Sunteți pe pagina 1din 1

Influența profesorilor în alegerea carierei

Educația reprezintă orice act sau experiență care are un efect formativ asupra minții,
caracterului și a capacității fizice a unui individ, fiind procesul prin care societatea își
transmite cunoștințele, aptitudinile și valorile acumulate de la o generație la alta. Un om educat
este cel care își asumă un angajament în a se autodepășii, în a acționa înafara zonei de comfort.
În opinia mea, consider că un profesor are un anume impact în alegerea carierei deoarece,
el, profesorul, învățătorul sau educatorul, este un important coordonator al naivității noastre.
Fiind neștiutori, fiecare micuț sau micuță urmează pașii adulților, încearcă să se formeze,
înfructându-se cu toate cunoștințele pe care le observă.
În primul rând, un dascăl bun este omul care îndrumă și influențează prin ceea ce este
specializat, punând accent pe părțile pe care chiar le iubește și le respectă. Deasemenea,
elevului îi trebuie respectată și înțeleasă libertatea alegerii într-un anumit domeniu. Prefesorul
cu cea mai desăvârșită înzestrare de pedagog, are datoria nu doar de a ne informa cu respectiva
materie, dar și de a se implica activ și creativ.
Astfel, în fragmentul citat din “Sub constelațiile numerelor” scris de Ion Barbu, profesorul
Banciu este un exemplu de profesor implicat. Îi poți observa dragostea cu care preda
matematica așa cum îl descrie elevul său “... A fost un maestru, omul care m-a format, de la
care am învățat esențialul.” Elevii lui îl îndrăgeau și învățau cu un dulce sentiment “... Baciu
reușise să ne impună o trăire matematică exclusivă. Centrul existenței noastre era coperta
Gazetei matematice, aceea în care se oglindea soarta soluțiilor noastre. Primirea unei soluții
trimise ne crea un fel de exaltare. Refuzul ei ne cufunda în lungi melancolii.”
În al doilea rând, profesorul este un om deschis care te poate îndruma și în alte aspecte ale
vieții. Un profesor ce își pune amprenta, pentru mine, nu reprezintă neapărat cel de la catedră.
Am fost norocoasă să întălnesc oameni educați, care și-au împărtășit inteligența cu mine și m-
au influențat mult mai generos decât unii domni și doamne de la catedră.
Oamenii care m-au inspirat cel mai mult sunt, în special, mama și tata, de la care am
descoperit matematica, iar doamna Tatiana Pană m-a făcut să îndrăgesc această materie. Partea
mea artistică am moștenit-o de la tata, care m-a învățat să desenez, iar baletul, gimnastica și
dansul modern m-au învățat să simt și să transmit anumite emoții. O bună prietenă a bunicii
mele a văzut că de mică îmi plăcea să citesc și și-a dedicat o mare parte din timpul ei
înclinației mele, ajutăndu-mă să mă cultiv. Când am ajuns în gimnaziu, am iubit-o instantaneu
pe doamna de română, Lăcrămioara Mândricel. Este o doamnă elegantă, frumoasă și foarte
feminină, care mi-a deschis noi perspective. M-a făcut să realizez modul în care un om are
grijă de sine poate avea un efect impresionant. Cu ajutorul altor persoane am descoperit că îmi
plac limbile străine. Îmi place puterea cuvintelor, să gândesc în limbi diferite, și să adopt
cultura altor popoare.
În concluzie, profesorul are o influență enorma asupra copiilor, fiind un model cu un rol
definitoriu în ceea ce privește viitorul tinerei generații. Un profesor bun inspiră cel care
dorește cunoaștere, ajutând elevul să decopere împlinirea prin educație.

Tîrchilă Miruna

S-ar putea să vă placă și