia medicamentului este sub influenta marilor importatori 57. Precizati cum sunt eliberate produsele farmaceutice etice: a) la cererea pacientilor

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

b) la cererea apartinatorilor ( pacientul fiind imobolizat la pat) c) se elibereaza din farmacii fara prescriptie medicala d) se elibereaza din farmacii numai pe baza de prestcriptie medicala e) se elibereaza din farmacii numai pentru personalul medicofarmaceutic 58. Precizati modul de eliberare a produselor farmaceutice numite OTC ( over the counter): a) la cerere b) numai pe baza de reteta c) pe baza de legitimatie de servici d) pe baza de cupon de pensie e) se elibereaza numai personalului medico-sanitar 59. La mutarea farmaciei intr-un local nou, este necesara: a) o dovada de membru al CFR b) certificat de sanatate c) cazier judiciar d) o noua autorizatie e) diploma de absolvire original si copie 60. Spatiul pentru prepararea medicamentelor din cadrul unei farmacii se numeste: a) oficina b) depozit c) camera de depozitare d) camera de receptura e) birou 61. Alaturi de medicamente, farmaciile ofera urmatoarele servicii: a) servicii medico-chirurgicale b) servicii nutritionale c) servicii farmaceutice

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

d) servicii igienicosanitare e) servicii dentare

62. Precizati ce sunt iatrogeniile: a) efecte satisfacatoare ale tratamentului medicamentos b) efecte dorite ale tratamentului medicamentos c) efecte sedative ale unor medicamente d) efecte nedorite, neprevazute sau necunoscute ale actului meidcal e) efecte diuretice ale unor terapii medicamentoase 63. Farmacovigilenta reprezinta: a) incidentele determinate de investigatiile paraclinice b) accidentele determinate de investigatiile paraclinice c) notificarea, inregistrarea si evaluarea sistematica a reactiilor adverse ale medicamentelor d) complicatiile determinate da investigatiile paraclinice e) exutusul determinat de investigatiile paraclinice 64. In reteaua farmaceutica sunt admise pentru utilizare in terapie numai: a) medicamente si produse farmaceutice din import b) medicamente si produse farmaceutice indigene c) medicamente si produse farmaceutice aprobate de CNAS d) medicamente si produse farmaceutice cuprinse in nomenclatorul de medicamente aprobat de CNAS e) medicamente si produse farmaceutice cuprinse in nomenclatorul de medicamente aprobat de MS

65. Farmacistul care doreste sa infiinteze o farmacie trebuie sa obtina mai intai: a) avizul special al DSP b) avizul special al consilului local ( comunal, orasanesc, municipal) c) avizul special al consiliului judetean

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

d) avizul special al MS e) avizul special al CASJ 66. Precizati care sunt actele necesare pentru obtinerea autorizatiei de infiintare a unei farmacii: a) avizul CASJ b) avizul DSP c) hotararea judecatoreasca de aprobare a societatii d) avizul Consiliului Local e) avizul Consiliului Judetean 67. Spatiul pentru prepararea medicamentelor dintr-o farmacie comunitara poarta numele de : a) oficina b) boxa dee sterile c) camera de depozitare d) camera de receptura e) camera de eliberare a medicamentelor

68. MS poate retrage autorizatia de functionare a unei farmacii comunitare in urmatoarele situatii: a) farmacistul nu mai este membru al CFR b) la cerere c) farmacia nu mai are contract cu CASJ d) factorii ergonomici pericliteaza munca salariatilor pericol de accidente e) exista zgomot in farmacie efect parturbator asupra procesului muncii 69. Precizati ce acte sunt necesare la mutarea farmaciei intr-un local nou: a) aviz special al MS b)cazier judiciar c) dovada de mumbru al CFR d) o noua autorizatie

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

e) adeverinta privind specialitatea farmacistului 70. Spatiul de eliberare al medicamentelor din cadrul farmaciei comunitare se numeste: a) camera de receptura b) oficina c) boxa de sterile d) birou e) camera de depozit 71. Functia economica a farmaciei urmareste ca activitatea farmaciei sa fie : a) satisfacatoare b) multumitoare c) fara sesizari si reclamatii d) cu respectarea regulilor de etica si deontologie farmaceutica e) rentabila 72. Precizati la ce se refera functia de farmacie ca baza de inavatamant: a) aprovizionarea cu medicamente si produse farmaceutice b)eliberarea medicamentelor cu si fara prescriptie medicala c) depozitarea medicamentelor in conditii corespunzatoare d) contribuie la asigurarea sanatatii populatiei e) contribuie la pregatirea profesionala a studentilor facultatii de farmacie 73. Precizati ce reprezina ergonimia farmaciei: a) asigurarea conditiilor de colaboare cu medicii b) asigurarea conditiilor de colabolare cu CASJ c) asigurarea conditiilor optime de munca d) asigurarea conditiilor de colaborare cu autoritatile locale e) asigurarea conditiilor de colaborare cu DSP 74. Factorii de securitate a muncii sunt reprezentati de acele masuri preventie, luate de manager care au drept scop sa previna:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

a) polipragmazia b) consumul de droguri c) consumul de stupefiante d) accidentele de munca e)automedicatia 75. Temperatura incaperilor din farmacie se asigura diferentiat; precizati temperatura optima din incaperile de depozitare: a) 10 12 grade C b) 18 20 grade C c) 14 16 grade C d) 20 22 grade C e) 8 10 grade C 76. Precizati temperatura optima in incaperile in care se lucreaza in cadrul farmaciei ( oficina, receptura, laborator) : a) 12 14 grade C b) 18 20 grade C c) 22 24 grade C d) 10 12 grade C e) 14 16 grade C

77. In cadrul managementului financiar al farmaciei publice, succesul farmaciei depinde de: a) combaterea polipragmaziei b) combaterea automedicatiei c) capacitatea de a obtine bani d) concurenta neloiala e) respectarea contractelor cu CASJ si unitatile sanitare

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

78. Precizati la ce se refara managementul financiar al farmaciei publice: a) la intrai si iesiri de numerar din cadrul operatiunilor b) combaterea polipragmaziei c) combaterea automedicatiei d) respectarea drepturilor pacientului e) respectarea obligatiilor corpului farmaceutic 79. Precizati cum sunt eliberate medicamentele si produsele farmaceutice din spital: a) pe baza de reteta prescrisa de medicul de familie b) in urma convorbirii telefonice medic farmacist c) pe baza de condici de medicamente d) contra cost ( pacientul plateste) e) pe baza de reteta compensata 100 % 80. Caracteristic pentru administrarea medicatiei in spital este faptul ca intre medic, farmacist si bolnav se interpune o persoana; precizati cum se numeste persoana respectiva: a) apartinator al pacientului b) cadrul medical ( asistenta care face tratamentul pacientului) c) cadrul auxiliar ( infirmiera ) care face curatenie in salon d) dieticiana caree prepara regimul alimentar indicat e) liderul de sindicat urmarind modul cum sunt respectate sarcine de servici 81. Blocul de sterile este justificat daca: a) cererea de solutii sterile este suficient de mare b) cererea de soluti sterile e solicitata de pacienti c) cererea de solutii sterile e sloicitatat de CASJ d) cererea de solutii sterile este solicitata de DSP e) cererea de solutii sterile e solicitat de CFR

82. Precizati problema importanta a managerului farmaciei de spital in zilele noastre:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

a) aprovizionarea trebuie sa fie impecabila b) furnizorii de medicamente sa nu conditioneze aprovizionarea spitalelor c) managerul farmaciei de spital trebuie sa se incadreze in fondurile alocate d) managerul farmaciei de spital trebuie sa participe la activitati profesionale si administrative e) managerul farmaciei de spital paticipa la raportul de garda 83. Precizati ce realizeaza inspectia in farmacie ( functia de control): a) verifica relatiile contractuale cu unitatile sanitare b) verifica modul de indeplinire a atributiilor de catre personalul farmaciei c) verifica relatiile cotractuale cu DSP d) verifica relatiile contractuale cu CFR si CMR e) verifica recompensele, premiile anuale primite de angajatii farmaciei 84. Precizati ce este farmacia: a) unitate de asistenta medicala primara si secundara b) unitate sanitara care prepara si elibereaza medicamente catre populatie si unitati sanitare pentru prevenirea si vindecarea bolilor c) unitate sanitara de recuperare folosind mijloace naturiste d) unitate de asistenta medicala pentru combaterea abuzului de medicamente, a automedicatiei, fumatului si alcoolului e) drogheria 85. In vederea obtinerii autorizatiei de infiintare a unei farmacii sunt necesare urmatoarele acte: a) hotararea judecatoreasca de infiintare a societatii b) dovada de membru al CFR c) cazier judiciar d) copie dupa certificatul de nastere e) copie dupa certificatul de casatorie 86. Precizati in ce situatii ministerul sanatatii poate retrage autorizatia de functionare a unei farmacii a) nerespectarea obligatiilor profesionale, materiale si tehnice la locul de munca

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

b) refuzul de a acorda asistenta medicala c) refuzul de a trata pacientii cu TBC d) refuzul d ea trata pacientii cu SIDA e) conflicte cu pacientii in farmacie

87. Specificati cum se numeste spatiul pentru prepararea medicamentelor: a) oficina b) depozit c) magazie d) stationar e) receptura

88. Spatiul de preparare al medicamentelor poarta numele de : a) oficina b) depozit c) camera de receptura d) stationar e) magazie

89. Precizati cum se numeste spatiul de eliberarea medicamentelor: a) oficina; b) depozit; c) stationare; d) magazie. e) receptura 90. Inspectia de farmacie, organ tehnic de specialitate, coordonand activitatea de control in farmacie se afla in cadrul:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

a) CFR b) DSP c) ANM d) Directia Farmaceutica e) Directia Juridica 91. Etica reprezinta: a) stiinta care se ocupa cu studiul genetic b) stiinta care se ocupa cu studiul reproducerii c) stiinta care se ocupa cu studiul principiilor morale d) stiinta care se ocupa cu studiul pregatirii profesionale e) stiinta care se ocupa cu studiul terapeuticii medicamentoase 92. Etica si deontologia farmaceutica se refera la : a) totalitatea normelor morale si a obligatiilor farmacistului in exercitarea profesiunii sale b) totalitatea normelor morale si a conflictelor cu colegii medici si farmacisti in exercitarea profesiunii sale c) totalitatea regulilor si indatoririlor la locul de munca d) totalitatea regulilor si indatoririlor la domiciliu e) totalitatea principiilor morale in cadrul intrunirilor profesionale 93. Deontologia se defineste ca fiind: a) studiul principiilor maorale b) ansamblul de reguli si indatoriri ce guverneaza o profesiune c) studiul legislatiei farmaceutice d) studiul conflictelor de la locul de munca e) studiul activitatii profesionale

