Sunteți pe pagina 1din 4

Nume Calificativ:

Data: Clasa a III-a

Test de evaluare
Fracţiile

1. Completează spaţiile libere astfel încât să defineşti corect noţiunile cerute:


 Fracţia reprezintă sau mai multe luate dintr-un

care a fost în mai multe părţi .

 Fracţiile pot fi de tipuri:

a). Fracţii

b). Fracţii

c). Fracţii

2. Încercuieşte litera A, dacă propoziţia este adevărată, sau litera F, dacă propoziţia
este falsă:
 A – F : Într-o fracţie echiunitară, numitorul este mai mare decât numărătorul.
 A – F : Într-o fracţie supraunitară, numărătorul este mai mic decât numitorul.
 A – F : Într-o fracţie subunitară, numitorul este mai mare decât numărătorul.
6 2 5 7 8 9 8
 A – F : Toate fracţiile următoare sunt supraunitare: , , , , , ,
4 1 7 5 6 8 3
 A – F : Fracţia echiunitară nu este egală cu întregul.
3. Uneşte corespunzător:

1 un întreg 3
3 două șesimi
4

2 o treime 5
6 5
trei sferturi

1
4. Scrie fracţia corespunzătoare pentru fiecare desen în parte:

5. Colorează atâtea părţi câte sunt necesare pentru a reprezenta fracţiile de mai jos.

𝟒 𝟑 𝟓
𝟔 𝟖 𝟏𝟎

6. Calculează următoarele fracţii :

3 4 6 1 2 3 16 21
a). + + + = b). + + + =
3 4 6 1 5 5 5 5

7 2 3 1 9 2 3 10
c). − + − = d). − − + =
9 9 9 9 10 10 10 10

7. Compară fracţiile :

5 7 2 1 8 3 1 4
9 9 4 4 10 10 7 7
5 6 4 4 6 6 3 3
5 6 7 8 9 5 8 9
8. Duminică, mama a făcut pizza pentru întreaga familie. Tata a mâncat trei zecimi din pizza,
mama a mâncat cu o zecime mai puţin decât tata, iar sora mea a mâncat cu două zecimi mai
mult decât mama, din pizza. Câtă pizza a mai rămas, am mâncat-o eu. Scrie fracţia
corespunzătoare pentru : a). pizza mâncată de tata

b). pizza mâncată de mama

c). pizza mâncată de părinţii mei împreună

d). pizza mâncată de sora mea

e). pizza rămasă pentru mine

2
8). a).

b).

c).

d).

3
Barem+punctaj:
0 – 39 p = nota I,
40 - 59 p = nota S
60 – 84 p = nota B,
85 – 100 p = nota FB

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 Total

9x2p= 5x2,1p= 4x2= 3x2,5p= 4x3= 8x2,5p= 6x3p=


Punctaj 2x3p=6p 100 p
18p 10,5p 8p 7,5p 12p 20p 18p

1. Fracţia reprezintă una sau mai multe părţi luate dintr-un întreg, care a fost împărţit
în mai multe părţi egale.
Fracţiile pot fi de trei feluri: fracţii subunitare, fracţii echiunitare, fracţii supraunitare.
2. F, F, A, F, F
3. 1/3 - o treime, 3/4 – trei sferturi, 5/5 – un întreg, 2/6 – doua şesimi
4. 3/6, 5/8
5. 4 părţi colorate, 3 părţi colorate, 5 părţi colorate
6. a) 4/1 = 4, b) 42/5, c). 7/9, d). 14/10
7. <, >, >, <, =, >, <, >
8. a). 3/10 partea tatălui, b). 3/10 – 1/10 = 2/10 partea mamei, c). 3/10 + 2/10 = 5/10
partea mâncată de părinţi împreună, d). 2/10 + 2/10= 4/10 partea surorii mele,
e). 3/10 + 2/10 + 4/10 = 9/10 partea mâncată de familia mea
10/10 – 9/10 = 1/10 partea rămasă pentru mine.