94. Deontologia se defineste ca fiind: a) un ansamblu de reguli si indatoriri ce guverneaza o profesiune

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

b) o stiinta a afacerilor c) regula profitului intr-o afacere d) juramantul in activitatea farmaceutica e) reguli de cooperare in societate 95. Etica si deontologia farmaceutica se refera la: a) totalitatea normelor morale si a obligatiilor farmacistului in exercitarea profesiunii sale, in cadrul relatiilor cu personalul de ingrijire medicala, cu bolnavul, cu colegii farmacisti b) totalitatea masurilor de combatere a abuzurilor in activitatea farmaceutica c) totalitatea masurilor de evaluare a activitatii fiecarei unitati farmaceutice private sau de stat d) prevenirea actelor de coruptie in activitatea farmaceutica de stat sau privata e) prevenirea automedicatiei 96. Functia de cercetare a Marketingului priveste: a) cunoasterea populatiei b) cunoasterea pietei c) cunoasterea asistentei medicale d) cunoasterea asistentei farmaceutice e) cunoasterea legislatiei farmaceutice 97. Nevoia reprezinta: a) starea de lipsa, care il face pe individ sa aiba o senzatie de disconfort b) dorinta pentru un produs, marfa c) aspiratia persoanei la produse farmaceutice d) aspiratia persoanei la asistenta medicala de calitate e) serviciu medical 98. Dorinta reprezinta: a) o stare de lipsa care il face pe individ sa aiba o senzatie de disconfort b) aspiratia individului de a avea ceva cu care sa-si inlature starea de disconfort c) aspiratia populatiei la asistenta medicala de calitate

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

d) aspiratia individului la produse farmaceutice e) aspiratia la tratament medical 99. Pe piata farmaceutica poate sa apara fenomenul de co-marketing; precizati ce reprezinta acestea: a) eliberarea de medicamente cu prescriptie medicala b) eliberarea de medicamente fara prescriptie medicala la cerere c) punerea pe piata a aceluiasi produs de catre doua sau mai multe firme producatoare d) analizeaza produsele concurente e) analizeaza procedeurile de livrare a produselor 100. Precizati care din urmatoarele afirmatii legate de strategia de distributie a produselor medicamentoase este adevarata: a) starea de sanatate a populatiei b) nevoile consumatorilor c) organizarea sistemelor de transport si depozitare d) cercetarea pietei consumatorilor e) efectuarea de studii asupra morbiditatii

101. Scopul marketingului vizeaza: a) realizarea planului trimestrial b) satisfacerea nevoilor consumatorilor c) realizarea functiei de personal d) realizarea functiei de coordonare e) recompensarea salariatilor

102. Studiile preliminare din cadrul functie de certare a marketingului vizeaza: a) obtinerea de informatii asupra pietei, caracteristicele consumatorului, situatia concurentei b) obtinerea de referinte ale activitatii DSP c) obtinerea de referinte ale activitatii CFR d) obtinerea de referinte ale activitatii medicilor de familie

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

e) obtinerea de informatii legate de nivelul de trai 103. In practica se face adesea confuzia intre marketing si vanzare; precizati ce reprezinta vanzarea: a) cumpararea de produse eficiente b) stocarea produselor c) latura comerciala din ansamblul activitatii de marketing, deci este inclusa in marketing d) cunoasterea comportamentului consumatorului e) cunoasterea morbiditatii si mortalitatii dintr-o comunitate 104. Marketingul pune accent pe: a) analiza consumatorului si satisfacrea nevoilor acestuia b) analiza factorilor de mediu c) analiza factorilor comportamentali d) analiza indicatorilor globali ai starii de sanatate e) analiza factorilor socioeconomici 105. Una din notiunile fundamentale de marketing estge nevoia; precizati ce reprezinta nevoia: a) obtinerea unui produs prin cedarea unei valori in loc b) obtinerea unui serviciu c) o stare de lipsa, care-l face pe individ sa aibe o senzatie de disconfort d) modificarea obiceiurilor de viata e) tranzactie de bunuri si servicii 106. Dorinta ca notiune fundamentala de marketing reprezinta: a) o stare de lipsa b) o stare de disconfort c) aspiratia individului de a avea ceva util d) schimb d emateriale si servicii e) relatia de colaborare intre indivizi repulsivi

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

107. Oamenii isi acopera nevoile si cerintele folosind: a) produse sau servicii b) comunicarea verbala si nonverbala c) feed-back d) obiceiuri alimentare e) reguli de conduita normale 108. O notiune fundamentala de marketing o reprezinta tranzactia; precizati ce reprezinta tranzactia: a) proces tehnologic b) trecerea produselor dintr-o propietate in alta c) senzatie de disconfort d) cresterea volumului productiei de bunuri e) preocuparea privind distractia si petreecerea timpului lliber 109. In cadrul tranzactiei vanzarea produsului depinde de : a) numarul de cumparatori b) legislatia in vigoare c) calitatea cumparatorilor d) consilierea cumparatorilor e) calitatea produsului 110. O notiune fundamentala de marketing o reprezinat piata care este definita ca: a) ansamblul produselor expus b) ansamblul serviciilor oferite c) ansamblul magazinelor existente pentru prezentarea marfurilor d) ansamblul mijloacelor de transport ce aprovizioneaza firmele e) ansamblul cumparatorilor si al vanzarorilor care sunt interesati sau ar putea fi interesati sa-si procure un anumit produs pentru a-si acoperii nevoi sau cerinte 111. Marketingul farmaceutic poate fi definit astfel:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

a) un proces destinat influentarii stilului de viatsa b) un proces destinat combaterii mortalitatii c) un proces pentru satisfactia cumparatorilor d) un proces prin care este actualizata piata pentru produsele si serviciile farmaceutice e) un proces destinat vanzatorilor 112. Pe piata farmaceutica poate sa apara fenomenul de co-marketing; precizati in ce consta acesta: a) restrictii si reglementari privind conditiile de producere a medicamentelor b) restrictii si reglemetari privind conditiile de comercializare c) restrictii si reglementari privind eliberarea medicamentelor d) punerea simultan pe piata a aceluiasi produs de catre 2 sau mai multe firme producatoare e) comercializarea produselor farmaceutice nu este libera

113. Ca parte a politicii economice si sociale a statului, politica farmaceutica nationala reprezinta: a) ansamblul de masuri si mijloace de vaccinare a populatiei b) ansamblul de masuri si mijloace de tratament profilactic c) ansamblul de masuri si mijloace d etratament curativ d) ansamblul de masuri si mijloace de recuperare e) ansamblul de masuri si mijloace de realizare a obiectivelor asistentei farmaceutice a populatiei 114. Partile care participa la schimb in cadrul operatiunilor de marketing alcatuiesc: a) cererea si oferta b) rata mortalitatii c) incidenta bolilor d) calitatea conditiilor hoteliere din spital e) nivelul conditiilor igienico sanitare din spita 115. Precizati ce reprezinta piata: a) cantitatea de produse

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

b) ansamblul de persoane bolnave c) calitatea si nivelul de trai al unei comunitati d) numarul de unitati farmaceutice e) ansamblul cumparatorilor si al vanzatorilor care sunt interesati sau ar putea fi interesati de schimbul unui produs sau al unui serviciu 116. Concentratia ( taria sau puterea) produsului medicamentos reprezinta: a) modul de amdministrare, calea de administrare b) atentionari speciale c) continutul in substante active d) o prezentare a ingredientelor active e) data expirarii , inscrisa clar 117. Etichetarea produselor farmaceutice reprezinta: a) informatia de pe prospect b) informatia de pe reteta c) informatia data de farmacist d) informatia de pe ambalaj e) informatia data de medic 118. Prospectul produsului medicamentos din ambalaj reprezinta: a) instructiunile de administrare pentru utilizatori b) instructiuni de administrare pentru fabrici c) instructiuni pentru CNAS d) instructiuni pentru MS e) instructiuni pentru Colegiul Farmacistilor 119. Ambalajul pentru produsul medicamentos, trebuie sa corespunda normelor impuse de: a) ANM b) Directia Farmaceutica c) MS

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

d) Comisia Medicamentului Roman e) CFR 120. Ambalajul pentru produsul medicamentos reprezinta: a) cartea de identitate a produsului b) atentionari pentru oprirea utilizarii medicamentului c) precautiuni speciale pentru pastrarea medicamentului d) influenta asupra persoanelor care conduc automobilul e) interactiuni cu alte produse medicamentoase 121. Precizati care din urmatoarele afirmatii legate de comunicarea adecvata intre farmacist si pacient sunt adevarate: a) farmacistul nu este interesat sa comunice b) atat farmacistul cat si pacientul nu sunt interesati sa comunice c) comunicarea duce la nivele crescute de satisfactie ale pacientului d) comunicarea este interzisa in localul farmaciei e) comunicarea nu ajuta cu nimic pe pacient 122. Scopul comunicarii eficiente ( farmacist pacient) il reprezinta: a) intelegerea mesajului transmis este acelasi pentru ambele parti b) mesajul transmis trebuie inteles numai de o singura parte c) pacientul nu are voie sa puna intrebari d) farmacistul comunica cu pacientul numai cotra cost e) pacientul nu intelege mesajul transmis 123. Precizati care din urmatoarele afirmatii legate de produsele farmaceutice sunt adevarate: a) produsele constituie o parte imporatanta a merketingului b) produsele constituie o parte importanat a functionarilor c) produsele constituie o parte importanta a managementului d) produsele constituie o parte importanata a bolilor transmisibile e) produsele constituie o parte importanat a obiceiurilor alimentare

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

124. Eticheta pentru medicamentul realizat in flux industrial va contine urmatoarele informatii a) forma farmaceutica si cantitatea de produs b) forma farmaco-terapeutica c) sarja de fabricatie d) compozitia e) mentiuni speciale 125. Pentru produsele medicamentoase numite stupefiante, eticheta si ambalajul exterior trebuie sa contina semnele de avertizare; precizati care sunt acestea: a) eticheta cu chenar albastru b) o banda de avertizare de culoare rosie c) eticheta alba cu chenar rosu d) o banda diagonala de culoare albastra e) eticheta alba cu chenar galben 126. Pentru produsele cu continut toxic ( substante toxice) pe etichete si pe ambalajul exterior trebuie sa fie semnale de avertizare; precizatile: a) eticheta alba cu chenar rosu b) eticheta alba cu chenar galben c) eticheta alba cu chenar albastru d) banda diagonala de avertizare de culoare rosie e) banda diagonala de avertizare de culoare albastra 127. Medicamentul preparat in farmacie va avea o eticheta care va contine urmatoarele informatii legate de modul de administrare; care din afirmatii este adevarata: a) eticheta alba cu chenar albastru pentru medicamentele administrate per os b) eticheta alba cu cenar rosu pentru medicamentele administrate uz paratenteral c) o bagnda diagonala de avertizare de culoare rosie pentru ovule d) o banda diagonala de avertizare de culoare galbena pentru supozitoare e) o banda diagonala de avertizare de culoare verde pentru stupefiante 128. Precizati ce sunt medicamentele generice:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

a) sunt medicamente originale produse pe baza de licenta de fabricatie b) sunt medicamente fabricate dupa ce a expirat patentul pentru substanta activa c) sunt produse farmaceutice fabricate sezonier d) sunt produse farmaceutice periculoase si trebuie insotie de semnale de avertizare e) sunt produse farmaceutice fabricate numai cu avizul ANM 129. Precizati care este caracteristica imporatanta a oricarei denumiri Comune Internationale: a) sa fie cu pretul cel mai scazut b) sa se poata pronunta in toate limbile c) sa fie de calitate d) sa fie produs in cantitati suficiente e) sa nu aibe contraindicatii 130. Ce reprezinta pretul produsului farmaceutic: a) nevoia pacientului b) cerea pentru insanatosirea pacientului c) oferta producatorului d) suma de bani pe car eofertantul o cere in schimbul produsului e) cantitatea de produse oferite pacientilor 131. Precizati de cine este stabilit pretul produsului farmaceutic: a) forurui guvernamentale (minister) b) asociatia profesionistamedici farmacisti c) exigentele consumatorilor d) CFR e) CMR 132. Precizati ce reprezinta distributia produsului farmaceutic: a) transportul si depozitarea produsului b) plasarea produsului de la producator la consumator

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

c) nevoia de produse necesare pacientilor d) cererea de produse sezoniera e) managementul calitatii

133. In ceea ce priveste publicitatea produselor farmaceutice, acesta trebuie sa fie : a) interzisa b) obiectiva la nivelul promisiunilor facute c) efectuata cu avizul posturilor tv d) realizata cu acordul CFR e) realizata cu acordul unitatilor sanitare 134. Pentru produsul farmaceutic, principala sursa de informatii atat pentru medici cat si pentru pacienti este cuprinsa in: a) ambalaj b) condica de aparat c) eticheta d) condica de medicamente e) prospect 135. Precizati cum trebuie efectuata publicitatea medicamentelor: a) eficienta; b) eficace; c) obiectiva; d) in interesul producatorului. e) interzisa 136. Prospectul trebuie sa cuprinda date referitoare la: a) conditii de pastrare b) conditii de transport c) conditii de depozitare

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

d) conditii de livrare e) contractul cu CJAS 137. Prospectul trebuie sa cuprinda date referitoare la: a) data fabricatiei b) perioadele de livrare a medicamentelor c) testarile pe animale de laborator d) modul de livrare e) conditii de transport

138. Distributia produselor farmaceutice cuprinde: a) fabricarea produsului b) etichetarea produsului c) metode utilizate pentru deplasarea produsului de la producator pana la consumator d) avizul CFR e) avizul directiei farmaceutice 139. Produsul cosmetic reprezinta: a) orice substanta sau preparat care urmeaza sa fie pus in contact cu diverse parti interne ale corpului uman b) orice substanta sau preparat care urmeaza sa fie pus in contact cu diverse parti externe ale corpului uman c) orice substanta sau produs administrat intrarectal d) orice substanta sau produs administrat intravaginal e) orice substanta sau produs administrat parenteral

140. Spulimentele nutritive fac parte din a) categoria medicamentelor: b) categoria sulfamidelor;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

c)categoria alimentelor; d) categoria chimioterapeuticelor; e)categoriasedativelor. 141. Precizati ce trebuie sa detina cel ce poseda depozit farmaceutic: a) certificat de sanatate b) cursuri de perfectionare c) sa fie farmacist primar confirmat prin ordinul Ministerului Sanatatii d) autorizatie de la MS pentru a presta activitate de intermediere a desfacerii produselor farmaceutice e) sa fie economist cu experienta 142. Precizati daca producatorul de medicamente este autorizat sa vanda direct medicamentele: a) este autorizat sa vanda direct medicamentele b) nu este autorizat sa vanda direct medicamentele c) este autorizat partial sa vanda medicamentele d) este autorizat sa vanda medicamente numai sezonier e) este autorizat sa vanda medicamente in perioadele de criza 143. Principiul care sta la baza culegerii de informatii asupra canalelor de distributie a medicamentelor este reprezentat de : a) principiul concurentei b) principiul economiei de piata c) principiul reducerii cheltuielilor de distributie d) principiul echitatii canalelor de distributie e) principiul inechitatii canalelor de distributie 144. Precizati ce se intelege prin canal de distributie a produselor farmaceutice: a) modalitati de trecere a produselor de la producator la utilizator b) modalitati de trecere a produselor la CJAS c) modalitati de trecere a produselor la ANM

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

d) realizare de informatii catre producator e) necesitatea cunoasterii morbiditatii dintr-o comunitate 145. Precizati ce se intelege prin canal de distributie cu circuit scurt a) transferul se face de la producator la utilizator prin intermediul a 1 2 intermediari b) transferul se face direct de la producator la utilizator c) transferul se face prin intermediul CJAS d) transferul se face cu avizul asociatilor profesionale e) transferul se face cu avizul ministerului de finante 146. Precizati ce se intelege prin canale de distributie cu circuit lung: a) cand transferul se face prin intermediul CJAS b) cand transferul se face direct de la producator la utilizator c) cand transferul se face cu avizul Ministerului de Finante d) cand intre producator si consumator se interpun 1 2 intermediari e) cand transferul se face cu avizul asocialtilor profesionale din domeniul sanatatii 147. Precizati cum se face distributia cu ridicata a produselor medicamentoase de catre en-grossistii de produse farmaceutice: a) pe baza unei legitimatii de en-gross-ist b) pe baza unei adeverinte de en-gross-ist c) pe baza unei autorizatii de functionare ca en-gross-ist de produse farmaceutice d) pe baza unei recomandari de la ANM e) pe baza unei recomandari de la Ministerul de Finante 148. Precizati care este scopul principal al oricarei legi care guverneaza produsele farmaceutice: a) de a proteja dezvoltarea economica a societatii b) de a proteja finantarea comunitatii c) de a proteja educatia scoalara d) de a proteja sanatatea publica e) de a proteja imunitatea fiecarei persoane

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

149. Precizati ce se prevede sa aibe la lansarea pe piata a oricarui produs farmaceutic: a) avizul de la Ministerul de Finante b) avizul de la CFR c) autorizatie de marketing d) autorizatie de la asociatiile profesionale medico-farmaceutice e) autorizatie de la govern

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Complement multiplu :

1. Factorii care influenteaza starea de sanatate a unei tari sunt: a) conditiile juridice b) conditiile socio-economice c) calitatea asistentei medicale d) calitatea infrastructurii e) nivelul asistentei cu medicamente 2. Obiectivele reformelor in sanatate la nivel European sunt: a) echilibrarea alocarii resurselor financiare si contributia costurilor b) cresterea anuala a impozitelor populatiei c) reducerea inechitatilor in oferte si accesul la servicii d) plata medicilor si a institutiilor pe baza criteriilor de performanta e) introducerea metodelor moderne in administrarea si conducerea serviciilor de sanatate 3. Precizati care sunt aspectele de baza in asigurarea sanatatii populatiei a sistemului national de sanatate: a) asistenta profilactica b) asistenta stomatologica c) asistenta curativa d) asistenta de ocrotire a mamei si copilului e) asistenta pensionarilor 4. Sistemul de sanatate national are de indeplinit mai multe sarcini. Precizatiile: a) combaterea bolilor transmisibile b) combaterea bolilor netransmisibile c) combaterea bolilor produse de droguri d) combaterea bolilor tropicale

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

e) asigurarea asistentei sanitare completa a mamei, copilului, tanarului 5. Pentru realizarea obiectivelor sale, M.S. are urmatoarele atributii: a) constituirea de farmacii comunitare pentru populatie b) autorizarea, producerea, inregistrarea, introducerea in practica a medicamentelor, produselor biologice, reactivilor, plantelor medicinale, cosmetice si aparatura medicala c) emite acte normative ce intereseaza societatea d) colaboreaza cu alte ministere e) intocmeste anual Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman 6. In exercitarea atributiilor sale, M.S. emite: a) ordine (ordin de ministru) b) instructiuni c) acte normative d) legi e) programe de educatie fizica si recuperare in scoli 7. Termenul de management este un neologism de origine engleza care se traduce prin: a) eficacitate b) eficienta c) conducere d) flexibilitate e) administrare 8. Stilul repulsiv de conducere in management este caracteristica persoanelor care: a) refuza colaborarea b) au complexe de inferioritate c) iau decizii pripite d) actioneaza performant e) asigura participarea subalternilor la bunul mers al firmei 9. Stilul de conducere (manager) este determinat de: a) personalitate

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

b) temperament c) de legarea atributiilor de service d) amortizarea disputelor si a starilor tensionate dintre salariati si conducere e) comportament 10. Selectionarea managerilor poate fi realizata prin unele din urmatoarele metode: a) metoda bibliografica curriculum vitae b) metoda evaluarii viitorului c) metoda interviului d) metoda anchetei e) metoda conducerii normative 11. Precizati tipurile si metodele de conducere dupa durata de timp: a) conducere curenta ( pe o perioada scurta: zile, saptamani) b) conducere tactica (1-3ani) c) conducere empirica d) conducere strategica ( 3 5 ani) e) conducere normative 12. Care din urmatoarele afirmatii legate de manageri sunt adevarate: a) sunt raspuzatori pentru activitatea lor si a subordonatilor b) reprezinta stinta organizarii si a conduceri firmei lor, intreprinderilor c) reprezinta firma prin corectitudine, punctualitate, atentie, loialitate d) actioneaza ca mediatori contribuind la armonizarea intereselor individuale cu cele ale grupului si ale organizatiei e) reprezinta un simbol atat pentru salariatii firmei cat si pentru partenerii de afaceri 13. Managerul delasator se caracterizeaza prin urmatoarele afirmatii: a) acorda importanta indeplinirii sarcinilor organizatiei b) este tipul cel mai slab de manager c) este ineficient si influenteaza negative organizatia

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

d) asigura participarea subalternilor la indeplinirea sarcinilor si la reducerea tensiunlor interpersonale e) este evaziv in amanarea responsabilitatilor , nu manifesta interes pentru eficienta 14. Asigurarea sanatatii populatiei se realizeaza prin doua obiective majore: a) aistenta medicala de recuperare b) asistenta medicala profilactica c) asistenta medicala pentru ocrotirea mamei si copilului d) asistenta medicala curative e) asistenta medicala de nivel de intreprindere 15. Termenul Management este un neologism de origine engleza care se traduce prin: a) conducere (o afacere) b) administrare(a unei activitati,intreprinderi) c) dotare cu aparatura d) aprovizionare cu medicamente e) aprovizionarea cu materiale sanitare 16. Precizati definitia Managementului; a) stiinta conducerii unei intreprinderi b) stiinta organizarii si conducerii firmei intreprinderi c) activitatea si arta de a conduce d) stiintaadministrarii unei firme intreprinderi e) functia de control 17. Functiile managementului sunt; a) planificarea (prevederea) b) organizarea c) de personal,(resurse umane) d) control e) dotare

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

18. Precizati tipurile si metodele de conducere dupa durata de timp la care se refera procesul de conducere; a) conducere curenta ( pe o perioada scurta,zile,saptamani ) b) conducere tactica (1_3 ani) c) conducere strategica (3-5 ani) d) conducere empirica (bazata pe experienta proprie a conducatorului ) e) conducerea multidisciplinara 19. Stilul de conducere este determinat de : a) personalitatea managerului b) temperamental si comportamentul acestuia c) pregatirea profesionala a acestuia d) mediul si conditiile in care are loc procesul de conducere e) pregatirea profesionala a colectivului 20. La alegerea unui manager se pot folosi diferite metode de selectie a candidatilor , precizatile: a) metoda analizei rezultatelor b) metoda anchetei c) metoda interviului d) metoda bibliografica (c.v.) e) apartenenta politica 21. Factorii ce pot influenta starea de sanatate sunt: a) conditiile socio-economice b) calitatea asistentei medicale c) numarul de facultati de medicina si farmacie d) depozitele de medicamente e) numarul de farmacii dintr-o comunitate

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

22. Obiectivul major al unui sistem national de sanatate este asigurarea sanatatii populatiei sub doua aspecte de baza. Care sunt acestea? a) asistenta medicala profilactica b) asistenta medicala curativa c) emiterea de acte normative pentru farmacii d) intocmirea anuala a Nomenclatorului de medicamente si produse biologice de uz uman e) ordine si directive emise de MSP 23. Spitalul, unitate sanitara cu paturi asigura urmatoarele servicii medicale-precizati-le: a) preventive b) curative c) de recuperare d) de ingrijire in caz de graviditate si maternitate, precum si a nou-nascutului e) servicii turistice

24. Pentru aprecierea starii de sanatate a unei colectivitati sunt utilizati urmatorii indicatori: a) subdezvoltarea economica b) durata medie de viata c) stresul, insatisfactiile personale d) mortalitatea infantila e) mortalitatea generala 25. Obiectivul major al unui sistem de sanatate national este asigurarea sanatatii sub urmatoarele aspecte de baza; precizati-le: a) asistenta medicala profilactica b) asistenta medicala la cerere c) asistenta medicala la recomandarea medicului d) asistenta medicala curativa e) asistenta medicala la recomandarea C.A.S.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

26. Precizati care din urmatoarele afirmatii legate de activitatea Directiei Farmaceutice sunt: a) se implica in perfectionarea invatamantului farmaceuitic b) organizeaza si coordoneaza activitatea C.F.R. c) supravegheaza procesul de privatizare in sectorul farmaceutic cu respectarea legislatiei d) se preocupa de elaborarea si publicarea anuala a Nomenclatorului de medicamente e) elaboreaza politica si strategia farmaceutica nationala

27. Precizati care sunt serviciile medicale de care pot beneficia asiguratii: a) servicii de asistenta medicala preventive b) servicii medicale ambulatorii c) servicii medicale spitalicesti d) servicii privind deontologia medicala si etica profesionala a personalului sanitar e) servicii medicale de urgenta 28. Asistenta medicala de specialitate se realizeaza prin: a) cabinete medicale de specialitate b) centre de diagnostic si tratament c) spitale d) dispozitii ale managerilor de spitale e) dispozitii ale Colegiului Farmaceutic teritorial 29. Din sistemul farmaceutic national fac parte: a) Directia Farmaceutica b) Directia juridical c) Colegiul Medicilor din Romania d) Agentia Nationala a Medicamentului e) Colegiul Farmacistilor din Romania

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

30. Precizati care din urmatoarele atributii ale Directiei Farmaceutice sunt adevarate: a) se implica in perfectionarea invatamantului farmaceutic b) sprijina cercetarea farmaceuica c) acorda burse studentilor d) se preocupa de elaborarea si publicarea anuala a nomenclatorului de medicamente e) se preocupa permanent de asigurarea accesibilitatii populatiei la medicamente in toate zonele tarii 31. Pentru realizarea obiectivelor sale, A.N.M. are urmatoarele atributii: a) emite instructiuni asupra calitatii, eficacitatii si sigurantei medicamentelor b) colaboreaza cu Ministerul Justitiei c) colaboreaza cu Ministerul Educatiei si Invatamantului d) inlocuiste nomenclatorul produslor medicamentoase de uz uman e) elaboreaza farmacopeea Romana 32. In domeniul farmaceutic Ministerul Sanatatii are urmatoarele atributii: a) coordoneaza si urmareste aprovizionarea cu medicamente, echipamente medicale, reactivi in unitatile sanitare de stat b) coordoneaza si supravegheaza regimul substantelor si al produselor toxice, stupefiantelor, psihotropelor in conformitate cu prevederile legale c) intocmeste anual Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman d) numeste managerii la farmaciile private e) stabileste calendarul vaccinarilor 33. Precizati factorii de care sanatatea este conditionata: a) biologici (genetici, de reproducere umana) b) ai mediului c) comportamentali d) sanitari e) numarul intreprinderilor din jurul comunitatii

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

34. Pentru aprecierea starii de sanatate ai unei colectivitati sunt utilizati 2 indicatori globali; care sunt acestia? a) durata medie de viata b) mortalitatea materna c) mortalitatea infantila d) mortalitatea prin boli cardiovasculare e) mortalitatea prin boli pulmonare

35. Principalele cauze de deces in Romania sunt: a) divorturile b) bolile cardiovasculare c) tumorile maligne d) bolile aparatului respirator e) osteomielita 36. Decesele 0-1 an (mortalitatea infantila) sunt favorizate de: a) prematuritatea b) factorii socio-economici c) factorii culturali d) lipsa de asistenta farmaceutica in teritoriu e) tumorile maligne 37. Mortalitatea infantila (decese 0-1 an) este datorata: a) bolilor respiratorii b) anomalii congenitale c) stafilococii cutanate d) alergodermiilor e) arsurilor solare

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

38. Precizati principalele cauze de deces a copiilor de 1-4 ani (mortalitatea juvenila) a) bolile aparatului respirator b) accidente prin lipsa de supraveghere a copiilor c) anomalii congenitale d) boli infectioase si parazitare e) boli profesionale 39. Principalii factori de risc pentru hipertensiune arteriala sunt: a) diabetul zaharat b) obezitatea c) contraceptivele orale si sarea d) factorii genetici e) sportul 40. Masurile de prevenire a HTA sunt: a) regim alimentar echilibrat cantitativ si calitativ b) reducerea ingestiei de sare c) combaterea somnului d) administrarea de vitamine in afectiuni reumatice e) consumul de grasimi si sare 41. Factorii de risc pentru cardiopatie ischemica sunt: a) fumatul b) alcoolul c) HTA d) consumul de sare si grasimi animale e) sportul 42. Masurile de prevenire ale cardiopatiei ischemice sunt: a) combaterea fumatului

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

b) combaterea alcoolului c) tratamentul HTA d) consumul de sare si grasimi e) administrarea d ecorticoizi 43. Tumorile constituie a doua cauza de deces in Romania; precizati principalele localizari ale cancerului la barbat: a) plamanul b) stomacul c) prostata d) pancreasul e) glanda salivara

44. Precizati principalele localizari ale cancerului la femeie: a) glanda mamara b) colul uterin c) sistemul osos d) ovarul e) glandele suprarenale 45. Precizati factorii de risc in cancerul glandei mamare: a) nasterea primului copil la varsta de peste 30 ani b) antecedente familiale c) agresiunile conjugale d) somajul e) emotiile severe 46. In cazul cancerului de col uterin factorii de risc sunt: a) viata sexuala precoce b) parteneri sexuali multiplii

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

c) boli cu transmitere sexuala d) contraceptive orale e) infectiile urinare 47. Precizati factorii de risc ai pneumoniei si bronhopneumoniei: a) varsta (copii si varstnici) b) conditiile meteorologice c) sexul (barbatii sunt mai afectati) d) conditii insalubre de locuit e) consumul de alcool 48. Principalii factori de risc ai bolilor pulmonare cronice sunt: a) fumatul b) poloarea aerului cu pulberi si gaze iritante c) fumatul pasiv d) deficitul ce Ca din organism e) osteoporoza 49. Factorii de risc din accidentele rutiere sunt: a) consumul de alcool b) viteza excesiva c) deficientele tehnice ale vehiculelor d) calitatea proasta a drumurilor e) presenta aparatelor radar in trafic 50. Fondurile pentru sustinerea sistemului de asigurari sociale de sanatate sunt realizate din: a) contributia obligatorie a asiguratilor b) contributia persoanelor fizice si juridice c) subventii de la bugetul de stat d) alte surse e) subventii de la presedinte

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

51. Serviciile medicale de care pot beneficia asigurantii sunt: a) servicii de asistenta medicala preventiva b) servicii medicale ambulatorii c) servicii medicale spitalicesti d) servicii de asistenta stomatologica e) servicii de consultanta 52. Directia farmaceutica are urmatoarele atributii: a) elaborarea politicii si strategiei farmaceutice nationale b) elaborarea normelor tehnice si metodologice sanitare privind infiintarea si functionarea unitatilor farmaceutice c) asigurarea accesibilitatii populatiei la medicamente in toate zonele tarii d) se implica in perfectionarea invatamantului farmaceutic e) asigura infiintarea de cabinete medicale 53. Directia farmaceutica are urmatoarele atributii: a) sprijina cercetarea farmaceutica b) se implica in perfectionarea invatamantului farmaceutic c) se preocupa de elaborarea si publicarea anuala a Nomenclatorului de medicamente d) efectueaza studii de prognoza si marketing farmaceutic e) studii de piata 54. Precizati atributiile agentiei nationale a medicamentului a) emite instructiuni asupra calitatii eficacitatii si sigurantei medicamentelor b) elaboreaza certificate de inregistrare, autorizatie de punere pe piata pentru medicamente, produse parafarmaceutice, cosmetice, stomatologice, homeopatice, dietetice c) controleaza calitatea produselor mai sus mentionate d) organizeaza indruma si controleaza activitatea de farmacovigilenta e) amelioreaza indicatorii demografici

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

55. Precizati atributiile ANM-ului: a) elaboreaza Farmacopeea romana b) colaboreaza cu ministerul sanatatii si cu casa nationala de asigurari de sanatate la elaborarea listei de medicamente de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala cu sau fara contributie personala c) organizeaza manifestari stiintifice in domeniul medicamentului d) aproba materialele publicitare pentru produsele medicamentoase e) elaboreaza instructiuni pentru colegiul farmacistilor 56. Precizati in ce situatii M.S poate retrage autorizatia de functionare a unei farmacii: a) abateri de la etica si deontologia profesionala b) efectuarea unei activitati pentru care nu e abilitat sau nu a primit aviz special c) la cerere d) la plecarea in concediul de odihna e) conflicte cu colegii 57. Pentru buna organizare si functionare a unei farmacii, fie de circuit deschis, fie de circuit inchis, legislatia mai prevede urmatoarele: a) incaperile vor fi dotate cu instalatie de apa curenta, canalizare, lumina, instalatie de incalzire; b) programul de functionare va fi stabilit astfel incat sa se asigure o buna asistenta cu medicamente a publicului; c) mobilierul, ustensilele, recipientele vor fi etichetate conform prevederilor legislatiei; d) fiecare farmacie va avea in mod obligatoriu cite un exemplar al Farmaciei Romane in vigoare. e) existenta de firme de consultanta 58. Functia sanitara a farmaciei reiese din urmatoarele activitati: a) ofera servicii de consiliere a bolnavilor la eliberarea medicamentelor; b) desfasoara activitate de farmacovigilenta ; c) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului atit ambulator cit si pentru bolnavii spitalizati; d) eficienta activitatii specifice de educatie a publicului privind utilizarea rationala a medicamentelor, combaterea automedicatiei, a polipragmaziei, a toximaniilor.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

e) evitarea aglomeratiei 59. Factorii ergonomici specifici farmaciei includ: a. ambianta fizica (climatul si medicamentul); b. solicitarea fizica; c. solicitarea nervoasa; d. combaterea automedicatiei. e. prevenirea incendiilor 60. Precizati care sunt obligatiile farmacistilor cuprinse in Normele metodologice de aplicare a Contractului cadru, act normatic actualizat in fiecare an: a. sa respecte modul de eliberare a medicamentelor, cu sau fara contributie personala; b. sa se aprovizioneze permanent cu medicamentul din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman; c. sa practice o evidenta de gestiune cantitativ valorica; d. sa angajeze numai personal farmaceutic care poseda Autorizatie de libera practica; e. sa promoveze auto-medicatia 61. Precizati care sunt obligatiile farmacistilor cuprinse in Normele metodologice de aplicare a Contractului cadru, act normatic actualizat in fiecare an: a. sa respecte prevederile Codului Deonotologie al Farmacistilor in relatiile cu asiguratii; b. sa isi stabileasca programul de functionare care va fi afisat la loc vizibil; c. sa nu elibereze medicamente care si-au incetat valabilitatea; d. sa nu acorde asistenta in caz de urgente neprevazute; e. sa evite controalele efectuate de reprezentantii CNAS. 62. Comunicarea farmacist-pacient in marketingul farmaceutic reprezinta: a. impartasirea informatiilor, ideilor, gindurilor, sentimentelor; b. implica nu numai cuvintul vorbit,ci si ceea ce se transmite prin expresia fetei,gestica, ticuri, timbrul vocii; c. indiferenta fata de suferinta pacientului; d. neputinta farmacistului de a dialoga si de a cistiga increderea.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

e. intelesul mesajului este acelasi pentru ambele parti 63. Procesul de decizie a prescrierii unui medicament trebuie sa ia in considerare influenta mai multor variabile, care ar fi: a) pacientul b) farmacistul c) revistele de specialitate d) reclama (publicitatea) e) autorizatiile locale 64. Mixul de marketing presupune o dozare optima a fiecaruia dintre urmatoarele componente: a) politica de produsului b) politica promovarii c) politica distributiei d) politica pretului e) politica falimentului 65. Produsul farmaceutic total satisface urmatoarele nevoi ale pacientului: a) este eficient pentru situatia pacientului b) este prescris de medic c) prezinta risc farmaco-epidemic minim (efecte secundare reduse) d) are un pret accesibil e) se poate administra la barbati cu bauturi alcoolice 66. Precizati tipurile si metodele de conducere dupa durata de timp: a) conducere curenta ( pe o perioada scurta: zile, saptamani) b) conducere tactica (1-3ani) c) conducere empirica d) conducere strategica ( 3 5 ani) e) conducere normativa 67. Care din urmatoarele afirmatii legate de manageri sunt adevarate: a) sunt raspuzatori pentru activitatea lor si a subordonatilor b) reprezinta stiinta organizarii si a conducerii firmelor, inteprinderilor c) reprezinta firma prin corectitudine, punctualitate, atentie, loialitate

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

d) actioneaza ca mediatori contribuind la armonizarea intereselor individuale cu cele ale grupului si ale organizatiei e) reprezinta un simbol atat pentru salariatii firmei cat si pentru partenerii de afaceri 68. Asigurarea sanatatii populatiei se realizeaza prin doua obiective majore: a) asistenta medicala de recuperare b) asistenta medicala profilactica c) asistenta medicala pentru ocrotirea mamei si copilului d) asistenta medicala curativa e) asistenta medicala de nivel de intreprindere 69. Precizati care sunt serviciile medicale de care pot beneficia asiguratii: a) servicii de asistenta medicala preventive b) servicii medicale ambulatorii c) servicii medicale spitalicesti d) servicii privind deontologia medicala si etica profesionala a personalului sanitary e) servicii medicale de urgenta 70. Asistenta medicala de specialitate se realizeaza prin: a) cabinete medicale de specialitate b) centre de diagnostic si tratament c) spitale d) dispozitii ale managerilor de spitale e) dispozitii ale Colegiului Farmaceutic teritorial 71. Din sistemul farmaceutic national fac parte: a) Directia Farmaceutica b) Directia juridical c) Colegiul Medicilor din Romania d) Agentia Nationala a Medicamentului e) Colegiul Farmacistilor din Romania 72. Precizati care din urmatoarele atributii ale Directiei Farmaceutice sunt adevarate: a) se implica in perfectionarea invatamantului farmaceutic b) sprijina cercetarea farmaceuica c) acorda burse studentilor d) se preocupa de elaborarea si publicarea anuala a nomenclatorului de medicamente e) se preocupa permanent de asigurarea accesibilitatii populatiei la medicamente in toate zonele tarii 73. Precizati tipurile de condici de medicamente pe baza carora se elibereaza medicamentele in farmacia de spital: a) condici de aparat b) condici pentru antibiotice c) condici pentru antialgice

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

d) condici pentru antispastice e) condici pentru stupefiante 74. Precizati care sunt caracteristicile marketingului farmaceutic: a) comercializarea produselor farmaceutice este libera b) comercializarea produselor farmaceutice nu este libera c) productia de medicamente este sever controlata d) fixarea pretului de vanzare la public nu este libera e) consumatorul de medicamente nu este cel care decide 75. Precizati care sunt functiile de baza ale farmaciei comunitare: a) asistenta cu medicamente a publicului b) conducerea operativa c) conducerea normativa d) acordarea de servicii farmaceutice distincte publicului e) conducerea unipersonala 76. Care dintre urmatoarele afirmatii legate de managementul farmaceutic sunt adevarate: a) infiintarea farmaciei cu respectarea legislatiei in vigoare b) emiterea de ordine si hotarari pentru pacienti c) receptia medicamentelor in farmacie d) eliberarea de medicamente catre consummator e) dotarea farmaciei cu mobilier ergonomic 77. Principalele probleme de organizare interna a farmaciei comunitara sunt: a) apovizionarea cu medicamente si alte produse specifice b) organizarea ergonomica a locului de munca c) organizarea si conducerea activitatii C.F.R. d) depozitarea si conservarea corespunzatoare medicamentelor si a altor produse farmaceutice e) stabileste diagnosticul pacientilor din oficina si le recomanda tratament 78. M.S. poate retrage autorizatia de functionare a unei farmacii comunitare in urmatoarele situatii: a) nerealizarea contractului cu C.J.A.S

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

b) nerespectarea obligatiilor performale, materiale si tehnice la locul de munca c) abaterile de la etica si deontologia profesionala sanctionate de organele in drept d) efectuarea unor activitati pentru care nu a solicitat sau nu a primit aviz special e) la cerere 79. In cadrul unitatilor sanitare (conform O.M.S. nr.141/1992) se admite ca spatiul farmaciei sa fie situat si la: a) demisol b) parter c) etaj 1 d) langa sala de operatie e) langa serviciul de primiri urgente 80. Pentru buna functionare a unei farmacii, legislatia mai prevede urmatoarele: a) angajarea unei firme de paza b) incaperile dotate cu instalatie de apa curenta, canalizare c) dotarea farmaciei cu mobilier pentru depozitarea produselor si a substantelor toxice si stupefiantelor d) contract cu unitatile sanitare pe care le deserveste e) programul de functionare stabilit in acord cu organele administratiei locale de stat si organele sanitare locale 81. Precizati activitatile din care reiese functia sanitara a farmaciei: a) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului ambulatoriu, precum si pentru bolnavii spitalizati b) ofera servicii farmaceutice de consiliere bolnavilor c) desfasoara activitate de farmacovigilenta d) incheie contract cu C.J.A.S e) coordoneaa activitatea C.F.R. 82. Functia de productie a farmaciei reiese in urmatoarele activitati; precizati-le: a) colaboreaza cu medicii la stabilirea conduitei terapeutice

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

b) executarea prescriptiilor magistrale c) prepararea formulelor galenice oficinale, in laboratorul farmaciei d) realizarea unor formule de preparate cosmetice si de ingrijire in laboratorul farmaciei e) efectuarea de comenzi pentru aprovizionarea farmaciei 83. Precizati ce includ factorii ergonomici din farmacie: a) ambianta fizica (climat si microclimat) b) respectarea programului de munca c) solicitarea fizica d) respectarea pauzelor de masa e) solicitarea nervoasa 84. Precizati care sunt formele des utilizate pentru selectia de personal in cadrul farmaciei comunitare: a) interviul b) curriculum vitae c) folosirea de teste simple matematice d) situatia materiala a candidatilor e) cunostintele despre legislatia in vigoare 85. Precizati modalitatile de recompensare a salariatilor ce pot fi effectuate de managerii farmaciilor comunitare: a) acordarea de tichete de masa b) acordarea de prime c) efectuarea de zile de concediu de odihna in tara sau in stainatate cu sustinere finaciara din partea managerului d) reducerea pentru o perioada de timp a drepturilor salariale e) desfacerea contractului de munca unilateral 86. Pentru organizarea eficienta a inventarului marfurilor din cadrul farmaciei comunitare sunt necesare trei decizii de baza: a) sa fie incluse toate articolele din inventar

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

b) cantitatea din fiecare articol sa fie inregistrata c) sa se specifice cea mai buna sursa de aprovizionare d) inventarul sa se faca cu acordul C.J.A.S e) inventarul nu are nici o relevanta 87. Ca orice intreprindere comerciala, farmacia comunitara este expusa la numeroase riscuri; precizati-le: a) pierderea proprietatii prin spargere, furt, delapidare, necinste. b) nu au fost sin u sunt cunoascute riscuri in cadrul acestor unitati c) pagube sau distrugeri in caz de incendiu, inundatii, cutremure, tulburari civile d) neglijenta legata de conservarea medicamentelor in conditii necorespunzatoare e) obligatii contractuale neonorate 88. Care sunt cele mai des utilizate tipuri principale de asigurare, necesare farmaciei comunitare? a) asigurarea contra incediilor b) asigurarea contra tulburarilor civile c) asigurarea contra fenomenelor meteorologice d) asigurarea pentru greseli de practica (malpraxis) e) asigurarea in caz de crima 89. Pentru evitarea accidentelor de munca, managerul farmaciei trebuie sa asigure conditii privind mediul de munca; precizati-le: a) ambianta corespunzatoare unei activitati eficiente in spatiile unde se lucreaza, pe caile de acces; b) organizarea optima a activitatilor cu publicul pentru evitarea zgomotelor c) fluidificarea circulatiei rutiere si pietonale in apropierea farmaciei comunitare d) depozitarea si manipularea corespunzatoare a produselor farmaceutice periculoase e) supravegherea si controlul instalatiilor de apa curenta, gaze naturale si a retelei electrice. 90. Precizati modalitatea de eliberare a medicamentelor din farmacia cu circuit inchis: a) pe baza de reteta medicala b) pe baza de condici de prescriptie medicala

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

c) pe baza de condici de aparat d) pe baza de condici de antibiotice e) pe baza de condici pentru stupefiante 91. personalul angajat in farmacia de spital trebuie sa indeplineasca cateva conditii; precizati-le: a) cunostinte profesionale b) devotement c) pregatire continua d) studii in strainatate e) respectarea regulilor de etica si deontologie farmaceutica 92. Inspectia de farmacie se poate exercita sub mai multe forme. Care sunt acestea? a) sub forma de control intern b) sub forma de control al D.S.P.J. c) sub forma de control al C.J.A.S. d) sub forma de control superior e) sub forma de control al C.F.R. 93. Precizati ce rol are inspectia de farmacie: a) exercita controlul asupra respectarii prevedrilor legale privind produsele farmaceutice si unele produse de uz uman b) contribuie la asigurarea calitatii produselor farmaceutice, oferind garantii pentru protectia consumatorului c) punerea pe piata de medicamente de uz uman d) controleaza unitatile farmaceutice sa posede autorizatie de functionare e) retragerea de pe piata de medicamente si produse farmaceutice 94. Precizati ce calitati trebuie sa indeplineasca personalul din cadrul inspectiei de farmacie: a) sa fie cetatean al U.E. b) sa posede diploma de licenta in farmacie c) sa nu aibe cazier juridic d) sa fie casatorit

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

e) sa aibe satisfacut stagiul militar 95. In toate unitatile controlate, inspectia de farmacie are urmatoarele atributii: a) verifica autorizatia de functionare si datele privind calificarea personalului b) controleaza activitatea C.F.R si a C.J.A.S. c) controleaza daca se produc si se comercializeaza alte produse decat cele aprobate de M.S. d) verifica existenta certificatelor de calitate pentru fiecare serie de produse e) controleaza aprovizionarea farmaciilor si a depozitelor cu intreaga gama de medicamente 96. Precizati atributiile inspectiei de farmacie din cadrul Directiei farmaceutice: a) urmareste modul in care se face publicitatea medicamentelor b) urmareste aprovizionarea si depozitarea medicamentelor in farmacie c) examineaza starea si functionalitatea localurilor si anexelor necesare d) urmareste respectarea masurilor igienico-sanitare e) urmareste dezvoltarea industriei de medicamente sin Romania

97. Obiectivele inspectiei farmaceutice pot fi sintetizate in: a) probleme de conducere b) probleme de organizare c) probleme de administrare farmaceutica d) probleme de organizare a C.J.A.S e) probleme de reorganizare a C.F.R 98. Etica este definita ca: a) stiinta care se ocupa cu studiul deontologiei b) stiinta care se ocupa cu studiul principiilor morale c) reprezinta ansamblul de reguli de conduita d) reprezinta studiul terapeuticii medicamentoase e) reprezinta studiul reproducerii umane

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

99. Precizati care din urmatoarele acte sunt necesare pentru obtinerea autorizatiei de infiintare a unei farmacii: a) cerere tip pentru autorizatie b) curriculum vitae c) cazier judiciar d) schita localului si amplasarea lui e) statutul si contractul de societate ( daca este cazul) in copie 100. Factorii ergonomici includ: a) ambianta fizica ( climatul si microclimatul) b) solicitarea fizica c) solicitarea nervoasa d) prepararea desolutii sterile perfuzabile e) prepararea formulelor galenice oficinale

101. Precizati tipurile de condici de medicamente pe baza carora se elibereaza medicamentele in farmacia de spital: a) condici de aparat b) condici pentru antibiotice c) condici pentru antialgice d) condici pentru antispastice e) condici pentru stupefiante 102. In farmacie gestiunea este: a) de produse farmaceutice b) de bani c) de materiale consumabile d) de bunuri de inventar e) de autorizarea si reautorizarea farmaciei

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

103. Produsul farmaceutic total, trebuie sa satisfaca urmatoarele nevoi ale pacientului: a) actiunea terapeutica sigura b) are un prt accesibil pentru pacient c) se poate administra cu usurinta de bolnav d) este alergic daca se administreaza seara e) este insotit de informatii corecte si complete 104. Principalele probleme de organizare interna a farmaciei care sunt de competenta managementului farmaceutic sunt: a) asigurarea spatiilor, organizarea ergonomica a locurilor de munca b) aprovizionarea cu medicamente si alte produse specifice prevazute in nomenclatorul de medicamente c) depozitarea si conservarea corespunzatoare a medicamentelor si a altor produse farmaceutice d) tinerea evidentelor contabile din farmacie e) tinerea evidentei cabinetelor de planing familial 105. Documentele necesare pentru obtinerea avizului ministerului sanatatii in vederea infiintarii si functionarii farmaciei sunt: a) cerere tip b) diploma de absolvire ( original si copie) c) OMS de confirmare in specialitate sau grad profesional ( in copie legalizata) d) dovada de membru al colegiului farmacistilor din Romania e) carnet de membru de sindicat 106. Documentele necesare pentru obtinerea avizului ministerului sanatatii in vederea infiintarii si functionarii farmaciei sunt: a) curriculum vitae b) cazier judiciar c) certificat de sanatate d) diploma de doctor in stiinte farmaceutice e) certificat de nastere si casatorie

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

107. Precizati care sunt functiile farmaciei: a) sanitara; b) de productie; c) economica; d) de invatamint. e) de turism 108. Precizati ce sunt iatrogeniile: a) efecte dorite, asteptate ale tratamentului medicamentos b) efectele satisfacatoare ale tratamentului medicamentos c) efecte nedorite (toxice) ale medicamentelor d) efecte neprevazute ale actului medical e) efecte necunoscute ale actului medical 109. In orice act medical exista un risc inevitabil ce depinde de: a) starea socio-economica a pacientului b) particularitatile actului medical c) complexitatea functionala a organismului uman d) factori imprevizibili e) factori de mediu 110. Precizati care sunt formele iatrogeniilor: a) medicamentoase b) profesionale c) de explorare (investigatii paraclinice) d) de inductie (psihica) prin compotamentul personalului medico-farmaceutic e) de spital 111. Precizati imprejurarile medicamentoase): in care apar iatrogeniile medicamentoase (accidentele

a) accidente produse in cazul unei reactii deosebite a organismului

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

b) accidente datorita conditiilor meteorologice c) accidentele datorita unei greseli de dozare d) accidente datorate unor greseli de administrare e) accidente datorate confuziei unor substante medicamentoase 112. Pentru organizarea eficienta a inventarului sunt necesare trei decizii de baza care sunt ele: a. sa fie incluse toate articolele de inventar; b. cantitatea din fiecare articol sa fie inregistrata; c. sa se specifice cea mai buna sursa de aprovizionare; d. acordarea de recompense personalului. e. acordarea de sanctiuni disciplinare 113. Educatia pentru sanatate in farmacia publica se realizeaza prin: a. aspectul farmaciei, in special a oficinei in care publicul are acces; b. convorbirea farmacist-pacient in mod placut; c. pacientul se va afla in centrul atentiei farmacistului; d. mesajul transmis de farmacist pacientului trebuie sa fie simplu si pe intelesul acestuia. e. indiferenta, nepasarea fata de bolnav 114. Precizati care sunt tipurile de risc legate de activitatea farmaceutica: a. pierderea proprietatii prin spargere, furt, delapidare sau necinste: b. pagube sau distingeri in caz de incendii, inundatii, cutremure; c. neglijarea unor responsabilitati legate de depozitarea medicamentelor in conditii corespunzatoare; d. obligatii contractuale care sunt asumate si care nu pot fi onorate: e. neefectuarea de educatie sanitara 115. Printre tipurile de asigurare necesare farmaciei publice, cele mai des intilnite sunt: a. asigurarea contra incendiilor; b. asigurarea pentru greseli de practica; c. asigurarea in caz de crima;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

d. asigurarea pentru combaterea toxicomaniei a automedicatiei si a polipragmaziei. e. asigurarea pentru evitarea conflictelor 116. Prin farmacovigilenta se intelege: a. activitatea de depistare, examinare, inregistrare si evaluare sistematice a efectelor (reactiilor) adverse ale medicamentelor; b. efecte secundare neasteptate ale medicamentelor; c. activitatea de inregistrare a toxicomanilor; d. activitatea de depistare a toxiinfectiilor alimentare. e. activitatea de combatere a polipragmaziei 117. Pentru evitarea accidentelor de munca, managerul farmaciei trebuie sa asigure urmatoarele masuri: a. ambianta corespunzatoare unei activitati eficiente (iluminat natural in timpul zilei, iluminat artificial in cursul serviciului de garda); b. organizarea optima a activitatii cu publicul pentru atenuarea zgomotelor, ce pot provoca abaterea atentiei; c. depozitarea si manipularea corespunzatoare a produselor farmaceutice periculoase (toxice, inflamabile, explozive); d. asigurarea unor conditii ambientale de lucru corespunzatoare (temperatura de 18 22 C, umiditate 40 60%, evitarea curentilor de aer cu o viteza mai mare de 0,4 m/s) e. asigurarea de ore de odihna in timpul programului 118. Eliberarea medicamentelor in farmacia de spital se realizeaza pe baza de condici precizati care sunt acestea: a. condici de prescriptii medicale; b. condici de aparat; c. condici pentru antibiotice; d. condici pentru stupefiante. e. condici pentru salvare 119. Problemele manageriale specifice a activitatii farmaciei de spital sunt: a. aprovizionarea cu medicamente trebuie sa fie impecabila, sa nu lipseasca nici un medicament;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

b. incadrarea in fondurile alocate; c. existenta blocului de solutii sterile, in special in spitalele care au sectii mari de chirurgie; d. activitatea trebuie sa fie permanenta (24 din 24); e. stimularea vanzarilor in ambulatoriu 120. Activitatea de control in cadrul farmaciei publice se poate analiza sub forma de: a. control intern de catre managerul farmaciei; b. control superior din partea inspeciei farmaceutice; c. control efectuat de asociatia pensionarilor; d. control efectuat de asociatia oamenilor de afaceri. e. control efectuat de Colegiul Farmacistilor 121. Calitatile pe care trebuie sa le posede personalul de inspectie (control) de farmacie sunt: a. sa posede diploma de licenta in farmacie; b. sa aibe pregatire de inspector sau cel putin 5 ani experienta in activitatea farmaceutica; c. sa nu aiba cazier jurdiciar; d. sa nu aiba interese in unitatile farmaceutice pe care le controleaza. e. stagiul militar efectuat 122. In unitatile controlate, inspectia de farmacie are urmatoarele atributii: a) verifica autorizatia de functionare b) controleaza daca se produc si se comercializeaza alte produse decat cele aprobate de MS c) verifica existenta certificatelor de calitate pentru fiecare serie de produse d) controleaza termenul de valabilitate a produselor farmaceutice e) verifica numarul d eore d eeducatie sanitara efectuate lunar in farmacie 123. Inspecia de farmacie are urmatoarele atributii in unitatile farmaceutice: a) controleaza aprovizionarea farmaciilor si a depozitelor cu intreaga gama de medicamente, functie de specificul unitatii b) controleaza eliberarea medicamentelor in conformitate cu reglementarile MS in vigoare

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

c) controleaza respectarea privind preturile produselor farmaceutice conform reglementarilor in vigoare d) examineaza starea si functionalitatea localurilor si a anexelor necesare respectarii masurilor igienico-sanitare e) controleaza colaborarea cu organele administratiei locale 124. Etica se defineste ca: a) parte a filozofiei care studiaza principiile morale b) ansamblul de reguli de conduita c) stiinta afacerilor d) stiinta asigurarii asistentei medico-farmaceutice e) stiinta relatiilor profesionale 125. Iatrogenia reprezinta: a) afectiuni (boli) provocate de catre corpul medico-farmaceutic in cursul investigatiilor clinicoparaclinice, a tratamentului aplicat pacientilor b) efecte nedorite (toxice) ale medicamentelor si/sau produselor biologice c) efecte nedorite, neprevazute sau necunoscute ale actului medical d) efecte asteptate eficiente ale activitatii medico-farmaceutice in practica sanitara e) efecte specifice unor medicamente 126. Precizati care sunt formele de iatrogenie: a) medicamentoasa b) de explorare (investigatii paraclinice) c) de inductie (psihica) prin comportamentul corpului medico-farmaceutic d) de spital (confortul in spital) e) respectarea factorilor ergonomici 127. Imprejurarile (situatiile) in care apar accidentele medicamentoase sunt: a) accidente datorita confuziei unor substante medicamentoase b) accidente datorita unor greseli de dozare, de administrare inadecvata, sau administrarii unei medicatii contraindicate sau inoportune

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

c) accidente produse in cazul unei reactivitati deosebite a organismului d) accidentelor din perioada conflictelor sociale, armate, calamitatilor naturale e) accidente produse de expunerea l aradiatii a medicamentelor 128. Exista o asa zisa patologie a investigatiilor paraclinice (iatrogenie de explorare) prin care se intelege: a) incidentale b) accidentale c) complicatiile d) uneori exitusul declansat de aceste investigatii e) nu exista 129. Conform pregatirii sale asistentul de farmacie poate indeplini urmatoarele activitati: a) conducerea drogheriei si gestionarea patrimoniului ei b) aranjarea produselor de sanatate in drogherie c) operatii de contabilitate primara d) operarea pe calculator e) eliberarea de stupefiante 130. Specificati categorii de produse cosmetice: a. sapunuri de toaleta, sapunuri deodorante; b. depilatoare; c. produse pentru machiaj; d. produse pentru ras; e. medicamente antisecretorii gastrice 131. Precizati categoriile de suplimente nutritive: a. vitaminele si elementele nutritive b. preparate din sange (masa eritricitara, plasma); c. uleiuri alimentare dietetice; d. lapte pentru copii;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

e. inlocuitori sintetici alimentari 132. Marketingul reuneste doua functii de baza ale societatii; precizati care sunt acestea: a) productia b) finantarea c) zgomotul d) costul prescriptiei e) consumul 133. Precizati care sunt functiile esentiale ale marketingului: a) functia de cercetare b) functia de manipulare c) functia strategica d) functia de coordonare e) functia operationala 134. Marketingul farmaceutic pune accentual pe: a) ingrijirea farmaceutica b) serviciile farmaceutice c) prepararea medicamentelor d) finantarea consumatorilor e) eliberarea medicamentelor 135. Marketingul farmaceutic se distinge de marketing in general, prin urmatoarele trasaturi: a) se refera la o piata de prescriere a medicamentelor b) exista restrictii si reglementari legale privind conditiile de producere, comercializare si eliberare a medicamentelor c) publicitatea unui medicament este sever reglementata si supusa unui control continuu d) asigura consumul liber de stupefiante si psihotrope e) comercializarea produselor farmaceutice nu este libera

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

136. Cumpararea unui produs farmaceutic se realizeaza prin contributia urmatorilor actori: a) pacientul, beneficiarul medicamentelor si al serviciilor farmaceutice b) autoritatile locale, care stabilesc pretul medicamentelor c) institutiile guvernamentale (sau tertul platitor) care achita partial costul medicamentelor d) medicul care prescrie medicamentul e) farmacistul care distribuie medicamentul 137. Studiul marketingului farmaceutic cunoaste urmatoarele modalitati de abordare: a) abordarea manageriala b) abordarea functionala c) abordarea institutionala d) abordarea economica e) abordarea juridica 138. Precizati activitatile pe care le indeplineste marketingul in cadrul unitatilor producatoare de medicamante: a) studiaza si evalueaza marimea cererii pentru anumite produse farmaceutice b) atribuie produsului un nume c) analizeaza produsele concurente d) cere avizul D.S.P.J. de punere pe piata a produselor farmaceutice e) stabileste pretul produsului 139. Managementul unui marketing eficient presupune parcurgerea urmatoarelor etape: a) formularea obiectivelor b) identificarea pietei tinta c) dezvoltarea unui mix de marketing d) implementarea si evaluarea strategiei de marketing e) finantarea unitatilor farmaceutice si a cabinetelor medicilor de familie

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

140. Politica guvernamentala referitoare la reforma sectorului farmaceutic vizeaza urmatoarele strategii: a) asigurarea gamei adecvate de medicamente b) asigurarea eficientei medicamentului, a sigurantei in utilizare c) asigurarea si mentinerea calitatii medicamentului d) respectarea Regulilor de buna practica farmaceutica e) asigurarea masurilor igienico-sanitare in unitatile spitalicesti private 141. Obiectivele politicii farmaceutice guvernamentale vizeaza a) calitatea medicamentelor b) utilizarea rationala si economica a medicamentelor c) stimularea automedicatiei d) avizarea medicamentelor expirate pentru a fi comercializate e) comercializarea numai a medicamentelor din import 142. Masurile adaptate de govern prin M.S. in domeniul politicii farmaceutice vizeaza urmatoarele masuri; precizati-le: a) cresterea exigentelor in controlul medicamentelor b) masuri de reducere a cheltuielilor (la nivel national) pentru medicamente c) perfectionarea cadrului legislativ privind prescrierea si eliberarea acestora d) stimularea materiala a medicilor curanti pentru prescrierea mai multor medicamente pentru bolnavi, in vederea cresterii vanzarilor e) obligativitatea efectuarii publicitatii pe posturile de televiziune pentru medicamente stupefiante si psihotrope 143. Precizati care sunt componentele fundamentale ale politicii medicamentului: a) accesul la medicamente esentiale b) utilizarea rationala a medicamentelor c) calitatea medicamentului d) evaluarea starii de sanatate a unei comunitati e) evaluarea indicatorilor globali ai starii de sanatate

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

144. Pentru a avea o imagine clara asupra pietei sale, managerul trebuie sa raspunda la urmatoarele intrebari: a) Cine face parte din piata? (ocupantii) b) Ce cumpara piata? (produse-servicii) c) Cand se cumpara? (ocazional) d) Cum se face protectia muncii? (obligatorie) e) De ce se cumpara? (scopul, obiectivele) 145. Precizati care sunt obligatiile farmaciilor privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala, in tratamentul ambulator, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate: a) sa respecte modul de eliberare a medicamentelor cu sau fara contributie personala b) sa se aprovizioneze permanent cu medicamente c) sa pastreze la loc vizibil, in farmacie, condica de reclamatii si sugestii d) sa angajeze numai personal farmaceutic e) sa evite onorarea retetelor pentru pacienti cu afectiuni neoplazice 146. Precizati obligatiile farmaciilor privind conditiile acordarii medicamentelor in tratamentul ambulator: a) sa isi stabileasca programul de functionare ce va fi afisat la loc vizibil b) sa se aprovizioneze permanent cu medicamente c) sa respecte prevederile Codului Deontologic al Farmacistilor in relatiile cu asiguratii d) sa elibereze medicamente care si-au incetat valabilitatea e) sa nu transmita datele solicitate de C.N.A.S. 147. precizati care sunt cele mai importante elemente ale consilierii pacientului de catre farmacist: a) instructiuni de utilizare (administrare) a medicamentelor b) denumirea si scopul medicatiei c) efectele secundare d) efectele nedorite se vor comunica la D.S.P.J e) reprezentarea pacientului la medicul current

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

148. Produsul farmaceutic total satisface urmatoarele nevoi ale pacientului; precizati-le: a) este eficient (actiune terapeutica sigura) pentru pacient b) este prescris de medic c) nu este insotit de informatii corecte si complete d) se poate administra cu usurinta de pacient e) nu are efecte secundare 150. Informatiile obligatorii care insotesc produsul farmaceutic sunt cuprinse in: a) prospect b) condica de medicamente c) ambalaj d) condica de aparat e) eticheta 151. Tinta eforturilor de marketing pentru produsele medicamentoase o reprezinta: a) medicii b) economisti c) juristi d) farmacisti e) avocati 152. Precizati prin ce se caracterizeaza piata farmaceutica europeana: a) conditii ecoomice diferite b) diferente privind incidenta bolilor majore si tratamentul acestora c) difera sistemele de sanatate d) sistemele de sanatate sunt aceleasi in toate tarile U.E. e) cuantumul din cheltuielile de sanatate alocat pentru medicamente este acelasi pentru toate tarile U.E. 153. Care din urmatoarele afirmatii legate de piata farmaceutica europeana sunt adevarate: a) cererea de medicamente este diferita intre statele membre

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

b) difera folosirea medicamentelor cu patent, fara patent c) variaza mult folosirea produselor generice d) sistemele de sanatate sunt aceleasi e) difera cuantumul din cheltuielile de sanatate alocat pentru medicamente 154. Precizati care sunt caracteristicile marketingului farmaceutic: a) comercializarea produselor farmaceutice este libera b) comercializarea produselor farmaceutice nu este libera c) productia d emedicamente este sever controlata d) fixarea pretului de vanzare la public nu este libera e) consumatorul de medicamente nu este cel care decide 155. Precizati ce unitati farmaceutice cunoasteti: a) unitati de productie b) depozite de medicamente c) drogherii d) farmacii e) colegiul asistentilor medicali 156. Farmacia este unitatea sanitara care are ca obiect de activitate: a) prepararea b) conservarea c) eliberarea d) codificarea e) decodificarea 157. Drogheria are ca obiect de activitate asistenta in ambulatoriu a populatiei cu: a) medicamente care se pot elibera cu prescriptie medicala b) medicamente care se pot elibera fara prescriptie medicala c) produse parafarmaceutice

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

d) produse cosmetice e) produse nutritive 158. Drogheria functioneaza daca sunt indeplinite conditiile urmatoare: a) autorizatie de functionare emisa de M.S. b) asistent de farmacie ce detine autorizatie de libera practica c) asistent de farmacie ce detine competenta in management d) detinerea avizului de la C.F.R. e) prezentarea bilantului saptamanal al D.S.P. 159. Care din urmatoarele afirmatii legate de piata farmaceutica sunt adevarate: a) piata tinta pentru medicamente o constituie medicii care prescriu b) puterea de decizie asupra consumului de medicamente apartine in principiu medicului c) piata farmaceutica se rezuma numai la produse medicamentoase d) piata farmaceutica nu se rezuma numai la produse medicamentoase ci si la serviciile farmaceutice e) pacientul nu poate sa-si aleaga tratamentul 160. In acceptiunea moderna Marketingul inseamna: a) cercetarea si studierea pietei b) studiul comportamentului consumatorului c) restrictle impuse de organizatiile de femei d) promovarea vanzaii produselor e) publicitatea produselor 161. Termenul de Marketing se traduce prin: a) tranzactii de piata b) a cumpara c) a vinde d) a cerceta si studia piata e) a efectua educatie medico-farmaceutica

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

162. Marketingul reuneste doua functii de baza ale societatii care sunt acestea: a) productia b) consumul c) eficienta d) eficacitatea e) rentabilitatea 163. Marketingului i se descriu trei functii esentiale precizati-le: a) functia de cercetare b) functia sanitara c) functia strategica d) functia de asistenta farmaceutica e) functia operationala 164. Functia strategica a Marketingului se refera la: a) producerea b) dezvoltarea c) promovarea d) vanzarea e) asigurari de sanatate 165. Tanzactia reprezinta: a) trecerea produselor dintr-o proprietate in alta b) actiunea de vanzare-cumparare c) depozitarea marfurilor in depozite autorizate d) actiunea de asistenta medico-farmaceutica la parametri calitativi superiori e) depozitarea produselor farmaceutice 166. Piata reprezinta: a. ansamblul cumparatorilor si al vizitatorilor care sunt interesati de schimbul unui produs, al unui servici;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

b. ansamblul cumparatorilor si al vizitatorilor care ar putea fi interesati de schimbul unui produl, al unui serviciu; c. toate persoanele si organizatiile interesate sa-si procure un anumit produs pentru a-si acoperi nevoi sau cerinte; d. cercetarea mutatiilor genetice umane; e. evaluarea serviciilor medico-farmaceutice 167. Marketingul farmaceutic se distinge de marketingul general prin urmatoarele trasaturi: a) se refera la o piata de prescriere a mendicamentelor; b) comercializarea produselor farmaceutice nu este libera, ea este subordonata obtinerii avizului de fabricatie (autorizatie) pentru a putea comercializa medicamentele c) medicamentele existente pe piata farmaceutica sunt registrate in nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman, aprobat anual de Ministerul Sanatatii. d) fixarea pretului de vinzare a medicamentului catre public un este libera; e) se refera la o piata de cereale, alimente. 168. Functia de cumparare a unui produs farmaceutic este realizata prin participarea urmatorilor actori: a) medicul care prescrie tratamentul; b) farmacistul care distribuie medicamentul; c) pacientul, beneficiarul medicamentelor si al serviciilor farmaceutice; d) institutiile guvernamentale care achita partial costul medicamentelor conform legislatiei; e) patronatele ce asigura depozitarea medicamentelor 169. Studiul marketingului farmaceutic cunoaste urmatoarele modalitati de abordare: a) abordare manageriala; b) abordare functionala; c) abordare institutionala; d) abordare economica; e) abordare eficienta si eficace.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

170. Managementul unui marketing eficient presupune parcurgerea urmatoarelor etape: a) formularea obiectivelor; b) identificarea pietei tinta; c) dezvoltarea unui mix de marketing optim; d) implementarea si evaluarea strategiei de marketing; e) dezvoltarea serviciilor medicale.

171. Abordarea functionala in marketing se refera la realizarea urmatoarelor functii: a) functii de tranzactii (vinzari si cumparari); b) functii logistice (transport si depozitare); c) functii de facilitare (asumarea riscului finantarea, informarea pietei); d) functii de cvasi - marketing (dezvoltarea produsului si fixarea pretului). e) functii de conducere. 172. Obiectivele politicii farmaceutice prin Ministerul Sanatatii vizeaza: a.crestrea exigentelor in controlul medicamentelor; b.masuri de reducere a cheltuielilor pentru medicamente; c.perfectionarea stilului de conducatori; d.evitarea despagubirilor neloaiale e.promovarea polipragmaziei 173. Prospectul este principala sursa de informatii atat pentru medici, cat si pentru pacienti si trebuie sa cuprinda obligatoriu date referitoare la: a) denumirea produsului b) D.C.I. c) forma farmaceutica d) actiunea terapeutica e) denumirea Directiei farmaceutice

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

174. Precizati care sunt elementele de identificare ale produsului medicamentos: a) numele produsului respectiv b) compozitia produsului: calitatica si cantitativa c) forma farmaceutica d) grupa farmacoterapeutica e) viza Directiei Farmaceutice 175. Informatiile necesare a fi cunoscute inainte de a lua produsul medicamentos sunt: a) modul cum trebuie intervenit in caz de supradozare b) durata tratamentului c) grupa famacoterapeutica d) numele si adresa detinatorului autorizatiei de punere pe piata e) calea de administrare 176. Precizati instructiunile necesare pentru buna administrare a medicamentului: a) dozarea b) calea de administrare c) grupa farmacoterapeutica d) frecventa administrarii e) conditii de transport 177. Precizati informatiile ce trebuie sa le contina ambalajul: a) compozitia ( ingrediente si cantitatile) b) grupa farmacoterapeutica c) producatorul si furnizorul d) termenul de valabilitate e) avizul C.F.R. 178. Etichetarea medicamentelor este un proces obligatoriu, iar eticheta va contine urmatoarele informatii, pentru medicamentul realizat in flux industrial: a) forma farmaceutica

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

b) grupa farmacoterapeutica c) denumirea produsului si cantitatea d) compozitia e) producatorul 179. Eticheta va contine pentru medicamentul realizat in flux indfustrial urmatoarele date: a) denumirea produsului si cantitatea b) producatorul c) termen de valabilitate d) seria de fabricatie e) codul de bare 180. Informatiile pe care trebuie sa le contina ambalajul sunt: a) denumirea produsului si D.C.I. daca este cazul b) avizul C.F.R. c) grupa farmacoterapeutica d) producatorul si furnizorul e) termenul de valabilitate 181. Medicamentul preparat in farmacie va avea o eticheta ce va contine urmatoarele specificatii: a) grupa farmacoterapeutica b) modul de administrare: per os (eticheta alba cu chenar albastru), uz extern (eticheta alba cu chenar rosu), uz parenteral (eticheta alba cu chenar galben) c) posologia (dozele pentru o administrare si pe 24 ore) d) termenul de valabilitate si data prepararii e) semnatura celui care a preparat reteta 182. Mixul de marketing presupune totalitatea mijloacelor de a cucerii piata ce se realizeaza prin urmatoarele componente : a) politica produsului b) politica promovarii c) politica distributiei d) politica pretului

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

e) politica de combatere a saraciei populatiei 183. Produsul farmaceutic total, trebuie sa satisfaca urmatoarele nevoi ale pacientului: a) actiunea terapeutica sigura b) are un prt accesibil pentru pacient c) se poate administra cu usurinta de bolnav d) este alergic daca se administreaza seara e) este insotit de informatii corecte si complete 184. Precizati ce presupune mixul de marketing: a) politica produsului b) politica finciar-contabila a firmei c) politica promovarii d) politica distributiei e) politica pretului 185. Prospectul produsului medicamentos trebuie sa cuprinda obligatoriu date referitoare la: a) denumirea produsului b) numele farmaciei si localitatea c) forma farmaceutica d) actiunea terapeutica e) indicatii terapeutice 186. Precizati ce nu trebuie sa contina ca informatii prostectul produselor farmaceutice: a) conditii de pastrare b) organizarea sistemului de transport si de depozitare c) termenul de valabilitate d) forma de prezentare e) semnatura farmacistului 187. Informatiile obligatorii continute in prospectul produselor farmaceutice sunt: a) DCI b) motivatia consumatorului

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

c) actiunea terapeutica d) felul publicitatii effectuate e) contraindicatii si reactii adverse, daca este cazul 188. Precizati care din urmatoarele afirmatii legate de informatiile legate de pe prospectul produselor farmaceutice, sunt utile pentru pacient: a) modul de administrare b) modul de transport si depozitare c) modul de publicitate efectuat d) conditii de pastrare e) termen de valabilitate 189. D.C.I. reprezinta: a) numele international al produsului medicamentos b) numele dat de proprietar c) numele dat de asociatia farmacistilor d) numele recomandat de catre O.M.S. e) numele recomandat de M.S. 190. Elementele de identificare ale produsului medicamentos sunt: a) numele produsului medicamentos b) compozitia produsului c) modul de transport si depozitare a produsului d) forma farmaceutica e) durata tratamentului 191. Instructiunile necesare pacientului pentru buna administrare a medicamentului sunt: a) dozarea b) calea de administrare c) forma farmaceutica d) grupa farmacoterapeutica

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

e) durata tratamentului 192. Precizati informatiile de pe ambalaj necesare identificarii produsului farmaceutic: a) denumirea produsului si D.C.I b) compozitie (ingredientele si cantitatile) c) producatorul si furnizorul d) termenul de valabilitate e) transportul si depozitarea produsului 193. Caracteristic pentru medicament este faptul ca ambalajul trebuie sa contina informatii necesare pentru identificarea acestuia; precizati-le a) numele farmaciei si localitatea b) codul de bare c) producatorul su furnizorul d) numele unitatii sanitare ca destinatie e) termenul de valabilitate 194. Etichetarea medicamentelor este un proces obligatoriu pentru: a) medicamentele realizate industrial b) medicamentele realizate in farmacie c) da posibilitatea identificarii produsului de catre utilizatori d) sa fie redactata intr-un limbaj accesibil pentru pacient e) sa fie redactata in mai multe limbi de circulatie 195. Pentru medicamentul realizat in flux industrial, eticheta va contine urmatoarele informatii: a) denumirea produsului si cantitatea b) producatorul c) forma farmaceutica d) forma farmacoterapeutica e) termenul de valabilitate

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

196. Medicamentul preparat in farmacie va avea o eticheta care va contine urmatoarele specificatii: a) numele farmaciei si localitatea b) D.C.I. c) grupa farmaceutica d) modul de administrare e) numarul de inregistrare 197. pentru categoria substantelor toxice si stupefiante eticheta trebuie sa contina semnale speciale de avertizare; precizati-le: a) pericol de intoxicatie b) cap de mort c) Atentie! d) pericol de soc anafilactic e) pericol de soc toxicoseptic 198. Pentru medicamentele preparate in farmacie, in functie de calea de administrare, eticheta va contine urmatoarele date; precizati-le: a) eticheta alba cu chenar albastru pentru medicamente administrate per os b) eticheta alba cu chenar rosu pentru uz extern c) eticheta alba cu chenar galben pentru uz parenteral d) eticheta cu banda de avertizare de culoare rosie pentru substante toxice e) eticheta cu banda de avertizare de culoare albastra pentru stupefiante 199. Precizati din ce cauza cererea medicamentelor generice mai ieftine, este foarte mare in tara noastra: a) ponderea mai mare a pensionarilor b) sunt recomandate fara prescriptie medicala c) sunt recomandate si de farmacisti d) din cauza saraciei populatiei e) nici una din afirmatiile de mai sus nu sunt reale

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

200. Precizati care din urmatoarele afirmatii ale D.C.I-ului sunt adevarate: a) constituie cartea de identitate al oricarui produs b) desemneaza substanta farmaceutica ce constituie principiul activ al medicamentului c) reprezinta un nume unic, acceptat in lumea intreaga d) numele este dat de M.S. e) numele nu apartine unei persoane 201. Precizati care sunt factorii care influenteaza pretul produsului farmaceutic: a) exigentele consumatorilor b) costul produsului c) asociatia medicilor si farmacistilor d) rata inflatiei si schimb valutar e) concurenta 202. Mixul de marketing presupune totalitatea mijloacelor de a cucerii piata ce se realizeaza prin urmatoarele componente : a) politica produsului b) politica promovarii c) politica distributiei d) politica pretului e) politica de combatere a saraciei populatiei 203. Ce este Denumirea Comuna Internationala (DCI)? a) cartea de identitate a oricarui produs activ b) numele international recomandat de OMS c) numele produsului farmaceutic ce apartine proprietarului d) numele produsului farmaceutic stabilit de Directia farmaceutica e) numele produsului farmaceutic stabilit de CMR 204. Factorii care influenteaza pretul unui produs farmaceutic sunt: a) exigentele cumparatorului

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

b) costul produsului c) concurenta d) rata de schimb valutar e) starea sistemului sanitar 205. Promovarea produselor farmaceutice se realizeaza prin: a) reclama b) vanzare personalizata (cadouri, bonificatie, etc) c) promovarea vanzarilor d) inspectie in farmacie e) relatiile cu publicul 206. Comunicarea in marketing are urmatoarele elemente precizati-le: a) emitatorul b) receptorul c) mesajul d) mijloace de transmitere e) invitatia clara de a citi cu atentie instructiunile de pe ambalaj 207. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un mesaj publicitar pentru medicamet sunt: a) sa aiba inteles pentru consumatorii tinta b) sa fie credibil c) codificat d) decodificat e) sponsorizarea unor congrese stiintifice 208. Precizati care sunt mijloacele de publicitate pentru medicamente: a) panouri, afise si pliante publicitare b) reviste c) scrisori expediate la domiciliu

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

d) ziare e)televiziunea

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com